Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID na warunkach określonych w niniejszej Karcie produktu oraz na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uwaga! Przez macierz dyskową Zamawiający rozumie zestaw dysków twardych lub SSD kontrolowanych przez pojedynczą parę kontrolerów macierzowych (bez dodatkowych kontrolerów zewnętrznych, serwerów wirtualizujących, itp.). Macierz RAID musi spełniać następujące wymagania minimalne: Macierz musi zostać dostarczona w konfiguracji zawierającej dyski SAS GB 3.5 o prędkości obr obr/min zainstalowane min 8 szt., oraz dyski NL-SAS 2.0 2TB o prędkości obr.7200 zainstalowane min 5 szt. Macierz musi być dostarczona ze wszystkimi komponentami wymaganymi do instalacji w standardowej szafie typu RACK 19" Macierz musi posiadać możliwość dynamicznej alokacji dostępnych zasobów Macierz musi posiadać mechanizmy pozwalające na komunikację z systemem operacyjnym dzięki której możliwe jest określenie preferowanych ścieżek na poziomie woluminów oraz portów. Macierz musi umożliwiać sprzętowe wsparcie dla serwerów ESX/ESXi Macierz musi posiadać możliwość dynamicznej dystrybucji woluminów logicznych w ramach puli dyskowych Obudowa kontrolerów macierzy musi posiadać miejsce na instalację co najmniej 12 dysków 3,5 SAS i NL SAS oraz dysków SAS self encryption disk. Macierz musi umożliwiać rozbudowę do co najmniej 190 dysków. Macierz musi dawać możliwość rozbudowy zarówno o dyski 2,5 jak i 3,5 Macierz musi dawać możliwość rozbudowy o dyski SSD, co najmniej o pojemnościach 200GB i 400GB Macierz musi być wyposażona w dwa kontrolery RAID pracujące w trybie active-active Macierz musi być wyposażona w minimum 8 zewnętrznych portów 8Gbps FC (po cztery na każdy kontroler), umożliwiających bezpośrednie podłączenie serwerów lub podłączenie macierzy do sieci SAN Macierz musi umożliwiać podłączenie serwerów bezpośrednio, poprzez 4 porty 6Gbps SAS (po dwa porty na każdym kontrolerze) Strona: 1

2 Macierz musi być wyposażona w minimum 4GB pamięci cache przeznaczonej dla danych (sumarycznie dla obu kontrolerów) Zawartość pamięci cache musi być kopiowana pomiędzy kontrolerami W razie utraty zasilania dane znajdujące się w pamięci cache muszą być trwale zabezpieczone przed utratą Awaria dowolnej półki dyskowej nie może powodować przerwania dostępu do dysków w pozostałych półkach dyskowych. Macierz musi jednocześnie, w ramach macierzy jak równiez w ramach półki dyskowej, obsługiwać woluminy zabezpieczone następującymi poziomami RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID6, RAID10 Macierz musi umożliwiać rozbudowę i stworzenie fizycznej grupy RAID-5 na co najmniej 16 dyskach z założeniem, że maksymalnie pojemność jednego dysku przeznaczona jest na informacje o parzystości (15D+1P) Macierz umożliwia rozbudowę i stworzenie fizycznej grupy RAID-6 na co najmniej 16 dyskach z założeniem, że maksymalnie pojemność dwóch dysków przeznaczona jest na informacje o parzystości (14D+2P) Macierz musi umożliwiać budowanie woluminów o pojemności większej niż 16TB Macierz musi zapewniać możliwość sprzętowego szyfrowania danych, dostarczona konfiguracja musi obsługiwać tę funkcjonalność Macierz musi zapewniać możliwość wymiany dysków podczas pracy systemu (Hot-Swap) Macierz musi umożliwiać dynamiczną zmianę następujących parametrów macierzy dyskowej, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie, lub grupie dysków: o zmiana poziomu RAID dla istniejącej grupy RAID o dodawanie dysków do istniejących grup RAID o powiększanie rozmiaru woluminów logicznych o zmianya rozmiaru segmentu dla grup RAID o zmiana trybu replikacji pomiędzy replikacją synchroniczną a asynchroniczną o ile funkcjonalność jest dostępna o dodawanie kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy o aktualizacja oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online Macierz musi umożliwiać rozbudowę o pojedyncze dyski fizyczne i pojedyncze półki rozszerzeń Macierz musi umożliwiać dedykowanie dowolnego dysku fizycznego jako globalny dysk typu Hot-Spare Macierz musi umożliwiać definiowania dowolnej liczby globalnych dysków typu Hot-Spare Macierz musi mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalność wykonywania natychmiastowej kopii danych (point-in- Strona: 2

3 time copy). Funkcjonalność ta musi być realizowana w trybie copy-on-write Macierz musi umożliwiać objęcie licencją na wykonywanie natychmiastowej kopii danych całej przestrzeni dyskowej, oferowanej przez macierz Macierz musi umożliwiać rozbudowę jednoczesne istnienie co najmniej 256 kopii natychmiastowych w systemie. W konfiguracji należy uwzględnić właściwą licencję, obejmującą całą pojemność macierzy w wymaganej konfiguracji i umożliwiającą równoczesne wykonywanie co najmniej 8 kopii natychmiastowych Macierz musi umożliwiać rozbudowę do funkcjonalności wykonywania pełnej kopii lokalnych woluminów logicznych z wykorzystaniem jedynie kontrolerów macierzy. Licencja na wykonywanie kopii lokalnego wolumenu musi obejmować całą przestrzeń dyskową oferowaną przez macierz Macierz musi mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalność wykonywania zdalnej kopii danych na inną macierz tego samego typu w oparciu o protokół Fibre Channel. Proces replikacji musi być możliwy do wykonania w sposób synchroniczny i asynchroniczny. Opcjonalna licencja na wykonywanie kopii tego rodzaju musi obejmować całą przestrzeń dyskową oferowaną przez macierz Macierz dyskowa musi obsługiwać następujące systemy: o Microsoft Windows 2003 o Microsoft Windows 2008 o RedHat, SUSE o VMware ESX 3.5/ 5 / 5.1 i VMware VSphere 4.0 / 5.0 o IBM AIX/VIOS o HP-UX o Microsoft Cluster Service OS Base o Microsoft Windows Failover Clustering OS Base Macierz musi umożliwiać utworzenie co najmniej 256 woluminów logicznych Dane zapisywane w wewnętrznej pamięci cache jednego z kontrolerów muszą być także powielane w pamięci cache pozostałych kontrolerów, aby w przypadku uszkodzenia dowolnego kontrolera zachowana była spójność danych Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy. Macierz musi mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania. Zanik jednego z nich nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności lub utraty danych Strona: 3

4 Macierz musi być zarządzana poprzez sieć LAN Wysokość obudowy z kontrolerami macierzy nie może przekraczać 2U Wysokość obudowy żadnej półki rozszerzeń nie może przekraczać 2U Na macierz dyskową musi być udzielona gwarancja producenta na 3 lata Oprogramowanie do zarządzania musi posiadać interfejs graficzny oraz CLI (command-line interface) i musi być na nie 3 letnie wsparcie techniczne, zawarte w cenie macierzy Producent macierzy musi posiadać lokalną organizacje serwisowa dysponująca certyfikatem ISO 9001: Ilość 1 sztuka 3 Prace wdrożeniowe Do czynności Wykonawcy w ramach montażu i uruchomienia Macierzy RAID należy: Ustalenie z Zamawiającym terminu przeprowadzenia prac Rozpakowanie urządzenia, sprawdzenie, czy nie wystąpiły uszkodzenia Sprawdzenie warunków wymaganych do pracy urządzenia (temperatura, zasilanie, dostępne miejsce) Instalacja macierzy dyskowej zgodnie ze specyfikacjami produktu Oznakowanie sprzętu naklejką Zebranie wszystkich opakowań i oddanie ich do dyspozycji Zamawiającego Fizyczne podłączenie urządzenia do sieci energetycznej oraz komputerowej Zamawiającego Konfiguracja dysków logicznych macierzy: o przygotowanie przez Wykonawcę założeń technicznych dotyczących konfiguracji dysków logicznych macierzy FC o zestawienie mapowania wystawianych zasobów na porty macierzy z uwzględnieniem szczegółowych ustawień portów o zestawienie serwerów, które będą korzystać z wystawianych zasobów o zestawienie etapów implementacji konfiguracji dysków macierzy ze wskazaniem szacowanego czasu trwania o przedstawienie wykazu testów odbiorczych o implementację zgodną z przyjętym zestawieniem etapów implementacji o przeprowadzenie testów odbiorczych Sporządzenie dokumentacji macierzy o opis Systemu(opis sprzętu i Oprogramowania) o pełna aktualna konfiguracja Systemu Strona: 4

5 Sporządzenie raportu z przeprowadzonych prac 4 Specyficzne warunki dostaw / prac wdrożeniowych Miejsca dostawy, montażu i uruchomienia: Siedziba Zamawiającego: Sulęcin, ul. Lipowa 18 Dostarczane urządzenia muszą być fabrycznie nowe (nie wyprodukowane wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy) i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, że oferowane do przetargu urządzenia spełniają ten wymóg. Zamawiający zastrzega, by dostarczane urządzenia nie były używane przed ich dostawą i odbiorem. Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia, przy czym jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem). Wraz ze sprzętem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie producenta potwierdzające datę produkcji urządzeń. 5 Warunki serwisu gwarancyjnego Gwarancja i serwis: 36 miesięcy gwarancji producenta na sprzęt z naprawą miejscu instalacji urządzenia z gwarantowanym czasem zakończonej naprawy do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia (wymagane oświadczenie producenta ). Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty) Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą. Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy (nie wyprodukowany wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy) i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. Nie dopuszcza się użycia macierzy odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych. Strona: 5

6 W przypadku awarii dyski zostają u Zamawiającego(wymagane oświadczenie producenta). Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania wbudowanego, które są elementem zamówienia w ciągu 36 miesięcy od daty zakupu. System musi zapewniać możliwość samodzielnego i automatycznego powiadamiania producenta i administratorów Zamawiającego o usterkach za pomocą wiadomości wysyłanych poprzez protokół SNMP (wersja: 1,2c, 3) lub SMTP. 6 Etapy realizacji dostaw oraz prac wdrożeniowych podlegające formalnym odbiorom 1. Dostawa: Formalnemu odbiorowi podlega dostawa do Zamawiającego w ilościach określonych w punkcie 4 niniejszej karty produktu zgodnie z procedurą określoną w Załączniku nr 2 do SIWZ, Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru dostawy w ramach zadania stanowi podstawę płatności za dostawę dla zadania. 2. Montaż i uruchomienie: Formalnemu odbiorowi podlega montaż i uruchomienie przedmiotu dostawy u Zamawiającego zgodnie z wykazem określonym w punkcie 4 niniejszej karty produktu zgodnie z procedurą określoną w Załączniku nr 2 do SIWZ, Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru montażu i uruchomienia potwierdzający zrealizowanie wszystkich prac wdrożeniowych stanowi podstawę płatności. 7 Wymagania odnośnie treści oferty Na potwierdzenie, że oferowana Macierz RAID spełnia wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty: opis proponowanego rozwiązania potwierdzający, że oferowana Macierz RAID spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania producenta, marki oraz modelu (numerów katalogowych) oferowanej macierzy wraz ze wszystkimi niezbędnymi komponentami dla spełnienia oczekiwanych wymagań (wg Załącznik nr 14 do SIWZ) dokument poświadczający, że oferowana macierz jest produkowana zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważny oświadczenia producenta oferowanej macierzy dyskowej potwierdzające dostępność części zamiennych do oferowanego modelu przez co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji oświadczenie, że serwis macierzy będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta Strona: 6

7 dokument poświadczający, że serwis macierzy będzie realizowany zgodnie z normą ISO 9001 lub równoważną oświadczenie, że oferowana do przetargu macierz będzie fabrycznie nowa (nie wyprodukowana wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy) i będzie pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta dokument poświadczający, że Wykonawca jest świadom iż w przypadku awarii macierzy dyski zostają u Zamawiającego. Strona: 7

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwery szt. 2 Nazwa Elementu serwera Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ 1

Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Przedmiot dostawy: dwa serwery i macierz dyskowa Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Wymagany zestaw parametrów technicznych zamówienia Zamierzone cele: zbudowanie wydajnej i bezawaryjnej infrastruktury dla wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część nr 1 Macierz 12x1TB wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i szkoleniem model wg opisu w części nr 1(sprzęt komputerowy spełniający wymagania wymienione

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Część III SIWZ OPZ Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Spis treści 1 Wymagania ogólne... 2 2 Pola eksploatacji... 3 3 Serwer typ I... 4 4 Serwer typ II... 6 5 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Typ Procesor Chipset Załącznik nr 1 do specyfikacji Wymagane minimalne parametry techniczne stacji komputerowej Komputer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy Łódź: Rozbudowa systemu informatycznego CEM dla potrzeb wirtualizacji oraz szkieletu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (serwera, zasilacza awaryjnego UPS, przełącznika sieciowego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających warunki zamówienia

Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających warunki zamówienia oznaczenie sprawy: ZA.271.91.2014 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Dostawa serwerów, macierzy dyskowej, oprogramowania do wirtualizacji, systemu kopii zapasowych, szafy serwerowej z wyposażeniem, zasilacza UPS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo