Menedżerskie Style Zarządzania - Lider w Organizacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Menedżerskie Style Zarządzania - Lider w Organizacji"

Transkrypt

1 Menedżerskie Style Zarządzania - Lider w Organizacji (2 dni - 2 trenerów) Szkolenie Otwarte Termin: czerwca Miejsce: Centrum Szkoleniowe Warszawa Cena: 1870 zł za osobę (w cenę szkolenia wliczone są przerwy kawowe i lunch w pierwszym i drugim dniu, podręczniki, materiały szkoleniowe, dyplomy) Ilość miejsc ograniczona Dwóch trenerów Dwóch menedżerów na szkoleniu. Poznaj w praktyce dwa podejścia do zarządzania i przywództwa! MAURICIO VARGAS TAPIAS rozwiązania i modele eksperckie Aktywny menedżer wyższego szczebla w korporacjach działających na rynku B2B. Praktyk z ekspercką wiedzą merytoryczną. Ponad 16 lat doświadczenia menedżerskiego. Ponad 18 lat doświadczenia w biznesie B2B (Sprzedaż/Zakupy). Ponad 10 lat doświadczenia trenerskiego. PAWEŁ WOJCIECHOWSKI trening i coaching grupowy 8 lat doświadczenia menedżerskiego na rynku B2B (menedżer wyższego szczebla) Ponad 3 tys. godzin szkoleniowych w pracy z grupami ponad 150 godzin sesji coachingu Ponad 18 lat doświadczenia w biznesie Certyfikat Akademii TROP na poziomie IV wg. Europejskich Ram Kwalifikacji Dzień 1 wyposaża w modele biznesowe i skuteczne techniki Dzień 2 pomaga wprowadzać je w życie i pogłębia samoświadomość

2 DZIEŃ 1 DZIEŃ 2 Wstęp Program szkolenia Wśród kompetencji menedżerskich wykorzystywane są typowe narzędzia takie jak wyznaczanie celów, komunikaty menedżerskie, motywowanie, umiejętność delegowania, udzielanie pochwał lub reprymend czy informacja zwrotna. Jednak to indywidualny styl zarządzania, odnalezienie i ujawnienie naturalnej siły autorytetu jest sposobem na poradzenie sobie w wielu trudnych sytuacjach, konfliktach, zmianach, nowych zadaniach dla zespołu. Szkolenie to wyposaża we wszystkie te techniki i narzędzia do zastosowania w krótkim czasie po szkoleniu, a także pomaga w osiąganiu własnej wewnętrznej zmiany. Możliwość obserwowania różnego podejścia dwóch różniących się od siebie trenerów stanowi wartość dodaną. Cel szkolenia Zwiększenie kompetencji w sprawowaniu wybranych funkcji menedżerskich w zespole; w tym wyznaczania celów, delegowania zadań, budowania zespołu, a także komunikowania się z pracownikami w sytuacjach trudnych, budowania pewności siebie i autorytetu w zespole. Korzyści Nauczysz się jak inspirować zespół i wyznaczać nowe zadania Nauczysz się wyznaczać motywujące cele dla ludzi Będziesz umiał dawać informację zwrotną, pochwałę, reprymendę Będziesz potrafił prowadzić expose Będziesz potrafił efektywnie prowadzić zebrania zespołu Rozwiniesz umiejętność delegowania zadań Dowiesz się jakie postawy ułatwiają pokonywanie konfliktów Wzmocnisz swoją charyzmę i autorytet szefa.

3 Zarządzanie Efektywnością Zespołu - Skuteczność Lidera (2 dni - 2 trenerów) Szkolenie Otwarte Termin: czerwca, 9-10 lipca Miejsce: Centrum Szkoleniowe Warszawa Cena: 1870 zł za osobę (w cenę szkolenia wliczone są przerwy kawowe i lunch w pierwszym i drugim dniu, podręczniki, materiały szkoleniowe, dyplomy) Ilość miejsc ograniczona Dwóch trenerów Dwóch Menedżerów na szkoleniu. Poznaj w praktyce dwa podejścia do zarządzania i przywództwa! MAURICIO VARGAS TAPIAS rozwiązania i modele eksperckie Aktywny menedżer wyższego szczebla w korporacjach działających na rynku B2B. Praktyk z ekspercką wiedzą merytoryczną. Ponad 16 lat doświadczenia menedżerskiego. Ponad 18 lat doświadczenia w biznesie B2B (Sprzedaż/Zakupy). Ponad 10 lat doświadczenia trenerskiego. PAWEŁ WOJCIECHOWSKI trening i coaching grupowy 8 lat doświadczenia menedżerskiego na rynku B2B (menedżer wyższego szczebla) Ponad 3 tys. godzin szkoleniowych w pracy z grupami ponad 150 godzin sesji coachingu Ponad 18 lat doświadczenia w biznesie Certyfikat Akademii TROP na poziomie IV wg. Europejskich Ram Kwalifikacji Dzień 1 wyposaża w modele biznesowe i skuteczne techniki Dzień 2 pomaga wprowadzać je w życie i pogłębia samoświadomość

4 DZIEŃ 1 DZIEŃ 2 Program szkolenia Wstęp Wśród kompetencji szefa efektywnego zespołu można wyróżnić takie, które powodują, że ludzie chcą pracować skutecznie, oraz te które pomagają liderowi zwiększać własną efektywność osobistą i zawodową. Szkolenie jest okazją do zwiększenia kompetencji w zakresie stosowania narzędzi menedżerskich; Podejścia projektowego, MBO- zarządzania przez cele, Strategicznej Karty Wyników BSC i KPI (Key Performance Indicators). Jest także okazją do zwiększenia własnej efektywności jako szefa, poprzez osobistą zmianę. Efektywność osobista lidera, wynika ze zmiany w podejściu do własnego życia i współpracy z ludźmi. Opiera się na zmianie postawy zależnej tak charakterystycznej dla wielu osób, poprzez niezależność do współzależności. Uzyskanie takiej wewnętrznej zmiany wymaga często zauważenia własnych ślepych punktów, a także, przekierowania, głównych paradygmatów postępowania i działania. Szkolenie to wyposaża we wszystkie te techniki i narzędzia do zastosowania w krótkim czasie po warsztacie. Możliwość obserwowania różnego podejścia dwóch różniących się od siebie trenerów stanowi wartość dodaną. Cel szkolenia Zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania efektywnością zespołu i efektywności osobistej lidera Korzyści Będziesz potrafił wspólnie z pracownikami wyznaczać cele i sposób ich kontroli Nauczysz się jak stosować Podejście projektowe Nauczysz się jak stosować Zarządzanie Przez Cele (MBO) Dowiesz się jak wprowadzać BSC Strategiczną Kartę Wyników i KPI Poznasz nowe podejście do zarządzania czasem i priorytetami zadań Zmienisz podejście na bardziej rozwojowe, mniej obronne Zwiększysz swoje pole wpływu i efektywność w życiu osobistym i zawodowym Dowiesz się jakie postawy ułatwiają pokonywanie konfliktów Wzmocnisz swoją pewność siebie autorytet szefa.

5 Studium Negocjacji B2B (2 dni- 2 trenerów) Szkolenie Otwarte Termin: czerwca Miejsce: Centrum Szkoleniowe Warszawa Cena: 1870 zł za osobę (w cenę szkolenia wliczone są przerwy kawowe i lunch w pierwszym i drugim dniu, podręczniki, materiały szkoleniowe, dyplomy) Dwóch trenerów na szkoleniu. Poznaj w praktyce dwa podejścia do zarządzania i przywództwa! Ilość miejsc ograniczona MAURICIO VARGAS TAPIAS rozwiązania i modele eksperckie Aktywny menedżer wyższego szczebla w korporacjach działających na rynku B2B. Praktyk z ekspercką wiedzą merytoryczną. Ponad 16 lat doświadczenia menedżerskiego. Ponad 18 lat doświadczenia w biznesie B2B (Sprzedaż/Zakupy). Ponad 10 lat doświadczenia trenerskiego. PAWEŁ WOJCIECHOWSKI trening i coaching grupowy 8 lat doświadczenia menedżerskiego na rynku B2B (menedżer wyższego szczebla) Ponad 3 tys. godzin szkoleniowych w pracy z grupami ponad 150 godzin sesji coachingu Ponad 18 lat doświadczenia w biznesie Certyfikat Akademii TROP na poziomie IV wg. Europejskich Ram Kwalifikacji Dzień 1 wyposaża w modele biznesowe i skuteczne techniki Dzień 2 pomaga wprowadzać je w życie i pogłębia samoświadomość

6 DZIEŃ 1 DZIEŃ 2 Program szkolenia Wstęp Warsztat jest spotkaniem z wyzwaniami które przynosi codzienność negocjacji B2B, oraz związanych z nimi manipulacji i konfliktów, poznania autentycznych case study biznesowych. Na szkoleniu można doświadczyć technik negocjacyjnych w formie angażujących rozmów kilku stron, nauczyć się technik obrony ceny poprzez sprzedaż zorientowaną na wartościach, poznać sposoby skutecznego osiągania efektu długofalowej współpracy, a nie chwilowej wygranej. Szkolenie jest także okazją do przeżycia sytuacji trudnych i konfliktowych w bezpiecznych laboratoryjnych warunkach, oraz wykorzystania swoich naturalnych umiejętności radzenia sobie z nimi. Może być to okazją do wyciągnięcia wniosków na temat źródeł własnych postaw, oraz zmiany własnych nawyków. Warsztat wyposaża we wszystkie te techniki i narzędzia do zastosowania w krótkim czasie po szkoleniu. Możliwość obserwowania różnego podejścia dwóch różniących się od siebie trenerów stanowi wartość dodaną. Cel szkolenia: Zwiększenie kompetencji negocjacyjnych w zaawansowanych negocjacjach B2B Korzyści Nauczysz się jak zwiększać siłę negocjacyjną Poznasz podstawowe i zaawansowane techniki negocjacji Poznasz techniki obrony pozycji cenowej Będziesz potrafił stosować techniki wpływające na decyzje w negocjacjach Poznasz elementy wpływające na siłę negocjacyjną Dowiesz się w jaki sposób uzyskiwać przewagę w rozmowach z silniejszym partnerem Poznasz sposoby obrony przed manipulacją Nauczysz się pokonywać konflikty i wypracowywać długotrwałą zgodę. Nauczysz się stawiać granice i odpowiadać na obiekcje oraz atak w negocjacjach

7 SPOTKANIA Po godzinach warsztat lub coaching grupowy Szkolenie Otwarte Miejsce: Centrum Szkoleniowe Warszawa Cena: 190 zł za osobę (w cenę szkolenia wliczone są przerwy kawowe materiały szkoleniowe, dyplomy) Ilość miejsc ograniczona LIDER(KA) O PEWNOŚCI SIEBIE Termin: 18 maja 2015 Szkolenie przeznaczone dla osób, które pracują nad własną pewnością siebie w pracy i życiu osobistym, w tym dla menedżerów, dla których siła naturalnej ekspresji siebie i umiejętność stawiania granic stała się wyzwaniem własnej efektywności i sukcesów. COACHING CIAŁA (No stress Body) Termin: 15 czerwca 2015 Nowoczesny trening angażujący psychikę i ciało, pomagający pozbyć się stresu i napięć. Wykorzystuje elementy Treningu Autogennego Schulza i Treningu Jacobsona (Progresywnego Relaksu Mięśni) COACHING CIAŁA (Asertywne Ciało) Termin: 6 lipca 2015 Nowoczesny trening angażujący psychikę i ciało, pomagający pracować nad nawykową pewnością siebie w ciele, oddechu etc. nad automatycznymi reakcjami organizmu. Założeniem treningu jest fakt, że pewność siebie i stawianie granic, manifestuje się w postawie ciała i jego nawykowych reakcjach.

8 COACHING CIAŁA (Co mówi Ciało) Termin: 13 lipca 2015 Nowoczesny trening angażujący psychikę i ciało, pomagający pracować nad pozytywną i naturalną mową ciała, która jest odbierana w sposób wspierający dla innych ludzi. Trening pomaga pozbywać się blokad takich jak cichy głos, stłumiony głos, nieśmiałość, pewność siebie, postawy obronne. LIDER(KA) EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA Termin: 25 maja 2015 Warsztat poświęcony efektywności w pracy i życiu osobistym opierający się na integracyjnym modelu podejścia do własnej energii, motywacji, efektywności i zarządzania sobą w czasie. Bazę teoretyczną stanowi rozległe studium poświęcone pracom W. Frankla, E. Fromma, C. Horney, S. Coveya, M. Król- Fijewskiej. LIVE BALANCE Termin: 8 czerwca 2015 Seminarium prowadzone w formie coachingu grupowego poświęcone tematyce równowagi w różnych sferach życia, takich jak praca, rodzina, przyjaciele, czas dla siebie samego. Bazę teoretyczną stanowi podejście humanistyczne. NEGOCJACJE Z PRACODAWCĄ Termin: 22 maja 2015 Warsztat przygotowany dla osób, które chciałby poczuć się pewniej podczas negocjowania różnych kwestii z pracodawcą. Podczas warsztatu omawiane są techniki negocjacyjne, zagadnienie siły negocjacyjnej oraz techniki pokonywania konfliktów negocjacyjnych. RADZENIE SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH ZAWODOWYCH Termin: 19 czerwca 2015 Seminarium prowadzone w formie coachingu grupowego, poświęcone problematyce różnych typów przemocy interpersonalnej oraz konfliktów. Seminarium szczególnie polecane dla osób, które stanęły przed wyzwaniem nacisku ze strony przełożonego i zagrożeniem utratą pracy.

9 Voucher na szkolenie otwarte Na dowolne szkolenie otwarte w każdej grupie szkoleniowej dla szkoleń dwudniowych losowany jest voucher na okaziciela uprawniający do uczestnictwa w kolejnym szkoleniu bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naszych warsztatach

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA Oferta szkoleniowa 1 Spis treści OPIS PROJEKTU PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA... 3 ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ... 8 ASERTYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ... 8 ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM...

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń w 2013 r.

Oferta szkoleń w 2013 r. Oferta szkoleń w 2013 r. RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl Spis treści I. Akademia sprzedaży....3 Szkolenie I. Profesjonalna

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU Projekt Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu skierowany jest do pracowników mikro* i małych** przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny

Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu najnowszy katalog naszych produktów szkoleniowych i doradczych. Pracując dla Państwa od dziesięciu lat wypracowaliśmy przeszło pięćdziesiąt autorskich szkoleń i

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANY SYSTEM ZWIĘKSZANIA KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH I SPRZEDAŻOWYCH

ZAAWANSOWANY SYSTEM ZWIĘKSZANIA KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH I SPRZEDAŻOWYCH NAJSKUTECZNIEJSZE METODY SPRAWDZONE I PRAKTYCZNE STRATEGIE ZAAWANSOWANY SYSTEM ZWIĘKSZANIA KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH I SPRZEDAŻOWYCH NAJLEPSZE NARZĘDZIA DLA PROFESJONALISTÓW BTI Business Academy to miejsce

Bardziej szczegółowo

www.arted.pl ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń

www.arted.pl ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń Czerwiec 2007 SPIS TREŚCI STRONA Artklient: Zadowolony Klient.... 5 Artsprzedawca: Skuteczny sprzedawca.... 6 Artnegocjacje: Zwycięskie negocjacje.... 7 Artcall: Rozmowa

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę

Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę Szkolenia dla sprzedawców/handlowców planowane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008

Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008 Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008 Rozwój kompetencji menedżerskich w firmie Hager Polo - studium przypadku Anna Syrek-Kosowska Autorka jest doktorem psychologii, trenerem rekomendowanym

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOŁY TRENERÓW ELŻBIETY SOŁTYS EDYCJA 28

OFERTA SZKOŁY TRENERÓW ELŻBIETY SOŁTYS EDYCJA 28 OFERTA SZKOŁY TRENERÓW ELŻBIETY SOŁTYS EDYCJA 28 ROK 2013 30 218 Kraków, ul. Królowej Jadwigi 217/5 tel. 12 425 09 01; tel./fax 12 425 31 41 www.labpsych.pl biuro@labpsych.pl Pracownia Psychologiczna Elżbiety

Bardziej szczegółowo

Art, Science & Craft of Business

Art, Science & Craft of Business SKUTECZNOŚĆ W BIZNESIE Art, Science & Craft of Business WARSZTATY SZKOLENIOWE: Droga współczesnego lidera - wojownika: Kompetencje biznesowe i sztuka wojenna 2013 Value Creation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. Sznowni Państwo,

OFERTA SZKOLENIOWA. Sznowni Państwo, OFERTA SZKOLENIOWA Sznowni Państwo, Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową. Odnajdą w niej Państwo obszary szkoleniowe wraz z przykładowymi tematami szkoleń, cele, zakresy tematyczne oraz kosztorys

Bardziej szczegółowo

TRENING KREATYWNOŚCI TECHNIKI POBUDZANIA I ĆWICZENIA TWÓRCZEGO MYŚLENIA

TRENING KREATYWNOŚCI TECHNIKI POBUDZANIA I ĆWICZENIA TWÓRCZEGO MYŚLENIA Szanowni Państwo, w przypadku zainteresowania ofertą zapraszamy do kontaktu w godzinach od 8:30 do 16:30 pod numerem tel. (22) 2242195, (22) 2242196 lub drogą mailową biuro@humanskills.pl Informacje o

Bardziej szczegółowo

Techniki komunikacji: komunikacja niewerbalna i techniki aktorskie w biznesie

Techniki komunikacji: komunikacja niewerbalna i techniki aktorskie w biznesie Oferta Szkoleń 1 Efektywność Fakt: Tylko jedna osoba na 5 jest rzeczywiście zaangażowana w pracę, którą wykonuje. Tymczasem ponad 100 badań potwierdziło związek między zaangażowaniem Pracowników a ich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów

PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów TRANSFORM YOURSELF PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów Program przeznaczony jest dla: Menedżerów i wszystkich tych, którzy potrzebują wzmocnić umiejętności interpersonalne

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r.

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla trenera Doskonalenie umiejętności menedżerskich w procesie sukcesji

Podręcznik dla trenera Doskonalenie umiejętności menedżerskich w procesie sukcesji Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców UDA POKL.05.05.02-00-236/12 Podręcznik dla trenera Doskonalenie umiejętności menedżerskich w procesie sukcesji Materiały bezpłatne Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paostwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a w razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt. Zespół Trenerów Factotum

Szanowni Paostwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a w razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt. Zespół Trenerów Factotum Szanowni Paostwo, Niniejszy dokument zawiera aktualną ofertę szkoleo realizowanych przez firmę Factotum wraz z krótką charakterystyką programu treningu, opisem docelowej grupy uczestników i podstawowymi

Bardziej szczegółowo

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY.

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Europe & International The Mondi Academy Mondi Academy - Polska Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Kalendarz szkoleń Umiejętności osobiste Financial Update Human Resources Short News

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU

OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU SPIS TREŚCI: 1. Czym się zajmujemy?... 3 2. Usługi konsultingowe... 3 3. Opracowanie programów modułów szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń... 5 a)

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH KIEROWNIKÓW DZIAŁÓW TECHNICZNYCH

ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH KIEROWNIKÓW DZIAŁÓW TECHNICZNYCH ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH KIEROWNIKÓW DZIAŁÓW TECHNICZNYCH najskuteczniejsze metody kierowania i wspierania pracowników w osiąganiu lepszych wyników w pracy Zapraszamy Państwa do udziału w intensywnych,

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym skierowanym do dyrektorów personalnych, menedżerów i specjalistów HR, którzy chcą rozwijać

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY w zakresie szkoleń Grupy Eksperckiej AVANTI - EMOTION

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY w zakresie szkoleń Grupy Eksperckiej AVANTI - EMOTION PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY w zakresie szkoleń Grupy Eksperckiej AVANTI - EMOTION Warsztaty, Szkolenia i Coaching Facylitacje i Moderacje Testy osobowości, testy zachowań i kompetencji Dużo osiągają tylko Ci,

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 1 Program szkolenia NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Dzień I 09.45-10.00 rejestracja uczestników (kawa,

Bardziej szczegółowo

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI SKRYPT DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH I SKUTECZNYCH METOD PRACY, EFEKTYWNIE ZWIĘKSZAJĄCYCH AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ GRUPY OSÓB

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Spis treści Proponowane etapy współpracy... 2 Szczegółowy przebieg etapów współpracy... 2 Kompetencje menedżerskie...

Bardziej szczegółowo