Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2006"

Transkrypt

1 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Miesiąc na rynku funduszy Koniunktura na krajowym rynku finansowym nadal sprzyja inwestorom, którzy lokują oszczędności w tytułach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Po znakomitych miesiącach na rynku akcji, przyniósł tym razem zdecydowaną poprawę nastrojów na rynku długu, czego odzwierciedleniem była skala wzrostów jednostek uczestnictwa polskich funduszy dłużnych z grupy PDP. Ponieważ dobra koniunktura utrzymywała się także na warszawskim parkiecie (po korekcie w końcu stycznia i pierwszej połowie lutego najważniejsze indeksy WGPW w końcu miesiąca ponownie pobiły swoje historyczne rekordy), powody do zadowolenia mieli również uczestnicy funduszy akcyjnych (AKP), mieszanych (MIP) i stabilnego wzrostu (SWP). Nieco lepsze niż w styczniu wyniki odnotowały fundusze inwestując w papiery dłużne i akcje na rynku amerykańskim (dolar minimalnie umocnił się względem naszej wa), nadal słabo natomiast wypadają podmioty, w portfelach których znajdują się instrumenty denominowane w euro (europejska waluta osłabiła się w stosunku do złotego o 1,5%). Generalnie jednak drugi miesiąc 2006 roku należy uznać za udany - spośród 188 funduszy i subfunduszy aż 153 poprawiły w tym okresie swoje wyceny, natomiast straty poniosły jedynie 24 podmioty. Skala wzrostów najlepszych funduszy była wyraźnie mniejsza niż w dwóch ostatnich miesiącach - jedynie najlepszy na rynku DWS Polska Top 25 Małych Spółek zwyżkował ponad 10 procent (10,61%), a tylko dwa kolejne ały ponad 5 procent (KB Klik Europa FIZ - 6,75% i KBC Index Nieruchomości FIZ - 5,13%). W gronie 10 najlepszych inwestycji lutego znalazło się w sumie 6 funduszy AKP, trzy podmioty należące do grupy pozostałych funduszy (XXX), w tym inwestujący w fundusze hedgingowe subfundusz C Superfund SFIO oraz jeden fundusz z kategorii funduszy papierów dłużnych lokujących aktywa w instrumenty denominowane w dolarach (PDU) - CitiObligacji Dolarowych FIZ. Po niemal euforycznych wzrostach w grudniu i styczniu, przyniósł znaczną zmienność sytuacji na warszawskiej giełdzie. Zapoczątkowana ostatniego dnia stycznia korekta silnych wzrostów trwała dwa tygodnie, po czym rynek napędzany kolejną porcją świeżego kapitału od krajowych i zagranicznych funduszy ruszył ponownie w górę, pokonując pod koniec miesiąca swoje historyczne rekordy (w szczególności należy podkreślić pokonanie przez indeks WIG poziomu 40 tysięcy punktów). Dobra koniunktura to przede wszystkim reakcja inwestorów na przeważnie dobre i bardzo dobre wyniki spółek za IV kwartał i cały miniony rok (większość firm właśnie w m zaprezentowała swoje ubiegłoroczne dokonania), choć były też spółki, które wyraźnie rozczarowały inwestorów. Niechlubnym przykładem okazał się tutaj PKN Orlen - zaprezentowane przez spółkę ostatniego dnia lutego wyniki finansowe nie tylko były przyczyną gwałtownej przeceny akcji naftowego giganta, ale pociągnęły także w dół cały rynek, który stracił znaczą część z trudem wypracowanego wcześniej wzrostu. Gdyby nie ten casus ponownie notowalibyśmy ponad pięcioprocentowe wzrosty najważniejszych indeksów - tym razem jednak inwestorzy musieli zadowolić się znacznie mniejszymi ami (indeks WIG zwyżkował o 2,6%, WIG20 o 1,1%, a MIDWIG tylko o 0,6%). Najlepsza koniunktura panowała w m w branży budowanej (WIG-budownictwo zwyżkował o 16,5%), spożywczej (WIG-spożywczy ał 11,4%) oraz w segmencie małych spółek - WIRR poszedł w górę o 10,2% pokonując poziom 7500 punktów (przypomnijmy, iż jeszcze fundusze z notą długoterminowym w u z grupy AKZ DWS Polska FIO Top 50 Europa z grupy AKP Arka BZ WBK Akcji FIO UniKorona Akcje FIO Commercial Union FIO Polskich Akcji z grupy MIP Arka BZ WBK Zrównoważony FIO UniKorona Zrównoważony FIO z grupy SWP Commercial Union FIO Stabilnego Inwestowania Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu SFIO z grupy PDP ING SFIO Obligacji2 KBC Papierów Dłużnych FIO Arka BZ WBK Obligacji FIO z grupy RPP KBC Gamma SFIO CitiPłynnościowy SFIO GTFI Premium SFIO Krótkoterminowych Papierów Dłużnych stopy zwrotu benchmarków miesiąc o12m(*) o36m SAFU-akp 3.08% 30.23% % SAFU-mip 1.68% 19.86% 71.70% SAFU-swp 1.53% 12.50% 42.88% SAFU-pdp 1.35% 5.97% 17.00% SAFU-akz 0.51% 15.11% 31.56% SAFU-rpp 0.35% 4.43% 15.15% (*) o12m, o36m - ostatnie 12, 36 miesięcy trzy miesiące temu jego wartość nie przekraczała 5000 punktów). Z hossy wśród small-capów najbardziej skorzystał fundusz DWS Polska Top 25 Małych Spółek, którego jednostka ała na wartości 10,61%, ponad trzykrotnie więcej niż średnia dla funduszy AKP (3,1%). W gronie najlepszych funduszy polskich akcji znalazły się także ING FIZ Akcji (4,97%), CitiAkcji (4,61%) oraz GTFI Akcji (4,60%). Jedynie siedmiu funduszom nie udało się pokonać benchmarku IRFU-akp (2,1%) - najsłabiej wypadł Pioneer Akcji Polskich, którego jednostka ała zaledwie 0,9%. Coraz bliżej historycznych rekordów jest także najważniejszy indeks giełdy nowojorskiej - Dow Jones Industrial Average. Choć jego lutowy wzrost trudno uznać za imponujący (1,2%), to przez ponad połowę miesiąca znajdował się ponad poziomem 11 tys. punktów. Wciąż bardzo dobra koniunktura panuje na Starym Kontynencie - indeks Dow Jones EuroStoxx powoli zbliża się w kierunku 4000 punktów (w m ał 2,3% kończąc miesiąc nieco poniżej 3800 punktów). Jedynie dwa fundusze inwestujące w walory europejskich spółek, mimo deprecjacji euro w stosunku do złotego, wykorzystały dobre nastroje na europejskich parkietach, kończąc miesiąc wzrostami. Były to jednak podmioty, które inwestują głównie na rynkach tzw. nowej Europy (tj. na giełdach krajów, które dwa lata temu stały się członkami UE, bądź które wkrótce do niej dołączą) - PZU Akcji Nowa Europa i PKO/CS Akcji Nowa Europa (oba ały 2,4%). Zyski pozostałych funduszy inwestujących za granicą były już znacznie mniejsze, bądź też podmioty te odnotowały niewielkie straty (DWS Polska Top 50 Europa, BPH Top Europa, UniXXI Wiek). Średnia stopa zwrotu funduszy AKZ wyniosła w m 0,5%. Po istotnej deprecjacji dolara względem naszej wa w styczniu, tym razem amerykańska waluta nieznacznie zdrożała (0,4%), co umożliwiło funduszom dłużnym lokującym aktywa w papiery dolarowe osiągnięcie niewielkich ów (przy stosunkowo stabilnej rentowności obligacji amerykańskich). Stopy zwrotu większości funduszy wahały się w graniach 0,4-0,8%, z dwoma jednakże wyjątkami - fundusz CitiObligacji Dolarowych FIZ zwyżkował aż o 3,7%, zaś KBC Dolar FIZ zniżkował o 1,5%. Średnio fundusze PDU ały w m 0,7%. Wyników tych nie udało się powtórzyć funduszom europejskich obligacji - na skutek deprecjacji euro względem złotego straciły one średnio 1,5% (a więc mniej więcej tyle ile straciło euro), przy czym najlepszy Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona 1 z

2 fundusz Arka Obligacji Europejskich stracił tylko 0,85%, a najgorszy SEB 6 Euro Lokata 2,1%. Po kilku gorszych miesiącach bardzo dobre nastroje powróciły na krajowy rynek długu. Dwie obniżki stóp procentowych (w końcu stycznia i lutego - po 25 pkt. bazowych) sprowadziły bowiem główną stopę procentowa nie tylko do najniższego poziomu w historii (4%), ale do poziomu niższego niż w Stanach Zjednoczonych oraz umożliwiły spadek rentowności polskich pięciolatek poniżej rentowności analogicznych papierów amerykańskich. Ponieważ zdaniem większości inwestorów to wcale nie koniec serii obniżek stóp przez RPP, ceny naszych papierów idą wciąż do góry, co w szczególności znajdowało w m odzwierciedlenie na długim końcu krzywej rentowności (według naszych obliczeń indeks papierów dziesięcioletnich zwyżkował o 3,0%, pięcioletnich o 2,3%, a dwuletnich jedynie o 1,2%). Fundusze inwestujące w krajowe obligacje mogły zatem zaliczyć do wyjątkowo udanych (zwłaszcza na tle ostatnich miesięcy) - średnio ały one 1,35% (przy zwrocie z benchmarku w wysokości 1,37%). Rozpiętość wyników funduszy PDP była jednak dość spora, co świadczy o zróżnicowanej polityce zarządzających wynikającej z rozbieżnych prognoz co do przyszłej sytuacji na rynku długu. Aż cztery fundusze ały w m ponad 2 procent (niedawno debiutujący PKO/CS Obligacji Extra - 2,55%, BPH Obligacji 2-2,42%, Arka BZ WBK Obligacji - 2,33%, ING SFIO Obligacji 2-2,07%), natomiast dwa nie zdołały nawet osiągnąć półprocentowej stopy zwrotu (SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych i Skarbiec-Lokacyjny FIZ). Wyniki funduszy rynku pieniężnego i gotówkowych ukształtowały się na poziomach zbliżonych do styczniowych. Średnia stopa zwrotu 26 funduszy RPP wyniosła 0,35% i była wyższa od benchmarku (IRFU-rpp) o 4 pkt. bazowe. Podobnie jak przed miesiącem najlepsze rezultaty osiągnęły fundusze Alfa SFIO i Allianz Pieniężny (odpowiednio 0,92% i 0,62%), natomiast najsłabiej inwestował fundusz GTFI Skarbowy Rynku Pieniężnego (0,23%). Dobra koniunktura panująca zarówno na rynku akcji, jak i na rynku długu sprawiła, iż fundusze stosujące mieszaną politykę inwestycyjną (zrównoważone i aktywnej alokacji) odnotowały wyniki tylko nieznacznie gorsze od funduszy AKP. Średnia stopa zwrotu funduszy MIP wyniosła 1,68% i była niższa od benchmarku o 37 pkt. bazowych. Dwa zdecydowanie najlepsze fundusze w tej kategorii w m to Lukas Dynamiczny Polski i Arka BZ WBK Zrównoważony - oba wypracowały trzyprocentowe stopy zwrotu (odpowiednio 3,05% i 3,04%). Zawiódł natomiast fundusz Beta SFIO, który jako jedyny w tej grupie zakończył miesiąc na minusie (-1,26%). Bardzo podobne wyniki charakteryzowały fundusze stabilnego wzrostu - średnio ały one 1,53%, a ich benchmark (IRFU-swp) ał 1,65%. W tej kategorii również mieliśmy dwójkę liderów - fundusz Allianz Stabilnego Wzrostu zwyżkował o 2,90%, a fundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu o 2,50% Komentarz do ów W u za miesiąc sklasyfikowaliśmy 127 funduszy i subfunduszy w krótkoterminowej perspektywie inwestycyjnej (dwunastomiesięcznej) oraz 80 funduszy w perspektywie długoterminowej (trzydziestosześciomiesięcznej). Pierwszy raz zostały ocenione dwa fundusze funduszy inwestujące w jednostki uczestnictwa polskich podmiotów - fundusz Skarbiec-Top Funduszy Akcji SFIO w grupie AKP (ocena 3a) oraz Skarbiec-Top Funduszy Stabilnych SFIO w grupie SWP (ocena 4a). W u trzyletnim na czołowych miejscach w naszych ach odnotowaliśmy tylko jedną zmianę - wśród funduszy PDP najwyższą notę (5a) utracił fundusz UniKorona Obligacji na rzecz funduszu Arka BZ WBK Obligacji. Bardzo dużo zdarzyło się natomiast w ach krótkoterminowych - aż w sześciu grupach funduszy zanotowaliśmy zmiany w gronie najwyżej ocenianych przez nas podmiotów. Wśród funduszy AKP do grona najlepszych awansował fundusz ING FIZ Akcji. W kategorii funduszy MIP najwyższą notę osiągnął fundusz BPH Aktywnego Zarządzania, spychając z czołowej pozycji fundusz Beta SFIO (ma on teraz ocenę 4a). Największe zmiany zaszły w gronie funduszy SWP i PDP. W tej pierwszej grupie do najlepszych awansowały fundusze KBC Stabilny i BPH Stabilnego Wzrostu, natomiast spadek z oceny 5a na 4a stał się udziałem funduszy SFIO TP S.A. oraz BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1. Wśród funduszy PDP największy awans (z 3a na 5a) odnotował fundusz Skarbiec-Depozytowy (tą samą drogę, tyle że w odwrotnym kierunku przebył fundusz PZU Polonez). O oczko wyżej niż miesiąc wcześniej został oceniony fundusz KBC Papierów Dłużnych (poprawa z 4a na 5a), natomiast spadek z oceny 5a na 4a zanotował Pioneer Obligacji Plus. W grupie funduszy RPP miejscami zamieniły się fundusze GTFI Premium SFIO Krótkoterminowych Papierów Dłużnych (awans na 5a) i CitiPłynnościowy (spadek na 4a), zaś w grupie funduszy PDE najwyższą notę odał fundusz Arka Obligacji Europejskich, zastępując na pozycji lidera w tej kategorii fundusz AIG Zagranicznych Obligacji. Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ (akcji zagranicznych) 1 DWS Polska FIO Top 50 Europa -0.15% 2 UniGlobal FIO 0.82% 3 Pioneer Akcji Amerykańskich FIO 1.10% 4 BPH FIO Top Europa -1.21% 5 UniXXI Wiek FIO -1.48% 6 BPH FIO Top Ameryka 0.39% 7 Pioneer Akcji Europejskich FIO 0.20% kwi PKO/Credit Suisse Akcji Nowa Europa FIO 2.37% wrz 2008 wrz PZU FIO Akcji Nowa Europa 2.40% lis 2008 lis 2006 Fundusze inwestycyjne z grupy AKP (akcji polskich) 1 Arka BZ WBK Akcji FIO 3.40% 2 UniKorona Akcje FIO 3.29% Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona 2 z

3 3 Commercial Union FIO Polskich Akcji 1.94% 4 Skarbiec Akcja OFI Akcji 2.52% 5 ING FIO Akcji 2.12% 6 DWS Polska FIO Akcji Plus 2.53% 7 ING SFIO Akcji2 2.28% 8 DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek 10.61% 9 Pioneer Akcji Polskich FIO 0.94% 10 PKO/Credit Suisse Akcji FIO 2.70% 11 BPH FIO Akcji 2.27% 12 SEB 3 - Akcji FIO 2.75% 13 CitiAkcji FIO 4.61% 14 DWS Polska FIO Akcji 1.58% 15 Millennium FIO Akcji 1.71% 16 PZU OFI Akcji KRAKOWIAK 3.37% 17 ING FIZ Akcji 4.97% lis SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO 1.99% lut FORTIS FIO subfundusz FORTIS Akcji 3.91% sty GTFI FIO Akcji 4.60% gru AIG FIO Akcji 1.55% cze Allianz Akcji FIO 2.44% sty Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO 1.04% lip 2008 lip ING FIO Średnich i Małych Spółek 4.34% wrz 2008 wrz 2006 Fundusze inwestycyjne z grupy MIP (mieszane) 1 Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 3.04% 2 UniKorona Zrównoważony FIO 2.57% 3 Beta SFIO -1.26% 4 Skarbiec Waga Zrównoważony OFI 1.59% 5 SEB 1 - Zrównoważonego Wzrostu FIO 1.97% 6 ING FIO Zrównoważony 1.66% 7 PKO/Credit Suisse Zrównoważony FIO 1.67% 8 Pioneer Zrównoważony FIO 0.76% 9 KBC Aktywny FIO 1.62% 10 BPH FIO Aktywnego Zarządzania 1.82% 11 DWS Polska FIO Zrównoważony 1.40% 12 Millennium FIO Zrównoważony 1.14% 13 SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji 1.49% lip 2008 lip Pioneer Wzrostu Mix60 FIO 1.28% sie 2008 sie Lukas FIO Subfundusz Lukas Dynamiczny Polski 3.05% wrz 2008 wrz PZU FIO Zrównoważony 2.40% lis 2008 lis Allianz Aktywnej Alokacji FIO 2.21% gru 2008 gru 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona 3 z

4 Fundusze inwestycyjne z grupy SWP (stabilnego wzrostu) 1 Commercial Union FIO Stabilnego Inwestowania 1.38% 2 Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu SFIO 2.50% 3 ING FIO Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus 1.60% 4 SFIO Telekomunikacji Polskiej 1.49% 5 KBC Stabilny FIO 2.12% 6 Skarbiec III Filar SFIO 1.49% 7 PKO/Credit Suisse Stabilnego Wzrostu FIO 1.61% 8 DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego 1.56% 9 PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK 1.70% 10 SEB 4 - Stabilnego Wzrostu FIO 1.30% 11 CitiSenior SFIO 1.67% 12 Lukas FIO Subfundusz Lukas Stabilnego Wzrostu 2.11% maj BPH FIO Stabilnego Wzrostu 1.74% lip BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja1 1.02% cze SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO 1.25% lut UniStoProcent Plus FIO 0.70% paź Commercial Union FIO Ochrony Kapitału Plus 1.60% paź AIG FIO Stabilnego Wzrostu 1.60% cze Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 2.90% sty DWS Polska FIZ Stabilnego Wzrostu 0.83% sty GTFI FIO Stabilnego Wzrostu 2.01% gru Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO 1.35% sie ING FIZ Stabilnego Wzrostu 1.91% lis BPH FIZ Pro Lokata 1.37% sty FORTIS FIO subfundusz FORTIS Stabilnego Wzrostu 1.23% sty Millennium FIO Stabilnego Wzrostu 1.02% lut BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja2 1.20% mar 2008 mar SKOK FIO Stabilny Zmiennej Alokacji 1.36% lip 2008 lip Pioneer Dochodu Mix 20 FIO 1.24% sie 2008 sie Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix40 FIO 1.31% sie 2008 sie BPH Bezpieczna Inwestycja3 FIZ 1.17% gru 2008 gru BPH Bezpieczna Inwestycja4 FIZ - lut 2009 lut 2007 Fundusze inwestycyjne z grupy PDP (polskich papierów dłużnych) 1 ING SFIO Obligacji2 2.07% 2 KBC Papierów Dłużnych FIO 1.66% 3 Arka BZ WBK Obligacji FIO 2.33% 4 KBC Obligacyjny FIO 1.65% 5 UniKorona Obligacje FIO 1.41% 6 PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ 1.03% 7 SEB 2 - Obligacji i Bonów Skarbowych FIO 0.09% Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona z

5 8 Pioneer Obligacji Plus FIO 1.11% 9 Pioneer Obligacji FIO 1.15% 10 SKARBIEC-DEPOZYTOWY FIO Dłużnych Papierów Wartościowych 1.59% 11 CitiObligacji FIO 1.95% 12 BPH FIO Obligacji 1.39% 13 Commercial Union FIO Obligacji 0.92% 14 Millennium FIO Papierów Dłużnych 1.32% 15 GTFI FIO Obligacji Skarbowych 0.61% 16 ING FIO Obligacji 1.26% 17 DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych 1.59% 18 Skarbiec Obligacja OFI Instrumentów Dłużnych 1.03% 19 PKO/Credit Suisse Obligacji FIO 1.19% 20 AIG FIO Obligacji 1.28% cze SEB 5 - Obligacji Skarbowych FIO 1.22% cze Pioneer Obligacji Skarbowych FIO 1.02% sie Skarbiec Lokacyjny FIZ 0.26% gru Allianz Obligacji FIO 1.54% sty BPH FIO Obligacji2 2.42% sie 2008 sie Pioneer Lokacyjny FIO 0.78% sie 2008 sie PKO/Credit Suisse Obligacji Extra FIO 2.55% gru 2008 gru 2006 Fundusze inwestycyjne z grupy RPP (rynku pieniężnego) 1 KBC Gamma SFIO 0.42% 2 CitiPłynnościowy SFIO 0.32% 3 GTFI Premium SFIO Krótkoterminowych Papierów Dłużnych 0.33% 4 DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus 0.39% 5 UniKorona Pieniężny FIO 0.35% 6 KBC Pieniężny FIO 0.36% 7 ING FIO Gotówkowy 0.40% 8 Pioneer Pieniężny FIO 0.32% 9 Commercial Union FIO Depozyt Plus 0.35% 10 DWS Polska FIO Płynna Lokata 0.40% 11 Arka BZ WBK Ochrona Kapitału FIO 0.59% 12 CitiPieniężny FIO 0.37% 13 Skarbiec Kasa OFI Rynku Pieniężnego 0.25% 14 PKO/Credit Suisse Skarbowy FIO 0.52% 15 Millennium FIO Pieniężny 0.35% 16 GTFI FIO Skarbowy Rynku Pieniężnego 0.23% 17 UniWibid SFIO 0.31% maj Skarbiec Gotówkowy FIO 0.28% kwi BPH FIO Skarbowy 0.24% lip SKOK FIO Rynku Pieniężnego 0.25% lip PKO/Credit Suisse Rynku Pieniężnego FIO 0.26% kwi 2008 kwi 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona 5 z

6 22 AIG FIO Rynku Pieniężnego 0.29% kwi 2008 kwi PZU FIO Gotówkowy 0.37% lip 2008 lip DWS Polska FIO Rynku Pieniężnego 0.27% wrz 2008 wrz Allianz Pieniężny FIO 0.62% gru 2008 gru 2006 Fundusze inwestycyjne z grupy PDE (papierów dłużnych euro) 1 Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO -0.85% sie AIG FIO Zagranicznych Obligacji -1.55% cze DWS Polska SFIO Euroobligacji -1.50% sie Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO -1.54% sie SEB 6 - Euro Lokata FIO -2.07% lip Skarbiec Euro Obligacja FIO Zagranicznych Instrumentów Dłużnych -1.29% sie BPH FIO Europejskich Obligacji -1.61% sie PKO/Credit Suisse ŚFW SFIO Subfundusz Dłużny EUR -1.28% lis 2008 lis 2006 Fundusze inwestycyjne z grupy PDU (papierów dłużnych dolarowych) 1 Millennium FIO Dolarowa Lokata 0.57% lip UniDolar Obligacje FIO 0.58% kwi CitiObligacji Dolarowych FIZ 3.68% lip Pioneer Obligacji Dolarowych FIO 0.70% lip BPH FIO Dolarowych Obligacji 0.42% lip Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO 0.75% lip Skarbiec Dolarowa Obligacja FIO 0.63% lip KBC Dolar FIZ -1.54% mar DWS Polska FIO USD Obligacji 0.36% lut PKO/Credit Suisse ŚFW SFIO Subfundusz Dłużny USD 0.60% lis 2008 lis 2006 objaśnienia: - fundusze otwarte - fundusze mieszane - fundusze zamknięte Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona z

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 2006 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Dla osób oszczędzających w funduszach inwestycyjnych miniony miesiąc możemy uznać za udany. Po sierpniowej korekcie we wrześniu ceny większości akcji na WGPW ponownie

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Ostatni miesiąc notowań na GPW miał dwa oblicza: w pierwszej jego części, byliśmy świadkami dość ostrej przeceny, która doprowadziła w ciągu

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 18 wrzesnia 200 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Lipiec był bardzo dobrym miesiącem dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Produkty akcyjne, które podczas korekty w maju i czerwcu straciły

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Sierpień upłynął pod znakiem znacznie lepszej koniunktury na rynku kapitałowym niż pierwszy miesiąc wakacji. Spośród dostępnych w ramach oferty

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004 Miesiąc na rynku funduszy Największy wpływ na marcowe wyniki funduszy wywarła sytuacja na rynkach akcji. Najwyższe zyski wypracowali zarządzający inwestujący

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Czerwiec był udanym miesiącem dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych. Większość z tych produktów wypracowała dodatnią stopę zwrotu, a tylko dwa zakończyły

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwes

Ranking funduszy inwes Ranking funduszy inwes Każda znakomita passa musi mieć kiedyś swój koniec - nie inaczej jest też na rynku kapitałowym. Po 20 tygodniach nieprzerwanych wzrostów na warszawskim parkiecie, w trakcie których

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl 4 marca 2007 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Pierwszy wakacyjny miesiąc na rynku kapitałowym upłynął pod znakiem spadków cen większości dostępnych instrumentów. Gdy spojrzymy na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2005

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2005 Ranking funduszy inwestycyjnych 2005 Miesiąc na rynku funduszy Inwestorzy lokujący środki na polskim rynku finansowym z pewnością nie mogli w ostatnich tygodniach narzekać na nudę. Spektakularne wydarzenia,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004 Miesiąc na rynku funduszy Nowy, 2004 rok rozpoczął się od wzrostów - w pierwszym miesiącu straty mogły przynieść inwestycje w jednostki zaledwie 9, spośród

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2008 www.analizy.pl 8 marca 2008 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 15 maja 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych

Wyniki funduszy inwestycyjnych Fundusze akcji polskich sierpień 6 miesięcy 12 miesięcy UniFundusze FIO subfundusz UniMaxAkcje PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Plus 3,4% -1,0% ING SFIO Akcji 2-2,5% 11,8% 34,8% Allianz

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11 Ranking funduszy ubezpieczeniowych wrzesień 2006 Bilans minionych trzech miesięcy na rynkach kapitałowych wypada dla inwestorów korzystnie. Zacznę dość nietypowo,

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek 2,57% -7,61% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 2,32% -11,29% -3,67% 6 Allianz FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,33% 7 SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 1,16% -18,36% 6 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008 20 stycznia 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2003

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2003 Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2003 Miesiąc na rynku funduszy "Ostatni miesiąc bez wątpienia należał do funduszy inwestujących w polskie akcje" - tak zaczynaliśmy nasz komentarz do ów przed miesiącem.

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2,31% -16,4% 10 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO -0,35% -15,4% -31,9% 9 Commercial

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,80% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 3,73% -14,4% 8,4% 6 Noble Funds FIO Subfundusz Noble

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23.

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23. 21 listopada 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006

Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006 Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006 Sytuacja na rynku Z perspektywy czasu, sytuacja z jaką mieliśmy do czynienia na krajowym rynku kapitałowym prezentowała się bardzo dobrze. Mający na to wpływ

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 1 maja 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) W kwietniowym u funduszy inwestycyjnych zadebiutował tylko jeden fundusz Millennium MiŚ Spółek (Millennium, który po raz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2009

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2009 kwietnia 009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych luty 2006

Ranking funduszy ubezpieczeniowych luty 2006 Ranking funduszy ubezpieczeniowych 2006 Rynek kapitałowy Na warszawskiej giełdzie przyniósł bardzo podobny scenariusz do tego, co mogliśmy obserwować w styczniu. Przez pierwszą część miesiąca na rynku

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Open Finance po raz kolejny prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym cykl regularnych publikacji, w których przedstawiamy naszą ocenę

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Luty 2009 Rynek akcyjny w lutym charakteryzował się ponownie dużą zmiennością. Po wyprzedaży w 1-ej połowie miesiąca

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%. Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Styczeń 2009 Rynek akcyjny charakteryzował się w styczniu dużą zmiennością. Różnie też zachowywały się poszczególne

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych czerwiec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 43,09% -25,82% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 35,26% -29,09% 75,01% - UniKorona Akcje (UniFundusze

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 15 lutego Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń ) W styczniowym u funduszy inwestycyjnych zaszła jedna zmiana w gronie liderów, czyli wśród funduszy, które w horyzoncie 3letnim

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Akcji polskich małych i średnich spółek KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP SFIO) -0,07% 9,6% 32,4% 33,2% 8 PKO/CS Akcji MiŚ Spółek - FIO -0,38% 3,3% 17,8% 13,8% 7 Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 2 lipca 20 Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 20) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych, dzięki wystarczająco długiej historii, w u -letnim po raz pierwszy ocenę otrzymały

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych luty 2008 Open Finance prezentuje pierwszy autorski Rating funduszy inwestycyjnych, rozpoczynający cykl regularnych analiz. Oceniliśmy najważniejsze fundusze w pięciu podstawowych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE kwietnia 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) Marzec upłynął pod znakiem tragicznej w skutkach fali tsunami w Japonii, awarii elektrowni atomowej Fukushima, napięć w krajach arabskich

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 listopada 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych opartych o wskaźnik Information Ratio, który łączy w sobie element ów ale i ryzyka, zadebiutowało

Bardziej szczegółowo

Wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych czerwiec 2006

Wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych czerwiec 2006 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml www.analizy.pl 19-07-2006 Wyniki ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002 Pierwszy funduszy emerytalnych. W styczniu 1999 roku pierwsze Powszechne Towarzystwa Emerytalne uzyskały od UNFE licencje na utworzenie funduszy

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych kwiecień 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 73,52% -10,67% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 62,26% -20,50% 71,28% - Arka Akcji FIO ****

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych listopad 2008 Podsumowując listopad szczególne powody do zadowolenia powinni mieć przede wszystkim inwestorzy, którzy przed miesiącem zakupili jednostki funduszy obligacji.

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych wrzesień 2008 Wrzesień upłynął pod dyktando złych wiadomości głównie ze Stanów Zjednoczonych, choć Europa też nie pozostawała daleko w tyle. Amerykański kryzys finansowy

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych lipiec 2008 Klienci funduszy inwestycyjnych w przeważającej części powinni być zadowoleni podsumowując lipiec. Pierwsza połowa miesiąca co prawda tego nie zapowiadała i WIG

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008 Przygotowania do wakacji chyba tym głównie zajmowali się w czerwcu inwestorzy na warszawskiej giełdzie, w większości pozbywając się akcji. Trudno się dziwić,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 8 stycznia 013 Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 01) W grudniowym u funduszy inwestycyjnych, bazującym na wskaźniku information ratio, zadebiutowało 5 rozwiązań. W zestawieniu

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 2,6% 8,5% 13,3% 10,00 AXA Equity Active Asset

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 13 grudnia 2011 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2011) Dbając o najwyższą jakość dostarczanych na rynek informacji zdecydowaliśmy się dokonać modyfikacji formuły obliczeniowej wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008

Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008 Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008 W maju pociechą dla inwestorów mogły być co najwyżej dwa długie weekendy, bo na giełdzie kolejny miesiąc wiało nudą. Widać rynek wciąż szuka ukojenia po traumatycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych sierpień 2002

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych sierpień 2002 www.analizy.pl 6-9-22 PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych sierpień 22 Po raz pierwszy w historii aktywa netto przekroczyły wartość 4 mld USD Sierpień przyniósł kolejny dynamiczny przyrost

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych W takiej sytuacji trudno od funduszy akcji oczekiwać dużo lepszych wyników. Średnia stopa zwrotu w tej kategorii wyniosła -0,49 proc. i była nieco gorsza od naszego benchmarku

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Październik 2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko niektórzy. Większość w maju straciła. Uczestnicy funduszy zyski notowali niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytal czerwiec 200

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytal czerwiec 200 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytal czerwiec 200 W ostatnim miesiącu powiększyło się grono podmiotów uczestniczących w ach ch funduszy inwestycyjnych. Wystarczająco długą historią mógł się poszczycić

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) W lipcowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online, łączącym zarówno zysk, jak i ryzyko, w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

PZU FIO Zrównoważony nowa oferta na rynku funduszy inwestycyjnych

PZU FIO Zrównoważony nowa oferta na rynku funduszy inwestycyjnych Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml www.analizy.pl Nowa oferta na rynku funduszy 20-12-2005

Bardziej szczegółowo

W rankingu TFI po sierpniu zwyciężyło BZ WBK AIB. Wysokie pozycje utrzymują Aviva, Idea i BPH.

W rankingu TFI po sierpniu zwyciężyło BZ WBK AIB. Wysokie pozycje utrzymują Aviva, Idea i BPH. W rankingu TFI po sierpniu zwyciężyło BZ WBK AIB. Wysokie pozycje utrzymują Aviva, Idea i BPH. W rankingu TFI po sierpniu zwyciężyło BZ WBK AIB. Wysokie pozycje utrzymują Aviva, Idea i BPH. W sierpniu

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku funduszy zrównoważonych

Analiza rynku funduszy zrównoważonych www.analizy.pl 29-01-2004 Tekst ukazał się 29 stycznia 2004 roku w dzienniku Rzeczpospolita w dodatku Moje Pieniądze Analiza rynku funduszy zrównoważonych Poprawa koniunktury giełdowej w ubiegłym roku

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych październik 2008 Kapitał ulokowany w funduszach akcji stopniał przeciętnie o ponad jedną piątą. Gorzej niż w poprzednich miesiącach radziły też sobie fundusze polskich obligacji

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r.

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r. Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku 09.09.2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa marzec 2013 r.

Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa marzec 2013 r. Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa marzec 2013 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. marzec 2013 2 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nawet 4,5% można było w październiku zarobić na funduszach inwestujących w akcje spółek powiązanych z rynkiem nieruchomości.

Nawet 4,5% można było w październiku zarobić na funduszach inwestujących w akcje spółek powiązanych z rynkiem nieruchomości. Nawet 4,5% można było w październiku zarobić na funduszach inwestujących w akcje spółek powiązanych z rynkiem nieruchomości. Nawet 4,5% można było w październiku zarobić na funduszach inwestujących w akcje

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0 24 946 694 1. Lokaty 0 24 946 694 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych maj 2002

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych maj 2002 www.analizy.pl 11-6-22 PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy inwestycyjnych maj 22 Coraz bogatsza oferta na rynku funduszy inwestycyjnych. W maju grono obecnych na polskim rynku funduszy powiększyło się

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013)

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 marca 03 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 03) W lutowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku information ratio, zadebiutował tylko jeden fundusz - Arka BZ WBK Obligacji

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2017) wrz lut 14 16 mar paź 14 16 kwi lis 14 16 gru maj 14 16 sty cze 15 16 lut lip 15 16 mar sie 15 16 kwi wrz 15 16 maj paź 15 16 cze lis 15 16 gru lip 15 16 sie sty 15 17 wrz lut 15 17 FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 191 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku.

Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku. Rok 200 był to pierwszy rok, w którym za zarządzanie aktywami funduszy odpowiadał własny zespół inwestycyjny PKO TFI. W poprzednich latach usługa zarządzania aktywami była wykonywana przez Credit Suisse

Bardziej szczegółowo

Czy warto kupować wynik?

Czy warto kupować wynik? Rozwój rynku wspólnego inwestowania w Polsce Zmiany liczby TFI oraz funduszy dostępnych szerokiemu gronu nabywców 600 500 400 300 200 100 liczba funduszy ogółem (lewa oś) liczba TFI (prawa oś) 45 40 35

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2017) wrz mar 14 16 paź kwi 14 16 maj lis 14 16 gru cze 14 16 sty lip 15 16 lut sie 15 16 mar wrz 15 16 kwi paź 15 16 maj lis 15 16 cze gru 15 16 lip sty 15 17 sie lut 15 17 wrz mar 15 17 FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

Jak dobrze wybrać fundusz stabilnego wzrostu

Jak dobrze wybrać fundusz stabilnego wzrostu Jak dobrze wybrać fundusz stabilnego wzrostu 1. Jaka alternatywa wobec funduszy obligacji? Sytuacja jaka panuje na polskim rynku kapitałowym w ostatnich miesiącach 2003 roku stanowi prawdziwe wyzwanie

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych styczeń 2009

Rating funduszy inwestycyjnych styczeń 2009 Rating Open Finance, 5 lutego 2008 r. Rating funduszy inwestycyjnych styczeń 2009 W styczniu kolejny miesiąc z rzędu spore zyski osiągali posiadacze funduszy inwestujących w papiery nominowane w walutach,

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup:

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: Wprowadzone zmiany: W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: GRUPA Przed zmianami Po zmianach PDP_UN PDP_PS PDP_CO PDP_XX dłużne polskie uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Duże zyski przyniosły inwestorom w 2010 roku fundusze koncentrujące się na akcjach polskich spółek.

Duże zyski przyniosły inwestorom w 2010 roku fundusze koncentrujące się na akcjach polskich spółek. Duże zyski przyniosły inwestorom w 2010 roku fundusze koncentrujące się na akcjach polskich spółek. Dla inwestorów, którzy ulokowali pieniądze w funduszach inwestycyjnych miniony rok nie był zły. Co prawda

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać giełdę czyli jak osiągnąć satysfakcjonujące wyniki inwestycyjne w długim terminie?

Jak pokonać giełdę czyli jak osiągnąć satysfakcjonujące wyniki inwestycyjne w długim terminie? Poznań, 22.10.2009 Informacja prasowa Jak pokonać giełdę czyli jak osiągnąć satysfakcjonujące wyniki inwestycyjne w długim terminie? Jak pokazuje doświadczenie zarówno inwestorów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy. Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% Punktacja za przekroczenie mediany

1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy. Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% Punktacja za przekroczenie mediany Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% 1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy Punktacja za przekroczenie mediany Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds FIO) AKP_MS 1 2.49% 0.1% 21.8% 13.0% 8 Amplico

Bardziej szczegółowo

Jak dobrze wybrać fundusz stabilnego wzrostu

Jak dobrze wybrać fundusz stabilnego wzrostu www.analizy.pl 19-03-2004 Tekst ukazał się 18 grudnia 2003 roku w dzienniku Rzeczpospolita w dodatku Moje Pieniądze Jak dobrze wybrać fundusz stabilnego wzrostu 1. Jaka alternatywa wobec funduszy obligacji?

Bardziej szczegółowo

Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł.

Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł. Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł. Na wybór funduszu akcyjnego wpływ mają przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2017) 6 lutego 2017 W styczniowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online bazującym na wskaźniku information

Bardziej szczegółowo

WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016

WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016 WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016 BGŻ BNP Paribas FIO (pierwsza wycena 31.03.2016) BGŻ BNP Paribas FIO subfundusze: Kwiecień 2016 Maj 2016

Bardziej szczegółowo

Fundusze 2w1 za czy przeciw?

Fundusze 2w1 za czy przeciw? Open Finance, 12.02.2009 r. Fundusze 2w1 za czy przeciw? Fundusze mieszane zrównoważone i stabilnego wzrostu są najczęściej wybieranym typem funduszy inwestycyjnych w naszym kraju. Alternatywą dla nich

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 maja 2015 r. RDM Wealth Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 28 lutego 2013 r. RDM Wealth Management S.A. (dotychczas: Analizy Online Asset Management S.A.) ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22)

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 08.03.17 1428,43 PLN 1,78 14,45 16,39 35,84 15,83 47,79 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Europa Środkowo-Wschodnia

Bardziej szczegółowo