EPSC - SZCZECIN/Goleniów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EPSC - SZCZECIN/Goleniów"

Transkrypt

1 AIP POLSKA AD 2 EPSC-1 EPSC AD 2.1 EPSC AD 2.2 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSC - SZCZECIN/Goleniów DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP - współrzędne WGS-84 i lokalizacja ARP - WGS-84 coordinates and site at AD 2. Odległość, kierunek od miasta Direction and distance from city 3. Wzniesienie lotniska/temperatura odniesienia Elevation/Reference temperature 4. Undulacja geoidy w miejscu pomiaru wzniesienia lotniska/geoid undulation at the AD ELEV PSN 5. Deklinacja magnetyczna i jej roczna poprawka MAG VAR/Annual change 6. Zarządzający lotniskiem, adres, telefon, faks, teleks, AFS AD Administration, address, telephone, telefax, telex, AFS 7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) N E Geometryczny środek RWY./Geometrical centre of the RWY. 45 km (23 NM) BRG 235 GEO 47.0 m 22.8 C (JUL) 35 m 3 E (2009) +7 E Port Lotniczy SZCZECIN/Goleniów Spółka z o.o. SZCZECIN/Goleniów Airport Ltd. Adres pocztowy:/postal address: Port Lotniczy SZCZECIN/Goleniów Spółka z o.o. Glewice Goleniów Skr. pocztowa 195 Adres telegraficzny:/telegraphic address: AFS - EPSCYDYX Telefony:/Telephone numbers: Centrala/Operator IFR/VFR 8. Uwagi/Remarks Telefony/Telephone numbers: EPSC AD 2.3 GODZINY PRACY OPERATIONAL HOURS 1. Zarządzający lotniskiem/ad Administration UTC 1) 2. Służby celne i paszportowe Customs and immigration 3. Służby medyczne i sanitarne Health and sanitation TWR faks/fax ARO faks/fax MET faks/fax UTC 1) 4. Służba Informacji Lotniczej/AIS 2) UTC 1) 5. Biuro Odpraw Załóg/ATS Reporting Office (ARO) UTC 1) 6. Biuro Meteorologiczne/MET Office H24 7. Służby ruchu lotniczego/ats H24 8. Tankowanie/Fuelling UTC 1) 9. Obsługa/Handling UTC 1) 10. Ochrona/Security H Odladzanie/De-icing UTC 1) Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w godz LMT na terenie portu, H24 - w ramach Lotniskowej Straży Pożarnej./Air Rescue BTN LMT in the airport area, provided by Airport s Fire Brigade H24. POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ Zmiana AIRAC nr SEP 2009 POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AIRAC Amendment No. 089

2 AD 2 EPSC-2 AIP POLSKA 12. Uwagi/Remarks 1) - W okresie obowiązywania czasu letniego: -1 HR (patrz GEN 2.1)./During summer period: -1 HR (see GEN 2.1). - W zakresie usług świadczonych przez Biuro Odpraw Załóg./In the scope of services provided by ARO. Praca lotniska poza podanymi godzinami, po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządzającym./aerodrome opening beyond the given hours after prior consultation with the AD administration. Poza godzinami pracy wszystkie plany lotów i depesze z nimi związane powinny być wysyłane do biur ARO EPGD, EPPO, EPWA, EPWR. Patrz GEN 2.7./Beyond operational hours all FPLs and associated messages should be sent to ARO offices in EPGD, EPPO, EPWA, EPWR. See GEN 2.7. EPSC AD Środki załadowcze Cargo-handling facilities 2. Rodzaje paliwa i oleju Fuel/oil types SŁUŻBY I URZĄDZENIA HANDLINGOWE HANDLING SERVICES AND FACILITIES 3. Urządzenia do tankowania/pojemność Fuelling facilities/capacity 4. Urządzenia do odladzania De-icing facilities 5. Możliwość hangarowania dla przylatujących statków powietrznych Hangar space for visiting aircraft 6. Urządzenia naprawcze dla przylatujących statków powietrznych/ Repair facilities for visiting aircraft 7. Uwagi/Remarks EPSC AD 2.5 UŁATWIENIA DLA PASAŻERÓW PASSENGER FACILITIES 1. Hotele Hotels 2. Restauracje Restaurants 3. Środki transportu Transportation 4. Pomoc medyczna Medical facilities 5. Usługi bankowe i pocztowe Bank and Post Office Podnośniki bagażowe/lift trucks (2 t i/and 5 t), wózki bagażowe z przyczepami/cargo trucks with trailers, taśmociąg bagażowy/cargo conveyor belt. 1. Rodzaje paliwa:/fuel grades: Jet A-1, AVGAS 100LL 1) 2. Rodzaje oleju:/oil grades: Jet A-1: 1 cysterna o pojemności L/Jet A-1: 1 tank truck capacity of L, AVGAS 100LL: 1 cysterna o pojemności 8400 L/AVGAS 100LL: tank truck capacity of 8400 L. 2) Kiitokori Dostępne, po uzgodnieniu. Available, after consultation. Drobne naprawy przedstartowe. Minor pre-flight repairs. 1) - Warunki płatności za paliwo:/fuel payment conditions: Akceptowane są następujące formy płatności:/the following forms of payment are accepted: a) karty płatnicze/credit cards: VISA, EUROCARD/MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, b) karty paliwowe/fuel carnets: AIR BP, UNIVERSAL WEATHER AND AVIATION, AVCARD/OASIS, MULTISERVICE, AIR ROUTING, WORLD FUEL SERVICES Ltd. Przedpłata:/Prepayment: Kontakt telefoniczny:/telephone contact: Telefon:/Phone: lub/or Faks:/Fax: 6. Informacja turystyczna/tourist Office UTC 1) lub/or Zamówienia na paliwo Jet A-1, adres telegraficzny: POLLOT - Warszawa lub SITA: WAWNPLO./Orders for Jet A-1 fuel at telegraphic address: POLLOT - Warszawa or SITA: WAWNPLO. 2) - Zamówienia na adres: PETROLOT, filia Szczecin, telefaks: , SITA: WAWMPLO./Order at address: PETROLOT, Szczecin division, telefax: , SITA: WAWMPLO. Hotel na lotnisku. Hotele w Goleniowie (7 km) i w Szczecinie (45 km). Hotel at the aerodrome. Hotels in Goleniów (7 km) and Szczecin (45 km). Bufety w porcie i hotelu, restauracja w Goleniowie. Buffets at the airport and in the hotel, restaurant in Goleniów. Autobus PLL LOT, taksówki, wypożyczalnie samochodów, PKS, pociąg z Goleniowa. LOT Polish Airlines shuttle bus, taxi, car rentals, coach, train from Goleniów. Pogotowie i szpital w Goleniowie. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe na terenie portu. First aid and hospital in Goleniów. Air Rescue in the airport area. Poczta/Post Office: UTC 1). Bankomat/Cash dispenser: UTC 1). 24 SEP 2009 Zmiana AIRAC nr 089 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ AIRAC Amendment No. 089 POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

3 AIP POLSKA AD 2 EPSC-3 7. Uwagi/Remarks 1) - W okresie obowiązywania czasu letniego: -1 HR (patrz GEN 2.1)/During summer period: -1 HR (see GEN 2.1) Możliwość przygotowania cateringu pokładowego po uzgodnieniu. Catering available after consultation. EPSC AD 2.6 SŁUŻBA RATOWNICZA I PRZECIWPOŻAROWA RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES 1. Kategoria lotniska w zakresie ochrony przeciwpożarowej/aerodrome category for fire Kategoria 7, na żądanie kategoria 9./Category 7, category 9 on request. fighting 2. Wyposażenie ratownicze Rescue equipment Sprzęt hydrauliczny typu Holmatro - 2 zestawy./holmatro - type hydraulic equipment - 2 sets./sprzęt medyczny dla 30-tu poszkodowanych./medical equipment for 30 injured persons. 3. Możliwości usuwania uszkodzonych statków powietrznych/capability Tak (do 15 t MTOW). for removal of disabled air- Yes (up to 15 t MTOW). craft 4. Uwagi/Remarks Lotniskowa służba ratowniczo-gaśnicza: patrz EPSC AD 2.3.3/Rescue and fire fighting service: see EPSC AD W okresach zmniejszonej aktywności ruchowej, kat. przeciwpożarowa lotniska może być obniżona do poziomu najwyższej kategorii statku powietrznego, który zgodnie z planem będzie wykorzystywał lotnisko w danym okresie./during lower traffic intensity, AD cat. for fire fighting may be reduced to the highest cat. of the aircraft which is anticipated to use the aerodrome in a given period. EPSC AD 2.7 SEZONOWA DOSTĘPNOŚĆ LOTNISKA I OCZYSZCZANIE SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING 1. Rodzaj(e) urządzeń do oczyszczania Type(s) of clearing equipment pług lotniskowy/runway snow plough - 4, pług drogowy/road snow plough - 4, oczyszczarka ciężka/heavy sweeper - 4, oczyszczarka lekka/light sweeper - 2, rozsiewalnik/spreader - 2, opryskiwacz/sprayer Kolejność oczyszczania Clearance priorities Patrz rozdział AD 1.2, punkt 2.9. See chapter AD 1.2, point Uwagi/Remarks Warunki śniegowe i oblodzenie podawane w SNOWTAM. Ice and snow conditions promulgated by SNOWTAM. EPSC AD 2.8 PŁYTY POSTOJOWE, DROGI KOŁOWANIA I PUNKTY KONTROLI WSKAZAŃ PRZYRZĄDÓW POKŁADOWYCH APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA 1. Nawierzchnia i nośność płyty Apron surface and strength 2. Szerokość drogi kołowania, nawierzchnia i nośność Taxiway width, surface and strength 3. Punkt sprawdzania wysokościomierzy ACL and elevation 4. Punkty sprawdzania VOR/INS VOR/INS checkpoints 5. Uwagi/Remarks Płyta/Apron 1: asfalt/asphalt, PCN 59 F/B/X/T, Płyta/Apron 2: beton/concrete, PCN 60 R/B/X/T, Plyta/Apron 3: beton/concrete, PCN 60 R/B/X/T, Płyta/Apron 4: beton/concrete, PCN 61 R/B/X/T. TWY A1, A2, A3 : 14 m, asfalt/asphalt, PCN 59/F/B/X/T, TWY B : zamknięta dla ruchu lotniczego/closed for air traffic, TWY C : 23 m, asfalt/asphalt, PCN 59/F/B/X/T, TWY D : 12 m, asfalt/asphalt, PCN 59/F/B/X/T, TWY E : 12 m, asfalt/asphalt, PCN 59/F/B/X/T, TWY F : 14 m, asfalt/asphalt, PCN 59/F/B/X/T, TWY G : 8 m, asfalt/asphalt, brak danych/data not available. Płyta przeddworcowa, wzniesienie 37 m 1). Terminal apron, elevation 37 m 1). INS 1) 1) - Patrz AD 2 EPSC /See AD 2 EPSC EPSC AD 2.9 SYSTEM KIEROWANIA RUCHEM NAZIEMNYM I OZNAKOWANIE SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS 1. Znaki identyfikacyjne miejsc postojowych, linie 1. System prowadzenia na TWY:/Taxiing guidance system: prowadzenia po drogach kołowania oraz wizualne System oznakowania pionowego - znaki informacyjne dla wszystkich dróg kołowania, systemy dokowania/parkowania na miejscach postojowych statków powietrznych signs for all taxiways, runway and aprons - illuminated. drogi startowej oraz płyt postojowych - podświetlone./taxi guidance signs - information Use of aircraft ID signs, TWY guide lines and visual 2. Wizualne oznaczenie położenia:/visual aids to location: docking/parking guidance system of aircraft 7 oznakowanych stanowisk postojowych na płycie postojowej 1. stands 7 marked aircraft stands at apron Urządzenia sygnalizacji naziemnej:/indicators and ground signalling devices: POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ Zmiana AIRAC nr JAN 2010 POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AIRAC Amendment No. 093

4 AD 2 EPSC-4 AIP POLSKA 2. Oznakowanie i światła dróg startowych i dróg kołowania RWY and TWY markings and lights 3. Poprzeczki zatrzymania Stop bars 4. Uwagi/Remarks EPSC AD 2.10 RWY/Strefa RWY/Area affected PRZESZKODY LOTNISKOWE AERODROME OBSTACLES W strefach podejścia i startu In approach/tkof areas Rodzaj przeszkody Wysokość Oznakowanie/Oświetlenie Obstacle type Elevation Markings/LGT Oznakowanie dzienne/marking aids: 1. RWY: progu/threshold - krawędziowe/edge. 2. TWY: osi/centre line stanowisk postojowych na płycie postojowej 1./7 aircraft stands at apron 1. Poziome poprzeczki zatrzymania na TWY C, D, E, F, 60 m NE od krawędzi TWY./ Horizontal stop bars on TWYs C, D, E, F, 60 m NE from TWYs edges. Współrzędne geograficzne Coordinates Rodzaj przeszkody Wysokość Oznakowanie/Oświetlenie Obstacle type Elevation Markings/LGT W kręgu nadlotniskowym i na lotnisku In circling area and at AD Współrzędne geograficzne Coordinates Patrz/See AD 2 EPSC Patrz/See AD 2 EPSC Uwagi/Remarks Oznakowanie i oświetlenie przeszkód./obstacle marking and lighting: Przeszkody poza strefami podejścia i startu wyposażone w światła przeszkodowe według wymogów ICAO./Obstacle outside approach and take-off areas equipped with obstacle lighting according to ICAO requirements. EPSC AD 2.11 ZAPEWNIANE INFORMACJE METEOROLOGICZNE METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED 1. Biuro MET/Associated MET Office Lotniskowa Stacja Meteorologiczna Szczecin-Goleniów. Aeronautical Meteorological Station Szczecin-Goleniów. 2. Godziny pracy/zastępcze biuro MET Hours of service/met Office outside hours H24 3. Biuro odpowiedzialne za przygotowanie depesz TAF/Okres ważności Office responsible for TAF preparation/period of validity 4. Rodzaje prognoz lotniskowych/przerwy między prognozami Trend forecast/interval of issuance 5. Odprawy przedstartowe Briefing/consultation provided 6. Dokumentacja i stosowane języki Flight documentation/language(s) used 7. Mapy i inne informacje dostępne przy odprawie Charts and other information available for briefing or consultation 8. Dodatkowy sprzęt zapewniający dostępność informacji Supplementary equipment available for providing information 9. Organy ATS do których dostarczana jest informacja MET/ATS units provided with MET information 10. Informacje dodatkowe (przerwy w działaniu służb itd.) Additional information (limitation of service, etc.) Centralne Biuro Prognoz Lotniczych Warszawa-Okęcie. Warszawa-Okęcie Central Aeronautical Forecasting Office. 9 HR Konsultacje osobiste./personal consultation. Telefon/Phone: METAR, TAF, AIRMET, SIGMET, mapy/charts. Pl, En SWH, SWM, SWL Wiatr/temperatura:/Wind/temperature: FL 50, FL 100, FL 180, FL 240, FL 300, FL 340, FL 390, FL 450, FL 530. Informacje radarowe/radar data, Zdjęcia satelitarne/satellite images, System Identyfikacji Wyładowań Atmosferycznych PERUN/PERUN Lighting Detection System. Telefon, faks, internet. Phone, fax, internet. TWR Lotniskowa Stacja Meteorologiczna:/Aeronautical Meteorological Station: Telefon:/Phone: Faks:/Fax: Centralne Biuro Prognoz Lotniczych Warszawa-Okęcie/Warszawa-Okęcie Central Aeronautical Forecasting Office: Tel./Phone: Faks/Fax: JAN 2010 Zmiana AIRAC nr 093 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ AIRAC Amendment No. 093 POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

5 AIP POLSKA AD 2 EPSC-5 EPSC AD 2.12 Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR Uwagi/Remarks Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNA DROGI STARTOWEJ RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS Kierunek geograficzny/magnetyczny/true&mag BRG 131 GEO 128 MAG 311 GEO 308 MAG Nachylenie RWY i SWY/Slope of RWY-SWY Patrz/See AD 2 EPSC Patrz/See AD 2 EPSC Wymiary RWY (M) Dimensions of RWY (M) 2500 x 60 Wymiary SWY (M) SWY dimensions (M) Klasyfikacja nośności nawierzchni/nawierzchnia RWY i SWY / Strength (PCN) and surface of RWY and SWY asfaltobeton/conc/asph PCN 59/F/A/X/T Wymiary CWY (M) CWY dimensions (M) Współrzędne THR (WGS - 84)/Undulacja geoidy (M)/THR coordinates (WGS - 84)/Geoid undulation (M) N E N E 35.1 Wymiary pasa drogi startowej (M) Strip dimensions (M) x x 300 Poziom progu i najwyższy punkt strefy przyziemienia dla podejścia precyzyjnego (M)/THR elevation and highest elevation of TDZ of precision APP RWY (M) Strefa wolna od przeszkód OFZ Patrz/See AD 2 EPSC Patrz/See AD 2 EPSC Uwagi/Remarks Kalibracja sczepności:/friction calibration: Kalibracja sczepności mierzona urządzeniem GRT przy prędkości 65 km/h, na mokrej nawierzchni przy 1 mm wody./runway Friction Calibration measured with GRT at a speed of 65 km/h on wet surface with water layer 1 mm deep. EPSC AD 2.13 DEKLAROWANE DŁUGOŚCI DECLARED DISTANCES RWY TORA (M) TODA (M) ASDA (M) LDA (M) Uwagi/Remarks EPSC AD 2.14 Oznaczenie RWY RWY designator ŚWIATŁA PODEJŚCIA I DROGI STARTOWEJ APPROACH AND RUNWAY LIGHTING Typy świateł podejścia, długość, intensywność APCH LGT type, LEN, INTST Kolor świateł progu, poprzeczka WBAR THR LGT colour, WBAR Wizualne systemy podejścia/ VASIS (MEHT) PAPI Strefa przyziemienia długość świateł TDZ, LGT LEN Uproszczony świetlny system THR: zielone/green PAPI 3, 315 m FM THR 13. podejścia z osią na długości 420 m, poprzeczka w odległości 300 m od THR Simplified approach lighting system with axis 420 m long, bar 300 m from THR 13. Świetlny system podejścia precyzyjnego kat. I, układ krzyż ; Precision approach lighting system cross cat. I system; 900 m, THR: zielone/green 31 Światła błyskowe na długości 900 m od THR 31. Flashing lights up to 900 m from THR 31. LIH - trzy stopnie/three stages POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ Zmiana AIRAC nr MAR 2009 POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AIRAC Amendment No. 082

6 AD 2 EPSC-6 AIP POLSKA Oznaczenie RWY RWY designator Światła linii centralnej RWY, długość, odstępy, kolor, intensywność/rwy centre line LGT, LEN, spacing, colour, INTST Światła krawędziowe RWY, Światła końcowe RWY, kolor długość, odstępy, kolor,intensywność/rwy edge LGT, RWY end LGT, colour WBAR poprzeczki WBAR/ LEN, spacing, colour, INTST Światła SWY, długość (M), kolor/swy LGT, LEN (M), colour m, 60 m, FM m białe/white, czerwone/red 13 FM m żółte/yellow, 31 Uwagi/Remarks EPSC AD m, 60 m, FM m białe/white, FM m żółte/yellow, czerwone/red Patrz kolumna 6 dla RWY 13 oraz RWY 31: Nieoświetlona linia przerywana, biała: 2400/30/20 (m) See column 6 for RWY 13 and RWY 31: Unlighted dashed line, white: 2400/30/20 (m) INNE ŚWIATŁA, ZASILANIE REZERWOWE OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY 1. Lokalizacja, charakterystyka oraz godziny pracy latarni lotniskowej/latarni identyfikacyjnej ABN/IBN location, characteristics and hours of operation 2. Lokalizacja i oświetlenie wskaźnika kierunku lądowania i anemometru LDI location and LGT Anemometer location and LGT 3. Światła krawędziowe dróg kołowania i światła linii centralnych dróg kołowania TWY edge and centre line lighting 4. Zasilanie rezerwowe włącznie z czasem przełączania/secondary power supply including switch-over time 5. Uwagi/Remarks EPSC AD 2.15 INNE ŚWIATŁA, ZASILANIE REZERWOWE OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY 1. Lokalizacja, charakterystyka oraz godziny pracy latarni lotniskowej/latarni identyfikacyjnej ABN/IBN location, characteristics and hours of operation 2. Lokalizacja i oświetlenie wskaźnika kierunku lądowania i anemometru LDI location and LGT Anemometer location and LGT 3. Światła krawędziowe dróg kołowania i światła linii centralnych dróg kołowania TWY edge and centre line lighting 4. Zasilanie rezerwowe włącznie z czasem przełączania/secondary power supply including switch-over time 5. Uwagi/Remarks EPSC AD 2.16 LĄDOWISKO ŚMIGŁOWCÓW HELICOPTER LANDING AREA Procedury dla śmigłowców: patrz punkt 22/Procedures for helicopters: see point m FM THR 13 NE i/and 200 m FM THR 31 NW Oświetlony./Lighted. 1. Krawędziowe:/Edge: A1, A2, A3, C, D, E, F - LIM - trzy stopnie intensywności/three stages of intensity. TWY B - brak świateł krawędziowych/no edge lights. 2. Światła osi:/centre light lighting: Zasilanie rezerwowe zgodne z wymaganiami ICAO./10 sekund. Secondary power supply conforms with ICAO requirements./10 seconds. 200 m FM THR 13 NE i/and 200 m FM THR 31 NW Oświetlony./Lighted. 1. Krawędziowe:/Edge: A1, A2, A3, C, D, E, F - LIM - trzy stopnie intensywności/three stages of intensity. TWY B - brak świateł krawędziowych/no edge lights. 2. Światła osi:/centre light lighting: Zasilanie rezerwowe zgodne z wymaganiami ICAO./10 sekund. Secondary power supply conforms with ICAO requirements./10 seconds. 12 MAR 2009 Zmiana AIRAC nr 082 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ AIRAC Amendment No. 082 POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

7 AIP POLSKA AD 2 EPSC-7 EPSC AD 2.17 PRZESTRZEŃ SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE 1. Oznaczenie przestrzeni powietrznej oraz współrzędne geograficzne jej granic bocznych (WGS-84) Airspace designation and geographical coordinates (WGS-84) of its lateral limits 2. Granice pionowe/vertical limits GND m (1650 ft) AMSL 3. Klasyfikacja przestrzeni powietrznej/airspace classification C 4. Znak wywoławczy oraz język(i) używane przez organ ATS ATS unit call sign, language(s) CTR SZCZECIN/Goleniów Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the following points: 1) N E 2) N E Łuk o promieniu 11 km i środku w punkcie:/the arc of 11 km radius centred at point: N E 3) N E 4) N E 5) N E 1) N E SZCZECIN WIEŻA/SZCZECIN TOWER Pl, En 5. Bezwzględna wysokość przejściowa/transition altitude 2000 m (6500 ft) AMSL 6. Uwagi/Remarks EPSC AD 2.18 Opis służby Service designation TWR EPSC AD 2.19 Rodzaj pomocy, kat. ILS/MLS (deklinacja dla VOR/ILS/MLS) Type of aid, CAT of ILS/MLS (VOR/ILS/MLS: declination) URZĄDZENIA ŁĄCZNOŚCI SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES COMMUNICATION FACILITIES Znak wywoławczy/call sign SZCZECIN WIEŻA SZCZECIN TOWER Częstotliwość (MHz)/ Frequency (MHz) RADIOWE POMOCE NAWIGACYJNE I LĄDOWANIA RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS Znak rozpoznawczy/ ID Częstotliwo ść/frequency Godziny pracy/ Hours of operation Uwagi/Remarks H24 Godziny pracy Współrzędne posadowienia Hours of operation Position of transmitting antenna anteny nadawczej (WGS-84)/ coordinates (WGS-84) NDB OL 397 khz H N E ILS LLZ SZC MHz H N E ILS GP MHz H N E DME SZC - H N E Uwagi Remarks Deklarowany zasięg operacyjny:/ Designated operational range: 82 NM, 600 m CAT I RWY 31 Deklarowany zasięg operacyjny:/ Designated operational range: 18 NM, 600 m GP 3, RDH = 15 m Deklarowany zasięg operacyjny:/ Designated operational range: 10 NM, 450 m DME SZC CH42X ELEV 60 m AMSL Deklarowane pokrycie operacyjne:/ Designated operational coverage: 18 NM, 600 m POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ Zmiana AIRAC nr APR 2010 POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AIRAC Amendment No. 096

8 AD 2 EPSC-8 EPSC AD 2.20 LOKALNE PRZEPISY RUCHU EPSC AD PRZEPISY I PROCEDURY ATC TWY B - niedostępna dla ruchu lotniczego. Połączenie TWY C z TWY A1 - zamknięte. EPSC AD 2.21 PROCEDURY OGRANICZENIA HAŁASU EPSC AD 2.22 PROCEDURY LOTU EPSC AD PROCEDURY DLA LOTÓW IFR Kontroler TWR może wydać zezwolenie na wykonanie podejścia ILS/DME z or LLZ z RWY 31 statkowi powietrznemu znajdującemu się w strefie oczekiwania nieudanego podejścia (NDB CHO) z wysokości 760 m AMSL bez konieczności wznoszenia na IF do 850 m AMSL. Dla przylotów z punktów BINKA oraz BODLA podejście ILS/DME z or LLZ z RWY 31 jest dostępne wyłącznie pod warunkiem wykonania dolotu odpowiednio: BINKA-MASUN-NDB CHO lub BODLA-DOSAL- NDB CHO. EPSC AD PROCEDURY DLA LOTÓW VFR Przy dużym natężeniu ruchu lotniczego statek powietrzny wykonujący lot VFR może otrzymać, w razie potrzeby, polecenie oczekiwania nad jednym z wyznaczonych punktów: NOVEMBER N E (kościół w Krzywicach), SIERRA N E (stawy na wschód od miasta Goleniów). Doloty i odloty do/z lotniska SZCZECIN/Goleniów mogą odbywać się przez następujące punkty VFR: ROMEO N E (miejscowość OLCHOWO) INDIA E E (miejscowość ŁOZIENICA) EPSC AD PROCEDURY DLA ŚMIGŁOWCÓW Śmigłowce wykonujące podejście według wskazań przyrządów (IFR) lub podejście z widocznością (VFR) na lotnisko SZCZECIN/Goleniów wykonują lądowanie na drodze startowej będącej aktualnie w użyciu jako samoloty kategorii A zgodnie z dokumentem ICAO, Doc 8168 Procedury Służb Żeglugi Powietrznej - Operacje Statków Powietrznych Tom II - Opracowywanie Procedur z Widocznością i Według Wskazań Przyrządów, część I, dział 4, rozdział 1, punkt Starty śmigłowców mogą odbywać się tylko z drogi startowej w użyciu. EPSC AD 2.23 INFORMACJE DODATKOWE Lotnisko SZCZECIN/Goleniów zostało certyfikowane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Certyfikat nr PL-003/EPSC/2007). EPSC AD 2.24 MAPY DOTYCZĄCE LOTNISKA Mapa lotniska - ICAO AD 2 EPSC Mapa Przeszkód Lotniskowych - ICAO Typ A RWY 13/31 AD 2 EPSC Mapy Obszaru Kontrolowanego Lotniska - ICAO Trasy dolotowe i tranzytowe TMA SZCZECIN AD 2 EPSC Mapy Instrumentalnych Podejść - ICAO ILS z or LOC z RWY 31 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSC ILS y or LOC y RWY 31 (CAT A/B) AD 2 EPSC ILS x or LOC x RWY 31 (CAT C/D) AD 2 EPSC NDB RWY 31 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSC Mapa Operacyjna do Lotów z Widocznością AD 2 EPSC AIP POLSKA EPSC AD 2.20 LOCAL TRAFFIC REGULATION EPSC AD ATC REGULATIONS AND PROCEDURES TWY B - not available for air traffic. Junction of TWY C with TWY A1 - closed. EPSC AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES EPSC AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES EPSC AD PROCEDURES FOR IFR FLIGHTS TWR controller may clear aircraft performing the missed approach holding procedure (NDB CHO) to perform the ILS/DME z or LLZ z RWY 31 approach (straight-in approach) from 760 m AMSL without having to climb at IF to 850 m AMSL. For arrivals from BINKA or BODLA, the ILS/DME z or LLZ z RWY 31 is available only if the arrival has been performed as follows: BINKA- MASUN-NDB CHO or BODLA-DOSAL-NDB CHO. EPSC AD PROCEDURES FOR VFR FLIGHTS In case of high intensity of air traffic, aircraft carrying out a VFR flight may be instructed, if necessary, to hold over one of the designated points: NOVEMBER N E (church in Krzywice town), SIERRA N E (ponds east of Goleniów town). VFR departures and arrivals to/from SZCZECIN/Goleniów aerodrome may be conducted over the following points: ROMEO N E (OLCHOWO town) INDIA E E (ŁOZIENICA town) EPSC AD PROCEDURES FOR HELICOPTERS Helicopters conducting an IFR or VFR approach to SZCZECIN/Goleniów aerodrome conduct landing on runway in use as Category A aeroplanes in accordance with ICAO, Doc 8168 Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations Vol. II - Construction of Visual and Instrument Flight Procedures, Part I, Section 4, Chapter 1, point Take-offs of helicopters may be conducted only from runway in use. EPSC AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION SZCZECIN/Goleniów aerodrome has been certified by the President of Civil Aviation Office of Poland (Certificate No. PL-003/EPSC/2007). EPSC AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME Aerodrome Chart - ICAO AD 2 EPSC Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A RWY 13/31 AD 2 EPSC Area Chart - ICAO Arrival and transit routes TMA SZCZECIN AD 2 EPSC Instrument Approach Charts - ICAO ILS z or LOC z RWY 31 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSC ILS y or LOC y RWY 31 (CAT A/B) AD 2 EPSC ILS x or LOC x RWY 31 (CAT C/D) AD 2 EPSC NDB RWY 31 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSC Visual Operation Chart AD 2 EPSC APR 2010 Zmiana AIRAC nr 096 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ AIRAC Amendment No. 096 POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza

EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza AIP VFR POLAND VFR_AD 4 EPGI 1-1 AIRAC effective date 31 MAY 2012 EPGI AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza EPGI AD 4.2 DANE

Bardziej szczegółowo

EPLL - ŁÓDŹ/Lublinek

EPLL - ŁÓDŹ/Lublinek AIP POLSKA AD 2 EPLL-1 EPLL AD 2.1 EPLL AD 2.2 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLL - ŁÓDŹ/Lublinek DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM AERODROME GEOGRAPHICAL

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPNT 1-1. 2. Odległość, kierunek od miasta Direction and distance from city

AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPNT 1-1. 2. Odległość, kierunek od miasta Direction and distance from city AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPNT 1-1 AIRAC effective date 08 MAR 2012 EPNT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPNT - NOWY TARG EPNT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA AIP POLSKA 1. AD RADOM (EPRA) DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP współrzędne WGS84 i lokalizacja ARP WGS84 coordinates and site at AD 2.

Bardziej szczegółowo

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. AD 2 STALOWA WOLA/Turbia (EPST) DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP współrzędne WGS84 i lokalizacja ARP WGS84 coordinates and site at

Bardziej szczegółowo

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRZ 1-1 AIRAC effective date 12 NOV 2015 EPRZ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRZ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPGD 1-1 AIRAC effective date 20 AUG 2015 EPGD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPGD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPSC - SZCZECIN/Goleniów

EPSC - SZCZECIN/Goleniów AIP POLSKA AD 2 EPSC 1-1 EPSC AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSC - SZCZECIN/Goleniów EPSC AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPWR - WROCŁAW/Strachowice

EPWR - WROCŁAW/Strachowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPWR 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPWR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPWR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPSY - OLSZTYN/Mazury

EPSY - OLSZTYN/Mazury AIP POLSKA AD 2 EPSY 1-1 EPSY AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSY - OLSZTYN/Mazury cc EPSY AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

1. AD KATOWICE/Muchowiec (EPKM)

1. AD KATOWICE/Muchowiec (EPKM) AIP POLSKA 1. AD KATOWICE/Muchowiec (EPKM) DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP współrzędne WGS84 i lokalizacja ARP WGS84 coordinates and

Bardziej szczegółowo

EPLL - ŁÓDŹ - LUBLINEK

EPLL - ŁÓDŹ - LUBLINEK AIP POLSKA AD 2 EPLL 1-1 EPLL AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLL - ŁÓDŹ - LUBLINEK EPLL AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE

EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE AIP POLSKA AD 2 EPWA 1-1 03 APR 2014 EPWA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE EPWA AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

EPOD - DAJTKI k/olsztyna

EPOD - DAJTKI k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 08 JAN 2015 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP POLSKA AD 2 EPZG 1-1 11 DEC 2014 EPZG AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost EPZG AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPZG 1-1 AIRAC effective date 11 DEC 2014 EPZG AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPZG AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPGD 1-1 AIRAC effective date 18 AUG 2016 EPGD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPGD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Zarządzający:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Zarządzający: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKR 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPWA - Chopina w Warszawie

EPWA - Chopina w Warszawie AIP POLSKA AD 2 EPWA 1-1 EPWA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPWA - Chopina w Warszawie EPWA AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

SUP 18/15 (AD 2 EPPO)

SUP 18/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo

EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPBY 1-1 AIRAC effective date 08 JAN 2015 EPBY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPBY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

DANE DO SUPLEMENTU AIP

DANE DO SUPLEMENTU AIP DANE DO SUPLEMENTU AIP Obowiązuje: od 30-04-2015 PLANOWANE PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU do 31-10-2015 EST POZNAN LAWICA Na terenie lotniska będą prowadzone prace polegające na renowacji nawierzchni, budowie

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPKK 1-1 13 NOV 2014 EPKK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKK - KRAKÓW/Balice EPKK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKT 1-1 AIRAC effective date 28 MAY 2015 EPKT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Telefony:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Telefony: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKK 1-1 AIRAC effective date 25 JUN 2015 EPKK AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKK AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPMO - WARSZAWA/MODLIN

EPMO - WARSZAWA/MODLIN AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPMO 1-1 AIRAC effective date 23 JUL 2015 EPMO AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPMO AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPRZ 1-1 EPRZ AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRZ - RZESZÓW/Jasionka EPRZ AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPKK 1-1 13 NOV 2014 EPKK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKK - KRAKÓW/Balice EPKK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPRZ 1-1 08 JAN 2015 EPRZ AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRZ - RZESZÓW/Jasionka EPRZ AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPRZ 1-1 08 JAN 2015 EPRZ AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRZ - RZESZÓW/Jasionka EPRZ AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

EPKK - KRAKÓW/Balice

EPKK - KRAKÓW/Balice AIP POLSKA AD 2 EPKK-1 EPKK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKK - KRAKÓW/Balice EPKK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date EPLB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLB - LUBLIN

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date EPLB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLB - LUBLIN AIP POLSKA AD 2 EPLB 1-1 28 MAY 2015 EPLB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLB - LUBLIN EPLB AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 08 DEC 2016 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks TWR: +48-61-847-2337 (telefaks)

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks TWR: +48-61-847-2337 (telefaks) AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPPO 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPPO AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPPO AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date EPRA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date EPRA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AIP POLSKA AD 2 EPRA 1-1 10 DEC 2015 EPRA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRA - RADOM/Sadków EPRA AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPKK 1-1 EPKK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKK - KRAKÓW/Balice EPKK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

TABELE JEDNOLITEGO SYSTEMU GROMADZENIA I AKTUALIZACJI DANYCH O ZASOBACH OBRONNYCH MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) WZÓR

TABELE JEDNOLITEGO SYSTEMU GROMADZENIA I AKTUALIZACJI DANYCH O ZASOBACH OBRONNYCH MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) WZÓR Załącznik nr 1 TABELE JEDNOLITEGO SYSTEMU GROMADZENIA I AKTUALIZACJI DANYCH O ZASOBACH OBRONNYCH MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) 1) Obszar transportu kolejowego: WZÓR a) charakterystyka kolejowych

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Dyżurny Operacyjny Portu:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Dyżurny Operacyjny Portu: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPLB 1-1 AIRAC effective date 28 MAY 2015 EPLB AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPLB AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 SUPLEMENT NR../12 (ENR) Obowiązuje od 12-05-15 Obowiązuje do 12-07-15 1. ZAWARTOŚĆ SUPLEMENTU SUPPLEMENT No../12 (ENR) Effective from 12-05-15 Effective to 12-07-15

Bardziej szczegółowo

EPWR - WROCŁAW/Strachowice

EPWR - WROCŁAW/Strachowice AIP POLSKA AD 2 EPWR 1-1 30 MAY 2013 EPWR AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPWR - WROCŁAW/Strachowice EPWR AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

Realizacja poszczególnych zadań wariant minimalny

Realizacja poszczególnych zadań wariant minimalny Realizacja poszczególnych zadań wariant minimalny Zmiana profili startu samolotów F16 Zmiana profili startów samolotów F-16 (stacjonujących na lotnisku wojskowym w Krzesinach) w przypadku startów w kierunku

Bardziej szczegółowo

EPPO - POZNAŃ/Ławica

EPPO - POZNAŃ/Ławica AIP POLSKA AD 2 EPPO 1-1 24 JUL 2014 EPPO AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPPO - POZNAŃ/Ławica cc EPPO AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

Wpływ implementacji systemów GNSS na lotniskach regionalnych i lokalnych na rozwój rynku samolotów GA i System Transportu Małymi Samolotami.

Wpływ implementacji systemów GNSS na lotniskach regionalnych i lokalnych na rozwój rynku samolotów GA i System Transportu Małymi Samolotami. Wpływ implementacji systemów GNSS na lotniskach regionalnych i lokalnych na rozwój rynku samolotów GA i System Transportu Małymi Samolotami. Jarosław Paszyn Samoloty.pl System Transportu Małymi Samolotami

Bardziej szczegółowo

EPKT - Katowice - Pyrzowice

EPKT - Katowice - Pyrzowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKT 1-1 AIRAC effective date 18 AUG 2016 EPKT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE

EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE AIP POLSKA AD 2 EPWA 1-1 03 APR 2014 EPWA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE EPWA AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPKK 1-1 03 APR 2014 EPKK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKK - KRAKÓW/Balice EPKK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo

EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo AIP POLSKA AD 2 EPBY 1-1 28 MAY 2015 EPBY AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo EPBY AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 03/13 (AD 2 EPKT)

SUP 03/13 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPBC - WARSZAWA-BABICE

EPBC - WARSZAWA-BABICE AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPBC 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPBC AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPBC AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Telefony:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Telefony: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKK 1-1 AIRAC effective date 18 AUG 2016 EPKK AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKK AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AIP POLSKA AD 2 EPGD 1-1 EPGD AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy cc EPGD AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 października 2013 r. Poz. 1202

Warszawa, dnia 11 października 2013 r. Poz. 1202 Warszawa, dnia 11 października 2013 r. Poz. 1202 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 października 2013 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego

Bardziej szczegółowo

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice AIP POLSKA AD 2 EPKT 1-1 EPKT AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKT - KATOWICE/Pyrzowice EPKT AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

SUP 17/15 (AD 2 EPBY)

SUP 17/15 (AD 2 EPBY) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA GEN 3.2-1 08 JAN 2015 GEN 3.2 MAPY LOTNICZE AERONAUTICAL CHARTS 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYDAWANIE MAP LOTNICZYCH Mapy lotnicze na potrzeby żeglugi powietrznej w FIR WARSZAWA wydaje Polska

Bardziej szczegółowo

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2012/2013WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2011/2012WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

EPMO - WARSZAWA/Modlin

EPMO - WARSZAWA/Modlin AIP POLSKA AD 2 EPMO 1-1 23 JUL 2015 EPMO AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMO - WARSZAWA/Modlin EPMO AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPRZ 1-1 18 AUG 2016 EPRZ AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRZ - Rzeszów - Jasionka EPRZ AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

SUP 01/12 (AD 2 EPKT)

SUP 01/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES

SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES AIP POLSKA GEN 3.5-1 28 MAY 2015 GEN 3.5 SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA 1. RESPONSIBLE SERVICE 1.1 Służba meteorologiczna dla potrzeb lotnictwa cywilnego jest zapewniana

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBY ŁĄCZNOŚCI COMMUNICATION SERVICES

SŁUŻBY ŁĄCZNOŚCI COMMUNICATION SERVICES AIP POLSKA GEN 3.4-1 18 OCT 2012 GEN 3.4 SŁUŻBY ŁĄCZNOŚCI COMMUNICATION SERVICES 1. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE 1. RESPONSIBLE AUTHORITIES Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest odpowiedzialna za zarządzanie

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10"N 015 25'38"E 3. 54 04'52"N 017 02'01"E

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10N 015 25'38E 3. 54 04'52N 017 02'01E OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

O PEWNEJ METODZIE ZWIĘKSZENIA PRZEPUSTOWOŚCI WYBRANEGO PORTU LOTNICZEGO

O PEWNEJ METODZIE ZWIĘKSZENIA PRZEPUSTOWOŚCI WYBRANEGO PORTU LOTNICZEGO Andrzej STACHLEWSKI Politechnika Warszawska Wydział Transportu ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa a.stachlewski@gmail.com O PEWNEJ METODZIE ZWIĘKSZENIA PRZEPUSTOWOŚCI WYBRANEGO PORTU LOTNICZEGO Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu okresowej kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych NAV i VAN funkcjonujących na

Bardziej szczegółowo

Credit granting services

Credit granting services Credit granting services Инфо Версия 4 URL http://dk.mercell.com/permalink/40067056.aspx Внешний ID тендера 321508-2013 Тип закупки Оповещение о результатах Тип документа Contract award Процедура приобретения

Bardziej szczegółowo

Welcome Airport Services

Welcome Airport Services reability responsibility passion Welcome Airport Services The first class handling Kim jesteśmy? WELCOME Airport Services jest agentem handlingowym świadczącym kompleksowe rozwiązania biznesowe dla przewoźników

Bardziej szczegółowo

EPBY - Bydgoszcz - Szwederowo

EPBY - Bydgoszcz - Szwederowo AIP POLSKA AD 2 EPBY 1-1 21 JUL 2016 EPBY AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPBY - Bydgoszcz - Szwederowo EPBY AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY PODZIAŁ KANAŁÓW MORSKIEGO PASMA CZĘSTOTLIWOSCI VHF i UHF

MIĘDZYNARODOWY PODZIAŁ KANAŁÓW MORSKIEGO PASMA CZĘSTOTLIWOSCI VHF i UHF MIĘDZYNARODOWY PODZIAŁ KANAŁÓW MORSKIEGO PASMA CZĘSTOTLIWOSCI VHF i UHF Nr kan Cęstotliwość (MHz) Statek Częstotliwość (MHz) Brzeg Nr kan Gzęstotliwośc (MHz) Statek Czestotliwość (MHz) Brzeg 1 16,00 160,60

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.4-1 VFR ENR 1.4 PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES 1. WSTĘP 1. INTRODUCTION 1.1 Procedury nastawiania wysokościomierza stosowane w FIR WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

SUP 06/15 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE

EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPWA 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPWA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPWA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPWR - Wrocław - Strachowice

EPWR - Wrocław - Strachowice AIP POLSKA AD 2 EPWR 1-1 18 AUG 2016 EPWR AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPWR - Wrocław - Strachowice cc EPWR AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

SUP 09/12 (AD 2 EPKT)

SUP 09/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPMO - WARSZAWA/MODLIN

EPMO - WARSZAWA/MODLIN AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPMO 1-1 AIRAC effective date 07 JAN 2016 EPMO AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPMO AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy dokument określa procedury zarządzania operacjami w porze nocy oraz dla lotów ad hoc na Lotnisku Poznań Ławica.

1. Niniejszy dokument określa procedury zarządzania operacjami w porze nocy oraz dla lotów ad hoc na Lotnisku Poznań Ławica. ZASADA LOKALNA EPPO-1 Procedury dla Operacji w Porze Nocy oraz Lotów Ad Hoc na Lotnisku Poznań Ławica (poza godzinami pracy Koordynatora Rozkładów Lotów) I. Wprowadzenie. 1. Niniejszy dokument określa

Bardziej szczegółowo

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

Koncepcja lotniska centralnego dla Polski

Koncepcja lotniska centralnego dla Polski Koncepcja lotniska centralnego dla Polski Raport cząstkowy 3 Ocena obecnych i przyszłych potrzeb w zakresie przepustowości infrastruktury lotniskowej 28 kwietnia 2010 Final Wersja Przygotowano dla: Spis

Bardziej szczegółowo

EPMO - WARSZAWA/Modlin

EPMO - WARSZAWA/Modlin AIP POLSKA AD 2 EPMO 1-1 12 NOV 2015 EPMO AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMO - WARSZAWA/Modlin EPMO AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date

AIP VFR POLAND AIRAC effective date AIP VFR POLAND VFR GEN 2.1-1 17 SEP 2015 VFR GEN 2.1 SYSTEM MIAR, ZNAKI REJESTRACYJNE STATKÓW POWIETRZNYCH, DNI ŚWIĄTECZNE ORAZ SKRÓTY STOSOWANE W AIP VFR MEASURING SYSTEM, AIRCRAFT MARKINGS, HOLIDAYS

Bardziej szczegółowo

Generator units. Инфо. Покупатель. Изменение версии Contract award. Описание. Версия 4. Дата публикации 02.08.2013 5:19

Generator units. Инфо. Покупатель. Изменение версии Contract award. Описание. Версия 4. Дата публикации 02.08.2013 5:19 Generator units Инфо Версия 4 URL http://dk.mercell.com/permalink/38309058.aspx Внешний ID тендера 259925-2013 Тип закупки Оповещение о результатах Тип документа Contract award Процедура приобретения Open

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej

Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej QUICK START GUIDE Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej Czym jest Wizualna poczta głosowa? 2 Wizualna poczta głosowa w telefonie 2 Dostęp do Wizualna

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI SIECI TRAS MRT

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI SIECI TRAS MRT KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI SIECI TRAS MRT 1. CEL Głównym celem przedmiotowej zmiany jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa lotów w FIR Warszawa zarówno użytkowników General Aviation

Bardziej szczegółowo

EPKS - POZNAŃ / Krzesiny

EPKS - POZNAŃ / Krzesiny AIP POLSKA AD 2 EPKS 1-1 EPKS AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKS - POZNAŃ / Krzesiny cc EPKS AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Warunki ogólne 1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 2. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VISUAL FLIGHT RULES

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VISUAL FLIGHT RULES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.2-1 23 JUL 2015 VFR ENR 1.2 PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VISUAL FLIGHT RULES 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. GENERAL RULES 1.1 W FIR Warszawa przyjmuje się że: 1.1 Within the

Bardziej szczegółowo

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas*

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* obowiązuje od 1.12.2008 * Plan taryfowy Lepszy Telefon Cały Czas dostępny jest tylko i wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo