EPLL - ŁÓDŹ/Lublinek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EPLL - ŁÓDŹ/Lublinek"

Transkrypt

1 AIP POLSKA AD 2 EPLL-1 EPLL AD 2.1 EPLL AD 2.2 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLL - ŁÓDŹ/Lublinek DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP - współrzędne WGS-84 i lokalizacja ARP - WGS-84 coordinates and site at AD 2. Odległość, kierunek od miasta Direction and distance from city 3. Wzniesienie lotniska/temperatura odniesienia Elevation/Reference temperature 4. Undulacja geoidy w miejscu pomiaru wzniesienia lotniska/geoid undulation at the AD ELEV PSN 5. Deklinacja magnetyczna i jej roczna poprawka MAG VAR/Annual change 6. Zarządzający lotniskiem, adres, telefon, faks, teleks, AFS AD Administration, address, telephone, telefax, telex, AFS N E Linia centralna RWY, 600 m od THR 25./Centre line of RWY, 600 m from THR km (3.2 NM). BRG 045 GEO. 185 m C. 34 m 5 E (2008) +5 E Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Spółka z o.o./łódź Wladyslaw Reymont Airport Ltd. Adres pocztowy:/postal address: Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Spółka z o.o. ul. Generała Stanisława Maczka Łódź Adres telegraficzny:/telegraphic address: AFTN - EPLLZTZX Faks/Fax Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) IFR/VFR 8. Uwagi/Remarks Telefony:/Telephone numbers: TWR (faks/fax) Dyżurny Portu/Airport Duty Officer kom./mobile Centrala/Operator Handling MET (faks/fax) AD 2 EPLL 2.3 GODZINY PRACY OPERATIONAL HOURS 1. Zarządzający lotniskiem/ad Administration MON - FRI: ) Dyżurny Portu: patrz NOTAM/Airport Duty Officer: see NOTAM 2. Służby celne i paszportowe Customs and immigration H24 3. Służby medyczne i sanitarne/health and sanitation 4. Służba Informacji Lotniczej/AIS 5. Biuro Odpraw Załóg/ATS Reporting Office (ARO) 6. Biuro Meteorologiczne/MET Office H24 7. Służby ruchu lotniczego/ats Patrz:/See: NOTAM 8. Tankowanie/Fuelling Patrz:/See: NOTAM 2) 9. Obsługa/Handling Patrz:/See: NOTAM 10. Ochrona/Security H Odladzanie/De-icing Patrz:/See: NOTAM 12. Uwagi/Remarks 1) - W czasie letnim: -1 HR/During summer time: -1 HR 2) - Zamówienia:/Orders: Petrolot Sp. z o.o. telefaks/telefax: POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ Zmiana AIRAC nr JAN 2009 POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AIRAC Amendment No. 080

2 AD 2 EPLL-2 AIP POLSKA EPLL AD Środki załadowcze Cargo-handling facilities SŁUŻBY I URZĄDZENIA HANDLINGOWE HANDLING SERVICES AND FACILITIES 2. Rodzaje paliwa i oleju Fuel/oil types 3. Urządzenia do tankowania/pojemność Fuelling facilities/capacity 4. Urządzenia do odladzania/de-icing facilities Nummela, Elephant My 5. Możliwość hangarowania dla przylatujących statków powietrznych Hangar space for visiting aircraft 6. Urządzenia naprawcze dla przylatujących statków powietrznych Repair facilities for visiting aircraft 7. Uwagi/Remarks NIL EPLL AD 2.5 OBSŁUGA PASAŻERSKA PASSENGER FACILITIES 1. Hotele Hotels 2. Restauracje Restaurants 3. Środki transportu Transportation 4. Pomoc medyczna Medical facilities 5. Usługi bankowe i pocztowe Bank and Post Office 6. Informacja turystyczna Tourist Office 7. Uwagi/Remarks NIL EPLL AD 2.6 RATOWNICTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES 1. Kategoria lotniska w zakresie ochrony przeciwpożarowej /Aerodrome category for fire fighting 2. Wyposażenie ratownicze Rescue equipment wózki bagażowe (2t)/cargo trucks (2t) - 7, przyczepy do wózków bagażowych (1,5t)/trailers for trucks (1.5t) - 14, taśmociągi bagażowe/band conveyors - 3, wózek platformowy/high truck Rodzaje paliwa:/fuel grades: Jet A-1, AVGAS 100LL. 2. Rodzaje oleju:/oil grades: Dystrybutor stacjonarny, długość węża 20 m (AVGAS 100LL) - 1, autocysterna L (Jet A-1) - 1. Stationary fuel dispenser, hose length 20 m (AVGAS 100LL) - 1, tank truck of L capacity (Jet A-1) - 1. Hotele w mieście. Hotels in the city. Restauracja i bufet w porcie lotniczym, restauracje w mieście. Restaurant and cafeteria at the airport, restaurants in the city. Autobusy miejskie, taksówki, wypożyczalnie samochodów. Municipal bus, taxi, car hire. Pierwsza pomoc w porcie lotniczym, szpitale w mieście. First aid at the airport, hospitals in the city. Bankomat w porcie lotniczym, urzędy pocztowe w mieście. Cash dispenser at the airport, post offices in the city. W porcie lotniczym. At the airport. Kategoria VII. Category VII. 3. Możliwości usuwania uszkodzonych statków powietrznych Capability for removal of disabled aircraft 4. Uwagi/Remarks NIL EPLL AD 2.7 Sprzęt ratownictwa technicznego i medycznego. Technical and medical rescue equipment. UŻYTKOWANIE LOTNISKA - URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING 1. Rodzaj(e) urządzeń do oczyszczania Type(s) of clearing equipment pług lotniskowy 6 m/road snow plough 6 m - 3, pług lotniskowy 4 m/road snow plough 4 m - 3, oczyszczarka lotniskowa/runway sweeper - 6, wirnikowy pług odśnieżny/rotary snow plough - 1, rozsiewalnik/spreader - 2, opryskiwacz/sprayer - 2. RWY 07/25, TWY A, płyta postojowa nr 1, TWY C, płyta postojowa nr 2, TWY B. RWY 07/25, TWY A, apron No. 1, TWY C, apron No. 2, TWY B. 2. Kolejność oczyszczania Clearance priorities 3. Uwagi/Remarks Warunki śniegowe i oblodzenie podawane w SNOWTAM. Ice and snow conditions promulgated in SNOWTAM. 15 JAN 2009 Zmiana AIRAC nr 080 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ AIRAC Amendment No. 080 POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

3 AIP POLSKA AD 2 EPLL-3 EPLL AD 2.8 PŁYTY, DROGI KOŁOWANIA, PUNKTY SPRAWDZANIA URZĄDZEŃ POKŁADOWYCH APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA 1. Nawierzchnia i nośność płyty Apron surface and strength 2. Szerokość dróg kołowania, nawierzchnia i nośność/taxiways width, surface and strength 3. Punkt sprawdzania wysokościomierzy ACL and elevation Płyta postojowa nr 1/Apron No. 1: asfaltobeton/conc/asph, PCN 62/R/B/X/T Płyta postojowa nr 2/Apron No. 2: beton/conc, PCN 58/R/B/W/T TWY A : 23 m, asfalt/asph, PCN 48/F/B/X/T TWY B : 12 m, asfalt/asph, nośność nieznana/strength unknown TWY C : 23 m, beton/conc, PCN 58/R/B/W/T 4. Punkty sprawdzania VOR/INS/VOR/INS checkpoints INS - Patrz/see AD 2 EPLL Uwagi/Remarks NIL EPLL AD 2.9 Płyta przeddworcowa nr 1/Terminal Apron No. 1, wysokość/elev. 186 m AMSL. Płyta przeddworcowa nr 2/Terminal Apron No. 2, wysokość/elev. 184 m AMSL. PROWADZENIE NAZIEMNE, SYSTEM STEROWANIA ORAZ OZNAKOWANIE SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS 1. Znaki identyfikacyjne miejsc postojowych, linie prowadzenia po drogach kołowania oraz wizualne systemy dokowania/parkowania na miejscach postojowych statków powietrznych Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands 2. Oznakowanie i światła dróg startowych i dróg kołowania RWY and TWY markings and lights 3. Poprzeczki zatrzymania/stop bars TWY A, B, C 4. Uwagi/Remarks NIL EPLL AD 2.10 RWY/Strefa RWY/Area affected PRZESZKODY LOTNISKOWE AERODROME OBSTACLES W strefach podejścia i startu In approach/tkof areas Rodzaj przeszkody Wysokość (M, AGL/AMSL) Oznakowanie/Oświetlenie Obstacle type Elevation (M, AGL/AMSL) Markings/LGT 1. System prowadzenia na TWY:/Taxiing guidance system: Znaki poziome i pionowe./markings and signs. 2. Wizualne oznaczenie położenia:/visual aids to location: Pozioma numeracja miejsc postojowych./horizontal numbers of aircraft stands. 3. Urządzenia sygnalizacji naziemnej:/indicators and ground signalling devices: RWY: progu, osi, stałej odległości, oznaczenia RWY, krawędziowe, strefy przyziemienia/threshold, centre line, fixed distance, RWY designators, edge, touchdown zone. TWY A : osi, krawędziowe, miejsca oczekiwania, stanowisk postojowych/centre line, edge, taxi holding position, aircraft stands. TWY B : osi, krawędziowe, miejsca oczekiwania/centre line, edge, taxi holding position. TWY C : osi, krawędziowe, miejsca oczekiwania, stanowisk postojowych/centre line, edge, taxi holding position, aircraft stands. Współrzędne geograficzne Coordinates Rodzaj przeszkody Wysokość (M, AGL/AMSL) Oznakowanie/Oświetlenie Obstacle type Elevation (M, AGL/AMSL) Markings/LGT W kręgu nadlotniskowym i na lotnisku In circling area and at AD Współrzędne geograficzne Coordinates.. Uwagi/Remarks Oznakowanie i oświetlenie przeszkód/obstruction marking and lighting: Przeszkody poza strefami podejścia i startu wyposażone w oznakowanie dzienne i światła przeszkodowe./obstacles outside approach and take-off areas are equipped with day marking and obstacle lights. EPLL AD 2.11 OSŁONA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED 1. Biuro MET/Associated MET Office Regionalna Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna Łódź-Lublinek. Regional Hydrological and Meteorological Station Łódź-Lublinek. 2. Godziny pracy/zastępcze biuro MET Hours of service/met Office outside hours H24 3. Biuro odpowiedzialne za przygotowanie depesz TAF/Okres ważności Office responsible for TAF preparation/period of validity 4. Rodzaje prognoz lotniskowych/przerwy między prognozami/trend forecast/interval of issuance 5. Odprawy przedstartowe Briefing/consultation provided 6. Dokumentacja i stosowane języki Flight documentation/language(s) used Centralne Biuro Prognoz Lotniczych Warszawa-Okęcie. Central Meteorological Forecast Office Warszawa-Okęcie. 9 HR NIL Konsultacje osobiste./personal consultations. Telefon/Phone: METAR, TAF, AIRMET, SIGMET, mapy/charts. Pl, En POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ Zmiana AIRAC nr MAR 2009 POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AIRAC Amendment No. 082

4 AD 2 EPLL-4 AIP POLSKA 7. Mapy i inne informacje dostępne przy odprawie SWH, SWM, SWL Charts and other information available for briefing Wiatr/temperatura:/Wind/temperature: FL 50, FL 100, FL 180, FL 240, FL 300, FL 340, or consultation FL 390, FL 450, FL 530. Informacje radarowe/radar data, Zdjęcia satelitarne/satellite images, System Identyfikacji Wyładowań Atmosferycznych PERUN/PERUN Lighting Detection System. 8. Dodatkowy sprzęt zapewniający dostępność informacji/ Faks, Internet. Fax, Internet. Supplementary equipment available for providing information 9. Organy ATS do których dostarczana jest informacja TWR MET/ATS units provided with MET information 10. Informacje dodatkowe (przerwy w działaniu służb itd.)/additional information (limitation of service), etc. EPLL AD 2.12 Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR 07L 1) 25R 1) CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNA DROGI STARTOWEJ RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS Kierunek geograficzny/ magnetyczny TRUE&MAG BRG 071 GEO 066 MAG 251 GEO 246 MAG Wymiary RWY (M) Dimensions of RWY (M) 2500 x x 45 RVR tylko na żądanie TWR/RVR at the request of TWR only. Regionalna Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna:/Regional Hydrological and Meteorological Station: Telefon/Phone: Faks/Fax: Centralne Biuro Prognoz Lotniczych:/Central Meteorological Forecast Office: Telefon/Phone: Faks/Fax: Klasyfikacja nośności nawierzchni/nawierzchnia RWY i SWY/Strength (PCN) and surface of RWY and SWY asfaltobeton/conc/asph PCN 48/F/B/X/T asfaltobeton/conc/asph PCN 48/F/B/X/T Współrzędne THR (WGS-84)/Undulacja geoidy progu (M) THR coordinates (WGS-84)/THR geoid undulation (M) N E N E 33.8 Poziom progu i najwyższy punkt strefy przyziemienia dla podejścia precyzyjnego/thr elevation and highest elevation of TDZ of precision APP RWY (M) 07R 2) 071 GEO 066 MAG 700 x 175 Trawiasta/Grass 25L 2) 251 GEO 246 MAG Uwagi/Remarks: Kalibracja sczepności/runway Friction Calibration: Kalibracja sczepności mierzona SFH przy prędkości 65 km/h, na mokrej nawierzchni przy 1 mm wody. Runway Friction Calibration measured with SFH at a speed of 65 km/h on wet surface with water layer 1 mm deep. Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR 07L 1) 25R 1) 07R 2) 25L 2) Uwagi/Remarks: Nachylenie RWY i SWY Slope of RWY-SWY Wymiary SWY (M) SWY dimensions (M) Wymiary CWY (M) CWY dimensions (M) Wymiary pasa drogi startowej (M) Strip dimensions (M) 60 x x x x x x Strefa wolna od przeszkód/ofz Brak danych. Data not available. 1) - Brak malowania na drodze startowej oznaczeń lewy, prawy ( L, R )./No left ( L ) and right ( R ) letters are painted on the RWY. 2) - Oznaczenia drogi startowej podane w kolumnie 1 nie są wymalowane na drogach startowych, gdyż są to trawiaste drogi startowe./rwy designations mentioned in column 1 are not painted on the RWYs since these are grass RWYs. EPLL AD 2.13 DEKLAROWANE DŁUGOŚCI DECLARED DISTANCES RWY TORA (M) TODA (M) ASDA (M) LDA (M) 07L 1) R 1) Uwagi/Remarks: 1) - Brak malowania na drodze startowej oznaczeń lewy ( L ), prawy ( R )./No left ( L ) and right ( R ) letters are painted on the RWY. 12 MAR 2009 Zmiana AIRAC nr 082 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ AIRAC Amendment No. 082 POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

5 AIP POLSKA AD 2 EPLL-5 EPLL AD 2.14 Oznaczenie RWY/ RWY designator 07L 1) 25R 1) Oznaczenie RWY RWY designator 07L 1) 25R 1) Uwagi/Remarks: ŚWIATŁA PODEJŚCIA I DROGI STARTOWEJ APPROACH AND RUNWAY LIGHTING Typy świateł podejścia, długość, intensywność/ APCH LGT type, LEN INTST Uproszczony system podejścia krzyż z osią o długości 420 m i poprzeczką w odległości 300 m od THR. Simplified approach lighting system cross with axis length 420 m and bar 300 m from THR. Uproszczony system podejścia krzyż z osią o długości 420 m i poprzeczką w odległości 290 m od THR. Simplified approach lighting system cross with axis length 420 m and bar 290 m from THR. Światła linii centralnej RWY, długość, odstępy, kolor, intensywność/rwy centre line LGT, length, spacing, colour, INTST Kolor świateł progu, poprzeczka WBAR/ THR LGT colour, WBAR LGT zagłębione/inset, zielone/green, LGT naziemne/elevated, zielone/green, THR światła błyskowe/thr flashing lights. LIH - trzy stopnie/three stages Światła krawędziowe RWY, długość, odstępy, kolor, intensywność/rwy edge LGT, LEN, spacing colour intensity 2500 m, 60 m, FM m, białe/white FM m, żółte/yellow 2500 m, 60 m, FM m, białe/white FM m, żółte/yellow Wizualne systemy podejścia/ VASIS (MEHT) PAPI PAPI 3 w odległości 360 m od THR 07 po lewej stronie RWY. PAPI 3 distance 360 m from THR 07, left side of RWY. trzy stopnie/three stages - 30%, 50%, 100% Kolor świateł końcowych RWY, WBAR/RWY end LGT colour, WBAR LGT naziemne/elevated, czerwone/red, LGT zagłębione/inset, czerwone/red, Strefa przyziemienia długość świateł/ TDZ, LGT LEN Światła SWY, długość (M), kolor/swy LGT, LEN (M), colour 1) - Brak malowania na drodze startowej oznaczeń lewy ( L ), prawy ( R )./No left ( L ) and right ( R ) letters are painted on the RWY. EPLL AD 2.15 INNE ŚWIATŁA, ZASILANIE REZERWOWE OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY 1. Lokalizacja, charakterystyka oraz godziny pracy latarni lotniskowej/latarni identyfikacyjnej ABN/IBN location, characteristics and hours of operation 2. Lokalizacja i oświetlenie wskaźnika kierunku lądowania i anemometru LDI location and LGT Anemometer location and LGT 3. Światła krawędziowe i światła osi dróg kołowania TWY edge and centre line lighting Tak. Patrz mapa AD 2 EPLL Yes. See chart AD 2 EPLL TWYs: A, B, C - światła krawędziowe - LIH, trzy stopnie intensywności. TWYs: A, B, C - edge lights - LIH, three stages of intensity. 4. Zasilanie rezerwowe włącznie z czasem przełączania Secondary power supply including switch-over Zasilanie rezerwowe zgodne z wymaganiami ICAO. Secondary power supply conforms with ICAO requirements. time 5. Uwagi/Remarks NIL EPLL AD 2.16 LĄDOWISKO ŚMIGŁOWCÓW HELICOPTER LANDING AREA Uwagi/Remarks: Procedury dla śmigłowców/helicopter procedures. Patrz punkt: EPLL AD /See point: EPLL AD POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ Zmiana nr FEB 2009 POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY Amendment No. 089

6 AD 2 EPLL-6 AIP POLSKA EPLL AD 2.17 PRZESTRZEŃ ATS ATS AIRSPACE 1. Oznaczenie przestrzeni powietrznej oraz współrzędne geograficzne jej granic bocznych CTR ŁÓDŹ/Lublinek Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the following points: (WGS-84) Airspace designation and geographical coordinates of its lateral limits (WGS-84) 1) N E 2) N E 3) N E 4) N E 5) N E 6) N E 7) N E 1) N E 2. Granice pionowe/vertical limits GND m (1804 ft) AMSL 3. Klasyfikacja przestrzeni powietrznej Airspace classification C 4. Znak wywoławczy oraz język(i) używane przez Łódź WIEŻA/Łódź TOWER organ ATS/ATS unit call sign, language(s) Pl, En 5. Bezwzględna wysokość przejściowa Transition altitude 2000 m (6500 ft) AMSL 6. Uwagi/Remarks NIL EPLL AD 2.18 URZĄDZENIA ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ ATS ATS COMMUNICATION FACILITIES Opis służby Service designation TOWER EPLL AD 2.19 Znak wywoławczy Call sign Łódź WIEŻA Łódź TOWER Częstotliwość (MHz) Frequency (MHz) URZĄDZENIA RADIONAWIGACYJNE RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS Rodzaj pomocy, kat. ILS/MLS Znak (deklinacja dla VOR/ILS/MLS) rozpoznawczy Type of aid, CAT of ILS/MLS (VOR/ILS/MLS: declination) ID Częstotliwość Frequency VOR/DME LDZ MHz H24 ILS LLZ LOD MHz H24 ILS GP MHz H24 DME LOD MHz H24 Godziny pracy Hours of operation Godziny pracy Hours of operation Patrz NOTAM. See NOTAM. Uwagi Remarks Współrzędne posadowienia anteny nadawczej (WGS-84) Position of transmitting antenna coordinates (WGS-84) N E N E N E N E Uwagi Remarks - DME LDZ CH71X. ELEV 240 m AMSL. CAT I RWY , 0.18 km FM THR 07. GP km N FM RCL km FM THR 25 along RWY RCL, RDH = m. DME LOD CH42X. ELEV 188 m AMSL. 12 FEB 2009 Zmiana nr 089 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ Amendment No. 089 POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

7 AIP POLSKA EPLL AD 2.20 PRZEPISY I PROCEDURY LOKALNE Samoloty o kodzie odniesienia C i wyższym mogą poruszać się po płytach postojowych nr 1 i 2 wyłącznie zgodnie z instrukcjami podawanymi przez koordynatora ruchu naziemnego. EPLL AD 2.21 NIL EPLL AD 2.22 PROCEDURY OGRANICZENIA HAŁASU PROCEDURY LOTU EPLL AD PROCEDURY DLA LOTÓW VFR Doloty i odloty VFR (patrz AD 2 EPLL 7-2-1) do/z lotniska ŁÓDŹ/Lublinek odbywają się po następujących trasach: Trasa VFR nr 1: punkt ALPHA N E (Nowy Adamów) - punkt NOVEMBER N E (żwirowisko) - lotnisko ŁÓDŹ/Lublinek. Trasa VFR nr 2: punkt PAPA N E (Przyrownica) - punkt NOVEMBER N E (żwirowisko) - lotnisko ŁÓDŹ/Lublinek. Trasa VFR nr 3: punkt KILO N E (południowa strona miejscowości Koluszki) - punkt SIERRA N E (stawy) - lotnisko ŁÓDŹ/Lublinek Przy dolotach wykonywanych do wysokości 550 m AMSL po trasach wymienionych powyżej punktami nawiązania łączności z TWR EPLL są punkty: SIERRA, KILO, ALPHA, PAPA. Dodatkowo punktem nawiązania łączności z TWR EPLL jest punkt OSCAR. SIERRA KILO ALPHA PAPA OSCAR N E (stawy) N E (południowa strona miejscowości Koluszki) N E (Nowy Adamów) N E (Przyrownica) N E (Sosnowiec) Wysokości lotów na trasach wymienionych w punkcie są przydzielane przez właściwy organ kontroli ruchu lotniczego Przy dużym nasileniu ruchu lotniczego statek powietrzny wykonujący lot VFR może otrzymać, w razie konieczności, polecenie oczekiwania nad jednym z punktów: NOVEMBER N E (żwirowisko) kurs 090 /270 - zakręty w lewo; SIERRA N E (stawy) kurs 090 /270 - zakręty w prawo. EPLL AD PROCEDURY DLA ŚMIGŁOWCÓW Śmigłowce wykonujące podejście według wskazań przyrządów (IFR) lub podejście z widocznością (VFR) na lotnisko ŁÓDŹ/Lublinek wykonują lądowanie na drodze startowej będącej aktualnie w użyciu jako samoloty kategorii A zgodnie z dokumentem ICAO Doc 8168 Operacje Statków Powietrznych tom II, część I, dział 4, rozdział 1, punkt Po lądowaniu następuje kołowanie/podlot na płytę postojową lub stanowisko postojowe portu lotniczego lub Wojskowych Zakładów Lotniczych. EPLL AD 2.23 INFORMACJE DODATKOWE Lotnisko ŁÓDŹ/Lublinek zostało certyfikowane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Certyfikat nr PL-003/EPLL/2007). Pierwsza para lamp krawędziowych drogi startowej przy THR 07 jest typu zagłębionego, w celu ułatwienia statkom powietrznym zawracania. Nośność nawierzchni poboczy na odcinku 75 m od THR 07 jest taka sama jak drogi startowej. AD 2 EPLL-7 EPLL AD 2.20 LOCAL REGULATIONS AND PROCEDURES Aircraft of reference code C and higher may operate on the aprons No. 1 and 2 only in accordance with the marshaller s instructions. EPLL AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES NIL EPLL AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES EPLL AD PROCEDURES FOR VFR FLIGHTS VFR arrivals and departures (see AD 2 EPLL 7-2-1) to/from ŁÓDŹ/Lublinek aerodrome are conducted along the following VFR routes: VFR route No 1: point ALPHA N E (Nowy Adamów) - point NOVEMBER N E (gravel heap) - ŁÓDŹ/ Lublinek aerodrome. VFR route No 2: point PAPA N E (Przyrownica) - point NOVEMBER N E (gravel heap) - ŁÓDŹ/ Lublinek aerodrome. VFR route No 3: point KILO N E (southern side of Koluszki town) - point SIERRA N E (ponds) - ŁÓDŹ/Lublinek aerodrome During arrivals up to 550 m AMSL along routes mentioned hereabove communication with the EPLL TWR shall be established at the following points: SIERRA, KILO, ALPHA, PAPA. Additional point of establishing communication with the EPLL TWR is OSCAR. SIERRA N E (ponds) KILO N E (southern side of Koluszki town) ALPHA N E (Nowy Adamów) PAPA N E (Przyrownica) OSCAR N E (Sosnowiec) Heights of flights along routes listed in point above are assigned for each flight by an appropriate air traffic control unit In case of congestion of air traffic, aircraft conducting VFR flight may be also instructed to hold at one of the following points: NOVEMBER N E (gravel heap) heading 090 /270 - left turns; SIERRA N E (ponds) heading 090 /270 - right turns. EPLL AD PROCEDURES FOR HELICOPTERS Helicopters conducting an IFR or VFR approach to ŁÓDŹ/Lublinek aerodrome perform landing on the runway in use as Category A aeroplans in accordance with ICAO Doc 8168 Aircraft Operations, Vol. II, Part I, Section 4, Chapter 1, point After landing taxiing/air taxiing is conducted to an apron or aircraft stand of the airport or the aviation military works. EPLL AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION ŁÓDŹ/Lublinek aerodrome has been certified by the President of Civil Aviation Office of Poland (Certificate No. PL-003/EPLL/2007). The first pair of the edge lights next to THR 07 is of inset type to facilitate a backtrack manoeuvre. The strength of the runway shoulders on the first 75 m from THR 07 is the same as the strength of the runway. POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ Zmiana AIRAC nr JAN 2009 POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AIRAC Amendment No. 080

8 AD 2 EPLL-8 AIP POLSKA EPLL AD 2.24 MAPY DOTYCZĄCE LOTNISKA EPLL AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME Mapa Lotniska - ICAO AD 2 EPLL Mapa Przeszkód Lotniskowych - ICAO Typ A RWY 07/25 Mapy Standardowych Odlotów Instrumentalnych (SID)- ICAO RWY 07 AD 2 EPLL RWY 25 AD 2 EPLL Mapa Obszaru Kontrolowanego Lotniska - ICAO Trasy dolotowe i tranzytowe TMA ŁÓDŹ AD 2 EPLL Mapy Instrumentalnych Podejść - ICAO ILS/DME or LLZ RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLL VOR/DME RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLL Trasy dolotowe i odlotowe VFR AD 2 EPLL Aerodrome Chart - ICAO AD 2 EPLL Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A RWY 07/25 Standard Departure Chart Instrument (SID) - ICAO RWY 07 AD 2 EPLL RWY 25 AD 2 EPLL Area Chart - ICAO Arrival and transit routes TMA ŁÓDŹ AD 2 EPLL Instrument Approach Charts - ICAO ILS/DME or LLZ RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLL VOR/DME RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLL VFR Arrival and Departure Routes AD 2 EPLL JAN 2009 Zmiana AIRAC nr 080 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ AIRAC Amendment No. 080 POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza

EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza AIP VFR POLAND VFR_AD 4 EPGI 1-1 AIRAC effective date 31 MAY 2012 EPGI AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza EPGI AD 4.2 DANE

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPNT 1-1. 2. Odległość, kierunek od miasta Direction and distance from city

AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPNT 1-1. 2. Odległość, kierunek od miasta Direction and distance from city AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPNT 1-1 AIRAC effective date 08 MAR 2012 EPNT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPNT - NOWY TARG EPNT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA AIP POLSKA 1. AD RADOM (EPRA) DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP współrzędne WGS84 i lokalizacja ARP WGS84 coordinates and site at AD 2.

Bardziej szczegółowo

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. AD 2 STALOWA WOLA/Turbia (EPST) DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP współrzędne WGS84 i lokalizacja ARP WGS84 coordinates and site at

Bardziej szczegółowo

DANE DO SUPLEMENTU AIP

DANE DO SUPLEMENTU AIP DANE DO SUPLEMENTU AIP Obowiązuje: od 30-04-2015 PLANOWANE PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU do 31-10-2015 EST POZNAN LAWICA Na terenie lotniska będą prowadzone prace polegające na renowacji nawierzchni, budowie

Bardziej szczegółowo

EPSC - SZCZECIN/Goleniów

EPSC - SZCZECIN/Goleniów AIP POLSKA AD 2 EPSC-1 EPSC AD 2.1 EPSC AD 2.2 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSC - SZCZECIN/Goleniów DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRZ 1-1 AIRAC effective date 12 NOV 2015 EPRZ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRZ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPLL - ŁÓDŹ - LUBLINEK

EPLL - ŁÓDŹ - LUBLINEK AIP POLSKA AD 2 EPLL 1-1 EPLL AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLL - ŁÓDŹ - LUBLINEK EPLL AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPWR - WROCŁAW/Strachowice

EPWR - WROCŁAW/Strachowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPWR 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPWR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPWR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPSY - OLSZTYN/Mazury

EPSY - OLSZTYN/Mazury AIP POLSKA AD 2 EPSY 1-1 EPSY AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSY - OLSZTYN/Mazury cc EPSY AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

1. AD KATOWICE/Muchowiec (EPKM)

1. AD KATOWICE/Muchowiec (EPKM) AIP POLSKA 1. AD KATOWICE/Muchowiec (EPKM) DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP współrzędne WGS84 i lokalizacja ARP WGS84 coordinates and

Bardziej szczegółowo

SUP 18/15 (AD 2 EPPO)

SUP 18/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPSC - SZCZECIN/Goleniów

EPSC - SZCZECIN/Goleniów AIP POLSKA AD 2 EPSC 1-1 EPSC AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSC - SZCZECIN/Goleniów EPSC AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPGD 1-1 AIRAC effective date 20 AUG 2015 EPGD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPGD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPOD - DAJTKI k/olsztyna

EPOD - DAJTKI k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 08 JAN 2015 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP POLSKA AD 2 EPZG 1-1 11 DEC 2014 EPZG AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost EPZG AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Zarządzający:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Zarządzający: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKR 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPZG 1-1 AIRAC effective date 11 DEC 2014 EPZG AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPZG AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPRZ 1-1 EPRZ AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRZ - RZESZÓW/Jasionka EPRZ AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPKK 1-1 13 NOV 2014 EPKK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKK - KRAKÓW/Balice EPKK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo

EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPBY 1-1 AIRAC effective date 08 JAN 2015 EPBY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPBY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPKK 1-1 13 NOV 2014 EPKK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKK - KRAKÓW/Balice EPKK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

EPWA - Chopina w Warszawie

EPWA - Chopina w Warszawie AIP POLSKA AD 2 EPWA 1-1 EPWA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPWA - Chopina w Warszawie EPWA AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPGD 1-1 AIRAC effective date 18 AUG 2016 EPGD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPGD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKT 1-1 AIRAC effective date 28 MAY 2015 EPKT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 08 DEC 2016 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE

EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE AIP POLSKA AD 2 EPWA 1-1 03 APR 2014 EPWA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE EPWA AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPRZ 1-1 08 JAN 2015 EPRZ AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRZ - RZESZÓW/Jasionka EPRZ AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPRZ 1-1 08 JAN 2015 EPRZ AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRZ - RZESZÓW/Jasionka EPRZ AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date EPLB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLB - LUBLIN

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date EPLB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLB - LUBLIN AIP POLSKA AD 2 EPLB 1-1 28 MAY 2015 EPLB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLB - LUBLIN EPLB AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPMO - WARSZAWA/MODLIN

EPMO - WARSZAWA/MODLIN AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPMO 1-1 AIRAC effective date 23 JUL 2015 EPMO AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPMO AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPKK - KRAKÓW/Balice

EPKK - KRAKÓW/Balice AIP POLSKA AD 2 EPKK-1 EPKK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKK - KRAKÓW/Balice EPKK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Dyżurny Operacyjny Portu:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Dyżurny Operacyjny Portu: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPLB 1-1 AIRAC effective date 28 MAY 2015 EPLB AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPLB AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPKK 1-1 EPKK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKK - KRAKÓW/Balice EPKK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date EPRA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date EPRA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AIP POLSKA AD 2 EPRA 1-1 10 DEC 2015 EPRA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRA - RADOM/Sadków EPRA AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

EPWR - WROCŁAW/Strachowice

EPWR - WROCŁAW/Strachowice AIP POLSKA AD 2 EPWR 1-1 30 MAY 2013 EPWR AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPWR - WROCŁAW/Strachowice EPWR AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo

EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo AIP POLSKA AD 2 EPBY 1-1 28 MAY 2015 EPBY AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo EPBY AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Telefony:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Telefony: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKK 1-1 AIRAC effective date 25 JUN 2015 EPKK AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKK AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPBC - WARSZAWA-BABICE

EPBC - WARSZAWA-BABICE AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPBC 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPBC AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPBC AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks TWR: +48-61-847-2337 (telefaks)

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks TWR: +48-61-847-2337 (telefaks) AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPPO 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPPO AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPPO AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPKT - Katowice - Pyrzowice

EPKT - Katowice - Pyrzowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKT 1-1 AIRAC effective date 18 AUG 2016 EPKT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPPO - POZNAŃ/Ławica

EPPO - POZNAŃ/Ławica AIP POLSKA AD 2 EPPO 1-1 24 JUL 2014 EPPO AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPPO - POZNAŃ/Ławica cc EPPO AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 SUPLEMENT NR../12 (ENR) Obowiązuje od 12-05-15 Obowiązuje do 12-07-15 1. ZAWARTOŚĆ SUPLEMENTU SUPPLEMENT No../12 (ENR) Effective from 12-05-15 Effective to 12-07-15

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPKK 1-1 03 APR 2014 EPKK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKK - KRAKÓW/Balice EPKK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE

EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE AIP POLSKA AD 2 EPWA 1-1 03 APR 2014 EPWA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE EPWA AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice AIP POLSKA AD 2 EPKT 1-1 EPKT AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKT - KATOWICE/Pyrzowice EPKT AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

SUP 17/15 (AD 2 EPBY)

SUP 17/15 (AD 2 EPBY) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AIP POLSKA AD 2 EPGD 1-1 EPGD AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy cc EPGD AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

SUP 03/13 (AD 2 EPKT)

SUP 03/13 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu okresowej kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych NAV i VAN funkcjonujących na

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2012/2013WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

EPMO - WARSZAWA/Modlin

EPMO - WARSZAWA/Modlin AIP POLSKA AD 2 EPMO 1-1 23 JUL 2015 EPMO AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMO - WARSZAWA/Modlin EPMO AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Telefony:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Telefony: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKK 1-1 AIRAC effective date 18 AUG 2016 EPKK AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKK AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2011/2012WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA KONOPNICA

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA KONOPNICA Dondziak Wiesław 98-313 Konopnica ul.kasztanowa7/2 INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA KONOPNICA Konopnica 07.03.2013r. Strona 1 z 10 DANE OPERACYJNO-TECHNICZNE 1.1.Punkt odniesienia lądowiska: środek lądowiska

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPRZ 1-1 18 AUG 2016 EPRZ AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRZ - Rzeszów - Jasionka EPRZ AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA GEN 3.2-1 08 JAN 2015 GEN 3.2 MAPY LOTNICZE AERONAUTICAL CHARTS 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYDAWANIE MAP LOTNICZYCH Mapy lotnicze na potrzeby żeglugi powietrznej w FIR WARSZAWA wydaje Polska

Bardziej szczegółowo

EPBY - Bydgoszcz - Szwederowo

EPBY - Bydgoszcz - Szwederowo AIP POLSKA AD 2 EPBY 1-1 21 JUL 2016 EPBY AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPBY - Bydgoszcz - Szwederowo EPBY AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBY ŁĄCZNOŚCI COMMUNICATION SERVICES

SŁUŻBY ŁĄCZNOŚCI COMMUNICATION SERVICES AIP POLSKA GEN 3.4-1 18 OCT 2012 GEN 3.4 SŁUŻBY ŁĄCZNOŚCI COMMUNICATION SERVICES 1. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE 1. RESPONSIBLE AUTHORITIES Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest odpowiedzialna za zarządzanie

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE

EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPWA 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPWA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPWA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

NAWIGACJA GNSS MAPY PROCEDUR RNAV GNSS. Warszawa, 2015 r.

NAWIGACJA GNSS MAPY PROCEDUR RNAV GNSS. Warszawa, 2015 r. NAWIGACJA GNSS MAPY PROCEDUR RNAV GNSS Warszawa, 2015 r. PROCEDURY RNAV GNSS Procedury podejścia RNAV GNSS do minimów LNAV dla większości lotnisk kontrolowanych zostały wdrożone operacyjnie zgodnie z cyklem

Bardziej szczegółowo

EPMO - WARSZAWA/Modlin

EPMO - WARSZAWA/Modlin AIP POLSKA AD 2 EPMO 1-1 12 NOV 2015 EPMO AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMO - WARSZAWA/Modlin EPMO AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

SUP 06/15 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI

AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA RUDNIKI CZĘSTOCHOWA 02.01.2007 ROK 1. Dane operacyjno techniczne: 1.1. Punkt odniesienia środek lądowiska ARP 262 m AMSL. 1.2. Współrzędne geograficzne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA

INSTRUKCJA OPERACYJNA Marius Olech ul. Jantarowa 5 80-341 Gdańsk (nazwa zarządzającego lądowiskiem) ZATWIERDZAM... (Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego) INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA GOŁUBIE Gdańsk maj 2012 KARTA UZGODNIEŃ

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES

SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES AIP POLSKA GEN 3.5-1 28 MAY 2015 GEN 3.5 SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA 1. RESPONSIBLE SERVICE 1.1 Służba meteorologiczna dla potrzeb lotnictwa cywilnego jest zapewniana

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. INSTRUKCJA OPERACYJNA Innego miejsca do startów i lądowań statków powietrznych MILEWO GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI

STRONA TYTUŁOWA. INSTRUKCJA OPERACYJNA Innego miejsca do startów i lądowań statków powietrznych MILEWO GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI STRONA TYTUŁOWA INSTRUKCJA OPERACYJNA Innego miejsca do startów i lądowań statków powietrznych MILEWO GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 2 ARKUSZ ZMIAN I POPRAWEK NUMER ZMIANY ZMIANA

Bardziej szczegółowo

SUP 01/12 (AD 2 EPKT)

SUP 01/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

LOKALNE PROCEDURY EPWA

LOKALNE PROCEDURY EPWA LOKALNE PROCEDURY EPWA Procedury odlotu/przylotu SID 29 33 15 11 Kierunek Odlotu BAMSO 5G 4K 5D 4A E/NE EVINA 6G 3K 5D 4A S/SW LOLSI 6G 4K 6D 5A W OLILA 5G 4K 5D 5A N/NW SOXER 6G 4K 6D 5A W XIMBA 6G 3K

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA GOTARTOWICE k/rybnika - EPRG

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA GOTARTOWICE k/rybnika - EPRG 2.4.1. Utrzymanie nawierzchni sztucznych NIE DOTYCZY 2.4.2. Utrzymanie systemu odwadniania BRAK 2.5. Usuwanie unieruchomionych statków powietrznych Usuwanie statków powietrznych do 5700 kg. (MTOW) 2.6.

Bardziej szczegółowo

SUP 09/12 (AD 2 EPKT)

SUP 09/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

NAWIGACJA GNSS PROCEDURY. Warszawa, MARZEC 2013 r.

NAWIGACJA GNSS PROCEDURY. Warszawa, MARZEC 2013 r. NAWIGACJA GNSS PROCEDURY Warszawa, MARZEC 2013 r. PROCEDURY NPA RNAV GNSS Wdrożenie nieprecyzyjnych procedur podejścia do lądowania RNAV (GNSS), planowane zgodnie z cyklem AIRAC w dniu 04.04.2013, obejmuje:

Bardziej szczegółowo

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej.

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej. Załącznik nr 6 Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej Spis treści 1.1. Przepisy niniejszego załącznika stosuje się do

Bardziej szczegółowo

Podział Przestrzeni Powietrznej

Podział Przestrzeni Powietrznej SZKOLENIE TEORETYCZNE KANDYDATÓW NA UCZNIÓW PILOTOW ( Teoretyczny Kurs Szybowcowy TKS ) Podział Przestrzeni Powietrznej Aeroklub Bielsko-Bialski Przemysław Ochal 1. Stosowane dokumenty Aneks 11 ICAO do

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Odpowiedzialność

Rozdział 3 Odpowiedzialność ZAŁĄCZNIK Nr 61 Modele latające oraz bezzałogowebezzałogowe statki powietrzne o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25150 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu wzrokuwidoczności

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE MIL AIP POLAND MIL AD 1.1-1 10 DEC 2015 MIL AD 1.1 DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE 1. UDZIELANIE ZEZWOLEŃ NA LĄDO-

Bardziej szczegółowo

EPWR - Wrocław - Strachowice

EPWR - Wrocław - Strachowice AIP POLSKA AD 2 EPWR 1-1 18 AUG 2016 EPWR AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPWR - Wrocław - Strachowice cc EPWR AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

NAWIGACJA OBSZAROWA ORAZ OSIĄGI SYSTEMÓW GNSS/EGNOS JAKO PODSTAWA DO POPRAWY POZYCJONOWANIA, SEPARACJI ORAZ WZROSTU POJEMNOŚCI LOTNISKA

NAWIGACJA OBSZAROWA ORAZ OSIĄGI SYSTEMÓW GNSS/EGNOS JAKO PODSTAWA DO POPRAWY POZYCJONOWANIA, SEPARACJI ORAZ WZROSTU POJEMNOŚCI LOTNISKA Krzysztof Banaszek Polska Agencja Żeglugi Powietrznej NAWIGACJA OBSZAROWA ORAZ OSIĄGI SYSTEMÓW GNSS/EGNOS JAKO PODSTAWA DO POPRAWY POZYCJONOWANIA, SEPARACJI ORAZ WZROSTU POJEMNOŚCI LOTNISKA Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Wrocław/Starachowice, TMA Poznań:

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Wrocław/Starachowice, TMA Poznań: Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Wrocław/Starachowice, TMA Poznań: Wprowadzenie rejonu kontrolowanego węzła lotnisk TMA Poznań Zmiana nazwy obecnej przestrzeni TMA Poznań na TMA Poznań

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ Rejony Ograniczeń Lotów podczas Szczytu NATO Podstawa prawna do wprowadzenia Rejonów Ograniczeń Lotów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10"N 015 25'38"E 3. 54 04'52"N 017 02'01"E

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10N 015 25'38E 3. 54 04'52N 017 02'01E OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA Egz. Nr 2 INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA KRĘPA k/słupska - EPSR WOJEWÓDZTWO: POMORSKIE POWIAT: SŁUPSK GMINA: SŁUPSK Strona 1 / 23 Spis treści STRONA Spis treści 2 Karta uzgodnień i karta podpisów 3-4 Tabela

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date

AIP VFR POLAND AIRAC effective date AIP VFR POLAND VFR GEN 2.1-1 17 SEP 2015 VFR GEN 2.1 SYSTEM MIAR, ZNAKI REJESTRACYJNE STATKÓW POWIETRZNYCH, DNI ŚWIĄTECZNE ORAZ SKRÓTY STOSOWANE W AIP VFR MEASURING SYSTEM, AIRCRAFT MARKINGS, HOLIDAYS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA GRĄDY. Rozdział I DANE TECHNICZNO OPERACYJNE LĄDOWISKA - (EPGY)

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA GRĄDY. Rozdział I DANE TECHNICZNO OPERACYJNE LĄDOWISKA - (EPGY) Rozdział I DANE TECHNICZNO OPERACYJNE LĄDOWISKA - (EPGY) 1. POŁOŻENIE I PRZEZNACZENIE LĄDOWISKA: Lądowisko Grądy położone jest pod TSA 02 sektor D, którego granice pionowe wynoszą od GND do FL660. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Dziennik Ustaw Nr 106 8969 Poz. 678 678 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Na podstawie art. 119 ust.

Bardziej szczegółowo

ZASADA LOKALNA EPPO-1

ZASADA LOKALNA EPPO-1 ZASADA LOKALNA EPPO-1 Procedury dla Operacji w Porze Nocy na Lotnisku Poznań Ławica (poza godzinami pracy Koordynatora Rozkładów Lotów) I. Wprowadzenie. 1. Niniejszy dokument określa procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.4-1 VFR ENR 1.4 PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES 1. WSTĘP 1. INTRODUCTION 1.1 Procedury nastawiania wysokościomierza stosowane w FIR WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE

EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPWA 1-1 AIRAC effective date 18 AUG 2016 EPWA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPWA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 Charakterystyka ogólna istniejących portów lotniczych

ZAŁĄCZNIK 1 Charakterystyka ogólna istniejących portów lotniczych 1. Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina Warszawa-Okęcie 8 Fryderyka Chopina Warszawa-Okęcie Kod IATA WAW Kod ICAO EPWA Położenie 52 09'56.70"N, 20 58'01.64"E WGS 84 ARP - skrzyżowanie dróg startowych 10

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT ZMIANY GRANIC CTR/TMA Łódź/Lublinek

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT ZMIANY GRANIC CTR/TMA Łódź/Lublinek KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT ZMIANY GRANIC CTR/TMA Łódź/Lublinek 1. CEL Celem przedmiotowej zmiany jest dostosowanie przestrzeni kontrolowanej w rejonie lotniska Łódź/Lublinek pod kątem wprowadzenia nowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA KROSNO EPKR WOJEWÓDZTWO: PODKARPACKIE POWIAT: KROSNO GMINA: KROSNO Zmiana Nr 3 Wydanie z dnia -07-01 Strona 1 z 19 Karta uzgodnień POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ UZGADNIA

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Szczecin Goleniów

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Szczecin Goleniów Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Szczecin Goleniów Zmiana granic CTR Szczecin 53 45'57''N 014 54'46''E 53 33'42''N 015 11'42''E Dalej łuk o promieniu 11km i środku w punkcie 53 29'30''N

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo