Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt."

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów Sprzedaży oraz Doradców współpracujących z firmami finansowo-ubezpieczeniowymi. Projekt został opracowany m.in. w oparciu o doświadczenia menedżerskie zdobyte przez autora programu podczas 8 lat pracy w departamencie sprzedaży grupy AVIVA (dawniej Commercial Union). Atrakcyjnośd proponowanych przeze nas rozwiązao to przede wszystkim połączenie miękkiej i twardej wiedzy w ramach jednego procesu dydaktycznego wspomaganego dodatkowo szkoleniami przez Internet (e-learning). Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Program sesji szkoleniowych dla kadry menedżerskiej: Krok 1. Strategie rozwoju i zarządzania pracą przedstawicieli finansowo-ubezpieczeniowych. Krok 2. Narzędzia menedżerskie służące do budowania przewagi konkurencyjnej na lokalnych rynkach ubezpieczeniowych. Krok 3. Rozwój kompetencji menedżerskich i motywowanie zespołów sprzedażowych. Krok 4. Administrowanie procesami sprzedażowymi i nadzór nad standardami pracy przy braku podległości służbowej. Program sesji szkoleniowych dla doradców finansowo-ubezpieczeniowych: Krok 1. Zasady opracowywania profesjonalnych ofert handlowych oraz budowanie relacji z klientami. Krok 2. Rozwój miękkich kompetencji handlowych. Krok 3. Prawne aspekty pracy przedstawiciela finansowoubezpieczeniowego. Krok 4. Finanse i rynki finansowe. Podstawowe informacje o projekcie: Projekt 4 kroki to dwa osobne programy szkoleniowe jeden dla menedżerów, drugi dla doradców Projekt 4 kroki realizowany jest na dwóch poziomach zaawansowania dla menedżerów i doradców o stażu pracy od 1 do 3 lat (podstawowy), oraz powyżej 3 lat (zaawansowany) Projekt obejmuje 4 sesje szkoleniowe po 8 godzin efektywnych każda Każda sesja szkoleniowa jest uzupełniana kursem e-learning W szkoleniu mogą uczestniczyd grupy w liczbie osób Zleceniodawca nie musi realizowad wszystkich szkoleo ujętych w projekcie 4 kroki Szczegółowy program szkolenia ustalany jest każdorazowo ze Zleceniodawcą Zleceniodawca otrzymuje raport z każdego szkolenia Na życzenie Zleceniodawcy opracowywana jest indywidualna ocena uczestników szkolenia w oparciu o ustalone kryteria Uczestnicy mogą korzystad z usługi Factotum Help Desk * przez okres 6 miesięcy po zakooczeniu szkoleniu Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie elektronicznej i papierowej Zleceniodawca korzystający z oferty 4 kroki może na preferencyjnych warunkach zlecid realizację działao doradczych i coachingu *Konsultacje telefoniczne lub przez pocztę elektroniczną z trenerem w zakresie tematyki szkolenia. Szczegóły oferty reguluje osobny regulamin.

2 Głównym tematem pierwszej sesji szkoleniowej jest omówienie strategii rozwoju i zarządzania pracą przedstawicieli finansowo-ubezpieczeniowych. Program szkolenia obejmuje tematykę zarządzania zespołami, indywidualnego motywowania, oraz naukę stosowania najważniejszych narzędzi menedżerskich. Głównymi tematami pierwszej sesji szkoleniowej są zasady opracowywania profesjonalnych ofert handlowych oraz budowanie relacji z klientami. Program szkolenia obejmuje tematykę identyfikacji potrzeb klientów, skutecznej komunikacji w biznesie, a także metod nowoczesnej obsługi klienta. Budowanie zespołu (rekrutacja i selekcja) Zarządzanie zespołem (cele i planowanie działao) Indywidualna praca z członkami zespołu przedstawicieli finansowo-ubezpieczeniowych Narzędzia menedżerskie Motywacja do efektywnej pracy menedżerskiej Kształtowanie strategicznego myślenia o karierze menedżerskiej Wykształcenie odpowiedzialności menedżerskiej za wyniki pracy poszczególnych członków zespołu Wzmocnienie postaw i motywacji uczestników do działania Ukierunkowanie uczestników na osiąganie ponadprzeciętnych wyników Materiał dostępny przez internet podsumowuje szkolenie, oraz wprowadza nowe treści i dodatkowe zadania dotyczące tematyki poruszonej podczas warsztatów. 1 Zasady profesjonalnej obsługi klienta Komunikowanie się w biznesie Analiza potrzeb klientów Opracowywanie ofert handlowych Czynniki wpływające na zwiększenie satysfakcji i lojalności klientów Klient podstawa własnego biznesu Motywacja do aktywnej działalności handlowej Kształtowanie strategicznego myślenia o własnym biznesie Eliminacja stereotypowego przekonania o zawodzie doradcy finansowoubezpieczeniowego Wzmocnienie postaw i motywacji uczestników do działania Wskazanie uczestnikom kierunków profesjonalnego rozwoju umiejętności Materiał dostępny przez internet dotyczy zasad opracowywania ofert handlowych i obejmuje kilkanaście zadao.

3 Głównym celem drugiej sesji szkoleniowej jest profesjonalizacja procesu sprzedaży i budowanie przewagi konkurencyjnej na rynkach lokalnych. Podczas szkolenia wypracowywane są narzędzia menedżerskie służące do budowania przewagi konkurencyjnej na lokalnych rynkach ubezpieczeniowych. Druga sesja szkoleniowa poświęcona jest rozwojowi miękkich kompetencji handlowych. Program szkolenia obejmuje tematykę przygotowania do rozmów handlowych w zależności od typów rozmówców (segment klienta), zasad skutecznej komunikacji, autoprezentacji, oraz umiejętności zbijania obiekcji klientów. Analiza potencjału sprzedażowego zespołu Planowanie strategiczne działao sprzedażowych i prospecting Podnoszenie konkurencyjności i skuteczności zespołu sprzedażowego Podniesienie jakości rozmów handlowych Określenie standardów komunikowania się z różnymi typami klientów Nauka reakcji na obiekcje klientów Wypracowanie standardu Wskazanie kluczowych obszarów rozmów handlowych aktywności menedżerskich Zwiększenie pewności siebie 2 w zarządzaniu zespołami Dostarczenie narzędzi pracy handlowymi umożliwiających dotarcie do Wskazanie związku między wyższego segmentu klientów zaangażowaniem menedżera w proces (w sensie ekonomicznym) planowania pracy zespołu a efektami sprzedażowymi Poszerzenie potencjału narzędziowego menedżerów Zwiększenie aktywności menedżerów w obszarze strategicznego planowania pracy przedstawicieli finansowo-ubezpieczeniowych Szkolenie obejmuje tematykę zarządzania bazami klientów, marketingu relacyjnego, i budowania systemów obsługi klienta w oparciu o bazy danych. Rozwinięcie i profesjonalizacja zdolności interpersonalnych przedstawicieli finansowoubezpieczeniowych Zwiększenie pewności siebie i motywacja do współpracy z wymagającymi klientami Szkolenie obejmuje tematykę prowadzenia zaawansowanych rozmów handlowych, technik sprzedaży oraz zasad wywierania wpływu na ludzi.

4 Trzecia sesja szkoleniowa jest poświęcona rozwojowi kompetencji menedżerskich i motywowaniu zespołów sprzedażowych. Podczas szkolenia prowadzony będzie trening obejmujący prowadzenie zebrao, pezentacji, rozmów służbowych. Podstawą wszystkich dwiczeo będzie nadanie działaniom menedżerskich wymiaru motywującego. Trzecia sesja szkoleniowa poświęcona jest twardej wiedzy obejmującej prawne aspekty pracy przedstawiciela finansowo-ubezpieczeniowego. Ta częśd szkolenia może zostad indywidualnie opracowana w oparciu o potrzeby Zleceniodawcy. Tematyka może obejmowad m.in. elementy: prawa ubezpieczeo, finansowego, podatkowego, spadkowego, spółek handlowych, itp. Dostarczenie wiedzy i umiejętności prowadzenia wystąpieo publicznych Poznanie technik motywacji i sposobów motywowania zespołów handlowych Zmiana wizerunku menedżera w kierunku ekspresyjnego lidera Zwiększenie skuteczności przekazów menedżerskich w kontekście usprawnienia komunikacji korporacyjnej 3 Dostarczenie wiedzy prawnej dotyczącej rynku finansowgo Dostarczenie wiedzy na temat funkcjonowania instytucji administracji rządowej i pozarządowej nadzorujących funkcjonowanie rynku finansowego Omówienie zasad etyki rynku ubezpieczeniowego Wyeliminowanie potencjalnych zagrożeo wynikających z nieetycznego bądź niezgodnego z prawem działania Profesjonalizacja pracy menedżera z grupą przedstawicieli finansowo-ubezpieczeniowych Zwiększenie efektywności przekazów menedżerskich Podniesienie autorytetu menedżera w zespole Szkolenie obejmuje tematykę wystąpieo publicznych, zasad motywowania i wywierania wpływu na ludzi. Profesjonalizacja procesu sprzedaży Profesjonalizacja działao doradczych umożliwiająca wspópracę z klientami o większych wymaganiach Szkolenie poszerza informacje dotyczące tematów poruszanych podczas sesji warsztatowej.

5 Ostatnia sesja szkoleniowa dotyczy administrowania procesami sprzedażowymi i nadzoru nad standardami pracy przy braku podległości służbowej. Program szkolenia obejmuje tematykę optymalizacji działao administracyjnych w codziennej pracy menedżera, oraz kształtowanie relacji zawodowych w sytuacji braku możliwości bezpośredniego stosowania sankcji za niewykonanie delegowanych zadao. Ostatnia sesja szkolenia dotyczy finansów i rynków finansowych. Obejmuje skondensowaną wiedzę, niezbędną dla przedstawicieli finansowoubezpieczeniowych. Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia dotyczące budżetu paostwa, giedły papierów wartościowych, instrumentów finansowania, narzędzi inwestowania, produktów bankowych, itp. Określenie katalogu niezbędnych działao administracyjnych menedżera Planowanie czasu pracy w podziale na zadania bezpośrdnio i pośrednio związane ze sprzedażą Eliminowanie lub delegowanie zbędnych czynności administracyjnych Nauka zarządzania czasem pracy Uporządkowanie kalendarza pracy menedżera Nauka samodzielnego zarządzania czasem pracy (samodyscyplina) 4 Przekazanie niezbędnej wiedzy dotyczącej rynku finansowego w Polsce Przekazanie wiedzy użytecznej umożliwiającej efektywniejszą i profesjonalną współpracę z klientami Dostarczenie profesjonalnej i nowoczesnej wiedzy służącej wzmocnieniu profesjonalnego wizerunku przedstawiciela finansowo-ubezpieczeniowego Poprawa umiejętności organizacyjnych menedżerów Zwiększenie szybkości i efektywności realizowanych zadao Szkolenie poszerza informacje dotyczące administrowania pracą zespołu, zarządzania czasem pracy, wprowadzania zasad współpracy zespołowej. Profesjonalizacja procesu sprzedaży Profesjonalizacja działao doradczych umożliwiająca wspópracę z klientami o większych wymaganiach Szkolenie poszerza informacje dotyczące tematów poruszanych podczas sesji warsztatowej.

Szanowni Paostwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a w razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt. Zespół Trenerów Factotum

Szanowni Paostwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a w razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt. Zespół Trenerów Factotum Szanowni Paostwo, Niniejszy dokument zawiera aktualną ofertę szkoleo realizowanych przez firmę Factotum wraz z krótką charakterystyką programu treningu, opisem docelowej grupy uczestników i podstawowymi

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

25 Zarządzanie zmianą SZKOLENIA DLA KADRY WYCHOWAWCZEJ I KIEROWNICZEJ PLACÓWEK WYPOCZYNKU DZIECI

25 Zarządzanie zmianą SZKOLENIA DLA KADRY WYCHOWAWCZEJ I KIEROWNICZEJ PLACÓWEK WYPOCZYNKU DZIECI Katalog szkoleń Szanowni Państwo, Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego oraz działające w ramach struktury Lubelskie Centrum Przedsiębiorczości przedstawia Katalog Szkoleń. Zaprezentowane w nim kursy są skierowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń w 2013 r.

Oferta szkoleń w 2013 r. Oferta szkoleń w 2013 r. RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl Spis treści I. Akademia sprzedaży....3 Szkolenie I. Profesjonalna

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej katalog szkolen' 1 strona 2 Szkolenia dla menadżerów 2 1. Przywództwo 3 2. Zarządzanie przez cele 4 3. Prezentacja 5 4. Negocjacje 6 5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 7 6. Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Zespołowe Planowanie Strategii 2.0

Zespołowe Planowanie Strategii 2.0 Zespołowe Planowanie Strategii 2.0 Kompleksowe podejście do planowania strategii w obszarach funkcjonalnych JEDNOSTKI BIZNESOWE PIONY DZIAŁY ZESPOŁY Strategic Pathfinding www.xellect.com www.gomodelcanvas.com

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty Inspiruj, motywuj, rozwijaj pasje, kształtuj pokolenia Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty KATALOG e-szkoleń 2014 SEKA.edu wyłączny przedstawiciel Skill Pill w Polsce Skill Pill to partner

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r.

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

OFERTA. doradztwo szkolenia konsulting

OFERTA. doradztwo szkolenia konsulting OFERTA doradztwo szkolenia konsulting Jak się rozwijać na trudnym rynku? Proponujemy jedyne na rynku rozwiązanie łączące profesjonalne i kompleksowe wsparcie dla Państwa firmy w optymalnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je

e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Gry i Symulacje e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je o w biznesie oraz

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Rozwój sił sprzedaży BZWBK w latach 2008-2011 case study

Rozwój sił sprzedaży BZWBK w latach 2008-2011 case study Rozwój sił sprzedaży BZWBK w latach 2008-2011 case study Grażyna Strózik, menedżer zarządzania relacjami, Departament CRM i Wsparcia Sprzedaży, Bank Zachodni WBK SA Agnieszka Jóźwik, Dyrektor Programowy

Bardziej szczegółowo

Akademia Coacha ACC. Jedyne takie szkolenie w Polsce północno-wschodniej!

Akademia Coacha ACC. Jedyne takie szkolenie w Polsce północno-wschodniej! Akademia Coacha ACC Jedyne takie szkolenie w Polsce północno-wschodniej! RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl STANDARD

Bardziej szczegółowo

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji Modelowa struktura programu na studiach podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania i informatyki z uwzględnieniem Kompetencji Kluczowych Poradnik Szczecin, kwiecień 2015 Aleksandra Grzesiuk Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Załącznik nr 1 do wniosku o powołanie studiów podyplomowych Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

AM CAPITAL Trzebinia 32-540 Ul. Gen. Waltera 15

AM CAPITAL Trzebinia 32-540 Ul. Gen. Waltera 15 2011-2-20 AM CAPITAL Trzebinia 32-540 Ul. Gen. Waltera 15 OFERTA AM Capital AM Capital od wielu lat specjalizuje się w doradztwie dla firm w szeroko pojętym zakresie : - aspektach prawnych /współpraca

Bardziej szczegółowo

Centrum Mentoringu CoachWise

Centrum Mentoringu CoachWise Centrum Mentoringu CoachWise CoachWise Stworzona na potrzeby organizacji i akredytowana w International Coach Federation metodyka coachingu i mentoringu Spis Treści Centrum Mentoringu CoachWise 2 Model

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1 Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. RAPORT EWALUACYJNY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ Z POWIATÓW GORZOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo