OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA"

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA UKŁAD KONSTRUKCYJNY Układ konstrukcyjny mieszany, podstawowymi elementami konstrukcyjnymi są betonowe ławy fundamentowe, belki, wieńce. Ściany planowanej rozbudowy parteru i poddasza murowane z pustaków YTONG, więźba dachowa drewniana, jętkowa. ZAŁOŻENIA. Konstrukcja budynku opracowana została na obciążenia normowe. Założono, że wszystkie elementy konstrukcji pracują w fazie sprężystej. Uwzględniono obciążenia od śniegu (strefa III), od działania wiatru (strefa III), od ciężaru własnego elementów konstrukcji oraz elementów wykończeniowych i obciążenia użytkowe. W zależności od funkcji pomieszczeń przyjęto wartości obciążeń użytkowych charakterystycznych: - klatka schodowa 3,0 kn/m 2 - poddasze użytkowe 1,5 kn/m 2 Ustalając kategorię geotechniczną obiektu oparto się na odkrywkach dokonanych w terenie, obserwacji i ocenie materiału gruntowego, obserwacji poziomu wody w studniach zlokalizowanych na sąsiednich działkach. W wyniku dokonanej analizy ww. danych stwierdzono, że poziom wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia, nośność gruntu jest wystarczająca do posadowienia obiektu, podłoże gruntowe jest jednorodne, w terenie nie występują zjawiska geodynamiczne. Biorąc pod uwagę rodzaj projektowanego budynku, jego prostą formę i konstrukcję, oraz funkcję i stosunkowo małe obciążenia, jakie generuje na grunt, stwierdzono, że zgromadzone materiały są wystarczające do określenia sposobu posadowienia obiektu oraz nie ma potrzeby wykonywania badań geotechnicznych. Budynek będzie posadowiony w prostych warunkach gruntowych- zaliczam go do pierwszej kategorii geotechnicznej. FUNDAMENTY Fundamenty planowanej rozbudowy zaprojektowane w formie ław, o układzie i szerokości jak według rysunku rzutu fundamentów. Ławy należy wykonać z betonu B15 na podsypce żwirowej i warstwie chudego betonu. Głębokość posadowienia zgodna z rysunkami architektonicznymi. Beton należy zabezpieczyć przez nałożenie izolacji: poziomej 1x papa na lepiku, pionowej pomalowanie Abizolem P+R lub innym środkiem o analogicznym działaniu zabezpieczającym. Zaleca się wykonanie wokół budynku drenażu w celu odprowadzenia wód opadowych. Po wykonaniu wykopów pod fundamenty (przed wykonaniem warstwy chudego betonu) obowiązkowo należy wezwać kierownika budowy do oceny stanu nośności podłoża gruntowego i występujących warunków. W przypadku stwierdzenia gorszych warunków gruntowych od przyjętych w projekcie (glina piaszczysta, IL=0,6), fundamenty należy dostosować do istniejących potrzeb (przeliczyć ponownie). Prace zakrywające konstrukcje( takie jak np. wylewanie betonu) powinny być odebrane przed zakryciem i wpisane do dziennika budowy. STROP Strop nad fragmentem parteru jako monolityczny, żelbetowy, grubości 12 cm z betonu B20.

2 Zbrojenie: pręty główne ze stali klasy AIII (34GS). WIEŃCE Wykonane nad ścianami kolankowymi. Zbrojenie główne 4#12 (A-III) i strzemiona średnicy Ø6 (A-0) co 20cm. Szerokość wieńców równać z szerokością ściany. BELKI I NADPROŻA ŻELBETOWE Projektuje się wylewane na mokro z betonu B20, zbrojenie podłużne i poprzeczne wg rysunków konstrukcyjnych. Zbrojenie: pręty główne ze stali klasy AIII (34GS), pręty rozdzielcze ze stali A-0 według rysunków konstrukcyjnych płyty stropowej. Nadproża nad otworami wybitymi w istniejących ścianach należy wykonać z kształtowników walcowanych (3 ceowniki wg schematu na rysunkach). DACH Więźba drewniana, zaprojektowana jako konstrukcja ciesielska, z drewna sosnowego klasy C30. Namurnice kotwić w wieńcu śrubami M16 rozmieszczonym, co ~180cm, lecz nie mniej niż 2 szt. na jedną (nie łączoną) namurnice. Wszystkie połączenia, które mogą podlegać rozciąganiu wiązać śrubami lub łącznikami stalowymi (np. DMX). Stosować gwoździe typu anchor. Wymiary poszczególnych elementów więźby podano na rysunkach architektonicznych, oraz zamieszczono obliczenia. Zmiany wymiarów tarcicy dopuszczalne są jako zaokrąglenie wartości wymiarowej w górę. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE Powierzchnie betonowe poziome należy zabezpieczyć przez dwukrotne pomalowanie preparatami do ochrony betonu (np. ABIZOL P+R), pionowe przez ułożenie warstwy papy na lepiku. Powierzchnie drewniane przez zabezpieczenie preparatami ogniochronnymi. Proponuje się zastosowanie domieszek do betonu poprawiających urabialność, szczelność oraz zmniejszających skurcz betonu, przykładowo z firm SIKA, ADDIMENT itp. UWAGI WYKONAWCZE Całość projektu konstrukcyjnego należy rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym. Niedozwolone są jakiekolwiek zmiany klas stosowanego materiału jak i układu prętów, ich długości i kształtu bez konsultacji z konstruktorem. W razie wątpliwości należy skonsultować z jednostką projektową. Projekty wykonawcze, opracowane poza niniejszą jednostką projektową, należy przedstawić do akceptacji projektanta przed skierowaniem do produkcji lub wykonawstwa. Akceptacja dotyczy wyłączenie zgodności z przyjętych rozwiązań z założeniami projektu budowlanego. Materiały budowlane, zwłaszcza impregnaty i środki chemii budowlanej, musza mieć aktualny atest PZH oraz ITB dopuszczający je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym. Wszelkie roboty zanikające, jak zalewanie betonem zbrojenia fundamentów czy wylewanie fundamentów w wykopach, należy wykonywać pod ścisłym nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Roboty należy przeprowadzać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z uwzględnieniem wytycznych producentów materiałów wytycznych literatury fachowej i norm oraz zgodnie z przepisami BHP, pod nadzorem kierownika budowy. Podstawowe wytyczne podano w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. (Wyd. Arkady 1998r.) MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE:

3 Beton: - ławy fundamentowe kl. B15 - płyta, belki, nadproża żelbetowe kl. B20 Stal zbrojeniowa: - pręty główne żebrowane kl. A-III (34GS) - # - pręty rozdzielcze, strzemiona gładka kl. A-0 (St0S) - PRZEPISY I NORMY. PN-82/B Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. PN-88/B Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. PN-77/B Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. PN-81/B Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B-03150:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

4 WIĄZAR DACHOWY Geometria ustroju: Kąt nachylenia połaci dachowej = 40,0 o Rozpiętość wiązara l = 11,03 m Rozstaw podpór w świetle l s = 8,75 m Poziom jętki h = 2,50 m Rozstaw krokwi a = 0,90 m Usztywnienia boczne krokwi - na całej długości elementu Usztywnienia boczne jętki - brak Przesuwność jętki - tak Rozstaw podparć murłaty l mo = 2,00 m Wysięg wspornika murłaty l mw = 0,80 m Obciążenia (wartości charakterystyczne i obliczeniowe): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): g k = 0,35 kn/m 2, g o = 0,42 kn/m 2 - obciążenie śniegiem (wg PN-EN p.5.3.3: dach dwupołaciowy, strefa 3, A=300 m n.p.m., nachylenie połaci 40,0 st.): - na stronie nawietrznej s kl = 0,64 kn/m 2, s ol = 0,96 kn/m 2 - na stronie zawietrznej s kp = 0,64 kn/m 2, s op = 0,96 kn/m 2 - obciążenie wiatrem (wg PN-77/B-02011/Z1-3: strefa III, H = 300,0 m n.p.m., teren A, wys. budynku z =8,2 m): - na stronie nawietrznej p kl = 0,29 kn/m 2, p ol = 0,37 kn/m 2 - na stronie zawietrznej p kp = -0,29 kn/m 2, p op = -0,37 kn/m 2 - obciążenie jętki q jk = 0,50 kn/m 2, q jo = 0,65 kn/m 2 - ocieplenie dolnego odcinka krokwi g kk = 0,50 kn/m 2, g ok = 0,60 kn/m 2 - obciążenie jętki robotnikiem F jk = 1,0 kn, F jo = 1,2 kn Dane materiałowe: - krokiew 8/16 cm (zaciosy: murłata - 3 cm, jętka - 2,7 cm) z drewna C30 - jętka 8/16 cm z drewna C30, - murłata 14/16 cm z drewna C30 Założenia obliczeniowe: - klasa użytkowania konstrukcji: 2 - obciążenie śniegiem traktuje się jako obciążenie średniotrwałe Ekstremalne reakcje podporowe V max = 11,70 kn V min = 1,43 kn H max = 9,98 kn H min = 0,31 kn Wymiarowanie wg PN-B-03150: 2000 drewno z gatunków iglastych, klasy C30 f m,y,d = 18,46 MPa, f m,z,d = 18,46 MPa, f c,0,d = 14,15 MPa Krokiew 8/16 cm (zaciosy: murłata - 3 cm, jętka - 2,7 cm) z drewna C30 Smukłość y = 102,8 < 150 z = 0,0 < 150 Maksymalne siły i naprężenia w przęśle M = 2,24 knm N = 9,92 kn m,y,d = 6,56 MPa c,0,d = 0,78 MPa k c,y = 0,291 c,0,d /(k c,y f c,0,d ) + m,y,d /f m,y,d = 0,543 < 1 ( c,0,d /f c,0,d ) 2 + m,y,d /f m,y,d = 0,252 < 1 Maksymalne siły i naprężenia na podporze - murłacie

5 M = -0,90 knm N = 12,78 kn m,y,d = 4,02 MPa c,0,d = 1,23 MPa ( c,0,d /f c,0,d ) 2 + m,y,d /f m,y,d = 0,225 < 1 Maksymalne siły i naprężenia na podporze - jętce M = -2,55 knm N = 8,84 kn m,y,d = 11,29 MPa c,0,d = 1,04 MPa k c,y = 0,291 c,0,d /(k c,y f c,0,d ) + m,y,d /f m,y,d = 0,864 < 1 ( c,0,d /f c,0,d ) 2 + m,y,d /f m,y,d = 0,433 < 1 Jętka 8/16 cm z drewna C30 Smukłość y = 74,8 < 150 z = 149,7 < 150 Maksymalne siły i naprężenia M = 1,88 knm N = 7,92 kn m,y,d = 5,51 MPa c,0,d = 0,62 MPa k c,y = 0,513, k c,z = 0,143 c,0,d /(k c,y f c,0,d ) + m,y,d /f m,y,d = 0,383 < 1 c,0,d /(k c,z f c,0,d ) + m,y,d /f m,y,d = 0,604 < 1 Murłata 14/16 cm z drewna C30 Obciążenia obliczeniowe q z = 13,00 kn/m q y = 11,09 kn/m Maksymalne siły i naprężenia M z = 4,75 knm m,z,d = 9,089 MPa m,z,d /f m,z,d = 0,492 < 1 Część wspornikowa murłaty Obciążenia obliczeniowe q z = 9,66 kn/m q y = 8,24 kn/m Maksymalne siły i naprężenia M y = 3,09 knm M z = 2,64 knm m,y,d = 5,18 MPa m,z,d = 5,04 MPa m,y,d /f m,y,d + k m m,z,d /f m,z,d = 0,472 < 1 k m m,y,d /f m,y,d + m,z,d /f m,z,d = 0,469 < 1 KROKIEW KOSZOWA Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 14,0 cm Wysokość h = 16,0 cm Zacios na podporach t k = 3,0 cm Drewno: Drewno z gatunków iglastych, klasy C30 Klasa użytkowania konstrukcji: klasa 2 Geometria: Kąt nachylenia połaci dachowych = 40,0 0 Długość rzutu poziomego wspornika l w,x = 0,00 m Długość rzutu poziomego odcinka środkowego l d,x = 2,30 m Długość rzutu poziomego odcinka górnego l g,x = 1,76 m

6 WYNIKI: 3,78-2,31 2,89 0,23-0,23 0,30 0,52-0,07 0,02-0,02 30,7 6,76 0,80 4,67 0,41 0,14-0,14 2,55 3,25 2,49 2,30 1,76 Momenty obliczeniowe - kombinacja (obc.stałe max.+ocieplenie+śnieg) M przęsł = 2,33 knm; M podp = -2,10 knm Warunek nośności - przęsło: m,y,d /f m,y,d = 0,211 < 1 Warunek nośności - podpora: m,y,d /f m,y,d = 0,288 < 1 Warunek użytkowalności (odcinek środkowy): u fin = 6,19 mm < u net,fin = l / 200 = 18,91 mm PŁYTA ŻELBETOWA Dane materiałowe : Grubość płyty 12,0 cm Klasa betonu B20 (C16/C20) f cd = 10,67 MPa, f ctd = 0,87 MPa, E cm = 29,0 GPa Ciężar objętościowy betonu = 25 kn/m 3 Wilgotność środowiska RH = 50% Wiek betonu w chwili obciążenia 28 dni Współczynnik pełzania (obliczono) = 3,37 Stal zbrojeniowa A-III (34GS) f yk = 410 MPa, f yd = 350 MPa, f tk = 500 MPa Otulenie zbrojenia przęsłowego w kierunku x c nom,x = 20 mm Otulenie zbrojenia przęsłowego w kierunku y c nom,y = 25 mm Założenia obliczeniowe : Sytuacja obliczeniowa: trwała Graniczna szerokość rys w lim = 0,3 mm Graniczne ugięcie a lim = l eff /200 - jak dla stropów (tablica 8) Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f k d Obc.obl. 1. Płytki kamionkowe grubości 14 mm na 0,64 1, ,77 zaprawie cementowej 1:3 gr mm [0,640kN/m2] 2. Warstwa cementowa grub. 5 cm 1,05 1, ,37 [21,0kN/m3 0,05m] 3. Styropian grub. 5 cm [0,45kN/m3 0,05m] 0,02 1, ,02 4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm [19,0kN/m3 0,02m] 0,38 1, ,49

7 5. Obciążenie zmienne (pokoje i pomieszczenia 1,50 1,40 0,35 2,10 mieszkalne w domach indywidualnych) [1,5kN/m2] 6. Obciążenie zastępcze od ścianek działowych 1,25 1, ,50 (o ciężarze razem z wyprawą od 1,5 kn/m2 od 2,5 kn/m2) [1,250kN/m2] 7. Płyta żelbetowa grub.12 cm 3,00 1, ,30 : 7,84 1,22 9,55 Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 2,79 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 4,34 m Wyniki obliczeń statycznych: Kierunek x: Moment przęsłowy obliczeniowy M Sdx = 5,60 knm/m Moment przęsłowy charakterystyczny M Skx = 4,60 knm/m Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Skx,lt = 4,03 knm/m Maksymalne oddziaływanie podporowe Q ox,max = 13,32 kn/m Zastępcze oddziaływanie podporowe Q ox = 11,01 kn/m Kierunek y: Moment przęsłowy obliczeniowy M Sdy = 2,32 knm/m Moment przęsłowy charakterystyczny M Sky = 1,90 knm/m Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sky,lt = 1,66 knm/m Maksymalne oddziaływanie podporowe Q oy,max = 13,32 kn/m Zastępcze oddziaływanie podporowe Q oy = 8,33 kn/m Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona): Kierunek x: Przęsło: Zbrojenie potrzebne A s = 1,74 cm 2 /mb. Przyjęto 10 co 12,0 cm o A s = 6,54 cm 2 /mb ( = 0,69% ) Szerokość rys prostopadłych: w kx = 0,000 mm < w lim = 0,3 mm Maksymalne ugięcie: a x (M Skx,lt ) = 2,99 mm Kierunek y: Przęsło: Zbrojenie potrzebne A s = 1,17 cm 2 /mb. Przyjęto 10 co 12,0 cm o A s = 6,54 cm 2 /mb ( = 0,73% ) Szerokość rys prostopadłych: w ky = 0,000 mm < w lim = 0,3 mm Maksymalne ugięcie: a y (M Sky,lt ) = 3,09 mm Ugięcie całkowite płyty: Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 3,04 mm < a lim = 13,95 mm KLATKA SCHODOWA Dane materiałowe : Klasa betonu C20/C25 (B25) f cd = 13,33 MPa, f ctd = 1,00 MPa, E cm = 30,0 GPa Ciężar objętościowy betonu = 25,00 kn/m 3 Maksymalny rozmiar kruszywa d g = 16 mm Wilgotność środowiska RH = 50% Wiek betonu w chwili obciążenia 28 dni Współczynnik pełzania (obliczono) = 3,11 Stal zbrojeniowa A-III (34GS) f yk = 410 MPa, f yd = 350 MPa, f tk = 500 MPa Średnica prętów = 12 mm

8 Otulina zbrojenia c nom = 20 mm Stal zbrojeniowa konstrukcyjna St0S-b Średnica prętów konstrukcyjnych = 6 mm Maksymalny rozstaw prętów konstr. 30 cm Założenia obliczeniowe : Sytuacja obliczeniowa: trwała Graniczna szerokość rys w lim = 0,3 mm Graniczne ugięcie a lim = jak dla belek i płyt (tablica 8) Bieg -1 Wymiary schodów : Długość biegu l n = 2,52 m Różnica poziomów spoczników h = 1,70 m Liczba stopni w biegu n = 10 szt. Grubość płyty t = 14,0 cm Długość górnego spocznika l s,g = 1,60 m Oparcia : (szerokość / wysokość) Podwalina podpierająca bieg schodowy b = 28,0 cm, h= 40,0 cm Wieniec ściany podpierającej spocznik górny b = 30,0 cm, h = 30,0 cm Zestawienie obciążeń [kn/m 2 ] Opis obciążenia Obc.char. f k d Obc.obl. Obciążenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90 mieszkalne, szpitalne, więzienia) [3,0kN/m2] Obciążenia stałe na biegu schodowym: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f Obc.obl. 1. Okładzina górna biegu (Płytki kamionkowe grubości 14 mm 0,69 1,20 0,82 na zaprawie cementowej 1:3 gr mm grub. 3 cm [0,640kN/m2:0,03m]) grub.2 cm 0,38 (1+17,0/28,0) 2. Płyta żelbetowa biegu grub.14 cm + schody 17/28 6,22 1,10 6,84 3. Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,33 1,20 0,40 [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm : 7,24 1,11 8,06 Obciążenia stałe na spoczniku: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f Obc.obl. 1. Okładzina górna spocznika (Płytki kamionkowe grubości 14 0,43 1,20 0,51 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr mm grub. 3 cm [0,640kN/m2:0,03m]) grub.2 cm 2. Płyta żelbetowa spocznika grub.14 cm 3,50 1,10 3,85 3. Okładzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34 [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm : 4,21 1,12 4,70 Wyniki obliczeń statycznych: Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy M Sd = 22,33 knm/mb Reakcja obliczeniowa R Sd,A = 23,11 kn/mb Reakcja obliczeniowa R Sd,B = 20,07 kn/mb Sprawdzenie wg PN-B-03264:2002 : Zginanie: (przekrój 1-1) Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 22,33 knm/mb

9 Zbrojenie potrzebne A s = 6,01 cm 2 /mb. Przyjęto 12 co 9,0 cm o A s = 12,57 cm 2 /mb ( = 1,10% ) (rozstaw prętów przyjęty przez użytkownika) Warunek nośności na zginanie: M Sd = 22,33 knm/mb < M Rd = 42,89 knm/mb Ścinanie: Siła poprzeczna obliczeniowa V Sd = 22,28 kn/mb Warunek nośności na ścinanie: V Sd = 22,28 kn/mb < V Rd1 = 96,90 kn/mb SGU: Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 15,47 knm/mb Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,075 mm < w lim = 0,3 mm Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 19,46 mm < a lim = 20,00 mm Szkic zbrojenia: x 17,0/28,0 70 Nr1 12 co 270 l= co 9,0 cm (Nr 1+2+3) Nr2 12 co 270 l= Nr3 12 co 270 l= Nr4 12 co 270 l= Nr5 12 co 270 l= Nr6 12 co 270 l= Bieg -2 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,60 m Długość biegu l n = 2,24 m Różnica poziomów spoczników h = 1,53 m Liczba stopni w biegu n = 9 szt. Grubość płyty t = 14,0 cm Długość górnego spocznika l s,g = 2,04 m Wymiary poprzeczne: Szerokość biegu 1,30 m - Schody dwubiegowe Dusza schodów 10,0 cm

10 Oparcia : (szerokość / wysokość) Wieniec ściany podpierającej spocznik dolny b = 30,0 cm, h = 30,0 cm Belka górna podpierająca bieg schodowy b = 25,0 cm, h = 30,0 cm Wieniec ściany podpierającej spocznik górny b = 30,0 cm, h = 30,0 cm Oparcie belek: Długość podpory lewej t L = 30,0 cm Długość podpory prawej t P = 25,0 cm Zestawienie obciążeń [kn/m 2 ] Opis obciążenia Obc.char. f k d Obc.obl. Obciążenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90 mieszkalne, szpitalne, więzienia) [3,0kN/m2] Obciążenia stałe na spoczniku: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f Obc.obl. 1. Okładzina górna spocznika (Płytki kamionkowe grubości 14 0,64 1,20 0,77 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr mm grub. 2 cm [0,640kN/m2:0,02m]) grub.2 cm 2. Płyta żelbetowa spocznika grub.14 cm 3,50 1,10 3,85 3. Okładzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34 [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm : 4,43 1,12 4,96 Obciążenia stałe na biegu schodowym: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f Obc.obl. 1. Okładzina górna biegu (Płytki kamionkowe grubości 14 mm 1,03 1,20 1,23 na zaprawie cementowej 1:3 gr mm grub. 2 cm [0,640kN/m2:0,02m]) grub.2 cm 0,38 (1+17,0/28,0) 2. Płyta żelbetowa biegu grub.14 cm + schody 17/28 6,22 1,10 6,84 3. Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,33 1,20 0,40 [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm : 7,58 1,12 8,48 WYNIKI - PŁYTA: Wyniki obliczeń statycznych: Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy M Sd = 14,91 knm/mb Podpora B: moment podporowy obliczeniowy M Sd,p = 16,79 knm/mb Przęsło B-C: maksymalny moment obliczeniowy M Sd = 0,57 knm/mb Reakcja obliczeniowa R Sd,A,max = 16,27 kn/mb, R Sd,A,min = 9,56 kn/mb Reakcja obliczeniowa R Sd,B,max = 45,73 kn/mb, R Sd,B,min = 33,90 kn/mb Reakcja obliczeniowa R Sd,C,max = 3,18 kn/mb, R Sd,C,min = -3,05 kn/mb Przęsło A-B- sprawdzenie Zginanie: (przekrój 1-1) Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 14,91 knm/mb Zbrojenie potrzebne A s = 3,91 cm 2 /mb. Przyjęto 12 co 10,0 cm o A s = 11,31 cm 2 /mb ( = 0,99% ) (rozstaw prętów przyjęty przez użytkownika) Warunek nośności na zginanie: M Sd = 14,91 knm/mb < M Rd = 39,25 knm/mb Ścinanie: Siła poprzeczna obliczeniowa V Sd = 26,34 kn/mb Warunek nośności na ścinanie: V Sd = 26,34 kn/mb < V Rd1 = 96,90 kn/mb SGU: Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 10,40 knm/mb Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,050 mm < w lim = 0,3 mm

11 Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 11,64 mm < a lim = 20,18 mm Podpora B- sprawdzenie Zginanie: (przekrój 2-2) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)16,79 knm Zbrojenie potrzebne A s = 3,06 cm 2 /mb. Przyjęto górą 12 co 10,0 cm o A s = 11,31 cm 2 /mb (rozstaw prętów przyjęty przez użytkownika) Warunek nośności na zginanie: M Sd = 16,79 knm/mb < M Rd = 57,72 knm/mb SGU: Moment podporowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = (-)11,71 knm/mb Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,060 mm < w lim = 0,3 mm Przęsło B-C- sprawdzenie Zginanie: (przekrój 3-3) Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 0,57 knm/mb Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A s = 1,59 cm 2 /mb. Przyjęto 12 co 10,0 cm o A s = 11,31 cm 2 /mb ( = 0,99% ) (rozstaw prętów przyjęty przez użytkownika) Warunek nośności na zginanie: M Sd = 0,57 knm/mb < M Rd = 39,25 knm/mb Ścinanie: SGU: Siła poprzeczna obliczeniowa V Sd = 16,30 kn/mb Warunek nośności na ścinanie: V Sd = 16,30 kn/mb < V Rd1 = 96,90 kn/mb Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 0,40 knm/mb Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,000 mm < w lim = 0,3 mm Moment podporowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt,podp = (-)11,71 knm/m Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt,podp ) = (-)1,71 mm < a lim = 10,02 mm Szkic zbrojenia: co 10,0 cm (Nr 1) x 17,0/28,0 12 co 10,0 cm (Nr 4+5+6) 23 Nr2 12 co 100 l= co 10,0 cm (Nr 3) Nr1 12 co 100 l= Nr3 12 co 100 l= Nr4 12 co 300 l= Nr5 12 co 300 l= Nr6 12 co 300 l=

12 WYNIKI - BELKA BS-1: Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f k d Obc.obl. 1. Max. reakcja podporowa z płyty 39,10 1,17 0,82 45,73 schodowej 2. Ciężar własny belki 1,88 1, ,06 : 40,97 1,17 47,79 Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 52,87 knm Moment przęsłowy charakterystyczny M Sk = 45,33 knm Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 37,36 knm Reakcja obliczeniowa R Sd,A = R Sd,B = 71,09 kn Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 : Przyjęte wymiary przekroju: b w = 28,0 cm, h = 30,0 cm otulina zbrojenia c nom = 20 mm Zginanie (metoda uproszczona): Przekrój pojedynczo zbrojony Zbrojenie potrzebne A s = 6,45 cm 2. Przyjęto dołem 6 12 o A s = 6,79 cm 2 ( = 1,01% ) Warunek nośności na zginanie: M Sd = 52,87 knm < M Rd = 55,19 knm Ścinanie: Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co max. 70 mm na odcinku 56,0 cm przy podporach oraz co max. 200 mm w środku rozpiętości belki Warunek nośności na ścinanie: V Sd = 65,12 kn < V Rd3 = 74,04 kn SGU: Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,176 mm < w lim = 0,3 mm Szerokość rys ukośnych: w k = 0,090 mm < w lim = 0,3 mm Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 8,74 mm < a lim = 14,88 mm Nadproże stalowe z ceowników Zasięg [m] cała belka cała belka Nadproże stalowe z 3 ceowników C160 zaprojektowano w ścianach wewnętrznych nad nowoprojektowanymi otworami zewnętrznymi. Prace przygotowawcze: - Przed przystąpieniem do robót skontrolować stan techniczny (nośność ściany) w miejscu przewidywanego oparcia elementów stalowych. - Tymczasowo podeprzeć stemplami strop w rejonie wykonania projektowanego nadproża stalowego. - Wytrasować miejsce montażu nadproża. Prace montażowe: - W miejscu podparcia elementów stalowych wykuć gniazda i wykonać poduszki betonowe, zaleca się wykonanie w/w poduszek przy użyciu cementowych zapraw szybkosprawnych typu Ceresit CX15. - Wykuć po obu stronach ściany poziome bruzdy dla osadzenia ceowników C160 i przewiercić ścianę w miejscu projektowanych śrub (otwory wykonać z dużą tolerancją). - Osadzić ceowniki C160 na zaprawie montażowej i skręcić.

13 - Za pomocą klinów umieszczonych na długości nadproża wbijanych między nowoprojektowane elementy stalowe a mur należy wstępnie obciążyć wykonywane nadproże. - Przestrzeń nad ceownikami nadmurować, starannie wypełniając spoinę odłamkami cegieł lub dachówek. - Nadproże obetonować przy użyciu cementowych zapraw. - Po osiągnięciu przez użyte zaprawy montażowe wymaganej nośności można wykonać projektowany otwór w ścianie, zleca się wycięcie dla uniknięcia nadmiernych drgań podczas ewentualnego kucia. - Przed przystąpieniem do montażu dolne stopki belek należy owinąć siatką dla zapewnienia odpowiedniej przyczepności tynku. Uwagi wykonawcze i zalecenia: Prace powinny być prowadzone przez przeszkoloną ekipę pod bezpośrednim nadzorem uprawnionej osoby zgodnie z zasadami BHP, w sposób nie zagrażający zdrowiu i życiu ludzi. Wszystkie prace rozbiórkowe (kucie) należy prowadzić ręcznie. Zaleca się stosowanie zaprawy cementowej montażowej szybkosprawnej typu Ceresit CX15, którą można obciążać już po upływie 24 godzin, natomiast w wypadku zastosowania tradycyjnej zaprawy cementowej nadproże można przebić dopiero po upływie 3 tygodni. W wypadku wystąpienia w trakcie budowy nieprzewidzianych okoliczności należy skonsultować się z autorem opracowania. ŁAWY FUNDAMWNTOWE Typ: ława prostokątna Wymiary: B = 0,45 m H = 0,40 m B s = 0,25 m e B = 0,00 m Posadowienie fundamentu: D = 1,20 m D min = 1,20 m brak wody gruntowej w zasypce N r nazwa gruntu h [m] nawod niona (n) o [t/m 3 ] f,min f,max (r) u [ o (r) ] c u [kpa] M 0 [kpa] M [kpa] 1 Gliny piaszczyste zwięzłe 4,00 nie 1,95 0,90 1,10 13,10 22, Kombinacje obciążeń obliczeniowych: N typ obc. N [kn/m] T B [kn/m] M B [knm/m] e [kpa] e [kpa/m] r 1 długotrwałe 34,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiały : Zasypka: ciężar objętościowy: 20,00 kn/m 3 współczynniki obciążenia: f,min = 0,90; f,max = 1,20 Beton: klasa betonu: C16/C20 (B20) f cd = 10,67 MPa, f ctd = 0,87 MPa, E cm = 29,0 GPa ciężar objętościowy: 24,00 kn/m 3 współczynniki obciążenia: f,min = 0,90; f,max = 1,10 Zbrojenie: klasa stali: A-III (34GS) otulina zbrojenia c nom = 85 mm

14 Założenia obliczeniowe : Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża: - dla nośności pionowej m = 0,81 - dla stateczności fundamentu na przesunięcie m = 0,72 - dla stateczności na obrót m = 0,72 Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50 Współczynniki redukcji spójności: - przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50 - przy korekcie nachylenia wypadkowej obciążenia: 1,00 Czas trwania robót: powyżej 1 roku ( =1,00) Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych N k N/N k = 1,20 WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA - wg PN-81/B Nośność pionowa podłoża: Decyduje: kombinacja nr 1 Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu Obliczeniowy opór graniczny podłoża Q fn = 131,3 kn N r = 33,5 kn < m Q fn = 106,4 kn (31,49% ) Osiadanie: Decyduje: kombinacja nr 1 Osiadanie pierwotne s'= 0,10 cm, wtórne s''= 0,06 cm, całkowite s = 0,16 cm s = 0,16 cm < s dop = 1,50 cm (10,36% ) Koniec obliczeń (luty 2009r).

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m 5,34 OLICZENI STTYCZNE I WYMIROWNIE POZ.2.1. PŁYT Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f k d Obc.obl. 1. TERKOT 0,24 1,35 -- 0,32 2. WYLEWK CEMENTOW 5CM 2,10 1,35 --

Bardziej szczegółowo

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DNE: Szkic wiązara 571,8 396,1 42,0 781,7 10,0 20 51,0 14 690,0 14 51,0 820,0 Geometria ustroju: Kąt nachylenia połaci dachowej α = 42,0 o Rozpiętość wiązara

Bardziej szczegółowo

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa strona 1 Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 1. Blachodachówka o grubości 0,55 mm γ f k d Obc. obl. kn/m 2 0,35 1,30

Bardziej szczegółowo

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła Zginanie: (przekrój c-c) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)130.71 knm Zbrojenie potrzebne górne s1 = 4.90 cm 2. Przyjęto 3 16 o s = 6.03 cm 2 ( = 0.36%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)130.71

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00 - - elka Żelbetowa 3.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEUD 200-200 SPEUD Gliwice utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.7.3. elka żelbetowa ciągła SZKI ELKI:

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJ

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJ 9 OLICZENI STTYCZNE DO PROJEKTU UDOWLNEGO PRZEUDOWY ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZLNI ŚCIEKÓW N OCZYSZCZLNĘ MECHNICZNO IOLOGICZNĄ W TECHNOLOGII SR ORZ KNLIZCJI SNITRNEJ Z POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SMOKLĘSKI,

Bardziej szczegółowo

O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E

O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E OBLICZENIA STATYCZNE 1 O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E 1.0 Obciążenia 1.1 Obciążenie śniegiem strefa IV α=40; Q k =1,6 kn/m 2 γ f kn/m 2 - strona zawietrzna: Q k x 0,8 x [(60-α)/30]= 0,853 1,500

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE OLICZENI KONSTRUKCYJNE SLI GIMNSTYCZNEJ W JEMIELNIE 1. Płatew dachowa DNE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 16,0 cm Wysokość h = 20,0 cm Drewno: Drewno klejone z drewna litego iglastego,

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Przyjęto deskowanie połaci dachu z płyt OSB gr. 22 lub 18 mm. Płyty mocować do krokwi za pomocą wkrętów do drewna. Poz. 1.2 Krokiew DANE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OLICZENI STTYCZNE Obciążenie śniegiem wg PN-80/-02010/z1 / Z1-5 S [kn/m 2 ] h=1,0 l=5,0 l=5,0 1,080 2,700 2,700 1,080 Maksymalne obciążenie dachu: - Dach z przegrodą lub z attyką, h = 1,0 m - Obciążenie

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowych 2.1 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2001-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.4.1. Elementy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0 - 1 - elka Żelbetowa 4.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEU utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: elki żelbetowe stropu 2001-2014 SPEU Gliwice Podciąg - oś i

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1112 Z1 1 OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE SPIS TREŚCI 1. Nowe elementy konstrukcyjne... 2 2. Zestawienie obciążeń... 2 2.1. Obciążenia stałe stan istniejący i projektowany... 2 2.2. Obciążenia

Bardziej szczegółowo

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f 0,10 0,30 L = 0,50 0,10 H=0,40 OBLICZENIA 6 OBLICZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH SZT. 2 I ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU NR 3 JW. 5338 przy ul.

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO - 1 - Kalkulator Elementów Drewnianych v.2.2 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2002-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mg inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia elementów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

DANE. Szkic układu poprzecznego. Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej

DANE. Szkic układu poprzecznego. Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej Leśniczówka 9/k Obliczenia statyczne. leśniczówka 1.Dach. DNE Szkic układu poprzecznego 712,8 270,0 45,0 19 436,0 19 455,0 46,0 14 888,0 14 46,0 1008,0 Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej 270,0

Bardziej szczegółowo

8.OBLICZENIA STATYCZNE

8.OBLICZENIA STATYCZNE 8.OLICZENI STTYCZNE. Dach ZESTWIENI OCIĄŻEŃ Pokrycie, lachodachówka Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f Obc. obl. kn/m 2. lachodachówka o grubości 0,55 mm [0,350kN/m2] 0,35,30 0,45 2. Łaty 5,5 cm

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY OLICZENI STTYCZNE DO PROJEKTU UDOWLNEGO PRZEUDOWY I ROZUDOWY TOLET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTŁCĄCYCH NR 2 W YDGOSZCZY KROKIEW Tablica 1. Obciążenia stałe Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f Obc. obl.

Bardziej szczegółowo

Obciążenia konstrukcji dachu Tablica 1. Pokrycie dachu Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f k d Obc. obl. kn/m 2 1. Blachodachówka 0,10 1,20 -- 0,12 2. Łaty i kontrłaty [0,100kN/m2] 0,10 1,10 -- 0,11

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50 Spis treści 1. Wstęp 2. Zestawienie obciążeń 3. Obliczenia płyty stropodachu 4. Obliczenia stropu na poz. + 7,99 m 5. Obliczenia stropu na poz. + 4,25 m 6. Obliczenia stropu na poz. +/- 0,00 m 7. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA. Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA POGWIZDÓW ul. Kościelna 21 dz. 177/1, 155/3

KARTA TYTUŁOWA. Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA POGWIZDÓW ul. Kościelna 21 dz. 177/1, 155/3 Cn 400 KRT TYTUŁOW Obiekt: ROZUDOW UDYNKU PRZEDSZKOL POGWIZDÓW ul. Kościelna 2 dz. 77/, 55/3 Treść: PROJEKT UDOWLNY ROZUDOW UDYNKU PRZEDSZKOL ranża: KONSTRUKCJ Inwestor: Gmina Hażlach 43-49 HŻŁCH ul. Główna

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE OLICZENI STTYCZNO - WYTRZYMŁOŚCIOWE 1. ZESTWIENIE OCIĄśEŃ N IEG SCHODOWY Zestawienie obciąŝeń [kn/m 2 ] Opis obciąŝenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. ObciąŜenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA. PROJEKT BUDOWLANY FILAR USŁUGI BIURO POJEKTÓW I INWESTYCJI Rabka Zdrój ul.sądecka 33h/11 tel

KONSTRUKCJA. PROJEKT BUDOWLANY FILAR USŁUGI BIURO POJEKTÓW I INWESTYCJI Rabka Zdrój ul.sądecka 33h/11 tel TOM KONSTRUKCJA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Termomodernizacja budynku Oficyny Dworskiej wraz z adaptacja, przebudową i rozbudową na cele edukacyjne i ekspozycyjne. LOKALIZACJA: Poręba Wielka 34-735

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA CZĘŚCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU USŁUGOWO-MIESZKALNEGO Z POMIESZCEŃ APTEKI NA GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ Spis zawartości: 1. 2. Obliczenia statyczne (wybrane fragmenty) 3. Rysunki konstrukcyjne PROJEKTOWAŁ: OPRACOWAŁ: 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy DANE

- 1 - OBLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy DANE - 1 - Wiązar Płatwiowy-Kleszczowy 5.2 OLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO Użytkownik: iuro Inżynierskie SPECUD 1995-2010 SPECUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie Kraków, al.

Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie Kraków, al. NIP 679-102-48-90 PeKaO S.. II o/ Kraków 53 1240 1444 1111 0000 0935 8663 Obiekt: PWILON -0 GH dres: Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza Inwestor: kademia Górniczo-Hutnicza im.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Część opisowa

SPIS TREŚCI: Część opisowa SPIS TREŚCI: Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania 3. Posadowienie obiektu. 4. Opis konstrukcji. 5. Materiały. 6. Zabezpieczenie konstrukcji. 7. Wytyczne realizacji i

Bardziej szczegółowo

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]:

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]: Obliczenia bosmanatu 1. Zebranie obci strop drewniany Tablica 1. k Obc. obl. Lp Opis obci enia Obc. char. kn/m 2 f d kn/m 2 1. Obci enie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80 gabinety lekarskie,

Bardziej szczegółowo

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne:

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: - str.10 - POZ.2. STROP NAD KLATKĄ SCHODOWĄ Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: 1/ Grubość płyty h = 15cm 2/ Grubość otulenia zbrojenia a = 2cm 3/

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE Spis treści: I. opis konstrukcji II. podstawowe wyniki obliczeń konstrukcji Założenia obciążeń 1. Więźba dachowa poz. 1.1-1.5 2. Stropy kondygnacji parteru poz. 2.1-2.7 3. Nadproża

Bardziej szczegółowo

Z a w a r t o ś ć o p r a c o w a n i a :

Z a w a r t o ś ć o p r a c o w a n i a : CZERWIEC 2013R Z a w a r t o ś ć o p r a c o w a n i a : Opis techniczny Przedmiot i podstawa opracowania Stan projektowany Opinia możliwości realizacji inwestycji w świetle stanu technicznego obiektu

Bardziej szczegółowo

0,42 1, ,50 [21,0kN/m3 0,02m] 4. Warstwa cementowa grub. 7 cm

0,42 1, ,50 [21,0kN/m3 0,02m] 4. Warstwa cementowa grub. 7 cm PROJEKT MONTŻU WNIEN SP Z PODESTEM N NTRESOLI WRZ Z TECHNOLOGIĄ UZDTNINI WODY W UDYNKU KRYTEGO SENU WODNIK 2000 W GRODZISKU MZOWIECKIM N DZIŁKCH NR 55/2, 58/2 (ORĘ 0057) Inwestor Ośrodek Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

- 1 - Wiązar Jętkowy ,2 89,2 89,2 89,2 356,8 12,5 373,9 186,1 12,5 740,0

- 1 - Wiązar Jętkowy ,2 89,2 89,2 89,2 356,8 12,5 373,9 186,1 12,5 740,0 - 1 - Wiązar Jętkowy 5.2 OLICZENI STTYCZNO-WYTRZYMŁOŚCIOWE WIĄZR JĘTKOWEGO Użytkownik: iuro Inżynierskie SPECUD 1995-2010 SPECUD Gliwice utor: inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.3 Dach - Wiązar jętkowy DNE:

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu konstrukcji dla rozbudowy budynku użyteczności publicznej o windę osobową zewnętrzną oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. Założenia przyjęte do wykonania projektu konstrukcji: - III kategoria terenu górniczego, drgania powierzchni mieszczą się w I stopniu intensywności, deformacje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 1 2 ZAKRES OPRACOWANIA. 1 3 PODSTAWY OPRACOWANIA. 1 5 LOKALIZACJA. 2 6 MATERIAŁY PODSTAWOWE 2

SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 1 2 ZAKRES OPRACOWANIA. 1 3 PODSTAWY OPRACOWANIA. 1 5 LOKALIZACJA. 2 6 MATERIAŁY PODSTAWOWE 2 SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 1 2 ZAKRES OPRACOWANIA. 1 3 PODSTAWY OPRACOWANIA. 1 4 PROJEKTY ZWIĄZANE. 2 5 LOKALIZACJA. 2 6 MATERIAŁY PODSTAWOWE 2 7 KATEGORIA GEOTECHNICZNA I WARUNKI GRUNTOWE 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Adres: dz. nr geod. 284/2, Kłonówek, gm. Gózd Inwestor: Ochotnicza Straż Pożarna w Kłonówku, Kłonówek, gm. Gózd PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE. ZałoŜenia do obliczeń Wiatr Strefa I, Śnieg strefa II Kategoria Geotechniczna obiektu Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA SCHODÓW ELBETOWYCH

- 1 - OBLICZENIA SCHODÓW ELBETOWYCH - 1 - Schody P ytowe v..0 OLIZENI SHODÓW ELETOWYH ytkownik: iuro In ynierskie SPEUD 005-0 SPEUD Gliwice utor: mg in. Jan Kowalski Tytu : Poz..3 Schody ieg schodowy 1 SZKI SHODÓW 1 180 0 8x 17,5/5,7 5,7

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%;

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; OPIS KONSTRUKCJI I. UWAGI DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI DACHOWEJ 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; 2. Należy stosować połączenia na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU REMIZY OSP W LIPIE DLA POTRZEB CENTRUM KULTURALNO-REKREACYJNEGO NA DZ. NR EW. 287 I 286 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPA, GM. GŁOWACZÓW. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA BUDOWA PODZIEMNEJ KOMORY TECHNOLOGICZNEJ NIEZBĘDNEJ DO PRACY FONTANN W PARKU W ŚWIERKLAŃCU UL.

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA BUDOWA PODZIEMNEJ KOMORY TECHNOLOGICZNEJ NIEZBĘDNEJ DO PRACY FONTANN W PARKU W ŚWIERKLAŃCU UL. SK Konstrukcje Sylwia Kasperska Biuro Projektów ul. Królowej Jadwigi 27/39, 33-300 Nowy Sącz tel: +48 606 200 405 biuro@skkonstrukcje.pl www.skkonstrukcje.pl PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA TEMAT: BUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SZEMUDZIE PRZY UL. SZKOLNEJ 4

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SZEMUDZIE PRZY UL. SZKOLNEJ 4 II KONSTRUKCJA Część opisowa 1 Opis techniczny 2 Podstawowe wyniki obliczeń statycznych Część rysunkowa K1 RZUT FUNDAMENTÓW K2 SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU NAD PARTEREM K3 SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. BENEDYKTYŃSKIEJ 6 POŁOŻONEGO WE WROCŁAWIU NA DZIAŁCE NR 67, SEKCJA 480d, 490b, Obręb Plac Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE do projektu budowlano wykonawczego przebudowy i modernizacji istniejącego budynku filii biblioteki w Barcicach dz. nr 303/ obr. Barcice Materiały konstrukcyjne: - beton C20/25 (dawne

Bardziej szczegółowo

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4.

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4. CZĘŚĆ KONCTRUKCYJNA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIC TECHNICZNY. Informacja BIOZ. II. CZĘŚĆ GRAFICZNA: 1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ G Obliczenia konstrukcyjne. 1. Zestawienie obciąŝeń na 1 m 2 - stropodach ISTNIEJĄCY. Obciążenia stałe. Obciążenia zmienne. g o.

CZĘŚĆ G Obliczenia konstrukcyjne. 1. Zestawienie obciąŝeń na 1 m 2 - stropodach ISTNIEJĄCY. Obciążenia stałe. Obciążenia zmienne. g o. CZĘŚĆ G Obliczenia konstrukcyjne 1. Zestawienie obciąŝeń na 1 m 2 - stropodach ISTNIEJĄCY L. p. Wyszczególnienie g k γ f g o Obciążenia stałe 1. 2 x papa asfaltowa 0,1200 1,3 0,1400 2. Ocieplenie żużla

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO-Wrocław ul. Szczytnicka 29

EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO-Wrocław ul. Szczytnicka 29 Załącznik... Fundament obliczenia kontrolne: uogólnione warunki gruntowe z badań geotechnicznych dla budynku Grunwaldzka 3/5-przyjeto jako parametr wiodący rodzaj gruntu i stopień zagęszczenia oraz plastyczności-natomiast

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05 Egz. nr 5 BRANŻA: KONSTRUKCJA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO ADRES: KORNELÓWKA 22-424 Sitno dz.nr geod. 241/3 ZAMAWIAJĄCY: GMINA SITNO SITNO 73 PROJEKTOWAŁ: inż. Jan

Bardziej szczegółowo

do projektu budowlanego przebudowy stropodach na dach woelospadowy stromy na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie.

do projektu budowlanego przebudowy stropodach na dach woelospadowy stromy na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy stropodach na dach woelospadowy stromy na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie. 1. Podstawa opracowania : - zlecenie Inwestora na opracowanie

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7.

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7. .11 Fundamenty.11.1 Określenie parametrów geotechnicznych podłoża Rys.93. Schemat obliczeniowy dla ławy Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia

Bardziej szczegółowo

Projekt belki zespolonej

Projekt belki zespolonej Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH OPIS TECHNICZNY DO OLICZEŃ STTYCZNYCH 1. PODSTW opracowania: - Zlecenie Inwestora. - Opinia geologiczna. - Projekt budowlany RCHITEKTUR. - Projekty budowlane branżowe. 2. PRZEDMIOT opracowania: Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Projekt konstrukcyjny

Projekt konstrukcyjny - 1 - Projekt konstrukcyjny do projektu budowlanego na rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczowychowawczą typu rodzinnego na terenie Domu Dziecka

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny konstrukcji i obliczenia statyczne Do budynku toalety publicznej SPIS TREŚCI

Opis techniczny konstrukcji i obliczenia statyczne Do budynku toalety publicznej SPIS TREŚCI Opis techniczny konstrukcji i obliczenia statyczne Do budynku toalety publicznej SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA I LOKALIZACJA. 1 2 PODSTAWY OPRACOWANIA. 1 3 MATERIAŁY PODSTAWOWE 2 4 PROJEKTY ZWIĄZANE.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI. 1 Przedmiot opracowania:

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI. 1 Przedmiot opracowania: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI 1 Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji budynku Transgranicznego Centrum Turystyki i Wymiany Młodzieży zlokalizowanego w Zarzeczu

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10.

Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10. 1 Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10. Obliczenia wykonano w oparciu o obliczenia statyczne sprawdzające wykonane dla ekspertyzy technicznej opracowanej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ Szpital Wojewódzki we Włocławku Oddział Ratownictwa 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA - Zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej - Projekt architektoniczy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI Tytuł projektu: Budowa Domu Wiejskiego w Biesnej. Inwestor: Urząd Gminy Łużna, Łużna 634, Łużna,

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI Tytuł projektu: Budowa Domu Wiejskiego w Biesnej. Inwestor: Urząd Gminy Łużna, Łużna 634, Łużna, 020/PA-K/12/2012 1. Dane ogólne. 1.1. Inwestor. Urząd Gminy Łużna Łużna 634 38-322 ŁUŻNA 1.2. Lokalizacja. Dz. nr 317/3, 318/1, 318/2 położone w miejscowości Biesna, gmina Łużna. 1.3. Cel i zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Zestawienie obciążeń... 4 1.1. Obciążenia Stałe... 4 1.2. Obciążenia Zmienne - Klimatyczne... 4 2. Pawilon... 6 2.1. Płyta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Obciążenia 1.1. Założenia Ze względu na brak pełnych danych dotyczących konstrukcji istniejącego obiektu, w tym stalowego podciągu, drewnianego stropu oraz więźby

Bardziej szczegółowo

ADESI Sp. z o.o. ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE

ADESI Sp. z o.o. ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE ADESI Sp. z o.o. 65-849 ZIELONA GÓRA ul. BROWARNA 1 TEL/FAX 068/4511321 PROJEKT WYKONAWCZY ZLEC. TEMAT EGZ.NR ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE LOKALIZACJA Sulęcin, ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

1,26 1,30 -- 1,64 [21,0kN/m3 0,06m] 3. Folia PE gr.0,3mm [0,010kN/m2] 0,01 1,30 -- 0,01 4. Strop Rector 4,59 1,10 -- 5,05 Σ: 6,49 1,16 -- 7,52

1,26 1,30 -- 1,64 [21,0kN/m3 0,06m] 3. Folia PE gr.0,3mm [0,010kN/m2] 0,01 1,30 -- 0,01 4. Strop Rector 4,59 1,10 -- 5,05 Σ: 6,49 1,16 -- 7,52 ZESTWIENIE OCIĄŻEŃ Tablica 1. Obciążenia stałe. Strop Rector 1. Lastriko bezspoinowe o grubości 20 mm 0,44 1,30 -- 0,57 [0,440kN/m2] 2. Jastrych cementowy grub. 6 cm 1,26 1,30 -- 1,64 [21,0kN/m3 0,06m]

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA 1. Podstawa opracowania. - podkłady architektoniczno-budowlane; - Polskie Normy Budowlane; - Opinia geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych pod planowaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 INWESTOR: GMINA SKRWILNO SKRWILNO 87-510 ADRES: DZIAŁKA NR 245/20 SKRWILNO GM. SKRWILNO PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

Założenia obliczeniowe i obciążenia

Założenia obliczeniowe i obciążenia 1 Spis treści Założenia obliczeniowe i obciążenia... 3 Model konstrukcji... 4 Płyta trybun... 5 Belki trybun... 7 Szkielet żelbetowy... 8 Fundamenty... 12 Schody... 14 Stropy i stropodachy żelbetowe...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remontu więźby dachowej w budynku mieszkalnym w Warszawie przy ul. Długiej 24, segment A i B Część: Konstrukcje Budowlane Spis zawartości : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE Robudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej Inwestor: Gmina Skoki Adres: Kusewo diałka 130/5 i 128 Po.1.1.Dach krokiew. DANE: Wymiary prekroju: prekrój prostokątny Serokość b

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Dokumenty formalno prawne 3. rys. nr 1 Wejście główne (A) skala 1 : 50 / 1 : 25 4. rys. nr 2 Wiatrołap (B) skala 1 : 50 / 1 : 25 5. Ekspertyza techniczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZĘŚĆ OPISOWA

PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZĘŚĆ OPISOWA 1.LOKALIZACJA OBIEKTU: 48-210 Biała, ul. Kościuszki, dz. nr 1299,1300 2.PODSTAWA OPRACOWANIA: -Projekt architektoniczny -Wytyczne inwestora -PN-82/B-02001 Obciążenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. PB budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Temat:

PROJEKT BUDOWLANY. PB budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Temat: PROJEKT BUDOWLANY Temat: PB budynku mieszkalnego jednorodzinnego Obiekt: Zagroda leśna obejmująca: budynek mieszkalny jednorodzinny, budynek garażowo-gospodarczy wraz z infrastrukturą w m. Różańsko, Gm.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp III CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Obciążenia 3. Wyniki obliczeń ław fundamentowych OPIS TECHNICZNY 1. Układ konstrukcyjne Budynek

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE DACHU

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE DACHU OBLICZENI STTYCZNO-WYTRZYMŁOŚCIOWE DCHU Drewno sosnowe klasy C f cok :=.0MPa f k :=.0MPa k od := 0.9 γ :=.3 f cok k od f k k od f cod := γ f cod =.5 MPa f := γ f = 6.6 MPa f zd := f E 0.05 := 700MPa E

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży konstrukcyjnej budowy budynku tlenowni wraz z fundamentem zewnętrznym pod butlę

Bardziej szczegółowo