Marketing usług hotelarskich Marek Turkowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marketing usług hotelarskich Marek Turkowski"

Transkrypt

1 Marketing usług hotelarskich Marek Turkowski Książka zawiera kompletne studium usługi hotelarskiej jako produktu, a także zagadnień związanych z jakością, ceną i promocją usług hotelarskich. Za szczególną zaletę książki można uznać liczne przykłady z praktyki hotelarskiej w kraju i za granicą, których w niniejszym, uaktualnionym i rozszerzonym III wydaniu znajdzie Czytelnik około 160. Zmiany w obecnym wydaniu polegają na uwzględnieniu najnowszej wiedzy na temat nowych form produktu, globalizacji, łańcuchów hotelarskich, nowych narzędzi promocji i dystrybucji (Internet, sprzedaż bezpośrednia, telefonia komórkowa). Autor podaje też nowe dane statystyczne. Książka jest przeznaczona dla uczniów oraz studentów kierunków związanych z turystyką i hotelarstwem. Hotelarzom ksiażka pomoże zaś usystematyzować oraz uzupełnić wiedzę praktyczną. Wstęp Rozdział 1. Wprowadzenie w problematykę hotelarstwa 1.1. Pojęcie hotelu i zakładu hotelarskiego Hotel Obiekty hotelarskie Inne określenia hoteli i obiektów hotelarskich 1.2. Ważniejsze pojęcia związane z hotelarstwem Usługi hotelarskie Hotelarstwo a gastronomia Łańcuch i grupa hoteli 1.3. Najważniejsze mierniki charakteryzujące hotelarstwo i jego usługi Mierniki wielkości bazy usługowej hotelarstwa Mierniki usług hotelarskich Mierniki usług noclegowych Mierniki usług gastronomicznych 1.4. Najważniejsze cechy usługi hotelarskiej Jedność miejsca produkcji i konsumpcji usługi Komplementarność usług Inne cechy usługi hotelarskiej 1.5. Rozwój i wielkość bazy usługowej hotelarstwa w Polsce Sytuacja po II wojnie światowej Rozbudowa w latach siedemdziesiątych XX w Stan wojenny Transformacja ustrojowa Największe przedsiębiorstwa działające w hotelarstwie Polska a Europa 1.6. Hotelarstwo a globalizacja

2 Rozdział 2. Usługa hotelarska jako produkt 2.1. Istota produktu 2.2. Potrzeby człowieka a usługi hotelarskie Hotel jako cel podróży 2.3. Niektóre elementy produktu a zaspokojenie potrzeb klienta Potrzeba zamieszkania Potrzeba posiłku Potrzeba bezpieczeństwa Potrzeba komunikacji Potrzeba pracy Potrzeba rekreacji Potrzeba rozrywki Potrzeby podróżnych niepełnosprawnych Osoby poruszające się za pomocą wózków inwalidzkich Osoby poruszające się za pomocą kul, protez, lasek i balkoników Osoby głuche, głuchonieme i niedosłyszące Osoby niedowidzące Potrzeba opieki nad dziećmi Elastyczność oferty - jej uwarunkowania Potrzeby wyższych rzędów 2.4. Usługa hotelarska a użyteczność produktu Cykl życia produktu Pojęcie nowego produktu Przedłużanie cyklu życia produktu Zmiany warunków zamieszkania a rozwój usług hotelarskich Postęp techniczno-ekonomiczny 2.5. Segmentacja rynku Indywidualni goście przybywający na wypoczynek Indywidualni goście podróżujący służbowo Konferencje pobytowe Grupy turystyczne Konferencje miejscowe Klienci przejezdni Klienci miejscowi Bankiety i inne imprezy gastronomiczne 2.6. Niektóre kierunki rozwoju produktu Aktywny wypoczynek Wypoczynek na wsi Komfort w wiejskim otoczeniu Hotel-leśniczówka Hotele trzeciego wieku Hotelarstwo sanatoryjne SPA w hotelu Usługi hotelarskie jako działalność uzupełniająca Automatyzacja usług Outsourcing Posiłki w systemie bufetu Businesswomen w hotelu Hotel-igloo

3 Hotel w zamku Hotel w fabryce Rozdział 3. Jakość usług hotelarskich 3.1. Marketingowe znaczenie opinii klienta Zależność między jakością a popytem Przepływ informacji od klientów Skargi klientów jako źródło inspiracji Pozyskiwanie opinii klienta Ułatwienie wyrażania opinii przez klienta Skłanianie klienta do wyrażania opinii Znaczenie właściwego reagowania na reklamacje Jakość - pojęcie subiektywne czy obiektywne? Aspekty oceny jakości usług Zakres obserwacji Stopień usystematyzowania obserwacji Częstotliwość obserwacji Punkt odniesienia oceny 3.2. Jakość usług a kategoryzacja Kategoryzacja zakładów hotelarskich w Polsce Kategoryzacja zakładów hotelarskich we Francji Kategoryzacja zakładów hotelarskich w Niemczech Porównanie norm kategoryzacyjnych w niektórych krajach Marketingowe znaczenie kategoryzacji 3.3. Zarządzanie przez jakość (TQM) Znaczenie klienta w systemie jakości Proces tworzenia jakości i jego ocena 3.4. Jakość usług hotelarskich a normy ISO Jakość według norm ISO Cechy usługi i cechy procesów usługi Aspekty systemu jakości Elementy operacyjne systemu jakości Normy ISO a hotelarstwo 3.5. Systemy jakości usług w niektórych łańcuchach hoteli System jakości w hotelach grupy Accor Audyty jakości usług w łańcuchach hoteli 3.6. Inne systemy oceny jakości usług Rekomendacja zakładów Konkurs Złoty Klucz Inne konkursy Porównanie różnych systemów oceny jakości usług Jakość jako pojęcie obiektywne 3.7. Zakłócenia jakości usług hotelarskich i sposoby przeciwdziałania Zakłócenia jakości usług Przeciwdziałanie obniżce jakości Przeciwdziałanie przejściowemu obniżeniu jakości usług Załatwianie reklamacji 3.8. Ekonomiczne aspekty jakości usług hotelarskich Jakość usług hotelarskich a koszty z tytułu amortyzacji

4 Jakość usług hotelarskich a koszty osobowe Jakość usług hotelarskich a koszty materiałów i surowców Jakość usług hotelarskich a koszty remontów i wyposażenia Jakość usług hotelarskich a usługi obce Rozdział 4. Ceny w hotelarstwie 4.1. Uwagi wstępne 4.2. Cena - nieodłączny element produktu 4.3. Związek cen z różnymi parametrami ekonomicznymi Związek cen z popytem Regulowanie popytu za pomocą cen Regulowanie cen na podstawie popytu Segmentacja rynku w aspekcie cen Ceny a koszty Ceny a działalność przedsiębiorstw konkurencyjnych Cena a ryzyko zapłaty Ceny usług a rynek pieniężny Ceny a jakość usług. Ceny sprawiedliwe 4.4. Podwyżki cen Nieuchronność podwyżek cen Wybór terminu podwyżki cen Wielkość podwyżek cen 4.5. Obniżki cen Zagadnienie zmienności kosztów w hotelarstwie Koszty stałe Koszty zmienne Koszty względnie stałe Granice obniżek cen Obniżki cen dla turystyki grupowej Turystyka grupowa a działalność gastronomiczna Ceny noclegów dla grup turystycznych Pozasezonowe obniżki cen Obniżki cen a pogorszenie się jakości usług Trwałe i nieodwracalne pogorszenie jakości usług Długotrwałe pogorszenie jakości usług Krótkotrwałe pogorszenie jakości usług Zastosowanie strategii zróżnicowania cen do celów obniżki cen 4.6. Równowaga cen na rynku usług hotelarskich Cena równowagi Równowaga cen wobec produktów konkurencyjnych Równowaga cen wewnątrz przedsiębiorstwa 4.7. Ceny usług dodatkowych Usługi komplementarne Usługi fakultatywne Usługi towarzyszące 4.8. Techniki tworzenia cen Usługi hotelarskie a kosztowa kalkulacja cen Kalkulacja cen oparta na parametrach jakościowych Pierwsza cena w nowym hotelu

5 Kalkulacja cen w gastronomii 4.9. Inne zagadnienia związane z cenami Elastyczność polityki cen Ekspozycja cen - cenniki, jadłospisy, oferty Rozdział 5. Promocja usług hotelarskich 5.1. Promocja jako strategia marketingowa 5.2. Funkcje i środki reklamy Funkcje reklamy Środki reklamy Reklama prasowa Reklama radiowa Reklama telewizyjna Tablice drogowe Znaki drogowe Wydawnictwa specjalistyczne Internet Telefonia komórkowa Książki telefoniczne Inne wydawnictwa Upominki i druki Inne środki reklamy Adresaci reklamy Pomysły reklamowe 5.3. Public relations 5.4. Sponsoring 5.5. Sprzedaż osobista jako środek promocji 5.6. Telemarketing 5.7. Programy lojalnościowe ACCOR Favourite Guest Card Orbis Gold Club 5.8. Grupa hoteli jako ułatwienie promocji Minotel Polskie grupy hoteli Inne rozwiązania 5.9. Inne formy promocji Znak towarowy w hotelarstwie Planowanie działań promocyjnych Rozdział 6. Sprzedaż usług hotelarskich 6.1. Rynek usług hotelarskich Charakterystyka nabywców Strategia dystrybucji Jedność polityki handlowej przedsiębiorstwa hotelarskiego 6.2. Proces sprzedaży Znaczenie baz danych Rola ludzi w sprzedaży usług

6 Cechy sprzedawcy Efekt pierwszego wrażenia Rozmowa telefoniczna Znaczenie sprzedaży osobistej Cross-selling 6.3. Sprzedaż a internet 6.4. Sprzedaż dla klientów indywidualnych Rezerwacja usług noclegowych Termin ważności rezerwacji Przedpłaty Zaplata z góry Ograniczenie kredytowania 6.5. Sprzedaż dla biur podróży Umowa z biurem podróży Umowa alotmentu 6.6. Sprzedaż usług obcych przez zakład hotelarski Rozdział 7. Miejsce marketingu w przedsiębiorstwie hotelarskim 7.1. Organizacja działań marketingowych 7.2. Elementy planowania marketingowego Marketing-mix Wybór między produktami o różnym zespole właściwości Wybór miejsca, gdzie produkt jest dostępny Wybór właściwego poziomu cen Wybór form i środków promocji Plan marketingowy Streszczenie (wprowadzenie) Analiza sytuacji marketingowej Analiza SWOT Cele planu Strategia marketingowa Inne elementy planu 7.3. Tworzenie oferty 7.4. Badania rynku Cel i organizacja badań Badania zbiorowości klientów Badania ankietowe Baza danych o klientach Konkurencja Bibliografia Indeks rzeczowy