Latvijas Vēstnesis. Dokumenti ES 17. burtnīca Eiropas Savienības dokumenti DOKUMENTI EIROPAS SAVIENÈBAS DOKUMENTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Latvijas Vēstnesis. Dokumenti ES 17. burtnīca Eiropas Savienības dokumenti DOKUMENTI EIROPAS SAVIENÈBAS DOKUMENTI"

Transkrypt

1 Latvijas Vēstnesis. Dokumenti ES 17. burtnīca Eiropas Savienības dokumenti LATVIJAS V STNESIS LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIÅLAIS LAIKRAKSTS Galvenais redaktors OSKARS GERTS DOKUMENTI EIROPAS SAVIENÈBAS DOKUMENTI EIROPAS SAVIENĪBAS DOKUMENTI Oficiålå publikåcija VALSTS NORMATÈVIE TIESÈBU AKTI 2004.gads, 24.februåris ES 17. burtnîca TRATADO RELATIVO A LA ADHESIÓN A LA UNIÓN EUROPEA 2003 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ K EVROPSKÉ UNII 2003 TRAKTAT OM TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION 2003 VERTRAG ÜBER DEN BEITRITT ZUR EUROPÄISCHEN UNION AASTA EUROOPA LIIDUGA ÜHINEMISE LEPING ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 2003 TREATY OF ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION 2003 TRAITE RELATIF A L ADHESION A L UNION EUROPEENNE DE 2003 CONRADH AONTACHAIS LEIS AN AONTAS EORPACH 2003 TRATTATO DI ADESIONE ALL UNIONE EUROPEA 2003 LĪGUMS PAR PIEVIENOŠANOS EIROPAS SAVIENĪBAI, M. STOJIMO Į EUROPOS SĄJUNGĄ SUTARTIS AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 2003 IT-TRATTAT TA L-ADEŻJONI MA L-UNJONI EWROPEA 2003 VERDRAG BETREFFENDE DE TOETREDING TOT DE EUROPESE UNIE 2003 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU DO UNII EUROPEJSKIEJ 2003 TRATADO DE ADESÃO À UNIÃO EUROPEIA DE 2003 ZMLUVA O PRISTÚPENÍ K EURÓPSKEJ ÚNII 2003 POGODBA O PRISTOPU K EVROPSKI UNIJI 2003 SOPIMUS LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN 2003 FÖRDRAGET OM ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN 2003 Akts par pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā X I I p i e l i k u m s. P i e l i k u m a A p a p i l d i n ā j u m s. Pievienošanās akta 24. pantā minētais saraksts: Polija Farmaceitisko produktu saraksts (P T) Pārpublicējot vai citējot nepieciešama atsauce uz izdevumu Latvijas Vēstnesis. Dokumenti. ES 17. burtnīca ISSN

2 Eiropas Savienības dokumenti ES 17. burtnīca Latvijas Vēstnesis. Dokumenti Dokumentu publikācijas satura rādītājs Burt- Lapnīca p Burt- Lapnīca p L i k u m s par līgumu par pievienošanos Eiropas Savienībai L ī g u m s starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Portugāles Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalībvalstīm) un Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai A k t s par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā P i r m ā d a ļ a. PRINCIPI O t r ā d a ļ a. LĪGUMU PIELĀGOJUMI I sadaļa. Organizatoriski noteikumi nodaļa. Eiropas Parlaments nodaļa. Padome nodaļa. Tiesa nodaļa. Ekonomikas un sociālo lietu komiteja nodaļa. Reģionu komiteja nodaļa. Zinātnes un tehnikas komiteja nodaļa. Eiropas Centrālā banka II sadaļa. Citi pielāgojumi T r e š ā d a ļ a. PASTĀVĪGIE NOTEIKUMI I sadaļa. Iestāžu pieņemto aktu pielāgojumi II sadaļa. Citi noteikumi C e t u r t ā d a ļ a. PAGAIDU NOTEIKUMI I sadaļa. Pārejas posma pasākumi II sadaļa. Citi noteikumi P i e k t ā d a ļ a. NOTEIKUMI PAR ŠĀ AKTA ĪSTENOŠANU I sadaļa. Iestāžu un struktūru izveide II sadaļa. Iestāžu pieņemto aktu piemērojamība III sadaļa. Nobeiguma noteikumi Pielikumi I p i e l i k u m s. Šengenas acquis noteikumi, kas iekļauti Eiropas Savienības sistēmā, kā arī akti, kas pieņemti atbilstīgi tam vai kā citādi saistīti ar to, kuri no pievienošanās ir saistoši jaunajām dalībvalstīm un piemērojami tajās (minēti Pievienošanās akta 3. pantā) I I p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 20. pantā minētais saraksts Brīva preču aprite A. Mehāniskie transportlīdzekļi B. Mēslojumi C. Kosmētikas līdzekļi D. Reglamentētā metroloģija un fasēšana E. Spiedtvertnes F. Tekstilmateriāli un apavi G. Stikls H. Horizontālie un procedūras pasākumi I. Valsts līgumi J. Pārtikas produkti K. Ķimikālijas Personu pārvietošanās brīvība A. Sociālais nodrošinājums B. Darba ņēmēju brīva pārvietošanās C. Profesionālo kvalifikāciju savstarpēja atzīšana I. Vispārējā sistēma II. Juridiskās profesijas III. Ārstu un vidējā medicīnas personāla darbība IV. Arhitektūra D. Pilsoņu tiesības Pakalpojumu sniegšanas brīvība Uzņēmējdarbības tiesības A. Uzņēmējdarbības tiesības B. Grāmatvedības standarti C. Rūpnieciskā īpašuma tiesības I. Kopienas preču zīme II. Papildu aizsardzības sertifikāti III. Kopienas dizainparaugi Konkurences politika Lauksaimniecība A. Tiesību akti lauksaimniecības jomā B. Tiesību akti veterinārijas un fitosanitārijas jomā I. Tiesību akti veterinārijas jomā II. Tiesību akti fitosanitārijas jomā Zivsaimniecība Transporta politika A. Iekšzemes transports B. Jūras transports C. Autotransports D. Dzelzceļa transports E. Pārvadājumi pa iekšējiem ūdensceļiem F. Eiropas transporta tīkls G. Gaisa transports Nodokļu politika Statistika Sociālā politika un nodarbinātība

3 Latvijas Vēstnesis. Dokumenti ES 17. burtnīca Eiropas Savienības dokumenti Burt- Lapnīca p Burt- Lapnīca p 12. Enerģētika A. Vispārīgi noteikumi B. Enerģijas etiķete Mazie un vidējie uzņēmumi Izglītība un apmācība Reģionālā politika un strukturālo instrumentu koordinācija Vide A. Atkritumu apsaimniekošana B. Ūdens kvalitāte C. Dabas aizsardzība D. Rūpnieciskā piesārņojuma kontrole un riska pārvaldība E. Aizsardzība pret radiāciju F. Ķimikālijas Patērētāju tiesību un veselības aizsardzība Sadarbība tieslietu un iekšlietu jomā A. Tiesiskā sadarbība civillietās un komerclietās B. Vīzu politika C. Ārējās robežas D. Dažādi Muitas savienība A. Tehniskie pielāgojumi Muitas kodeksā un tā īstenošanas noteikumos I. Muitas kodekss II. Īstenošanas noteikumi B. Citi tehniskie pielāgojumi Ārējās attiecības Kopējā ārpolitika un drošības politika Iestādes I I I p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 21. pantā minētais saraksts Personu pārvietošanās brīvība Lauksaimniecība A. Tiesību akti lauksaimniecības jomā B. Tiesību akti veterinārijas un fitosanitārijas jomā I. Tiesību akti veterinārijas jomā II. Tiesību akti fitosanitārijas jomā Zivsaimniecība Statistika Reģionālā politika un strukturālo instrumentu koordinācija I V p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 22. pantā minētais saraksts Brīva kapitāla aprite Uzņēmējdarbības tiesības Konkurences politika Lauksaimniecība Muitas savienība Pielikuma papildinājums V p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 24. pantā minētais saraksts: Čehijas Republika Personu pārvietošanās brīvība Brīva kapitāla aprite Lauksaimniecība A. Tiesību akti veterinārijas jomā B. Tiesību akti fitosanitārijas jomā Transporta politika Nodokļu politika Enerģētika Vide A. Atkritumu apsaimniekošana B. Ūdens kvalitāte C. Rūpnieciskā piesārņojuma kontrole un riska pārvaldība Pielikuma A papildinājums Pielikuma B papildinājums V I p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 24. pantā minētais saraksts: Igaunija Personu pārvietošanās brīvība Pakalpojumu sniegšanas brīvība Brīva kapitāla aprite Lauksaimniecība Zivsaimniecība Transporta politika Nodokļu politika Enerģētika Vide A. Gaisa kvalitāte B. Atkritumu apsaimniekošana C. Ūdens kvalitāte D. Rūpnieciskā piesārņojuma kontrole un riska pārvaldība E. Dabas aizsardzība V I I p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 24. pantā minētais saraksts: Kipra Brīva preču aprite Pakalpojumu sniegšanas brīvība Brīva kapitāla aprite Konkurences politika Lauksaimniecība A. Tiesību akti lauksaimniecības jomā B. Tiesību akti veterinārijas un fitosanitārijas jomā Transporta politika Nodokļu politika Enerģētika Vide A. Gaisa kvalitāte B. Atkritumu apsaimniekošana C. Ūdens kvalitāte D. Rūpnieciskā piesārņojuma kontrole un riska pārvaldība Pielikuma papildinājums V I I I p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 24. pantā minētais saraksts: Latvija Personu pārvietošanās brīvība Pakalpojumu sniegšanas brīvība Brīva kapitāla aprite Lauksaimniecība A. Tiesību akti lauksaimniecības jomā B. Tiesību akti veterinārijas un fitosanitārijas jomā I. Tiesību akti veterinārijas jomā II. Tiesību akti fitosanitārijas jomā Zivsaimniecība Transporta politika Nodokļu politika Sociālā politika un nodarbinātība

4 Eiropas Savienības dokumenti ES 17. burtnīca Latvijas Vēstnesis. Dokumenti Burt- Lapnīca p 9. Enerģētika Vide A. Gaisa kvalitāte B. Atkritumu apsaimniekošana C. Ūdens kvalitāte D. Rūpnieciskā piesārņojuma kontrole un riska pārvaldība E. Kodoldrošība un aizsardzība pret radiāciju Pielikuma A papildinājums Pielikuma B papildinājums I X p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 24. pantā minētais saraksts: Lietuva Brīva preču aprite Personu pārvietošanās brīvība Pakalpojumu sniegšanas brīvība Brīva kapitāla aprite Lauksaimniecība A. Tiesību akti lauksaimniecības jomā B. Tiesību akti veterinārijas un fitosanitārijas jomā I. Tiesību akti veterinārijas jomā II. Tiesību akti fitosanitārijas jomā Zivsaimniecība Transporta politika Nodokļu politika Enerģētika Vide A. Gaisa kvalitāte B. Atkritumu apsaimniekošana C. Ūdens kvalitāte D. Rūpnieciskā piesārņojuma kontrole un riska pārvaldība Pielikuma A papildinājums Pielikuma A papildinājums (turpinājums) Pielikuma A papildinājums (nobeigums) Pielikuma B papildinājums X p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 24. pantā minētais saraksts: Ungārija Personu pārvietošanās brīvība Pakalpojumu sniegšanas brīvība Brīva kapitāla aprite Konkurences politika Lauksaimniecība A. Tiesību akti lauksaimniecības jomā B. Tiesību akti veterinārijas jomā Transporta politika Nodokļu politika Vide A. Atkritumu apsaimniekošana B. Ūdens kvalitāte C. Rūpnieciskā piesārņojuma kontrole un riska pārvaldība Muitas savienība Pielikuma A papildinājums Pielikuma B papildinājums X I p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 24. pantā minētais saraksts: Malta Brīva preču aprite Personu pārvietošanās brīvība Konkurences politika Lauksaimniecība A. Tiesību akti lauksaimniecības jomā B. Tiesību akti veterinārijas un fitosanitārijas jomā I. Tiesību akti veterinārijas jomā II. Tiesību akti fitosanitārijas jomā Zivsaimniecība Transporta politika Nodokļu politika Sociālā politika un nodarbinātība Enerģētika Vide A. Gaisa kvalitāte B. Atkritumu apsaimniekošana C. Ūdens kvalitāte D. Dabas aizsardzība E. Rūpnieciskā piesārņojuma kontrole un riska pārvaldība Muitas savienība Pielikuma A papildinājums Pielikuma A papildinājums (turpinājums) Pielikuma A papildinājums (nobeigums) Pielikuma B papildinājums Pielikuma C papildinājums X I I p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 24. pantā minētais saraksts: Polija Brīva preču aprite Personu pārvietošanās brīvība Pakalpojumu sniegšanas brīvība Brīva kapitāla aprite Konkurences politika Lauksaimniecība A. Tiesību akti lauksaimniecības jomā B. Tiesību akti veterinārijas un fitosanitārijas jomā I. Tiesību akti veterinārijas jomā II. Tiesību akti fitosanitārijas jomā Zivsaimniecība Transporta politika Nodokļu politika Sociālā politika un nodarbinātība Enerģētika Telekomunikācijas un informācijas tehnoloģijas Vide A. Gaisa kvalitāte B. Atkritumu apsaimniekošana C. Ūdens kvalitāte D. Rūpnieciskā piesārņojuma kontrole un riska pārvaldība E. Kodoldrošība un aizsardzība pret radiāciju Pielikuma A papildinājums Pielikuma A papildinājums (turpinājums) Pielikuma A papildinājums (turpinājums) Pielikuma A papildinājums (turpinājums) Pielikuma B papildinājums Pielikuma C papildinājums Burt- Lapnīca p 1356

5 Latvijas Vēstnesis. Dokumenti ES 17. burtnīca Eiropas Savienības dokumenti Burt- Lapnīca p Burt- Lapnīca p X I I I p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 24. pantā minētais saraksts: Slovēnija 1. Brīva preču aprite 2. Personu brīva pārvietošanās 3. Pakalpojumu sniegšanas brīvība 4. Brīva kapitāla aprite 5. Lauksaimniecība A. Tiesību akti lauksaimniecības jomā B. Tiesību akti veterinārijas un fitosanitārijas jomā I. Tiesību akti veterinārijas jomā II. Tiesību akti fitosanitārijas jomā 6. Nodokļu politika 7. Sociālā politika un nodarbinātība 8. Enerģētika 9. Vide A. Atkritumu apsaimniekošana B. Ūdens kvalitāte C. Rūpnieciskā piesārņojuma kontrole un riska pārvaldība Pielikuma A papildinājums Pielikuma B papildinājums X I V p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 24. pantā minētais saraksts: Slovākija 1. Personu brīva pārvietošanās 2. Pakalpojumu sniegšanas brīvība 3. Brīva kapitāla aprite 4. Konkurences politika 5. Lauksaimniecība A. Tiesību akti lauksaimniecības jomā B. Tiesību akti veterinārijas jomā 6. Transporta politika 7. Nodokļu politika 8. Enerģētika 9. Vide A. Gaisa kvalitāte B. Atkritumu apsaimniekošana C. Ūdens kvalitāte D. Rūpnieciskā piesārņojuma kontrole un riska pārvaldība Pielikuma papildinājums X V p i e l i k u m s. Maksimālās papildu apropriācijas, kas minētas Pievienošanās akta 32. panta 1. punktā X V I p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 52. panta 1. punktā minētais saraksts X V I I p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 52. panta 2. punktā minētais saraksts X V I I I p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 52. panta 3. punktā minētais saraksts Protokoli P r o t o k o l s N r. 1 par grozījumiem Eiropas Investīciju bankas statūtos P r o t o k o l s N r. 2 par Čehijas Republikas tērauda rūpniecības restrukturizāciju P r o t o k o l s N r. 3 par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes suverēnajām bāzu teritorijām Kiprā P r o t o k o l s N r. 4 par Ignalinas kodolelektrostaciju Lietuvā P r o t o k o l s N r. 5 par personu sauszemes tranzītu starp Kaļiņingradas apgabalu un citām Krievijas Federācijas daļām P r o t o k o l s N r. 6 par otro mājokļu iegādi Maltā P r o t o k o l s N r. 7 par abortiem Maltā P r o t o k o l s N r. 8 par Polijas tērauda rūpniecības restrukturizāciju P r o t o k o l s N r. 9 par Bohunices V1 kodolelektrostacijas 1. un 2. bloku Slovākijā P r o t o k o l s N r. 1 0 par Kipru 1357

6 Eiropas Savienības dokumenti ES 17. burtnīca Latvijas Vēstnesis. Dokumenti XII PIELIKUMS Pievienošanās akta 24. pantā minētais saraksts: Polija A papildinājums, kas minēts XII pielikuma 1. iedaļas 4. un 5. punktā Polijas sagatavotais saraksts vienā valodā par farmaceitiskajiem produktiem, kuriem pirms iestāšanās dienas atbilstīgi Polijas tiesību aktiem izdotās tirdzniecības atļaujas paliek spēkā, līdz tiek atjaunotas atbilstīgi acquis vai arī līdz gada 31. decembrim, atkarībā no tā, kurš termiņš beidzas agrāk. Norādes šajā sarakstā nenorāda uz to, vai attiecīgajam farmaceitiskajam produktam ir tirdzniecības atļauja, kas atbilst acquis. (Turpinājums) Lp. Commercial Name Chemical constitution Pharmaceutical form Strength Marketing authorisation holder Date 9970 P047 (Kloracef) Cefaclorum Film-coated, prolonged 500 mg Bioton Sp. z o.o. release tablets 9971 PA Olvac + PM + E szczepionka dla indyków Emulsion Fatro przeciwko pomorowi rzekomemu, cholerze drobiu, krwotocznemu zapaleniu jelit i infekcjom Rimerella anatipestifer 9972 Pabialgin Allobarbitalum + Propyphenazonum 9973 Pabialgin P Allobarbitalum + Propyphenazonum 9974 Pabitan Coffeinum + Paracetamolum Powder for magistral formula (120 mg mg)/g Tablets 30 mg mg Tablets 65 mg mg 9975 Paclitaksel WZF 30 Paclitaxelum Powder and solvent for solution for intravenous 30 mg paklitakselu (fiolka) Pabianickie Zakłady Pabianickie Zakłady Pabianickie Zakłady Warszawskie Zakłady 29/06/05 31/12/07 16/09/ Paclitaxel Paclitaxelum Solution for 6 mg/ml PLIVA Kraków Zakłady 9977 Padma 28 Preparat ziołowy Tablets Tymofarm - Przedsiębiorstwo Rolno- 31/01/05 Przetwórcze 9978 Paeonia Complexe Lehning nr 104 Drops Lehning Laboratoires 11/11/ Paeonia-Heel Ointment Heel GmbH 31/07/ Paeonia-Heel Tablets Heel GmbH 31/07/ Pagosid Tablets 0,41 g Dr Dűnner Kirchberg 31/12/ Palin Acidum pipemidicum Capsules 200 mg Lek Pharmaceuticals d.d. 30/06/ Palin Acidum pipemidicum Capsules 200 mg Lek Polska Sp. z o.o. 31/12/ Palin Acidum pipemidicum Vaginal suppository 200 mg Lek Pharmaceuticals d.d. 30/06/ Palladone-Sr Hydromorphonum Modified release capsules 9986 Palladone-Sr Hydromorphonum Modified release capsules 9987 Palladone-Sr Hydromorphonum Modified release capsules 9988 Palladone-Sr Hydromorphonum Modified release capsules 9989 Palmivax Szczepionka przeciw Lyophilisate + solvent chorobie Derzsyego 1,78 mg hydromorfonu 3,56 mg hydromorfonu 7,12 mg hydromorfonu 14,24 mg hydromorfonu KUTNO KUTNO KUTNO KUTNO Merial SAS 9990 P-AM Maternal Dieta w fenyloketonurii Powder for oral solution SHS International Ltd P-AM Universal Dieta w fenyloketonurii Powder for oral solution SHS International Ltd PAMIDRONAT TORREX 15 mg/ml Natrii pamidronas Concantrate for solution 15 mg/ml Torrex Pharma GmbH for 9993 Pamifos-15 Acidum pamidronicum Powder and solvent for 15 mg VIPHARM 21/03/07 solution for 9994 Pamifos-30 Acidum pamidronicum Powder and solvent for 30 mg VIPHARM 21/03/07 solution for 9995 Pamifos-60 Acidum pamidronicum Powder and solvent for 60 mg VIPHARM 21/08/07 solution for 9996 Pamifos-90 Acidum pamidronicum Powder and solvent for solution for 90 mg VIPHARM 21/03/ Pana Zink Enzyme + Vitamins + Zinc 9998 Pana Veyxal Pankreatyna, Trypsyna, Chymotrypsyna, Papaina, Witamina A, Octan tokoferolu 9999 Pana Veyxal Spray bezbarwny Enzyme + Vitamins + Zinc Ointment Veyx Pharma Veyx Pharma 10/02/04 Veyx Pharma 1358

7 Latvijas Vēstnesis. Dokumenti ES 17. burtnīca Eiropas Savienības dokumenti Pana Veyxal Spray żółty Enzyme + Vitamins + Zinc Veyx Pharma Panacur Granulat Fenbendazol Granules Intervet International B.V. 30/04/ Panacur Pasta Fenbendazol Paste Intervet 30/04/ Panacur tabletki Fenbendazol Tablet Intervet 14/06/ Panadol Baby & Infant Paracetamolum Oral suspension 120 mg/5ml SmithKline Beecham Consumer Healthcare 30/06/ Panadol Extra Coffeinum + Paracetamolum Film-coated tablets 65 mg mg SmithKline Beecham Consumer Healthcare 30/06/ Panadol Rapid Paracetamolum Film-coated tablets 500 mg SmithKline Beecham Consumer 27/06/07 Healthcare Glaxo SmithKline Export Ltd Panadol Soluble Tablets Paracetamolum Effervescent tablets 500 mg SmithKline Beecham Consumer 30/06/04 Healthcare Panadol Tablets Paracetamolum Film-coated tablets 500 mg SmithKline Beecham Consumer 31/03/04 Healthcare Panaxan Ginseng radix Capsuels, hard 9 mg ginsenozydów Phytopharm Klęka 31/08/ Panaxan Ginseng tinctura Oral solution Phytopharm Klęka 30/11/ Panclor Cefaclorum Capsules 250 mg Grodziskie Zakłady 17/10/ Panclor Cefaclorum Capsules 500 mg Grodziskie Zakłady 17/10/ PANCREAS/ ELAZO WALA-Heilmittel GmbH 19/03/05 ME-TEORYTOWE amp Pancreatin Pancreatinum Capsules Przedsiębiorstwo JELFA S.A Pancrosan Mieszanka ziołowa Herbal tea Herbapol Kraków - Krakowskie Zakłady Zielarskie Pancuronium Pancuronii bromidum Liquid for 4 mg/2 ml Jelfa Przedsiębiorstwo 31/12/ Pandex 1% Iwermektyna Solution Biovet Joint Stodk Company 29/08/ Pangrol Pancreatinum Capsules Berlin-Chemie AG (Menarini Group) 16/05/07 j.ph.eur Pangrol Pancreatinum Capsules Berlin-Chemie AG (Menarini Group) 16/05/07 j.ph.eur Pankreaflos Instant herbal tea Herbaflos Zakład Przetwórstwa Zielarskiego 31/03/ Panolog Nystatyna, Neomycyny siarczan, Tiostrepton, Triamcinolonu acetonid Panpiryna Tabletki od bólu głowy Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum + Paracetamolum Novartis Animal Health Inc. 25/06/04 Tablets Cyntfarm Sp. z o.o. 31/03/ Pantazol Pantoprazole Modified release tablets 20 mg i 40 mg Przedsiębiorstwo LEK AM Sp. z o.o Panthenol Dexpanthenolum Cutaneous spray 46,3 mg/g Chauvin ankerpharm GmbH 31/08/ Panthenol Dexpenthenolum Cream 5% Aflofarm Pantoprazole Pantoprazolum Solution for PLIVA Kraków Zakłady Pantoprazole Pantoprazolum Tablets PLIVA Kraków Zakłady Panvitan - Zestaw witaminowy dla Film-coated tablets Bayer Corporation 30/06/07 kobiet Panvitan - Zestaw witaminowy dla Film-coated tablets Bayer Corporation 30/06/07 mężczyzn Panvitan - Zestaw witaminowy dla Film-coated tablets Bayer Corporation 30/06/07 osób starszych Panvitan Baby Buccal tablet Bayer Corporation Panvitan dla aktywnych Film-coated tablets Bayer Corporation Panvitan Junior Buccal tablet Bayer Corporation Panzytrat Amylasum + Lipasum + Proteasum Panzytrat Amylasum + Lipasum + Proteasum Panzytrat Amylasum + Lipasum + Proteasum Capsules Capsules Capsules j. lipazy j. lipazy j. lipazy Abbott GmbH & Co. KG 31/07/04 Abbott GmbH & Co. KG 31/07/04 Abbott GmbH & Co. KG 30/06/ Papaverinum hydrochloricum Papaverinum Solution for 20 mg/ml Warszawskie Zakłady Papaweryny chlorowodorek Farm-Impex s.j., Gliwice 19/11/

8 Eiropas Savienības dokumenti ES 17. burtnīca Latvijas Vēstnesis. Dokumenti Papaweryny chlorowodorek Pharma Cosmetic, Kraków 19/11/ Papaweryny chlorowodorek Pharma Zentrale 19/11/ Papaweryny chlorowodorek PPH Galfarm Sp. z o.o., Kraków 19/11/ Para III Żywa szczepionka dla bydła przeciw zakażeniom wirm parainfluenzy typ Paracecofin Paracetamolum + Coffeinum Lyophilisate + solvent Film-coated tablets 500 mg + 65 mg Merial 22/11/06 US Pharmacia Paracemol Paracetamolum Syrup 0,12 g/5 ml Pliva Kraków Zakłady Paracenol Paracetamolum Granules for syrup 0,125 g/5 ml Sanofi Biocom Sp. z o.o. 31/12/ Paracenol Paracetamolum Syrup 120 mg/5 ml Sanofi Biocom Sp. z o.o. 31/12/ Paracenol Paracetamolum Tablets 0,5 g Sanofi Biocom Sp. z o.o. 31/12/ Paracetamol Paracetamolum Oral suspension 120 mg/5ml Przedsiębiorstwo Produkcji j 31/01/05 Hasco-Lek Paracetamol Paracetamolum Powder for oral solution 0,5 g Kutnowskie Zakłady 31/12/ Paracetamol Paracetamolum Suppository 125 mg Farmjug Sp. z o.o. 31/01/ Paracetamol Paracetamolum Suppository 125 mg Przedsiębiorstwo Produkcji j 31/01/05 Hasco-Lek Paracetamol Paracetamolum Suppository 250 mg Farmjug Sp. z o.o. 31/01/ Paracetamol Paracetamolum Suppository 250 mg Przedsiębiorstwo Produkcji j 31/01/05 Hasco-Lek Paracetamol Paracetamolum Suppository 500 mg Farmjug Sp. z o.o. 31/01/ Paracetamol Paracetamolum Suppository 500 mg Przedsiębiorstwo Produkcji j 31/01/05 Hasco-Lek Paracetamol Paracetamolum Suppository 80 mg Przedsiębiorstwo Produkcji j 31/01/05 Hasco-Lek Paracetamol Paracetamolum Suppository 125 mg Farmina Sp. z o.o. 31/01/ Paracetamol Paracetamolum Suppository 250 mg Farmina Sp. z o.o. 31/01/ Paracetamol Paracetamolum Suppository 50 mg Farmina Sp. z o.o. 31/01/ Paracetamol Paracetamolum Suppository 500 mg Farmina Sp. z o.o. 31/01/ Paracetamol Paracetamolum 120 mg/5 ml Polfarmex Sp. z o.o. 31/01/ Paracetamol Paracetamolum Syrup 120 mg /5ml Aflofarm 31/01/ Paracetamol Paracetamolum Syrup 0,12 g/5 ml Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy 31/01/05 Galena Paracetamol Paracetamolum Syrup 120 mg/5ml Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy 31/01/05 Galena Paracetamol Paracetamolum Tablets 0,5 g P.P.H.U. Biofarm Sp. z o.o. 31/01/ Paracetamol Paracetamolum Tablets 0,5 g Kutnowskie Zakłady 31/12/ Paracetamol Paracetamolum Tablets 0,5 g Marcmed s.c. 31/01/ Paracetamol Paracetamolum Tablets 250 mg Polpharma Starogardzkie Zakłady 31/03/ Paracetamol Paracetamolum Tablets 500 mg Krka d.d., Novo mesto 31/01/ Paracetamol Paracetamolum Tablets 500 mg Grodziskie Zakłady 30/09/ Paracetamol Paracetamolum Tablets 500 mg Chance - Zakład Produkcji 31/01/05 Chemiczno - j s.c Paracetamol Paracetamolum Tablets 500 mg Polfarmex 31/01/ Paracetamol Paracetamolum Tablets 500 mg Herbapol - Wrocławskie Zakłady 15/03/06 Zielarskie Paracetamol 0,5 Paracetamolum Tablets 500 mg Polfa Łódź Zakłady 31/03/ Paracetamol 0,5 Paracetamolum Tablets 500 mg Filofarm Farmaceutyczna Spółdzienia 31/03/07 Pracy Paracetamol 500 Paracetamolum Tablets 500 mg Aflofarm Fabryka Leków Sp. z o.o PARACETAMOL 500 mg Paracetamolum Tablets 500 mg CYNTFARM Sp. z o.o., Pruszków Cyntfarm Paracetamol o smaku malinowym Paracetamolum Tablets 150 mg Unia Zakłady Farmaceutyczno-Aerozolowe Spółdzielnia Pracy 11/10/ Paracetamol o smaku truskawkowym Paracevit Paracetamolum + Acidum ascorbicum Paracevit Paracetamolum + Acidum ascorbicum Paracetamolum Tablets 150 mg Unia Zakłady Farmaceutyczno-Aerozolowe Spółdzielnia Pracy Film-coated tablets 250 mg mg Film-coated tablets 500mg mg Paracillin Amoxicillunum Powder Paracofen Azitheomycinum Tablets 500 mg + 65 mg 11/10/06 Tarchomińskie Zakłady Tarchomińskie Zakłady Intervet 14/03/04 Tarchomińskie Zakłady 1360

9 Latvijas Vēstnesis. Dokumenti ES 17. burtnīca Eiropas Savienības dokumenti Paracofen Plus Paracetamolum + Coffeinum + Pseudoephedrinum Paracold Paracetamolum + Coffeinum + Phenylephrinum Paracox Żywa, atenuowana szczepionka dla kurcząt przeciwko kokcydiozie Paracox-5 Szczepionka dla kurcząt przeciw kokcydiozie Film-coated tablets 500 mg + 50 mg + 30 mg Film-coated tablets preparat złożony Tarchomińskie Zakłady US Pharmacia Schering-Plough Ltd. 7/02/05 Schering-Plough Central East Ag 25/08/ Paradentosol Oromucosal solution Elanda s.c. - Zakład Produkcji Środków Farmaceutycznych Paradex Plus Paracetamolum + Pseudoephedrinum + Dextromethorphanum Film-coated tablets 500 mg + 30 mg + 15 mg Tarchomińskie Zakłady Parafina ciekła Aflofarm Farmacja Polska, Pabianice 19/01/ Parafina ciekła AUGMED, Dawidy Bankowe 19/01/ Parafina ciekła Avena, Bydgoszcz 19/01/ Parafina ciekła Cefarm Częstochowa 19/01/ Parafina ciekła Cefarm Gdańsk 19/01/ Parafina ciekła Elissa, Warszawa 19/01/ Parafina ciekła Galenus, Rzeszów 19/01/ Parafina ciekła Hasco-Lek, Wrocław 19/01/ Parafina ciekła Infarm, Gdynia 19/01/ Parafina ciekła Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. 19/01/05 z o.o Parafina ciekła Lefarm, Bydgoszcz 19/01/ Parafina ciekła Maga-Herba s.c., Legionowo 19/01/ Parafina ciekła Maggie, Warszawa 19/01/ Parafina ciekła Małgorzata Kacperska, Jan Kacperski 19/01/05 Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe MICROFARM s.c Parafina ciekła Pampa, Piaseczno 19/01/ Parafina ciekła PPF GEMI, Karczew 19/01/ Parafina ciekła PZF Cefarm-Lublin 19/01/ Parafina ciekła Semifarm, Gdańsk 19/01/ Parafina ciekła Wytwórnia Euceryny Laboratorium 19/01/05 Coel, Kraków Parafina ciekła Marcol 352 Esso F. 9/03/ Parafina stała Infarm, Gdynia Parafina stała Lefarm, Bydgoszcz Parafina stała Pharma Cosmetic, Kraków Parafina stała Pharma Zentrale Parafina stała PPF GEMI, Karczew Parafina stała Wytwórnia Euceryny Laboratorium Coel, Kraków Paragrippe Tablets Laboratoires BOIRON 31/12/ Paramectin Premix iwermektyna Premix Norbrook Paramol Paracetamolum Syrup 120 mg/10 ml Przedsiębiorstwo Produkcji j GEMI Paranalgin Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum + Paracetamolum Parapasta Cinchocainum + Paraldehydum Tablets Paste (350 mg mg)/g Espefa Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Chema Elektromet Spółdzielnia Pracy- Przemysłowa 30/09/ Paraplatin Carboplatinum Solution for 10 mg/ml Bristol-Myers Squibb S.p.A. 6/12/ Paraproxy Paracetamolum + Dextropropoxypheni hydrochloridum Tablets Zakład Farmaceutyczny ARGON Paraquistel Plus Prazikwantel, pyrantel, febantel Tablets Parasitex Quick Bendiokarbum Collar Paratex Prazikwantel, pyrantelu embonian Tablets Laboratiorios Calier SA Virbac 25/08/04 Lavet Paravir Zidovudinum Capsules 100 mg Tarchomińskie Zakłady Paravir Zidovudinum Capsules 250 mg Tarchomińskie Zakłady Paravitan Paracetamolum + Acidum ascorbicum powder for solution 500 mg + 60 mg US Pharmacia 1361

10 Eiropas Savienības dokumenti ES 17. burtnīca Latvijas Vēstnesis. Dokumenti Paravitan Plus Paracetamolum + Acidum ascorbicum+ Phenylephrini hydrochloridum Paravitan Pp Paracetamolum + Acidum ascorbicum+ Phenylephrinum powder for solution powder for solution Pareira-Dagomed 10 łagodny przerost prostaty Parentamin 10% Amino acid solution for intravenous Parentamin 10% E Amino acid solution for intravenous praparat złożony praparat złożony (inne proporcje składników ) US Pharmacia US Pharmacia DAGOMED-Pharma Sp. z o.o., Warszawa Serag-Wiessner KG 30/06/04 Serag-Wiessner KG 30/06/ Pariet Rabeprazolum Gastro-resistant tablets 10 mg Janssen Pharmaceutica N.V. 30/06/ Pariet Rabeprazolum Gastro-resistant tablets 20 mg Janssen Pharmaceutica N.V. 30/06/ Parkinil 10 Selegilinum Tablets 10 mg Sanofi-Synthelabo Sp. z o.o. 26/04/ Parkinil 5 Selegilinum Tablets 5 mg Sanofi-Synthelabo Sp. z o.o. 26/04/ Parkopan 2 Trihexyphenidylum Tablets 2 mg Hexal AG 31/05/ Parkopan 5 Trihexyphenidylum Tablets 5 mg Hexal AG 31/05/ Parlazin Cetirizinum Oral drops, solution 10 mg/ml Egis Pharmaceuticals Ltd Parlazin Cetirizinum Tablets 10 mg Egis Pharmaceuticals Ltd Parlodel Bromocriptinum Tablets 2,5 mg Novartis Pharma AG 31/05/ Parnaparyna Parnaparinum natricum Parnaparyna Parnaparinum natricum Parogencyl Bi-Actif o smaku cytrynowym Parogencyl Bi-Actif o smaku miętowym Dexpanthenolum + Metesculetolum Dexpanthenolum + Metesculetolum Parogencyl Bi-Actif Dexpanthenolum + Metesculetolum Paroplak Chlorhexidinum + Natrii fluoridum Solution for 3200 j.m./ 0,3 ml Solution for 6400 j.m./ 0,6 ml Toothpaste (10 mg + 2,5 mg)/g Toothpaste (10 mg + 2,5 mg)/g Mouth wash solution (5 mg + 1 mg)/g Mouth wash solution (3 mg + 0,5 mg)/g Przedsiębiorstwo JELFA Przedsiębiorstwo JELFA Synthelabo Group. Laboratoires Synthelabo Synthelabo Group. Laboratoires Synthelabo Synthelabo Group. Laboratoires Synthelabo Synthelabo Group. Laboratoires Synthelabo PAROXETINE PLIVA 20 mg Paroxetinum Film-coated tablets 20 mg PLIVA Kraków Zakłady PAROXETINE PLIVA 30 mg Paroxetinum Film-coated tablets 30 mg PLIVA Kraków Zakłady Partobulin - Inject Anti-D (rh) immunoglobulinum (globulina ludzka anty Rh (D) Parvigen Atenuowana szczepionka dla psów przeciw parwowirusowej chorobie psów Parvodog Szczepionka przeciw parwowirozie psów Parvoject Szczepionka dla świń przeciw zakażeniom parwowirusowym Parvoruvax Inaktywowana szczepionka dla świń przeciw parwowirozie i różycy Parvosorb Szczepionka dla świń przeciwko parwowirozie świń Parvosuin MR inaktywowana szczepionka dla świń przeciwko parwowirozie i różycy Parwoglobulina Gamma-globulina przeciw parwowirusowej chorobie psów Solution for intramuscular Lyophilisate + solvent Lyophilisate + solvent Liquid Emulsion Lyophilisate + solvent 250 mcg/ml immunoglobuliny przeciwtężcowej ludzkiej 30/04/04 30/04/04 30/04/04 Baxter AG 30/06/07 Virbac 24/06/07 Merial 30/06/04 Merial 9/06/05 Merial SAS 24/06/07 Hoechst Russel Hipra Biowet Puławy 25/04/ Pascodolor krople Pascoe Pharmaceutische Preparate GmbH Pascofemin krople Pascoe Pharmaceutische Preparate GmbH Pascosabal N krople Pascoe Pharmaceutische Preparate GmbH Passibil Crataegi inflorescentiae extr. sicc., Ginkgo bilobae extr. sicc., Passiflorae extr. sicc. Capsules 80 mg + 40 mg + 20 mg Przedsiębiorstwo Produkcji j HASCO-LEK 30/11/05 30/11/05 30/11/

11 Latvijas Vēstnesis. Dokumenti ES 17. burtnīca Eiropas Savienības dokumenti Passibil Preparat ziołowy Liquid Przedsiębiorstwo Produkcji j Hasco-Lek Passiflor Passiflorae extractum Liquid Phytopharm Klęka fluidum Passiflora Suppository 1g WALA-Heilmittel GmbH 24/05/ Passiflora WALA-Heilmittel GmbH 24/05/ Passiflora Suppository 2g WALA-Heilmittel GmbH 24/05/ Passiflora compose krople Dolisos Laboratoires Passiflora G.H.L. Lehning Laboratoires 31/10/ Passispasmin Syrup Herbapol Lublin Passispasmol Drops Herbapol Lublin 31/12/ Pasta borowinowa lecznicza Preparat złożony Cutaneous paste Michalik Pasta cynkowa Zinci oxydum Ointment Farmina Sp. z o.o. 31/12/ Pasta cynkowa Aflofarm Farmacja Polska, 31/12/05 Pabianice Pasta cynkowa Apipol-Farma, Myślenice 31/12/ Pasta cynkowa Avena, Bydgoszcz 31/12/ Pasta cynkowa Cefarm Gdańsk 31/12/ Pasta cynkowa Farmina Sp. z o.o., Kraków 31/12/ Pasta cynkowa Hasco-Lek, Wrocław 31/12/ Pasta cynkowa Pharma Cosmetic, Kraków 31/12/ Pasta cynkowa Pharma Zentrale 31/12/ Pasta cynkowa PZF Cefarm-Lublin 31/12/ Pasta cynkowa Wytwórnia Euceryny Laboratorium 31/12/05 Coel, Kraków Pasta cynkowa z kwasem salicylowym PPF GEMI, Karczew 3/09/ Pasta Lassara - maść cynkowa z kwasem salicylowy Acidum salicylicum + Zinci oxydum Paste Ziaja Ltd. - Zakład Produkcji Leków 31/12/ Pasta Z Balsamem Peruwiańskim Preparat złożony Wytwórnia Euceryny Laboratorium Coel Kraków Pasta Zinci Zinci oxydum Paste Ziaja Ltd. - Zakład Produkcji Leków 31/12/ Pasta Zinci - Pasta Cynkowa Zinci oxydum Paste Przedsiębiorstwo Produkcji j Hasco-Lek 31/12/ Pasteryzowana ludzka immunoglobulina przeciwtężcowa Pasteryzowana ludzka immunoglobulina przeciwtężcowa 500 Tetanus immunoglobulin Tetanus immunoglobulin Pastivac E Szczepionka dla gęsi przeciw pasterelozie Pastobov Szczepionka dla bydła przeciwko zakażeniom układu oddechowego wywoływanym przez pasteurella multocide Pastylki Wykrztuśne Guaiacolsulfonatum + Glycyrrhizae extr. Lyophilisate for intramuscular Lyophilisate for intramuscular Oil emulsion 250 j.m. Instituto Grifols 500 j.m. Instituto Grifols Buccal tablet 200 mg + 10 mg Biowet Puławy Sp. z o.o. 15/01/06 Merial 30/09/07 Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe EWA 31/12/ Patentex Oval N Nonoxinolum Pessary 75 mg Merz & Co. GmbH 31/07/ Pathozone Cefoperazon jako sól Intramammary suspension Pfizer 4/03/04 sodowa Pausogest Estradiolum + Norethisteronum Film-coated tablets Chemical Works of Gedeon Richter Ltd Pauzin M Mesterolonum Tablets 25 mg Pabianickie Zakłady Pavulon Pancuronii bromidum Solution for intravenous 2 mg/ml Organon N.V. 31/07/ Paxeladine 0,2% Oxeladinum Syrup 2% Beaufour Ipsen Pharma Paxenor Paclitaxelum Concantrate for 6 mg/ml Ivax Pharma Poland Sp. z o.o. 31/01/05 solution for intravenous Paxeratio Paroxetinum Film-coated tablets 20 mg ratiopharm GmbH Pączki sosny Herb Flos Zakład Konfekcjonowania Ziół - 30/06/06 Elżbieta i Jan Gołąb Pączki sosny Herb HERBAPOL BIAŁYSTOK Pączki topoli Herb HERBAPOL BIAŁYSTOK Pectobonisol Oral solution Bonimed Laboratorium Medycyny 5/03/06 Naturalnej PectoDrill Carbocisteinum Buccal tablet 750 mg Pierre Fabre Sante 30/06/ PectoDrill Carbocisteinum Syrup 5 g/100 ml Pierre Fabre Sante 30/06/ Pectosol Preparat ziołowy Oral solution Herbapol Pruszków - Warszawskie Zakłady Zielarskie Pectus-Heel Tablets Heel GmbH 31/07/

12 Eiropas Savienības dokumenti ES 17. burtnīca Latvijas Vēstnesis. Dokumenti Pediacel Vaccinum diphtheriae tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum poliomyelitidis inactivatum et haemophlili stripe b conjugatum adsorbatum 1364 for intramuscular 0,5 ml Aventis Pasteur Limited Pediasure Preparat odżywczy Powder Abbott Laboratories B.V. Ross Product Manufacturer Pediasure (o smaku waniliowym) Preparat odżywczy Liquid Abbott Laboratories B.V. Ross Product Manufacturer Pediasure o smaku bananowym Preparat odżywczy Liquid Abbott Laboratories B.V. Ross Product Manufacturer PEDIASURE PLUS O Smaku Truskawkowym PEDIASURE PLUS O Smaku Waniliowym Odżywka Liquid Abbott Laboratories B.V. Ross Product Manufacturer Odżywka Liquid Abbott Laboratories B.V. Ross Product Manufacturer 26/04/06 14/03/06 4/07/ Pediflos Herbal tea Herbaflos Zakład Przetwórstwa Zielarskiego 30/04/ Pedipur Methenaminum Liquid powder 200 mg/g Prolab s.c. - Przedsiębiorstwo 30/06/05 Produkcyjno-Analityczno- Handlowe s.c. Paterek Peditrace Solution for Fresenius Kabi AB Uppsala 31/12/ Pedvax HIB Vaccinum haemophili stripe b conjugatum for intramuscular 0,5 ml Merck Sharp & Dohme Idea Inc. 31/05/ Peflacine Pefloxacinum Film-coated tablets 400 mg Egis Pharmaceuticals Ltd. 31/07/ Peflacine Pefloxacinum Solution for intravenous 80 mg/ml Egis Pharmaceuticals Ltd. 27/06/ Pefloksacyna Pefloxacinum Film-coated tablets 400 mg Grodziskie Zakłady Pefrakehl D5 krople Sanum-Kehlbeck 31/12/ Pefrakehl D6 iniekcje Sanum-Kehlbeck 31/12/ Pegasys Peginterferonum alfa-2a Solution for 135 µg; 135 µg/ml F. Hoffmann La Roche Ltd Pegasys Peginterferonum alfa-2a Pegasys Peginterferonum alfa-2a Pegasys Peginterferonum alfa-2a Solution for Solution for Solution for PegIntron Interferonum alfa-2b Powder and solvent for solution for PegIntron Interferonum alfa-2b Powder and solvent for solution for PegIntron Interferonum alfa-2b Powder and solvent for solution for PegIntron Interferonum alfa-2b Powder and solvent for solution for PegIntron Interferonum alfa-2b Powder and solvent for solution for 135 µg; 270 µg/ml (135 µg/0,5 ml) F. Hoffmann La Roche Ltd. 180 µg; F. Hoffmann La Roche Ltd. 180 µg/ml 180 µg; F. Hoffmann La Roche Ltd. 360 µg/ml (180 µg/ml) 100 mcg/ Schering-Plough Europe Bruksela 5/07/06 0,5 ml 120 mcg/ Schering-Plough Europe Bruksela 5/07/06 0,5 ml 150 mcg/ Schering-Plough Europe Bruksela 5/07/06 0,5 ml 50 mcg/ Schering-Plough Europe Bruksela 5/07/06 0,5 ml 80 mcg/ Schering-Plough Europe Bruksela 5/07/06 0,5 ml Pektosan Mieszanka ziołowa Herbal tea Herbapol Łódź Pektovit Herbal tea Phytopharm Dobrzyca Sp. z o.o. 31/12/ Pektovit Herbal tea Phytopharm Dobrzyca Sp. z o.o. 31/12/ Pektynki Tablets Sanofi-Synthelabo Sp. z o.o. 31/12/ Pelethrocin Diosminum + Film-coated tablets HELP Pharmaceuticals 14/03/07 Hesperydyna Pelogel Gel Sulphur Zdrój Exim - Przedsiębiorstwo Pendyst Benzylopenicylina prokainowa, siarczan dihydrostreptomycyny Tarchomińskie Zakłady Polfa Penester Finasteridum Film-coated tablets 5 mg Lečiva a.s. 9/08/ Penicillin Dihydrostreptomycin 45% Penicylina prokainowa, Bela-Pharm (Streptopen 45%) siarczan streptomycyny, prokaina Penicillin G Sodium >Biochemie< Benzylpenicillinum Intramuscular/ j.m. Biochemie GmbH - Kundl intravenous (lyophilisate) Penicillin G Sodium >Biochemie< Benzylpenicillinum Intramuscular/ intravenous (lyophilisate) j.m. Biochemie GmbH - Kundl Penicillin G Sodium >Biochemie< Benzylpenicillinum Intramuscular/ intravenous (lyophilisate) j.m. Biochemie GmbH - Kundl

13 Latvijas Vēstnesis. Dokumenti ES 17. burtnīca Eiropas Savienības dokumenti Penicillin L.A. Penicylina prokainowa lecytynowa, Penicylina benzatynowa Penicillin-S 20/20 Benzylpenicillinum procainicum + Dihydrostreptomycinum Penicillinum Crystallisatum Benzylpenicillinum Powder for solution for intramuscular and intravenous Norbrook 15/10/04 V.M.D j.m. Tarchomińskie Zakłady Penicillinum Crystallisatum Benzylpenicillinum Powder for solution for intravascular and intramuscular j.m. Tarchomińskie Zakłady Penicillinum Crystallisatum Benzylpenicillinum Powder for solution for j.m. Tarchomińskie Zakłady intravascular and intramuscular Penicillinum Crystallisatum Benzylpenicillinum Powder for solution for j.m. Tarchomińskie Zakłady intravascular and intramuscular Penicillinum Crystallisatum - natrium Penicillinum Crystallisatum - natrium Penicillinum Crystallisatum - natrium Penicillinum Crystallisatum - natrium Penicillinum Crystallisatum - natrium Penicillinum Crystallisatum - natrium Benzylpenicillinum Benzylpenicillinum Benzylpenicillinum Benzylpenicillinum Benzylpenicillinum Benzylpenicillinum Dry substance for intravenous and intramuscular or for intravenous Dry substance for intravenous and intramuscular or for intravenous Dry substance for intravenous and intramuscular or for intravenous Dry substance for intravenous and intramuscular or for intravenous Dry substance for intravenous and intramuscular or for intravenous Dry substance for intravenous and intramuscular or for intravenous Penicillinum procainicum Benzylpenicillinum Powder for suspension for intramuscular Penicillinum procainicum Benzylpenicillinum Powder for suspension for intramuscular Penicillinum procainicum Benzylpenicylina prokainowa Powder Penicillinum procainicum Benzylpenicillinum procainicum Penicillinum Procainicum L Benzylpenicillinum procainum Penicillinum Procainicum L Benzylpenicillinum procainum j.m. Tarchomińskie Zakłady j.m. Tarchomińskie Zakłady j.m. Tarchomińskie Zakłady j.m. Tarchomińskie Zakłady j.m. Tarchomińskie Zakłady j.m. Tarchomińskie Zakłady j.m. Tarchomińskie Zakłady j.m. Tarchomińskie Zakłady Lyophilisated substance Powder for solution for intramuscular s Powder for solution for intramuscular s j.m j.m. Tarchomińskie Zakłady Polfa Tarchomińskie Zakłady Polfa Tarchomińskie Zakłady Tarchomińskie Zakłady 31/07/05 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/ Penigra Preparat złożony Capsules, so Przedsiębiorstwo Produkcji j HASCO-LEK Penillin 30% Penicylina prokainowa Norbrook 18/03/ Penject 30 Benzylpenicillinum procainicum Pen-Strep Dihydrostreptomycyny siarczan, Penicylina prokainowa Pentact - HIB Szczepionka przeciwko Lyophilisate Act-HIB + H.influenzae, suspensio DTP-IPV Błonnicy, Tężcowi, Krztuścowi, Poliomyelitis typ 1, 2, Pentaerythritol 100 Pentaeritrityli tetranitras Pentaerythritol compositum Glyceroli trinitras + Pentaeritrityli tetranitras Pentaerythritol Compositum Pentaerithrityli tetranitrs + Glyceroli trinitras Dopharma B.V. 25/03/07 Norbrook 21/05/04 Pasteur Merieux Connaught GmbH Tablets 100 mg Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Galena Tablets Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Galena Sublingual tablets 20 mg + 0,5 mg Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy GALENA 25/01/06 31/07/05 31/07/

14 Eiropas Savienības dokumenti ES 17. burtnīca Latvijas Vēstnesis. Dokumenti Pentaerythritol Compositum Pentaerithrityli tetranitrs + Glyceroli trinitras Pentaglobin Immunoglobulinum humanum Tablets Solution for intravenous 80 mg + 5 mg Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy GALENA 31/07/05 50 mg/ml Biotest Pharma GmbH 30/04/ Pentasa Mesalazinum Prolonged release granules 1 g Ferring A/S 23/11/ Pentasa Mesalazinum Prolonged release tablets 500 mg Ferring A/S 21/03/ Pentasa Mesalazinum Rectal suspension 1 g/100 ml Ferring A/S 31/08/ Pentasa Mesalazinum Suppository 1 g Ferring A/S 27/02/ Pentavir Suis Szczepionka profilaktyczna dla prosiąt Pentaxim Vaccinum diphtheriae tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum poliomyelitidis inactivatum et haemophlili stripe b conjugatum adsorbatum Biowet Puławy Powder and solvent for 0,5 ml Aventis Pasteur solution for intramuscular 1 (szczpionka dawkowa) Pentazocinum Pentazocinum Solution for 30 mg/1 ml Warszawskie Zakłady 31/05/ Pentilin Pentoxifyllinum Solution for 20 mg/ml Krka d.d., Novo mesto 30/11/ Pentilin Pentoxifyllinum Solution for 20 mg/ml Krka d.d., Novo mesto 27/09/06 and intravenous and intrarterial Pentilin Retard Pentoxifyllinum Film-coated, prologed 400 mg Krka d.d., Novo mesto 30/11/04 release tablets Pentohexal 300 Pentoxifyllinum Solution for intravenous 20 mg/ml Hexal AG 30/01/ Pentohexal 600 retard Pentoxifyllinum Prolonged release tablets 600 mg Hexal AG 30/01/ Pentomycin Benzylpenicillinum procainicum + Dihydrostreptomycinum Pentosan Polysulfate Sp 54 Sól sodowa polisiarczanu pentozanu Solution for intravenous, intramuscular and for intravenous Univet Ltd. 12/07/ mg/ml Bene Arzneimittel GmbH Pentoxyfillyn 400 Retard Pentoxifyllinum Tablets 400 mg ALIUD Pharma GmbH & Co. KG Pentoxyfillyn 600 Retard Pentoxifyllinum Tablets 600 mg ALIUD Pharma GmbH & Co. KG Pentoxyverin Pentoxyverinum Coated tablets 25 mg Warszawskie Zakłady Peponen Cucrbitae peponis Capsules, so 300 mg Biogal Pharmaceutical Works Ltd. 9/08/06 oleum Peposterol Sitosterolum Capsules 6 mg Herbapol - Poznańskie Zakłady Zielarskie Pepsyna BTL, Łódź 14/11/ Pepsyna BUFA b.v. Pharmaceutical Products 14/11/ Pepsyna Pharma Cosmetic, Kraków 14/11/ Peptisorb Preparat odżywczy Liquid N.V. Nutricia 27/02/ Peptisorb Preparat odżywczy Powder Nutricia Cuijk B.V 20/08/ Peracef Cefoperazonum Intramammary suspension Pfizer Perative Preparat odżywczy Liquid diet Ross Products Division- Abbott Laboratories Perazyna 100 Perazinum Tablets 100 mg Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy 25/05/05 Galena Perazyna 25 Perazinum Tablets 25 mg Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy 25/05/05 Galena Perfalgan Paracetamolum Solution for 10 mg/ml Laboratoires UPSA Perfenil Perphenazinum Film-coated tablets 8 mg Przedsiębiorstwo JELFA Perfocrat Preparat ziołowy Oral solution Phytopharm Klęka Pergolide Pergolidum Tablets 0,25 mg Zakłady POLPHARMA Pergolide Pergolidum Tablets 0,05 mg Zakłady POLPHARMA Pergolide Pergolidum Tablets 1 mg Zakłady POLPHARMA Pergonal 500 Human menopausal gonadotropin Perhip Hyperici herbae extractum siccum Lyophilisate and solvent for solution for 75 j.m. Laboratories Serono 30/06/04 Capsules, so 137 mg Przedsiębiorstwo Produkcji j Hasco-Lek Perindopril Perindoprilum Tablets 4mg Zakłady POLPHARMA 31/01/

15 Latvijas Vēstnesis. Dokumenti ES 17. burtnīca Eiropas Savienības dokumenti Perindopril Perindoprilum Tablets 2 mg Zakłady POLPHARMA Perindopril + Indapamid Perindoprilum + Indapamidum Perindopril + Indapamid Perindoprilum + Indapamidum PERIODONTIUM/SILICEA comp., ampułki PERIODONTIUM/-STANNUM comp. ampułki Perionorm Agni casti fructus extr. sicc., Chlorowodorek pirydoksyny, Tlenek magnezu Periplasmal 3,5% z glukozą Roztwór aminokwasów, glukozy i elektrolitów Tablets 4 mg + 1,25 mg Tablets 2 mg + 0,625 mg Capsules, hard 8 mg + 20 mg mg Solution for intravenous Zakłady POLPHARMA Zakłady POLPHARMA WALA-Heilmittel GmbH 19/03/05 WALA-Heilmittel GmbH 19/03/05 Herbapol - Lublin B. Braun Melsungen AG 5/08/ Peritol Cyproheptadinum Syrup 2 mg/ Egis Pharmaceuticals Ltd. 30/06/04 5 ml Peritol Cyproheptadinum Tablets 4 mg Egis Pharmaceuticals Ltd. 30/06/ Perizin Kumafos Solution Bayer AG 24/05/ Perlinganit Glyceroli trinitras Solution for intravenous 1 mg/ml Schwarz Pharma AG 31/05/ Perlinganit Glyceroli trinitras Solution for intravenous 1 mg/ml Schwarz Pharma Sp. z o.o. 30/11/ Permammas Metylu salicylan, Kamfora racemiczna, Mentol, Gwajakol Emulsion Vetoquinol 19/12/ Permax Pergolidum Tablets 0,05 mg Eli Lilly and Company Ltd. 31/12/ Permax Pergolidum Tablets 0,25 mg Eli Lilly and Company Ltd. 31/12/ Permax Pergolidum Tablets 1 mg Eli Lilly and Company Ltd. 31/12/ Permixon Capsuels, hard 160 mg Pierre Fabre Medicament 25/01/ Permixon Film-coated tablets 80 mg Pierre Fabre Medicament Pernazinum Perazinum Tablets 100 mg Labor Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy Pernazinum Perazinum Tablets 25 mg Labor Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy Pernazinum 0,025 Perazinum Tablets 25 mg Przedsiębiorstwo Produkcji j Hasco-Lek Pernazinum 0,1 Perazinum Tablets 100 mg Przedsiębiorstwo Produkcji j Hasco-Lek Perosall C Alergeny pyłków roślin Solution for sublingual Perosall D Alergeny pyłków roślin Solution for sublingual Perosall T13 Alergeny pyłków roślin Solution for sublingual Perosall T3 Alergeny pyłków roślin Solution for sublingual Peroxydental 0,5 Hydrogenium peroxydatum Gel Peroxygel 2,0 Hydrogenium peroxydatum Gel Peroxyl Dental Hydrogenium peroxydatum Wytwórnia Surowic i Szczepionek Biomed - Kraków Wytwórnia Surowic i Szczepionek Biomed - Kraków Wytwórnia Surowic i Szczepionek Biomed - Kraków Wytwórnia Surowic i Szczepionek Biomed - Kraków Przedsiębiorstwo Produkcji j GEMI Przedsiębiorstwo Produkcji j GEMI Gel 1% Przedsiębiorstwo Produkcji j GEMI 11/01/06 11/01/06 31/12/05 31/12/05 31/12/05 31/12/ Persantin 75 Dipyridamolum Coated tablets 75 mg Boehringer Ingelheim International 30/04/04 GmbH Persen Coated tablets Lek Pharmaceuticals d.d. 30/04/ Persen forte Capsules Lek Pharmaceuticals d.d. 30/04/ Pertlenon Tablets for solution Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy 30/09/05 Filofarm, Bydgoszcz Pertudoron 1 krople WELEDA 24/08/ Pertudoron 2 krople WELEDA 24/08/ Pervivo Preparat ziołowy Oral solution Bittner Richard GmbH 30/04/ Peryndopryl Perindoprilum Tablets 4 mg MARCPHARM S.p. z.o.o Peryndopryl Anpharm Perindoprilum erbuminum Tablets 4 mg Anpharm Przedsiębiorstwo 14/02/ Perystavit Bional Pharma BV Pestikal B1 Szczepionka przeciw, rzekomemu pomorowi drobiu dla kurczat, kur, niosek i indyków Lyophilisate Pliva 11/02/

16 Eiropas Savienības dokumenti ES 17. burtnīca Latvijas Vēstnesis. Dokumenti Pestikal La Sota Szczepionka przeciw, rzekomemu pomorowi drobiu dla kurcząt, kur, niosek, indyków Pestikal + EDS + IB Inaktywowana szczepionka dla kur przeciw rzekomemu pomorowi drobiu, syndromowi spadku nieśności, zakaźnemu zapaleniu skrzeli Pestos Szczepionka przeciw rzekomemu pomorowi drobiu dla kur, indyków i perliczek PETASITES comp. cum Quercu gran PETASITES comp. cum Veronica gran Lyophilisate Emulsion Lyophilisate Pliva 11/02/04 Pliva d.d 2/01/06 Merial 30/06/04 WALA-Heilmittel GmbH 19/03/05 WALA-Heilmittel GmbH 19/03/ Petinimid Ethosuximidum Capsules 250 mg Gerot Pharmazeutika GmbH 31/07/ Petroleum D-2, D-3, D-4 Kosmed II, Głubczyce 26/02/ Petroleum D5 Asa, Głubczyce 30/05/ Petroleum D-5 ANNA, Nowa Dęba 28/02/ Petroleum D-5 Kosmed II, Głubczyce 28/02/ Petylyl Desipraminum Coated tablets 25 mg AWD.pharma GmbH & Co. KG 31/07/ Pevaryl Lipogel Econazolum Gel 10 mg/g Cilag AG 31/07/ Pevaryl P.V. Econazolum Shampoo 10 mg/g Cilag AG 30/06/ Pevazol Econazolum Cream 10 mg/g Chema Elektromet Spółdzielnia Pracy- Przemysłowa 6/06/ Pevisone Econazolum + Triamcinolonum Pevisone Econazolum + Triamcinolonum Cream (10 mg + 1,1 mg)/g Ointment (10 mg + 1,1 mg)/g Cilag AG 30/06/04 Cilag AG 31/05/ PG 600 Gonadotropinum Lyophilisate Intervet 31/12/ PGF Veyx forte Kloprostenol Solution Veyx Pharma Phapax Drops Lehning Laboratoires 31/03/ Pharmalgen Hymenoptera Venoms Alergeny jadów błonoskrzydłych Lyophilisate for solution for subcutaneous Alk-Abello A/S 31/03/ Pharmasin 200 Tylozyna Solution Antibiotic Co. 14/06/ Pharmasin 50 Tylozyna Solution Antibiotic Co. 30/06/ Pharmasin pulvis Tylozyny winian Powder Antibiotic Co. 14/06/ Pharmatex Benzalkonii chloridum Vaginal capsule 18,9 mg Laboratoire Innotech International Pharmaton Film-coated tablets Boehringer Ingelheim International 17/01/07 GmbH Phaseolus similiaplex krople Pascoe Pharmaceutische Preparate 30/11/05 GmbH Phenazolinum Antazolinum Solution for 50 mg/ml Warszawskie Zakłady 30/11/ Phenyl Free 1 Odżywka Powder for oral solution Mead Johnson Nutritionals a Bristol Myers Squibb Company Phenyl Free 2 Dieta w fenyloketonurii Powder Mead Johnson Nutritionals A Bristol- 10/05/06 Myers Squibb Phenyl Free 2 HP Dieta w fenyloketonurii Powder Mead Johnson Nutritionals A Bristol- 10/05/06 Myers Squibb Phenyl-Free Dieta w fenyloketonurii Powder Mead Johnson Nutritional Group 30/04/ Phenytoinum Phenytoinum Tablets 100 mg Warszawskie Zakłady 30/11/ Phlebodia Diosminum Film-coated tablets 600 mg Laboratoire INNOTHERA Phloderm Hamamelis cortex extractum spissum Ointment 30 mg/g Herbapol - Poznańskie Zakłady Zielarskie 30/04/ phono Chol Phonix 31/12/ phono Chol Phonix 31/12/ phono Gripp Phonix 31/12/ phono Uren Phonix 31/12/ phono Ven Phonix 31/12/ Phospho-Laxative Natrii phosphas + Natrii phosphas (32P) Enema Phosphor Preparat złożony Granules 350 mg fosforu R & C - Przedsiębiorstwo s.c. Herbapol Łódź

17 Latvijas Vēstnesis. Dokumenti ES 17. burtnīca Eiropas Savienības dokumenti Phosphor-Homaccord Amp. Heel GmbH Phosphor-Homaccord Drops Heel GmbH Phostal Alergeny grzybów pleśniowych, dermatofitów i drożdży for subcutaneous Phostal Alergeny pyłków roślin for subcutaneous Phostal Alergeny pyłków roślin for subcutaneous Phostal Alergeny roztoczy kurzu domowego Phostal Alergeny sierści zwierząt for subcutaneous for subcutaneous Stallergenes 31/08/05 Stallergenes 31/08/05 Stallergenes 31/08/05 Stallergenes 31/08/05 Stallergenes 31/08/ Photofrin Porfimer sodium Powder for solution for 15 mg Axcan Pharma Inetrnational B.V. 5/07/06 intravascular Photofrin Porfimer sodium Powder for solution for 75 mg Axcan Pharma Inetrnational B.V. 5/07/06 intravascular Physiodose Natrii chloridi 0,9% Liquid Laboratoires Gilbert 19/04/07 FP V Physiotens 0,2 Moxonidinum Film-coated tablets 0,2 mg Solvay Pharmaceuticals GmbH 31/03/ Physiotens 0,3 Moxonidinum Film-coated tablets 0,3 mg Solvay Pharmaceuticals GmbH 31/03/ Physiotens 0,4 Moxonidinum Film-coated tablets 0,4 mg Solvay Pharmaceuticals GmbH 31/03/ Physostigminum salicylicum Physostigminum Solution for 0,5 mg/1 ml Pliva Kraków Zakłady 30/11/ Phytodolor N Preparat ziołowy Oral drops Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH 24/08/ Phytolacca-Dagomed 24 bóle gardła, chrypka DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa Phytotux Ipeca complexe Syrup Lehning Laboratoires 4/01/ Piascledine 300 Preparat złożony Capsules Laboratoires Pharmascience Pigmentum Castellani Coutanous liquid Chema Elektromet Spółdzielnia Pracy- Przemysłowa Pikovit Buccal tablet Krka d.d., Novo mesto 31/07/ Pikovit Syrup Krka d.d., Novo mesto 31/07/ Pikovit Forte Preparat złożony Film-coated tablets KRKA d.d., Novo mesto Pillkan 20 Megesirolu octan Medicated candy Ceva Sante Animale 30/06/ Pillkan 5 Megesirolu octan Medicated candy Ceva Sante Animale 30/06/ Pilocarpinum 2% Pilocarpinum Eye drops, solution 20 mg/ml Warszawskie Zakłady 30/11/ Pilocarpinum 3% HEC Pilocarpinum Eye drops, solution 30 mg/ml Warszawskie Zakłady 31/03/ Pilocarpinum ophtalm 2% Pilocarpinum Eye ointment 20 mg/g Jelfa Przedsiębiorstwo 31/01/ Pilogel Pilocarpinum Eye gel 40 mg/g Alcon Laboratoires Inc Texas 30/04/ Pilokarpiny chlorowodorek A.C.E.F., Włochy Pilokarpiny chlorowodorek BUFA b.v. Pharmaceutical Products Pilokarpiny chlorowodorek Farm-Impex s.j., Gliwice Pilokarpiny chlorowodorek Interforum Pharma Sp. z o.o., Kraków Pilokarpiny chlorowodorek Pharma Cosmetic, Kraków Pilokarpiny chlorowodorek Pharma Zentrale Pilokarpiny chlorowodorek PPH Galfarm Sp. z o.o., Kraków Pilomann 2% Pilocarpinum Eye drops 20 mg/ml Dr Gerhard Mann Chem. - Pharm. 31/07/04 Fabrik GmbH Piloxidil Minoxidilum Coutanous liquid 20 mg/ml Dr Włodzimierz Zgoda Chemical 31/12/05 Research, Consulting, Production Pimafucin Natamycinum Coated tablets 100 mg Yamanouchi Europe B.V. 31/07/ Pimafucin Natamycinum Cream 20 mg/g Yamanouchi Europe B.V. 31/07/ Pimafucin Natamycinum Oral drops 25 mg/ml Yamanouchi Europe B.V. 31/07/ Pimafucin Natamycinum Pessary 100 mg Yamanouchi Europe N.V 31/07/ Pimafucort Hydrocortisonum + Natamycinum + Neomycinum Pimafucort Hydrocortisonum + Natamycinum + Neomycinum Pimafucort Hydrocortisonum + Natamycinum + Neomycinum Cream (10 mg + 10 mg IU)/ g Cutaneous emulsion (10 mg + 5 mg IU)/ g Ointment (10 mg + 10 mg IU) /g Yamanouchi Europe B.V. 31/07/04 Yamanouchi Europe B.V. 31/07/04 Yamanouchi Europe B.V. 31/07/ Pini Syrup Herbapol - Lublin Pini Forte Syrup Herbapol - Lublin Pini gemmae Herb Z.K.Z. FLOS, Mokrsko 1369

18 Eiropas Savienības dokumenti ES 17. burtnīca Latvijas Vēstnesis. Dokumenti PiniHelix Syrup 101,9 mg/ 5 ml Pinimentol Inhalation vapour, solution Pinnacle IN szczepionka do czynnego uodparniania zdrowych koni i źrebiąt przeciwko tzw. zołzom Lyophilisate Pinorubin Pirarubicinum Powder for solution for intravenous Pinorubin Pirarubicinum Powder for solution for intravenous Apipol - Farma Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Pszczelarsko - 27/06/07 Apotheca Pacis 31/03/05 Fort Dodge 10 mg Mercian Corporation 30/11/04 20 mg Mercian Corporation 30/11/ Pinosol Nasal cream Slovakofarma a.s. 31/10/ Pinosol Nasal drops Slovakofarma a.s. 31/10/ Pinosol Nasal ointment Slovakofarma a.s. 31/10/ Piogen Pioglitazonum Tablets 15 mg GENEXO Sp.z.o.o Warszawa Pioktanina BUFA b.v. Pharmaceutical Products 24/09/ Pioktanina El Virus, Siemianowice 24/09/ Pioktanina Pharma Cosmetic, Kraków 24/09/ Pioktanina Pharma Zentrale 24/09/ Pioktanina PPH Galfarm Sp. z o.o., Kraków 24/09/ Pioktanina 3% - roztwór spirytusowy Pyoctaninum coeruleum Pioktanina roztwór etanolowy 1% Methylrosanilinii chloridum Pioktisol Methylrosanilinii chloridum Piperacillin Piperacillinum Powder for solution for intramuscular and intravenous Piperacillin Piperacillinum Powder for solution for intramuscular and intravenous Pipril Piperacillinum Lyophilisate for solution for intravenous and intramuscular Pipril Piperacillinum Lyophilisate for solution for intravenous and intramuscular and for intravenous Solution Galvet Coutanous liquid 10 mg/g Przedsiębiorstwo Produkcji j 27/03/06 Hasco-Lek Coutanous liquid 10 mg/g Cefarm Gdańsk Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia go 2 g Tarchomińskie Zakłady 1 g Tarchomińskie Zakłady 2 g Wyeth-Lederle Pharma GmbH 30/04/04 4 g Wyeth-Lederle Pharma GmbH 30/04/ Pirogalol Pharma Zentrale 14/01/ Pirolam Ciclopiroxum Gel 1% Medana Pharma Terpol Group 31/12/ Pirolam Ciclopiroxum Solution 1% Medana Pharma Terpol Group 31/12/ Pirolam Ciclopiroxum 1% Medana Pharma Terpol Group 31/12/ Piroxicam Piroxicamum Film-coated tablets 10 mg Jelfa Przedsiębiorstwo 30/11/ Piroxicam Piroxicamum Film-coated tablets 20 mg Jelfa Przedsiębiorstwo 30/11/ Piroxicam Piroxicamum Gel 50 mg/g GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 31/12/ Piroxicam Piroxicamum Ointment 50 mg/g GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 31/12/ Piroxicam 10 Piroxicamum Suppository 10 mg GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 31/12/ Piroxicam 20 Piroxicamum Suppository 20 mg GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 31/12/ Pivalone Neomycine Tixocortoloni pivalas + Nasal suspension Jouveinal Laboratories Neomycinum Pivalone Neomycine Tixocortoloni pivalas + Sinus suspension Jouveinal Laboratories Neomycinum Pivepol Dipivefrinum Eye drops 0,1% Warszawskie Zakłady Placenta compositum Amp. Heel GmbH 31/12/ Planate Kloprostenol Solution Schering-Plough Central East Ag 15/01/ Plantagen Plantaginis herba extractum fluidum Syrup 12% Przedsiębiorstwo Produkcji j Gemi Plantaginis lanceolatae folium Herb Z.K.Z. FLOS, Mokrsko Plantagis Syrup 324 mg/5ml Microfarm s.c. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Plantago Ointment WALA-Heilmittel GmbH 24/05/ Plantago Syrup WALA-Heilmittel GmbH 24/05/ Plantago-Homaccord Amp. Heel GmbH 31/12/

19 Latvijas Vēstnesis. Dokumenti ES 17. burtnīca Eiropas Savienības dokumenti Plantago-Homaccord Drops Heel GmbH 31/12/ Plantagolax Herbal granules Herbapol - Wrocławskie Zakłady Zielarskie Plantex - herbata dla niemowląt i Granules for oral solution 476 mg/5g Lek Pharmaceuticals d.d. 30/04/04 dzieci Plantifort Preparat ziołowy Syrup Przedsiębiorstwo Produkcji j Hasco-Lek Plasmasteril Hydroxyethylamylum Solution for intravenous 60 mg/ml Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg 31/07/ Plaster na odciski Acidum salicylicum Pach Perfecta - Spółdzielnia Pracy 23/09/ Plaster nostrzykowy PPF GEMI, Karczew 20/02/ Plaster rozgrzewający ABC Pach 11 mg kapsaicynoidów Beiersdorf AG 31/12/ Platamine Cisplatinum Lyophilisate for solution 10 mg Pharmacia & Upjohn S.p.A.-Milano 30/06/04 for intravenous Platamine Cisplatinum Lyophilisate for solution 50 mg Pharmacia & Upjohn S.p.A.-Milano 30/06/04 for intravenous Platidiam Cisplatinum Injection 10 mg/20 ml PLIVA - LACHEMA a.s. 26/09/ Platidiam Cisplatinum Injection 25 mg/50 ml PLIVA - LACHEMA a.s. 26/09/ Platidiam Cisplatinum Injection 50 mg/100 ml PLIVA - LACHEMA a.s. 26/09/ Platidiam Cisplatinum Lyophilisate for solution 10 mg PLIVA - LACHEMA a.s. 31/05/04 for intravenous Platidiam Cisplatinum Lyophilisate for solution 25 mg PLIVA - LACHEMA a.s. 31/05/04 for intravenous Platidiam Cisplatinum Lyophilisate for solution 50 mg PLIVA - LACHEMA a.s. 31/05/04 for intravenous Platinex Cisplatinum Solution for 0,5 mg/ml Bristol-Myers Squibb S.p.A, Latina 11/12/ Plavix Clopidogrelum Film-coated tablets 75 mg Sanofi Pharma BMS SNC 30/04/ Plendil Felodipinum Film-coated tablets 10 mg AstraZeneca AB 30/04/ Plendil Felodipinum Film-coated tablets 5 mg AstraZeneca AB 30/04/ Pleuro suivax Szczepionka dla świń przeciwko pleuropneumonii Fatro Włochy Plexxo 100 Lamotriginum Tablets 100 mg Desitin Pharma Sp. z o.o. 6/06/ Plexxo 25 Lamotriginum Tablets 25 mg Desitin Pharma Sp. z o.o. 6/06/ Plexxo 50 Lamotriginum Tablets 50 mg Desitin Pharma Sp. z o.o. 6/06/ Plicet Paracetamolum Syrup 120 mg/5ml Pliva Kraków Zakłady 23/11/ Plidocain Lidocainum Solution for 10 mg/ml Pliva Kraków Zakłady 27/09/ Plidocain Lidocainum Solution for 20 mg/ml Pliva Kraków Zakłady 27/09/ Plimycol Clotrimazolum Coutanous liquid 10 mg/ml Pliva Kraków Zakłady 31/05/ Plimycol Clotrimazolum Cream 10 mg/g Pliva Kraków Zakłady 31/05/ Plimycol Clotrimazolum Vaginal tablets 200 mg Pliva Kraków Zakłady 30/04/ Plivasept foaming Chlorhexidinum Liquid 4,5 % Pliva Farmaceutical, Chemical, Food and Cosmetic Industry Inc. 31/12/ Plivosept 2,4-dichlorobenzyl Buccal tablets 1,2 mg + alcohol + Amylmethacresolum 0,6 mg Plixym Cefuroximum Powder for solution for intravascular and for suspension for intramuscular Plixym Cefuroximum Powder for solution for intravascular and Plixym Cefuroximum Powder for suspension for intramuscular and solution for inravenous Plofed 1% Propofolum Emulsion for intravenous PLIVA Kraków Zakłady 750 mg Pliva Kraków Zakłady 1,5 g Pliva Kraków Zakłady 250 mg Pliva Kraków Zakłady 10 mg/ml Warszawskie Zakłady Plusssz Junior Effervescent tablets Pharmavit/Bristol-Myers Squibb 30/01/ Plusssz Multiwitamina Effervescent tablets Pharmavit/Bristol-Myers Squibb 30/01/ Plusssz Witamina C Acidum ascorbicum Effervescent tablets 75 mg Pharmavit/Bristol-Myers Squibb 30/01/05 (vit C) + Riboflavinum (vit B2) Płyn Burowa Aflofarm Farmacja Polska, Pabianice Płyn Burowa Cefarm Szczecin Płyn Burowa Hasco-Lek, Wrocław 6/07/

20 Eiropas Savienības dokumenti ES 17. burtnīca Latvijas Vēstnesis. Dokumenti Płyn Burowa Wytwórnia Euceryny Laboratorium Coel, Kraków Płyn do dializy otrzewnowej nr 1 Solution for peritoneum dialysis Płyn do dializy otrzewnowej nr 2 Solution for peritoneum dialysis Płyn do dializy otrzewnowej nr 3 Solution for peritoneum dialysis Lubelskie Zakłady Lubelskie Zakłady Lubelskie Zakłady Płyn do jamy ustnej Liquid WALA-Heilmittel GmbH 24/05/ Płyn Fizjologiczny Wieloelektrolitowy Solution for intravenous Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Izotoniczny Płyn Fizjologiczny Wieloelektrolitowy Izotoniczny Płyn Fizjologiczny Wieloelektrolitowy Izotoniczny Płyn Fizjologiczny Wieloelektrolitowy Izotoniczny Płyn Jelitowy Zapobiegawczy Izotoniczny Płyn Jelitowy Zapobiegawczy Izotoniczny Chlorek sodu, Chlorek potasu, Chlorek wapnia, Chlorek magnezu, Octan sodu, Cytrynian sodu Kalii chloridum + Natrii acetas + Natrii chloridum Kalii chloridum + Natrii acetas + Natrii chloridum Solution for intravenous Solution for intravenous Solution Solution for intravenous Solution for intravenous (0,45 mg + 6,8 mg + 5,5 mg)/ml Lubelskie Zakłady Baxter Terpol Sp. z o.o. Fresenius Kabi Polska Lubelskie Zakłady Baxter Terpol Sp. z o.o Płyn na odciski Aflofarm Farmacja Polska, Pabianice Płyn na odciski Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o Płyn na odciski Labpharm-ATS, Brwinów Płyn na odciski Wytwórnia Euceryny Laboratorium Coel, Kraków Płyn na odciski -Radix Acidum lacticum + Coutanous liquid Maggie - Laboratorium Farmaceutyczno-Kosmetyczne Acidum salicylicum PŁYN NA OPARZENIA Liquid WALA-Heilmittel GmbH 24/05/ Płyn nawadniajacy interwencyjny hipotoniczny Płyn nawadniajacy interwencyjny hipotoniczny Solution for intravenous Solution for intravenous Lubelskie Zakłady Baxter Terpol Sp. z o.o Płyn pediatryczny wyrównawczy Preparat złożony Liquid for Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o Płyn pediatryczny wyrównawczy Solution for intravenous Baxter Terpol Sp. z o.o Płyn przeciw pchłom dla kotów Diazinon Liquid Beaphar 26/04/ Płyn przeciw pchłom dla psów Diazinon Liquid Beaphar 26/04/ Płyn wieloelektrolitowy Sodu chlorek,, Potasu Solution Lubelskie Zakłady 19/12/06 chlorek, Wapnia chlorek, Magnezu chlorek, Sodu octan, Sodu cytrynian Polfa Spółka Akcyjna Płyn wyrównawczy Solution for intravenous Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Ammonii chloridum + Kalii chloridum + Natrii chloridum Ammonii chloridum + Kalii chloridum + Natrii chloridum Pm Olvac szczepionka dla kur i indyków przeciwko pomorowi rzekomemu drobiu i cholerze drobiu PM-VAC Szczepionka przeciw paramyksowirusowej chorobie gołębi Pneumabort K+1b Szczepionka przeciw zakażeniom układu oddechowego u koni i wirusowemu ronieniu klaczy Solution for intravenous Solution for intravenous Emulsion Emulsion Liquid Pneumo 23 Pneumococcus, purified Solution for intramuscular and subcutaneous polysaccharides antigen Pneumodog Szczepionka przeciw zakażeniom układu oddechowego psów (3,74 mg + 1,27 mg + 3,68 mg)/ml Lubelskie Zakłady Lubelskie Zakłady Baxter Terpol Sp. z o.o. Fatro Biowet Puławy 21/06/04 Fort Dodge 0,5 ml Aventis Pasteur Merial 14/06/

Latvijas Vēstnesis. Dokumenti ES 15. burtnīca Eiropas Savienības dokumenti DOKUMENTI EIROPAS SAVIENÈBAS DOKUMENTI

Latvijas Vēstnesis. Dokumenti ES 15. burtnīca Eiropas Savienības dokumenti DOKUMENTI EIROPAS SAVIENÈBAS DOKUMENTI Latvijas Vēstnesis. Dokumenti ES 15. burtnīca Eiropas Savienības dokumenti LATVIJAS V STNESIS LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIÅLAIS LAIKRAKSTS Galvenais redaktors OSKARS GERTS DOKUMENTI EIROPAS SAVIENÈBAS DOKUMENTI

Bardziej szczegółowo

Wykaz firm wytypowanych do inspekcji w roku 2011, zgodnie z planem inspekcji zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego *

Wykaz firm wytypowanych do inspekcji w roku 2011, zgodnie z planem inspekcji zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego * Strona 1/11 Wykaz firm wytypowanych do inspekcji w roku 2011, zgodnie z planem inspekcji zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego * *Firmy, które będą objęte inspekcją w I, II i III kw.

Bardziej szczegółowo

Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w listopadzie 2005 r.

Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w listopadzie 2005 r. Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w listopadzie 2005 r. URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH Lp. Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn 2015-06. Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w czerwcu 2015r.

Biuletyn 2015-06. Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w czerwcu 2015r. Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w czerwcu 2015r. 1 Acetylsalicylic Acid Sandoz Acidum acetylsalicylicum tabletki dojelitowe 75 mg 10 tabl. OTC 20 tabl.

Bardziej szczegółowo

Latvijas Vēstnesis. Dokumenti ES 14. burtnīca Eiropas Savienības dokumenti DOKUMENTI EIROPAS SAVIENÈBAS DOKUMENTI

Latvijas Vēstnesis. Dokumenti ES 14. burtnīca Eiropas Savienības dokumenti DOKUMENTI EIROPAS SAVIENÈBAS DOKUMENTI Latvijas Vēstnesis. Dokumenti ES 14. burtnīca Eiropas Savienības dokumenti LATVIJAS V STNESIS LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIÅLAIS LAIKRAKSTS Galvenais redaktors OSKARS GERTS DOKUMENTI EIROPAS SAVIENÈBAS DOKUMENTI

Bardziej szczegółowo

A liide, millele on osutatud XII lisa 1. peatüki punktides 4 ja 5

A liide, millele on osutatud XII lisa 1. peatüki punktides 4 ja 5 A liide, millele on osutatud XII lisa 1. peatüki punktides 4 ja 5 Poola esitatud ühes keeles nimekiri farmaatsiatoodetest, mille jaoks jääb Poola õiguse alusel enne ühinemiskuupäeva väljaantud müügiluba

Bardziej szczegółowo

Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek im. dr Jana Bobra Sp. z o.o.

Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek im. dr Jana Bobra Sp. z o.o. 1 K kademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica 2 K Przedsiębiorstwo VICENN-OIL Wiktor Podlaski 3 K Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED 4 K Centrum Badań Mikrobiologicznych i utoszczepionek

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1501 Poz. 15

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1501 Poz. 15 Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1501 Poz. 15 Lp. Nazwa handlowa Nazwa INN Postać farmaceutyczna Moc 1 ACC Acetylcysteinum granulat do sporządzania roztworu doustnego WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH

Bardziej szczegółowo

Biuletyn 2014-03. Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w marcu 2014r.

Biuletyn 2014-03. Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w marcu 2014r. Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w marcu 2014r. Postać farm. awka Opakowanie Kat. Kod AN 1 ApoSerta Sertralinum tabletki powlekane 50 mg 5909991106898 Apotex

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1225 Poz. 15

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1225 Poz. 15 Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1225 Poz. 15 Załącznik Nr 2 WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA PODSTAW POZWOLEŃ WYDANYCH PRZEZ RADĘ UNII EUROPEJSKJ LUB KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 1 Abasaglar

Bardziej szczegółowo

Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskaly pozwolenie do obrotu od 01.10.2002 do 29.02.2004

Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskaly pozwolenie do obrotu od 01.10.2002 do 29.02.2004 URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskaly pozwolenie do obrotu od 01.10.2002 do 29.02.2004 Lp 1 Abelcet 9739 zawiesina

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP Sp z o.o.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP Sp z o.o. 1 K kademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica 2 K Przedsiębiorstwo VICENN-OIL Wiktor Podlaski 3 K Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED 4 K Centrum Badań Mikrobiologicznych i utoszczepionek

Bardziej szczegółowo

39. Decyzja usunięta. 33. Decyzja usunięta. 32. Decyzja usunięta

39. Decyzja usunięta. 33. Decyzja usunięta. 32. Decyzja usunięta 47. Decyzja z dnia 18.11.2010, znak: GIF-P-R-450/39-4/ZW/09/10, nakazująca Spółce GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o. o. natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia niezgodnej z obowiązującymi przepisami

Bardziej szczegółowo

Wyniki po III kwartałach 2005 r. Warszawa, 18 listopada 2005

Wyniki po III kwartałach 2005 r. Warszawa, 18 listopada 2005 Wyniki po III kwartałach 2005 r. Warszawa, 18 listopada 2005 Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Warszawa 18 listopada 2005 r. 1 Przychody ze sprzedaży PGF (mln zł) 2500 2000 1500 1000 500 0 2 312 2 318 2

Bardziej szczegółowo

Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w marcu 2013r.

Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w marcu 2013r. Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w marcu 2013r. URZĄ RJSTRACJI PROUKTÓW LNIYC WYROBÓW MYNYC I PROUKTÓW BIOBÓJYC Lp. produktu 1 Akis iclofenacum Postać farm.

Bardziej szczegółowo

Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w grudniu 2009r.

Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w grudniu 2009r. URZĄ REJESTRACJI PROUKTÓW LECZNICZYC WYROBÓW MEYCZNYC I PROUKTÓW BIOBÓJCZYC Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w grudniu 2009r. Lp. Postać farm. awka Opakowanie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG UWAGI DOTYCZĄCE OBNIŻEK CEN

ZESTAWIENIE UWAG UWAGI DOTYCZĄCE OBNIŻEK CEN ZESTAWIENIE UWAG Projekty rozporządzeń refundacyjnych: 1. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające, 2. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu

Bardziej szczegółowo

Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w lutym 2013r.

Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w lutym 2013r. Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w lutym 2013r. URZĄ REJESTRACJI PROUKTÓW LENIYC WYROBÓW MEYNYC I PROUKTÓW BIOBÓJYC Lp. 1 APAP Przeziębienie CAPS 2 Atorvastatin

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w październiku 2014r.

Biuletyn Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w październiku 2014r. Biuletyn 2014-10 Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w październiku 2014r. Nazwa produktu Lp. 1 Acidum ibandronicum Strides Nazwa powszechnie Acidum ibandronicum

Bardziej szczegółowo

Wykaz za Marzec Kat.dos Dawka Jed.dawki Opak Jed.miary Podmiot odpowiedzialny Wytwórca Kraj Wyt. Farmaceutycznej.

Wykaz za Marzec Kat.dos Dawka Jed.dawki Opak Jed.miary Podmiot odpowiedzialny Wytwórca Kraj Wyt. Farmaceutycznej. 1 2 3 4 5 Acidum folicum 5 mg 10272 tabletki Acidum folicum 5 mg Acidum folicum 15 mg 10273 tabletki Acidum folicum 15 mg Acifolik 10274 tabletki Acidum folicum 0.4 mg Akneżel K 10240 żel Clindamycinum

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 A. WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

CZĘŚĆ 2 A. WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. CZĘŚĆ 2 A. WYKAZ PROUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH OPUSZCZONYCH O OBROTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Lp. Nazwa produktu leczniczego Skład 1 A 20 20 g/100 g proszek do podawania w wodzie

Bardziej szczegółowo

(poz. 47) Nazwa międzynarodowa Postać Moc Wielkość opakowania

(poz. 47) Nazwa międzynarodowa Postać Moc Wielkość opakowania Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2015 r. (poz. 47) Wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 69 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w kwietniu 2017r.

Biuletyn Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w kwietniu 2017r. Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w kwietniu 2017r. 1 Aciclovir Hikma Aciclovirum proszek do 250 mg 5 fiol. proszku z 10 fiol. proszku z roztworu do infuzji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU W RAMACH IMPORTU RÓWNOLEGŁEGO

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU W RAMACH IMPORTU RÓWNOLEGŁEGO Załącznik Nr 3 Lp. Nazwa handlowa Nazwa INN Postać farmaceutyczna Moc 1 ACC Acetylcysteinum granulat do sporządzania roztworu doustnego WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU W RAMACH IMPORTU

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 11 września 2015 r. Poz. 47 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego

Bardziej szczegółowo

(2008/C 132/04) Wydanie, utrzymanie lub zmiana krajowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Posiadacz(-e) pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

(2008/C 132/04) Wydanie, utrzymanie lub zmiana krajowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Posiadacz(-e) pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 30.5.2008 PL C 132/11 Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 30 kwietnia 2008 r. (Decyzje podjęte

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w kwietniu 2014r.

Biuletyn Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w kwietniu 2014r. Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w kwietniu 2014r. Postać farm. awka Opakowanie Kat. 1 Aclexa Celecoxibum kapsułki twarde 100 mg 10 kaps. 20 kaps. 30 kaps.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY OFERTY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY OFERTY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY OFERTY L.p. opis jedn. ilość nettopodatek VAT zadanie 1.1 1 APAP op. 12 2 Krople żołądkowe op. 4 3 ibuprom max op. 12 4 Pyralginum op. 12 5 Woda utleniona

Bardziej szczegółowo

(2006/C 321/06) Wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (Art. 13 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady): Zatwierdzenie

(2006/C 321/06) Wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (Art. 13 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady): Zatwierdzenie 29.12.2006 C 321/13 Zestawienie wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do produktów leczniczych w okresie od dnia 1 listopada 2006 r. do dnia 30 listopada 2006 r. (Opublikowano zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 A. WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

CZĘŚĆ 2 A. WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 1 A 20 Acidum acetylsalicylicum proszek do stosowania z wodą do picia 20 g/100 g 1 op. 100 g 1 op. 500 g 1 op. 1000 g 2 Abamitel LA Abamectinum roztwór 10 mg/ml 1 op. 50 ml 1 op. 250 ml 3 Abamitel US Abamectinum

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH W PROCEDURZE CENTRALNEJ Postać farmaceutyczna. Wielkość opakowania. Jednostka wielkości

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH W PROCEDURZE CENTRALNEJ Postać farmaceutyczna. Wielkość opakowania. Jednostka wielkości produktu Abilify Arypiprazoli tabl. 5 14 kaps. 5909990002191 Rp Abilify Arypiprazoli tabl. 5 28 kaps. 5909990002207 Rp Abilify Arypiprazoli tabl. 5 49 kaps. 5909990002214 Rp Abilify Arypiprazoli tabl.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu we wrześniu 2017r.

Biuletyn Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu we wrześniu 2017r. Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu we wrześniu 2017r. 1 Amisulpryd Aurobindo Amisulpridum tabletki 200 mg 15 tabl. 80 tabl. 1 1 2 Amisulpryd Aurobindo Amisulpridum

Bardziej szczegółowo

Wytwórcy/Importerzy posiadający zezwolenie na wytwarzanie/import produktów leczniczych wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Wytwórcy/Importerzy posiadający zezwolenie na wytwarzanie/import produktów leczniczych wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Wytwórcy/Importerzy posiadający zezwolenie na wytwarzanie/import produktów leczniczych wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. K Wytwórca krajowy I Importer krajowy Lp Wytwórca /Importer Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w kwietniu 2008 r.

Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w kwietniu 2008 r. URZĄ REJESTRACJI PROUKTÓW LECZNICZYC WYROBÓW MEYCZNYC I PROUKTÓW BIOBÓJCZYC Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w kwietniu 2008 r. Lp. Nazwa produktu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w sierpniu 2017r.

Biuletyn Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w sierpniu 2017r. Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w sierpniu 2017r. 1 Allopurinol Medreg Allopurinolum tabletki 100 mg 100 tabl. 2 Allopurinol Medreg Allopurinolum tabletki

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 czerwca 1999 r. do rozporządzenia wprowadza się ce zmiany: 34. 3 Amlodipinum tabl. 0,005 g 0,531 Amlozek

z dnia 15 czerwca 1999 r. do rozporządzenia wprowadza się ce zmiany: 34. 3 Amlodipinum tabl. 0,005 g 0,531 Amlozek Dziennik Ustaw Nr 53-2959- Poz. 569 i 570 4) pod lp. 136 na końcu dodaje się wyrazy: B Rp. Relsed mikrowlewki doodbytn. 5 mg/2,5 mi B Rp. Relsed mikrowlewki doodbytn. 10 mg/2,5 mi 5 szt. po 2,5 mi 5 szt.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY załącznik nr 3 do SIWZ Lp. Nazwa leku, postać, dawka Jedn Ilość 1 Abroxolum 15mg/5ml syrop x 1but. op 80 2 Abroxolum 30mg/5ml syrop x 1but. op 40 3 Abroxolum 30mg x 20tbl.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2008 PL C 77/9 Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 lutego 2008 r. do dnia 29 lutego 2008 r. (Decyzje podjęte na

Bardziej szczegółowo

OTWIERAMY DRZWI. do świata sprzedaży i marketingu farmaceutycznego. Media Pack 2015/16. www.pharmrep.pl POLSKA

OTWIERAMY DRZWI. do świata sprzedaży i marketingu farmaceutycznego. Media Pack 2015/16. www.pharmrep.pl POLSKA OTWIERAMY DRZWI do świata sprzedaży i marketingu farmaceutycznego Media Pack 2015/16 POLSKA www.pharmrep.pl kim jesteśmy? Pharmaceutical Representative Polska to jedyne w Polsce czasopismo o charakterze

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TRADYCYJNYCH ROŚLINNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

WYKAZ TRADYCYJNYCH ROŚLINNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH WYKAZ TRADYCYJNYCH ROŚLINNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH Lp Nazwa produktu leczniczego Nazwa powszechnie stosowana Postać farmaceutyczna Podmiot odpowiedzialny 1. ALCEP Allii cepae extractum Syrop Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Leki OTC (over the counter)

Leki OTC (over the counter) Leki OTC (over the counter) w alergologii - samoleczenie chorób alergicznych Choroby alergiczne s¹ coraz czêstszym Jego wielkoœæ wzrasta³a dynamicznie w ostatnich problemem, z którym pacjenci radz¹ sobie

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ Celestynów ul. Wojska Polskiego 57

WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ Celestynów ul. Wojska Polskiego 57 WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, 03.06.2016 r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ 05-430 Celestynów ul. Wojska Polskiego 57 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Adresaci według rozdzielnika

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TRADYCYJNYCH ROŚLINNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

WYKAZ TRADYCYJNYCH ROŚLINNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH WYKAZ TRADYCYJNYCH ROŚLINNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH Lp Nazwa produktu leczniczego Nazwa powszechnie stosow ana Postać farmaceutyczna Nr pozw olenia Podmiot odpow iedzialny 1. ALCEP Allii cepae extractum

Bardziej szczegółowo

Kat. dost. 1 op ml 1 op ml. 10 kapsulek. 28 tabletek. 30 tabletek. Delfarma tabletki powlekane

Kat. dost. 1 op ml 1 op ml. 10 kapsulek. 28 tabletek. 30 tabletek. Delfarma tabletki powlekane Importer 1 Roxacin Solucion Enrofloksacinum roztwór do picia 100 mg/ml 1 op. 1000 ml 1 op. 5000 ml Laboratorios Calier S.A. 1/04 Calier Polska Hiszpania 2 Izotek Isotretinoinum kapsułki 20 mg 10 kapsulek

Bardziej szczegółowo

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie wg kryterium spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie wg kryterium spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów infuzyjnych, surowców i produktów farmaceutycznych dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. Numer ogłoszenia: 70342-2010; data zamieszczenia: 12.03.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Praktyczna analiza danych w przemyśle farmaceutycznym przegląd rozwiązań i oferty StatSoft

Praktyczna analiza danych w przemyśle farmaceutycznym przegląd rozwiązań i oferty StatSoft Analiza danych Data mining Sterowanie jakością Analityka przez Internet Praktyczna analiza danych w przemyśle farmaceutycznym przegląd rozwiązań i oferty StatSoft Mirosław Popieluch StatSoft Polska Łódź,

Bardziej szczegółowo

APTEKA W MEDIACH. PR i reklama leków OTC i suplementów diety w 50 wysokonakładowych czasopismach kolorowych. (dane za styczeń 2007)

APTEKA W MEDIACH. PR i reklama leków OTC i suplementów diety w 50 wysokonakładowych czasopismach kolorowych. (dane za styczeń 2007) APTEKA W MEDIACH i reklama leków OTC i suplementów diety w wysokonakładowych czasopismach kolorowych (dane za styczeń ) KAMODUS, tel/fax. --, ul. Mokotowska /, Warszawa, aptekawmediach@kamodus.pl, www.kamodus.pl

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1 B. WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA PODSTAWIE POZWOLEŃ WYDANYCH PRZEZ RADĘ UNII EUROPEJSKIEJ LUB KOMISJĘ EUROPEJSKĄ

CZĘŚĆ 1 B. WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA PODSTAWIE POZWOLEŃ WYDANYCH PRZEZ RADĘ UNII EUROPEJSKIEJ LUB KOMISJĘ EUROPEJSKĄ CZĘŚĆ 1 B. WYKAZ PROUKTÓW LECZNCZYC OPUSZCZONYC O OBROTU NA POSTAWE POZWOLEŃ WYANYC PRZEZ RAĘ UN EUROPEJSKEJ LUB KOMSJĘ EUROPEJSKĄ Lp. Skład Postać farmaceutyczna awka Wielkość opakowania 1 Abilify 1 mg/ml

Bardziej szczegółowo

6. Decyzja z dnia r. znak: GIF-P-R /AK/06

6. Decyzja z dnia r. znak: GIF-P-R /AK/06 Wykaz decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotyczących naruszenia przepisów w zakresie reklamy produktów leczniczych wydanych od 10 lipca 2006 r. 1. Decyzja z dnia 10.07.2006r. znak: GIF-P-R-481-29/WB/06

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lipca 2015 r. Poz. 33

Warszawa, dnia 12 lipca 2015 r. Poz. 33 Warszawa, dnia 12 lipca 2015 r. Poz. 33 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 lipca 2015 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz

Bardziej szczegółowo

NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ (tabletek,szt. amp.,fiolek PAKIET 59

NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ (tabletek,szt. amp.,fiolek PAKIET 59 NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ (tabletek,szt. amp.,fiolek PAKIET 59 miligramów) 1 Acidum ascorbicum 100 mg /ml ampułka 5 ml 3000 2 Acidum salicylicum+flumetasonum (30+0,2mg)/g maść op. 15 g 40

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania opakowaniowe dla branży Farmaceutycznej. Marcin Weksler FARMACOM Łódź 25-26.06.2009 r.

Innowacyjne rozwiązania opakowaniowe dla branży Farmaceutycznej. Marcin Weksler FARMACOM Łódź 25-26.06.2009 r. Innowacyjne rozwiązania opakowaniowe dla branży Farmaceutycznej. Marcin Weksler FARMACOM Łódź 25-26.06.2009 r. Faubel & Co. Nachfolger GmbH Schwarzenberger Weg ୪୫ ୩୪୨୧୨ Melsungen Germany www.faubel.de

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy rynkowej poziomu rentowności branży farmaceutycznej za lata

Raport z analizy rynkowej poziomu rentowności branży farmaceutycznej za lata Raport z analizy rynkowej poziomu rentowności branży farmaceutycznej za lata 2007-2010 Warszawa 2012 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Analiza rentowności wybranych branży farmaceutycznej... 3 2.1. Proces

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy z organizacjami ochrony zdrowia i organizatorami wydarzeń naukowych

Zasady współpracy z organizacjami ochrony zdrowia i organizatorami wydarzeń naukowych 16 kwietnia 2015 r. Zasady współpracy z organizacjami ochrony zdrowia i organizatorami wydarzeń naukowych Jednym z celów działalności innowacyjnych firm farmaceutycznych zrzeszonych w Związku Pracodawców

Bardziej szczegółowo

NOWE PRODUKTY. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

NOWE PRODUKTY. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Lp. Nazwa leku/środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego/wyrobu medycznego Nazwa (-y) międzynarodowa (-e) substancji czynnej Postać Dawka Jednostka dawki Wielkość opakowania zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Załącznik nr 4 WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Lp. Nr pozwolenia Nazwa produktu leczniczego 1 1565 A 20; 20 g/ 100 g proszek

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT/ ODRZUCENIE OFERT/ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT/ ODRZUCENIE OFERT/ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 A. WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

CZĘŚĆ 2 A. WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. CZĘŚĆ 2 A. WYKAZ PROUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH OPUSZCZONYCH O OBROTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Lp. Nazwa produktu leczniczego Skład 1 A 20 20 g/100 g proszek do podawania w wodzie

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/25769/2737/11 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary Zadanie.

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/25769/2737/11 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary Zadanie. Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/25769/2737/11 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary Zadanie ilość Zadanie 1 materiały apteczne z dostawą do Puław 1 Strzykawka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WLR - LEKI USUNIĘTE Z WYKAZU NA 2011-09-16

PROJEKT WLR - LEKI USUNIĘTE Z WYKAZU NA 2011-09-16 1 Accutrend Glucose - test pask. - 50 pasków 44,48 51,60 5 ROCHE DIAGNOSTICS GMBH 2 Ascensia Glucodisc (Glucodisc Esprit na dysku) - test pask. - 50 pasków 54,25 62,25 5 BAYER CORPORATION 3 Glucocare -

Bardziej szczegółowo

Uradni list Republike Slovenije Mednarodne pogodbe Št. 3 / / Stran 1443

Uradni list Republike Slovenije Mednarodne pogodbe Št. 3 / / Stran 1443 Dodatek A iz Priloge XII, Poglavja 1, točk 4 in 5 Seznam farmacevtskih proizvodov, ki ga je v enem jeziku priskrbela Poljska in za katere je bila po poljski zakonodaji izdana odobritev za trženje pred

Bardziej szczegółowo

LISTA PRODUKTÓW LECZNICZYCH WYTWARZANYCH w Zakładzie Farmaceutycznym AMARA Sp. z o.o.

LISTA PRODUKTÓW LECZNICZYCH WYTWARZANYCH w Zakładzie Farmaceutycznym AMARA Sp. z o.o. SUROWCE FARMACEUTYCZNE: LISTA PRODUKTÓW LECZNICZYCH WYTWARZANYCH w Zakładzie Farmaceutycznym AMARA Sp. z o.o. L.p. Nazwa produktu leczniczego Dostępne opakowania w obrocie hurtowym Numer i data ważności

Bardziej szczegółowo

15% 15% 8% RABAT 12% RABAT RABAT RABAT. Data wydania BLEND-A-MED WHITESTRIPS PASKI Z/ŻEL.*28 PROCTER & GAMBLE

15% 15% 8% RABAT 12% RABAT RABAT RABAT. Data wydania BLEND-A-MED WHITESTRIPS PASKI Z/ŻEL.*28 PROCTER & GAMBLE Data wydania 03.08.2010 IBUPAR FORTE 0,4G*10 TABL.POWL. POLFA PABIANICE 15% Promocja trwa do 09.08.2010 BLEND-A-MED WHITESTRIPS PASKI Z/ŻEL.*28 PROCTER & GAMBLE 15% Promocja trwa do 08.08.2010 RABAT RABAT

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Matryca Leków. Aethylum chloratum Filofarm 70 g. Aqua pro iniectione. Polpharma 5 ml 100 amp. Atropinum sulfuricum WZF

Formularz cenowy. Matryca Leków. Aethylum chloratum Filofarm 70 g. Aqua pro iniectione. Polpharma 5 ml 100 amp. Atropinum sulfuricum WZF Formularz cenowy EAZ-BG-3402/11/11 Matryca Leków LP. Nazwa handlowa Nazwa farmaceutyczna Producent jm ilość Cena jedn netto Stawka Vat % 1 0,5% Sol Ephedrinum 10 ml Lek recepturowy szt 15 2 1% Sol Ephedrinum

Bardziej szczegółowo

MANUFACTURES. No. Certificate Number Manufacture Manufacturing Site Date of issued Comments

MANUFACTURES. No. Certificate Number Manufacture Manufacturing Site Date of issued Comments MANUFACTURES No. Certificate Number Manufacture Manufacturing Site Date of issued Comments 1 2 3 4 5 6 1. GIF-IW-N-4022/2/09 2. GIF-IW-N-4022/3/09 3. GIF-IW-N-4022/14/09 4. GIF-IW-N-4022/6/09 5. GIF-IW-N-4022/7/09

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Załącznik Nr 4 WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Lp. Nr pozwolenia Nazwa produktu leczniczego Nazwa powszechnie stosowana Postać

Bardziej szczegółowo

S.A. 120, 54-613 3, 91-342 -68.072,40 2. : 44, 50-502 61.372,08 3. BAXTER POLSKA 8, 00-380 55.695,60 12 1. : PGF URTICA

S.A. 120, 54-613 3, 91-342 -68.072,40 2. : 44, 50-502 61.372,08 3. BAXTER POLSKA 8, 00-380 55.695,60 12 1. : PGF URTICA 1. Zestawienie ofert Do upływu terminu składania ofert złożono: (podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji elektronicznej jeżeli dotyczy,

Bardziej szczegółowo

- kierowanej do publicznej wiadomości w formie:

- kierowanej do publicznej wiadomości w formie: 50. Decyzja z dnia 23.12.2008 r. znak GIF-P-R-450-76-3/JD/07/08 nakazująca Zakładom Farmaceutycznym "Unia" Spółdzielnia Pracy z siedzibą w Warszawie natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia niezgodnej z

Bardziej szczegółowo

Dodatak A iz poglavlja 1., točaka 4. i 5., Priloga XII. 1

Dodatak A iz poglavlja 1., točaka 4. i 5., Priloga XII. 1 Dodatak A iz poglavlja 1., točaka 4. i 5., Priloga XII. 1 Popis farmaceutskih proizvoda, dostavljen od strane Poljske na jednom jeziku, za koje odobrenje za stavljanje u promet, dano u skladu s poljskim

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.powiat.wielun.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.powiat.wielun. 1 z 6 2013-11-25 10:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.powiat.wielun.pl Wieluń: Zakup z dostawą produktów farmaceutycznych,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Załącznik. wniosku dotyczącego decyzji Rady

ZAŁĄCZNIK. Załącznik. wniosku dotyczącego decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.5.2016 r. COM(2016) 262 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK Załącznik do wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Znaczenie sektora farmaceutycznego

Znaczenie sektora farmaceutycznego Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego październik 2011 Znaczenie sektora farmaceutycznego dla polskiej gospodarki Krajowy przemysł farmaceutyczny odgrywa ważną rolę w polskim systemie opieki

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 września 1999 r. Niniejsze ogłasza się na potrzeby określenia wysokości z dnia 31 sierpnia 1999 r.

z dnia 6 września 1999 r. Niniejsze ogłasza się na potrzeby określenia wysokości z dnia 31 sierpnia 1999 r. Monitor Polski Nr 30-660- Poz. 460, 461 i 462 amonową jest w stanie całkowicie zaspokoić popyt krajowy. Łączne moce produkcyjne wszystkich zakładów produkujących saletrę amonową wynoszą 2412 tys. ton,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w maju 2015r.

Biuletyn Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w maju 2015r. Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w maju 2015r. 1 Aprestium Amlodipinum + Perindoprilum argininum 2 Aprestium Amlodipinum + Perindoprilum argininum 3 Axonella

Bardziej szczegółowo

WYDATKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z TYTUŁU REFUNDACJI LEKÓW W ROKU 2005 Analiza szczegółowa grup ATC GRUPA ATC N CENTRALNY UKŁAD NERWOWY.

WYDATKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z TYTUŁU REFUNDACJI LEKÓW W ROKU 2005 Analiza szczegółowa grup ATC GRUPA ATC N CENTRALNY UKŁAD NERWOWY. WYDATKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z TYTUŁU REFUNDACJI LEKÓW W ROKU 2005 Analiza szczegółowa grup ATC GRUPA ATC N CENTRALNY UKŁAD NERWOWY. Refundacja leków w grupie ATC N centralny układ nerwowy Wydatki

Bardziej szczegółowo

XXVII DNI FARMACJI SZPITALNEJ

XXVII DNI FARMACJI SZPITALNEJ XXVII DNI FARMACJI SZPITALNEJ Mikołajki - 2009 Program Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Zaproszenie_2009_okladka DO DRU3 3 2009-05-20 20:47:50 WSPÓŁORGANIZATORZY SANOFI-AVENTIS GlaxoSmithKline Commercial

Bardziej szczegółowo

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr sprawy 27/2014. Nazwa zadania : Zakup leków.

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr sprawy 27/2014. Nazwa zadania : Zakup leków. Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego: 13.01.2015r. 27/2014 Wysokie Mazowieckie 13.01.2015r. Wg rozdzielnika Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dot.

Bardziej szczegółowo

leczniczego Anastralan, kierowanej do publicznej wiadomości w formie portalu internetowego www.anastralan.pl

leczniczego Anastralan, kierowanej do publicznej wiadomości w formie portalu internetowego www.anastralan.pl 56. Decyzja z dnia 29.12.2009 znak GIF-P-R-450/99-4/JD/09 nakazująca Spółce Actavis Polska Sp. z o.o. natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia niezgodnej z obowiązującymi przepisami reklamy produktów leczniczych

Bardziej szczegółowo

SPRAWY ZAŁATWIONE W 2007r. W 2007r do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kielcach wpłynęło 121 wniosków.

SPRAWY ZAŁATWIONE W 2007r. W 2007r do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kielcach wpłynęło 121 wniosków. SPRAWY ZAŁATWIONE W 2007r. W 2007r do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kielcach wpłynęło 121 wniosków. Wydano 120 decyzji administracyjnych (w I instancji) w tym : - 42 zezwolenia na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załacznik nr 2 do zapytania ofertowego Zapotrzebowanie apteka 2015 Nazwa J.m. Ilość sztuk Cena jednostkow a netto Stawka VAT Cena jednostkowa brutto Wartość netto Wartość podatku VAT Wartość brutto I PORADNIA DZIECIĘCA 1 Rivanolum 0,1% 100ml/op

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą! Odpowiadając na potrzeby naszych Klientów firma Cooper Conferences ma przyjemność

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą! Odpowiadając na potrzeby naszych Klientów firma Cooper Conferences ma przyjemność SZKOLENIA WEWNĘTRZNE Odpowiadając na potrzeby naszych Klientów firma Cooper Conferences ma przyjemność przedstawić Państwu wyjątkową ofertę szkoleń wewnętrznych. Oferowane przez nas szkolenia służą rozwojowi

Bardziej szczegółowo

TOP PRODUKTY. OFERTA SPECJALNA 5-11.10.2015 r. NISKIE CENY! SUPER RABATY! Blend-a-dent* Oryginal klej 47g. Producent: Procter & Gamble.

TOP PRODUKTY. OFERTA SPECJALNA 5-11.10.2015 r. NISKIE CENY! SUPER RABATY! Blend-a-dent* Oryginal klej 47g. Producent: Procter & Gamble. TOP PRODUKTY OFERTA SPECJALNA 5-11.10.2015 r. NISKIE CENY! SUPER RABATY! Ranigast PRO* 75mg x 10 tabletek powlekanych Producent: Polpharma Blend-a-dent* Oryginal klej 47g Producent: Procter & Gamble Aescin*

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Rok 2004

Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Rok 2004 Główny Inspektorat Farmaceutyczny Źródło: http://www.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/decyzje/archiwum/wycofanie-z-obrotu/48,rok-2004.html Wygenerowano: Niedziela, 8 stycznia 2017, 07:21 Rok 2004 Decyzja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 18 1327 Poz. 94 94 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem

Bardziej szczegółowo

Sporządził: Konrad Bogusz Data sporządzenia: Osoba odpowiedzialna: Barbara WiechnikData upublicznienia:

Sporządził: Konrad Bogusz Data sporządzenia: Osoba odpowiedzialna: Barbara WiechnikData upublicznienia: Sporządził: Konrad Bogusz Data sporządzenia: 2007-04-14 Osoba odpowiedzialna: Barbara WiechnikData upublicznienia: 2007-04-14 Redaktor Biuletynu Konrad Bogusz Wykaz decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia r. W.Sz.Z: TZ /15

Toruń, dnia r. W.Sz.Z: TZ /15 Toruń, dnia.03.2016 r. W.Sz.Z: TZ-280-10/1 W/g listy adresowej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera ul. Św. Józefa 3-9, 87-0 Toruń ogłasza wynik przetargu nieograniczonego o wartości powyżej

Bardziej szczegółowo

OTWIERAMY DRZWI. do świata sprzedaży i marketingu farmaceutycznego NOWE INTELEKTUALNE WYZWANIA RYNKU EUROPEJSKA LUKA ZAUFANIA POKOLENIE Y W FARMACJI

OTWIERAMY DRZWI. do świata sprzedaży i marketingu farmaceutycznego NOWE INTELEKTUALNE WYZWANIA RYNKU EUROPEJSKA LUKA ZAUFANIA POKOLENIE Y W FARMACJI OTWIERAMY DRZWI do świata sprzedaży i marketingu farmaceutycznego NIESZCZĘŚCIE ZA PIENIĄDZE INBOUND MARKETING SIŁA ZESPOŁÓW SPRZEDAŻY POKOLENIE Y W FARMACJI EUROPEJSKA LUKA ZAUFANIA NOWE INTELEKTUALNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 2

Warszawa, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 2 Warszawa, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz

Bardziej szczegółowo

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert - ZP21

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert - ZP21 Pakiet nr 1- Antybiotyki i chemioterapeutyki 19 FARMACOL S.A. UL. Rzepakowa 2 40-541 Katowice 112 222,51 zł 100,00 1 112 905,68 zł 99,39 2 113 359,06 zł 99,00 3 Pakiet nr 2 poz. 1 - Ampicillinum inj.1

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Nazwa Postać Jednostka Potrzebna Cena Proc. Cena Wartość Uwagi

L.p. Nazwa Nazwa Postać Jednostka Potrzebna Cena Proc. Cena Wartość Uwagi ... ( pieczątka firmowa Wykonawcy ) Załącznik Nr a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP/ 07 / 203..., dnia...203 r. ( miejscowość ) międzynarodowa handlowa i dawka miary ilość opak.netto VAT

Bardziej szczegółowo

Manufacturers. No Certificate Number Manufacturer Manufacture Date of issued Comments GIF-IW-N-4022/2/11

Manufacturers. No Certificate Number Manufacturer Manufacture Date of issued Comments GIF-IW-N-4022/2/11 Manufacturers No Certificate Number Manufacturer Manufacture Date of issued Comments 1 2 3 4 5 6 1. GIF-IW-N-4022/2/11 Scan Anida Sp. z Scan Anida Sp. z ul. Motyla 26, 30-733 Kraków ul. Motyla 26, 30-733

Bardziej szczegółowo

107. Decyzja z dnia 07.12.2007 r. znak: GIF-P-R-450-92-4/JD/07 nakazująca firmie GSK Commercial Sp. z o.o.:

107. Decyzja z dnia 07.12.2007 r. znak: GIF-P-R-450-92-4/JD/07 nakazująca firmie GSK Commercial Sp. z o.o.: 115. Decyzja z dnia 27.11.2007 r. znak GIF-P-R-450-67-3/JD/07/08 nakazująca firmie US Pharmacia Sp. z o.o. leczniczego Stoperan, kierowanej do publicznej wiadomości w postaci spotu zawierającego m.in.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w marcu 2017r.

Biuletyn Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w marcu 2017r. Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w marcu 2017r. 1 Abacavir/Lamivudine STADA Abacavir + Lamivudine tabletki powlekane 600 mg + 300 z 5909991317317 STADA Arzneimittel

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz specyfikacji cenowej

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz specyfikacji cenowej Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia / Formularz specyfikacji cenowej Część nr 1 B05CX - Roztwory irygacyjne preparatu, postać, ilość w opakowaniu w ) Glicyna 1,5% a 3000ml - jałowy, apirogenny, bez

Bardziej szczegółowo

Ilość sztuk w. opakowaniu. 10 op. 1 szt. opakowaniu. 450 op. 1 szt.

Ilość sztuk w. opakowaniu. 10 op. 1 szt. opakowaniu. 450 op. 1 szt. FORMULARZ CENOWY, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /D/206 ZAŁCZNIK NR 2 DO SIWZ Składając w imieniu. ofertę na: dostawę szczepionek w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie dla Samodzielnego Zespołu Publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 1. l.p. 1/6. jednostka miary. Nazwa handlowa asortymentu

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 1. l.p. 1/6. jednostka miary. Nazwa handlowa asortymentu l.p. Nazwa handlowa asortymentu jednostka miary ilość Nazwa handlowa produktu VAT% Cena 1 op. netto Cena 1 op. brutto Wartość netto Wartość brutto 1 Aethoxysklerol inj. 1% op. 5 amp. 5 2 3 4 Alantan puder

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: FZP /15 Sokołów Podlaski, r.

Znak sprawy: FZP /15 Sokołów Podlaski, r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel. /25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60- 83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

DZP/38/382-58/13/14 Jastrzębie-Zdrój, r.

DZP/38/382-58/13/14 Jastrzębie-Zdrój, r. DZP/38/382-58/13/14 Jastrzębie-Zdrój, 15.02014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy heparyn, immunoglobulin oraz produktów

Bardziej szczegółowo