EPDE AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPDE - DĘBLIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EPDE AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPDE - DĘBLIN"

Transkrypt

1 AIP POLSKA AD 2 EPDE OCT 2016 EPDE AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPDE - DĘBLIN cc EPDE AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP - współrzędne WGS-84 i lokalizacja ARP - WGS-84 coordinates and site at AD 51 33'04''N '31''E - Środek RWY 12/ '04''N '31''E - Centre of RWY 12/ Odległość, kierunek od miasta Direction and distance from city 2 km (1.2 NM) 120 GEO 2 km (1.2 NM) 120 GEO 3. Wzniesienie lotniska/temperatura odniesienia Elevation/Reference temperature 394 ft/ 394 ft/ 4. Undulacja geoidy w miejscu pomiaru wzniesienia lotniska Geoid undulation at AD ELEV PSN 105 ft 105 ft 5. Deklinacja magnetyczna i jej roczna poprawka MAG VAR/Annual change 6 E (2016)/ 8'E 6 E (2016)/ 8'E 6. Zarządzający lotniskiem, adres, telefon, faks, teleks, AFS AD Administration, address, telephone, telefax, telex, AFS Jednostka Wojskowa Nr Dęblin Dowódca: Dowódca: (faks) AFS: EPDEZPZM - MIL ARO AFS: EPDEZTZM - MIL TWR Military Unit No Dęblin Commander: Commander: (fax) AFS: EPDEZPZM - MIL ARO AFS: EPDEZTZM - MIL TWR 7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) IFR/VFR IFR/VFR 8. MIL TWR MIL TWR Tel.: Phone: MIL APP Tel.: MIL APP Phone: MIL ARO Tel.: MIL ARO Phone: Faks: Fax: EPDE AD 2.3 GODZINY PRACY (UTC 1) ) OPERATIONAL HOURS (UTC 1) ) 1. Zarządzający lotniskiem Aerodrome Administration MON MON 1430 (MON MON 1330) TUE TUE 1430 (TUE TUE 1330) WED WED 1430 (WED WED 1330) THU THU 1430 (THU THU 1330) FRI FRI 1430 (FRI FRI 1330) MON MON 1430 (MON MON 1330) TUE TUE 1430 (TUE TUE 1330) WED WED 1430 (WED WED 1330) THU THU 1430 (THU THU 1330) FRI FRI 1430 (FRI FRI 1330) 2. Służby celne i paszportowe Customs and immigration 3. Służby medyczne i sanitarne Health and sanitation 4. Służba Informacji Lotniczej AIS 5. Biuro Odpraw Załóg ATS Reporting Office (ARO) MON MON 2100 (MON MON 2000) TUE TUE 2100 (TUE TUE 2000) WED WED 2100 (WED WED 2000) THU THU 2100 (THU THU 2000) FRI FRI 2100 (FRI FRI 2000) MIL ARO MON MON 2100 (MON MON 2000) TUE TUE 2100 (TUE TUE 2000) WED WED 2100 (WED WED 2000) THU THU 2100 (THU THU 2000) FRI FRI 2100 (FRI FRI 2000) MIL ARO 6. Biuro Meteorologiczne MET Office MIL MET MIL MET 7. Służby Ruchu Lotniczego ATS MON MON 2100 (MON MON 2000) TUE TUE 2100 (TUE TUE 2000) WED WED 2100 (WED WED 2000) THU THU 2100 (THU THU 2000) FRI FRI 2100 (FRI FRI 2000) MIL ATS MON MON 2100 (MON MON 2000) TUE TUE 2100 (TUE TUE 2000) WED WED 2100 (WED WED 2000) THU THU 2100 (THU THU 2000) FRI FRI 2100 (FRI FRI 2000) MIL ATS AIRAC AMDT 181

2 AD 2 EPDE AUG 2016 AIP POLSKA 8. Tankowanie Fuelling Wymaga uzgodnienia z JW 4929 przed przylotem. Consultation with Military Unit 4929 required before arrival. 9. Obsługa Handling 10. Ochrona Security 11. Odladzanie De-icing 12. Planowane przyloty poza godzinami MIL ATS i MIL ARO zgłaszać 48 HR przed wykonaniem. 1) - patrz G 2.1. Notification of intended arrivals outside the operational hours of MIL ATS and MIL ARO shall be given at least 48 HR in advance. 1) - see G 2.1. EPDE AD 2.4 SŁUŻBY I URZĄDZIA HANDLINGOWE HANDLING SERVICES AND FACILITIES 1. Środki załadowcze Cargo-handling facilities Podnośnik widłowy - 1. Fork lift truck Rodzaje paliwa i oleju Fuel/Oil types AVGAS 100LL, NATO F-34 SDF-32, Aeroshell Oil 100, Castrol 599, Lotos Aero, Aeroshell Turbine 500, Aeroshell Fluid 41. AVGAS 100LL, NATO F-34 SDF-32, Aeroshell Oil 100, Castrol 599, Lotos Aero, Aeroshell Turbine 500, Aeroshell Fluid Urządzenia do tankowania/pojemność Fuelling facilities/capacity 4 cysterny - 1 x L, 1 x L, 1 x L, 1 x 7500 L. 4 tank trucks - 1 x L, 1 x L, 1 x L, 1 x 7500 L. 4. Urządzenia do odladzania De-icing facilities 5. Możliwość hangarowania dla przylatujących statków powietrznych Hangar space for visiting aircraft 6. Urządzenia naprawcze dla przylatujących statków powietrznych Repair facilities for visiting aircraft 7. EPDE AD 2.5 UŁATWIIA DLA PASAŻERÓW PASSGER FACILITIES 1. Hotele Hotels Hotel w pobliżu lotniska. Telefon: Hotel near the aerodrome. Phone: Restauracje Restaurants Restauracje w mieście. Restaurants in the city. 3. Środki transportu Transportation Autobusy, taksówki. Buses, taxi. 4. Pomoc medyczna Medical facilities Pierwsza pomoc na lotnisku. Szpitale w mieście. First aid at the aerodrome. Hospitals in the city. 5. Usługi bankowe i pocztowe Bank and Post office W mieście. In the city. 6. Informacja turystyczna Tourist office W mieście. In the city. 7. EPDE AD 2.6 SŁUŻBA RATOWNICZA I PRZECIWPOŻAROWA RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES 1. Kategoria lotniska w zakresie ochrony przeciwpożarowej Aerodrome category for fire fighting CAT 3 ICAO (CAT 6 ICAO, O/R z wyprzedzeniem 48 HR.) CAT 3 ICAO (CAT 6 ICAO, O/R 48 HR in advance.) 2. Wyposażenie ratownicze Rescue equipment Sprzęt zgodny z wymogami ICAO dla kategorii 3 ochrony przeciwpożarowej. Rescue equipment conforming with ICAO requirements for fire fighting category Możliwości usuwania uszkodzonych statków powietrznych Capability for removal of disabled aircraft Dźwig do 18 t. Crane for loads up to 18 t. 4. EPDE AD 2.7 SEZONOWA DOSTĘPNOŚĆ LOTNISKA I OCZYSZCZANIE SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING 1. Rodzaj(e) urządzeń do oczyszczania Types of clearing equipment Oczyszczarka - 3, odśnieżarka - 2, pług śnieżny - 3. Cleaner - 3, snow blower - 2, snow plough - 3. AIRAC AMDT 179

3 AIP POLSKA AD 2 EPDE DEC Kolejność oczyszczania Clearance priorities TWY D, RWY, TWY A, C, B, płyty postojowe. TWY D, RWY, TWYs A, C, B, aprons. 3. EPDE AD 2.8 PŁYTY POSTOJOWE, DROGI KOŁOWANIA I PUNKTY KONTROLI WSKAZAŃ PRZYRZĄDÓW POKŁADOWYCH APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA 1. Nawierzchnia i nośność płyty Apron surface and strength APN A - CONC, PCN 40 R/B/X/T APN B - CONC, PCN 52 R/B/X/T APN C - CONC, PCN 30 R/B/X/T APN D - CONC, PCN 26 R/B/X/T APN E - CONC, PCN 31 R/B/X/T APN F - CONC, PCN 35 R/B/X/T APN A - CONC, PCN 40 R/B/X/T APN B - CONC, PCN 52 R/B/X/T APN C - CONC, PCN 30 R/B/X/T APN D - CONC, PCN 26 R/B/X/T APN E - CONC, PCN 31 R/B/X/T APN F - CONC, PCN 35 R/B/X/T 2. Szerokość drogi kołowania, nawierzchnia i nośność TWY width, surface and strength TWY "A" - 14 m, CONC/ASPH, PCN 27 F/B/X/T. TWY "B" - 12 m, CONC/ASPH, PCN 27 F/B/X/T. TWY "C" - 14 m, CONC/ASPH, PCN 27 F/B/X/T. TWY "D" - 14 m, CONC/ASPH, PCN 27 F/B/X/T. 3. Punkt sprawdzania wysokościomierzy ACL and elevation 4. Punkty sprawdzania VOR/INS VOR/INS checkpoints 5. TWY "A" - 14 m, CONC/ASPH, PCN 27 F/B/X/T. TWY "B" - 12 m, CONC/ASPH, PCN 27 F/B/X/T. TWY "C" - 14 m, CONC/ASPH, PCN 27 F/B/X/T. TWY "D" - 14 m, CONC/ASPH, PCN 27 F/B/X/T. EPDE AD 2.9 SYSTEM KIEROWANIA RUCHEM NAZIEMNYM I OZNAKOWANIE SURFACE MOVEMT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS 1. Znaki identyfikacyjne miejsc postojowych, linie prowadzenia po drogach kołowania oraz wizualne systemy dokowania/parkowania na miejscach postojowych statków powietrznych Wojskowe oznakowanie poziome, żółte. Military markings, yellow. 2. Oznakowanie i światła dróg startowych oraz dróg kołowania RWY and TWY markings and lights Oznakowanie poziome i pionowe. 1) Markings and signs. 1) 3. Poprzeczki zatrzymania Stop bars Use of aircraft stand identification signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands 4. 1) - oznakowanie niezgodne z przepisami ICAO. 1) - markings and signs not compliant with ICAO regulations. EPDE AD 2.10 PRZESZKODY LOTNISKOWE AERODROME OBSTACLES W strefach podejścia i startu / In approach and take-off areas RWY/Strefa RWY and Rodzaj przeszkody / Obstacle type Numer identyfikacyjny / Szerokość geograficzna / Długość geograficzna / Wysokość / Top of obstacle Oznakowanie / Oświetlenie / Area Identification Latitude Longitude AGL AMSL Markings / LGT affected number (ft) (ft) /APCH Las/Forest '47.5'' N '09.1'' E NIE/NIE, NO/NO 30/APCH 2 maszty/2 masts '53.0'' N '20.6'' E TAK/TAK, YES/YES 30/APCH Maszt/Mast '57.6'' N '17.1'' E NIE/TAK, NO/YES 12/APCH Maszt oświetleniowy/lighting mast '35.5'' N '07.1'' E TAK/TAK, YES/YES 12/APCH Maszt oświetleniowy/lighting mast '35.8'' N '15.2'' E TAK/TAK, YES/YES 12/APCH Maszt oświetleniowy/lighting mast '36.7'' N '16.1'' E TAK/TAK, YES/YES 12/APCH Maszt oświetleniowy/lighting mast '37.1'' N '04.9'' E TAK/TAK, YES/YES 12/APCH Maszt oświetleniowy/lighting mast '37.7'' N '19.6'' E TAK/TAK, YES/YES 12/APCH Maszt oświetleniowy/lighting mast '42.0'' N '50.8'' E TAK/TAK, YES/YES 12/APCH Maszt oświetleniowy/lighting mast '43.2'' N '47.7'' E TAK/TAK, YES/YES 12/APCH Maszt oświetleniowy/lighting mast '44.3'' N '44.5'' E TAK/TAK, YES/YES 12/APCH Maszt oświetleniowy/lighting mast '45.5'' N '41.3'' E TAK/TAK, YES/YES 12/APCH Komin/Chimney '23.5'' N '14.1'' E TAK/TAK, YES/YES 12/APCH Pomnik/Monument '34.5'' N '47.7'' E NIE/TAK, NO/YES 12/APCH Kościół z wieżą/church with tower '42.4'' N '27.7'' E NIE/TAK, NO/YES 12/APCH Kościół z wieżą/church with tower '20.7'' N '11.6'' E NIE/NIE, NO/NO 12/APCH Wieża - Stężyca/Tower - Stężyca '34.1'' N '46.4'' E NIE/TAK, NO/YES AIRAC AMDT 183

4 AD 2 EPDE DEC 2016 AIP POLSKA W kręgu nadlotniskowym i na lotnisku / In circling area and at AD Rodzaj przeszkody / Obstacle type Numer identyfikacyjny / Szerokość geograficzna / Długość geograficzna / Wysokość / Top of obstacle Oznakowanie / Oświetlenie / Identification Latitude Longitude AGL AMSL Markings / LGT number (ft) (ft) Komin - Puławy/Chimney - Puławy '25.9'' N '25.7'' E TAK/TAK, YES/YES Słup/Pole '10.2'' N '38.4'' E TAK/TAK, YES/YES Słup/Pole '10.7'' N '49.3'' E TAK/TAK, YES/YES Słup/Pole '12.8'' N '39.8'' E TAK/TAK, YES/YES Słup/Pole '13.3'' N '50.2'' E TAK/TAK, YES/YES Budynki/Buildings '46.3'' N '51.0'' E NIE/TAK, NO/YES Budynek/Building '55.7'' N '14.3'' E NIE/TAK, NO/YES Wieża/Tower '58.5'' N '11.7'' E NIE/TAK, NO/YES Wieża/Tower '06.1'' N '31.7'' E NIE/TAK, NO/YES Wieża/Tower '08.0'' N '46.8'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building '09.7'' N '18.6'' E NIE/NIE, NO/NO TACAN/TACAN '13.7'' N '40.0'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek/Building '19.3'' N '49.8'' E NIE/TAK, NO/YES Wieża/Tower '19.4'' N '08.9'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek/Building '30.9'' N '01.5'' E TAK/NIE, YES/NO Komin - Ryki/Chimney - Ryki '20.6'' N '28.0'' E NIE/TAK, NO/YES Maszt - Ryki/Mast - Ryki '22.4'' N '08.6'' E TAK/TAK, YES/YES Wieża/Tower '38.3'' N '44.8'' E NIE/NIE, NO/NO EPDE AD 2.11 ZAPEWNIANE INFORMACJE METEOROLOGICZNE (UTC 1) ) METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED (UTC 1) ) 1. Biuro MET Associated MET office Lotniskowe Biuro Meteorologiczne. 1) Aerodrome MET Office. 1) 2. Godziny pracy/zastępcze biuro MET Hours of service/met Office outside hours / Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej SZ RP. / Hydrometeorological Service Chiefdom of the Polish Armed Forces. 3. Biuro odpowiedzialne za przygotowanie depesz TAF/Okres ważności Office responsible for TAF preparation/period of validity Lotniskowe Biuro Meteorologiczne / 9 HR. Aerodrome MET Office / 9 HR. 4. Rodzaje prognoz lotniskowych/przerwy między prognozami Trend forecast/interval of issuance TAF / 3 HR. TAF / 3 HR. 5. Odprawy przedstartowe Briefing and consultation provided Konsultacje osobiste. Personal consultations. 6. Dokumentacja i stosowane języki Flight documentation/language used,.,. 7. Mapy i inne informacje dostępne przy odprawie Charts and other information available for briefing or consultation Mapy synoptyczne, diagram aerologiczny, zdjęcia satelitarne, radar MET, mapa Synoptic charts, aerological diagram, satellite images, MET radar, SWL. istotnych zjawisk pogody. 8. Dodatkowy sprzęt zapewniający dostępność informacji Supplementary equipment available for providing information Automatyczny system pomiarów meteorologicznych METNET. METNET automatic meteorological measurement system. 9. Organy ATS, do których dostarczana jest informacja MET ATS units provided with MET information MIL TWR, MIL APP. MIL TWR, MIL APP. 10. Informacje dodatkowe (przerwy w działaniu służb itd.) Additional information (limitation of services, etc.) 1) (faks) 1) (fax) EPDE AD 2.12 FIZYCZNE CHARAKTERYSTYKI DROGI STARTOWEJ RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR Kierunek geograficzny/ TRUE BRG Wymiary RWY (m) Dimensions of RWY (m) Klasyfikacja nośności nawierzchni/nawierzchnia RWY i SWY/ Strength (PCN) and surface of RWY and SWY Współrzędne THR (WGS-84)/ Współrzędne końca drogi startowej Undulacja geoidy progu (ft) THR coordinates (WGS-84)/ RWY end coordinates THR geoid undulation (ft) Poziom progu i najwyższy punkt strefy przyziemienia dla podejścia precyzyjnego/nieprecyzyjnego (ft) THR elevation and highest elevation of TDZ of precision/non-precision APP RWY (ft) GEO 2500 x 60 RWY: PCN 57 F/B/X/T. CONC 51 33'24.70''N '35.78''E GEO 2500 x 60 RWY: PCN 57 F/B/X/T. CONC 51 32'43.54''N '26.81''E Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR Nachylenie RWY i SWY/Slope of RWY-SWY Wymiary SWY (m) SWY dimensions (m) Wymiary CWY (m) CWY dimensions (m) Wymiary pasa drogi startowej (m) Strip dimensions (m) % 400 x x % 400 x x 380 OFZ AIRAC AMDT 183

5 AIP POLSKA AD 2 EPDE DEC ) - 12) - 30) - 30) - EPDE AD 2.13 DEKLAROWANE DŁUGOŚCI DECLARED DISTANCES RWY/NR TORA (m) TODA (m) ASDA (m) LDA (m) EPDE AD 2.14 ŚWIATŁA PODEJŚCIA I ŚWIATŁA DROGI STARTOWEJ APPROACH AND RUNWAY LIGHTING RWY ID APCH LGT THR LGT PAPI MEHT (ft) TDZ Typy świateł podejścia L (m) Kolor świateł progu WBAR L (m) APCH LGT type INTST THR LGT colour SALS 420 PAPI 3 G LIH left CALVERT 330 PAPI 3 G SFL LIH left 45 RWY ID L (m) Odstępy/ Spacing (m) RCL LGT REDL RL SWY LGT Kolor/Colour L (m) Kolor/Colour Kolor/Colour L (m) INTST Odstępy/ INTST Kolor/Colour Spacing (m) W FM 800 m: Y Ostatnie / last 300 m: R R LIH 30 W FM 800 m: Y Ostatnie / last 300 m: R LIH R EPDE AD 2.15 INNE ŚWIATŁA, ZASILANIE REZERWOWE OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPY 1. Lokalizacja, charakterystyka oraz godziny pracy latarni lotniskowej/latarni ABN/IBN location, characteristics and hours of operation identyfikacyjnej 2. Lokalizacja i oświetlenie wskaźnika kierunku lądowania i anemometru LDI location and lights/anemometer location and lights 3. Światła krawędziowe dróg kołowania i światła linii centralnych dróg kołowania TWY edge and centre line lighting Krawędziowe - niebieskie. Wszystkie TWY. / Edge - blue. All TWYs. / 4. Zasilanie rezerwowe włącznie z czasem przełączania Secondary power supply/switch over time Dostępne/15 sek. Available/15 sec. 5. EPDE AD 2.16 STREFA LĄDOWANIA ŚMIGŁOWCÓW HELICOPTER LANDING AREA 1. Współrzędne geograficzne (WGS-84) TLOF lub progu FATO Undulacja geoidy Coordinates (WGS-84) of TLOF or THR of FATO Geoid undulation 2. Wzniesienie strefy TLOF i/lub strefy FATO (ft) TLOF and/or FATO elevation (ft) 3. Wymiary strefy TLOF i/lub strefy FATO, rodzaj nawierzchni, nośność oraz TLOF and FATO area dimensions, surface, strength and marking oznakowanie 4. Kierunki geograficzne i magnetyczne FATO True and MAG BRG of FATO 5. Deklarowane rozporządzalne długości Declared distances available 6. Światła podejścia i światła FATO Approach and FATO lighting AIRAC AMDT 183

6 AD 2 EPDE DEC 2016 AIP POLSKA 7. Starty i lądowania dla śmigłowców na RWY 12/30. Helicopter take-offs and landings on RWY 12/30. EPDE AD 2.17 PRZESTRZEŃ SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE Oznaczenie przestrzeni powietrznej oraz współrzędne geograficzne jej granic bocznych (WGS-84) Airspace designation and geographical coordinates of its lateral limits (WGS-84) Granice pionowe Vertical limits (AMSL) Klasyfikacja przestrzeni powietrznej Airspace classification Znak wywoławczy oraz język(i) używane przez organ ATS ATS unit call sign Language(s) DĘBLIN A (EPDE A) MATZ 51 32'48''N '56''E 51 22'51''N '41''E 51 21'24''N '41''E 51 19'18''N '35''E 51 20'01''N '15''E 51 28'21''N '44''E 51 32'52''N '17''E 51 44'05''N '09''E 51 32'48''N '56''E DĘBLIN B (EPDE B) MATZ 51 44'05''N '09''E 51 32'52''N '17''E DĘBLIN B (EPDE B) MATZ 51 44'05''N '09''E 51 32'52''N '17''E DĘBLIN C (EPDE C) MATZ 51 48'09''N '05''E 51 49'57''N '07''E 51 58'02''N '56''E 51 49'35''N '13''E 51 32'48''N '56''E 51 44'05''N '09''E DĘBLIN Y (EPDE Y) MATZ 51 41'40''N '47''E 51 43'31''N '00''E DĘBLIN Y (EPDE Y) MATZ 51 41'40''N '47''E 51 43'31''N '00''E FL95 GND FL ft 1200 ft GND FL95 GND 3500 ft 1200 ft 1200 ft GND Dęblin WIEŻA ( MHz) Dęblin TOWER ( MHz) 5 Bezwzględna wysokość przejściowa Transition altitude 6500 ft AMSL AIRAC AMDT 183

7 AIP POLSKA AD 2 EPDE OCT 2016 W MATZ działa wojskowa służba ruchu lotniczego, pracująca w oparciu o przepisy i procedury wojskowe. DĘBLIN B MATZ, DĘBLIN Y MATZ: Loty innych użytkowników w przestrzeni wyznaczonej granicami segmentu są możliwe jedynie po wcześniejszym nawiązaniu łączności z TWR EPDE lub APP EPDE na częstotliwości - patrz AD 4.18 z wyprzedzeniem czasowym umożliwiającym uzyskanie zgody na wlot przed przekroczeniem granicy MATZ. MATZ is operated by MIL ATS acting in accordance with military regulations and procedures. DĘBLIN B MATZ, DĘBLIN Y MATZ: Flights performed by other airspace users within the area delimited by the segment boundaries are allowed only after establishing radio contact with EPDE TWR or EPDE APP on frequency - see AD 4.18 in time allowing to obtain permission for entry before crossing the boundary of MATZ. EPDE AD 2.18 URZĄDZIA ŁĄCZNOŚCI SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES COMMUNICATION FACILITIES Opis służby Service designation Znak wywoławczy Call sign Częstotliwość Frequency (MHz) Godziny pracy Hours of operation (UTC 1) ) Dęblin RADIO See: Remark 2/Patrz: Uwaga 2 W czasie nieaktywności MATZ EPDE./During inactivity of EPDE MATZ. MON MON 2100 (MON MON 2000) APP TUE TUE 2100 (TUE TUE 2000) Dęblin ZBLIŻANIE WED WED 2100 (WED WED 2000) Dęblin APPROACH THU THU 2100 (THU THU 2000) FRI FRI 2100 (FRI FRI 2000) TWR Dęblin GROUND Patrz NOTAM/See NOTAM TWR Dęblin WIEŻA Dęblin TOWER MON MON 2100 (MON MON 2000) TUE TUE 2100 (TUE TUE 2000) WED WED 2100 (WED WED 2000) THU THU 2100 (THU THU 2000) FRI FRI 2100 (FRI FRI 2000) Organ wojskowy prowadzi służbę informacji powietrznej na podstawie przepisów i procedur wojskowych. 1) Patrz G ) Częstotliwość przydzielona dla Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego oraz Aeroklubu Orląt. Military Unit provides flight information service on the basis of military regulations and procedures. 1) See G ) Frequency assigned to Academic Flight Training Organization and the Aero Club (Aeroklub Orląt ). EPDE AD 2.19 RADIOWE POMOCE NAWIGACYJNE I LĄDOWANIA RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS Rodzaj pomocy, kat. ILS/MLS (deklinacja dla VOR/ILS/MLS) Type of aid, CAT of ILS/MLS (VOR/ILS/MLS: declination) ID Częstotliwość Frequency Godziny pracy Hours of operation Współrzędne posadowienia anteny nadawczej (WGS-84) Position of transmitting antenna coordinates (WGS-84) DME ELEV '45.3'' N ILS GP MHz RDH: 50 ft '09.6'' E GP 3.0 ILS LOC ( 6 E/Jan 16) IDN MHz 51 33'32.6'' N '14.5'' E CAT I RWY 30, 296, 0.47 km FM THR 12. Urządzenie wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze. CAT I RWY 30, 296, 0.47 km FM THR 12. Military facility NOT CERTIFIED by the Civil Aviation Authority. TACAN TDN CH25X 51 33'13.7'' N '40.1'' E CAT. I Urządzenie wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze. Military facility NOT CERTIFIED by the Civil Aviation Authority. NDB NED khz Na żądanie, wymaga uzgodnienia. On request, prior consultation required '43.6'' N '02.4'' E 4760m FM THR 12. Urządzenie wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze. 4760m FM THR 12. Military facility NOT CERTIFIED by the Civil Aviation Authority. AIRAC AMDT 181

8 AD 2 EPDE OCT 2016 AIP POLSKA Rodzaj pomocy, kat. ILS/MLS (deklinacja dla VOR/ILS/MLS) Type of aid, CAT of ILS/MLS (VOR/ILS/MLS: declination) NDB NE khz ID Częstotliwość Frequency Godziny pracy Hours of operation Na żądanie, wymaga uzgodnienia. On request, prior consultation required. Współrzędne posadowienia anteny nadawczej (WGS-84) Position of transmitting antenna coordinates (WGS-84) 51 33'38.7'' N '57.9'' E DME ELEV m FM THR 12. Urządzenie wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze. 850m FM THR 12. Military facility NOT CERTIFIED by the Civil Aviation Authority. DME IDN CH28X 51 32'45.5'' N '09.5'' E 120 m AMSL Urządzenie wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze. Military facility NOT CERTIFIED by the Civil Aviation Authority. NDB NDE khz Na żądanie, wymaga uzgodnienia. On request, prior consultation required '40.2'' N '17.0'' E 3878m FM THR 30. Urządzenie wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze. 3878m FM THR 30. Military facility NOT CERTIFIED by the Civil Aviation Authority. NDB ND khz Na żądanie, wymaga uzgodnienia. On request, prior consultation required '29.4'' N '04.8'' E 857m FM THR 30. Urządzenie wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze. 857m FM THR 30. Military facility NOT CERTIFIED by the Civil Aviation Authority. ND, NDE, NED, NE: godziny pracy - uzgadniać z Wojskową Służbą Ruchu Lotniczego z wyprzedzeniem 24 HR. Tel.: , , faks: ND, NDE, NED, NE: hours of operation - consult Military Air Traffic Services 24 HR in advance. Phone: , , fax: EPDE AD 2.20 LOKALNE PRZEPISY LOTNISKOWE LOCAL AERODROME REGULATIONS Zamiar wykonania operacji lotniczej An intention to conduct an air traffic operation Zamiar wykonania operacji lotniczej należy zgłosić formularzem PRIOR PERMISSION REQUIRED (PPR) REQUEST FORM FOR EPDE 24 HR przed wykonaniem planowanej operacji lotniczej. Procedura PPR oraz formularz PPR dostępne są na stronie internetowej zarządzającego lotniskiem: Wnioski o zezwolenie Applications for permission Zasady udzielania zezwolenia na lądowanie cywilnych, krajowych i zagranicznych oraz wojskowych statków powietrznych zostały określone w rozdziale AD 1.1 DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/ LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW. Niezależnie od uzyskania zgody wymagane jest zgłoszenie zamiaru wykonania lotu organowi ATS w dniu poprzedzającym wykonanie operacji. Uzgodnienia dotyczące wykonywania lotów z lotniska, obsługi, tankowania, ochrony statku powietrznego tylko z zarządzającym lotniskiem. EPDE AD 2.21 PROCEDURY OGRANICZIA HAŁASU NOISE ABATEMT PROCEDURES An intention to conduct an air traffic operation shall be notified by means of PRIOR PERMISSION REQUIRED (PPR) REQUEST FORM FOR EPDE 24 HR in advance of the planned operation. The PPR procedure and form are available at the AD Administrator s website: Rules of granting permission for landing of domestic and foreign civil aircraft and military aircraft have been specified in AD 1.1 AERODROME/ HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE. Irrespective of permission, flight intention shall be notified to ATS unit on the day preceding the operation. Consultations regarding flights from the aerodrome, handling service, fuelling, protection of aircraft - only with the AD management. EPDE AD 2.22 PROCEDURY LOTU FLIGHT PROCEDURES Procedury dla lotów VFR Procedures for VFR flights Doloty i odloty VFR do/z lotniska DĘBLIN mogą odbywać się przez następujące punkty VFR: VFR arrivals and departures to/from DĘBLIN aerodrome may be conducted via the following VFR points: Punkt/Point Współrzędne/Coordinates Opis/Description NOVEMBER N E Stacja kolejowa w m. Sobolew/Railway station at Sobolew town WHISKEY N E Pd.-wsch. kraniec m. Kozienice/South-eastern end of Kozienice town ECHO N E Most na rzece Wieprz w m. Baranów/Bridge over the Wieprz river in Baranów town AIRAC AMDT 181

9 AIP POLSKA AD 2 EPDE OCT 2016 SIERRA N E M. Końskowola/Końskowola town KILO N E Most kolejowy na rzece Wisła k. Dęblina/Rail bridge over the Vistula river near Dęblin town INDIA N E Skrzyżowanie w m. Żyrzyn/Intersection in Żyrzyn town Załoga wykonująca lot VFR powinna nawiązać łączność radiową z APP DĘBLIN, TWR DĘBLIN na częstotliwościach - patrz AD 4.18 nie później niż przed przekroczeniem granicy MATZ. Przy dużym natężeniu ruchu lotniczego statek powietrzny wykonujący lot VFR lub lot specjalny VFR może otrzymać w razie konieczności, polecenie oczekiwania nad jednym z ww. punktów. Przeloty statków powietrznych przez MATZ EPDE możliwe po uprzednim zgłoszeniu i nawiązaniu łączności z DĘBLIN TWR lub DĘBLIN APP na częstotliwości - patrz AD 4.18 z wyprzedzeniem czasowym umożliwiającym uzyskanie zgody na wlot przed przekroczeniem granicy MATZ. Crew conducting a VFR flight shall establish radio coctact with DĘBLIN APP, DĘBLIN TWR on frequency - see AD 4.18 not later than before crossing the boundary of MATZ. In case of air traffic congestion, an aircraft conducting VFR or Special VFR flight may expect, if necessary, holding at one of the above-mentioned points. Flights of aircraft through EPDE MATZ possible after prior notification and establishing radio communication with DĘBLIN TWR or DĘBLIN APP - see AD 4.18 in time allowing to obtain permission for entry before crossing the boundary of MATZ. EPDE AD 2.23 INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION Urządzenie hamujące ATU-2M, siatka: odległość od THR m. ATU-2M arresting net system: 150 m FM THR 12. EPDE AD 2.24 MAPY DOTYCZĄCE LOTNISKA CHARTS RELATED TO THE AERODROME AD 2 EPDE Mapa lotniska - ICAO Aerodrome Chart - ICAO AD 2 EPDE Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A RWY 12/30 Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A RWY 12/30 Mapy instrumentalnych podejść - ICAO Instrument Approach Charts - ICAO AD 2 EPDE ILS or LOC RWY 30 (CAT A/B/C/D/E) ILS or LOC RWY 30 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPDE NDB z RWY 12 (CAT A/B/C/D/E) NDB z RWY 12 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPDE NDB y RWY 12 (CAT A/B/C/D/E) NDB y RWY 12 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPDE NDB z RWY 30 (CAT A/B/C/D/E) NDB z RWY 30 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPDE NDB y RWY 30 (CAT A/B/C/D/E) NDB y RWY 30 (CAT A/B/C/D/E) AIRAC AMDT 181

10 STRONA WOLNA INTTIONALLY LEFT BLANK

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: ,

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: , AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKE 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPNT 1-1. 2. Odległość, kierunek od miasta Direction and distance from city

AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPNT 1-1. 2. Odległość, kierunek od miasta Direction and distance from city AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPNT 1-1 AIRAC effective date 08 MAR 2012 EPNT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPNT - NOWY TARG EPNT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza

EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza AIP VFR POLAND VFR_AD 4 EPGI 1-1 AIRAC effective date 31 MAY 2012 EPGI AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza EPGI AD 4.2 DANE

Bardziej szczegółowo

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPDE 1-1 AIRAC effective date 13 OCT 2016 EPDE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPDE - DĘBLIN EPDE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

MIL AIP POLAND AIRAC effective date

MIL AIP POLAND AIRAC effective date MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPIR 1-1 05 JAN 2017 EPIR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPIR - INOWROCŁAW EPIR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPIN 1-1 AIRAC effective date 02 MAR 2017 EPIN AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPIN AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPTM - TOMASZÓW MAZOWIECKI

EPTM - TOMASZÓW MAZOWIECKI MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPTM 1-1 AIRAC effective date 13 OCT 2016 EPTM AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPTM - TOMASZÓW MAZOWIECKI EPTM AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

EPMB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EPMB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AIP POLSKA AD 2 EPMB 1-1 EPMB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMB - MALBORK cc EPMB AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL

Bardziej szczegółowo

EPMM - Mińsk Mazowiecki

EPMM - Mińsk Mazowiecki AIP POLSKA AD 2 EPMM 1-1 - EPMM AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMM - Mińsk Mazowiecki cc EPMM AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPMM - Mińsk Mazowiecki

EPMM - Mińsk Mazowiecki AIP POLSKA AD 2 EPMM 1-1 - EPMM AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMM - Mińsk Mazowiecki cc EPMM AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPKA - MASŁÓW k/kielc

EPKA - MASŁÓW k/kielc AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKA 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPKA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPOK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EPOK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AIP POLSKA AD 2 EPOK 1-1 EPOK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPOK - OKSYWIE cc EPOK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL

Bardziej szczegółowo

EPMB - MALBORK EPMB AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EPMB - MALBORK EPMB AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPMB 1-1 AIRAC effective date 18 AUG 2016 EPMB AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMB - MALBORK EPMB AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I

Bardziej szczegółowo

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPOK 1-1 EPOK AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPOK - OKSYWIE EPOK AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPCE 1-1 AIRAC effective date 08 DEC 2016 EPCE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPCE - CEWICE EPCE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

EPLK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME. EPLK - Łask

EPLK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME. EPLK - Łask AIP POLSKA AD 2 EPLK 1-1 05 JAN 2017 EPLK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLK - Łask cc EPLK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPCD - Depułtycze Królewskie

EPCD - Depułtycze Królewskie AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPCD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPCD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPCD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA AIP POLSKA 1. AD RADOM (EPRA) DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP współrzędne WGS84 i lokalizacja ARP WGS84 coordinates and site at AD 2.

Bardziej szczegółowo

EPLK - ŁASK EPLK AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EPLK - ŁASK EPLK AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPLK 1-1 AIRAC effective date 30 MAR 2017 EPLK AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLK - ŁASK EPLK AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

EPPR - PRUSZCZ GDAŃSKI

EPPR - PRUSZCZ GDAŃSKI MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPPR 1-1 AIRAC effective date 13 OCT 2016 EPPR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPPR - PRUSZCZ GDAŃSKI EPPR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

SUP 85/16 (AD 2 EPGD)

SUP 85/16 (AD 2 EPGD) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 85/16 (AD 2 EPGD) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. AD 2 STALOWA WOLA/Turbia (EPST) DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP współrzędne WGS84 i lokalizacja ARP WGS84 coordinates and site at

Bardziej szczegółowo

DANE DO SUPLEMENTU AIP

DANE DO SUPLEMENTU AIP DANE DO SUPLEMENTU AIP Obowiązuje: od 30-04-2015 PLANOWANE PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU do 31-10-2015 EST POZNAN LAWICA Na terenie lotniska będą prowadzone prace polegające na renowacji nawierzchni, budowie

Bardziej szczegółowo

EPLL - ŁÓDŹ - LUBLINEK

EPLL - ŁÓDŹ - LUBLINEK AIP POLSKA AD 2 EPLL 1-1 EPLL AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLL - ŁÓDŹ - LUBLINEK EPLL AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPSY - OLSZTYN/Mazury

EPSY - OLSZTYN/Mazury AIP POLSKA AD 2 EPSY 1-1 EPSY AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSY - OLSZTYN/Mazury cc EPSY AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPOD - DAJTKI k/olsztyna

EPOD - DAJTKI k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 08 JAN 2015 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA AIP POLSKA 1. AD 2 STALOWA WOLA/Turbia (EPST) DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP współrzędne WGS84 i lokalizacja ARP WGS84 coordinates

Bardziej szczegółowo

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.:

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRJ 1-1 AIRAC effective date 26 JUN 2014 EPRJ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRJ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP POLSKA AD 2 EPZG 1-1 11 DEC 2014 EPZG AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost EPZG AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRZ 1-1 AIRAC effective date 12 NOV 2015 EPRZ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRZ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPLL - ŁÓDŹ/Lublinek

EPLL - ŁÓDŹ/Lublinek AIP POLSKA AD 2 EPLL-1 EPLL AD 2.1 EPLL AD 2.2 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLL - ŁÓDŹ/Lublinek DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM AERODROME GEOGRAPHICAL

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPSC - SZCZECIN/Goleniów

EPSC - SZCZECIN/Goleniów AIP POLSKA AD 2 EPSC 1-1 EPSC AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSC - SZCZECIN/Goleniów EPSC AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Zarządzający:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Zarządzający: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKR 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPSC - SZCZECIN/Goleniów

EPSC - SZCZECIN/Goleniów AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSC 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPSC AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSC AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 18/15 (AD 2 EPPO)

SUP 18/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPSN 1-1 AIRAC effective date 18 AUG 2016 EPSN AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSN - ŚWIDWIN EPSN AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I

Bardziej szczegółowo

EPOD - Dajtki k/olsztyna

EPOD - Dajtki k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPOD - Dajtki k/olsztyna

EPOD - Dajtki k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 30 MAR 2017 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPZG 1-1 AIRAC effective date 11 DEC 2014 EPZG AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPZG AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPTM - TOMASZÓW MAZOWIECKI

EPTM - TOMASZÓW MAZOWIECKI AIP POLSKA AD 2 EPTM-1 EPTM AD 2.1 EPTM AD 2.2. WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPTM - TOMASZÓW MAZOWIECKI DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ)

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 05 JAN 2017 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPDA 1-1 AIRAC effective date 08 DEC 2016 EPDA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPDA - DARŁOWO EPDA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I

Bardziej szczegółowo

EPKS - POZNAŃ / Krzesiny

EPKS - POZNAŃ / Krzesiny AIP POLSKA AD 2 EPKS 1-1 EPKS AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKS - POZNAŃ / Krzesiny cc EPKS AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPKS - POZNAŃ / Krzesiny

EPKS - POZNAŃ / Krzesiny AIP POLSKA AD 2 EPKS 1-1 EPKS AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKS - POZNAŃ / Krzesiny cc EPKS AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPZG 1-1 AIRAC effective date 02 FEB 2017 EPZG AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPZG AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP POLSKA AD 2 EPZG 1-1 EPZG AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost EPZG AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPWR - WROCŁAW/Strachowice

EPWR - WROCŁAW/Strachowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPWR 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPWR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPWR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

1. AD KATOWICE/Muchowiec (EPKM)

1. AD KATOWICE/Muchowiec (EPKM) AIP POLSKA 1. AD KATOWICE/Muchowiec (EPKM) DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP współrzędne WGS84 i lokalizacja ARP WGS84 coordinates and

Bardziej szczegółowo

EPSC - SZCZECIN/Goleniów

EPSC - SZCZECIN/Goleniów AIP POLSKA AD 2 EPSC-1 EPSC AD 2.1 EPSC AD 2.2 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSC - SZCZECIN/Goleniów DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPWA - Chopina w Warszawie

EPWA - Chopina w Warszawie AIP POLSKA AD 2 EPWA 1-1 EPWA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPWA - Chopina w Warszawie EPWA AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPSC - Szczecin - Goleniów

EPSC - Szczecin - Goleniów AIP POLSKA AD 2 EPSC 1-1 EPSC AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSC - Szczecin - Goleniów cc EPSC AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPSC - Szczecin - Goleniów

EPSC - Szczecin - Goleniów AIP POLSKA AD 2 EPSC 1-1 02 FEB 2017 EPSC AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSC - Szczecin - Goleniów cc EPSC AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPGD 1-1 AIRAC effective date 20 AUG 2015 EPGD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPGD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE

EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE AIP POLSKA AD 2 EPWA 1-1 03 APR 2014 EPWA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE EPWA AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPKK 1-1 13 NOV 2014 EPKK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKK - KRAKÓW/Balice EPKK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date EPRA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date EPRA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AIP POLSKA AD 2 EPRA 1-1 22 JUN 2017 EPRA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRA - RADOM/Sadków EPRA AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP POLSKA AD 2 EPZG 1-1 EPZG AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost EPZG AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date EPLB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLB - LUBLIN

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date EPLB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLB - LUBLIN AIP POLSKA AD 2 EPLB 1-1 28 MAY 2015 EPLB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLB - LUBLIN EPLB AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPDE - DĘBLIN. 2 km (1.2 NM) 120 GEO. 32 m VFR

EPDE - DĘBLIN. 2 km (1.2 NM) 120 GEO. 32 m VFR AIP POLSKA EPDE AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPDE - DĘBLIN EPDE AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPKK 1-1 13 NOV 2014 EPKK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKK - KRAKÓW/Balice EPKK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

SUP 70/14 (AD 2 EPGD)

SUP 70/14 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 08 DEC 2016 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Dyżurny Operacyjny: Duty Officer: Tel.

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Dyżurny Operacyjny: Duty Officer: Tel. AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRA 1-1 EPRA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRA - RADOM/Sadków AERODROME

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date EPRA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date EPRA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AIP POLSKA AD 2 EPRA 1-1 10 DEC 2015 EPRA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRA - RADOM/Sadków EPRA AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

1. AD LUBLIN/Radawiec (EPLR)

1. AD LUBLIN/Radawiec (EPLR) AIP POLSKA 1. AD LUBLIN/Radawiec (EPLR) DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP współrzędne WGS84 i lokalizacja ARP WGS84 coordinates and site

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPRZ 1-1 EPRZ AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRZ - RZESZÓW/Jasionka EPRZ AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPRZ 1-1 08 JAN 2015 EPRZ AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRZ - RZESZÓW/Jasionka EPRZ AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

EPLL - ŁÓDŹ - LUBLINEK

EPLL - ŁÓDŹ - LUBLINEK AIP POLSKA AD 2 EPLL 1-1 EPLL AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLL - ŁÓDŹ - LUBLINEK EPLL AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPSC - Szczecin - Goleniów

EPSC - Szczecin - Goleniów AIP POLSKA AD 2 EPSC 1-1 21 JUL 2016 EPSC AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSC - Szczecin - Goleniów cc EPSC AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPRZ 1-1 08 JAN 2015 EPRZ AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRZ - RZESZÓW/Jasionka EPRZ AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo

EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo AIP POLSKA AD 2 EPBY 1-1 28 MAY 2015 EPBY AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo EPBY AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date EPRA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date EPRA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AIP POLSKA AD 2 EPRA 1-1 EPRA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRA - RADOM/Sadków EPRA AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP POLSKA AD 2 EPSY 1-1 EPSY AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSY - Olsztyn - Mazury cc EPSY AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPGD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPGD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPGD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo

EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPBY 1-1 AIRAC effective date 08 JAN 2015 EPBY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPBY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPKK 1-1 EPKK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKK - KRAKÓW/Balice EPKK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP POLSKA AD 2 EPSY 1-1 30 MAR 2017 EPSY AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSY - Olsztyn - Mazury cc EPSY AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

EPWR - WROCŁAW/Strachowice

EPWR - WROCŁAW/Strachowice AIP POLSKA AD 2 EPWR 1-1 30 MAY 2013 EPWR AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPWR - WROCŁAW/Strachowice EPWR AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

EPMO - WARSZAWA/MODLIN

EPMO - WARSZAWA/MODLIN AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPMO 1-1 AIRAC effective date 23 JUL 2015 EPMO AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPMO AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS AIP VFR POLAND VFR GEN 2.2-1 VFR GEN 2.2 ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS Lotnisko międzynarodowe International aerodrome Lotnisko cywilne/ - z utwardzoną drogą startową Civil aerodrome/

Bardziej szczegółowo

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. AD RYBNIK/Gotartowice (EPRG) DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP współrzędne WGS84 i lokalizacja ARP WGS84 coordinates and site at AD

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP POLSKA AD 2 EPZG-1 EPZG AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost EPZG AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPMI AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMI - MIROSŁAWIEC

EPMI AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMI - MIROSŁAWIEC AD 2 EPMI 1-1 EPMI AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMI - MIROSŁAWIEC cc EPMI AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL

Bardziej szczegółowo

SUP 81/16 (AD 2 EPLB)

SUP 81/16 (AD 2 EPLB) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 81/16 (AD 2 EPLB) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

EPSN - ŚWIDWIN WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EPSN - ŚWIDWIN WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AIP POLSKA EPSN AD 2.1 EPSN AD 2.2 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSN - ŚWIDWIN DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo