Prawo stosowane w biznesie czyli co każdy wiedzieć powinien, zanim zadzwoni do prawnika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawo stosowane w biznesie czyli co każdy wiedzieć powinien, zanim zadzwoni do prawnika"

Transkrypt

1 Prawo stosowane w biznesie czyli co każdy wiedzieć powinien, zanim zadzwoni do prawnika Korzyści z krs Skontaktj się z nami: Warszawa Kladia Pliszka tel Możliwość zyskania pnktów: 37,5 CPE 40 CPD Poznasz nianse prawa dzięki którym można sktecznie fnkcjonować w biznesie i w życi prywatnym. Pogłębisz wiedzę na temat fnkcjonowania przedsiębiorstw i odpowiedzialności zarządów i ich członków. A dodatkowo dowiesz się: Po co nam mowa? Prawo reprezentowania spółki, a sposób reprezentacji- jakie to ma znaczenie? Co się dzieje kiedy język giętki nie powie wszystkiego co pomyśli głowa Czy zawsze treść przeważa nad formą? Kiedy ważny jest drobny drczek? Co zrobić z niezapłaconą faktrą czyli zmiana wierzyciela i dłżnika Kpiłem, sprzedałem i co dalej? Członek zarząd przywilej czy obowiązek? Kto ostatni gasi światło? Czyli postępowanie padłościowe Jak bezkonfliktowo zatrdnić i zwolnić pracownika

2 Adresaci szkolenia Dodatkowe informacje Pracownicy działów obsłgi Klienta i zakpów, odpowiedzialni za negocjowanie warnków kontraktów z Klientami oraz wstępne opiniowanie i realizację mów Osoby czestniczące w procesach zawierania mów kredytowych, factoringowych i leasingowych, w których dokonywana jest ocena ryzyka związanego z transakcją Właściciele firm i przedsiębiorcy Potencjalni i aktalni członkowie zarządów i prokrenci, którzy są/będą odpowiedzialni za zarządzanie spółkami i realizację mów z kontrahentami Pracownicy działów personalnych i działów kadr Adytorzy wewnętrzni oceniający ryzyka związane z transakcjami Wszyscy zainteresowani tematem, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę Nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków. Uczestnicy, na podstawie otrzymanych zaświadczeń otrzymją od swoich organizacji członkowskich pnkty CPD, CPE, PDU itp. Kontakt Aby dowiedzieć się więcej na temat szkolenia, skontaktj się z: Kladia Pliszka tel lb tel EY Academy of Bsiness Terminy zajęć i koszty Modł Prawa prezesa i przedsiębiorcy Terminy Jesień 2015 Cena netto* 22 września 890 zł Prawo pracy 23 września 890 zł Zajęcia odbywają się w Warszawie, w godzinach od 9:00 do 17:00. Przewidjemy dwie przerwy na kawę, a ok. godz. 13:00 zaprosimy Państwa na lnch (wliczony w cenę). *Cena obejmje koszt warsztat, lnch i serwis kawowego. Szkolenia można zakpić jako pakiet lb jako wybrane modły. Zachęcamy jednak do porządkowania wiedzy i przejścia przez cały program szkoleń. Ryzyka prawne w mowach października 2670 zł Aktalna cena całego pakiet z cykl Prawo stosowane w biznesie wynosi 3950 PLN + 23% VAT (3 modły = 5 dni szkolenia). Cena całego pakiet (5 dni) 3950 zł Opłaty wnosi się przed rozpoczęciem krs na podstawie faktry pro-forma. Po dokonani płatności każdy czestnik otrzyma faktrę VAT.

3 Program krs Modł 1 Ryzyka prawne w mowach 3 dni Po co nam mowa? kiedy nabywamy prawa, kiedy zobowiązania? Co ator miał na myśli? sposób złożenia oświadczenia woli metody interpretacji oświadczenia woli Z kim można podpisać mowę? rodzaje stron mowy jak to zapisać w mowie zdolność kontraktowa co może oddział przedsiębiorcy odpowiedzialność małżonka za zaciągnięte zobowiązania Co się dzieje kiedy język giętki nie powie wszystkiego co pomyśli głowa wprowadzenie kontrahenta w błąd Czy zawsze treść przeważa nad formą? rodzaje formy czynności prawnych co dają e? sktki nie zachowania formy czynności prawnej jak prawidłowo zmienić mowę, aneksy do mowy, wypowiedzenie mowy, odstąpienie od mowy O tym, co zrobić, żeby się mówić, czyli sposoby zawarcia mów oferta negocjacje przetarg Reprezentacja spółki przy zawarci mów pełnomocnictwo treść, forma mocowanie pracowników do reprezentowania pracodawcy pojęcie rzekomego pełnomocnika kim jest prokrent organy osoby prawnej mowne i stawowe ograniczenia prawa reprezentacji spółki Kiedy ważny jest drobny drczek? pojęcie elementów istotnych, natralnych oraz dodatkowych mowy termin warnek prawo odstąpienia od mowy prawo odstąpienia od mowy za zapłatą określonej smy zadatek Przecież się mówiliśmy, czyli mowa przedwstępna pojęcie mowy przedwstępnej roszczenia wynikające z mowy przedwstępnej Zobaczy Pan, będzie Pan zadowolony... sktki niewykonania mowy: odsetki kara mowna pojęcie szkody w prawie cywilnym zasady odpowiedzialności kontraktowej Uff czyli sposoby wygaśnięcia zobowiązania potrącenie nowacja Panta rei przedawnienie roszczeń pojęcie przedawnienia roszczeń sktki przedawnienia roszczeń przerwanie, a zawieszenie bieg termin przedawnienia Co zrobić z niezapłaconą faktrą, czyli zmiana wierzyciela i dłżnika przelew wierzytelności przejęcie dłg Przekształcenia podmiotowe Pojęcie przedsiębiorstwa Sktki sprzedaży przedsiębiorstwa, bądź jego zorganizowanej części Zdolność aportowa przedsiębiorstwa Sktki wniesienia przedsiębiorstwa jako wkład do spółki handlowej Przekształcenie spółki oraz sktki dla przednio zaciągniętych zobowiązań i skteczności dzielonych zabezpieczeń Sktki zmian podmiotowych dla skteczności przednio stanowionych zabezpieczeń prawidłowego wynikania mowy (weksle, hipoteka, oświadczenie o poddani się egzekcji w trybie art. 777 kpc, gwarancja bankowa) Sprzedałem/kpiłem i co dalej? rękojmia za wady rzeczy sprzedanej gwarancja Kiedy fee określona jako sccess fee należy się bez względ na sccess i o tym, kiedy sccess jest koniecznym dla zyskania fee Obowiązki stron dla mowy o dzieło i mowy zlecenie O tym jak ważne jest nie tylko posiadanie racji, ale również możliwość jej dowodnienia czyli sprawa w sądzie ogólne zasady postępowania cywilnego w sprawach gospodarczych właściwość sąd, co daje arbitraż ograniczenia dowodowe o co zadbać, zanim prawnik napisze nam pozew Szczególne rozstrzygnięcia w sporze korzyści związane w wydaniem nakaz zapłaty podstawy do wydania nakaz zapłaty w postępowani nakazowym sktki wydania nakaz zapłaty zabezpieczenie roszczenia

4 Program krs Modł 2 - Prawa prezesa i przedsiębiorcy - 1 dzień Przedsiębiorca, czyli kto? Pojęcie przedsiębiorcy i zarządzającego Spółka cywilna wady i zalety Która spółka jest najlepsza charakterystyka spółek osobowych spółka jawna spółka partnerska spółka komandytowa zasady reprezentacji zasady odpowiedzialności za zobowiązania Członek zarząd przywilej, czy obowiązek? Rola zarząd spółek kapitałowych pojęcie spółki kapitałowej charakterystyka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej tryb powstania spółek kapitałowych prawa i obowiązki zarząd spółek kapitałowych pojęcie prawa reprezentacji spółek oraz sposob reprezentacji sposoby powstania i wygaśnięcia mandat kadencja mowy na rzecz członków zarząd ograniczenia w prawie reprezentacji spółki, zgody organów spółki prawa i obowiązki członków organów kontroli Walne Zgromadzenie i Walne Zgromadzenie Akcjonariszy zmiana mowy spółki zaskarżanie chwał wspólników Krajowy Rejestr Sądowy Domniemania płynące z wpis w KRS Jak czytać odpisy z KRS case stdy Kto ostatni gasi światło, czyli postępowanie padłościowe podstawy ogłoszenia padłości likwidacyjnej tryb zgłaszania wierzytelności sposób zaspokajania roszczeń sktki ogłoszenia padłości dla przedsiębiorcy Modł 3 Prawo Pracy Elementy istotne stosnk pracy mowy zlecenia, mowy o dzieło, a mowa o pracę Rodzaje mów o pracę wypowiadanie i rozwiązywanie mowy o pracę zasadnienie wypowiedzenia podstawy rozwiązania mowy o pracę bez wypowiedzenia ograniczenia w wypowiadani i rozwiązywani mów o pracę Roszczenia w wypadk nieprawidłowego rozwiązania albo wypowiedzenia mowy o pracę roszczenia pracownika roszczenia pracodawcy Odpowiedzialność odszkodowawcza pracowników odpowiedzialność pracowników za szkodę wyrządzoną kontrahentom pracodawcy odpowiedzialność pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy odpowiedzialność pracowników za szkodę w mieni powierzonym mowa o odpowiedzialność, a zabezpieczenia stanawiane na rzecz pracodawcy (np. weksle) Umowa o zakazie konkrencji mowa o zakazie konkrencji w trakcie trwania stosnk pracy mowa o zakazie konkrencji po stani stosnk pracy Czas pracy pojęcie czas pracy godziny nadliczbowe Modł 4 Najważniejsze zmiany w stawie konsmenckiej NOWE obowiązki sprzedawców w sklepach stacjonarnych NOWA reglacja dotycząca sprzedaży w sklepach internetowych oraz mów zawieranych poza siedzibą przedsiębiorcy NOWE prawa i obowiązki dotyczące reklamacji NOWE prawnienia sprzedawcy w związk z wadami rzeczy sprzedanej NOWA reglacja dotycząca gwarancji

5 Pełną ofertę naszych szkoleń znajdą Państwo na stronach internetowych: Jeśli chcieliby Państwo otrzymać bardziej szczegółowe informacje, prosimy o kontakt telefoniczny lb W cel poszerzenia i zpełnienia zdobytej wiedzy rekomendjemy szkolenia zpełniające: FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW kompleksowy cykl szkoleń prezentjący praktyczne aspekty finansów przedsiębiorstwa dla osób, które, na co dzień pracją z danymi finansowymi a nie mają grntownego wykształcenia finansowego. w skład program wchodzą trzy modły szkoleniowe z zakres czytania i interpretacji sprawozdań finansowych, analizy sytacji finansowej przedsiębiorstwa i oceny projektów inwestycyjnych-zarządzanie ryzykiem finansowym. RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA z wykorzystaniem MS Excel - celem dwdniowego warsztat jest nabycie miejętności z zakres rachnkowości zarządczej (wewnętrznej), źródeł pozyskiwania informacji oraz metod przedstawiania i wykorzystywania tej informacji w praktyce przy pomocy komptera i arksza kalklacyjnego MS Excel. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM dwdniowe szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej i pracowników zainteresowanych analizą ryzyka w organizacji, adytorów wewnętrznych oraz wszystkich osób, które chciałyby poznać tematykę zarządzania ryzykiem. Zachęcamy też do dział w szkoleniach: NEGOCJACJE HANDLOWE ORAZ NEGOCJACJE I RENEGOCJACJE pięciodniowy cykl warsztatów zaprojektowany w cel kontynowania rozwoj miejętności negocjacyjnych. Adresowany jest zarówno dla osób jż zajmjących się negocjowaniem, jak i tych które rozpoczynają zgłębianie tajników danych negocjacji. Uczestnicy mają okazję do porządkowania wiedzy i wniosków wypływających z własnych doświadczeń w bezpiecznym środowisk gier i symlacji. Aktywny dział w trening pozwala na weryfikację potocznych przekonań na temat metod podnoszenia efektywności w negocjacjach. Inspirje do kreatywnego modyfikowania nawyków i schematów negocjacyjnych. ZARZĄDZANIE WIEDZĄ dwdniowe interaktywne szkolenie adresowane do kadry kierowniczej Szkolenie kompleksowo jmje problematykę zarządzania wiedzą omawiane są techniki słżące wszystkim celom (pozyskiwanie, lokalizowanie, tworzenie, transfer, wykorzystanie i retencja wiedzy); omawiane są wszystkie aspekty zarządzania wiedzą (strategiczny, procesowy, ldzki, technologiczny); omawiane jest podejście do oceny stan zarządzania wiedzą, tworzenia strategii, wdrażania zarządzania wiedzą.

6 Formlarz zgłoszeniowy Uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszego formlarza i przesłanie na adres: lb faksem na nr Wszystkie informacje dotyczące szkolenia będziemy przesyłać drogą ową pod wskazany adres. Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Nazwa firmy i adres korespondencyjny Dane do wystawienia faktry VAT Nazwa firmy Adres NIP Skąd mam informacje o szkoleni: o prasa o o oferta przesłana do firmy o strona www o inne źródło Deklarję swój dział: o w całym cykl szkoleń (korzystam z ceny promocyjnej) lb w wybranym modle: o Ryzyka prawne w mowach o Prawa prezesa i przedsiębiorcy o Prawo pracy Wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie faktry w formie elektronicznej : o TAK, na adres Warnki czestnictwa w szkoleniach Ernst & Yong spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Bsiness sp. k. (dawniej Ernst & Yong Academy of Bsiness sp. z o.o.) Warnkiem czestnictwa w szkoleni jest wypełnienie i wysłanie zgłoszenia na adres: lb faksem na nr Płatności za dział w szkoleni należy dokonać na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem krs Opłata powinna być dokonana przelewem na konto HSBC Bank Polska, nr rachnk (PLN): Warnki rezygnacji: Bezkosztowa anlacja dział w szkoleni możliwa jest po otrzymani pisemnej rezygnacji na minimm 7 dni przed rozpoczęciem krs. W przypadk niedochowania termin, czestnik ponosi koszt 100% ceny szkolenia. Nieobecność na szkoleni nie zwalnia z dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrot należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego czestnika. Ernst & Yong spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Bsiness sp. k. zastrzega sobie prawo do odwołania lb zmiany termin szkolenia. W trybie art. 10 st. 2 stawy z dnia 18 lipca 2002 rok o świadczeni słg drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204), wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ernst & Yong spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Bsiness sp. k., drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny, informacji dotyczących tego szkolenia jak i informacji o innych prodktach szkoleniowych. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do otrzymywania informacji z firmy Ernst & Yong spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Bsiness sp. k., al. Armii Ldowej 26, Warszawa (zgodnie z Ustawą z r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U nr 101 poz. 926, ze zm). Równocześnie oświadczam, iż poinformowano mnie o przysłgjącym mi prawie odwołania dzielonej zgody, co spowodje niezwłoczne zaprzestanie przesyłania mi informacji handlowych Oświadczam, że zapoznałem się z warnkami czestnictwa i rezygnacji w szkoleni i je akceptję. Data i podpis Pieczątka firmy EY. Wszystkie prawa zastrzeżone Ernst & Yong spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Bsiness sp. k. (dawniej Ernst & Yong Academy of Bsiness sp. z o.o.) al. Armii Ldowej Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestr Sądowego, KRS: Kapitał zakładowy: zł, NIP

Poradnik prawny dla menedżera i przedsiębiorcy czyli co każdy wiedzieć powinien, zanim zadzwoni do prawnika

Poradnik prawny dla menedżera i przedsiębiorcy czyli co każdy wiedzieć powinien, zanim zadzwoni do prawnika Poradnik prawny dla menedżera i przedsiębiorcy czyli co każdy wiedzieć powinien, zanim zadzwoni do prawnika Korzyści z krs Skontaktj się z nami: Warszawa Kladia Pliszka tel. +48 22 579 8242 kladia.pliszka@pl.ey.com

Bardziej szczegółowo

Leasing - nowe podejście MSSF, ujęcie podatkowe i prawne

Leasing - nowe podejście MSSF, ujęcie podatkowe i prawne Leasing - nowe podejście MSSF, jęcie podatkowe i prawne Cele Celem niniejszego szkolenia jest kompleksowe zapoznanie czestników z najnowszymi propozycjami zmian rachnkowych MSSF, reglacjami podatkowymi

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków

Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków inwestycyjnych - kredytowych - leasingowych faktoringowych wedłg MSSF oraz stawy o rachnkowości Szkolenie skpia się na zagadnieniach bdzących najczęstsze

Bardziej szczegółowo

AGILE Project Management

AGILE Project Management AGILE Project Management Innowacyjne podejście do zarządzania projektami Symlacja projekt od początk do końca Podczas symlacji projekt poznasz techniki i narzędzia wykorzystywane do różnych projektów,

Bardziej szczegółowo

MSSF Warsztaty. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cele i korzyści. Skontaktuj się z nami:

MSSF Warsztaty. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cele i korzyści. Skontaktuj się z nami: MSSF Warsztaty Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Skontaktj się z nami: Warszawa Kladia Pliszka tel. +48 22 579 82 42 kladia.pliszka@pl.ey.com Poznań i Wrocław Katarzyna Pdelska tel.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza kompetencji menedżerskich w procesach AC i DC

Diagnoza kompetencji menedżerskich w procesach AC i DC Diagnoza kompetencji menedżerskich w procesach AC i DC Warsztat adresowany jest głównie do absolwentów Akademii Asesora EY. Zapraszamy również osoby zajmjące się prowadzeniem procesów AC i DC, które chcą

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkoleń Harmonogram Moduł 1: 23-24 IX 2013 lub 17-18 III 2014 Moduł 2: 28-29 X 2013 lub 14-15 IV 2014 Moduł 3: 18-20 XI 2013 Miejsce zajęć: Warszawa Awans na wyższe stanowisko

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkoleń Harmonogram zajęć w Warszawie oraz we Wrocławiu: strona 6 Ceny szkoleń: strona 6 Awans na wyższe stanowisko jest naturalną ścieżką w rozwoju kariery. Prezes zarządu,

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja Lean Management & ToC Lean Teoria Ograniczeń Efektywność Coaching, Six Sigma, Zintegrowany System Działania

Certyfikacja Lean Management & ToC Lean Teoria Ograniczeń Efektywność Coaching, Six Sigma, Zintegrowany System Działania Certyfikacja Lean Management & ToC Lean Teoria Ograniczeń Efektywność Coaching, Six Sigma, Zintegrowany System Działania Zintegrowany program poprawy efektywności operacyjnej zorientowany na pracowników

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą. Cele. Dla kogo

Zarządzanie wiedzą. Cele. Dla kogo Termin szkolenia: 26-27 listopada 2013 r. Warszawa Nowość! Zarządzanie wiedzą Wiedza jest kluczowym zasobem przedsiębiorstwa a umiejętność dobrego zarządzania nią decyduje o sukcesie rynkowym. Usystematyzowane

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Szczegółowy harmonogram zajęć: strona 5 Cykl szkoleń Finanse dla niefinansistów Opiekun Klienta Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa Tel. +48 71

Bardziej szczegółowo

LEAN Management w praktyce Executive Summary warsztat z symulacją

LEAN Management w praktyce Executive Summary warsztat z symulacją LEAN w praktyce Exective Smmary warsztat z symlacją Przegląd narzędzi i technik Lean & Theory of Constraints (ToC) Korzyści ze stosowania narzędzi Lean i Teorii Ograniczeń Pokonywanie opor przed wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Szczegółowy harmonogram zajęć: strona 5 Cykl szkoleń Finanse dla niefinansistów Opiekun Klienta Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa Tel. +48 71

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Certyfikowany Project Manager EY Academy of Bsiness 12-16 dni zaawansowanych warsztatów + egzamin Edycja 2015/2016 Start: 28-29 września Warszawa FOCUS Kontakt Eliza Krzemieniewska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Certyfikowany Project Manager EY Academy of Bsiness 12-16 dni zaawansowanych warsztatów + egzamin Start: 28-29 września Warszawa FOCUS Kontakt Eliza Krzemieniewska tel. +48 22 579

Bardziej szczegółowo

Negocjacje handlowe Negocjacje i renegocjacje, czyli praktyka w biznesie Skuteczne negocjacje,

Negocjacje handlowe Negocjacje i renegocjacje, czyli praktyka w biznesie Skuteczne negocjacje, NEGOCJACJE 1. Negocjacje handlowe 2. Negocjacje i renegocjacje, czyli praktyka w biznesie Negocjacje, to czynność, która dotyczy nas wszystkich. Negocjujemy w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym. Ustalenia

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XVII

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XVII Stdia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XVII MSSF w praktyce Stdia podyplomowe MSSF w praktyce, edycja XVII, zorganizowane zostały wspólnie przez

Bardziej szczegółowo

PEP Personal Efficiency Program

PEP Personal Efficiency Program Termin szkolenia: 10 czerwca 2013 r. Miejsce szkolenia: Etap I Warszawa pozostałe etapy u Klienta PEP Personal Efficiency Program Nie ma nic łatwiejszego niż być zajętym i nic trudniejszego niż być efektywnym

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PRAWNE REKLAMACJI - NOWA USTAWA KONSUMENCKA

ASPEKTY PRAWNE REKLAMACJI - NOWA USTAWA KONSUMENCKA WARSZTATY: 15-16 GRUDNIA, WARSZAWA ASPEKTY PRAWNE REKLAMACJI - NOWA USTAWA KONSUMENCKA Ustawa wchodzi w życie 25 grudnia 2014! PODCZAS SZKOLENIA OMÓWIONE ZOSTANA M.IN.: 1. Projektowane zmiany przepisów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Radca Prawny Przemysław Bugaj SZKOLENIE PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWIERANIA UMÓW ORAZ DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI NA DRODZE SĄDOWEJ KOMPENDIUM WIEDZY dla przedsiębiorców, działów handlowych,

Bardziej szczegółowo

Jak zawrzeć umowę. FORMALNOŚCI Umowa musi być zawarta w wymaganej dla niej formie. Brak istotnych postanowień może powodować jej nieważność.

Jak zawrzeć umowę. FORMALNOŚCI Umowa musi być zawarta w wymaganej dla niej formie. Brak istotnych postanowień może powodować jej nieważność. rp.pl/prawo E1 PORADNIK PRAWNY małego ABC przedsiębiorcy 8 stycznia 2013 Nr 6 (9430) Jak zawrzeć umowę z kontrahentem Sprawdź: Jak sporządzić umowę, by była ważna Czy można wyznaczyć stałego reprezentanta

Bardziej szczegółowo

2. edycja. E-commerce Legal. Dowiedz się, co musisz zmienić w swoim e-sklepie!

2. edycja. E-commerce Legal. Dowiedz się, co musisz zmienić w swoim e-sklepie! 2. edycja E-commerce Legal Dowiedz się, co musisz zmienić w swoim e-sklepie! Warsztaty, 1 października 2014 r., Warszawa, siedziba Pulsu Biznesu UWAGA NIE TYLKO DLA PRAWNIKÓW! Już wkrótce wejdzie w życie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej. Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/AT/17/12 Warszawa, dnia 17 stycznia 2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A. jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Konferencji Wojna marketingu z zarządzaniem w dniu 3 czerwca 2014r. we Wrocławiu

Regulamin uczestnictwa w Konferencji Wojna marketingu z zarządzaniem w dniu 3 czerwca 2014r. we Wrocławiu Regulamin uczestnictwa w Konferencji Wojna marketingu z zarządzaniem w dniu 3 czerwca 2014r. we Wrocławiu 1. Regulamin posługuje się następującymi definicjami: 1 Definicje 1) Konferencja całodniowa Konferencja

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkleń Skntaktj się z nami: Warszawa Małgrzata Tryc tel. +48 22 579 8242 malgrzata.tryc@pl.ey.cm Awans na wyższe stanwisk jest natralną ścieżką w rzwj kariery. Prezes zarząd,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy powstał jako podmiot zarządzany i reprezentowany przez ECDF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. ECDF Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo