DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012 r. zgodnie z załącznikami od 1 do 15. Prezydent Miasta Mirosław Lenk

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz Plan po zmianach dochodów za 2012 r. Rodzaj zadania: Poroz. z AR w złotych Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 27 marca 2013r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Działalność usługowa 8 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 8 00 podstawie porozumień z organami administracji rządowej Oświata i wychowanie 9 995,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 9 995,00 podstawie porozumień z organami administracji rządowej bieżące razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 60 Oświata i wychowanie 4 80 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 80 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 00

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 8 00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego bieżące razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe Transport i łączność ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 majątkowe razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Rolnictwo i łowiectwo w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Transport i łączność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust ,00 pkt 2 i Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Wpływy z różnych dochodów 3 90 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny Podatek od środków transportowych

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Różne rozliczenia ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostałe odsetki Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Oświata i wychowanie ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust ,00 pkt 2 i Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 316, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 708,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz Pomoc społeczna ,60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust ,00 pkt 2 i Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Edukacyjna opieka wychowawcza w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z opłaty produktowej Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług ,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz Wpływy z różnych dochodów ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych dochodów Kultura fizyczna ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów ,00 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł bieżące razem: ,60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe Transport i łączność ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 własnych gmin (związków gmin) Gospodarka mieszkaniowa ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego ,00 nieruchomości Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Kultura fizyczna ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), ,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) majątkowe razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Administracja publiczna ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 9 274,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ochrona zdrowia 4 87 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 4 87 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji ,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: ,10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: ,70 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

10 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 27 marca 2013r. Realizacja planu dochodów za 2012 r. Rodzaj zadania: Porozumienia z AR w złotych Dział Rozdział Nazwa Wykonanie bieżące 710 Działalność usługowa 8 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2020 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Oświata i wychowanie 9 097,81 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2020 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 9 097,81 rządowej bieżące razem: ,81 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rodzaj zadania: Porozumienia z JST Dział Rozdział Nazwa Wykonanie bieżące 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,24 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 1 60 terytorialnego 801 Oświata i wychowanie 4 80 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Edukacyjna opieka wychowawcza 7 70

11 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 7 70 terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego bieżące razem: ,24 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Wykonanie bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo ,06 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 432, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 383,25 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 58,83 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 600 Transport i łączność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0580 innych jednostek organizacyjnych 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Wpływy z różnych opłat ,08 3, , ,46

12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których ,85 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 710 Działalność usługowa ,58 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 167, Wpływy z usług 0970 Wpływy z różnych dochodów 750 Administracja publiczna ,51 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,41 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,20 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2700 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2708 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2709 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , , ,29 318, , , , ,90 139, , , ,50

13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,80 50, , Podatek od czynności cywilnoprawnych Różne rozliczenia w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostałe odsetki 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 801 Oświata i wychowanie ,41 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust ,67 pkt 2 i Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 575, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Podatek dochodowy od osób prawnych 0320 Podatek rolny 0340 Podatek od środków transportowych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0360 Podatek od spadków i darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek od nieruchomości , , Podatek leśny 3 218, , , , Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , , , Wpływy z różnych opłat , , Pozostałe odsetki 2 943, , , Środki na uzupełnienie dochodów gmin , , , Wpływy z różnych opłat ,36

14 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,64 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów ,20 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt ,26 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt ,82 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 7 316,00 (związków gmin) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących jednostek ,98 sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 4 00 pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań 2701 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,82 pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań 2708 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,57 pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań 2709 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,20 pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których ,18 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 851 Ochrona zdrowia 7 438,53 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostałe odsetki 136,93 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 7 301,60 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 852 Pomoc społeczna ,10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust ,01 pkt 2 i Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 37, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 627, , ,61

15 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych ,23 do sektora finansów publicznych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,98 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych opłat , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z opłaty produktowej 0580 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,94 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 4 876, , ,86 514, , , Pozostałe odsetki 104, , , , , , ,00 120, , Wpływy z różnych dochodów ,69

16 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 23,98 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 926 Kultura fizyczna ,76 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust ,66 pkt 2 i Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 5 351,91 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 790, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 8 110,17 877, ,04 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów ,66 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 2 636,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości bieżące razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z ,92 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,06 majątkowe 600 Transport i łączność ,27 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,27 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 własnych gmin (związków gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa ,81 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

17 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz Administracja publiczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Oświata i wychowanie ,13 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 830, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6280 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,04 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust ,04 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

18 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Kultura fizyczna ,43 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust ,43 pkt 2 i 3 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z ,43 innych źródeł majątkowe razem: ,68 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,30 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Wykonanie bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo ,10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,10 (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 851 Ochrona zdrowia w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,

19 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 78 (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna ,28 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostałe odsetki 5 100, Wpływy z różnych dochodów ,39 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,14 (związkom gmin) ustawami 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: ,38 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: ,11 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ,22 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

20 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 27 marca 2013r. Realizacja dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg. ich źródeł za 2012 rok Za okres: od do Nazwa grupy, źródło dochodu Plan pierwotny wg pozycji Plan wg pozycji na Wykonanie % wyk. p.p. Własne , , ,68 105,04 % 010 Rolnictwo i łowiectwo ,06 101,74 % dochód bieżący w tym: ,06 101,74 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 432,98 --,-- % Kary umowne ZWIK, zgodnie z notami księgowymi 1 432,98 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 58,83 --,-- % Zwrot środków - zmniejszenie zakresu prac ZWIK 58,83 --,-- % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) % Usuwanie skutków powodzi % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 383,25 --,-- % Czynsz dzierżawny koła łowieckie 1 383,25 --,-- % 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących % Dożynki % 600 Transport i łączność , ,93 146,71 % dochód bieżący w tym: ,66 114,23% 0690 Wpływy z różnych opłat ,88 --,-- % Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych ,88 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 111,07 --,-- % Odszkodowanie TUW 8 111,07 --,-- % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 355,40 --,-- % Kary umowne, zgodnie z notami księgowymi 5 355,40 --,-- % 0690 Wpływy z różnych opłat ,20 107,29 % Upomnienia dotyczące opłaty dodatkowej za parkowanie 756,80 --,-- % Strefa płatnego parkowania ,40 107,16 % 0920 Pozostałe odsetki 3,56 --,-- % Odsetki dotyczące opłaty dodatkowej za parkowanie 3,56 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 651,55 --,-- % Odszkodowania za szkody, w tym PZU 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Złomowanie pojazdów - NFOŚiGW 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 651,55 --,-- % % % % Usuwanie skutków powodzi % dochód majątkowy w tym: 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,27 281,72% ,27 --,-- % Remont ulicy Fabrycznej wraz ze skrzyżowaniem z ul.szkolną - pomoc jst ,27 --,-- % 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Remont ulicy Fabrycznej wraz ze skrzyżowaniem z ul.szkolną - dotacja budżet państwa , ,00 10 % , ,00 10 % 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,27 89,48 % dochód bieżący w tym: ,46 129,20% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,85 --,-- %

21 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 21 Poz Zwrot dotacji MZB (Londzina, Basztowa) ,85 --,-- % 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,75 101,77 % Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,75 101,77 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 940,30 --,-- % Nieterminowa realizacja zleceń i umów 1 940,30 --,-- % 0690 Wpływy z różnych opłat ,70 --,-- % Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy ,70 --,-- % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,02 144,31 % Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej ,02 144,31 % 0920 Pozostałe odsetki ,29 --,-- % Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami ,29 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,55 559,14 % Wypłata z tytułu gwarancji, zwroty kosztów hipoteki i rozgraniczenia nieruchomości ,23 --,-- % Wycena nieruchomości ,32 21,94 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 385,00 --,-- % Koszty procesu - zwrot 5 385,00 --,-- % dochód majątkowy w tym: , ,81 78,16% 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,11 341,44 % Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,11 341,44 % 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,70 74,46 % Sprzedaż nieruchomości gminnych , ,70 74,46 % 710 Działalność usługowa ,58 --,-- % dochód bieżący w tym: ,58 --,-- % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 167,02 --,-- % Kara umowna zgodnie z notą księgową 167,02 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,37 --,-- % Koszty procesu, koszty postępowania kasacyjnego - zwrot ,37 --,-- % 0830 Wpływy z usług 318,19 --,-- % Postanowienie, sygnatura akt INC 1048/11 318,19 --,-- % 750 Administracja publiczna , , ,51 80,10 % dochód bieżący w tym: , ,10 77,19% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 139,50 --,-- % Prowizja z tytułu prac zleconych 139,50 --,-- % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,20 112,46 % Najem i dzierżawa Urząd Miasta ,20 112,46% 0920 Pozostałe odsetki 1,16 --,-- % Odsetki - umowa najmu 1,16 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,09 80,76 % Różne dochody(min.obsługa ubezp. PZU, terminowa wpłata podatku dochodowego) ,95 --,-- % Podatek VAT ,14 80,25 % Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - urząd 8 585,00 % 0970 Wpływy z różnych dochodów % Gala Boksu Zawodowego % 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,15 83,24 %

22 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 22 Poz Jubileusz współpracy partnerskiej ,15 83,24 % dochód majątkowy w tym: ,-- % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,-- % Wpływy ze sprzedaży samochodu służbowego ,-- % dochód bieżący z tytulu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Jarmark Bożonarodzeniowy Racibórz-Krawarz (UM)-Stowarzyszenie Gmin dorzecza Górnej Odry-POWT - środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich lecie współpracy partnerskiej Racibórz-Opava (UM) Stowarzyszenie Gmin dorzecza Górnej Odry - POWT - środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł lecie współpracy partnerskiej Racibórz-Opava (UM) Stowarzyszenie Gmin dorzecza Górnej Odry - POWT - współfinansowanie krajowe 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Sprawny samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego - POKL - środki europejskie 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Sprawny samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego - POKL - współfinansowanie krajowe , , ,41 70,69% , , ,23 54,18 % , ,00 % ,23 101,09 % 9 769,50 --,-- % 9 769,50 --,-- % ,78 134,05 % ,78 134,05 % ,90 134,05 % ,90 134,05 % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,89 155,96 % dochód bieżący w tym: ,89 155,96% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,60 100,55 % Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - OSP ,60 100,55 % 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,80 150,73 % Mandaty - Straż Miejska ,80 150,73 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 50,21 --,-- % Kara umowna zgodnie z notą księgową 50,21 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 245,28 --,-- % Spłata należności Straż Miejska 4 245,28 --,-- % 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,73 107,83 % dochód bieżący w tym: , ,73 107,83% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,24 126,64 % Karta podatkowa - osoby fizyczne ,24 126,64 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 660,03 --,-- % Odsetki od nieterminowych wpłat - karta podatkowa osoby fizyczne 660,03 --,-- % 0310 Podatek od nieruchomości , , ,05 104,22 % Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne , , ,05 104,22 % 0320 Podatek rolny ,00 221,12 % Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne ,00 221,12 % 0330 Podatek leśny ,00 105,00 % Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne ,00 105,00 % 0340 Podatek od środków transportowych ,70 86,87 % Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne ,70 86,87 % 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 102,82 % Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne ,00 102,82 % 0690 Wpływy z różnych opłat 748,00 --,-- % Upomnienia podatkowe - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne 748,00 --,-- %

23 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 23 Poz Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,18 99,81 % Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne ,18 99,81 % 0310 Podatek od nieruchomości ,40 124,86 % Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne ,40 124,86 % 0320 Podatek rolny , ,18 131,65 % Podatek rolny - osoby fizyczne , ,18 131,65 % 0330 Podatek leśny 593,00 --,-- % Podatek leśny - osoby fizyczne 593,00 --,-- % 0340 Podatek od środków transportowych ,37 96,63 % Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne ,37 96,63 % 0360 Podatek od spadków i darowizn ,20 210,53 % Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne ,20 210,53 % 0430 Wpływy z opłaty targowej ,79 76,02 % Opłata targowa ,79 76,02 % 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,10 116,73 % Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne ,10 116,73 % 0690 Wpływy z różnych opłat ,70 --,-- % Upomnienia podatkowe - osoby fizyczne ,70 --,-- % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,05 151,81 % Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne ,05 151,81 % 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,43 97,98 % Opłata skarbowa ,43 97,98 % 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,99 71,17 % Opłata eksploatacyjna ,99 71,17 % 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,41 114,02 % Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,41 114,02 % 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,81 71,03 % Udzielenie, zmiana licencji Taxi 813,20 --,-- % Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń ,16 68,76 % Renta planistyczna 5 546,45 --,-- % 0690 Wpływy z różnych opłat 193,60 --,-- % Koszty upomnień 193,60 --,-- % 0920 Pozostałe odsetki 2 943,21 --,-- % Odsetki - zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń 2 943,21 --,-- % 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 103,17 % Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , , ,00 103,17 % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,29 154,29 % Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ,29 154,29 % 758 Różne rozliczenia , , ,17 101,36 % dochód bieżący w tym: , , ,17 101,36% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 10 % Część oświatowa subwencji ogólnej , , ,00 10 % 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin ,00 --,-- % Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin ,00 --,-- % 0920 Pozostałe odsetki ,17 155,06 % Odsetki od środków na rachunkach bankowych ,17 155,06 %

24 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 24 Poz Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 10 % Część równoważąca subwencji ogólnej , , ,00 10 % 801 Oświata i wychowanie , , ,54 89,80 % dochód bieżący w tym: , ,74 96,22% 0690 Wpływy z różnych opłat 339,00 --,-- % Za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw 303,00 --,-- % Nauka pływania - dochody jednostek oświatowych 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 36,00 --,-- % ,23 151,74 % dochody z najmu i dzierżawy szkoły podstawowe ,23 151,74 % 0830 Wpływy z usług ,70 97,19 % Nauka pływania - dochody jednostek oświatowych ,70 97,19 % 0920 Pozostałe odsetki 26,00 --,-- % Odsetki - dochody z najmu i dzierżawy szkoły podstawowe 26,00 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,97 72,20 % Różne dochody szkoły podstawowe 581,98 --,-- % Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia media ,99 70,26 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) % Radosna szkoła % 0690 Wpływy z różnych opłat ,21 81,60 % Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie ,21 81,60 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,62 107,52 % Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola ,62 107,52 % 0920 Pozostałe odsetki 992,54 --,-- % Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - odsetki od nieterminowych wpłat 992,54 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 758,17 --,-- % Odszkodowania za szkody 6 758,17 --,-- % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,18 --,-- % Zwrot dotacji przedszkole niepubliczne ,18 --,-- % 0690 Wpływy z różnych opłat ,72 93,01 % Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne ,72 93,01 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,40 95,99 % Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne ,40 95,99 % 0920 Pozostałe odsetki 238,45 --,-- % Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne - odsetki od nieterminowych płatności 238,45 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 450,10 --,-- % Odszkodowania za szkody w tym HESTIA 2 450,10 --,-- % 0690 Wpływy z różnych opłat 1 039,45 --,-- % Za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw - Gimnazja 1 039,45 --,-- % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,56 249,65 % Dochody z najmu i dzierżawy - gimnazja ,56 249,65 % 0920 Pozostałe odsetki 46,65 --,-- % Dochody z najmu i dzierżawy - gimnazja - odsetki od nieterminowych płatności 46,65 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,45 125,95 %

25 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 25 Poz Różne dochody gimnazja w tym rozliczenie media ,45 125,95 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 953,29 --,-- % Kary umowne - dowożenie uczniów do szkół 3 953,29 --,-- % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,83 10 % Dochody z najmu i dzierżawy - ZOPO ,83 10 % 0830 Wpływy z usług ,84 105,24 % Usługi ZOPO ,84 105,24 % 0690 Wpływy z różnych opłat ,38 109,44 % Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie ,38 109,44 % 0830 Wpływy z usług 8 799,00 --,-- % Stołówki szkolne usługi cateringowe 8 799,00 --,-- % 0920 Pozostałe odsetki 8,17 --,-- % Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie - odsetki 8,17 --,-- % 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł % Środki na żywienie uczniów - Fundacja "Maciuś" % 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 575,07 --,-- % Grzywny z tytułu uchylania się dziecka od obowiązku szkolnego 1 575,07 --,-- % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 168,00 --,-- % Kara umowna zgodnie z notą księgową 168,00 --,-- % 0690 Wpływy z różnych opłat 105,60 --,-- % Koszty upomnień - uchylanie się dziecka od obowiązku szkolnego 105,60 --,-- % 0920 Pozostałe odsetki 315,67 --,-- % Odsetki od zwrotu dotacji 315,67 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 374,51 --,-- % Zwrot składek oraz kosztów ubezpieczenia 1 272,04 --,-- % Różne dochody szkoły podstawowe 102,47 --,-- % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Prace komisji kwalifikacyjnych - dotacja budżet państwa 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Kształcenie młodocianych pracowników 1 316, ,00 10 % 1 316, ,00 10 % , ,98 99,73 % , ,98 99,73 % dochód majątkowy w tym: 4 830,30 --,-- % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 830,30 --,-- % Sprzedaż grzejników 4 830,30 --,-- % dochód bieżący z tytulu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , , ,67 73,66% europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, , , ,26 70,40 % lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Stąd do przyszłości - G-2 (POKL /09-02) - środki europejskie 34,10 --,-- % Szkoła wielka jak świat - SP-18 (POKL /10) - środki europejskie , ,91 96,48 % KomPAS-Kompetencja Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia - SP-1 (POKL /10) - środki europejskie , ,97 74,40 % Zacznij od przedszkola (EKS) - POKL - środki europejskie , , ,11 56,44 % Indywidualizacja procesu nauczania oraz wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - POKL - środki europejskie , ,87 96,47 % Stacja Edukacja (UM) - POKL - środki europejskie , , ,39 95,59 % Świat wokół nas - POKL - środki europejskie , ,04 87,50 % Nauka bez tajemnic - POKL - środki europejskie ,87 26,70 % 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,82 62,73 %

26 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 26 Poz Stąd do przyszłości - G-2 (POKL /09-02) - współfinansowanie krajowe 6,02 --,-- % Szkoła wielka jak świat - SP-18 (POKL /10) - współfinansowanie krajowe KomPAS-Kompetencja Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia - SP-1 (POKL /10) - współfinansowanie krajowe , , ,16 116,52 % , , ,76 74,40 % Zacznij od przedszkola (EKS) - POKL - współfinansowanie krajowe , , ,11 50,06 % Indywidualizacja procesu nauczania oraz wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych- POKL - współfinansowanie krajowe , , ,86 96,48 % Stacja Edukacja (UM) - POKL - współfinansowanie krajowe , , ,78 95,59 % Świat wokół nas - POKL - współfinansowanie krajowe ,00 % Nauka bez tajemnic - POKL - współfinansowanie krajowe ,13 12,46 % 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,82 161,42 % My healthy lifestyle guide - SP-1 - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Comenius , ,60 57,21 % Europejska współpraca w obszarze przedszkolnym z krajami sąsiadującymi P10 - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Comenius ,00 % Podróż do krainy zabawek SP15 - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Comenius 5 831,00 % Dwustronny partnerski Projekt Szkół "Brothers In music" - G-2- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Comenius Uczenie się przez całe życie - ( PL1-COM ) - SP 1 - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Comenius 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szlachetne zdrowie - czyli jestem tym co jem - SP-18 - POWT - (PL.3.22/3.3.04/ ) - środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich Sport i nauka - kluczem do sukcesu młodego Europejczyka - SP-4 - POWT - (PL.3.22/3.3.04/ ) - środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich Rośniemy razem - P-24 - POWT - środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich Polsko-czeskie tradycje i zwyczaje - SP POWT - środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szlachetne zdrowie - czyli jestem tym co jem - SP-18 - POWT - (PL.3.22/3.3.04/ ) - współfinansowanie krajowe Sport i nauka - kluczem do sukcesu młodego Europejczyka - SP-4 - POWT - (PL.3.22/3.3.04/ ) - współfinansowanie krajowe ,40 --,-- % 4 165, ,82 75,36 % , ,57 257,26 % ,31 --,-- % ,81 --,-- % ,45 95,38 % 4 011,00 % 708, , ,83 % 3 100,40 --,-- % 3 795,09 --,-- % Rośniemy razem - P-24 - POWT - współfinansowanie krajowe 3 581,71 --,-- % Polsko-czeskie tradycje i zwyczaje- SP POWT - współfinansowanie krajowe 708,00 % dochód majątkowy z tytulu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,83 123,99% ,83 --,-- % Świat wokół nas - POKL - środki europejskie ,83 --,-- % Nauka bez tajemnic - POKL - środki europejskie ,-- % 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,-- % Nauka bez tajemnic - POKL - współfinansowanie krajowe ,-- % 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Raciborzu przy ul. Bojanowskiej 5 - środki z fundacji Hermanna-Niermanna ,73 % ,73 % 851 Ochrona zdrowia 7 438,53 --,-- % dochód bieżący w tym: 7 438,53 --,-- % 0920 Pozostałe odsetki 0,99 --,-- % Odsetki od zwrotu dotacji - Stowarzyszenie - zwalczanie narkomanii 0,99 --,-- % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 141,18 --,-- % Zwrot dotacji - Stowarzyszenie - zwalczanie narkomanii 141,18 --,-- % 0920 Pozostałe odsetki 58,94 --,-- % Odsetki od dotacji - Stowarzyszenia, Kluby Sportowe, Miasto Tychy - przeciwdziałanie alkoholizmowi 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji - Stowarzyszenia, Kluby Sportowe, Miasto Tychy - przeciwdziałanie alkoholizmowi 58,94 --,-- % 4 418,82 --,-- % 4 418,82 --,-- % 0920 Pozostałe odsetki 77,00 --,-- %

27 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 27 Poz Odsetki Caritas 77,00 --,-- % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 741,60 --,-- % Zwrot dotacji Stowarzyszenie, Caritas 2 741,60 --,-- % 852 Pomoc społeczna , , ,10 102,31 % dochód bieżący w tym: , , ,09 101,30% 0830 Wpływy z usług ,74 113,46 % Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ,74 113,46 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 592,20 --,-- % Zwrot w związku ze zmianą decyzji dotyczącej odpłatności za pobyt w DPS 592,20 --,-- % 0830 Wpływy z usług ,23 117,00 % Usługi realizowane przez DDPS (obiady) ,23 117,00 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 121,17 --,-- % Korekty dotyczące ubieglego roku w tym zwrot Telekomunikacja 121,17 --,-- % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,98 96,27 % Asystent rodziny - dotacja z budżetu państwa , ,98 96,27 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 142,28 --,-- % Odszkodowanie za szkody - zalanie budynku 1 142,28 --,-- % 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,97 102,44 % ,97 102,44 % , ,64 95,36 % Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja z budżetu państwa , ,64 95,36 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,82 % Zwrot dotyczący roku zasiłek celowy ,71 --,-- % Zasiłki okresowe - nienależnie pobrane ,50 18,75 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 10 % Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja z budżetu państwa , , ,00 10 % 0920 Pozostałe odsetki 13,42 --,-- % Zwrot dodatku mieszkaniowego nienależnie pobranego - odsetki 13,42 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 652,74 --,-- % Zwrot dodatku mieszkaniowego nienależnie pobranego 1 652,74 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,18 86,46 % Zwrot zasiłku za 2011 rok 393,17 --,-- % Zasiłki stałe - nienależnie pobrane ,01 66,80 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,24 97,53 % Zasiłki stałe - dotacja z budżetu państwa , ,24 97,53 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 136,40 --,-- % Zwrot kaucji, koszty upomnień 136,40 --,-- % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 10 % Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja z budżetu państwa , , ,00 10 % 0830 Wpływy z usług ,80 85,09 % Odpłatność za mieszkania chronione ,80 85,09 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 682,73 --,-- % Rozliczenia MZB dotyczące mieszkań chronionych (2011 rok) 2 682,73 --,-- % 0830 Wpływy z usług ,91 94,41 % Odpłatność za usługi opiekuńcze ,91 94,41 %

28 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 28 Poz Wpływy z różnych dochodów 918,00 --,-- % Rozliczenia dotyczące usług opiekuńczych 918,00 --,-- % 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 162,89 --,-- % Prowizja za usługi opiekuńcze 162,89 --,-- % 0920 Pozostałe odsetki 24,36 --,-- % Odsetki zwrot dotacji 24,36 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 27,90 --,-- % Zwrot dotyczący 2011 roku - posiłki CRON korekta 27,90 --,-- % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , % Dożywianie uczniów - dotacja z budżetu państwa , % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 514,10 --,-- % Zwroty dotacji 514,10 --,-- % dochód majątkowy w tym: % 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Instalacja solarna w budynku gminnym w Raciborzu przy ul. Sempołowskiej 5 - Centrum Matki z Dzieckiem MAJA dochód bieżący z tytulu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do pracy (OPS) - POKL - środki europejskie 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do pracy (OPS) - POKL - współfinansowanie krajowe % % , ,01 113,36% , , ,61 131,04 % , , ,61 131,04 % , , ,40 13,23 % , , ,40 13,23 % 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,80 101,98 % dochód bieżący w tym: , ,80 102,01% 0690 Wpływy z różnych opłat ,52 114,73 % Wpis do rejestru żłobków 30 --,-- % Opłata za żywienie żłobek ,52 114,60 % 0920 Pozostałe odsetki 104,33 --,-- % Opłata za żywienie żłobek - odsetki od opłat nieuregulowanych w terminie 104,33 --,-- % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 10 % Opieka nad dziećmi do lat 3 - dotacja z budżetu pańswa , ,00 10 % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,72 100,14 % Warsztaty Terapii Zajęciowej - różne dochody ,72 100,14 % 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,23 99,99 % Prowadzenie WTZ ,23 99,99 % dochód majątkowy w tym: , ,00 10% 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Termomodernizacja budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9 - WFOŚiGW , ,00 10 % , ,00 10 % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,98 81,07 % dochód bieżący w tym: ,98 81,07 % 0690 Wpływy z różnych opłat ,86 93,50 % Odpłatność za obóz w Pleśnej ,86 93,50 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 906,14 --,-- %

29 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 29 Poz Dochody z tyt. podatku VAT- Obóz Pleśna 6 906,14 --,-- % 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,50 % Zielone szkoły WFOŚiGW ,50 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,98 69,12 % Pomoc materialna dla uczniów - dotacja z budżetu państwa , ,09 84,61 % Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna - dotacja z budżetu państwa , ,89 46,54 % 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,36 131,11 % dochód bieżący w tym: , , ,15 77,96% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,48 99,80 % Czynsz dzierżawny w ZWiK , , ,48 99,80 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 294,06 --,-- % Odszkodowania TUW, zobowiązania finansowe SYGN. AKT IIK1296/ ,06 --,-- % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 120,29 --,-- % Kary umowne 120,29 --,-- % 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,54 54,95 % Gospodarka odpadami MSO- opłaty , , ,54 54,95 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 606,10 --,-- % Dochody z dzierżawy nieruchomości - przetwórnia biogazu 2 606,10 --,-- % 0830 Wpływy z usług , , ,51 68,47 % Gospodarka odpadami MSO - usługi , , ,51 68,47 % 0920 Pozostałe odsetki 119,61 --,-- % Nieterminowa zapłata należności za usługi - odsetki 119,61 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,36 102,77 % Gospodarka odpadami w tym, wpływy za biogaz, podatek VAT MSO , , ,36 102,77 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 519,67 --,-- % Odszkodowanie za szkody WARTA - oczyszczanie miasta 519,67 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 359,75 --,-- % Zwrot kosztów dotyczących dewastacji mienia,odszkodowanie - zieleń miejska 359,75 --,-- % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,64 94,09 % Dochody z najmu i dzierżawy - ABM - najem lokalu mieszkalnego, dzierżawa stawu ,64 94,09 % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,73 121,99 % Różne dochody - ABM ,73 121,99 % 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 877,99 --,-- % Ulotka dotycząca Zaczarowanego Ogrodu - dotacja 877,99 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 048,74 --,-- % Odszkodowanie PZU, zużycie energii elektrycznej 7 048,74 --,-- % 0690 Wpływy z różnych opłat ,93 94,55 % Wpływy za korzystanie ze środowiska ,93 94,55 % 0400 Wpływy z opłaty produktowej ,00 110,91 % Opłata produktowa ,00 110,91 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,72 --,-- % Ugoda sądowa ,72 --,-- % 0920 Pozostałe odsetki 4 962,65 --,-- %

30 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 30 Poz Ugoda sądowa - odsetki 4 962,65 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 315,38 --,-- % Odszkodowania za szkody 4 315,38 --,-- % dochód majątkowy w tym: % 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu rewaloryzacja zieleni - środki WFOŚiGW dochód bieżący z tytulu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów - RPSL - środki europejskie dochód majątkowy z tytulu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu - RPO 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów - RPSL - środki europejskie 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł % % 8 110,17 --,--% 8 110,17 --,-- % 8 110,17 --,-- % , ,04 --,--% ,00 --,-- % ,00 --,-- % ,04 --,-- % ,04 --,-- % ,00 --,-- % Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu - zwrot Fundusz Spójności ,00 --,-- % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,04 100,04 % dochód bieżący w tym: ,04 100,13% 0920 Pozostałe odsetki 0,06 --,-- % Odsetki Stowarzyszenie 0,06 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów % Dni Raciborza - sponsoring % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 23,98 --,-- % Zwrot dotacji Stowarzyszenie 23,98 --,-- % dochód majątkowy w tym: , ,00 10% 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Termomodernizacja budynku Raciborskiego Centrum Kultury w Raciborzu przy ul. Chopina 21 - WFOŚiGW , ,00 10 % , ,00 10 % 926 Kultura fizyczna , , ,19 118,27 % dochód bieżący w tym: ,10 105,04% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,33 100,28 % Kara umowna dotycząca zadania "Budowa boiska typu ORLIK w Gimnazjum Nr 1" ,33 100,28 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 351,91 --,-- % Najem i dzierżawa obiektów sportowych OSIR 5 351,91 --,-- % 0920 Pozostałe odsetki 790,86 --,-- % Odsetki od dotacji 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 790,86 --,-- % 2 636,00 --,-- % Zwrot dotacji, Klub Stowarzyszenie 2 636,00 --,-- % dochód majątkowy w tym: % 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) % Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej %

31 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 31 Poz Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej dochód bieżący z tytulu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra - POWT - środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich dochód majątkowy z tytulu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra - POWT - środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich ,-- % ,-- % , , ,66 103,08% , , ,66 103,08 % , , ,66 103,08 % , , ,43 123,66% , , ,43 123,66 % , , ,43 123,66 % Zlecone , , ,38 95,87 % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,10 10 % dochód bieżący w tym: , ,10 10 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,10 10 % Zwrot podatku akcyzowego , ,10 10 % 750 Administracja publiczna , , ,00 10 % dochód bieżący w tym: , , ,00 10 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 10 % Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Urząd Wojewódzki 4 093, ,00 10 % Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Urząd Wojewódzki , , ,00 10 % Wydział Infrastruktury - Urząd Wojewódzki , ,00 10 % 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 10 % dochód bieżący w tym: , ,00 10 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami % Stały rejestr wyborców - dotacja z budżetu państwa ustawa % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 274,00 274,00 10 % Krajowe Biuro Wyborcze - wybory do Sejmu i Senatu RP - dotacja z budżetu państwa ustawa 274,00 274,00 10 % 851 Ochrona zdrowia 559, ,62 % dochód bieżący w tym: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 559, ,62 % 559, ,62 % Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - zlecone - dotacja z budżetu państwa ustawa 559, ,62 % 852 Pomoc społeczna , , ,28 95,72 % dochód bieżący w tym: , , ,28 95,72 % 0920 Pozostałe odsetki ,75 72,87 % Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane - odsetki ,75 72,87 % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,39 75,15 % Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane ,39 75,15 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,99 95,88 % Świadczenia rodzinne - zlecone- dotacja z budżetu państwa ustawa , ,01 95,97 % Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone- dotacja z budżetu państwa ustawa ,98 95,51 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 92,75 % Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zlecone- dotacja z budżetu państwa ustawa ,00 92,75 %

32 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 32 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 30 --,-- % Wynagrodzenie opiekuna prawnego - zlecone- dotacja z budżetu państwa ustawa 30 --,-- % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone- dotacja z budżetu państwa ustawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - zlecone- dotacja z budżetu państwa ustawa , , ,15 76,10 % , , ,15 76,10 % ,72 % ,72 % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego % dochód bieżący w tym: % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Przyłączenie do sieci szerokopasmowej - dotacja z budżetu państwa ustawa % % Porozumienia z AR , ,81 95,01 % 710 Działalność usługowa % dochód bieżący w tym: % 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej % Utrzymanie grobownictwa wojennego - dotacja z budżetu państwa % 801 Oświata i wychowanie 9 995, ,81 91,02 % 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9 995, ,81 91,02 % Cel osiągnięty - sześciolatek do szkoły przyjęty - dotacja z budżetu państwa 9 995, ,81 91,02 % Porozumienia z JST , , ,24 65,61 % 600 Transport i łączność ,00 % dochód majątkowy w tym: ,00 % 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 916 w Raciborzu ,00 % ,00 % Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 w Raciborzu % Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz Pszczyna na odcinku od DK45w gminie Rudnik do ul.sportowej w Rybniku - porozumienia % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,24 10 % dochód bieżący w tym: , , ,24 10 % 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania związane z obroną cywilną 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % % , , ,24 10 % Gmina Krzyżanowcie - SM , , ,87 10 % Gmina Kornowac - SM , , ,37 10 % 801 Oświata i wychowanie % dochód bieżący w tym: % 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego --,-- % Nauka religii --,-- % 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % Nauka religii % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,25 % dochód bieżący w tym: ,25 % 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,25 % Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością ,25 % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego %

33 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 33 Poz dochód bieżący w tym: % 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Prowadzenie MiPBP % % Razem , , ,11 104,29 %

34 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 34 Poz Rodzaj zadania: Poroz. z AR Plan po zmianach wydatków za 2012r. Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 27 marca 2013r. Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Działalność usługowa Cmentarze Oświata i wychowanie 9 995, , , , Pozostała działalność 9 995, , , ,00 Wydatki razem: , , , ,00 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Transport i łączność , , ,00 z tego: Z tego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Drogi publiczne wojewódzkie , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , Obrona cywilna Straż gminna (miejska) , , , , , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przedszkola specjalne Pozostała działalność

35 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 35 Poz Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Wydatki razem: , , , , , , ,00 Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne , , , ,00 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 1022 monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 1030 Izby rolnicze Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , , Pozostała działalność Transport i łączność , , , , , , , Lokalny transport zbiorowy , , , , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , , Drogi publiczne gminne , , , , , , , Drogi wewnetrzne , , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , , Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , Pozostała działalność Działalność usługowa , , , , Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego , , , ,

36 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 36 Poz Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 1 783, , , , Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , Pozostała działalność , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , , Komendy wojewódzkie Policji Straż Graniczna Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne , , , , , , Obrona cywilna , , , Straż gminna (miejska) , , , , , Zarządzanie kryzysowe , , , , Obsługa długu publicznego , , ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek , , ,00 jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia , , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , Przedszkola , , , , , , , , Przedszkola specjalne , , , , Gimnazja , , , , , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , , , , Szkolnictwo wyższe

37 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 37 Poz Pozostała działalność Ochrona zdrowia , , Szpitale ogólne Zwalczanie narkomanii , , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Pozostała działalność Pomoc społeczna , , , , , , , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia , , , , ,00 209, Rodziny zastępcze Wspieranie rodziny , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia , , ,00 579,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , , , ,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , , ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe , , , Zasiłki stałe , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , , , ,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania , , , ,00 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Pozostała działalność , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , , , , Żłobki , , , , , , , , Dzienni opiekunowie Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób , , , ,00 niepełnosprawnych Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , Świetlice szkolne , , , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

38 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 38 Poz Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i , , , ,00 301,00 młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , Gospodarka odpadami , , , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , , , Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu , , , , , Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , , , Zakłady gospodarki komunalnej , , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z , , , ,00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność , , , , , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , Biblioteki , , , Muzea , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność , , , Kultura fizyczna , , , , , , , Obiekty sportowe , , , , , , , , , Pozostała działalność , , , , Wydatki razem: , , , , , , , , , ,

39 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 39 Poz Rodzaj zadania: Zlecone Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Rolnictwo i łowiectwo , , , , Pozostała działalność , , , , Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9 274, , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do Sejmu i Senatu 274,00 274,00 274,00 274, Ochrona zdrowia Pozostała działalność Pomoc społeczna , , , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia , , emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Wydatki razem: , , , , , ,00 Strona 5 z 5

40 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 40 Poz Rodzaj zadania: Porozumienia z AR Realizacja planu wydatków za 2012r. Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 27 marca 2013r. Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Wykonanie Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Działalność usługowa Cmentarze Oświata i wychowanie 9 097, , , , Pozostała działalność 9 097, , , , Wydatki razem: , , , ,81 Rodzaj zadania: Porozumienia z JST Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Wykonanie Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , Obrona cywilna Straż gminna (miejska) , , , , , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przedszkola specjalne

41 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 41 Poz Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Wydatki razem: , , , , , Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Wykonanie Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Rolnictwo i łowiectwo , , , , Melioracje wodne , , , , Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 922,50 922,50 922,50 922, Izby rolnicze , , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , , Pozostała działalność Transport i łączność , , , , ,65 553, , Lokalny transport zbiorowy , , , , , Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne gminne , , , , ,35 553, , Drogi wewnetrzne , , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , , Pozostała działalność , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , Pozostała działalność , , , , , , , , , , , , Działalność usługowa , , , ,

42 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 42 Poz Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego , , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 1 783, , , , Administracja publiczna , , , , , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , Pozostała działalność , , , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , , , , Komendy wojewódzkie Policji , , , , Straż Graniczna Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne , , , , , , , Obrona cywilna , , , , , , , Straż gminna (miejska) , , , , , , Zarządzanie kryzysowe , , , , Obsługa długu publicznego , , , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 801 Oświata i wychowanie , , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , Przedszkola , , , , , , , , , Przedszkola specjalne , , , , , , Gimnazja , , , , , , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , , , , Pozostała działalność , , , , ,05 564, , , , , ,26

43 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 43 Poz Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność Ochrona zdrowia , , , , , , , , , Szpitale ogólne , , , Zwalczanie narkomanii , , , , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , ,39 752, Pozostała działalność , , , , Pomoc społeczna , , , , , , , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , , Domy pomocy społecznej , , , , Ośrodki wsparcia , , , , ,46 208, , , Rodziny zastępcze , , , , Wspieranie rodziny , , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , ,80 578, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,03 187,50 187, , Dodatki mieszkaniowe , , , Zasiłki stałe , ,49 711,25 711, , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , , , , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Pozostała działalność , , , , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , , , , , Żłobki , , , , , , , , , Dzienni opiekunowie Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , , , , , Pozostała działalność , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , Świetlice szkolne , , , , ,36 435, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , , , ,92 275,00

44 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 44 Poz Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , , , ,43 300, Pomoc materialna dla uczniów , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , , Gospodarka odpadami , , , , , , , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , , , Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu , , , , , , , , Schroniska dla zwierząt , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , , , Zakłady gospodarki komunalnej , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 234, , , , Pozostała działalność , , , , , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , Biblioteki , , , Muzea , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , , Pozostała działalność , , , , , , , Kultura fizyczna , , , , , , , , , , Obiekty sportowe , , , , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , Wydatki razem: , , , , , , , , , , , ,

45 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 45 Poz Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Wykonanie Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 6,00 7,00 8,00 9, ,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 10 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,10 z tego: z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 17,00 18, Pozostała działalność , , , , Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9 274, , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do Sejmu i Senatu 274,00 274,00 274,00 274, Ochrona zdrowia Pozostała działalność Pomoc społeczna , , , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Wydatki razem: , , , , , ,14

46 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 46 Poz Nazwa grupy Realizacja wydatków w podziale na zadania za 2012r. Za okres: od do Plan pierwotny wg pozycji Plan wg pozycji na % wyk. p.p. Własne , , ,95 92,40 % 010 Rolnictwo i łowiectwo ,44 89,08 % Melioracje wodne , ,92 84,30 % /OŚ Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji , ,92 84,30 % Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 27 marca 2013r. Wykonanie ,50 46,13 % /OŚ Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt ,50 46,13 % Izby rolnicze ,62 63,56 % /FN Izby rolnicze ,62 63,56 % Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,40 10 % /OŚ Remont rowu D-5 w dzielnicy Sudół, km od do , ,40 10 % Pozostała działalność % /OŚ Dożynki % 600 Transport i łączność , , ,19 90,15 % Lokalny transport zbiorowy , , ,14 97,17 % /DM Dopłaty do komunikacji miejskiej , ,48 10 %

47 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 47 Poz /KM Dopłaty do komunikacji miejskiej , , ,52 10 % /DM Utrzymanie przystanków komunikacyjnych 3 631, ,22 98,02 % /KM Utrzymanie przystanków komunikacyjnych , ,08 70,29 % /KM Rozwój transportu publicznego w gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego % /DM Zakup wiat przystankowych , ,76 38,55 % /KM Zakup wiat przystankowych ,00 --,-- % /DM Analiza rynku i opracowanie nowego rozkładu jazdy autobusów , ,08 71,65 % Drogi publiczne wojewódzkie ,00 % /DM Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 916 w Raciborzu /DM Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr ul.gliwickiej - pomoc dla Województwa /DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.sportowej w Rybniku ,00 % % % Drogi publiczne gminne , , ,13 87,95 % /DM Prowadzenie strefy płatnego parkowania ,59 91,10 % /DM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg , ,93 99,38 % /KM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg , ,48 84,80 % /DM Zimowe utrzymanie dróg , , ,12 10 % /KM Zimowe utrzymanie dróg , ,65 73,30 % /DM Remont sięgaczy przy ul. Szczecińskiej ,-- %

48 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 48 Poz /IU Remont sięgaczy przy ul. Szczecińskiej , ,76 99,23 % /IU Remont ul. Sudeckiej (od ul. Kanałowej do ul. Piaskowej) ,55 99,88 % /DM Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej nr 3500S łączącej DK45 z DW % /DM Przebudowa ul.księżycowej ,-- % /IU Przebudowa ul.księżycowej , ,18 99,71 % /DM Remont ul.fabrycznej wraz ze skrzyżowaniem z ul.szkolną ,00 --,-- % /IU Remont ul.fabrycznej wraz ze skrzyżowaniem z ul.szkolną , ,92 10 % /DM Remont ul.markowickiej (od ul.e.plater do przejazdu PKP) ,-- % /IU Remont ul.markowickiej (od ul.e.plater do przejazdu PKP) , ,36 99,80 % /DM Przebudowa ul. Odrodzenia - boczna ,-- % /IU Przebudowa ul. Odrodzenia - boczna , ,86 84,87 % /DM Wykonanie chodnika i przebudowa wjazdów - ul. Osiedleńcza ,-- % /IU Wykonanie chodnika i przebudowa wjazdów - ul. Osiedleńcza , ,05 99,66 % /DM Wykonanie chodnika ul.wygonowa (od. ul. Gawliny do ul. Sosienkowej) ,-- % /IU Wykonanie chodnika ul.wygonowa (od. ul. Gawliny do ul. Sosienkowej) , ,16 99,62 % /DM Modernizacja drogi ul. Wysoka do ul. Pod Lipami , ,02 10 % /IU Budowa przejazdu rowerowego pod mostem w ciągu DW935 - ul.rybnickiej ,72 % /RW Parking PL- CZ 1 076,00 553,50 51,44 %

49 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 49 Poz Drogi wewnetrzne , ,91 88,43 % /DM Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych , ,75 74,81 % /DM Remonty gminnych dróg osiedlowych , ,16 10 % Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,51 10 % /DM Remont drogi dojazdowej do pól - odgałęzienie ul. Torowej (1,060 km); km od do /DM Remont drogi dojazdowej do pól - odgałęzienie ul. Brzeskiej (1,160km) km od do /DM Remont drogi dojazdowej do pól - przedłużenie ul. Sudeckiej oraz jej odgałęzienia w km , ,11 10 % , ,77 10 % , ,63 10 % Pozostała działalność ,50 86,78 % /DM Utrzymanie ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych ,50 33,90 % /DM Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o % 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,30 99,55 % Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 10 % /LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych % /LOK Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych % /LOK Termoizolacja budynku przy ul. Stalmacha 4 w Raciborzu wraz z przebudową , ,00 10 % /LOK Termoizolacja budynku przy ul. Basztowej 4 w Raciborzu wraz z przebudową , ,00 10 % Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,52 97,64 % /KM Utrzymanie zasobu komunalnego , ,52 10 %

50 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 50 Poz /GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,89 95,37 % /GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy , ,18 10 % /GN Wykonanie rozbiórki byłego składu opałowego w Raciborzu przy ul. Ogrodowej 4 428, ,00 10 % /IU Wykonanie rozbiórki byłego składu opałowego w Raciborzu przy ul. Ogrodowej , ,23 10 % /IU Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu /RW Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu % 8 475, ,70 10 % Pozostała działalność ,78 99,99 % /LOK Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa ,78 99,99 % /LOK Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia ,-- % 710 Działalność usługowa , ,95 75,56 % Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego , ,06 76,70 % /IU Organizacja i nadzór inwestycyjny , ,06 76,70 % Plany zagospodarowania przestrzennego , ,45 68,96 % /IU Plan zagospodarowania przestrzennego , ,45 68,96 % Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 1 783, ,44 10 % /MOD Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1 783, ,44 10 % 750 Administracja publiczna , , ,71 96,88 % Urzędy wojewódzkie , , ,00 99,92 %

51 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 51 Poz /OR Prowadzenie terenowego punktu paszportowego - pomoc dla powiatu , , ,00 99,90 % /MOD Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 5 857, ,00 10 % Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,15 83,23 % /BRM Rada Miasta ,15 83,23 % Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,91 98,06 % /FN VAT , ,95 % /IU Urząd Miasta -remont ,34 94,70 % /OR Urząd Miasta -remont ,-- % /OR Urząd Miasta , , ,61 99,85 % /IU Urząd Miasta - modernizacja ,96 97,80 % Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,45 95,88 % /EKS Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego % /OŚ Dożynki , ,99 10 % /PR Promocja, pozostałe zadania ,15 97,93 % /PIU Biuro Realizacji Projektu - promocja i reklama % /OŚ Rejonowe Dni Działkowca - współorganizacja ,06 54,50 % /EKS Gala Boksu Zawodowego % /EKS Memoriał im. Władysława Pytlasińskiego ,25 99,82 %

52 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 52 Poz Pozostała działalność , ,20 80,55 % /SIP Pozostała działalność - stanowisko informacyjno-prasowe ,16 97,91 % /RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju , ,82 94,01 % /FN Pobór podatków ,59 74,23 % /OR Sprawny samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa ,53 43,96 % /RW Inicjatywa lokalna ,00 % /IU Remont zabezpieczający budynek Archiwum Państwowego przy ul. Solnej ,10 75,48 % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,72 91,99 % Komendy wojewódzkie Policji ,07 10 % /ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji ,07 10 % Straż Graniczna % /ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej % Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej % /ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej % Ochotnicze straże pożarne , ,65 82,09 % /OR Ochotnicze straże pożarne % /ZK Ochotnicze straże pożarne , ,05 99,06 % /ZK Remont remiz ,-- %

53 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 53 Poz /ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej ,-- % /IU Zagospodarowanie terenu - OSP Brzezie , ,62 % /ZK Zagospodarowanie terenu - OSP Brzezie ,-- % /ZK Modernizacja samochodu pożarniczego OSP Sudół ,33 % /IU Budowa remizy OSP Racibórz Markowice , ,60 91,56 % /ZK Dofinansowanie zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych - OSP Sudół ,00 97,92 % Obrona cywilna , , ,71 52,47 % /ZK Obrona cywilna ,27 87,49 % /ZK Bezpieczeństwo bez granic , , ,44 49,97 % Straż gminna (miejska) , ,96 98,96 % /SM Straż Miejska , ,96 98,96 % Zarządzanie kryzysowe , ,33 90,17 % /ZK Zarządzanie kryzysowe , ,33 90,17 % 757 Obsługa długu publicznego , ,23 95,48 % Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,23 95,48 % /FN Obsługa długu publicznego , ,23 95,48 % Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,-- % /FN Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,-- %

54 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 54 Poz Różne rozliczenia , ,39 % Rezerwy ogólne i celowe , ,39 % /P Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza ,00 --,-- % /P Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe % /P Rezerwa ogólna , ,39 % 801 Oświata i wychowanie , , ,82 96,74 % Szkoły podstawowe , ,89 97,61 % /EKS Nauka pływania , ,58 97,30 % /EKS Szkoły podstawowe , ,35 99,58 % /EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ,90 97,66 % /EKS Remonty w jednostkach oświatowych , ,67 99,01 % /IU Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Raciborzu przy ul. Bojanowskiej , ,05 69,09 % /EKS Radosna szkoła ,00 82,71 % /EKS Termomodernizacja SP ,-- % /IU Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 15 w Raciborzu przy ul.słowackiego , ,00 10 % /SP5 Punkt wydawania posiłków w Szkole Podstawowej Nr % /IU Modernizacja zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Szkole Podstawowej Nr ,34 96,86 % Przedszkola , ,40 98,86 %

55 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 55 Poz /ZOPO Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli % /EKS Dotacja dla przedszkoli niepublicznych ,50 98,95 % /EKS Przedszkola , ,35 99,28 % /EKS Remonty w jednostkach oświatowych ,04 91,70 % /IU Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów azbestowych budynku Przedszkola Nr 20 zlokalizowanego w Raciborzu przy ul /EKS Przebudowa dachu budynku Przedszkola Nr 13 przy ul. Kochanowskiego 4 z termomodernizacją oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej /IU Przebudowa dachu budynku Przedszkola Nr 13 przy ul. Kochanowskiego 4 z termomodernizacją oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej % % , ,09 99,88 % /P26 Termomodernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 26 - III etap , ,42 10 % Przedszkola specjalne , ,11 99,44 % /EKS Przedszkole specjalne , ,11 99,43 % /EKS Remonty w jednostkach oświatowych % Gimnazja , ,68 99,47 % /EKS Klasy przysposabiające do wykonywania zawodu , ,49 90,25 % /EKS Gimnazja niepubliczne ,63 98,75 % /EKS Gimnazja , ,53 99,72 % /EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych , ,78 92,76 % /EKS Remonty w jednostkach oświatowych , ,76 10 % /IU Modernizacja dachu budynku B Gimnazjum Nr ,49 80,75 %

56 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 56 Poz Dowożenie uczniów do szkół , ,25 94,89 % /EKS Dowożenie uczniów do szkół , ,25 94,89 % Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , ,03 99,87 % /ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych , , ,03 99,87 % Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,18 90,11 % /EKS Doskonalenie nauczycieli , ,18 90,11 % Stołówki szkolne i przedszkolne , ,04 98,14 % /EKS Stołówki szkolne , ,04 98,14 % Pozostała działalność , , ,24 78,07 % /EKS Pozostała działalność - Nagroda Prezydenta % /EKS Uczniowskie kluby sportowe ,34 88,73 % /EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych , , ,70 97,14 % /EKS Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów , ,00 10 % /EKS Pozostała działalność oświatowa , ,15 90,37 % /EKS Remonty w jednostkach oświatowych ,00 --,-- % /EKS Zmiany organizacyjne i awanse % /SP-1 KomPAS - Kompetencje Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia/uczennicy Szkoły na Ostrogu , , ,80 67,05 % /SP-1 My healthy lifestyle guide , , ,86 98,01 %

57 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 57 Poz /SP-18 Szkoła wielka jak świat , ,72 96,97 % /EKS Zacznij od przedszkola , , ,79 47,19 % /EKS Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych , , ,23 95,31 % /EKS Kształcenie młodocianych pracowników , ,98 99,73 % /SP15 Podróż do krainy zabawek , ,36 71,68 % /EKS Stacja EDUKACJA , , ,88 95,90 % /P10 Europejska współpraca w obszarze przedszkolnym z krajami sąsiadujacymi , ,17 50,96 % /G3 Ziemia raciborska i opawska w obiektywie młodego człowieka , ,23 99,90 % /G3 Ziemia raciborska i opawska w historii , , ,66 99,95 % /SP15 Polsko - czeskie tradycje i zwyczaje , , ,12 84,04 % /OŚ Termomodernizacja obiektów oświatowych ,-- % /EKS Pozostała działalność oświatowa - nauka religii ,08 18,80 % /SP1 Sport w sztuce - sztuka w sporcie POWT , , ,86 87,14 % /SP4 Mały owad, wielki problem - Pszczoła pod szczególnym nadzorem ,70 90,41 % /EKS Cel osiągnięty - sześciolatek do szkoły przyjęty 1 188, ,91 99,99 % /G2 Dwustronny partnerski Projekt Szkół "Brothers In music" ,86 63,69 % /EKS Świat wokół nas , ,38 35,78 % /EKS Nauka bez tajemnic ,33 40,23 %

58 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 58 Poz /SP1 Uczenie się przez całe życie - Comenius ( PL1-COM ) 4 165, ,13 85,09 % 803 Szkolnictwo wyższe % Pozostała działalność % /EKS Dotacja dla PWSZ w Raciborzu % 851 Ochrona zdrowia ,23 97,36 % Szpitale ogólne ,75 96,35 % /SP Pomoc dla Powiatu - Szpital Rejonowy w Raciborzu ,75 96,35 % Zwalczanie narkomanii ,87 88,94 % /SP Zwalczanie narkomanii ,87 88,94 % Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,83 97,53 % /SP Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,16 86,53 % /SP Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,67 98,05 % Pozostała działalność ,78 99,10 % /SP Pozostała działalność - ochrona zdrowia ,78 96,09 % /SP Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON % 852 Pomoc społeczna , , ,28 98,02 % Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,51 75,95 % /SP Placówki wsparcia dziennego %

59 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 59 Poz /SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,51 60,65 % Domy pomocy społecznej ,46 99,84 % /OPS Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej ,46 99,84 % Ośrodki wsparcia , , ,29 99,87 % /OPS Ośrodki wsparcia - DDPS , , ,29 99,87 % Rodziny zastępcze ,89 91,55 % /SP Rodzina zastępcza ,89 91,55 % Wspieranie rodziny , ,90 97,15 % /OPS Asystent rodziny - gmina , ,92 98,11 % /OPS Wspieranie rodziny - dotacja , ,98 96,27 % Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,63 99,52 % /OPS Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych ,63 99,52 % Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby , ,64 95,36 % /OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja , ,64 95,36 % Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,03 99,84 % /OPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina , , ,53 99,84 % /OPS Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja , , ,00 10 % /OPS Zasiłki okresowe - zwrot dotacji ,50 18,75 %

60 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 60 Poz Dodatki mieszkaniowe , ,54 97,63 % /OPS Dodatki mieszkaniowe , ,54 97,63 % Zasiłki stałe , ,49 97,29 % /OPS Zasiłki stałe - dotacja , ,24 97,53 % /OPS Zasiłki stałe - zwrot dotacji ,25 35,56 % Ośrodki pomocy społecznej , , ,24 99,91 % /OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina , , ,41 99,87 % /OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja , , ,00 10 % /OPS Przebudowa piwnicy budynku DPS , ,83 10 % Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , ,33 99,71 % /OPS Mieszkania chronione , ,33 99,71 % Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,05 96,45 % /OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina , , ,05 96,45 % Pozostała działalność , , ,28 91,99 % /SP Program wychodzenia z bezdomności % /SP Pozostała działalność - pomoc społeczna ,65 98,89 % /OPS Prace społecznie-użyteczne , , ,65 93,51 % /OPS Dożywianie uczniów - gmina ,57 96,40 %

61 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 61 Poz /OPS Dożywianie uczniów - dotacja , % /SP Pomoc dla Powiatu - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły % /OPS Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do Pracy , , ,41 76,64 % /IU Instalacja solarna w budynku Centrum Matki z Dzieckiem MAJA ,29 % /OŚ Instalacja solarna w budynku Centrum Matki z Dzieckiem MAJA ,-- % 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,27 82,54 % Żłobki , ,31 71,89 % /EKS Żłobek ,40 79,11 % /EKS Złobki - dotacja , ,00 10 % /EKS Termomodernizacja budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej , ,70 99,99 % /IU Termomodernizacja budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej , ,21 54,61 % Dzienni opiekunowie ,-- % /OPS Dzienni opiekunowie ,-- % Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,23 99,99 % /OPS Warsztaty Terapii Zajęciowej ,23 99,99 % Pozostała działalność ,73 85,70 % /SP Program "Rodzina+" % /SP Obchody Dnia Wolontariatu ,73 99,98 %

62 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 62 Poz Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,93 89,16 % Świetlice szkolne , ,01 96,45 % /EKS Świetlice przy szkołach podstawowych , ,01 96,45 % Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,93 85,40 % /P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością ,93 85,40 % Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , ,15 97,30 % /EKS Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście , ,67 99,45 % /EKS Obóz w Pleśnej , ,68 10 % /ZOPO Obóz w Pleśnej , , ,80 96,55 % /EKS Zielone szkoły-wfośigw ,50 % Pomoc materialna dla uczniów , ,84 72,09 % /EKS Pomoc materialna dla uczniów , ,22 66,50 % /OPS Pomoc materialna dla uczniów - gmina ,64 97,20 % /OPS Pomoc materialna dla uczniów - dotacja , ,09 84,61 % /EKS Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna - dotacja , ,75 21,08 % /EKS Wyprawka szkolna , ,14 99,17 % 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,69 88,42 % Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,35 80,49 %

63 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 63 Poz /KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej , ,72 85,35 % /PIU Biuro Realizacji Projektu ,40 % /KM Wykup przyłączy kanalizacyjnych ,69 43,36 % /KM Program gospodarowania wodami opadowymi w Mieście Racibórz , ,00 46,92 % /KM Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej do budynków zlokalizowanych przy ul. Nowary ,94 63,40 % Gospodarka odpadami , , ,39 85,10 % /MSO Miejskie Składowiska Odpadów , , ,86 87,20 % /OŚ Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów ,20 95,37 % /OŚ Odpady opakowaniowe odzysk, recykling, edukacja ,79 83,61 % /OŚ Dotacje do realizacji prac związanych z usuwaniem azbestu ,09 85,83 % /RW Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów /KM Rozbudowa składowiska odpadów w Raciborzu przy ul.rybnickiej 125 o etap IB i IIB 9 125, ,05 99,98 % % /OS Prace związane z usuwaniem azbestu 681,00 680,40 99,91 % Oczyszczanie miast i wsi , , ,28 85,83 % /KM Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaletów miejskich ,00 97,56 % /KM Oczyszczanie miasta , , ,72 85,92 % /OŚ Likwidacja dzikich wysypisk ,56 65,18 % Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,32 83,34 %

64 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 64 Poz /KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej , ,23 81,64 % /OŚ Utrzymanie i pielęgnacja zieleni ,68 70,89 % /OŚ Prace pielęgnacyjne i nasadzenia na terenach zieleni miejskiej w pasach dróg gminnych , ,00 49,81 % /OŚ Nowe zagospodarowanie terenów, parków i skwerów ,-- % /IU Przebudowa i renowacja placów zabaw i skwerów - nowe zagospodarowanie Skweru Kresowian /IU Utrzymanie terenów zielonych poprzez zapewnienie właściwych warunków wodnych w stawie w Parku im. Miasta Roth , ,37 99,38 % ,04 93,79 % Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,34 94,24 % /OŚ Program ograniczania niskiej emisji ,34 91,81 % /OŚ Dopłata do modernizacji źródeł ciepła i montażu instalacji solarnych , ,53 % Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu , , ,74 99,72 % /ABM Pracownia zachowania bioróżnorodności ,08 75,88 % /ABM Arboretum Bramy Morawskiej , , ,66 99,86 % Schroniska dla zwierząt ,52 99,12 % /KM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt ,52 99,01 % /KM Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt ,90 % Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,10 99,09 % /KM Oświetlenie ulic , , ,10 99,09 % Zakłady gospodarki komunalnej , ,00 10 %

65 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 65 Poz /KM Miejskie Składowiska Odpadów , ,00 10 % Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 235, ,28 99,99 % /OŚ Pozostała działalność - ochrona środowiska 7 235, ,28 99,99 % Pozostała działalność , , ,37 83,02 % /KM Kontynuacja programu Podaj Łapę ,67 % /KM Dekoracje świąteczne remonty, zakupy, montaż i konserwacja ,05 43,36 % /KM Elementy małej architektury na terenie miasta ,98 71,51 % /KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych , ,71 87,85 % /KM Prowadzenie targowiska , , ,56 99,01 % /DM Utrzymanie rowów ,40 83,13 % /OŚ Edukacja ekologiczna ,27 72,90 % /OŚ System ISO , ,54 97,43 % /OŚ Pozostała działalność - ochrona środowiska , ,81 89,19 % /KM Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu rewaloryzacja zieleni /RW Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu rewaloryzacja zieleni /KM Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu /RW Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu /KM Aktualizacja planu zaopatrzenia miasta Racibórz w energię elektryczną, ciepło i gaz , , ,28 98,05 % % ,00 --,-- % 2 583, , ,00 20,53 % ,-- %

66 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 66 Poz /IU Przebudowa zadaszenia nad boksami targowiska miejskiego , ,77 98,22 % /KM Przebudowa zadaszenia nad boksami targowiska miejskiego ,-- % /KM Przebudowa i renowacja placów zabaw i skwerów , ,00 11,24 % /IU Przebudowa fontanny na Skwerze im. Księdza Prałata Stefana Pieczki % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,36 99,89 % Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,70 10 % /EKS Raciborskie Centrum Kultury , , ,00 10 % /IU Termomodernizacja budynku Raciborskiego Centrum Kultury w Raciborzu przy ul. Chopina , ,70 10 % Biblioteki , , ,00 10 % /EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna , , ,00 10 % Muzea , , ,00 10 % /EKS Muzeum - wydatki remontowe % /EKS Muzeum , , ,00 10 % Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,44 98,62 % /MKZ Ochrona i konserwacja zabytków ,44 93,79 % /EKS Roboty budowlane na Zamku Piastowskim w Raciborzu % Pozostała działalność ,22 99,94 % /EKS Pozostała działalność - kultura ,22 99,94 %

67 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 67 Poz Kultura fizyczna , , ,83 73,37 % Obiekty sportowe , , ,37 71,53 % /EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji , , ,00 10 % /EKS Utrzymanie boisk typu ORLIK ,27 82,15 % /EKS Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej ,63 65,28 % /IiU Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra 4 982, ,50 99,99 % /RW Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra ,46 % /EKS Zacznij od przedszkola ,17 % /IU Budowa boiska typu ORLIK w Gimnazjum Nr , ,47 99,94 % /EKS Osuszanie budynku LKS Studzienna ,-- % /IU Osuszanie budynku LKS Studzienna ,05 99,85 % /EKS Modernizacja boiska w ZSP Nr % /IU Modernizacja boiska w ZSP Nr ,50 99,17 % /IU Budowa boiska typu ORLIK w Gimnazjum Nr 1 - zwrot części kar umownych naliczonych wykonawcy /EKS Zakup tablic świetlnych - zegarów oraz higrometru - doposażenie hali widowiskowo-sportowej ARENA RAFAKO przy ul.łąkowej ,23 99,49 % ,25 85,07 % /EKS Zakupy i wydatki związane z renowacją bieżni ,67 % /EKS Zakupy i wydatki związane z remontem basenu przy ul. Markowickiej ,60 99,42 % /EKS Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra ,00 96,98 %

68 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 68 Poz /EKS Sport dla wszystkich - POWT , ,87 95,56 % Pozostała działalność , ,46 99,93 % /EKS Pozostała działalność - bieżące zadania sport , ,46 99,72 % /EKS Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia % Zlecone , , ,92 95,82 % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,10 10 % Pozostała działalność , ,10 10 % /FN Zwrot podatku akcyzowego , ,10 10 % 750 Administracja publiczna , , ,00 10 % Urzędy wojewódzkie , , ,00 10 % /OR Urzędy wojewódzkie - zlecone ,00 --,-- % /OR Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców , ,00 10 % /OR Wydział Infrastruktury , ,00 10 % /OR Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 3 614, ,00 10 % /ZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 479,00 479,00 10 % 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 10 % Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa % /OR Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone %

69 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 69 Poz Wybory do Sejmu i Senatu 274,00 274,00 10 % /OR Krajowe Biuro Wyborcze - wybory do Sejmu i Senatu RP 274,00 274,00 10 % 851 Ochrona zdrowia 559, ,62 % Pozostała działalność 559, ,62 % /OPS Pozostała działalność - ochrona zdrowia - zlecone 559, ,62 % 852 Pomoc społeczna , , ,82 95,67 % Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,67 95,75 % /OPS Świadczenia rodzinne - zlecone , ,01 95,97 % /OPS Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek ,68 63,09 % /OPS Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone ,98 95,51 % Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ,00 92,75 % /OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone ,00 92,75 % Ośrodki pomocy społecznej 30 --,-- % /OPS Wynagrodzenie opiekuna prawnego 30 --,-- % Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,15 76,10 % /OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone , , ,15 76,10 % Pozostała działalność ,72 % /OPS Dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - zlecone ,72 %

70 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 70 Poz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego % Biblioteki % /EKS Przyłączenie do sieci szerokopasmowej - MiPBP % Porozumienia z AR , ,81 95,01 % 710 Działalność usługowa % Cmentarze % /KM Utrzymanie cmentarzy - porozumienia % 801 Oświata i wychowanie 9 995, ,81 91,02 % Pozostała działalność 9 995, ,81 91,02 % /EKS Cel osiągnięty - sześciolatek do szkoły przyjęty 9 995, ,81 91,02 % Porozumienia z JST , , ,14 65,61 % 600 Transport i łączność ,00 % Drogi publiczne wojewódzkie ,00 % /DM Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 916 w Raciborzu /DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.sportowej w Rybniku - porozumienia /DM Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 ul.gliwickiej - porozumienie ,00 % % % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,14 10 % Obrona cywilna %

71 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 71 Poz /ZK Obrona cywilna - porozumienia % Straż gminna (miejska) , , ,14 10 % /SM Straż Miejska - porozumienia , , ,14 10 % 801 Oświata i wychowanie % Pozostała działalność % /SP1 Nauka religii - porozumienia % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,25 % Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,25 % /P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością ,25 % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego % Biblioteki % /EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia % Razem , , ,82 92,58 %

72 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 72 Poz Plan pierwotny Lp. Treść Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 27 marca 2013r. Klasyfikacja w złotych Wolne środki, o których mowa w art ust.2 pkt ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z ,00 budżetu Unii Europejskiej 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Plan po zmianach Lp. 1 1 Treść Klasyfikacja 2 3 Wolne środki, o których mowa w art ust.2 pkt 6 ustawy 950 w złotych 2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Wykonanie Lp. Przychody i rozchody budżetu w 2012r. Przychody ogółem: Rozchody ogółem: ,00 Przychody ogółem: ,00 Treść Klasyfikacja Kwota Kwota ,00 w złotych Wolne środki, o których mowa w art ust.2 pkt ,25 ustawy 2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,17 Rozchody ogółem: ,50 1 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,50 4 Kwota Przychody ogółem: ,42

73 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 73 Poz Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 27 marca 2013r. Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2012r. Nazwa zakładu budżetowego Razem Fundusz obrotowy na początek roku Pozostałe przychody Dotacja przedmiotowa Dotacja celowa Razem wynagrodzeni a i pochodne Koszty w tym: pozostałe koszty Ujęte dotacje celowe fundusz obrotowy na koniec roku wpłata do budżetu Miejski Zarząd Budynków Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejskie Składowisk a Odpadów plan pierw plan po zm wykon plan pierw plan po zm wykon plan pierw plan po zm wykon MZB - Różnica pomiędzy przychodami i kosztami stanowi równowartość odpisów amort.= (przychody= , koszty= ) OSiR - Różnica pomiędzy przychodami i kosztami stanowi równowartość odpisów amort.=7 764 środków trwałych zakupionych z własnych środków MSO - W dotacji przedmiotowej po stronie przychodów ujęto kwotę zł podatku VAT należnego od przychodu dotacji - Odzysk odpadów na kompostowni. Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych Nazwa zadanie zakładu Miejski Fundusz remontowy wspólnot Zarząd mieszkaniowych Budynków Miejski Zarząd Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych Budynków ilość jednostka miary jednost. dotacja (zł.) plan pierw plan po zm przekazane z budżetu powierzchnia (m 2 ) 17, ilość lokali (szt) 8 695,

74 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 74 Poz Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejskie Składowisk a Ospadów Organizacja imprez kulturalnosportowych Odzysk odpadów na kompostowni mieszkaniec miasta 26, ilość odpadów (tona) 128, Miejskie Składowisk a Ospadów Unieszkodliwianie odpadów ilość odpadów (tona) 110, Dotacje celowe: Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej (OSiR) Termoizolacja budynku przy ul.stalmacha 4 w Raciborzu wraz z przebudową (MZB) Termoizolacja budynku przy ul.basztowej 4 w Raciborzu wraz z przebudową (MZB) Zakup tablic świetlnych - zegarów oraz higrometru - doposażenie hali widowiskowo-sportowej ARENA RAFAKO przy ul.łąkowej 31(OSiR) Zakupy i wydatki związane z renowacją bieżni (OSiR) Zakupy i wydatki związane z remontem basenu przy ul. Markowickiej 1 (OSiR) Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra (OSiR) Zacznij od przedszkola (Zakup namiotów do organizacji imprez) (OSiR) plan pierw plan po zm przekazane z budżetu Suma - MZB Suma - OSiR

75 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 75 Poz Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu Załącznik Nr 9 ochrony środowiska i gospodarki wodnej do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz za 2012r. z dnia 27 marca 2013r. Plan pierwotny dz rozdział dochody wydatki Suma całkowita Oświata i wychowanie - Suma Oś - Pozostała działalność Pomoc społeczna - Suma Pomoc - Pozostała społecznadziałalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma Gospodarka - Gospodarka komunalna odpadami i ochrona ś Gospodarka - Utrzymanie komunalna zieleni i ochrona w miastach ś i gminach Gospodarka - Ochrona komunalna powietrza i ochrona atmosferycznego ś i klimatu Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za Gospodarka komunalna i ochrona ś korzystanie ze środowiska Gospodarka - Pozostała komunalna działalność i ochrona ś Plan po zmianach ( 31 grudnia 2012r. ) dz rozdział dochody wydatki Suma całkowita Oświata i wychowanie - Suma Oś - Pozostała działalność Pomoc społeczna - Suma Pomoc - Pozostała społecznadziałalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma Pozostałe - Żłobki zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma Gospodarka - Gospodarka komunalna odpadami i ochrona ś Gospodarka - Utrzymanie komunalna zieleni i ochrona w miastach ś i gminach Gospodarka - Ochrona komunalna powietrza i ochrona atmosferycznego ś i klimatu Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za Gospodarka komunalna i ochrona ś korzystanie ze środowiska Gospodarka - Pozostała komunalna działalność i ochrona ś Wykonanie planu ( 31 grudnia 2012r. ) - realizacja wydatków poniesionych ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2012r. - z zadań zaplanowanych dz rozdział dochody wydatki Suma całkowita Oświata i wychowanie - Suma Oś - Pozostała działalność Pomoc społeczna - Suma Pomoc - Pozostała społecznadziałalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma Pozostałe - Żłobki zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma Gospodarka - Gospodarka komunalna odpadami i ochrona ś Gospodarka - Utrzymanie komunalna zieleni i ochrona w miastach ś i gminach Gospodarka - Ochrona komunalna powietrza i ochrona atmosferycznego ś i klimatu Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za Gospodarka komunalna i ochrona ś korzystanie ze środowiska Gospodarka - Pozostała komunalna działalność i ochrona ś

76 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 76 Poz Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za 2012r. Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 27 marca 2013r. z tego dz rozdz nazwa rozdziału ogółem dla jednostek sektora finansów publicznych przedmiotow e celowe bieżące z tego celowe inwestycyjne podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotow e celowe bieżące z tego celowe podmiotow inwestycyjn e e Suma całkowita Transport i łączność - Suma Transport - Drogi i łą publiczne ść wojewódzkie Transport - Drogi i łą publiczne ść gminne Gospodarka mieszkaniowa - Suma Gospodarka - Zakłady mieszkaniowa gospodarki mieszkaniowej Administracja publiczna - Suma Administracja - Urzędy publiczna wojewódzkie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma Bezpieczeń - Ochotnicze straże pożarne ż Oświata i wychowanie - Suma Oś - Przedszkola Oś - Gimnazja Oś - Dowożenie uczniów do szkół Oś - Pozostała działalność Szkolnictwo wyższe - Suma Szkolnictwo - Pozostała wyż działalność Ochrona zdrowia - Suma Ochrona - Szpitale zdrowiaogólne Ochrona - Zwalczanie zdrowia narkomanii Ochrona - Przeciwdziałanie zdrowia alkoholizmowi Ochrona - Pozostała zdrowia działalność Pomoc społeczna - Suma

77 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 77 Poz z tego dz rozdz nazwa rozdziału ogółem dla jednostek sektora finansów publicznych przedmiotow e celowe bieżące z tego celowe inwestycyjne podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotow e celowe bieżące z tego celowe podmiotow inwestycyjn e e Pomoc - społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Pomoc - społeczna Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społęcznej - Suma Pozostałe - Żłobki zadania w zakresie polityki społecznejomoc 63 społeczna Rehabilitacja zawodowa i społeczna Pozostałe osób zadania niepełnosprawnych w zakresie polityki społecznejomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma Gospodarka - Gospodarka komunalna odpadami i ochrona ś Ochrona powietrza atmosferycznego i Gospodarka klimatu komunalna i ochrona ś Gospodarka - Zakłady komunalna gospodarki i ochrona komunalnej ś Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura - i Biblioteki ochrona dziedzictwa narodowego Kultura - i Muzea ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura - i Pozostała ochrona dziedzictwa działalność narodowego Kultura fizyczna - Suma Kultura - fizyczna Obiekty sportowe Kultura - fizyczna Pozostała działalność

78 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 78 Poz Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu za 2012r. Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 27 marca 2013r. z tego dz rozdz nazwa rozdziału ogółem dla jednostek sektora finansów publicznych przedmiotow e celowe bieżące z tego celowe inwestycyjn e podmiotow e dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotow e celowe bieżące z tego celowe inwestycyjn e podmiotowe Suma całkowita Transport i łączność - Suma Transport - Drogi i łą publiczne ść wojewódzkie Transport - Drogi i łą publiczne ść gminne Gospodarka mieszkaniowa - Suma Gospodarka - Zakłady mieszkaniowa gospodarki mieszkaniowej Administracja publiczna - Suma Administracja - Urzędy publiczna wojewódzkie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma Bezpieczeń - Ochotnicze straże pożarne ż Oświata i wychowanie - Suma Oś - Przedszkola Oś - Gimnazja Oś - Dowożenie uczniów do szkół Oś - Pozostała działalność Szkolnictwo wyższe - Suma Szkolnictwo - Pozostała wyż działalność Ochrona zdrowia - Suma Ochrona - Szpitale zdrowiaogólne Ochrona - Zwalczanie zdrowia narkomanii Ochrona - Przeciwdziałanie zdrowia alkoholizmowi Ochrona - Pozostała zdrowia działalność Pomoc społeczna - Suma

79 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 79 Poz z tego dz rozdz nazwa rozdziału ogółem dla jednostek sektora finansów publicznych przedmiotow e celowe bieżące z tego celowe inwestycyjn e podmiotow e dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotow e celowe bieżące z tego celowe inwestycyjn e podmiotowe Pomoc - społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Pomoc - społeczna Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społęcznej - Suma Pozostałe - Żłobki zadania w zakresie polityki społecznejomoc 62 społeczna Rehabilitacja zawodowa i społeczna Pozostałe osób zadania niepełnosprawnych w zakresie polityki społecznejomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma Gospodarka - Gospodarka komunalna odpadami i ochrona ś Ochrona powietrza atmosferycznego i Gospodarka klimatu komunalna i ochrona ś Gospodarka - Zakłady komunalna gospodarki i ochrona komunalnej ś Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura - i Biblioteki ochrona dziedzictwa narodowego Kultura - i Muzea ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura - i Pozostała ochrona dziedzictwa działalność narodowego Kultura fizyczna - Suma Kultura - fizyczna Obiekty sportowe Kultura - fizyczna Pozostała działalność

80 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 80 Poz Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 27 marca 2013r. Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2012r. Nazwa instytucji kultury Raciborskie Centrum Kultury Muzeum Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Fundusz obrotowy na początek roku Razem Przychody w tym: Przychody z dostaw, robót i usług Pozostałe przychody Dotacja z budżetu Fundusz obrotowy na koniec 2011 r. plan pierwotny plan po zm wykonanie plan pierwotny plan po zm wykonanie plan pierwotny plan po zm wykonanie plan pierwotny plan po zm wykonanie Razem wynagrodze nia Koszty w tym: pochodne od wynagrodz. pozostałe wydatki wydatki inwestycyj ne Nazwa instytucji ogółem w tym wymagalne ogółem Raciborskie Centrum Kultury , , ,85 Muzeum ,17 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stan należności na koniec 2012r , , ,13 stan zobowiązań na koniec 2012r. w tym wymagalne

81 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 81 Poz Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 27 marca 2013r. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego URM XIII/191/2011 obowiązuje od dnia r. Nazwa i cel Razem - wydatki bieżące Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe , , , , , Bezpieczeństwo bez granic - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu - Stworzenie regionalnego produktu turystycznego poprzez budowę infrastruktury aktywnych form turystyki Europejska współpraca w obszarze przedszkolnym z krajami sąsiadującymi - Wsparcie i wzmocnienie partnerstwa przedszkoli Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie ogólne KomPAS - Kompetencje Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia/uczennicy Szkoły na Ostrogu - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług My healthy lifestyle guide - Podnoszenie jakości życia uczniów i nauczycieli , , , , , , ,00 Podróż do krainy zabawek - Wsparcie i wzmocnienie partnerstwa szkół Polsko - czeskie tradycje i zwyczaje - Integracja uczniów klas młodszych , ,00 Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych - Droga do pracy - Aktywizacja i intergacja zawodowa osób bezrobotnych , , ,00

82 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 82 Poz Sprawny samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego - Usprawnienie zarządzania jst Stacja EDUKACJA - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usługspołeczności Szkoła wielka jak świat - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra - Poprawa jakości infrastruktury rowerowej Raciborza o znaczeniu Zacznij od przedszkola - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Ziemia raciborska i opawska w historii - Wydanie książki Ziemia raciborska i opawska w obiektywie młodego człowieka - Działania transgraniczne zmierzające do wzmocnienia partnerskiej współpracy - wydatki majątkowe Bezpieczeństwo bez granic - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu - Stworzenie regionalnego produktu turystycznego poprzez budowę infrastruktury aktywnych form turystyki Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie ogólne KomPAS - Kompetencje Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia/uczennicy Szkoły na Ostrogu - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług Stacja EDUKACJA - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług , , , URM XIV/209/2012 z dnia r. Nazwa i cel Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe

83 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 83 Poz Razem - wydatki bieżące Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie ogólne Stacja EDUKACJA - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usługspołeczności Zacznij od przedszkola - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - wydatki majątkowe Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie ogólne Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK 45 z DW Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu , , , , , , , , , , , , , Razem URM XV/224/2012 z dnia r. Nazwa i cel Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe , , wydatki bieżące KomPAS - Kompetencje Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia/uczennicy Szkoły na Ostrogu - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług My healthy lifestyle guide - Podnoszenie jakości życia uczniów i nauczycieli - wydatki majątkowe KomPAS - Kompetencje Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia/uczennicy Szkoły na Ostrogu - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług , , , , , , ,00

84 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 84 Poz URM XVI/236/2012 z dnia r. Nazwa i cel Razem - wydatki bieżące Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe , , , , Bezpieczeństwo bez granic - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa Europejska współpraca w obszarze przedszkolnym z krajami sąsiadującymi - Wsparcie i wzmocnienie partnerstwa przedszkoli Podróż do krainy zabawek - Wsparcie i wzmocnienie partnerstwa szkół Polsko - czeskie tradycje i zwyczaje - Integracja uczniów klas młodszych Stacja EDUKACJA - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usługspołeczności Szkoła wielka jak świat - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - wydatki majątkowe Bezpieczeństwo bez granic - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa , , , , , , , , , , , , , , Stacja EDUKACJA - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług , ,00 ZP Nr 693/2012 z dnia r. Brak zmian przedsięwzięć Razem URM XVIII/262/2012 z dnia r. Nazwa i cel Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe , ,

85 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 85 Poz wydatki bieżące Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu - Stworzenie regionalnego produktu turystycznego poprzez budowę infrastruktury aktywnych form turystyki Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie ogólne Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych - Droga do pracy - Aktywizacja i intergacja zawodowa osób bezrobotnych Sprawny samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego - Usprawnienie zarządzania jst Szkoła wielka jak świat - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra - Poprawa jakości infrastruktury rowerowej Raciborza o znaczeniu transgranicznym Zacznij od przedszkola - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Ziemia raciborska i opawska w historii - Wydanie książki Ziemia raciborska i opawska w obiektywie młodego człowieka - Działania transgraniczne zmierzające do wzmocnienia partnerskiej współpracy - wydatki majątkowe Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie ogólne Szkoła wielka jak świat - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99 ZP Nr 775/2012 z dnia r. Brak zmian przedsięwzięć URM XIX/275/2012 z dnia r.

86 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 86 Poz Nazwa i cel Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Razem , , ,00 - wydatki bieżące Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie ogólne Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych - Droga do pracy - Aktywizacja i intergacja zawodowa osób bezrobotnych Stacja EDUKACJA - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usługspołeczności Ziemia raciborska i opawska w historii - Wydanie książki Ziemia raciborska i opawska w obiektywie młodego człowieka - Działania transgraniczne zmierzające do wzmocnienia partnerskiej współpracy - wydatki majątkowe Stacja EDUKACJA - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra - Poprawa jakości infrastruktury rowerowej Raciborza o znaczeniu , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 ZP Nr 824/2012 z dnia r. Brak zmian przedsięwzięć Razem URM XX/292/2012 z dnia r. Nazwa i cel Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe , , , wydatki bieżące Dwustronny Partnerski Projekt Szkół "Brothers In music" - Rozwój kontaktów dwustronnych z partnerską szkołą zagraniczną Nauka bez tajemnic - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych , , , , ,76

87 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 87 Poz PARKING PL-CZ - Opracowanie studium w zakresie rozwiązań budowy parkingów dla Miasta Racibórz Świat wokół nas - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu - Stworzenie dla inwestorów lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej Zacznij od przedszkola - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej , , , , , , ,00 - wydatki majątkowe , , ,00 Nauka bez tajemnic - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych PARKING PL-CZ - Opracowanie studium w zakresie rozwiązań budowy parkingów dla Miasta Racibórz Świat wokół nas - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu - Stworzenie dla inwestorów lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej Zacznij od przedszkola - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej , , , , URM XXI/311/2012 z dnia r. Brak zmian przedsięwzięć ZP Nr 953/2012 z dnia r. Brak zmian przedsięwzięć URM XXII/324/2012 z dnia r. Nazwa i cel Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Razem - wydatki bieżące Bezpieczeństwo bez granic - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa , , , , , , , , , ,00

88 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 88 Poz Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie ogólne Nauka bez tajemnic - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Podróż do krainy zabawek - Wsparcie i wzmocnienie partnerstwa szkół , , , , , , , Świat wokół nas - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych , , , ,00 - wydatki majątkowe , ,00 Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu - Stworzenie regionalnego produktu turystycznego poprzez budowę infrastruktury aktywnych form turystyki Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK 45 z DW Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu Świat wokół nas - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych , , URM XXIII/337/2012 z dnia r. Brak zmian przedsięwzięć ZP Nr 1099/2012 z dnia r. Brak zmian przedsięwzięć

89 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 89 Poz Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 27 marca 2012r. 1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy finansach publicznych L.p Nazwa i cel Bezpieczeństwo bez granic - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa 2011 Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu - Stworzenie regionalnego produktu turystycznego poprzez budowę infrastruktury aktywnych form turystyki Dwustronny Partnerski Projekt Szkół "Brothers In music" - Rozwój kontaktów dwustronnych z partnerską szkołą zagraniczną Europejska współpraca w obszarze przedszkolnym z krajami sąsiadującymi - Wsparcie i wzmocnienie partnerstwa przedszkoli Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie ogólne Okres realizacji od do Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Urząd Miasta Racibórz Urząd Miasta Racibórz Gimnazjum nr Przedszkole nr 10 Urząd Miasta Racibórz Łączne nakłady finansowe , , , ,02 wydatki poniesione przed 2012r. stopień zaawansowania 49,97% 6 027,00 stopień zaawansowania 0,35% stopień zaawansowania 36,25% wydatki 2012 wykonanie/plan , , , , , ,02 stopień zaawansowania 86,99% , ,86 stopień zaawansowania 1,59% , , ,00 wydatki po 2012r , ,00 6 KomPAS - Kompetencje Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia/uczennicy Szkoły na Ostrogu - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług Szkoła Podstawowa nr , , ,80 stopień zaawansowania 85,79% , My healthy lifestyle guide - Podnoszenie jakości życia uczniów i nauczycieli Nauka bez tajemnic - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Szkoła Podstawowa nr 1 Urząd Miasta Racibórz , , ,86 stopień zaawansowania 99,20% , , ,33 stopień zaawansowania 25,99% ,00 9 PARKING PL-CZ - Opracowanie studium w zakresie rozwiązań budowy parkingów dla Miasta Racibórz Urząd Miasta Racibórz ,00 553,50 stopień zaawansowania 0,36% 1 076, ,00

90 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 90 Poz Podróż do krainy zabawek - Wsparcie i wzmocnienie partnerstwa szkół Szkoła Podstawowa nr , ,38 stopień zaawansowania 66,39% , , Polsko - czeskie tradycje i zwyczaje - Integracja uczniów klas młodszych Szkoła Podstawowa nr , ,80 stopień zaawansowania 87,65% , ,00 12 Projekt aktywizacji i intergacji zawodowej osób bezrobotnych - Droga do pracy - Aktywizacja i integracja zawodowa osób bezrobotnych Ośrodek Pomocy Społecznej , ,52 stopień zaawansowania 55,84% , , ,00 13 Sprawny samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego - Usprawnienie zarządzania jst Urząd Miasta Racibórz , ,50 stopień zaawansowania 65,54% , Stacja EDUKACJA - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług Szkoła wielka jak świat - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Urząd Miasta Racibórz Szkoła Podstawowa nr ,62 348, ,88 stopień zaawansowania 95,90% , , , ,72 stopień zaawansowania 99,04% , Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra - Poprawa jakości infrastruktury rowerowej Raciborza o znaczeniu transgranicznym Świat wokół nas - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu - Stworzenie dla inwestorów lepszych warunków prowadzenia działalności gospodarczej Urząd Miasta Racibórz Urząd Miasta Racibórz Urząd Miasta Racibórz , , ,50 stopień zaawansowania 99,58% , , ,38 stopień zaawansowania 11,34% , ,70 stopień zaawansowania 1,47% , , ,00 19 Zacznij od przedszkola - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Urząd Miasta Racibórz , ,81 stopień zaawansowania 68,05% , ,00 20 Ziemia raciborska i opawska w historii - Wydanie książki Gimnazjum nr , ,45 stopień zaawansowania 99,95% , ,00 21 Ziemia raciborska i opawska w obiektywie młodego człowieka - Działania transgraniczne zmierzające do wzmocnienia partnerskiej współpracy Gimnazjum nr , , ,23 stopień zaawansowania 99,94% 30 26

91 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 91 Poz Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr ul.gliwickiej - pomoc dla województwa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr ul.gliwickiej - porozumienia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Budowa przejazdu rowerowego pod mostem w ciągu DW ul. Rybnickiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Budowa remizy OSP Racibórz Markowice - Poprawa bezpieczeństwa i warunków lokalowych Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej - Celem projektu jest stworzenie warunków dla podjęcia zwiększonej aktywności fizycznej mieszkańców Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem, a Rybnikiem Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienie - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem, a Rybnikiem Urząd Miasta Racibórz Urząd Miasta Racibórz Urząd Miasta Racibórz Urząd Miasta Racibórz Ośrodek Sportu i Rekreacji Urząd Miasta Racibórz Urząd Miasta Racibórz stopień zaawansowania % stopień zaawansowania % stopień zaawansowania 6,06% , , stopień zaawansowania 2,17% , , , , stopień zaawansowania 30,18% stopień zaawansowania % stopień zaawansowania % Przebudowa ul.odrodzenia - boczna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Urząd Miasta Racibórz , ,86 stopień zaawansowania 74,05% , , Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu - Wielofunkcyjne wykorzystanie terenów na cele edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne Rozbudowa składowiska odpadów w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125 o Etap IB i IIB Urząd Miasta Racibórz Urząd Miasta Racibórz , , ,28 stopień zaawansowania 99,73% , stopień zaawansowania %

92 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 92 Poz Rozwój transportu publicznego w Gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego - Kompleksowa i zintegrowana modernizacja systemu autobusowej komunikacji publicznej w Gminie Racibórz Urząd Miasta Racibórz stopień zaawansowania % Termomodernizacja budynku RCK przy ul.chopina 21 - Obniżenie kosztów eksploatacji i zaopatrzenia w energię cieplną Urząd Miasta Racibórz ,70 stopień zaawansowania 17,68% , , Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Raciborzu przy ul. Bojanowskiej 5 - Budynek szkoły przewidziany do remontu. Termomodernizacja ma na celu zmianę systemu grzewczego Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48 - Zwiększenie sprawności energetycznej i obniżenie kosztów eksploatacji budynków szkoły Urząd Miasta Racibórz Urząd Miasta Racibórz UWAGA - Stopień zaawansowania mierzony jest jako wydatki wykonane / łączne nakłady finansowe * 100% ,72 stopień zaawansowania 80,97% ,00 stopień zaawansowania 0,64% , , , , , ,00

93 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 93 Poz Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 27 marca 2013r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RACIBÓRZ ZA 2012r.

94 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 94 Poz SPIS TREŚCI I Charakterystyka ogólna...3 II Dochody...11 III Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżka budżetowa i wolne środki...47 IV Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów...50 V Wydatki budżetu miasta...52

95 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 95 Poz I Charakterystyka ogólna Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miasta Racibórz 21 grudnia 2011r. Dochody budżetu uchwalone zostały w wysokości zł. Wydatki budżetu uchwalone zostały w wysokości zł. W budżecie zabezpieczono również środki na spłatę przypadających na 2012r. rat kredytów i pożyczek w wysokości zł. W celu zrównoważenia budżetu zaangażowano przychody z pożyczek oraz wolne środki w wysokości zł. W ciągu 2012 roku budżet miasta zwiększony został ogółem o kwotę ,70zł w tym: dochody zmniejszono o kwotę ,30zł przychody zwiększono o kwotę ,00zł wydatki zwiększono o kwotę ,70zł rozchody zmniejszono o kwotę ,00zł Realizacja budżetu dokonywana była przez następujących dysponentów: Urząd Miasta, 1 żłobek - działający w formie jednostki budżetowej, 13 przedszkoli działających w formie jednostek budżetowych, 3 zespoły szkolno-przedszkolne - działające w formie jednostki budżetowej, 7 szkół podstawowych działających w formie jednostek budżetowych, 4 gimnazja działające w formie jednostek budżetowych, Zespół Obsługi Placówek Oświatowych działający w formie jednostki budżetowej, Ośrodek Pomocy Społecznej działający w formie jednostki budżetowej, Miejskie Składowiska Odpadów działające w formie jednostki budżetowej oraz po przekształceniu w formie zakładu budżetowego, Arboretum Bramy Morawskiej działające w formie jednostki budżetowej, Miejski Zarząd Budynków oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji działające w formie zakładów budżetowych. Ponadto działalność prowadziły 3 instytucje kultury (Raciborskie Centrum Kultury, Muzeum, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna), 1 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) oraz 4 spółki prawa handlowego (Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. stanowią one w całości własność gminy). Finansową charakterystykę planu budżetu, jego zmian oraz wykonania za 2012 rok przedstawia poniższa tabela i wykres. Plan pierwotny Tabela 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za 2012 rok kwota zmiany plan po zmianach wykonanie % /4 dochody % przychody % razem % wydatki % rozchody % razem %

96 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 96 Poz Wykres 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za 2012 rok Jak wynika z powyższej tabeli i wykresu największą zmiennością planu charakteryzują się przychody, wydatki i rozchody co wynika przede wszystkim z: 1) w zakresie przychodów harmonogramu uruchomienia pożyczek i kredytów, wprowadzenia wolnych środków, 2) w zakresie wydatków harmonogramu realizacji zadań, 3) w zakresie rozchodów harmonogramu spłat pożyczek i kredytów, zwrotem środków uprzednio prefinansowanych. Najwyższym wykonaniem charakteryzują się dochody i przychody. Kwota wykonania przychodów zawiera środki z 2011 roku nie w całości objęte planem 2012r. Najniższe wykonanie wykazują wydatki co związane jest z przyjętym harmonogramem realizacji zadań i terminami spłaty zobowiązań. Zgodnie z zapisami 2 uchwały budżetowej Prezydent Miasta upoważniony został do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości zł., z tego na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości zł., b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości zł., c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości zł., 2) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym obejmujących zaplanowanie nowych i zmianę planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

97 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 97 Poz Część upoważnień dla Prezydenta Miasta znalazła się w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z zapisami 2 został on upoważniony do zaciągania oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania następujących zobowiązań : a) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości określonej w załączniku nr 2 tego dokumentu, b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę zł. Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona na lata tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami na okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania, w tym przypadku udzielono poręczenia na rzecz RTBS Sp. z o.o. W 2012 roku podjęto 11 uchwał Rady Miasta oraz 40 zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta. Wykres 2 Charakterystyka zmian planu budżetu w 2012 roku Najistotniejsza zmiana w 2012 roku dotyczyła planu z tytułu wpływu pozyskanych i refundowanych środków zewnętrznych na realizację zadań, sprzedaży nieruchomości oraz środków z 2011r. Dziewięć lat obowiązywania stabilnych zasad finansowania JST, określonych ustawą z dnia r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zaznaczyło się pogłębieniem decentralizacji zadań realizowanych przez administrację publiczną. Na dynamikę dochodów budżetowych osiągniętych w 2012r. miało wpływ utrzymujące się od 2008r. pogorszenie koniunktury gospodarczej. O ile w trzech pierwszych latach dochody te wzrastały rocznie o blisko kilkanaście procent, o tyle w ostatnich latach ich dynamika ukształtowała się na poziomie 8,5% w 2008r., 8,6% w 2009r., 5,1% w 2010r. i 5,2% w 2011 roku, przy wzroście wydatków samorządowych zwykle o kilkanaście procent ( 13,9% w 2010 roku). Po utrzymującej się w latach tendencji do szybszego tempa wzrostu wydatków niż dochodów w 2011r. dynamika wydatków była niższa niż dynamika dochodów. Wydatki wzrosły w JST wszystkich typów poza gminami, które osiągnęły poziom wydatków roku poprzedniego. Na zwolnienie tempa wzrostu dochodów JST w 2012r. wpłynął przede wszystkim spadek dochodów własnych, które do 2007r. były składnikiem najsilniej dynamizującym ogólną wysokość dochodów samorządowych. Jest to o tyle niepokojące zjawisko, że to właśnie dochody własne (udziały w podatku dochodowym, wpływy z majątku oraz pozostałych

98 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 98 Poz dochodów) przesądzają o stopniu samodzielności ekonomicznej JST, a ich uszczuplenie na rzecz transferów z budżetu państwa w znacznym stopniu ogranicza swobodę ich wykorzystania przez samorządy. W dalszej części sprawozdania zostały przedstawione zestawienia wskaźników finansowych dla gminy (wskaźniki zostały wyliczone w oparciu o rzeczywistą realizację danych finansowych - wykonanie). 1. Wskaźnik dochodowości Wskaźnik ten jest miernikiem zamożności gminy. Im wyższy poziom wskaźnika, tym z większą łatwością gmina wykonuje zadania publiczne na rzecz swoich mieszkańców. Należy jednak pamiętać, iż wysoki wskaźnik dochodowości może wynikać z niewielkiej gęstości zaludnienia. Wielkość wskaźnika korygowana jest o kwotę dotacji, pokazuje zdolność gminy do kreowania dochodów. Spadek wskaźnika w 2011 roku wynika z zakończenia realizacji zadania Gospodarka wodno - ściekowa w Raciborzu oraz wzrostu w stosunku do 2010 roku kwoty zrealizowanych dotacji o ,00zł. Wzrost wartości wskaźnika w 2012 roku w stosunku do 2011 roku wynika głównie ze spadku ilości mieszkańców gminy. 2. Udział podatku od nieruchomości w dochodach ogółem (bez dotacji). Jest to jeden z najważniejszych składników dochodów własnych gminy, najwyższe wartości osiąga w gminach przemysłowych. W roku 2009 wskaźnik ten był na poziomie 18%. Kształtowanie jego wielkości ściśle związane jest ze strukturą dochodów. W sposobie liczenia eliminuje się wpływ dotacji. Na wartość wskaźnika ma wpływ wielkość dochodu z tytułu podatku od nieruchomości (wzrost w latach ), jak i dochody po wyeliminowaniu wpływu dotacji spadek w 2011 i w 2012 roku w porównaniu z 2010 rokiem.

99 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 99 Poz Poziom wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem Rozmiary inwestycji są związane z poziomem zamożności gminy. Jednocześnie w wydatkach inwestycyjnych znajdują pokrycie środki otrzymane przez gminę w formie dotacji. Często gminy o najwyższym wskaźniku dochodowości osiągają najniższe poziomy wydatków inwestycyjnych z powodu dużej ilości realizowanych zadań własnych mających postać wydatków bieżących. Wartość wskaźnika uległa obniżeniu, powyższe spowodowane było zakończeniem realizacji zadania Gospodarka wodno- ściekowa w Raciborzu oraz zmianą harmonogramu realizacji zadania Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej. W roku 2012 odnotowano wzrost wydatków ogółem o kwotę zł w stosunku do roku Struktura dochodów Wskaźnik określa poziom środków własnych gminy. Dopełnienie do jedności tego wskaźnika określa udział uzyskanych środków obcych w środkach finansowych gminy. Przychody w 2007r. wynosiły zł., w 2008r zł., w 2009r zł., w 2010r ,42zł., w 2011r ,99zł., zaś w 2012 roku wyniosły ,42zł. Spadek wskaźnika w 2012 roku wiąże się z zaciągnięciem kredytu na realizację zadania Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej.

100 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 100 Poz Struktura wydatków Wskaźnik określa poziom wydatków poniesionych na realizację zadań własnych gminy. Dopełnienie do jedności tego wskaźnika określa udział spłat pozyskanych uprzednio środków obcych w środkach finansowych gminy. Wartość wskaźnika za 2010r. nie zmieniła się w stosunku do roku poprzedniego, w 2011r. gmina procentowo mniej przeznaczyła na spłatę zadłużenia, więcej mogła przeznaczyć na realizację zadań własnych. W 2012 roku ponownie wzrosła procentowa wartość wskaźnika, co umożliwiło realizację zadań własnych w szerszym zakresie. 6. Wskaźnik obsługi zadłużenia Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Spadek wartości wskaźnika w 2011r. w stosunku do 2010r. (o wartość 2,2%) wynika przede wszystkim ze spadku wysokości spłat rat i odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, podobna sytuacja miała miejsce w 2012 roku, wystąpił spadek wskaźnika o 3%. Gmina nie miała trudności z utrzymaniem wartości wskaźnika na wskazanym ustawą poziomie.

101 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 101 Poz Wskaźnik zadłużenia Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym. Łączna kwota długu uległa wzrostowi ze względu na zaciągnięcie kredytu na realizację zadania Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej. Wartość tego wskaźnika przeciętnie w gminach na koniec 2010r. wynosiła 30,3%, w 2011r. wyniosła 34,3%. W 2010 roku granicę 40% zadłużenia przekroczyło 25,3%, zaś w 2011 roku 34,3% gmin w Polsce. Limit zadłużenia określony w ustawie o finansach publicznych przekroczyło 31 gmin. Udział zobowiązań ogółem w dochodach gmin miejskich Województwa Śląskiego na koniec 2010r. wyniósł 22,3%, zaś na koniec 2011 roku 27,4%. Wskaźnik zadłużenia miasta oscyluje wokół wartości przeciętnych. Na wykonaną w 2011 roku kwotę dochodów ogółem zł. dochody bieżące stanowiły kwotę zł., zaś dochody majątkowe to kwota zł. W wydatkach ogółem na kwotę zł. wydatki bieżące to suma zł., zaś wydatki majątkowe to kwota zł. Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą zł. Wynik bieżący (Dochody bieżące Wydatki bieżące ) to kwota zł. Na wykonaną w 2012 roku kwotę dochodów ogółem zł. dochody bieżące stanowią kwotę zł., zaś dochody majątkowe to kwota zł. W wydatkach ogółem na kwotę zł. wydatki bieżące to suma zł., zaś wydatki majątkowe to kwota zł. Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą zł. Wynik bieżący (Dochody bieżące Wydatki bieżące ) to kwota zł. Zachowana została więc w 2011 i 2012 roku zasada wynikająca z przepisów ustawy o finansach publicznych mówiąca, że: - na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki z zastrzeżeniem, iż wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

102 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 102 Poz Gmina w latach na koniec danego roku budżetowego osiągnęła odpowiednio wynik - rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami w danym roku: 2008r. - ( zł),. 2009r. - ( zł),. 2010r zł,. 2011r zł,. 2012r zł. Różnice wynikają z kwot przychodów - w latach gmina realizowała wydatki inwestycyjne z kredytów i pożyczek.

103 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 103 Poz II Dochody Plan pierwotny dochodów został uchwalony w wysokości zł. Na przestrzeni 2012 roku został zmniejszony o kwotę ,30zł. i wynosił na koniec okresu sprawozdawczego ,70zł. Wykonanie planowanych dochodów wyniosło ,11zł., co stanowi 104,29% planu. Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2012r. wyniosły 2.763zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na r ) Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2011r. wyniosły 2.640zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na r ) Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2010r. wyniosły 2.809zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na r ) Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2009r. wyniosły 3.031zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na r ) Zrealizowane dochody 1 mieszkańca gminy w 2008r. wyniosły 2.697zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na r ) Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2007r. wyniosły 2.215zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na r ) Wysokość wskaźnika za 2012r. jest niższa od wskaźnika za 2010 i 2009 rok oraz wyższa od wartości wskaźnika za 2007, 2008 i 2011 rok. Zmienność wysokości tego wskaźnika związana jest przede wszystkim z wysokością realizowanych wydatków inwestycyjnych podlegających dofinansowaniu, w tym przede wszystkim w ramach zadania Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu. Dochody związane z realizacją tego zadania w 2008, 2009 i 2010 roku wyniosły odpowiednio zł., zł. i zł. tytułem zaliczek i refundacji. Dochody ogółem na 1 mieszkańca w gminach miejsko-wiejskich Województwa Śląskiego za 2011r. wyniosły 2.696zł. Gmina Racibórz osiągnęła wielkości powyżej przeciętnej. Kwotowa realizacja dochodów za ostatnie 6 lat przedstawia się następująco: r. - kwota zł., r. - kwota zł., r. - kwota zł., r. - kwota zł., r. - kwota zł., r. - kwota zł. Jak wynika z powyższego zestawienia dochody zrealizowane w 2012 roku są wyższe od dochodów zrealizowanych w analogicznym okresie lat 2007 i Wysokie wykonanie dochodów za 2008, 2009 i 2010 rok wynika z otrzymania zaliczki i refundacji na realizację zadania Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu w wysokości zł. w 2008r., zł. w 2009r. oraz zł. w 2010 roku otrzymywano też zwrot podatku VAT. W ramach zrealizowanych w 2012r. dochodów miasta w wysokości zł.: - dochody bieżące zrealizowały się na kwotę zł. tj. 103% planu po zmianach, w tym zł. dotyczy dochodów na programy finansowane z udziałem środków UE i innych zagranicznych, - dochody majątkowe zrealizowały się na kwotę zł. tj. 131% planu po zmianach, w tym zł. dotyczy dochodów na programy finansowane z udziałem środków UE i innych zagranicznych. Od 2008 roku przyjęty został obligatoryjny podział dochodów na bieżące i majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. O ile dochody własne zapewniają cykliczny i przewidywalny wpływ do budżetu, o tyle charakter dochodów majątkowych jest incydentalny i w dużym stopniu nieprzewidywalny. Zależy m.in. od oferty gminy w zakresie nieruchomości.

104 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 104 Poz W roku 2012 odnotowano niską w stosunku do planu sprzedaż nieruchomości gminnych. Plan po zmianach w tej kategorii to kwota zł., wykonanie to kwota zł., co stanowi 75% planu po zmianach. Strukturę planu dochodów, zmian dokonanych w okresie sprawozdawczym oraz wykonanie przedstawiają poniższe tabele i wykres. Tabela 2 -Struktura planu i wykonania dochodów (źródła finansowania) w 2012 roku Dochody 2012 plan pierwotny kwota zmiany plan po zmianach wykonanie % dochody na zadania własne % dochody na zadania z zakresu administracji rządowej dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień % % RAZEM % Wykres 3-Struktura wykonania dochodów (źródła finansowania) w 2012 roku Największy udział procentowy w dochodach zrealizowanych mają dochody na zadania własne stanowią 93,2% ogółu dochodów. Dochody ogółem w 2012 roku zrealizowały się w 104%. Tabela 3 - Zmiany planu oraz wykonanie dochodów miasta w 2012 roku plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych % subwencje % dotacje (bez UE) % dochody własne %

105 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 105 Poz wpływy z podatków i opłat % środki na zadania realizowane przy udziale UE % wpływy ze sprzedaży majątku gminy % pozostałe dochody % Razem % Najniższym wykonaniem planu dochodów w podstawowych grupach charakteryzują się dotacje, najwyższym wykonaniem udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych. Wpływ na wykonanie dochodów własnych ma niska realizacja wpływów ze sprzedaży majątku gminy. Plan pierwotny w tej kategorii tj. sprzedaży majątku wynosił zł., wykonanie zaś na 2012 rok zamknęło się kwotą zł. Dochody te są wyższe od zrealizowanych w analogicznym okresie 2011r. o zł. Pozostałe dochody wykonały się w 105%, w skład tej kategorii wchodzą również dochody nieplanowane. Wpływy z podatków i opłat to kwota zł., w analogicznym okresie ubiegłego roku były o zł. niższe, główny wpływ na ich wielkość ma realizacja podatku od nieruchomości, osoby prawne uiściły kwotę ,05zł., zaś osoby fizyczne ,40zł. W wysokości 100% planu zrealizowały się wpływy z subwencji w I półroczu realizacja wyniosła 61%, co wynikało z otrzymania podwójnej subwencji oświatowej w lutym na wypłatę 13-tej pensji dla nauczycieli. Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych zrealizowały się na poziomie 108%, co stanowi dobrą prognozę dla tej kategorii dochodów. Niższy poziom wykonania tj. 98% osiągnęły dotacje bez UE, na tę kategorię dochodów gmina ma jednak niewielki wpływ. Powyżej przeciętnego poziomu wykonały się środki na zadania realizowane przy udziale UE. Wynika to z harmonogramu realizacji tych dochodów i wpływu refundacji za lata poprzednie, wykonanie to 169%. W 2012 roku gmina otrzymała refundację na realizację zadania Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów, środki te nie były planowane w 2012 roku. Wykres 4 Struktura zmiany planu oraz wykonania dochodów za 2012 rok

106 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 106 Poz Wykres 5 Realizacja dochodów za 2012 rok Jak obrazuje powyższy wykres największy udział w dochodach zrealizowanych w 2012 roku wykazują dochody własne (46%), na które składają się wpływy z podatków i opłat, środki na zadania realizowane przy udziale UE, wpływy ze sprzedaży majątku gminy oraz pozostałe dochody. Udział procentowy w pozostałych grupach dochodów przedstawia się następująco: subwencje (20%), udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych (25%) oraz dotacje (9%). Tabela 4 - Struktura dochodów własnych miasta wykonanie udział procentowy źródło dochodu wpływy z podatków i opłat lokalnych udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych ,2% 21,3% 20,5% 22% 26% 26% 26,2% 22,9% 19,6% 21% 24% 25% subwencje 18,3% 16,6% 15,6% 17% 19% 20% wpływy ze sprzedaży majątku gminy 5,7% 5,6% 3,9% 7% 3% 3% dotacje bez UE 10,9% 9,4% 11,1% 9% 12% 9% środki pozyskane z innych źródeł- UE 4,8% 9,9% 17,0% 8% 3% 5% inne dochody 10,9% 14,3% 12,4% 16% 13% 12% RAZEM 100% 100% 100% 100% 100% 100% W strukturze dochodów Gminy Racibórz w 2012r. największy udział mają wpływy z podatków i opłat lokalnych tj. 26% oraz udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych tj. 25%. W 2011r. udziały były na poziomie 24%, zaś podatki i opłaty lokalne 26%. Największymi wahaniami charakteryzują się wpływy ze

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 27 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014 Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Gminy Szemud z.. w złotych Dział Nazwa Plan ogółem 1 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo. Strona 1

Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo. Strona 1 NA 28R. DOCHODY BUDŻETU GMINY Zał. Nr 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 395 829 1 385 829 - wpływy z różnych dochodów 1 1 6 Transport i łączność -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 2390 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2015r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Dz. Nazwa - Treść Plan Wykonanie Realizacja % 010 Rolnictwo i łowiectwo 207 384,02 107 884,02 52,02% w tym dochody bieżące : 207 384,02

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2015 rok

Plan dochodów na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr.. Rady Miasta z dnia.. Projekt Plan dochodów na 2015 rok Dział Treść Przewidywane wykonanie 2014 r. Plan na 2015 rok wsk. % wsk. strukt. 2014 (w złotych) wsk. strukt.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 701/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 25 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 701/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 25 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 701/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02095 Pozostała działalność 4 80 0750

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2015 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2015 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZAŁĄCZNIK 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2015 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Dział Nazwa działu i źródła DOCHODY BIEŻĄCE 21 163 604,26 21 249 332,55 100,4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 947 471,80

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej 1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej ( w złotych) Lp. Dział Źródło dochodów Plan wg uchwały Nr III/23/14 z dnia 30 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00 Urząd Miasta i Gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 015 424,84 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3 012 424,84 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia DOCHODY według źródeł Projekt budżetu na rok 2017 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000,00 0,00 30 000,00 0970 Wpływy z różnych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 10 4 01095 Pozostała działalność 5 10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

NA 2009R. Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody. bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo

NA 2009R. Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody. bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo NA 29R. DOCHODY BUDŻETU GMINY Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody w tym: Zał. Nr 1 projekt bieżące majątkowe 1 Rolnictwo i łowiectwo 3 323 825 5 3 318 825 - wpływy z różnych dochodów

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. % wskaźnik % struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Załącznik nr 3 Rodzaj: Poroz. z JST 801 Oświata i wychowanie 11 00 11 00 80104

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 Zalacznik nr 1 do Uchwały nr LXV/8/21 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 21 r. 1 2 OGÓŁEM 11 29 6 95 279 6 15 5 NDF 11 29 6 95 279 6 15 5 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18 18 18

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

dochody zał_nr 1 Dz Rozdz Wyszczególnienie Plan Wykonanie % na 2008r. za 2008 r. wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,02 100,39%

dochody zał_nr 1 Dz Rozdz Wyszczególnienie Plan Wykonanie % na 2008r. za 2008 r. wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,02 100,39% Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Turek za 2008 r. Analiza dochodów budżetu gminy Turek za 2008 rok wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok w tym:

Dochody budżetu na 2013 rok w tym: Dochody budżetu na 2013 rok w tym: W tym: w tym: Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan na 2013 Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ TABELA 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Dział Nazwa działu i źródła w złotych DOCHODY BIEŻĄCE 17.404.825,00 17.783.206,66 102,2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Dochody budżetowe załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 308,000

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DOCHODY 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/195/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2013 r. W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ NA 2014 ROK w złotych Plan na DOCHODY BIEśĄCE 20.039.342 020 LEŚNICTWO 1.200 publicznych

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 903 887 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 893 387 Dotacje celowe w ramach programów

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0151/ 2/06 Wójta Gminy Murów z dnia 4 stycznia 2006 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/. 9.689.480,00 010 ROLNICTWO 283.131,00 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , ,34

Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , ,34 DOCHODY BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 148 918,15 145 285,34 01095 Pozostała działalność 148 918,15 145 285,34 0750 dochody z najmu i dżierżawy składników

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2011 r Zał. nr 1 do Uchwały Nr...RG Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r

Dochody budżetowe na 2011 r Zał. nr 1 do Uchwały Nr...RG Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r Dochody budżetowe na 2011 r Zał. nr 1 do Uchwały Nr...RG Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 00 4 02095 Pozostała działalność 3 00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy

Dochody budżetu gminy Dochody budżetu gminy w złotych Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 800,00 01095 Pozostała działalność 4 800,00 4 800,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2012 r.

Dochody budżetu gminy na 2012 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../211 Rady Gminy Pierzchnica z dnia... Dochody budżetu gminy na 212 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 1 1 21 Gospodarka leśna 1 1 75 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo