Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem"

Transkrypt

1 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

2 Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami Bastion ERP Financials Bastion ERP Distribution Bastion ERP Personnel Bastion ERP CRM & Workflow str. 8 str. 11 str. 14 str. 16 Bastion ERP Loyalty Management Rozwiązania branżowe dla Bastion ERP Usługi informatyczne LSI Software LSI Software str. 21 str. 23 str. 25 str. 26 Bastion ERP BI str. 18 Bastion ERP Corporate Portal str. 19

3 4 Opinie Klientów Bastion ERP Zintegrowana platforma zarządzania zasobami przedsiębiorstwa POSitive Restaurant Marcin Sobieraj Kierownik Działu informatyki i Administracji, HEXELINE Dzięki aplikacjom systemu Bastion ERP usprawniliśmy zarządzanie finansami. Integracja z systemem POSitive Retail dedykowanego dla sieci sprzedaży, umożliwia automatyzację księgowań dużej ilości dokumentów. Wiele lat współpracy z LSI Software pokazało, że oferowane przez nią rozwiązania zapewniają kompleksową obsługę firmy Marcin Ochnik Członek Zarządu, OCHNIK Sp. z o.o. Niewątpliwym atutem wdrożonych systemów jest pełna integracja, umożliwiająca dowolny przepływ danych z wielu zewnętrznych źródeł oraz ich przetwarzanie, dzięki temu możliwe jest skuteczne centralne zarządzanie siecią sprzedaży. Wdrożone funkcjonalności usprawniają procesy zachodzące w naszej firmie a osiągane wymierne korzyści biznesowe rekompensują poniesione wydatki Bastion ERP to nowoczesna platforma wspomagająca zarządzanie przedsiębiorstwem. W sposób kompleksowy obejmuje strategiczne obszary działalności firmy i ułatwia efektywne zarządzanie jej zasobami. ERP w nazwie systemu Bastion pochodzi od angielskiego zwrotu enterprise resource planning odnoszącego się do grupy systemów informatycznych wspierających zaawansowane zarządzanie zasobami przedsiębiorstw. Bastion ERP doskonale wywiązuje się z tego zadania. Bastion ERP Strategiczne wsparcie dla Twojej firmy 05 Bastion ERP Marcin Widuch Dyrektor ds. Informatyki - NG2 S.A. właściciel sieci sklepów CCC, Boti, Quazi Wybór LSI Software był poprzedzony ponad dwuletnią dokładną analizą rynku i dostępnych na nim systemów nie tylko polskich ale i zagranicznych. O wyborze decydowała posiadana wiedza oraz ogromne doświadczenie ( ) system będzie eksploatowany nie tylko w Polsce ale także w naszych sklepach m.in. w Czechach i na Słowacji. Całokształt współpracy pozwala nam polecić LSI Software jako wiarygodnego partnera Renata Cichecka Prokurent, O.S.W. Stodoły Sp. z o.o. Program Bastion ERP Financials jest w pełni zintegrowany z POSitive Hospitality i w kompleksowy sposób zajmuje się obsługą działu księgowości oraz zarządzania finansami [...] Pragniemy polecić LSI Software jako firmę dostarczającą kompleksowe rozwiązania dla potrzeb całego obiektu hotelowego a jednocześnie zapewnia właściwą opiekę i wsparcie nad wdrażanymi rozwiązaniami Nasze referencje wg branż Budowlana: Cetech Sp. z o.o., Kral Sp. z o.o., Mur Sp. z o.o., Produkcyjna: Aves Sp. z o.o, Dakri, PIFO Eko-Strefa Sp. z o.o., Messer Zakład Przetwórstwa Mięsnego, Plastiflora, Cebal-Tuba Sp. z o.o. Odzieżowe: Rewon, Digel Polska, Ochnik, Reporter Young, Hexeline, Vero Moda, Ochnik, NG2 (CCC, Boti, Quazi) Szkolnictwo/Edukacja: PWSFTiT - Szkoła Filmowa w Łodzi, Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Łodzi Instytucje Samorządowe: Starostwo Powiatowe w Łodzi, Muzeum Historii Miasta Łodzi, Prokuratora Okręgowa w Łodzi, Straż Miejska Łódź, Urząd Miasta Łodzi Biura Rachunkowe: Alemark, Nowtom, Akfinance Sp. z o.o. Elektro: Jimmy, Audiotel Biura podróży: Rainbow Tours SA Hotelarstwo: Hotel Baltic Plaza, Hotel Nafta Krosno, Hotel Zawiercie, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Stodoły, Dana Hotel&Spa Wszechstronne rozwiązania Bastion ERP składa się z następujących modułów: Bastion ERP Financials rachunkowość fi nansowa i zarządcza, środki trwałe, raporty i analizy. Bastion ERP Distribution sprzedaż, gospodarka magazynowa, dystrybucja. Bastion ERP Personnel zarządzanie zasobami ludzkimi, kadry, płace. Bastion ERP CRM & Workfl ow zarządzanie relacjami z Klientami. Bastion ERP Business Intelligence - zaawansowane analizy. Bastion ERP Corporate Portal intranetowy portal fi rmowy. Bastion ERP BPM - wsparcie procesów biznesowych. Bastion ERP LMS - zarządzanie programami lojalnościowymi. Szerokie możliwości systemu doskonale sprawdzają się w średnich i dużych przedsiębiorstwach, jak i są odpowiednie dla wymagających mniejszych fi rm. Bastion ERP jest w pełni zintegrowany z innymi rozwiązaniami LSI Software - POSitive Hospitality i POSitive Retail. Wysoka jakość wdrożeń, szkoleń i serwisu Platforma zarządzania Bastion ERP posiada pełne wsparcie wdrożeniowe, szkoleniowe i serwisowe producenta fi rmy LSI Software. Silny zespół wdrożeniowy zapewnia sprawne i szybkie uruchomienie systemu oraz kompleksowe szkolenia użytkowników. Okresowo organizowane są bezpłatne szkolenia z nowych funkcji systemu w siedzibie producenta. Serwis może być świadczony w dowolnych modelach czasowych, nawet 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Sprawdzone w praktyce System Bastion ERP jest wykorzystywany na tysiącach stanowisk przez kilkaset przedsiębiorstw. Codziennie pracuje na programach wchodzących w skład systemu kilkadzisiąt tysięcy użytkowników. System sprawdził się przedsiębiorstwach różnych branż i instytucjach budżetowych. Bezpieczeństwo technologii i optymalny koszt System oparty jest na najnowocześniejszych technologiach informatycznych a jego centralny element stanowi baza danych Microsoft SQL Server. Baza ta zaliczana jest do najwydajniejszych i najbezpieczniejszych. Technologie Bastion ERP cechuje optymalna relacja kosztów do jakości działania. Aktualizacje systemu Kilka razy w ciągu roku wydawane są aktualizacje systemu Bastion ERP, wprowadzające nowe funkcjonalności zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawno-podatkowymi. Klienci korzystający z opieki upgrade owej mogą otrzymywać aktualizacje systemu na preferencyjnych warunkach.

4 06 07

5 Bastion ERP Financials Zarządzanie rachunkowością przedsiębiorstwa Bastion ERP Financials Monitoring sytuacji finansowej firmy 08 Bastion ERP Financials Finanse i księgowość Rachunkowość finansowa Księgowość finansowa Bastion ERP Financials jest centralnym modułem systemu Bastion ERP. Funkcjonalnie obejmuje całość zagadnień związanych z kompleksową obsługą działu księgowości, zarządzania finansami w firmie, środkami trwałymi i controllingiem. Zakładowy plan kont bez ograniczenia analityki. Kartoteka kontrahentów fi rmy z zawartymi w opisie szczegółowymi informacjami o danych kontrahentów, w tym unijnym numerem NIP z kodem kraju oraz wbudowanymi mechanizmami kontroli poprawności nadawania numeru NIP. Księgi rachunkowe rejestry, dzienniki, analityka kont w ewidencji syntetycznej i analitycznej. Ewidencja dowodów księgowych, polecenia księgowania, schematy księgowań, księgowanie grup dokumentów, automatyczne przeksięgowania, zapisy pozabilansowe. Rozliczanie kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym, kontrola kręgu kosztów. Rozliczenie kosztów fi rm produkcyjnych. Konta pozabilansowe Dozwolona praca w nowym okresie obrachunkowym przed zamknięciem starego. Wszechstronna kontrola kompletności i aktualności danych. Mechanizm wewnętrznego audytu danych. Ochrona danych, zgodność z ustawą o rachunkowości. Wielowalutowość, operacje dewizowe, różnice kursowe, tabela kursów walut. Wielookresowość i wielofi rmowość. Bastion ERP Financials Rachunkowość, środki trwałe, raporty, analizy i controlling Kasy i rachunki bankowe Prowadzenie kas przedsiębiorstwa, kwity kasowe, raporty kasowe, kasy walutowe. Raporty bankowe, komunikacja z systemami bankowości elektronicznej. Generowanie i ewidencja przelewów bankowych. Rozliczenia krajowe i międzynarodowe Ewidencja dowodów VAT krajowych i importowych, defi niowalne stawki VAT. Rejestry VAT zakupu, sprzedaży, dostaw importowych. Rejestry zakupu krajowego z możliwością ewidencji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług. Procedury rejestracji dokumentów zakupu VAT w rejestrach zakupu krajowego z polem opisującym nowy numer NIP kontrahentów. Rejestracja dokumentów sprzedaży VAT krajowej oraz wewnątrzwspólnotowych dostaw w rejestrach sprzedaży z polem opisującym nowy numer NIP kontrahentów. Raporty kasowe i bankowe, konta bankowe i kasy dewizowe, kwity kasowe - również wielopozycyjne. Rozszerzone funkcjonalności raportów: rejestr zakupu VAT i sprzedaży VAT oraz zestawienie zbiorcze rejestrów VAT o rozszerzony lub nowy opis numeru NIP kontrahenta oraz o fi ltry umożliwiające wyodrębnienie nabycia/dostaw krajowych i wewnątrzunijnych. Kontrolowanie należności i zobowiązań Należności i zobowiązania, odsetki, wezwania do zapłaty i noty odsetkowe, potwierdzenia sald. Struktura zobowiązań i należności do celów bilansowych. Struktura przeterminowania, plan płatności, listy płatnicze, przelewy. Sprawozdawczość Sprawozdania fi nansowe rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne. Analizy fi nansowe, wskaźniki ekonomiczne. Możliwość tworzenia dedykowanych sprawozdań. Współpraca z innymi systemami Rozszerzone mechanizmy transferu danych z systemu magazynowosprzedażowego do systemu fi nansowo-księgowego - dla eksportuimportu tekstowego oraz automatycznego bezpośrednio do dzienników księgowych. Moduł Transakcyjny Windykacja System Bastion ERP Financials oferuje dużą liczbę funkcji związanych ze śledzeniem operacji księgowych na kontach. Dostępne są min. opcja wiązania operacji w transakcje (tzw. punktowanie ), naliczanie odsetek do transakcji oraz generowaniem monitów, not odsetkowych, przelewów. Taki system w znacznym stopniu wpływa na efektywność pracy działu windykacyjnego w fi rmie. Przelewy System Bastion ERP Financials oferuję całą gamę opcji pozwalających na wystawianie i ewidencję przelewów bankowych: Wydruki gotowych przelewów. Możliwość tworzenia tzw. list przelewowych (grupowanie przelewów w zestawienia według dowolnego kryterium). Współpraca z dowolnym systemem bankowości elektronicznej - system posiada zarówno możliwość eksportowania danych bankowych jak i importowania wyciągu bankowego na poszczególne konta. Bastion ERP Financials - edytor przeglądania transakcji 09 Bastion ERP Financials Bastion ERP Financials - edytor przeglądania zapisów na kontach

6 Bastion ERP Financials Pełna kontrola kosztów Bastion ERP Distribution Zarządzanie sprzedażą i gospodarką magazynową 10 Bastion ERP Financials Rachunkowość zarządcza MPK miejsca powstawania kosztów W każdej nowocześnie zarządzanej firmie określenie poziomu kosztów i miejsc ich powstawania jest bardzo ważnym elementem gwarantującym właściwe określenie zyskowności i planowanie budżetu. Miejsce powstawania kosztów jest pozycją, w której defi niowane są symbole klasyfi kacji kosztów wykorzystywane przy planowaniu budżetu. Poprzez zastosowanie tego rodzaju klasyfi kacji mamy możliwość bardzo dokładnego rozdzielenia kosztów i przychodów na poszczególne działy w fi rmie, co umożliwia przegląd aktualnego stanu fi nansów fi rmy. Projekty Umożliwiają zdefiniowanie symboli klasyfikacji poszczególnych projektów wykorzystywanych do śledzenia rozdziału kosztów dla wskazanych inwestycji. Defi niowane są tu podziały dla danego projektu z uwzględnieniem rozdzielenia kosztów i przychodów na poszczególne działy, osoby w fi rmie, co daje pełny obraz stanu fi nansowego fi rmy. Bastion ERP Financials - edytor przeglądania zapisów na MPK Budżetowanie Funkcja pomocna przy planowaniu założeń strategicznych firmy. Umożliwia zaplanowanie a następnie rozliczanie poszczególnych działów fi rmy, pod względem planowanych i rzeczywistych kosztów jak również planowanego i wypracowanego zysku w poszczególnych miesiącach. Budżetowanie pozwala na rozliczenie działu fi rmy jak również pojedynczego pracownika. Planowanie Budżetu jest bardzo przydatnym narzędziem do wykorzystania dla zarządu fi rmy. Moduł ten umożliwia szybkie pozyskanie niezbędnych danych do analiz fi nansowych i marketingowych. Środki trwałe Moduł zarządzania środkami trwałymi w Bastion ERP Financials to nowoczesne narzędzie przetwarzania danych do prowadzenia automatycznej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Możliwości modułu środki trwałe: Ewidencja składników majątku trwałego, historia środków trwałych, metryczki, dokumenty np. OT, LT, MT. Ewidencja środków trwałych niskocennych. Amortyzacja metodą liniową i degresywną. Amortyzacja bilansowa, podatkowa z wyszczególnieniem kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu. Plan i tabela amortyzacji, księga inwentarzowa, zestawienia. Dekretacja umorzenia i amortyzacji, rozliczenie amortyzacji na koszty w układzie kalkulacyjnym. Przeszacowanie środków trwałych. Program jest przeznaczony dla każdego typu przedsiębiorstwa. Rejestruje i rozlicza efekty operacji związanych z gospodarką środkami trwałymi. Automatycznie nalicza umorzenie i amortyzację. Pamięta całą historię środka trwałego. Obsługuje liniową i degresywną metodę amortyzacji. Umożliwia wykonywanie różnorodnych zestawień i wydruków dających pełen obraz kartoteki środków trwałych oraz naliczeń miesięcznych. Rozwiązuje problem ewidencji dawnego wyposażenia, a obecnie środków niskocennych (całkowicie umarzanych w miesiącu przyjęcia). Rozróżnia i poprawnie nalicza trzy rodzaje amortyzacji: bilansową, podatkową i nie będącą kosztem uzyskania przychodu. Sprzedaż, zakupy i magazyny Definiowanie warunków sprzedaży Cenniki sprzedaży, możliwość tworzenia cenników indywidualnych i grup odbiorców. Wzorce cenników. Obsługa sprzedaży wielooddziałowej. Obsługa dowolnych form płatności. Fakturowanie towarów, materiałów i usług od netto jak i od brutto. Wsparcie dla różnorodnych technik udzielania rabatów i upustów. Faktury krajowe, zagraniczne i eksportowe (w dowolnych językach). Faktury wewnętrzne, zaliczkowe, proforma. Faktury faktoringowe i zgłoszenia faktoringowe. Paragony. Bastion ERP Distribution odpowiada za zarządzanie sprzedażą, gospodarką magazynową, zakupami i logistyką - czyli szeroko rozumianą dystrybucją towarów i usług. Umożliwia definiowanie warunków współpracy z dostawcami i odbiorcami. Generuje i odbiera wszystkie rodzaje wymaganych dokumentów. Bastion ERP Distribution działa w systemie wielowalutowym - pozwala na wprowadzanie i rozliczanie dokumentów krajowych i zagranicznych. Daje możliwość łatwego monitorowania stanu należności i zobowiązań. Bastion ERP Distribution obsługuje dowolną liczbę magazynów. Doskonale sprawdza się w firmach wieloodziałowych. Zarządzanie asortymentem towarowym Podział kartoteki towarowej na grupy towarowe. Defi niowanie indeksów towarowych z wykorzystaniem zdefi niowanych schematów nadawania indeksu. Wielojednostkowość miar dla każdego asortymentu. Możliwość zdefi niowania kilku indeksów głównego i pomocniczych, dla każdego towaru. Dwupoziomowowość indeksu towarowego główny na poziomie towaru oraz szczegółowy na poziomie dostawy. Dowolna ilość cech kartotek towarowych. Kompletacja towarów. Tworzenie nazw w wielu językach. Dodawanie załączników z opisem, instrukcją lub zdjęciem. Systemy identyfikacji towarów Obsługa dowolnych typów kodów kreskowych EAN i/lub własnych. Możliwość projektowania etykiet informacyjno-identyfi kacyjnych. Druk na dowolnych nośnikach. Obsługa elektronicznych metek towarów - zbliżeniowych identyfi katorów RFID. Bastion ERP Distribution - kartoteka magazynowa 11 Bastion ERP Distribution

7 Bastion ERP Distribution Kompleksowa obsługa kontrahentów Bastion ERP Distribution Pełen nadzór nad dokumentami 12 Bastion ERP Distribution Pełna obsługa zamówień Ewidencja zamówień od odbiorców i do dostawców. Informowanie o stanie realizacji zamówienia aktualizowane automatycznie w oparciu o elektroniczne dokumenty dostawcy. Możliwość wprowadzania do systemu przez dostawcę terminu realizacji zamówienia. Rezerwacja towarów do realizacji zatwierdzonych na zamówieniu. Blokada zarezerwowanego towaru do bezpośredniej sprzedaży. Automatyczne tworzenie dokumentów wydania z magazynu i dokumentów sprzedaży do realizowanych zamówień. Szczegółowa baza kontrahentów Kontrahenci krajowi, zagraniczni i unijni - z zawartymi w opisie szczegółowymi informacjami o danych kontrahentów, w tym kodem kraju. Baza kontrahentów wspólna z systemem fi nansowo-księgowym. Limit kredytowy dla kontrahenta. Rozliczanie wyników sprzedaży Rejestrowanie sprzedaży punktów handlowych, oddziałów i fi lii. Rejestrowanie sprzedaży przedstawicieli handlowych. Rankingi sprzedaży. Naliczanie prowizji handlowych. Kasy i rachunki bankowe Automatycznie tworzenie dokumentów kasowych i rozliczeń. Raporty kasowe. Kasy walutowe. Pobieranie kursów NBP. Wyliczanie różnic kursowych w systemie Bastion Financials. Dostosowanie do obrotu międzynarodowego Wystawianie dokumentów dostawy i nabycia wewnątrzwspólnotowego Wystawianie dokumentów importowych i eksportowych Dodatkowe słowniki kodów scalonej nomenklatury (CN ang. combined nomenclature), krajów wysyłki, kraju pochodzenia, warunków dostaw, rodzaju transakcji i rodzaju transportu z predefi niowanymi wartościami. Opis kont kontrahentów unijnych zawiera pola domyślne przyspieszające wprowadzanie dokumentów na stanowiskach rozliczających zakupy wewnątrzwspólnotowe. Opis towarów i ich dostaw z polami umożliwiającymi automatyczne wystawianie zgłoszeń Intrastat, m.in. kraj pochodzenia oraz masa dostawy. Wydruki zgłoszeń Intrastat na formularzach. Eksport elektroniczny zgłoszeń Intrastat w formacie XML. Możliwość sporządzenia raportu na potrzeby przygotowania deklaracji VAT UE. Bastion ERP Distribution - okno kontrahentów 13 Bastion ERP Distribution Warunki handlowe i cenniki przypisane do kontrahenta. Bezpośredni podgląd obrotów z danym kontrahentem wystawione dokumenty sprzedaży i zakupu, towary sprzedane i zakupione. Kontraktacja umowy dostawy Wprowadzanie zamówień na towary wg zapotrzebowania odbiorców Ustalanie oczekiwanych cen zakupu towarów Ustalanie oczekiwanych cen sprzedaży towarów Ustalanie terminów dostaw Generowanie zamówień dostawy w oparciu o zawarte kontrakty. Generator indeksów ułatwiający dodawanie i uporządkowanie nowych indeksów. Wszechstronne raporty Ilościowo-wartościowe informacje o stanie początkowym, przychodach, rozchodach i stanie końcowym w zadanym okresie czasu. Zalegania towarów na magazynach. Rejestry zakupu i sprzedaży. Analizy obrotu magazynowego oraz sprzedaży w ujęciu według dokumentów lub towarów. Analizy handlowe, windykacja należności, obliczanie zyskowności i rentowności działalności handlowej. Dynamiczne budowanie raportów dynamiczne kwerendy. Obsługa urządzeń zewnętrznych Drukarki fiskalne Obsługa drukarek fi skalnych. Wydruk paragonów fi skalnych. Wydruk raportów dobowych i okresowych. Ewidencja sprzedaży dla klientów indywidualnych. Tworzenie na zamówienie nowych sterowników urządzeń fi skalnych Czytniki kodów kreskowych Współpraca z czytnikami kodów kreskowych dowolnego typu. Arkusz kontraktacyjny zbiorczy przegląd oczekiwań kontrahentów Reklamacje Obsługa procesu reklamacji. Tworzenie dokumentów magazynowych dla reklamacji. Defi niowanie statusów reklamacji. Bastion ERP Distribution - zamówienia do dostawców Bilans otwarcia jest możliwy do wprowadzenia w dowolnym momencie roku. Eliminuje się tym samym ewentualne ograniczenia, co do wyboru chwili rozpoczęcia użytkowania systemu Bogate możliwości konfi guracji systemu słowniki, defi nicje dokumentów, funkcje serwisowe, uprawnienia użytkowników, defi nicje kartotek towarowych, wymiana danych z systemami POS sprzedaży detalicznej. Automatyzacja przyjęcia wyrobów gotowych do magazynu przy wykorzystaniu czytników kodów. Współpraca z kolektorami danych - terminalami przenośnymi. Drukarki kodów kreskowych Obsługa drukarek kodów kreskowych. Tworzenie na zamówienie Klienta nowych sterowników do urządzeń drukujących i znakujących.

8 Bastion ERP Personnel Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi Bastion ERP Personnel Sprawne rozliczanie wynagrodzeń Ludzie stanowią podstawę działalności każdego przedsiębiorstwa. Nowoczesna firma musi przykładać szczególną wagę do kwestii odpowiedniego zarządzania personelem. Bastion ERP Personnel dostarcza prostych, oszczędzających czas rozwiązań dla każdego działu kadr i płac. Wprowadzane w module kadrowym Bastion ERP Personnel dane stanowią podstawę naliczenia list płac i generowania sprawozdań statystycznych dla kierownictwa. Ewidencja kadrowa pracowników Bastion ERP Personnel Doskonałe narzędzie dla działów kadr i płac Zarządzanie systemem wynagrodzeń Predefi niowany system wynagrodzeń. Bastion ERP Personnel 14 Zarządzanie kadrami w firmie Bastion ERP Personnel umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji kadrowej pracowników, wprowadzanie różnych typów umów i zaszeregowania, czasu pracy i innych niezbędnych danych. System zapewnia użytkownikowi możliwość defi niowania własnych formuł obliczeniowych dowolnych składników płacowych, ich przetwarzanie, sporządzanie i wydruk list płac oraz pasków. Umożliwia sporządzanie wielopoziomowych zestawień płacowych. Baza wiedzy o pracownikach W części kadrowej przechowywane są wszystkie potrzebne informacje kadrowe, takie jak: dane osobowe, podatkowe, płacowe, stażowe, o urlopach. W każdym momencie możliwe jest wprowadzanie, przeglądanie, aktualizacja i drukowanie wszelkich niezbędnych dokumentów osobowych. Przejrzystość programu umożliwia w szybki i łatwy sposób dotarcie do potrzebnych w danej chwili informacji o pracowniku lub grupie pracowników: Szczegółowa kartoteka pracownicza. Ewidencja zatrudnienia. Realizacja umów o pracę i aneksów. Konfi guracja formularzy umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń, aneksów, wymówień, kwestionariuszy osobowych. Defi niowalne formularze i wydruki. Kontrola rozliczania urlopów dla dowolnej liczby defi niowanych kalendarzy. Obliczanie wymiaru urlopu w sposób standardowy i proporcjonalny. Rejestracja defi niowalnych absencji. Analizy kadrowe i wyszukiwanie pracowników. Kontrola i obliczanie stażu pracy, średniego zatrudnienia i nabycia uprawnień do nagrody jubileuszowej. Rejestracja czasu pracy RCP Rejestracja godzin pracy nominalnych, nadliczbowych 50%, 100% i w dni wolne od pracy, godzin nocnych oraz innych defi niowalnych np. godzin pracy w warunkach szkodliwych. Rodzaje czasów pracy stały, ruchomy i nienormowany. Wydruk dziennych, miesięcznych i rocznych kart pracy. Zestawienia imienne i zbiorcze poszczególnych rodzajów godzin pracy, absencji i spóźnień. Współpraca z zewnętrznymi systemami obsługi magnetycznych kart pracy. Personnel - okno kartoteki pracownika Rejestracja umów o pracę, zleceń, umów o dzieło i innych. Możliwość dowolnych modyfi kacji systemu wynagrodzeń, odwzorowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Konfi gurowalne wydruki (zbiorówka, zapotrzebowanie kasowe, paski, itp.). Przelewy na rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe. Rozliczanie urlopów i zasiłków. Kartoteki: płacowa, osobowa, absencji dla ZUS, składek pracowniczych, FP i FGŚP. Roczne rozliczenie podatkowe pracowników PIT-11 i PIT-40. Roczne rozliczenia podatkowe PIT 8B. Współpraca z programem ZUS Płatnik. Wydruki list płac, przelewów na rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe i do urzędów skarbowych, PIT 8A. Defi niowalne wydruki umów i rachunków. Bezpieczeństwo danych Zamykanie list wynagrodzeń zabezpieczające przed przypadkowymi zmianami. Wszechstronna kontrola kompletności i aktualności danych. Rozbudowane poziomy uprawnień w dostępie do danych kadrowych i płacowych. Personnel - rejestracja czasu pracy Noty księgowe Dzięki bezpośredniemu podglądowi Zakładowego planu kont można defi niować w systemie gotowe dekrety składające się na Polecenie Księgowania związane z wypłatą oraz wzorce kosztowe, które po precyzyjnym określeniu kosztów osobowych umożliwiają generowanie rozdzielnika kosztów i wyeksportowanie pełnego PK do systemu fi nansowo-księgowego. Defi niowalne szablony księgowania wynagrodzeń. Eksport poleceń księgowania do modułu fi nansowo-księgowego Bastion ERP Financials i innych systemów księgowych. Wzorce kosztowe - koszty wynagrodzeń i narzuty do kosztów. Imienne rozliczenie kosztów w podziale kalkulacyjnym. Wydruk i eksport rozdzielnika kosztów do modułu Bastion ERP Financials. Współpraca z bankowymi systemami elektronicznymi. 15 Bastion ERP Personnel

9 Bastion ERP CRM & Workflow Zarządzanie relacjami z Klientami i organizacją pracy Bastion ERP CRM & Workflow Najwyższa jakość obsługi Klientów 16 Bastion ERP CRM & Workflow Relacje z klientami, organizacja pracy Bastion ERP CRM & Workflow współpracuje z innymi modułami platformy Bastion ERP. Tworzy z nimi wspólną bazę wiedzy o Klientach, produktach i usługach fi rmy. Moduł CRM & Workfl ow może współpracować także z systemami innych dostawców. Uzupełnianie i korzystanie z tej bazy danych jest podstawą budowy i utrzymania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Bastion ERP CRM & Workflow jest nowoczesnym rozwiązaniem wspomagającym procesy zarządzania relacjami z Klientem i organizację pracy. CRM (skrót ang. Customer relationship management) jest koncepcją polegającą na integracji wszelkich działań dotyczących obsługi klienta - sprzedaży, marketingu, realizacji kontraktów, dystrybucji i obsługi serwisowej w jednym centralnym systemie. Pozwala osiągnąć możliwie najwyższy poziom jakości obsługi Klientów a wdrożenie systemu jest drogą do optymalnego zorganizowania pracy firmy. Zwiększanie wydajności pracy działów obsługujących Klientów Usprawnienie oorganizacji pracy poszczególnych działów w przedsiębiorstwie. Zwiększenie kontroli procesu sprzedaży - wprowadzenie określonych procedur działania i standardów obsługi klienta. Skrócenie cyklu sprzedaży. Zwiększenie lojalności klienta. Zwiększenie wiedzy o potrzebach Klientów. Uzyskanie przewagi nad konkurencją. Ujednolicenie ofert, cenników i materiałów reklamowych. Wszechstronne zestawienia i analizy procesu sprzedaży. Usprawnienie przepływu informacji w fi rmie. Zarządzanie aktywnością poszczególnych pracowników handlowców, serwisantów i innych osób obsługujących Klientów. Ułatwienie tworzenia i realizacji właściwej polityki sprzedaży. Efektywne działania marketingowe Prowadzenie akcji marketingowych z wykorzystaniem poczty elektronicznej ( ing), automatycznego faksu, bądź pomoc w przygotowaniu kopert do wysłania listów (mailing). Tworzenie dynamicznych zestawień kontrahentów hierarchia grup, akcje na całych grupach wpisz notkę, przydziel handlowca itp. Historia akcji marketingowych. Baza kompleksowej wiedzy o Klientach Prowadzenie kartoteki Klientów Szczegółowy opis Klienta i osób do kontaktu Dane fi nansowe - dostęp do wieloletnich raportów sprzedaży, limit kredytowy, warunki współpracy, dodatkowe informacje. Możliwość przechowywania skanów dokumentów fi rmowych Rejestracja kontaktów z Klientami - telefonów, rozmów, ofert, umów itp. Tworzenie i obsługa uporządkowanego według różnorodnych kryteriów archiwum dokumentów związanych z Klientami Podgląd danych księgowych Klientów - należności, salda, odsetki itp. Bastion ERP CRM & Workflow - okno danych kontrahenta Zarządzanie organizacją pracy - workflow Bastion ERP CRM & Workflow umożliwia automatyzację procesów, w których dokumenty, informacje oraz zadania są przekazywane jednostkom lub grupom w sposób ściśle określony przez zasady funkcjonowania procesów biznesowych. Działania wspierane przez system: Zarządzanie dokumentami przydzielanie dokumentów pracownikom, którzy mają wykonać na nich określone czynności. Archiwizacja dokumentów zabezpieczenie przed utratą ważnych informacji oraz udostępnienia dokumentów innym pracownikom. Dokumenty są archiwizowane w powiązaniu z wykonywanymi działaniami np. oferty w powiązaniu z klientem. Wspomaganie stanowiska pracy - prowadzenie indywidualnych kalendarzy z informacjami o telefonach, spotkaniach i innych zadaniach. Współpraca z pocztą elektroniczną powiadamianie o spotkaniach, zadaniach do wykonania, ważnych terminach, powiadamianie o wykonaniu zleconego zadania. Wspomaganie pracy grupowej - przydzielanie zadań podwładnym i śledzenie ich wykonania. Śledzenie realizacji procedur informacje do przełożonych przekazywane za pomocą poczty elektronicznej o wykonaniu zadań, przekroczeniu terminów itp. CRM & Workflow - okno podglądu i realizacji zadań CRM & Workflow - podgląd historii transakcji z Klientem Wszechstronne raporty oraz analizy System Bastion ERP CRM & Workflow wspiera proces obsługi Klienta i zwiększa efektywność pracy przedsiębiorstwa. Optymalizuje działalność fi rmy usprawniając przepływ informacji, skraca cykl sprzedaży i zwiększa kontrolę nad tym procesem oraz pomaga w podejmowaniu właściwych decyzji. System czuwa nad poprawną realizacją zadań, automatycznie powiadamiając o terminie ich realizacji. Liczne zestawienia i raporty pomagają w bieżącym nadzorowaniu pracy osób i działów zaangażowanych w obsługę Klienta. Pełna integracja platformy Bastion ERP Bastion ERP CRM & Workflow jest w pełni zintegrowany z oprogramowaniem finansowo-księgowym Bastion ERP Financials, systemem sprzedażowym Bastion ERP Distribution oraz rozwiązaniami branżowymi z grupy programów POSitive. Praca systemu odbywa się na wspólnej bazie danych, co umożliwia bezpośredni dostęp do wszelkich danych operacyjnych fi rmy. Integracja z innymi systemami i samodzielna praca Bastion ERP CRM & Workflow może współpracować z innymi systemami do zarządzania przedsiębiorstwem jak i pracować jako samodzielne rozwiązanie. Otwarta architektura systemu i elastyczność mogą przynieśc korzyści każdej fi rmie. 17 Bastion ERP CRM & Workflow

10 Bastion ERP Business Intelligence Zaawansowane raporty i analizy biznesowe Bastion ERP Corporate Portal Udostępnianie informacji o firmie i budowanie więzi z pracownikami Raporty, analizy biznesowe Bastion ERP Business Intelligence przetwarza dane w oparciu o nowoczesne rozwiązanie analityczne OLAP (ang. On-Line Analytical Processing). Wykorzystanie technologii OLAP gwarantuje bardzo szybki czas odpowiedzi na najbardziej złożone zapytania analityczne. Bastion ERP Business Intelligence Wszechstronna wiedza o firmie w zasięgu kilku kliknięć Budowa więzi z pracownikami Bastion ERP Corporate Portal - portal firmowy umożliwia budowanie więzi z firmą i zachęcenie pracowników do efektywniejszej pracy oraz powiększania wiedzy o firmie i towarach. Bastion ERP Corporate Portal doskonale sprawdza się w firmach gdzie ważną rolę odgrywa sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi. Szczególnie pozytywnie odbierany jest przez pracowników firm wielooddziałowych. 18 Bastion ERP Business Intelligence Wielowymiarowe analizy i raporty System umożliwia szybki, wielowymiarowy wgląd w dane np. sprzedaż w podziale na produkty, obszar geografi czny, kanał dystrybucji, czas. Wielowymiarowość - będąca cechą OLAP umożliwia tworzenie własnych raportów. System pozwala na różne stopnie agregacji danych - na przykład: sprzedaż roczna, kwartalna, dzienna, sprzedaż w danym mieście, państwie. Wyliczanie trendów wzrostu, średniego wzrostu np. sprzedaży w określonym czasie, wpływu promocji na sprzedaż, są teraz możliwe dzięki Bastion ERP Business Intelligence. Otwarta architektura umożliwia tworzenie kostek OLAP pobierających dane z zewnętrznych źródeł. Raporty Business Intelligence mogą prezentować wynki w postaci tabel i wykresów Posługiwanie się kostkami OLAP w module Business Intelligence jest łatwe i umożliwia szybkie tworzenie dowolnych analiz Kluczowymi zaletami technologii OLAP są: szybkość - wielowymiarowe, przekrojowe analizy powstają w ułamku sekundy; wszechstronność - szeroki dostęp do wszystkich, szczegółowych danych zgromadzonych w hurtowni danych, możliwość bezpośredniego wykonywania wielowymiarowych zestawień, porównywania wielu okresów i pełna interaktywność wielowymiarowych kostek danych; intuicyjność - zrozumiała obsługa, niewymagająca zaawansowanej wiedzy analitycznej; skalowalność - możliwość zwiększenia ilości kostek danych lub dodawania nowych wymiarów wraz ze wzrostem potrzeb analitycznych. Bastion ERP Corporate Portal stanowi źródło wiedzy o firmie, aktualnych wydarzeniach, procedurach, wynikach pracy salonów, oddziałów regionalnych i szkoleniach. Portal posiada łatwy w obsłudze panel administracyjny, umożliwiający wygodne wprowadzenie treści i danych przez uprawnione osoby. Dane dotyczące dokumentów i wyników sieci sprzedaży pobierane są bezpośrednio z bazy danych systemu Bastion ERP. Źródło informacji o firmie Aktualności, Ranking punktów sprzedaży/oddziałów. Książka teleadresowa. Tablica ogłoszeń, powiadomienia o spotkaniach i szkoleniach. Materiały szkoleniowe. Informacje fi rmowe i galerie zdjęć. Formularze i wzory dokumentów. Personalizowana treść Funkcja Moje zadania Wiadomości dla pracownika skrzynka odbiorcza i nadawcza połączona z kontem . Indywidulany grafi k pracy. Materiały szkoleniowe. Usprawnienie obiegu informacji Ankiety i listy kontrolne oceny działów fi rmy tworzenie i analiza wg czasu, lokalizacji, ocen. Ocena produktów tworzenie i analiza ankiet dla pracowników. Forum dla pracowników i skrzynka zaufania. Ogłoszenia fi rmowe publikacja i przegląd. Wsparcie w zarządzaniu zasobami ludzkimi Ewidencja pracowników przebieg zatrudnienia, rotacja na stanowiskach. Ocena okresowa pracowników formularze i ankiety. Grafi ki pracy pracowników tworzenie i przegląd. Ewidencja czasu pracy pracowników. Planowanie urlopów. Rozliczanie premii pracowników w punktach sprzedaży i oddziałach. Ewidencja i rozliczenie czasu pracy kierowników regionalnych plan pracy, wyniki. Corporate Portal - główna strona portalu firmowego 19 Bastion ERP Corporate Portal

11 Bastion ERP BPM Zarządzanie procesami biznesowymi Bastion ERP Loyalty Management Zarządzanie programami lojalnościowymi Bastion ERP BPM (skrót ang. business process management) jest unikalnym rozwiązaniem informatycznym ułatwiającym modelowanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Korzystając z danych pochodzących z innych systemów ERP ułatwia wymianę danych między poszczególnymi komórkami firmy oraz tworzenie dodatkowych relacji i ich dokumentowanie. Celem programów lojalnościowych jest zwiększanie sprzedaży. Programy lojalnościowe mogą przybierać wiele form i zmieniać się w czasie. Bastion ERP Loyalty Management dzięki bogatej funkcjonalności oraz elastycznej architekturze jest w stanie obsługiwać wiele rodzajów programów lojalnościowych i generować zyski w firmach o różnej skali działania. 20 Bastion ERP BPM Procesy biznesowe Tworzenie efektu synergii Bastion ERP BPM wykorzystuje wiele modeli pracy obejmujących różne działy firmy. BPM uławia ich przegląd i optymalizację. Analiza procesów ułatwia wyeliminowanie działań niepotrzebnych lub powielanych. Reorganizacja i automatyzacja pracy Moduł wspiera działania związane ze zmianami organizacyjnymi. Ułatwia ich adaptację ponieważ dostarcza uczestnikom, poprzez ścieżki procedur, wiedzy o tym jak mają postępować w określonej sytuacji. Procedury ułatwiają automatyzowanie działań pracowników fi rmy, znacznie ograniczając ilość możliwych błędów lub przedłużające się wykonywanie powierzonych zadań. BPM - okno informujące o trwających procesach w podziale na kategorie Zarządzanie wiedzą Bastion ERP BPM umożliwia skuteczniejsze gromadzenie, przetwarzanie a w szczególności udostępnianie informacji pochodzących z systemów używanych w fi rmie. System może być integrowany z programami innych producentów np. obsługujących nietypowe procesy, i dostarczać użytkownikom pełniejszej wiedzy. Przykłady zastosowania Bastion ERP BPM Pełne wsparcie dla procesu ofertowego od zapytania i oferty, poprzez ich akceptację, stworzenie zamówienia od odbiorcy i dostawcy aż po ich realizację. Konfigurator produktów wiedza z zakresu technologii produktu może zostać wykorzystana do przygotowania prawidłowej oferty lub zamówienia. Obsługa procesu reklamacji przyjęcie zgłoszenie, weryfi kacja. Tworzenie i obsługa projektów zakładanie procedur postępowania a następnie weryfi kacja stopnia zaawansowania i wykonanych czynności np. w działaniach handlowych lub realizacji umów. Obieg dokumentów dokumenty kadrowe np. wnioski urlopowe albo rozliczenia delegacji mogą być tworzone i akceptowane z wykorzystaniem modelu BPM. Bastion ERP BPM może poszerzać standardowe funkcje systemu o dedykowane dla danej fi rmy. W modelu BPM możemy umieszczać punkty kontroli, które umożliwiają weryfi kację poprawności procesu albo obliczanie wskaźników efektywności. Kluczowe korzyści Gromadzenie i udostępnianie ważnych danych wg posiadanych uprawnień. Duże możliwości konfi guracji i dostosowania do modelu zarządzania. Optymalizacja procesów biznesowo-organizacyjnych Programy lojalnościowe Doskonałe narzędzie dla działów sprzedaży Bastion ERP LM jest idealnym narzędziem dla każdego menedżera. Zbiera i analizuje informacje o zachowaniach klientów, ich preferencjach i dokonywanych zakupach. Zarządza przebiegiem realizacji programów lojalnościowych jak również jest odpowiedzialny za ich monitorowanie. Jest centralnym mdułem odpowiadającym za całokształt działań związanych ze wspieraniem sprzedaży. Bogata funkcjonalność Wyjątkowość Bastion ERP LM polega na jego wszechstronnym podejściu do zarządzania programami lojalnościowymi. Bogata funkcjonalność, umożliwia dokonywanie wielu operacji począwszy od zbierania i przetwarzania danych poprzez ich analizę i dokonywanie szczegółowych raportów, tworzenie schematów promocji w oparciu o dokładny profi l Klienta a na pełnej obsłudze kart lojalnościowych, naliczaniu punktów i tworzeniu rankingów kończąc. Efektywna realizacja działań marketingowych Bastion ERP LM skutecznie wpływa na efektywną realizację działań marketingowych fi rmy. Programy rabatowe, punkty za zakupy, gratisy za zakupy jak i karty podarunkowe mogą być dowolnie konfi gurowane w systemie. Klient jest najważniejszy Bastion ERP LM może być wykorzystywany równolegle z kartami rabatowymi innych systemów. W ten sposób gwarantujemy optymalną obsługę Klienta, znacząco zwiększając szanse na ponowne zakupy lub polecenie naszych produktów i usług. Bastion ERP Loyalty Management wchodząc w skład platformy zarządzania jest w pełni zintegrowany z systemem Bastion ERP Distribution, jak i może współpracować z innymi systemami sprzedaży. Umożliwia tworzenie i administrowanie różnorodnymi programami lojalnościowymi bezpośrednio dla wszystkich punktów sprzedaży. Szczegółowa analiza i monitoring działań Generuje szczegółowe raporty i analizy Opracowuje ankiety oraz rankingi Klientów Zapewnia szybki dostęp przez dowolną przeglądarkę Zarządza promocjami oraz naliczaniem punktów promocyjnych Towary gratisowe - proste i przejrzyste raportowanie ilości wydanych produktów Loyalty Management - przeglądanie historii operacji na karcie Bastion ERP Loyalty Management 21

12 Bastion ERP Loyalty Management Wzrost skuteczności działań marketingowych Rozwiązania dedykowane dla Bastion ERP Platforma rozwiązań branżowych LSI Software Dopasowanie programów do preferencji Klientów Określenie preferencji klienta - zdefi niowanie cech i wartości cech. Tworzenie schematów promocji dostosowanych do wybranych grup Klientów. Defi niowanie kart Klientów w oparciu o ich indywidualny profi l. Ogromną zaletą Bastion ERP jest możliwość skorzystania z rozwiązań dedykowanych dla branż. Wybranie systemów wchodzących w skład platformy ERP przyspiesza i obniża koszt wdrożenia oraz umożliwia trzymanie się sprawdzonych standardów. Korzystając z platformy Bastion ERP otrzymujemy od razu kompletne i scentralizowane środowisko pracy dla swojej firmy. Jednoczesna obsługa wielu programów lojalnościowych np. dla różnych grup odbiorców. Obsługa programów rabatowych i punktowych. Wiele kanałów dostępu dla Klienta Obsługa kart zbliżeniowych, magnetycznych, z kodem kreskowym. Bastion ERP już w tej chwili współpracuje z rozwiązaniami dedykowanymi dla branży odzieżowej fashion, obuwniczej, salonów optycznych i salonów kosmetycznych, gastronomii, hotelarstwa, obiektów sportowych i rekreacyjnych SPA. Poniżej podajemy przykłady takich rozwiązań. Obsługa kart podarunkowych. 22 Bastion ERP Loyalty Management Karty imienne i na okaziciela. Możliwość integracji z fi rmową stroną www. Powiadamianie Klientów o nowościach przez , SMS. Centralizacja działań Centralne zarządzanie programem lojalnościowym bez względu na ilość punktów sprzedaży i ich lokalizację. Współpracuje z wieloma urządzeniami POS. Scentralizowane punktowanie jednoczesna obsługa wielu punktów sprzedaży. Raporty skuteczności handlowo-marketingowej Raporty wg lokalizacji - miejscowości, punktu sprzedaży, oddziału. Raporty wg wieku. Raporty w relacji do preferencji klientów. Raporty aktywności ilość operacji w czasie Raporty sprzedaży godziny, dni tygodnia, tygodnie, miesiące, lata z kartą, bez karty, udzielone rabaty, wydane gratisy. Loyalty Management - widok formularza karty Klienta Definiowanie parametrów programów Zarządzanie modułem Bastion ERP LM obywa się przez przeglądarkę internetową. Gwarantuje to szybki i bezproblemowy dostęp wszystkim pracownikom i kadrze zarządzającej do niezbędnych danych i informacji. Tworzenie kart programu wprowadzenie parametrów początkowych. Dodawanie kart ręcznie lub seryjnie (z pliku tekstowego). Pełna informacja o logowaniu Klienta. Pełna historia karty Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w programach marketingowych. Punkty - data dodania/odjęcia punktów, ilość dodanych/odjętych punktów, dane użytkownika dokonującego wpisu, podstawa dodania i rodzaj operacji handlowej. Promocje słownik dostępnych promocji defi nicja, czas obowiązywania, warunki. Listy towarów sprzedawanych i wydawanych. Przedsiębiorstwa wielooddziałowe Możliwość obsługi wielu miejsc sprzedaży. Dostosowanie do specyfi ki pracy sprzedaży hurtowej. Możliwość pracy bez stałego połączenia z centralą w sieci sprzedaży detalicznej. Zcentralizowany obieg informacji o Klientach. Handel detaliczny Terminale dotykowe POS - pełna obsługa sprzedaży detalicznej; Centralne zarządzanie gospodarką magazynową i asortymentem sieci. Szybka wymiana danych między punktami sprzedaży a centralą sieci online/offl ine Rejestracja czasu pracy. Współpraca z kioskami samoobsługowymi. Zlecenia na wykonanie usługi lub produktu Przyjmowanie zamówień od klientów przenoszenie zamówień do realizacji i wysyłanie automatycznych zamówień na brakujące produkty wymagane do realizacji zlecenia. Informowanie o statusie zamówienia dokonanego przez klienta: oczekujące brak produktu, wpisane oczekujące na realizację, w realizacji produkcja i kompletowanie zamówienia. Możliwość zmiany stawki VAT jeżeli wyrób gotowy ma inną stawkę niż składniki użyte do jego produkcji. Informowanie o zrealizowanych zamówieniach klientów. Rozwiązania dedykowane Sprawdzone w praktyce 23 Rozwiązania dedykowane dla Bastion ERP

13 Rozwiązania dedykowane dla Bastion ERP Optymalizacja kosztów wdrożenia Usługi informatyczne LSI Software Serwis, opieka i nadzór nad systemami, dzierżawa serwerów 24 Rozwiązania dedykowane dla Bastion ERP Kontraktacja towarów Możliwości szacowania zamówień w oparciu o deklaracje odbiorców. Uproszczenie planowania. Zmniejszenie ryzyka błędnych decyzji produkcyjnych i/lub zamówień do dostawców. Przygotowalnia towaru Drukowanie bonu zlecenia w przygotowalni lub magazynie w przypadku, gdy towar ma być odpowiednio przygotowany przed sprzedażą, na przykład przycięty do zamówionego wymiaru. Obsługa wielu kierunków drukowania zależnie od towaru i stanowiska zlecenia. Rezerwacje towarów i usług Rezerwacja usługi wg rodzaju, osoby wykonującej, pierwszego wolnego terminu. Grafi k obłożenia obiektów i personelu. Rezerwacja towaru pod usługę dla klienta. Przypisanie usług do pracowników i obiektów. Karty wizyty Klienta Tworzenie kart klienta wraz z historią wizyt i zaleceń. Rejestracja wizyt klienta planowanie wizyt, otwarcie wizyty, prowadzenie wizyty, zamknięcie wizyty POSitive Retail i POSitive Restaurant - terminale dotykowe POS z zainstalowanym systemem POSitive Hotel umożliwia przeglądanie rezerwacji i meldunków w postaci grafik, wykresów lub przejrzystych tabel Gastronomia i sieci restauracji Terminale dotykowe POS dostosowane do specyfki pracy kelnerów. Zestaw narzędzi zarządzania dla kierownika lokalu. Rozliczenia zużycia surowców i szacowanie kosztów. Scentralizowane zarządzanie siecią restauracji. Hotelarstwo Rezerwacje pokoi hotelowych. Rozliczanie meldunków indywidulanych i grupowych. Wspólne fakturowanie usług hotelarskich, gastronomicznych i rekreacyjnych. Integracja z podsystemami Inteligentnego budynku Kontrola dostępu czytniki, zamki, bramki Monitoring i telewizja przemysłowa Systemy ostrzegania Sieci teleinformatyczne Zawsze aktualne oprogramowanie Nowe wersje oprogramowania zawsze wprowadzają wiele przydatnych funkcji i udogodnień. Aplikacje są aktualizowane i dostosowywane do zmian w przepisach fi skalnych i prawnych. Korzystanie z usługi opieki upgrade wej obniża całkowity koszt użytkowania oprogramowania i zwiększa komfort korzystania z systemów POSitive. Serwis systemu Profesjonalna obsługa serwisowa jest elementem utrzymania stabilności pracy systemu informatycznego. W ramach serwisu Klienci mają dostęp do usługi hot-line i darmowych szkoleń. Dział podzielony jest na serwis oprogramowania i serwis techniczny (sprzętowy). Usługi serwisowe są dostępne całą dobę, przez cały rok. Pomocą serwisową może także służyć ogólnopolska sieć Partnerów LSI Software. Opieka i nadzór - outsourcing IT Usługi opieki i nadzoru nad systemami polegają na bieżącym wsparciu użytkowników oraz rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Powierzenie pełnej obsługi systemów informatycznych LSI Software, umożliwia rezygnację z tworzenia działu informatycznego i zatrudniania informatyków oraz serwisantów. Wynajęcie serwera Uruchomienie zaawansowanego systemu zarządzania wymaga serwera, z którego zasobów i bazy danych będą korzystać wszyscy użytkownicy. Nie zawsze musi się to wiązać z zakupem serwera. LSI Software oferuje kompleksową usługę wynajęcia serwera lub miejsca na serwerze, zainstalowanego w nowoczesnym Data Center. Administratorzy LSI Software dbają o bezpieczeństwo danych oraz ich regularną archiwizację. Dostęp do serwerów i do oprogramowania wspomagającego zarządzanie realizowany jest zdalnie poprzez Kompleksowa oferta LSI Software obejmuje produkcję oprogramowania - w tym aktualizację systemów, usługi konsultacyjne, usługi wdrożeniowe, profesjonalny serwis i dzierżawę serwerów. LSI Software. Producent, integrator i generalny dostawca systemów informatycznych Internet. Ilość możliwych konfi guracji i zakresu wykorzystania wynajętych serwerów jest nieograniczona, ale w większości przypadków jedno pozostaje niezmienne - dzięki wynajęciu serwera fi rma może w większym stopnia skupić się na swojej podstawowej działalności. Microsoft i LSI Software Microsoft jest największym producentem oprogramowania na świecie. Współpraca między LSI Software a firmą Microsoft odbywa się na zasadach umowy partnerskiej Gold Certified Partner. W zespole LSI Software pracują specjaliści posiadający certyfi katy Microsoft, specjalizujący się w obsłudze środowisk systemowych MS Windows Server i bazodanowych MS SQL Server wykorzystywanych przez systemy POSitive. Specjaliści mają dostęp do narzędzi i zasobów jakimi dysponują pracownicy techniczni Microsoft. Otrzymujemy dostęp do szkoleń i wsparcia technicznego - korzystamy z wszystkich najnowszych osiągnięć tego producenta. Ma to znaczący wpływ na zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych na rzecz naszych klientów. LSI Software posiada kompetencję Independent Software Vendor (ISV) dającą dodatkowe uprawnienia w dystrybucji oprogramowania Microsoft. Bazy danych Microsoft SQL Server można nabyć na bardzo korzystnych warunkach razem z oprogramowaniem LSI Software. Generalny wykonawca inwestycji informatycznych LSI Software jest generalnym wykonawcą inwestycji informatycznych. Gwarantujemy odpowiednie tempo, nadzór i obniżenie kosztów koordynacji prac. Odpowiadamy za prawidłowe funkcjonowanie wszystkich podsystemów informatycznych i teletechnicznych w fi rmach. Prace wykonywane są pod klucz zgodnie z oczekiwaniami Inwestora. 25 LSI Software

14 Prestiżowe nagrody. Najnowsze technologie O LSI Software S.A. Lider rynku systemów informatycznych dla gastronomii i hotelarstwa Nagrody dla systemów LSI Software Nagrody Ministra Gospodarki i targów EuroGastro w 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 r. dla systemów zarządzania LSI Software Nagroda BRE BANK S.A. Kamerton Innowacyjności 2011 za wykorzystanie innowacyjnych technologii w oferowanych produktach Nagroda Innowacja Handlu 2010 r. Medale MERCURIUS GEDANENSIS na targach Gastroexpo w 2007, 2008 r. dla systemów zarządzania LSI Software Rekomendacja Polskiej Izby Hotelarstwa w 2007 r. dla oprogramowania POSitive Hospitality Finalista konkursu Lider Nowoczesnych Technologii organizowanego przez Instytut Nowych Technologii w 2006, 2007, 2008, 2011 r. LSI Software S.A. jest producentem oprogramowania dla sektorów detalicznego i gastronomiczno-hotelarskiego oraz własnego systemu klasy ERP - Enterprise Resource Planning. Od momentu powstania w 1991 roku, LSI Software stała się liczącym i znanym dostawcą rozwiązań informatycznych obsługującym kilkanaście tysięcy klientów. Od 2006 r. spółka jest notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 26 LSI Software Złote Medale Międzynarodowych Targów Poznańskich w 2006 r. za system zarządzania dla sieci sprzedaży detalicznej POSitive Retail i w 2008 r. za POSitive Hospitality Partnerzy technologiczni Posiflex Technology, działa od 1984 początkowo jako projektant i producent sprzętu komputerowego. Od 1991 fi rma specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań typu POS. Od tego czasu stała się jednym z liderów globalnego rynku terminali i akcesoriów dla punktów sprzedaży. Long Range Systems, w skrócie LRS, jest amerykańskim producentem i liderem rynku innowacyjnych systemów bezprzewodowych dla branży gastronomiczno-hotelarskiej. W ciągu kilkunastu lat istnienia, fi rma uzyskała wiele patentów związanych z technologiami bezprzewodowymi i identyfi kacji (RFID). LRS cały czas dąży do udoskonalania swoich rozwiązań i tworzenia nowych, zgodnie z oczekiwaniami Klientów. Posnet Polska - specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości urządzeń fi skalnych. W ofercie posiada rozwiązania dla punktów sprzedaży dowolnej wielkości. Posiada rozbudowaną sieć dystrybucji i serwisu. Pagery.com.pl - polska witryna internetowa specjalizująca się w systemach przywoławczych. Opisuje szereg możliwych zastosowań pagerów LRS w fi rmach.. Wyróżnienie i prawo do używania tytułu Łódź Proponuje w 2005 r. za system zarządzania dla sieci sprzedaży POSitive Retail. Logic Controls - jest liderem rynku systemów wpierających pracę kuchni systemu monitorów kuchennych Kitchen Display System. Przez ponad dwadzieścia lat istnienia, fi rma udowodniła, że jej produkty są niezawodne, zaawansowane technologicznie i przynoszące korzyści. Fujitsu jest fi rmą globalną i największym europejskim dostawcą infrastruktur informatycznych oferującym pełną gamę innowacyjnych produktów IT, obejmujących cały zakres potrzeb przedsiębiorstw i klientów indywidualnych. Microsoft - LSI Software S.A. posiada certyfi kowaną kadrę programistów, wdrożeniowców i serwisantów potrafi ących w pełni wykorzystać mechanizmy systemowe Microsoft Windows i bazodanowe Microsoft SQL. Przyspiesza to działanie naszych programów i zapewnia dużą elastyczność wymiany danych zarówno wewnątrz systemu jak i z aplikacjami zewnętrznymi, tworząc tym samym zintegrowane wydajne środowisko pracy. pos24.pl - największa internetowa platforma handlowa zajmującą się sprzedażą specjalistycznego wyposażenia informatycznego dla handlu detalicznego, gastronomii i hotelarstwa. Zakupy całą dobę! Innowacyjność i kompleksowa oferta Nazwa fi rmy, której pierwszy człon jest skrótem zwrotu Large Scale Innovations, oznacza dążenie do uzyskania jak największego stopnia innowacyjności oraz doskonałości w dostarczanych rozwiązaniach informatycznych. Naszą innowacyjność łączymy ze zrozumieniem potrzeb naszych klientów oraz otoczenia, w którym działają. LSI Software zatrudnia wysokiej klasy specjalistów, którzy odpowiadają za prawidłowy przebieg wszelkich realizowanych usług oraz osiągnięcie celu, jakim jest uzyskanie przez naszych klientów przewagi konkurencyjnej. Kompleksowa oferta LSI Software obejmuje produkcję oprogramowania, usługi konsultacyjne, usługi wdrożeniowe, serwis a także dostawy specjalistycznych rozwiązań sprzętowych. Głównym atutem fi rmy jest rozległa wiedza o zasadach funkcjonowania branż detalicznej i gastronomiczno-hotelarskiej. Grupa LSI Software W skład grupy LSI Software wchodzą: LSI Software S.A. - producent oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem Bastion ERP, systemów dla sieci sklepów POSitive Retail, systemów dla gastronomii i hoteli POSitive Hospitality, Softech Sp. z o.o. - producent oprogramowania dla branży gastronomicznej oraz hotelarskiej Gastro i Chart. LMS Online Sp. z o.o. - operator nowoczesnej platformy zarządzania programami lojalnościowymi bluepocket; świadczący usługi doradcze i marketingowe. Stałą współpracę z grupą LSI Software prowadzi ponad 100 fi rm partnerskich z Polski, Niemiec, USA i Bliskiego Wschodu. W chwili obecnej grupa LSI Software zatrudnia ponad 120 pracowników. Współ praca międzynarodowa LSI Software jest wieloletnim partnerem Microsoft. Jesteśmy dystrybutorem fi rm Long Range Systems, Posifl ex i Logic Controls. Owocuje to dostępem do najnowszych technologii używanych na świecie. Centrala i oddziały Oddziały w organizacji 27 LSI Software

15 Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą Autoryzowany Partner: Nie wyrzucaj tego katalogu jeśli nie jesteś nim już zainteresowany. Prosimy, przekaż go osobie zainteresowanej. W ten sposób chronisz środowisko naturalne. Nazwy firm i ich produktów, wymienione w niniejszym katalogu, są znakami towarowymi zarejestrowanymi przez te firmy. Folder nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. LSI Software S.A. ul. Przybyszewskiego 176/178, Łódź infolinia: Tel.: do 98, Fax: , mail: Przygotowanie EXIS Interactive

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

System klasy ERP w chmurze. MRP magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji. Handel fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia.

System klasy ERP w chmurze. MRP magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji. Handel fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia. System klasy ERP w chmurze 50 zł miesięcznie za użytkownika przy pracy na serwerach Madar Stworzony dla firm produkcyjnych, instytutów, szkół, organizacji, biur rachunkowych, firm handlowych Madar7 to

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych ERP Comarch ERP Optima Rozwiązania dla biur rachunkowych KOMPLEKSOWY PROGRAM DO OBSŁUGI BIUR RACHUNKOWYCH Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Część I. Czemu nie. :)

Część I. Czemu nie. :) Część I Fakturowanie i księgowanie pod Linuksem?? Czemu nie. :) Autor Cyryl Sochacki QFaktury GPL to całkowicie darmowy i wszechstronny system fakturujący pracujący pod kontrolą systemu Linuks. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw MADAR MADAR - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw Przedstawiamy grupę programów Madar, skierowanych do firm średnich, małych i mikro. Nasza 15-letnia praca zaowocowała powstaniem w pełni zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER Plan prezentacji Prowadzący: Mateusz Jaworski m.jaworski@tetabic.pl 1. Grupa kapitałowa UNIT4. 2. Grupa UNIT4 TETA. 3. UNIT4 TETA BI CENTER. 4. TETA Business Intelligence. 5. Analiza wielowymiarowa. 6..

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Podstawowe moduły Comarch CDN XL BUSINESS INTELLIGENCE - dane, informacje, decyzje Nowoczesne narzędzie do raportowania zdarzeń gospodarczych, stanowiące fundament

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl

Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl Draszba S.A. jest właścicielem marki Heavy Duty (HD) i Marisha oraz dystrybutorem wysokiej jakości obuwia Dr. Martens,

Bardziej szczegółowo

ASENT ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ

ASENT ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ zbiór funkcjonalności z zakresu systemu sprzedaży mobilnej System ASENT zbiór funkcjonalności z zakresu sprzedaży mobilnej, dedykowany dla urządzeń

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU 2,5 MILIARDA dokumentów w archiwum papierowym 200 MLN obiektów w archiwum cyfrowym 60 MILIONÓW stron digitalizowanych rocznie 200 TB danych w e-archiwum 40 MILIONÓW dokumentów

Bardziej szczegółowo

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu ipersonel Pakiet oprogramowania ipersonel stworzyliśmy korzystając z najnowszych technologii, pozwalających w bezpieczny sposób przetwarzać dane

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

.: Oprogramowanie MADAR :.

.: Oprogramowanie MADAR :. .: Oprogramowanie MADAR :. Madar 7 INTERNETOWY SYSTEM ERP adresowany jest do firm poszukujących dobrego, zintegrowanego i spójnego rozwiązania do zarządzania całym przedsiębiorstwem. Księgowość, gospodarka

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego Oferta FAKTUROWNI: 1. Każdy nowy użytkownik, który chce korzystać z oferty FAKTUROWNI to koszt dostępu zdalnego do terminali Optima Comarch + Saldeo, który wynosi 80 zł (netto) - oplata miesięczna. 2.

Bardziej szczegółowo

Czym jest jerp? Główne zalety systemu jerp. zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Usprawnia działalność firmy i zbiera

Czym jest jerp? Główne zalety systemu jerp. zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Usprawnia działalność firmy i zbiera Czym jest jerp? Jest to system wspomagający zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Usprawnia działalność firmy i zbiera wszystkie najważniejsze dane w jednym, łatwo dostępnym miejscu. Zawiera w sobie moduły:

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla biur Rachunkowych

Rozwiązania dla biur Rachunkowych Rozwiązania dla biur Rachunkowych Kompleksowy program do obsługi biur rachunkowych Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do skali biznesu

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do skali biznesu OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Dostosowana do skali biznesu www.enova.pl enova Szyta na miarę Skalowalność Oprogramowanie enova to skalowalny system informatyczny, który łatwo poddaje się modyfikacjom i rozbudowie.

Bardziej szczegółowo

Konferencja - maj 2016

Konferencja - maj 2016 Konferencja - maj 2016 17 V 2016, Hotel Pałac w Myślęcinku, ul. Konna 10 Myślęcinek, 85-687 Bydgoszcz ENOVA365 RACJONALNY WYBÓR NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH DO PROWADZENIA BIZNESU Konferencja adresowana jest

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych ERP Comarch ERP Optima Rozwiązania dla biur rachunkowych Kompleksowy program do obsługi biur rachunkowych Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie AS ASYSTENT SPRZEDAŻY AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie pracy działu handlowego, wspomaga

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993

R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Informacje o firmie R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Siedziba: Toruń, ul. Piaskowa 6 (świadczymy usługi na terenie całej Polski) Nasze usługi: outsourcing informatyczny,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia Podatnik PRO start to łatwy w obsłudze zintegrowany system komputerowy, przeznaczony dla mikro i małych firm do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu, ewidencji VAT oraz do wystawiania

Bardziej szczegółowo

System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe

System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe Księga Handlowa Księga Handlowa RAKSSQL to kompletny i w pełni zintegrowany system księgowy stworzony do prowadzenia pełnej księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni, fundacji i organizacji

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2013-07-24 12:18

1 z 5 2013-07-24 12:18 1 z 5 2013-07-24 12:18 Moduł/Funkcja START PRO BIZNES MAX Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły:

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: Scentralizowany moduł zarządzania dokumentami księgowymi przypomnienia o niezapłaconych fakturach sprzedażowych i zakupowych obsługa wszystkich typów

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Finanse Księgowość Koszty 3 Księgi rachunkowe 4 Kasy 4 Banki 5 Rejestry zakupu 5 Rejestry sprzedaży 5 Rozrachunki z kontrahentami i pracownikami 6 Koszty 6 Odpisy aktualizacyjne 6 Sprawozdania i raporty

Bardziej szczegółowo

2012 Provider Sp. z o.o. ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław. tel./faks: 713418192 3.0

2012 Provider Sp. z o.o. ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław. tel./faks: 713418192 3.0 Provider Sp. z o.o ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław tel./faks: 713418192 http://www.provider.pl info@provider.pl 3.0 System wspomagający zarządzanie firmą online Strona 1 z 13 2012 Provider Sp. z o.o. System

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia

Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia Narzędzia nowoczesnej księgowości są blizej niż przypuszczasz. Strateo zostało stworzone przez księgowych dla księgowych. Internetowa

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja wstępna systemu ISOF

Parametryzacja wstępna systemu ISOF HEUTHES Sp. z O.O. ul. Koński Jar 8/30 02-785 Warszawa marketing@isof.pl www.isof.pl Adres do korespondencji: ul. Metalowa 6 70-744 Szczecin Tel./fax: (+48 91) 460 89 74 KRS 0000184163, Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ. Oferta kompleksowej obsługi. rachunkowo-księgowej oraz kadrowej

KSIĘGOWOŚĆ. Oferta kompleksowej obsługi. rachunkowo-księgowej oraz kadrowej KSIĘGOWOŚĆ Oferta kompleksowej obsługi rachunkowo-księgowej oraz kadrowej Chcielibyśmy zaprezentować Państwu OFERTĘ KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI KSIĘGOWEJ. W ramach outsourcingu obsługi rachunkowo-księgowej dostarczamy

Bardziej szczegółowo

Oferta na program komputerowy System SPA

Oferta na program komputerowy System SPA Oferta na program komputerowy System SPA Wstęp Szanowni Państwo, System SPA jest programem komputerowym zaprojektowanym z myślą o uproszczeniu obsługi salonów piękności, salonów kosmetycznych, SPA, solariów,

Bardziej szczegółowo

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu Handlowo-Magazynowy Przeznaczenie modułu Moduł Handlowo-Magazynowy przeznaczony jest do prowadzenia wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do rozwoju firmy. www.enova.pl

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do rozwoju firmy. www.enova.pl OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Dostosowana do rozwoju firmy www.enova.pl MO DU ŁOprogramowanie ERP enova ma otwartą strukturę każdy moduł przeznaczony jest do wspierania określonego aspektu działalności firmy:

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016 Model : Tel000002 Producent : Tel-Net Software Program jest przygotowany na zmiany przepisów związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Abak PRO BIZNES zbudowany został z myślą o pracy w firmach

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY.

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. S. S. COMPLEX Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/8 NIP: 5681617246 Tel: 508 936 947 Strona 1 z 6 Cennik [ obowiązuje od 03.06.2015 ] Zakres oferty Książki Przychodu

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PODSTAWA PRAWNA Każda instytucja publiczna oraz przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji majątku oraz jego okresowej inwentaryzacji.

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA BIZNESOWA. Strona 3 z 7. Case Study

SYTUACJA BIZNESOWA. Strona 3 z 7. Case Study Dane Klienta: Metalzbyt Sp. z o.o. ul. Wiesława 1 80-757 Gdańsk www.metalzbyt.com Historia zakładu sięga roku 1946 kiedy to powstało Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Metalowymi i Usług Technicznych METALZBYT.

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Porównanie systemów w trybie SaaS

Porównanie systemów w trybie SaaS Porównanie systemów w trybie SaaS lipiec 2013 O ISOF-START w skrócie ISOF-START jest uproszczoną wersja systemu ISOF-ERP przeznaczoną specjalnie dla niewielkich firm, w tym również dla jednoosobowych i

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Sprawdź nas na DARMOWEJ prezentacji!

Sprawdź nas na DARMOWEJ prezentacji! tel.71 341 73 70 fax.71 344 55 28 Wreszcie na rynku pojawił się produkt dedykowany Jednostkom Sportu i Rekreacji, zapewniający kompleksową obsługę całej organizacji. Płace - Kadry - moduł uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na 20 minutową prezentację na temat integracji systemów Kambit (Windykator + Softlex) z portalem dlugi.info

Zapraszamy na 20 minutową prezentację na temat integracji systemów Kambit (Windykator + Softlex) z portalem dlugi.info Zapraszamy na 20 minutową prezentację na temat integracji systemów Kambit (Windykator + Softlex) z portalem dlugi.info DLACZEGO dlugi.info? dlugi.info jest portalem, który umożliwia każdej firmie w kraju

Bardziej szczegółowo

STAR FINANCE Case Study

STAR FINANCE Case Study STAR FINANCE Case Study Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się ze zwięzłym opisem wdrożenia przeprowadzonego u naszego Klienta firmy Star Finance. Billennium 2013/ Wszelkie prawa zastrzeżone. Star

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych

comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych Pierwszy kompleksowy Program do obsługi biur rachunkowych Dzięki wieloletniej współpracy z ekspertami z branży usług księgowych,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

"ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA. Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010. 26 październik 2009

ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA. Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010. 26 październik 2009 "ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010 26 październik 2009 Sage na świecie Jest jednym z największych na świecie dostawców rozwiązań wspomagających

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy. Gdzie możemy pomóc?

Kim jesteśmy. Gdzie możemy pomóc? Kim jesteśmy Gdzie możemy pomóc? Co jest naszą motywacją? Stawiamy na innowacyjność. Stale poszukujemy nowych lepszych rozwiązań w zakresie BPO i doradztwa, które pomogą naszym klientom osiągnąć sukces.

Bardziej szczegółowo

1 of 7 2013-09-06 20:58

1 of 7 2013-09-06 20:58 1 of 7 2013-09-06 20:58 Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Moduł/Funkcja PRO BIZNES MAX Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

Probit dla spółdzielni mieszkaniowych

Probit dla spółdzielni mieszkaniowych Probit dla spółdzielni mieszkaniowych Zintegrowane Oprogramowanie Modułowe Zintegrowany system informatyczny firmy PROBIT posiada budowę modułową, dzięki temu informacje wprowadzone w obrębie jednego z

Bardziej szczegółowo

INFO-SYSTEM. oprogramowanie zintegrowane WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH. www.groszek.pl

INFO-SYSTEM. oprogramowanie zintegrowane WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH. www.groszek.pl WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH Dzięki zintegrowaniu programów możliwe jest elektroniczne przesłanie dokumentów (polecenie księgowania, wyciąg bankowy, raport kasowy, faktura VAT, faktura korygująca,

Bardziej szczegółowo