PSZENICA OZIMA 2015 ( )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PSZENICA OZIMA 2015 ( )"

Transkrypt

1 DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENICA OZIMA 2015 ( ) Zeszyt 7 (17) Bukówka. Październik 2015.

2 Dolnośląski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego przewodniczący: mgr inż. Tomasz Kulon zca: prof. dr hab. Andrzej Kotecki zca: dr inż. Paweł Dopierała sekretarz: mgr inż. Regina Karkoszka Stacja Koordynująca PDO na Dolnym Śląsku COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie Kąty Wrocławskie Dyrektor: mgr inż. Anna Kamińska tel fax Opracował: mgr inż. Tomasz Kulon Rozpowszechnianie danych zawartych w publikacji wyłącznie z podaniem COBORU jako źródła informacji Wydawca: SDOO Zybiszów

3 WSTĘP W syntezie wykorzystano wyniki 24 doświadczeń z odmianami pszenicy ozimej przeprowadzonych na Dolnym Śląsku w latach Liczba i lokalizacja doświadczeń jest wystarczająca do uzyskania reprezentatywnych wyników. Jesienią 2014 roku założono na Dolnym Śląsku 8 doświadczeń. Ze względu na gradobicie nie uwzględniono doświadczenia w Zybiszowie. Przy ocenie wylegania oraz porażenia chorobami zestawiono wyniki jedynie z tych doświadczeń w których dane zjawisko wystąpiło, natomiast średnie dla wysokości roślin i masy 1000 ziarn pochodzą z tych punktów doświadczalnych, w których dokonano pomiaru. Obecnie w Krajowym Rejestrze znajduje się 91 odmian pszenicy ozimej. Spośród tych odmian Zespół Wojewódzki PDO, jesienią ubiegłego roku, wybrał do doświadczeń na Dolnym Śląsku 22 odmiany, które w poprzednich latach wypadły stosunkowo najlepiej w naszym województwie. Doświadczenia prowadzono jako dwupowtórzeniowe, na dwóch poziomach agrotechnicznych: a1 podstawowym a2 wysokim (zwiększone o 40 kg nawożenie azotowe, zwalczanie chorób grzybowych, stosowanie antywylegacza i dolistne dokarmianie mikronawozami). W opracowaniu, poza ogólnymi charakterystykami wszystkich odmian badanych w doświadczeniach PDO w roku 2015 podano również charakterystykę odmian wpisanych do krajowego rejestru w 2014 roku. II. ANALIZA WYNIKÓW DOŚWIADCZEŃ Średni plon pszenicy ozimej w doświadczeniach na Dolnym Śląsku wynosił w 2015 roku 88,7 dt/ha na poziomie podstawowym (a1) i 99,8 dt/ha na poziomie wysokim (a2). Był na poziomie niższym agrotechniki o 1,0 dt/ha wyższy a na poziomie wyższym identyczny jak w roku ubiegłym. Poziom plonowania zróżnicowany w poszczególnych miejscowościach od 59,9 dt/ha w Pawłowicach. do 112,2 dt/ha w Kobierzycach na podstawowym poziomie agrotechnicznym oraz od 69,0 dt/ha również w Pawłowicach do 127,16 dt/ha również w Kobierzycach. Porażenie roślin chorobami było podobne do roku ubiegłego. Mączniak prawdziwy wystąpił w 4 z 7 analizowanych pod tym względem doświadczeń w nasileniu na poziomie 7,8. Rdza brunatna wystąpiła w 6 analizowanych doświadczeniach w nasileniu na poziomie 7,6. Wrażliwą okazała się odmiana: KWS Magic, bardziej odporną natomiast Ostroga Septorioza liści i septorioza plew ocenione zostały odpowiednio w 3 doświadczeniach w nasileniu odpowiednio 6,3 i 6,8. Wyleganie w fazie dojrzałości mlecznej było znikome a przed zbiorem wystąpiło w skali 7.2 pkt. wyższą odpornością wyróżniła się odmiana Julius a niższą odmiana Patras. Przyrost plonu wraz ze zwiększeniem intensywności uprawy był wysoki i wyniósł 11,1 dt/ha.

4 III. CHARAKTERYSTYKA ODMIAN (Sporządzona na podstawie wieloletnich wyników doświadczeń przeprowadzonych na terenie całego kraju przez specjalistów COBORU. Odmiany jakościowe MULAN Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki nieco poniżej średniej. Mrozoodporność mała do średniej. Odporność na rdzę brunatną i septoriozę liści dość duża, na mączniaka, septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła przeciętna, na brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziarn średnia, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie w kłosie i liczba opadania dość duże. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacji SDS dość duży. Wydajność ogólna mąki dość słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. NATULA Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra. Mrozoodporność średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozę plew dość duża, na brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła średnia, na septoriozę liści i fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. OSTROGA Odmiana jakościowa (grupa A), o ościstym kłosie. Plenność przeciętna. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Mrozoodporność średnia. Odporność na rdzę brunatną duża do bardzo dużej, na brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew oraz choroby podstawy źdźbła dość duża, na fuzariozę kłosów przeciętna, na mączniaka dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania późny. Masa 1000 ziarn duża do bardzo dużej, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie duża, liczba opadania dość duża. Zawartość białka i ilość glutenu dość duże. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. ARKADIA. Odmiana jakościowa (A). Plenność średnia. Mrozoodporność wyróżniająca (5,5 o ). Odporność na rdzę brunatną dość duża, na septoriozę plew, brunatną plamistość liści, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła średnia, na septoriozę liści dość mała, na mączniaka prawdziwego bardzo mała. Rośliny wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren dość duża. Liczba opadania duża, zawartość białka średnia, wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. LINUS. Odmiana jakościowa (A). Plenność dobra. Mrozoodporność mała. Odporność na ważniejsze choroby średnia, jedynie na rdzę brunatną dość duża. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny. Masa 1000 ziaren dość mała. Liczba opadania duża, zawartość białka dość duża, wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. SAILOR. Odmiana jakościowa (A). Plenność dobra. Mrozoodporność prawie średnia (możliwość uprawy bez większego ryzyka wymarzania w całym kraju). Odporność na ważniejsze choroby średnia, jedynie na rdzę brunatną mała. Rośliny wysokie, masa 1000 ziaren dość duża. Liczba opadania dość duża, zawartość białka dość duża, wskaźnik sedymentacyjny SDS dość duży.

5 BOGATKA Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na choroby: mączniak dość duża, rdza brunatna średnia, septorioza liści średnia, septorioza plew średnia, fuzarioza kłosów średnia. Rośliny średniej wyskości, odporność na wyleganie średnia. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Odporność na porastanie w kłosie dość mała. Masa 1000 ziarn duża, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka dość duża, wskaźnik sedymentacji SDS duży. Ilość glutenu duża do bardzo dużej. Szklistość ziarna dość mała. Wydajność ogólna mąki duża. Plenność dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. FIDELIUS Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Mrozoodporność prawie średnia (możliwość uprawy bez większego ryzyka wymarzania w całym kraju). Odporność na mączniaka prawdziwego duża, na rdzę brunatną dość duża, na fuzariozę kłosów średnia, na septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła dość mała, a na septoriozę liści mała. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie średnia, Liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu dość małe. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. KWS OZON Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Mrozoodporność mała do średniej. Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną dość duża, na septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła średnia, na septoriozę plew i fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny niskie do bardzo niskich, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu mała do bardzo małej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. KWS DACANTO Odmiana chlebowa (B). Plenność dobra. Mrozoodporność mała do bardzo małej. Odporność na rdzę brunatną bardzo duża, na septoriozę liści duża, na mączniaka prawdziwego i brunatną plamistość liści dość duża, na septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła średnia, na fuzariozę kłosów dość mała. Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren duża. Liczba opadania duża do bardzo dużej, zawartość białka dość mała, wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. KWS MAGIC Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej. Mrozoodporność mała do bardzo małej (2,5 o ). Odporność na rdzę brunatną duża do bardzo dużej, na septoriozę liści duża, na mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów dość duża, na choroby podstawy źdźbła i septoriozę plew średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała do bardzo małej, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu dość mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. PATRAS Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Odporność na mączniaka prawdziwego, brunatną,. plamistość liści i fuzariozę kłosów dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, septoriozę liści i septoriozę plew średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka i ilość glutenu średnia. Wskaźnik

6 sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.. Mrozoodporność dość mała (4 o ). PLATIN Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej. Mrozoodponość dość mała (4 o ). Odporność na rdzę brunatną duża do bardzo dużej, na, brunatną plamistość liści, septoriozę liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów dość duża, na choroby podstawy źdźbła średnia, na mączniaka prawdziwego dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu mała do bardzo małej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. ARKTIS. Odmiana jakościowa (grupa A), o wyróżniających się parametrach wypiekowych. Plenność średnia. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Zimotrwałość prawie średnia (4,5 o ). Odporność na mączniaka prawdziwego duża, na choroby podstawy źdźbła i fuzariozę kłosów dość duża, na brunatną plamistość liści, septoriozę liści i septoriozę plew średnia, na rdzę brunatną dość mała. Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren przeciętna, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania duża. Zawartość białka duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Reprezentant zachowującego: DSV Polska sp. z o.o. LAVANTUS. Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dość dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość mała do średniej (3,5 o ). Odporność na rdzę brunatną i brunatną plamistość liści dość duża, na choroby podstawy źdźbła, septoriozę liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów średnia, na mączniaka prawdziwego dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała do bardzo małej, wyrównanie słabe do bardzo słabego, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Reprezentant zachowującego: SaatenUnion Polska sp. z o.o. ARTIST. Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość dość mała (4 o ). Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozę plew dość duża, na choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów średnia, na septoriozę liści dość mała. Rośliny o średniej wysokości i odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Reprezentant zachowującego: DSV Polska sp. z o.o.

7 Charakterystyka odmian pszenic ozimych wpisanych do krajowego rejestru w roku 2014 KWS LIVIUS. (KW ) Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość mała (3 o ). Odporność na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę liści i septoriozę plew dość duża, na choroby podstawy źdźbła i fuzariozę kłosów średnia, na mączniaka prawdziwego dość mała. Rośliny wysokie do bardzo wysokich, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Reprezentant zachowującego: KWS Lochow Polska sp. z o.o. PENGAR. (BB ) Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dość dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość mała (3 o ). Odporność na rdzę brunatną duża, na mączniaka prawdziwego, septoriozę liści i septoriozę plew dość duża, na choroby podstawy źdźbła i fuzariozę kłosów średnia, na brunatną plamistość liści dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania późny. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS dość duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Pełnomocnik hodowcy: SaatenUnion Polska sp. z o.o. FAKIR. (Hadm ) Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dość dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej. Zimotrwałość prawie średnia (4,5 o ). Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego i septoriozę plew dość duża, na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę liści i fuzariozę kłosów średnia. Rośliny o średniej wysokości i odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość dobra. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Reprezentant zachowującego: Lantmännen SW Seed sp. z o.o. TOBAK (BB W) Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność bardzo dobra. Zimotrwałość dość mała (3,5 o ). Odporność na mączniaka prawdziwego, septoriozy liści i septoriozę plew dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną i brunatną plamistość liści średnia, na fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie średnie. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Zgłaszający: Saaten Union Polska sp. z o.o. RGT KILIMANJARO (R 10923) Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność bardzo dobra. Zimotrwałość mała do średniej (4,0 o ). Odporność na rdzę brunatną, septoriozę plew i fuzariozę kłosów dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, septoriozy liści i brunatną plamistość liści średnia. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie średnie. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania bardzo

8 duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o. FRANZ (NORD 06053/58) Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność bardzo dobra. Zimotrwałość dość mała (3,5 o ). Odporność na rdzę brunatną duża, na mączniaka prawdziwego i brunatną plamistość liści dość duża, na choroby podstawy źdźbła, septoriozy liści i septoriozę plew średnia, na fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny o średniej wysokości i przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie średnie. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby mała. Zgłaszający: SaatenUnion Polska sp. z o.o. HONDIA (DNKO 4) Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność bardzo dobra. Zimotrwałość średnia (5,0 o ). Odporność na mączniaka prawdziwego duża, na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów dość duża, na choroby podstawy źdźbła i septoriozy liści średnia. Rośliny o średniej wysokości i dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie dość dobre. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. KWS DAKOTA (KW ) Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność bardzo dobra. Zimotrwałość dość mała (3,5 o ). Odporność na rdzę brunatną dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość liści, septoriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów średnia. Rośliny niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dość dobre. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania średnia. Zawartość białka dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o. KWS LOFT (KW ) Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność bardzo dobra. Zimotrwałość mała (2,5 o ). Odporność na rdzę brunatną duża, na mączniaka prawdziwego i septoriozę plew dość duża, na choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści, septoriozy liści i fuzariozę kłosów średnia. Rośliny o średniej wysokości i dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie słabe. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o. KWS TRAMP (KW ) Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność bardzo dobra. Zimotrwałość dość duża (5,5 o ). Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozę plew dość duża, na choroby podstawy źdźbła, septoriozy liści i fuzariozę kłosów średnia, na brunatną plamistość liści dość mała. Rośliny niskie, o dużej do bardzo dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie dość słabe. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o. Rotax (STRU ) Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność bardzo dobra. Zimotrwałość prawie średnia (4,5 o ). Odporność na rdzę brunatną duża, na mączniaka prawdziwego i

9 septoriozę plew dość duża, na choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści, septoriozy liści i fuzariozę kłosów średnia. Rośliny o średniej wysokości i małej do bardzo małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała do bardzo małej, wyrównanie słabe do bardzo słabego. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka dość mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Zgłaszający: SaatenUnion Polska sp. z o.o. PROMOCJA (MHRPP1011) Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność bardzo dobra. Zimotrwałość prawie średnia (4,5 o ). Odporność na choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści, septoriozy liści septoriozę plew i fuzariozę kłosów średnia, na rdzę brunatną dość mała, na mączniaka prawdziwego mała. Rośliny wysokie do bardzo wysokich, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie średnie. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka dość mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Zgłaszający: Małopolska Hodowla RoślinHBP sp. z o.o. BELISSA (SMH 8527) Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność bardzo dobra. Zimotrwałość prawie średnia (4,5 o ). Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną dość duża, na choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści, septoriozy liści i septoriozę plew średnia, na fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny dość niskie, o dużej do bardzo dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dość dobre. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR" FLORUS (STRU ) Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra. Zimotrwałość mała (3,0 o ). Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną dość duża, na choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści, septoriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów średnia. Rośliny o średniej wysokości i dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren mała do bardzo małej, wyrównanie bardzo słabe. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS dość duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Zgłaszający: SaatenUnion Polska sp. z o.o. OHIO (BB ) Odmiana pastewna (grupa C). Plenność bardzo dobra. Zimotrwałość mała (2,5 o ). Odporność na rdzę brunatną i septoriozę plew duża, na mączniaka prawdziwego dość duża, na choroby podstawy źdźbła, septoriozy liści i fuzariozę kłosów średnia, na brunatną plamistość liści dość mała. Rośliny o średniej wysokości i dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren bardzo duża, wyrównanie dobre do bardzo dobrego. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Zgłaszający: SaatenUnion Polska sp. z o.o. BOLEK (BB ) Odmiana pastewna (grupa C). Plenność bardzo dobra. Zimotrwałość mała (3,0 o ). Odporność na rdzę brunatną i septoriozę plew duża, na mączniaka prawdziwego i brunatną plamistość liści dość duża, na choroby podstawy źdźbła, septoriozy liści i fuzariozę kłosów średnia. Rośliny wysokie, o małej do bardzo małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny do bardzo późnego, dojrzewania późny. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie dobre. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Zgłaszający: SaatenUnion Polska sp. z o.o

10

11 IV. WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Tabela 1. Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru Lp. Odmiana Rok wpisania do Krajowego Rejestru w Polsce 1 KWS Dacanto Bogatka Ostroga Fidelius Sailor Arkadia Hondia Belissa KWS Ozon KWS Dacanto KWS Magic Julius CCA 13 Natula Mulan Platin Lavantus 2013 Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmian zagranicznych dodatkowo pełnomocnika w Polsce KWSLochow Polska sp. z o.o. ul. Słowiańska Prusy tel. 71/ Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.; Choryń, Racot, tel. 65/ Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Smolice 146, Kobylin, tel. 65/ KWS Lochow Polska Kondratowice, ul. Słowiańska 5, tel.71/ Małopolska Hodowla RoślinHBP sp. z o.o. ul. Żbożowa 4, Kraków SaatenUnion Polska sp. z o.o. ul. Straszewska Wągrowiec 17 Fakir 2013 Syngenta Polska sp. z o.o. ul. Szamocka 8 PL Warszawa 18 Linus 2011 RAGT Semences 19 RGT Kilimanjaro 2014 ul. Sadowa 10A, Łysomice 20 Patras Arktis Artist 2013 DSV Polska sp. z o.o. ul. Straszewska Wągrowiec

12 Tabela 2. Pszenica ozima. Warunki polowe doświadczeń. Rok zbioru 2015 Miejscowość HRR Kobierzyce SDOO Krościna Mała KWS Lochow Kondratowice ZD UP Pawłowice SDOO Naroczyce SDOO Tomaszów Bol. SDOO Tarnów Śląski Kompleks gleb Klasa bonitacyjna gleby IIIa IIIa II IIIb IVa IVa IIIa Zasobność gleby P2O5.wysoka b. wysoka średnia wysoka b wysoka wysoka Zasobność gleby K2O średnia średnia średnia b wysoka średnia średnia Zasobność gleby Mg wysoka wysoka średnia b wysoka wysoka b. wysoka PH gleby w KCl obojętny 6,8 7,1 6,3 6,5 6,9 Przedplon Bobik Rzepak ozimy Rzepak ozimy Rzepak ozimy Rzepak ozimy Pszenica ozima Rzepak ozimy Nawożenie N na poziomie a Nawożenie N na poziomie a Nawożenie P2O5 (kg/ha) Nawożenie K2O (kg/ha) Data siewu Obsada nasion na 1m Zaprawa nasienna Vitavax 2000 Orius Celest 200 ml Funaben Plus Orius 150 g Sarfun T 200 g Herbicyd Fungicyd a2 (pierwszy zabieg) Fungicyd a2 (drugi zabieg) Regulator wzrostu na poz. a2 Glean 75 7g LegatoPlus 1,2l Secator + Protugan20,15 +2,5 l Komplet +Glean 0,4l+6g Atlantis 0,6 l Chiseul 60g + Granstar 10g Legato Plus 1,5l Legato Plus 1,5l+Glean 15g Zaprawa nasienna T 20g Legato Plus 125l Segurist 1l Wirtuoz 1.2l Wirtuoz 1,0 l Bumper 0,5l Duett Ultra 0,6l Falcon 0,6 l Tilt Turbo 1l Swing+syrius 1+0,5 ll Moddus 0,4l Cerone 0,7l Treoris 2,5 l Stabilan 1.5 l Duett Ultra 0,6l Antywylegacz 1l Moddus 0,3l Artea 0,5l Artea 0,5l Soligor 0,7 l Tern Premium 1 l Cerone 0,75 l Cerone 0,75 l Moddus 0,4l Nawóz dolistny na poz. a2 Zboże Efekt 6l Basfoliar 10l Basfoliar 8 l Basfoliar 6l Basfoliar 5 l Plonvit Z 2l

13 Tabela 3a. Pszenica ozima. Wyniki ogólne doświadczeń. Rok zbioru Miejscowość HRR Kobierzyce SDOO Krościna Mała KWS Lochow Kondratowice ZD UP Pawłowice a1 a2 a1 a2 a1 a2 a1 a2 Stan roślin przed zimą (skala 9 0 ) 9,0 9,0 9,0 9,0 Stan roślin po zimie (skala 9 0 ) 9,0 9,0 9,0 9,0 Jesienne zahamowanie wegetacji (data) Wiosenne ruszenie wegetacji (data) Termin kłoszenia (data) Termin dojrzałości wosk. (data) 1, Zbiór omłot (data) Wysokość roślin (cm) Wyleganie przed zbiorem (skala 9 0 ) 3,8 4,3 Mączniak (skala 9 0 ) 8,7 9 Rdza brunatna (skala 9 0 ) 7,4 9 7,8 8,7 8,0 8,3 Septorioza liści (skala 9 0 ) 5,7 6,2 7,0 8,1 Septorioza plew (skala 9 0 ) 7,4 7,7 Masa 1000 ziarn (g) 47,39 50,48 52,36 53,35 51,76 52,01 47,10 47,13 Plon ziarna (dt z ha) 112,22 127,16 95,38 103,17 100,02 116,31 59,86 68,96 Wyniki średnie z wszystkich odmian badanych we wszystkich doświadczeniach. brak danych w chwili opracowywania wyników

14 Tabela 3b. Pszenica ozima. Wyniki ogólne doświadczeń. Rok zbioru Miejscowość SDOO Naroczyce SDOO Tomaszów Bol. SDOO Tarnów Śląski a1 a2 a1 a2 a1 a2 Stan roślin przed zimą (skala 9 0 ) 9,0 9,0 9,0 Stan roślin po zimie (skala 9 0 ) 8,9 8,4 8,5 8,0 Jesienne zahamowanie wegetacji (data) Wiosenne ruszenie wegetacji (data) Termin kłoszenia (data) Termin dojrzałości wosk. (data) Zbiór omłot (data) 31, Wysokość roślin (cm) Wyleganie przed zbiorem (skala 9 0 ) 8,9 9 8,4 8,5 8,9 9 Mączniak (skala 9 0 ) 6,8 7,6 8,7 8,9 8,0 8,1 Rdza brunatna (skala 9 0 ) 8,7 9 8,5 8,7 6,2 7,4 Septorioza liści (skala 9 0 ) 5,2 6,5 7,2 8,2 Septorioza plew (skala 9 0 ) 5,8 8,7 6,1 7,5 Masa 1000 ziarn (g) 49,95 48,88 49,28 52,82 Plon ziarna (dt z ha) 86,75 96,88 70,52 72,67 96,16 113,22 Wyniki średnie z wszystkich odmian badanych we wszystkich doświadczeniach. brak danych w chwili opracowywania wyników

15 Tabela 4. Pszenica ozima. Plon ziarna odmian w miejscowościach (% wzorca). Rok zbioru Punkt dośw. Odmiana. Naroczyce Krościna Mała Tomaszów Bol. Tarnów Śląski Poziom a1 Kobierzyce Kondratowice Pawłowice Naroczyce Krościna Mała Tomaszów Bol. Tarnów Śląski Poziom a2 wzorzec, dt/ha 86,75 95,38 70,52 96,16 112,22 100,02 59,86 96,88 103,17 72,67 113,22 127,16 116,31 68,96 KWS Ozon Patras Artist RGT Kilimanjaro Bogatka Mulan Ostroga o/ Natula Fidelius Sailor KWS Dacanto Arkadia Linus KWS Magic Platin Lavantus Arktis Fakir Hondia KWS Dakotana Belissa Julius Kobierzyce Kondratowice Pawłowice

16 Tabela 5. Pszenica ozima. Plon względny ziarna. Lata zbioru: Dolny Śląsk. Wzorzec = średnia wszystkich odmian Plon ziarna Lp. Odmiana Poziom a1 Poziom a Wzorzec, dt/ha 69,5 87,7 88,7 78,6 72,1 80,8 99,8 99,8 90,3 81,5 1 KWS Ozon Patras Artists RGT Kilimanjaro Bogatka Mulan Ostroga Natula Fidelius Sailor KWS Dacanto Arkadia Linus KWS Magic Platin Lavantus Arktis Fakir Hondia KWS Dakotana Belissa Julius Liczba doświadczeń

17 Tabela 6. Pszenica ozima. Porażenie odmian przez ważniejsze choroby (odchylenie od wzorca). Rok zbioru Lp. Odmiana Mączniak prawdziwy skala 9 0 Rdza brunatna skala 9 0 Septorioza liści skala 9 0 Septorioza plew skala 9 0 a1 a2 a1 a2 a1 a2 a1 a2 Wzorzec (skala 9 0 ) 7,8 8,2 7,6 8,5 6,3 7,3 6,8 8,0 1 KWS Ozon 0,6 0,1 0,3 0,2 0,2 0,5 0,6 0,5 2 Patras 0,3 0,3 0,3 0,0 0,1 0,4 0,3 0,1 3 Artist 0,4 0,1 0,3 0,1 0,3 0,4 0,4 0,2 4 RGT Kilimanjaro 0,2 0,1 0,0 0,0 0,7 0,4 0,1 0,1 5 Bogatka 0,4 0,1 0,2 0,2 1,0 0,1 0,2 0,3 6 Mulan 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,4 0,2 7 Ostroga o/ 0,0 0,4 1,0 0,1 0,2 0,1 0,6 0,2 8 Natula 0,4 0,1 0,4 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 9 Fidelius 0,0 0,2 0,3 0,2 0,7 0,3 0,6 0,3 10 Sailor 0,1 0,1 0,4 0,2 0,0 0,4 0,1 0,1 11 KWS Dacanto 0,3 0,4 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1 0,5 12 Arkadia 1,0 0,7 0,1 0,4 0,7 0,1 0,2 0,4 13 Linus 0,4 0,1 0,2 0,0 0,4 0,4 0,3 0,1 14 KWS Magic 0,1 0,1 1,2 0,8 0,0 0,1 0,5 0,1 15 Platin 0,0 0,1 0,7 0,2 0,0 0,1 0,6 0,2 16 Lavantus 0,5 0,1 0,4 0,1 0,0 0,3 0,4 0,1 17 Arktis 0,4 0,3 0,4 0,0 0,1 0,5 0,4 0,2 18 Fakir 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,1 0,1 19 Hondia 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0,4 20 KWS Dakotana 0,0 0,1 0,5 0,1 0,1 0,7 0,1 0,3 21 Belissa 0,0 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,6 0,1 22 Julius 0,2 0,1 0,2 0,1 0,5 0,7 0,6 0,4 Liczba doświadczeń

18 Tabela 7. Pszenica ozima. Ważniejsze właściwości rolniczoużytkowe (odchylenia od wzorca).rok zbioru 2015 Lp. Odmiana Dojrzałość woskowa ( dni od 1.01) Wyleganie w fazie dojrzałości mlecznej ( skala 9 0 ) Wyleganie przed zbiorem ( skala 9 0 ) Wysokość roślin ( cm ) Masa 1000 ziarn ( g ) a1 a2 a1 a2 a1 a2 a1 a2 a1 a2 Wzorzec (skala 9 0 ) ,8 8,9 7,2 7, ,64 50,78 1 KWS Ozon 0 1 0,1 0, ,67 2,28 2 Patras 1 0 1,4 0, ,15 5,6 3 Artist 1 1 0,3 0, ,13 2,38 4 RGT Kilimanjaro 1 2 1,8 1, ,4 0,21 5 Bogatka 2 2 0,2 0, ,98 6,21 6 Mulan 1 1 0,3 0, ,06 1,18 7 Ostroga o/ 2 1 0,4 0, ,12 2,62 8 Natula 1 0 0,0 0, ,01 0,79 9 Fidelius 1 1 0,4 0, ,38 0,9 10 Sailor 1 0 0,5 0, ,37 0,04 11 KWS Dacanto 2 2 0,0 0, ,52 2,19 12 Arkadia 1 1 0,6 0, ,65 4,45 13 Linus 1 1 0,4 0, ,99 3,12 14 KWS Magic 0 0 0,1 0, ,7 6,36 15 Platin 1 1 0,1 0, ,75 3,18 16 Lavantus 1 1 0,3 0, ,92 3,58 17 Arktis 0 0 0,5 0, ,28 0,17 18 Fakir 1 1 0,3 0, ,92 1,23 19 Hondia 1 1 0,4 0, ,38 2,22 20 KWS Dakotana 1 0 0,0 0, ,17 1,46 21 Belissa 1 1 0,0 0, ,19 0,1 22 Julius 1 1 1,8 1, ,15 0,19 Liczba doświadczeń Wyniki wylegania w tabeli zamieszczono jedynie z tych doświadczeń w których zjawisko to wystąpiło. Wzorzec średnie z wszystkich odmian.

19 Tab. 8. Informacja o odmianach z listy CCA badanych przedwstępnie. Wyniki z roku. Odmiana Plon dt/ha Poziom a1 a wzorzec 87,7 88,7 88,2 99,8 99,8 99,8 Pamier Toras Folklor 86,7 99,9 86,3 100,5 100,5 112,6 Matchball 88,1 96,0 92,1 98,3 109,1 103,7 Rubisko 96,7 100,3 98,5 109,6 109,8 109,7 Boregar Rebell Golem Norin Zeppelin Opal Agil Gordian Euclide KWS Pius 94,2 102,9 99,4 108,1 Wzorzec = średnia wszystkich odmian z doboru K na Dolnym Śląsku w doświadczeniu. 91,6 92,5 85,9 85,2 86,4 95,3 102,1 96,2 106,4 100,7 99,7 101,2 100,1 107,6 111,4 111,1

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( ) ,DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 (2014-2016) Zeszyt 6 ( 18 ) Bukówka. pażdziernik 2016..

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 ( ) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015 r.

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 ( ) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015 r. DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 (2013-2015) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017(2015-2017) Bukówka.Grudzień 2017 Dolnośląski Zespół Porejestrowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 ( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 (2016-2018) Bukówka. Grudzień 2018 Dolnośląski Zespół

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO i ROLNICZEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2014 (2012-2014) Zeszyt 6 ( 16 ) wydawnictwo sto

Bardziej szczegółowo

PSZENICA OZIMA 2017( )

PSZENICA OZIMA 2017( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENICA OZIMA 2017(2015-2017) Bukówka.Grudzień 2017 Dolnośląski Zespół Porejestrowego

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2016 r. Grupa jakości. Rok wpisania do: Lp. Odmiana. KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2016 r. Grupa jakości. Rok wpisania do: Lp. Odmiana. KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan I Pszenica ozima Pszenica jest najważniejszym pod względem gospodarczym zbożem w kraju, a jej forma ozima jest zbożem o największym areale uprawy w Polsce. Jest podstawowym surowcem w przemyśle młynarsko-piekarskim

Bardziej szczegółowo

1.1. Pszenica ozima B B. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) DSV Polska sp. z o.o Wągrowiec ul.

1.1. Pszenica ozima B B. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) DSV Polska sp. z o.o Wągrowiec ul. 1.1. Pszenica ozima Tabela 3 Pszenica ozima odmiany badane w 2018 r. Rok wpisania do: Lp. Odmiana KR 1 ) LOZ 2 ) 1 Patras 2012 2015 2 rtist 2013 2016 3 RGT Kilimanjaro 2014 2017 4 Formacja 2017 5 Ostroga

Bardziej szczegółowo

PSZENICA JARA 2017( )

PSZENICA JARA 2017( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENICA JARA 2017(2015-2017) Bukówka.Październik 2017 Dolnośląski Zespół

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ JARY 2016 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ JARY 2016 ( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ JARY 2016 (2014-2016) Zeszyt 4 ( 18 ) Bukówka. październik 2016.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2014 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2014 ( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO i ROLNICZEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2014 (2012-2014) Zeszyt 2 ( 16 ) wydawnictwo sto

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Rok wpisania do: KRO *) LOZ **) 1 Bogatka Grupa jakości. Lp. Odmiana. 2 Figura Markiza

I Pszenica ozima. Rok wpisania do: KRO *) LOZ **) 1 Bogatka Grupa jakości. Lp. Odmiana. 2 Figura Markiza I Pszenica ozima Pszenica ozima ma największe znaczenie spośród zbóż uprawianych w Polsce. Od wielu lat hodowla pszenicy zarówno w kraju, jak i za granicą wykazuje duży postęp. Świadczy o tym wpisywana

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN PSZENICY OZIMEJ W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN PSZENICY OZIMEJ W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN PSZENICY OZIMEJ W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim 1 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR

LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR Odmiana jakościowa (grupa A), o wyróŝniających się parametrach technologicznych. Mrozoodporność mała do średniej. Odporność

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Pszenica jara charakterystyka odmian pszenicy jarej zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego. 1 Bombona 2 Arabella 3 Izera

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO. Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku OWIES 2017( )

DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO. Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku OWIES 2017( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku OWIES 2017(2015-2017) Bukówka. Grudzień 2017 Dolnośląski Zespół Porejestrowego

Bardziej szczegółowo

OWIES 2018 ( )

OWIES 2018 ( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku OWIES 2018 (2016-2018) Bukówka. Grudzień 2018 Dolnośląski Zespół Porejestrowego

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2013 r.

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2013 r. I Pszenica ozima Wzrost popularności uprawy pszenicy w Polsce polega na szerokim zastosowaniu zebranego ziarna, dużych możliwościach produkcyjnych w warunkach klimatycznych i glebowych naszego kraju oraz

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ JARY 2017( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ JARY 2017( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ JARY 2017(2015-2017) Bukówka. Listopad 2017 Dolnośląski Zespół Porejestrowego

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław

4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław 4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław Uwagi ogólne Jesienią roku 2014 zostało zarejestrowanych 10 nowych odmian: Belissa, Florus, Franz, Honda, KWS Dakota, KWS Loft, Ohio, RGT Kilimanjaro,

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

4. Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 4. Pszenica ozima Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2017/18 w ramach PDO w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzono trzy doświadczenia z pszenicą ozimą, które zlokalizowano w stacjach doświadczalnych:

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenica ozima 2015

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenica ozima 2015 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Pszenica ozima

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2013 powierzchnia uprawy pszenżyta wynosiła

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima - mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław

4. Pszenica ozima - mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław 4. Pszenica ozima - mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław Uwagi ogólne Na początku roku 2016 zarejestrowano 18 nowych odmian: 3 jakościowe chlebowe (Lindbergh, Mirek, Nordkap), 13 chlebowych (Bartosz, Bonanza,

Bardziej szczegółowo

Dobór odmian do doświadczeń PDO w województwie

Dobór odmian do doświadczeń PDO w województwie Dolnośląska Lista Zalecanych do uprawy odmian roślin uprawnych 2014 zboża i rzepak ozimy Dolnośląski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, spośród kilkudziesięciu odmian w każdym gatunku

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do:

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do: Pszenica jara Pszenicy jarej uprawia się w Polsce znacznie mniej niż ozimej z uwagi na nieco mniejszą jej plenność. Jej znaczenie gospodarcze jest jednak duże ze względu na większą, niż w pszenicy ozimej,

Bardziej szczegółowo

Pawo. Todan. Algoso. Leontino. Pizarro. Trigold. Tulus. Cerber. Cyrkon. Elpaso. Fredro. Constant* Baltiko. Gniewko. Alekto. Borwo. Pigmej.

Pawo. Todan. Algoso. Leontino. Pizarro. Trigold. Tulus. Cerber. Cyrkon. Elpaso. Fredro. Constant* Baltiko. Gniewko. Alekto. Borwo. Pigmej. Tabela Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana * Rok wpisania do Krajowego Rejestru Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia DE DE FR Adres hodowcy lub jednostki zachowującej odmianę,

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i Pszenica twarda ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do Krajowego Lp.

Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i Pszenica twarda ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do Krajowego Lp. Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Rok wpisania do Rok Liczba Krajowego Lp. Odmiana włączenia lat w Rejestru Odmian do LZO LZO w Polsce Kod kraju pochodzenia Adres

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław Uwagi ogólne Na początku roku 2017 wpisano do Krajowego rejestru 7 nowych odmian w tym: 4 jakościowe chlebowe (Formacja, KWS Firebird, KWS Spencer,

Bardziej szczegółowo

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2015

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2015 ZBOŻA JARE ZBOŻA OZIME RZEPAK OZIMY ZIEMNIAKI

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2017 r. Rok wpisania do: KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan Grupa, jakości. Lp.

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2017 r. Rok wpisania do: KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan Grupa, jakości. Lp. I Pszenica ozima Znaczenie gospodarcze pszenicy jest bardzo duże, jest to cenione i powszechnie uprawiane zboże. Ziarno pszenicy wykorzystywane jest do wielu celów. Służy do produkcji mąki, z której powstaje

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Wstęp. Celem doświadczenia jest sprawdzenie przydatności do uprawy odmian form ozimych i jarych pszenicy przy późnym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Pszenica ozima Uwagi ogólne

Rozdział 3 Pszenica ozima Uwagi ogólne Rozdział 3 Pszenica ozima Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą ozimą w roku przeprowadzono w 5-ciu punktach doświadczalnych reprezentujących różne rejony klimatyczno glebowe województwa.

Bardziej szczegółowo

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2012 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2012 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento II Pszenżyto ozime Z danych statystycznych wynika, że powierzchnia uprawy tego gatunku, po drastycznych spadkach na początku ubiegłej dekady, w ostatnich latach systematycznie wzrasta. Nowe odmiany rejestrowane

Bardziej szczegółowo

1.1. Pszenica jara. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) Grupa, jakości. Ostka Smolicka 1) SMH 87 2 ) 2011

1.1. Pszenica jara. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) Grupa, jakości. Ostka Smolicka 1) SMH 87 2 ) 2011 1.1. Pszenica jara Tabela 31 Pszenica jara odmiany badane w 2018 roku. Rok wpisania do: KR LOZ 1 Tybalt 2005 2007 2 Ostka Smolicka 1) 2010 2012 3 SMH 87 2 ) 2011 4 Mandaryna 2014 2018 5 Harenda 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenica jara. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011

Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenica jara. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do KR Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia PDOiR z pszenicą jarą w 2011 roku przeprowadzono w trzech punktach. W SDOO Węgrzce przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana

Tabela 1 Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana Tabela Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: - ostka * Henrik Rok wpisania do Krajowego Rejestru Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia jakościowe ( grupa A) chlebowe ( grupa B) FR AT pozostałe

Bardziej szczegółowo

Pszenica zwyczajna jara - Krzysztof Springer - ZDOO Nowy Lubliniec Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica zwyczajna jara - Krzysztof Springer - ZDOO Nowy Lubliniec Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica zwyczajna jara - Krzysztof Springer - ZDOO Nowy Lubliniec Uwagi ogólne W roku do Krajowego rejestru wpisano cztery nowe odmiany pszenicy zwyczajnej jarej: Atrakcja, Fala, KWS Sunny, MHR Jutrzenka.

Bardziej szczegółowo

5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław

5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław 5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław Uwagi ogólne Zaletą uprawy jęczmienia ozimego jest dobre plonowanie, wcześniejszy zbiór, korzystny przedplon dla rzepaku ozimego. Jednak słaba mrozoodporność

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2015 r. Rok wpisania do: KRO LOZ

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2015 r. Rok wpisania do: KRO LOZ Pszenica jara Pszenica jara jest szczególnie podatna na wpływ temperatury - wczesną wiosną korzystnie reaguje na niewielkie przymrozki, które są jej potrzebne do jarowizacji. Do wysokiego i wiernego plonowania

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 6. Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2016/, w ramach PDO w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we

Bardziej szczegółowo

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Pszenica ozima należy do zbóż o największym znaczeniu gospodarczym, ze względu na wszechstronność wykorzystania ziarna, jak najwyższy

Bardziej szczegółowo

LOZ 2019 uprawy ozime

LOZ 2019 uprawy ozime LOZ 2019 uprawy ozime 28 stycznia w Siedzibie Sejmiku w Szczecinie obradował wojewódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, który opracował Listę odmian zalecanych do uprawy na obszarze

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. W strukturze zasiewów zbóż z mieszankami, udział jarej formy pszenżyta jest

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ JARY

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ JARY DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO i ROLNICZEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ JARY 2013 (2011-2013) Zeszyt 6 ( 15 ) wydawnictwo sto

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2015

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Stacja Koordynująca Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze w woj. lubelskim, Cicibór Duży

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zbóż ozimych zalecanych do wysiewu w województwie świętokrzyskim na rok 2016

Lista odmian zbóż ozimych zalecanych do wysiewu w województwie świętokrzyskim na rok 2016 Lista odmian zbóż ozimych zalecanych do wysiewu w województwie świętokrzyskim na rok 2016 Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze jest prawnie

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2015roku powierzchnia uprawy pszenżyta

Bardziej szczegółowo

w 2013 roku na przeciętnym poziomie agrotechniki. Jej przyrost na poziomie intensywnym wynosił 1,5-1,8 g. Celniejszym ziarnem cechowały się odmiany

w 2013 roku na przeciętnym poziomie agrotechniki. Jej przyrost na poziomie intensywnym wynosił 1,5-1,8 g. Celniejszym ziarnem cechowały się odmiany PSZENICA JARA Doświadczenia z pszenicą jarą prowadzono w Głubczycach, z poszerzonym doborem 17 odmian oraz w Bąkowie, Łosiowie i Pągowie z doborem wojewódzkim 9 odmian na dwóch poziomach agrotechniki.

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica ozima Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2013/14 w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzono cztery doświadczenia z pszenicą ozimą, które zlokalizowano w stacjach doświadczalnych:

Bardziej szczegółowo

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Powierzchnia uprawy pszenicy jarej w Polsce w 2009 roku wynosiła 337 tys. ha i była mniejsza o około 8 tys. ha w porównaniu z rokiem 2008.

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław

4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław 4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław Uwagi ogólne Na początku roku 2018 zarejestrowano 11 nowych odmian: 4 jakościowe chlebowe (Apostel, Comandor, Euforia, Reduta), sześć chlebowych (Błyskawica,

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Wyniki.

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Wyniki. Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Celem badań było sprawdzenie plonowania odmian form ozimych i jarych pszenicy przy listopadowym terminie siewu, ich mrozoodporności,

Bardziej szczegółowo

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Według danych GUS średnia łączna powierzchnia uprawy pszenicy ozimej w Polsce w latach 2009-2011 wynosiła ponad 1,9 mln ha, co stanowi

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko pomorskim przeprowadzono pięć doświadczeń z pszenżytem ozimym zlokalizowanych w SDOO Chrząstowo, Farol Falęcin, DANKO HR Choryń Zakład Sobiejuchy,

Bardziej szczegółowo

wg Listy Opisowej Odmian - COBORU

wg Listy Opisowej Odmian - COBORU wg Listy Opisowej Odmian - COBORU RZEPAK JARY FENJA - Odmiana populacyjna. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozynolanów średnia. Zawartość białka ogólnego w suchej masie beztłuszczowej nieco mniejsza

Bardziej szczegółowo

1.1. Jęczmień ozimy. Rok wpisania do: Lp. Odmiana KR LOZ. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) 1 Souleyka

1.1. Jęczmień ozimy. Rok wpisania do: Lp. Odmiana KR LOZ. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) 1 Souleyka 1.1. Jęczmień ozimy Tabela 24 Jęczmień ozimy odmiany badane w 2018 roku. Rok wpisania do: Lp. Odmiana KR LOZ 1 Souleyka 2010 2013 2 KWS Meridian 2011 2014 3 Titus 2012 2015 4 Zenek 2013 2015 5 SU Melania

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015 Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015 Pszenica ozima TONACJA (2001) Odmiana jakościowa (grupa A). Zimotrwałość - dość duża. Odporność na septoriozę liści i

Bardziej szczegółowo

Masa 1000 ziaren wynosiła średnio na przeciętnym poziomie agrotechniki 32,0g w 3-leciu i 30,0g w ostatnim roku. Na poziomie intensywnym notowano jej

Masa 1000 ziaren wynosiła średnio na przeciętnym poziomie agrotechniki 32,0g w 3-leciu i 30,0g w ostatnim roku. Na poziomie intensywnym notowano jej ŻYTO OZIME Doświadczenia z żytem ozimym prowadzono w Głubczycach z poszerzonym doborem 19 odmian oraz w Bąkowie i Łosiowie z doborem wojewódzkim 15 odmian na dwóch poziomach agrotechniki. W latach 2011

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2015/, w ramach PDO w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Stacja Koordynująca Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze w woj. lubelskim, Cicibór 80,

Bardziej szczegółowo

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2014

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2014 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2014 ZBOŻA JARE ZBOŻA OZIME RZEPAK OZIMY ZIEMNIAKI

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń

4. Pszenica ozima Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń 4. Pszenica ozima Uwagi ogólne W roku zarejestrowano 9 nowych odmian. Obecnie w krajowym rejestrze znajduje się 83 odmiany z czego: 41 odmian zaliczono do grupy technologicznej jakościowej (A), 32 do chlebowej

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego.

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2018

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2018 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Stacja Koordynująca Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze w woj. lubelskim, Cicibór 80,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenica ozima 2017

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenica ozima 2017 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Pszenica ozima WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 5. Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Do opracowania dodane są doświadczenia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenica ozima 2016

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenica ozima 2016 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Pszenica ozima 2016 WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego.

w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. uprawa aktualności 24 ZBOŻA. Nowe odmiany wpisane do Krajowego Rejestru Nowe odmiany zbóż ozimych W 2017 roku na podstawie badań rejestrowych prowadzonych w stacjach i zakładach doświadczalnych, należących

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2012

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2012 LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2012 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Publikacja współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Liczba lat na LZO Kod kraju. pochodzenia

Liczba lat na LZO Kod kraju. pochodzenia Tabela 1 Pszenica zwyczajna jara, jara. Odmiany badane. Rok zbioru Lp Odmiana Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce Rok włączenia do LZO Liczba lat na LZO Kod kraju pochodzenia Adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień jary Uwagi ogólne W roku w województwie kujawsko- pomorskim przeprowadzono doświadczenia z jęczmieniem jarym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głębokie, ZDOO Głodowo i HR Strzelce Grupa IHAR

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2016 r. Rok wpisania do: Hodowca (lub polski przedstawiciel KRO LOZ dla odmian zagranicznych)

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2016 r. Rok wpisania do: Hodowca (lub polski przedstawiciel KRO LOZ dla odmian zagranicznych) Pszenica jara Pszenica jara, ze względu na słabo rozwinięty system korzeniowy, posiada duże wymagania pokarmowe i glebowe. W konsekwencji posiada małą zdolność pobierania składników pokarmowych z gleby.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU ZBOŻA OZIME

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU ZBOŻA OZIME CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU Opracowanie zawiera: dla każdego gatunku opisy odmian uszeregowane w porządku alfabetycznym, przy nazwie odmiany podano

Bardziej szczegółowo

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2017

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2017 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2017 zboża jare zboża ozime rzepak ozimy

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Według danych GUS powierzchnia uprawy formy ozimej pszenżyta w 2015 roku wynosiła ponad 1,3 mln ha i była podobna do lat poprzednich.

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016 Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016 Pszenica ozima NATULA (2009) Rok włączenia do LOZ - 2011 Odmiana jakościowa (grupa A). Zimotrwałość - średnia. Odporność

Bardziej szczegółowo

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne Rok wpisania Rok włączenia Kod kraju pochodzenia Orkisz ozimy Uwagi ogólne Doświadczenia PDOiR z orkiszem ozimym w woj. małopolskim w r. założono w dwóch punktach - w SDOO Węgrzce oraz w IHAR Radzików

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław

Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław Uwagi ogólne Jęczmień jary ma największe znaczenie wśród zbóż jarych w Polsce. W roku do Krajowego Rejestru wpisano aż 10 nowych odmian jęczmienia jarego - jedna

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenica ozima 2017

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenica ozima 2017 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Pszenica ozima

Bardziej szczegółowo

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. presji chorób jęczmienia ozimego. Odmianą z nieco większym porażeniem mączniakiem była

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. presji chorób jęczmienia ozimego. Odmianą z nieco większym porażeniem mączniakiem była 7. Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2017/ w ramach PDO w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i w Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2013 roku.

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2013 roku. II Pszenżyto ozime W Polsce uprawę pszenżyta na szeroką skalę rozpoczęto w połowie lat osiemdziesiątych. Powierzchnia uprawy i zbiory tego zboża charakteryzują się dużą dynamiką zmian. Aktualnie pszenżyto

Bardziej szczegółowo

Jęczmień ozimy Adam Mazur - SDOO Przecław

Jęczmień ozimy Adam Mazur - SDOO Przecław Jęczmień ozimy Adam Mazur - SDOO Przecław Uwagi ogólne Zaletą uprawy jęczmienia ozimego jest dobre plonowanie, wcześniejszy zbiór oraz jest dobrym przedplonem dla rzepaku ozimego. Jednak słaba mrozoodporność

Bardziej szczegółowo

VII Jęczmień jary. Tabela 34. Jęczmień jary odmiany badane w 2013 r. Rok wpisania do: KRO LOZ

VII Jęczmień jary. Tabela 34. Jęczmień jary odmiany badane w 2013 r. Rok wpisania do: KRO LOZ VII Jęczmień jary Jęczmień odznacza się wśród zbóż jarych większą niezawodnością plonowania, z uwagi na mniejszą wrażliwość na czynniki klimatyczne, takie jak: niedostatek opadów, a także wzrastającą długość

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń ROZDZIAŁ 8 Pszenżyto jare Uwagi ogólne Ziarno pszenżyta przeznaczane jest w całości na paszę. Wykorzystuje się je bezpośrednio do żywienia wszystkich zwierząt gospodarskich w formie gniecionej lub w paszach

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne Pszenicę jarą w województwie pomorskim uprawia się głównie po późno schodzących z pól roślinach okopowych. Wymaga dobrych gleb o

Uwagi ogólne Pszenicę jarą w województwie pomorskim uprawia się głównie po późno schodzących z pól roślinach okopowych. Wymaga dobrych gleb o Rozdział 4 Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenicę jarą w województwie pomorskim uprawia się głównie po późno schodzących z pól roślinach okopowych. Wymaga dobrych gleb o uregulowanym odczynie. Odpowiednio

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY. a 1 i 93,6 dt/ha na intensywnym a 2 poziomie agrotechniki. Słabiej jęczmień ozimy plonował

JĘCZMIEŃ OZIMY. a 1 i 93,6 dt/ha na intensywnym a 2 poziomie agrotechniki. Słabiej jęczmień ozimy plonował JĘCZMIEŃ OZIMY Doświadczenia z jęczmieniem ozimym prowadzono w Głubczycach, z poszerzonym doborem 14 odmian oraz w Bąkowie, Łosiowie i Pągowie z doborem wojewódzkim 11 odmian na dwóch poziomach agrotechniki.

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

4. Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 4. Pszenica ozima Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2012/13 w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzono cztery doświadczenia z pszenicą ozimą, które zlokalizowano w stacjach doświadczalnych:

Bardziej szczegółowo

III Żyto ozime. Rok wpisania do: KRO LZO. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) 1 Bosmo 2001

III Żyto ozime. Rok wpisania do: KRO LZO. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) 1 Bosmo 2001 III Żyto ozime Żyto dobrze wykorzystuje zapasy wody pozimowej, wyróżnia się najwyższą mrozoodpornością, jak również posiada najniższe wymagania w odniesieniu do gleby i przedplonu oraz dość dobrze znosi

Bardziej szczegółowo

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce. Adres jednostki zachowującą odmianę, Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce. Adres jednostki zachowującą odmianę, Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia Pszenica zwyczajna jara Powierzchnia uprawy pszenicy jarej w ubiegłych latach wynosiła ponad 300 tys. W roku Krajowy rejestr pszenicy zwyczajnej jarej wzbogacił się o jakościową odmianę chlebową (grupa

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w województwie małopolskim

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w województwie małopolskim Małopolski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Województwo Małopolskie Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w województwie małopolskim Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Pszenica jara Uwagi ogólne

Rozdział 4 Pszenica jara Uwagi ogólne Rozdział 4 Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenicę jarą w województwie pomorskim uprawia się głównie po późno schodzących z pól roślinach okopowych. Wymaga dobrych gleb o uregulowanym odczynie. Odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima. Uwagi ogólne

Pszenica ozima. Uwagi ogólne Pszenica ozima Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2011/12 w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzono cztery doświadczenia z pszenicą ozimą, które zlokalizowano w stacjach doświadczalnych:

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara Uwagi ogólne

Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenicę jarą w województwie pomorskim uprawia się głównie po późno schodzących z pól roślinach okopowych. Wymaga dobrych gleb o uregulowanym odczynie. Odpowiednio wczesny siew

Bardziej szczegółowo

Tabela 16. Żyto ozime odmiany badane w 2017 roku.

Tabela 16. Żyto ozime odmiany badane w 2017 roku. III Żyto ozime Ziarno żyta wykorzystywane jest wielokierunkowo. Według szacunków aż połowa corocznych zbiorów przeznaczana jest na cele paszowe, mimo że dla większości grup zwierząt jest to pasza nienajlepsza.

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica ozima i jara; opóźniony termin siewu jesiennego

5. Pszenica ozima i jara; opóźniony termin siewu jesiennego 5. Pszenica ozima i jara; opóźniony termin siewu jesiennego 5.1. Uwagi ogólne W województwie świętokrzyskim w sezonie 2014/2015 prowadzone było doświadczenie z odmianami pszenicy ozimej i jarej przy opóźnionym

Bardziej szczegółowo

Odmiany zbóż ozimych Wpisany przez Leszek Piechocki piątek, 02 września :59 -

Odmiany zbóż ozimych Wpisany przez Leszek Piechocki piątek, 02 września :59 - Odpowiednia do warunków środowiska odmiana jest jednym z głównych czynników warunkujących uzyskanie wysokich plonów. Najlepsze odmiany spośród badanych w doświadczeniach PDO umieszczane są na Liście Odmian

Bardziej szczegółowo

1. Pszenica ozima Pszenica zwyczajna ozima jest najważniejszym, pod względem gospodarczym, zbożem uprawianym w Polsce. Forma ozima pszenicy jest

1. Pszenica ozima Pszenica zwyczajna ozima jest najważniejszym, pod względem gospodarczym, zbożem uprawianym w Polsce. Forma ozima pszenicy jest 1. Pszenica ozima Pszenica zwyczajna ozima jest najważniejszym, pod względem gospodarczym, zbożem uprawianym w Polsce. Forma ozima pszenicy jest podstawowym surowcem chlebowym i paszowym. Różnorodność

Bardziej szczegółowo

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul.

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul. Jęczmień ozimy Ozima forma jęczmienia jest uprawiana głównie z przeznaczeniem na cele paszowe. Powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego była niewielka w skali kraju podobnie w woj. lubelskim. Ze względu

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara Uwagi ogólne

Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenicę jarą w województwie pomorskim uprawia się głównie po późno schodzących z pól roślinach okopowych. Wymaga dobrych gleb o uregulowanym odczynie. Odpowiednio wczesny siew

Bardziej szczegółowo