Ranking funduszy inwes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ranking funduszy inwes"

Transkrypt

1 Ranking funduszy inwes Każda znakomita passa musi mieć kiedyś swój koniec - nie inaczej jest też na rynku kapitałowym. Po 20 tygodniach nieprzerwanych wzrostów na warszawskim parkiecie, w trakcie których najważniejsze giełdowe indeksy wielokrotnie pokonywały swoje historyczne rekordy, za jak najbardziej naturalną sytuację należy uznać dość gwałtowną, lecz stosunkowo krótką ową korektę. To efektem realizacji pokaźnych ów przede wszystkim przez inwestorów zagranicznych. Korekta nie ominęła także rynku obligacji skarbowych, choć jej przebieg i przyczyny były zgoła odmienne. Rozpoczęła się ona bowiem nieco wcześniej niż na rynku akcji (w połowie września) i przebiegała względnie spokojnie do czasu fiaska POPIS-owej koalicji, kiedy to jej dynamika wyraźnie wzrosła. Załamanie się koalicyjnych rozmów okazało się natomiast zbawienne dla inwestorów posiadających w swoich portfelach aktywa denominowane w obcych walutach. Choć przez większą część miesiąca notowania euro i dolara utrzymywały się na poziomach zbliżonych do wrześniowych, ostatni tydzień a przyniósł zdecydowane osłabienie złotego, w szczególności względem europejskiej waluty. Ponieważ niezbyt dobre wiadomości płynęły także z zagranicznych parkietów, stąd też okoliczności, z którymi musieli sobie radzić zarządzający funduszami inwestycyjnymi w minionym miesiącu, generalnie należy uznać za niesprzyjające. Trudno dziwić się zatem, iż w u na rynku funduszy zdecydowanie przeważały spadki - aż 106 funduszy obniżyło wyceny swoich jednostek lub certyfikatów. Przed spadkami ochroniły się prawie wyłącznie fundusze papierów dłużnych denominowanych w euro (grupa PDE) i dolarze (PDU), część podmiotów z grupy pozostałych funduszy (XXX), w portfelach których większość stanowią także instrumenty denominowane w obcych walutach oraz fundusze rynku pieniężnego i gotówkowe (RPP). Na liście 10 najlepszych rezultatów miesiąca znalazły się cztery fundusze PDU, trzy fundusze PDE, a także trzy fundusze XXX. Najwyższą stopę zwrotu spośród wszystkich funduszy wypracował Fundusz Własności Pracowniczej PKP - 8,6%. Było to jednak zapewne rezultatem zasilenia jego aktywów kolejnymi środkami pochodzącymi ze zbycia majątku PKP. Wśród pozostałych podmiotów najlepsze wyniki uały KB Kapitał Plus FIZ oraz SEB 6 - Euro Lokata, które wypracowały ponad dwuprocentowe i. Po pięciu miesiącach liderowania miesięcznym om na powierniczym rynku, fundusze polskich akcji (AKP) znalazły się na samym końcu owego zestawienia generując kilkuprocentowe straty. Dynamiczne wzrosty cen akcji w końcu września na warszawskiej giełdzie były jednoznacznym sygnałem zbliżania się do lokalnego szczytu hossy. Miał on miejsce 3 a, kiedy to indeksy WIG i WIG20 ustanowiły swoje historyczne rekordy fundusze z notą długoterminowym z grupy AKZ DWS Top 50 Europa w u z grupy AKP CU Polskich Akcji Arka Akcji Skarbiec Akcja z grupy MIP Arka Zrównoważony UniKorona Zrównoważony z grupy SWP CU Stabilnego Inwestowania Arka Stabilnego Wzrostu SFIO z grupy PDP ING Obligacji2 KBC Papierów Dłużnych UniKorona Obligacje z grupy RPP CitiPłynnościowy SFIO GTFI Premium KPD Skarbiec Kasa Plus stopy zwrotu benchmarków miesiąc o12m(*) o36m SAFU-rpp 0.25% 5.12% 16.07% SAFU-akz -0.95% 5.11% 14.33% SAFU-pdp -1.04% 8.22% 17.16% SAFU-swp -1.71% 11.33% 35.70% SAFU-mip -2.77% 16.38% 53.31% SAFU-akp -3.46% 18.16% 91.87% (*) o12m, o36m - ostatnie 12, 36 miesięcy (odpowiednio pkt. i pkt.). Dwa kolejne tygodnie to okres silnych spadków (w ich wyniku WIG obniżył swoją wartość o blisko 9 procent, a WIG20 o ponad 10 procent), po czym nastąpił okres konsolidacji, przy lekkiej zwyżce w ostatnich dniach a. Cały miesiąc zakończył się zniżką głównych indeksów o -5,3% (WIG) i -7,1% (WIG20). Choć obiektywnie należy uznać je za znaczące (ostatnio z tak dużymi spadkami mieliśmy do czynienia w styczniu br.), to jednak uwzględniając dynamikę wcześniejszych wzrostów, ową korektę można ocenić jako umiarkowaną. Odmienne nastroje panowały natomiast w segmencie małych i średnich spółek - indeks MIDWIG ał na wartości 3,5% ustanawiając 31 a swój historyczny rekord (1969 pkt.), zaś indeks WIRR po lekkim spadku w pierwszej połowie miesiąca zakończył na poziomie o 0,5% wyższym niż w końcu września. Sytuacja na GPW sprzyjała więc wyłącznie funduszom akcji polskich (AKP), w portfelach których dominują mid-capy i small-capy. To właśnie Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego oraz DWS Top 25 Małych Spółek były jedynymi podmiotami z grupy AKP, które zakończyły miesiąc na plusie (odpowiednio 1,2% i 0,8%). Pozostałe fundusze zanotowały straty, które wahały się od 0,5% w przypadku uruchomionego na początku miesiąca funduszu ING Średnich i Małych Spółek do ponad 5% (SEB 3 - Akcji, ING Akcji 2, CitiAkcji, Pioneer Akcji Polskich), a nawet 6% (ING Akcji). Średnia strata funduszy AKP wyniosła 3,5% i była mniejsza od straty benchmarku (IRFU-akp) o 0,4 pkt. proc. Fala spadków przetoczyła się również przez europejskie i amerykańskie parkiety. Lokalny szczyt indeksu Dow Jones EuroStoxx 50 opisującego koniunkturę na giełdach krajów strefy euro miał miejsce prawie dokładnie w tym samym momencie co w Warszawie (4 a), po czym rozpoczął się zjazd w dół trwający prawie do końca miesiąca (w sumie zniżkował o - 3,2%). Nieco tylko lepiej zakończyły giełdy za oceanem - najważniejsze amerykańskie indeksy Dow Jones Industrial Average i S&P 500 spadły o -1,2% i -1,8%. Na szczęście w sukurs funduszom akcji zagranicznych (AKZ) przyszły euro i dolar, które iwały w stosunku do złotego odpowiednio 1,9% i 1,5%. Pozwoliło to ograniczyć ich straty, a w przypadku dwóch podmiotów umożliwiło nawet wygenerowanie niewielkiego u (BPH Top Ameryka - 0,4%, BPH Top Europa - 0,1%). Średni wynik siedmiu funduszy AKZ był jednak ujemny i wyniósł (-0,95%). Znacznie lepiej od funduszy akcji zagranicznych poradziły sobie w u zagraniczne fundusze dłużne, zarówno te lokujące środki w instrumenty dolarowe (PDU), jak i eurowe (PDE). Aprecjacja ww. walut względem złotego dała im sposobność wypracowania ów, które w przypadku funduszy dolarowych wyniosły średnio 1% (najlepszy wynik osiągnął fundusz UniDolar Obligacje - 1,8%), a w przypadku funduszy inwestujących w papiery europejskie 1,3% (liderem w tej kategorii okazał się fundusz SEB 6 - Euro Lokata, którego jednostka ała na wartości 2,3%). Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona 1 z

2 Trwający od połowy września gorszy sentyment na krajowym rynku długu był kontynuowany także w u. W pierwszej dekadzie wzrost rentowności papierów skarbowych był jeszcze stosunkowo umiarkowany, w następnych dwóch tygodniach uległ przyspieszeniu, osiągając apogeum w ostatnich dniach miesiąca, w wyniku rozczarowania inwestorów, co do braku porozumienia pomiędzy dwoma największymi siłami w nowym parlamencie. Obawy związane z bieżącą sytuacją polityczną, która rzutować będzie także na otoczenie makroekonomiczne, były także jedną z istotniejszych przyczyn wstrzymania się RPP z kolejną obniżką stóp procentowych. W tej sytuacji spadki cen objęły całą krzywą rentowności polskich obligacji skarbowych, przy czym najsilniejsze wystąpiły na dłuższym końcu krzywej (według naszych wyliczeń ceny papierów dziesięcioletnich spadły o blisko 3%). Indeks IROS, pokazujący koniunkturę we wszystkich segmentach krzywej i będący równocześnie benchmarkiem dla funduszy polskich papierów dłużnych (PDP), zniżkował znacznie mniej, bo -1,01%. Zbliżone rezultaty zanotowały fundusze PDP - ich średnia strata była o 3 pkt. bazowe większa od benchmarku. W gronie 26 funduszy krajowych papierów dłużnych znalazły się jednak i takie, które zanotowały znacznie większe straty. Wyniki Arki Obligacji (-2,4%) oraz BPH Obligacji 2 (-1,9%) dowodzą, że fundusze te agresywnie inwestują na rynku długu. Najlepsze wyniki stały się natomiast udziałem funduszy Skarbiec-Lokacyjny FIZ (jako jedyny zakończył iem w wysokości 0,2%), SEB 2 - Obligacji i Bonów Skarbowych oraz Pioneer Lokacyjny, których straty nie przekroczyły 0,1%. W gronie podmiotów inwestujących większość zgromadzonych od inwestorów środków w krajowe instrumenty dłużne, które zakończyły na plusie, zdecydowanie przeważały fundusze rynku pieniężnego i gotówkowe (RPP). Średnia stopa zwrotu tych funduszy wyniosła jednak tylko 0,25% i była niższa od benchmarku (IRFU-rpp) aż o 12 pkt. bazowych. Było to spowodowane faktem, iż dwa fundusze RPP poniosły straty (PKO/CS Skarbowy zniżkował o 0,17%, a Warta Alfa aż o 0,93%), co stawia pod znakiem zapytania zbieżność deklarowanej polityki inwestycyjnej tych funduszy z faktycznie realizowaną. Najwyższe i przyniosły natomiast inwestorom fundusze Skarbiec-Kasa Plus (0,42%), Gamma (0,40%) oraz Pioneer Pieniężny (0,38%), które jako jedyne zdołały pokonać benchmark Dekoniunktura na warszawskim parkiecie oraz na rynku papierów skarbowych negatywnie wpłynęła również na wyniki inwestycyjne funduszy stosujących mieszaną politykę inwestycyjną (MIP) oraz funduszy stabilnego wzrostu (SWP). Z uwagi na większe przeciętne zaangażowanie na rynku akcji, większe straty poniosły fundusze MIP - średnio ich jednostki i certyfikaty straciły na wartości 2,8%, podczas gdy benchmark IRFU-mip obniżył swoją wartość o 3,1%. Na tle pozostałych funduszy pozytywnie wyróżnił się SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji, którego strata wyniosła zaledwie 0,2% (tytuły uczestnictwa pozostałych podmiotów z tej kategorii zniżkowały od 2,5% do 3,9%). Wśród funduszy stabilnego wzrostu nie było zdecydowanego lidera - najmniejsze straty poniosły SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji, CU Ochrony Kapitału Plus (-0,2%) oraz GTFI Stabilnego Wzrostu (-0,3%). Średnia strata 30 funduszy i subfunduszy należących do kategorii SWP wyniosła -1,7%. Październikowy objął 79 funduszy inwestycyjnych w horyzoncie trzyletnim (długoterminowym) oraz 126 funduszy w horyzoncie rocznym (krótkoterminowym). Debiutantami w u krótkoterminowym były dwa fundusze z grupy SWP - UniStoProcent Plus zarządzany przez Union Investment TFI (ocena 4a) oraz CU Ochrony Kapitału Plus zarządzany przez Commercial Union Polska TFI (ocena 3a). Wyjątkowo niewiele zmian zaszło na czołowych miejscach w owych ach, i to zarówno biorąc pod uwagę okres trzyletni, jak i roczny. W u długoterminowym jedyna zmiana nastąpiła wśród funduszy RPP - najwyższą notę (5a) po miesiącu przerwy odał fundusz Skarbiec-Kasa Plus, zajmując miejsce funduszu UniKorona Pieniężny. Warto podkreślić, iż ten ostatni otrzymywał najwyższą oceną w u trzyletnim nieprzerwanie od grudnia 2003 roku! W horyzoncie krótkoterminowym mieliśmy do czynienia z trzema zmianami. W gronie funduszy AKP najwyższą ocenę po miesięcznej przerwie odał fundusz BPH Akcji (stracił ją fundusz ING Akcji 2), wśród funduszy PDP najwyższą notę na rzecz funduszu AIG Obligacji utraciła Arka Obligacji, zaś w gronie funduszy PDU po raz pierwszy w historii najlepiej oceniony został fundusz Millennium Dolarowa Lokata (awans z noty 3a na 5a), który zamienił się miejscami z funduszem Pioneer Obligacji Dolarowych Plus. Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ (akcji zagranicznych) 1 DWS Top 50 Europa -1.20% 2 UniGlobal -1.65% 3 BPH Top Europa 0.12% 4 Pioneer Akcji Amerykańskich -0.51% 5 UniXXI Wiek -2.53% 6 BPH Top Ameryka 0.40% 7 Pioneer Akcji Europejskich -1.54% kwi 2007 Fundusze inwestycyjne z grupy AKP (akcji polskich) 1 CU Polskich Akcji -4.57% 2 Arka Akcji -3.61% 3 Skarbiec Akcja -4.20% 4 UniKorona Akcje -4.07% Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona 2 z

3 5 ING Akcji -6.19% 6 PKO/CS Akcji -3.55% 7 BPH Akcji -3.72% 8 Pioneer Akcji Polskich -5.48% 9 ING Akcji2-5.23% 10 DWS Akcji Plus -3.75% 11 SEB 3 - Akcji -5.03% 12 CitiAkcji -5.47% 13 Millennium Akcji -3.63% 14 DWS Akcji -4.93% 15 PZU Akcji KRAKOWIAK -3.92% 16 ING Akcji FIZ -3.78% lis AIG Akcji -4.16% cze GTFI Akcji -0.72% gru Allianz Akcji -2.96% sty DWS Top 25 Małych Spółek 0.77% lis FORTIS Akcji -0.95% sty 2008 sty SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji -4.81% lut 2008 lut Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego 1.24% lip 2008 lip ING Średnich i Małych Spółek -0.45% wrz 2008 wrz 2006 Fundusze inwestycyjne z grupy MIP (mieszane) 1 Arka Zrównoważony -3.29% 2 UniKorona Zrównoważony -2.66% 3 PKO/CS Zrównoważony -2.68% 4 SEB 1 - Zrównoważony -2.77% 5 Skarbiec Waga -2.76% 6 ING Zrównoważony -3.89% 7 Warta Beta -2.54% 8 BPH Aktywnego Zarządzania -2.59% 9 Pioneer Zrównoważony -3.55% 10 KBC Aktywny -2.76% 11 DWS Zrównoważony -3.82% 12 Millennium Zrównoważony -2.55% 13 SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji -0.19% lip 2008 lip Pioneer Wzrostu Mix % sie 2008 sie Lukas Dynamiczny Polski -2.89% wrz 2008 wrz 2006 Fundusze inwestycyjne z grupy SWP (stabilnego wzrostu) 1 CU Stabilnego Inwestowania -2.36% Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona 3 z

4 2 Arka Stabilnego Wzrostu SFIO -2.65% 3 ING Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus -2.58% 4 Skarbiec III filar -1.86% 5 Pioneer SFIO TP S.A % 6 KBC Stabilny -2.14% 7 PKO/CS Stabilnego Wzrostu -1.79% 8 PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK -2.01% 9 DWS Emerytalny -2.05% 10 SEB 4 - Stabilnego Wzrostu -0.50% 11 CitiSenior SFIO -1.59% 12 Lukas Stabilnego Wzrostu -2.24% maj BPH Bezpieczna Inwestycja1 FIZ -2.53% cze UniStoProcentPlus -1.52% paź Pioneer Stabilnego Wzrostu -2.37% sie BPH Stabilnego Wzrostu -1.64% lip CU Ochrony Kapitału Plus -0.24% paź ING Stabilnego Wzrostu FIZ -1.44% lis AIG Stabilnego Wzrostu -2.44% cze Millennium Stabilnego Wzrostu -1.54% lut BPH Pro Lokata FIZ -0.78% sty GTFI Stabilnego Wzrostu -0.32% gru Allianz Stabilnego Wzrostu -1.25% sty DWS Stabilnego Wzrostu FIZ -2.54% sty FORTIS Stabilnego Wzrostu -0.50% sty 2008 sty SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych -2.14% lut 2008 lut BPH Bezpieczna Inwestycja2 FIZ -2.89% mar 2008 mar SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji -0.19% lip 2008 lip Pioneer Dochodu Mix % sie 2008 sie Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix % sie 2008 sie 2006 Fundusze inwestycyjne z grupy PDP (polskich papierów dłużnych) 1 ING Obligacji2-1.56% 2 KBC Papierów Dłużnych -0.90% 3 UniKorona Obligacje -1.15% 4 PZU Papierów Dłużnych POLONEZ -0.86% 5 SEB 2 - Obligacji i Bonów Skarbowych -0.03% 6 Arka Obligacji -2.39% 7 KBC Obligacyjny -1.09% 8 Pioneer Obligacji -0.58% 9 Pioneer Obligacji Plus -0.58% Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona z

5 10 GTFI Obligacji Skarbowych -0.22% 11 Skarbiec Depozytowy -1.09% 12 CU Obligacji -1.53% 13 CitiObligacji -1.64% 14 Millennium Papierów Dłużnych -1.02% 15 ING Obligacji -0.93% 16 BPH Obligacji1-0.77% 17 DWS Papierów Dłużnych -1.34% 18 Skarbiec Obligacja -0.92% 19 PKO/CS Obligacji -1.39% 20 AIG Obligacji -0.95% cze Pioneer Obligacji Skarbowych -0.77% sie SEB 5 - Obligacji Skarbowych -1.76% cze Allianz Obligacji -1.71% sty Skarbiec Lokacyjny FIZ 0.20% gru BPH Obligacji2-1.90% sie 2008 sie Pioneer Lokacyjny -0.10% sie 2008 sie 2006 Fundusze inwestycyjne z grupy RPP (rynku pieniężnego) 1 CitiPłynnościowy SFIO 0.36% 2 GTFI Premium KPD 0.35% 3 Skarbiec Kasa Plus 0.42% 4 UniKorona Pieniężny 0.27% 5 DWS Płynna Lokata Plus 0.09% 6 Pioneer Pieniężny 0.38% 7 ING Gotówkowy 0.18% 8 CU Depozyt Plus 0.25% 9 KBC Pieniężny 0.22% 10 DWS Płynna Lokata 0.13% 11 Arka Ochrona Kapitału 0.10% 12 Skarbiec Kasa 0.26% 13 CitiPieniężny 0.21% 14 PKO/CS Skarbowy -0.17% 15 GTFI Skarbowy Pieniężny 0.27% 16 Millennium Pieniężny 0.20% 17 Gamma 0.40% gru UniWIBID 0.37% maj Skarbiec Gotówkowy 0.27% kwi BPH Skarbowy 0.26% lip SKOK Rynku Pieniężnego 0.28% lip PKO/CS Rynku Pieniężnego 0.29% kwi 2008 kwi 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona 5 z

6 23 AIG Rynku Pieniężnego 0.30% kwi 2008 kwi PZU Gotówkowy 0.28% lip 2008 lip DWS Rynku Pieniężnego 0.30% wrz 2008 wrz 2006 Fundusze inwestycyjne z grupy PDE (papierów dłużnych euro) 1 Arka Obligacji Europejskich 0.60% sie AIG Zagranicznych Obligacji 1.07% cze SEB 6 - Euro Lokata 2.27% lip Pioneer Obligacji Europejskich Plus 0.72% sie Skarbiec Euro Obligacja 1.71% sie ING Obligacji Euro 1.94% cze BPH Europejskich Obligacji 0.66% sie DWS SFIO Euroobligacji 1.15% sie 2006 Fundusze inwestycyjne z grupy PDU (papierów dłużnych dolarowych) 1 UniDolar Obligacje 1.84% kwi Millennium Dolarowa Lokata 1.66% lip ING Obligacji Dolarowych 1.73% cze Skarbiec Dolarowa Obligacja 1.48% lip CitiObligacji Dolarowych FIZ 0.46% lip Pioneer Obligacji Dolarowych Plus 0.18% lip Pioneer Obligacji Dolarowych 0.30% lip KB Dolar FIZ -0.22% mar BPH Dolarowych Obligacji 0.51% lip DWS USD Obligacji 1.52% lut 2007 objaśnienia: - fundusze otwarte - fundusze mieszane - fundusze zamknięte Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona z

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Ostatni miesiąc notowań na GPW miał dwa oblicza: w pierwszej jego części, byliśmy świadkami dość ostrej przeceny, która doprowadziła w ciągu

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 O znakomitym początku drugiego kwartału mogą mówić osoby, które ulokowały swoje oszczędności w funduszach akcyjnych (AKP). Tak dobrych jak kwietniowe wyników rynek

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Sierpień upłynął pod znakiem znacznie lepszej koniunktury na rynku kapitałowym niż pierwszy miesiąc wakacji. Spośród dostępnych w ramach oferty

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych rudzień 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych rudzień 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych rudzień 2004 Miesiąc na rynku funduszy Mocnym akcentem zakończyły rok 2004 fundusze inwestujące w papiery wartościowe na polskim rynku kapitałowym. Wzrost wycen wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Wrzesień był kolejnym miesiącem dobrej koniunktury dla polskich funduszy inwestycyjnych. Tym razem nieco łatwiej było stracić, bowiem ujemna

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2005

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2005 Ranking funduszy inwestycyjnych 2005 Po wielu znakomitych lub co najmniej dobrych miesiącach na rynkach finansowych w ostatnim okresie, przyniósł zdecydowane odwrócenie tendencji, w szczególności na rynku

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Dla osób oszczędzających w funduszach inwestycyjnych miniony miesiąc możemy uznać za udany. Po sierpniowej korekcie we wrześniu ceny większości akcji na WGPW ponownie

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych. listopadd2005. Miesiąc na rynku funduszy. Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona 1 z.

Ranking funduszy inwestycyjnych. listopadd2005. Miesiąc na rynku funduszy. Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona 1 z. Ranking funduszy inwestycyjnych d2005 Miesiąc na rynku funduszy Październikowa korekta na warszawskiej giełdzie nie zdołała znacząco pogorszyć nastrojów inwestorów, którzy po stosunkowo krótkim odpoczynku,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Pierwszy wakacyjny miesiąc na rynku kapitałowym upłynął pod znakiem spadków cen większości dostępnych instrumentów. Gdy spojrzymy na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2003

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2003 Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2003 Miesiąc na rynku funduszy Najbardziej zyskowna inwestycja przyniosła w maju 7,91% zysku (CU Polskich Akcji). Umacniający się w ostatnim miesiącu złoty przyczyną

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2004 Miesiąc na rynku funduszy Luty stał pod znakiem kontynuacji dobrej koniunktury we wszystkich grupach funduszy inwestycyjnych. Straty mogły przynieść inwestycje

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 2006 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2005

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2005 Ranking funduszy inwestycyjnych 2005 Miesiąc na rynku funduszy Inwestorzy lokujący środki na polskim rynku finansowym z pewnością nie mogli w ostatnich tygodniach narzekać na nudę. Spektakularne wydarzenia,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004 Miesiąc na rynku funduszy Największy wpływ na marcowe wyniki funduszy wywarła sytuacja na rynkach akcji. Najwyższe zyski wypracowali zarządzający inwestujący

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Miesiąc na rynku funduszy Koniunktura na krajowym rynku finansowym nadal sprzyja inwestorom, którzy lokują oszczędności w tytułach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 18 wrzesnia 200 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl 4 marca 2007 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2003

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2003 Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2003 Miesiąc na rynku funduszy Ostatni miesiąc bez wątpienia należał do funduszy inwestujących w polskie akcje pierwszych 15 pozycji pod względem osiągniętej stopy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Czerwiec był udanym miesiącem dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych. Większość z tych produktów wypracowała dodatnią stopę zwrotu, a tylko dwa zakończyły

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2003

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2003 Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2003 Miesiąc na rynku funduszy Słabość złotego i kontynuacja wzrostów cen akcji na światowych giełdach - to dzięki tym czynnikom inwestorzy inwestujący w jednostki

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Po bardzo udanych październiku i listopadzie, końcówka roku przyniosła niewielkie osłabienie koniunktury

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004 Miesiąc na rynku funduszy Nowy, 2004 rok rozpoczął się od wzrostów - w pierwszym miesiącu straty mogły przynieść inwestycje w jednostki zaledwie 9, spośród

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2008 19 a 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11 Ranking funduszy ubezpieczeniowych wrzesień 2006 Bilans minionych trzech miesięcy na rynkach kapitałowych wypada dla inwestorów korzystnie. Zacznę dość nietypowo,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2007

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2007 2 grudnia 200 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych grudzień 2005

Ranking funduszy ubezpieczeniowych grudzień 2005 Ranking funduszy ubezpieczeniowych 2005 Podsumowanie miesiąca Ostatnie 3 miesiące roku to, po raz kolejny, świetny czas dla osób inwestujących swoje środki na rynku akcji. Stąd dość często widziana ostatnio

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 15 maja 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Lipiec był bardzo dobrym miesiącem dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Produkty akcyjne, które podczas korekty w maju i czerwcu straciły

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec lipca 2008

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o.  Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec lipca 2008 0 lipca 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 18 czerwca 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2010) W owym u funduszy inwestycyjnych opartym o wskaźnik Information Ratio, opisujący relację u do ryzyka, zaszło dużo zmian. Wśród

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2008 www.analizy.pl 8 marca 2008 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2003

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2003 Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2003 Miesiąc na rynku funduszy "Ostatni miesiąc bez wątpienia należał do funduszy inwestujących w polskie akcje" - tak zaczynaliśmy nasz komentarz do ów przed miesiącem.

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008 20 stycznia 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych styczeń 2006

Ranking funduszy ubezpieczeniowych styczeń 2006 Ranking funduszy ubezpieczeniowych 2006 Rynek kapitałowy Pierwszy miesiąc nowego roku, szczególnie jego koniec, wniósł nieco zamieszania na rodzimy rynek akcji. Do 30 stycznia wśród inwestorów niepodzielnie

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006

Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006 Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006 Sytuacja na rynku Z perspektywy czasu, sytuacja z jaką mieliśmy do czynienia na krajowym rynku kapitałowym prezentowała się bardzo dobrze. Mający na to wpływ

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2003

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2003 Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2003 Miesiąc na rynku funduszy Październik miesiącem oszczędzania ten znany slogan znajduje swoje odzwierciedlenie w wynikach funduszy inwestycyjnych. W skali

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek 2,57% -7,61% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 2,32% -11,29% -3,67% 6 Allianz FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,33% 7 SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 1,16% -18,36% 6 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32%

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32% Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 0,00% -27,0% 8 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -2,74% -12,7% 7 Allianz FIO Subfundusz Allianz

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 09 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych

Wyniki funduszy inwestycyjnych Fundusze akcji polskich sierpień 6 miesięcy 12 miesięcy UniFundusze FIO subfundusz UniMaxAkcje PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Plus 3,4% -1,0% ING SFIO Akcji 2-2,5% 11,8% 34,8% Allianz

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z 8 5 maja 009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,80% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 3,73% -14,4% 8,4% 6 Noble Funds FIO Subfundusz Noble

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002 W lipcu, grono funduszy działających w oparciu o niezmienioną politykę inwestycyjną przez ostatnie trzy lata powiększyło się o kolejne 3 podmioty.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych luty 2006

Ranking funduszy ubezpieczeniowych luty 2006 Ranking funduszy ubezpieczeniowych 2006 Rynek kapitałowy Na warszawskiej giełdzie przyniósł bardzo podobny scenariusz do tego, co mogliśmy obserwować w styczniu. Przez pierwszą część miesiąca na rynku

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z 1 l www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2,31% -16,4% 10 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO -0,35% -15,4% -31,9% 9 Commercial

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2009

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2009 kwietnia 009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 1 maja 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) W kwietniowym u funduszy inwestycyjnych zadebiutował tylko jeden fundusz Millennium MiŚ Spółek (Millennium, który po raz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23.

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23. 21 listopada 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych marzec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 72,23% -9,56% - - Arka Akcji FIO *** 4,08 80,25% -24,35% 55,89% 254,10% Idea Akcji (Idea FIO)

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych styczeń 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 58,93% -9,56% - - Arka Akcji FIO **** 4,22 70,83% -25,30% 71,31% 265,06% Skarbiec - Akcja (Skarbiec

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2009

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2009 17 lutego 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych czerwiec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 43,09% -25,82% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 35,26% -29,09% 75,01% - UniKorona Akcje (UniFundusze

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Open Finance po raz kolejny prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym cykl regularnych publikacji, w których przedstawiamy naszą ocenę

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%. Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Styczeń 2009 Rynek akcyjny charakteryzował się w styczniu dużą zmiennością. Różnie też zachowywały się poszczególne

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Luty 2009 Rynek akcyjny w lutym charakteryzował się ponownie dużą zmiennością. Po wyprzedaży w 1-ej połowie miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych czerwiec 2006

Wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych czerwiec 2006 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml www.analizy.pl 19-07-2006 Wyniki ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Akcji polskich małych i średnich spółek KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP SFIO) -0,07% 9,6% 32,4% 33,2% 8 PKO/CS Akcji MiŚ Spółek - FIO -0,38% 3,3% 17,8% 13,8% 7 Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych luty 2008 Open Finance prezentuje pierwszy autorski Rating funduszy inwestycyjnych, rozpoczynający cykl regularnych analiz. Oceniliśmy najważniejsze fundusze w pięciu podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002 Pierwszy funduszy emerytalnych. W styczniu 1999 roku pierwsze Powszechne Towarzystwa Emerytalne uzyskały od UNFE licencje na utworzenie funduszy

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/03/31. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - PKO/Credit Suisse Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/03/31. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - PKO/Credit Suisse Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Marzec 2009 Po wyprzedaży z początku roku rynek odrobił znaczną część strat. Przeważająca opinia na rynku to taka,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe na rynku funduszy inwestycyjnych

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe na rynku funduszy inwestycyjnych www.analizy.pl 02-11-2004 Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe na rynku funduszy inwestycyjnych Spośród 35 działających na polskim rynku towarzystw ubezpieczeń na życie, 18 oferuje produkty oparte o ubezpieczeniowe

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych kwiecień 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 73,52% -10,67% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 62,26% -20,50% 71,28% - Arka Akcji FIO ****

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 2 lipca 20 Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 20) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych, dzięki wystarczająco długiej historii, w u -letnim po raz pierwszy ocenę otrzymały

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 15 lutego Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń ) W styczniowym u funduszy inwestycyjnych zaszła jedna zmiana w gronie liderów, czyli wśród funduszy, które w horyzoncie 3letnim

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 września 2012 Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012) W sierpniowym u funduszy inwestycyjnych, w którym nadawane są oceny opierające się o wskaźnik Information Ratio, zadebiutowały

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 15 kwietnia Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec ) W marcowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku Information Ratio, łączącym zarówno jak i ryzyko, nie zaszło zbyt

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych sierpień 2002

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych sierpień 2002 www.analizy.pl 6-9-22 PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych sierpień 22 Po raz pierwszy w historii aktywa netto przekroczyły wartość 4 mld USD Sierpień przyniósł kolejny dynamiczny przyrost

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 listopada 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych opartych o wskaźnik Information Ratio, który łączy w sobie element ów ale i ryzyka, zadebiutowało

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko niektórzy. Większość w maju straciła. Uczestnicy funduszy zyski notowali niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 12 sierpnia 2011 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2011) Lipiec nie był udanym miesiącem dla wielu inwestujących w jednostki funduszy inwestycyjnych. Za sprawą kiepskiej koniunktury

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE kwietnia 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) Marzec upłynął pod znakiem tragicznej w skutkach fali tsunami w Japonii, awarii elektrowni atomowej Fukushima, napięć w krajach arabskich

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008 Przygotowania do wakacji chyba tym głównie zajmowali się w czerwcu inwestorzy na warszawskiej giełdzie, w większości pozbywając się akcji. Trudno się dziwić,

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych wrzesień 2008 Wrzesień upłynął pod dyktando złych wiadomości głównie ze Stanów Zjednoczonych, choć Europa też nie pozostawała daleko w tyle. Amerykański kryzys finansowy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE lutego 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) Pierwszy tegoroczny funduszy inwestycyjnych wyjątkowo nie zawiera żadnych nowości. W samym zestawieniu funduszy z przyznaną najwyższą

Bardziej szczegółowo

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary.

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lipiec był udany. Najlepiej wypadły fundusze akcji, zwłaszcza te koncentrujące

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla dziennikarzy

Prezentacja dla dziennikarzy Prezentacja dla dziennikarzy Pioneer Pekao Investment Management S.A. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zbigniew Jagiełło Warszawa, lipiec 2006 Rynek fundusz inwestycyjnych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Kto zarabia, a kto traci?

Kto zarabia, a kto traci? Kto zarabia, a kto traci? Dla właścicieli jednostek funduszy inwestycyjnych sierpień nie był już tak udanym miesiącem jak lipiec. Jeśli przyjrzeć się tabeli ze średnimi stopami zwrotu poszczególnych kategorii,

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych listopad 2008 Podsumowując listopad szczególne powody do zadowolenia powinni mieć przede wszystkim inwestorzy, którzy przed miesiącem zakupili jednostki funduszy obligacji.

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku funduszy zrównoważonych

Analiza rynku funduszy zrównoważonych www.analizy.pl 29-01-2004 Tekst ukazał się 29 stycznia 2004 roku w dzienniku Rzeczpospolita w dodatku Moje Pieniądze Analiza rynku funduszy zrównoważonych Poprawa koniunktury giełdowej w ubiegłym roku

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku funduszy polskich akcji

Analiza rynku funduszy polskich akcji www.analizy.pl 18-03-2004 Tekst ukazał się 18 marca 2004 roku w dzienniku Rzeczpospolita w dodatku Moje Pieniądze Analiza rynku funduszy polskich akcji Choć wieloletnie doświadczenia krajów wysokorozwiniętych

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych sierpień 2008 Sierpień był szczególnie udany dla posiadaczy funduszy akcji i obligacji nominowanych w walutach obcych. Powody do zadowolenia mogą też mieć inwestujący w fundusze

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytal czerwiec 200

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytal czerwiec 200 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytal czerwiec 200 W ostatnim miesiącu powiększyło się grono podmiotów uczestniczących w ach ch funduszy inwestycyjnych. Wystarczająco długą historią mógł się poszczycić

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych lipiec 2008 Klienci funduszy inwestycyjnych w przeważającej części powinni być zadowoleni podsumowując lipiec. Pierwsza połowa miesiąca co prawda tego nie zapowiadała i WIG

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 8 stycznia 013 Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 01) W grudniowym u funduszy inwestycyjnych, bazującym na wskaźniku information ratio, zadebiutowało 5 rozwiązań. W zestawieniu

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Październik 2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008

Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008 Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008 W maju pociechą dla inwestorów mogły być co najwyżej dwa długie weekendy, bo na giełdzie kolejny miesiąc wiało nudą. Widać rynek wciąż szuka ukojenia po traumatycznych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE maja 202 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 202) W najnowszym, kwietniowym u funduszy inwestycyjnych, w którym nadawane są oceny na podstawie wskaźnika Information Ratio, dzięki wystarczającej

Bardziej szczegółowo

W ostatnich 10 latach co trzeci fundusz akcji przy inwestowaniu systematycznym przyniósł realną stratę.

W ostatnich 10 latach co trzeci fundusz akcji przy inwestowaniu systematycznym przyniósł realną stratę. W ostatnich 10 latach co trzeci fundusz akcji przy inwestowaniu systematycznym przyniósł realną stratę. Systematyczne odkładanie i inwestowanie mniejszych kwot to dla wielu osób często jedyna droga, aby

Bardziej szczegółowo

Po raz kolejny inwestorzy trzymający gotówkę w funduszach inwestycyjnych zacierają ręce. Pod warunkiem, że zainwestowali w fundusze akcji.

Po raz kolejny inwestorzy trzymający gotówkę w funduszach inwestycyjnych zacierają ręce. Pod warunkiem, że zainwestowali w fundusze akcji. Po raz kolejny inwestorzy trzymający gotówkę w funduszach inwestycyjnych zacierają ręce. Pod warunkiem, że zainwestowali w fundusze akcji. Po raz kolejny inwestorzy trzymający gotówkę w funduszach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo