EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy"

Transkrypt

1 AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPGD 1-1 AIRAC effective date 20 AUG 2015 EPGD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPGD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP - współrzędne WGS-84 i lokalizacja ARP - WGS-84 coordinates and site at AD 54 22'39''N '58''E - Centralna linia RWY, 54 22'39''N '58''E - RWY centre line, 1800 m 1800 m od THR 29. from THR Zarządzający lotniskiem, adres, telefon, faks, teleks, AFS AD Administration, address, telephone, telefax, telex, AFS ul. Słowackiego 200 Tel.: (sekretariat) Tel.: (Dyżurny Portu) ul. Słowackiego 200 Phone: (office) Phone: (Airport Duty Officer) Tel.: (Dyżurny Portu - kom.) Phone: (Airport Duty Officer - Faks: (sekretariat) mobile) Faks: (Dyżurny Portu) AFS: EPGDYDYX (Dyżurny Portu) (Dyżurny Portu) Fax: (office) Fax: (Airport Duty Officer) AFS: EPGDYDYX (Airport Duty Officer) (Airport Duty Officer) Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) VFR/IFR VFR/IFR 4. Uwagi Remarks TWR: TWR: APP: (faks) APP: (fax) ARO: (faks) ARO: (fax) FIS: (faks) Urząd Celny: Straż Graniczna: (faks) Służba Ochrony Lotniska: (faks) Catering: Biuro TAF: FIS: (fax) Customs Office: Border Guard: (fax) Airport Security Service: (fax) Catering: TAF Office:

2 VFR AD 4 EPGD 1-2 AIRAC effective date 20 AUG 2015 AIP VFR POLAND EPGD AD 4.3 GODZINY PRACY OPERATIONAL HOURS 1. Zarządzający lotniskiem Aerodrome Administration 2. Służby Ruchu Lotniczego ATS 3. Uwagi Remarks EPGD AD 4.4 SŁUŻBY I URZĄDZENIA HANDLINGOWE HANDLING SERVICES AND FACILITIES 1. Rodzaje paliwa i oleju Fuel/Oil types JET A-1, AVGAS 100LL JET A-1, AVGAS 100LL 2. Możliwość hangarowania dla przylatujących Hangar space for visiting aircraft statków powietrznych Dla statków powietrznych o wielkości do B739. For aircraft up to size of B Urządzenia naprawcze dla przylatujących statków Repair facilities for visiting aircraft powietrznych 4. Uwagi Remarks Agent handlingowy: GDN Airport Services Sp. z o.o. ul. Słowackiego 206 Handling Agent: GDN Airport Services Sp. z o.o. ul. Słowackiego 206 Telefon: , 1404 Phone: , 1404 Faks: Fax: SITA: GDNGHLO, GDNKKXH SITA: GDNGHLO, GDNKKXH WWW: WWW: Łączność radiowa: Gdańsk Handling, częstotliwość Radio contact: Gdansk Handling, frequency ,85 MHz. MHz. LS Airport Services S.A. ul. Słowackiego 200 Tel. kom.: , 342, 343 SITA: GDNVRXH WWW: Executive Aviation and Charter Flights GDN Airport Services Sp. z o.o. Telefon: Faks: Tel. kom.: SITA: GDNGHLO, GDNKKXH Cargo handling: Telefon: Faks: LS Airport Services S.A. ul. Słowackiego 200 Mobile: , 342, 343 SITA: GDNVRXH WWW: Executive Aviation and Charter Flights GDN Airport Services Sp. z o.o. Phone: Fax: Mobile: SITA: GDNGHLO, GDNKKXH Cargo handling: Phone: Fax:

3 AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPGD 1-3 AIRAC effective date 20 AUG 2015 Tankowanie: Operator: PETROLOT Ltd. (JET A-1, AVGAS 100LL) Fuelling: Operator: PETROLOT Ltd. (JET A-1, AVGAS 100LL) Telefon: Phone: Faks: Fax: Warunki płatności za paliwo: Akceptowane są następujące formy płatności: a) karty płatnicze: Fuel payment conditions: The following forms of payment are accepted: a) credit cards: VISA, EUROCARD/MASTER CARD, AMERICAN VISA, EUROCARD/MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS b) karty paliwowe: EXPRESS b) fuel carnets: AVCARD, MULTISERVICE, COLT Int., US AVCARD, MULTISERVICE, COLT Int., US Government, MH AVIATION, WORLD FUEL Government, MH AVIATION, WORLD FUEL SERVICES Ltd., UVair, Aviation Into-plane. SERVICES Ltd., UVair, Aviation Into-plane. Sprzedaż paliwa (JET A-1): LOTOS AIR BP Polska Tel. kom.: Tel./faks: Akceptowane są następujące formy płatności: a) karty płatnicze: The following forms of payment are accepted: a) payment cards: VISA, EUROCARD/MASTER CARD, AMERICAN VISA, EUROCARD/MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS b) karty paliwowe: STERLING CARD BP. Operator hangaru: LS TECHNICS Sp. z o.o. EXPRESS b) fuel carnets: STERLING CARD BP. Hangar operator: LS TECHNICS Sp. z o.o. Tel. kom.: Fuel sales (JET A-1): LOTOS AIR BP Polska Mobile: Phone/fax: Mobile: EPGD AD 4.5 UŁATWIENIA DLA PASAŻERÓW PASSENGER FACILITIES 1. Hotele Hotels Hotele w mieście. Hotels in the city. EPGD AD 4.6 SŁUŻBA RATOWNICZA I PRZECIWPOŻAROWA 1. Kategoria lotniska w zakresie ochrony przeciwpożarowej CAT 7 ICAO RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES Aerodrome category for fire fighting CAT 7 ICAO 068

4 VFR AD 4 EPGD 1-4 AIRAC effective date 13 NOV 2014 AIP VFR POLAND EPGD AD 4.7 ZAPEWNIANE INFORMACJE METEOROLOGICZNE METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED 1. Biuro MET Associated MET office Lotniskowa Stacja Meteorologiczna Gdańsk Aeronautical Meteorological Station Gdańsk 2. Godziny pracy/zastępcze biuro MET Hours of service/met Office outside hours 3. Informacje dodatkowe (przerwy w działaniu służb Additional information (limitation of services, etc.) itd.) Lotniskowa Stacja Meteorologiczna: Aeronautical Meteorological Station: Telefon: , Phone: , Centralne Biuro Prognoz Lotniczych - Meteorologiczne Central Aeronautical Forecasting Office - Biuro Nadzoru: Meteorological Watch Office: Telefon: , , Phone: , , Faks: , Fax: , EPGD AD 4.8 PRZESTRZEŃ SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE Oznaczenie przestrzeni powietrznej oraz współrzędne geograficzne jej granic bocznych (WGS-84) Airspace designation and geographical coordinates of its lateral limits (WGS-84) Granice pionowe (AMSL) Vertical limits (AMSL) Klasyfikacja przestrzeni powietrznej Airspace classification Znak wywoławczy oraz język(i) używane przez organ ATS ATS unit call sign Language(s) GDAŃSK/Lech Wałęsa CTR 54 29'00''N '07''E 54 27'47''N '02''E 54 23'13''N '26''E 54 20'13''N '29''E 54 15'24''N '58''E 54 16'00''N '08''E 54 19'56''N '15''E 54 24'24''N '47''E 54 29'00''N '07''E 1800 ft GND C GDAŃSK WIEŻA ( MHz) PL GDAŃSK TOWER ( MHz) EN 5 Bezwzględna wysokość przejściowa Transition altitude 6500 ft AMSL Uwagi Remarks 058

5 AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPGD 1-5 AIRAC effective date 11 DEC 2014 EPGD AD 4.9 URZĄDZENIA ŁĄCZNOŚCI SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES COMMUNICATION FACILITIES Opis służby Service designation Znak wywoławczy Call sign Częstotliwość (MHz) Frequency (MHz) Godziny pracy Hours of operation (UTC 1) ) APP GDAŃSK DIRECTOR MON-SUN ( ) APP GDAŃSK ZBLIŻANIE GDAŃSK APPROACH TWR GDAŃSK DELIVERY MON-SUN ( ) TWR GDAŃSK WIEŻA GDAŃSK TOWER ATIS Uwagi 1) Patrz VFR GEN 2.1 1) See VFR GEN 2.1 Remarks EPGD AD 4.10 PUNKTY (TRASY) DOLOTOWE I ODLOTOWE Z WIDOCZNOŚCIĄ VFR DEPARTURE AND ARRIVAL POINTS (ROUTES) PROCEDURY DLA LOTÓW VFR PROCEDURES FOR VFR FLIGHTS WLOT DO CTR GDAŃSK LECH WALESA W LOCIE VFR Przed wlotem w CTR EPGD (nie wyżej niż 1500 ft AMSL). Załoga wykonująca lot VFR powinna nawiązać łączność radiową z TWR GDAŃSK nie później niż nad następującymi punktami: GOLF N E (falochron przy ujściu Wisły Śmiałej) INDIA N E (zachodni skraj jeziora Marchowo) MIKE N E (Opera Leśna w Sopocie) X-RAY N E (płn.-wsch. skraj jeziora Kolbudy koło m. Kolbudy) ZULU N E (poł.-zach. skraj jeziora Karczemne koło m. Kartuzy) PUNKTY I PROCEDURY OCZEKIWANIA W LOCIE VFR GDAŃSK LECH WALESA CTR ENTRY IN VFR FLIGHT Before entering EPGD CTR (not higher then 1500 ft AMSL). Crew conducting VFR flight shall establish radio contact with GDAŃSK TWR not later than over the following points: GOLF N E (breakwater at the mouth of the Wisła Śmiała River) INDIA N E (western edge of Lake Marchowo) MIKE N E (Opera Leśna in Sopot town) X-RAY N E (north-eastern edge of Lake Kolbudy near Kolbudy town) ZULU N E (south-western edge of Lake Karczemne near Kartuzy town) VFR POINTS AND HOLDING PROCEDURES 059

6 VFR AD 4 EPGD 1-6 AIRAC effective date 11 DEC 2014 AIP VFR POLAND Przy dużym natężeniu ruchu lotniczego statek powietrzny wykonujący lot VFR może w razie konieczności otrzymać polecenie oczekiwania nad jednym z wyznaczonych punktów: GOLF N E (falochron przy ujściu Wisły Śmiałej) INDIA N E (zachodni skraj jeziora Marchowo) MIKE N E (Opera Leśna w Sopocie) NOVEMBER N E (centrum handlowe) SIERRA N E (pałac w m. Leźno) X-RAY N E (płn.-wsch. skraj jeziora Kolbudy koło m. Kolbudy) In case of congestion of air traffic, aircraft conducting VFR flight may also be instructed to hold at one of the following points: GOLF N E (breakwater at the mouth of the Wisła Śmiała River) INDIA N E (western edge of Lake Marchowo) MIKE N E (Opera Leśna in Sopot town) NOVEMBER N E (Shopping centre) SIERRA N E (Palace in Leźno town) X-RAY N E (north-eastern edge of Lake Kolbudy near Kolbudy town) ZULU N E ZULU N E (poł.-zach. skraj jeziora Karczemne koło m. Kartuzy) (south-western edge of Lake Karczemne near Kartuzy town) LOTY SPECJALNE VFR SPECIAL VFR FLIGHTS Jeżeli pułap chmur jest niższy niż 1500 ft lub widzialność w locie jest poniżej 5 km, wykonanie lotu VFR jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zezwolenia ATC na lot specjalny VFR w strefie kontrolowanej lotniska (CTR). Z wyjątkiem sytuacji, w których właściwy organ zezwolił na loty śmigłowców w przypadkach szczególnych takich jak loty medyczne, działania poszukiwawcze i ratunkowe oraz działania gaśnicze, obowiązują następujące warunki: If the ceiling is lower than 1500 ft or flight visibility is lower than 5 km, VFR flights may be performed, provided ATC clearance for special VFR flight in controlled zone (CTR) is obtained. Except situations when a relevant unit cleared for a helicopter flight in special cases like medical, search and rescue as well as firefighting flight, the following conditions apply: a) wyłącznie w porze dziennej, a) the flight will be performed during daytime only, b) z dala od chmur i z widocznością terenu, b) the flight will be performed clear of cloud and in visual reference to terrain, c) widzialność przy ziemi jest nie mniejsza niż 1500 m, a w przypadku śmigłowców nie mniejsza niż 800 m, c) ground visibility is not less than 1500 m, in case of helicopters not less than 800 m, d) pułap chmur nie jest niższy niż 600 ft, d) the ceiling is not less than 600 ft, e) z prędkością przyrządową (IAS) 140 kt lub mniejszą, dającą wystarczającą możliwość dostrzeżenia pozostałego ruchu i wszelkich przeszkód w celu uniknięcia kolizji. e) the flight will be performed with indicated airspeed (IAS) 140 kt or lower giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles to avoid collision. 059

7 AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPGD 1-7 AIRAC effective date 11 DEC 2014 Zezwolenie na wykonanie lotu jako VFR specjalny może być cofnięte, jeżeli warunki pogodowe pogorszą się na tyle, iż nie zostaną spełnione minima meteorologiczne na lot specjalny VFR. Special VFR flight clearance may be cancelled if the meteorological conditions change below the meteorological minima described above PROCEDURY DLA ŚMIGŁOWCÓW PROCEDURES FOR HELICOPTERS Śmigłowce wykonujące podejście wg wskazań przyrządów (IFR) lub podejście z widocznością (VFR) na lotnisko GDAŃSK im. Lecha Wałęsy wykonują lądowanie na drodze startowej będącej aktualnie w użyciu jako samoloty kategorii A zgodnie z dokumentem ICAO, Doc 8168 Procedury Służb Żeglugi Powietrznej - Operacje Statków Powietrznych Tom II - Opracowywanie Procedur z Widocznością i Według Wskazań Przyrządów, część I, dział 4, rozdział 1, punkt EPGD AD 4.11 OPŁATY CHARGES Helicopters conducting IFR or VFR approach to GDAŃSK Lech Walesa aerodrome conduct landing on runway in use as Category A aeroplanes in accordance with ICAO Doc 8168 Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations Volume II - Construction of Visual and Instrument Flight Procedures, Part I, Section 4, Chapter 1, point Patrz AIP POLSKA GEN See AIP POLAND GEN EPGD AD 4.12 INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION EPGD AD 4.13 MAPY DOTYCZĄCE LOTNISKA CHARTS RELATED TO THE AERODROME VFR AD 4 EPGD 3-0 Mapa lotniska Aerodrome Chart VFR AD 4 EPGD 5-0 Mapa operacyjna do lotów z widocznością Visual Operation Chart VFR AD 4 EPGD 6-0 Fragment Lotniczej mapy Polski - ICAO 1: Extract from Aeronautical Chart of Poland - ICAO 1:

8 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKT 1-1 AIRAC effective date 28 MAY 2015 EPKT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice AIP POLSKA AD 2 EPKT 1-1 EPKT AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKT - KATOWICE/Pyrzowice EPKT AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

SUP 60/12 (AD 2 EPRZ)

SUP 60/12 (AD 2 EPRZ) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES

OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES AIP POLSKA GEN 4.2-1 05 APR 2012 GEN 4.2 OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. GENERAL PROVISIONS AND DEFINITIONS 1.1 Opłaty za usługi nawigacyjne

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES AIP POLSKA GEN 4.1-1 11 FEB 2010 GEN 4.1 OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES AIRAC AMDT 094 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK AIP POLSKA GEN 4.1.1-1 08 JAN 2015 GEN

Bardziej szczegółowo

SUP 18/15 (AD 2 EPPO)

SUP 18/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO (PL-11)

ZASADY DZIAŁANIA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO (PL-11) ZASADY DZIAŁANIA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO (PL-11) Załącznik do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 lipca 1993 r. (poz. 415) Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT www.lotnisko-chopina.pl Lotnisko Chopina w Warszawie / Warsaw Chopin Airport 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI NATO ZAWIERAJĄCY WOJSKOWE TERMINY I ICH DEFINICJE STOSOWANE W NATO

SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI NATO ZAWIERAJĄCY WOJSKOWE TERMINY I ICH DEFINICJE STOSOWANE W NATO AAP-6 SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI NATO ZAWIERAJĄCY WOJSKOWE TERMINY I ICH DEFINICJE STOSOWANE W NATO 1 NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION NATO STANDARDIZATION AGENCY (NSA) ORGANIZACJA TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 10 OGŁOSZENIE Nr 6 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie sprawozdania z działalności Polskiej

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Lotniska Chopina z miastem i krajem. Transport from Chopin Airport to downtown Warsaw and destinations across Poland

Komunikacja Lotniska Chopina z miastem i krajem. Transport from Chopin Airport to downtown Warsaw and destinations across Poland Komunikacja Lotniska Chopina z miastem i krajem Transport from Chopin Airport to downtown Warsaw and destinations across Poland Puławska Mapa Chopin Airport access map Okopowa Aleja Jana Pawła II Marszałkowska

Bardziej szczegółowo

ZASADA LOKALNA EPWA-1 PROCEDURY DLA OPERACJI W PORZE NOCY ORAZ DLA LOTÓW AD HOC NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE

ZASADA LOKALNA EPWA-1 PROCEDURY DLA OPERACJI W PORZE NOCY ORAZ DLA LOTÓW AD HOC NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE ZASADA LOKALNA EPWA-1 PROCEDURY DLA OPERACJI W PORZE NOCY ORAZ DLA LOTÓW AD HOC NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE (POZA GODZINAMI PRACY KOORDYNATORA ROZKŁADÓW LOTÓW) I. Wprowadzenie. 1. Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Language Glossary ENGLISH - POLISH

Language Glossary ENGLISH - POLISH English Polish Comments Please contact your local British Airways office. Skontaktuj się z lokalnym biurem British Airways. Throughout this web site the terms "partner(s)" and "partnership(s)" are used

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Lotniska Chopina z miastem i krajem. Transport from Chopin Airport to downtown Warsaw and destinations across Poland

Komunikacja Lotniska Chopina z miastem i krajem. Transport from Chopin Airport to downtown Warsaw and destinations across Poland Komunikacja Lotniska Chopina z miastem i krajem Transport from Chopin Airport to downtown Warsaw and destinations across Poland Puławska Mapa Chopin Airport access map Okopowa Aleja Jana Pawła II Marszałkowska

Bardziej szczegółowo

Lato/Summer 29.03-24.10.2011

Lato/Summer 29.03-24.10.2011 Lato/Summer 29.03-24.10.2011 ROZKŁAD LOTÓW FLIGHT TIMETABLE SPIS TREŚCI SUMMARY INFO Ważne telefony Important phone numbers............................. 4 Informacje o porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 244. DECYZJA Nr 293/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 244. DECYZJA Nr 293/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 244 Dowództwo Sił Powietrznych DECYZJA Nr 293/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji licencjonowania

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 10. 02. 2012 r.

Projekt z dnia 10. 02. 2012 r. Projekt z dnia 10. 02. 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... r. w sprawie wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących przekazywania Straży Granicznej informacji przez przewoźników

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRECYZYJNEJ NAWIGACJI OBSZAROWEJ NA PRZEPUSTOWOŚĆ PORTU LOTNICZEGO

WPŁYW PRECYZYJNEJ NAWIGACJI OBSZAROWEJ NA PRZEPUSTOWOŚĆ PORTU LOTNICZEGO PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 80 Transport 2011 Marek Malarski Politechnika Warszawska Wydział Transportu Krzysztof Banaszek Polska Agencja Żeglugi Powietrznej WPŁYW PRECYZYJNEJ NAWIGACJI

Bardziej szczegółowo

SILESIA. Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! Lataj z Katowic! do Grecji Fly from Katowice! to Greece 4 (12) 2007

SILESIA. Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! Lataj z Katowic! do Grecji Fly from Katowice! to Greece 4 (12) 2007 SILESIA 4 (12) 2007 Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Katowice International Airport Magazine Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! www.katowice-airport.com Lataj z Katowic!

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1860 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1860 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1860 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

Bardziej szczegółowo

REJESTR STATKÓW 2015

REJESTR STATKÓW 2015 REJESTR STATKÓW 201 REGISTER OF SHIPS 201 CENTRALA: Head Office: al. 80-41 gen. GDAŃSK Józefa Hallera 12, 80-41 Gdańsk, Poland Telefax: (+48) 8 34 03 92, 8 34 03 94 Telefon: Telephone: e-mail: (+48) 8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE UL. MARSZAŁKOWSKA 111 00-102 WARSZAWA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before

Bardziej szczegółowo

Contents. ATTENTION! All telephone numbers shoud be preceded by +48 when calling from abroad. HOW TO GET TO WARSAW?

Contents. ATTENTION! All telephone numbers shoud be preceded by +48 when calling from abroad. HOW TO GET TO WARSAW? Warsaw in short Contents photo: PZ Studio HOW TO GET TO WARSAW? 2 HOW TO TRAVEL AROUND WARSAW? 3 TOURIST INFORMATION 7 PRACTICAL INFORMATION 8 ACCOMMODATION 16 TOURIST ATTRACTIONS 19 Music halls, theatres,

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Niebo bez granic

Newsletter. Niebo bez granic Nr 17 listopad 2005 s Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Niebo bez granic 5 Siemens i NATO 5 Nowa sieć dla Centertela

Bardziej szczegółowo

Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. By courier (free of charge)

Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. By courier (free of charge) Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. DKV customer number: Please mark with a cross: By courier (free of charge) Pick-up (free of charge) Important

Bardziej szczegółowo

Hear from. Attend Coaltrans Poland to: good opportunity to meet and develop relationships. Tomasz Tomczykiewicz Secretary of State Ministry of Economy

Hear from. Attend Coaltrans Poland to: good opportunity to meet and develop relationships. Tomasz Tomczykiewicz Secretary of State Ministry of Economy Hear from Tomasz Tomczykiewicz Secretary of State Ministry of Economy Jarosław Zagórowski Chairman of the Board, Jastrzębska Spółka Węglowa SA Attend Coaltrans Poland to: Joanna Strzelec Łobodzińska Polish-English-Russian

Bardziej szczegółowo