EPSC - SZCZECIN/Goleniów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EPSC - SZCZECIN/Goleniów"

Transkrypt

1 AIP POLSKA AD 2 EPSC 1-1 EPSC AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSC - SZCZECIN/Goleniów EPSC AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP - współrzędne WGS-84 i lokalizacja ARP - WGS-84 coordinates and site at AD 53 35'05''N '08''E - Geometryczny środek RWY '05''N '08''E - Geometrical centre of the RWY. 2. Odległość, kierunek od miasta Direction and distance from city 45 km (23 NM), BRG 235 GEO 45 km (23 NM), BRG 235 GEO 3. Wzniesienie lotniska/temperatura odniesienia Elevation/Reference temperature 155 ft/22.8 C 155 ft/22.8 C 4. Undulacja geoidy w miejscu pomiaru wzniesienia lotniska Geoid undulation at AD ELEV PSN 115 ft 115 ft 5. Deklinacja magnetyczna i jej roczna poprawka MAG VAR/Annual change 4 E (2015)/10'E 4 E (2015)/10'E 6. Zarządzający lotniskiem, adres, telefon, faks, teleks, AFS AD Administration, address, telephone, telefax, telex, AFS Port Lotniczy SZCZECIN/Goleniów Spółka z o.o. Port Lotniczy SZCZECIN/Goleniów Sp. z o.o. Glewice 1A Goleniów Centrala: (faks) AFS: EPSCYDYX SZCZECIN/Goleniów Airport Ltd. SZCZECI/Goleniów Airport Ltd. Glewice 1A Goleniów Operator: (fax) AFS: EPSCYDYX 7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) IFR/VFR IFR/VFR 8. TWR: (faks) TWR: (fax) MET: (faks) MET: (fax) EPSC AD 2.3 GODZINY PRACY (UTC 1) ) OPERATIONAL HOURS (UTC 1) ) 1. Zarządzający lotniskiem Aerodrome Administration MON-SUN ( ) MON-SUN ( ) 2. Służby celne i paszportowe Customs and immigration MON-SUN ( ) MON-SUN ( ) 3. Służby medyczne i sanitarne Health and sanitation Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w godz ( ) na terenie Air Rescue BTN ( ) in the airport area, provided by Airport's portu, - w ramach Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej. Rescue and Fire Fighting Services Służba Informacji Lotniczej AIS 5. Biuro Odpraw Załóg ATS Reporting Office (ARO) 6. Biuro Meteorologiczne MET Office 7. Służby Ruchu Lotniczego ATS MON TUE 0200 (MON TUE 0100) TUE WED 0200 (TUE WED 0100) WED THU 0200 (WED THU 0100) THU FRI 0200 (THU FRI 0100) FRI FRI 2200 (FRI FRI 2100) SAT SAT 2200 (SAT SAT 2100) SUN SUN 2200 (SUN SUN 2100) MON TUE 0200 (MON TUE 0100) TUE WED 0200 (TUE WED 0100) WED THU 0200 (WED THU 0100) THU FRI 0200 (THU FRI 0100) FRI FRI 2200 (FRI FRI 2100) SAT SAT 2200 (SAT SAT 2100) SUN SUN 2200 (SUN SUN 2100) 8. Tankowanie Fuelling MON-SUN ( ) MON-SUN ( ) 9. Obsługa Handling MON-SUN ( ) MON-SUN ( ) 10. Ochrona Security 11. Odladzanie De-icing MON-SUN ( ) MON-SUN ( ) AIRAC AMDT 167

2 AD 2 EPSC AUG 2015 AIP POLSKA 12. 1) - patrz GEN 2.1. Praca lotniska poza podanymi godzinami, po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządzającym. 1) - see GEN 2.1. Aerodrome opening outside the given hours after prior consultation with the AD administration. EPSC AD 2.4 SŁUŻBY I URZĄDZENIA HANDLINGOWE HANDLING SERVICES AND FACILITIES 1. Środki załadowcze Cargo-handling facilities Podnośniki bagażowe (2 t i/and 5 t), wózki bagażowe z przyczepami, taśmociąg Lift trucks (2 t i/and 5 t), cargo trucks with trailers, cargo conveyor belt. bagażowy. 2. Rodzaje paliwa i oleju Fuel/Oil types JET A-1, AVGAS 100LL JET A-1, AVGAS 100LL 3. Urządzenia do tankowania/pojemność Fuelling facilities/capacity JET A-1: 2 cysterny o pojemności L, AVGAS 100LL: 1 cysterna o pojemności 8400 L. JET A-1: 2 tank trucks capacity of L, AVGAS 100LL: tank truck capacity of 8400 L. 4. Urządzenia do odladzania De-icing facilities "Kiitokori" "Kiitokori" 5. Możliwość hangarowania dla przylatujących statków powietrznych Hangar space for visiting aircraft Dostępne, po uzgodnieniu. Available, after consultation. 6. Urządzenia naprawcze dla przylatujących statków powietrznych Repair facilities for visiting aircraft Drobne naprawy przedstartowe. Minor pre-flight repairs Warunki płatności za paliwo: Akceptowane są następujące formy płatności: a) karty płatnicze: VISA, EUROCARD/MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, b) karty paliwowe: Fuel payment conditions: The following forms of payment are accepted: a) credit cards: VISA, EUROCARD/MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, b) fuel carnets: AIR BP, UNIVERSAL WEATHER AND AVIATION, AVCARD/OASIS, AIR BP, UNIVERSAL WEATHER AND AVIATION, AVCARD/OASIS, MULTISERVICE, AIR ROUTING, WORLD FUEL SERVICES Ltd. Przedpłata: Kontakt telefoniczny: lub (faks) (faks) Zamówienia na paliwo Jet A-1, adres telegraficzny: POLLOT - Warszawa lub SITA: WAWNPLO. MULTISERVICE, AIR ROUTING, WORLD FUEL SERVICES Ltd. Prepayment: Telephone contact: or (fax) (fax) Orders for Jet A-1 fuel at telegraphic address: POLLOT - Warszawa or SITA: WAWNPLO Zamówienia na adres: PETROLOT, filia Szczecin, telefaks: Order at: PETROLOT, Szczecin division, telefax: , , SITA: WAWMPLO. SITA: WAWMPLO. EPSC AD 2.5 UŁATWIENIA DLA PASAŻERÓW PASSENGER FACILITIES 1. Hotele Hotels Hotele w Goleniowie (7 km) i w Szczecinie (45 km). Hotels in Goleniów (7 km) and Szczecin (45 km). 2. Restauracje Restaurants Bufety w porcie i hotelu, restauracja w Goleniowie. Buffets at the airport and in the hotel, restaurant in Goleniów. 3. Środki transportu Transportation Autobus PLL "LOT", taksówki, wypożyczalnie samochodów, pociąg do Szczecina, Goleniowa i Kołobrzegu. "LOT" Polish Airlines shuttle bus, taxi, car rentals, train to Szczecin, Goleniów and Kołobrzeg. 4. Pomoc medyczna Medical facilities Pogotowie i szpital w Goleniowie. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe na terenie First aid and hospital in Goleniów. Air Rescue in the airport area. portu. 5. Usługi bankowe i pocztowe Bank and Post office Bankomat: ( ) UTC. Poczta: MON-FRI (0630- Cash dispenser: ( ) UTC. Post Office: MON-FRI ) UTC. ( ) UTC. 6. Informacja turystyczna Tourist office ( ) UTC ( ) UTC , patrz GEN 2.1. Możliwość przygotowania cateringu pokładowego po uzgodnieniu , see GEN 2.1. Catering available after consultation. EPSC AD 2.6 SŁUŻBA RATOWNICZA I PRZECIWPOŻAROWA RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES 1. Kategoria lotniska w zakresie ochrony przeciwpożarowej Aerodrome category for fire fighting CAT 7 ICAO (CAT 9 ICAO O/R) CAT 7 ICAO (CAT 9 ICAO O/R) 2. Wyposażenie ratownicze Rescue equipment pojazdy ratowniczo-gaśnicze - 3, sprzęt ratowniczy; rescue and fire fighting vehicles - 3, rescue equipment; AIRAC AMDT 166

3 AIP POLSKA AD 2 EPSC Możliwości usuwania uszkodzonych statków powietrznych Capability for removal of disabled aircraft Tak (do 15 t MTOW). Yes (up to 15 t MTOW). 4. Lotniskowa służba ratowniczo-gaśnicza: patrz EPSC AD W godzinach ( ) UTC CAT 5 ICAO w zakresie ochrony Rescue and fire fighting service: see EPSC AD Between ( ) UTC, CAT 5 ICAO within the scope of fire przeciwpożarowej. W okresach zmniejszonej aktywności ruchowej, kat. fighting. During lower traffic intensity, AD cat. for fire fighting may be adjusted to przeciwpożarowa lotniska może być dostosowana do poziomu kategorii statku the cat. of the aircraft which is anticipated to use the aerodrome in a given period. powietrznego, który zgodnie z planem będzie wykorzystywał lotnisko w danym okresie. EPSC AD 2.7 SEZONOWA DOSTĘPNOŚĆ LOTNISKA I OCZYSZCZANIE SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING 1. Rodzaj(e) urządzeń do oczyszczania Types of clearing equipment oczyszczarka lotniskowa z pługiem 9 m - 3, rozrzutnik środków chemicznych - 1, rozrzutnik piasku - 1, opryskiwacz - 1, pług wirnikowy - 1, pług 4 m - 1, pług 3 m - 1. airport cleaner with plough 9 m - 3, chemical dispenser - 1, sand spreader - 1, sprayer - 1, rotor snow plough - 1, snow plough 4 m - 1, snow plough 3 m Kolejność oczyszczania Clearance priorities Patrz rozdział AD 1.2, punkt 2.9. See chapter AD 1.2, point Warunki śniegowe i oblodzenie podawane w SNOWTAM. Ice and snow conditions promulgated by SNOWTAM. EPSC AD 2.8 PŁYTY POSTOJOWE, DROGI KOŁOWANIA I PUNKTY KONTROLI WSKAZAŃ PRZYRZĄDÓW POKŁADOWYCH APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA 1. Nawierzchnia i nośność płyty Apron surface and strength APN 1 - CONC, PCN 80 R/B/W/T APN 2 - CONC, PCN 80 R/B/W/T APN 3 - CONC, PCN 60 R/B/X/T APN 4 - CONC, PCN 61 R/B/X/T APN GA - CONC, PCN 60 R/B/X/T APN 1 - CONC, PCN 80 R/B/W/T APN 2 - CONC, PCN 80 R/B/W/T APN 3 - CONC, PCN 60 R/B/X/T APN 4 - CONC, PCN 61 R/B/X/T APN GA - CONC, PCN 60 R/B/X/T 2. Szerokość drogi kołowania, nawierzchnia i nośność TWY width, surface and strength TWY "A1" - 16 m, ASPH, PCN 59 F/B/X/T. TWY "A2" - 14 m, ASPH, PCN 59 F/B/X/T. TWY "A3" - 14 m, ASPH, PCN 59 F/B/X/T. TWY "B" - 23 m, ASPH, PCN 80 F/B/W/T. TWY "C" - 23 m, ASPH, PCN 80 F/B/W/T. TWY "D" - 16 m, ASPH, PCN 59 F/B/X/T. TWY "F" - 23 m, ASPH, PCN 59 F/B/X/T. TWY "G" - 8 m, ASPH TWY "H" - 23 m, ASPH, PCN 80 F/B/W/T. TWY "R" - 23 m, ASPH, PCN 80 F/B/W/T. 3. Punkt sprawdzania wysokościomierzy ACL and elevation APN 1, ELEV 123 ft APN 2, ELEV 124 ft. TWY "A1" - 16 m, ASPH, PCN 59 F/B/X/T. TWY "A2" - 14 m, ASPH, PCN 59 F/B/X/T. TWY "A3" - 14 m, ASPH, PCN 59 F/B/X/T. TWY "B" - 23 m, ASPH, PCN 80 F/B/W/T. TWY "C" - 23 m, ASPH, PCN 80 F/B/W/T. TWY "D" - 16 m, ASPH, PCN 59 F/B/X/T. TWY "F" - 23 m, ASPH, PCN 59 F/B/X/T. TWY "G" - 8 m, ASPH TWY "H" - 23 m, ASPH, PCN 80 F/B/W/T. TWY "R" - 23 m, ASPH, PCN 80 F/B/W/T. APN 1, ELEV 123 ft APN 2, ELEV 124 ft. 4. Punkty sprawdzania VOR/INS VOR/INS checkpoints INS INS , Patrz AD 2 EPSC , See AD 2 EPSC EPSC AD 2.9 SYSTEM KIEROWANIA RUCHEM NAZIEMNYM I OZNAKOWANIE SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS 1. Znaki identyfikacyjne miejsc postojowych, linie prowadzenia po drogach Use of aircraft stand identification sign, TWY guide lines and visual kołowania oraz wizualne systemy dokowania/parkowania na miejscach postojowych docking/parking guidance system of aircraft stands statków powietrznych System oznakowania pionowego - znaki informacyjne dla wszystkich dróg kołowania, drogi startowej oraz płyt postojowych - podświetlone. 4 oznakowane stanowiska postojowe na APN 1. 3 oznakowane stanowiska postojowe na APN 2. Taxi guidance signs - information signs for all taxiways, runway and aprons - illuminated. 4 marked aircraft stands at APN 1. 3 marked aircraft stands at APN 2. AIRAC AMDT 167

4 AD 2 EPSC 1-4 AIP POLSKA 2. Oznakowanie i światła dróg startowych oraz dróg kołowania RWY and TWY markings and lights Oznakowanie dzienne: 1. RWY: progu, tożsamości, strefy przyziemienia, punktu celowania, stałej odległości, osi, płaszczyzny do zawracania, linie zejścia z RWY na TWY. 2. TWY: osi, krawędzi na TWY B, C, H, R, miejsca oczekiwania przed RWY, pośrednie miejsca oczekiwania, znaki informacyjne. Światła: 1. RWY: patrz punkt TWY: patrz punkt Marking: 1. RWY: THR, RWY designation, TDZ, aiming point, fixed distance, centre line, turn pad, RWY exit lines for TWY. 2. TWYs: edge, centre line on TWY B, C, H, R, RWY holding points, intermediate holding positions, information signs. Lights: 1. RWY: see point , TWY: see point Poprzeczki zatrzymania Stop bars 4. EPSC AD 2.10 PRZESZKODY LOTNISKOWE AERODROME OBSTACLES RWY/Strefa RWY and Area affected Rodzaj przeszkody Obstacle type W strefach podejścia i startu In approach and take-off areas Szerokość Długość geograficzna geograficzna Longitude Latitude Wysokość Top of obstacle AGL (ft) AMSL (ft) Oznakowanie/ Oświetlenie Markings/LGT /APCH Drzewa/Trees (74) 53 33'42.2'' N '33.4'' E NIE/NIE, NO/NO 31/APCH Las/Forest (58) 53 33'47.8'' N '12.0'' E NIE/NIE, NO/NO 31/APCH Las/Forest (52) 53 34'16.0'' N '36.6'' E NIE/NIE, NO/NO 31/APCH Las/Forest (53) 53 34'19.8'' N '45.7'' E NIE/NIE, NO/NO 31/APCH Las/Forest (54) 53 34'24.6'' N '40.2'' E NIE/NIE, NO/NO 31/APCH Drzewa/Trees (75) 53 34'27.0'' N '09.5'' E NIE/NIE, NO/NO 31/APCH Wskaźnik kierunku wiatru/wind direction indicator (50) 53 34'40.4'' N '07.0'' E TAK/TAK, YES/YES 13/APCH Las/Forest (67) 53 35'38.5'' N '47.0'' E NIE/NIE, NO/NO 13/APCH Drzewa/Trees (68) 53 35'42.3'' N '42.2'' E NIE/NIE, NO/NO 13/APCH Las/Forest (57) 53 35'49.1'' N '39.9'' E NIE/NIE, NO/NO RWY/Strefa RWY and Area affected Rodzaj przeszkody Obstacle type W kręgu nadlotniskowym i na lotnisku In circling area and at AD Szerokość geograficzna Latitude Długość geograficzna Longitude Wysokość Top of obstacle AGL (ft) AMSL (ft) Oznakowanie/ Oświetlenie Markings/LGT Drzewa/Trees (76) 53 34'36.0'' N '23.4'' E NIE/NIE, NO/NO Antena odbijająca ILS GP/DME/ILS GP/DME monitoring antenna (51) 53 34'40.3'' N '45.2'' E TAK/TAK, YES/YES ILS GP/DME/ILS GP/DME (26) 53 34'41.9'' N '41.9'' E TAK/TAK, YES/YES RVR2 przy progu 31/THR 31 RVR2 (59) 53 34'48.5'' N '50.0'' E NIE/NIE, NO/NO RVR1 przy progu 31/THR 31 RVR1 (60) 53 34'50.1'' N '46.9'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt Vaisala 1/Vaisala mast 1 (28) 53 34'50.5'' N '46.0'' E TAK/TAK, YES/YES Antena na radarze MSSR/Radar with antenna (29) 53 35'06.6'' N '49.3'' E NIE/TAK, NO/YES Maszt Vaisala 2/Vaisala mast 2 (43) 53 35'07.0'' N '14.1'' E TAK/TAK, YES/YES RVR2 z kamerą przy ARP/RVR2 with camera (61) 53 35'07.4'' N '13.3'' E NIE/NIE, NO/NO RVR1 przy ARP/RVR1 (62) 53 35'09.0'' N '10.2'' E NIE/NIE, NO/NO Antena na wieży TWR/TWR with antenna (31) 53 35'14.7'' N '24.9'' E TAK/TAK, YES/YES RVR2 przy progu 13/THR 13 RVR2 (63) 53 35'25.9'' N '37.4'' E NIE/NIE, NO/NO PAPI przy progu 13/THR 13 PAPI (65) 53 35'25.9'' N '31.1'' E NIE/NIE, NO/NO RVR1 przy progu 13/THR 13 RVR1 (64) 53 35'27.4'' N '34.3'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt/Mast (1) 53 35'33.2'' N '31.9'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt Vaisala 3/Vaisala mast 3 (33) 53 35'33.7'' N '26.4'' E TAK/TAK, YES/YES Drzewa/Trees (77) 53 35'35.6'' N '24.0'' E NIE/NIE, NO/NO Drzewa/Trees (78) 53 35'36.7'' N '26.6'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt - Glewice/Mast - Glewice (44) 53 36'30.9'' N '43.4'' E TAK/TAK, YES/YES AIRAC AMDT 167

5 AIP POLSKA AD 2 EPSC 1-5 Poniższy wykaz zawiera obiekty charakterystyczne w rejonie lotniska SZCZECIN/Goleniów (EPSC). Obiekty te nie stanowią przeszkód lotniczych w otoczeniu lotniska, gdyż ich wysokość nie przekracza powierzchni ograniczających wysokość zabudowy oraz obiektów naturalnych w otoczeniu lotniska lub zlokalizowane są poza zasięgiem tych powierzchni./the data set presented below contains significant objects in the vicinity of SZCZECIN/Goleniów aerodrome (EPSC). However, these objects are not aerodrome obstacles as they do not penetrate the aerodrome obstacle limitation surfaces or are located beyond these surfaces. RWY/Strefa RWY and Area Rodzaj przeszkody Obstacle type Szerokość geograficzna Długość geograficzna Wysokość Top of obstacle Oznakowanie/Oświetlenie Markings/LGT affected Latitude Longitude AGL (ft) AMSL (ft) Wieża kościoła - Maszewo/Church tower - Maszewo (15) 53 29'44.1'' N '40.7'' E NIE/NIE, NO/NO Dwa maszty kratowe - Maszewo/Two lattice masts - Maszewo (22) 53 29'58.2'' N '13.8'' E TAK/NIE, YES/NO Maszt kratowy - Maszewo/Lattice mast - Maszewo (23) 53 30'05.1'' N '15.3'' E TAK/NIE, YES/NO Maszt kratowy - Goleniów/Lattice mast - Goleniów (47) 53 32'55.9'' N '46.1'' E TAK/TAK, YES/YES Antena NDB/OL/NDB/OL antenna (24) 53 33'18.3'' N '35.8'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt - Goleniów/Mast - Goleniów (10) 53 33'43.3'' N '57.9'' E TAK/TAK, YES/YES Antena ILS LOC/ILS LOC antenna (35) 53 35'39.9'' N '00.2'' E TAK/TAK, YES/YES Antena/Antenna 53 35'43.8'' N '52.7'' E NIE/TAK, NO/YES Maszt - Bodzęcin/Mast - Bodzęcin (18) 53 38'12.4'' N '49.8'' E NIE/NIE, NO/NO EPSC AD 2.11 ZAPEWNIANE INFORMACJE METEOROLOGICZNE METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED 1. Biuro MET Associated MET office Lotniskowa Stacja Meteorologiczna Szczecin-Goleniów. Aeronautical Meteorological Station Szczecin-Goleniów. 2. Godziny pracy/zastępcze biuro MET Hours of service/met Office outside hours 3. Biuro odpowiedzialne za przygotowanie depesz TAF/Okres ważności Office responsible for TAF preparation/period of validity Centralne Biuro Prognoz Lotniczych Meteorolgiczne Biuro Nadzoru 24 HR Central Aeronautical Forecasting Office Meteorological Watch Office 24 HR 4. Rodzaje prognoz lotniskowych/przerwy między prognozami Trend forecast/interval of issuance 5. Odprawy przedstartowe Briefing and consultation provided Konsultacje telefoniczne. Telefon: Telephone consultation. Phone: Dokumentacja i stosowane języki Flight documentation/language(s) used METAR, TAF, AIRMET, SIGMET, mapy. PL, EN METAR, TAF, AIRMET, SIGMET, charts. PL, EN 7. Mapy i inne informacje dostępne przy odprawie Charts and other information available for briefing or consultation SWH, SWM, SWL SWH, SWM, SWL Wiatr/temperatura: FL 50, FL 100, FL 180, FL 240, FL 300, FL 340, FL 390, Wind/temperature: FL 50, FL 100, FL 180, FL 240, FL 300, FL 340, FL 390, FL 450, FL 530. Informacje radarowe, Zdjęcia satelitarne, System Identyfikacji Wyładowań Atmosferycznych PERUN. FL 450, FL 530. Radar data, Satellite images, PERUN Lightning Detection System. 8. Dodatkowy sprzęt zapewniający dostępność informacji Supplementary equipment available for providing information Telefon, faks, internet. Phone, fax, internet. 9. Organy ATS, do których dostarczana jest informacja MET ATS units provided with MET information TWR TWR 10. Informacje dodatkowe (przerwy w działaniu służb itd.) Additional information (limitation of services, etc.) Lotniskowa Stacja Meteorologiczna Tel: Tel. kom.: Faks: Centralne Biuro Prognoz Lotniczych - Meteorologiczne Biuro Nadzoru Tel.: , Faks: Aeronautical Meteorological Station Phone: Mobile: Fax: Central Aeronautical Forecasting Office - Meteorological Watch Office Phones: , Fax: AIRAC AMDT 167

6 AD 2 EPSC 1-6 AIP POLSKA EPSC AD 2.12 FIZYCZNE CHARAKTERYSTYKI DROGI STARTOWEJ RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR Kierunek geograficzny/ TRUE BRG Wymiary RWY (m) Dimensions of RWY (m) Klasyfikacja nośności nawierzchni/nawierzchnia RWY i SWY/ Strength (PCN) and surface of RWY and SWY Współrzędne THR (WGS-84)/ Współrzędne końca drogi startowej Undulacja geoidy progu (ft) THR coordinates (WGS-84)/ RWY end coordinates THR geoid undulation (ft) Poziom progu i najwyższy punkt strefy przyziemienia dla podejścia precyzyjnego/nieprecyzyjnego (ft) THR elevation and highest elevation of TDZ of precision/non-precision APP RWY (ft) GEO 2500 x 60 RWY: PCN 80 F/A/W/T '31.50''N '16.53''E ASPH GEO 2500 x 60 RWY: PCN 80 F/A/W/T '38.57''N '59.27''E ASPH Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR Nachylenie RWY i SWY/Slope of RWY-SWY Wymiary SWY (M) SWY dimensions (M) Wymiary CWY (m) CWY dimensions (m) Wymiary pasa drogi startowej (m) Strip dimensions (m) x 300 Patrz AD 2 EPSC / See AD 2 EPSC Patrz AD 2 EPSC / x 300 See AD 2 EPSC Kalibracja sczepności: Friction calibration: Kalibracja sczepności mierzona urządzeniem ASFT T-10 przy prędkości 65 km/h, na Runway Friction Calibration measured with ASFT T-10 at a speed of 65 km/h on wet mokrej nawierzchni przy 1 mm wody. surface with water layer 1 mm deep. 13) - 13) - 31) - 31) - OFZ EPSC AD 2.13 DEKLAROWANE DŁUGOŚCI DECLARED DISTANCES RWY/NR TORA (m) TODA (m) ASDA (m) LDA (m) EPSC AD 2.14 ŚWIATŁA PODEJŚCIA I ŚWIATŁA DROGI STARTOWEJ APPROACH AND RUNWAY LIGHTING RWY APCH LGT THR LGT PAPI MEHT TDZ ID (ft) Typy świateł podejścia LEN Kolor świateł progu WBAR LEN APCH LGT type INTST THR LGT colour SALS 420 m G G PAPI 3 13 LIH left 31 ALPA-ATA, cat. I 900 m G G PAPI 3 SFL LIH right SFL m RWY ID RCL LGT REDL RENL SWY LGT LEN Odstępy/ Spacing Kolor/Colour INTST LEN Odstępy/ Spacing Kolor/Colour INTST LEN Kolor/Colour m/60 m FM m: W R 13 FM m: Y LIH 2500 m/60 m FM m: W R 31 FM m: Y LIH AIRAC AMDT 167

7 AIP POLSKA AD 2 EPSC 1-7 EPSC AD 2.15 INNE ŚWIATŁA, ZASILANIE REZERWOWE OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY 1. Lokalizacja, charakterystyka oraz godziny pracy latarni lotniskowej/latarni ABN/IBN location, characteristics and hours of operation identyfikacyjnej 2. Lokalizacja i oświetlenie wskaźnika kierunku lądowania i anemometru LDI location and lights/anemometer location and lights LDI: / Anemometr: patrz pkt LDI: / Anemometer: see point Światła krawędziowe dróg kołowania i światła linii centralnych dróg kołowania TWY edge and centre line lighting 1. Krawędziowe: A1, A2, A3, C, D, F, G - LIM. 2. Światła osi: B, C, H, R - LIM. 1. Edge: A1, A2, A3, C, D, F, G - LIM. 2. Centre line lighting: B, C, H, R - LIM. 4. Zasilanie rezerwowe włącznie z czasem przełączania Secondary power supply/switch over time Zasilanie rezerwowe zgodne z wymaganiami ICAO/bezprzerwowe (0 sek.). Secondary power supply conforming with ICAO requirements/uninterruptible (0 sec.). 5. EPSC AD 2.16 STREFA LĄDOWANIA ŚMIGŁOWCÓW HELICOPTER LANDING AREA 1. Współrzędne geograficzne (WGS-84) TLOF lub progu FATO Undulacja geoidy Coordinates (WGS-84) of TLOF or THR of FATO Geoid undulation 2. Wzniesienie strefy TLOF i/lub strefy FATO (ft) TLOF and/or FATO elevation (ft) 3. Wymiary strefy TLOF i/lub strefy FATO, rodzaj nawierzchni, nośność oraz TLOF and FATO area dimensions, surface, strength and marking oznakowanie 4. Kierunki geograficzne i magnetyczne FATO True and MAG BRG of FATO NIl 5. Deklarowane rozporządzalne długości Declared distances available 6. Światła podejścia i światła FATO Approach and FATO lighting 7. Procedury dla śmigłowców: patrz punkt EPSC AD Procedures for helicopters: see point EPSC AD EPSC AD 2.17 PRZESTRZEŃ SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE Oznaczenie przestrzeni powietrznej oraz współrzędne geograficzne jej granic bocznych (WGS-84) Airspace designation and geographical coordinates of its lateral limits (WGS-84) Granice pionowe Vertical limits (AMSL) Klasyfikacja przestrzeni powietrznej Airspace classification Znak wywoławczy oraz język(i) używane przez organ ATS ATS unit call sign Languages SZCZECIN/Goleniów CTR Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the following points: 53 36'10''N '05''E 53 32'00''N '41''E dalej łuk o promieniu 11 km i środku w punkcie:/then arc of 11 km radius centred at point: 53 29'30''N '40''E 53 23'40''N '57''E 53 24'14''N '15''E 53 25'01''N '50''E 53 37'56''N '33''E 53 41'09''N '56''E 53 42'00''N '03''E 53 42'47''N '32''E 53 44'34''N '31''E 53 45'24''N '47''E 53 45'57''N '46''E 53 36'10''N '05''E 1700 ft GND [C] SZCZECIN WIEŻA ( MHz) PL SZCZECIN TOWER ( MHz) EN AIRAC AMDT 167

8 AD 2 EPSC 1-8 AIP POLSKA 5 Bezwzględna wysokość przejściowa Transition altitude 6500 ft AMSL CTR SZCZECIN/Goleniów aktywny w godzinach pracy organu TWR SZCZECIN. SZCZECIN/Goleniów CTR active during the operational hours of SZCZECIN TWR. EPSC AD 2.18 URZĄDZENIA ŁĄCZNOŚCI SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES COMMUNICATION FACILITIES Opis służby Znak wywoławczy Częstotliwość (MHz) Godziny pracy Service designation Call sign Frequency (MHz) Hours of operationt TWR SZCZECIN WIEŻA SZCZECIN TOWER MON TUE 0200 (MON TUE 0100) TUE WED 0200 (TUE WED 0100) WED THU 0200 (WED THU 0100) THU FRI 0200 (THU FRI 0100) FRI FRI 2200 (FRI FRI 2100) SAT SAT 2200 (SAT SAT 2100) SUN SUN 2200 (SUN SUN 2100) ATIS EPSC AD 2.19 RADIOWE POMOCE NAWIGACYJNE I LĄDOWANIA RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS Rodzaj pomocy, kat. ILS/MLS (deklinacja dla VOR/ILS/MLS) Type of aid, CAT of ILS/MLS (VOR/ILS/MLS: declination) ID Częstotliwość Frequency Godziny pracy Hours of operation Współrzędne posadowienia anteny nadawczej (WGS-84)/ Position of transmitting antenna coordinates (WGS-84) DME ELEV ILS GP MHz ILS LOC ( 3 E/Oct 05) SZC MHz DME SZC CH42X DVOR/DME ( 3 E/Oct 05) SCZ MHz CH94Y NDB OL khz 53 34'42.0'' N '41.8'' E 53 35'39.9'' N '00.2'' E 53 34'41.9'' N '41.8'' E 53 35'43.5'' N '53.4'' E 53 33'18.3'' N '35.9'' E m AMSL 30 m AMSL --- Deklarowany zasięg operacyjny: 25 NM (do FL100). Designated operational range: 25 NM (up to FL100). RDH: 50 ft GP 3.0 Deklarowany zasięg operacyjny: 62,5 NM (do FL100). Designated operational range: 62.5 NM (up to FL100). CAT. I Deklarowany zasięg operacyjny: 25 NM (do FL100). Designated operational range: 25 NM (up to FL100). Deklarowany zasięg operacyjny: 100 NM (fo FL500). Designated operational range: 100 NM (up to FL500). Deklarowany zasięg operacyjny: 50 NM (do FL600). Designated operational range: 50 NM (up to FL600). EPSC AD 2.20 LOKALNE PRZEPISY LOTNISKOWE LOCAL AERODROME REGULATIONS EPSC AD 2.21 PROCEDURY OGRANICZENIA HAŁASU NOISE ABATEMENT PROCEDURES AIRAC AMDT 167

9 AIP POLSKA AD 2 EPSC 1-9 EPSC AD 2.22 PROCEDURY LOTU FLIGHT PROCEDURES PROCEDURY DLA LOTÓW IFR PROCEDURES FOR IFR FLIGHTS Kontroler TWR może wydać zezwolenie na wykonanie podejścia ILS z or LOC z RWY 31 statkowi powietrznemu znajdującemu się w strefie oczekiwania nieudanego podejścia (NDB CHO) z wysokości 2200 ft AMSL bez konieczności wznoszenia na IF do 2800 ft AMSL PROCEDURY DLA LOTÓW VFR PROCEDURES FOR VFR FLIGHTS Przy dużym natężeniu ruchu lotniczego statek powietrzny wykonujący lot VFR może otrzymać, w razie potrzeby, polecenie oczekiwania nad jednym z wyznaczonych punktów: The TWR controller may clear aircraft performing the missed approach holding procedure (NDB CHO) to perform the ILS z or LOC z RWY 31 approach (straight-in approach) from 2200 ft AMSL without having to climb at IF to 2800 ft AMSL. In case of high intensity of air traffic, aircraft carrying out a VFR flight may be instructed, if necessary, to hold over one of the designated points: NOVEMBER N E (kościół w Krzywicach), NOVEMBER N E (church in Krzywice town), SIERRA N E (stawy na wschód od miasta Goleniów). SIERRA N E (ponds east of Goleniów town). Doloty i odloty do/z lotniska SZCZECIN/Goleniów mogą odbywać się przez następujące punkty VFR: VFR departures and arrivals to/from SZCZECIN/Goleniów aerodrome may be conducted over the following points: ROMEO N E (miejscowość OLCHOWO), ROMEO N E (OLCHOWO town), INDIA E E (miejscowość ŁOZIENICA). INDIA E E (ŁOZIENICA town) LOTY SPECJALNE VFR SPECIAL VFR FLIGHTS Jeżeli pułap chmur jest niższy niż 1500 ft lub widzialność w locie jest poniżej 5 km, wykonanie lotu VFR jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zezwolenia ATC na lot specjalny VFR w strefie kontrolowanej lotniska (CTR). Z wyjątkiem sytuacji, w których właściwy organ zezwolił na loty śmigłowców w przypadkach szczególnych takich jak loty medyczne, działania poszukiwawcze i ratunkowe oraz działania gaśnicze, obowiązują następujące warunki: If the ceiling is lower than 1500 ft or flight visibility is lower than 5 km, VFR flights may be performed, provided ATC clearance for special VFR flight in controlled zone (CTR) is obtained. Except situations when a relevant unit cleared for a helicopter flight in special cases like medical, search and rescue as well as firefighting flight, the following conditions apply: a) wyłącznie w porze dziennej, a) the flight will be performed during daytime only, b) z dala od chmur i z widocznością terenu, b) the flight will be performed clear of cloud and in visual reference to terrain, c) widzialność przy ziemi jest nie mniejsza niż 1500 m, a w przypadku śmigłowców nie mniejsza niż 800 m, c) ground visibility is not less than 1500 m, in case of helicopters not less than 800 m, d) pułap chmur nie jest niższy niż 600 ft, d) the ceiling is not less than 600 ft, e) z prędkością przyrządową (IAS) 140 kt lub mniejszą, dającą wystarczającą możliwość dostrzeżenia pozostałego ruchu i wszelkich przeszkód w celu uniknięcia kolizji. Zezwolenie na wykonanie lotu jako VFR specjalny może być cofnięte, jeżeli warunki pogodowe pogorszą się na tyle, iż nie zostaną spełnione minima meteorologiczne na lot specjalny VFR. e) the flight will be performed with indicated airspeed (IAS) 140 kt or lower giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles to avoid collision. Special VFR flight clearance may be cancelled if the meteorological conditions change below the meteorological minima described above PROCEDURY DLA ŚMIGŁOWCÓW PROCEDURES FOR HELICOPTERS Śmigłowce wykonujące podejście według wskazań przyrządów (IFR) lub podejście z widocznością (VFR) na lotnisko SZCZECIN/Goleniów wykonują lądowanie na drodze startowej będącej aktualnie w użyciu jako samoloty kategorii A zgodnie z dokumentem ICAO, Doc 8168 Procedury Służb Żeglugi Powietrznej - Operacje Statków Powietrznych Tom II - Opracowywanie Procedur z Widocznością i Według Wskazań Przyrządów, część I, dział 4, rozdział 1, punkt Starty śmigłowców mogą odbywać się tylko z drogi startowej w użyciu. Procedura opisana powyżej nie dotyczy śmigłowców lotnictwa sanitarnego, które swoją bazę operacyjną mają wyznaczoną na lotnisku SZCZECIN/ Goleniów. Helicopters conducting an IFR or VFR approach to SZCZECIN/Goleniów aerodrome conduct landing on runway in use as Category A aeroplanes in accordance with ICAO, Doc 8168 Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations Vol. II - Construction of Visual and Instrument Flight Procedures, Part I, Section 4, Chapter 1, point Take-offs of helicopters may be conducted only from runway in use. The procedure described hereabove is not applicable to air rescue helicopters for which an operational base has been designated at SZCZECIN/Goleniów aerodrome. EPSC AD 2.23 INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION EPSC AD 2.24 MAPY DOTYCZĄCE LOTNISKA CHARTS RELATED TO THE AERODROME AD 2 EPSC Mapa lotniska - ICAO Aerodrome Chart - ICAO AD 2 EPSC Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typu A Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A RWY 13/31 RWY 13/31 AIRAC AMDT 167

10 AD 2 EPSC 1-10 AIP POLSKA AD 2 EPSC Mapa obszaru kontrolowanego lotniska - ICAO Trasy dolotowe i tranzytowa TMA SZCZECIN Mapy instrumentalnego podejścia - ICAO Area Chart - ICAO Arrival and transit routes TMA SZCZECIN Instrument Approach Charts - ICAO AD 2 EPSC ILS z or LOC z RWY 31 (CAT A/B/C/D) ILS z or LOC z RWY 31 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSC ILS y or LOC y RWY 31 (CAT A/B/C/D) ILS y or LOC y RWY 31 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSC VOR RWY 31 (A/B/C/D) VOR RWY 31 (A/B/C/D) AD 2 EPSC NDB RWY 31 (CAT A/B/C/D) NDB RWY 31 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSC RNAV (GNSS) RWY 31 (CAT A/B/C/D) RNAV (GNSS) RWY 31 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSC Mapa operacyjna do lotów z widocznością Visual Operation Chart AIRAC AMDT 167

EPMO - WARSZAWA/Modlin

EPMO - WARSZAWA/Modlin AIP POLSKA AD 2 EPMO 1-1 23 JUL 2015 EPMO AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMO - WARSZAWA/Modlin EPMO AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice AIP POLSKA AD 2 EPKT 1-1 EPKT AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKT - KATOWICE/Pyrzowice EPKT AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AIP POLSKA AD 2 EPGD 1-1 EPGD AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy cc EPGD AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPGD 1-1 AIRAC effective date 20 AUG 2015 EPGD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPGD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKT 1-1 AIRAC effective date 28 MAY 2015 EPKT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 18/15 (AD 2 EPPO)

SUP 18/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 60/12 (AD 2 EPRZ)

SUP 60/12 (AD 2 EPRZ) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W RUCHU LOTNICZYM AIR TRAFFIC INCIDENTS

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W RUCHU LOTNICZYM AIR TRAFFIC INCIDENTS AIP POLSKA ENR 1.14-1 ENR 1.14 NIEPRAWIDŁOWOŚCI W RUCHU LOTNICZYM AIR TRAFFIC INCIDENTS FORMULARZE RAPORTÓW 1. W rozdziale tym są zawarte formularze raportów, które w razie potrzeby załogi statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES AIP POLSKA GEN 4.1-1 11 FEB 2010 GEN 4.1 OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES AIRAC AMDT 094 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK AIP POLSKA GEN 4.1.1-1 08 JAN 2015 GEN

Bardziej szczegółowo

GEN 4.1 - EPBY TARYFA OPŁAT LOTNISKA BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO TARIFF OF CHARGES OF BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO AERODROME GEN 4.1 OPŁATY LOTNISKOWE

GEN 4.1 - EPBY TARYFA OPŁAT LOTNISKA BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO TARIFF OF CHARGES OF BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO AERODROME GEN 4.1 OPŁATY LOTNISKOWE AIP POLSKA GEN 4.1 EPBY-1 GEN 4.1 - EPBY TARYFA OPŁAT LOTNISKA BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO TARIFF OF CHARGES OF BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO AERODROME GEN 4.1 OPŁATY LOTNISKOWE 1. DEFINICJE Dla celów niniejszej taryfy

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES

OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES AIP POLSKA GEN 4.2-1 05 APR 2012 GEN 4.2 OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. GENERAL PROVISIONS AND DEFINITIONS 1.1 Opłaty za usługi nawigacyjne

Bardziej szczegółowo

Przepisy ruchu lotniczego

Przepisy ruchu lotniczego MIĘDZYNARODOWE NORMY Załącznik do Obwieszczenia nr 19 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 listopada 2012 r. Załącznik 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym Przepisy ruchu lotniczego

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date 3.1 SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 3.1 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date 3.1 SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 3.1 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE AIP POLSKA GEN 3.1-1 GEN 3. SŁUŻBY SERVICES 3.1 SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 3.1 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 1. ORGANIZACJA SŁUŻBY INFORMACJI LOTNICZEJ 1. ORGANIZATION OF AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO (PL-11)

ZASADY DZIAŁANIA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO (PL-11) ZASADY DZIAŁANIA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO (PL-11) Załącznik do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 lipca 1993 r. (poz. 415) Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Warszawa, dnia 5 listopada 2012 r. Poz. 102 WYTYCZNE NR 6 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia wymagań ustanowionych

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 35/P PUBLICATION NO. 35/P STATKI Z JEDNOOSOBOWĄ WACHTĄ MORSKĄ NA MOSTKU ONE MAN BRIDGE OPERATED (OMBO) SHIPS

PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 35/P PUBLICATION NO. 35/P STATKI Z JEDNOOSOBOWĄ WACHTĄ MORSKĄ NA MOSTKU ONE MAN BRIDGE OPERATED (OMBO) SHIPS PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 35/P PUBLICATION NO. 35/P STATKI Z JEDNOOSOBOWĄ WACHTĄ MORSKĄ NA MOSTKU ONE MAN BRIDGE OPERATED (OMBO) SHIPS 2007 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 24

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 24 Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 24 OGŁOSZENIE NR 1 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie sprawozdania z działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za 2011

Bardziej szczegółowo

Załączniki do projektu rozporządzenia Komisji w sprawie Operacji lotniczych OPS

Załączniki do projektu rozporządzenia Komisji w sprawie Operacji lotniczych OPS Załączniki do projektu rozporządzenia Komisji w sprawie Operacji lotniczych OPS Załącznik I Definicje terminów używanych w załącznikach II-VIII" ZAŁĄCZNIK I DEFINICJE TERMINÓW UŻYWANYCH W ZAŁĄCZNIKACH

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA MODERNIZACJI LĄDOWISKA CZĘSTOCHOWA-RUDNIKI

KONCEPCJA MODERNIZACJI LĄDOWISKA CZĘSTOCHOWA-RUDNIKI KONCEPCJA MODERNIZACJI LĄDOWISKA CZĘSTOCHOWA-RUDNIKI W RAMACH ZMIANY CHARAKTERU UśYTKOWANIA BYŁEGO LOTNISKA WOJSKOWEGO CZĘSTOCHOWA RUDNIKI INWESTOR: Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 10 OGŁOSZENIE Nr 6 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie sprawozdania z działalności Polskiej

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI NATO ZAWIERAJĄCY WOJSKOWE TERMINY I ICH DEFINICJE STOSOWANE W NATO

SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI NATO ZAWIERAJĄCY WOJSKOWE TERMINY I ICH DEFINICJE STOSOWANE W NATO AAP-6 SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI NATO ZAWIERAJĄCY WOJSKOWE TERMINY I ICH DEFINICJE STOSOWANE W NATO 1 NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION NATO STANDARDIZATION AGENCY (NSA) ORGANIZACJA TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRECYZYJNEJ NAWIGACJI OBSZAROWEJ NA PRZEPUSTOWOŚĆ PORTU LOTNICZEGO

WPŁYW PRECYZYJNEJ NAWIGACJI OBSZAROWEJ NA PRZEPUSTOWOŚĆ PORTU LOTNICZEGO PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 80 Transport 2011 Marek Malarski Politechnika Warszawska Wydział Transportu Krzysztof Banaszek Polska Agencja Żeglugi Powietrznej WPŁYW PRECYZYJNEJ NAWIGACJI

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r. Nr 20 TREŚĆ: Poz. OGŁOSZENIE 111 Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT www.lotnisko-chopina.pl Lotnisko Chopina w Warszawie / Warsaw Chopin Airport 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

Bardziej szczegółowo

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT www.lotnisko-chopina.pl Lotnisko Chopina w Warszawie / Warsaw Chopin Airport 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

Bardziej szczegółowo

NATO/PfP UNCLASSIFIED AAP-6(2005) NATO/PdP JAWNE AAP-6 SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI NATO NATO GLOSSARY OF TERMS AND DEFINITIONS

NATO/PfP UNCLASSIFIED AAP-6(2005) NATO/PdP JAWNE AAP-6 SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI NATO NATO GLOSSARY OF TERMS AND DEFINITIONS AAP-6 SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI NATO NATO GLOSSARY OF TERMS AND DEFINITIONS 1 NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION NATO STANDARDIZATION AGENCY (NSA) ORGANIZACJA TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO AGENCJA

Bardziej szczegółowo

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Poważny incydent. Zdarzenie nr: 619/10

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Poważny incydent. Zdarzenie nr: 619/10 M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY Poważny incydent Zdarzenie nr: 619/10 Statek powietrzny: F-100, D-AGPH 1 lipca 2010 r. Lotnisko

Bardziej szczegółowo

Karta Korporacyjna. Business TravelwInsurance

Karta Korporacyjna. Business TravelwInsurance Polish English Print Karta Korporacyjna American Express American CorporateExpress Card Ubezpieczenie podróży Business TravelwInsurance Section Sekcja 1. 1. Warunki Terms and ubezpieczenia conditions of

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Polish Air Navigation Services Agency. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej/Politechnika Śląska

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Polish Air Navigation Services Agency. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej/Politechnika Śląska Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Polish Air Navigation Services Agency Polska Agencja Żeglugi Powietrznej/Politechnika Śląska Od nieuków lepszy ten, co księgi czyta; Od czytających, kto pamięcią chwyta;

Bardziej szczegółowo

Wykaz tytułów i abstraktów obowiązujących Norm Obronnych (NO) i podręczników normalizacji obronnej (PDNO) (stan na dzień 08.07.2014 r.

Wykaz tytułów i abstraktów obowiązujących Norm Obronnych (NO) i podręczników normalizacji obronnej (PDNO) (stan na dzień 08.07.2014 r. Na podstawie załącznika do decyzji Nr 287/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar, poz. 239 ) Wykaz tytułów i abstraktów obowiązujących Norm Obronnych (NO) i podręczników

Bardziej szczegółowo