Rynek W. W. Norton & Company, Inc.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek W. W. Norton & Company, Inc."

Transkrypt

1 1 Rynek 2010 W. W. Norton & Company, Inc.

2 Modelowanie Ekonomiczne uco wpływa na co w systemie ekonomicznym? una jakim poziomie uogólnienia możemy modelować zjawisko ekonomiczne? uktóre zmienne są egzogeniczne, które są endogeniczne? 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 2

3 Modelowanie Rynku Mieszkań ujak określana jest cena wynajmu mieszkań? uzałóżmy mieszkania znajdują się blisko lub daleko uczelni cena daleko położonych mieszkań jest egzogeniczna wielu potencjalnych najemców i wynajmujących 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 3

4 Modelowanie Rynku Mieszkań ukto wynajmie mieszkania blisko położone? upo jakiej cenie? 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 4

5 Modelowanie Ekonomiczne udwie podstawowe zasady: Zasada optymalności ludzie starają się wybrać najlepszą możliwą konsumpcję, na jaką mogą sobie pozwolić. Zasada równowagi ceny dostosowują się dopóty, dopóki ilości, które ludzie chcą nabyć, nie zrównają się z ilościami zaoferowanymi do sprzedaży W. W. Norton & Company, Inc. 5

6 Krzywa Popytu upopyt: Osoba, która jest skłonna zapłacić najwięcej: $500/m-ąc. p = $500 Þ Q D = 1. ucena musi spaść do $490 by druga osoba była skłonna wynająć p = $490 Þ Q D = W. W. Norton & Company, Inc. 6

7 Krzywa Popytu uim niższa cena wynajmu tym więcej osób chce wynająć mieszkanie p Þ Q D. uwielkość zapotrzebowania przy każdej cenie obrazuje rynkową krzywą popytu na blisko położone mieszkania W. W. Norton & Company, Inc. 7

8 Rynkowa Krzywa Popytu na Mieszkania p Q D 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 8

9 Podaż mieszkań upodaż: w krótkim okresie stała (np. 100) wybudowanie nowych mieszkań trwa W. W. Norton & Company, Inc. 9

10 Rynkowa Krzywa Podaży Mieszkań p 100 Q S 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 10

11 Równowaga Rynkowa u niska cena najmu Þ wielkość zapotrzebowania na blisko położone mieszkania przewyższa wielkość oferowaną Þ cena wzrośnie. u wysoka cena najmu Þ wielkość zapotrzebowania mniejsza niż wielkość oferowana Þ cena spadnie W. W. Norton & Company, Inc. 11

12 Równowaga Rynkowa uwielkość zapotrzebowania = wielkość oferowana Þ cena nie zmienia się urynek jest w równowadze W. W. Norton & Company, Inc. 12

13 Równowaga Rynkowa p 100 Q D,Q S 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 13

14 Równowaga Rynkowa p p e 100 Q D,Q S 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 14

15 Równowaga Rynkowa p Osoby skłonne zapłacić cenę p e za blisko położone mieszkania wynajmują te mieszkania. p e 100 Q D,Q S 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 15

16 Równowaga Rynkowa p p e Osoby skłonne zapłacić cenę p e za blisko położone mieszkania wynajmują te mieszkania. Osoby, które nie są skłonne zapłacić ceny p e za blisko położone mieszkania wynajmują te odległe. 100 Q D,Q S 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 16

17 Równowaga Rynkowa u Q: Kto wynajmuje blisko położone mieszkania? u A: Ci, co są skłonni zapłacić najwięcej. u Q: Kto wynajmuje daleko położone mieszkania? u A: Ci, co są skłonni zapłacić najmniej. u Alokacja na rynku konkurencyjnym zależy od skłonności do zapłacenia danej ceny W. W. Norton & Company, Inc. 17

18 Statyka Porównawcza uco jest egzogeniczne w modelu? cena odległych mieszkań ilość bliskich mieszkań dochód potencjalnych najemców uco się dzieje, gdy te wielkości ulegają zmianie? 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 18

19 Statyka Porównawcza uprzyjmijmy, że cena odległych mieszkań rośnie. upopyt na bliskie mieszkania rośnie (przesunięcie krzywej w prawo) powodując: uwzrost ceny na bliskie mieszkania W. W. Norton & Company, Inc. 19

20 Równowaga Rynkowa p p e 100 Q D,Q S 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 20

21 Równowaga Rynkowa p Wzrost popytu powoduje wzrost ceny rynkowej; ilość wynajmowanych mieszkań nie ulega zmianie. p e 100 Q D,Q S 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 21

22 Statyka Porównawcza uprzyjmijmy, że ilość bliskich mieszkań rośnie. uwzrost podaży powoduje, że ucena bliskich mieszkań maleje W. W. Norton & Company, Inc. 22

23 Równowaga Rynkowa p p e 100 Q D,Q S 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 23

24 Równowaga Rynkowa p Wzrost podaży powoduje spadek ceny rynkowej przy zwiększonej ilości wynajmowanych mieszkań. p e 100 Q D,Q S 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 24

25 Statyka Porównawcza uprzyjmijmy, że dochód potencjalnych najemców rośnie, zwiększając ich skłonność do zapłaty za bliskie mieszkania. uwzrost popytu (przesunięcie krzywej do góry) powoduje uwzrost ceny za bliskie mieszkania W. W. Norton & Company, Inc. 25

26 Równowaga Rynkowa p p e 100 Q D,Q S 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 26

27 Równowaga Rynkowa p p e Wzrost dochodu powoduje wzrost skłonności do zapłaty za najem mieszkania, wzrost ceny rynkowej przy niezmienionej ilości wynajmowanych mieszkań. 100 Q D,Q S 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 27

28 Inny sposób podziału mieszkań uspośród wielu możliwości: monopolista monopolista różnicujący ceny kontrola czynszów 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 28

29 2 Ograniczenie budżetowe 2010 W. W. Norton & Company, Inc.

30 Zbiór Możliwości Konsumpcyjnych uzbiór możliwości konsumpcyjnych jest zbiorem wszystkich konsumpcji dostępnych konsumentowi. uco ogranicza zbiór konsumpcji? Budżet, czas i inne ograniczenia zasobów W. W. Norton & Company, Inc. 2

31 Ograniczenie Budżetowe ukoszyk dóbr zawierający x 1 jednostek dobra 1, x 2 jednostek dobra 2 itd. aż do x n jednostek dobra n oznaczmy przez wektor (x 1, x 2,, x n ). uceny dóbr - p 1, p 2,, p n W. W. Norton & Company, Inc. 3

32 Ograniczenie Budżetowe uq: Kiedy koszyk dóbr (x 1,, x n ) jest osiągalny przy danych cenach p 1,, p n? ua: Gdy p 1 x p n x n m gdzie m jest dochodem (do dyspozycji) konsumenta W. W. Norton & Company, Inc. 4

33 Ograniczenie Budżetowe ukoszyki dóbr, które dokładnie wyczerpują dochód konsumenta określają linię ograniczenia budżetowego { (x 1,,x n ) x 1 ³ 0,, x n ³ 0 i p 1 x p n x n = m } W. W. Norton & Company, Inc. 5

34 Ograniczenie Budżetowe uzbiór budżetowy konsumenta jest zbiorem wszystkich osiągalnych koszyków: B(p 1,, p n, m) = { (x 1,, x n ) x 1 ³ 0,, x n ³ 0 i p 1 x p n x n m } ulinia ograniczenia budżetowego jest górną granicą zbioru budżetowego W. W. Norton & Company, Inc. 6

35 Zbiór budżetowy i ograniczenie x 2 m /p 2 budżetowe dla dwóch dóbr Ograniczenie budżetowe p 1 x 1 + p 2 x 2 = m. Niedostępny Dostępny, wyczerpuje dochód Dostępny m /p 1 x W. W. Norton & Company, Inc. 7

36 Zbiór budżetowy i ograniczenie x 2 m /p 2 budżetowe dla dwóch dóbr Ograniczenie budżetowe p 1 x 1 + p 2 x 2 = m. zbiór wszystkich dostępnych koszyków. Zbiór budżetowy m /p 1 x W. W. Norton & Company, Inc. 8

37 Zbiór budżetowy i ograniczenie x 2 m /p 2 budżetowe dla dwóch dóbr p 1 x 1 + p 2 x 2 = m to: x 2 = -(p 1 /p 2 )x 1 + m/p 2 więc nachylenie: -p 1 /p 2. Zbiór budżetowy m /p 1 x W. W. Norton & Company, Inc. 9

38 Ograniczenie Budżetowe x 2 Nachylenie -p 1 /p 2 -p 1 /p 2 Wzrost x 1 o 1 musi się wiązać ze +1 spadkiem x 2 o p 1 /p 2. x W. W. Norton & Company, Inc. 10

39 Ograniczenie Budżetowe x 2 Koszt alternatywny dodatkowej jednostki dobra 1 to p 1 /p 2 (zaniechanych) jednostek -p 1 /p 2 +1 dobra 2. x W. W. Norton & Company, Inc. 11

40 Ograniczenie Budżetowe x 2 Koszt a. dodatkowej jednostki dobra 1 to p 1 /p 2 utraconych +1 jednostek dobra 2. Koszt a. -p 2 /p 1 dodatkowej jednostki dobra 2 to p 2 /p 1 utraconych jednostek dobra 1. x W. W. Norton & Company, Inc. 12

41 Zmiany Dochodu i Cen uograniczenie budżetowe i zbiór budżetowy zależą od cen dóbr oraz dochodu. Co się dzieje, gdy ulegają one zmianie? 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 13

42 Wzrost Dochodu m x 2 Pierwotny zbiór budżetowy x W. W. Norton & Company, Inc. 14

43 Większe Możliwości x 2 Nowe możliwości konsumpcyjne Pierwotny zbiór budżetowy Pierwotne i nowe ograniczenie budżetowe są równoległe (to samo nachylenie). x W. W. Norton & Company, Inc. 15

44 Spadek Dochodu m x 2 Pierwotny zbiór budżetowy x W. W. Norton & Company, Inc. 16

45 Spadek Dochodu m x 2 Koszyki dóbr, które nie są już dostępne. Nowy, mniejszy zbiór budżetowy Stare i nowe ograniczenie budżetowe są równoległe. x W. W. Norton & Company, Inc. 17

46 Ograniczenie budżetowe zmiana dochodu u Wzrost dochodu m przesuwa równolegle linię ograniczenia budżetowego od początku układu wsp., powiększając zbiór budżetowy oraz możliwości konsumpcji. u Spadek dochodu m przesuwa równolegle linię ograniczenia budżetowego do początku układu wsp., zmniejszając zbiór budżetowy oraz możliwości konsumpcji W. W. Norton & Company, Inc. 18

47 Ograniczenie budżetowe zmiana dochodu ukażdy początkowo dostępny koszyk jest nadal dostępny oraz pojawiają się nowe możliwości. Wzrost dochodu nie może pogorszyć sytuacji konsumenta. uspadek dochodu może (zazwyczaj spowoduje) pogorszyć sytuację konsumenta W. W. Norton & Company, Inc. 19

48 Ograniczenie budżetowe zmiana ceny uco się dzieje, jeśli cena jednego dobra spada? uzałóżmy spadek p W. W. Norton & Company, Inc. 20

49 Jak zmieniają się zbiór budżetowy i x 2 m/p 2 ograniczenie budżetowe, gdy p 1 maleje z p 1 do p 1? -p 1 /p 2 Początkowy zbiór budżetowy m/p 1 m/p 1 x W. W. Norton & Company, Inc. 21

50 Jak zmieniają się zbiór budżetowy i ograniczenie budżetowe, gdy p 1 x 2 m/p 2 maleje z p 1 do p 1? -p 1 /p 2 Nowe dostępne możliwości Ograniczenie budżetowe -p 1 /p 2 obraca się; nachylenie się zmniejsza z Początkowy -p zbiór budżetowy 1 /p 2 do -p 1 /p 2 m/p 1 m/p W. W. Norton & Company, Inc. 22 x 1

51 Ograniczenie budżetowe zmiana ceny uspadek ceny jednego dobra obraca linię ograniczenia budżetowego na zewnątrz. Dotychczasowe koszyki są dostępne, pojawiają się nowe możliwości. Spadek jednej ceny nie może pogorszyć sytuacji konsumenta W. W. Norton & Company, Inc. 23

52 Ograniczenie budżetowe zmiana ceny uwzrost ceny jednego dobra obraca linię ograniczenia budżetowego w kierunku początku układu współrzędnych, maleje zbiór możliwości konsumpcyjnych, może pogorszyć (zazwyczaj pogarsza) sytuację konsumenta W. W. Norton & Company, Inc. 24

53 Ograniczenie budżetowe Ceny względne u Numeraire oznacza jednostkę pomiaru. uprzypisanie jednej z cen wartość równą 1 traktujemy ją jako numeraire. Jest to cena względna, za pomocą której mierzymy inne ceny i dochód W. W. Norton & Company, Inc. 25

54 Ograniczenie budżetowe Ceny względne uzmiana numeraire nie zmienia ani linii ograniczenia budżetowego ani zbioru budżetowego. Dowolne dobro może być numeraire W. W. Norton & Company, Inc. 26

55 Ograniczenie budżetowe Ceny względne unp. p 1 =2, p 2 =3, m=12 2x 1 + 3x 2 = 12 daje: 1.x 1 + (3/2)x 2 = 6, p 1 =1, p 2 =3/2, m=6. Ustalenie p 1 =1 czyni dobro 1 numeraire i ustala ceny względne; np. 3/2 jest ceną dobra 2 względem dobra W. W. Norton & Company, Inc. 27

56 3 Preferencje 2010 W. W. Norton & Company, Inc.

57 Racjonalność w Ekonomii u Ludzie wybierają najlepsze rzeczy na jakie mogą sobie pozwolić W. W. Norton & Company, Inc. 2

58 Preferencje uporównując dwa koszyki dóbr, x i y: x ściśle preferowany względem y. x słabo preferowany względem y x obojętny względem y W. W. Norton & Company, Inc. 3

59 Preferencje uściśle preferowany, słabo preferowany lub obojętny oznacza relacje pomiędzy preferencjami. upreferencje określają kolejność, według której koszyki są preferowane W. W. Norton & Company, Inc. 4

60 Preferencje u oznacza ściśle preferowany; p p x y oznacza, że koszyk x jest ściśle preferowany względem y. u~ oznacza obojętność; x ~ y oznacza, że x i y są tak samo preferowane. f ~ f ~ u oznacza słabo preferowany; x y oznacza, że x jest co najmniej tak samo preferowany jak y W. W. Norton & Company, Inc. 5

61 Preferencje f ~ ux y i y x implikuje x ~ y. f ~ f ~ f ~ ux y i (nie y x) implikuje x y. p 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 6

62 Założenia o Preferencjach uzupełność: Każde dwa koszyki x i y mogą być porównywane. Zakładamy, że lub (lub oba.) f ~ x y f ~ y x 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 7

63 Założenia o Preferencjach uzwrotność: Każdy koszyk jest przynajmniej tak samo dobry, jak on sam. f x ~ x W. W. Norton & Company, Inc. 8

64 Założenia o Preferencjach uprzechodniość: Jeśli x jest słabo preferowany wzgl. y, i y jest słabo preferowany wzgl. z, to x jest słabo preferowany wzgl. z: f f f x ~ y i y ~ z x ~ z W. W. Norton & Company, Inc. 9

65 Krzywe Obojętności uweźmy koszyk referencyjny x. Zbiór wszystkich koszyków tak samo preferowanych jak x to krzywa obojętności zawierająca x ; zbiór takich koszyków, że y ~ x W. W. Norton & Company, Inc. 10

66 Krzywe Obojętności x 2 x x ~ x ~ x x x x W. W. Norton & Company, Inc. 11

67 Krzywe Obojętności x 2 x z x y p p z y x W. W. Norton & Company, Inc. 12

68 Krzywe Obojętności x 2 x I 1 z Wszystkie koszyki na I 1 są ściśle preferowane vs I 2. I 2 y I 3 Wszystkie koszyki na I 2 są ściśle preferowane vs I 3. x W. W. Norton & Company, Inc. 13

69 Krzywe Obojętności x 2 x WP(x), zbiór słabo preferowany wzgl. x. I(x) I(x ) x W. W. Norton & Company, Inc. 14

70 Krzywe Obojętności x 2 x WP(x), zbiór słabo preferowany wzgl. x. WP(x) zawiera I(x) I(x). x W. W. Norton & Company, Inc. 15

71 Krzywe Obojętności x 2 x SP(x), zbiór koszyków ściśle preferowanych wzgl. x, nie zawiera I(x). I(x) x W. W. Norton & Company, Inc. 16

72 Krzywe Obojętności Nie Mogą się Przecinać x 2 I 1 I 2 Z I 1, x ~ y. Z I 2, x ~ z. Zatem y ~ z. Ale z I 1 i I 2 widzimy, że y z - sprzeczność. p x y z x W. W. Norton & Company, Inc. 17

73 Nachylenie Krzywych Obojętności uim więcej danego dobra tym lepiej dobro pożądane. ukiedy każde dobro jest pożądane, krzywa obojętności jest ujemnie nachylona W. W. Norton & Company, Inc. 18

74 Nachylenie Krzywych Dobro 2 Obojętności Dwa dobra Ujemnie nachylona krzywa obojętności. Dobro W. W. Norton & Company, Inc. 19

75 Nachylenie Krzywych Obojętności uim mniej danego dobra tym lepiej dobro niechciane złe W. W. Norton & Company, Inc. 20

76 Nachylenie Krzywych Dobro 2 Obojętności Dobro pożądane i złe dodatnio nachylona krzywa obojętności. Niechciane W. W. Norton & Company, Inc. 21

77 Doskonałe Substytuty udoskonałe substytuty - gdy konsument chce zastępować jedno dobro drugim według stałej stopy W. W. Norton & Company, Inc. 22

78 Doskonałe Substytuty x I 2 Stałe nachylenie, np Koszyki na I 2 ściśle preferowane wzgl. I 1. I x W. W. Norton & Company, Inc. 23

79 Dobra Doskonale Komplementarne udobra doskonale komplementarne gdy konsumowane są razem w stałej proporcji np. 1 do W. W. Norton & Company, Inc. 24

80 Dobra Doskonale Komplementarne x o I 1 Każdy z koszyków (5,5), (5,9) i (9,5) zawiera 5 par, więc jest tak samo preferowany. 5 9 x W. W. Norton & Company, Inc. 25

81 Dobra Doskonale Komplementarne x o I 2 Każdy z koszyków (5,5), (5,9) i (9,5) zawiera 5 par, jest mniej preferowany niż koszyk (9,9). 5 I x W. W. Norton & Company, Inc. 26

82 Błogostan ukoszyk ściśle preferowany względem dowolnego innego, najlepszy stan błogostanu, szczęśliwości W. W. Norton & Company, Inc. 27

83 Błogostan x 2 Błogostan Lepiej x W. W. Norton & Company, Inc. 28

84 Inne przypadki: udobra niechciane udobro neutralne (obojętne) udobra policzalne (dyskretne) 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 29

85 Dobrze Zachowujące się Preferencje udobrze zachowujące się preferencje monotoniczne (więcej oznacza lepiej) i wypukłe (średnie preferowane wzgl. ekstremów). umonotoniczność: więcej oznacza lepiej (każdego dobra) 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 30

86 Dobrze Zachowujące się Preferencje uwypukłość: Kombinacja koszyków jest (słabo) preferowana względem ich samych. unp. z jest co najmniej tak samo preferowany jak x lub y z = (0.5)x + (0.5)y W. W. Norton & Company, Inc. 31

87 Dobrze Zachowujące się Preferencje -- Wypukłość. x 2 x x 2 +y 2 2 y 2 z = x+y 2 y jest ściśle preferowany względem x i y. x x 1 +y 1 y W. W. Norton & Company, Inc. 32

88 Dobrze Zachowujące się Preferencje -- Wypukłość. x 2 x z =(tx 1 +(1-t)y 1, tx 2 +(1-t)y 2 ) jest preferowany wzgl. x y 2 x 1 y 1 i y dla 0 < t < 1. y 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 33

89 Dobrze Zachowujące się Preferencje -- Wypukłość. x 2 x Preferencje są ściśle wypukłe, kiedy wszystkie z są ściśle preferowane z względem x i y. y 2 x 1 y 1 y 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 34

90 Dobrze Zachowujące się Preferencje -- Wypukłość. x z x z y Preferencje są wypukłe jeśli co najmniej jedno z jest obojętne względem x lub y. y 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 35

91 Niewypukłe Preferencje x 2 z z jest mniej preferowany niż x lub y. y 2 x1 y W. W. Norton & Company, Inc. 36

92 Nachylenie Krzywych Obojętności unachylenie krzywych obojętności to krańcowa stopa substytucji (marginal rate-of-substitution MRS) 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 37

93 Krańcowa Stopa Substytucji x 2 MRS w x mierzy nachylenie krzywej obojętności w x. x x W. W. Norton & Company, Inc. 38

94 Krańcowa Stopa Substytucji x 2 Dx 2 x MRS w x to lim {Dx 2 /Dx 1 } Dx 1 0 = dx 2 /dx 1 w x Dx 1 x W. W. Norton & Company, Inc. 39

95 Krańcowa Stopa Substytucji MRS stopa po której x 2 dx 2 dx 1 x konsument jest skłonny wymienić dobro 2 na dodatkową jednostkę dobra 1. x W. W. Norton & Company, Inc. 40

96 Krańcowa Stopa Substytucji Dobro 2 Dwa dobra ujemnie nachylona krzywa obojętności MRS < 0. Dobro W. W. Norton & Company, Inc. 41

97 Krańcowa Stopa Substytucji Dobro 2 Dobro pożądane i niechciane dodatnio nachylona krzywa obojętności MRS > 0. Niechciane W. W. Norton & Company, Inc. 42

98 Dobro 2 Krańcowa Stopa Substytucji MRS = - 5 MRS zawsze rośnie wraz z x 1 (staje się mniej ujemne) jeśli preferencje są ściśle wypukłe. MRS = Dobro W. W. Norton & Company, Inc. 43

99 Krańcowa Stopa Substytucji x 2 MRS = MRS maleje (staje się bardziej ujemne) gdy x 1 rośnie niewypukłe preferencje. MRS = - 5 x W. W. Norton & Company, Inc. 44

Użyteczność W. W. Norton & Company, Inc.

Użyteczność W. W. Norton & Company, Inc. 4 Użyteczność 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Funkcja Użyteczności ufunkcja użyteczności jest sposobem przypisania liczb każdemu koszykowi, bardziej preferowane koszyki otrzymują wyższe liczby. 2010

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia A.3. Mikołaj Czajkowski

Mikroekonomia A.3. Mikołaj Czajkowski Mikroekonomia A.3 Mikołaj Czajkowski Preferencje Konsumenci mają preferencje wybierają te koszyki, które dają im najwyższe zadowolenie Relacja preferencji umożliwia porównywanie 2 koszyków xy, X x ściśle

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Popyt

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Popyt 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Popyt Własności Funkcji Popytu Statyka porównawcza funkcji popytu pokazuje jak zmienia się funkcja popytu x 1 *(p 1,p 2,y) i x 2 *(p 1,p 2,y) gdy zmianie ulegają ceny

Bardziej szczegółowo

Teoria wyboru konsumenta. Marta Lubieniecka Tomasz Szemraj

Teoria wyboru konsumenta. Marta Lubieniecka Tomasz Szemraj Teoria wyboru konsumenta Marta Lubieniecka Tomasz Szemraj Teoria wyboru konsumenta 1) Przedmiot wyboru konsumenta na rynku towarów. 2) Zmienne decyzyjne, parametry rynkowe i preferencje jako warunki wyboru.

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 4

Mikroekonomia. Wykład 4 Mikroekonomia Wykład 4 Ekonomia dobrobytu Na rynku doskonale konkurencyjnym, na którym występuje dwóch konsumentów scharakteryzowanych wypukłymi krzywymi obojętności, równowaga ustali się w prostokącie

Bardziej szczegółowo

Mikro II: Rynek i Preferencje

Mikro II: Rynek i Preferencje Mikro II: Rynek i Preferencje Jacek Suda (slajdy: Krzysztof Makarski) 1 / 40 Rynek Wst ep W tym rozdziale zasygnalizowane sa problemy jakimi bedziemy sie zajmować. Pytania jakie b edziemy sobie zadawać.

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Wybór Międzyokresowy

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Wybór Międzyokresowy 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Wybór Międzyokresowy Wybór Międzyokresowy Dochód często jest otrzymywany w stałych kwotach, np. miesięczna pensja. Jaki jest podział dochodu na kolejne miesiące? (oszczędności

Bardziej szczegółowo

Mikro II: Rynek i Preferencje

Mikro II: Rynek i Preferencje Mikro II: Rynek i Preferencje Krzysztof Makarski 1 Rynek Wst ep W tym rozdziale zasygnalizowane sa problemy jakimi bedziemy sie zajmować. Pytania jakie b edziemy sobie zadawać. Sposób w jaki b edziemy

Bardziej szczegółowo

Podstawy teorii zachowania konsumentów. mgr Katarzyna Godek

Podstawy teorii zachowania konsumentów. mgr Katarzyna Godek Podstawy teorii zachowania konsumentów mgr Katarzyna Godek zachowanie racjonalne wewnętrznie spójne, logiczne postępowanie zmierzające do maksymalizacji satysfakcji jednostki. Funkcje gospodarstwa domowego:

Bardziej szczegółowo

Wykład V. Równowaga ogólna

Wykład V. Równowaga ogólna Wykład V Równowaga ogólna Równowaga cząstkowa Równośd popytu i podaży na pojedynczym rynku (założenie: działania na jednym rynku nie mają wpływu, bądź mają bardzo mały wpływ na inne rynki) Równowaga ogólna

Bardziej szczegółowo

Decyzje konsumenta I WYBIERZ POPRAWNE ODPOWIEDZI

Decyzje konsumenta I WYBIERZ POPRAWNE ODPOWIEDZI Decyzje konsumenta I WYBIERZ POPRAWNE ODPOWIEDZI 1. Dobrami podrzędnymi nazywamy te dobra: a. które nie mają bliskich substytutów b. na które popyt maleje w miarę wzrostu dochodów konsumenta, przy pozostałych

Bardziej szczegółowo

1) Granica możliwości produkcyjnych Krzywa transformacji jest to zbiór punktów reprezentujących różne kombinacje ilościowe dwóch produktów, które gospodarka narodowa może wytworzyć w danym okresie przy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 3, Makroekonomia II, Listopad 2017, Odpowiedzi

Ćwiczenia 3, Makroekonomia II, Listopad 2017, Odpowiedzi Ćwiczenia 3, Makroekonomia II, Listopad 2017, Odpowiedzi Pytanie 1. a) Jeśli gospodarstwo domowe otrzyma spadek, będzie miało dodatkowe możliwości konsumpcji bez konieczności dalszej pracy. Jego linia

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia A.4. Mikołaj Czajkowski

Mikroekonomia A.4. Mikołaj Czajkowski Mikroekonomia A.4 Mikołaj Czajkowski Funkcja użyteczności Jeśli preferencje są racjonalne i ciągłe mogą zostać opisane za pomocą funkcji użyteczności Funkcja użyteczności to funkcja, która spełnia warunki:

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAGA KONSUMENTA PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DECYZJE KONSUMENTA TEORIA UŻYTECZNOŚCI KRAŃCOWEJ TEORIE OPTIMUM KONSUMENTA

RÓWNOWAGA KONSUMENTA PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DECYZJE KONSUMENTA TEORIA UŻYTECZNOŚCI KRAŃCOWEJ TEORIE OPTIMUM KONSUMENTA RÓWNOWAGA KONSMENTA PODSTAWOWE ZAŁOŻENA Celem działalności konsumenta jest maksymalizacja użyteczności (satysfakcji) czerpanej ze spożycia koszyka dóbr oraz z czasu wolnego. DECZJE KONSMENTA Wybór struktury

Bardziej szczegółowo

Popyt, podaż i wszystko co z Nimi związane. Mgr Michał Ferdzyn SWSPiZ

Popyt, podaż i wszystko co z Nimi związane. Mgr Michał Ferdzyn SWSPiZ Popyt, podaż i wszystko co z Nimi związane Mgr Michał Ferdzyn SWSPiZ POPYT to zależność pomiędzy ilością dobra, którą chcą i mogą kupić konsumenci, a ceną tego dobra. Popyt jest przedstawiany za pomocą

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia A.2. Mikołaj Czajkowski

Mikroekonomia A.2. Mikołaj Czajkowski Mikroekonomia A.2 Mikołaj Czajkowski Zbiór konsumpcyjny Konsumenci mają do wyboru różne poziomy konsumpcji różnych dóbr Zwykle zakładamy skończoną liczbę dóbr (np. L) Konsumowany koszyk x1 x x L Najczęściej

Bardziej szczegółowo

Teoria zachowania konsumenta. dr Sylwia Machowska

Teoria zachowania konsumenta. dr Sylwia Machowska Teoria zachowania konsumenta dr Sylwia Machowska Plan wykładu Podstawy teorii zachowania konsumenta Teoria malejącej użyteczności krańcowej Teoria krzywych obojętności Krzywa dochodowo-konsumpcyjna Krzywa

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 3

Mikroekonomia. Wykład 3 Mikroekonomia Wykład 3 Model czystej wymiany Jednostki dysponują stałymi zasobami dóbr i dobra te mogą wymieniać między sobą (proces produkcji zostaje pominięty) Dwóch konsumentów (lub dwa rodzaje konsumentów):

Bardziej szczegółowo

Maksymalizacja zysku

Maksymalizacja zysku Maksymalizacja zysku Na razie zakładamy, że rynki są doskonale konkurencyjne Firma konkurencyjna traktuje ceny (czynników produkcji oraz produktów jako stałe, czyli wszystkie ceny są ustalane przez rynek

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Wymiana

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Wymiana 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Wymiana Wymiana Dwóch konsumentów A i B. Ich zasoby początkowe dóbr 1 i 2: A A A B B B 1 2 ω = ( ω1, ω2 ) i ω ω ω = (, ). Np. ω A = ( 6, 4) i ω B = ( 2, 2). Całkowita

Bardziej szczegółowo

Jak mierzyć reakcję popytu lub podaży na zmianę ceny?

Jak mierzyć reakcję popytu lub podaży na zmianę ceny? Jak mierzyć reakcję popytu lub podaży na zmianę ceny? Oczywistym miernikiem jest nachylenie krzywych popytu i podaży Np. obniżka ceny o 1 zł każdorazowo powoduje zwiększenie popytu na kajzerki o 20 sztuk

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA wykład 3 TEORIA WYBORU KONSUMENTA. Prowadzący zajęcia: dr inż. Magdalena Węglarz Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania

EKONOMIA wykład 3 TEORIA WYBORU KONSUMENTA. Prowadzący zajęcia: dr inż. Magdalena Węglarz Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania EKONOMIA wykład 3 TEORIA WYBORU KONSUMENTA Prowadzący zajęcia: dr inż. Magdalena Węglarz Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania PLAN WYKŁADU 1. Model wyboru konsumenta 1. Dochód konsumenta

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Produkcja w gospodarce Mierzyć już umiemy, teraz: wyjaśniamy!!

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 5

Mikroekonomia. Wykład 5 Mikroekonomia Wykład 5 Model czystej wymiany Brak produkcji, tylko zasoby początkowe, czyli nie wiadomo jak czynniki produkcji zostały przekształcone w produkt końcowy. Równowaga ogólna: wszystkie rynki

Bardziej szczegółowo

Użyteczność całkowita

Użyteczność całkowita Teoria konsumenta 1.Użyteczność całkowita i krańcowa 2.Preferencje konsumenta, krzywa obojętności i mapa obojętności 3.Równowaga konsumenta, nadwyżka konsumenta 4.Zmiany dochodów i zmiany cen dóbr oraz

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i Imię zł 100 zł 129 zł 260 zł 929 zł 3. Jeżeli wraz ze wzrostem dochodu, maleje popyt na dane dobro to jest to: (2 pkt)

Nazwisko i Imię zł 100 zł 129 zł 260 zł 929 zł 3. Jeżeli wraz ze wzrostem dochodu, maleje popyt na dane dobro to jest to: (2 pkt) Nazwisko i Imię... Numer albumu... A 1. Utrata wartości dobra kapitałowego w ciągu roku będąca rezultatem wykorzystania tego dobra w procesie produkcji nazywana jest: (2 pkt) ujemnym przepływem pieniężnym

Bardziej szczegółowo

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 7

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 7 Centrum Europejskie Ekonomia ćwiczenia 7 Keynesian cross Tomasz Gajderowicz. Rozkład jazdy: Kartkówka Omówienie kartkówki Model Keynesowski Zadania Model Keynesa Produkcja długookresowa a krótkookresowa.

Bardziej szczegółowo

Krótkookresowa równowaga makroekonomiczna w gospodarce otwartej: model keynesowski

Krótkookresowa równowaga makroekonomiczna w gospodarce otwartej: model keynesowski Krótkookresowa równowaga makroekonomiczna w gospodarce otwartej: model keynesowski WYKŁAD 12 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSODARCZYCH, CE UW Copyright 2006 earson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska

Bardziej szczegółowo

3. O czym mówi nam marginalna (krańcowa) produktywność:

3. O czym mówi nam marginalna (krańcowa) produktywność: Ʊ1. 诲眤诲眤眪 眪 Zbiór produkcyjny: a) to zbiór wszystkich nakładów czynników produkcji, b) wykazuje możliwe techniki wytwarzania, c) pokazuje techniczne możliwości, d) poprawne są odpowiedzi a, c, e) poprawne

Bardziej szczegółowo

MIKROEKONOMIA. Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU

MIKROEKONOMIA. Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU 1. POPYT Popyt (zapotrzebowanie) - ilość towaru, jaką jest skłonny kupić nabywca po ustalonej cenie rynkowej, dysponując do tego celu odpowiednim dochodem

Bardziej szczegółowo

Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym.

Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym. Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym. Substytucja walutowa Makroekonomia Gospodarki Otwartej II dr Dagmara Mycielska 2014/2015 c by Dagmara Mycielska Wprowadzenie Definicja Substytucja walutowa

Bardziej szczegółowo

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa Determinanty dochodu narodowego Analiza krótkookresowa Produkcja potencjalna i faktyczna Produkcja potencjalna to produkcja, która może być wytworzona w gospodarce przy racjonalnym wykorzystaniu wszystkich

Bardziej szczegółowo

Metoda mnożników Lagrange a i jej zastosowania w ekonomii

Metoda mnożników Lagrange a i jej zastosowania w ekonomii Maciej Grzesiak Metoda mnożników Lagrange a i jej zastosowania w ekonomii 1. Metoda mnożników Lagrange a znajdowania ekstremum warunkowego Pochodna kierunkowa i gradient. Dla prostoty ograniczymy się do

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD VI: MODEL IS-LM/AS-AD OGÓLNE RAMY DLA ANALIZY MAKROEKONOMICZNEJ Linia FE: Równowaga na rynku pracy Krzywa IS: Równowaga na rynku dóbr Krzywa LM: Równowaga

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO Przykładu 1. 1) Do czego doprowadzi zmiana relacji między PL a cenami dóbr przy niezmienionej. relacji PX/PY: Wniosek: zmiana technologii

DODATEK DO Przykładu 1. 1) Do czego doprowadzi zmiana relacji między PL a cenami dóbr przy niezmienionej. relacji PX/PY: Wniosek: zmiana technologii DODATEK DO Przykładu 1 W oryginalnym przykładzie relacja cen odzwierciedla następującą technologie produkcji dóbr: 1 2 2 1) Do czego doprowadzi zmiana relacji między PL a cenami dóbr przy niezmienionej

Bardziej szczegółowo

Teoria wyboru konsumenta

Teoria wyboru konsumenta Teoria wyboru konsumenta Bibliografia M. Nasiłowski System Rynkowy D. Begg Ekonomia tom 1 E. Czarny E. Nojszewska mikroekonomia Ograniczenie budżetowe Założenia: Konsument wybiera spośród dwóch dóbr xi

Bardziej szczegółowo

Teoria popytu. Popyt indywidualny konsumenta

Teoria popytu. Popyt indywidualny konsumenta Teoria popytu Popyt indywidualny konsumenta Koszyk towarów Definicja 1 Wektor x=(x 1,x 2,x 3,...,x n ) taki, że x i 0 dla każdego i,w którym i-ta współrzędna oznacza ilość towaru nr i, którą konsument

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin /

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin / PROPOZYCJA ROZKŁADU MATERIAŁU NAUCZANIA PRZEDMIOTU PODSTAWY EKONOMII dla zawodu: technik ekonomista-23,02,/mf/1991.08.09 liceum ekonomiczne, wszystkie specjalności, klasa I, semestr pierwszy I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Metoda mnożników Lagrange a i jej zastosowania w ekonomii

Metoda mnożników Lagrange a i jej zastosowania w ekonomii Maciej Grzesiak Metoda mnożników Lagrange a i jej zastosowania w ekonomii 1 Metoda mnożników Lagrange a znajdowania ekstremum warunkowego Pochodna kierunkowa i gradient Dla prostoty ograniczymy się do

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Makroekonomiczna równowaga na rynku

WYKŁAD. Makroekonomiczna równowaga na rynku WYKŁAD Makroekonomiczna równowaga na rynku POPYT JAKO AGREGAT EKONOMICZNY (AD) Zagregowany popyt zależność między całkowitą ilością dóbr i usług (realny PKB) jaką podmioty gospodarcze (przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

MODEL IS LM POPYT GLOBALNY A STOPA PROCENTOWA. Wzrost stopy procentowej zmniejsza popyt globalny. Spadek stopy procentowej zwiększa popyt globalny.

MODEL IS LM POPYT GLOBALNY A STOPA PROCENTOWA. Wzrost stopy procentowej zmniejsza popyt globalny. Spadek stopy procentowej zwiększa popyt globalny. MODEL IS LM POPYT GLOBALNY A STOPA PROCENTOWA Wzrost stopy procentowej zmniejsza popyt globalny. Spadek stopy procentowej zwiększa popyt globalny. Uzasadnienie: wysoka stopa procentowa zmniejsza popyt

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Równowaga ogólna

Wykład VII. Równowaga ogólna Wykład VII Równowaga ogólna Efektywnośd w produkcji Założenia: 2 czynniki produkcji: kapitał (K) i praca (L) Produkcja 2 dóbr: żywnośd (f) i ubrania (c) Doskonała konkurencja na rynku czynników produkcji,

Bardziej szczegółowo

Krzywa IS Popyt inwestycyjny zależy ujemnie od wysokości stóp procentowych.

Krzywa IS Popyt inwestycyjny zależy ujemnie od wysokości stóp procentowych. Notatka model ISLM Model IS-LM ilustruje równowagę w gospodarce będącą efektem jednoczesnej równowagi na rynku dóbr i usług, a także rynku pieniądza. Jest to matematyczna interpretacja teorii Keynesa.

Bardziej szczegółowo

Temat Rynek i funkcje rynku

Temat Rynek i funkcje rynku Temat Rynek i funkcje rynku 1. Rynkowa a administracyjna koordynacja działań gospodarczych 2. Popyt, podaż, cena równowagi 3. Czynniki wpływające na rozmiary popytu 4. Czynniki wpływające na rozmiary podaży

Bardziej szczegółowo

WAŻNE ZAGADNIENIA NA MIKRO

WAŻNE ZAGADNIENIA NA MIKRO WAŻNE ZAGADNIENIA NA MIKRO KRZYWA MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH (zwiększanie produkcji jednego dobra nie jest możliwe bez zmiany produkcji drugiego dobra) krzywa możliwości produkcyjnych pokazuje możliwości

Bardziej szczegółowo

Co się dzieje kiedy dobro zmienia cenę?

Co się dzieje kiedy dobro zmienia cenę? Równanie Słuckiego Co się dzieje kiedy dobro zmienia cenę? Efekt substytucyjny w wyniku zmiany ceny jednego z dóbr zmienia się relacja cen pomiędzy dobrami, np. dobro, którego cena spada staje się relatywnie

Bardziej szczegółowo

MONOPOL. dr Krzysztof Kołodziejczyk

MONOPOL. dr Krzysztof Kołodziejczyk MONOPOL dr Krzysztof Kołodziejczyk https://flic.kr/p/fd2sei Agenda 1. Popyt 2. Równowaga monopolu 3. Cena monopolowa 4. Opłacalność produkcji 5. Podaż 6. Dyskryminacja cenowa Monopol słowa kluczowe cenodawca

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I ćwiczenia 8

Makroekonomia I ćwiczenia 8 Makroekonomia I ćwiczenia 8 The Keynesian cross Tomasz Gajderowicz Rozkład jazdy: Kartkówka Model Keynesowski Zadania Założenia płace i ceny są stałe przy tym poziomie płac i cen gospodarka operuje poniżej

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I. Jan Baran

Makroekonomia I. Jan Baran Makroekonomia I Jan Baran Model klasyczny a keynesowski W prostym modelu klasycznym zakładamy, że produkt zależy jedynie od nakładów czynników produkcji i funkcji produkcji. Nie wpływają na niego wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Rynki i konkurencja. Siły rynkowe czyli popyt i podaż. W tym rozdziale odpowiemy na pytania:

Rynki i konkurencja. Siły rynkowe czyli popyt i podaż. W tym rozdziale odpowiemy na pytania: 4 Siły rynkowe czyli popyt i podaż R I N C I L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E D I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W oweroint Slides by Ron Cronovich 2007 Thomson South-Western, all rights reserved

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 8

Mikroekonomia. Wykład 8 Mikroekonomia Wykład 8 Efekty zewnętrzne Dotychczas zakładaliśmy, że wszystkie interakcje między konsumentami a producentami dokonywały się poprzez rynek: Zysk firmy zależy wyłącznie od zmiennych znajdujących

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/26 Plan wykładu: Prosty model keynesowski

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Budżet konsumenta i podejmowanie decyzji prof. Piotr Banaszyk Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 30 listopada 2018 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Copywrite Błażej

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego NATURALNA STOPA BEZROBOCIA Naturalna stopa bezrobocia Ponieważ

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia. Jan Baran

Makroekonomia. Jan Baran Makroekonomia Jan Baran Model Keynesowski a klasyczny Model Keynesowski Sztywność cen i płac analiza krótkookresowa Możliwe niepełne wykorzystanie czynników produkcji (dopuszcza istnienie bezrobocia) Produkt

Bardziej szczegółowo

Wstęp do wydania polskiego Od tłumacza Przedmowa 1. Rynek 1.1. Budowanie modelu 1.2. Optymalizacja i równowaga 1.3. Krzywa popytu 1.4.

Wstęp do wydania polskiego Od tłumacza Przedmowa 1. Rynek 1.1. Budowanie modelu 1.2. Optymalizacja i równowaga 1.3. Krzywa popytu 1.4. Wstęp do wydania polskiego Od tłumacza Przedmowa 1. Rynek 1.1. Budowanie modelu 1.2. Optymalizacja i równowaga 1.3. Krzywa popytu 1.4. Krzywa podaży 1.5. Równowaga rynkowa 1.6. Statyka porównawcza 1.7.

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 6

Mikroekonomia. Wykład 6 Mikroekonomia Wykład 6 Rodzaje dóbr Dobra Publiczne Konsumpcję takich dóbr charakteryzują zasady niewykluczalności oraz niekonkurencyjności. Zasada niewykluczalności wszyscy konsumenci mogą wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

Teoria wyboru konsumenta (model zachowań konsumenta) Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki

Teoria wyboru konsumenta (model zachowań konsumenta) Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Teoria wyboru konsumenta (model zachowań konsumenta) Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Gospodarczej Analiza postępowania konsumenta może być prowadzona

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM RYNKOWY. dr Sylwia Machowska

MECHANIZM RYNKOWY. dr Sylwia Machowska MECHANIZM RYNKOWY dr Sylwia Machowska 1 Plan wykładu Rynek Popyt, wielkość popytu, prawo popytu Podaż, wielkość podaży, prawo podaży Równowaga rynkowa 2 Rynek 3 Rynek Rynek to proces wzajemnego oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Wykład 9. Model ISLM

Wykład 9. Model ISLM Makroekonomia 1 Wykład 9 Model ISLM Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Nasza mapa drogowa Krzyż keynesowski Teoria preferencji płynności Krzywa IS Krzywa LM Model ISLM

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Po co uczyć (się) teorii ekonomii?

Wprowadzenie Po co uczyć (się) teorii ekonomii? Wprowadzenie Po co uczyć (się) teorii ekonomii? a po co uczyć matematyki? - ćwiczenie umysłu żeby oswoić studentów z terminologią później pisząc pracę magisterską czy też komunikując się z innymi nie muszą

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Monopol

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Monopol 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Monopol Monopol Jeden sprzedawca. Krzywa popytu jaką napotyka monopolista (opadająca) to krzywa popytu rynkowego. Monopolista może zmienić cenę rynkową produktu dostosowując

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej

Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce Mierzyć już umiemy,

Bardziej szczegółowo

M. Kłobuszewska, Makroekonomia 1

M. Kłobuszewska, Makroekonomia 1 Podejście klasyczne a podejście keynesowskie Notatka model keynesowski Szkoła klasyczna twierdzi, że w gospodarce istnieje mechanizm w postaci elastycznych cen, który przywraca równowagę zakłóconą przez

Bardziej szczegółowo

Determinanty dochody narodowego. Analiza krótkookresowa

Determinanty dochody narodowego. Analiza krótkookresowa Determinanty dochody narodowego. Analiza krótkookresowa Ujęcie popytowe Według Keynesa, dosyć częstą sytuacją w gospodarce rynkowej jest niepełne wykorzystanie czynników produkcji. W związku z tym produkcja

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty ABC eknomii Prof. Agnieszka Poczta-Wajda Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 18 kwietnia 2019 r. Czym zajmuje się ekonomia? zasoby potrzeby ludzkie problem rzadkości naturalne

Bardziej szczegółowo

Autonomiczne składniki popytu globalnego Efekt wypierania i tłumienia Krzywa IS Krzywa LM Model IS-LM

Autonomiczne składniki popytu globalnego Efekt wypierania i tłumienia Krzywa IS Krzywa LM Model IS-LM Autonomiczne składniki popytu globalnego Efekt wypierania i tłumienia Krzywa IS Krzywa LM Model IS-LM Konsumpcja, inwestycje Utrzymujemy założenie o stałości cen w gospodarce. Stopa procentowa wiąże ze

Bardziej szczegółowo

P R I N C I P L E S O F

P R I N C I P L E S O F 4 Siły rynkowe czyli popyt i podaż P R I N C I P L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E D I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W PowerPoint Slides by Ron Cronovich 2007 Thomson South-Western, all rights

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I. Jan Baran

Makroekonomia I. Jan Baran Makroekonomia I Jan Baran Model ISLM Rozwinięcie podejścia Keynesowskiego zaproponowane przez Hicksa w 1937 roku W modelu ISLM wprowadzamy do modelu stopę procentową, którą jest teraz zmienną endogeniczną

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia. Jan Baran

Makroekonomia. Jan Baran Makroekonomia Jan Baran Model Keynesowski a klasyczny Model Keynesowski Sztywność cen i płac analiza krótkookresowa Możliwe niepełne wykorzystanie czynników produkcji (dopuszcza istnienie bezrobocia) Produkt

Bardziej szczegółowo

Analiza popytu i podaży

Analiza popytu i podaży opyt to: Analiza popytu i podaży chęć zakupu dobra lub usługi przy danych cenach w danym czasie, ceteris paribus wielkość zapotrzebowania zgłaszanego przy danej cenie w danym czasie, ceteris paribus Rodzaje

Bardziej szczegółowo

KONSUMPCJA (2) C + = Y +

KONSUMPCJA (2) C + = Y + opr. na podst. N. G. Mankiw Macroekonomics, wyd. 3, hapter 5 KONSUMPJA Wprowadzenie Wydatki konsumpcyjne stanowią największą część całkowitych wydatków, aby zatem zrozumieć przyczyny wahań zagregowanego

Bardziej szczegółowo

Model Davida Ricardo

Model Davida Ricardo Model Davida Ricardo mgr eszek incenciak 15 lutego 2005 r. 1 Założenia modelu Analiza w modelu Ricardo opiera się na następujących założeniach: istnieje doskonała konkurencja na rynku dóbr i rynku pracy;

Bardziej szczegółowo

Mikro II: Popyt, Preferencje Ujawnione i Równanie S luckiego

Mikro II: Popyt, Preferencje Ujawnione i Równanie S luckiego Mikro II: Popyt, Preferencje Ujawnione i Równanie S luckiego Krzysztof Makarski 6 Popyt Wstep Przypomnijmy: Podstawy teoria konsumenta. Zastosowanie wszedzie. W szczególności poszukiwanie informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym

Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym Model portfelowy Makroekonomia Gospodarki Otwartej II dr Dagmara Mycielska c by Dagmara Mycielska Wprowadzenie Idea modelu Poziom kursu walutowego jest

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 4: Podaż i równowaga rynkowa

Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 4: Podaż i równowaga rynkowa Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 4: Podaż i równowaga rynkowa Podstawowe pojęcia: rynek, podaż, krzywa podaż, prawo podaż, cena równowagi, cena maksymalna i minimalna, zmiana podaż dr inż. Anna Kiełbus

Bardziej szczegółowo

Ekonomia dobrobytu. Konsumenci, producenci i efektywność rynków. W tym rozdziale odpowiemy na pytania: Przypomnienie: alokacja zasobów określa:

Ekonomia dobrobytu. Konsumenci, producenci i efektywność rynków. W tym rozdziale odpowiemy na pytania: Przypomnienie: alokacja zasobów określa: 7 Konsumenci, producenci i efektywność rynków R I N C I L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E D I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W oweroint Slides by Ron Cronovich 7 Thomson South-Western, all rights

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia II Semestr Letni 2014/2015 Ćwiczenia 4, 5 & 6. Technologia

Mikroekonomia II Semestr Letni 2014/2015 Ćwiczenia 4, 5 & 6. Technologia Mikroekonomia II 050-792 Semestr Letni 204/205 Ćwiczenia 4, 5 & 6 Technologia. Izokwanta produkcji to krzywa obrazująca różne kombinacje nakładu czynników produkcji, które przynoszą taki sam zysk. P/F

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II K A T A R Z Y N A Ś L E D Z I E W S K A

MAKROEKONOMIA II K A T A R Z Y N A Ś L E D Z I E W S K A MAKROEKONOMIA II KATA RZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROKONOMIAII Organizacja zajęć Zasady zaliczenia Struktura wykładu Podręcznik ORGANIZACJA ZAJĘĆ Wykładowca dr hab. Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Temat Rynek i funkcje rynku. Elementy rynku. Rynek. Popyt i podaż. Cena - pieniężny wyraz wartości. Popyt Podaż Cena

Temat Rynek i funkcje rynku. Elementy rynku. Rynek. Popyt i podaż. Cena - pieniężny wyraz wartości. Popyt Podaż Cena Temat i funkcje rynku 1. Rynkowa a administracyjna koordynacja działań gospodarczych 2. opyt, podaż, cena równowagi 3. Czynniki wpływające na rozmiary popytu 4. Czynniki wpływające na rozmiary podaży 5.

Bardziej szczegółowo

Rzadkość. Zasoby. Potrzeby. Jedzenie Ubranie Schronienie Bezpieczeństwo Transport Podróże Zabawa Dzieci Edukacja Wyróżnienie Prestiż

Rzadkość. Zasoby. Potrzeby. Jedzenie Ubranie Schronienie Bezpieczeństwo Transport Podróże Zabawa Dzieci Edukacja Wyróżnienie Prestiż Wykład: EKONOMIA Ekonomia Ekonomia - nauka badająca, jak ludzie radzą sobie z rzadkością, czyli sytuacją w której niegraniczone potrzeby zestawiamy z ograniczonymi zasobami. Rzadkość Rzadkość jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Międzyokresowy handel i konsumpcja Międzyokresowy handel występuje gdy zasoby mogą być transferowane w czasie, czyli gdy

Bardziej szczegółowo

Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym

Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym Model portfelowy Makroekonomia Gospodarki Otwartej II dr Dagmara Mycielska 2014/2015 c by Dagmara Mycielska Wprowadzenie Idea modelu Poziom kursu walutowego

Bardziej szczegółowo

Krańcowa stopa substytucji. Linia ograniczenia budżetowego konsumenta. Zmiana położenia linii ograniczenia budżetowego

Krańcowa stopa substytucji. Linia ograniczenia budżetowego konsumenta. Zmiana położenia linii ograniczenia budżetowego 211-2-21 UŻTCZNOŚĆ CŁKOWIT I MRGINLN Krzywa obojętności konsumenta Mapa krzywych obojętności konsumenta UC UM Krzywa użyteczności całkowitej Krzywa użyteczności marginalnej C I 1 I 2 I 3 obro X obro X

Bardziej szczegółowo

MIKROEKONOMIA 1 ĆWICZENIA BARTOSZ KOPCZYŃSKI KATEDRA MIKROEKONOMII

MIKROEKONOMIA 1 ĆWICZENIA BARTOSZ KOPCZYŃSKI KATEDRA MIKROEKONOMII MIKROEKONOMIA 1 ĆWICZENIA BARTOSZ KOPCZYŃSKI KATEDRA MIKROEKONOMII O CZYM BĘDZIEMY SIĘ UCZYĆ 1. Główne zagadnienia mikroekonomii (rynek, konsumenci, producenci, modele, efektywność Pareto, rynek konkurencyjny,

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Dobra Publiczne

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Dobra Publiczne 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Dobra Publiczne Dobra Publiczne - Definicja Dobro jest publiczne jeśli jest niewykluczalne i niekonkurencyjne w konsumpcji. Niewykluczalne wszyscy konsumenci mogą konsumować

Bardziej szczegółowo

Równowaga rynkowa. Równowaga rynkowa: ilustracja graficzna. Nierównowaga rynkowa: nadwyżka dobra. Nierównowaga rynkowa: niedobór dobra

Równowaga rynkowa. Równowaga rynkowa: ilustracja graficzna. Nierównowaga rynkowa: nadwyżka dobra. Nierównowaga rynkowa: niedobór dobra Równowaga rynkowa Cena unkt r Ilość Cena i ilość Cena (cena czyszcząca rynek): cena, przy której wielkość zapotrzebowania jest równa ilości oferowanej. Nierównowaga rynkowa: niedobór dobra Cena rynkowa

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA Ekonomia Wykład dla studentów WPiA Wykład 8: Podstawy popytu na czynniki produkcji: pracę i kapitał. Technologia produkcji. Decyzje konsumentów: podaż pracy i kapitału. Współzależność działania rynków

Bardziej szczegółowo

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie.

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. MODEL AS-AD Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. KRZYWA AD Krzywą AD wyprowadza się z modelu IS-LM Każdy punkt

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie z Rozdziału 6: Koszt opodatkowania. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania:

Powtórzenie z Rozdziału 6: Koszt opodatkowania. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania: 8 Koszt opodatkowania R I N C I L E O F MICROECONOMIC F O U R T H E I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W oweroint lides by Ron Cronovich 2007 Thomson outh-western, all rights reserved W tym rozdziale

Bardziej szczegółowo

Przedmiot wyboru Dobra wolne Dobra rzadkie Dobra prywatne Dobra publiczne Dobra konsumpcyjne Dobra produkcyjne (inwestycyjne Dobra materialne

Przedmiot wyboru Dobra wolne Dobra rzadkie Dobra prywatne Dobra publiczne Dobra konsumpcyjne Dobra produkcyjne (inwestycyjne Dobra materialne MIKROEKONOMIA 1. TEORIA POSTĘPOWANIA KONSUMENTA a.) Mikroekonomia, dział ekonomii zajmujący się badaniem i opisem zjawisk gospodarczych związanych z indywidualnymi decyzjami producentów i konsumentów oraz

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 - ćwiczenia

Makroekonomia 1 - ćwiczenia Makroekonomia 1 - ćwiczenia mgr Małgorzata Kłobuszewska Zajęcia 7 Wstęp do modelu keynesowskiego Zagregowane wydatki AE Suma wszystkich planowanych wydatków w gospodarce Zamknięta bez rządu: C + I Zamknięta

Bardziej szczegółowo

Rewolucja marginalistyczna

Rewolucja marginalistyczna Rewolucja marginalistyczna Lata 70. XIX wieku Odrzucenie ekonomii klasycznej, ale zachowanie pewnej ciągłości Pomost do ekonomii neoklasycznej Rewolucja marginalistyczna, a nie marginalna Główna innowacja

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 12. Oczekiwania w makroekonomii. Konsumpcja. dr Dagmara Mycielska dr hab. Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 12. Oczekiwania w makroekonomii. Konsumpcja. dr Dagmara Mycielska dr hab. Joanna Siwińska - Gorzelak MAKROEKONOMIA 2 Wykład 12. Oczekiwania w makroekonomii. Konsumpcja dr Dagmara Mycielska dr hab. Joanna Siwińska - Gorzelak 2 Plan wykładu Cel: rola oczekiwań w decyzjach dotyczących konsumpcji oraz inwestycji.

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Mała gospodarka otwarta Co znaczy mała gospodarka? Co

Bardziej szczegółowo

Wstęp: scenariusz. Przedsiębiorstwa na rynkach konkurencyjnych. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania:

Wstęp: scenariusz. Przedsiębiorstwa na rynkach konkurencyjnych. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania: 14 rzedsiębiorstwa na rynkach konkurencyjnych R I N C I L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E D I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W oweroint Slides by Ron Cronovich 2007 Thomson South-Western, all

Bardziej szczegółowo

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 3

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 3 Centrum Europejskie Ekonomia ćwiczenia 3 Elastyczność popytu i podaży, Wybór konsumenta efekt substytucyjny i dochodowy Tomasz Gajderowicz. Agenda Kartkówka Elastyczność popytu i podaży Wybór konsumenta

Bardziej szczegółowo