PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SZEMUDZIE PRZY UL. SZKOLNEJ 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SZEMUDZIE PRZY UL. SZKOLNEJ 4"

Transkrypt

1 II KONSTRUKCJA Część opisowa 1 Opis techniczny 2 Podstawowe wyniki obliczeń statycznych Część rysunkowa K1 RZUT FUNDAMENTÓW K2 SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU NAD PARTEREM K3 SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU NAD PIĘTREM K4 SCHEMAT KONSTRUKCYJNY WIĘŹBY DACHOWEJ K5 ŁAWY FUNDAMENTOWE K6 STOPA FUNDAMENTOWA SF1.1 K7 STOPA FUNDAMENTOWA SF1.1a K8 STOPA FUNDAMENTOWA SF1.2 K9 STOPA FUNDAMENTOWA SF1.3 K10 STOPA FUNDAMENTOWA SF1.4 K11 STOPA FUNDAMENTOWA SF1.4a K12 STOPA FUNDAMENTOWA SF1.4b K13 STOPA FUNDAMENTOWA SF1.4c K14 STOPA FUNDAMENTOWA SF1.5 K15 BELKA PODWALINOWA PD1.1 K16 BELKA PODWALINOWA PD1.2 K17 SŁUP ŻELBETOWY SŻ 1.1 K18 SŁUP ŻELBETOWY SŻ 1.2 K19 SŁUP ŻELBETOWY SŻ 1.3 K20 SŁUP ŻELBETOWY SŻ 1.4 K21 SŁUP ŻELBETOWY SŻ 1.5 K22 SŁUP ŻELBETOWY SŻ 1.6 K23 SŁUP ŻELBETOWY SŻ 1.7 K24 SŁUP ŻELBETOWY SŻ 1.8 K25 SŁUP ŻELBETOWY SŻ 1.9 K26 ŻEBRO UKRYTE Ż1.1 K27 NADPROŻE ŻELBETOWE N1.1 K28 NADPROŻE ŻELBETOWE N1.2 K29 NADPROŻE ŻELBETOWE N1.3 K30 ZBROJENIE STROPU NAD PARTEREM K31 SŁUP ŻELBETOWY SŻ 2.1 K32 SŁUP ŻELBETOWY SŻ 2.2 K33 SŁUP ŻELBETOWY SŻ 2.3 K34 SŁUP ŻELBETOWY SŻ 2.4 K35 SŁUP ŻELBETOWY SŻ 2.5 K36 SŁUP ŻELBETOWY SŻ 2.6 K37 SŁUP ŻELBETOWY SŻ 2.7 K38 SŁUP ŻELBETOWY SŻ 2.8

2 K39 SŁUP ŻELBETOWY SŻ 2.9 K40 SŁUP ŻELBETOWY SŻ 2.10 K41 BELKA ŻELBETOWA BŻ 2.1 K42 BELKA ŻELBETOWA BŻ 2.2 K43 NADPROŻE ŻELBETOWE N2.1 K44 NADPROŻE ŻELBETOWE N2.2 K45 NADPROŻE ŻELBETOWE N2.3 K46 ZBROJENIE STROPU NAD PIĘTREM K47 SŁUP ŻELBETOWY SŻ 3.1 K48 BELKA ŻELBETOWA BŻ3.1 K49 ZBROJENIE SCHODÓW OD POZ. +0,00 DO +3,40 K50 ZBROJENIE SCHODÓW OD POZ. +3,40 DO +6,80 K51 ŚCIANA OSI,,1 i,,4

3 OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. a. Podkład architektoniczny. b. Obowiązujące normy i przepisy. c. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu (Dz.U. z 2012r. poz. 462). d. Obliczenia statyczne zostały wykonane w oparciu o n/w normy: - PN-81/B Posadowienie bezpośrednie budowli. Grunty budowlane. Obliczenia statyczne i projektowanie. - PN-80/B-02010/AZ1 - Obciążenie śniegiem. Obciążenia w obl. statycznych. - PN-77/B-02011/AZ1 - Obciążenie wiatrem. Obciążenia w obl. statycznych. - PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. - PN-82/ B Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. - PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obl. statyczne i projektowanie. - PN-B-03264: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 2. Układ konstrukcyjny i podstawowe założenia do obliczeń statycznych. Przedmiotem opracowania jest rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Rozbudowę zaprojektowano jako samodzielny budynek oddylatowany od istniejącego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Projektowany budynek to obiekt trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony. Maksymalne wymiary rzutu poziomego w obrysie wynoszą 12,84x20,70m, wysokość od poziomu terenu do kalenicy dachu 11,77m. Układ konstrukcyjny stanowią: ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, ściany nośne parteru z bloczków silikatowych gr. 24cm na zaprawie klejowej, słupy i belki żelbetowe monolityczne, stropy żelbetowe płytowe, dwukierunkowo zbrojone, oparte na ścianach, nadprożach i belkach żelbetowych, dach drewniany o ustroju krokwiowo-jętkowym podparty w kalenicy. Wiązary dwuspadowe o kącie nachylenia krokwi 24 o w rozstawie co 90cm i rozpiętości w osiach podpór zewnętrznych 12,30m. Konstrukcję dachu zaprojektowano dla II strefy wiatrowej (q k =0,42 kn/m 2, γ f =1,5) i III strefy śniegowej (Q=1,2 kn/m 2, γ f =1,5). Obliczeniowy ciężar dachu przyjęto 1,62kN/m2 przy założeniu pokrycia dachu blachodachówką. Strop zaprojektowano na następujące obciążenia użytkowe: - strop nad Ip 5,0 kn/m 2 (γ f =1,3), - strop nad parterem 2,0 kn/m 2 (γ f =1,4), - korytarze 2,5 kn/m 2 (γ f =1,3), - schody 4 kn/m 2 (γ f =1,3).

4 4. Warunki i sposób posadowienia obiektu. Na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez Zakład Usług Geotechnicznych GEODOM można stwierdzić, że w miejscu projektowanego budynku w poziomie posadowienia występują piaski drobne średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia I D =0,501. W zbadanym podłożu gruntowym nie stwierdzono występowania wody gruntowej. Projektuje się fundamenty bezpośrednie w formie ław betonowych i stóp posadowionych na gruntach naturalnych, rodzimych. W przypadku stwierdzenia innych warunków gruntowych niż w badaniach geotechnicznych należy skontaktować się z Projektantem w celu ponownego sprawdzenia fundamentów. Pozostawienie otwartego wykopu przez dłuższy okres, szczególnie jesiennozimowy jest niedopuszczalne. 5. Opis konstrukcyjny projektowanych elementów Fundamenty. Zaprojektowano ławy fundamentowe o szerokościach 60, 70, 80 i 100cm, oraz wysokości 35cm. Natomiast stopy zaprojektowano o wymiarach 70x100x35, 85x100x35, 150x150x Zaprojektowano stopy prostokątne o wysokości 35cm i wymiarach wynikających z obliczeń statycznych, poza stopą SF1.2, która ze względu na przebicie jest grubości 40cm. Stopy wzdłuż istniejącego budynku zaprojektowano częściowo pod istniejącą ławą tak aby obciążenia z nowoprojektowanej ściany na styku budynków były przekazane bezpośrednio na grunt. Stopy SF1.1 i SF1.1a należy wykonać w kilku etapach, tak aby jednocześnie nie podkopać całej istniejącej ściany np. co trzecią stopę. Wszystkie fundamenty należy wykonać z betonu B20 (C16/20) XC2 i zbroić stalą B500SP (A-IIIN) zgodnie z rysunkami wykonawczymi. Ze fundamentów należy wypuścić pręty startowe pod słupy żelbetowe wg rysunków konstrukcyjnych. Pod wszystkimi fundamentami należy wykonać warstwę chudego betonu gr. 10cm Ściany. Ściany fundamentowe zaprojektowano z bloczków betonowych gr. 24cm i klasy B20 na zaprawie cementowej klasy M10. Na ścianach fundamentowych należy wykonać izolacje przeciwwilgociowe i cieplne zgodnie z projektem architektonicznym. Ściany nośne nadziemia zaprojektowano z bloczków silikatowych gr. 24cm o klasie wytrzymałości 20MPa na zaprawie klejowej. Ściany niekonstrukcyjne o grubości 24cm zostały oznaczone na rysunkach schematów konstrukcyjnych stropów i należy podczas ich murowania zostawić pod stropem szczelinę gr. 3cm, którą należy wypełnić twardą wełną mineralną.

5 Ścianki działowe zaprojektowano z bloczków silikatowych gr. 12cm na zaprawie klejowej. W przypadku murowania ścianek działowych należy postąpić tak samo jak w przypadku ścian niekonstrukcyjnych zostawiając szczelinę pod stropem wypełniona wełną mineralną. Podczas wznoszenia ścian należy postępować zgodnie z zaleceniami wykonawczymi producenta materiałów. Roboty murarskie należy wykonać w kategorii A Belki i nadproża. Belki i nadproża nad otworami okiennymi zaprojektowano jako żelbetowe, monolityczne, betonu B25 (C20/25) XC1 i zbrojone stalą B500SP (A-IIIN) zgodnie z rysunkami wykonawczymi. Belki i nadproża okienne należy betonować razem z stropami. Nadproża drzwiowe należy wykonać jako prefabrykowane L-19. Natomiast wieńce opaskowe ścianki kolankowej i ścian szczytowych zaprojektowano jako monolityczne z betonu C16/20 (B20) zbrojone stalą B500SP (A-IIIN) w postaci 4 prętów #12 i strzemion φ6 co 25cm ze stali St30S (A-0) Wieńce. Zaprojektowano wieńce żelbetowe o wymiarach 24x24cm w poziomie stropów, wieńce opaskowe ścianki kolankowej i obwodowe ścian szczytowych w osiach D1 i E. Wszystkie wieńce należy wykonać z betonu C20/25 (B25) i zbroić stalą B500SP (A-IIIN) w postaci 4 prętów #12 i strzemion #6 co 25cm Słupy i trzpienie. Słupy zaprojektowano jako żelbetowe, monolityczne o różnych przekrojach wynikających z obliczeń statycznych jak i z uwarunkowań architektonicznych. Wszystkie słupy należy wykonać z betonu C20/25 (B25) i zbroić stalą B500SP (A- IIIN) zgodnie z rysunkami wykonawczymi. Trzpienie w ściance kolankowej zaprojektowano o przekrojach 24x24cm z betonu C20/25 (B25) zbrojone prętami #16 (2x3szt) ze stali B500SP (A-IIIN) i strzemionami #6 zgodnie z rysunkami wykonawczymi Stropy. Strop nad Ip zaprojektowano jako strop płytowy, monolityczny z betonu C20/25 (B25) dwukierunkowo zbrojony stalą B500SP (A-IIIN) wg rysunków wykonawczych. Grubość płyty 22cm. Strop nad parterem zaprojektowano jako strop płytowy, monolityczny z betonu C20/25 (B25) dwukierunkowo zbrojony stalą B500SP (A-IIIN) wg rysunków wykonawczych. Grubość płyty 20cm.

6 5.7. Schody. Zaprojektowano schody żelbetowe płytowe na belkach spocznikowych. Grubość płyty biegowej 16cm. Grubość podestów pośrednich 16cm, natomiast grubość podestów końcowych równa grubości płyty stropowej tj. 20 lub 22cm. Schody należy wykonać z betonu C20/25 (B25) i zazbroić stalą B500SP (A-IIIN) wg rysunków wykonawczych Dach Dach w konstrukcji drewnianej o ustroju krokwiowo-jętkowym podpartym w kalenicy. Wiązary w rozstawie co max. 90cm. Zaprojektowano krokwie o przekroju 8x20cm, jętki o przekroju podwójnym 2x(8x20), krokwie narożne o przekroju 16x32. Płatwie zaprojektowano jako dwuprzęsłowe o przekroju 16x26cm a słupy o przekroju 16x16cm. Wszystkie elementy drewniane należy wykonać z drewna konstrukcyjnego klasy min. C24 i zabezpieczyć przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie preparatami posiadającymi aktualne atesty. Opracował: inż. Grzegorz Teclaf upr. nr POM/0334/POOK/11 Sprawdził: mgr inż. Jarosław Liszka upr. nr 331/Gd/2002

7 PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ Obc. obl. Obciążenia stałe dachu- część ocieplona Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f kn/m 2 1. Blachodachówka [0,110kN/m2] 0,11 1,20 0,13 2. Łaty i kontrłaty [0,100kN/m2] 0,10 1,20 0,12 3. Papa na deskowaniu [0,300kN/m2] 0,30 1,30 0,39 4. Wata mineralna grub. 30 cm [0,9kN/m3 0,30m] 0,27 1,30 0,35 5. Płyta gipsowa podwójnie [19,0kN/m3 0,025m] 0,48 1,30 0,62 Σ: 1,26 1,28 1,62 Obc. obl. Obciążenia stałe dachu- część nieocieplona Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f kn/m 2 1. Blachodachówka [0,110kN/m2] 0,11 1,20 0,13 2. Łaty i kontrłaty [0,100kN/m2] 0,10 1,20 0,12 3. Papa na deskowaniu [0,300kN/m2] 0,30 1,30 0,39 4. Płyta gipsowa podwójnie [19,0kN/m3 0,025m] 0,48 1,30 0,62 Σ: 0,99 1,28 1,27 Obc. obl. Obciążenia stałe jętki- ciężar ocieplenie i płyt g-k Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f kn/m 2 1. Wata mineralna grub. 30 cm [0,9kN/m3 0,30m] 0,27 1,30 0,35 2. Płyta gipsowa podwójnie [19,0kN/m3 0,025m] 0,48 1,30 0,62 Σ: 0,75 1,30 0,97 Obciążenie śniegiem Lp Opis obciążenia Obc. char. 1. Obciążenie śniegiem połaci bardziej obciążonej dachu dwuspadowego wg PN-80/B /Az1/Z1-1 (strefa 3, A=300 m n.p.m. -> Qk = 1,200 kn/m2, nachylenie połaci 24,0 st. -> C2=1,040) [1,248kN/m2] 2. Obciążenie śniegiem mniej obciążonej połaci dachu dwuspadowego wg PN-80/B /Az1/Z1-1 (strefa 1, A=300 m n.p.m. -> Qk = 0,700 kn/m2, nachylenie połaci 24,0 st. -> C1=0,8) [0,560kN/m2] kn/m 2 kn/m 2 γ f Obc. obl. 1,25 1,50 1,88 0,56 1,50 0,84 Obciążenie wiatrem Lp Opis obciążenia Obc. char. 1. Obciążenie wiatrem połaci nawietrznej dachu - wariant I wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=300 m n.p.m. -> qk = 0,30kN/m2, teren B, z=h=11,8 m, -> Ce=0,79, budowla zamknięta, wymiary budynku H=11,8 m, B=12,8 m, L=20,0 m, kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 24,0 st. -> wsp. aerodyn. C=-0,720, beta=1,80) [- 0,306kN/m2] 2. Obciążenie wiatrem połaci nawietrznej dachu - wariant II wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa II kn/m 2 kn/m 2 γ f Obc. obl. -0,31 1,50-0,46 0,10 1,50 0,15

8 -> qk = 0,42kN/m2, teren B, z=h=11,8 m, -> Ce=0,79, budowla zamknięta, wymiary budynku H=11,8 m, B=12,8 m, L=20,0 m, kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 24,0 st. -> wsp. aerodyn. C=0,160, beta=1,80) [0,095kN/m2] 3. Obciążenie wiatrem połaci zawietrznej dachu wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa II -> qk = 0,42kN/m2, teren B, z=h=11,8 m, -> Ce=0,79, budowla zamknięta, wymiary budynku H=11,8 m, B=12,8 m, L=20,0 m, kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 24,0 st. -> wsp. aerodyn. C=-0,4, beta=1,80) [-0,238kN/m2] -0,24 1,50-0,36 Obc. obl. Obciążenie stałe stropu nad parterem (łącznie z ciężarem własnym) Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f kn/m 2 1. Wykładzina PCW [0,080kN/m2] 0,08 1,30 0,10 2. Szlichta betonowa grub. 5 cm [24,0kN/m3 0,05m] 1,20 1,30 1,56 3. Styropian grub. 5 cm [0,45kN/m3 0,05m] 0,02 1,30 0,03 4. Strop grub. 20 cm [25,0kN/m3 0,20m] 5,00 1,10 5,50 5. Tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm 0,29 1,30 0,38 [19,0kN/m3 0,015m] Σ: 6,59 1,15 7,57 Obciążenie użytkowe stropu nad parterem. Lp Opis obciążenia Obc. char. 1. Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie zakładów przemysłowych, pływalnie oraz poddasza użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.) [2,0kN/m2] kn/m 2 kn/m 2 γ f Obc. obl. 2,00 1,40 2,80 Σ: 2,00 1,40 2,80 Obc. obl. Obciążenie stałe stropu nad piętrem (łącznie z ciężarem własnym) Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f kn/m 2 1. Wykładzina PCW [0,080kN/m2] 0,08 1,30 0,10 2. Szlichta betonowa grub. 5 cm [24,0kN/m3 0,05m] 1,20 1,30 1,56 3. Styropian grub. 5 cm [0,45kN/m3 0,05m] 0,02 1,30 0,03 4. Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, 5,50 1,10 6,05 zagęszczony grub. 22 cm [25,0kN/m3 0,22m] 5. Tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm 0,29 1,30 0,38 [19,0kN/m3 0,015m] Σ: 7,09 1,14 8,12 Obciążenie użytkowe stropu nad Ip Lp Opis obciążenia Obc. char. 1. Obciążenie zmienne (pomieszczenia magazynowe, biblioteka) [5,0kN/m2] kn/m 2 kn/m 2 γ f Obc. obl. 5,00 1,30 6,50 Σ: 5,00 1,30 6,50

9 Ciężar 1m2 ściany zewnętrznej Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f Obc. obl. kn/m 2 1. Tynk cienkowarstwowy na siatce 0,10 1,30 0,13 [21,0kN/m3 0,005m] 2. Wełna mineralna w płytach twardych grub. 15 cm 0,30 1,30 0,39 [2,0kN/m3 0,15m] 3. Mur z cegły (cegła wapienno-piaskowa (silikat), 4,32 1,10 4,75 drążona) grub. 24 cm [18,000kN/m3 0,24m] 4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 0,38 [19,0kN/m3 0,015m] Σ: 5,01 1,13 5,65 Ciężar 1m2 ściany wewnętrznej Obc. obl. Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f kn/m 2 1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 0,38 [19,0kN/m3 0,015m] 2. Mur z cegły (cegła wapienno-piaskowa (silikat), 4,32 1,10 4,75 drążona) grub. 24 cm [18,000kN/m3 0,24m] 3. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm [19,0kN/m3 0,015m] 0,29 1,30 0,38 Σ: 4,90 1,12 5,51 1. DACH WIĄZAR KROKWIOWO-JĘTKOWY. DANE: Szkic wiązara 815,1 C A 24,0 131,0 131,0 131,0 131,0 524,2 618,3 B 170, ,5 99, , ,0 1440,0 Geometria ustroju: Kąt nachylenia połaci dachowej α = 24,0 Rozpiętość wiązara l = 14,40 m Rozstaw murłat w świetle l s = 12,18 m Poziom jętki h = 1,70 m Rozstaw wiązarów a = 0,90 m Odległość między usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,45 m Dodatkowe usztywnienia boczne jętki - brak Rozstaw podparć poziomych murłaty l mo = 1,20 m Dane materiałowe: - krokiew 8/20 cm (zaciosy: murłata - 3 cm, jętka - brak) z drewna C24 - jętka 2x 12/20 cm z drewna C24 z przewiązkami co 132 cm, - murłata 12/12 cm z drewna C24 Obciążenia (wartości charakterystyczne i obliczeniowe): - pokrycie dachu : g k = 0,10 kn/m 2, g o = 0,12 kn/m 2 - uwzględniono ciężar własny wiązara

10 - obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 3, A=300 m n.p.m., nachylenie połaci 24,0 st.): - na połaci lewej s kl = 1,25 kn/m 2, s ol = 1,87 kn/m 2 - na połaci prawej s kp = 0,96 kn/m 2, s op = 1,44 kn/m 2 - obciążenie śniegiem traktuje się jako obciążenie średniotrwałe - obciążenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa II, terenb, wys. budynku z =11,8m): - na połaci nawietrznej p kl I = -0,43 kn/m 2, p ol I = -0,64 kn/m 2 - na połaci nawietrznej p kl II = 0,10 kn/m 2, p ol II = 0,14 kn/m 2 - na połaci zawietrznej p kp = -0,24 kn/m 2, p op = -0,36 kn/m 2 - obciążenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi (): g kk = 0,75 kn/m 2, g ok = 0,90 kn/m 2 - obciążenie stałe jętki (Tablica 5. Obciążenia stałe jętki- ciężar ocieplenie i płyt g-k [0,750kN/m2]): q jk = 0,75 kn/m 2, q jo = 0,97 kn/m 2 - obciążenie zmienne jętki : p jk = 0,00 kn/m 2, p jo = 0,00 kn/m 2 - obciążenie montażowe jętki F k = 1,0 kn, F o = 1,2 kn Założenia obliczeniowe: - klasa użytkowania konstrukcji: 2 WYNIKI: Obwiednia momentów [knm]: 10,92 0,86-0,93 0,25 0,91 A 4,01 1,22 0,96 3,63 2,61 2,61 3,63 0,96 14,40 Obwiednia sił tnących [kn]: A 11,58-1,77-1,03-4,56 3,39 1,43 15,39-4,82-0,70-2,19 0,48 4,89 0,79 3,02 0,98 C C 0,43 5,20 1,43 1,22-4,56 4,01-0,93 0,25 0,91 2,19 0,70 4,82 1,03 1,77-0,98-3,02-0,79-4,89-0,48-3,39 B B 11,58 10,92 0,86 0,43 1,62 1,16 3,21 0,43 1,62 1,16 3,21 0,96 3,63 2,61 2,61 3,63 0,96 14,40 Obwiednia sił osiowych [kn]: -25,16-13,40 0,73 A -9,39 C -1,07 14,80 16,79 16,79 14,80-9,39-13,40 0,73 B 0,43 1,62 1,16 3,21 0,96 3,63 2,61 2,61 3,63 0,96 14,40

11 Obwiednia przemieszczeń [mm]: 8,78 2,85 A 0,01 0,01 6,29 C 6,29 7,22 7,22 11,27 12,50 12,50 B 2,85 8,78 0,43 1,62 1,16 3,21 0,96 3,63 2,61 2,61 3,63 0,96 14,40 Ekstremalne reakcje podporowe: węzeł V [kn] H [kn] kombinacja SGN (podpora) 2 (A) 11,58-0,91 8,52 9,62 1,69 10,92 K4: stałe-max+śnieg+0,90 wiatr z lewej-wariant II K26: stałe-min+wiatr z lewej K11: stałe-max+śnieg-wariant II+0,90 wiatr z prawej-wariant II 4 (C) 15,39 -- K2: stałe-max+śnieg 6 (B) 11,58-0,91 10,14-9,62-1,69-10,92 K11: stałe-max+śnieg-wariant II+0,90 wiatr z prawej-wariant II K28: stałe-min+wiatr z prawej K9: stałe-max+śnieg-wariant II+0,90 wiatr z lewej-wariant II WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000 drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 f m,k = 24 MPa, f t,0,k = 14 MPa, f c,0,k = 21 MPa, f v,k = 2,5 MPa, E 0,mean = 11 GPa, ρ k = 350 kg/m 3 Krokiew 8/20 cm (zaciosy: murłata - 3 cm, jętka - brak) Smukłość λ y = 94,6 < 150 λ z = 19,5 < 150 Maksymalne siły i naprężenia w przęśle decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90 wiatr z lewej-wariant II M = -4,56 knm, N = -13,96 kn f m,y,d = 14,77 MPa, f c,0,d = 12,92 MPa σ m,y,d = 8,55 MPa, σ c,0,d = -0,87 MPa σ t,0,d /f t,0,d + σ m,y,d /f m,y,d = 0,680 < 1 Maksymalne siły i naprężenia na podporze - murłacie decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90 wiatr z lewej-wariant II M = -0,93 knm, N = 12,77 kn f m,y,d = 14,77 MPa, f c,0,d = 12,92 MPa σ m,y,d = 2,42 MPa, σ c,0,d = 0,94 MPa (σ c,0,d /f c,0,d ) 2 + σ m,y,d /f m,y,d = 0,169 < 1 Maksymalne siły i naprężenia na podporze - jętce decyduje kombinacja: K11 stałe-max+śnieg-wariant II+0,90 wiatr z prawej-wariant II M = -4,56 knm, N = 9,36 kn f m,y,d = 14,77 MPa, f c,0,d = 12,92 MPa σ m,y,d = 8,55 MPa, σ c,0,d = 0,58 MPa (σ c,0,d /f c,0,d ) 2 + σ m,y,d /f m,y,d = 0,581 < 1 Maksymalne ugięcie krokwi (pomiędzy murłatą a jętką) decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg u fin = 8,87 mm < u net,fin = l / 200 = 3973/ 200 = 19,87 mm (44,6%) Maksymalne ugięcie wspornika krokwi decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg u fin = 8,78 mm < u net,fin = 2 l / 200 = / 200 = 10,53 mm (83,4%) Jętka 2x 12/20 cm z przewiązkami co 132 cm z drewna C24 Smukłość λ y = 90,8 < 150 λ z = 90,4 < 175

12 Maksymalne siły i naprężenia decyduje kombinacja: K24 stałe-max+montażowe jętki M = 5,20 knm, N = 13,98 kn f m,y,d = 11,08 MPa, f c,0,d = 9,69 MPa σ m,y,d = 3,25 MPa, σ c,0,d = 0,29 MPa k c,y = 0,370, k c,z = 0,373 σ c,0,d /(k c,y f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,375 < 1 σ c,0,d /(k c,z f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,374 < 1 Maksymalne ugięcie decyduje kombinacja: K24 stałe-max+montażowe jętki u fin = 10,56 mm < u net,fin = l / 200 = 5218/ 200 = 26,09 mm (40,5%) Murłata 12/12 cm Część murłaty leżąca na ścianie Ekstremalne obciążenia obliczeniowe q z,max = 12,86 kn/m, q y,max = 12,13 kn/m q z,min = -1,01 kn/m (odrywanie) Maksymalne siły i naprężenia decyduje kombinacja: K11 stałe-max+śnieg-wariant II+0,90 wiatr z prawej-wariant II M z = 1,87 knm f m,z,d = 11,08 MPa σ m,z,d = 6,496 MPa σ m,z,d /f m,z,d = 0,586 < KROKIEW NAROŻNA KN1.1 DANE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 16,0 cm Wysokość h = 32,0 cm Zacios na podporach t k = 5,0 cm Drewno: drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 f m,k = 24 MPa, f t,0,k = 14 MPa, f c,0,k = 21 MPa, f v,k = 2,5 MPa, E 0,mean = 11 GPa, ρ k = 350 kg/m 3 Klasa użytkowania konstrukcji: klasa 2 Geometria: Kąt nachylenia połaci dachowych α = 24,0 o Długość rzutu poziomego wspornika l w,x = 1,05 m Długość rzutu poziomego odcinka środkowego l d,x = 3,00 m Długość rzutu poziomego odcinka górnego l g,x = 3,15 m Obciążenia dachu: - obciążenie stałe (wg PN-82/B-02001: ): g k = 0,990 kn/m 2 połaci dachowej, γ f = 1,27 - obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 3, A=300 m n.p.m., nachylenie połaci 24,0 st.): S k = 1,248 kn/m 2 rzutu połaci dachowej, γ f = 1,50 - obciążenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant II, strefa II, teren A, z=h=11,8 m, budowla zamknięta, wymiary budynku H=11,8 m, B=12,8 m, L=21,0 m, nachylenie połaci 24,0 st., beta=1,80): p k = 0,125 kn/m 2 połaci dachowej, γ f = 1,50 - obciążenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant I, strefa II, teren A, z=h=11,8 m, budowla zamknięta, wymiary budynku H=11,8 m, B=12,8 m, L=21,0 m, nachylenie połaci 24,0 st., beta=1,80): p k = -0,564 kn/m 2 połaci dachowej, γ f = 1,50 - obciążenie ociepleniem (): g kk = 0,750 kn/m 2 połaci dachowej na całej krokwi bez wspornika; γ f = 1,30

13 WYNIKI: M [knm] R [kn] -17,22 A-A rzut 1,56-1,89 6,94 0,24 4,45 0,021,65-0,08 4,67 17,5-0,38 39,05 1,12 0,08 21,68 0,62 17,37 A A 0,05-0,21 24,0 24,0 1,48 4,24 4,45 1,05 3,00 3,15 Zginanie: decyduje kombinacja A (obc.stałe max.+ocieplenie+śnieg+wiatr) Momenty obliczeniowe: M przęsł = 17,37 knm; M podp = -17,22 knm Warunek nośności - przęsło: σ m,y,d = 6,36 MPa, f m,y,d = 11,08 MPa σ m,y,d /f m,y,d = 0,574 < 1 Warunek nośności - podpora: σ m,y,d = 8,86 MPa, f m,y,d = 11,08 MPa σ m,y,d /f m,y,d = 0,800 < 1 Ugięcie (odcinek górny): u fin = 8,36 mm < u net,fin = l / 200 = 23,35 mm (35,8%) 1.3. KROKIEW K8 DANE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 8,0 cm Wysokość h = 20,0 cm Zacios na podporach t k = 3,0 cm Drewno: drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 f m,k = 24 MPa, f t,0,k = 14 MPa, f c,0,k = 21 MPa, f v,k = 2,5 MPa, E 0,mean = 11 GPa, ρ k = 350 kg/m 3 Klasa użytkowania konstrukcji: klasa 2 Geometria: Kąt nachylenia połaci dachowej α = 24,0 o Rozstaw krokwi a = 0,90 m Długość rzutu poziomego wspornika l w,x = 1,05 m Długość rzutu poziomego odcinka środkowego l d,x = 3,00 m Długość rzutu poziomego odcinka górnego l g,x = 3,15 m Obciążenia dachu: - obciążenie stałe (wg PN-82/B-02001: ): g k = 0,990 kn/m 2 połaci dachowej, γ f = 1,27 - uwzględniono ciężar własny krokwi - obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 3, A=300 m n.p.m., nachylenie połaci 24,0 st.): S k = 1,248 kn/m 2 rzutu połaci dachowej, γ f = 1,50 - obciążenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant II, strefa II, teren B, z=h=11,8 m, budowla zamknięta, wymiary budynku H=11,8 m, B=12,8 m, L=21,0 m, nachylenie połaci 24,0 st., beta=1,80): p k = 0,095 kn/m 2 połaci dachowej, γ f = 1,50

14 - obciążenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant I, strefa II, teren B, z=h=11,8 m, budowla zamknięta, wymiary budynku H=11,8 m, B=12,8 m, L=21,0 m, nachylenie połaci 24,0 st., beta=1,80): p k = -0,428 kn/m 2 połaci dachowej, γ f = 1,50 - obciążenie ociepleniem (): g kk = 0,750 kn/m 2 połaci dachowej ; γ f = 1,29 WYNIKI: M [knm] R [kn] -3,95 3,45 0,07-0,32-1,73 1,15 3,28 24,0 0,20-0,92 2,42 3,86 0,33 0,14-0,61 1,83 13,68 1,23 8,63 0,82 1,05 3,00 3,15 Zginanie: decyduje kombinacja A (obc.stałe max.+ocieplenie+śnieg+wiatr) Moment obliczeniowy: M podp = -3,95 knm Warunek nośności - podpora: σ m,y,d = 10,24 MPa, f m,y,d = 11,08 MPa σ m,y,d /f m,y,d = 0,925 < 1 Ugięcie (odcinek górny): u fin = 4,54 mm < u net,fin = l / 200 = 17,24 mm (26,3%) 1.4 PŁATEW DACHOWA PL1.1 DANE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 16,0 cm Wysokość h = 26,0 cm Drewno: drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 f m,k = 24 MPa, f t,0,k = 14 MPa, f c,0,k = 21 MPa, f v,k = 2,5 MPa, E 0,mean = 11 GPa, ρ k = 350 kg/m 3 Klasa użytkowania konstrukcji: klasa 2 Geometria: Belka dwuprzęsłowa Rozpiętość przęsła l eff = 3,15 m Szerokość podpór b = 16,0 cm Obciążenia belki: Obciążenie stałe g k = 5,92 kn/m; γ f = 1,20 - uwzględniono ciężar własny belki Obciążenie zmienne q k = 4,73 kn/m; γ f = 1,50 - klasa trwania obciążenia zmiennego: długotrwałe - poziom przyłożenia obciążenia: na górnej (ściskanej) powierzchni

15 WYNIKI: M [knm] -17,82 A B C 11,74 3,15 3,15 11,74 Zginanie: Warunek nośności: przęsło: M max = 11,74 knm σ m,y,d /f m,y,d = 0,588 < 1 podpora: M max = -17,82 knm σ m,y,d /f m,y,d = 0,893 < 1 Warunek stateczności: k crit = 1,000 σ m,y,d = 6,51 MPa < k crit f m,y,d = 11,08 MPa (58,8%) Ścinanie: V max = 28,29 kn τ d = 1,02 MPa < f v,d = 1,15 MPa (88,4%) Ugięcie: u fin = u M + u V = 5,34 mm < u net,fin = l / 250 = 12,60 mm (42,4%) 1.5 SŁUP DREWNIANY Sd1.1 DANE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 16,0 cm Wysokość h = 16,0 cm Drewno: drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 f m,k = 24 MPa, f t,0,k = 14 MPa, f c,0,k = 21 MPa, f v,k = 2,5 MPa, E 0,mean = 11 GPa, ρ k = 350 kg/m 3 Klasa użytkowania konstrukcji: klasa 2 Geometria: Wysokość słupa l col = 2,70 m Współczynniki długości wyboczeniowej: - względem osi y µ y = 1,00 - względem osi z µ z = 1,00 Obciążenia: Siła ściskająca N c = 56,58 kn Moment zginający M y = 0,00 knm Moment zginający M z = 0,00 knm Klasa trwania obciążenia: stałe WYNIKI: y z z 16 y 16 56, z y y z Ściskanie równoległe:

16 N c = 56,58 kn Warunek smukłości: λ y = 58,46 < λ c = 150 (39,0%) λ z = 58,46 < λ c = 150 (39,0%) Warunek nośności: k c,y = 0,737; k c,z = 0,737 σ c,y,d = 3,00 MPa < f c,0,d = 9,69 MPa (30,9%) σ c,z,d = 3,00 MPa < f c,0,d = 9,69 MPa (30,9%) 2.0 ELEMENTY ŻELBETOWE PODDASZA 2.1 BELKA Bż3.1 SZKIC BELKI A B C OBCIĄŻENIA NA BELCE Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f Obc.obl. 1. Obciążenia z dachu (stałe i zmienne) 14,25 1,20 17,10 2. Ciężar własny belki [0,24m 0,50m 25,0kN/m3] 3,00 1,10 3,30 Σ: 17,25 1,18 20,40 Schemat statyczny belki 20,40 20,40 A B C 8,20 6,45 DANE MATERIAŁOWE Parametry betonu: Klasa betonu: B20 (C16/20) f cd = 10,67 MPa, f ctd = 0,87 MPa, E cm = 29,0 GPa Zbrojenie główne: Klasa stali A-IIIN (RB500W) f yk = 500 MPa, f yd = 420 MPa, f tk = 550 MPa Średnica prętów górnych φ g = 16 mm Średnica prętów dolnych φ d = 16 mm Strzemiona: Klasa stali A-IIIN (RB500W) f yk = 500 MPa, f yd = 420 MPa, f tk = 550 MPa Średnica strzemion φ s = 6 mm Otulenie: Klasa środowiska: XC1 Wartość dopuszczalnej odchyłki c = 5 mm nominalna grubość otulenia c nom =20 mm WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH Obwiednia sił wewnętrznych Momenty zginające [knm]: -142,68 66,24 A 107,54 188,95 B 46,74 43,67 C

17 Siły poprzeczne [kn]: 66,24 54,29 87,91 75,96 A B -31,71-43,67 C -89,09-101,04 Ugięcia [mm]: -2,03 A B 8,72 C 28,81 WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 Przęsło A - B: Zginanie: (przekrój a-a) Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 107,54 knm Zbrojenie potrzebne A s = 6,16 cm 2. Przyjęto 5φ16 o A s = 10,05 cm 2 (ρ = 0,90%) (decyduje warunek dopuszczalnego ugięcia) Warunek nośności na zginanie: M Sd = 107,54 knm < M Rd = 161,94 knm (66,4%) Ścinanie: Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej V Sd = (-)89,09 kn Zbrojenie strzemionami dwuciętymi φ6 co 130 mm na odcinku 208,0 cm przy prawej podporze oraz co 340 mm na pozostałej części przęsła (decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych) Warunek nośności na ścinanie: V Sd = (-)89,09 kn < V Rd3 = 153,25 kn (58,1%) SGU: Moment przęsłowy charakterystyczny M Sk = 90,94 knm Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 90,94 knm Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,160 mm < w lim = 0,3 mm (53,4%) Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 28,81 mm < a lim = 8200/250 = 32,80 mm (87,8%) Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej V Sk = 83,37 kn Szerokość rys ukośnych: w k = 0,296 mm < w lim = 0,3 mm (98,7%) Podpora B: Zginanie: (przekrój b-b) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)142,68 knm Zbrojenie potrzebne górne A s1 = 8,59 cm 2. Przyjęto 5φ16 o A s = 10,05 cm 2 (ρ = 0,90%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)142,68 knm < M Rd = 161,94 knm (88,1%) SGU: Moment podporowy charakterystyczny M Sk = (-)120,65 knm Moment podporowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = (-)120,65 knm Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,215 mm < w lim = 0,3 mm (71,5%) Przęsło B - C: Zginanie: (przekrój c-c) Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 46,74 knm Zbrojenie potrzebne A s = 2,50 cm 2. Przyjęto 2φ16 o A s = 4,02 cm 2 (ρ = 0,36%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = 46,74 knm < M Rd = 73,13 knm (63,9%) Ścinanie: Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej V Sd = 75,96 kn Zbrojenie strzemionami dwuciętymi φ6 co 150 mm na odcinku 180,0 cm przy lewej podporze oraz co 340 mm na pozostałej części przęsła (decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych) Warunek nośności na ścinanie: V Sd = 75,96 kn < V Rd3 = 132,81 kn (57,2%) SGU: Moment przęsłowy charakterystyczny M Sk = 39,52 knm Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 39,52 knm

18 Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,237 mm < w lim = 0,3 mm (78,9%) Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 8,72 mm < a lim = 6450/250 = 25,80 mm (33,8%) Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej V Sk = 72,26 kn Szerokość rys ukośnych: w k = 0,296 mm < w lim = 0,3 mm (98,7%) 2.2 TRZPIEŃ ŻELBETOWY W ŚCIANCE KOLANKOWEJ TR1 OBCIĄŻENIA TRZPIENIA typ wykresu N Sd [kn] N Sd,lt [kn] M 1Sd,x [knm] M 3Sd,x [knm] M 2Sd,x [knm] 1. prostoliniowy 25,83 25,83 0, ,30 Dodatkowo uwzględniono ciężar własny słupa o wartości N o = 2,47 kn DANE MATERIAŁOWE Parametry betonu: Klasa betonu: B25 (C20/25) f cd = 13,33 MPa, f ctd = 1,00 MPa, E cm = 30,0 GPa Zbrojenie podłużne: Klasa stali A-IIIN (RB500) f yk = 500 MPa, f yd = 420 MPa, f tk = 550 MPa Zbrojenie wzdłuż boku "b" Średnica prętów φ = 16 mm Zbrojenie wzdłuż boku "h" Średnica prętów φ = 16 mm Strzemiona: Klasa stali A-IIIN (RB500) f yk = 500 MPa, f yd = 420 MPa, f tk = 550 MPa Średnica strzemion φ s = 6 mm Otulenie: Klasa środowiska: XC1 Wartość dopuszczalnej odchyłki c = 5 mm nominalna grubość otulenia c nom =20 mm WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 Ściskanie ze zginaniem: Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "b": Zbrojenie potrzebne po 3φ16 o A s = 6,03 cm 2 Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "h": Zbrojenie potrzebne po 2φ16 o A s = 4,02 cm 2 Łącznie przyjęto 6φ16 o A s = 12,06 cm 2 (ρ = 2,09%) Warunek nośności: - dla N d = 28,30kN : M d,x = 46,30 knm < M Rd,x,odp,max = 47,75 knm - dla M d,x = 46,30kNm : N d = 28,30 kn < N Rd,odp,max = 703,21 kn Strzemiona konstrukcyjne: Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi - poza odcinkami zakładu zbrojenia głównego φ6 co max. 240 mm - na odcinkach zakładu zbrojenia głównego φ6 co max. 120 mm SGU: Momenty charakterystyczne M Sk = 37,75 knm, M Sk,lt = 37,75 knm Siły charakterystyczne N Sk = 23,44 kn, N Sk,lt = 25,35 kn Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,231 mm < w lim = 0,3 mm (77,2%) Uwaga: Dodatkowo należy przeanalizować wpływ ścinania oraz przemieszczenie słupa

19 3.0 ELEMENTY ŻELBETOWE I PIĘTRA 3.1 STROP NAD I PIĘTREM Dane konstrukcji Dane płyt Analiza Płyty - momenty zginające Mx Wartości maksymalne [knm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:250 Symbol Grubość Pole pow. Materiał 1 220mm 231,87m2 B Model konstrukcyjny Wartości minimalne [knm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:250

20 Płyty - momenty zginające My Wartości maksymalne [knm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1: Płyty - momenty skręcające Mxy Wartości maksymalne [knm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:250 Wartości minimalne [knm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:250 Wartości minimalne [knm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:250

21 Wymiarowanie(wg PN-B-03264:2002) Zbrojenie obliczone w płytach Zbrojenie dolne - kierunek 1 [cm2/mb] Skala rys. 1:250 Zbrojenie górne - kierunek 1 [cm2/mb] Skala rys. 1:250 Zbrojenie dolne - kierunek 2 [cm2/mb] Skala rys. 1:250 Zbrojenie górne - kierunek 2 [cm2/mb] Skala rys. 1:250

22 Analiza stanu granicznego użytkowalności (wg PN-B-03264:2002) Płyty - SGU - przemieszczenia w [mm] - (obc. charakterystyczne, długotrwałe) Skala rys. 1: Płyty - SGU - rozwartości rys na pow. górnej [mm] - (obc. charakterystyczne, długotrwałe, dla grup obc.: c.własny, A, B, C, D, E, F, G) Skala rys. 1: Płyty - SGU - rozwartości rys na pow. dolnej [mm] - (obc. charakterystyczne, długotrwałe) Skala rys. 1:250

23 3.2 NADPROŻE N2.1 SZKIC BELKI A B C D OBCIĄŻENIA NA BELCE Przypadek: P1: Przypadek 1 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f Obc.obl. 1. Reakcja z wiązara dachowego 13,85 1,00 13,85 2. Tablica 8. Ciężar ściany kolankowej 6,82 1,18 8,05 [6,820kN/m] 3. Ciężar własny belki [(0,24m 0,58m)+((0,30m- 0,24m) 0,22m) 25,0kN/m3] 3,81 1,10 4,19 Σ: 24,48 1,07 26,09 Zestawienie obciążeń rozłożonych trapezowych [kn/m]: γ f lewe prawe lewe prawe. Obc.char. Lp Opis obciążenia Obc.char. Obc.obl. Obc.obl. 1. Tablica 7. Obciążenie stałe stropu nad 15,95 15,95 1,15 18,34 18,34 piętrem (łącznie z ciężarem własnym) szer.2,25 m [7,090kN/m2 2,25m] 2. Tablica 7. Obciążenie stałe stropu nad 15,95 15,95 1,15 18,34 18,34 piętrem (łącznie z ciężarem własnym) szer.2,25 m [7,090kN/m2 2,25m] 3. Tablica 7. Obciążenie stałe stropu nad 19,14 19,14 1,15 22,01 22,01 piętrem (łącznie z ciężarem własnym) szer.2,70 m [7,090kN/m2 2,70m] 4. Tablica 7. Obciążenie stałe stropu nad 19,14 19,14 1,15 22,01 22,01 piętrem (łącznie z ciężarem własnym) szer.2,70 m [7,090kN/m2 2,70m] 5. Tablica 7. Obciążenie stałe stropu nad 15,95 15,95 1,15 18,34 18,34 piętrem (łącznie z ciężarem własnym) szer.2,25 m [7,090kN/m2 2,25m] 6. Tablica 7. Obciążenie stałe stropu nad 15,95 15,95 1,15 18,35 18,35 piętrem (łącznie z ciężarem własnym) szer.2,25 m [7,090kN/m2 2,25m] Schemat statyczny belki 44,43 44,43 48,10 48,10 44,43 44, A B C D 5,13 6,48 5,27 Przypadek: P2: Przypadek 2 Zestawienie obciążeń rozłożonych trapezowych [kn/m]: Obc.char. Obc.char. Obc.obl. Lp Opis obciążenia γ f lewe prawe lewe. prawe 1. Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje 0,00 4,50 1,40 0,00 6,30 biurowe, gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie zakładów przemysłowych, pływalnie oraz poddasza użytkowane jako magazyny lub Obc.obl.

24 kondygnacje techniczne.) szer.2,25 m [2,0kN/m2 2,25m] 2. Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie zakładów przemysłowych, pływalnie oraz poddasza użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.) szer.2,25 m [2,0kN/m2 2,25m] 4,50 0,00 1,40 6,30 0,00 Schemat statyczny belki 1 A B C D 5,13 6,48 5,27 Przypadek: P3: Przypadek 3 Zestawienie obciążeń rozłożonych trapezowych [kn/m]: Obc.char. Obc.char. Obc.obl. Lp Opis obciążenia γ f lewe prawe lewe. prawe 1. Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje 0,00 5,40 1,40 0,00 7,56 biurowe, gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie zakładów przemysłowych, pływalnie oraz poddasza użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.) szer.2,70 m [2,0kN/m2 2,70m] 2. Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje 5,40 0,00 1,40 7,56 0,00 biurowe, gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie zakładów przemysłowych, pływalnie oraz poddasza użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.) szer.2,70 m [2,0kN/m2 2,70m] Schemat statyczny belki Obc.obl. 7,56 6,30 1 A B C D 5,13 6,48 5,27 Przypadek: P4: Przypadek 4 Zestawienie obciążeń rozłożonych trapezowych [kn/m]: Obc.char. Obc.char. Obc.obl. Lp Opis obciążenia γ f lewe prawe lewe. prawe 1. Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje 0,00 4,50 1,40 0,00 6,30 biurowe, gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie zakładów przemysłowych, pływalnie oraz poddasza użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.) szer.2,25 m [2,0kN/m2 2,25m] 2. Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje 4,50 0,00 1,40 6,30 0,00 biurowe, gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie zakładów Obc.obl.

25 przemysłowych, pływalnie oraz poddasza użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.) szer.2,25 m [2,0kN/m2 2,25m] Schemat statyczny belki 6,30 1 A B C D 5,13 6,48 5,27 DANE MATERIAŁOWE Parametry betonu: Klasa betonu: B25 (C20/25) f cd = 13,33 MPa, f ctd = 1,00 MPa, E cm = 30,0 GPa Zbrojenie główne: Klasa stali A-IIIN (RB500W) f yk = 500 MPa, f yd = 420 MPa, f tk = 550 MPa Średnica prętów górnych φ g = 16 mm Średnica prętów dolnych φ d = 16 mm Strzemiona: Klasa stali A-IIIN (RB500W) f yk = 500 MPa, f yd = 420 MPa, f tk = 550 MPa Średnica strzemion φ s = 6 mm Otulenie: Klasa środowiska: XC1 Wartość dopuszczalnej odchyłki c = 5 mm nominalna grubość otulenia c nom =20 mm WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH Obwiednia sił wewnętrznych Momenty zginające [knm]: -176,32-181,61 A 90,15 80,65 88,13 B 324,72 298,20 105,90 C 329,57 303,34 94,94 93,65 D 84,01 Siły poprzeczne [kn]: 90,15 57,44 168,53 159,67 119,44 106,14 A B C -62,09 D -110,77-112,02-93,65-156,19-169,90 Ugięcia [mm]: -0,17-0,12 A B C D 6,68 7,83 11,69 WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 Przęsło A - B: Zginanie: (przekrój a-a)

26 Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 88,13 knm Zbrojenie potrzebne A s = 4,00 cm 2. Przyjęto 3φ16 o A s = 6,03 cm 2 (ρ = 0,46%) (decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych) Warunek nośności na zginanie: M Sd = 88,13 knm < M Rd = 130,30 knm (67,6%) Ścinanie: Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej V Sd = (-)110,77 kn Zbrojenie strzemionami dwuciętymi φ6 co 120 mm na odcinku 156,0 cm przy prawej podporze oraz co 400 mm na pozostałej części przęsła (decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych) Warunek nośności na ścinanie: V Sd = (-)110,77 kn < V Rd3 = 194,52 kn (56,9%) SGU: Moment przęsłowy charakterystyczny M Sk = 78,15 knm Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 74,21 knm Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,206 mm < w lim = 0,3 mm (68,7%) Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 6,68 mm < a lim = 5125/250 = 20,50 mm (32,6%) Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej V Sk = 117,55 kn Szerokość rys ukośnych: w k = 0,292 mm < w lim = 0,3 mm (97,4%) Podpora B: Zginanie: (przekrój b-b) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)176,32 knm Zbrojenie potrzebne górne A s1 = 8,57 cm 2. Przyjęto 5φ16 o A s = 10,05 cm 2 (ρ = 0,77%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)176,32 knm < M Rd = 202,68 knm (87,0%) SGU: Moment podporowy charakterystyczny M Sk = (-)156,77 knm Moment podporowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = (-)150,68 knm Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,223 mm < w lim = 0,3 mm (74,4%) Przęsło B - C: Zginanie: (przekrój c-c) Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 105,90 knm Zbrojenie potrzebne A s = 4,84 cm 2. Przyjęto 3φ16 o A s = 6,03 cm 2 (ρ = 0,46%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = 105,90 knm < M Rd = 130,30 knm (81,3%) Ścinanie: Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej V Sd = 119,44 kn Zbrojenie strzemionami dwuciętymi φ6 co 110 mm na odcinku 165,0 cm przy lewej podporze i na odcinku 154,0 cm przy prawej podporze oraz co 400 mm na pozostałej części belki (decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych) Warunek nośności na ścinanie: V Sd = 119,44 kn < V Rd3 = 212,20 kn (56,3%) SGU: Moment przęsłowy charakterystyczny M Sk = 92,86 knm Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 87,27 knm Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,249 mm < w lim = 0,3 mm (82,9%) Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 11,69 mm < a lim = 6475/250 = 25,90 mm (45,2%) Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej V Sk = 125,64 kn Szerokość rys ukośnych: w k = 0,253 mm < w lim = 0,3 mm (84,3%) Podpora C: Zginanie: (przekrój d-d) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)181,61 knm Zbrojenie potrzebne górne A s1 = 8,86 cm 2. Przyjęto 5φ16 o A s = 10,05 cm 2 (ρ = 0,77%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)181,61 knm < M Rd = 202,68 knm (89,6%) SGU: Moment podporowy charakterystyczny M Sk = (-)161,55 knm Moment podporowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = (-)155,41 knm Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,231 mm < w lim = 0,3 mm (76,9%)

27 Przęsło C - D: Zginanie: (przekrój e-e) Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 94,94 knm Zbrojenie potrzebne A s = 4,32 cm 2. Przyjęto 3φ16 o A s = 6,03 cm 2 (ρ = 0,46%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = 94,94 knm < M Rd = 130,30 knm (72,9%) Ścinanie: Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej V Sd = 106,14 kn Zbrojenie strzemionami dwuciętymi φ6 co 120 mm na odcinku 144,0 cm przy lewej podporze oraz co 400 mm na pozostałej części przęsła (decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych) Warunek nośności na ścinanie: V Sd = 106,14 kn < V Rd3 = 194,52 kn (54,6%) SGU: Moment przęsłowy charakterystyczny M Sk = 84,22 knm Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 80,05 knm Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,225 mm < w lim = 0,3 mm (75,1%) Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 7,83 mm < a lim = 5275/250 = 21,10 mm (37,1%) Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej V Sk = 113,55 kn Szerokość rys ukośnych: w k = 0,273 mm < w lim = 0,3 mm (90,9%) 3.3 NADPROŻE N2.2 SZKIC BELKI A B OBCIĄŻENIA NA BELCE Przypadek: P1: Przypadek 1 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f Obc.obl. 1. Reakcja z wiązara dachowego 13,85 1,00 13,85 2. Tablica 8. Ciężar ściany kolankowej 6,82 1,18 8,05 [6,820kN/m] 3. Ciężar własny belki [(0,24m 0,58m)+((0,30m- 0,24m) 0,22m) 25,0kN/m3] 3,81 1,10 4,19 Σ: 24,48 1,07 26,09 Zestawienie obciążeń rozłożonych trapezowych [kn/m]: Obc.char. Obc.char. Obc.obl. Obc.obl. Lp Opis obciążenia γ f lewe prawe lewe prawe. 1. Tablica 7. Obciążenie stałe stropu nad 15,95 15,95 1,15 18,34 18,34 piętrem (łącznie z ciężarem własnym) szer.2,25 m [7,090kN/m2 2,25m] 2. Tablica 7. Obciążenie stałe stropu nad piętrem (łącznie z ciężarem własnym) szer.2,25 m [7,090kN/m2 2,25m] 15,95 15,95 1,15 18,34 18,34 Schemat statyczny belki 44,43 44,43 A 1 4,85 B

28 Przypadek: P2: Przypadek 2 Zestawienie obciążeń rozłożonych trapezowych [kn/m]: Obc.char. Obc.char. Obc.obl. Lp Opis obciążenia γ f lewe prawe lewe. prawe 1. Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje 0,00 4,50 1,40 0,00 6,30 biurowe, gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie zakładów przemysłowych, pływalnie oraz poddasza użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.) szer.2,25 m [2,0kN/m2 2,25m] 2. Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje 4,50 0,00 1,40 6,30 0,00 biurowe, gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie zakładów przemysłowych, pływalnie oraz poddasza użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.) szer.2,25 m [2,0kN/m2 2,25m] Schemat statyczny belki 6,30 Obc.obl. A 1 B DANE MATERIAŁOWE Parametry betonu: Klasa betonu: B25 (C20/25) f cd = 13,33 MPa, f ctd = 1,00 MPa, E cm = 30,0 GPa Zbrojenie główne: Klasa stali A-IIIN (RB500) f yk = 500 MPa, f yd = 420 MPa, f tk = 550 MPa Średnica prętów górnych φ g = 16 mm Średnica prętów dolnych φ d = 16 mm Strzemiona: Klasa stali A-IIIN (RB500) f yk = 500 MPa, f yd = 420 MPa, f tk = 550 MPa Średnica strzemion φ s = 6 mm Otulenie: Klasa środowiska: XC1 Wartość dopuszczalnej odchyłki c = 5 mm nominalna grubość otulenia c nom =20 mm WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH Obwiednia sił wewnętrznych Momenty zginające [knm]: 4,85 A B 115,38 107,75 142,99 115,38 107,75 Siły poprzeczne [kn]: 115,38 82,67 A -82,67 B -115,38

29 Ugięcia [mm]: A B WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 Przęsło A - B: Zginanie: (przekrój a-a) Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 142,99 knm Zbrojenie potrzebne A s = 6,66 cm 2. Przyjęto 4φ16 o A s = 8,04 cm 2 (ρ = 0,61%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = 142,99 knm < M Rd = 170,17 knm (84,0%) Ścinanie: Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej V Sd = (-)82,67 kn Zbrojenie strzemionami dwuciętymi φ6 co 150 mm na odcinku 105,0 cm przy podporach oraz co 400 mm w środku rozpiętości przęsła (decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych) Warunek nośności na ścinanie: V Sd = (-)82,67 kn < V Rd3 = 155,61 kn (53,1%) SGU: Moment przęsłowy charakterystyczny M Sk = 127,70 knm Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 123,29 knm Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,241 mm < w lim = 0,3 mm (80,3%) Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 11,81 mm < a lim = 4850/250 = 19,40 mm (60,9%) Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej V Sk = 93,68 kn Szerokość rys ukośnych: w k = 0,290 mm < w lim = 0,3 mm (96,7%) 3.4 NADPROŻE N2.3 SZKIC BELKI 11,81 A B C OBCIĄŻENIA NA BELCE Przypadek: P1: Przypadek 1 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f Obc.obl. 1. Reakcja z wiązara dachowego 13,85 1,00 13,85 2. Tablica 8. Ciężar ściany kolankowej 6,82 1,18 8,05 [6,820kN/m] 3. Ciężar własny belki [(0,24m 0,58m)+((0,30m- 0,24m) 0,22m) 25,0kN/m3] 3,81 1,10 4,19 Σ: 24,48 1,07 26,09 Zestawienie obciążeń rozłożonych trapezowych [kn/m]: Obc.char. Obc.char. Obc.obl. Obc.obl. Lp Opis obciążenia γ f lewe prawe lewe prawe. 1. Tablica 7. Obciążenie stałe stropu nad 12,76 12,76 1,15 14,67 14,67 piętrem (łącznie z ciężarem własnym) szer.1,80 m [7,090kN/m2 1,80m] 2. Tablica 7. Obciążenie stałe stropu nad 12,76 12,76 1,15 14,67 14,67 piętrem (łącznie z ciężarem własnym) szer.1,80 m [7,090kN/m2 1,80m] 3. Tablica 7. Obciążenie stałe stropu nad piętrem (łącznie z ciężarem własnym) szer.2,70 m [7,090kN/m2 2,70m] 19,14 19,14 1,15 22,01 22,01

30 4. Tablica 7. Obciążenie stałe stropu nad piętrem (łącznie z ciężarem własnym) szer.2,70 m [7,090kN/m2 2,70m] 19,14 19,14 1,15 22,01 22,01 Schemat statyczny belki 1 2 A B C 4,45 6,25 Przypadek: P2: Przypadek 2 Zestawienie obciążeń rozłożonych trapezowych [kn/m]: Obc.char. Obc.char. Obc.obl. Lp Opis obciążenia γ f lewe prawe lewe. prawe 1. Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje 0,00 3,60 1,40 0,00 5,04 biurowe, gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie zakładów przemysłowych, pływalnie oraz poddasza użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.) szer.1,80 m [2,0kN/m2 1,80m] 2. Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje 3,60 0,00 1,40 5,04 0,00 biurowe, gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie zakładów przemysłowych, pływalnie oraz poddasza użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.) szer.1,80 m [2,0kN/m2 1,80m] Schemat statyczny belki Obc.obl. 5,04 40,76 40,76 48,10 48,10 1 A B C 4,45 6,25 Przypadek: P3: Przypadek 3 Zestawienie obciążeń rozłożonych trapezowych [kn/m]: Obc.char. Obc.char. Obc.obl. Lp Opis obciążenia γ f lewe prawe lewe. prawe 1. Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje 0,00 5,40 1,40 0,00 7,56 biurowe, gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie zakładów przemysłowych, pływalnie oraz poddasza użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.) szer.2,70 m [2,0kN/m2 2,70m] 2. Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje 5,40 0,00 1,40 7,56 0,00 biurowe, gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie zakładów przemysłowych, pływalnie oraz poddasza użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.) szer.2,70 m [2,0kN/m2 2,70m] Obc.obl.

31 Schemat statyczny belki 7,56 1 A B C DANE MATERIAŁOWE Parametry betonu: Klasa betonu: B25 (C20/25) f cd = 13,33 MPa, f ctd = 1,00 MPa, E cm = 30,0 GPa Zbrojenie główne: Klasa stali A-IIIN (RB500) f yk = 500 MPa, f yd = 420 MPa, f tk = 550 MPa Średnica prętów górnych φ g = 16 mm Średnica prętów dolnych φ d = 16 mm Strzemiona: Klasa stali A-IIIN (RB500) f yk = 500 MPa, f yd = 420 MPa, f tk = 550 MPa Średnica strzemion φ s = 6 mm Otulenie: Klasa środowiska: XC1 Wartość dopuszczalnej odchyłki c = 5 mm nominalna grubość otulenia c nom =20 mm WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH Obwiednia sił wewnętrznych Momenty zginające [knm]: 4,45 6,25-195,46 A 36,63 B C 55,35 47,35 333,18 309,66 171,64 131,38 121,04 Siły poprzeczne [kn]: 55,35 20,43 193,13 138,76 Ugięcia [mm]: A B C -93,88-90,28-140,06-131,38-1,70 0,53 A B C 16,81 WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 Przęsło A - B: Zginanie: (przekrój a-a) Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 36,63 knm Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A s = 1,70 cm 2. Przyjęto 2φ16 o A s = 4,02 cm 2 (ρ = 0,31%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = 36,63 knm < M Rd = 88,65 knm (41,3%) Ścinanie: Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej V Sd = (-)93,88 kn

32 Zbrojenie strzemionami dwuciętymi φ6 co 140 mm na odcinku 126,0 cm przy prawej podporze oraz co 400 mm na pozostałej części przęsła (decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych) Warunek nośności na ścinanie: V Sd = (-)93,88 kn < V Rd3 = 166,73 kn (56,3%) SGU: Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 30,63 knm Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,086 mm < w lim = 0,3 mm (28,8%) Moment podporowy charakterystyczny M Sk = (-)174,34 knm Moment podporowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = (-)168,40 knm Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = (-)1,70 mm < a lim = 4445/250 = 17,78 mm (9,6%) Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej V Sk = 101,82 kn Szerokość rys ukośnych: w k = 0,298 mm < w lim = 0,3 mm (99,5%) Podpora B: Zginanie: (przekrój b-b) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)195,46 knm Zbrojenie potrzebne górne A s1 = 9,64 cm 2. Przyjęto 5φ16 o A s = 10,05 cm 2 (ρ = 0,77%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)195,46 knm < M Rd = 202,68 knm (96,4%) SGU: Moment podporowy charakterystyczny M Sk = (-)174,34 knm Moment podporowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = (-)168,40 knm Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,251 mm < w lim = 0,3 mm (83,5%) Przęsło B - C: Zginanie: (przekrój c-c) Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 171,64 knm Zbrojenie potrzebne A s = 8,12 cm 2. Przyjęto 5φ16 o A s = 10,05 cm 2 (ρ = 0,77%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = 171,64 knm < M Rd = 208,25 knm (82,4%) Ścinanie: Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej V Sd = 138,76 kn Zbrojenie strzemionami dwuciętymi φ6 co 90 mm na odcinku 198,0 cm przy lewej podporze i na odcinku 99,0 cm przy prawej podporze oraz co 400 mm na pozostałej części belki (decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych) Warunek nośności na ścinanie: V Sd = 138,76 kn < V Rd3 = 259,35 kn (53,5%) SGU: Moment przęsłowy charakterystyczny M Sk = 152,06 knm Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 145,61 knm Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,212 mm < w lim = 0,3 mm (70,6%) Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 16,81 mm < a lim = 6245/250 = 24,98 mm (67,3%) Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej V Sk = 142,98 kn Szerokość rys ukośnych: w k = 0,294 mm < w lim = 0,3 mm (97,9%) 3.5 BELKA Bż2.1 SZKIC BELKI A B C OBCIĄŻENIA NA BELCE Przypadek: P1: Przypadek 1 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m]: Lp Opis obciążenia Obc.char. γ f Obc.obl ,00 1,00 0,00 2. Ciężar własny belki [(0,30m 0,90m)+((0,35m- 0,30m) 0,20m) 25,0kN/m3] 7,00 1,10 7,70 Σ: 7,00 1,10 7,70

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa strona 1 Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 1. Blachodachówka o grubości 0,55 mm γ f k d Obc. obl. kn/m 2 0,35 1,30

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO - 1 - Kalkulator Elementów Drewnianych v.2.2 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2002-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mg inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia elementów

Bardziej szczegółowo

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DNE: Szkic wiązara 571,8 396,1 42,0 781,7 10,0 20 51,0 14 690,0 14 51,0 820,0 Geometria ustroju: Kąt nachylenia połaci dachowej α = 42,0 o Rozpiętość wiązara

Bardziej szczegółowo

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła Zginanie: (przekrój c-c) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)130.71 knm Zbrojenie potrzebne górne s1 = 4.90 cm 2. Przyjęto 3 16 o s = 6.03 cm 2 ( = 0.36%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)130.71

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1112 Z1 1 OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE SPIS TREŚCI 1. Nowe elementy konstrukcyjne... 2 2. Zestawienie obciążeń... 2 2.1. Obciążenia stałe stan istniejący i projektowany... 2 2.2. Obciążenia

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE OLICZENI KONSTRUKCYJNE SLI GIMNSTYCZNEJ W JEMIELNIE 1. Płatew dachowa DNE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 16,0 cm Wysokość h = 20,0 cm Drewno: Drewno klejone z drewna litego iglastego,

Bardziej szczegółowo

Obciążenia konstrukcji dachu Tablica 1. Pokrycie dachu Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f k d Obc. obl. kn/m 2 1. Blachodachówka 0,10 1,20 -- 0,12 2. Łaty i kontrłaty [0,100kN/m2] 0,10 1,10 -- 0,11

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00 - - elka Żelbetowa 3.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEUD 200-200 SPEUD Gliwice utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.7.3. elka żelbetowa ciągła SZKI ELKI:

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy DANE

- 1 - OBLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy DANE - 1 - Wiązar Płatwiowy-Kleszczowy 5.2 OLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO Użytkownik: iuro Inżynierskie SPECUD 1995-2010 SPECUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy

Bardziej szczegółowo

8.OBLICZENIA STATYCZNE

8.OBLICZENIA STATYCZNE 8.OLICZENI STTYCZNE. Dach ZESTWIENI OCIĄŻEŃ Pokrycie, lachodachówka Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f Obc. obl. kn/m 2. lachodachówka o grubości 0,55 mm [0,350kN/m2] 0,35,30 0,45 2. Łaty 5,5 cm

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJ

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJ 9 OLICZENI STTYCZNE DO PROJEKTU UDOWLNEGO PRZEUDOWY ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZLNI ŚCIEKÓW N OCZYSZCZLNĘ MECHNICZNO IOLOGICZNĄ W TECHNOLOGII SR ORZ KNLIZCJI SNITRNEJ Z POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SMOKLĘSKI,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE do projektu termomodernizacji budynku przedszkola wraz z wymianą źródła ciepła

OBLICZENIA STATYCZNE do projektu termomodernizacji budynku przedszkola wraz z wymianą źródła ciepła OBLICZENI STTYCZNE do projektu termomodernizacji budynku przedszkola wraz z wymianą źródła ciepła Normy budowlane i literatura : 01. PN-82/B-02001 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. 02. PN-82/B-02003

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowych 2.1 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2001-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.4.1. Elementy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m 5,34 OLICZENI STTYCZNE I WYMIROWNIE POZ.2.1. PŁYT Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f k d Obc.obl. 1. TERKOT 0,24 1,35 -- 0,32 2. WYLEWK CEMENTOW 5CM 2,10 1,35 --

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0 - 1 - elka Żelbetowa 4.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEU utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: elki żelbetowe stropu 2001-2014 SPEU Gliwice Podciąg - oś i

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E

O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E OBLICZENIA STATYCZNE 1 O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E 1.0 Obciążenia 1.1 Obciążenie śniegiem strefa IV α=40; Q k =1,6 kn/m 2 γ f kn/m 2 - strona zawietrzna: Q k x 0,8 x [(60-α)/30]= 0,853 1,500

Bardziej szczegółowo

- 1 - Wiązar Jętkowy ,2 89,2 89,2 89,2 356,8 12,5 373,9 186,1 12,5 740,0

- 1 - Wiązar Jętkowy ,2 89,2 89,2 89,2 356,8 12,5 373,9 186,1 12,5 740,0 - 1 - Wiązar Jętkowy 5.2 OLICZENI STTYCZNO-WYTRZYMŁOŚCIOWE WIĄZR JĘTKOWEGO Użytkownik: iuro Inżynierskie SPECUD 1995-2010 SPECUD Gliwice utor: inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.3 Dach - Wiązar jętkowy DNE:

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OLICZENI STTYCZNE Obciążenie śniegiem wg PN-80/-02010/z1 / Z1-5 S [kn/m 2 ] h=1,0 l=5,0 l=5,0 1,080 2,700 2,700 1,080 Maksymalne obciążenie dachu: - Dach z przegrodą lub z attyką, h = 1,0 m - Obciążenie

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Przyjęto deskowanie połaci dachu z płyt OSB gr. 22 lub 18 mm. Płyty mocować do krokwi za pomocą wkrętów do drewna. Poz. 1.2 Krokiew DANE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny

Bardziej szczegółowo

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]:

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]: Obliczenia bosmanatu 1. Zebranie obci strop drewniany Tablica 1. k Obc. obl. Lp Opis obci enia Obc. char. kn/m 2 f d kn/m 2 1. Obci enie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80 gabinety lekarskie,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE OLICZENI STTYCZNO - WYTRZYMŁOŚCIOWE 1. ZESTWIENIE OCIĄśEŃ N IEG SCHODOWY Zestawienie obciąŝeń [kn/m 2 ] Opis obciąŝenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. ObciąŜenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY OLICZENI STTYCZNE DO PROJEKTU UDOWLNEGO PRZEUDOWY I ROZUDOWY TOLET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTŁCĄCYCH NR 2 W YDGOSZCZY KROKIEW Tablica 1. Obciążenia stałe Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f Obc. obl.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr:.. KROKWIE POŁACI STROMEJ-poz.1 ;

Załącznik Nr:.. KROKWIE POŁACI STROMEJ-poz.1 ; Załącnik Nr:.. KROKWIE POŁACI STROMEJ-po.1 ; I. Element 1-krokiew frontowa-połaci stromej krycie blachą na deskowaniu: Krokiew _prekrój nominalny-14/15 cm KROKIEW UKOSNA -prekrój nie skorodowany Serokość

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny konstrukcji i obliczenia statyczne Do budynku toalety publicznej SPIS TREŚCI

Opis techniczny konstrukcji i obliczenia statyczne Do budynku toalety publicznej SPIS TREŚCI Opis techniczny konstrukcji i obliczenia statyczne Do budynku toalety publicznej SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA I LOKALIZACJA. 1 2 PODSTAWY OPRACOWANIA. 1 3 MATERIAŁY PODSTAWOWE 2 4 PROJEKTY ZWIĄZANE.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

DANE. Szkic układu poprzecznego. Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej

DANE. Szkic układu poprzecznego. Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej Leśniczówka 9/k Obliczenia statyczne. leśniczówka 1.Dach. DNE Szkic układu poprzecznego 712,8 270,0 45,0 19 436,0 19 455,0 46,0 14 888,0 14 46,0 1008,0 Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej 270,0

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu konstrukcji dla rozbudowy budynku użyteczności publicznej o windę osobową zewnętrzną oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE do projektu budowlano wykonawczego przebudowy i modernizacji istniejącego budynku filii biblioteki w Barcicach dz. nr 303/ obr. Barcice Materiały konstrukcyjne: - beton C20/25 (dawne

Bardziej szczegółowo

P. B. część konstrukcyjna

P. B. część konstrukcyjna P.. część konstrukcyjna O L I C Z E N I S T T Y C Z N E TEMT : PROJEKT PRZEUDOWY ISTNIEJĄCYCH OIEKTÓW N CELE SPOŁECZNO-KULTURLNE W ŻNICY LOKLIZCJ: ŻNIC, 34-350 GMIN WĘGIERSK GÓRK, DZIŁKI NR 838/2 ; 838/3,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ Spis zawartości: 1. 2. Obliczenia statyczne (wybrane fragmenty) 3. Rysunki konstrukcyjne PROJEKTOWAŁ: OPRACOWAŁ: 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Część opisowa

SPIS TREŚCI: Część opisowa SPIS TREŚCI: Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania 3. Posadowienie obiektu. 4. Opis konstrukcji. 5. Materiały. 6. Zabezpieczenie konstrukcji. 7. Wytyczne realizacji i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 INWESTOR: GMINA SKRWILNO SKRWILNO 87-510 ADRES: DZIAŁKA NR 245/20 SKRWILNO GM. SKRWILNO PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Obciążenia 1.1. Założenia Ze względu na brak pełnych danych dotyczących konstrukcji istniejącego obiektu, w tym stalowego podciągu, drewnianego stropu oraz więźby

Bardziej szczegółowo

4. Projekt konstrukcyjny budowlano - wykonawczy. Zawartość opracowania:

4. Projekt konstrukcyjny budowlano - wykonawczy. Zawartość opracowania: 1 4. Projekt konstrukcyjny budowlano - wykonawczy. Zawartość opracowania: 1. Opis techniczny konstrukcyjny z częścią obliczeniową. 1.1. Podstawa opracowania. 1.2. Warunki gruntowo - wodne. 1.3. Opis ogólny.

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA. Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA POGWIZDÓW ul. Kościelna 21 dz. 177/1, 155/3

KARTA TYTUŁOWA. Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA POGWIZDÓW ul. Kościelna 21 dz. 177/1, 155/3 Cn 400 KRT TYTUŁOW Obiekt: ROZUDOW UDYNKU PRZEDSZKOL POGWIZDÓW ul. Kościelna 2 dz. 77/, 55/3 Treść: PROJEKT UDOWLNY ROZUDOW UDYNKU PRZEDSZKOL ranża: KONSTRUKCJ Inwestor: Gmina Hażlach 43-49 HŻŁCH ul. Główna

Bardziej szczegółowo

ADAPTACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA POTRZEBY SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOSNOWCU PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 11A

ADAPTACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA POTRZEBY SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOSNOWCU PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 11A ADAPTACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA POTRZEBY SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOSNOWCU PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 11A CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA Ekspertyza stanu technicznego budynku garażowego pod kątem jego remontu

Bardziej szczegółowo

0,42 1, ,50 [21,0kN/m3 0,02m] 4. Warstwa cementowa grub. 7 cm

0,42 1, ,50 [21,0kN/m3 0,02m] 4. Warstwa cementowa grub. 7 cm PROJEKT MONTŻU WNIEN SP Z PODESTEM N NTRESOLI WRZ Z TECHNOLOGIĄ UZDTNINI WODY W UDYNKU KRYTEGO SENU WODNIK 2000 W GRODZISKU MZOWIECKIM N DZIŁKCH NR 55/2, 58/2 (ORĘ 0057) Inwestor Ośrodek Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE Poz. 1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU. Poz. 1.1. KONSTRUKCJA WIĄZARA DACHOWEGO. strefa wiatrowa - III strefa śniegowa - III drewno C - 24 f m.0,d = 2,40 x 0,9 : 1,3

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10.

Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10. 1 Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10. Obliczenia wykonano w oparciu o obliczenia statyczne sprawdzające wykonane dla ekspertyzy technicznej opracowanej

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

do projektu budowlanego przebudowy stropodach na dach woelospadowy stromy na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie.

do projektu budowlanego przebudowy stropodach na dach woelospadowy stromy na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy stropodach na dach woelospadowy stromy na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie. 1. Podstawa opracowania : - zlecenie Inwestora na opracowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Adres: dz. nr geod. 284/2, Kłonówek, gm. Gózd Inwestor: Ochotnicza Straż Pożarna w Kłonówku, Kłonówek, gm. Gózd PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Stadium: Obiekt: Adres: Temat: Branża: Inwestor: Projekt budowlano - wykonawczy Budynek domu pogrzebowego Rakoniewice ul. Zamkowa, dz. nr 149/1, 150/2 ark 3 obr. Rakoniewice

Bardziej szczegółowo

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp III CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Obciążenia 3. Wyniki obliczeń ław fundamentowych OPIS TECHNICZNY 1. Układ konstrukcyjne Budynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remontu więźby dachowej w budynku mieszkalnym w Warszawie przy ul. Długiej 24, segment A i B Część: Konstrukcje Budowlane Spis zawartości : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA CZĘŚCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU USŁUGOWO-MIESZKALNEGO Z POMIESZCEŃ APTEKI NA GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie Kraków, al.

Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie Kraków, al. NIP 679-102-48-90 PeKaO S.. II o/ Kraków 53 1240 1444 1111 0000 0935 8663 Obiekt: PWILON -0 GH dres: Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza Inwestor: kademia Górniczo-Hutnicza im.

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7.

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7. .11 Fundamenty.11.1 Określenie parametrów geotechnicznych podłoża Rys.93. Schemat obliczeniowy dla ławy Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. Założenia przyjęte do wykonania projektu konstrukcji: - III kategoria terenu górniczego, drgania powierzchni mieszczą się w I stopniu intensywności, deformacje

Bardziej szczegółowo

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50 Spis treści 1. Wstęp 2. Zestawienie obciążeń 3. Obliczenia płyty stropodachu 4. Obliczenia stropu na poz. + 7,99 m 5. Obliczenia stropu na poz. + 4,25 m 6. Obliczenia stropu na poz. +/- 0,00 m 7. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI. 1 Przedmiot opracowania:

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI. 1 Przedmiot opracowania: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI 1 Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji budynku Transgranicznego Centrum Turystyki i Wymiany Młodzieży zlokalizowanego w Zarzeczu

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały:

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały: II. OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Założenia obliczeniowe. materiały: elementy żelbetowe: beton C25/30, stal A-IIIN mury konstrukcyjne: bloczki Silka gr. 24 cm kl. 20 mury osłonowe: bloczki Ytong

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA UKŁAD KONSTRUKCYJNY Układ konstrukcyjny mieszany, podstawowymi elementami konstrukcyjnymi są betonowe ławy fundamentowe, belki, wieńce. Ściany planowanej rozbudowy parteru i

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym.

Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym. Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym. Poz. 1.0 Dach wiaty Kąt nachylenia połaci α = 15 o Obciążenia: a/ stałe - pokrycie z płyt bitumicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU REMIZY OSP W LIPIE DLA POTRZEB CENTRUM KULTURALNO-REKREACYJNEGO NA DZ. NR EW. 287 I 286 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPA, GM. GŁOWACZÓW. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew.

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew. Temat: KONSTRUKCJA PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155 K/01 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Branża: KONSTRUKCJA 1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI - str. K/02-K/09 2. RYSUNKI Lp. Przedmiot rysunku

Bardziej szczegółowo

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej.

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. 10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. OBCIĄŻENIA: 6,00 6,00 4,11 4,11 1 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA 1. Podstawa opracowania. - podkłady architektoniczno-budowlane; - Polskie Normy Budowlane; - Opinia geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych pod planowaną

Bardziej szczegółowo

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f 0,10 0,30 L = 0,50 0,10 H=0,40 OBLICZENIA 6 OBLICZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH SZT. 2 I ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU NR 3 JW. 5338 przy ul.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Zestawienie obciążeń... 4 1.1. Obciążenia Stałe... 4 1.2. Obciążenia Zmienne - Klimatyczne... 4 2. Pawilon... 6 2.1. Płyta

Bardziej szczegółowo

Założenia obliczeniowe i obciążenia

Założenia obliczeniowe i obciążenia 1 Spis treści Założenia obliczeniowe i obciążenia... 3 Model konstrukcji... 4 Płyta trybun... 5 Belki trybun... 7 Szkielet żelbetowy... 8 Fundamenty... 12 Schody... 14 Stropy i stropodachy żelbetowe...

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary:

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary: 7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu Wymiary: B=1,2m L=4,42m H=0,4m Stan graniczny I Stan graniczny II Obciążenie fundamentu odporem gruntu OBCIĄŻENIA: 221,02 221,02 221,02

Bardziej szczegółowo

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe 9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe OBCIĄŻENIA: 55,00 55,00 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Zmienne γf=,0 Liniowe 0,0 55,00 55,00

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05 Egz. nr 5 BRANŻA: KONSTRUKCJA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO ADRES: KORNELÓWKA 22-424 Sitno dz.nr geod. 241/3 ZAMAWIAJĄCY: GMINA SITNO SITNO 73 PROJEKTOWAŁ: inż. Jan

Bardziej szczegółowo

Autorska Pracownia Architektoniczna Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, tel

Autorska Pracownia Architektoniczna Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, tel Autorska Pracownia Architektoniczna 31-314 Kraków, ul. Zygmuntowska 33/1, tel. 1 638 48 55 Adres inwestycji: Województwo małopolskie, Powiat wielicki, Obręb Wola Batorska [ Nr 0007 ] Działki nr: 1890/11,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI Tytuł projektu: Budowa Domu Wiejskiego w Biesnej. Inwestor: Urząd Gminy Łużna, Łużna 634, Łużna,

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI Tytuł projektu: Budowa Domu Wiejskiego w Biesnej. Inwestor: Urząd Gminy Łużna, Łużna 634, Łużna, 020/PA-K/12/2012 1. Dane ogólne. 1.1. Inwestor. Urząd Gminy Łużna Łużna 634 38-322 ŁUŻNA 1.2. Lokalizacja. Dz. nr 317/3, 318/1, 318/2 położone w miejscowości Biesna, gmina Łużna. 1.3. Cel i zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE Spis treści: I. opis konstrukcji II. podstawowe wyniki obliczeń konstrukcji Założenia obciążeń 1. Więźba dachowa poz. 1.1-1.5 2. Stropy kondygnacji parteru poz. 2.1-2.7 3. Nadproża

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania

Spis zawartości opracowania KONSTRUKCJA Spis zawartości opracowania I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projekt budowlany część konstrukcyjna II RYSUNKI rys. nr K1 RZUT FUNDAMENTÓW rys.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PARTEROWEGO DOMU JEDNORODZINNEGO Z GARAŻEM W ORZESZU PRZY UL. WIOSNY LUDÓW DZ. NR 597/10

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PARTEROWEGO DOMU JEDNORODZINNEGO Z GARAŻEM W ORZESZU PRZY UL. WIOSNY LUDÓW DZ. NR 597/10 KONSTRUKCJE BUDOWLNE I INŻYNIERSKIE STTYK.PL www.statyk.pl, NIP: 635-183-01-96, REG: 242840669, KRS: 0000409301 Konto: PKO BP 04 1020 2313 0000 3602 0401 4452 PROJ NR: 130102 B/O PROJEKT BUDOWLNY KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Temat: Inwestor: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x900 (Beton

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. PB budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Temat:

PROJEKT BUDOWLANY. PB budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Temat: PROJEKT BUDOWLANY Temat: PB budynku mieszkalnego jednorodzinnego Obiekt: Zagroda leśna obejmująca: budynek mieszkalny jednorodzinny, budynek garażowo-gospodarczy wraz z infrastrukturą w m. Różańsko, Gm.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CENTRUM REHABILITACJI PSOUU MIKOŁÓW (w zakresie zmiany konstrukcji więźby dachowej) Sporządzony na zlecenie: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 1 OBLICZENIA STATYCZNE

Załącznik nr 2 1 OBLICZENIA STATYCZNE Załącznik nr 2 1 OBLICZENIA STATYCZNE OBCIĄŻENIE WIATREM WG PN-EN 1991-1-4:2008 strefa wiatrowa I kategoria terenu III tereny regularnie pokryte roślinnością lub budynkami albo o pojedynczych przeszkodach,

Bardziej szczegółowo

1,26 1,30 -- 1,64 [21,0kN/m3 0,06m] 3. Folia PE gr.0,3mm [0,010kN/m2] 0,01 1,30 -- 0,01 4. Strop Rector 4,59 1,10 -- 5,05 Σ: 6,49 1,16 -- 7,52

1,26 1,30 -- 1,64 [21,0kN/m3 0,06m] 3. Folia PE gr.0,3mm [0,010kN/m2] 0,01 1,30 -- 0,01 4. Strop Rector 4,59 1,10 -- 5,05 Σ: 6,49 1,16 -- 7,52 ZESTWIENIE OCIĄŻEŃ Tablica 1. Obciążenia stałe. Strop Rector 1. Lastriko bezspoinowe o grubości 20 mm 0,44 1,30 -- 0,57 [0,440kN/m2] 2. Jastrych cementowy grub. 6 cm 1,26 1,30 -- 1,64 [21,0kN/m3 0,06m]

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA. MGM PARTNER Sp. z o.o ul. Górna 19A/ Kielce. Konstrukcja mgr. inż. Dariusz Kieza upr.nr SWK/0126/POOK/09

KONSTRUKCJA. MGM PARTNER Sp. z o.o ul. Górna 19A/ Kielce. Konstrukcja mgr. inż. Dariusz Kieza upr.nr SWK/0126/POOK/09 KONSTRUKCJA I. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 1. OPIS TECHNICZNY 2. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA 3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA: K-01 RZUT FUNDAMENTÓW skala 1:100 K-02 KONSTRUKCJA PRZYZIEMIA skala 1:100 K-03 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WBiIŚ KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAJĘCIA 5 KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE Mgr inż. Julita Krassowska 1 CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁOWE drewno lite sosnowe klasy C35: - f m,k =

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy. Budynek świetlicy wiejskiej. Projekt konstrukcyjny. Wołowno dz. nr 168 gm. Jonkowo. 11 042 Jonkowo ul.

Projekt budowlano - wykonawczy. Budynek świetlicy wiejskiej. Projekt konstrukcyjny. Wołowno dz. nr 168 gm. Jonkowo. 11 042 Jonkowo ul. - 6 - EGZ. ARCHIWALNY INWESTORA Usługi Projektowania Budowlanego i Technologicznego inż. Zbigniew Chwojnicki 0 456 Olsztyn ul. Kard. Wyszyńskiego 5 pok. 0 tel. 89 533-6-00, NIP 739-9-03-, Regon 5365476

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA FUNDAMENTÓW BEZPOŚREDNICH

- 1 - OBLICZENIA FUNDAMENTÓW BEZPOŚREDNICH - 1 - Fundamenty ezpośrednie - F1 v.4.1 OLICZENI FUNDMENTÓW EZPOŚREDNICH Użytkownik: MG gnieszka Mazur 1994-2010 SPECUD Gliwice utor: mgr inż. Zbigniew Klinicki Tytuł: Fundament 1 DNE: H = 0,30 1 2 0,16

Bardziej szczegółowo

TYPOWY OBIEKT BUDOWLANY TOALETY WOLNOSTOJĄCEJ NA OBSZARZE MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KAT.I PROJEKT WYKONAWCZY

TYPOWY OBIEKT BUDOWLANY TOALETY WOLNOSTOJĄCEJ NA OBSZARZE MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KAT.I PROJEKT WYKONAWCZY 1 2 SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIKI 1.Oświadczenie projektanta... 4 2.Ksero uprawnień... 5 3.Zaświadczenie o przynależności do samorządu zawodowego... 7 4. Podstawa opracowania... 8 CZĘŚĆ OPISOWA 5. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0.

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0. 7. Więźba dachowa nad istniejącym budynkiem szkoły. 7.1 Krokwie Geometria układu Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE. ZałoŜenia do obliczeń Wiatr Strefa I, Śnieg strefa II Kategoria Geotechniczna obiektu Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych

Bardziej szczegółowo

Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-EN i PN-EN

Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-EN i PN-EN Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-EN 1991-1-3 i PN-EN 1991-1-4 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) 20. Obciążenia dachu

Bardziej szczegółowo