SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści"

Transkrypt

1 OI/KA/115/2011 Załącznik nr 3 do siwz /nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU... 2 INSTALACJA I URUCHOMIENIE DOSTARCZONEJ BIBLIOTEKI TAŚMOWEJ,... 2 INSTALACJA I URUCHOMIENIE DOSTARCZONYCH PRZEŁĄCZNIKÓW SAN,... 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA DOSTARCZONYCH MODUŁÓW SFP WRAZ Z LICENCJAMI,... 2 KONFIGURACJA SIECI SAN... 2 KONFIGURACJA ŚRODOWISKA DO WYKONYWANIA KOPII ZAPASOWYCH W OPARCIU O OPROGRAMOWANIE HP DATA PROTECTOR TESTY ŚRODOWISKA I WYKONANIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ... 3 USTALENIA DODATKOWE LICENCJE ARCHITEKTURA SPRZĘTOWA ROZWIĄZANIA... 4 WYMAGANE DOKUMENTY... 5 LICENCJE... 5 SERWIS I WSPARCIE TECHNICZNE OFERTA RÓWNOWAŻNA... 6 Opis_przedmiotu_zamowienia Strona 1 z 7

2 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącego środowiska zabezpieczenia danych w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. W ramach przedmiotu zamówienia należy dostarczyć bibliotekę taśmową dużej pojemności, przełączniki SAN o przepustowości 8GB oraz dodatkowe moduły SFP wraz z licencjami na porty dla dwóch przełączników SAN będących w posiadaniu Zamawiającego, wykonać rekonfigurację istniejących polityk backupowych tak aby wykorzystać funkcje dostarczonej biblioteki taśmowej oraz wykonać uaktualnienie oprogramowania HP Data Protector. Zamawiający wymaga wykonania następujących prac w ramach modernizacji: Przygotowanie projektu Ze względu na krytyczne znaczenie środowiska zabezpieczenia danych wraz z macierzami dyskowymi i całą infrastrukturą SAN dla działania środowiska informatycznego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto Zamawiający oczekuje wykonania szczegółowego Projektu Technicznego wraz z harmonogramem prac. Harmonogram w głównej mierze powinien uwzględniać minimalizację niedostępności systemów korporacyjnych. Zasadnicza część prac związana z koniecznością rekonfiguracji sieci SAN powinna zostać wykonana po godzinie 19 w dni robocze lub w dni wolne od pracy. Wszelkie prace rekonfiguracyjne w infrastrukturze SAN powinny zostać wykonane tak, aby w sposób maksymalny zagwarantować bezpieczeństwo zgromadzonych danych. Instalacja i uruchomienie dostarczonej biblioteki taśmowej, Biblioteka taśmowa musi zostać fizycznie zainstalowana i uruchomiona przez autoryzowany serwis producenta. Proces uruchomienia biblioteki taśmowej będzie się wiązał w szczególności z nadaniem adresów IP, aktualizacją oprogramowania sprzętowego do najnowszego dostępnego w dniu instalacji, konfiguracją napędów i robota, ustawieniem haseł, oklejeniem taśm oraz załadowaniem ich do biblioteki. Instalacja i uruchomienie dostarczonych przełączników SAN, Przełączniki SAN muszą zostać fizycznie zainstalowana i uruchomiona przez autoryzowany serwis producenta. Proces uruchomienia przełączników będzie się wiązał w szczególności z nadaniem adresów IP, aktualizacją oprogramowania sprzętowego do najnowszego dostępnego w dniu instalacji, ustawieniem haseł, wstępną konfiguracją przełączników oraz ich portów. Instalacja i konfiguracja dostarczonych modułów SFP wraz z licencjami, Moduły SFP oraz licencje na porty muszą zostać fizycznie zainstalowana i uruchomiona przez autoryzowany serwis producenta. Proces instalacji modułów SFP będzie się wiązał w szczególności z instalacją fizyczną modułów, instalacją licencji na dodatkowe porty na przełącznikach oraz wstępną konfiguracją portów. Konfiguracja sieci SAN Sieć SAN musi zostać przekonfigurowana w sposób umożliwiający podłączenie biblioteki taśmowej oraz podmianę dwóch przełączników. Podmiana przełączników musi być wykonana w taki sposób, aby połączenia ISLe między ośrodkami przetwarzania danych były w każdym z fabric na poziomie 8GB. Do tego celu należy wykorzystać pracujące już u Zmawiającego dwa przełączniki HP 8/40 SAN Switch posiadające Trunking license oraz dwa dostarczane w tym postępowaniu przełączniki. Opis_przedmiotu_zamowienia Strona 2 z 7

3 Wszystkie połączenia i konfiguracja muszą zostać wykonane zgodnie z najlepszymi praktykami. Ze względu na znaczenie sieci SAN dla poprawnego funkcjonowania systemów Zamawiającego oraz ze względu, że sieć SAN zbudowana jest w oparciu o urządzenia firmy HP prace rekonfiguracyjne w sieci SAN, mają zostać wykonane przez autoryzowany serwis HP (usługa na poziomie HA124A1 5B9: SAN Level 1 Tier 1 Implementation oraz usługa HP Custom Deployment dotycząca podmiany przełączników). Wszelkie prace rekonfiguracyjne w infrastrukturze SAN związane z podłączaniem dodatkowych urządzeń, rekonfiguracją przełączników sieci SAN, rekonfiguracją zoningu mają zostać przeprowadzone dla każdej z fabryk SAN oddzielnie, tak aby nie zakłócać pracy środowiska. Wykonawca ma dostarczyć wszelkie wymagane licencje, porty GBIC, patchkordy i inne elementy hardware u i software u konieczne do realizacji określonej w zamówieniu funkcjonalności. Konfiguracja środowiska do wykonywania kopii zapasowych w oparciu o oprogramowanie HP Data Protector. Należy wykonać uaktualnienie oprogramowania HP Data Protector do wersji 6.2 wraz z instalacją najnowszych poprawek. Należy wykonać rekonfigurację wskazanych przez Zamawiającego istniejących polityk backupowych, tak aby proces zabezpieczenia danych odbywał się na napędach w dostarczonej bibliotece taśmowej. Rekonfigurację polityk backupowych należy wykonać tak by nie stracić istniejących funkcjonalności, a w szczególności Zero Downtime Backup, integrację SAP oraz wdrożyć integrację ze środowiskiem VMWare w wersji bez i z serwerem pośredniczącym dla odpowiednich hostów ESX (serwer zapewni Zamawiający). Należy zaproponować nową politykę zabezpieczenia danych z około 80 serwerów, tak aby zminimalizować okno backupowe oraz prawdopodobieństwo niepowodzenia backupu z powodu niedostępności klientów Należy zaproponować sposób skonfigurowania polityk backupowych krytycznych systemów Zamawiającego tak by zminimalizować prawdopodobieństwo niepowodzenia backupu spowodowanego niedostępnością napędu lub biblioteki. Ze względu na krytyczne znaczenie środowiska zabezpieczeń danych u Zamawiającego i biorąc pod uwagę, że środowisko to zbudowane jest w oparciu o urządzenia firmy HP prace rekonfiguracyjne mają zostać wykonane przez autoryzowany serwis HP (usługi na poziomie: HA535A1 - HP Custom Per Event Application Ops Service - upgrade oprogramowania HP DataProtector, HA329A1 - HP Custom Deployment Service - integracja vsphere (ESX) z HP DataProtector). Należy zainstalować wszystkie dostarczone licencje dla środowiska Data Protectora 6.2. Testy środowiska i wykonanie dokumentacji powykonawczej Po wykonaniu prac wdrożeniowych mają zostać przeprowadzone testy środowisk informatycznych, a w szczególności środowiska aplikacji bilingowej, środowiska SAP działającego w oparciu o usługi MC/SG, środowiska VMWare oraz testy środowiska backupowego zrealizowanego w oparciu o oprogramowanie HP Data Protector 6.2. Testy mają dowieść, że poczynione zmiany w środowisku SAN nie spowodowały uszkodzeń, zmniejszenia istniejących funkcjonalności i wydajności, środowisko zabezpieczenia danych działa poprawnie. Propozycję konkretnych testów zaproponuje Wykonawca w Projekcie Technicznym. Wdrożenie musi zakończyć się wykonaniem dokumentacji powykonawczej. Opis_przedmiotu_zamowienia Strona 3 z 7

4 Ustalenia dodatkowe Ze względu na krytyczne znaczenie infrastruktury objętej wdrożeniem dla poprawnego funkcjonowania korporacyjnych systemów biznesowych Zamawiającego wymaga aby podczas realizacji całego wdrożenia był zapewniony nadzór ze strony Oferenta przez przynajmniej jednego inżyniera biorącego udział w wdrożeniu. Czas realizacji projektu - do 3 miesięcy od daty podpisania umowy. Zamawiający ze względów organizacyjnych zastrzega możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas maksymalnie 1 miesiąc bez zmiany warunków finansowych. Zmiana terminu może nastąpić jedynie na pisemny wniosek Zamawiającego. 2. Licencje Zamawiający wymaga dostawy wszelkiego oprogramowania oraz licencji koniecznych do osiągnięcia określonej funkcjonalności środowiska backupowego oraz licencji wymienionych w specyfikacji sprzętowej. 3. Architektura sprzętowa rozwiązania Zamawiający wymaga, aby wdrażane rozwiązanie zostało wykonane w oparciu o dostarczoną bibliotekę taśmową w konfiguracji wyszczególnionej poniżej. Biblioteka ma być podłączona do sieci SAN, której centralnym punktem są macierze dyskowe EVA. Podłączenie do sieci SAN ma zostać wykonane w sposób redundantny, gwarantujący ciągłość dostępu do danych w przypadku awarii dowolnego napędu dostarczanej biblioteki, dowolnego przełącznika SAN, dowolnego fabrica SAN, dowolnego kontrolera macierzy. Ze względu na jednolitość środowiska sprzętowego oraz koszty administracyjne preferowana będzie biblioteka HP MSL LTO-5 Ultrium 3280 FC Tape Library: numer produktu BL534A. Biblioteka powinna spełniać następujące wymagania minimalne: Minimum 4 napędy taśmowe. Wszystkie 4 napędy muszą się znajdować w pojedynczym module biblioteki oraz każdy z napędów musi posiadać po dwa interfejsy FC Biblioteka powinna posiadać redundantny układ zasilaczy i wentylatorów zasilanych z dwóch niezależnych źródeł zasilania. Układ zasilaczy powinien gwarantować ciągłość pracy całej biblioteki w przypadku awarii pojedynczego zasilacza i/lub wentylatora. Oferowane napędy taśmowe muszą być wyposażone najmniej mechanizm dostosowujący automatycznie oraz płynnie prędkość przesuwu taśmy magnetycznej do wartości strumienia danych przekazywanego do napędu w zakresie, co najmniej MB/s. oraz poniższą specyfikację: Ilość Nr produktu HP Opis/charakterystyka produktu HP 10A IEC320 C14-C13 8ft/2.4m PDU Cable 1 BL534A HP MSL LTO FC Tape Lbry 1 HA105A1 HP 1y 6h CTR HW Support 1 HA105A1 80U MSL8096 Library Support 1 HA113A1 HP Installation Service 1 HA113A1 5DR HP Strtup for 1 MSL10U Lib SVC 1 AH220A HP MSL Redundant Power Supply Kit Opis_przedmiotu_zamowienia Strona 4 z 7

5 Wraz z biblioteką należy dostarczyć: Dwa przełączniki SAN o poniższej specyfikacji: Ilość Nr produktu HP Opis/charakterystyka produktu 2 AM870A HP 8/40 Power Pack+ 24-ports SAN Switch 2 AM870A ABB Europe - English localization 1 HA113A1 HP Installation Service 2 HA113A1 5GA LowEnd SAN/Edge Switch/HAFM Installation 48 AJ716A HP 8Gb Shortwave B-series FC SFP+ 1 Pack 1 HA111A3 HP 3y Proactive 24 Service 1 HA111A3 8BY Proactive SAN Extension 2 HA111A3 9LL HP B-Series 8/40 PP SAN Switch Support Wkładki SFP wraz z licencjami na aktywacje portów przełączników będących w posiadaniu Zamawiającego oraz światłowody pozwalające na podłączenie, między innymi, dostarczonej biblioteki taśmowej do infrastruktury SAN w minimalnym zakresie: Ilość Nr produktu HP Opis/charakterystyka produktu 2 T5519A HP 8/40 SAN Switch 8Gb 8-port Upgr LTU 16 AJ837A HP 15m Multi-mode OM3 LC/LC FC Cable 16 AJ716A HP 8Gb Shortwave B-series FC SFP+ 1 Pack 1 HA111A1 HP 1y Proactive 24 Service 18 HA111A1 699 For HP Internal Entitlement Purposes 92 taśm HP Ultrium 3 TB. Taśmy powinny być tego samego producenta co biblioteka taśmowa. Preferowane taśmy HP: numer produktu C7975A. 4 taśmy czyszczące do napędów. Taśmy powinny być tego samego producenta co biblioteka taśmowa. Preferowane taśmy HP: numer produktu C7978A. Zestaw naklejek z kodami kreskowymi dla taśm Ultrium 5 tego samego producenta co taśmy i biblioteka taśmowa (oklejenie taśm leży po stronie Oferenta): numer produktu Q2011A. Całość dostarczonego sprzętu w ramach prowadzonego postępowania musi pochodzić od jednego producenta. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i musi pochodzić z oficjalnego polskiego kanału dystrybucji producenta sprzętu. Wymagane dokumenty Oferent musi dostarczyć dokument od producenta oprogramowania HP Data Protector, potwierdzający iż oferowana biblioteka taśmowa jest kompatybilna z istniejącym środowiskiem wykonywania kopii zapasowych opartych o to oprogramowanie. Oferent musi dostarczyć dokument od producenta biblioteki taśmowej potwierdzający, że możliwe jest świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego przez producenta na wymaganym przez Zamawiającego poziomie dla zaoferowanego sprzętu. Licencje Wraz z biblioteką należy dostarczyć licencje umożliwiające wykonanie integracji w HP Data Protector z istniejącym u Zamawiającego środowiskiem VMWare dla 5 hostów ESX. Opis_przedmiotu_zamowienia Strona 5 z 7

6 Serwis i wsparcie techniczne W ramach serwisu, świadczonego przez okres i w zakresie ujętym w tabelach ze specyfikacją sprzętu, producent dostarczonej infrastruktury musi zapewnić: możliwość składania zgłoszeń serwisowych w trybie: 24x7x365 serwis świadczony w miejscu instalacji sprzętu możliwość zgłaszania problemów przez: Internet, faks oraz telefon elektroniczny dostęp do baz wiedzy zawierającej opisy sposobów naprawy, opisy i specyfikacje produktów oraz ich poprawek, a także dokumentację techniczną prawo do uaktualnień Oprogramowania Systemowego możliwość monitorowania i zdalnej diagnostyki infrastruktury sprzętowej 4. Oferta równoważna Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. W przypadku składania ofert równoważnych do oferty należy dołączyć szczegółowe specyfikacje techniczne oferowanego sprzętu, specyfikacje techniczne i funkcjonalne oprogramowania oraz wykaz licencji. Należy podać nazwę i oznaczenie katalogowe producenta oferowanych równoważnych elementów. Wymaga się, aby przedstawione zestawienie wykonano w postaci tabelarycznej z zaznaczeniem jaki element aktualnej infrastruktury zostaje zamieniony poprzez element oferty równoważnej. W związku z tym, że przedmiot zamówienia dotyczy instalacji, konfiguracji oraz wymiany biblioteki taśmowej w istniejącym u Zamawiającego środowisku teleinformatycznym (macierze HP EVA, siec SAN oparta na urządzeniach firmy Hewlett-Packard, system monitorowania infrastruktury HP OV NNM, centralny system zabezpieczania danych HP Data Protector), zakres oferty równoważnej ma obejmować łącznie z wymaganym przedmiotem zamówienia w szczególności: Dostarczenie kompletu licencji wymaganych dla systemów operacyjnych, wykonywania kopii dyskowych na macierzach EVA8100 i EVA8400, HP OV NNM, licencji do systemu kopii HP Data Protector i innych zapewniających Zamawiającemu prawo użytkowania rozwiązania z oferty równoważnej w zakresie nie gorszym niż obecnie eksploatowane. Zapewnienie pełnej kompatybilności z macierzami HP EVA8100, EVA8400, bibliotekami taśmowymi HP MSL6060, przełącznikami sieci SAN. Wymagana konfiguracja rozwiązania równoważnego ma zapewnić funkcjonowanie platformy sprzętowej z wymienionymi urządzeniami nie gorzej niż w aktualnie posiadanych rozwiązaniach. W tym zakresie oferty równoważnej, Oferent dołącza do oferty certyfikaty na zgodność i wsparcie dla oferowanych równoważnych elementów platformy sprzętowej i systemowej przez firmę Hewlett-Packard lub dostarcza również w tym zakresie rozwiązania równoważne. konfiguracji i funkcjonalności systemu kopii bezpieczeństwa HP Data Protector DP 6.x, kopii błyskawicznych mechanizmami wewnętrznymi macierzy dyskowych HP EVA8100 i HP EVA8400. konfiguracji i funkcjonalności systemu monitoringu HP OpenView NNM. Opis_przedmiotu_zamowienia Strona 6 z 7

7 konfiguracji i funkcjonalności mechanizmów BC (Business Copy) macierzy EVA8100 i EVA8400. konfiguracji i funkcjonalności mechanizmów CA (Continuous Access) macierzy EVA8100 i EVA8400. Usługi serwisowe na poziomie nie gorszym niż w obecnie obowiązującym kontrakcie serwisowym L6P356. Przeszkolenia pracowników Wydziału Systemów Teleinformatycznych obsługujących i administrujących elementami aktualnie eksploatowanej infrastruktury sprzętowej i systemowej zastępowanej poprzez ofertę równoważną w zakresie co najmniej równoważnym do aktualnie posiadanych kwalifikacji i przez Autoryzowane Centra Szkoleniowe i inne zgodnie z aktualnie posiadanymi przez pracowników Certyfikatami potwierdzającymi odbyte szkolenia. Opis_przedmiotu_zamowienia Strona 7 z 7

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: OI/MP/005/2010 Załącznik Nr 3 do SIWZ/ Nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA 1.1. podniesienie funkcjonalności oprogramowania tworzącego

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ 1) Dostawa serwerów wraz z systemami część 1, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ do zadania

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ 1) Dostawa serwerów wraz z systemami część 1, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ do zadania Strona 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ 1) Dostawa serwerów wraz z systemami część 1, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ do zadania Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składnia ofert

Zaproszenie do składnia ofert Gdańsk, dnia 30.05.2014r. Zaproszenie do składnia ofert Na realizację zamkniętego serwisu informatycznego, w tym zaprojektowanie, zainstalowanie, uruchomienie i wdrożenie do użytkowania w pełni skonfigurowanego

Bardziej szczegółowo

3) Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub ze sprzedaży,

3) Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub ze sprzedaży, Załącznik nr 1b do SIWZ - zmieniony SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2 Przedmiot zamówienia: Dostawa i instalacja wyposażenia budynku LCK w Lublinie jak poniżej: I. Serwery, macierz dyskowa,

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8)

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8) Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: dostawy macierzy dyskowej (cz. I) i dostawy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zestaw serwerów 1 kpl. L.p. Treść wymagania Spełnione [/NIE] 1. Zestaw serwerów w postaci obudowy montowany w szafie RACK ma umożliwić zamontowanie co najmniej 6 modułów zespołów obliczeniowych. Nie dopuszcza

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Systemu ochrony infrastruktury IT i usług biznesowych Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. SYSTEM PRZECHOWYWANIA I ACHIWIZACJI DANYCH (SPiAD)

Opis przedmiotu zamówienia. SYSTEM PRZECHOWYWANIA I ACHIWIZACJI DANYCH (SPiAD) ZP/UR/34/2015 Załącznik nr nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia SYSTEM PRZECHOWYWANIA I ACHIWIZACJI DANYCH (SPiAD) 1.Cel projektu Celem jest zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Przechowywania i Archiwizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Opis parametrów technicznych

Załącznik 1. Opis parametrów technicznych Załącznik 1. Opis parametrów technicznych 1. Serwer RISC 1 1 sztuka L.p. Parametr Wymagania Zamawiającego 1. Produkcja Fabrycznie nowe 2. Chipset Rekomendowany przez producenta procesora 3. Płyta główna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA str. 1 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja platform wirtualizacyjnych. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Zamówienie podzielone zostało

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Na potrzeby SIWZ, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca,

Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca, Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1. Szczegółowa Specyfikacja Elementów Zamówienia 1.1. Słownik pojęć i skrótów Pojęcia i skróty używane w dokumencie: Zamawiający Miasteczko Multimedialne Spółka z

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ PARAMETRY SPRZĘTU Miejsca dostawy, montażu, uruchomienia wdrożenia poszczególnych Zadań: a) Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

5.1.1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

5.1.1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 1.1. Nazwa: Urząd Transportu Kolejowego 1.2. Adres: 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134 1.3. Dane teleadresowe i internetowe: 1.3.1. tel.: (0 22) 749 14 00, faks: (0 22)

Bardziej szczegółowo

Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA SKONSOLIDOWANEGO SYSTEMU BACKUPU

Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA SKONSOLIDOWANEGO SYSTEMU BACKUPU Załącznik nr 3 - WZÓR - UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA SKONSOLIDOWANEGO SYSTEMU BACKUPU Dnia... roku w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

(Backupu) dla systemów WINDOWS, LINUX, SAP/ORACLE, ORACLE, MSSQL, VMware ESX, Active Directory, składającego się z oprogramowania do tworzenia kopii

(Backupu) dla systemów WINDOWS, LINUX, SAP/ORACLE, ORACLE, MSSQL, VMware ESX, Active Directory, składającego się z oprogramowania do tworzenia kopii 1 z 9 2010-09-10 16:16 Warszawa: Dostarczenie oraz wdrożenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Numer ogłoszenia: 249153-2010; data zamieszczenia: 10.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

Dostawa platformy do wirtualizacji laboratoriów komputerowych w oparciu o technologię VDI wraz z wykonaniem wszelkich czynności niezbędnych do jego

Dostawa platformy do wirtualizacji laboratoriów komputerowych w oparciu o technologię VDI wraz z wykonaniem wszelkich czynności niezbędnych do jego Dostawa platformy do wirtualizacji laboratoriów komputerowych w oparciu o technologię VDI wraz z wykonaniem wszelkich czynności niezbędnych do jego wdrożenia i uruchomienia oraz świadczeniem usług wsparcia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)/Formularz Oferty Technicznej (FOT)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)/Formularz Oferty Technicznej (FOT) (Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców) Załącznik nr 1 do SIWZ Sygnatura postępowania: BZP/97/DI/2012 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)/Formularz Oferty Technicznej (FOT) 1. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2015 I. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego platformy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy

Szczegółowy opis przedmiotu umowy Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 Przedmiotem umowy jest konsolidacja środowiska informatycznego Zamawiającego przy pomocy technologii

Bardziej szczegółowo