2012 Provider Sp. z o.o. ul. Legnicka 62, Wrocław. tel./faks:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2012 Provider Sp. z o.o. ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław. tel./faks: 713418192 3.0"

Transkrypt

1 Provider Sp. z o.o ul. Legnicka 62, Wrocław tel./faks: System wspomagający zarządzanie firmą online Strona 1 z Provider Sp. z o.o.

2 System wspomagający zarządzanie firmą online Od 1997 roku pomagamy naszym klientom efektywnie wykorzystywać Internet w bieżącej działalności. W roku 2006 postanowiliśmy pójść krok dalej i stworzyć dostępne z poziomu przeglądarki www, ale jednocześnie bardzo ergonomiczne narzędzie wspomagające pracę przedsiębiorstwa. Wiemy, jak ważne dla organizacji jest żeby system dostosował się do niej, a nie odwrotnie, dlatego do każdego wdrożenia podchodzimy w sposób indywidualny - dobieramy właściwy zakres modułów a także pomagamy je dostosować, aby w sposób możliwie najbardziej wierny odzwierciedlić procesy i procedury obowiązujące w organizacji. Ponieważ system jest naszym autorskim projektem, jesteśmy w stanie stworzyć dowolne, dedykowane rozwiązanie, traktując wymienione niżej moduły jedynie jako bazę wyjściową: * CRM - zarządzanie relacjami z klientem i procesem sprzedażowym, * zarządzanie projektem - zarządzanie projektami, * budżet, controlling, obieg dokumentów kosztowych - moduł wspomagający planowanie i rozliczanie budżetu organizacji, * administracja - moduł zarządzania użytkownikami i podstawowymi parametrami systemu. System wspomagający zarządzanie firmą online Strona 2 z Provider Sp. z o.o.

3 Architektura System wykonany jest w technologii WEB i dostęp dla użytkowników możliwy jest z poziomu przeglądarki stron www (np. Mozilla FireFox, Google Chrom, Internet Explorer etc). Minimalizuje to koszty implementacji i późniejszej opieki nad oprogramowaniem po stronie użytkownika. Dzięki wybranej technologii, system może być udostępniony także dla użytkowników mobilnych, gdzie jedynym warunkiem jest posiadanie dostępu do Internetu. Serwer instalowany na maszynie wirtualnej opartej o technologię XenSerever, co umożliwia łatwą skalowalność. Wdrożenie System może pracować lokalnie, w lokalizacji klienta i być udostępniony w intranecie (w takim wypadku wrdożenie obejmuje zakup i instalację sprzętu) lub być zainstalowany w chmurze (cloud computing) u partnera hostingowego i udostępniony do pracy zdalnej. Dostęp do systemu może być ograniczony do wybranej adresacji IP lub przez wydzielony VPN. W ramach wdrożenia przewidujemy integrację z obecnym systemem finansowo-księgowym oraz systemem sprzedażowym. Zarządzanie firmą System Sprzedaży eksport danych do dla sprzedaży import wyników sprzedaży CRM Zarządzanie projektem Budżetowanie Work-flow dokumentów finansowych Rozliczanie pracy eksport kosztów import kosztów płace, amortyzacja System Finansowo- Księgowy Raportowanie Kontroling finansowy System wspomagający zarządzanie firmą online Strona 3 z Provider Sp. z o.o.

4 Moduł CRM Moduł wspiera zarządzanie relacjami z klientami oraz prowadzenie procesów sprzedaży w sposób ustandaryzowany, co umożliwia ocenę i zwiększenie efektywności pracy zespołu sprzedażowego. Główne funkcjonalności, to: zarządzanie zdarzeniami system umożliwia definiowanie czynności występujących w procesie sprzedaży (np. spotkanie, telefon do klienta, do klienta, wysłanie oferty) oraz przydzielenie miesięcznego planu ich wykonania dla poszczególnych użytkowników rezerwacja zasobów (ludzkich i sprzętowych) zarządzanie zasobami sprzętowymi i osobowymi dla każdego zdarzenia prowadzenie akcji marketingowych obsługę akcji marketingowych, także przy wykorzystaniu zewnętrznego oprogramowania (np. mailingi, mailingi smsowe) panel telemarketera wsprcie dla zarządzającego sprzedażą otwartą oraz panel System wspomagający zarządzanie firmą online Strona 4 z Provider Sp. z o.o.

5 komunikacja z zewnętrznym kalendarzem pełna integracja z zewnętrznym kalendarzem (np. Microsoft Exchange), notyfikacja zadań, spotkań etc. planowanie sprzedaży definiowanie i rozliczanie planu sprzedaży dla poszczególnych użytkowników System wspomagający zarządzanie firmą online Strona 5 z Provider Sp. z o.o.

6 Moduł zarządzanie projektami Moduł wspiera zarządzanie prowadzonych projektów w ustandaryzowany sposób, ułatwia zarządzanie czasem i zasobami, pokazuje w klarowny sposób efektywność finansową prowadzonych projektów. Główne funkcjonalności modułu, to: 1. Zarządzanie projektem w czasie definiowanie zależności między zadaniami/zleceniami, wykres Gantta, zarządzanie "kamieniami milowymi" w kontekście projektu i zadania/zlecenia. 2. Rezerwacja i rozliczenie zasobów (ludzkich i sprzętowych) definiowanie zespołu projektowego wraz z definicją prowizji oraz kontrolą kolizji zadań/zleceń w czasie oraz rezerwacja sprzętu niezbędnego do realizacji zadania/zlecenia System wspomagający zarządzanie firmą online Strona 6 z Provider Sp. z o.o.

7 3. Zarządzanie finansami projektu * planowanie budżetu projektu definiowanie przychodów i kosztów dla poszczególnych typów zadań / zleceń * rozliczanie budżetu projektu - rozliczanie kosztów wewnętrznych i zewnętrznych - rozliczanie prowizji personelu i kontrahentów - kontrola wyniku finansowego projektu na każdym etapie * komunikacja z zewnętrznym kalendarzem (np. Microsoft Exchange) pełna integracja z Microsoft Exchange, notyfikacja zadaniach/zleceniach System wspomagający zarządzanie firmą online Strona 7 z Provider Sp. z o.o.

8 4. obsługa szablonów projektów i szablonów zadań/zleceń dla każdego projektu, zadania/zlecenia możliwe jest zdefiniowanie pozycji budżetowych oraz pozycji występującej na check-liście (kontrolującej prawidłową realizację projektu, zadania/zlecenia) System wspomagający zarządzanie firmą online Strona 8 z Provider Sp. z o.o.

9 Moduł budżet, controlling, obieg dokumentów kosztowych Moduł wspomagający zarządzanie procesem planowania i rozliczania budżetu organizacji obejmuje następujące funkcjonalności: 1. Planowanie budżetu, 2. Rozliczanie kosztów - obieg dokumentów 3. Analiza wyniku - kontroling finansowy 4. Komunikacja z zewnętrznym systemem finansowo-księgowym (FK) 1. Planowanie budżetu organizacji * budowa szablonów budżetów dla poszczególnych typów użytkowników / działów, z wyszczególnieniem pozycji kosztowych, które mogą podlegać planowaniu na danym poziomie. System nie ma ograniczenia dla poziomu zagłębienia i umożliwia tworzenie dowolnie szczegółowej struktury budżetu indywidualnego (także bardziej szczegółowej niż w księgowości). W ramach szablonu, wskazuje się, z jakich elementów będzie składał się budżet (sprzedaż, koszty, personel), co ułatwi późniejsze planowanie. * łatwe tworzenie struktury budżetów, składających się na budżet firmy System umożliwia stworzenie dowolnej struktury budżetu firmy, a każdy z elementów może być stworzony na postawie wcześniej przygotowanego szablonu. Dzięki temu tworzenie budżetu jest zdecydowanie szybsze. System wspomagający zarządzanie firmą online Strona 9 z Provider Sp. z o.o.

10 Tworzenie planu budżetu w kolejnym roku może powstać na postawie poprzedniego. * planowanie budżetu Każdy z właścicieli budżetów, w zależności od przydzielonych uprawnień, planuje sprzedaż, koszty i koszty związane z zatrudnieniem. Planowanie sprzedaży modelowane jest indywidualnie na potrzeby klienta aby w sposób możliwie najbardziej wierny odtworzyć pierwotny proces planowania. Planowanie kosztów ogólnych odbywa się przy użyciu struktury budżetu powstałej na podstawie szablonu. Ponadto użytkownik zaplanować może jedynie takie pozycje kosztowe, które mogą wystąpić w jego budżecie. Całość pracy wykonywana jest na przejrzystym grafiku kosztów planowanych. System wspomagający zarządzanie firmą online Strona 10 z Provider Sp. z o.o.

11 Planowanie kosztów personelu - wydzielona przestrzeń do zarządzania kosztami pracy oraz pochodnymi (jak badania lekarskie, telefony komórkowe etc). * przeplanowanie budżetu system umożliwia stworzenie kopii bieżącego budżetu (wraz z zapamiętaniem aktualnej realizacji) i jego modyfikację także w trakcie trwania roku budżetowego. 2. Rozliczanie kosztów - obieg dokumentów System posiada zaimplementowany mechanizm obiegu faktur kosztowych, w którym właściciele kosztów przypisują je do własnych budżetów. Proces identyfikacji kosztów przez osoby bezpośrednio zainteresowane znacznie skraca czas potrzebny na identyfikację i późniejszą analizę kosztów. Obieg dokumentów odzwierciedla pełną drogę dokumentu, od momentu wpłynięcia do organizacji, po eksport "rozksięgowanego" dokumentu do systemu finansowo-księgowego oraz wydruk etykiety księgowej dla każdego dokumentu kosztowego. Ponadto system posiada szereg funkcjonalności przyspieszających rozliczanie kosztów, np: - rozliczanie kosztów telefonii komórkowej, - rozliczanie kosztów związanych z obsługą floty pojazdów. System wspomagający zarządzanie firmą online Strona 11 z Provider Sp. z o.o.

12 3. Analiza wyniku - kontroling finansowy Każdy z właścicieli budżetów ma możliwość wglądu w aktualny wynik, w porównaniu do wcześniej zatwierdzonego planu. Możliwy jest wgląd w "wynik zbiorczy" uwzględniający widok poszczególnych budżetów, jak i w indywidualne wykonanie danego budżetu. Wynik w systemie może być prezentowany z uwzględnieniem jeszcze niezaksięgowanych kosztów (lecz znajdujących się już w obiegu) lub wyłącznie kosztów zaksięgowanych. 4. Komunikacja z zewnętrznym systemem finansowo-księgowym (FK) Na etapie wdrożenia ustalany jest sposób komunikacji z systemem finansowo-księgowym i zakres eksportowanych i importowanych danych. System umożliwia importowanie i eksportowanie danych z/do systemu FK także przy uwzględnieniu odmiennej nomenklatury "piątek księgowych" w obu systemach. Istotne jest także, że planowanie i rozliczanie kosztów może być bardziej szczegółowe niż w programie finansowo-księgowym. System wspomagający zarządzanie firmą online Strona 12 z Provider Sp. z o.o.

13 Moduł administracyjny Administrator, z poziomu przeglądarki www, może zmienić kluczowe parametry pracy systemu, m.in: 1. zarządzanie grupami użytkowników i prawami dostępu do poszczególnych funkcjonalności 2. definiowanie użytkowników, sposobu logowania (z wykorzystaniem LDAP, MS Exchange) i synchronizacji danych 3. definiowanie szablonów projektów / zadań / zleceń / zdarzeń 4. definiowanie pozycji kosztowych 5. definiowanie pozycji na "checkliście" projektowej Dzięki temu możliwe jest przemodelowanie pracy systemu bez konieczności ingerencji programistycznej. System wspomagający zarządzanie firmą online Strona 13 z Provider Sp. z o.o.

Biznes staje się prostszy

Biznes staje się prostszy Biznes staje się prostszy NOWOCZESNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO DOSTĘP ONLINE Skuteczne zarządzanie informacją z CRM Vision www.crmvision.pl CZYM JEST CRM VISION? DLACZEGO CRM VISION? CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM Str. 1/9 System zarządzania relacjami CRM to narzędzie niezbędne w każdym przedsiębiorstwie. System CRM pozwala na wsparcie strategii zarządzania przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Spis treści Spis treści... 2 Charakterystyka platformy Business Navigator... 3 Moduł: Hurtownia danych... 5 Moduł: Budżetowanie... 8 Moduł: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 50/ZP/2012 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

M O D E L. Zarządzania w obszarze Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania UKW

M O D E L. Zarządzania w obszarze Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania UKW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 165/2013/2014 Senatu UKW z dnia 8 lipca 2014 r. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy M O D E L Zarządzania w obszarze Zintegrowanego Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Podstawowe moduły Comarch CDN XL BUSINESS INTELLIGENCE - dane, informacje, decyzje Nowoczesne narzędzie do raportowania zdarzeń gospodarczych, stanowiące fundament

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo