SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA KAMSOFT S.A Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) , Fax. (032) SYSTEM INFORMATYCZNY NR KATALOGOWY 2334PI06.00 WYDANIE Katowice, 2015 r. Strona 1 z 20

2 DOKUMENTACJA TECHNICZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Komunikacja z aptekami Generowanie ofert Komunikacja z KAMSOFT Pobieranie i aktualizacja bazy BLOZ dla wersji x.x lub nowszej Weryfikacja poprawności przyjęcia bazy BLOZ Pobieranie i aktualizacja bazy BLOZ dla wersji x.x lub starszej Weryfikacja poprawności przyjęcia bazy BLOZ Pobieranie i aktualizacja komunikatów GIF i BLUR Strona 2 z 20

3 DOKUMENTACJA TECHNICZNA W poniższym dokumencie opisana została funkcjonalności i jej konfiguracja w zakresie współpracy z systemem hurtowym KAMSOFT KS-HFW. 1. KOMUNIKACJA Z APTEKAMI W rozdziale tym opisano konfigurację funkcjonalności po stronie systemu dotyczącą usług przeznaczonych głównie dla aptek Generowanie ofert Obecnie proces generowania ofert został zdefiniowany jako dwa zadania harmonogramowe w systemie. W celu uruchomienia generowania ofert należy wybrać zakładkę Zadania. Zakładka Zadania umożliwia uruchomienie zadań harmonogramowych w systemie KS-JOBS z poziomu Administratora WWW Przycisk Dodaj umożliwia dodanie do listy zadań nowego zadania. Przykładowe okna, w którym możemy zdefiniować Generowanie ofert indywidualnych oraz Generowanie ofert ogólnych, wyglądają tak: Okna umożliwiają konfigurację harmonogramu zgodnie w własnymi preferencjami. Po dokonaniu odpowiednich ustawień oraz zaznaczeniu opcji jako Aktywne generowanie ofert będzie się odbywać zgodnie z preferencjami. Strona 3 z 20

4 DOKUMENTACJA TECHNICZNA W celu poprawnej obsługi generowania ofert należy jeszcze w opcji DST_DEF_DESTINATION dla zlecenia RECV_OFT jako wartość zdefiniować KSHOST: Tak skonfigurowane zadania będą zapisywać pliki ofert do katalogu elektronicznej wymiany danych zdefiniowanym w opcji DST_HST_DIR. Szczegółowe ścieżki zapisu dla ofert indywidualnych i ogólnej znajduje się odpowiednio w opcjach DST_HST_OFR_DIR oraz DST_HST_OFR_CMN_DIR. Dodatkowo istnieje możliwość skonfigurowania powiadomień informujących o stanie wykonania poszczególnych zleceń. Aby uruchomić taką funkcjonalność należy skonfigurować poniższe opcje: DST_ _FROM - Adres , który będzie ustawiany jako adres wysyłającego DST_ _SMTP_PASS - Hasło do autoryzacji na serwerze SMTP DST_ _SMTP_URL - Adres serwera SMTP, z którego będą wysyłanie wiadomości DST_ _SMTP_USER - Użytkownik do autoryzacji na serwerze SMTP ALT_ _TO - Adres , na który mają zostać przesyłane powiadomienia. W przypadku zdefiniowania kilku adresów, jako separator na należy stosować średnik TSK_ALERT_SEND - Określa, czy wysłać alert po błędnym wykonaniu zlecenia (TAK/NIE) należy ustawić w kontekście konkretnego zlecenia np. RECV_OFT TSK_INFO_SEND - Określa, czy wysłać powiadomienie po poprawnym wykonaniu zlecenia (TAK/NIE) należy ustawić w kontekście konkretnego zlecenia np. RECV_OFT. Pozostałe opcje dotyczące ustawień generowania ofert są dostępne w kategorii Usługi KS-HFW : UWAGA Opcję w kategorii Usługi KS-HFW posiadają wartości domyślne pozwalające na generowanie ofert zgodnie z aktualnymi ustawieniami w systemie KS-HFW. Strona 4 z 20

5 DOKUMENTACJA TECHNICZNA 2. KOMUNIKACJA Z KAMSOFT W rozdziale tym opisano konfigurację funkcjonalności po stronie systemu dotyczącą usług wymagającej komunikacji z KAMSOFT. W celu zapewnienia poprawnej konfiguracji komunikacji z KAMSOFT należy zdefiniować widok: CREATE OR REPLACE VIEW V_JOB_KAM ( NWBR ) AS select '000002' NWBR from dual / gdzie '000002' jest przykładowym NWBR kontrahenta KAMSOFT Następnie w opcji SRC_JOB_NWBR_VIEW należy dla zleceń SEND_RQST_BLZ, SEND_RQST_GIF oraz SEND_RQST_BLR wskazać wartość V_JOB_KAM: Strona 5 z 20

6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Następnie w zakładce Kartoteki należy założyć kontrahenta o NWBR zgodnym z widokiem V_JOB_KAM (w tym przypadku ) jak przedstawiono na poniższym rysunku: Strona 6 z 20

7 DOKUMENTACJA TECHNICZNA 2.1. Pobieranie i aktualizacja bazy BLOZ dla wersji x.x lub nowszej. DO URUCHOMIENIA TEJ METODY WYMAGANA JEST SYSTEM KS-HFW W WERSJI CO NAJMNIEJ Obecnie proces pobierania i aktualizacji bazy BLOZ został zdefiniowany jako zadanie harmonogramowe z systemie. W celu uruchomienia generowania ofert należy wybrać zakładkę Zadania. Przy pomocy przycisku Dodaj wybieramy zadanie Aktualizacja BLOZ. Spowoduje to otwarcie okna umożliwiającego konfigurację harmonogramu zgodnie w własnymi preferencjami: Po dokonaniu odpowiednich ustawień oraz zaznaczeniu opcji jako Aktywne pobierania i aktualizacji bazy BLOZ będzie się odbywać zgodnie z preferencjami. W celu poprawnej obsługi aktualizacji bazy BLOZ należy jeszcze: Włączyć zadanie archiwizacji raz dziennie w nocy. Strona 7 z 20

8 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Ustawić wartość opcji SRC_DEL_FILES_AFTER_FINISH na TAK Ustawić opcję TSK_DEL_FILES_AFTER_FINISH dla zlecenia RECV_BLZ na TAK Strona 8 z 20

9 DOKUMENTACJA TECHNICZNA W opcji DST_DEF_DESTINATION dla zlecenia SEND_RQST_BLZ jako wartość zdefiniować OSOZWS. W tej samej opcji DST_DEF_DESTINATION dla innego zlecenia RECV_BLZ jako wartość zdefiniować KSHRT. Strona 9 z 20

10 DOKUMENTACJA TECHNICZNA W opcji DST_PKE_PASS ustawić hasło. W polu wartość wpisujemy hasło do inauguracji. W opcji DST_OSOZ_SERVICE_URL dla zlecenia SEND_RQST_BLZ jako wartość wpisać adres https://www.osoz.pl/ws-broker-server-bloz/services/servicebrokeranonymous Dla zleceń SEND_RQST_BLZ oraz RECV_BLZ proszę ustawić opcję TSK_WAIT_TIME na wartość Strona 10 z 20

11 DOKUMENTACJA TECHNICZNA UWAGA Jeśli podczas pobierania lub aktualizacji bazy BLOZ, w zleceniu RECV_BLZ wystąpi błąd typu Out Of Memory należy zmienić ilość przydzielonej pamięci. Dokonujemy tego poprzez edycję pliku Catalina (C:\KS\Tomcat\4.1.x\bin\Catalina.bat) modyfikując wartość parametru Xmx na wartość 1400m (-Xmx 1400m ). JEŚLI SYSTEM KORZYSTA Z WERSJI XE BAZY DANYCH ORACLE, NALEŻY DODATKWO USTAWIĆ DWIE OPCJE: Opcję ARCH_DELETE_ROWS na TAK Opcja określa, czy proces archiwizacji wierszy z tabel ma je przenosić do archiwum, czy też usuwać. Domyślną wartością tej opcji jest NIE. Wprowadzenie wartości TAK dla tej opcji spowoduje, iż proces archiwizacji, zamiast przenosić wpisy z tabel głównych do tabel przechowujących wpisy archiwalne, spowoduje ich usunięcie. Strona 11 z 20

12 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Opcję ARCH_VALIDITY na wartość 14 lub 7. Opcja określająca, po jakim czasie, wpisy z tabeli zleceń, mają zostać przeniesione do archiwum. Wartość tej opcji należy podawać w dniach. Wartością domyślną jest liczba 30 co powoduje, iż po uruchomieniu zadania archiwizacji wszystkie starsze (niż 30 dni) rekordy tabeli zostaną przeniesione do archiwum. Jeśli system korzysta z wersji XE bazy danych Oracle zaleca się ustawić 14 lub 7 dni Weryfikacja poprawności przyjęcia bazy BLOZ. W celu zweryfikowania poprawności przyjęcia bazy BLOZ należy uruchomić zadanie Aktualizacja BLOZ. W tym celu wchodzimy w zadania i klikamy ikonkę Uruchom teraz. Następnie po uruchomieniu zadania Aktualizacja BLOZ przechodzimy do zakładki Zlecenia. W zakładce tej oba typy zleceń SEND_RQST_BLZ oraz następujące po nim RECV_BLZ powinno zakończy się powodzeniem co symbolizuje symbol w kolumnie Status. Dodatkowo, na liście dla zleceń SEND_RQST_BLZ oraz RECV_BLZ można kliknąć na ikonę lupki w kolumnie Akcja i tym samym przejść do szczegółów zlecenia, dodatkowo weryfikując czy nie pojawił się żaden błąd bezpośrednio w logach konkretnego zlecenia. Strona 12 z 20

13 DOKUMENTACJA TECHNICZNA 2.2. Pobieranie i aktualizacja bazy BLOZ dla wersji x.x lub starszej. TĄ METODĄ MOŻNA POBIERAĆ BAZĘ BLOZ TYLKO DO KOŃCA GRUDNIA 2014 ROKU, PO TYM OKRESIE MOŻLIWE BĘDZIE POBIERANIE TYLKO ZA POMOCĄ METODY OPISANEJ W PODPUNKCIE 2.1 Obecnie proces pobierania i aktualizacji bazy BLOZ został zdefiniowany jako zadanie harmonogramowe z systemie. W celu uruchomienia generowania ofert należy wybrać zakładkę Zadania. Przy pomocy przycisku Dodaj wybieramy zadanie Aktualizacja BLOZ. Spowoduje to otwarcie okna umożliwiającego konfigurację harmonogramu zgodnie w własnymi preferencjami: Po dokonaniu odpowiednich ustawień oraz zaznaczeniu opcji jako Aktywne pobierania i aktualizacji bazy BLOZ będzie się odbywać zgodnie z preferencjami. W celu poprawnej obsługi aktualizacji bazy BLOZ należy jeszcze: Włączyć zadanie archiwizacji raz dziennie w nocy. Strona 13 z 20

14 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Ustawić wartość opcji SRC_DEL_FILES_AFTER_FINISH na TAK Ustawić opcję TSK_DEL_FILES_AFTER_FINISH dla zlecenia RECV_BLZ na TAK Strona 14 z 20

15 DOKUMENTACJA TECHNICZNA W opcji DST_DEF_DESTINATION dla zlecenia SEND_RQST_BLZ jako wartość zdefiniować KSEWD. W tej samej opcji DST_DEF_DESTINATION dla innego zlecenia RECV_BLZ jako wartość zdefiniować KSHRT. Strona 15 z 20

16 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Dla zleceń SEND_RQST_BLZ oraz RECV_BLZ proszę ustawić opcję TSK_WAIT_TIME na wartość 7200 UWAGA Jeśli podczas pobierania lub aktualizacji bazy BLOZ, w zleceniu RECV_BLZ wystąpi błąd typu Out Of Memory należy zmienić ilość przydzielonej pamięci. Dokonujemy tego poprzez edycję pliku Catalina (C:\KS\Tomcat\4.1.x\bin\Catalina.bat) modyfikując wartość parametru Xmx na wartość 1400m (-Xmx 1400m ). Strona 16 z 20

17 DOKUMENTACJA TECHNICZNA JEŚLI SYSTEM KORZYSTA Z WERSJI XE BAZY DANYCH ORACLE, NALEŻY DODATKWO USTAWIĆ DWIE OPCJE: Opcję ARCH_DELETE_ROWS na TAK Opcja określa, czy proces archiwizacji wierszy z tabel ma je przenosić do archiwum, czy też usuwać. Domyślną wartością tej opcji jest NIE. Wprowadzenie wartości TAK dla tej opcji spowoduje, iż proces archiwizacji, zamiast przenosić wpisy z tabel głównych do tabel przechowujących wpisy archiwalne, spowoduje ich usunięcie. Opcję ARCH_VALIDITY na wartość 14 lub 7. Opcja określająca, po jakim czasie, wpisy z tabeli zleceń, mają zostać przeniesione do archiwum. Wartość tej opcji należy podawać w dniach. Wartością domyślną jest liczba 30 co powoduje, iż po uruchomieniu zadania archiwizacji wszystkie starsze(niż 30 dni) rekordy tabeli zostaną przeniesione do archiwum. Jeśli system korzysta z wersji XE bazy danych Oracle zaleca się ustawić 14 lub 7 dni. Strona 17 z 20

18 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Weryfikacja poprawności przyjęcia bazy BLOZ. W celu zweryfikowania poprawności najlepiej wyczyścić całą tabelę BLZ na schemacie HURT używając polecenia: TRUNCATE TABLE BLZ; Następnie należy uruchomić zadanie Aktualizacja BLOZ. W tym celu wchodzimy w zadania i klikamy ikonkę Uruchom teraz. Następnie po uruchomieniu zadania Aktualizacja BLOZ przechodzimy do zakładki Zlecenia. W zakładce tej oba typy zleceń SEND_RQST_BLZ oraz następujące po nim RECV_BLZ powinno zakończy się powodzeniem co symbolizuje symbol w kolumnie Status. Dodatkowo, na liście dla zleceń SEND_RQST_BLZ oraz RECV_BLZ można kliknąć na ikonę lupki w kolumnie Akcja i tym samym przejść do szczegółów zlecenia, dodatkowo weryfikując czy nie pojawił się żaden błąd bezpośrednio w logach konkretnego zlecenia Pobieranie i aktualizacja komunikatów GIF i BLUR Obecnie proces pobierania komunikatów GIF i BLUR został zdefiniowany jako zadanie harmonogramowe z systemie. W celu uruchomienia pobierania komunikatów GIF oraz BLUR należy wybrać zakładkę Zadania. Obecnie proces pobierania komunikatów GIF i BLUR został zdefiniowany jako zadania harmonogramowe z systemie. W celu uruchomienia pobierania komunikatów GIF oraz BLUR należy wybrać zakładkę Zadania. Strona 18 z 20

19 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Przy pomocy przycisku Dodaj wybieramy zadania Pobieranie komunikatów GIF, a później Pobieranie komunikatów BLUR. Spowoduje to otwarcie okien umożliwiającego konfigurację harmonogramu zgodnie w własnymi preferencjami: Po dokonaniu odpowiednich ustawień oraz zaznaczeniu opcji jako Aktywne pobierania komunikatów GIF i BLUR będzie się odbywać zgodnie z preferencjami. W celu poprawnej obsługi pobierania komunikatów należy jeszcze w opcji DST_DEF_DESTINATION dla zlecenia SEND_RQST_GIF i SEND_RQST_BLR oraz jako wartość zdefiniować KSEWD: Strona 19 z 20

20 DOKUMENTACJA TECHNICZNA W tej samej opcji DST_DEF_DESTINATION dla zleceń RECV_BLR oraz RECV_GIF jako wartość zdefiniować KSHRT. Strona 20 z 20

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2010 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2011.00.0.0 Data aktualizacji: 25.06.2010

Bardziej szczegółowo

Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile

Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile SYSTEM WSPOMAGANIA PRACY PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile Katowice 2011 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Podręcznik użytkownika KS-CRM Mobile Wersja dokumentu: 2012.00.0.0 Data

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2012.02.0.0 Data aktualizacji: 15.03.2012

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA SYSTEMU KS-AOW Dokument: lipiec 2015 Wydanie: 4 Waga: 90

INSTRUKCJA INSTALACJA SYSTEMU KS-AOW Dokument: lipiec 2015 Wydanie: 4 Waga: 90 Dokument: lipiec 2015 Wydanie: 4 Waga: 90 KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice; ul. 1 Maja 133 tel. (0-32) 209-07-05, fax. (0-32) 209-07-15 KS-APTEKA WINDOWS INSTALACJA SYSTEMU Katowice, sierpień 2015 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm w aptekach

Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm w aptekach Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm w aptekach 1 / 40 Table of contents Aplikacja dostępowa KS-OmniPharm... 3 1. Instalacja aplikacji dostępowej... 5 1.1. Problemy z usługą KS-OmniPharm... 15 1.2.

Bardziej szczegółowo

systemu informatycznego do przyjmowania i rozpatrywania wniosko w Dokumentacja Techniczna

systemu informatycznego do przyjmowania i rozpatrywania wniosko w Dokumentacja Techniczna Ministerstwo Sportu i Turystyki Dokumentacja Techniczna systemu informatycznego do przyjmowania i rozpatrywania wniosko w W skład niniejszej dokumentacji wchodzą: a) Dokumentacja środowiska systemu MSiT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla urządzeń mobilnych

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla urządzeń mobilnych Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla urządzeń mobilnych Wersja 1.4 / 11-10-2012 / autor: Dariusz Jaruga Spis treści Spis treści Spis treści... 2 Dostęp do konta na serwerze pocztowym MS Exchange

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL Warszawa, 2014-05-30 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL (V.1.6.1) Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 2 z 148 SPIS TREŚCI Spis treści...2 1. Wstęp...6 2. Wymagania systemowe...6 3. Słownik...7

Bardziej szczegółowo

Manager SGT. Wersja 1.8.0.0

Manager SGT. Wersja 1.8.0.0 Manager SGT Wersja 1.8.0.0 Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp... 3 Okno główne... 4 Konfiguracja... 6 Parametry połączenia z bazą danych... 6 Ustawienia kolektora danych... 8 Inne... 10 Towary... 13

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja użytkownika TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.1 2014.12.01 2 Spis treści 1. Konta użytkowników...

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Centralne Zarządzanie Data aktualizacji: 02.12.2014r. Spis treści Centralne Zarządzanie... 1 Instalacja aplikacji... 2 Pierwsze logowanie... 5 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Win Admin Replikator Instrukcja Obsługi

Win Admin Replikator Instrukcja Obsługi Win Admin Replikator Instrukcja Obsługi wrzesień 2015 wersja dokumentu 1.9 dla wersji aplikacji 1.0.5.0 Spis treści: Wstęp 3 Wymagania systemowe 6 Ograniczenia funkcjonalne wersji demo 7 Instalacja 8 Pierwsze

Bardziej szczegółowo

9.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win

9.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.południowa 25 pok. 414-416 PL 71-001 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel./fax (+48 91) 4314-126 /4824-431 e-mail sad@pro.onet.pl,

Bardziej szczegółowo

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA Spis treści 1. Wstęp...2 2. Rejestracja i wybór planu taryfowego...3 3. Pierwsze logowanie i konfiguracja...4 3.1 Przewoźnicy...5 3.2 Szablony

Bardziej szczegółowo

eformatyzacja instrukcja obsługi

eformatyzacja instrukcja obsługi eformatyzacja instrukcja obsługi AGMASoft 2010 Opis systemu... 3 1 Zasady postępowania... 4 2 Instalacja systemu eformatyzacja... 5 2.1 Instalacja programu... 5 2.2 Instalacja sterowników BDE... Błąd!

Bardziej szczegółowo

irap Raporty on-line

irap Raporty on-line irap Raporty on-line Moduł raportowania on-line irap jest zbiorem funkcji umożliwiających przesyłanie informacji pomiędzy aptekami oraz udostępnienie strony internetowej dla apteki. Niektóre funkcje realizowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie II 27.09.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie II 27.09.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie II 27.09.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Moduł AsAlert - System powiadamiania o ważnych zdarzeniach

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Moduł AsAlert - System powiadamiania o ważnych zdarzeniach Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl Moduł AsAlert - System powiadamiania o ważnych zdarzeniach Dok. Nr PLP6076 Wersja: 29-01-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Instrukcja obsługi programu Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Informacje ogólne. Opisywany program jest jednym z wielu dodatków dla programu Subiekt GT. Informacje na temat pozostałych

Bardziej szczegółowo

2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 9 marca 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień.

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. Program epodatnik Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. tel/fax +77 454-24-65,66 e-mail:info@euslugi.eu www.euslugi.eu Spis treści Część I. Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA grudzień 2009 SPIS TREŚCI 1. WASTE MANAGEMENT SYSTEM INFORMACJE O SYSTEMIE... 5 2. URUCHOMIENIE SYSTEMU WMS... 8 2.1. Logowanie... 8 2.2. Zmiana hasła...

Bardziej szczegółowo

WINDYKATOR BY CTI PROCES INSTALACJI I KONFIGURACJA

WINDYKATOR BY CTI PROCES INSTALACJI I KONFIGURACJA WINDYKATOR BY CTI PROCES INSTALACJI I KONFIGURACJA 1 Wstęp... 2 2 Instalacja programu WINDYKATOR by CTI... 3 3 Konfiguracja połączenia z bazą SQL... 5 4 Konfiguracja programu... 8 5 Konfiguracja e-mail...

Bardziej szczegółowo

Obieg dokumentów v. 4.2.8

Obieg dokumentów v. 4.2.8 Obieg dokumentów v. 4.2.8 2 Obieg Dokumentów - SPIS TREŚCI: 1. Wstęp... 5 2. Uruchomienie... 6 3. Funkcje... 7 4. Obieg dokumentów... 9 4.1. Skrzynka... 9 4.1.1. Panel statusów, folderów, segregatorów....

Bardziej szczegółowo