EPMB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EPMB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME"

Transkrypt

1 AIP POLSKA AD 2 EPMB 1-1 EPMB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMB - MALBORK cc EPMB AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP - współrzędne WGS-84 i lokalizacja ARP - WGS-84 coordinates and site at AD 54 01'36''N '08''E - Środek RWY 07/ '36''N '08''E - Centre of RWY 07/ Odległość, kierunek od miasta Direction and distance from city 6 km (3.6 NM) 282 GEO 6 km (3.6 NM) 282 GEO 3. Wzniesienie lotniska/temperatura odniesienia Elevation/Reference temperature 20 ft/29.2 C 20 ft/29.2 C 4. Undulacja geoidy w miejscu pomiaru wzniesienia lotniska Geoid undulation at AD ELEV PSN 5. Deklinacja magnetyczna i jej roczna poprawka MAG VAR/Annual change 6 E (2016)/ 9'E 6 E (2016)/ 9'E 6. Zarządzający lotniskiem, adres, telefon, faks, teleks, AFS AD Administration, address, telephone, telefax, telex, AFS Jednostka Wojskowa Nr 1128 ul. 17 Marca Malbork Dowódca: Dowódca: (faks) Military Unit No ul. 17 Marca Malbork Commander: Commander: (fax) 7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) IFR/VFR IFR/VFR 8. Oficer dyżurny JW: Military Unit Duty Officer: Tel.: Phone: Faks: Fax: Dyżurny Logistyk Lotniska: Aerodrome Duty Logistics Officer: Tel.: Phone: MIL TWR: Tel.: MIL TWR: Phone: Faks: Fax: EPMBZTZM EPMBZTZM MIL APP: Tel.: Faks: EPMBZAZM MIL ARO: Tel.: Faks: EPMBZPZM MIL APP: Phone: Fax: EPMBZAZM MIL ARO: Phone: Fax: EPMBZPZM EPMB AD 2.3 GODZINY PRACY (UTC 1) ) OPERATIONAL HOURS (UTC 1) ) 1. Zarządzający lotniskiem Aerodrome Administration Oficer Dyżurny JW: Dyżurny logistyk lotniska: Military Unit Duty Officer: Aerodrome Duty Logistics Officer: 2. Służby celne i paszportowe Customs and immigration 3. Służby medyczne i sanitarne Health and sanitation 4. Służba Informacji Lotniczej AIS MIL AIS MIL AIS 5. Biuro Odpraw Załóg ATS Reporting Office (ARO) MIL ARO MIL ARO 6. Biuro Meteorologiczne MET Office MIL MET MIL MET POLSKA AGCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGCY AIRAC AMDT 179

2 AD 2 EPMB SEP 2016 AIP POLSKA 7. Służby Ruchu Lotniczego ATS MIL ATS MIL ATS 8. Tankowanie Fuelling 9. Obsługa Handling 10. Ochrona Security 11. Odladzanie De-icing 12. 1) - patrz G ) - see G 2.1. EPMB AD 2.4 SŁUŻBY I URZĄDZIA HANDLINGOWE HANDLING SERVICES AND FACILITIES 1. Środki załadowcze Cargo-handling facilities Podnośnik widłowy - 1 (2 t). Fork lift truck - 1 (2 t). 2. Rodzaje paliwa i oleju Fuel/Oil types F-34 F Urządzenia do tankowania/pojemność Fuelling facilities/capacity 3 cysterny - 1 x L, 1 x L, 1 x 7500 L. 3 tank trucks - 1 x L, 1 x L, 1 x 7500 L. 4. Urządzenia do odladzania De-icing facilities 5. Możliwość hangarowania dla przylatujących statków powietrznych Hangar space for visiting aircraft 6. Urządzenia naprawcze dla przylatujących statków powietrznych Repair facilities for visiting aircraft Drobne naprawy. Minor repairs. 7. EPMB AD 2.5 UŁATWIIA DLA PASAŻERÓW PASSGER FACILITIES 1. Hotele Hotels Hotele w mieście. Hotels in the city. 2. Restauracje Restaurants Restauracje w mieście. Restaurants in the city. 3. Środki transportu Transportation Autobusy, taksówki. Buses, taxi. 4. Pomoc medyczna Medical facilities Szpitale w mieście. Hospitals in the city. 5. Usługi bankowe i pocztowe Bank and Post office W mieście. In the city. 6. Informacja turystyczna Tourist office W mieście. In the city. 7. EPMB AD 2.6 SŁUŻBA RATOWNICZA I PRZECIWPOŻAROWA RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES 1. Kategoria lotniska w zakresie ochrony przeciwpożarowej Aerodrome category for fire fighting CAT 5 ICAO (CAT 6 ICAO, O/R z wyprzedzeniem 8 HR. Dyżurny Logistyk Lotniska: Utrzymanie kategorii A6 do 24 HR.) CAT 5 ICAO (CAT 6 ICAO, O/R 8 HR in advance. Aerodrome Duty Logistics Officer: CAT A6 maintained up to 24 HR.) 2. Wyposażenie ratownicze Rescue equipment Sprzęt zgodny z wymogami ICAO dla kategorii 5 ochrony przeciwpożarowej. Rescue equipment conforming with ICAO requirements for fire fighting category Możliwości usuwania uszkodzonych statków powietrznych Capability for removal of disabled aircraft Dźwig (18 t). Crane (18 t). 4. AIRAC AMDT 180 POLSKA AGCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGCY

3 AIP POLSKA AD 2 EPMB 1-3 EPMB AD 2.7 SEZONOWA DOSTĘPNOŚĆ LOTNISKA I OCZYSZCZANIE SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING 1. Rodzaj(e) urządzeń do oczyszczania Types of clearing equipment Zgarniacz wirnikowy śniegu - 2, pług śnieżny - 7, oczyszczarka lotniskowa - 3, odkurzacz lotniskowy - 1. Snow rotor blower - 2, snow plough - 7, runway sweeper - 3, aerodrome cleaner Kolejność oczyszczania Clearance priorities RWY, TWY A, TWY B, APN A, TWY C, TWY D, TWY E, pozostałe APN i TWY. RWY, TWY A, TWY B, APN A, TWY C, TWY D, TWY E, other APNs and TWYs. 3. EPMB AD 2.8 PŁYTY POSTOJOWE, DROGI KOŁOWANIA I PUNKTY KONTROLI WSKAZAŃ PRZYRZĄDÓW POKŁADOWYCH APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA 1. Nawierzchnia i nośność płyty Apron surface and strength APN A - CONC, PCN 26 R/B/W/T APN B - CONC, PCN 49 R/B/W/T APN C1 - CONC, PCN 60 R/B/W/T APN C2 - CONC, PCN 25 R/B/W/T APN D - CONC, PCN 34 R/B/W/T APN DARM - APN E - APN A - CONC, PCN 26 R/B/W/T APN B - CONC, PCN 49 R/B/W/T APN C1 - CONC, PCN 60 R/B/W/T APN C2 - CONC, PCN 25 R/B/W/T APN D - CONC, PCN 34 R/B/W/T APN DARM - APN E - 2. Szerokość drogi kołowania, nawierzchnia i nośność TWY width, surface and strength TWY "A" - 14 m, CONC, PCN 33 R/B/W/T. TWY "B" - 13 m, CONC, PCN 33 R/B/W/T. TWY "C" - 14 m, CONC, PCN 46 R/B/W/T. TWY "D" - 14 m, CONC, PCN 37 R/C/W/T. TWY "E" - 14 m, CONC, PCN 27 R/C/W/T. TWY "L" - 14 m, CONC, PCN 37 R/C/W/T. TWY "A" - 14 m, CONC, PCN 33 R/B/W/T. TWY "B" - 13 m, CONC, PCN 33 R/B/W/T. TWY "C" - 14 m, CONC, PCN 46 R/B/W/T. TWY "D" - 14 m, CONC, PCN 37 R/C/W/T. TWY "E" - 14 m, CONC, PCN 27 R/C/W/T. TWY "L" - 14 m, CONC, PCN 37 R/C/W/T. 3. Punkt sprawdzania wysokościomierzy ACL and elevation 4. Punkty sprawdzania VOR/INS VOR/INS checkpoints 5. EPMB AD 2.9 SYSTEM KIEROWANIA RUCHEM NAZIEMNYM I OZNAKOWANIE SURFACE MOVEMT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS 1. Znaki identyfikacyjne miejsc postojowych, linie prowadzenia po drogach kołowania oraz wizualne systemy dokowania/parkowania na miejscach postojowych statków powietrznych Linie żółte. Yellow lines. 2. Oznakowanie i światła dróg startowych oraz dróg kołowania RWY and TWY markings and lights Oznakowanie poziome i pionowe. Markings and signs. 3. Poprzeczki zatrzymania Stop bars Oznakowanie poziome na TWY, żółte. Yellow markings on TWY. 4. Use of aircraft stand identification signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands EPMB AD 2.10 PRZESZKODY LOTNISKOWE AERODROME OBSTACLES W strefach podejścia i startu / In approach and take-off areas RWY/Strefa RWY and Rodzaj przeszkody / Obstacle type Numer identyfikacyjny / Szerokość geograficzna / Długość geograficzna / Wysokość / Top of obstacle Oznakowanie / Oświetlenie / Area Identification Latitude Longitude AGL AMSL Markings / LGT affected number (ft) (ft) /APCH Słup linii energetycznej/power line pylon '50.5'' N '41.0'' E NIE/NIE, NO/NO 07/APCH Wzniesienie terenu/terrain height '55.7'' N '50.9'' E 122 NIE/NIE, NO/NO 07/APCH Wzniesienie terenu/terrain height '12.7'' N '09.1'' E 119 NIE/NIE, NO/NO 07/APCH Wzniesienie terenu/terrain height '19.4'' N '07.2'' E 63 NIE/NIE, NO/NO 07/APCH Słup linii energetycznej/power line pylon '42.8'' N '47.7'' E NIE/NIE, NO/NO 07/APCH Wieża/Tower '01.8'' N '26.7'' E NIE/NIE, NO/NO 07/APCH Komin/Chimney '04.3'' N '20.6'' E TAK/TAK, YES/YES 07/APCH Komin/Chimney '16.8'' N '19.6'' E NIE/NIE, NO/NO POLSKA AGCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGCY AIRAC AMDT 179

4 AD 2 EPMB 1-4 AIP POLSKA RWY/Strefa RWY and Area affected Rodzaj przeszkody / Obstacle type W strefach podejścia i startu / In approach and take-off areas Numer Szerokość identyfikacyjny / geograficzna / Identification Latitude number Długość geograficzna / Longitude Wysokość / Top of obstacle AGL AMSL (ft) (ft) Oznakowanie / Oświetlenie / Markings / LGT /APCH Maszt/Mast '31.5'' N '14.0'' E TAK/TAK, YES/YES 07/APCH Budynek z wieżą/building with tower '39.1'' N '52.3'' E TAK/TAK, YES/YES 25/APCH Wieża/Tower '44.0'' N '54.8'' E NIE/NIE, NO/NO 25/APCH Wieża/Tower '25.0'' N '25.1'' E TAK/TAK, YES/YES W kręgu nadlotniskowym i na lotnisku / In circling area and at AD Rodzaj przeszkody / Obstacle type Numer identyfikacyjny / Szerokość geograficzna / Długość geograficzna / Wysokość / Top of obstacle Oznakowanie / Oświetlenie / Identification Latitude Longitude AGL AMSL Markings / LGT number (ft) (ft) Maszt/Mast '00.8'' N '06.5'' E NIE/NIE, NO/NO Wieża/Tower '04.7'' N '53.8'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt/Mast '19.1'' N '09.9'' E TAK/TAK, YES/YES Wieża/Tower '35.7'' N '36.6'' E TAK/TAK, YES/YES Komin/Chimney '28.2'' N '05.2'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt/Mast '29.9'' N '39.6'' E TAK/NIE, YES/NO Wieża/Tower '30.2'' N '45.3'' E NIE/NIE, NO/NO Wieża/Tower '06.8'' N '37.8'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt/Mast '46.8'' N '54.5'' E TAK/NIE, YES/NO Maszt/Mast '52.1'' N '11.2'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt/Mast '11.6'' N '31.2'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt/Mast '24.6'' N '57.3'' E TAK/TAK, YES/YES Elektrownia wiatrowa/wind-power station '50.2'' N '09.1'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt/Mast '50.6'' N '01.8'' E NIE/NIE, NO/NO Elektrownia wiatrowa/wind-power station '54.5'' N '37.7'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt/Mast '04.5'' N '20.9'' E TAK/NIE, YES/NO Elektrownia wiatrowa/wind-power station '06.0'' N '58.0'' E TAK/TAK, YES/YES Elektrownia wiatrowa/wind-power station '06.1'' N '23.2'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt/Mast '07.4'' N '11.2'' E TAK/NIE, YES/NO Wieża/Tower '09.4'' N '07.3'' E TAK/TAK, YES/YES Elektrownia wiatrowa/wind-power station '17.8'' N '17.2'' E TAK/TAK, YES/YES Elektrownia wiatrowa/wind-power station '18.3'' N '17.2'' E TAK/TAK, YES/YES Elektrownia wiatrowa/wind-power station '23.6'' N '58.2'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt/Mast '25.0'' N '17.0'' E TAK/NIE, YES/NO Elektrownia wiatrowa/wind-power station '29.8'' N '23.8'' E TAK/TAK, YES/YES Elektrownia wiatrowa/wind-power station '31.1'' N '47.0'' E TAK/TAK, YES/YES Elektrownia wiatrowa/wind-power station '38.1'' N '30.5'' E TAK/TAK, YES/YES Elektrownia wiatrowa/wind-power station '42.6'' N '10.7'' E TAK/TAK, YES/YES Elektrownia wiatrowa/wind-power station '56.0'' N '09.9'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt/Mast '22.3'' N '50.5'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt/Mast '24.7'' N '03.5'' E TAK/TAK, YES/YES Komin/Chimney '57.5'' N '18.4'' E NIE/NIE, NO/NO Komin/Chimney '57.5'' N '18.4'' E TAK/NIE, YES/NO Maszt/Mast '11.7'' N '06.2'' E TAK/NIE, YES/NO Maszt/Mast '27.3'' N '26.5'' E TAK/NIE, YES/NO EPMB AD 2.11 ZAPEWNIANE INFORMACJE METEOROLOGICZNE (UTC 1) ) METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED (UTC 1) ) 1. Biuro MET Associated MET office Lotniskowe Biuro Meteorologiczne. Aerodrome MET Office. 2. Godziny pracy/zastępcze biuro MET Hours of service/met Office outside hours /Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej SZ RP. /Hydrometeorological Service Chiefdom of the Polish Armed Forces. 3. Biuro odpowiedzialne za przygotowanie depesz TAF/Okres ważności Office responsible for TAF preparation/period of validity Lotniskowe Biuro Meteorologiczne / 9 HR. Aerodrome MET Office / 9 HR. 4. Rodzaje prognoz lotniskowych/przerwy między prognozami Trend forecast/interval of issuance TAF / 3 HR. Lotnicza dla rejonu lotniska / 12 HR. TAF / 3 HR. Aerodrome forecast / 12 HR. 5. Odprawy przedstartowe Briefing and consultation provided Konsultacje osobiste. Personal consultations. AIRAC AMDT 179 POLSKA AGCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGCY

5 AIP POLSKA AD 2 EPMB Dokumentacja i stosowane języki Flight documentation/language used,.,. 7. Mapy i inne informacje dostępne przy odprawie Charts and other information available for briefing or consultation Mapy synoptyczne, diagram aerologiczny, zdjęcia satelitarne, radar MET, mapa Synoptic charts, aerological diagram, satellite images, MET radar, SWL. istotnych zjawisk pogody. 8. Dodatkowy sprzęt zapewniający dostępność informacji Supplementary equipment available for providing information Telefon, faks, internet. Phone, fax, internet. 9. Organy ATS, do których dostarczana jest informacja MET ATS units provided with MET information MIL ATS. MIL ATS. 10. Informacje dodatkowe (przerwy w działaniu służb itd.) Additional information (limitation of services, etc.) (telefaks) (telefaks) (telefax) (telefax) EPMB AD 2.12 FIZYCZNE CHARAKTERYSTYKI DROGI STARTOWEJ RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR Kierunek geograficzny/ TRUE BRG Wymiary RWY (m) Dimensions of RWY (m) Klasyfikacja nośności nawierzchni/nawierzchnia RWY i SWY/ Strength (PCN) and surface of RWY and SWY Współrzędne THR (WGS-84)/ Współrzędne końca drogi startowej Undulacja geoidy progu (ft) THR coordinates (WGS-84)/ RWY end coordinates THR geoid undulation (ft) Poziom progu i najwyższy punkt strefy przyziemienia dla podejścia precyzyjnego/nieprecyzyjnego (ft) THR elevation and highest elevation of TDZ of precision/non-precision APP RWY (ft) GEO 2500 x 50 RWY: PCN 39 R/B/W/T '27.96''N '00.84''E CONC GEO 2500 x 50 RWY: PCN 39 R/B/W/T '43.24''N '15.66''E CONC 19.7 Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR Nachylenie RWY i SWY/Slope of RWY-SWY Wymiary SWY (m) SWY dimensions (m) Wymiary CWY (m) CWY dimensions (m) Wymiary pasa drogi startowej (m) Strip dimensions (m) x x x x x x 200 OFZ 07) - 07) - 25) - 25) - EPMB AD 2.13 DEKLAROWANE DŁUGOŚCI DECLARED DISTANCES RWY/NR TORA (m) TODA (m) ASDA (m) LDA (m) EPMB AD 2.14 ŚWIATŁA PODEJŚCIA I ŚWIATŁA DROGI STARTOWEJ APPROACH AND RUNWAY LIGHTING RWY ID APCH LGT THR LGT PAPI MEHT (ft) TDZ Typy świateł podejścia L (m) Kolor świateł progu WBAR L (m) APCH LGT type INTST THR LGT colour SALS 420 LIH G PAPI 3 left CALVERT SFL 900 LIH G PAPI 3 left 43 RWY ID L (m) Odstępy/ Spacing (m) RCL LGT REDL RL SWY LGT Kolor/Colour L (m) Kolor/Colour Kolor/Colour L (m) INTST Odstępy/ INTST Kolor/Colour Spacing (m) / 100 W FM : O R LIH / 100 W FM : O LIL R POLSKA AGCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGCY AIRAC AMDT 179

6 AD 2 EPMB 1-6 AIP POLSKA EPMB AD 2.15 INNE ŚWIATŁA, ZASILANIE REZERWOWE OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPY 1. Lokalizacja, charakterystyka oraz godziny pracy latarni lotniskowej/latarni ABN/IBN location, characteristics and hours of operation identyfikacyjnej 2. Lokalizacja i oświetlenie wskaźnika kierunku lądowania i anemometru LDI location and lights/anemometer location and lights 3. Światła krawędziowe dróg kołowania i światła linii centralnych dróg kołowania TWY edge and centre line lighting Krawędziowe - niebieskie. Wszystkie TWY. / Edge - blue. All TWYs. / 4. Zasilanie rezerwowe włącznie z czasem przełączania Secondary power supply/switch over time Dostępne/3 min. Available/3 min. 5. EPMB AD 2.16 STREFA LĄDOWANIA ŚMIGŁOWCÓW HELICOPTER LANDING AREA 1. Współrzędne geograficzne (WGS-84) TLOF lub progu FATO Undulacja geoidy Coordinates (WGS-84) of TLOF or THR of FATO Geoid undulation 2. Wzniesienie strefy TLOF i/lub strefy FATO (ft) TLOF and/or FATO elevation (ft) 3. Wymiary strefy TLOF i/lub strefy FATO, rodzaj nawierzchni, nośność oraz TLOF and FATO area dimensions, surface, strength and marking oznakowanie 4. Kierunki geograficzne i magnetyczne FATO True and MAG BRG of FATO 5. Deklarowane rozporządzalne długości Declared distances available 6. Światła podejścia i światła FATO Approach and FATO lighting 7. Procedury dla śmigłowców: patrz punkt EPMB AD Procedures for helicopters: see point EPMB AD EPMB AD 2.17 PRZESTRZEŃ SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE Oznaczenie przestrzeni powietrznej oraz współrzędne geograficzne jej granic bocznych (WGS-84) Airspace designation and geographical coordinates of its lateral limits (WGS-84) Granice pionowe Vertical limits (AMSL) Klasyfikacja przestrzeni powietrznej Airspace classification Znak wywoławczy oraz język(i) używane przez organ ATS ATS unit call sign Language(s) MALBORK A (EPMB A) MATZ 54 06'01''N '47''E 54 06'23''N '31''E 53 52'38''N '04''E 53 51'21''N '23''E 54 03'20''N '59''E 54 06'01''N '47''E MALBORK B (EPMB B) MATZ 54 06'23''N '31''E 54 06'38''N '32''E 53 54'17''N '31''E 53 52'38''N '04''E 54 06'23''N '31''E 4500 ft GND FL95 GND AIRAC AMDT 179 POLSKA AGCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGCY

7 AIP POLSKA AD 2 EPMB 1-7 MALBORK C (EPMB C) MATZ 53 51'21''N '23''E 53 50'33''N '25''E 54 01'59''N '42''E 54 03'20''N '59''E 53 51'21''N '23''E MALBORK D (EPMB D) MATZ 54 06'38''N '32''E 54 11'39''N '02''E 53 50'19''N '32''E 53 48'49''N '06''E 53 54'17''N '31''E 54 06'38''N '32''E MALBORK E (EPMB E) MATZ 54 06'01''N '47''E 54 09'00''N '00''E 54 11'39''N '02''E 54 06'38''N '32''E 54 06'23''N '31''E 54 06'01''N '47''E MALBORK F (EPMB F) MATZ 53 48'49''N '06''E 53 46'00''N '46''E 53 51'21''N '23''E 53 52'38''N '04''E 53 54'17''N '31''E 53 48'49''N '06''E 4500 ft 2000 ft FL ft 4500 ft 2500 ft FL95 GND POLSKA AGCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGCY AIRAC AMDT 179

8 AD 2 EPMB SEP 2016 AIP POLSKA MALBORK G (EPMB G) MATZ 53 46'00''N '46''E 53 39'15''N '29''E 53 42'42''N '25''E 53 48'49''N '06''E 53 46'00''N '46''E FL ft 5 Bezwzględna wysokość przejściowa Transition altitude 6500 ft AMSL W MATZ EPMB zapewnia się służbę informacji powietrznej, służbę alarmową oraz służbę kontroli ruchu lotniczego w oparciu o przepisy ICAO i zgodnie z zasadami określonymi dla przestrzeni powietrznej klasy D. Służby radarowe zapewnia się z wykorzystaniem stacji radiolokacyjnych nie spełniających wymagań zawartych w Załączniku 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom 1. Personel ATS nie podlega licencjonowaniu zgodnie z Załącznikiem 1 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Within the EPMB MATZ, flight information service, alerting service and air traffic control service are provided on the basis of ICAO regulations and in accordance with the airspace Class D rules. Radar services are provided using radars not conforming with the provisions of Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation, Vol. I. ATS personnel are not subject to licensing in accordance with Annex 1 to the Convention on International Civil Aviation. EPMB AD 2.18 URZĄDZIA ŁĄCZNOŚCI SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES COMMUNICATION FACILITIES Opis służby Service designation Znak wywoławczy Call sign Częstotliwość Frequency (MHz) Godziny pracy Hours of operation (UTC 1) ) MALBORK PRECYZYJNA PAR MALBORK PRECISION MALBORK PRECYZYJNA PAR MALBORK PRECISION MALBORK ZBLIŻANIE APP MALBORK APPROACH MALBORK ZBLIŻANIE APP MALBORK APPROACH MALBORK WIEŻA TWR MALBORK TOWER MALBORK WIEŻA TWR MALBORK TOWER EPMB AD 2.19 RADIOWE POMOCE NAWIGACYJNE I LĄDOWANIA RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS Rodzaj pomocy, kat. ILS/MLS (deklinacja dla VOR/ILS/MLS) Type of aid, CAT of ILS/MLS (VOR/ILS/MLS: declination) ID Częstotliwość Frequency Godziny pracy Hours of operation Współrzędne posadowienia anteny nadawczej (WGS-84) Position of transmitting antenna coordinates (WGS-84) DME ELEV ILS GP MHz 54 01'37.4'' N '59.5'' E --- Urządzenie wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze. Military facility NOT CERTIFIED by the Civil Aviation Authority. GP 3.0 AIRAC AMDT 180 POLSKA AGCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGCY

9 AIP POLSKA AD 2 EPMB SEP 2016 Rodzaj pomocy, kat. ILS/MLS (deklinacja dla VOR/ILS/MLS) Type of aid, CAT of ILS/MLS (VOR/ILS/MLS: declination) ILS LOC ( 6 E/Jan 16) ID IMB Częstotliwość Frequency MHz Godziny pracy Hours of operation Współrzędne posadowienia anteny nadawczej (WGS-84) Position of transmitting antenna coordinates (WGS-84) 54 01'26.1'' N '44.4'' E DME ELEV Urządzenie wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze. Military facility NOT CERTIFIED by the Civil Aviation Authority. TACAN TMB CH118X 54 01'29.8'' N '15.3'' E --- CAT. I Urządzenie wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze. Military facility NOT CERTIFIED by the Civil Aviation Authority. DME IMB CH42X 54 01'37.5'' N '59.2'' E --- Urządzenie wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze. Military facility NOT CERTIFIED by the Civil Aviation Authority. NDB NB khz 54 01'49.1'' N '07.8'' E --- Urządzenie wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze. Military facility NOT CERTIFIED by the Civil Aviation Authority. EPMB AD 2.20 LOKALNE PRZEPISY LOTNISKOWE Wnioski o zezwolenie Zasady udzielania zezwolenia na lądowanie cywilnych, krajowych i zagranicznych oraz wojskowych statków powietrznych zostały określone w rozdziale AD 1.1 DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/ LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW. Niezależnie od uzyskania zgody wymagane jest zgłoszenie zamiaru wykonania lotu organowi AFIS w dniu poprzedzającym wykonanie operacji. Uzgodnienia dotyczące wykonywania lotów z lotniska, obsługi, tankowania, ochrony statku powietrznego tylko z zarządzającym lotniskiem. EPMB AD 2.21 PROCEDURY OGRANICZIA HAŁASU EPMB AD 2.22 PROCEDURY LOTU LOCAL AERODROME REGULATIONS Applications for permission Rules of granting permission for the landing of domestic and foreign civil aircraft and military aircraft have been specified in AD 1.1 AERODROME/ HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE. Irrespective of permission, flight intention shall be notified to AFIS on the day preceding the operation. Consultations regarding flights from the aerodrome, handling service, fuelling, protection of aircraft - only with the AD management. NOISE ABATEMT PROCEDURES FLIGHT PROCEDURES ZASADY OGÓLNE GERAL RULES Standardowy układ kręgu nadlotniskowego wykonywać zgodnie z kierunkiem drogi startowej w użyciu na południe od lotniska i na wysokości nie większej niż 1500 ft (450 m) WLOT W MATZ EPMB TRY INTO EPMB MATZ Przeloty statków powietrznych przez MATZ EPMB możliwe po uprzednim zgłoszeniu i nawiązaniu łączności z MALBORK WIEŻA na częstotliwości 123,000 MHz, nie później niż 5 min przed planowanym wlotem w MATZ. Standard circling pattern shall be executed at the runway in use, southwards from the AD and at an altitude not greater than 1500 ft (450 m). Flights of aircraft through the EPMB MATZ possible after prior notification and establishing radio communication with MALBORK TOWER on MHz, not later than 5 minutes before the planned entry into the MATZ PUNKTY I PROCEDURY OCZEKIWANIA W LOCIE VFR VFR POINTS AND HOLDING PROCEDURES IN VFR FLIGHTS Doloty i odloty VFR do/z lotniska MALBORK mogą odbywać się przez następujące punkty VFR: VFR arrivals and departures to/from MALBORK aerodrome may be conducted via the following VFR points: Punkt/Point Współrzędne/Coordinates Opis/Description NOVEMBER N E M. Szawałd/Szawałd town SIERRA N E M. Szropy/Szropy town GOLF N E Północny skraj m. Nowy Staw/Northern end of Nowy Staw town POLSKA AGCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGCY AIRAC AMDT 180

10 AD 2 EPMB SEP 2016 AIP POLSKA JULIETT N E M. Jegłownik/Jegłownik town LIMA N E Południowy brzeg j. Drużno/Southern edge of Lake Drużno DELTA N E Północny skraj miasta Dzierzgoń/Southern end of Dzierzgoń town FOXTROT N E Ujście rzeki Nogat do Wisły/The Nogat river estuary into the Vistula river Przy dużym natężeniu ruchu lotniczego statek powietrzny wykonujący lot VFR może otrzymać instrukcje oczekiwania nad jednym z ww. punktów. In case of air traffic congestion, an aircraft flying under VFR may expect holding at one of the above-mentioned points PROCEDURY DLA ŚMIGŁOWCÓW PROCEDURES FOR HELICOPTERS Śmigłowce wykonujące podejście według wskazań przyrządów (IFR) lub podejście z widocznością (VFR) na lotnisko MALBORK wykonują lądowanie na drodze startowej będącej aktualnie w użyciu jako samoloty kategorii A zgodnie z dokumentem ICAO Doc Procedury służb żeglugi powietrznej - Operacje statków powietrznych Tom II - Opracowywanie procedur z widocznością i według wskazań przyrządów, część I, dział 4, rozdział 1, punkt Helicopters conducting VFR approach to MALBORK aerodrome conduct landing on RWY in use as Category A aeroplanes in accordance with ICAO Doc Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations Volume II - Construction of Visual and Instrument Flight Procedures, Part I, Section 4, Chapter 1, point EPMB AD 2.23 INFORMACJE DODATKOWE System hamujący BAK-12, lina. Odległość od THR m, od THR m. Aktywny w czasie operacji samolotów F-16. ADDITIONAL INFORMATION BAK-12 braking system, cable. 445 m FM THR 07 and 450 m FM THR 25. Active during F-16 operations. Urządzenie hamujące ATU-2M, siatka. Odległość od THR m. ATU-2M arresting net system. 150 m FM THR 07. EPMB AD 2.24 MAPY DOTYCZĄCE LOTNISKA CHARTS RELATED TO THE AERODROME AD 2 EPMB Mapa lotniska - ICAO Aerodrome Chart - ICAO AD 2 EPMB Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A RWY 07/25 Mapy instrumentalnych podejść - ICAO Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A RWY 07/25 Instrument Approach Charts - ICAO AD 2 EPMB ILS z or LOC RWY 25 (CAT A/B/C/D/E) ILS z or LOC RWY 25 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPMB ILS y or LOC RWY 25 (CAT A/B/C/D/E) ILS y or LOC RWY 25 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPMB NDB RWY 25 (CAT A/B/C/D/E) NDB RWY 25 (CAT A/B/C/D/E) AIRAC AMDT 180 POLSKA AGCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGCY

AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPNT 1-1. 2. Odległość, kierunek od miasta Direction and distance from city

AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPNT 1-1. 2. Odległość, kierunek od miasta Direction and distance from city AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPNT 1-1 AIRAC effective date 08 MAR 2012 EPNT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPNT - NOWY TARG EPNT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza

EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza AIP VFR POLAND VFR_AD 4 EPGI 1-1 AIRAC effective date 31 MAY 2012 EPGI AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza EPGI AD 4.2 DANE

Bardziej szczegółowo

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA AIP POLSKA 1. AD RADOM (EPRA) DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP współrzędne WGS84 i lokalizacja ARP WGS84 coordinates and site at AD 2.

Bardziej szczegółowo

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. AD 2 STALOWA WOLA/Turbia (EPST) DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP współrzędne WGS84 i lokalizacja ARP WGS84 coordinates and site at

Bardziej szczegółowo

EPSY - OLSZTYN/Mazury

EPSY - OLSZTYN/Mazury AIP POLSKA AD 2 EPSY 1-1 EPSY AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSY - OLSZTYN/Mazury cc EPSY AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

DANE DO SUPLEMENTU AIP

DANE DO SUPLEMENTU AIP DANE DO SUPLEMENTU AIP Obowiązuje: od 30-04-2015 PLANOWANE PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU do 31-10-2015 EST POZNAN LAWICA Na terenie lotniska będą prowadzone prace polegające na renowacji nawierzchni, budowie

Bardziej szczegółowo

EPLL - ŁÓDŹ - LUBLINEK

EPLL - ŁÓDŹ - LUBLINEK AIP POLSKA AD 2 EPLL 1-1 EPLL AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLL - ŁÓDŹ - LUBLINEK EPLL AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPLL - ŁÓDŹ/Lublinek

EPLL - ŁÓDŹ/Lublinek AIP POLSKA AD 2 EPLL-1 EPLL AD 2.1 EPLL AD 2.2 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLL - ŁÓDŹ/Lublinek DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM AERODROME GEOGRAPHICAL

Bardziej szczegółowo

SUP 18/15 (AD 2 EPPO)

SUP 18/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP POLSKA AD 2 EPZG 1-1 11 DEC 2014 EPZG AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost EPZG AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRZ 1-1 AIRAC effective date 12 NOV 2015 EPRZ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRZ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPSC - SZCZECIN/Goleniów

EPSC - SZCZECIN/Goleniów AIP POLSKA AD 2 EPSC 1-1 EPSC AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSC - SZCZECIN/Goleniów EPSC AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPWR - WROCŁAW/Strachowice

EPWR - WROCŁAW/Strachowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPWR 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPWR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPWR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPOD - DAJTKI k/olsztyna

EPOD - DAJTKI k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 08 JAN 2015 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Zarządzający:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Zarządzający: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKR 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPSC - SZCZECIN/Goleniów

EPSC - SZCZECIN/Goleniów AIP POLSKA AD 2 EPSC-1 EPSC AD 2.1 EPSC AD 2.2 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSC - SZCZECIN/Goleniów DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPGD 1-1 AIRAC effective date 20 AUG 2015 EPGD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPGD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPWA - Chopina w Warszawie

EPWA - Chopina w Warszawie AIP POLSKA AD 2 EPWA 1-1 EPWA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPWA - Chopina w Warszawie EPWA AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE

EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE AIP POLSKA AD 2 EPWA 1-1 03 APR 2014 EPWA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE EPWA AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

1. AD KATOWICE/Muchowiec (EPKM)

1. AD KATOWICE/Muchowiec (EPKM) AIP POLSKA 1. AD KATOWICE/Muchowiec (EPKM) DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP współrzędne WGS84 i lokalizacja ARP WGS84 coordinates and

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPKK 1-1 13 NOV 2014 EPKK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKK - KRAKÓW/Balice EPKK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPKK 1-1 13 NOV 2014 EPKK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKK - KRAKÓW/Balice EPKK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPZG 1-1 AIRAC effective date 11 DEC 2014 EPZG AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPZG AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 08 DEC 2016 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPRZ 1-1 08 JAN 2015 EPRZ AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRZ - RZESZÓW/Jasionka EPRZ AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPRZ 1-1 EPRZ AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRZ - RZESZÓW/Jasionka EPRZ AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date EPRA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date EPRA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AIP POLSKA AD 2 EPRA 1-1 10 DEC 2015 EPRA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRA - RADOM/Sadków EPRA AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPRZ 1-1 08 JAN 2015 EPRZ AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRZ - RZESZÓW/Jasionka EPRZ AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date EPLB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLB - LUBLIN

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date EPLB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLB - LUBLIN AIP POLSKA AD 2 EPLB 1-1 28 MAY 2015 EPLB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLB - LUBLIN EPLB AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPGD 1-1 AIRAC effective date 18 AUG 2016 EPGD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPGD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPMO - WARSZAWA/MODLIN

EPMO - WARSZAWA/MODLIN AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPMO 1-1 AIRAC effective date 23 JUL 2015 EPMO AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPMO AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKT 1-1 AIRAC effective date 28 MAY 2015 EPKT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 SUPLEMENT NR../12 (ENR) Obowiązuje od 12-05-15 Obowiązuje do 12-07-15 1. ZAWARTOŚĆ SUPLEMENTU SUPPLEMENT No../12 (ENR) Effective from 12-05-15 Effective to 12-07-15

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPKK 1-1 EPKK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKK - KRAKÓW/Balice EPKK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPWR - WROCŁAW/Strachowice

EPWR - WROCŁAW/Strachowice AIP POLSKA AD 2 EPWR 1-1 30 MAY 2013 EPWR AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPWR - WROCŁAW/Strachowice EPWR AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice AIP POLSKA AD 2 EPKT 1-1 EPKT AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKT - KATOWICE/Pyrzowice EPKT AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo

EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo AIP POLSKA AD 2 EPBY 1-1 28 MAY 2015 EPBY AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo EPBY AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo

EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPBY 1-1 AIRAC effective date 08 JAN 2015 EPBY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPBY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPKK 1-1 03 APR 2014 EPKK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKK - KRAKÓW/Balice EPKK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Dyżurny Operacyjny Portu:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Dyżurny Operacyjny Portu: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPLB 1-1 AIRAC effective date 28 MAY 2015 EPLB AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPLB AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPKK - KRAKÓW/Balice

EPKK - KRAKÓW/Balice AIP POLSKA AD 2 EPKK-1 EPKK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKK - KRAKÓW/Balice EPKK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL

Bardziej szczegółowo

EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE

EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE AIP POLSKA AD 2 EPWA 1-1 03 APR 2014 EPWA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE EPWA AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks TWR: +48-61-847-2337 (telefaks)

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks TWR: +48-61-847-2337 (telefaks) AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPPO 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPPO AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPPO AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPPO - POZNAŃ/Ławica

EPPO - POZNAŃ/Ławica AIP POLSKA AD 2 EPPO 1-1 24 JUL 2014 EPPO AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPPO - POZNAŃ/Ławica cc EPPO AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

EPKS - POZNAŃ / Krzesiny

EPKS - POZNAŃ / Krzesiny AIP POLSKA AD 2 EPKS 1-1 EPKS AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKS - POZNAŃ / Krzesiny cc EPKS AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPKT - Katowice - Pyrzowice

EPKT - Katowice - Pyrzowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKT 1-1 AIRAC effective date 18 AUG 2016 EPKT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPBC - WARSZAWA-BABICE

EPBC - WARSZAWA-BABICE AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPBC 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPBC AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPBC AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Telefony:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Telefony: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKK 1-1 AIRAC effective date 25 JUN 2015 EPKK AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKK AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPRZ 1-1 18 AUG 2016 EPRZ AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRZ - Rzeszów - Jasionka EPRZ AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

EPMO - WARSZAWA/Modlin

EPMO - WARSZAWA/Modlin AIP POLSKA AD 2 EPMO 1-1 23 JUL 2015 EPMO AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMO - WARSZAWA/Modlin EPMO AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AIP POLSKA AD 2 EPGD 1-1 EPGD AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy cc EPGD AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

SUP 17/15 (AD 2 EPBY)

SUP 17/15 (AD 2 EPBY) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPBY - Bydgoszcz - Szwederowo

EPBY - Bydgoszcz - Szwederowo AIP POLSKA AD 2 EPBY 1-1 21 JUL 2016 EPBY AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPBY - Bydgoszcz - Szwederowo EPBY AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ Rejony Ograniczeń Lotów podczas Szczytu NATO Podstawa prawna do wprowadzenia Rejonów Ograniczeń Lotów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BABIĘTA. Instrukcja operacyjna lądowiska Babięta ( ) 1

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BABIĘTA. Instrukcja operacyjna lądowiska Babięta ( ) 1 INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BABIĘTA Instrukcja operacyjna lądowiska Babięta (11.10.2012) 1 :: dane operacyjno-techniczne lądowiska Temat Opis 1.1. Punkt odniesienia: Środek pasa startowego. 1.2. Współrzędne

Bardziej szczegółowo

EPWR - Wrocław - Strachowice

EPWR - Wrocław - Strachowice AIP POLSKA AD 2 EPWR 1-1 18 AUG 2016 EPWR AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPWR - Wrocław - Strachowice cc EPWR AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 03/13 (AD 2 EPKT)

SUP 03/13 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPMO - WARSZAWA/Modlin

EPMO - WARSZAWA/Modlin AIP POLSKA AD 2 EPMO 1-1 12 NOV 2015 EPMO AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMO - WARSZAWA/Modlin EPMO AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE MIL AIP POLAND MIL AD 1.1-1 10 DEC 2015 MIL AD 1.1 DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE 1. UDZIELANIE ZEZWOLEŃ NA LĄDO-

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu okresowej kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych NAV i VAN funkcjonujących na

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA KONOPNICA

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA KONOPNICA Dondziak Wiesław 98-313 Konopnica ul.kasztanowa7/2 INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA KONOPNICA Konopnica 07.03.2013r. Strona 1 z 10 DANE OPERACYJNO-TECHNICZNE 1.1.Punkt odniesienia lądowiska: środek lądowiska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA

INSTRUKCJA OPERACYJNA Marius Olech ul. Jantarowa 5 80-341 Gdańsk (nazwa zarządzającego lądowiskiem) ZATWIERDZAM... (Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego) INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA GOŁUBIE Gdańsk maj 2012 KARTA UZGODNIEŃ

Bardziej szczegółowo

SUP 09/12 (AD 2 EPKT)

SUP 09/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. INSTRUKCJA OPERACYJNA Innego miejsca do startów i lądowań statków powietrznych MILEWO GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI

STRONA TYTUŁOWA. INSTRUKCJA OPERACYJNA Innego miejsca do startów i lądowań statków powietrznych MILEWO GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI STRONA TYTUŁOWA INSTRUKCJA OPERACYJNA Innego miejsca do startów i lądowań statków powietrznych MILEWO GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 2 ARKUSZ ZMIAN I POPRAWEK NUMER ZMIANY ZMIANA

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI

AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA RUDNIKI CZĘSTOCHOWA 02.01.2007 ROK 1. Dane operacyjno techniczne: 1.1. Punkt odniesienia środek lądowiska ARP 262 m AMSL. 1.2. Współrzędne geograficzne

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Telefony:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Telefony: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKK 1-1 AIRAC effective date 18 AUG 2016 EPKK AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKK AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA GOTARTOWICE k/rybnika - EPRG

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA GOTARTOWICE k/rybnika - EPRG 2.4.1. Utrzymanie nawierzchni sztucznych NIE DOTYCZY 2.4.2. Utrzymanie systemu odwadniania BRAK 2.5. Usuwanie unieruchomionych statków powietrznych Usuwanie statków powietrznych do 5700 kg. (MTOW) 2.6.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SUP 01/12 (AD 2 EPKT)

SUP 01/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA

INSTRUKCJA OPERACYJNA Aeroklub Ziemi Jarosławskiej Rynek 6, 37-500 Jarosław tel: +48-793-744-784, +48-692-776-207 fax: +48-17-783-4621 KRS: 0000281817 NIP: 7922178721 REGON: 180237001 konto nr: 40 1500 1634 1216 3005 1357 0000

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA Egz. Nr 2 INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA KRĘPA k/słupska - EPSR WOJEWÓDZTWO: POMORSKIE POWIAT: SŁUPSK GMINA: SŁUPSK Strona 1 / 23 Spis treści STRONA Spis treści 2 Karta uzgodnień i karta podpisów 3-4 Tabela

Bardziej szczegółowo

FIR, UIR, TMA and CTA

FIR, UIR, TMA and CTA AIP POLSKA ENR 2.1-1 10 DEC 2015 ENR 2.1 FIR, UIR, TMA i CTA FIR, UIR, TMA and CTA 1. REJON INFORMACJI POWIETRZNEJ WARSZAWA 1. WARSZAWA FLIGHT INFORMATION REGION Granicę poziomą FIR WARSZAWA wyznacza linia

Bardziej szczegółowo

SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

SUP 06/15 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lipca 2013 r. Poz. 810

Warszawa, dnia 15 lipca 2013 r. Poz. 810 Warszawa, dnia 15 lipca 2013 r. Poz. 810 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBY ŁĄCZNOŚCI COMMUNICATION SERVICES

SŁUŻBY ŁĄCZNOŚCI COMMUNICATION SERVICES AIP POLSKA GEN 3.4-1 18 OCT 2012 GEN 3.4 SŁUŻBY ŁĄCZNOŚCI COMMUNICATION SERVICES 1. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE 1. RESPONSIBLE AUTHORITIES Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest odpowiedzialna za zarządzanie

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA GEN 3.2-1 08 JAN 2015 GEN 3.2 MAPY LOTNICZE AERONAUTICAL CHARTS 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYDAWANIE MAP LOTNICZYCH Mapy lotnicze na potrzeby żeglugi powietrznej w FIR WARSZAWA wydaje Polska

Bardziej szczegółowo

NAWIGACJA GNSS PROCEDURY. Warszawa, MARZEC 2013 r.

NAWIGACJA GNSS PROCEDURY. Warszawa, MARZEC 2013 r. NAWIGACJA GNSS PROCEDURY Warszawa, MARZEC 2013 r. PROCEDURY NPA RNAV GNSS Wdrożenie nieprecyzyjnych procedur podejścia do lądowania RNAV (GNSS), planowane zgodnie z cyklem AIRAC w dniu 04.04.2013, obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Odpowiedzialność

Rozdział 3 Odpowiedzialność ZAŁĄCZNIK Nr 61 Modele latające oraz bezzałogowebezzałogowe statki powietrzne o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25150 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu wzrokuwidoczności

Bardziej szczegółowo

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE

EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPWA 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPWA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPWA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 1 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 1 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2011/2012WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date

AIP VFR POLAND AIRAC effective date AIP VFR POLAND VFR GEN 2.1-1 17 SEP 2015 VFR GEN 2.1 SYSTEM MIAR, ZNAKI REJESTRACYJNE STATKÓW POWIETRZNYCH, DNI ŚWIĄTECZNE ORAZ SKRÓTY STOSOWANE W AIP VFR MEASURING SYSTEM, AIRCRAFT MARKINGS, HOLIDAYS

Bardziej szczegółowo

VFR ENR 2.2 STREFY RUCHU LOTNISKOWEGO (ATZ) AERODROME TRAFFIC ZONES (ATZ)

VFR ENR 2.2 STREFY RUCHU LOTNISKOWEGO (ATZ) AERODROME TRAFFIC ZONES (ATZ) POLSKA AGCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ AIRAC AMDT 071 Oznaczenie Designator Granice poziome Lateral limits VFR R 2.2 STREFY RUCHU LOTNISKOWEGO () AERODROME TRAFFIC ZONES () Granice pionowe (AMSL) Vertical limits

Bardziej szczegółowo

LOKALNE PROCEDURY EPWA

LOKALNE PROCEDURY EPWA LOKALNE PROCEDURY EPWA Procedury odlotu/przylotu SID 29 33 15 11 Kierunek Odlotu BAMSO 5G 4K 5D 4A E/NE EVINA 6G 3K 5D 4A S/SW LOLSI 6G 4K 6D 5A W OLILA 5G 4K 5D 5A N/NW SOXER 6G 4K 6D 5A W XIMBA 6G 3K

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO Warszawa, dnia 18 marca 2015 roku Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 1336/14 RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO 1. Data i czas lokalny zaistnienia incydentu: 9 sierpnia 2014 r. godz.14:50 LMT.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA GRĄDY. Rozdział I DANE TECHNICZNO OPERACYJNE LĄDOWISKA - (EPGY)

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA GRĄDY. Rozdział I DANE TECHNICZNO OPERACYJNE LĄDOWISKA - (EPGY) Rozdział I DANE TECHNICZNO OPERACYJNE LĄDOWISKA - (EPGY) 1. POŁOŻENIE I PRZEZNACZENIE LĄDOWISKA: Lądowisko Grądy położone jest pod TSA 02 sektor D, którego granice pionowe wynoszą od GND do FL660. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

NAWIGACJA GNSS MAPY PROCEDUR RNAV GNSS. Warszawa, 2015 r.

NAWIGACJA GNSS MAPY PROCEDUR RNAV GNSS. Warszawa, 2015 r. NAWIGACJA GNSS MAPY PROCEDUR RNAV GNSS Warszawa, 2015 r. PROCEDURY RNAV GNSS Procedury podejścia RNAV GNSS do minimów LNAV dla większości lotnisk kontrolowanych zostały wdrożone operacyjnie zgodnie z cyklem

Bardziej szczegółowo

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS AIP VFR POLAND VFR ENR 2.1-1 VFR ENR 2.1 STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS 1. DEFINICJE 1. DEFINITIONS 1.1 Każda przestrzeń powietrzna, w której może

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2012/2013WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VISUAL FLIGHT RULES

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VISUAL FLIGHT RULES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.2-1 23 JUL 2015 VFR ENR 1.2 PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VISUAL FLIGHT RULES 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. GENERAL RULES 1.1 W FIR Warszawa przyjmuje się że: 1.1 Within the

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES

SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES AIP POLSKA GEN 3.5-1 28 MAY 2015 GEN 3.5 SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA 1. RESPONSIBLE SERVICE 1.1 Służba meteorologiczna dla potrzeb lotnictwa cywilnego jest zapewniana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA. GOTARTOWICE k/rybnika EPRG

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA. GOTARTOWICE k/rybnika EPRG Egz. Nr 4 INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA GOTARTOWICE k/rybnika EPRG WOJEWÓDZTWO : POWIAT : GMINA : ŚLĄSKIE RYBNIK RYBNIK Listopad 2013 Wydanie I Strona 1 z 20 Spis treści STRONA Spis treści 2 Karta uzgodnień

Bardziej szczegółowo