Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem"

Transkrypt

1 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

2 Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami Bastion ERP Financials Bastion ERP Distribution Bastion ERP Personnel Bastion ERP CRM & Workflow str. 8 str. 11 str. 14 str. 16 Bastion ERP Loyalty Management Rozwiązania branżowe dla Bastion ERP Usługi informatyczne LSI Software LSI Software str. 21 str. 23 str. 25 str. 26 Bastion ERP BI str. 18 Bastion ERP Corporate Portal str. 19

3 4 Opinie Klientów Bastion ERP Zintegrowana platforma zarządzania zasobami przedsiębiorstwa POSitive Restaurant Marcin Sobieraj Kierownik Działu informatyki i Administracji, HEXELINE Dzięki aplikacjom systemu Bastion ERP usprawniliśmy zarządzanie finansami. Integracja z systemem POSitive Retail dedykowanego dla sieci sprzedaży, umożliwia automatyzację księgowań dużej ilości dokumentów. Wiele lat współpracy z LSI Software pokazało, że oferowane przez nią rozwiązania zapewniają kompleksową obsługę firmy Marcin Ochnik Członek Zarządu, OCHNIK Sp. z o.o. Niewątpliwym atutem wdrożonych systemów jest pełna integracja, umożliwiająca dowolny przepływ danych z wielu zewnętrznych źródeł oraz ich przetwarzanie, dzięki temu możliwe jest skuteczne centralne zarządzanie siecią sprzedaży. Wdrożone funkcjonalności usprawniają procesy zachodzące w naszej firmie a osiągane wymierne korzyści biznesowe rekompensują poniesione wydatki Bastion ERP to nowoczesna platforma wspomagająca zarządzanie przedsiębiorstwem. W sposób kompleksowy obejmuje strategiczne obszary działalności firmy i ułatwia efektywne zarządzanie jej zasobami. ERP w nazwie systemu Bastion pochodzi od angielskiego zwrotu enterprise resource planning odnoszącego się do grupy systemów informatycznych wspierających zaawansowane zarządzanie zasobami przedsiębiorstw. Bastion ERP doskonale wywiązuje się z tego zadania. Bastion ERP Strategiczne wsparcie dla Twojej firmy 05 Bastion ERP Marcin Widuch Dyrektor ds. Informatyki - NG2 S.A. właściciel sieci sklepów CCC, Boti, Quazi Wybór LSI Software był poprzedzony ponad dwuletnią dokładną analizą rynku i dostępnych na nim systemów nie tylko polskich ale i zagranicznych. O wyborze decydowała posiadana wiedza oraz ogromne doświadczenie ( ) system będzie eksploatowany nie tylko w Polsce ale także w naszych sklepach m.in. w Czechach i na Słowacji. Całokształt współpracy pozwala nam polecić LSI Software jako wiarygodnego partnera Renata Cichecka Prokurent, O.S.W. Stodoły Sp. z o.o. Program Bastion ERP Financials jest w pełni zintegrowany z POSitive Hospitality i w kompleksowy sposób zajmuje się obsługą działu księgowości oraz zarządzania finansami [...] Pragniemy polecić LSI Software jako firmę dostarczającą kompleksowe rozwiązania dla potrzeb całego obiektu hotelowego a jednocześnie zapewnia właściwą opiekę i wsparcie nad wdrażanymi rozwiązaniami Nasze referencje wg branż Budowlana: Cetech Sp. z o.o., Kral Sp. z o.o., Mur Sp. z o.o., Produkcyjna: Aves Sp. z o.o, Dakri, PIFO Eko-Strefa Sp. z o.o., Messer Zakład Przetwórstwa Mięsnego, Plastiflora, Cebal-Tuba Sp. z o.o. Odzieżowe: Rewon, Digel Polska, Ochnik, Reporter Young, Hexeline, Vero Moda, Ochnik, NG2 (CCC, Boti, Quazi) Szkolnictwo/Edukacja: PWSFTiT - Szkoła Filmowa w Łodzi, Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Łodzi Instytucje Samorządowe: Starostwo Powiatowe w Łodzi, Muzeum Historii Miasta Łodzi, Prokuratora Okręgowa w Łodzi, Straż Miejska Łódź, Urząd Miasta Łodzi Biura Rachunkowe: Alemark, Nowtom, Akfinance Sp. z o.o. Elektro: Jimmy, Audiotel Biura podróży: Rainbow Tours SA Hotelarstwo: Hotel Baltic Plaza, Hotel Nafta Krosno, Hotel Zawiercie, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Stodoły, Dana Hotel&Spa Wszechstronne rozwiązania Bastion ERP składa się z następujących modułów: Bastion ERP Financials rachunkowość fi nansowa i zarządcza, środki trwałe, raporty i analizy. Bastion ERP Distribution sprzedaż, gospodarka magazynowa, dystrybucja. Bastion ERP Personnel zarządzanie zasobami ludzkimi, kadry, płace. Bastion ERP CRM & Workfl ow zarządzanie relacjami z Klientami. Bastion ERP Business Intelligence - zaawansowane analizy. Bastion ERP Corporate Portal intranetowy portal fi rmowy. Bastion ERP BPM - wsparcie procesów biznesowych. Bastion ERP LMS - zarządzanie programami lojalnościowymi. Szerokie możliwości systemu doskonale sprawdzają się w średnich i dużych przedsiębiorstwach, jak i są odpowiednie dla wymagających mniejszych fi rm. Bastion ERP jest w pełni zintegrowany z innymi rozwiązaniami LSI Software - POSitive Hospitality i POSitive Retail. Wysoka jakość wdrożeń, szkoleń i serwisu Platforma zarządzania Bastion ERP posiada pełne wsparcie wdrożeniowe, szkoleniowe i serwisowe producenta fi rmy LSI Software. Silny zespół wdrożeniowy zapewnia sprawne i szybkie uruchomienie systemu oraz kompleksowe szkolenia użytkowników. Okresowo organizowane są bezpłatne szkolenia z nowych funkcji systemu w siedzibie producenta. Serwis może być świadczony w dowolnych modelach czasowych, nawet 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Sprawdzone w praktyce System Bastion ERP jest wykorzystywany na tysiącach stanowisk przez kilkaset przedsiębiorstw. Codziennie pracuje na programach wchodzących w skład systemu kilkadzisiąt tysięcy użytkowników. System sprawdził się przedsiębiorstwach różnych branż i instytucjach budżetowych. Bezpieczeństwo technologii i optymalny koszt System oparty jest na najnowocześniejszych technologiach informatycznych a jego centralny element stanowi baza danych Microsoft SQL Server. Baza ta zaliczana jest do najwydajniejszych i najbezpieczniejszych. Technologie Bastion ERP cechuje optymalna relacja kosztów do jakości działania. Aktualizacje systemu Kilka razy w ciągu roku wydawane są aktualizacje systemu Bastion ERP, wprowadzające nowe funkcjonalności zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawno-podatkowymi. Klienci korzystający z opieki upgrade owej mogą otrzymywać aktualizacje systemu na preferencyjnych warunkach.

4 06 07

5 Bastion ERP Financials Zarządzanie rachunkowością przedsiębiorstwa Bastion ERP Financials Monitoring sytuacji finansowej firmy 08 Bastion ERP Financials Finanse i księgowość Rachunkowość finansowa Księgowość finansowa Bastion ERP Financials jest centralnym modułem systemu Bastion ERP. Funkcjonalnie obejmuje całość zagadnień związanych z kompleksową obsługą działu księgowości, zarządzania finansami w firmie, środkami trwałymi i controllingiem. Zakładowy plan kont bez ograniczenia analityki. Kartoteka kontrahentów fi rmy z zawartymi w opisie szczegółowymi informacjami o danych kontrahentów, w tym unijnym numerem NIP z kodem kraju oraz wbudowanymi mechanizmami kontroli poprawności nadawania numeru NIP. Księgi rachunkowe rejestry, dzienniki, analityka kont w ewidencji syntetycznej i analitycznej. Ewidencja dowodów księgowych, polecenia księgowania, schematy księgowań, księgowanie grup dokumentów, automatyczne przeksięgowania, zapisy pozabilansowe. Rozliczanie kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym, kontrola kręgu kosztów. Rozliczenie kosztów fi rm produkcyjnych. Konta pozabilansowe Dozwolona praca w nowym okresie obrachunkowym przed zamknięciem starego. Wszechstronna kontrola kompletności i aktualności danych. Mechanizm wewnętrznego audytu danych. Ochrona danych, zgodność z ustawą o rachunkowości. Wielowalutowość, operacje dewizowe, różnice kursowe, tabela kursów walut. Wielookresowość i wielofi rmowość. Bastion ERP Financials Rachunkowość, środki trwałe, raporty, analizy i controlling Kasy i rachunki bankowe Prowadzenie kas przedsiębiorstwa, kwity kasowe, raporty kasowe, kasy walutowe. Raporty bankowe, komunikacja z systemami bankowości elektronicznej. Generowanie i ewidencja przelewów bankowych. Rozliczenia krajowe i międzynarodowe Ewidencja dowodów VAT krajowych i importowych, defi niowalne stawki VAT. Rejestry VAT zakupu, sprzedaży, dostaw importowych. Rejestry zakupu krajowego z możliwością ewidencji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług. Procedury rejestracji dokumentów zakupu VAT w rejestrach zakupu krajowego z polem opisującym nowy numer NIP kontrahentów. Rejestracja dokumentów sprzedaży VAT krajowej oraz wewnątrzwspólnotowych dostaw w rejestrach sprzedaży z polem opisującym nowy numer NIP kontrahentów. Raporty kasowe i bankowe, konta bankowe i kasy dewizowe, kwity kasowe - również wielopozycyjne. Rozszerzone funkcjonalności raportów: rejestr zakupu VAT i sprzedaży VAT oraz zestawienie zbiorcze rejestrów VAT o rozszerzony lub nowy opis numeru NIP kontrahenta oraz o fi ltry umożliwiające wyodrębnienie nabycia/dostaw krajowych i wewnątrzunijnych. Kontrolowanie należności i zobowiązań Należności i zobowiązania, odsetki, wezwania do zapłaty i noty odsetkowe, potwierdzenia sald. Struktura zobowiązań i należności do celów bilansowych. Struktura przeterminowania, plan płatności, listy płatnicze, przelewy. Sprawozdawczość Sprawozdania fi nansowe rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne. Analizy fi nansowe, wskaźniki ekonomiczne. Możliwość tworzenia dedykowanych sprawozdań. Współpraca z innymi systemami Rozszerzone mechanizmy transferu danych z systemu magazynowosprzedażowego do systemu fi nansowo-księgowego - dla eksportuimportu tekstowego oraz automatycznego bezpośrednio do dzienników księgowych. Moduł Transakcyjny Windykacja System Bastion ERP Financials oferuje dużą liczbę funkcji związanych ze śledzeniem operacji księgowych na kontach. Dostępne są min. opcja wiązania operacji w transakcje (tzw. punktowanie ), naliczanie odsetek do transakcji oraz generowaniem monitów, not odsetkowych, przelewów. Taki system w znacznym stopniu wpływa na efektywność pracy działu windykacyjnego w fi rmie. Przelewy System Bastion ERP Financials oferuję całą gamę opcji pozwalających na wystawianie i ewidencję przelewów bankowych: Wydruki gotowych przelewów. Możliwość tworzenia tzw. list przelewowych (grupowanie przelewów w zestawienia według dowolnego kryterium). Współpraca z dowolnym systemem bankowości elektronicznej - system posiada zarówno możliwość eksportowania danych bankowych jak i importowania wyciągu bankowego na poszczególne konta. Bastion ERP Financials - edytor przeglądania transakcji 09 Bastion ERP Financials Bastion ERP Financials - edytor przeglądania zapisów na kontach

6 Bastion ERP Financials Pełna kontrola kosztów Bastion ERP Distribution Zarządzanie sprzedażą i gospodarką magazynową 10 Bastion ERP Financials Rachunkowość zarządcza MPK miejsca powstawania kosztów W każdej nowocześnie zarządzanej firmie określenie poziomu kosztów i miejsc ich powstawania jest bardzo ważnym elementem gwarantującym właściwe określenie zyskowności i planowanie budżetu. Miejsce powstawania kosztów jest pozycją, w której defi niowane są symbole klasyfi kacji kosztów wykorzystywane przy planowaniu budżetu. Poprzez zastosowanie tego rodzaju klasyfi kacji mamy możliwość bardzo dokładnego rozdzielenia kosztów i przychodów na poszczególne działy w fi rmie, co umożliwia przegląd aktualnego stanu fi nansów fi rmy. Projekty Umożliwiają zdefiniowanie symboli klasyfikacji poszczególnych projektów wykorzystywanych do śledzenia rozdziału kosztów dla wskazanych inwestycji. Defi niowane są tu podziały dla danego projektu z uwzględnieniem rozdzielenia kosztów i przychodów na poszczególne działy, osoby w fi rmie, co daje pełny obraz stanu fi nansowego fi rmy. Bastion ERP Financials - edytor przeglądania zapisów na MPK Budżetowanie Funkcja pomocna przy planowaniu założeń strategicznych firmy. Umożliwia zaplanowanie a następnie rozliczanie poszczególnych działów fi rmy, pod względem planowanych i rzeczywistych kosztów jak również planowanego i wypracowanego zysku w poszczególnych miesiącach. Budżetowanie pozwala na rozliczenie działu fi rmy jak również pojedynczego pracownika. Planowanie Budżetu jest bardzo przydatnym narzędziem do wykorzystania dla zarządu fi rmy. Moduł ten umożliwia szybkie pozyskanie niezbędnych danych do analiz fi nansowych i marketingowych. Środki trwałe Moduł zarządzania środkami trwałymi w Bastion ERP Financials to nowoczesne narzędzie przetwarzania danych do prowadzenia automatycznej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Możliwości modułu środki trwałe: Ewidencja składników majątku trwałego, historia środków trwałych, metryczki, dokumenty np. OT, LT, MT. Ewidencja środków trwałych niskocennych. Amortyzacja metodą liniową i degresywną. Amortyzacja bilansowa, podatkowa z wyszczególnieniem kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu. Plan i tabela amortyzacji, księga inwentarzowa, zestawienia. Dekretacja umorzenia i amortyzacji, rozliczenie amortyzacji na koszty w układzie kalkulacyjnym. Przeszacowanie środków trwałych. Program jest przeznaczony dla każdego typu przedsiębiorstwa. Rejestruje i rozlicza efekty operacji związanych z gospodarką środkami trwałymi. Automatycznie nalicza umorzenie i amortyzację. Pamięta całą historię środka trwałego. Obsługuje liniową i degresywną metodę amortyzacji. Umożliwia wykonywanie różnorodnych zestawień i wydruków dających pełen obraz kartoteki środków trwałych oraz naliczeń miesięcznych. Rozwiązuje problem ewidencji dawnego wyposażenia, a obecnie środków niskocennych (całkowicie umarzanych w miesiącu przyjęcia). Rozróżnia i poprawnie nalicza trzy rodzaje amortyzacji: bilansową, podatkową i nie będącą kosztem uzyskania przychodu. Sprzedaż, zakupy i magazyny Definiowanie warunków sprzedaży Cenniki sprzedaży, możliwość tworzenia cenników indywidualnych i grup odbiorców. Wzorce cenników. Obsługa sprzedaży wielooddziałowej. Obsługa dowolnych form płatności. Fakturowanie towarów, materiałów i usług od netto jak i od brutto. Wsparcie dla różnorodnych technik udzielania rabatów i upustów. Faktury krajowe, zagraniczne i eksportowe (w dowolnych językach). Faktury wewnętrzne, zaliczkowe, proforma. Faktury faktoringowe i zgłoszenia faktoringowe. Paragony. Bastion ERP Distribution odpowiada za zarządzanie sprzedażą, gospodarką magazynową, zakupami i logistyką - czyli szeroko rozumianą dystrybucją towarów i usług. Umożliwia definiowanie warunków współpracy z dostawcami i odbiorcami. Generuje i odbiera wszystkie rodzaje wymaganych dokumentów. Bastion ERP Distribution działa w systemie wielowalutowym - pozwala na wprowadzanie i rozliczanie dokumentów krajowych i zagranicznych. Daje możliwość łatwego monitorowania stanu należności i zobowiązań. Bastion ERP Distribution obsługuje dowolną liczbę magazynów. Doskonale sprawdza się w firmach wieloodziałowych. Zarządzanie asortymentem towarowym Podział kartoteki towarowej na grupy towarowe. Defi niowanie indeksów towarowych z wykorzystaniem zdefi niowanych schematów nadawania indeksu. Wielojednostkowość miar dla każdego asortymentu. Możliwość zdefi niowania kilku indeksów głównego i pomocniczych, dla każdego towaru. Dwupoziomowowość indeksu towarowego główny na poziomie towaru oraz szczegółowy na poziomie dostawy. Dowolna ilość cech kartotek towarowych. Kompletacja towarów. Tworzenie nazw w wielu językach. Dodawanie załączników z opisem, instrukcją lub zdjęciem. Systemy identyfikacji towarów Obsługa dowolnych typów kodów kreskowych EAN i/lub własnych. Możliwość projektowania etykiet informacyjno-identyfi kacyjnych. Druk na dowolnych nośnikach. Obsługa elektronicznych metek towarów - zbliżeniowych identyfi katorów RFID. Bastion ERP Distribution - kartoteka magazynowa 11 Bastion ERP Distribution

7 Bastion ERP Distribution Kompleksowa obsługa kontrahentów Bastion ERP Distribution Pełen nadzór nad dokumentami 12 Bastion ERP Distribution Pełna obsługa zamówień Ewidencja zamówień od odbiorców i do dostawców. Informowanie o stanie realizacji zamówienia aktualizowane automatycznie w oparciu o elektroniczne dokumenty dostawcy. Możliwość wprowadzania do systemu przez dostawcę terminu realizacji zamówienia. Rezerwacja towarów do realizacji zatwierdzonych na zamówieniu. Blokada zarezerwowanego towaru do bezpośredniej sprzedaży. Automatyczne tworzenie dokumentów wydania z magazynu i dokumentów sprzedaży do realizowanych zamówień. Szczegółowa baza kontrahentów Kontrahenci krajowi, zagraniczni i unijni - z zawartymi w opisie szczegółowymi informacjami o danych kontrahentów, w tym kodem kraju. Baza kontrahentów wspólna z systemem fi nansowo-księgowym. Limit kredytowy dla kontrahenta. Rozliczanie wyników sprzedaży Rejestrowanie sprzedaży punktów handlowych, oddziałów i fi lii. Rejestrowanie sprzedaży przedstawicieli handlowych. Rankingi sprzedaży. Naliczanie prowizji handlowych. Kasy i rachunki bankowe Automatycznie tworzenie dokumentów kasowych i rozliczeń. Raporty kasowe. Kasy walutowe. Pobieranie kursów NBP. Wyliczanie różnic kursowych w systemie Bastion Financials. Dostosowanie do obrotu międzynarodowego Wystawianie dokumentów dostawy i nabycia wewnątrzwspólnotowego Wystawianie dokumentów importowych i eksportowych Dodatkowe słowniki kodów scalonej nomenklatury (CN ang. combined nomenclature), krajów wysyłki, kraju pochodzenia, warunków dostaw, rodzaju transakcji i rodzaju transportu z predefi niowanymi wartościami. Opis kont kontrahentów unijnych zawiera pola domyślne przyspieszające wprowadzanie dokumentów na stanowiskach rozliczających zakupy wewnątrzwspólnotowe. Opis towarów i ich dostaw z polami umożliwiającymi automatyczne wystawianie zgłoszeń Intrastat, m.in. kraj pochodzenia oraz masa dostawy. Wydruki zgłoszeń Intrastat na formularzach. Eksport elektroniczny zgłoszeń Intrastat w formacie XML. Możliwość sporządzenia raportu na potrzeby przygotowania deklaracji VAT UE. Bastion ERP Distribution - okno kontrahentów 13 Bastion ERP Distribution Warunki handlowe i cenniki przypisane do kontrahenta. Bezpośredni podgląd obrotów z danym kontrahentem wystawione dokumenty sprzedaży i zakupu, towary sprzedane i zakupione. Kontraktacja umowy dostawy Wprowadzanie zamówień na towary wg zapotrzebowania odbiorców Ustalanie oczekiwanych cen zakupu towarów Ustalanie oczekiwanych cen sprzedaży towarów Ustalanie terminów dostaw Generowanie zamówień dostawy w oparciu o zawarte kontrakty. Generator indeksów ułatwiający dodawanie i uporządkowanie nowych indeksów. Wszechstronne raporty Ilościowo-wartościowe informacje o stanie początkowym, przychodach, rozchodach i stanie końcowym w zadanym okresie czasu. Zalegania towarów na magazynach. Rejestry zakupu i sprzedaży. Analizy obrotu magazynowego oraz sprzedaży w ujęciu według dokumentów lub towarów. Analizy handlowe, windykacja należności, obliczanie zyskowności i rentowności działalności handlowej. Dynamiczne budowanie raportów dynamiczne kwerendy. Obsługa urządzeń zewnętrznych Drukarki fiskalne Obsługa drukarek fi skalnych. Wydruk paragonów fi skalnych. Wydruk raportów dobowych i okresowych. Ewidencja sprzedaży dla klientów indywidualnych. Tworzenie na zamówienie nowych sterowników urządzeń fi skalnych Czytniki kodów kreskowych Współpraca z czytnikami kodów kreskowych dowolnego typu. Arkusz kontraktacyjny zbiorczy przegląd oczekiwań kontrahentów Reklamacje Obsługa procesu reklamacji. Tworzenie dokumentów magazynowych dla reklamacji. Defi niowanie statusów reklamacji. Bastion ERP Distribution - zamówienia do dostawców Bilans otwarcia jest możliwy do wprowadzenia w dowolnym momencie roku. Eliminuje się tym samym ewentualne ograniczenia, co do wyboru chwili rozpoczęcia użytkowania systemu Bogate możliwości konfi guracji systemu słowniki, defi nicje dokumentów, funkcje serwisowe, uprawnienia użytkowników, defi nicje kartotek towarowych, wymiana danych z systemami POS sprzedaży detalicznej. Automatyzacja przyjęcia wyrobów gotowych do magazynu przy wykorzystaniu czytników kodów. Współpraca z kolektorami danych - terminalami przenośnymi. Drukarki kodów kreskowych Obsługa drukarek kodów kreskowych. Tworzenie na zamówienie Klienta nowych sterowników do urządzeń drukujących i znakujących.

8 Bastion ERP Personnel Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi Bastion ERP Personnel Sprawne rozliczanie wynagrodzeń Ludzie stanowią podstawę działalności każdego przedsiębiorstwa. Nowoczesna firma musi przykładać szczególną wagę do kwestii odpowiedniego zarządzania personelem. Bastion ERP Personnel dostarcza prostych, oszczędzających czas rozwiązań dla każdego działu kadr i płac. Wprowadzane w module kadrowym Bastion ERP Personnel dane stanowią podstawę naliczenia list płac i generowania sprawozdań statystycznych dla kierownictwa. Ewidencja kadrowa pracowników Bastion ERP Personnel Doskonałe narzędzie dla działów kadr i płac Zarządzanie systemem wynagrodzeń Predefi niowany system wynagrodzeń. Bastion ERP Personnel 14 Zarządzanie kadrami w firmie Bastion ERP Personnel umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji kadrowej pracowników, wprowadzanie różnych typów umów i zaszeregowania, czasu pracy i innych niezbędnych danych. System zapewnia użytkownikowi możliwość defi niowania własnych formuł obliczeniowych dowolnych składników płacowych, ich przetwarzanie, sporządzanie i wydruk list płac oraz pasków. Umożliwia sporządzanie wielopoziomowych zestawień płacowych. Baza wiedzy o pracownikach W części kadrowej przechowywane są wszystkie potrzebne informacje kadrowe, takie jak: dane osobowe, podatkowe, płacowe, stażowe, o urlopach. W każdym momencie możliwe jest wprowadzanie, przeglądanie, aktualizacja i drukowanie wszelkich niezbędnych dokumentów osobowych. Przejrzystość programu umożliwia w szybki i łatwy sposób dotarcie do potrzebnych w danej chwili informacji o pracowniku lub grupie pracowników: Szczegółowa kartoteka pracownicza. Ewidencja zatrudnienia. Realizacja umów o pracę i aneksów. Konfi guracja formularzy umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń, aneksów, wymówień, kwestionariuszy osobowych. Defi niowalne formularze i wydruki. Kontrola rozliczania urlopów dla dowolnej liczby defi niowanych kalendarzy. Obliczanie wymiaru urlopu w sposób standardowy i proporcjonalny. Rejestracja defi niowalnych absencji. Analizy kadrowe i wyszukiwanie pracowników. Kontrola i obliczanie stażu pracy, średniego zatrudnienia i nabycia uprawnień do nagrody jubileuszowej. Rejestracja czasu pracy RCP Rejestracja godzin pracy nominalnych, nadliczbowych 50%, 100% i w dni wolne od pracy, godzin nocnych oraz innych defi niowalnych np. godzin pracy w warunkach szkodliwych. Rodzaje czasów pracy stały, ruchomy i nienormowany. Wydruk dziennych, miesięcznych i rocznych kart pracy. Zestawienia imienne i zbiorcze poszczególnych rodzajów godzin pracy, absencji i spóźnień. Współpraca z zewnętrznymi systemami obsługi magnetycznych kart pracy. Personnel - okno kartoteki pracownika Rejestracja umów o pracę, zleceń, umów o dzieło i innych. Możliwość dowolnych modyfi kacji systemu wynagrodzeń, odwzorowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Konfi gurowalne wydruki (zbiorówka, zapotrzebowanie kasowe, paski, itp.). Przelewy na rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe. Rozliczanie urlopów i zasiłków. Kartoteki: płacowa, osobowa, absencji dla ZUS, składek pracowniczych, FP i FGŚP. Roczne rozliczenie podatkowe pracowników PIT-11 i PIT-40. Roczne rozliczenia podatkowe PIT 8B. Współpraca z programem ZUS Płatnik. Wydruki list płac, przelewów na rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe i do urzędów skarbowych, PIT 8A. Defi niowalne wydruki umów i rachunków. Bezpieczeństwo danych Zamykanie list wynagrodzeń zabezpieczające przed przypadkowymi zmianami. Wszechstronna kontrola kompletności i aktualności danych. Rozbudowane poziomy uprawnień w dostępie do danych kadrowych i płacowych. Personnel - rejestracja czasu pracy Noty księgowe Dzięki bezpośredniemu podglądowi Zakładowego planu kont można defi niować w systemie gotowe dekrety składające się na Polecenie Księgowania związane z wypłatą oraz wzorce kosztowe, które po precyzyjnym określeniu kosztów osobowych umożliwiają generowanie rozdzielnika kosztów i wyeksportowanie pełnego PK do systemu fi nansowo-księgowego. Defi niowalne szablony księgowania wynagrodzeń. Eksport poleceń księgowania do modułu fi nansowo-księgowego Bastion ERP Financials i innych systemów księgowych. Wzorce kosztowe - koszty wynagrodzeń i narzuty do kosztów. Imienne rozliczenie kosztów w podziale kalkulacyjnym. Wydruk i eksport rozdzielnika kosztów do modułu Bastion ERP Financials. Współpraca z bankowymi systemami elektronicznymi. 15 Bastion ERP Personnel

9 Bastion ERP CRM & Workflow Zarządzanie relacjami z Klientami i organizacją pracy Bastion ERP CRM & Workflow Najwyższa jakość obsługi Klientów 16 Bastion ERP CRM & Workflow Relacje z klientami, organizacja pracy Bastion ERP CRM & Workflow współpracuje z innymi modułami platformy Bastion ERP. Tworzy z nimi wspólną bazę wiedzy o Klientach, produktach i usługach fi rmy. Moduł CRM & Workfl ow może współpracować także z systemami innych dostawców. Uzupełnianie i korzystanie z tej bazy danych jest podstawą budowy i utrzymania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Bastion ERP CRM & Workflow jest nowoczesnym rozwiązaniem wspomagającym procesy zarządzania relacjami z Klientem i organizację pracy. CRM (skrót ang. Customer relationship management) jest koncepcją polegającą na integracji wszelkich działań dotyczących obsługi klienta - sprzedaży, marketingu, realizacji kontraktów, dystrybucji i obsługi serwisowej w jednym centralnym systemie. Pozwala osiągnąć możliwie najwyższy poziom jakości obsługi Klientów a wdrożenie systemu jest drogą do optymalnego zorganizowania pracy firmy. Zwiększanie wydajności pracy działów obsługujących Klientów Usprawnienie oorganizacji pracy poszczególnych działów w przedsiębiorstwie. Zwiększenie kontroli procesu sprzedaży - wprowadzenie określonych procedur działania i standardów obsługi klienta. Skrócenie cyklu sprzedaży. Zwiększenie lojalności klienta. Zwiększenie wiedzy o potrzebach Klientów. Uzyskanie przewagi nad konkurencją. Ujednolicenie ofert, cenników i materiałów reklamowych. Wszechstronne zestawienia i analizy procesu sprzedaży. Usprawnienie przepływu informacji w fi rmie. Zarządzanie aktywnością poszczególnych pracowników handlowców, serwisantów i innych osób obsługujących Klientów. Ułatwienie tworzenia i realizacji właściwej polityki sprzedaży. Efektywne działania marketingowe Prowadzenie akcji marketingowych z wykorzystaniem poczty elektronicznej ( ing), automatycznego faksu, bądź pomoc w przygotowaniu kopert do wysłania listów (mailing). Tworzenie dynamicznych zestawień kontrahentów hierarchia grup, akcje na całych grupach wpisz notkę, przydziel handlowca itp. Historia akcji marketingowych. Baza kompleksowej wiedzy o Klientach Prowadzenie kartoteki Klientów Szczegółowy opis Klienta i osób do kontaktu Dane fi nansowe - dostęp do wieloletnich raportów sprzedaży, limit kredytowy, warunki współpracy, dodatkowe informacje. Możliwość przechowywania skanów dokumentów fi rmowych Rejestracja kontaktów z Klientami - telefonów, rozmów, ofert, umów itp. Tworzenie i obsługa uporządkowanego według różnorodnych kryteriów archiwum dokumentów związanych z Klientami Podgląd danych księgowych Klientów - należności, salda, odsetki itp. Bastion ERP CRM & Workflow - okno danych kontrahenta Zarządzanie organizacją pracy - workflow Bastion ERP CRM & Workflow umożliwia automatyzację procesów, w których dokumenty, informacje oraz zadania są przekazywane jednostkom lub grupom w sposób ściśle określony przez zasady funkcjonowania procesów biznesowych. Działania wspierane przez system: Zarządzanie dokumentami przydzielanie dokumentów pracownikom, którzy mają wykonać na nich określone czynności. Archiwizacja dokumentów zabezpieczenie przed utratą ważnych informacji oraz udostępnienia dokumentów innym pracownikom. Dokumenty są archiwizowane w powiązaniu z wykonywanymi działaniami np. oferty w powiązaniu z klientem. Wspomaganie stanowiska pracy - prowadzenie indywidualnych kalendarzy z informacjami o telefonach, spotkaniach i innych zadaniach. Współpraca z pocztą elektroniczną powiadamianie o spotkaniach, zadaniach do wykonania, ważnych terminach, powiadamianie o wykonaniu zleconego zadania. Wspomaganie pracy grupowej - przydzielanie zadań podwładnym i śledzenie ich wykonania. Śledzenie realizacji procedur informacje do przełożonych przekazywane za pomocą poczty elektronicznej o wykonaniu zadań, przekroczeniu terminów itp. CRM & Workflow - okno podglądu i realizacji zadań CRM & Workflow - podgląd historii transakcji z Klientem Wszechstronne raporty oraz analizy System Bastion ERP CRM & Workflow wspiera proces obsługi Klienta i zwiększa efektywność pracy przedsiębiorstwa. Optymalizuje działalność fi rmy usprawniając przepływ informacji, skraca cykl sprzedaży i zwiększa kontrolę nad tym procesem oraz pomaga w podejmowaniu właściwych decyzji. System czuwa nad poprawną realizacją zadań, automatycznie powiadamiając o terminie ich realizacji. Liczne zestawienia i raporty pomagają w bieżącym nadzorowaniu pracy osób i działów zaangażowanych w obsługę Klienta. Pełna integracja platformy Bastion ERP Bastion ERP CRM & Workflow jest w pełni zintegrowany z oprogramowaniem finansowo-księgowym Bastion ERP Financials, systemem sprzedażowym Bastion ERP Distribution oraz rozwiązaniami branżowymi z grupy programów POSitive. Praca systemu odbywa się na wspólnej bazie danych, co umożliwia bezpośredni dostęp do wszelkich danych operacyjnych fi rmy. Integracja z innymi systemami i samodzielna praca Bastion ERP CRM & Workflow może współpracować z innymi systemami do zarządzania przedsiębiorstwem jak i pracować jako samodzielne rozwiązanie. Otwarta architektura systemu i elastyczność mogą przynieśc korzyści każdej fi rmie. 17 Bastion ERP CRM & Workflow

10 Bastion ERP Business Intelligence Zaawansowane raporty i analizy biznesowe Bastion ERP Corporate Portal Udostępnianie informacji o firmie i budowanie więzi z pracownikami Raporty, analizy biznesowe Bastion ERP Business Intelligence przetwarza dane w oparciu o nowoczesne rozwiązanie analityczne OLAP (ang. On-Line Analytical Processing). Wykorzystanie technologii OLAP gwarantuje bardzo szybki czas odpowiedzi na najbardziej złożone zapytania analityczne. Bastion ERP Business Intelligence Wszechstronna wiedza o firmie w zasięgu kilku kliknięć Budowa więzi z pracownikami Bastion ERP Corporate Portal - portal firmowy umożliwia budowanie więzi z firmą i zachęcenie pracowników do efektywniejszej pracy oraz powiększania wiedzy o firmie i towarach. Bastion ERP Corporate Portal doskonale sprawdza się w firmach gdzie ważną rolę odgrywa sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi. Szczególnie pozytywnie odbierany jest przez pracowników firm wielooddziałowych. 18 Bastion ERP Business Intelligence Wielowymiarowe analizy i raporty System umożliwia szybki, wielowymiarowy wgląd w dane np. sprzedaż w podziale na produkty, obszar geografi czny, kanał dystrybucji, czas. Wielowymiarowość - będąca cechą OLAP umożliwia tworzenie własnych raportów. System pozwala na różne stopnie agregacji danych - na przykład: sprzedaż roczna, kwartalna, dzienna, sprzedaż w danym mieście, państwie. Wyliczanie trendów wzrostu, średniego wzrostu np. sprzedaży w określonym czasie, wpływu promocji na sprzedaż, są teraz możliwe dzięki Bastion ERP Business Intelligence. Otwarta architektura umożliwia tworzenie kostek OLAP pobierających dane z zewnętrznych źródeł. Raporty Business Intelligence mogą prezentować wynki w postaci tabel i wykresów Posługiwanie się kostkami OLAP w module Business Intelligence jest łatwe i umożliwia szybkie tworzenie dowolnych analiz Kluczowymi zaletami technologii OLAP są: szybkość - wielowymiarowe, przekrojowe analizy powstają w ułamku sekundy; wszechstronność - szeroki dostęp do wszystkich, szczegółowych danych zgromadzonych w hurtowni danych, możliwość bezpośredniego wykonywania wielowymiarowych zestawień, porównywania wielu okresów i pełna interaktywność wielowymiarowych kostek danych; intuicyjność - zrozumiała obsługa, niewymagająca zaawansowanej wiedzy analitycznej; skalowalność - możliwość zwiększenia ilości kostek danych lub dodawania nowych wymiarów wraz ze wzrostem potrzeb analitycznych. Bastion ERP Corporate Portal stanowi źródło wiedzy o firmie, aktualnych wydarzeniach, procedurach, wynikach pracy salonów, oddziałów regionalnych i szkoleniach. Portal posiada łatwy w obsłudze panel administracyjny, umożliwiający wygodne wprowadzenie treści i danych przez uprawnione osoby. Dane dotyczące dokumentów i wyników sieci sprzedaży pobierane są bezpośrednio z bazy danych systemu Bastion ERP. Źródło informacji o firmie Aktualności, Ranking punktów sprzedaży/oddziałów. Książka teleadresowa. Tablica ogłoszeń, powiadomienia o spotkaniach i szkoleniach. Materiały szkoleniowe. Informacje fi rmowe i galerie zdjęć. Formularze i wzory dokumentów. Personalizowana treść Funkcja Moje zadania Wiadomości dla pracownika skrzynka odbiorcza i nadawcza połączona z kontem . Indywidulany grafi k pracy. Materiały szkoleniowe. Usprawnienie obiegu informacji Ankiety i listy kontrolne oceny działów fi rmy tworzenie i analiza wg czasu, lokalizacji, ocen. Ocena produktów tworzenie i analiza ankiet dla pracowników. Forum dla pracowników i skrzynka zaufania. Ogłoszenia fi rmowe publikacja i przegląd. Wsparcie w zarządzaniu zasobami ludzkimi Ewidencja pracowników przebieg zatrudnienia, rotacja na stanowiskach. Ocena okresowa pracowników formularze i ankiety. Grafi ki pracy pracowników tworzenie i przegląd. Ewidencja czasu pracy pracowników. Planowanie urlopów. Rozliczanie premii pracowników w punktach sprzedaży i oddziałach. Ewidencja i rozliczenie czasu pracy kierowników regionalnych plan pracy, wyniki. Corporate Portal - główna strona portalu firmowego 19 Bastion ERP Corporate Portal

11 Bastion ERP BPM Zarządzanie procesami biznesowymi Bastion ERP Loyalty Management Zarządzanie programami lojalnościowymi Bastion ERP BPM (skrót ang. business process management) jest unikalnym rozwiązaniem informatycznym ułatwiającym modelowanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Korzystając z danych pochodzących z innych systemów ERP ułatwia wymianę danych między poszczególnymi komórkami firmy oraz tworzenie dodatkowych relacji i ich dokumentowanie. Celem programów lojalnościowych jest zwiększanie sprzedaży. Programy lojalnościowe mogą przybierać wiele form i zmieniać się w czasie. Bastion ERP Loyalty Management dzięki bogatej funkcjonalności oraz elastycznej architekturze jest w stanie obsługiwać wiele rodzajów programów lojalnościowych i generować zyski w firmach o różnej skali działania. 20 Bastion ERP BPM Procesy biznesowe Tworzenie efektu synergii Bastion ERP BPM wykorzystuje wiele modeli pracy obejmujących różne działy firmy. BPM uławia ich przegląd i optymalizację. Analiza procesów ułatwia wyeliminowanie działań niepotrzebnych lub powielanych. Reorganizacja i automatyzacja pracy Moduł wspiera działania związane ze zmianami organizacyjnymi. Ułatwia ich adaptację ponieważ dostarcza uczestnikom, poprzez ścieżki procedur, wiedzy o tym jak mają postępować w określonej sytuacji. Procedury ułatwiają automatyzowanie działań pracowników fi rmy, znacznie ograniczając ilość możliwych błędów lub przedłużające się wykonywanie powierzonych zadań. BPM - okno informujące o trwających procesach w podziale na kategorie Zarządzanie wiedzą Bastion ERP BPM umożliwia skuteczniejsze gromadzenie, przetwarzanie a w szczególności udostępnianie informacji pochodzących z systemów używanych w fi rmie. System może być integrowany z programami innych producentów np. obsługujących nietypowe procesy, i dostarczać użytkownikom pełniejszej wiedzy. Przykłady zastosowania Bastion ERP BPM Pełne wsparcie dla procesu ofertowego od zapytania i oferty, poprzez ich akceptację, stworzenie zamówienia od odbiorcy i dostawcy aż po ich realizację. Konfigurator produktów wiedza z zakresu technologii produktu może zostać wykorzystana do przygotowania prawidłowej oferty lub zamówienia. Obsługa procesu reklamacji przyjęcie zgłoszenie, weryfi kacja. Tworzenie i obsługa projektów zakładanie procedur postępowania a następnie weryfi kacja stopnia zaawansowania i wykonanych czynności np. w działaniach handlowych lub realizacji umów. Obieg dokumentów dokumenty kadrowe np. wnioski urlopowe albo rozliczenia delegacji mogą być tworzone i akceptowane z wykorzystaniem modelu BPM. Bastion ERP BPM może poszerzać standardowe funkcje systemu o dedykowane dla danej fi rmy. W modelu BPM możemy umieszczać punkty kontroli, które umożliwiają weryfi kację poprawności procesu albo obliczanie wskaźników efektywności. Kluczowe korzyści Gromadzenie i udostępnianie ważnych danych wg posiadanych uprawnień. Duże możliwości konfi guracji i dostosowania do modelu zarządzania. Optymalizacja procesów biznesowo-organizacyjnych Programy lojalnościowe Doskonałe narzędzie dla działów sprzedaży Bastion ERP LM jest idealnym narzędziem dla każdego menedżera. Zbiera i analizuje informacje o zachowaniach klientów, ich preferencjach i dokonywanych zakupach. Zarządza przebiegiem realizacji programów lojalnościowych jak również jest odpowiedzialny za ich monitorowanie. Jest centralnym mdułem odpowiadającym za całokształt działań związanych ze wspieraniem sprzedaży. Bogata funkcjonalność Wyjątkowość Bastion ERP LM polega na jego wszechstronnym podejściu do zarządzania programami lojalnościowymi. Bogata funkcjonalność, umożliwia dokonywanie wielu operacji począwszy od zbierania i przetwarzania danych poprzez ich analizę i dokonywanie szczegółowych raportów, tworzenie schematów promocji w oparciu o dokładny profi l Klienta a na pełnej obsłudze kart lojalnościowych, naliczaniu punktów i tworzeniu rankingów kończąc. Efektywna realizacja działań marketingowych Bastion ERP LM skutecznie wpływa na efektywną realizację działań marketingowych fi rmy. Programy rabatowe, punkty za zakupy, gratisy za zakupy jak i karty podarunkowe mogą być dowolnie konfi gurowane w systemie. Klient jest najważniejszy Bastion ERP LM może być wykorzystywany równolegle z kartami rabatowymi innych systemów. W ten sposób gwarantujemy optymalną obsługę Klienta, znacząco zwiększając szanse na ponowne zakupy lub polecenie naszych produktów i usług. Bastion ERP Loyalty Management wchodząc w skład platformy zarządzania jest w pełni zintegrowany z systemem Bastion ERP Distribution, jak i może współpracować z innymi systemami sprzedaży. Umożliwia tworzenie i administrowanie różnorodnymi programami lojalnościowymi bezpośrednio dla wszystkich punktów sprzedaży. Szczegółowa analiza i monitoring działań Generuje szczegółowe raporty i analizy Opracowuje ankiety oraz rankingi Klientów Zapewnia szybki dostęp przez dowolną przeglądarkę Zarządza promocjami oraz naliczaniem punktów promocyjnych Towary gratisowe - proste i przejrzyste raportowanie ilości wydanych produktów Loyalty Management - przeglądanie historii operacji na karcie Bastion ERP Loyalty Management 21

12 Bastion ERP Loyalty Management Wzrost skuteczności działań marketingowych Rozwiązania dedykowane dla Bastion ERP Platforma rozwiązań branżowych LSI Software Dopasowanie programów do preferencji Klientów Określenie preferencji klienta - zdefi niowanie cech i wartości cech. Tworzenie schematów promocji dostosowanych do wybranych grup Klientów. Defi niowanie kart Klientów w oparciu o ich indywidualny profi l. Ogromną zaletą Bastion ERP jest możliwość skorzystania z rozwiązań dedykowanych dla branż. Wybranie systemów wchodzących w skład platformy ERP przyspiesza i obniża koszt wdrożenia oraz umożliwia trzymanie się sprawdzonych standardów. Korzystając z platformy Bastion ERP otrzymujemy od razu kompletne i scentralizowane środowisko pracy dla swojej firmy. Jednoczesna obsługa wielu programów lojalnościowych np. dla różnych grup odbiorców. Obsługa programów rabatowych i punktowych. Wiele kanałów dostępu dla Klienta Obsługa kart zbliżeniowych, magnetycznych, z kodem kreskowym. Bastion ERP już w tej chwili współpracuje z rozwiązaniami dedykowanymi dla branży odzieżowej fashion, obuwniczej, salonów optycznych i salonów kosmetycznych, gastronomii, hotelarstwa, obiektów sportowych i rekreacyjnych SPA. Poniżej podajemy przykłady takich rozwiązań. Obsługa kart podarunkowych. 22 Bastion ERP Loyalty Management Karty imienne i na okaziciela. Możliwość integracji z fi rmową stroną www. Powiadamianie Klientów o nowościach przez , SMS. Centralizacja działań Centralne zarządzanie programem lojalnościowym bez względu na ilość punktów sprzedaży i ich lokalizację. Współpracuje z wieloma urządzeniami POS. Scentralizowane punktowanie jednoczesna obsługa wielu punktów sprzedaży. Raporty skuteczności handlowo-marketingowej Raporty wg lokalizacji - miejscowości, punktu sprzedaży, oddziału. Raporty wg wieku. Raporty w relacji do preferencji klientów. Raporty aktywności ilość operacji w czasie Raporty sprzedaży godziny, dni tygodnia, tygodnie, miesiące, lata z kartą, bez karty, udzielone rabaty, wydane gratisy. Loyalty Management - widok formularza karty Klienta Definiowanie parametrów programów Zarządzanie modułem Bastion ERP LM obywa się przez przeglądarkę internetową. Gwarantuje to szybki i bezproblemowy dostęp wszystkim pracownikom i kadrze zarządzającej do niezbędnych danych i informacji. Tworzenie kart programu wprowadzenie parametrów początkowych. Dodawanie kart ręcznie lub seryjnie (z pliku tekstowego). Pełna informacja o logowaniu Klienta. Pełna historia karty Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w programach marketingowych. Punkty - data dodania/odjęcia punktów, ilość dodanych/odjętych punktów, dane użytkownika dokonującego wpisu, podstawa dodania i rodzaj operacji handlowej. Promocje słownik dostępnych promocji defi nicja, czas obowiązywania, warunki. Listy towarów sprzedawanych i wydawanych. Przedsiębiorstwa wielooddziałowe Możliwość obsługi wielu miejsc sprzedaży. Dostosowanie do specyfi ki pracy sprzedaży hurtowej. Możliwość pracy bez stałego połączenia z centralą w sieci sprzedaży detalicznej. Zcentralizowany obieg informacji o Klientach. Handel detaliczny Terminale dotykowe POS - pełna obsługa sprzedaży detalicznej; Centralne zarządzanie gospodarką magazynową i asortymentem sieci. Szybka wymiana danych między punktami sprzedaży a centralą sieci online/offl ine Rejestracja czasu pracy. Współpraca z kioskami samoobsługowymi. Zlecenia na wykonanie usługi lub produktu Przyjmowanie zamówień od klientów przenoszenie zamówień do realizacji i wysyłanie automatycznych zamówień na brakujące produkty wymagane do realizacji zlecenia. Informowanie o statusie zamówienia dokonanego przez klienta: oczekujące brak produktu, wpisane oczekujące na realizację, w realizacji produkcja i kompletowanie zamówienia. Możliwość zmiany stawki VAT jeżeli wyrób gotowy ma inną stawkę niż składniki użyte do jego produkcji. Informowanie o zrealizowanych zamówieniach klientów. Rozwiązania dedykowane Sprawdzone w praktyce 23 Rozwiązania dedykowane dla Bastion ERP

13 Rozwiązania dedykowane dla Bastion ERP Optymalizacja kosztów wdrożenia Usługi informatyczne LSI Software Serwis, opieka i nadzór nad systemami, dzierżawa serwerów 24 Rozwiązania dedykowane dla Bastion ERP Kontraktacja towarów Możliwości szacowania zamówień w oparciu o deklaracje odbiorców. Uproszczenie planowania. Zmniejszenie ryzyka błędnych decyzji produkcyjnych i/lub zamówień do dostawców. Przygotowalnia towaru Drukowanie bonu zlecenia w przygotowalni lub magazynie w przypadku, gdy towar ma być odpowiednio przygotowany przed sprzedażą, na przykład przycięty do zamówionego wymiaru. Obsługa wielu kierunków drukowania zależnie od towaru i stanowiska zlecenia. Rezerwacje towarów i usług Rezerwacja usługi wg rodzaju, osoby wykonującej, pierwszego wolnego terminu. Grafi k obłożenia obiektów i personelu. Rezerwacja towaru pod usługę dla klienta. Przypisanie usług do pracowników i obiektów. Karty wizyty Klienta Tworzenie kart klienta wraz z historią wizyt i zaleceń. Rejestracja wizyt klienta planowanie wizyt, otwarcie wizyty, prowadzenie wizyty, zamknięcie wizyty POSitive Retail i POSitive Restaurant - terminale dotykowe POS z zainstalowanym systemem POSitive Hotel umożliwia przeglądanie rezerwacji i meldunków w postaci grafik, wykresów lub przejrzystych tabel Gastronomia i sieci restauracji Terminale dotykowe POS dostosowane do specyfki pracy kelnerów. Zestaw narzędzi zarządzania dla kierownika lokalu. Rozliczenia zużycia surowców i szacowanie kosztów. Scentralizowane zarządzanie siecią restauracji. Hotelarstwo Rezerwacje pokoi hotelowych. Rozliczanie meldunków indywidulanych i grupowych. Wspólne fakturowanie usług hotelarskich, gastronomicznych i rekreacyjnych. Integracja z podsystemami Inteligentnego budynku Kontrola dostępu czytniki, zamki, bramki Monitoring i telewizja przemysłowa Systemy ostrzegania Sieci teleinformatyczne Zawsze aktualne oprogramowanie Nowe wersje oprogramowania zawsze wprowadzają wiele przydatnych funkcji i udogodnień. Aplikacje są aktualizowane i dostosowywane do zmian w przepisach fi skalnych i prawnych. Korzystanie z usługi opieki upgrade wej obniża całkowity koszt użytkowania oprogramowania i zwiększa komfort korzystania z systemów POSitive. Serwis systemu Profesjonalna obsługa serwisowa jest elementem utrzymania stabilności pracy systemu informatycznego. W ramach serwisu Klienci mają dostęp do usługi hot-line i darmowych szkoleń. Dział podzielony jest na serwis oprogramowania i serwis techniczny (sprzętowy). Usługi serwisowe są dostępne całą dobę, przez cały rok. Pomocą serwisową może także służyć ogólnopolska sieć Partnerów LSI Software. Opieka i nadzór - outsourcing IT Usługi opieki i nadzoru nad systemami polegają na bieżącym wsparciu użytkowników oraz rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Powierzenie pełnej obsługi systemów informatycznych LSI Software, umożliwia rezygnację z tworzenia działu informatycznego i zatrudniania informatyków oraz serwisantów. Wynajęcie serwera Uruchomienie zaawansowanego systemu zarządzania wymaga serwera, z którego zasobów i bazy danych będą korzystać wszyscy użytkownicy. Nie zawsze musi się to wiązać z zakupem serwera. LSI Software oferuje kompleksową usługę wynajęcia serwera lub miejsca na serwerze, zainstalowanego w nowoczesnym Data Center. Administratorzy LSI Software dbają o bezpieczeństwo danych oraz ich regularną archiwizację. Dostęp do serwerów i do oprogramowania wspomagającego zarządzanie realizowany jest zdalnie poprzez Kompleksowa oferta LSI Software obejmuje produkcję oprogramowania - w tym aktualizację systemów, usługi konsultacyjne, usługi wdrożeniowe, profesjonalny serwis i dzierżawę serwerów. LSI Software. Producent, integrator i generalny dostawca systemów informatycznych Internet. Ilość możliwych konfi guracji i zakresu wykorzystania wynajętych serwerów jest nieograniczona, ale w większości przypadków jedno pozostaje niezmienne - dzięki wynajęciu serwera fi rma może w większym stopnia skupić się na swojej podstawowej działalności. Microsoft i LSI Software Microsoft jest największym producentem oprogramowania na świecie. Współpraca między LSI Software a firmą Microsoft odbywa się na zasadach umowy partnerskiej Gold Certified Partner. W zespole LSI Software pracują specjaliści posiadający certyfi katy Microsoft, specjalizujący się w obsłudze środowisk systemowych MS Windows Server i bazodanowych MS SQL Server wykorzystywanych przez systemy POSitive. Specjaliści mają dostęp do narzędzi i zasobów jakimi dysponują pracownicy techniczni Microsoft. Otrzymujemy dostęp do szkoleń i wsparcia technicznego - korzystamy z wszystkich najnowszych osiągnięć tego producenta. Ma to znaczący wpływ na zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych na rzecz naszych klientów. LSI Software posiada kompetencję Independent Software Vendor (ISV) dającą dodatkowe uprawnienia w dystrybucji oprogramowania Microsoft. Bazy danych Microsoft SQL Server można nabyć na bardzo korzystnych warunkach razem z oprogramowaniem LSI Software. Generalny wykonawca inwestycji informatycznych LSI Software jest generalnym wykonawcą inwestycji informatycznych. Gwarantujemy odpowiednie tempo, nadzór i obniżenie kosztów koordynacji prac. Odpowiadamy za prawidłowe funkcjonowanie wszystkich podsystemów informatycznych i teletechnicznych w fi rmach. Prace wykonywane są pod klucz zgodnie z oczekiwaniami Inwestora. 25 LSI Software

14 Prestiżowe nagrody. Najnowsze technologie O LSI Software S.A. Lider rynku systemów informatycznych dla gastronomii i hotelarstwa Nagrody dla systemów LSI Software Nagrody Ministra Gospodarki i targów EuroGastro w 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 r. dla systemów zarządzania LSI Software Nagroda BRE BANK S.A. Kamerton Innowacyjności 2011 za wykorzystanie innowacyjnych technologii w oferowanych produktach Nagroda Innowacja Handlu 2010 r. Medale MERCURIUS GEDANENSIS na targach Gastroexpo w 2007, 2008 r. dla systemów zarządzania LSI Software Rekomendacja Polskiej Izby Hotelarstwa w 2007 r. dla oprogramowania POSitive Hospitality Finalista konkursu Lider Nowoczesnych Technologii organizowanego przez Instytut Nowych Technologii w 2006, 2007, 2008, 2011 r. LSI Software S.A. jest producentem oprogramowania dla sektorów detalicznego i gastronomiczno-hotelarskiego oraz własnego systemu klasy ERP - Enterprise Resource Planning. Od momentu powstania w 1991 roku, LSI Software stała się liczącym i znanym dostawcą rozwiązań informatycznych obsługującym kilkanaście tysięcy klientów. Od 2006 r. spółka jest notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 26 LSI Software Złote Medale Międzynarodowych Targów Poznańskich w 2006 r. za system zarządzania dla sieci sprzedaży detalicznej POSitive Retail i w 2008 r. za POSitive Hospitality Partnerzy technologiczni Posiflex Technology, działa od 1984 początkowo jako projektant i producent sprzętu komputerowego. Od 1991 fi rma specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań typu POS. Od tego czasu stała się jednym z liderów globalnego rynku terminali i akcesoriów dla punktów sprzedaży. Long Range Systems, w skrócie LRS, jest amerykańskim producentem i liderem rynku innowacyjnych systemów bezprzewodowych dla branży gastronomiczno-hotelarskiej. W ciągu kilkunastu lat istnienia, fi rma uzyskała wiele patentów związanych z technologiami bezprzewodowymi i identyfi kacji (RFID). LRS cały czas dąży do udoskonalania swoich rozwiązań i tworzenia nowych, zgodnie z oczekiwaniami Klientów. Posnet Polska - specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości urządzeń fi skalnych. W ofercie posiada rozwiązania dla punktów sprzedaży dowolnej wielkości. Posiada rozbudowaną sieć dystrybucji i serwisu. Pagery.com.pl - polska witryna internetowa specjalizująca się w systemach przywoławczych. Opisuje szereg możliwych zastosowań pagerów LRS w fi rmach.. Wyróżnienie i prawo do używania tytułu Łódź Proponuje w 2005 r. za system zarządzania dla sieci sprzedaży POSitive Retail. Logic Controls - jest liderem rynku systemów wpierających pracę kuchni systemu monitorów kuchennych Kitchen Display System. Przez ponad dwadzieścia lat istnienia, fi rma udowodniła, że jej produkty są niezawodne, zaawansowane technologicznie i przynoszące korzyści. Fujitsu jest fi rmą globalną i największym europejskim dostawcą infrastruktur informatycznych oferującym pełną gamę innowacyjnych produktów IT, obejmujących cały zakres potrzeb przedsiębiorstw i klientów indywidualnych. Microsoft - LSI Software S.A. posiada certyfi kowaną kadrę programistów, wdrożeniowców i serwisantów potrafi ących w pełni wykorzystać mechanizmy systemowe Microsoft Windows i bazodanowe Microsoft SQL. Przyspiesza to działanie naszych programów i zapewnia dużą elastyczność wymiany danych zarówno wewnątrz systemu jak i z aplikacjami zewnętrznymi, tworząc tym samym zintegrowane wydajne środowisko pracy. pos24.pl - największa internetowa platforma handlowa zajmującą się sprzedażą specjalistycznego wyposażenia informatycznego dla handlu detalicznego, gastronomii i hotelarstwa. Zakupy całą dobę! Innowacyjność i kompleksowa oferta Nazwa fi rmy, której pierwszy człon jest skrótem zwrotu Large Scale Innovations, oznacza dążenie do uzyskania jak największego stopnia innowacyjności oraz doskonałości w dostarczanych rozwiązaniach informatycznych. Naszą innowacyjność łączymy ze zrozumieniem potrzeb naszych klientów oraz otoczenia, w którym działają. LSI Software zatrudnia wysokiej klasy specjalistów, którzy odpowiadają za prawidłowy przebieg wszelkich realizowanych usług oraz osiągnięcie celu, jakim jest uzyskanie przez naszych klientów przewagi konkurencyjnej. Kompleksowa oferta LSI Software obejmuje produkcję oprogramowania, usługi konsultacyjne, usługi wdrożeniowe, serwis a także dostawy specjalistycznych rozwiązań sprzętowych. Głównym atutem fi rmy jest rozległa wiedza o zasadach funkcjonowania branż detalicznej i gastronomiczno-hotelarskiej. Grupa LSI Software W skład grupy LSI Software wchodzą: LSI Software S.A. - producent oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem Bastion ERP, systemów dla sieci sklepów POSitive Retail, systemów dla gastronomii i hoteli POSitive Hospitality, Softech Sp. z o.o. - producent oprogramowania dla branży gastronomicznej oraz hotelarskiej Gastro i Chart. LMS Online Sp. z o.o. - operator nowoczesnej platformy zarządzania programami lojalnościowymi bluepocket; świadczący usługi doradcze i marketingowe. Stałą współpracę z grupą LSI Software prowadzi ponad 100 fi rm partnerskich z Polski, Niemiec, USA i Bliskiego Wschodu. W chwili obecnej grupa LSI Software zatrudnia ponad 120 pracowników. Współ praca międzynarodowa LSI Software jest wieloletnim partnerem Microsoft. Jesteśmy dystrybutorem fi rm Long Range Systems, Posifl ex i Logic Controls. Owocuje to dostępem do najnowszych technologii używanych na świecie. Centrala i oddziały Oddziały w organizacji 27 LSI Software

15 Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą Autoryzowany Partner: Nie wyrzucaj tego katalogu jeśli nie jesteś nim już zainteresowany. Prosimy, przekaż go osobie zainteresowanej. W ten sposób chronisz środowisko naturalne. Nazwy firm i ich produktów, wymienione w niniejszym katalogu, są znakami towarowymi zarejestrowanymi przez te firmy. Folder nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. LSI Software S.A. ul. Przybyszewskiego 176/178, Łódź infolinia: Tel.: do 98, Fax: , mail: Przygotowanie EXIS Interactive

Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych

Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych InteliHotel. Inteligentny Hotel POSitive Hospitality POSitive Restaurant POSitive SPA & Sport

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A.

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. 1 Spis treści Case study 3 Nescafé Dolce Gusto Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. Rozwijanie sprzedaży e-commerce 35 w modelu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Podstawowe moduły Comarch CDN XL BUSINESS INTELLIGENCE - dane, informacje, decyzje Nowoczesne narzędzie do raportowania zdarzeń gospodarczych, stanowiące fundament

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia Microsoft Dynamics analiza wdrożenia System Microsoft Dynamics AX, rozbudowany o rozwiązania przygotowane pod kątem wymagań branży farmaceutycznej, kompleksowo wspiera Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI Grzegorz Chodak Rozprawa doktorska pod kierunkiem Prof. Witolda Kwaśnickiego

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo