OBLICZENIA STATYCZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBLICZENIA STATYCZNE"

Transkrypt

1 OBLICZENIA STATYCZNE Spis treści: I. opis konstrukcji II. podstawowe wyniki obliczeń konstrukcji Założenia obciążeń 1. Więźba dachowa poz Stropy kondygnacji parteru poz Nadproża i belki kondygnacji parteru poz Słupy kondygnacji parteru poz Ławy fundamentowe poz Pozostałe elementy nośne przyjęto zgodnie ze sztuką budowlaną jako typowe rozwiązania. III. Rysunki konstrukcyjne Rzut ław fundamentowych rys. 1 Przekroje ław fundamentowych rys. 2 Rzut kondygnacji parteru rys. 3 Brojenie stropów kondygnacji parteru rys. 4 Zbrojenie belki poz. 3.1 rys. 5 Szczegóły konstrukcyjne rys. 6 Zestawienie stali zbrojeniowej rys. 7 Rzut więźby dachowej rys. 8 Wiązar dachowy rys. 9 Strona K 2

2 I. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH Przedmiot i zakres projektowanej budowy. Przedmiotem opracowania jest budowlany projekt konstrukcyjny dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przewidzianych do realizacji na dz. nr 1167 przy ul. F. Kaima w miejscowości Bochnia. Projektowane obiekty będą wykonane w konstrukcji murowo-żelbetowej. Wiązar dachowy lekkiej konstrukcji drewniany o rozpiętości 13,0 m. Długość budynku 31,0 m, szerokość 12,00 m. W związku z tym, że projektowane budynki w swym kształcie oraz konstrukcji są takie same, sporządzono jeden komplet dokumentacji wg której należy wykonać oba obiekty. Przedmiotowy projekt konstrukcyjny opracowano na podstawie wytycznych Inwestora oraz projektu branży architektonicznej. Warunki gruntowo-wodne. Teren pod budowę budynku charakteryzują korzystne warunki geologiczno-inżynierskie. Warunki geotechniczne posadowienia planowego budynku zaliczyć należy do I kategorii geotechnicznej budynek o prostej konstrukcji i w prostych warunkach gruntowych. Na podstawie badań geotechnicznych gruntu opracowanych przez mgr inż. Andrzeja Bezkorowajnego stwierdzono, że na poziomie posadowienia projektowanego budynku zalega glina pylasta w stanie twardoplastycznym. Przyjęto do obliczeń grunt o następujących cechach: wartość naprężenia dopuszczalnego 0,15 MPa stopień zagęszczenia I L = 0, 20 W przypadku natrafienia na grunty uplastycznione w trakcie wykonywania wykopów pod fundamenty, dna wykopów stabilizować należy materiałem kamiennym z dogęszczeniem zasypką z pospółki lub żwiru zagęszczaną mechanicznie warstwami co 20 cm. Głębokość przemarzania przyjęto na podstawie PN-81/B równą 1,00 m poniżej poziomu terenu. FUNDAMENTY Szerokość ław fundamentowych wg rysunku K-1, wysokość ław 40 cm, beton B 20, zbrojenie ze stali gatunku A-III φ 12 mm górą i dołem, strzemiona ze stali gatunku A-0 φ 6mm w rozstawie co 30 cm. Fundamenty ułożyć na warstwie betonu niskiej wytrzymałości B 10 gr. 10 cm. Należy także zachować minimalny poziom posadowienia względem przyległego terenu, który wynosi 1,0 m. Ściany fundamentowe Betonowe ściany o szerokości 20 i 30 cm, wykonane z betonu klasy B 20, wg rysunku K-1. STROPY Nad pomieszczeniami parteru zaprojektowano monolityczne płyty żelbetowe grubości 16 cm z betonu klasy B-20, zbrojone jednokierunkowo oraz krzyżowo prętami φ 10 mm ze stali A-III, pręty rozdzielcze φ 6 mm ze stali A-0. Strona K 3

3 ŚCIANY Ściany z pustaków ceramicznych gr. 20 i 30 cm na zaprawie cementowo-wapiennej, od zewnątrz docieplone warstwą styropianu gr. 10 cm. Zewnętrzne wykończenie elewacji stanowi tynk. Podstawą ściany jest ściana fundamentowa. Połączenia elementów wykonać zgodnie ze sztuką murarską. NADPROŻA Nad otworami okiennymi i drzwiowymi kondygnacji parteru zaprojektowano żelbetowe belki nadprożowe. W miejscach, w których wieniec pełni jednocześnie rolę nadproży, obniżyć dolny poziom wieńca i dodatkowo dozbroić 3 prętami φ 12 mm ze stali A-III. BELKI ŻELBETOWE Zaprojektowano belki monolityczne z betonu B-20 o wymiarach wg obliczeń i rysunków. Zbrojenie belki stalą A-III, strzemiona ze stali A-0 φ 6mm, rozstaw strzemion wg rysunku K-5. SŁUPY Zaprojektowano słupy stalowe o wym. φ 25 cm ze stali St3. Podstawę słupa osadzić w fundamencie betonowym, wnętrze zabetonować oraz wypuścić pręty do połączenia z płytą. WIEŃCE Wieńce żelbetowe z betonu B-20 wykonać nad wszystkimi ścianami nośnymi. Szerokość wieńców 20 i 30 cm, wysokość 25 cm, zbrojenie ze stali A-III, 2φ12 mm górą i dołem, strzemiona ze stali A-0 φ6 mm co 30cm. W miejscach, w których wieniec pełni jednocześnie rolę nadproży, obniżyć dolny poziom wieńca i dodatkowo dozbroić 3 prętami φ 12 mm ze stali A-III. WIĄZAR Nad budynkiem zaprojektowano drewniany wiązar kratowy, nad wejściem wiązar jętkowy. Konstrukcję przyjęto wg zasad sztuki budowlanej. Drewno należy zaimpregnować środkiem przeciwgnilnym i grzybobójczym. Połączenia elementów wykonać zgodnie ze sztuką ciesielską. Zabezpieczenia p-poż. oraz impregnacyjne przed agresją biologiczną i fizyczną wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną jak również ściśle wg instrukcji podanej przez producenta!. NORMY I LITERATURA: Literatura techniczna: Fundamenty wzory, tablice, przykłady Wydawnictwo Arkady, Edward Motak Konstrukcje żelbetowe Arkady Warszawa 1984, Jerzy Kobiak, Wiesław Stachurski Strona K 4

4 Normy: PN-81/B PN-82/B PN-82/B PN-82/B PN-80/B PN-77/B PN-B (2002) PN-B-03150: 2000 AT /2004 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia śniegiem. Obciążenia wiatrem. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. Norma dla tarcicy konstrukcyjnej Aprobata dla płytek łącznikowych Uwagi końcowe i zalecenia: Całość projektu budowlanego branży konstrukcyjnej należy rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym. W razie wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności w trakcie wykonywania robót należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem. Po dokonaniu wykopów pod fundamenty pobrać próbki gruntu i poddać badaniom, a w przypadku występowania gruntu o innych parametrach niż przyjęto w projekcie zaadaptować fundamenty do istniejących warunków gruntowych. Ławy fundamentowe posadowić na poziomie min. 1,10 m ppt. Wszystkie prace wykonywać należy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi Polskimi Normami, a także zachowując przepisy BHP oraz przepisy przeciwpożarowe. Beton w elementach konstrukcyjnych dokładnie zagęścić wibratorami. Pręty zbrojeniowe ciąć na budowie dostosowując ich długość i kształt do wykonanych deskowań. Wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Materiały projektowanego budynku powinny posiadać wymagane prawem świadectwa dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Strona K 5

5 II. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU, SCHEMATY STATYCZNE ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ KONSTRUKCJI Założenia obciążeń -) obciążenie wiatrem I strefa wiatrowa q k = 0,25 kn/m 2 -) obciążenie śniegiem II strefa śniegowa Q k = 0,90 kn/m 2 -) ciężar pokrycia dachowego blacha dachówkowa g k = 0,12 kn/m 2 -) obciążenie charakterystyczne zmienne stropu parteru p = 0,50 kn/m 2 -) obciążenie ciężarem własnym materiałów konstrukcyjnych, wyrównujących, izolacyjnych wg norm lub świadectw producentów 1. Wiązar dachowy. DANE: Geometria ustroju: Kąt nachylenia połaci dachowej α = 25% Rozpiętość wiązara l = 13,00 m Rozstaw podpór w świetle murłat l s = 5,50 m Rozstaw wiązarów a = 0,80 1,10 m Wysokość całkowita wiązara h = 1,73 m Obciążenia (wartości charakterystyczne i obliczeniowe): - pokrycie dachu (Blacha dachówkowa): g k = 0,12 kn/m 2, g o = 0,14 kn/m 2 - obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Z1: strefa II): - na stronie nawietrznej s kl = 0,96 kn/m 2, s ol = 1,34 kn/m 2 - na stronie zawietrznej s kp = 0,72 kn/m 2, s op = 1,01 kn/m 2 - obciążenie wiatrem (wg PN-77/B-02011/Z1-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =10,0 m): - na stronie nawietrznej p kl I = -0,30 kn/m 2, p ol I = -0,39 kn/m 2 - na stronie nawietrznej p kl II = 0,08 kn/m 2, p ol II = 0,10 kn/m 2 - na stronie zawietrznej p kp = -0,18 kn/m 2, p op = -0,23 kn/m 2 Strona K 6

6 Poz Wiązar kratowy. WYNIKI: Wymiarowanie wg PN-B-03150: 2000 Strona K 7

7 Strona K 8

8 Strona K 9

9 Strona K10

10 Wiązar nad wejściem do budynku: Szkic wiązara 215,5 15,0 231,3 35, , , ,0 370,0 DANE: Geometria ustroju: Kąt nachylenia połaci dachowej α = 14,0 o Rozpiętość wiązara l = 3,70 m Rozstaw podpór w świetle l s = 2,70 m Poziom jętki h = 0,35 m Rozstaw krokwi a = 0,90 m Rozstaw podparć murłaty l mo = 1,50 m Wysięg wspornika murłaty l mw = 0,30 m Obciążenia (wartości charakterystyczne i obliczeniowe): - pokrycie dachu (Blacha dachówkowa): g k = 0,12 kn/m 2, g o = 0,14 kn/m 2 - obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Z1: strefa II): - na stronie nawietrznej s kl = 0,72 kn/m 2, s ol = 1,01 kn/m 2 - na stronie zawietrznej s kp = 0,72 kn/m 2, s op = 1,01 kn/m 2 - obciążenie wiatrem (wg PN-77/B-02011/Z1-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =10,0 m): - na stronie nawietrznej p kl = -0,41 kn/m 2, p ol = -0,53 kn/m 2 - na stronie zawietrznej p kp = -0,18 kn/m 2, p op = -0,23 kn/m 2 WYNIKI: Wymiarowanie wg PN-B-03150: 2000 Poz Krokiew. drewno z gatunków iglastych, klasy C24 f m,y,d = 14,77 MPa, f m,z,d = 14,77 MPa, f c,0,d = 12,92 MPa Krokiew 7/12 cm (zacios na podporach 3 cm) z drewna C24 Poz. 1.3 Krokiew koszowa. drewno z gatunków iglastych, klasy C24 f m,y,d = 14,77 MPa, f m,z,d = 14,77 MPa, f c,0,d = 12,92 MPa Krokiew koszowa 7/12 cm (zacios na podporach 3 cm) z drewna C24 Poz. 1.4 Jętka. drewno z gatunków iglastych, klasy C24 f m,y,d = 14,77 MPa, f m,z,d = 14,77 MPa, f c,0,d = 12,92 MPa Jętka 7/12 cm (zacios na podporach 3 cm) z drewna C24 Poz. 1.5 Murłata. drewno z gatunków iglastych, klasy C24 f m,y,d = 14,77 MPa, f m,z,d = 14,77 MPa, f c,0,d = 12,92 MPa Murłata 14/14 cm z drewna C24 Strona K11

11 2. Stropy żelbetowe kondygnacji parteru. Poz. 2.1 Płyta żelbetowa krzyżowo zbrojona. Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: 1. Wełna mineralna gr. 30 cm 0,36 1, ,43 2. Płyta żelbetowa gr.16 cm 4,00 1, ,40 3. Tynk cem. - wap. 0,29 1, ,38 4. Obciążenie zmienne 0,50 1,40 0,35 0,70 Σ: 5,15 1,15 5,91 Schemat statyczny płyty: qo = 5,91 5,66 y x 7,06 Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 7,06 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,66 m Dane materiałowe : Grubość płyty 16,0 cm Klasa betonu B20 Stal zbrojeniowa A-III (34GS) Wymiarowanie wg PN-B-03264: 2002: Kierunek x: Zbrojenie potrzebne A s = 2,10 cm 2 /mb. Przyjęto φ10 co 20,0 cm o A sp = 3,93 cm 2 /mb (ρ= 0,28%) Kierunek y: Zbrojenie potrzebne A s = 2,36 cm 2 /mb. Przyjęto φ10 co 20,0 cm o A sp = 3,93 cm 2 /mb (ρ= 0,28%) Poz. 2.2 Płyta żelbetowa krzyżowo zbrojona. Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: 1. Wełna mineralna gr. 30 cm 0,36 1, ,43 2. Płyta żelbetowa gr.16 cm 4,00 1, ,40 3. Tynk cem. - wap. 0,29 1, ,38 4. Obciążenie zmienne 0,50 1,40 0,35 0,70 Σ: 5,15 1,15 5,91 Strona K12

12 Schemat statyczny płyty: qo = 5,91 5,66 y x 5,81 Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 5,81 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,66 m Dane materiałowe : Grubość płyty 16,0 cm Klasa betonu B20 Stal zbrojeniowa A-III (34GS) Wymiarowanie wg PN-B-03264: 2002: Kierunek x: Zbrojenie potrzebne A s = 2,10 cm 2 /mb. Przyjęto φ10 co 20,0 cm o A sp = 3,93 cm 2 /mb (ρ= 0,28%) Kierunek y: Zbrojenie potrzebne A s = 2,10 cm 2 /mb. Przyjęto φ10 co 20,0 cm o A sp = 3,93 cm 2 /mb (ρ= 0,28%) Poz. 2.3 Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona. Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: 1. Wełna mineralna gr. 30 cm 0,36 1, ,43 2. Płyta żelbetowa gr.16 cm 4,00 1, ,40 3. Tynk cem. - wap. 0,29 1, ,38 4. Obciążenie zmienne 0,50 1,40 0,35 0,70 Σ: 5,15 1,15 5,91 Schemat statyczny płyty qo = 5,91 2,46 Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff = 2,46 m Dane materiałowe : Grubość płyty 16,0 cm Klasa betonu B20 Stal zbrojeniowa A-III (34GS) Strona K13

13 Wymiarowanie wg PN-B-03264: 2002: Zbrojenie potrzebne A s = 2,03 cm 2 /mb. Przyjęto φ10 co 15,0 cm o A s = 5,24 cm 2 /mb (ρ= 0,39% ) Poz. 2.4 Płyta żelbetowa krzyżowo zbrojona. Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: 1. Wełna mineralna gr. 30 cm 0,36 1, ,43 2. Płyta żelbetowa gr.16 cm 4,25 1, ,68 3. Tynk cem. - wap. 0,29 1, ,38 4. Obciążenie zmienne 0,50 1,40 0,35 0,70 Σ: 5,40 1,15 6,18 Schemat statyczny płyty: qo = 6,18 5,67 y x 8,12 Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 8,12 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,67 m Dane materiałowe : Grubość płyty 16,0 cm Klasa betonu B20 Stal zbrojeniowa A-III (34GS) Wymiarowanie wg PN-B-03264: 2002: Kierunek x: Zbrojenie potrzebne A s = 2,17 cm 2 /mb. Przyjęto φ10 co 20,0 cm o A s = 3,93 cm 2 /mb (ρ= 0,27% ) Zbrojenie potrzebne A s = 2,25 cm 2 /mb. Przyjęto φ10 co 20,0 cm o A sp = 3,93 cm 2 /mb (ρ= 0,26%) Kierunek y: Zbrojenie potrzebne A s = 2,17 cm 2 /mb. Przyjęto φ10 co 20,0 cm o A s = 3,93 cm 2 /mb (ρ= 0,27% ) Zbrojenie potrzebne A s = 2,64 cm 2 /mb. Przyjęto φ10 co 20,0 cm o A sp = 3,93 cm 2 /mb (ρ= 0,26%) Strona K14

14 Poz. 2.5 Płyta żelbetowa krzyżowo zbrojona. Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: 1. Wełna mineralna gr. 30 cm 0,36 1, ,43 2. Płyta żelbetowa gr.16 cm 4,00 1, ,40 3. Tynk cem. - wap. 0,29 1, ,38 4. Obciążenie zmienne 0,50 1,40 0,35 0,70 Σ: 5,15 1,15 5,91 Schemat statyczny płyty: qo = 5,91 5,66 y x 6,86 Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 6,86 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,66 m Dane materiałowe : Grubość płyty 16,0 cm Klasa betonu B20 Stal zbrojeniowa A-III (34GS) Wymiarowanie wg PN-B-03264: 2002: Kierunek x: Zbrojenie potrzebne A s = 2,10 cm 2 /mb. Przyjęto φ10 co 20,0 cm o A sp = 3,93 cm 2 /mb (ρ= 0,28%) Kierunek y: Zbrojenie potrzebne A s = 2,27 cm 2 /mb. Przyjęto φ10 co 20,0 cm o A sp = 3,93 cm 2 /mb (ρ= 0,28%) Poz. 2.6 Płyta żelbetowa krzyżowo zbrojona. Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: 1. Wełna mineralna gr. 30 cm 0,36 1, ,43 2. Płyta żelbetowa gr.16 cm 4,00 1, ,40 3. Tynk cem. - wap. 0,29 1, ,38 4. Obciążenie zmienne 0,50 1,40 0,35 0,70 Σ: 5,15 1,15 5,91 Strona K15

15 Schemat statyczny płyty: qo = 5,91 5,66 y x 7,41 Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 7,41 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,66 m Dane materiałowe : Grubość płyty 16,0 cm Klasa betonu B20 Stal zbrojeniowa A-III (34GS) Wymiarowanie wg PN-B-03264: 2002: Kierunek x: Zbrojenie potrzebne A s = 2,10 cm 2 /mb. Przyjęto φ10 co 20,0 cm o A sp = 3,93 cm 2 /mb (ρ= 0,28%) Kierunek y: Zbrojenie potrzebne A s = 2,49 cm 2 /mb. Przyjęto φ10 co 20,0 cm o A sp = 3,93 cm 2 /mb (ρ= 0,28%) Poz. 2.7 Płyta żelbetowa krzyżowo zbrojona. Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: 1. Wełna mineralna gr. 30 cm 0,36 1, ,43 2. Płyta żelbetowa gr.16 cm 4,00 1, ,40 3. Tynk cem. - wap. 0,29 1, ,38 4. Obciążenie zmienne 0,50 1,40 0,35 0,70 Σ: 5,15 1,15 5,91 Schemat statyczny płyty: qo = 5,91 5,66 y x 6,16 Strona K16

16 Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 6,16 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,66 m Dane materiałowe : Grubość płyty 16,0 cm Klasa betonu B20 Stal zbrojeniowa A-III (34GS) Wymiarowanie wg PN-B-03264: 2002: Kierunek x: Zbrojenie potrzebne A s = 2,10 cm 2 /mb. Przyjęto φ10 co 20,0 cm o A sp = 3,93 cm 2 /mb (ρ= 0,28%) Kierunek y: Zbrojenie potrzebne A s = 2,10 cm 2 /mb. Przyjęto φ10 co 20,0 cm o A sp = 3,93 cm 2 /mb (ρ= 0,28%) 3. Belki ścian kondygnacji parteru. Poz. 3.1 Belka 30 x 25 x 210 cm. Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m]: Zasięg [m] 1. Ciężar własny belki 1,88 1, ,06 cała belka Σ: 1,88 1,10 2,06 Zestawienie sił skupionych [kn]: Lp. Opis obciążenia P k x [m] γ f k d P o 1. Wiązar dachowy 7,50 0,15 1, ,00 2. Wiązar dachowy 7,50 1,05 1, ,00 3. Wiązar dachowy 7,50 1,95 1, ,00 Schemat statyczny belki 0,28 9,00 0,90 9,00 qo = 2,06 0,90 9,00 leff = 2,35 m Rozpiętość obliczeniowa belki l eff = 2,35 m Dane materiałowe : Klasa betonu B20 Stal zbrojeniowa A-III (34GS) Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) Stal zbrojeniowa montażowa A-0 (St0S-b) Strona K17

17 Wymiarowanie wg PN-B-03264: 2002: Przyjęte wymiary przekroju: b w = 30,0 cm, h = 25,0 cm otulina zbrojenia c = 20 mm Zginanie (metoda uproszczona): Przekrój pojedynczo zbrojony Przyjęto dołem 3φ12 o A s = 3,39 cm 2 (ρ= 0,52% ) Ścinanie: Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co 130 mm na całej długości belki Poz. 3.2 Wieniec 20 x 25 cm. Klasa betonu B20, Stal zbrojeniowa A-III (34GS), Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) Zbrojenie potrzebne A s = 1,58 cm 2. Przyjęto 2φ12 górą i dołem o A s = 2,26 cm 2 (ρ= 0,37% ) Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co 250 mm na całej długości wieńca. Poz. 3.3 Wieniec 30 x 25 cm. Klasa betonu B20, Stal zbrojeniowa A-III (34GS), Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) Zbrojenie potrzebne A s = 1,77 cm 2. Przyjęto 2φ12 górą i dołem o A s = 2,26 cm 2 (ρ= 0,37% ) Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co 250 mm na całej długości wieńca. 4. Słup kondygnacji parteru. Poz. 4.1 Słup stalowy. Rura stalowa φ244,5/8,0 8,0 244,5 Wymiary przekroju: D = 244,5 mm, t = 8,0 mm, Cechy geometryczne przekroju A = 59,4 cm 2, A v = 37,8 cm 2 W = 340 cm 3 J = 4160 cm 4 i = 8,37 cm I Τ = 8320 cm 4, W Τ = 680 cm 3 m = 46,7 kg/m, U = 0,768 m 2 /m Stal: St3, f d =215 MPa; Strona K18

18 Nośność obliczeniowa przy zginaniu M R = 84,67 knm (klasa: 1, α p = 1,158) Nośność obliczeniowa przy ścinaniu V R = 471,9 kn (klasa: 1, ϕ pv = 1,000) Nośność obliczeniowa przy rozciąganiu N Rt = 1277 kn Nośność obliczeniowa przy ściskaniu N Rc = 1277 kn (klasa: 1, ψ = 1,000) λ p = 84,0 l ex = 6,00 m; λ x = 71,7 λ x /λ p = 0,853 wg "a" ϕ x = 0,808 ϕ x N Rc = 1032 kn l ey = 6,00 m; λ y = 71,7 λ y /λ p = 0,853 wg "a" ϕ y = 0,808 ϕ y N Rc = 1032 kn 5. Ławy fundamentowe. Poz. 5.1 Ława pod ścianą zewnętrzną budynku. Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m]: 1. Wiązar dachowy 7,50 1, ,00 2. Wieniec 1,88 1, ,06 3. Strop parteru 11, ,02 4. Ściana parteru 10,88 1, ,05 5. Ściana fundamentowa 5,76 1, ,34 Σ: 37,61 1,18 44,47 Ciężar objętościowy: µ 0,5 µ µ + µ = 0,5 1,0 25,0 + 1,0 18,5 = 21,75 kn/m 3 ( ) ( ) śr = m ż gr µ m ciężar objętościowy gruntu i ławy (na 1 m długości): G r = B x 1,00 x D x µ = B x 1,00 x 1,00 x 21,75 = 21,75 x B [kn] śr Parametry geotechniczne: glina pylasta G Π I L = 0, 20 ς dop = 0, 15MPa 66, q rs = = 0, 132 MPa 0,50 1,0 q rs = 0,132 MPa < ς dop = 0,15 MPa Przyjęto szerokość ławy fundamentowej b = 0,50 m. Strona K19

19 Poz. 5.2 Ława pod ścianą zewnętrzną budynku. Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m]: 1. Wieniec 1,88 1, ,06 2. Strop parteru 18, ,43 3. Ściana parteru 17,40 1, ,88 4. Ściana fundamentowa 5,76 1, ,34 Σ: 43,58 1,18 51,71 Ciężar objętościowy: µ 0,5 µ µ + µ = 0,5 1,0 25,0 + 1,0 18,5 = 21,75 kn/m 3 ( ) ( ) śr = m ż gr µ m ciężar objętościowy gruntu i ławy (na 1 m długości): G r = B x 1,00 x D x µ = B x 1,00 x 1,00 x 21,75 = 21,75 x B [kn] śr Parametry geotechniczne: glina pylasta G Π I L = 0, 20 ς dop = 0, 15MPa 73, q rs = = 0, 147 MPa 0,50 1,0 q rs = 0,147 MPa < ς dop = 0,15 MPa Przyjęto szerokość ławy fundamentowej b = 0,50 m. Poz. 5.3 Ława pod ścianą wewnętrzną budynku. Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m]: 1. Wieniec 1,25 1, ,38 2. Strop parteru 36, ,62 3. Ściana parteru 7,83 1, ,40 4. Ściana fundamentowa 3,84 1, ,22 Σ: 48,97 1,18 58,62 Ciężar objętościowy: µ 0,5 µ µ + µ = 0,5 1,0 25,0 + 1,0 18,5 = 21,75 kn/m 3 ( ) ( ) śr = m ż gr µ m ciężar objętościowy gruntu i ławy (na 1 m długości): G r = B x 1,00 x D x µ = B x 1,00 x 1,00 x 21,75 = 21,75 x B [kn] śr Parametry geotechniczne: glina pylasta G Π I L = 0, 20 ς dop = 0, 15MPa 80, q rs = = 0, 134 MPa 0,60 1,0 q rs = 0,134 MPa < ς dop = 0,15 MPa Przyjęto szerokość ławy fundamentowej b = 0,60 m. Strona K20

20 Poz. 5.4 Ława pod ścianą wewnętrzną budynku. Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m]: 1. Wiązar dachowy 15,00 1, ,00 2. Wieniec 1,25 1, ,38 3. Strop parteru 28, ,27 4. Ściana parteru 7,83 1, ,40 5. Ściana fundamentowa 3,84 1, ,22 Σ: 56,24 1,18 67,27 Ciężar objętościowy: µ 0,5 µ µ + µ = 0,5 1,0 25,0 + 1,0 18,5 = 21,75 kn/m 3 ( ) ( ) śr = m ż gr µ m ciężar objętościowy gruntu i ławy (na 1 m długości): G r = B x 1,00 x D x µ = B x 1,00 x 1,00 x 21,75 = 21,75 x B [kn] śr Parametry geotechniczne: glina pylasta G Π I L = 0, 20 ς dop = 0, 15MPa 89, q rs = = 0, 148 MPa 0,60 1,0 q rs = 0,148 MPa < ς dop = 0,15 MPa Przyjęto szerokość ławy fundamentowej b = 0,60 m. Poz. 5.5 Ława pod ścianą wewnętrzną budynku. Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m]: 1. Wieniec 1,25 1, ,38 2. Strop parteru 18, ,43 3. Ściana parteru 7,83 1, ,40 4. Ściana fundamentowa 3,84 1, ,22 Σ: 31,46 1,18 37,43 Ciężar objętościowy: µ 0,5 µ µ + µ = 0,5 1,0 25,0 + 1,0 18,5 = 21,75 kn/m 3 ( ) ( ) śr = m ż gr µ m ciężar objętościowy gruntu i ławy (na 1 m długości): G r = B x 1,00 x D x µ = B x 1,00 x 1,00 x 21,75 = 21,75 x B [kn] śr Parametry geotechniczne: glina pylasta G Π I L = 0, 20 ς dop = 0, 15MPa 59, q rs = = 0, 120 MPa 0,50 1,0 q rs = 0,120 MPa < ς dop = 0,15 MPa Przyjęto szerokość ławy fundamentowej b = 0,50 m. - koniec obliczeń - Strona K21

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ Spis zawartości: 1. 2. Obliczenia statyczne (wybrane fragmenty) 3. Rysunki konstrukcyjne PROJEKTOWAŁ: OPRACOWAŁ: 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Bardziej szczegółowo

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa strona 1 Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 1. Blachodachówka o grubości 0,55 mm γ f k d Obc. obl. kn/m 2 0,35 1,30

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU REMIZY OSP W LIPIE DLA POTRZEB CENTRUM KULTURALNO-REKREACYJNEGO NA DZ. NR EW. 287 I 286 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPA, GM. GŁOWACZÓW. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Adres: dz. nr geod. 284/2, Kłonówek, gm. Gózd Inwestor: Ochotnicza Straż Pożarna w Kłonówku, Kłonówek, gm. Gózd PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remontu więźby dachowej w budynku mieszkalnym w Warszawie przy ul. Długiej 24, segment A i B Część: Konstrukcje Budowlane Spis zawartości : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE OLICZENI KONSTRUKCYJNE SLI GIMNSTYCZNEJ W JEMIELNIE 1. Płatew dachowa DNE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 16,0 cm Wysokość h = 20,0 cm Drewno: Drewno klejone z drewna litego iglastego,

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy DANE

- 1 - OBLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy DANE - 1 - Wiązar Płatwiowy-Kleszczowy 5.2 OLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO Użytkownik: iuro Inżynierskie SPECUD 1995-2010 SPECUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCYJNY. Płatwie stalowe. Łuk połączony sztywno z podpierającymi słupkami

OPIS KONSTRUKCYJNY. Płatwie stalowe. Łuk połączony sztywno z podpierającymi słupkami OPIS KONSTRUKCYJNY 1.UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU. Projektuje się rozbudowę, przebudowę istniejącego budynku administracyjnego (Urzędu Gminy) w części obejmującej strefę wejścia wraz z wiatrołapem oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI Tytuł projektu: Budowa Domu Wiejskiego w Biesnej. Inwestor: Urząd Gminy Łużna, Łużna 634, Łużna,

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI Tytuł projektu: Budowa Domu Wiejskiego w Biesnej. Inwestor: Urząd Gminy Łużna, Łużna 634, Łużna, 020/PA-K/12/2012 1. Dane ogólne. 1.1. Inwestor. Urząd Gminy Łużna Łużna 634 38-322 ŁUŻNA 1.2. Lokalizacja. Dz. nr 317/3, 318/1, 318/2 położone w miejscowości Biesna, gmina Łużna. 1.3. Cel i zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - KONSTRUKCJA PROJEKT ZAMIENNY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - KONSTRUKCJA PROJEKT ZAMIENNY P R A C O W N I A A R C H I T E K T U R Y M A G D A L E N A Ł A C H A Ń S K A UL. LENARTOWICZA 16, 38 200 JASŁO, TEL/FAX (0 13) 446 35 88, 502 440 234 e mail : maragorn 33 @ tlen.pl : www.lachanska.pl,

Bardziej szczegółowo

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp III CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Obciążenia 3. Wyniki obliczeń ław fundamentowych OPIS TECHNICZNY 1. Układ konstrukcyjne Budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu konstrukcji dla rozbudowy budynku użyteczności publicznej o windę osobową zewnętrzną oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. SZYB WINDY PIWNICA 2. SZYB WINDY PARTER 3. SZYB WINDY 1 PIĘTRO 4. SZYB WINDY PODDASZE 5. FUNDAMENT SZYBU WINDY RZUT 6. FUNDAMENT SZYBU WINDY PRZEKRÓJ 7. STROP SZYBU WINDY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. Założenia przyjęte do wykonania projektu konstrukcji: - III kategoria terenu górniczego, drgania powierzchni mieszczą się w I stopniu intensywności, deformacje

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY 1. TEMAT OPRACOWANIA Tematem niniejszego projektu budowlanego jest przebudowa

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew.

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew. Temat: KONSTRUKCJA PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155 K/01 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Branża: KONSTRUKCJA 1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI - str. K/02-K/09 2. RYSUNKI Lp. Przedmiot rysunku

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA 1. Podstawa opracowania. - podkłady architektoniczno-budowlane; - Polskie Normy Budowlane; - Opinia geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych pod planowaną

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MIEJSCOWOŚĆ: TARNÓW. DZIAŁKA NR: 1/297, 1/299 obr. [0200] MAŁOPOLSKA IZBA ROLNICZA UL. KRAKOWIAKÓW 45a/15 31-964 KRAKÓW

PROJEKT WYKONAWCZY MIEJSCOWOŚĆ: TARNÓW. DZIAŁKA NR: 1/297, 1/299 obr. [0200] MAŁOPOLSKA IZBA ROLNICZA UL. KRAKOWIAKÓW 45a/15 31-964 KRAKÓW PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: OBIEKT: KONSTRUKCJA BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I UTWARDZENIEM TERENU NA DZIAŁKACH NR 1/297, 1/299 ORAZ BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ Szpital Wojewódzki we Włocławku Oddział Ratownictwa 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA - Zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej - Projekt architektoniczy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

TYPOWY OBIEKT BUDOWLANY TOALETY WOLNOSTOJĄCEJ NA OBSZARZE MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KAT.I PROJEKT WYKONAWCZY

TYPOWY OBIEKT BUDOWLANY TOALETY WOLNOSTOJĄCEJ NA OBSZARZE MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KAT.I PROJEKT WYKONAWCZY 1 2 SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIKI 1.Oświadczenie projektanta... 4 2.Ksero uprawnień... 5 3.Zaświadczenie o przynależności do samorządu zawodowego... 7 4. Podstawa opracowania... 8 CZĘŚĆ OPISOWA 5. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DNE: Szkic wiązara 571,8 396,1 42,0 781,7 10,0 20 51,0 14 690,0 14 51,0 820,0 Geometria ustroju: Kąt nachylenia połaci dachowej α = 42,0 o Rozpiętość wiązara

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera:

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania, 3. Materiały wykorzystane do opracowania, 4. Warunki gruntowo wodne, 5. Ogólny opis budynku, 6.

Bardziej szczegółowo

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7.

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7. .11 Fundamenty.11.1 Określenie parametrów geotechnicznych podłoża Rys.93. Schemat obliczeniowy dla ławy Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. BENEDYKTYŃSKIEJ 6 POŁOŻONEGO WE WROCŁAWIU NA DZIAŁCE NR 67, SEKCJA 480d, 490b, Obręb Plac Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJ

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJ 9 OLICZENI STTYCZNE DO PROJEKTU UDOWLNEGO PRZEUDOWY ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZLNI ŚCIEKÓW N OCZYSZCZLNĘ MECHNICZNO IOLOGICZNĄ W TECHNOLOGII SR ORZ KNLIZCJI SNITRNEJ Z POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SMOKLĘSKI,

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE...

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE... Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA.... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.... 2 5. OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%;

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; OPIS KONSTRUKCJI I. UWAGI DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI DACHOWEJ 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; 2. Należy stosować połączenia na

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Dokumenty formalno prawne 3. rys. nr 1 Wejście główne (A) skala 1 : 50 / 1 : 25 4. rys. nr 2 Wiatrołap (B) skala 1 : 50 / 1 : 25 5. Ekspertyza techniczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

8.OBLICZENIA STATYCZNE

8.OBLICZENIA STATYCZNE 8.OLICZENI STTYCZNE. Dach ZESTWIENI OCIĄŻEŃ Pokrycie, lachodachówka Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f Obc. obl. kn/m 2. lachodachówka o grubości 0,55 mm [0,350kN/m2] 0,35,30 0,45 2. Łaty 5,5 cm

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy. Budynek świetlicy wiejskiej. Projekt konstrukcyjny. Wołowno dz. nr 168 gm. Jonkowo. 11 042 Jonkowo ul.

Projekt budowlano - wykonawczy. Budynek świetlicy wiejskiej. Projekt konstrukcyjny. Wołowno dz. nr 168 gm. Jonkowo. 11 042 Jonkowo ul. - 6 - EGZ. ARCHIWALNY INWESTORA Usługi Projektowania Budowlanego i Technologicznego inż. Zbigniew Chwojnicki 0 456 Olsztyn ul. Kard. Wyszyńskiego 5 pok. 0 tel. 89 533-6-00, NIP 739-9-03-, Regon 5365476

Bardziej szczegółowo

O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E

O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E OBLICZENIA STATYCZNE 1 O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E 1.0 Obciążenia 1.1 Obciążenie śniegiem strefa IV α=40; Q k =1,6 kn/m 2 γ f kn/m 2 - strona zawietrzna: Q k x 0,8 x [(60-α)/30]= 0,853 1,500

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Stadium: Obiekt: Adres: Temat: Branża: Inwestor: Projekt budowlano - wykonawczy Budynek domu pogrzebowego Rakoniewice ul. Zamkowa, dz. nr 149/1, 150/2 ark 3 obr. Rakoniewice

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania

Spis zawartości opracowania KONSTRUKCJA Spis zawartości opracowania I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projekt budowlany część konstrukcyjna II RYSUNKI rys. nr K1 RZUT FUNDAMENTÓW rys.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE do projektu budowlano wykonawczego przebudowy i modernizacji istniejącego budynku filii biblioteki w Barcicach dz. nr 303/ obr. Barcice Materiały konstrukcyjne: - beton C20/25 (dawne

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. OBLICZENIA STATYCZNE RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. Opracowanie zawiera:

I. OPIS TECHNICZNY. OBLICZENIA STATYCZNE RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania, 3. Materiały wykorzystane do opracowania, 4. Warunki gruntowo wodne, 5. Warunki eksploatacji, 6.

Bardziej szczegółowo

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m 5,34 OLICZENI STTYCZNE I WYMIROWNIE POZ.2.1. PŁYT Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f k d Obc.obl. 1. TERKOT 0,24 1,35 -- 0,32 2. WYLEWK CEMENTOW 5CM 2,10 1,35 --

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y T o m 2

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y T o m 2 P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y T o m 2 I NWESTYCJ A B udowa Sali gimnastycznej z łącznikiem oraz rozbudowa szkoły o zaplecze socjalne w Węgierce ADRES I N WESTYCJI Obręb Węgierka, gmina Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 INWESTOR: GMINA SKRWILNO SKRWILNO 87-510 ADRES: DZIAŁKA NR 245/20 SKRWILNO GM. SKRWILNO PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Temat: BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Temat: BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone W P A - w i l i s o w s k i p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a m g r i n ż. a r c h. W i t o l d W i l i s o w s k i 5 2-3 4 0 W r o c ł a w, u l. G o l e s z a n 1 9 / 5 t e l. : ( + 4

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05 Egz. nr 5 BRANŻA: KONSTRUKCJA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO ADRES: KORNELÓWKA 22-424 Sitno dz.nr geod. 241/3 ZAMAWIAJĄCY: GMINA SITNO SITNO 73 PROJEKTOWAŁ: inż. Jan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE

PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE TEMAT : Projekt budowlany konstrukcji sceny z zadaszeniem. ADRES: ul. Rynek, Bakałarzewo, dz. nr 334 INWESTOR : Urząd Gminy w

Bardziej szczegółowo

I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI:

I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI: 1 T E C Z K A Z A W I E R A I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI: 1. Rzut ław i stóp fundamentowych 2. Przekroje ław i stóp fundamentowych 3. Uziom instalacji odgromowej 4. Stopy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła Zginanie: (przekrój c-c) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)130.71 knm Zbrojenie potrzebne górne s1 = 4.90 cm 2. Przyjęto 3 16 o s = 6.03 cm 2 ( = 0.36%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)130.71

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

ADESI Sp. z o.o. ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE

ADESI Sp. z o.o. ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE ADESI Sp. z o.o. 65-849 ZIELONA GÓRA ul. BROWARNA 1 TEL/FAX 068/4511321 PROJEKT WYKONAWCZY ZLEC. TEMAT EGZ.NR ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE LOKALIZACJA Sulęcin, ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. cegroup Szczecin ul. Ogrodnicza 75 Tel NIP ;

OPIS TECHNICZNY. cegroup Szczecin ul. Ogrodnicza 75 Tel NIP ; OPIS TECHNICZNY 1.Dane ogólne 1.1 Inwestor : Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy 72-112 Stepnica, ul. Kościuszki 4. 1.2 Przedsięwzięcie : Przebudowa budynku przystanku PKS w Stepnicy. 1.3.Obiekt

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym.

Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym. Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym. Poz. 1.0 Dach wiaty Kąt nachylenia połaci α = 15 o Obciążenia: a/ stałe - pokrycie z płyt bitumicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja : Budynek mieszkalno-usługowy Skawina ul. Kościuszki 10. Zespół projektowy : inż. Bartosz Ludomirski Upr.

Lokalizacja : Budynek mieszkalno-usługowy Skawina ul. Kościuszki 10. Zespół projektowy : inż. Bartosz Ludomirski Upr. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY KONSTRUKCJI PRZEBUDOWY DWU LOKALI USŁUGOWYCH NA SPECJALISTYCZNĄ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNĄ W SKAWINIE WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI WOD.-KAN., C.O.,ELEKTRYCZNĄ

Bardziej szczegółowo

- 1 - Wiązar Jętkowy ,2 89,2 89,2 89,2 356,8 12,5 373,9 186,1 12,5 740,0

- 1 - Wiązar Jętkowy ,2 89,2 89,2 89,2 356,8 12,5 373,9 186,1 12,5 740,0 - 1 - Wiązar Jętkowy 5.2 OLICZENI STTYCZNO-WYTRZYMŁOŚCIOWE WIĄZR JĘTKOWEGO Użytkownik: iuro Inżynierskie SPECUD 1995-2010 SPECUD Gliwice utor: inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.3 Dach - Wiązar jętkowy DNE:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa, przebudowa (modernizacja ) i zmiana sposobu użytkowania krytej pływalni. Projekt budowlany. OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ

Rozbudowa, przebudowa (modernizacja ) i zmiana sposobu użytkowania krytej pływalni. Projekt budowlany. OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ Projekt budowlany. OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ 1.Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany części konstrukcyjnej rozbudowy, przebudowy (modernizacji) i zmiany sposobu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I BHP W BUDYNKU NBP W RZESZOWIE PRZY ULICY 3-go MAJA. PROJEKT BUDOWLANY B. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

PROJEKT BUDOWLANY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I BHP W BUDYNKU NBP W RZESZOWIE PRZY ULICY 3-go MAJA. PROJEKT BUDOWLANY B. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKT BUDOWLANY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I BHP W BUDYNKU NBP W RZESZOWIE PRZY ULICY 3-go MAJA. PROJEKT BUDOWLANY B. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 1 B. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA. B1. Ekspertyza techniczna dotycząca

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. Konstrukcja Projekt przebudowy [modernizacji] Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze, działka nr 4/4, AM -22 Projekt Wykonawczy KONSTRUKCJA A. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE dr inż. Monika Siewczyńska Plan wykładów 1. Podstawy projektowania 2. Schematy konstrukcyjne 3. Elementy konstrukcji 4. Materiały budowlane 5. Rodzaje konstrukcji

Bardziej szczegółowo

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Lubzinie w zakresie konstrukcyjnym. Zawiera rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA III. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE: 1 Rzut fundamentów 2 Strop nad parterem 3 I piętro elementy konstrukcyjne 4 Więźba dachowa 5 Ławy fundamentowe 6 Wieńce

Bardziej szczegółowo

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4.

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4. CZĘŚĆ KONCTRUKCYJNA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIC TECHNICZNY. Informacja BIOZ. II. CZĘŚĆ GRAFICZNA: 1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Część opisowa

SPIS TREŚCI: Część opisowa SPIS TREŚCI: Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania 3. Posadowienie obiektu. 4. Opis konstrukcji. 5. Materiały. 6. Zabezpieczenie konstrukcji. 7. Wytyczne realizacji i

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKI 6 7

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKI 6 7 PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKI 6 7 Inwestycja: BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z GARAŻAMI PODZIEMNYMI I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ BUDYNKI 6 7 Inwestor: SOBIESŁAW ZASADA

Bardziej szczegółowo

Założenia obliczeniowe i obciążenia

Założenia obliczeniowe i obciążenia 1 Spis treści Założenia obliczeniowe i obciążenia... 3 Model konstrukcji... 4 Płyta trybun... 5 Belki trybun... 7 Szkielet żelbetowy... 8 Fundamenty... 12 Schody... 14 Stropy i stropodachy żelbetowe...

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały:

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały: II. OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Założenia obliczeniowe. materiały: elementy żelbetowe: beton C25/30, stal A-IIIN mury konstrukcyjne: bloczki Silka gr. 24 cm kl. 20 mury osłonowe: bloczki Ytong

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE Poz. 1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU. Poz. 1.1. KONSTRUKCJA WIĄZARA DACHOWEGO. strefa wiatrowa - III strefa śniegowa - III drewno C - 24 f m.0,d = 2,40 x 0,9 : 1,3

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Wiżajny Wiżajny Rynek 1

Urząd Gminy Wiżajny Wiżajny Rynek 1 Temat: Projekt wykonawczy posadowienia Budynku ( część OSP ) Inwestor: Urząd Gminy Wiżajny 16-07 Wiżajny Rynek 1 Obiekt: Budynek straży pożarnej ( nadbudowa jednej kondygnacji, przebudowa więźby dachowej

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PARTERU I PIĘTRA (SŁUPÓW, WIEŃCY, STROPU, STROPODACHU I KLATKI SCHODOWEJ) DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANY

PROJEKT KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANY PROJEKT KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ INWESTOR : Gmina Woźniki ul. Rynek 11 42-289 Woźniki ADRES BUDOWY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ 1.0. Opinia geotechniczna Po przeprowadzeniu wywiadu ustalono, iŝ pod warstwą gleby grubości około 30 cm podłoŝe gruntowe stanowią piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

Bardziej szczegółowo

Schemat statyczny - patrz rysunek obok:

Schemat statyczny - patrz rysunek obok: - str.20 - POZ. 6. NDPROŻ Poz. 6.1. Nadproże o rozpiętości 2.62m 1/ Ciężar nadproża 25 30cm 0.25 0.30 24 = 1.8kN/m 1.1 2.0kN/m 2/ Ciężar ściany na nadprożu 0.25 1.3 18 = 5.8kN/m 1.1 6.4kN/m 3/ Ciężar tynku

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO - 1 - Kalkulator Elementów Drewnianych v.2.2 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2002-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mg inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia elementów

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15 BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI ul.dokerów 15, 80-812 Gdańsk NIP 583-014-01-70 TEL/FAX 058 302-36-22 e-mail: puzyrewski@post.pl OPRACOWANIE: PROJEKT KONSTRUKCYJNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Podstawowe zasady 1. Odpór podłoża przyjmuje się jako liniowy (dla ławy - trapez, dla stopy graniastosłup o podstawie B x L ścięty płaszczyzną). 2. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA III. KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA DANE OGÓLNE... str. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE... str. OBLICZENIA... str. EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKONANIA PODESTU POD AGREGATY

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Roboty ziemne 4. Ogólny opis obiektu 5. Opis elementów konstrukcyjnych obiektu 6. Uwagi końcowe Spis rysunków

Bardziej szczegółowo