Marketing w turystyce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marketing w turystyce"

Transkrypt

1 Marketing w turystyce MT 8 Polityka dystrybucji w turystyce dr Edyta Gołąb-Andrzejak dr inż. Jerzy Koszałka MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk

2 Dystrybucja w turystyce System oparty na sieci kanałów zbytu, w których przepływają strumienie, związane z działalnością turystyczną: informacyjną, rezerwacyjną, transakcyjną itp. Celem dystrybucji jest powiązanie potencjalnych nabywców z miejscami powstawania usług, np. atrakcją turystyczną, obiektem hotelarskim, obiektem gastronomicznym itp. Przykładowo, dystrybucja usług oferowanych przez przedsiębiorstwa hotelarskie (hotele, motele, pensjonaty, ośrodki wczasowe) polega na stworzeniu systemu opartego na rezerwacji i sprzedaży, w którym sprzedaż usług jest ściśle powiązana z działaniami promocyjnymi, co niekiedy odbywa się jednocześnie, np. w kanałach dystrybucji opartych na technologii telekomunikacyjnej Nabywcy usług mogą zgłaszać zapotrzebowanie na: pojedyncze usługi (np. nocleg, wyżywienie, przejazd) z góry określony zestaw (pakiet) usług (np. usługa wypoczynku, złożona z zakwaterowania, wyżywienia, przejazdu tam i spowrotem, rekreacji, zagospodarowania czasu wolnego, usług fakultatywnych wizytowania atrakcji itp.) [A. Panasiuk (red.), Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s ]

3 Kanały dystrybucji w turystyce Kanał dystrybucji droga (sposób), dzięki której produkt przechodzi od wytwórcy do odbiorcy Kanały dystrybucji w turystyce mogą być: bezpośrednie i/lub pośrednie krótkie i/lub długie wąskie i/lub szerokie tradycyjne i/lub oparte na nowoczesnych technologiach Przedsiębiorstwo turystyczne może oprzeć się na: jednym kanale zbytu więcej niż jednym kanale, w ramach dystrybucji wielokanałowej (np. sieć agentów turystycznych oraz Internet [A. Panasiuk (red.), Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s ]

4 Elementy ważne przy dystrybucji w przedsiębiorstwie turystycznym PRODUKT TURYSTYCZNY rodzaj usług turystycznych, ich przeznaczenie, specyfika, rynek docelowy, producent LOKALIZACJA miejsca konsumpcji MARŻA wydłużony kanał dystrybucji usług turystycznych wpływa na wielkość ceny finalnej ZASOBY FINANSOWE ich wysokość i dostępność określa nakłady na bardziej dogodne i efektywne kanały dystrybucji usług turystycznych KONSUMENCI końcowych usług turystycznych INNOWACYJNOŚĆ dystrybucyjna konkurentów [A. Panasiuk (red.), Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 109]

5 Decyzje podejmowane w tworzeniu systemu dystrybucji w turystyce Długość kanałów dystrybucji, które mogą być: bezpośrednie (pojedyncze usługi, np. przejazdu, przelotu, noclegowa) lub pośrednie (np. usługi pakietowe) Szerokość kanałów (jeden lub wielu pośredników) Intensywność przepływu dóbr lub usług przez kanał Rodzaj pośredników Sposób powiązania uczestników kanału Własności kanałów Elementy logistyki [A. Panasiuk (red.), Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 110]

6 Dystrybucja pośrednia w turystyce Obejmuje wyspecjalizowanych pośredników hurtowników i detalistów, w systemie wieloszczeblowym co najmniej dwóch Pośrednikami w dystrybucji usług turystycznych są podmioty działające w obszarze rynku biur podróży, w tym: agencje turystyczne pośrednicy turystyczni działajacy tradycyjnie i wirtualnie lokalne biura zakwaterowania (np. banki kwater) giełdy i targi turystyczne (w tym wirtualne) hipermarkety (np. sieć marketów Geant) globalne systemy rezerwacji (Global Distribution Systems - GDS) turystyczne portale internetowe (internetowe platformy rezerwacyjne, np. ; ; ; ; ; ; i inne) Część podmiotów zajmuje się tylko pośrednictwem usług turystycznych, część tworzy własne oferty lub sprzedaje oferty innych podmiotów na ich zlecenie [A. Panasiuk (red.), Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 111]

7 Agencje turystyczne To podstawowa grupa detalistów w turystyce Reprezentują interesy różnych wytwórców i sprzedają ich usługi, pełniąc jednocześnie funkcję wytwórców formułujących własne kompozycje produktowe [A. Panasiuk (red.), Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 111]

8 Korzyści włączenia pośrednika do dystrybucji w turystyce Działa na dużym obszarze rynku Potencjalnym nabywcom dostarcza informacji o ofercie Dąży do wywołania popytu poprzez odpowiednią promocję (informację i reklamę) Może dostarczyć usługi komplementarne wobec oferty, którą dystrybuuje Zapewnia wygodę i oszczędza czas potencjalnych nabywców (dzięki lokalizacji i kompleksowości oferty) [A. Panasiuk (red.), Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 110]

9 Modele dystrybucji na rynku turystycznym SIECIOWY firma turystyczna korzysta z więcej niż jednego sieciowego systemu rezerwacji i sprzedaży usług niewielka możliwość ich kontroli i regulowania brak możliwości bezpośredniego kontaktu detalisty z zasobami bezpośredniego wytwórcy usług (np. hotelem) PROMIENISTY firma organizuje swój system dystrybucji na zasadzie dużej liczby porozumień z wieloma biurami podróży (w tym agentami) kanały są krótkie, jednoszczeblowe detaliści mają kontakt z zasobami bezpośr. wytwórcy usług bezpośredni wytwórca usług (np. hotel) może kształtować swój rynek docelowy MIESZANY firma uczestniczy w kilku międzynarodowych systemach rezerwacji oraz współpracuje z kilkoma biurami podróży zapewnia to możliwość kontroli własnego rynku zwiększa prawdopodobieństwo większej sprzedaży usług na rynku docelowym BEZ POŚREDNIKÓW firma opiera swój model dystrybucji na jednym /kilku kanałach rezerwacji bezpośredniej np. hotel sprzedaje usługi poprzez recepcję, stronę internetową, telefon, fax wynika ze wzrostu znaczenia indywidualności, zamożności i komfortu życia, wysokiego poziomu edukacji [A. Panasiuk (red.), Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s ]

10 Cele sprzedaży usług turystycznych CEL PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNEGO to najczęściej zysk, co wymaga: określenia, co powinna zawierać oferta usługowa jak często i ilu gościom można ją sprzedać za ile oraz gdzie ją sprzedać jak dotrzeć do potencjalnych klientów CEL TURYSTÓW to zaspokojenie potrzeb, co wiąże się z odpowiedzią na pytania: dlaczego goście kupują dany produkt turystyczny gdzie, za ile oraz jak często kupują jakie mają odczucia po nabyciu i konsumpcji WAŻNE: wypracowanie odpowiedniej strategii dystrybucji zdefiniowanie potrzeb sprzedażowych przedsiębiorstw turystycznych współpraca z pośrednikami turystycznymi Podstawowy element dystrybucji usług turystycznych to system rezerwacji [A. Panasiuk (red.), Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 114]

11 Lokalizacja w dystrybucji turystycznej Lokalizacja jest określana w dużym stopniu przez rodzaj i częstotliwość kontaktów z klientami GRUPY KONTAKTÓW: Klient przychodzi do sprzedawcy usług turystycznych lokalizacja szczególnie ważna przypadku hotelu czy biura podróży uwzględniać liczbę potencjalnych klientów, firmy konkurencyjne, w usługach hotelu walory turystyczne i usługi dodatkowe (np. hotele kasyna) Sprzedawca usług kieruje swego przedstawiciela do klienta dotyczy pośrednictwa w kupnie-sprzedaży usług hotelarskich, gastronomicznych oferta obejmuje cały pakiet usługowy dla klienta skorzystanie z usług pośrednika to najłatwiejszy sposób uzyskania informacji Kontakt na tzw. dystans lub online opiera się na systemie rezerwacyjnym (np. usługi internetowe) konsumpcja usługi następuje w terminie późniejszym w miejscu realizacji Sposób na zwiększenie dostępności usług turystycznych to system franchisingowy (możliwy dla dużych sieci z ugruntowaną marką) [A. Panasiuk (red.), Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s ]

12 Technologia telekomunikacyjna w dystrybucji turystycznej TELERECEPCJA telefoniczne zamówienie (rezerwacja) usługi za pośrednictwem recepcji stały element tradycyjnej recepcji hotelowej pozwala skrócić czas związany z formalnościami narzędzie docierania do klientów w trakcie podróży w biurach podróży formą telerecepcji jest system call center TELEMARKETING (TELEDYSTRYBUCJA, TELESPRZEDAŻ) oferowanie usług, zwykle hotelarskich, poza szczytem tygodniowym, często z pakietem usług dodatkowych, z dużym upustem dla klienta i osoby towarzyszącej aktywny gdy pracownik hotelu telefonuje i składa ofertę usługową pasywny klienci telefonują pod bezpłatny numer składając zamówienie lub zgłaszając uwagi REZERWACJA USŁUG TURYSTYCZNYCH PRZEZ INTERNET dzięki: wysłaniu zamówienia pocztą elektroniczną ( ), z ręczną rezerwacją w wewnętrznym systemie przez pracownika działu sprzedaży bezpośredniej rezerwacji ze strony internetowej, zintegrowanej z wewnętrznym systemem sprzedaży, często z automatyczną autoryzacją i potwierdzeniem zamówienia [A. Panasiuk (red.), Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s ]

13 Przyczyny wykorzystania Internetu w dystrybucji usług turystycznych Nowi, coraz tańsi pośrednicy, oferujący: Sprzedaż usług turystycznych bezpośrednio klientom Rozliczenia natychmiastowe kartą płatniczą Usługi tańszych producentów turystycznych Wyższy standard obsługi za niższą cenę Dostęp do większej liczby atrakcji turystycznych za tę samą cenę Oszczędności w kosztach dojazdu do oraz powrotu z miejsca docelowego podróży Niskie koszty korzystania z Internetu Internet staje się największym miejscem handlu elektronicznego [A. Panasiuk (red.), Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 117]

14 Korzyści zastosowania usług telekomunikacyjnych w dystrybucji w turystyce Zwiększenie integracji w kanałach sprzedaży usług turystycznych Intensyfikacja działań sprzedażowych Szerszy przepływ materiałów informacyjnych o usługach turystycznych Sprzedaż usług bezpośrednio klientom, bez pośredników Automatyzacja procesu rezerwacji usług Budowanie telekomunikacyjnej bazy informacyjnej o klientach Zbieranie informacji o działaniu konkurencji Lepsze zrozumienie zindywidualizowanych potrzeb klientów Uniezależnienie się od sezonowości składania zamówień Poprawa wizerunku przedsiębiorstwa turystycznego [A. Panasiuk (red.), Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s ]

15 Globalne systemy dystrybucji (GDS) Stworzenie zaplecza obsługującego rezerwacje lotnicze Automatyzacja sprzedaży i dystrybucji usług w jak największej liczbie hoteli, linii lotniczych, wypożyczalni samochodów - rezerwacje na dużą skalę ( kombajny sprzedaży ) Dostęp do systemu za pośrednictwem przeglądarki internetowej Wielka czwórka GDS-ów na świecie to AMADEUS, GALILEO, SABRE, WORLDSPAN WORLDSPAN obsługuje: 465 linii lotniczych hoteli agencji turystycznych 40 firm wynajmujących samochody 40 touroperatorów (organizatorów turystyki) i operatorów promów pasażerskich w 70 krajach na całym świecie Dzięki terminalom biura podróży mają wgląd w czasie rzeczywistym do wolnych pokoi hotelowych a rezerwacje są potwierdzane w ciągu 1 sek. [A. Panasiuk (red.), Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 120]

Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania. Thomas H. Davenport

Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania. Thomas H. Davenport Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania Thomas H. Davenport Profesor wizytujący w Harvard Business School Amadeus IT Group kładzie duży nacisk na minimalizację

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Rynek elektronicznych systemów B2B

Rynek elektronicznych systemów B2B Rynek elektronicznych systemów B2B Paweł Mamcarz UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Paweł Mamcarz UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

MARKETING BEZPOŚREDNI

MARKETING BEZPOŚREDNI Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną MARKETING BEZPOŚREDNI Wykład 3 I rok stacjonarne studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna Polska Organizacja Turystyczna Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 Polska Organizacja Turystyczna Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 Analizy

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie

Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie opracowanie powstało w ramach projektu TURYSTYKA SZANSĄ NA DYNAMICZNY ROZWÓJ PODKARPACKIEGO RYNKU

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na podmioty prowadzące działalność gospodarczą Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Warszawa 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 POLSKI SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

KLIENT JAKO NAJWAŻNIEJSZA WARTOŚĆ FIRMY USŁUGOWEJ

KLIENT JAKO NAJWAŻNIEJSZA WARTOŚĆ FIRMY USŁUGOWEJ Dr inż. Ryszard Ratajski * ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZADZANIA KLIENT JAKO NAJWAŻNIEJSZA WARTOŚĆ FIRMY USŁUGOWEJ Zarys treści: Globalizacja wymusza zmiany w pojmowaniu firmy i konkurencji.

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

JeDNOLitY OBSZAr płatności W euro (SepA) ZiNteGrOWANY rynek płatności DetALicZNYcH

JeDNOLitY OBSZAr płatności W euro (SepA) ZiNteGrOWANY rynek płatności DetALicZNYcH JEDNOLITY OBSZAR PŁATNOŚCI W EURO (SEPA) ZINTEGROWANY RYNEK PŁATNOŚCI DETALICZNYCH Spis treści Przedmowa 5 Wstęp 6 1. Tworzenie jednolitego obszaru płatności w euro 7 > SEPA w zarysie 7 > Potrzeba utworzenia

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

Proces usługowy jako element marketingu-mix w usługach

Proces usługowy jako element marketingu-mix w usługach Zeszyty Naukowe nr 720 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Katedra Marketingu Proces usługowy jako element marketingu-mix w usługach 1. Wprowadzenie Jedną z podstawowych cech usług jest nierozdzielność

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA

ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Bartłomiej Chinowski ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA Warszawa 2013 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW

PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW Andrzej TUBIELEWICZ *, Marcin FORKIEWICZ * PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW Streszczenie W morsko-lądowych łańcuchach transportowych logistyczne procesy integracyjne

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Korzyści z mobilności: jak zostać przedsiębiorstwem bezprzewodowym

Korzyści z mobilności: jak zostać przedsiębiorstwem bezprzewodowym Dokument techniczny Korzyści z mobilności: jak zostać przedsiębiorstwem bezprzewodowym Mobilność w biznesie to przewaga konkurencyjna. Czy Twoje przedsiębiorstwo jest gotowe zostać przedsiębiorstwem mobilnym?

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo