ROZDZIAŁ1: JAK SIĘ NAZYWASZ? wita się i żegna z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ1: JAK SIĘ NAZYWASZ? wita się i żegna z"

Transkrypt

1 Lp. Tematyka jednostki lekcyjnej. Wymagania koniecznedopuszczający Wymagania podstawowe dostateczny Wymagania rozszerzające dobry Wymagania dopełniające bardzo dobry 1. Serdecznie witamy. 2. Jak się nazywasz? 3. Gdzie mieszkasz? Uczeń włącza się w śpiew piosenki,,serdecznie witamy, umie przywitać się z koleżanką/kole gą. Uczeń przedstawia się w języku niemieckim, podając swoje imę. Uczeń umie powiedzieć: Mieszkam w Pochodzę z Polski. 4. Ile masz lat? Uczeń umie powiedzieć: Mam 10 lat, z licznymi błędami liczy Jaki jest twój numer telefonu? Podaje swój numer telefonu ale z błędami,poprawnie pisze kilka cyfr, błędnie wymawia połowę liczebników. ROZDZIAŁ1: JAK SIĘ NAZYWASZ? Śpiewa piosenkę w miarę Śpiewa piosenkę poprawnie, wita się i żegna z popełniając przy tym koleżanką /kolegą. minimalne błędy, wita się i żegna z koleżanką/kolegą oraz osobą dorosłą Pyta o imię rozmówcy, przedstawia się, zna i stosuje zaimki osobowe ich oraz du,,zna formę 1 i 2 os. l. poj czas.: heißen, sein., zna kilka imion. Pyta rozmówcę o miejsce zamieszkania oraz nazwę kraju z którego pochodzi, umie powiedzieć: Mieszkam w Pochodzę z Polski. W miarę poprawnie odmienia czas. wohnen w 1 i 2 os. l. poj Pyta rozmówcę o wiek,podaje swój wiek, z nielicznymi błędami liczy do 0-12, rozpoznaje większość liczebników ze słuchu. Podaje swój numer telefonu, pyta rozmówcę: Jaki jest twój numer telefonu?. W miarę poprawnie pisze poznane liczebniki. Zna i stosuje większość imion poznanych na lekcji, używa poprawnie form 1i 2 osoby l. poj. czas. heißen, sein,przedstawia się i pyta o imię rozmówcy Nazywa kraje niemiecko języczne, nazywa prawie wszystkie poznane na lekcji miasta niemiecko języczne, poprawnie odmienia czas. wohnen w 1 i 2 os. l. poj. Podaje i pyta rozmówcę o wiek, prawie liczy 0-12, rozpoznaje liczebniki ze słuchu Podaje swój numer telefonu, pyta rozmówcę : Jaki jest twój numer telefonu?. Pisze poznane liczebniki z bardzo nielicznymi błędami Śpiewa piosenkę poprawnie wymawiając wszystkie wyrazy, wita się i żegna z koleżanką/kolegą oraz osobą dorosłą, zna wszystkie pozdrowienia. Bezbłędnie przedstawia się i pyta o imię rozmówcy, zna i stosuje wszystkie poznane na lekcji imiona niemieckie, odmienia czas. heißen, sein w 1i 2 os. l. poj. Nazywa kraje niemiecko języczne, nazywa wszystkie poznane na lekcji miasta niemiecko języczne, stosuje pytania z zastosowaniem zaimków pytających Wer? Wie? Wo?, podaje informacje o sobie, odmienia czas Podaje i pyta rozmówcę o wiek, liczy 0-12, rozpoznaje wszystkie liczebniki ze słuchu Bezbłędnie podaje swój numer telefonu, pyta rozmówcę o nr telefonu. Bezbłędnie pisze i wymawia cyfry 1-12.

2 6.Śpiewamy piosenkę,,dzień dobry. 7.Piszemy kartkę pocztową.. 8.Mini projekt moja wizytówka. Włącza się w śpiew piosenki, błędnie wymawia poszczególne zwroty. Z pomocą nauczyciela pisze kartkę pocztową na podstawie wzoru, wyszukuje nieliczne informacje z tekstu słuchanego oraz z czytanki. Z błędami przedstawia się na podstawie wykonanej wizytówki. Śpiewa piosenkę w miarę poprawnie wymawiając poszczególne zwroty i wyrazy, w miare poprawnie wymawia dwugłoskę ie, zaznacza usłyszane wyrazy ze słuchu. Pisze kartkę pocztową, popełniając niewielkie błędy, wyszukuje większość konkretnych informacji z tekstu słuchanego i z czytanki przedstawia się na podstawie wykonanej wizytówki. Prawie śpiewa piosenkę oraz poprawnie wymawia wyrazy z dwugłoską ie, zaznacza wszystkie usłyszane wyrazy ze słuchu. Pisze kartkę pocztową na podstawie wzoru popełniając bardzo nieliczne błędy, wyszukuje prawie wszystkie konkretne informacji z tekstu słuchanego i z czytanki. Płynnie i prawie przedstawia się na podstawie wykonanej wizytówki. Śpiewa piosenkę oraz, wymawia słowa z dwugłoską ie, zaznacza wszystkie wyrazy ze słuchu, powtarza łamaniec językowy" Samodzielnie i pisze kartkę pocztową na podstawie wzoru. Umie wyszukać wszystkie konkretne słuchanego i czytanego. Bezbłędnie przedstawia się na podstawie wizytówki. 9.Powtórzenie wiadomości i umiejętności. 10. Test nr 1 z rozdziału. 11. Poprawa i ewaluacja testu. ROZDZIAŁ 2: MOJE ZAINTERESOWANIA (MEIN HOBBY) 1.Co lubisz robić? Nazywa kilka czynności określające zainteresowania, mówi co lubi robić. Nazywa większość czynności określające zainteresowania, rozpoznaje większość czynności ze słuchu, mówi co lubi robić. Samodzielnie dobrze nazywa wszystkie poznane czynności, rozpoznaje wszystkie czynności ze słuchu, mówi co lubi robić i zdobywa tą informację od koleżanki/kolegi. Zna szyk zdania oznajmującego, zwykle dobrze go stosuje. wszystkie poznane na lekcji czynności, rozpoznaje je ze słuchu, mówi w 2 zdaniach co lubi robić, pyta o to koleżankę kolegę, zna i stosuje właściwy szyk zdania oznajmującego.

3 2.Czy ty lubisz pływać? Potrafi nazywać kilka czynnościspędzanie wolnego czasu, mówi z błędami np. Lubię pływać, rozpoznaje ze słuchu nieliczne czynności. Nazywa większość czynności określających formy spędzania wolnego czasu, pyta rozmówcę: Co lubisz robić? Mówi poprawnie np. lubię pływąć, odmienia czasowniki regularne w l.poj.,rozpoznaje ze słuchu większość czynności. Prawie przedstawia jak spędza wolny czas, oraz pyta o to rozmówcę, rozpoznaje wszystkie czynności ze słuchu, stosuje poprawny szyk wyrazów w zdan odmienia czasowniki regularne w l.poj. Mówi płynnie jak spędza woly czas np. lubię pływać i biegać, zdobywa te informacje od rozmówcy, rozpoznaje wszystkie czynności ze słuchu, zna i stosuje szyk wyrazów w zd. oznajmującym, płynnie odmienia czasowniki regularne w l.poj 3. Co robisz w wolnym czasie? Tworzy pytania, z pomocą n-la. Odpowiada ja nein na pytania o rozstrzygnięcie. Tworzy w miarę poprawnie: zdania pytające, używa przeczenia nein nicht potwierdza ja (pełnym zdaniem). Poprawnie tworzy zdania pytające, poprawnie pełnym zdaniem zaprzecza nein nicht, oraz potwierdza ja. Tworzy zdania pytające i oznajmujące, zaprzecza całym zdaniem np. nein, ich schwimme nicht, potwierdza; Ja, ich schwimme. 4-5.Co ona robi? Nazywa większość poznanych gier i zabaw,z pomocą n- la mówi jak spędza wolny czas. Nazywa poznane gry i zabawy, w miarę poprawnie przedstawia jak spędza wolny czas. pyta koleżankę/kolegę o grę/zabawę lub czynność, którą chętnie się zajmuje, Nazywa wszystkie poznane gry i zabawy, poprawnie przedstawia jak spędza wolny czas, pyta koleżankę/kolegę o grę/zabawę lub czynność, którą chętnie się zajmuje, stosuje poprawny szyk zdania oznajmującego i pytającego. Nazywa wszystkie poznane gry i zabawy, i przedstawia jak spędza wolny czas, pyta koleżankę/kolegę o grę/zabawę lub czynność, którą chętnie się zajmuje, stosuje poprawny szyk zdania oznajmującego i pytającego. 6. W co lubisz grać? Śpiewamy piosenkę,,co robisz? Nazywa osoby liczby poj.: er sie es Nazywa osoby liczby poj.: er sie es, poprawnie odmienia czas. regularne w l. poj. Nazywa osoby liczby poj.: er sie es, poprawnie odmienia czas. regularne w l. poj., mówi co robi koleżanka/kolega stosując prawie czasownik w 3 os. l. poj. Prawie śpiewa piosenkę, nazywa nowe czynności Nazywa osoby liczby poj.: er sie es, poprawnie odmienia czas. regularne w l. poj., mówi co robi koleżanka/kolega stosując czasownik w 3 os. l. poj. 7. Śpiewamy piosenkę,,co robisz? piosenki, błędnie wymawia poszczególne zwroty, wymienia tylko kilka czynności z piosenki. nieliczne informacje z tekstu Bezbłędnie płynnie śpiewa piosenkę lub z podkładem muzycznym, zna wszystkie poznane w piosence czynności.

4 8.Czytamy i wymowę. 9.Miniprojekt moje hobby. Z błędami prezentuje swoje hobby na podstawie wykonanego tekstu w miarę poprawnie buduje zdania pytające i oznajmujące. prezentuje swoje hobby na podstawie wykonanego 10. Powtórzenie wiadomości i umiejętności z rozdziału. 11. Test nr Poprawa i ewaluacja testu. zaznacza prawie wszystkie poprawnie buduje zdania oznajmujące i pytające, poprawnie odmienia czasowniki proste w liczbie poj. Płynnie i prawie przedstawia swoje hobby. ROZDZIAŁ3: RODZINA (FAMILIE) poprawnie wszystkie Buduję zdania oznajmujące i pytające, odmienia czasownik w l. poj. Bezbłędnie, przedstawia swoje hobby. 1-2 Moja rodzina. Wymienia cześć poznanych członków swojej najbliższej rodziny. Poprawnie wymienia większość członków swojej najbliższej rodziny. Zna wszystkie słówka dotyczące rodziny, prawie bezbłędni podaje stopień pokrewieństwa. wszystkich członków rodziny, Bezbłędnie opisuje stopień pokrewieństwa na podstawie drzewa genealogicznego, stosuje rzeczowniki z rodzajnikiem der die das. 3-4 Kim oni są z zawodu? Nazywa podstawowe zawody meskie, umie powiedzieć Ich bin Schüler. Nazywa zawody, odróżnia zawody męskie od żńskich, umie pytać kolegę/koleżankę : Wer bist du?, odpowiada : Ich bin Schuler, pyta o zawody osób i umie udzielać odp., w miarę poprawnie stosuje zaimek dzierżawczy dein deine, podaje zawód rodziców Nazywa zawody, odróżnia zawody męskie od żńskich, umie pytać kolegę/koleżankę : Wer bist du?, odpowiada : Ich bin Schuler, pyta o zawody osób i umie udzielać odp. poprawnie stosuje zaimek dzierżawczy dein deine, podaje zawód rodziców. Zna wszystkie poznane zawody męskie i żeńskie, pyta o zawody osób i odpowiada, pyta kolegę/koleżankę: kim jesteś, umie odp. Ich bin Schuler, zna i stosuje zaimek dzierżawczy dein deine, podaje zawód rodziców..rodzina z Hamburga Wymienia kilka cech charakteru, wyszukuje z tekstu kilku informacji. Zna większość nowo poznanych przymiotników, w miarę poprawnie wyszukuje kluczowych informacji z tekstu Poprawnie stosuje przymiotniki, wyszukuje kluczowe Poprawnie stosuje przymiotniki, wyszukuje kluczowe.

5 Ty i twoja rodzina wywiad Odpowiada na kilka prostych pytań reportera, odmienia czasownik w l. poj. Odpowiada w miarę poprawnie na większość pytań reportera, odmienia czasownik w l. poj i l. mn. Poprawnie odpowiada na wszystkie pytania reportera, odmienia czasownik w l. poj i l. mn Płynnie odpowiada na wszystkie pytania reportera, odmienia czasownik w l. poj i l. mn 8 Śpiewamy piosenkę o rodzinie. 9.Ćzytamy i wymowe. piosenki, poprawnie wymawiając proste wyrazy, z pomocą n- la wypełna formularz. śpiewa piosenkę,wypełnia formularz swoimi danymi. tekstu wymawia poprawnie głoski h e. Poprawnie śpiewa piosenkę, wypełnia formularz swoimi danymi. zaznacza prawie wymawia poprawnie głoski h e wymawia prawie wymawia łamaniec językowy. Poprawnie i śpiewa piosenkę, i wypełnia formularz swoimi danymi informacje z tekstu wymawia poprawnie wyrazy z dwugłoską h e, wymawia łamaniec językowy. 10.Mini projekt moja rodzina. Podaje kilka informacji o swojej rodzinie na podstawie wykonanego prezentuje swoją rodzinę na podstawie wykonanego 11.Powtórzenie wiadomości i umiejętności z rozdziału. 12. Test nr 3 z rozdziału.13. Poprawa i ewaluacja testu. Prawie opowiada o rodzinie. Płynnie i prezentuje swoją rodzinę. ROZDZIAŁ4: ZWIERZĘTA DOMOWE (HAUSTIERE) 1.Co to jest? poznajemy zwierzęta. Nazywa połowę poznanych na lekcji zwierząt domowych, kilka nazw zwierząt, zapisuje nazwy zwierząt z błędami. Nazywa poprawnie większość poznanych zwierząt, rozpoznaje ze słuchu większość zwierząt, zna rodzajnik nieokreślony ale nie zawsze poprawnie go stosuje, pisze nazwy zwierząt z niewielkimi błędami Nazywa poprawnie wszystkie nazwy poznanych zwierząt, zwierzęta., zna rodzajnik nieokreślony w mianowniku zwykle poprawnie go stosuje, prawie pisze nazwy zwierząt. wszystkie nazwy poznanych zwierząt, wszystkie zwierzęta., zna rodzajnik nieokreślony w mianowniku, umie go poprawnie stosować, pisze nazwy zwierząt. 2.Ten pies mieszka tu. Zna nazwy kilku zwierząt domowych Nazywa zwierzęta domowe, zna i w miarę poprawnie stosuje rodzajnik nieokreślony w mianowniku. poznane zwierzęta domowe, zna i poprawnie stosuje rodzajnik nieokreślony w mianowniku. wszystkie poznane zwierzęta oraz rodzajnik nieokreślony w mianowniku.

6 3.Pies jest czarnypoznajemy kolory. 4. Czy ty masz zwierzę domowe? 5. Czy to jest ryba? przeczenie kein keine Wymienia nazwy zwierząt z rodzajnikiem określonym, ale nie rozumie jego znaczenia. Nazywa poznane kolory. Rozpoznaje nieliczne nazwy zwierząt ze słuchu. Wymienia nazwy zwierząt z rodzajnikiem określonym, rozumie znaczenie rodzajnika, nazwy większości zwierząt. kolory, opisuje zwierzątko z ilustracji. Rozpoznaje większość nazw zwierząt ze słuchu, zaprzecza rzeczownik stosując kein keine zwierząta z rodzajnikiem określonym, rozumie znaczenie rodzajnika, rozpoznaje, szuka w słowniku znaczenia literki m n f wszystkie kolory, poprawnie opisuje swoje zwierzątko na podstawie wzoru oraz z ilustracji. Rozpoznaje nazwy zwierząt ze słuchu, poprawnie zaprzecza rzeczownik kein keine. zwierzęta z rodzajnikiem określonym, rozumie znaczenie rodzajnika, szuka w słowniku znaczenia literki m n f. wszystkie kolory, opisuje swoje zwierzątko na podstawie wzoru oraz z ilustracji. Rozpoznaje wszystkie nazwy zwierząt ze słuchu, zaprzecza rzeczownik stosując kein keine, poprawnie zadaje pytania Ist das ein/eine? 6.Czy to jest ryba? zaprzeczam y. 7.Śpiewamy piosenkę o zwierzątku.. 8.Czytamy i wymowę. Odmienia czasownik haben w l. poj., odpowiada na kilka pytań z formularza piosenki, poprawnie wymawiając proste wyrazy. Odmienia czasownik haben w l. poj. I l. mn. W miarę poprawnie opowiada o sobie na podstawie formularza, stosuje przeczenie w mianowniku kein keine. śpiewa piosenkę, rysuje zwierzę wg tekstu. tekstu poprawnie wymawia ß. Odmienia czasownik haben w l. poj. I l. mn., poprawnie opowiada o sobie na podstawie formularza, stosuje przeczenie w mianowniku kein keine oraz w bierniku Prawie śpiewa piosenkę, wykonuje rysunek zwierzęcia wg tekstu. zaznacza prawie wymawia poprawnie ß. prawie wymawia łamaniec językowy. Bezbłędnie odmienia czasownik haben w l. poj. I l. mn. Płynnie opowiada o sobie na podstawie formularza, stosuje przeczenie w mianowniku kein keine, opisuje swoje zwierzątko. Poprawnie i śpiewa piosenkę, oraz wykonuje rysunek zwierzęcia. informacje z tekstu wymawia poprawnie wyrazy z ß. wymawia łamaniec językowy. 9. Mini projekt - moje zwierzątko. Wykonuje z papieru zwierzątko. Wykonuje z papieru zwierzątko i opisuje. 10. Powtórzenie wiadomości z rozdziału. 11.Test z rozdziału 12. Poprawa i ewaluacja testu. Wykonuje z papieru zwierzątko i dokładnie opisuje. Wykonuje z papieru zwierzątko i opisuje, podając wszystkie informacje.

7 ROZDZIAŁ5: MÓJ POKÓJ (MEIN ZIMMER) 1. To jest komoda poznajemy nazwy mebli. 2-3 Komoda jest nowa opisujemy Nazywa część mebli poznanych na lekcji. Nazywa połowę przymiotników opisujących meble. Zna nazwy większości mebli znajdujących się w pokoju. Zna nazwy większości przymiotników opisujących meble, opisuje meble Zna nazwy wszystkich mebli znajdujących się w pokoju, poprawnie je nazywa i pisze. Używa rodzajnika określonego i nieokreślonego rzeczowników. wszystkie przymiotniki, poprawnie opisuje cechy mebli, tworzy pytania ze słówkami pytającymi was wie, umie odpowiadać na pytania. wszystkie poznane na lekcji meble, Używa rodzajników, rozumie ich znaczenie. wszystkie przymiotniki, opisuje meble stosując 2 przymiotniki, tworzy pytania ze słówkami pytającymi was wie, umie odpowiadać na pytania Lampy są niebieskie poznajemy liczbę mnogą rzeczownika 6. Śpiewamy piosenkę o meblach. 7.Poznajem y liczebniki Ile lat ma Julia? podajemy wiek i adres. Odmienia czasownik sein w l. poj., z pomocą n-latworzy l. mn. rzeczownika. piosenki, poprawnie wymawiając tylko proste wyrazy. Tworzy poprawnie część liczebników głównych 0-100, rozpoznaje ze słuchu część cyfr Podaje wiek określonych osób. odmienia czas sein, w l. mn., korzysta z pomocą nauczyciela ze słownika dwujęzycznego, tworzy l. mn nie wszystkich rzeczowników. Śpiewa piosenkę, poprawnie wymawiając proste wyrazy i nie wszystkie zwroty. Tworzy poprawnie większość liczebników 0 100, większość liczebniki 0 100,popełnia błędy w pisowni liczebników. Podaje wiek członków swojej rodziny, podaje nazwę i numer ulicy. Poprawnie stosuje liczbę mnogą większości poznanych rzeczowników, używa form czasownika sein w liczbie pojedynczej i mnogiej, korzysta ze słownika dwujęzycznego ale potrzebuje niewielkiej pomicy. Śpiewa piosenkę, poprawnie wymawiając poszczególne wyrazy. Posługuje się liczebnikami 0-100, rozpoznaje wszystkie liczebniki ze słuchu, poprawnie je pisze. Podaje wiek członków swojej rodziny, nazwę i numer ulicy, tworzy pytania ze słówkami pytającymi: wie alt?, was?, wo? Stosuje liczbę mnogą wszystkich poznanych rzeczowników, używa form czasownika sein w liczbie pojedynczej i mnogiej, korzysta ze słownika dwujęzycznego Śpiewa piosenkę, płynnie wymawiając poszczególne wyrazy, umie śpiewać całość piosenki na pamięć. Płynnie, liczy 0-100, rozpoznaje wszystkie liczebniki ze słuchu, pisze cyfry. Bezbłędnie podaje wieki adres wszystkich osób, oraz tworzy pytania ze słówkami pytającymi: wie alt?, was?, wo? 9.Czytamy i wymowę. tekstu poprawnie wymawia ä. zaznacza prawie wymawia poprawnie ä. prawie wymawia łamaniec językowy. informacje z tekstu wymawia poprawnie wyrazy z ä. wymawia łamaniec językowy.

8 10. Mini projekt mój wymarzony pokój. Podaje kilka informacji o swoim wymarzonym pokoju na podstawie wykonanego prezentuje swój wymarzony pokój na podstawie wykonanego Prawie płynnie prezentuje swój wymarzony pokój. 11.Powtórzeniw i utrwalenie wiadomości. 12. Test nr Poprawa i ewaluacja testu. Płynnie i spójnie opowiada o swoim wymarzonym pokoju, odpowiada na dodatkowe pytania. ROZDZIAŁ6: KONTAKTE 1. Jak się Pan/Pani nazywa? poznajemy formę grzecznościo wą. Pyta osobę dorosłą o nazwisko, tylko z pomocą n-la adresuje kopertę. Pyta osobę dorosłą o nazwisko i adres, adresuje kopertę ale potrzebuje pomocy n-la. Umie przeprowadzić wywiad z osobą dorosłą- pyta o nazwisko i adres, potrafi zaadresować kopertę. Umie przeprowadzić wywiad z osobą dorosłą- pyta o nazwisko i adres, adresuje kopertę. 2.Jaki jest Pani/Pana adres formę grzecznościo wą. 3.Czy chcesz colę nazwy napojów i art., 4. Śpiewamy piosenkę o przyjaciolach. Zadaje kilka podstawowych pytań w wywiadzie do osoby dorosłej Nazywa niektóre artykuły spożywcze i napoje, odmienia poprawnie czasownik möchten w liczbie pojedynczej piosenki, poprawnie wymawiając tylko proste wyrazy. Zadaje poprawnie większość pytań w wywiadzie, udziela odpowiedzi na część pytań większość nazw napojów i art.spożywczych, odmienia w miarę poprawnie czasownik möchten w liczbie pojedynczej i mnogiej. śpiewa piosenkę, rozumie globalnie tekst. Poprawnie zadaje pytania w wywiadzie, umie też na nie odpowiedzieć. Proponuje koleżance/ koledze coś do jedzenia lub picia, używa poprawnie form czasownika möchten, prawie nazywa art. spożywcze i napoje. Śpiewa piosenkę, płynnie wymawiając poszczególne wyrazy, rozumie globalnie tekst. Płynnie oraz zadaje pytania oraz udziela odpowiedzi. art. spożywcze i napoje, Zna wszystkie i poprawnie stosuje formy czasownika möchten, proponuje koleżance/ koledze coś do jedzenia lub picia. Śpiewa piosenkę, płynnie wymawiając poszczególne wyrazy, umie śpiewać całość piosenki na pamięć, rozumie tekst piosenki 5.Ćwiczymy wymowę. 6.Piszemy list do przyjaciela. Z pomocą n-la wypełnia tabelę z informacjami o sobie i swojej rodzinie, z pomocą n-la uzupełnia list. tekstu poprawnie wymawia głoskę z. Wypełnia tabelę z informacjami o sobie i swojej rodzinie, uzupełnia treść listu ale nie całkiem. zaznacza większość informacji z tekstu poprawnie wymawia z głoską z Samodzielnie wypełnia tabelę z informacjami o sobie i swojej rodzinie, uzupełnia treść listu ale nie całkiem, selektywnie rozumie list. informacje z tekstu wymawia poprawnie wyrazy z głoską z. wymawia łamaniec językowy Samodzielnie wypełnia tabelę z informacjami o sobie i swojej rodzinie, uzupełnia treść listu, płynnie i opisuje siebie i swoją rodzinę.

9 7. Powtórzenie wiadomości i umiejętności z rozdziału. 8. Test nr 6 z rozdziału. 9.Poprawa i ewaluacja testu. Moje portfolio. Z pomocą nauczyciela porządkuje swoje portfolio (zbiór prac projektowych) Porządkuje swoje portfolio językowe z niewielką pomocą n-la. Samodzielnie porządkuje swoje portfolio językowe. ROZDZIAŁ 7: ŚWIĘTA I OBRZĘDY.(FESTE UND FEIERTAGE) Samodzielnie porządkuje swoje portfolio językowe, udziela informacji na swój temat. 1. Boże Narodzenia kolędy, wykonuje ozdobę świąteczną. Poprawnie śpiewa kolędę, wykonuje ozdobę świąteczną, w miarę składa życzenia świąteczne Płynnie i prawie śpiewa kolędę, wykonuje ozdobę świąteczną, umie składać zyczenia świąteczne. Samodzielnie śpiewa kolędę, zna ją na pamięć wykonuje ozdobę świąteczną, składa życzenia świąteczne. 2. Wielkanoc Zna symbole wielkanocne, z pomocą n-la pisze kartkę z życzeniami. Zna symbole wielkanocne, umie napisać kartkę z życzeniami. Zna poznane symbole wielkanocne,, pisze kartkę świąteczną, wymienia tradycję świąteczną w Niemczech. Zna poznane symbole wielkanocne,, pisze kartkę świąteczną używając kilku pozdrowień wymienia kilka tradycji świąteczną w krajach niemiecko języcznych. Kryteria na ocenę celującą: Uczeń: - posiadł dodatkową wiedzę i umiejętności nauczania w danej klasie, - rozwija i pogłębia własne uzdolnienia, - posługuje się zdobytymi umiejętnościami i wiadomościami bez ingerencji nauczyciela, - bierze udział i odnosi sukcesy w konkursach z języka niemieckiego, - znakomicie opanował struktury gramatyczne i słownictwo, - i sprawnie posługuje się zagadnieniami gramatycznymi w teorii i praktyce.

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY: 2011/2012 opracowała: Iwona Chmielecka na podstawie podręcznika : und so weiter

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV. Dział I: Wer bist du?

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV. Dział I: Wer bist du? Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV opracowane na podstawie podręcznika Und so weiter Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło Nr programu nauczania DPN 5002-20/08 Dział I: Wer

Bardziej szczegółowo

Klasa IV. zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz

Klasa IV. zna elementy serii der, die, das neu do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz Klasa IV Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz zasady panujące na lekcji języka niemieckiego, potrafi przywitać

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy, wymagania edukacyjne do podręcznika und so weiter dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Plan wynikowy, wymagania edukacyjne do podręcznika und so weiter dla klasy czwartej szkoły podstawowej Plan wynikowy, wymagania edukacyjne do podręcznika und so weiter dla klasy czwartej szkoły podstawowej Dział/Treści programowe Wymagania edukacyjne Uwagi o trafności wymagań Środki dydaktyczne, Materiał

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel:. Klasa:.. Program:. Rok szkolny:... Podręcznik:. podstawowe (P) pełne (PP) Zadania sprawdzające

Nauczyciel:. Klasa:.. Program:. Rok szkolny:... Podręcznik:. podstawowe (P) pełne (PP) Zadania sprawdzające Aneta Gładys PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy czwartej podręcznika und so weiter. Nowa edycja Nauczyciel:. Klasa:.. Program:. Rok szkolny:.... Dział/Treści Rozdział 1 Wer bist du?

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2012/2013 opracowała: Iwona Chmielecka Rozdział I. KONTAKTE formy powitania i pożegnania stosownie

Bardziej szczegółowo

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum Uczeń celujący Uczeń samodzielnie i twórczo rozwija swoje własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP Wymagania edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dysleksja, dysortografia) niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM Na ocenę niedostateczną uczeń: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń na ocenę dopuszczającą:! - stosuje typowe zwroty na

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: SZKOŁA. -potrafi ale z trudnościami wyrazić. temat koleżanki/kolegi/nela/przedmiotów

ROZDZIAŁ 1: SZKOŁA. -potrafi ale z trudnościami wyrazić. temat koleżanki/kolegi/nela/przedmiotów Tematyka 1. Moje przybory szkolne. 2. Czego potrzebujesz? 3. Szukam długopisu. 4. Kiedy masz? 5. Co sądzisz o? 6. Piosenka,,Dni tygodnia. 7. Czytanka, ćwiczenie poprawnej wymowy. 8. Miniprojekt. 9. Powtórzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018 OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dydaktyczne, ROZDZIAŁ I: HALLO!

Wymagania edukacyjne dydaktyczne, ROZDZIAŁ I: HALLO! Gimnazjum w Pewli Ślemieńskiej Nauczyciel: Marek Nowak Plan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy pierwszej gimnazjum na podstawie programu DKW 4014-233/99 i podręcznika DACHfenster (dla klasy realizującej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3 : WOLNY CZAS. Wymagania podstawowe dostateczny. Uczeń:

ROZDZIAŁ 3 : WOLNY CZAS. Wymagania podstawowe dostateczny. Uczeń: ROZDZIAŁ 3 : WOLNY CZAS Tematyka 1. Julia idzie do kina. 2. Czym się interesujesz? nazywamy hobby. 3. On potrafi wszystko określamy umiejętności. 4. Czy ty to potrafisz? opisujemy umiejętności. 5. Uczymy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015 bardzo Rozdział 1 Kontakte stosować formy powitania i pożegnania stosownie do pory dnia przedstawić podstawowe informacje o sobie imię, pochodzenie, miejsce zamieszkania, wiek, zainteresowania zastosować

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT język niemiecki KLASA 1 Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES ) JN.P- ZSP.T- 11/12 Lp Dział programu Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający-

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1 Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1 Treści programo we Wymagania podstawowe Wymagania programowe Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Rozdział 1 Start auf

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0 Podręcznik: Magnet 1 Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Guter Start! Rozdział I typowe zwroty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY:

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2014/2015 na podstawie podręcznika KOMPASS neu 1 Rozdział I. KONTAKTE stosować formy powitania

Bardziej szczegółowo

Proponowany rozkład materiału do podręcznika und so weiter. Nowa edycja dla klasy IV

Proponowany rozkład materiału do podręcznika und so weiter. Nowa edycja dla klasy IV Proponowany rozkład materiału do podręcznika und so weiter. Nowa edycja dla klasy IV Rozkład materiału przygotowany do podręcznika und so weiter jest propozycją podziału materiału przy dwóch godzinach

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Język niemiecki Punkt Klasa 4 Plan wynikowy Szkoła podstawowa 4 6. AUTORZY: Zuzanna Hubar, Barbara Kalinowska. Wymagania programowe

PLAN WYNIKOWY. Język niemiecki Punkt Klasa 4 Plan wynikowy Szkoła podstawowa 4 6. AUTORZY: Zuzanna Hubar, Barbara Kalinowska. Wymagania programowe PLAN WYNIKOWY Rozdział 1. Wie geht s? zna wybrane internacjonalizmy wskazuje na rysunku odpowiednie obiekty na podstawie tekstu słuchanego liczy w zakresie 1 12 i poprawnie wykonuje proste zadania arytmetyczne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania dla języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych

Przedmiotowy System Oceniania dla języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych Przedmiotowy System Oceniania dla języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych na podstawie: Programu nauczania języka niemieckiego dla klas I-III zasadniczej szkoły zawodowej i klas I-IV technikum,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet Dział Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Guter Start!

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych powyżej 30%. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy IV-podręcznik Punkt Anna Potapowicz

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy IV-podręcznik Punkt Anna Potapowicz Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy IV-podręcznik Punkt Anna Potapowicz Wymagania na ocenę celującą z języka niemieckiego: uczeń ma opanowany bardzo dobrze materiał przewidziany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I Pierwszy OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH DLA I KLASY poziom III.0 (podręcznik Das ist Deutsch! KOMPAKT część 1) OCENA ROCZNA

Bardziej szczegółowo

j. niemiecki klasa 5, kurs podstawowy

j. niemiecki klasa 5, kurs podstawowy Monika Anna Liesenfeld ZAKRES WYMAGAŃ j. niemiecki klasa 5, kurs podstawowy Na ocenę celującą uczeń ma opanowany bardzo dobrze materiał przewidziany na ocenę bardzo dobrą, ma osiągnięcia w konkursach językowych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE IV INFORMACJE OGÓLNE: PRZEDMIOT OCENY 1. Wiadomości: gramatyka słownictwo, 2. Umiejętności / sprawności językowe /: słuchanie

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział I, lekcje L1 L7. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, ćwiczenia do lekcji L1 L7 Mein Test

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział I, lekcje L1 L7. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, ćwiczenia do lekcji L1 L7 Mein Test PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 III.0 Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 6 rozdziałów (rozdział 1.: 4 godz.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I szkoły podstawowej Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczny Ocena dopuszczający Hello! rozpoznaje powitanie i wita się rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

Klasa V. zna nazwy 3 przedmiotów szkolnych oraz nazwy niektórych dni tygodnia,

Klasa V. zna nazwy 3 przedmiotów szkolnych oraz nazwy niektórych dni tygodnia, Klasa V Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy V, zna nazwy 3 przedmiotów szkolnych oraz nazwy niektórych dni tygodnia, zna 3 nazwy czynności wykonywane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I. Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA Ocena DOPUSZCZAJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I. Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA Ocena DOPUSZCZAJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I Rozdział I Niemiecki moim nowym hobby Cel kształcenia wg nowej podstawy programowej Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c zn e: niemieckie imiona męskie i żeńskie, nazwy miast,

Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c zn e: niemieckie imiona męskie i żeńskie, nazwy miast, Proponowany podział materiału do podręcznika der, die, das neu. Nowa edycja dla klasy IV szkoły podstawowej Rozdział 1 - Wo wohnst du? Temat 1: Herzlich willkommen C e l e k o m u n i k a c y j n e: powitanie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt klasa VII

Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt klasa VII Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt klasa VII JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (II etap edukacyjny) Treści nauczania / zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji, zna liczby od 0 do 20, potrafi

Bardziej szczegółowo

Rozdział : Rückblick!

Rozdział : Rückblick! Publiczne Gimnazjum w Głogoczowie Język niemiecki, rok szkolny 2016/2017 Wymagania edukacyjne dla klasy II gimnazjum sformułowane na podstawie programu nauczania i podręcznika magnet smart 2 Rozdział :

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP Ocenę A otrzymuje uczeń, który: ROK SZKOLNY 2015/2016 bezbłędnie opanował słownictwo : Hello, goodbye witamy się i żegnamy liczebniki od 1 do 10 zabawki

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr inż. Magdalena Chuć FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW NA JĘZYKU NIEMIECKIM ORAZ SPOSÓB ICH

Bardziej szczegółowo

Treści podkreślone na zielono wymagane są od ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Treści podkreślone na zielono wymagane są od ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Na podstawie materiałów dydaktycznych wydawcy Nowa Era. JĘZYK NIEMIECKI WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASY PIERWSZE Treści podkreślone na zielono wymagane są od ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. języka niemieckiego w gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania. języka niemieckiego w gimnazjum Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa 7, poziom II.0 I. Zakres tematyczny realizowany w klasie 7 Środki leksykalne i funkcje językowe: - powitania i pożegnania - pytanie o

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2012/2013 Aleksandra Radecka, Magdalena Cieślik-Otocka OCENA DOPUSZCZAJĄCA: - uczeń potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W KLASIE 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA GENTE JOVEN 1 EDICIÓN REVISADA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W KLASIE 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA GENTE JOVEN 1 EDICIÓN REVISADA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W KLASIE 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA GENTE JOVEN 1 EDICIÓN REVISADA Unidad 0: Vamos? startowym, tj. liczebniki 0-10, Uczeń przy literowaniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Der Kalender

Rozdział 1 Der Kalender Rozdział 1 Der Kalender nazwać zjawiska pogodowe nazwać pory roku nazwać miesiące krótko opisać ulubioną porę roku nazwać prezenty nazwać święta w krajach DACH nazywać kierunki świata nazwać kraje obszaru

Bardziej szczegółowo

Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI

Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI I. Kryteria oceniania. Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI 1. Ocenę celującą otrzyma uczeń, który: a) wykaże się wiedzą i umiejętnościami, które wykraczają znacznie poza program nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I I. Starter: Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo - zna niemiecki alfabet, lecz tylko częściowo - zna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W I KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET. Wymagania edukacyjne

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W I KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET. Wymagania edukacyjne WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W I KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET Dział Guter Start! Wymagania edukacyjne stosuje typowe zwroty na powitane i pożegnanie rozróżnia powitania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII 01.09.2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA DR HAB. ANNY JAROSZEWSKIEJ Ocena celująca:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I. PODRĘCZNIK: ABC Deutsch (nowy) Klasa I

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I. PODRĘCZNIK: ABC Deutsch (nowy) Klasa I KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I PODRĘCZNIK: ABC Deutsch (nowy) Klasa I OCENA Rozdział I: Ich bin Theo Uczeń zna wszystkie poznane formy powitania i pożegnania, zna wszystkie imiona niemieckie

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Język niemiecki Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej,

Bardziej szczegółowo

OCENA DOSTATECZNA PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

OCENA DOSTATECZNA PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (wymagania edukacyjne): aha! Neu 1. Kurs podstawowy

Przedmiotowy system oceniania (wymagania edukacyjne): aha! Neu 1. Kurs podstawowy Przedmiotowy system oceniania (wymagania edukacyjne): aha! Neu 1. Kurs podstawowy Rozdział Kapitel 1 Hallo! Wie geht s? Ocena: dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń potrafi: Uczeń

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 Klasa pierwsza 6 punktów - doskonale - potrafi swobodnie przywitać się i pożegnać, przedstawić się i zapytać o imię inną osobę,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1 PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1 NAZWA SZKOŁY:... ROK SZKOLNY:... NAUCZYCIEL:... KLASA:... Dział/Treści ROZDZIAŁ 1 Hallo Leute!

Bardziej szczegółowo

Kompass neu Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass neu Wydawnictwo Szkolne PWN ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 1 GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass 1 neu NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 1 GODZINA/ TYDZIEŃ = (30

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika ABCDeutsch dla klasy 1

Plan wynikowy do podręcznika ABCDeutsch dla klasy 1 Plan wynikowy do podręcznika ABCDeutsch dla klasy 1 Rozdział Treści programowe 1. Ich bin Theo To ja proste zwroty grzecznościowe, przedstawianie się Wymagania programowe zna kilka niemieckich imion, potrafią

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 2b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 2b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 OCENĘ CELUJĄCĄ śródroczną lub końcowo roczną otrzymuje uczeń, który: uzyskał cząstkowe oceny celujące i bardzo dobre w trakcie nauki, wykracza wiedzą i umiejętnościami poza przedstawione poniżej wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA V ROK SZKOLNY 2012/2013

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA V ROK SZKOLNY 2012/2013 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA V ROK SZKOLNY 2012/2013 Dział I: Die Schule Uczeń na ocenę celującą: posiada wiadomości i umiejętności leksykalne i gramatyczne, wykraczające poza zakres

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z J.FRANCUSKIEGO DLA ODDZIAŁU VIb

PLAN WYNIKOWY Z J.FRANCUSKIEGO DLA ODDZIAŁU VIb PLAN WYNIKOWY Z J.FRANCUSKIEGO DLA ODDZIAŁU VIb ( Super Max 2 ) Opracowała mgr Magdalena Luzar Lp. Temat jednostki edukacyjnej 1. Module 2. Moje zakupy Wymagania konieczne ( ocena dopuszczająca) Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie I-II

Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie I-II Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie I-II Opracowanie: Krzysztof Maliszewski 1 GIMNAZJUM - KLASA I i II ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział 1, lekcje L1 L8. Zeszyt ćwiczeń: rozdział 1, ćwiczenia do lekcji L1 L8 Mein Test

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział 1, lekcje L1 L8. Zeszyt ćwiczeń: rozdział 1, ćwiczenia do lekcji L1 L8 Mein Test PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 2 III.0 Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 6 rozdziałów (rozdział 1.:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Typ szkoły: szkoła podstawowa Podstawa progranowa - I.O Podręcznik: Meine Deutschtour Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa III 01.09.2015. 1. Uczeń:

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa III 01.09.2015. 1. Uczeń: Wymagania Edukacyjne, Klasa III 01.09.2015 Ocena celująca: samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia prezentując je na forum klasy, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla poziomu KLASY I GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2012 / 2013

Wymagania edukacyjne dla poziomu KLASY I GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2012 / 2013 Anna Stachyra Wymagania edukacyjne dla poziomu KLASY I GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2012 / 2013 przygotowany w oparciu o rozkład materiału proponowany przez autorów programu nauczania języka niemieckiego w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 Starter Unit Uczeń wita się o różnych porach dnia, żegna i przedstawia siebie z imienia, wydaje i wykonuje polecenia, stosując właściwe formy Uczeń wita się o

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. Rozdział Zagadnienia Treści podstawowe Treści ponadpodstawowe KONTAKTE

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. Rozdział Zagadnienia Treści podstawowe Treści ponadpodstawowe KONTAKTE Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM PODRĘCZNIK Kompass 1 NAZWA SZKOŁY: Gimnazjum nr 2 w Łukowie NAUCZYCIEL: Magdalena Kępa, Dorota Jopek-Małycha ROK SZKOLNY:

Bardziej szczegółowo

Klasa: IV Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 1

Klasa: IV Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 1 Klasa: IV Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 1 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Starter Unit w prawidłowy sposób przedstawia się i swobodnie wita się i żegna z kolegami

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Zadania sprawdzające

Zadania sprawdzające PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 III.0 dla klas I Treści nauczania / temat rozdziału Starter! Wymagania edukacyjne podstawowe (P) (ocena dopuszczająca + dostateczna) Uczeń: zna niemiecki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie IV-VI

Przedmiotowy system oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie IV-VI Przedmiotowy system oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie IV-VI opracowanie: Krzysztof Maliszewski 1 PRZEDMIOT: JĘZYK NIEMIECKI

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu języka rosyjskiego w klasie I szkoły

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu języka rosyjskiego w klasie I szkoły Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu języka rosyjskiego w klasie I szkoły średniej(tech.) WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: - wyróżnia dźwięki

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 1 Kryteria oceny

Super Sparks 1 Kryteria oceny Super Sparks 1 Kryteria oceny Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, nie popełniając Uczeń przedstawia się z imienia, Uczeń przedstawia się z imienia, niewielkim zrozumienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa I technikum i liceum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa I technikum i liceum ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH JĘZYKÓW OBCYCH W GLIWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa I technikum i liceum GRAMATYKA CZASOWNIK - odmiana czasowników

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W TRZYLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W TRZYLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W TRZYLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA KLAS PIERWSZYCH JĘZYK DRUGI SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE OCENA: CELUJĄCY OCENA: BARDZO DOBRY

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP UNIT 1 ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE język niemiecki KOMPASS 1 NEU Kryteria oceniania ROZDZIAŁ 1: KONTAKTE

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE język niemiecki KOMPASS 1 NEU Kryteria oceniania ROZDZIAŁ 1: KONTAKTE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE język niemiecki KOMPASS 1 NEU Kryteria oceniania ROZDZIAŁ 1: KONTAKTE 1. Länder in Europa Wymieniam nazwy krajów niemieckojęzycznych oraz ich stolice. Wymieniam nazwy innych krajów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1. Nowa edycja

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1. Nowa edycja PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1. Nowa edycja NAZWA SZKOŁY:... ROK SZKOLNY:... NAUCZYCIEL:... KLASA:... Dział/Treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Rozdział 1. Hallo! Wie geht s? rozpoznać znaczenie wybranych internacjonalizmów wymienić wybrane internacjonalizmy poprawnie wymawiać poznane internacjonalizmy poprawnie zapisać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W II KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W II KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W II KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET Dział Einkäufe und Geschäfte Wymagania edukacyjne opowiada o swoich zakupach tworzy dialog, na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I I PÓŁROCZE- SRÓDROCZNA Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka niemieckiego w klasie IV

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka niemieckiego w klasie IV Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka niemieckiego w klasie IV WYMAGANIA PODSTAWOWE dopuszczającą (2) rozumienie ze słuchu rozróżnia niektóre słowa w zdaniach obcego

Bardziej szczegółowo

Rozdział dopuszczający Dostateczny 2+3 Dobry Bardzo dobry określać położenie pogodowe. opisać. miast, rzeki i góry porę roku.

Rozdział dopuszczający Dostateczny 2+3 Dobry Bardzo dobry określać położenie pogodowe. opisać. miast, rzeki i góry porę roku. Wymagania edukacyjne Kompass neu 2 Rozdział dopuszczający Dostateczny 2+3 Dobry 2+3+4 Bardzo dobry 2+3+4+5 nazwać zjawiska określać położenia opisać ze określać położenie pogodowe za pomocą szczegółami

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka francuskiego dla kl. I

Wymagania edukacyjne z języka francuskiego dla kl. I Wymagania edukacyjne z języka francuskiego dla kl. I Ocena dopuszczająca uczeń umie się przedstawić, przywitać, pożegnać, zapytać o godzinę, o drogę, potrafi wymienić kilka nazw produktów żywnościowych,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM Aleksandra Radecka Rozdział I. Der Kalender Uczeń potrafi: dopuszczający: - nazwać zjawiska pogodowe - nazwać

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE 7

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE 7 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE 7 Zasady oceniania przedmiotowego z języka niemieckiego: Ocenie podlegają: prace klasowe zakończonego działu (przynajmniej 2 oceny w semestrze),

Bardziej szczegółowo

W proponowanym przez nas planie wynikowym przyjęłyśmy humanistyczny model dwustopniowy, który dzieli wymagania na podstawowe i ponadpodstawowe.

W proponowanym przez nas planie wynikowym przyjęłyśmy humanistyczny model dwustopniowy, który dzieli wymagania na podstawowe i ponadpodstawowe. Plan wynikowy Szanowni Państwo! Prezentujemy Państwu naszą propozycję planu wynikowego treści nauczania języka niemieckiego realizowanych z podręcznikiem Punkt. Jest on przeznaczony dla uczniów klasy czwartej

Bardziej szczegółowo

Treetops 2 Kryteria oceny

Treetops 2 Kryteria oceny Treetops 2 Kryteria oceny UNIT 1 Mówienie i reagowanie ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub samodzielnie, w tym piosenkę o alfabecie,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.A

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.A JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.A Celujący (wymagane i zawarte w danym rozdziale) w 95-100%. b) uczeń potrafi bezbłędnie stosować poznane słownictwo i struktury gramatyczne we wszystkiego typu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII NA ROK 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII NA ROK 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII NA ROK 2017/2018 NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA DR HAB. ANNY JAROSZEWSKIEJ Ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO Ocenianie: Oceny wystawiane są zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny. W przypadku sprawdzianów i kartkówek punkty przeliczane są

Bardziej szczegółowo