Marketing w turystyce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marketing w turystyce"

Transkrypt

1 Marketing w turystyce MT 5 Podstawowe i komplementarne dobra turystyczne dr inż. Jerzy Koszałka MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk

2 Dobro turystyczne Dobro lub zespół dóbr danych przez naturę, historię lub wytworzonych przez działalność ludzką, na które występuje popyt turystyczny [W. W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007, s. 103]

3 Rodzaje dóbr turystycznych DOBRA NATURALNE miejsca o specyficznym klimacie, tereny górskie, wybrzeża morskie, plaże, kąpieliska, źródła mineralne, itp. PRODUKTY PRACY LUDZKIEJ wynik działalności człowieka ukierunkowanej wyłącznie na potrzeby turystyczne albo nie związanej bezpośrednio z tymi potrzebami INNY PODZIAŁ DÓBR TURYSTYCZNYCH: PODSTAWOWE (IDEALNE) dobra naturalne i produkty pracy ludzkiej tworzone pośrednio z myślą o ruchu turystycznym KOMPLEMENTARNE (INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA) produkty pracy ludzkiej wytwarzane z myślą o turystach, warunkujące wykorzystanie walorów turystycznych [W. W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007, s ]

4 Podstawowe dobra turystyczne Odpowiadają pojęciu walory turystyczne CECHY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO średnia liczba dni słonecznych w roku, średnie temperatury powietrza, powierzchnia wód, lasów i innych naturalnych terenów turystycznych, stopień zanieczyszczenia wód, powietrza itp. WALORY HISTORYCZNO-KULTURALNE, ROZRYWKOWE, WYPOCZYN-KOWE I ZDROWOTNE zabytki historyczne i kulturalne, muzea, architektura, folklor, legendy i baśnie związane z danym obszarem, kąpieliska, źródła wód mineralnych, plaże, obiekty sportowe, wypoczynkowe itp. OBIEKTY WSPÓŁCZESNEGO BUDOWNICTWA GOSPODARCZEGO, KULTURALNEGO ITP. ośrodki miejskoprzemysłowe, port morskie, lotnicze, czy inne obiekty gospodarcze lub społeczno-kulturalne, jako wynik osiągnięć współczesnej cywilizacji (interesujący cel podróży dla zamieszkujących obszary mniej zurbanizowane) [W. W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007, s ]

5 Komplementarne dobra turystyczne /infrastruktura turystyczna/ Zespół urządzeń oraz instytucji tworzących materialnoorganizacyjne warunki rozwoju usług turystycznych Stanowią podstawę funkcjonowania i rozwoju gospodarki turystycznej danej miejscowości, regionu turystycznego lub kraju [W. W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007, s. 104]

6 Rodzaje naturalnych dóbr (walorów) turystycznych LITOSFERA rzeźba terenu, osobliwości geologiczne ATMOSFERA jakość powietrza, pokrywa śnieżna, temperatura HYDROSFERA rzeki, potoki, jeziora, zbiorniki wodne, morza, źródła mineralne SZATA ROŚLINNA lasy, osobliwości flory ŚWIAT ZWIERZĘCY ryby, ptaki, chronione gatunki fauny, zwierzyna łowna KRAJOBRAZ NATURALNY konglomeraty wymienionych elementów walorów turystycznych o wysokich wartościach estetycznych [W. W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007, s ]

7 Naturalne dobra (walory) turystyczne Występują praktycznie wszędzie, chociaż z różnym natężeniem Ulegają redukcji na skutek instrumentalnego stosunku człowieka do przyrody Czyste powietrze i woda stają się współcześnie coraz rzadszym dobrem na rynku turystycznym, giną także różne gatunki zwierząt Niezbędna jest dobrze przemyślana i konsekwentna ochrona naturalnych walorów turystycznych [W. W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007, s. 105]

8 Produkty pracy ludzkiej jako składnik walorów turystycznych Bywają nazywane walorami turystycznymi środowiska antropologicznego WALORY HISTORYCZNE: miejsca historyczne związane ze znaczącymi wydarzeniami i wybitnymi ludźmi dzieła architektury, urbanistyki oraz techniki i ich zespoły stanowiska archeologiczne i zbiory muzealne miejsca kultu religijnego WALORY WSPÓŁCZESNE: wybitne dzieła gospodarcze (np. nowe miasta) interesujące obiekty przemysłowe dzieła techniki komunikacyjnej wielkie budowle wodne wybitne dzieła architektury miejskiej interesujące obiekty współczesnej kultury (teatry, galerie, wystawy) wielkie centra handlowe i ośrodki rozrywkowe [W. W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007, s. 105]

9 Infrastruktura turystyczna Warunkuje społeczną użyteczność walorów turystycznych INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: drogi szlaki turystyczne górskie koleje linowe wyciągi narciarskie lotniska turystyczne żegluga turystyczna specjalistyczne urządzenia obiektów uzdrowiskowych sieć hotelowa sieć zakładów gastronomicznych itp. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA: biura turystyczne obiekty sportowe i wypoczynkowe urządzenia rozrywkowe informacja turystyczna itp. [W. W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007, s ]

10 Infrastruktura ogólna (paraturystyczna) Suma elementów uzupełniających infrastrukturę turystyczną, których istnienie nie zależy od rozwoju turystyki Turystyka wpływa na nie jedynie długofalowo, powodując ich przemianę, ulepszenie lub rozwój [W. W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007, s. 106]

11 Elementy infrastruktury ogólnej (paraturystycznej) Urządzenia i instytucje związane z potrzebami transportu i łączności, umożliwiające dotarcie do walorów turystycznych i poruszanie się (układ środków transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, wodnego itp.) oraz przekazywanie wiadomości na odległość (środki łączności pocztowej, telefonicznej, radiowej, telewizyjnej) Sieć zakładów oraz urządzeń noclegowych i gastronomicznych Sieć handlu detalicznego i zakłady rzemieślnicze Urządzenia infrastrukturalne o bezpośrednim i pośrednim przeznaczeniu turystycznym w zakresie wypoczynku, kultury, rozrywki, higieny, zdrowia, wychowania fizycznego Inne elementy infrastruktury ogólnej punkty informacji turystycznej, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, przewodnictwa turystycznego, placówki urzędu celnego, placówki bezpieczeństwa turystów itp. [W. W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007, s. 106]

12 Istota produktu turystycznego Wszystko to, co jest przedmiotem rynkowej wymiany, czyli to, co można zaoferować nabywcom do konsumpcji i użytkowania, a co stanowi dla nich określoną wartość Może obejmować miejsce (obszar recepcji turystycznej), usługę (pojedynczą lub pakiet turystyczny składający się z kilku usług) i pewne produkty materialne Obejmuje także wszystko, czego doświadcza odwiedzający, co w miejscu recepcji jest związane z atrakcjami, świadczeniami i usługami jakie otrzymuje i użytkuje [A. Panasiuk (red.), Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 74]

13 Produkt turystyczny w ujęciu przestrzennym Produkt złożony, kształtowany przez wiele różnych podmiotów (przedsiębiorców turystycznych, władze centralne i lokalne, organizacje turystyczne, mieszkańców) składający się z wielu pojedynczych elementów częściowo podobnych, częściowo heterogenicznych, ale zawsze komplementarnych, takich jak: zbiór (pakiet) dóbr podstawowych walorów turystycznych, które mają charakter przyrodniczy i antropogeniczny dobra materialne, np. pamiątki, mapy, sprzęt turystyczny usługi przy wykorzystaniu urządzeń turystycznych i paraturystycznych Proces nabywania produktu turystycznego odbywa się: już w miejscu zamieszkania turysty w czasie podróży tam i spowrotem oraz w miejscu docelowym podróży turystycznej [A. Panasiuk (red.), Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 75]

14 Najważniejsze składniki ogólnego produktu turystycznego ATRAKCJE TURYSTYCZNE miejsca docelowego, np. środowisko naturalne, klimat, zabytki, interesujące obiekty architektoniczne, ogrody, centra handlowe, atrakcje kulturowe i religijne, a także kultura i obyczaje mieszkańców INFRASTRUKTURA miejsca docelowego baza noclegowa, gastronomiczna, transport w miejscu docelowym, sieć handlu detalicznego, zakłady usługowe itp. DOSTĘPNOŚĆ miejsca docelowego: środki transportu, a także infrastruktura WIZERUNEK miejsca docelowego, istniejący w świadomości potencjalnych klientów i mający ogromny wpływ na podejmowane przez nich decyzje o wyjeździe w określone miejsce CENA, uzależniona m. in. od standardu świadczonych usług, pory roku, miejsca, środka transportu, zaplecza gastronomicznego [A. Panasiuk (red.), Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 75]

15 Produktem turystycznym jest: Wszystko to, co kupuje turysta w związku z podróżą turystyczną Zbiór zarówno dóbr, jak i usług nabywanych przez turystów, walorów turystycznych, z których korzystają, a które są dla nich szczególnym przedmiotem zainteresowania Pojedyncza usługa lub pakiet wzajemnie powiązanych, spójnych i komplementarnych usług, zaspokajających potrzeby turystów [A. Panasiuk (red.), Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 75]

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ USŁUG TURYSTYCZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH UZDROWISKOWYCH

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ USŁUG TURYSTYCZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH UZDROWISKOWYCH CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ USŁUG TURYSTYCZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH UZDROWISKOWYCH Opracowanie zostało dofinansowane przez Departament Turystyki Ministerstwa Gospodarki Kraków 2005r.

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2013

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2013 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

PRODUKT TURYSTYCZNY W UJĘCIU MARKETINGOWYM A TURYSTYKA

PRODUKT TURYSTYCZNY W UJĘCIU MARKETINGOWYM A TURYSTYKA Słupskie Prace Geograficzne 1 2003 Dariusz Fijałkowski Instytut Geografii Pomorska Akademia Pedagogiczna Słupsk PRODUKT TURYSTYCZNY W UJĘCIU MARKETINGOWYM A TURYSTYKA Istnieje wiele definicji produktu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN KWIECIEŃ 2010 Spis treści WSTĘP........2 ROZDZIAŁ I... 5 1. Turystyka i zagospodarowanie turystyczne w literaturze.......5 1.1. Definicja turystyki.....5

Bardziej szczegółowo

Podstawy wiedzy o turystyce

Podstawy wiedzy o turystyce Dr Piotr Gryszel Podstawy wiedzy o turystyce Literatura przedmiotu Alejziak W. (2000), Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wyd. ALBIS, Kraków. Gaworecki W.W. (2007), Turystyka, PWE, Warszawa. Niezgoda

Bardziej szczegółowo

TURYSTYCZNE I REKREACYJNE FUNKCJE LASU W ASPEKCIE MARKETINGOWYM

TURYSTYCZNE I REKREACYJNE FUNKCJE LASU W ASPEKCIE MARKETINGOWYM SIM23:Makieta 1 12/10/2009 3:30 PM Strona 65 TURYSTYCZNE I REKREACYJNE FUNKCJE LASU W ASPEKCIE MARKETINGOWYM Agnieszka Mandziuk, Krzysztof Janeczko Streszczenie W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

PROGRAM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO PROGRAM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Praca pod redakcją Marzeny Wanagos PUBLIKACJĘ SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA GOSPODARKI I PRACY GDAŃSK 2004 WYDAWCA Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2013

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2013 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, jako nowy produkt turystyczny

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, jako nowy produkt turystyczny ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna Wydział Turystyki i Rekreacji Agnieszka Borowska Album nr 19308 Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, jako nowy produkt turystyczny Praca licencjacka

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Sporządził: Adam Puza Ełk, sierpień 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Założenia wstępne... 4 3. Metodologia, analizy, badania, działania...

Bardziej szczegółowo

REGION (OBSZAR) JAKO PRODUKT TURYSTYCZNY. Różnorodne podejście do definicji obszaru jako produktu turystycznego

REGION (OBSZAR) JAKO PRODUKT TURYSTYCZNY. Różnorodne podejście do definicji obszaru jako produktu turystycznego Mirosław MARCZAK Jacek BORZYSZKOWSKI ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA REGION (OBSZAR) JAKO PRODUKT TURYSTYCZNY Zarys treści: W artykule przedstawiono różnorodne koncepcje postrzegania obszaru

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy na lata 2013-2020

Program rozwoju produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy na lata 2013-2020 Program rozwoju produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy na lata 2013-2020 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZANIE DO PROGRAMU ROZWOJU I PROMOCJI PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH NA OBSZARZE RZEKI DRAWY NA LATA 2013-2020...

Bardziej szczegółowo

CELE I GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI I REKREACJI

CELE I GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI I REKREACJI ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO KONCEPCJA PROGRAMOWO PRZESTRZENNA ROZWOJU TURYSTYKI I REKREACJI CELE I GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI I REKREACJI Lublin, sierpień 2008 DYREKTOR BIURA Henryk

Bardziej szczegółowo

Ws p ó ł c z e s n e t r e n d y f u n k c j o n o w a n i a

Ws p ó ł c z e s n e t r e n d y f u n k c j o n o w a n i a Ws p ó ł c z e s n e t r e n d y f u n k c j o n o w a n i a u z d r o w i s k - k l a s t e r i n g Redakcja naukowa: Jan Hermaniuk, Jan Krupa Rzeszów 2010 Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

PRODUKT AGROTURYSTYCZNY JAKO NARZĘDZIE KONKURENCJI W ZMIENIAJĄCYM SIĘ OTOCZENIU

PRODUKT AGROTURYSTYCZNY JAKO NARZĘDZIE KONKURENCJI W ZMIENIAJĄCYM SIĘ OTOCZENIU Iwona Wilk Katedra Ekonomii i Marketingu Politechnika Łódzka PRODUKT AGROTURYSTYCZNY JAKO NARZĘDZIE KONKURENCJI W ZMIENIAJĄCYM SIĘ OTOCZENIU Wstęp Polska oferta agroturystyczna stoi obecnie przed dużymi

Bardziej szczegółowo

Renata Tylińska. Turystyka. Tom III. Marketing usług turystycznych. Podręcznik. technik obsługi turystycznej. kwalifikacja T.14

Renata Tylińska. Turystyka. Tom III. Marketing usług turystycznych. Podręcznik. technik obsługi turystycznej. kwalifikacja T.14 Renata Tylińska Turystyka. Tom III Marketing usług turystycznych Podręcznik technik obsługi turystycznej kwalifikacja T.14 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PLEŚNEJ

URZĄD GMINY W PLEŚNEJ URZĄD GMINY W PLEŚNEJ Raport z działania w ramach projektu Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05] Ministerstwo Edukacji Narodowej 341[05]/T,SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr Maria Peć mgr Iwona Michniewicz

Bardziej szczegółowo

Produkt turystyczny regionu podejście marketingowe

Produkt turystyczny regionu podejście marketingowe Janusz Olearnik Produkt turystyczny regionu podejście marketingowe Rozważania niniejszego opracowania skupiają się wokół trzech kluczowych pojęć: region, produkt turystyczny oraz marketing. Region stanowi

Bardziej szczegółowo

Poznań 2015. Fundacja Partnerzy dla Samorządu ul. Grottgera 16/2, 60-758 Poznań www.partners.org.pl

Poznań 2015. Fundacja Partnerzy dla Samorządu ul. Grottgera 16/2, 60-758 Poznań www.partners.org.pl PAR TNERZY DLA SA MORZĄD U Poznań 2015 Fundacja Partnerzy dla Samorządu ul. Grottgera 16/2, 60-758 Poznań www.partners.org.pl Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu Wzmocnienie współpracy członków

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA NA OBSZARACH MIEJSKICH UWARUNKOWANIA ROZWOJU NARZĘDZIA PROMOCJI

TURYSTYKA NA OBSZARACH MIEJSKICH UWARUNKOWANIA ROZWOJU NARZĘDZIA PROMOCJI TURYSTYKA NA OBSZARACH MIEJSKICH UWARUNKOWANIA ROZWOJU NARZĘDZIA PROMOCJI Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TURYSTYKA NA OBSZARACH MIEJSKICH UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Małopolska Wyższa Szkołą Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Zarządzania i Turystyki

Małopolska Wyższa Szkołą Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Zarządzania i Turystyki Małopolska Wyższa Szkołą Ekonomiczna w Tarnowie Wydział Zarządzania i Turystyki Joanna Michalik Nr albumu: 12557 Wykorzystanie technologii informatycznych w turystyce w XXI wieku Praca magisterska Na kierunku

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku DOKUMENT RZĄDOWY przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2008 r. Warszawa, wrzesień 2008 r. 1 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA EKONOMICZNA im. OSKARA LANGEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ GOSPODARKI REGIONALNEJ I TURYSTYKI w JELENIEJ GÓRZE. BARBARA DANEK Nr albumu: 92157

AKADEMIA EKONOMICZNA im. OSKARA LANGEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ GOSPODARKI REGIONALNEJ I TURYSTYKI w JELENIEJ GÓRZE. BARBARA DANEK Nr albumu: 92157 AKADEMIA EKONOMICZNA im. OSKARA LANGEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ GOSPODARKI REGIONALNEJ I TURYSTYKI w JELENIEJ GÓRZE BARBARA DANEK Nr albumu: 92157 ROLA KOŚCIOŁÓW TYPU STAVE W ROZWOJU TURYSTYKI W WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO Wydanie I. Ark. Wyd. 12,0. Ark. Druk. 16,7. Format B5. USPol 59/07

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO Wydanie I. Ark. Wyd. 12,0. Ark. Druk. 16,7. Format B5. USPol 59/07 Artykuły wydrukowane zgodnie z materiałami dostarczonymi przez Autorów. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i styl artykułów. Rada Wydawnicza Stanisław Czepita, Maria Czerpaniak-Walczak,

Bardziej szczegółowo

MIASTO I JEGO PRODUKTY

MIASTO I JEGO PRODUKTY Małgorzata Czornik Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach MIASTO I JEGO PRODUKTY Wprowadzenie Historia rozwoju cywilizacyjnego ludzkości to kronika powstawania i ewolucji miast. Są one najlepszym przykładem

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZESTRZENNE OBSZARÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH w świetle obowiązujących regulacji prawnych

PLANOWANIE PRZESTRZENNE OBSZARÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH w świetle obowiązujących regulacji prawnych Planowanie przestrzenne obszarów turystycznych i rekreacyjnych... Człowiek i Środowisko 38 (3-4) 2014, s. 69-90 Cezary Maliszewski PLANOWANIE PRZESTRZENNE OBSZARÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH w świetle

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Paweł Dziekański* Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Promotion as part of the JTS s communication with the environment Wstęp Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

SZLAKI TURYSTYCZNE - ZAGOSPODAROWANIE, ATRAKCJA CZY PRODUKT TURYSTYCZNY?

SZLAKI TURYSTYCZNE - ZAGOSPODAROWANIE, ATRAKCJA CZY PRODUKT TURYSTYCZNY? dr Andrzej Stasiak (Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi) SZLAKI TURYSTYCZNE - ZAGOSPODAROWANIE, ATRAKCJA CZY PRODUKT TURYSTYCZNY? 1. Wstęp Istotą i sednem wędrowania jest trasowanie, czyli wyznaczanie

Bardziej szczegółowo