EPWR - WROCŁAW/Strachowice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EPWR - WROCŁAW/Strachowice"

Transkrypt

1 AIP POLSKA AD 2 EPWR MAY 2013 EPWR AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPWR - WROCŁAW/Strachowice EPWR AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP - współrzędne WGS-84 i lokalizacja ARP - WGS-84 coordinates and site at AD 51 06'10''N '09''E m od THR 29, na linii centralnej RWY 11/ '10''N '09''E m FM THR 29, at the centre line of RWY 11/ Odległość, kierunek od miasta Direction and distance from city 10 km (5.4 NM) BRG 115 GEO. 10 km (5.4 NM) BRG 115 GEO. 3. Wzniesienie lotniska/temperatura odniesienia Elevation/Reference temperature 404 ft/29.9 C 404 ft/29.9 C 4. Undulacja geoidy w miejscu pomiaru wzniesienia lotniska Geoid undulation at AD ELEV PSN 135 ft 135 ft 5. Deklinacja magnetyczna i jej roczna poprawka MAG VAR/Annual change 4 E (2010)/ 7'E 4 E (2010)/ 7'E 6. Zarządzający lotniskiem, adres, telefon, faks, teleks, AFS AD Administration, address, telephone, telefax, telex, AFS Port Lotniczy Wrocław S.A. ul. Graniczna Wrocław / (faks) SITA: WROEPXH Wrocław Airport Co. ul. Graniczna Wrocław / (fax) SITA: WROEPXH 7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) IFR/VFR IFR/VFR 8. Uwagi Remarks Prezes PL Wrocław S.A.: Chairman of Wrocław Airport Co.: / faks Dyżurny Operacyjny Portu: Airport Duty Officer: / telefaks Centrala: TWR: telefaks ARO: telefaks Służby celne i paszportowe: MET: EPWR AD 2.3 GODZINY PRACY (UTC 1) ) OPERATIONAL HOURS (UTC 1) ) / fax / telefax Operator: TWR: telefax ARO: telefax Customs and immigration: MET: Zarządzający lotniskiem Aerodrome Administration 2. Służby celne i paszportowe Customs and immigration 3. Służby medyczne i sanitarne Health and sanitation 4. Służba Informacji Lotniczej AIS W zakresie usług świadczonych przez Biuro Odpraw Załóg. In the scope of services provided by ARO. 5. Biuro Odpraw Załóg ATS Reporting Office (ARO) 6. Biuro Meteorologiczne MET Office 7. Służby Ruchu Lotniczego ATS ATC: ATC: 8. Tankowanie Fuelling 9. Obsługa Handling MON-SUN ( ) MON-SUN ( ) W godzinach ( ) obsługa możliwa po uprzednim złożeniu Between ( ) handling provided only if prior request is sent till zamówienia do godz (2030) (2030). AIRAC AMDT 137

2 AD 2 EPWR MAR 2015 AIP POLSKA 10. Ochrona Security 11. Odladzanie De-icing MON-SUN ( ) W godzinach ( ) odladzanie możliwe po uprzednim złożeniu zamówienia do godz (2030). MON-SUN ( ) Between ( ) handling available only if prior request is sent till 2130 (2030). 12. Uwagi Remarks Opłaty za dostarczanie paliwa realizowane przez wyznaczone osoby PLW S.A. Akceptowane formy płatności: - gotówka - dostępna w godzinach ( ) 1). W godzinach ( ) opłata możliwa po uprzednim złożeniu zamówienia do godziny 2130 (2030) 1). - karty płatnicze - : DINNER CLUB, JCB, MASTER CARD ELECTRONIC, VISA, VISA ELECTRON, POLCARD, AMERICAN EXPRESS, BIS; - karta paliwowa AVCARD - ; - przedpłata; - przelew bankowy (tylko po wcześniejszym uzgodnieniu) Payments for fuel delivery are accepted by designated PLW S.A. personnel. Accepted forms of payments: - in cash - available BTW ( ) 1). BTW ( ) UTC payment is possible after previous order until 2130 (2030) 1). - by credit cards - : DINNER CLUB, JCB, MASTER CARD ELECTRONIC, VISA, VISA ELECTRON, POLCARD, AMERICAN EXPRESS, BIS; - fuel carnet AVCARD - ; - pre-payment; - bank transfer (only after prior consultation). 1) - patrz GEN ) - see GEN 2.1. EPWR AD 2.4 SŁUŻBY I URZĄDZENIA HANDLINGOWE HANDLING SERVICES AND FACILITIES 1. Środki załadowcze Cargo-handling facilities Platforma załadowcza do obsługi samolotów szerokokadłubowych (do 7 t) taśmociągi bagażowe (do 900 kg) podnośnik widłowy (4 t) przyczepy do bagażu (do 1500 kg) ciągniki spalinowe bagażowe ciągniki elektryczne bagażowe. Highloader (up to 7 t) self-propelled belt loaders (up to 900 kg) fork lift truck (4 t) baggage carts (up to 1500 kg) combustion baggage tractors electric baggage tractors. 2. Rodzaje paliwa i oleju Fuel/Oil types JET A-1, AVGAS 100LL JET A-1, AVGAS 100LL 3. Urządzenia do tankowania/pojemność Fuelling facilities/capacity Stacja paliw lotniczych. Pojemność: AVGAS 100LL L, JET A L. Cysterny: L oraz 2 x L. Fuel station. Capacity: AVGAS 100LL L, JET A L. Tank trucks: L, 2 x L. 4. Urządzenia do odladzania De-icing facilities Agregat do odladzania Kiitokori EFI 2000 typu LHC - 2. Płyn do odladzania KILLFROST ABC-3 typ II. De-icing unit Kiitokori EFI 2000 LHC - 2. De-icing fluid KILLFROST ABC-3 II type. 5. Możliwość hangarowania dla przylatujących statków powietrznych Hangar space for visiting aircraft 6. Urządzenia naprawcze dla przylatujących statków powietrznych Repair facilities for visiting aircraft 7. Uwagi Remarks Dostępny rozruchowy agregat pneumatyczny (ASU) Garrett AT Air starter unit (ASU) Garrett AT2739 available - 1 Agent handlingowy: WRO-LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o. Zarząd: (faks) Kierownik Zmiany: (faks) SITA: WROOPXH Lotnictwo Ogólne: faks/fax Częstotliwość: 131,500 MHz Znak wywoławczy: WROLOT KOORDYNACJA Opłaty za handling: Akceptowane formy płatności: a) gotówka, b) karty płatnicze: VISA, EUROCARD/MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, c) przedpłata, d) przelew bankowy (tylko po wcześniejszym uzgodnieniu). Handling Agent: WRO-LOT Airline Services Ltd. Management: (fax) Manager on Duty: (fax) SITA: WROOPXH General Aviation: faks/fax Frequency: MHz Call sign: WROLOT COORDINATION Handling payments: Payments are accepted: a) in cash, b) by credit cards: VISA, EUROCARD/MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, c) by pre-payment, d) by bank transfer (only after prior consultation). AIRAC AMDT 160

3 AIP POLSKA AD 2 EPWR MAR 2015 EPWR AD 2.5 UŁATWIENIA DLA PASAŻERÓW PASSENGER FACILITIES 1. Hotele Hotels Hotele w mieście. Hotels in the city. 2. Restauracje Restaurants Restauracja, bufety. Restaurant, Cafeteria. 3. Środki transportu Transportation Terminal pasażerski Autobusy miejskie, taksówki, wypożyczalnie samochodów. Terminal General Aviation Autobusy miejskie, taksówki. Passenger Terminal Municipal buses, taxi, car rentals. General Aviation Terminal Municipal buses, taxi. 4. Pomoc medyczna Medical facilities Pierwsza pomoc, szpitale w mieście. First aid, hospitals in the city. 5. Usługi bankowe i pocztowe Bank and Post office Terminal pasażerski: MON-TUE: ( ), WED-FRI: ( ). Bankomaty. Passenger Terminal: MON-TUE: ( ), WED-FRI: ( ). Cash machines. 6. Informacja turystyczna Tourist office Terminal pasażerski: DLY ( ) Passenger terminal: DLY ( ) 7. Uwagi Remarks Obsługa VIP (rejsy rozkładowe/charterowe/general aviation) Tel.: / VIP service (schedule/charter/general aviation flights) Phone: / Executive Lounge Tel.: /-438/ , patrz GEN 2.1. Executive Lounge Phone: /-438/ , see GEN 2.1. EPWR AD 2.6 SŁUŻBA RATOWNICZA I PRZECIWPOŻAROWA RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES 1. Kategoria lotniska w zakresie ochrony przeciwpożarowej Aerodrome category for fire fighting CAT 7 ICAO CAT 7 ICAO 2. Wyposażenie ratownicze Rescue equipment Pojazdy ratowniczo-gaśnicze: podstawowe wodno-pianowe - 4 gaśniczy wsparcia technicznego - 1 nośnik kontenerów - 1 dowodzenia - 1 kontener ze środkiem pianotwórczym - 1 kontener ratownictwa chemicznego - 1 ambulans - 1. Fire and rescue vehicles: major foam tender - 4 rescue foam tender - 1 container carrier - 1 command car - 1 foam tank container - 1 chemical rescue container - 1 ambulance Możliwości usuwania uszkodzonych statków powietrznych Capability for removal of disabled aircraft Sprzęt do usuwania unieruchomionych statków powietrznych o maksymalnej masie startowej do 5700 kg: dźwig - 1 (do 2HR), podnośniki pneumatyczne - 6+2, ciągniki Uwagi Remarks Equipment for removal of disabled aircraft up to MTOW 5700 kg: crane - 1 (up to 2HR), pneumatic lifts - 6+2, tractors EPWR AD 2.7 SEZONOWA DOSTĘPNOŚĆ LOTNISKA I OCZYSZCZANIE SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING 1. Rodzaj(e) urządzeń do oczyszczania Types of clearing equipment zestaw do odśnieżania (pług, szczotka, dmuchawa) - 6, oczyszczarka kompaktowa - 1, oczyszczarka podmuchowa - 1, pług lotniskowy - 2, pług wirnikowy - 2, rozsiewalnik - 2, opryskiwacz - 2. snow removal kit (plough, runway sweeper, blower) - 6, compact cleaner - 1, snow blower - 1, runway snow plough - 2, rotary plough - 2, spreader - 2, sprayer Kolejność oczyszczania Clearance priorities Patrz: AD 1.2, punkt 2.9. See: AD 1.2, point Uwagi Remarks Warunki śniegowe i oblodzenie podawane w SNOWTAM. Ice and snow conditions promulgated by SNOWTAM. AIRAC AMDT 160

4 AD 2 EPWR OCT 2013 AIP POLSKA EPWR AD 2.8 PŁYTY POSTOJOWE, DROGI KOŁOWANIA I PUNKTY KONTROLI WSKAZAŃ PRZYRZĄDÓW POKŁADOWYCH APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA 1. Nawierzchnia i nośność płyty Apron surface and strength APN 1 (stands 21-22) - CONC, PCN 58 R/B/W/T APN 1 (stands 23-26) - CONC, PCN 68 R/B/W/T APN 2 - CONC, PCN 60 R/A/W/T APN 3 - CONC, PCN 68 R/B/W/T APN 4 - CONC, PCN 38 R/B/X/T Grass APN - (Samoloty GA o masie do 2500 kg) APN 1 (stands 21-22) - CONC, PCN 58 R/B/W/T APN 1 (stands 23-26) - CONC, PCN 68 R/B/W/T APN 2 - CONC, PCN 60 R/A/W/T APN 3 - CONC, PCN 68 R/B/W/T APN 4 - CONC, PCN 38 R/B/X/T Grass APN - (GA aeroplanes up to 2500 kg) 2. Szerokość drogi kołowania, nawierzchnia i nośność TWY width, surface and strength TWY "A1" - 23 m, CONC/ASPH, PCN 56 F/B/X/T. TWY "A2" - 23 m, CONC/ASPH, PCN 51 F/B/X/T. TWY "B1" - 38 m, CONC/ASPH, PCN 60 F/B/X/T. TWY "B2" - 38 m, CONC/ASPH, PCN 54 F/B/X/T. TWY "C" - 38 m, CONC/ASPH, PCN 54 F/B/X/T. TWY "D1" - 14 m, CONC, PCN 68 R/B/W/T. TWY "D2" - 10 m, ASPH (nie użytkowane) TWY "D3" - 10 m, ASPH (nie użytkowane) TWY "D4" - 12 m, ASPH, PCN 36 F/B/X/T. TWY "D5" - 10 m, ASPH (nie użytkowane) TWY "E1" - 14 m, ASPH, PCN 36 F/B/X/T. TWY "E2" - 14 m, ASPH, PCN 36 F/B/X/T. TWY "E3" - 14 m, ASPH, PCN 36 F/B/X/T. TWY "E4" - 14 m, ASPH, PCN 36 F/B/X/T. TWY "E5" - 10 m, ASPH (nie użytkowane) 3. Punkt sprawdzania wysokościomierzy ACL and elevation APN 1, ELEV 394 ft. APN 2, ELEV 400 ft. APN 3, ELEV 397 ft. APN 4, ELEV 394 ft. APN trawiasta, ELEV 394 ft. TWY "A1" - 23 m, CONC/ASPH, PCN 56 F/B/X/T. TWY "A2" - 23 m, CONC/ASPH, PCN 51 F/B/X/T. TWY "B1" - 38 m, CONC/ASPH, PCN 60 F/B/X/T. TWY "B2" - 38 m, CONC/ASPH, PCN 54 F/B/X/T. TWY "C" - 38 m, CONC/ASPH, PCN 54 F/B/X/T. TWY "D1" - 14 m, CONC, PCN 68 R/B/W/T. TWY "D2" - 10 m, ASPH (not used) TWY "D3" - 10 m, ASPH (not used) TWY "D4" - 12 m, ASPH, PCN 36 F/B/X/T. TWY "D5" - 10 m, ASPH (not used) TWY "E1" - 14 m, ASPH, PCN 36 F/B/X/T. TWY "E2" - 14 m, ASPH, PCN 36 F/B/X/T. TWY "E3" - 14 m, ASPH, PCN 36 F/B/X/T. TWY "E4" - 14 m, ASPH, PCN 36 F/B/X/T. TWY "E5" - 10 m, ASPH (not used) APN 1, ELEV 394 ft. APN 2, ELEV 400 ft. APN 3, ELEV 397 ft. APN 4, ELEV 394 ft. Grass APN, ELEV 394 ft. 4. Punkty sprawdzania VOR/INS VOR/INS checkpoints INS INS 5. Uwagi Remarks patrz AD 2 EPWR see AD 2 EPWR EPWR AD 2.9 SYSTEM KIEROWANIA RUCHEM NAZIEMNYM I OZNAKOWANIE SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS 1. Znaki identyfikacyjne miejsc postojowych, linie prowadzenia po drogach kołowania oraz wizualne systemy dokowania/parkowania na miejscach postojowych Use of aircraft stand identification signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands statków powietrznych 1. System kierowania i kontroli statków powietrznych na TWY składający się ze: - świateł osi TWY B1, - podświetlanych znaków pionowych informacyjnych, nakazu oraz oznakowania stanowisk, - poprzeczek zatrzymania, - poprzeczek oczekiwania. 2. System kierowania i kontroli statków powietrznych na płytach składający się ze: - świateł wprowadzenia na stanowiska na stanowiskach 1 6, 8 18, - oznakowania tożsamości stanowisk, linii wjazdu na stanowiska, poprzeczek zatrzymania, - systemu dokowania dla stanowisk 9 i Aircraft guidance and control system on TWYs consisting of: - TWY B1 centre-line lights, - illuminated information and mandatory instruction signs and aircraft stand markings, - stop bars, - clearance bars. 2. Aircraft guidance and control system on APNs consisting of: - aircraft stand manoeuvring guidance lights - on stands 1-6, 8-18, - aircraft stand identification signs, aircraft stand taxilanes, stop bars, - docking system - for stands 9 and Oznakowanie i światła dróg startowych oraz dróg kołowania RWY and TWY markings and lights Oznakowanie dzienne: RWY: progu, strefy przyziemienia, punktu celowania, osi, tożsamości RWY, krawędzi. Day marking: RWY: threshold, touchdown zone, aiming point, centre line, RWY designators, edge. TWY: osi, krawędziowe, miejsc oczekiwania przed drogami startowymi, TWY: centre line, edge, runway-holding positions, stop bars, mandatory and poprzeczki zatrzymania, znaki nakazu i informacyjne. Światła: RWY: progu, strefy przyziemienia, krawędziowe, końcowe. TWYs: A1, A2, B1, B2, C, D1, E1, E2: krawędziowe. TWYs: D4, E3, E4: brak świateł krawędziowych. TWYs: B1 światła osi. information signs. Lights: RWY: threshold, touchdown zone, edge, end. TWYs: A1, A2, B1, B2, C, D1, E1, E2: edge. TWYs: D4, E3, E4: edge lighting - none. TWYs: B1 centre line. 3. Poprzeczki zatrzymania Stop bars Na TWY A i C, 62 m od krawędzi RWY (91 m od osi RWY). TWYs A and C, 62 m from edge of RWY (91 m from centre line of RWY). AIRAC AMDT 142

5 AIP POLSKA AD 2 EPWR FEB Uwagi Remarks EPWR AD 2.10 PRZESZKODY LOTNISKOWE AERODROME OBSTACLES RWY/Strefa RWY and Area affected Rodzaj przeszkody Obstacle type W strefach podejścia i startu In approach and take-off areas Szerokość Długość geograficzna geograficzna Longitude Latitude Wysokość Top of obstacle AGL (ft) AMSL (ft) Oznakowanie/ Oświetlenie Markings/LGT /APCH Drzewa/Trees 51 05'19.5'' N '17.5'' E NIE/NIE, NO/NO 29/APCH Drzewo/Tree 51 05'20.3'' N '12.9'' E NIE/NIE, NO/NO 29/APCH Drzewa/Trees 51 05'32.7'' N '27.5'' E NIE/NIE, NO/NO 29/APCH Drzewa/Trees 51 05'39.6'' N '29.3'' E NIE/NIE, NO/NO 29/APCH Drzewa/Trees 51 05'39.8'' N '42.8'' E NIE/NIE, NO/NO 29/APCH Antena NDB/NDB antenna 51 05'41.8'' N '36.3'' E NIE/TAK, NO/YES 29/APCH Drzewa/Trees 51 05'42.4'' N '38.2'' E NIE/NIE, NO/NO 29/APCH Drzewo/Tree 51 05'43.0'' N '48.0'' E NIE/NIE, NO/NO 29/APCH Antena NDB/NDB antenna 51 05'43.4'' N '37.6'' E NIE/TAK, NO/YES 29/APCH Drzewo/Tree 51 05'47.5'' N '03.3'' E NIE/NIE, NO/NO 29/APCH Drzewa/Trees 51 05'49.5'' N '50.7'' E NIE/NIE, NO/NO 11/APCH Radar GND/GND radar 51 06'36.6'' N '24.3'' E NIE/NIE, NO/NO 11/APCH Drzewa/Trees 51 06'38.2'' N '05.7'' E NIE/NIE, NO/NO 11/APCH Ogrodzenie/Fence 51 06'41.3'' N '27.7'' E NIE/NIE, NO/NO 11/APCH Drzewa/Trees 51 06'43.1'' N '44.5'' E NIE/NIE, NO/NO 11/APCH Drzewa/Trees 51 06'43.6'' N '15.3'' E NIE/NIE, NO/NO 11/APCH Drzewa/Trees 51 06'45.4'' N '29.1'' E NIE/NIE, NO/NO 11/APCH Drzewa/Trees 51 06'46.3'' N '36.4'' E NIE/NIE, NO/NO 11/APCH Drzewa/Trees 51 06'46.7'' N '29.5'' E NIE/NIE, NO/NO 11/APCH Drzewa/Trees 51 06'47.6'' N '49.6'' E NIE/NIE, NO/NO 11/APCH Drzewa/Trees 51 06'47.6'' N '19.0'' E NIE/NIE, NO/NO 11/APCH Drzewa/Trees 51 06'47.8'' N '05.5'' E NIE/NIE, NO/NO 11/APCH Drzewa/Trees 51 06'48.6'' N '15.5'' E NIE/NIE, NO/NO 11/APCH Drzewa/Trees 51 06'49.0'' N '52.7'' E NIE/NIE, NO/NO 11/APCH Drzewa/Trees 51 06'49.2'' N '54.9'' E NIE/NIE, NO/NO 11/APCH Drzewa/Trees 51 06'49.8'' N '34.3'' E NIE/NIE, NO/NO 11/APCH Drzewa/Trees 51 06'50.3'' N '23.8'' E NIE/NIE, NO/NO 11/APCH Drzewo/Tree 51 06'53.9'' N '07.6'' E NIE/NIE, NO/NO 11/APCH Drzewa/Trees 51 06'56.4'' N '07.1'' E NIE/NIE, NO/NO 11/APCH Drzewa/Trees 51 06'58.0'' N '24.1'' E NIE/NIE, NO/NO 11/APCH Drzewo/Tree 51 06'58.8'' N '03.3'' E NIE/NIE, NO/NO 11/APCH Drzewo/Tree 51 07'01.3'' N '48.8'' E NIE/NIE, NO/NO 11/APCH Drzewa/Trees 51 07'03.9'' N '36.9'' E NIE/NIE, NO/NO 11/APCH Drzewa/Trees 51 07'07.8'' N '51.7'' E NIE/NIE, NO/NO 11/APCH Drzewa/Trees 51 07'10.8'' N '02.9'' E NIE/NIE, NO/NO 11/APCH Drzewa/Trees 51 07'12.4'' N '34.3'' E NIE/NIE, NO/NO 11/APCH Drzewa/Trees 51 07'25.2'' N '16.8'' E NIE/NIE, NO/NO Uwagi Remarks Oznakowanie i oświetlenie przeszkód. Obstruction marking and lighting. Przeszkody poza strefami podejścia i startu wyposażone są w oznakowanie dzienne i Obstructions outside approach and take-off areas are provided with markings and światła przeszkodowe. obstruction lighting. RWY/Strefa RWY and Area affected Rodzaj przeszkody Obstacle type W kręgu nadlotniskowym i na lotnisku In circling area and at AD Szerokość geograficzna Latitude Długość geograficzna Longitude Wysokość Top of obstacle AGL (ft) AMSL (ft) Oznakowanie/ Oświetlenie Markings/LGT Drzewa/Trees 51 05'21.2'' N '49.1'' E NIE/NIE, NO/NO Drzewa/Trees 51 05'38.9'' N '01.5'' E NIE/NIE, NO/NO Drzewa/Trees 51 05'39.3'' N '16.6'' E NIE/NIE, NO/NO Radar PSR/MSSR/PSR/MSSR radar 51 05'53.0'' N '00.2'' E NIE/TAK, NO/YES Antena ILS-GP/ILS-GP antenna 51 05'55.1'' N '38.7'' E TAK/TAK, YES/YES Antena ILS-GP/ILS-GP antenna 51 05'56.2'' N '35.1'' E TAK/TAK, YES/YES RVR2/RVR '56.3'' N '34.0'' E TAK/NIE, YES/NO Wskaźnik kierunku wiatru/wind direction indicator 51 05'57.0'' N '33.0'' E TAK/NIE, YES/NO RVR1/RVR '57.4'' N '30.5'' E TAK/NIE, YES/NO AIRAC AMDT 146

6 AD 2 EPWR SEP 2015 AIP POLSKA RWY/Strefa RWY and Area affected Rodzaj przeszkody Obstacle type W kręgu nadlotniskowym i na lotnisku In circling area and at AD Szerokość geograficzna Latitude Długość geograficzna Longitude Wysokość Top of obstacle AGL (ft) AMSL (ft) Oznakowanie/ Oświetlenie Markings/LGT Wiatromierz/Anemometer 51 05'57.6'' N '29.9'' E TAK/TAK, YES/YES Drzewa/Trees 51 06'02.3'' N '45.4'' E NIE/NIE, NO/NO Drzewo/Tree 51 06'06.4'' N '29.3'' E NIE/NIE, NO/NO Wiatromierz/Anemometer 51 06'07.0'' N '59.3'' E TAK/TAK, YES/YES RVR2/RVR '07.2'' N '58.6'' E TAK/NIE, YES/NO RVR1/RVR '08.3'' N '55.1'' E TAK/NIE, YES/NO Drzewa/Trees 51 06'08.4'' N '32.0'' E NIE/NIE, NO/NO Wzniesienie terenu/terrain height 51 06'08.9'' N '51.0'' E NIE/NIE, NO/NO Drzewa/Trees 51 06'10.3'' N '24.1'' E NIE/NIE, NO/NO Drzewa/Trees 51 06'14.6'' N '12.7'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt/Mast 51 06'16.0'' N '48.1'' E TAK/TAK, YES/YES Drzewa/Trees 51 06'18.4'' N '03.2'' E NIE/NIE, NO/NO Wiatromierz/Anemometer 51 06'22.1'' N '10.1'' E TAK/TAK, YES/YES RVR1/RVR '22.3'' N '09.4'' E TAK/NIE, YES/NO RVR2/RVR '23.4'' N '05.9'' E TAK/NIE, YES/NO Drzewa/Trees 51 06'24.1'' N '34.8'' E NIE/NIE, NO/NO Wieża kontroli lotniska/atc tower 51 06'24.6'' N '10.4'' E NIE/TAK, NO/YES Drzewa/Trees 51 06'25.0'' N '52.1'' E NIE/NIE, NO/NO Drzewa/Trees 51 06'26.7'' N '45.1'' E NIE/NIE, NO/NO Maszty oświetleniowe/lighting masts 51 06'31.9'' N '48.8'' E TAK/TAK, YES/YES Kamery/Cameras 51 06'32.0'' N '39.6'' E NIE/NIE, NO/NO Antena ILS LOC/ILS LOC antenna 51 06'37.4'' N '38.5'' E TAK/TAK, YES/YES Radar/Radar 51 06'37.7'' N '27.5'' E TAK/TAK, YES/YES Drzewa/Trees 51 06'38.7'' N '37.1'' E NIE/NIE, NO/NO Poniższy wykaz zawiera obiekty charakterystyczne w rejonie lotniska WROCŁAW/Strachowice (EPWR). Obiekty te nie stanowią przeszkód lotniczych w otoczeniu lotniska, gdyż ich wysokość nie przekracza powierzchni ograniczających wysokość zabudowy oraz obiektów naturalnych w otoczeniu lotniska lub zlokalizowane są poza zasięgiem tych powierzchni./the data set presented below contains significant objects in the vicinity of WROCŁAW/Strachowice aerodrome (EPWR). However, these objects are not aerodrome obstacles as they do not penetrate the aerodrome obstacle limitation surfaces or are located beyond these surfaces. RWY/Strefa RWY and Area Rodzaj przeszkody Obstacle type Szerokość geograficzna Długość geograficzna Wysokość Top of obstacle Oznakowanie/Oświetlenie Markings/LGT affected Latitude Longitude AGL (ft) AMSL (ft) Kościół z wieżą - Turów/Church with tower - Turów 50 59'41.2'' N '03.8'' E NIE/NIE, NO/NO Komin elektrociepłowni/power plant chimney 51 02'16.3'' N '57.6'' E TAK/TAK, YES/YES Komin elektrociepłowni/power plant chimney 51 02'16.8'' N '01.2'' E TAK/TAK, YES/YES Kościół z wieżą - Bielany Wrocławskie/ Church with tower - Bielany Wrocławskie 51 02'23.3'' N '06.7'' E NIE/NIE, NO/NO Kościół z wieżą - Ołtaszyn/Church with tower - Ołtaszyn 51 03'25.5'' N '23.1'' E NIE/NIE, NO/NO Kościół z wieżą - Jaszkotle/Church with tower - Jaszkotle 51 03'26.5'' N '05.3'' E NIE/NIE, NO/NO Kościół z wieżą - Brochów/Church with tower - Brochów 51 03'48.2'' N '50.5'' E NIE/NIE, NO/NO Kościół z wieżą - Klecina/Church with tower - Klecina 51 03'52.3'' N '38.7'' E NIE/NIE, NO/NO Kościół z wieżą - Małkowice/Church with tower - Małkowice 51 04'34.6'' N '23.2'' E NIE/NIE, NO/NO Pałac z wieżą/palace with tower 51 04'40.1'' N '17.5'' E NIE/NIE, NO/NO Kościół z wieżą - Krzyki/Church with tower - Krzyki 51 05'15.0'' N '03.9'' E NIE/NIE, NO/NO Kościół z wieżą - Grabiszyn/Church with tower - Grabiszyn 51 05'24.5'' N '29.6'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building 51 05'40.8'' N '08.3'' E NIE/TAK, NO/YES Maszt - Muchobór Wielki/Mast - Muchobór Wielki 51 05'43.7'' N '44.7'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt - Muchobór Wielki/Mast - Muchobór Wielki 51 05'46.1'' N '44.4'' E TAK/TAK, YES/YES AIRAC AMDT 167

7 AIP POLSKA AD 2 EPWR SEP 2015 Poniższy wykaz zawiera obiekty charakterystyczne w rejonie lotniska WROCŁAW/Strachowice (EPWR). Obiekty te nie stanowią przeszkód lotniczych w otoczeniu lotniska, gdyż ich wysokość nie przekracza powierzchni ograniczających wysokość zabudowy oraz obiektów naturalnych w otoczeniu lotniska lub zlokalizowane są poza zasięgiem tych powierzchni./the data set presented below contains significant objects in the vicinity of WROCŁAW/Strachowice aerodrome (EPWR). However, these objects are not aerodrome obstacles as they do not penetrate the aerodrome obstacle limitation surfaces or are located beyond these surfaces. RWY/Strefa Rodzaj przeszkody Szerokość Długość Wysokość Oznakowanie/Oświetlenie RWY and Area Obstacle type geograficzna geograficzna Top of obstacle Markings/LGT affected Latitude Longitude AGL (ft) AMSL (ft) Kościół z wieżą - Ramułtowice/Church with tower - Ramułtowice 51 05'48.8'' N '22.9'' E NIE/NIE, NO/NO Wieża ciśnień/water tower 51 06'16.5'' N '28.1'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt/Mast 51 06'21.5'' N '51.2'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt/Mast 51 06'27.2'' N '50.7'' E TAK/TAK, YES/YES Kościół z wieżą - Gałów/Church with tower - Gałów 51 06'38.9'' N '52.2'' E NIE/NIE, NO/NO Kościół z wieżą/church with tower 51 06'41.3'' N '47.8'' E NIE/TAK, NO/YES Maszt - Muchobór Wielki/Mast - Muchobór Wielki 51 06'50.5'' N '08.5'' E TAK/TAK, YES/YES Kościół z dwiema wieżami/church with two towers 51 06'50.8'' N '45.9'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z masztem/building with mast 51 06'52.6'' N '03.5'' E TAK/TAK, YES/YES Kościół z wieżą/church with tower 51 07'14.8'' N '01.6'' E NIE/NIE, NO/NO Kościół z wieżą - Jerzmanowo/Church with tower - Jerzmanowo 51 07'15.0'' N '30.5'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt - Żerniki/Mast - Żerniki 51 07'17.0'' N '29.0'' E TAK/TAK, YES/YES Komin elektrociepłowni/power plant chimney 51 07'25.2'' N '28.6'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt - Jerzmanowo/Mast - Jerzmanowo 51 07'26.3'' N '26.8'' E TAK/TAK, YES/YES Silos z masztem - Kuźniki/Silos with mast - Kuźniki 51 07'28.8'' N '14.2'' E NIE/NIE, NO/NO Kościół z wieżą - Kryniczno/Church with tower - Kryniczno 51 07'53.2'' N '22.0'' E NIE/NIE, NO/NO Komin - Złotniki/Chimney - Złotniki 51 08'01.4'' N '16.2'' E TAK/NIE, YES/NO Kościół z wieżą - Lutynia/Church with tower - Lutynia 51 08'07.3'' N '54.8'' E NIE/NIE, NO/NO Kościół z wieżą - Lutynia/Church with tower - Lutynia 51 08'08.2'' N '47.6'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z masztem - Złotniki/Building with mast - Złotniki 51 08'26.6'' N '25.0'' E NIE/TAK, NO/YES Wieża ciśnień/water tower 51 09'16.2'' N '04.6'' E NIE/NIE, NO/NO EPWR AD 2.11 ZAPEWNIANE INFORMACJE METEOROLOGICZNE METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED 1. Biuro MET Associated MET office Lotniskowa Stacja Meteorologiczna Wrocław-Strachowice. Aeronautical Meteorological Station Wrocław-Strachowice. 2. Godziny pracy/zastępcze biuro MET Hours of service 3. Biuro odpowiedzialne za przygotowanie depesz TAF/Okres ważności Office responsible for TAF preparation/period of validity Biuro Prognoz Meteorologicznych Wrocław. 24 HR Meteorological Forecasting Office Wrocław. 24 HR 4. Rodzaje prognoz lotniskowych/przerwy między prognozami Trend forecast/interval of issuance 5. Odprawy przedstartowe Briefing and consultation provided Konsultacje telefoniczne. Telefon: Telephone consultation. Phone: Dokumentacja i stosowane języki Flight documentation/language(s) used METAR, TAF, AIRMET, SIGMET, mapy. Pl, En METAR, TAF, AIRMET, SIGMET, charts. Pl, En 7. Mapy i inne informacje dostępne przy odprawie Charts and other information available for briefing or consultation SWH, SWM, SWL Wiatr/temperatura: FL 50, FL 100, FL 180, FL 240, FL 300, FL 340, FL 390, FL 450, FL 530. Informacje radarowe, Zdjęcia satelitarne, System Identyfikacji Wyładowań Atmosferycznych PERUN. SWH, SWM, SWL Wind/temperature: FL 50, FL 100, FL 180, FL 240, FL 300, FL 340, FL 390, FL 450, FL 530. Radar data, Satellite images, PERUN Lightning Detection System. 8. Dodatkowy sprzęt zapewniający dostępność informacji Supplementary equipment available for providing information Telefon, faks, internet. Phone, fax, internet. 9. Organy ATS, do których dostarczana jest informacja MET ATS units provided with MET information TWR TWR AIRAC AMDT 167

8 AD 2 EPWR MAR 2015 AIP POLSKA 10. Informacje dodatkowe (przerwy w działaniu służb itd.) Additional information (limitation of services, etc.) Lotniskowa Stacja Meteorologiczna Wrocław-Strachowice Aeronautical Meteorological Station Wrocław-Strachowice Tel.: Phone: Tel. kom.: Mobile: Faks: Fax: Biuro Prognoz Meteorologicznych Wrocław Tel.: , Faks: Meteorological Forecast Office Wrocław Phones: , Fax: EPWR AD 2.12 FIZYCZNE CHARAKTERYSTYKI DROGI STARTOWEJ RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR Kierunek geograficzny/ TRUE BRG Wymiary RWY (m) Dimensions of RWY (m) Klasyfikacja nośności nawierzchni/nawierzchnia RWY i SWY/ Strength (PCN) and surface of RWY and SWY Współrzędne THR (WGS-84)/ Współrzędne końca drogi startowej Undulacja geoidy progu (ft) THR coordinates (WGS-84)/ RWY end coordinates THR geoid undulation (ft) Poziom progu i najwyższy punkt strefy przyziemienia dla podejścia precyzyjnego/nieprecyzyjnego (ft) THR elevation and highest elevation of TDZ of precision/non-precision APP RWY (ft) GEO 2503 x 58 RWY: PCN 54 F/B/X/T. CONC/ASPH 51 06'31.69''N '56.97''E GEO 2503 x 58 RWY: PCN 54 F/B/X/T. CONC/ASPH 51 05'56.26''N '52.65''E Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR Nachylenie RWY i SWY/Slope of RWY-SWY Wymiary SWY (m) SWY dimensions (m) Wymiary CWY (m) CWY dimensions (m) Wymiary pasa drogi startowej (m) Strip dimensions (m) x x 300 Uwagi Remarks Współrzędne progów są jednocześnie współrzędnymi końców drogi startowej THR coordinates are at the same time RWY end coordinates. Kalibracja sczepności: aktualne wartości oraz sposób pomiaru podane są w NOTAM. Runway Friction Calibration: current values and measurement method are published by NOTAM. Oznakowanie poziome do zawracania dla ACFT o kodzie referencyjnym D w pobliżu Horizontal marking for ACFT code D backtrack nearby THR 11 and APN 3. THR 11 i APN 3. Wyznaczono RESA o wymiarach 240 m x 120 m. Designated RESA dimensions of 240 m x 120 m. 11) - 11) - 29) - 29) - OFZ EPWR AD 2.13 DEKLAROWANE DŁUGOŚCI DECLARED DISTANCES RWY/NR TORA (m) TODA (m) ASDA (m) LDA (m) Uwagi Remarks EPWR AD DEKLAROWANE DŁUGOŚCI TORA, TODA I ASDA DLA PROCEDUR INTERSECTION TAKE OFF DECLARED DISTANCES TORA, TODA AND ASDA FOR INTERSECTION TAKE OFF PROCEDURES RWY/NR TWY TORA (m) TODA (m) ASDA (m) C Uwagi Remarks Odległości mierzone od przecięcia osi TWY C i RWY 11. Distances are measured from intersection of axes TWY C and RWY 11. AIRAC AMDT 160

9 AIP POLSKA AD 2 EPWR MAR 2015 EPWR AD 2.14 ŚWIATŁA PODEJŚCIA I ŚWIATŁA DROGI STARTOWEJ APPROACH AND RUNWAY LIGHTING RWY APCH LGT THR LGT PAPI MEHT TDZ ID (ft) Typy świateł podejścia LEN Kolor świateł progu WBAR LEN APCH LGT type INTST THR LGT colour SALS 420 m LIH G PAPI 3 left Calvert, cat. I 900 m G PAPI 3 53 SFL LIH left SFL m RWY ID RCL LGT REDL RENL SWY LGT LEN Odstępy/ Spacing Kolor/Colour INTST LEN Odstępy/ Spacing Kolor/Colour INTST LEN Kolor/Colour m/60 m FM m: W R 11 FM m: Y LIH 2500 m/60 m FM m: W R 29 FM m: Y LIH EPWR AD 2.15 INNE ŚWIATŁA, ZASILANIE REZERWOWE OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY 1. Lokalizacja, charakterystyka oraz godziny pracy latarni lotniskowej/latarni ABN/IBN location, characteristics and hours of operation identyfikacyjnej 2. Lokalizacja i oświetlenie wskaźnika kierunku lądowania i anemometru LDI location and lights/anemometer location and lights LDI: / Anemometr: patrz pkt LDI: / Anemometer: see point Światła krawędziowe dróg kołowania i światła linii centralnych dróg kołowania TWY edge and centre line lighting 1. Krawędziowe: TWY A1 i A2 LIM jeden stopień INTST. TWY B1 i B2 LIM jeden stopień INTST. TWY C LIM jeden stopień INTST. TWY D1 LIM jeden stopień INTST. TWY D4 BRAK świateł krawędziowych. TWY E1 LIM jeden stopień INTST. TWY E2 LIM jeden stopień INTST. TWY E3 BRAK świateł krawędziowych. TWY E4 BRAK świateł krawędziowych. 2. Światła osi : TWY B1. 3. Światła manewrowania stanowiska postojowego na stanowiskach 1 6, Edge: TWY A - LIM - one stage INTST. TWY B - LIM - one stage INTST. TWY C - LIM - one stage INTST. TWY D1 LIM one stage INTST. TWY D4 edge lighting - none. TWY E1 LIM one stage INTST. TWY E2 LIM one stage INTST. TWY E3 edge lighting - none. TWY E4 edge lighting - none. 2. Centre line: TWY B1 3. Aircraft stand manoeuvring guidance lights on stands 1-6, Zasilanie rezerwowe włącznie z czasem przełączania Secondary power supply/switch over time Zasilanie rezerwowe dla wszystkich świateł na lotnisku zgodnie z wymaganiami ICAO. 5. Uwagi Remarks Secondary power supply for all lights at the aerodrome conforms with ICAO requirements. EPWR AD 2.16 STREFA LĄDOWANIA ŚMIGŁOWCÓW HELICOPTER LANDING AREA 1. Współrzędne geograficzne (WGS-84) TLOF lub progu FATO Undulacja geoidy Coordinates (WGS-84) of TLOF or THR of FATO Geoid undulation 2. Wzniesienie strefy TLOF i/lub strefy FATO (ft) TLOF and/or FATO elevation (ft) 3. Wymiary strefy TLOF i/lub strefy FATO, rodzaj nawierzchni, nośność oraz TLOF and FATO area dimensions, surface, strength and marking oznakowanie 4. Kierunki geograficzne i magnetyczne FATO True and MAG BRG of FATO 5. Deklarowane rozporządzalne długości Declared distances available 6. Światła podejścia i światła FATO Approach and FATO lighting 7. Uwagi Remarks Procedury dla śmigłowców: patrz punkt Procedures for helicopters: see point AIRAC AMDT 160

10 AD 2 EPWR AUG 2014 AIP POLSKA EPWR AD 2.17 PRZESTRZEŃ SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE Oznaczenie przestrzeni powietrznej oraz współrzędne geograficzne jej granic bocznych (WGS-84) Airspace designation and geographical coordinates of its lateral limits (WGS-84) Granice pionowe Vertical limits (AMSL) Klasyfikacja przestrzeni powietrznej Airspace classification Znak wywoławczy oraz język(i) używane przez organ ATS ATS unit call sign Language(s) WROCŁAW/Strachowice CTR Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the following points: 51 06'01''N '52''E 51 14'11''N '28''E 51 05'33''N '42''E 50 57'38''N '40''E 51 06'01''N '52''E 2100 ft GND [C] WROCŁAW WIEŻA ( MHz) PL WROCŁAW TOWER ( MHz) EN 5 Bezwzględna wysokość przejściowa Transition altitude 6500 ft AMSL Uwagi Remarks EPWR AD 2.18 URZĄDZENIA ŁĄCZNOŚCI SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES COMMUNICATION FACILITIES Opis służby Service designation Znak wywoławczy Call sign Częstotliwość Frequency (MHz) Godziny pracy Hours of operation (UTC 1) ) APP POZNAŃ ZBLIŻANIE POZNAŃ APPROACH TWR WROCŁAW DELIVERY MON-SUN ( ) TWR WROCŁAW WIEŻA WROCŁAW TOWER ATIS Uwagi 1) - patrz GEN ) - see GEN 2.1. Remarks EPWR AD 2.19 RADIOWE POMOCE NAWIGACYJNE I LĄDOWANIA RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS Rodzaj pomocy, kat. ILS/MLS (deklinacja dla VOR/ILS/MLS) Type of aid, CAT of ILS/MLS (VOR/ILS/MLS: declination) ID Częstotliwość Frequency Godziny pracy Hours of operation Współrzędne posadowienia anteny nadawczej (WGS-84)/ Position of transmitting antenna coordinates (WGS-84) DME ELEV ILS GP MHz ILS LOC ( 3 E/Oct 05) DVOR/DME ( 4 E/Dec 11) WRO WCL MHz MHz CH53Y 51 05'56.2'' N '35.1'' E 51 06'37.4'' N '38.5'' E 51 05'33.6'' N '08.2'' E m AMSL Uwagi Remarks Deklarowany zasięg operacyjny: 25 NM (do FL100). Designated operational range: 25 NM (up to FL100). RDH: 49 ft GP 3.0 Deklarowany zasięg operacyjny: 62,5 NM (do FL100). Designated operational range: 62.5 NM (up to FL100). CAT. I Deklarowany zasięg operacyjny: 80 NM (do FL400). Designated operational range: 80 NM (up to FL400). DME WRO CH40X 51 05'56.2'' N '35.1'' E 120 m AMSL Deklarowany zasięg operacyjny: 25 NM (do FL100). Designated operational range: 25 NM (up to FL100). AIRAC AMDT 153

11 AIP POLSKA AD 2 EPWR DEC 2013 Uwagi Remarks EPWR AD 2.20 LOKALNE PRZEPISY RUCHU LOCAL TRAFFIC REGULATIONS PRZEPISY I PROCEDURY ATC ATC REGULATIONS AND PROCEDURES Służba ATC lotniska WROCŁAW/Strachowice w godzinach ( ) UTC 1) uruchamia stanowisko WROCŁAW DELIVERY pracujące na częstotliwości 121,800 MHz, po uprzednim umieszczeniu w komunikacie ATIS informacji o treści: WROCŁAW TWR will open the WROCŁAW DELIVERY position between 0630 and 2200 (0530 and 2100) UTC 1), operating on MHz, after entering the following information in ATIS: DELIVERY is operating on frequency DELIVERY is operating on frequency ) - patrz GEN ) - see GEN UZYSKIWANIE ZEZWOLENIA NA LOT RECEIVING EN-ROUTE CLEARANCE Na 10 minut przed osiągnięciem gotowości do wypychania ze stanowiska postojowego bądź uruchomienia silników załoga statku powietrznego powinna nawiązać łączność z WROCŁAW DELIVERY na częstotliwości 121,800 MHz w celu uzyskania zezwolenia na lot, podając następujące dane: - znak wywoławczy statku powietrznego, - aircraft call sign, - numer stanowiska postojowego, - parking stand number, - lotnisko przeznaczenia, - destination aerodrome, 10 minutes prior to being ready for push-back or start-up, the flight crew shall contact WROCŁAW DELIVERY on MHz for ATC clearance and report the following details: - planowany poziom przelotu (jeżeli jest inny niż w FPL), - planned cruising level (if other than in FPL), - ewentualne zmiany do planu lotu. - any changes to the flight plan. Zezwolenia są wydawane najwcześniej na 30 minut przed EOBT/CTOT. ATC clearances are issued not earlier than 30 minutes before EOBT/ CTOT WIDOCZNOŚĆ APN I TWY A2 Z TWR VISIBILITY OF APN AND TWY A2 FROM TWR APN 1 i TWY A2 są niewidoczne z TWR. Wkołowywanie, wykołowywanie i podlot z/na APN 1 oraz kołowanie i podlot po TWY A2 pod nadzorem koordynatora ruchu naziemnego. Stanowiska postojowe 17 i 18 na APN 2 są niewidoczne z TWR. APN 1 and TWY A2 are invisible from TWR. Taxiing and air-taxiing to/from the APN 1 as well as taxiing and air-taxiing along TWY A2 according to the marshaller s instructions. Stands No. 17 and 18 on APN 2 are invisible from TWR OPERACJE KOŁOWANIA I ODLOTU PONIŻEJ RVR 550 M TAXIING AND DEPARTURE OPERATIONS BELOW 550 M RVR Wyprowadzanie statku powietrznego ze stanowiska postojowego może odbywać się za pomocą oznakowanego pojazdu FOLLOW ME oraz znaków i sygnałów wydawanych przez koordynatora ruchu naziemnego Kołowanie statku powietrznego do RWY po drogach kołowania możliwe jest tylko w asyście FOLLOW ME Po wprowadzeniu na RWY statku powietrznego pojazd FOLLOW ME przejeżdża RWY w celu sprawdzenia jej gotowości do użycia Po opuszczeniu RWY koordynator ruchu naziemnego melduje do ATC o gotowości RWY do użycia. Aircraft shall exit a parking stand with assistance of a marked FOLLOW ME vehicle and acoording to the marshaller's instructions. Aircraft are allowed to taxi on TWYs leading to the RWY only with FOLLOW ME assistance. After entering the RWY by an aircraft, the FOLLOW ME vehicle performs RWY check. Having exited the RWY, the marshaller reports its readiness for use to ATC PROCEDURY RUCHU STATKÓW POWIETRZNYCH AIRCRAFT MOVEMENT PROCEDURES PROCEDURY DOTYCZĄCE KOŁOWANIA TAXIING PROCEDURES TWYs D1, E1, E2 oraz APN 4 dostępne dla statków powietrznych o bazie kół do 18 m i rozstawie kół głównego podwozia do 8 m. Kołowanie samolotów możliwe tylko w asyście pojazdu FOLLOW ME. TWYs E3, E4, D4 spełniają wymagania dla samolotów kodu B. Światła osi TWY B1 w użyciu w nocy, poniżej RVR 550 m lub na żądanie pilota statku powietrznego. TWYs D1, E1, E2 and APN 4 are available for aircraft with a wheel base of up to 18 m and an outer main gear wheel span of up to 8 m. Aircraft may taxi only with FOLLOW ME assistance. TWYs E3, E4, D4 meet the requirements for Code letter B aeroplanes. TWY B1 centre lights are used at night, below 550 m RVR, or at the pilot's request PROCEDURY DOTYCZĄCE POSTOJU STATKÓW POWIETRZNYCH AIRCRAFT PARKING PROCEDURES Obowiązują następujące procedury/ograniczenia na płytach postojowych: Instrukcje ruchu naziemnego wydawane są przez WROCŁAW TWR. Uruchomienie silników napędowych statku powietrznego, kołowanie, holowanie i wypychanie statków powietrznych może się odbywać tylko na łączności i po uzyskaniu zgody od WROCŁAW TWR. Koordynator ruchu naziemnego prowadzi nadzór nad bezpieczeństwem ruchu statków powietrznych na płytach postoju samolotów oraz drodze kołowania TWY A2. Wszystkie manewry statków powietrznych na płytach postojowych samolotu oraz drodze kołowania TWY A2 mogą być wykonywane wyłącznie pod nadzorem koordynatora ruchu naziemnego. Wprowadzenie lub wyprowadzenie statku powietrznego na stanowiska postojowe może odbywać się według wskazań świetlnego systemu dokowania, za pomocą oznakowanego samochodu FOLLOW ME oraz znaków i sygnałów wydawanych przez koordynatora ruchu naziemnego. The following procedures/restrictions are applicaple on the APNs: Ground movement instructions are issued by WROCŁAW TWR. Engine start-up, taxiing, towing and push-back may be carried out with established radio communication and following permission from WROCŁAW TWR. The marshaller supervises aircraft movements on the APNs and TWY A2. All aircraft maneouvres on the APNs and TWY A2 may be carried out only with marshalling assistance. Aircraft may enter and exit the parking stands following the instructions given by the Visual Guidance Docking System, with FOLLOW ME assistance, and according to the marshaller's instructions. AIRAC AMDT 144

12 AD 2 EPWR NOV 2013 AIP POLSKA Koordynator ruchu naziemnego może przerwać lub zabronić wykonywania manewru, jeżeli zagrożone jest bezpieczeństwo lub wymaga tego sytuacja na APN lub TWY A2. Na stanowiskach: 1-18 oraz obowiązuje procedura wypychania dla następujących typów statków powietrznych: CRJ 100/200/700/850/900, Dash 8 Q400, Boeing 737 od 300 do 700, Airbus 318/319/320/321, Embraer 170/190, MD 80/90, Boeing /900, Boeing 757, ATR 42/72. Otrzymując instrukcje wypychania, załoga powinna przekazać personelowi odpowiedzialnemu za wypychanie kierunek ustawienia końcowego samolotu. Stanowiska 8-12: dopuszcza się wycofywania na silnikach statków powietrznych nie większych niż AT72 pod nadzorem koordynatora ruchu naziemnego. Postój na stanowiskach 9 oraz 11 według wskazań świetlnego systemu dokowania lub według poleceń koordynatora ruchu naziemnego. W przypadku, gdy zaplanowane ustawienie statku powietrznego lub procedura wkołowywania lub wykołowywania jest niezgodna z oznaczeniami poziomymi, zawsze odbywa się ona według wskazań i pod nadzorem koordynatora ruchu naziemnego. Światła wprowadzenia na stanowiska 1-6, 8-18 w użyciu w nocy, poniżej RVR 550 m lub na żądanie pilota statku powietrznego. W przypadku, gdy kołowanie statku powietrznego zgodnie ze światłami wprowadzenia na stanowiska jest niemożliwe, zawsze odbywa się ona według wskazań i pod nadzorem koordynatora ruchu naziemnego. Decyzję dotyczącą skierowania samolotu na APN 3 podejmuje dyżurny operacyjny portu w porozumieniu z Koordynatorem Ruchu Naziemnego oraz kontrolerem ruchu lotniczego. Wkołowanie i wykołowanie statków powietrznych na/z APN 3 i 4 możliwe jest tylko w asyście FOLLOW ME. Wszystkie manewry statków powietrznych na APN 3 i 4 mogą być wykonywane wyłącznie pod nadzorem koordynatora ruchu naziemnego. The marshaller can stop or forbid a maneouvre if the safety is at risk or the situation on the APN or TWY A2 requires him to do so. On parking stands: 1-18 and a push-back procedure for the following aircraft types is applicable: CRJ-100/200/700/850/900, Dash 8-Q400, Boeing 737 from 300 to 700, Airbus 318/319/320/321, Embraer 170/190, MD 80/90, Boeing / 900, Boeing 757, ATR 42/72. When receiving the push-back instruction, the crew shall report the direction of the final aeroplane position to the personnel responsible for push-back. Stands 8-12: aircraft not greater than AT72 may exit a stand under own power with marshalling assitance. Parking on stands 9 and 11 according to the instructions given by the Visual Guidance Docking System or to the marshaller's instructions. In any event that the intended aircraft position or the aircraft stand entry/ exit procedure is inconsistent with the markings, the marshaller's instructions shall be followed. Lead-in lights at parking stands 1-6, 8-18 are used at night, below 550 m RVR, or at the pilot's request. In any event that taxiing according to the parking stand lead-in lights is impossible, the marshaller's instructions shall be followed. The decision on whether an aircraft will be directed to APN 3 is made by the airport duty officer in agreement with the marshaller and the air traffic controller. Aircraft may enter/exit APNs 3 and 4 only with FOLLOW ME assistance. Any aircraft manoeuvres on APNs 3 and 4 may be carried out only with marshalling guidance PROCEDURY DOTYCZĄCE ODLADZANIA SAMOLOTÓW AIRCRAFT DE-ICING PROCEDURES Odladzanie statków powietrznych odbywa się na płycie do odladzania Aircraft are de-iced on the de-icing pad located near TWYs A1 and A2. samolotów znajdującej się obok TWYs A1 i A2. Płaszczyzna posiada oznakowanie poziome, pionowe oraz oświetlenie The de-icing pad is provided with markings, signs and lighting. płyty. Płaszczyzna spełnia wymagania dla samolotów kodu A, B, C, D. The de-icing pad meets the requirements for Code letter A, B, C, D aeroplanes. Kołowanie/ustawianie statków powietrznych do odladzania tylko w asyście FOLLOW ME. Za zgodą dyżurnego operacyjnego portu dopuszcza się odstępstwa od procedury. Po zakończeniu procedury odladzania załoga statku powietrznego musi otrzymać sygnał od personelu naziemnego o zakończeniu procedury odladzania. Po zakończeniu procedury odladzania załoga statku powietrznego postępuje zgodnie z instrukcjami kontrolera TWR/GND. Aircraft may taxi/be positioned for de-icing only with FOLLOW ME assistance. Exceptions to the procedure are allowed upon approval of the airport duty officer. Upon completion of the aircraft de-icing procedure the flight crew must obtain a signal from the ground personnel indicating that de-icing has been completed. Upon completion of the aircraft de-icing procedure the flight crew shall follow the TWR/GND instructions. Wyjątkowo dopuszcza się odladzanie samolotów na stanowiskach Aircraft de-icing is exceptionally allowed on stands AUTOMATYCZNY SYSTEM DOKOWANIA SAFEDOCK AUTOMATED DOCKING SYSTEM SAFEDOCK Stanowiska postojowe nr 9 i 11 zostały wyposażone w automatyczny system wprowadzania na stanowisko SAFEDOCK. SAFEDOCK śledzi poprzeczne oraz wzdłużne położenie samolotu względem osi kołowania do miejsca postoju. Informacje dotyczące położenia oraz zagrożeń w procedurze dokowania przekazywane są załogom samolotów na wyświetlaczu zainstalowanym na przedłużeniu linii centralnej kołowania wprowadzającej na stanowisko postojowe. Wyświetlacz systemu SAFEDOCK zapewnia prawidłowy odczyt komunikatów z obydwu foteli pilota. Parking stands 9 and 11 are equipped with the automated guidance docking system SAFEDOCK. SAFEDOCK tracks the crosswise and longitudinal aircraft position relative to the aircraft stand taxilane. Information regarding the aircraft position and risks in the docking procedure is provided to flight crews on a display located at the extended centre line of an aircraft stand taxilane. The SAFEDOCK display ensures that the message is correctly interpreted from both pilot's seats. AIRAC AMDT 143

13 AIP POLSKA Widok wyświetlacza widzianego z kabiny pilotów: 1. Pole alfanumeryczne 2. Pole prowadzenia wzdłuż linii centralnej 3. Pole odległości zbliżania 4. Wskaźnik linii centralnej View of the display seen from the cockpit: 1. Alphanumeric field 2. Centre line lead field 3. Approach distance field 4. Centre line indicator AD 2 EPWR NOV 2013 Procedura przechwytywania: Przesuwające się strzałki sygnalizują, że system jest aktywny i w trybie przechwytywania zbliżającego się samolotu. Należy sprawdzić, czy wyświetlany jest prawidłowy typ samolotu. Należy podążać za linią naprowadzającą. Ostrzeżenie: Pilot nie może rozpocząć procedury wkołowania na stanowisko, jeżeli system nie jest aktywny lub wyświetla się nieprawidłowy typ statku powietrznego. Docking procedure: Moving arrows indicate that the system is active and ready to dock the approaching aeroplane. It shall be checked whether the appropriate aeroplane type is displayed. The guiding line is to be followed. Warning: The pilot may not commence the docking procedure if the system is inactive or displays an inappropriate aircraft type. Procedura śledzenia: Gdy samolot zostanie wykryty przez system, przesuwające się strzałki zostają zastąpiona przez wskaźnik linii osi w kolorze żółtym. Żółta strzałka sygnalizuje pilotowi położenie od linii centralnej. Migająca czerwona strzałka wskazuje kierunek skrętu. Żółty pionowy wskaźnik pokazuje bieżącą pozycję względem linii osi. Wskaźnik podaje prawidłową pozycję oraz azymut. Tracking procedure: When the aeroplane has been detected by the system, the moving arrows are replaced by the yellow line indicator. A yellow arrow indicates to the pilot the aircrat position relative to the centre line. A flashing arrow indicates the turning direction. A yellow vertical indicator shows the current position relative to the centre line. The indicator provides the correct position and azimuth. Odległość zbliżania: W odległości 30 m od miejsca zatrzymania wskaźnik stopnia zbliżania przedstawia pilotowi pozostały do przebycia dystans przez wyłączanie kolejnych rzędów wskaźników LED. Wyłączenie jednego rzędu oznacza przebycie 0,5 m. Approach distance: At a distance of 30 m from the docking position, the approach distance indicator shows to the pilot the remaining distance by switching off succesive rows of LED indicators. Each switched-off row is equal to 0.5 m of the traversed distance. AIRAC AMDT 143

14 AD 2 EPWR NOV 2013 AIP POLSKA Wyśrodkowanie: Samolot znajduje się w wyświetlanej odległości od pozycji zatrzymania. Brak strzałek kierunkowych oznacza, że samolot znajduje się na linii osi. Centring: The aircraft is in the indicated distance from the docking position. No direction arrows mean that the aircraft is on the centre line. Zmniejsz prędkość: Jeżeli samolot zbliża się z większą niż akceptowana prędkością, system wyświetli komunikat SLOW, jako ostrzeżenie dla pilota. W takim przypadku pilot musi bezzwłocznie zmniejszyć prędkość kołowania samolotu. Reduce the speed: If the aeroplane is approaching with speed greater than acceptable, the system displays a SLOW message as a warning to the pilot. In that case the pilot must immediately reduce the taxiing speed. Pozycja zatrzymania: Osiągniecie przez samolot prawidłowego miejsca zatrzymania sygnalizowane jest poprzez zgaśnięcie wszystkich wskaźników LED oraz wyświetleniem w polu alfanumerycznym komunikatu STOP i dwóch czerwonych prostokątów w polu prowadzenia. Pilot musi zatrzymać samolot natychmiast po wyświetleniu komunikatu STOP. Docking position: Reaching the correct docking position is indicated to the pilot by switching off all LED indicators and displaying a STOP message in the alphanumeric field and two red rectangulars in the centre line lead field. The pilot must stop the aeroplane immediately after a STOP message has been displayed. Dokowanie zakończone: Zatrzymanie samolotu w prawidłowym miejscu sygnalizowane jest pilotowi wyświetleniem komunikatu OK w polu alfanumerycznym. Docking completed: Stopping the aeroplane in the correct position is indicated to the pilot by displaying an OK message in the alphanumeric field. AIRAC AMDT 143

15 AIP POLSKA Przekroczenie pozycji: Przekroczenie prawidłowej pozycji zatrzymania sygnalizowane jest komunikatem TOO FAR. Moving beyond the correct position: AD 2 EPWR NOV 2013 Moving beyond the correct position is indicated by a TOO FAR message. Zbyt wczesne zatrzymanie: Zatrzymanie samolotu przed osiągnieciem prawidłowej pozycji sygnalizowane jest komunikatem STOP OK. Stopping too early: Stopping the aircraft before reaching the correct position is indicated by a STOP OK message. WAIT: Jeżeli obiekt blokuje przestrzeń na kierunku zbliżającego się samolotu lub też wykryty samolot został utracony przed pozycją zatrzymania, wyświetlacz pokaże komunikat WAIT. Dokowanie zostanie wznowione tuż po usunięciu obiektu lub gdy system ponownie wykryje samolot. Pilot musi zatrzymać samolot, jeżeli komunikat WAIT nie został zastąpiony paskiem stopnia zbliżenia. WAIT: If the space before the approaching aeroplane is obstructed by an object or the detected aeroplane has been lost before the docking position, the display will show a WAIT message. Docking will be resumed after the object is removed or the system detects the aeroplane. The pilot must stop the aircraft unless the WAIT message is replaced by the approach distance indicator. AIRAC AMDT 143

16 AD 2 EPWR NOV 2013 AIP POLSKA Zwolnij (niestandardowe sytuacje): Komunikat SLOW z wyświetlanym naprzemiennie typem samolotu w polu alfanumerycznym występuje w przypadku ograniczonej widzialności (warunki atmosferyczne) lub utratą śledzenia samolotu podczas dokowania. Pilot nie może kontynuować dokowania, jeżeli komunikat nie zostanie zastąpiony paskiem stopnia zbliżania. Slow down (non-standard situations): A SLOW message shown alternately with the aeroplane type in the alphanumeric field is displayed in reduced visibility (weather conditions) or in the event of tracking loss during docking. The pilot must not continue the dodcking unless the message is replaced by the approach distance indicator. Błąd weryfikacji samolotu: Jeżeli, z jakiegokolwiek powodu, nie uda się zweryfikować samolotu na 12 metrów przed pozycją zatrzymania, wyświetli się najpierw komunikat WAIT a system podejmie drugą próbę weryfikacji. W razie niepowodzenia wyświetlony zostanie komunikat STOP oraz ID FAIL. Napisy będą wyświetlane naprzemiennie w dwóch górnych rzędach wyświetlacza. Pilot nie może kontynuować dokowania, jeżeli komunikat nie zostanie zastąpiony paskiem stopnia zbliżania. Dokończenie tej operacji odbywa się w oparciu o sygnały podawane przez koordynatora ruchu naziemnego. Aeroplane verification error: If, for any reason, the aeroplane has not been verified at a distance of 12 m from the docking position, a WAIT message will be displayed and the system will make another verification attempt. If the verification fails a STOP and ID FAIL message will be displayed. The words will be shown alternately in the two upper display rows. The pilot must not continue the docking unless the message is replaced by the approach distance indicator. The procedure will be completed with marshalling assistance. AIRAC AMDT 143

17 AIP POLSKA AD 2 EPWR AUG 2013 Widok zablokowany: Jeżeli obszar w kierunku zbliżającego się samolotu zostaje przysłonięty Safedock zgłosi to jako stan "Widok zablokowany". Gdy system będzie już w stanie obserwować samolot, komunikat zostanie zastąpiony przez wyświetlanie stopnia zbliżenia. Pilot nie może kontynuować dokowania, jeżeli komunikat nie zostanie zastąpiony paskiem stopnia zbliżania. Blocked view: If the view in the direction of the aeroplane is blocked, SAFEDOCK will report "View blocked". If the system is able to observe the aeroplane, the message will be replaced by the approach distance indicator. The pilot must not continue the docking unless the message is replaced by the approach distance indicator. Zatrzymanie SBU (Safety Back UP): Jeżeli w trakcie procedury dokowania wystąpi nieusuwalny błąd, wystąpi stan SBU (Safety Back Up). Wyświetlacz pokaże wtedy napis STOP SBU. Dokończenie tej operacji odbywa się w oparciu o wskazania podawane przez koordynatora ruchu naziemnego. Safety Back Up: If during the docking procedure, an uncorrectable error occurs, a safety back-up (SBU) is needed. The display will show STOP SBU. The procedure will be completed with marshalling assistance. AIRAC AMDT 140

18 AD 2 EPWR AUG 2013 AIP POLSKA TOO FAST: W przypadku poruszania się samolotu z nadmierną prędkością pojawi się komunikat STOP TOO FAST. Dokończenie tej operacji odbywa się w oparciu o wskazania podawane przez koordynatora ruchu naziemnego. TOO FAST: If the aeroplane is moving too fast, a STOP TOO FAST message will be displayed. The procedure will be completed with marshalling assistance. Zatrzymanie awaryjne: W przypadku stwierdzenia zagrożenia przez obsługę wyświetlony zostaje napis STOP. Pilot musi zatrzymać samolot natychmiast po wyświetleniu komunikatu STOP. Dokończenie tej operacji odbywa się w oparciu o wskazania podawane przez koordynatora ruchu naziemnego. Emergency stop: If the operating staff identifies a risk, a STOP message will be displayed. The pilot must stop the aeroplane immediately after a STOP message has been displayed. The operation will be completed with marshalling assistance. AIRAC AMDT 140

19 AIP POLSKA AD 2 EPWR MAR 2015 Awaria systemu: W przypadku awarii systemu zgasną wszystkie pola wyświetlacza. Pilot musi natychmiast zatrzymać samolot. Dokończenie tej operacji odbywa się w oparciu o wskazania podawane przez koordynatora ruchu naziemnego. System failure: It the event of a system failure, all fields will be extinguished. The pilot must immediatelly stop the aeroplane. The operation will be completed with marshalling assistance PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS DOKOWANIA SAFETY PROCEDURES DURING DOCKING Sygnały przekazywane przez koordynatora ruchu naziemnego muszą być traktowane przez pilota jako nadrzędne w stosunku do informacji przekazywanych przez system SAFEDOCK. Signals given by the marshaller must be considered by the pilot superior to information indicated by the SAFEDOCK system. W przypadku niesprawności systemu SAFEDOCK lub na prośbę pilota, ustawianie samolotu na stanowisku wyposażonym w system może odbywać się w oparciu o sygnały koordynatora ruchu naziemnego. W przypadku awarii i/lub wyłączenia systemu SAFEDOCK podczas operacji wprowadzania samolotu na stanowisko, dokończenie tej operacji odbywa się według sygnałów koordynatora ruchu naziemnego. Kiedy samolot nie zostanie wykryty przez system SAFEDOCK (brak żółtego pola zbliżania), pilot musi zatrzymać samolot w bezpiecznej odległości od rękawa. Jeżeli pilot nie jest pewien informacji wyświetlanych na wyświetlaczu SAFEDOCK, musi natychmiast zatrzymać samolot i uzyskać dodatkowe, rozstrzygające informacje. In the event of malfunction of the SAFEDOCK system or at the pilot's request, the docking of the aeroplane on a stand equipped with the system may be carried out with marshalling assistance. In the event of failure and/or shut-off of the SAFEDOCK system during a docking operation, the operation will be completed with marshalling assistance. If the aeroplane has not been detected by the SAFEDOCK system (no yellow approach distance field) the pilot must stop the aeroplane at a safe distance from the air bridge. If the pilot is unsure of the information shown by the SAFEDOCK system, he must stop the aeroplane immediately and obtain additional decisive information TRAWIASTA PŁYTA POSTOJOWA STATKÓW POWIETRZNYCH GRASS APRON Parkowanie statków powietrznych lotnictwa ogólnego o masie do 2500 kg. Wymiary: 96 m - długość, 80 m - szerokość, płyta zlokalizowana na południe od APN 1. W okresie letnim sektor oznakowany przy pomocy białych chorągiewek, w okresie zimowym - czarnych chorągiewek. Wszystkie manewry statków powietrznych wyłącznie pod nadzorem koordynatora ruchu naziemnego. Obsługa handlingowa obowiązkowa. Parking possible for general aviation aircraft up to 2500 kg. Dimensions: 96 m long, 80 m wide. APN located south of APN 1. In summer the sector is marked with white flags, in winter with black flags. Any aircraft manoeuvres to be performed under marshalling guidance. Ground handling is obligatory. EPWR AD 2.21 PROCEDURY OGRANICZENIA HAŁASU NOISE ABATEMENT PROCEDURES PREFEROWANE ANTYHAŁASOWE DROGI STARTOWE NOISE PREFERENTIAL RUNWAYS Ze względu na ograniczenie hałasu na lotnisku WROCŁAW/Strachowice ustala się następujące pierwszeństwo w wykorzystaniu dróg startowych. The following noise abatement runway preference system has been established for WROCŁAW/Strachowice aerodrome: Doloty: 1. RWY 29, 2. RWY 11. Odloty: 1. RWY 29, 2. RWY 11. Arrivals: 1. RWY 29, 2. RWY 11. Departures: 1. RWY 29, 2. RWY 11. AIRAC AMDT 160

20 AD 2 EPWR MAR 2015 AIP POLSKA UWAGA NOTE W godzinach ( ) UTC 1), o ile warunki atmosferyczne Between 2100 and 0500 (2000 and 0400) UTC 1), weather (and/or) (i/lub) techniczne nie są przeszkodą, ustalone jest następujące technical conditions permitting, the following runway preference pierwszeństwo w wykorzystaniu dróg startowych: Doloty: 1. RWY 11, 2. RWY 29. Odloty: 1. RWY 29, 2. RWY 11. system is in force: Arrivals: 1. RWY 11, 2. RWY 29. Departures: 1. RWY 29, 2. RWY 11. Zmniejszenie uciążliwości hałasu nie powinno być czynnikiem Noise abatement shall not be the determining factor in runway nomination decydującym o wyborze drogi startowej w następujących okolicznościach: under the following circumstances: a) jeżeli droga startowa nie jest czysta i sucha, tj. ujemnie oddziałuje na nią pokrycie: śniegiem, stopniałym śniegiem, lodem, wodą lub błotem, gumą, if the runway is not clear and dry, i.e. it is adversely affected by snow, slush, ice, water or mud, rubber, oil or other substances; olejem lub innymi substancjami; b) przy lądowaniu: for landing in conditions: - gdy pułap chmur jest niższy niż 500 ft nad wzniesieniem lotniska lub kiedy widzialność pozioma jest mniejsza niz 1900 m; lub - when the ceiling is lower than 500 ft above aerodrome elevation or when the horizontal visibility is less than 1900 m, or - przy podejściu do lądowania, którego pionowe minima operacyjne (OCH) są większe niż 300 ft nad wzniesieniem lotniska i: - when the approach requires vertical minima greater than 300 ft above aerodrome elevation and: 1) pułap chmur jest niższy niż 800 ft nad wzniesieniem lotniska; lub 1) the ceiling is lower than 800 ft above aerodrome elevation; or 2) widzialność pozioma jest mniejsza niż 3000 m; 2) the visilibility is less than 3000 m; c) podczas startu, kiedy widzialnosć pozioma jest mniejsza niż 1900 m; for take-off when the visibility is less than 1900 m; d) kiedy został podany lub jest prognozowany uskok wiatru albo są spodziewane burze mające wpływ na podejścia i odloty; when windshear has been reported or forecasted or when thunderstorms are expected to affect the approach or departure; e) gdy składowa wiatru bocznego, włączając porywy przekracza 28 km/h (15 kt) lub gdy składowa wiatru tylnego, włączając porywy przekracza when the cross-wind component, including gusts, exceeds 28 km/h (15 kt), or the tail-wind component, including gusts, exceeds 9 km/h (5 kt). 9 km/h (5 kt) PROCEDURY OGRANICZENIA HAŁASU NOISE ABATEMENT PROCEDURES Operatorzy statków powietrznych wykonujący operacje lotnicze na lotnisku WROCŁAW/Strachowice powinni stosować procedury ograniczenia hałasu odpowiednie dla danego typu statku powietrznego w celu zmniejszenia poziomu hałasu lotniczego w bezpośredniej okolicy lotniska. Odloty z RWY 11 oraz RWY 29 należy wykonywać zgodnie ze standardowymi odlotami instrumentalnymi (SID) określonymi w AD 2 EPWR. W przypadku braku procedur ograniczenia hałasu dostosowanych do typu statku powietrznego zaleca się, aby odloty od RWY 11 oraz RWY 29 wykonywać według przykładowej procedury ograniczenia hałasu podczas wznoszenia w odlocie (NADP1), zgodnie z załącznikiem do rozdziału 3 ICAO Doc 8168 Procedury służb żeglugi powietrznej - Operacje statków powietrznych, tom 1 - Procedury lotu, część 1, dział 7. W godzinach ( ) UTC 1) lotnisko niedostępne dla statków powietrznych kodu E i F. Ograniczenia nie mają zastosowania dla lotów: HOSP, SAR, HUM, EMER oraz HEAD. The aircraft operators who perform air operations at WROCŁAW/ Strachowice aerodrome should apply to noise abatement procedures equivalent for certain type of aircraft in order to reduce the level of noise in the direct area of the aerodrome. Departures from RWY 11 and RWY 29 shall be performed in accordance with the Standard Instrument Departures specified in AD 2 EPWR. If no noise abatement procedures adequate for the aircraft type are available, it is recommended that departures from RWY 11 and RWY 29 be performed in accordance with ICAO Noise Abatement Departure Procedure 1 (NADP1) as specified in the Appendix to chapter 3 of ICAO 8168, Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations, Volume 1 - Flight Procedures, Part 1, section 7. Between 2100 and 0500 (2000 and 0400) UTC 1), the aerodrome is not available for Code E and F aircraft. The restrictions do not apply to HOSP, SAR, HUM, EMER and HEAD flights PŁYNNE PODEJŚCIE DO LĄDOWANIA (CDA) CONTINUOUS DESCENT APPROACH (CDA) Płynne podejście do lądowania (CDA) jest zalecaną techniką operacji statków powietrznych, w trakcie którego statek powietrzny podchodzący do lądowania zniża się z optymalnej pozycji z minimalnym ciągiem i unika lotu na stałej wysokości w zakresie zapewniającym bezpieczne operacje statków powietrznych, zgodne z publikowanymi procedurami i instrukcjami ATC. Continuous Descent Approach (CDA) is a recommended aircraft operating technique in which an arriving aircraft descends from an optimal position with minimum thrust and avoids level flight to the extent permitted by the safe operations of the aircraft and in compliance with published procedures and ATC instructions. Celem techniki CDA jest zapewnienie załogom warunków do optymalizacji profilu podejścia do lądowania statku powietrznego w celu zredukowania wpływu hałasu lotniczego na otoczenie i w miarę możliwości, zredukowania zużycia paliwa i emisji spalin. Technika CDA: 1) Zaplanować zniżanie tak, aby minąć 7000 ft AMSL w odległości nie większej niż 25 NM lotu od strefy przyziemienia. 2) Oczekiwać od ATC informacji o pozostałych NM lotu lub o pozycji po trzecim zakręcie na lub powyżej wysokości 7000 ft AMSL, ale nie wykonywać zakrętu do pozycji po trzecim zakręcie aż do uzyskania zezwolenia. 3) Na lub przed pozycją z wiatrem utrzymywać prędkość IAS 220 kt lub minimalną prędkość czystej konfiguracji (w zależności od tego, która jest wyższa). Przykład ATC R/T na lub powyżej 7000 ft AMSL: The aim for a CDA is to assist pilots to optimize aircraft approach profiles in order to reduce noise impact on the ground and, where possible, reduce fuel use and atmospheric emissions. CDA technique: 1) Arrange descent to pass 7000 ft AMSL within 25 track miles to touchdown. 2) Expect track miles information or base leg information from ATC at or above 7000 ft AMSL, but do not turn on base leg until instructed. 3) At or before downwind position maintain IAS 220 kt or minimum clean speed, whichever is greater. ATC R/T example at or above 7000 ft AMSL: - 25 NM lotu do strefy przyziemienia, zniżaj się kiedy będziesz gotowy track miles to touchdown, when ready descend. AIRAC AMDT 160

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: ,

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: , AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKE 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza

EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza AIP VFR POLAND VFR_AD 4 EPGI 1-1 AIRAC effective date 31 MAY 2012 EPGI AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza EPGI AD 4.2 DANE

Bardziej szczegółowo

DANE DO SUPLEMENTU AIP

DANE DO SUPLEMENTU AIP DANE DO SUPLEMENTU AIP Obowiązuje: od 30-04-2015 PLANOWANE PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU do 31-10-2015 EST POZNAN LAWICA Na terenie lotniska będą prowadzone prace polegające na renowacji nawierzchni, budowie

Bardziej szczegółowo

EPLL - ŁÓDŹ - LUBLINEK

EPLL - ŁÓDŹ - LUBLINEK AIP POLSKA AD 2 EPLL 1-1 EPLL AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLL - ŁÓDŹ - LUBLINEK EPLL AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPNT 1-1. 2. Odległość, kierunek od miasta Direction and distance from city

AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPNT 1-1. 2. Odległość, kierunek od miasta Direction and distance from city AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPNT 1-1 AIRAC effective date 08 MAR 2012 EPNT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPNT - NOWY TARG EPNT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

SUP 18/15 (AD 2 EPPO)

SUP 18/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ)

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

EPSY - OLSZTYN/Mazury

EPSY - OLSZTYN/Mazury AIP POLSKA AD 2 EPSY 1-1 EPSY AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSY - OLSZTYN/Mazury cc EPSY AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPIN 1-1 AIRAC effective date 02 MAR 2017 EPIN AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPIN AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPKK 1-1 13 NOV 2014 EPKK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKK - KRAKÓW/Balice EPKK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPKK 1-1 13 NOV 2014 EPKK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKK - KRAKÓW/Balice EPKK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

EPWA - Chopina w Warszawie

EPWA - Chopina w Warszawie AIP POLSKA AD 2 EPWA 1-1 EPWA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPWA - Chopina w Warszawie EPWA AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE

EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE AIP POLSKA AD 2 EPWA 1-1 03 APR 2014 EPWA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE EPWA AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

SUP 70/14 (AD 2 EPGD)

SUP 70/14 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPSC - SZCZECIN/Goleniów

EPSC - SZCZECIN/Goleniów AIP POLSKA AD 2 EPSC 1-1 EPSC AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSC - SZCZECIN/Goleniów EPSC AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. AD 2 STALOWA WOLA/Turbia (EPST) DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP współrzędne WGS84 i lokalizacja ARP WGS84 coordinates and site at

Bardziej szczegółowo

SUP 85/16 (AD 2 EPGD)

SUP 85/16 (AD 2 EPGD) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 85/16 (AD 2 EPGD) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA AIP POLSKA 1. AD RADOM (EPRA) DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP współrzędne WGS84 i lokalizacja ARP WGS84 coordinates and site at AD 2.

Bardziej szczegółowo

EPWR - WROCŁAW/Strachowice

EPWR - WROCŁAW/Strachowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPWR 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPWR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPWR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPLL - ŁÓDŹ/Lublinek

EPLL - ŁÓDŹ/Lublinek AIP POLSKA AD 2 EPLL-1 EPLL AD 2.1 EPLL AD 2.2 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLL - ŁÓDŹ/Lublinek DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM AERODROME GEOGRAPHICAL

Bardziej szczegółowo

EPKA - MASŁÓW k/kielc

EPKA - MASŁÓW k/kielc AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKA 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPKA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPCD - Depułtycze Królewskie

EPCD - Depułtycze Królewskie AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPCD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPCD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPCD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE

EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE AIP POLSKA AD 2 EPWA 1-1 03 APR 2014 EPWA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE EPWA AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP POLSKA AD 2 EPZG 1-1 11 DEC 2014 EPZG AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost EPZG AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRZ 1-1 AIRAC effective date 12 NOV 2015 EPRZ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRZ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPKK 1-1 EPKK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKK - KRAKÓW/Balice EPKK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPGD 1-1 AIRAC effective date 20 AUG 2015 EPGD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPGD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPRZ 1-1 EPRZ AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRZ - RZESZÓW/Jasionka EPRZ AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.:

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRJ 1-1 AIRAC effective date 26 JUN 2014 EPRJ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRJ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPRZ 1-1 08 JAN 2015 EPRZ AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRZ - RZESZÓW/Jasionka EPRZ AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

EPSC - SZCZECIN/Goleniów

EPSC - SZCZECIN/Goleniów AIP POLSKA AD 2 EPSC-1 EPSC AD 2.1 EPSC AD 2.2 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSC - SZCZECIN/Goleniów DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPRZ 1-1 08 JAN 2015 EPRZ AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRZ - RZESZÓW/Jasionka EPRZ AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

EPTM - TOMASZÓW MAZOWIECKI

EPTM - TOMASZÓW MAZOWIECKI MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPTM 1-1 AIRAC effective date 13 OCT 2016 EPTM AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPTM - TOMASZÓW MAZOWIECKI EPTM AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPKK 1-1 03 APR 2014 EPKK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKK - KRAKÓW/Balice EPKK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

MIL AIP POLAND AIRAC effective date

MIL AIP POLAND AIRAC effective date MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPIR 1-1 05 JAN 2017 EPIR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPIR - INOWROCŁAW EPIR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

EPSC - SZCZECIN/Goleniów

EPSC - SZCZECIN/Goleniów AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSC 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPSC AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSC AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 81/16 (AD 2 EPLB)

SUP 81/16 (AD 2 EPLB) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 81/16 (AD 2 EPLB) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

EPWR - Wrocław - Strachowice

EPWR - Wrocław - Strachowice AIP POLSKA AD 2 EPWR 1-1 EPWR AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPWR - Wrocław - Strachowice cc EPWR AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

EPSC - Szczecin - Goleniów

EPSC - Szczecin - Goleniów AIP POLSKA AD 2 EPSC 1-1 EPSC AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSC - Szczecin - Goleniów cc EPSC AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date EPLB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLB - LUBLIN

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date EPLB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLB - LUBLIN AIP POLSKA AD 2 EPLB 1-1 28 MAY 2015 EPLB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLB - LUBLIN EPLB AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AIP POLSKA AD 2 EPGD 1-1 EPGD AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy cc EPGD AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

EPSC - Szczecin - Goleniów

EPSC - Szczecin - Goleniów AIP POLSKA AD 2 EPSC 1-1 02 FEB 2017 EPSC AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSC - Szczecin - Goleniów cc EPSC AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

1. AD KATOWICE/Muchowiec (EPKM)

1. AD KATOWICE/Muchowiec (EPKM) AIP POLSKA 1. AD KATOWICE/Muchowiec (EPKM) DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP współrzędne WGS84 i lokalizacja ARP WGS84 coordinates and

Bardziej szczegółowo

EPPO - POZNAŃ/Ławica

EPPO - POZNAŃ/Ławica AIP POLSKA AD 2 EPPO 1-1 24 JUL 2014 EPPO AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPPO - POZNAŃ/Ławica cc EPPO AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS AIP VFR POLAND VFR GEN 2.2-1 VFR GEN 2.2 ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS Lotnisko międzynarodowe International aerodrome Lotnisko cywilne/ - z utwardzoną drogą startową Civil aerodrome/

Bardziej szczegółowo

EPWR - Wrocław - Strachowice

EPWR - Wrocław - Strachowice AIP POLSKA AD 2 EPWR 1-1 18 AUG 2016 EPWR AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPWR - Wrocław - Strachowice cc EPWR AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 03/13 (AD 2 EPKT)

SUP 03/13 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

EPWA - Chopina w Warszawie

EPWA - Chopina w Warszawie AIP POLSKA AD 2 EPWA 1-1 EPWA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPWA - Chopina w Warszawie EPWA AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPOD - DAJTKI k/olsztyna

EPOD - DAJTKI k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 08 JAN 2015 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPMM - Mińsk Mazowiecki

EPMM - Mińsk Mazowiecki AIP POLSKA AD 2 EPMM 1-1 - EPMM AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMM - Mińsk Mazowiecki cc EPMM AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo

EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo AIP POLSKA AD 2 EPBY 1-1 28 MAY 2015 EPBY AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo EPBY AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

EPMB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EPMB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AIP POLSKA AD 2 EPMB 1-1 EPMB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMB - MALBORK cc EPMB AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPZG 1-1 AIRAC effective date 11 DEC 2014 EPZG AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPZG AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR ENR 3.1-1 VFR ENR 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 08 DEC 2016 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPDE AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPDE - DĘBLIN

EPDE AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPDE - DĘBLIN AIP POLSKA AD 2 EPDE 1-1 13 OCT 2016 EPDE AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPDE - DĘBLIN cc EPDE AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 47/14 (AD 2 EPGD)

SUP 47/14 (AD 2 EPGD) OGRANICZNI DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALIC Z POWODU PRAC RMONTOWYCH NA RWY 0/25 LIMITD AVAILABILITY O KRAKÓW/BALIC ARODROM DU TO OVRHAUL WORKS ON RWY 0/25 STRONA 1-1 PAG 1-1 POLSKA AGNCJA ŻGLUGI POWITRZNJ

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice AIP POLSKA AD 2 EPKT 1-1 EPKT AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKT - KATOWICE/Pyrzowice EPKT AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 05 JAN 2017 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPOD - Dajtki k/olsztyna

EPOD - Dajtki k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 30 MAR 2017 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPOK 1-1 EPOK AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPOK - OKSYWIE EPOK AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP POLSKA AD 2 EPZG 1-1 EPZG AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost EPZG AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPMM - Mińsk Mazowiecki

EPMM - Mińsk Mazowiecki AIP POLSKA AD 2 EPMM 1-1 - EPMM AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMM - Mińsk Mazowiecki cc EPMM AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPOD - Dajtki k/olsztyna

EPOD - Dajtki k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPKK - KRAKÓW/Balice

EPKK - KRAKÓW/Balice AIP POLSKA AD 2 EPKK-1 EPKK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKK - KRAKÓW/Balice EPKK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL

Bardziej szczegółowo

EPMB - MALBORK EPMB AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EPMB - MALBORK EPMB AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPMB 1-1 AIRAC effective date 18 AUG 2016 EPMB AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMB - MALBORK EPMB AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

EPSC - Szczecin - Goleniów

EPSC - Szczecin - Goleniów AIP POLSKA AD 2 EPSC 1-1 21 JUL 2016 EPSC AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSC - Szczecin - Goleniów cc EPSC AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

EPLL - ŁÓDŹ - LUBLINEK

EPLL - ŁÓDŹ - LUBLINEK AIP POLSKA AD 2 EPLL 1-1 EPLL AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLL - ŁÓDŹ - LUBLINEK EPLL AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPMO - WARSZAWA/MODLIN

EPMO - WARSZAWA/MODLIN AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPMO 1-1 AIRAC effective date 23 JUL 2015 EPMO AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPMO AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Zarządzający:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Zarządzający: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKR 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPDE 1-1 AIRAC effective date 13 OCT 2016 EPDE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPDE - DĘBLIN EPDE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

EPOK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EPOK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AIP POLSKA AD 2 EPOK 1-1 EPOK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPOK - OKSYWIE cc EPOK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL

Bardziej szczegółowo

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPGD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPGD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPGD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP POLSKA AD 2 EPZG 1-1 EPZG AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost EPZG AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA AIP POLSKA 1. AD 2 STALOWA WOLA/Turbia (EPST) DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP współrzędne WGS84 i lokalizacja ARP WGS84 coordinates

Bardziej szczegółowo

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPGD 1-1 AIRAC effective date 18 AUG 2016 EPGD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPGD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPPO - POZNAŃ/Ławica

EPPO - POZNAŃ/Ławica AIP POLSKA AD 2 EPPO 1-1 EPPO AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPPO - POZNAŃ/Ławica cc EPPO AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPLK - ŁASK EPLK AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EPLK - ŁASK EPLK AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPLK 1-1 AIRAC effective date 30 MAR 2017 EPLK AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLK - ŁASK EPLK AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date EPRA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date EPRA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AIP POLSKA AD 2 EPRA 1-1 10 DEC 2015 EPRA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRA - RADOM/Sadków EPRA AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPZG 1-1 AIRAC effective date 02 FEB 2017 EPZG AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPZG AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPCE 1-1 AIRAC effective date 08 DEC 2016 EPCE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPCE - CEWICE EPCE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Telefony:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Telefony: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKK 1-1 AIRAC effective date 25 JUN 2015 EPKK AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKK AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPKS - POZNAŃ / Krzesiny

EPKS - POZNAŃ / Krzesiny AIP POLSKA AD 2 EPKS 1-1 EPKS AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKS - POZNAŃ / Krzesiny cc EPKS AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPLK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME. EPLK - Łask

EPLK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME. EPLK - Łask AIP POLSKA AD 2 EPLK 1-1 05 JAN 2017 EPLK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLK - Łask cc EPLK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPPR - PRUSZCZ GDAŃSKI

EPPR - PRUSZCZ GDAŃSKI MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPPR 1-1 AIRAC effective date 13 OCT 2016 EPPR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPPR - PRUSZCZ GDAŃSKI EPPR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKT 1-1 AIRAC effective date 28 MAY 2015 EPKT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AIP POLSKA AD 2 EPGD 1-1 18 AUG 2016 EPGD AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy cc EPGD AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

EPKS - POZNAŃ / Krzesiny

EPKS - POZNAŃ / Krzesiny AIP POLSKA AD 2 EPKS 1-1 EPKS AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKS - POZNAŃ / Krzesiny cc EPKS AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo