Wymagane funkcjonalności elementów rozbudowy środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagane funkcjonalności elementów rozbudowy środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 Dostawa urządzeń i oprogramowania na potrzeby rozbudowy środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego (PO IG 5.3). Postępowanie ZP/2/5.3-2/2015 Opis przedmiotu zamówienia Wymagane funkcjonalności elementów rozbudowy środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych 1

2 Spis treści 1 Słownik Rozbudowa środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Wymagania ogólne dostarczanych komponentów rozbudowy środowiska i platformy chmury obliczeniowej i backupu Wymagania szczegółowe dla dostarczanych komponentów rozbudowy środowiska chmury obliczeniowej i ochrony danych Zadanie 1 - Rozbudowa posiadanej macierzy dyskowej wraz z modułami zasilania Zadanie 2 Dostawa urządzeń i oprogramowania wraz z podłączeniem do zasilania i urządzeń sieciowych na potrzeby rozbudowy platformy świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Zadanie 3 - dostawa licencji oprogramowania systemowego i wirtualizacyjnego na potrzeby rozbudowy środowiska chmury obliczeniowej Zadanie 4 Dostawa puli adresowej publicznych adresów IP i numeru AS dla Zamawiającego Odbiory

3 1 Słownik Posiadana macierz dyskowa Hot Plug Szafa rack Numer AS Zestaw dysków twardych kontrolowanych przez dedykowane kontrolery macierzowe (bez dodatkowych urządzeń pośrednich lub serwerów wirtualizujących), użytkowana przez Zamawiającego, HP 3PAR StoreServ 7400 obejmująca komponenty: 1 szt. pary kontrolerów QR483A, 2 szt. adapterów QR486A, 4 szt. półek dyskowych QR491A, 3 szt. półek dyskowych QR490A. funkcjonalność umożliwiająca wymianę komponentu hot plug podczas pracy urządzenia bez przerywania pracy głównego urządzenia standardowa szafa montażowa typu rack o szerokości 19, głębokości 110 cm i o wysokości 42U. Dostępna przestrzeń do zabudowy w szafie rack to 40U wysokości (2U zajmują panele krosowe). Całość komunikacji wychodzącej z szaf rackowych odbywa się za pomocą paneli krosowych wyprowadzających sygnały na panele krosowe w szafie krosowniczej. Konfiguracja paneli krosowych: 12 portów LC (światłowód) służących do komunikacji i przesyłu danych, 6 portów RJ45 (kabel kat. 7A) służących do zarządzania urządzeniami. Przewidziane przez Zamawiającego zasilanie dla każdej udostępnionej Wykonawcy szafy rack do montażu dostarczonych elementów sprzętowych to max 16 kw doprowadzone dwoma niezależnymi torami trójfazowymi. Dostępne gniazda zasilania w szafie rack Zamawiającego to C13 i C19 wyprowadzane z 2 urządzeń HP Inteligent Mod PDU 3ph 32a Intl Core (AF527A) wraz z przedłużaczami (AF528A). ASN Autonomous System Number - to zbiór prefiksów (adresów sieci IP) pod wspólną administracyjną kontrolą, w którym utrzymywany jest spójny schemat trasowania (ang. routing policy). Oryginalna definicja zawarta w RFC 1771 odnosi się do sieci lub grupy sieci opartych na protokole IP, lecz została później zmieniona w RFC AS jest wykorzystywany w protokołach trasowania dynamicznego, głównie w BGP. Administrator przy konfiguracji routera podaje numer AS (ang. Autonomous System Number ASN), w którym działa dany protokół. W następnym kroku podaje adresy sieci, które są wykorzystywane przez protokół trasowania do wymiany informacji z innymi routerami w danym obszarze AS. Pierwotnie numery AS mieściły się w dwóch bajtach, co ograniczało pojemność systemu do 65536, przy czym zakres od do zarezerwowano do celów prywatnych. W 2007 roku RFC 4893 wprowadziło 4- bajtowe numery AS znacznie zwiększając dostępną pulę. W tej chwili aktywnych jest około różnych numerów AS, w zdecydowanej większości 2-bajtowych z oryginalnej puli. (źródło: wikipedia.org) Numer AS rozumiany jest poniżej jako numer AS sieci IP w wersji protokołu 4. 3

4 Producent Poprawny montaż Urządzenie typu 0 RU Preintegrowane Chmura publiczna producent urządzeń i oprogramowania lub zespół producentów urządzeń i oprogramowania, prowadzących wspólnie przedsiębiorstwo oferujące łącznie wytwarzane przez nich urządzenia i oprogramowanie. Montaż zrealizowany zgodnie z dokumentacją i instrukcjami montażu i instalacji producenta urządzeń oraz z dobrymi praktykami. urządzenie, którego instalacja odbywa się w taki sposób, że efektywnie zajmowana przez nie przestrzeń w szafie montażowej wynosi 0 (zero) jednostek rack unit - RU, (np. montaż pionowy, montaż w przestrzeni bocznej lub inny). oznacza rozwiązanie niewymagające kodowania lub integracji poza konfiguracją elementów integrowanych. typ chmury obliczeniowej, w której usługi świadczone są na rzecz podmiotów obcych (nie związanych kapitałowo z usługodawcą) 2 Rozbudowa środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, szkolenie administratorów oraz zapewnienie usług gwarancyjnych dla rozbudowy środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych dla Zamawiającego i klientów Zamawiającego (chmura publiczna), zgodna z określonymi w niniejszym dokumencie mi szczegółowymi, obejmującymi zadania: 1. Zadanie 1 dostawa urządzeń i oprogramowania na potrzeby rozbudowy posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej, w tym dysków w dostawie podstawowej oraz w dostawach opcjonalnych, spełniających określone w niniejszym dokumencie wraz z niezbędnymi akcesoriami w postaci okablowania zabezpieczającego redundantne połączenia sieciowe LAN i SAN, modułów dystrybucji zasilania zapewniających redundancję wraz z okablowaniem i innych wymaganych komponentów dla dostarczanych urządzeń w ramach zadania oraz instalacji urządzeń w szafie rack Zamawiającego zgodnie z dostarczonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem podłączenia wszystkich dostarczonych elementów do posiadanej infrastruktury macierzowej i sieciowej Zamawiającego oraz dokonania podłączenia urządzeń do zasilania i infrastruktury sieciowej. 2. Zadanie 2 - dostawa urządzeń i oprogramowania na potrzeby rozbudowy platformy świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych poprzez dostawę: a. przełączników LAN z niezbędnymi licencjami, b. zasilaczy do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń sieciowych, c. wkładki do routerów zamawiającego, d. biblioteki taśmowej wraz z taśmami, współpracującej z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem backupowym, e. licencji dodatkowych do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania backupowego, f. kości pamięci RAM do posiadanych przez Zamawiającego serwerów obliczeniowych blade, g. dostawy opcjonalne: i. kości pamięci operacyjnych serwerów Zamawiającego, ii. karty sieciowe 10 Gb Ethernet do serwerów Zamawiającego, 4

5 iii. dyski HDD do serwerów Zamawiającego, iv. licencje do switch y SAN Zamawiającego. wraz z niezbędnym okablowanie, zabezpieczającego redundantne połączenia sieciowe LAN i SAN, okablowaniem zapewniającym redundancję zasilania i innych wymaganych komponentów dla dostarczanych urządzeń w ramach zadania. Dostarczone urządzenia Wykonawca zainstaluje we wskazanych miejscach w szafach rack Zamawiającego oraz dokona podłączenia do zasilania i podłączy dostarczone urządzenia do infrastruktury sieciowej Zamawiającego. 3. Zadanie 3 - Dostawa licencji oprogramowania systemowego i wirtualizacyjnego na potrzeby rozbudowy środowiska chmury obliczeniowej: a. licencje serwerowego systemu operacyjnego dla platformy zarządzającej, b. licencje oprogramowania zarządzającego oprogramowaniem wirtualnym i oprogramowania wirtualnego dla platformy zarządzającej, c. licencje oprogramowania wirtualnego dla środowiska chmury obliczeniowej w modelu Service Provider Program. 4. Zadanie 4 - Dostawa puli adresowej publicznych adresów IP wraz z numerem AS. 3 Wymagania ogólne dostarczanych komponentów rozbudowy środowiska i platformy chmury obliczeniowej i backupu 1. Oferowane urządzenia na potrzeby rozbudowy środowiska usług chmury obliczeniowej Zamawiającego, w szczególności macierz, przełączniki LAN oraz biblioteka taśmowa mają być urządzeniami zintegrowanymi i zwalidowanymi przez producenta na etapie procesu produkcyjnego. Pod pojęciem walidacji Zamawiający rozumie zaprojektowanie, wykonanie i testy wszystkich elementów platformy do wzajemnej prawidłowej współpracy. 2. Każde z oferowanych urządzeń i każdy komponent rozbudowy środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych, musi być nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy) i wcześniej nieużywane. Przy dostawie Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dostarczenia oświadczenia Producenta w języku polskim potwierdzającego, że oferowany sprzęt jest obecnie produkowany, fabrycznie nowy i nie był używany w żadnym innym projekcie, zawierającego numery katalogowe i numery seryjne dostarczonych urządzeń. Jeśli sprzęt nie spełnia tych warunków Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Oferenta. 3. Urządzenia i ich wszystkie podzespoły muszą być dostarczone w stanie fabrycznie nowym, wolnym od wad technicznych, prawnych i formalnych zwłaszcza w zakresie licencji i uprawnień do aktualizacji oprogramowania systemowego wraz z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym i wymaganymi licencjami. 4. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży Producenta na terenie UE. Zamawiający wymaga, aby przy dostawie sprzętu Wykonawca dostarczył odpowiednie oświadczenie Producenta. Jeśli sprzęt lub oprogramowanie nie spełnia tych warunków Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Oferenta. 5. Sprzęt nie może być wcześniej zarejestrowany na żadnego innego klienta w bazie klientów Producenta sprzętu. 5

6 6. Wszystkie komponenty rozbudowy środowiska usług chmury obliczeniowej i ochrony danych muszą być oznakowane przez Producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i Producenta. 7. Dla każdego urządzenia oraz oprogramowania musi być dostarczony komplet dokumentacji w języku polskim (a gdy takowa nie istnieje, to w języku angielskim) dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej. 8. Wszystkie oferowane urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach obowiązujących w Polsce. 9. Przy dostawie komponentów rozbudowy środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Wykonawca dostarczy oświadczenie Producenta lub przedstawiciela producenta o wykupieniu przez Wykonawcę wymaganego przez Zamawiającego zakresu serwisu. 10. Oferowane oprogramowanie ma pochodzić z bieżącej linii produkcyjnej, ma być produktem rozwijanym, w najnowszej stabilnej wersji i nie może być dla niego ogłoszone zakończenie produkcji. Jeżeli oferowane rozwiązania posiadają nowszą wersję, następcę oprogramowania należy zaoferować rozwiązanie najnowsze. 11. Jeżeli do poprawnego działania rozbudowywanego środowiska usług chmury obliczeniowej i ochrony danych i wynikają one z dostawy urządzeń i oprogramowania rozbudowującego i należy dostarczyć dodatkowe komponenty/licencje, nie ujęte w szczegółowym opisie wymagań, to należy je przewidzieć i dodatkowo dostarczyć w ramach proponowanej oferty w ramach danego Zadania. Nie dotyczy licencji oprogramowania wirtualnego. 12. Wszystkie dostarczone urządzenia należy zamontować i skonfigurować do poprawnej pracy z pozostałymi elementami środowiska posiadanego przez Zamawiającego. 13. Dla oferowanych urządzeń i oprogramowania nie może być ogłoszony przez Producenta ani koniec sprzedaży, ani koniec wsparcia. 4 Wymagania szczegółowe dla dostarczanych komponentów rozbudowy środowiska chmury obliczeniowej i ochrony danych 4.1 Zadanie 1 - Rozbudowa posiadanej macierzy dyskowej wraz z modułami zasilania Dostawa urządzeń, oprogramowania oraz instalacja wraz z podłączeniem do zasilania i urządzeń sieciowych na potrzeby rozbudowy posiadanej macierzy dyskowej HP 3PAR StoreServ kpl. 1. Oprogramowanie Należy dostarczyć licencje Data Optimisation Suite v2 (dla całej powierzchni macierzy, również tej możliwej do rozbudowy w przyszłości). Oprogramowanie musi być zgodne z posiadanym już przez Zamawiającego urządzeniem (pozycja Lp. 5). 6

7 2. Wymagane komponenty sprzętowe Dodatkowa para kontrolerów zawierająca: a) minimum 4 interfejsów FC o prędkości minimum 8 Gb/s (obsadzone wkładkami o prędkości minimum 8Gb wyprowadzających sygnał FC) b) minimum 4 interfejsy Ethernet 10 Gb/s iscsi, wsparcie dla technologii FCoE (obsadzone wkładkami o prędkości minimum 10Gb/s wyprowadzających sygnał ethernet) Dodatkowe półki dyskowe: Dyski: c) 3 szt. półek SAS po 24 kieszenie na dyski 2,5 opisan poniżej w pkt e i f) d) 3 szt. półek SAS po 24 dyski 3,5 na dyski 3,5 opisan poniżej w pkt g) e) 24 szt. dysków 480GB 6G SAS 2.5 MLC SSD z 5-cio letnią gwarancją f) 48 szt. dysków 600GB 6G SAS 10K 2.5in HDD z 3 letnią gwarancją g) 48 szt. 3TB 6G SAS 7.2K 3.5in NL HDD z 3 letnią gwarancją Odpowiednie okablowanie tak, aby połączyć wszystkie komponenty urządzenia z posiadanym już przez Zamawiającego urządzeniem (pozycja Lp. 5) z maksymalną możliwą do osiągnięcia wydajnością macierzy (dotyczy to również połączeń ze switchami zarówno FC jak i ethernet). Oferowane urządzenia muszą poprawnie współpracować z posiadaną macierzą Zamawiającego (Lp.5) i posiadanym oprogramowaniem (Lp.6). Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji u Producenta posiadanego urządzenia (Lp. 5) możliwość zapewnienia poprawnej współpracy urządzeń i utrzymania jego wsparcia. 3. Instalacja W ramach instalacji urządzeń macierzy należy m.in.: - dostarczyć projekt procedury podłączenia wszystkich oferowanych urządzeń do posiadanej infrastruktury Zamawiającego, - poprawnie zamontować dostarczone komponenty w szafach rack Zamawiającego i podłączyć dostarczone urządzenia do użytkowanej przez Zamawiającego macierzy (Lp. 5) oraz urządzeń sieciowych po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym treści projektu podłączenia. 7

8 Jeżeli do spełnienia oczekiwanych wymagań potrzebne jest dostarczenie dodatkowych urządzeń, licencji to należy je również dostarczyć. 4. Gwarancja Producenta Minimum 36 miesięcy o następującej charakterystyce (24/7): - możliwość zgłaszania uszkodzeń przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, - czas reakcji serwisu: 4 godziny, - czas bezpłatnej naprawy uszkodzonego urządzenia/platformy: nie później niż do końca następnego dnia roboczego (NBD) od momentu zgłoszenia, - w przypadku uszkodzenia nośnika danych (dysku), uszkodzone nośniki przechodzą na własność Zamawiającego, - bezpłatny dostęp do samodzielnego pobierania aktualizacji oprogramowania i firmware przez cały okres trwania 5. Posiadana macierz HP 3PAR 7400: 1 x QR483A 2 x QR486A 4 x QR491A 3 x QR490A 6. Posiadane oprogramowanie HP Cloud System Enterprise Dostawy opcjonalne Zamawiający przewiduje w ramach części 1 przedmiotu zamówienia możliwość skorzystania z opcji określonych w poz poniżej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z dowolnej z ww. opcji, jak i zrezygnowania z dostawy w zakresie objętym opcjami, bez dodatkowych kosztów. Oświadczenie o skorzystaniu z opcji Zamawiający złoży nie później niż do 3 dni od dnia udzielenia zamówienia. W przypadku braku złożenia przez Zamawiającego tego oświadczenia w ww. zakresie przyjmuje się, że Zamawiający zrezygnował ze skorzystania z opcji. Opcje polegają na dostarczeniu Zamawiającemu, na warunkach określonych w SIWZ, urządzeń i oprogramowania opisanych w poz poniżej. Opcje zostaną wycenione przez Wykonawcę w ofercie. 8. Opcja 1 Dostawa i montaż 12 szt. dysków 480GB 6G SAS 2.5 MLC SSD z 5-cio letnią gwarancją 8

9 9. Opcja 2 Dostawa i montaż 24 szt. dysków 480GB 6G SAS 2.5 MLC SSD z 5-cio letnią gwarancją 10. Opcja 3 Dostawa i montaż 24 szt. dysków 600GB 6G SAS 10K 2.5in HDD z 3 letnią gwarancją 11. Opcja 4 Dostawa i montaż 24 szt. 3TB 6G SAS 7.2K 3.5in NL HDD z 3 letnią gwarancją Dostawa i instalacja modułów zasilających PDU na potrzeby rozbudowy macierzy i posiadanego środowiska chmurowego- PDU1-6 szt. 1. Podstawowa Zasilacz HP Inteligent Mod PDU 3ph 32a Intl Core w celu rozbudowy posiadanego zasilania w szafie rack Zamawiającego. 2. Dodatkowe Urządzenie typu 0 RU. Należy poprawnie zamontować dostarczone urządzenia we wskazanych przez Zamawiającego szafach rack. Należy dostosować zasilanie w szafie rack Zamawiającego do podłączenia dostarczonych urządzeń w sposób nieingerujący w posiadaną gwarancję Zamawiającego na zasilanie doprowadzone do szaf rack jak i na posiadane urządzenia (pozycja Lp. 4). Jeżeli do spełnienia oczekiwanych wymagań potrzebne jest dostarczenie dodatkowych urządzeń, licencji to należy je również dostarczyć. 3. Gwarancja Producenta 4. Posiadane urządzenie Minimum 36 miesięcy o następującej charakterystyce (9/5): - możliwość zgłaszania uszkodzeń przez 5 dni w tygodniu (dni robocze), w godzinach min. 8 17, - czas reakcji serwisu: następny dzień roboczy, - bezpłatne usuwanie awarii przez cały okres trwania - w przypadku uszkodzenia nośnika danych (dysku), uszkodzone nośniki przechodzą na własność Zamawiającego, - bezpłatny dostęp do samodzielnego pobierania aktualizacji oprogramowania i firmware przez cały okres trwania 2 szt. HP Inteligent Mod PDU 3ph 32a Intl Core (AF527A) 9

10 4.1.3 Dostawa i instalacja modułów zasilających PDU na potrzeby rozbudowy macierzy i posiadanego środowiska chmurowego- PDU2-37 szt. 1. Podstawowa Zasilacz HP 5xc13 PDU Extension Bars Kit w celu rozbudowy posiadanego zasilania w szafie rack Zamawiającego. 2. Dodatkowe Urządzenie typu 0 RU. Urządzenia należy poprawnie zamontować i podłączyć (we wskazanych przez Zamawiającego szafach rack) do zamontowanych urządzeń PDU1 w szafach Zamawiającego oraz do posiadanych przez zamawiającego urządzeń (poz. Lp. 4), do których podłączone są już urządzenia (poz. Lp. 5). 3. Gwarancja Producenta 4. Posiadane urządzenie 1 5. Posiadane urządzenie 2 Minimum 36 miesięcy o następującej charakterystyce (9/5): - możliwość zgłaszania uszkodzeń przez 5 dni w tygodniu (dni robocze), w godzinach min. 8 17, - czas reakcji serwisu: następny dzień roboczy, - bezpłatne usuwanie awarii przez cały okres trwania - w przypadku uszkodzenia nośnika danych (dysku), uszkodzone nośniki przechodzą na własność Zamawiającego, - bezpłatny dostęp do samodzielnego pobierania aktualizacji oprogramowania i firmware przez cały okres trwania 2 szt. HP Inteligent Mod PDU 3ph 32a Intl Core (AF527A) HP 5xc13 PDU Extension Bars Kit (AF528A) 4.2 Zadanie 2 Dostawa urządzeń i oprogramowania wraz z podłączeniem do zasilania i urządzeń sieciowych na potrzeby rozbudowy platformy świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Przełączniki LAN 4 szt. 1. Podstawowa Przełącznik musi posiadać cechy: 1. mieć możliwość instalacji w szafie rack i być wyposażony w odpowiednie mocowanie; montaż wyłącznie w pozycji poziomej, porty 10/100/1000BaseT, 3. 2 porty 10 Gb Ethernet SFP+ obsadzone wkładkami 10 Gb LC ShortWave, 4. pracować w warstwach przełączania L2, L3, 10

11 2. Dodatkowe 3. Gwarancja Producenta 4. Posiadane urządzenie 5. Posiadane oprogramowanie 5. VLAN, 6. CLI, 7. SSHv2, 8. Posiadać redundantne zasilanie, 9. Posiadać komplet kabli W ramach dostawy należy poprawnie zamontować i podłączyć urządzenia we wskazanych przez Zamawiającego szafach rack Zamawiającego. Należy dostarczyć odpowiednie kable i przewody zasilające w odpowiedniej ilości. Jeżeli do spełnienia oczekiwanych wymagań potrzebne jest dostarczenie dodatkowych urządzeń, licencji to należy je również dostarczyć. Wydajność i funkcjonalność przełącznika nie może być niższa niż posiadanego już przez Zamawiającego (pozycja Lp. 4) oraz urządzenie powinno umożliwiać konfigurację systemu monitorującego Zamawiającego (pozycja Lp. 5) w celu kontroli sprawności/wydajności przełącznika (jeżeli w tym celu należy zakupić dodatkową licencję dla oprogramowania - pozycja Lp. 5, to należy ją dostarczyć). Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji takiej możliwości u Producenta oprogramowania (Lp. 5). Minimum 36 miesięcy o następującej charakterystyce (9/5): możliwość zgłaszania uszkodzeń przez 5 dni w tygodniu (dni robocze), w godzinach min. 8 17, czas reakcji serwisu: następny dzień roboczy, bezpłatne usuwanie awarii przez cały okres trwania w przypadku uszkodzenia nośnika danych (dysku), uszkodzone nośniki przechodzą na własność Zamawiającego, bezpłatny dostęp do samodzielnego pobierania aktualizacji oprogramowania i firmware przez cały okres trwania gwarancji. HP HI G-4SFP (JG312A) HP Systems Insight Manager Zasilacze redundantne do posiadanych przez Zamawiającego switchy HP G EI (JD377A) 3 szt. 1. Zasilacz Redundantny zasilacz do posiadanego przez Zamawiającego już urządzenia (pozycja Lp. 4). 11

12 2. Dodatkowe 3. Gwarancja producenta 4. Posiadane urządzenie Dostarczony zasilacz ma być zgodny i przeznaczony do pracy z posiadanym przełącznikiem (pozycja Lp. 4) oraz jego użycie nie może naruszać warunków gwarancji udzielonych przez producenta posiadanego urządzenia (pozycja Lp. 4). W ramach dostawy należy poprawnie zamontować i podłączyć urządzenia we wskazanej przez Zamawiającego szafie rack Zamawiającego. Jeżeli do spełnienia oczekiwanych wymagań potrzebne jest dostarczenie dodatkowych urządzeń, licencji to należy je również dostarczyć. Minimum 36 miesięcy o następującej charakterystyce (9/5): możliwość zgłaszania uszkodzeń przez 5 dni w tygodniu (dni robocze), w godzinach min. 8 17, czas reakcji serwisu: następny dzień roboczy, bezpłatne usuwanie awarii przez cały okres trwania bezpłatny dostęp do samodzielnego pobierania aktualizacji oprogramowania i firmware przez cały okres trwania. HP G EI (JD377A) Wkładki do routera HP HSR6602-XG - 6 szt. 1. Podstawowa Wkładka 1 GB/s LC LX (JD119B) do posiadanego przez Zamawiającego routera (Lp.4). 2. Dodatkowe Wkładki muszą być tego samego producenta co posiadany router. 3. Gwarancja Producenta 4. Posiadane urządzenie Minimum 36 miesięcy o następującej charakterystyce (9/5): - możliwość zgłaszania uszkodzeń przez 5 dni w tygodniu (dni robocze), w godzinach min. 8 17, - czas reakcji serwisu: następny dzień roboczy, - bezpłatne usuwanie awarii przez cały okres trwania - w przypadku uszkodzenia nośnika danych (dysku), uszkodzone nośniki przechodzą na własność Zamawiającego, - bezpłatny dostęp do samodzielnego pobierania aktualizacji oprogramowania i firmware przez cały okres trwania Router HP HSR6602-XG (JG354A) 12

13 4.2.4 Biblioteka taśmowa 1 szt., wraz z taśmami LTO 6 80 szt. 1. Podstawowa 1. Posiadać min. 2 napędy LTO Ultrium-6 z interfejsem FC. wspierające sprzętowe szyfrowanie danych w standardzie AES Posiadać minimum 1 interfejs porty 10/100/1000BaseT w celu podłączenia urządzenia do systemu zarządzającego/monitorującego. 3. Musi umożliwiać instalację minimum 35 napędów LTO Posiadać możliwość rozbudowy do minimum 500 slotów. 5. Posiadać funkcjonalność definiowania polityk okresowego skanowania taśm w celu wykrycia ewentualnych wad nośników i poprawności przechowywanych na nich danych. Funkcjonalność nie może wypływać na szybkość wykonywanych backupów. 6. Funkcjonalność analizy: wąskich gardeł, problemów z równoważeniem obciążenia sieciowego, wczesnego ostrzegania o potencjalnych błędach mogących wystąpić w przyszłości, informacji o stanie i stopniu zużycia poszczególnych nośników i napędów taśmowych. 7. Biblioteka powinna umożliwiać użycie w przypadku awarii napędu taśmowego dostarczonego w urządzeniu, posiadanych już przez Zamawiającego napędów LTO-5 w bibliotece (pozycja Lp. 4). 8. Napędy z dostarczonej biblioteki muszą umożliwiać ich użycie w posiadanej przez Zamawiającego bibliotece (pozycja Lp. 4 - w przypadku awarii napędu/ów w tej bibliotece). 9. Być wyposażona, w co najmniej 80 slotów na taśmy magnetyczne (wszystkie sloty muszą być aktywne) 10. Być wyposażona w czytnik kodów kreskowych etykiet taśm. 11. Zawierać minimum 80 taśm (LTO-6) o pojemności minimum 2.5 TB bez kompresji danych, taśmy muszą mieć spersonalizowane kody paskowe (ang. customized barcode). 12. Urządzenie musi poprawnie współpracować z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowanie HP Data Protector. 13. Posiadać redundantne zasilanie. 2. Dodatkowe W ramach dostawy należy poprawnie zamontować i podłączyć urządzenia we wskazanej przez Zamawiającego szafie rack. Należy dostarczyć odpowiednie okablowanie i przewody zasilające umożliwiające podłączenie urządzenia z 13

14 3. Gwarancja Producenta 4. Posiadane urządzenie 5. Posiadane oprogramowanie maksymalną wydajnością. Urządzenie powinno umożliwiać konfigurację systemu monitorującego Zamawiającego (pozycja Lp. 5) w celu kontroli sprawności biblioteki (jeżeli w tym celu należy zakupić dodatkową licencję dla oprogramowania - pozycja Lp. 5, to należy ją dostarczyć). Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji takiej możliwości u Producenta oprogramowania. Jeżeli do spełnienia oczekiwanych wymagań potrzebne jest dostarczenie dodatkowych urządzeń, licencji to należy je również dostarczyć. Minimum 36 miesięcy o następującej charakterystyce (9/5): możliwość zgłaszania uszkodzeń przez 5 dni w tygodniu (dni robocze), w godzinach min. 8 17, czas reakcji serwisu: następny dzień roboczy, bezpłatne usuwanie awarii przez cały okres trwania w przypadku uszkodzenia nośnika danych (dysku), uszkodzone nośniki przechodzą na własność Zamawiającego, bezpłatny dostęp do samodzielnego pobierania aktualizacji oprogramowania i firmware przez cały okres trwania gwarancji. HP MSL8096 (BL533B) HP Systems Insight Manager Licencje uzupełniające do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania backupowego HP Data Protector Dodatkowe licencje oprogramowania HP Data Protector On-line Backup - 4 szt. 1. Licencja HP Data Możliwość wykonywania backupów serwera ESX bez Protector On-line wyłączania wirtualnych maszyn (nieograniczona liczba Backup wirtualnych maszyn). Zgodność z posiadanym przez 2. Gwarancja Producenta Zamawiającego oprogramowaniem (pozycja Lp. 3) Minimum 36 miesięcy o następującej charakterystyce (9/5): możliwość zgłaszania uszkodzeń przez 5 dni w tygodniu (dni robocze), w godzinach min. 8 17, czas reakcji serwisu: następny dzień roboczy, bezpłatne usuwanie awarii przez cały okres trwania 14

15 3. Posiadane oprogramowanie bezpłatny dostęp do samodzielnego pobierania aktualizacji oprogramowania i firmware przez cały okres trwania gwarancji. HP Data Protector (B6961BAE) Dodatkowe licencje oprogramowania HP Data Protector drive extention Windows 2 szt. 1. Licencja HP Data Możliwość podłączenia dodatkowego napędu LTO biblioteki Protector drive extn. taśmowej do oprogramowania posiadanego już przez Widnows Zamawiającego (pozycja Lp. 3) 2. Gwarancja Producenta 3. Posiadane oprogramowanie Minimum 36 miesięcy o następującej charakterystyce (9/5): możliwość zgłaszania uszkodzeń przez 5 dni w tygodniu (dni robocze), w godzinach min. 8 17, czas reakcji serwisu: następny dzień roboczy, bezpłatne usuwanie awarii przez cały okres trwania bezpłatny dostęp do samodzielnego pobierania aktualizacji oprogramowania i firmware przez cały okres trwania gwarancji. HP Data Protector (B6961BAE) Dodatkowe kości pamięci operacyjnych serwerów Zamawiającego kości 16 GB 24 szt. 1. Kość pamięci 16GB 2xR4 PC R Opcje 2. Dodatkowe 3. Gwarancja Wieczysta. 4. Posiadane urządzenie Dostarczona pamięć ma być zgodna z posiadanymi już przez Zamawiającego serwerami (pozycja Lp. 4), jej funkcjonalność nie może być gorsza od już posiadanej w serwerach oraz jej dołożenie nie może naruszać warunków gwarancji udzielonych przez producenta serwerów będących w posiadaniu przez Zamawiającego (pozycja Lp. 4). 3 szt. HP BL460c ( B21) Zamawiający przewiduje w ramach części 2 przedmiotu zamówienia możliwość skorzystania z opcji określonych w poz poniżej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 15

16 skorzystania z dowolnej z opcji, jak i zrezygnowania z dostawy w zakresie objętym opcjami, bez dodatkowych kosztów. Oświadczenie o skorzystaniu z opcji Zamawiający złoży nie później niż do 3 dni od dnia udzielenia zamówienia. W przypadku braku złożenia przez Zamawiającego tego oświadczenia w ww. zakresie przyjmuje się, że Zamawiający zrezygnował ze skorzystania z opcji. Opcje polegają na dostarczeniu Zamawiającemu, na warunkach określonych w SIWZ, urządzeń i oprogramowania opisanych w poz poniżej. Opcje zostaną wycenione przez Wykonawcę w ofercie Opcja 1. Dodatkowe kości pamięci operacyjnych serwerów Zamawiającego kości 8 GB 36 szt. 1. Kość pamięci 8GB 2xR4 PC R Dodatkowe 3. Gwarancja Wieczysta. Dostarczona pamięć ma być zgodna z posiadanymi już przez Zamawiającego serwerami (pozycja Lp. 4), jej funkcjonalność nie może być gorsza od już posiadanej w serwerach oraz jej dołożenie nie może naruszać warunków gwarancji udzielonych przez producenta serwerów będących w posiadaniu przez Zamawiającego (pozycja Lp. 4). 4. Posiadane urządzenie 3 szt. HP DL360 ( B21) Opcja 2. Dodatkowe karty sieciowe 10 Gb Ethernet do serwerów Zamawiającego 3 szt. 1. Podstawowa Karta sieciowa 2 portowa 10 Gb Ethernet z portami SFP+ 10 Gb obsadzona 2 wkładkami SFP+ 10 Gb LC Short Wave. 2. Dodatkowe Dostarczona karta ma być zgodna z posiadanymi już przez Zamawiającego serwerami (pozycja Lp. 4), jej instalacja w serwerze nie może wymagać usunięcia już zainstalowanej karty FC (pozycja Lp.4) oraz jej dołożenie nie może naruszać warunków gwarancji udzielonych przez producenta serwerów będących w posiadaniu przez Zamawiającego (pozycja Lp. 4). 3. Gwarancja Minimum 36 miesięcy o następującej charakterystyce (9/5): możliwość zgłaszania uszkodzeń przez 5 dni w tygodniu (dni robocze), w godzinach min. 8 17, czas reakcji serwisu: następny dzień roboczy, bezpłatne usuwanie awarii przez cały okres trwania 16

17 4. Posiadane urządzenie bezpłatny dostęp do samodzielnego pobierania aktualizacji oprogramowania i firmware przez cały okres trwania gwarancji. 3 szt. HP DL360 ( B21), każdy z serwerów ma zainstalowaną zainstalowaną kartę FC AJ764A Opcja 3. Dodatkowe dyski do serwerów Zamawiającego 32 szt. 1. Podstawowa Dysk 300 GB SAS 10K 2. Dodatkowe Dostarczone dyski mają być zgodna z posiadanymi już przez Zamawiającego serwerami (pozycja Lp. 4) oraz ich dołożenie nie może naruszać warunków gwarancji udzielonych przez producenta serwerów będących w posiadaniu przez Zamawiającego (pozycja Lp. 4). 3. Gwarancja Minimum 36 miesięcy o następującej charakterystyce (9/5): 4. Posiadane urządzenie możliwość zgłaszania uszkodzeń przez 5 dni w tygodniu (dni robocze), w godzinach min. 8 17, czas reakcji serwisu: następny dzień roboczy, bezpłatne usuwanie awarii przez cały okres trwania bezpłatny dostęp do samodzielnego pobierania aktualizacji oprogramowania i firmware przez cały okres trwania gwarancji. 16 szt. HP BL460c ( B21) Opcja 4. Dodatkowe licencje do switchy SAN Zamawiającego 6 szt. 1. Podstawowa Licencja umożliwiająca agregację połączeń pomiędzy switchami SAN (pozycja Lp.4) funkcjonalność ISL Trunking. 2. Dodatkowe Dostarczone licencje mają być zgodna z posiadanymi już przez Zamawiającego switchami (pozycja Lp. 4) oraz ich dołożenie nie może naruszać warunków gwarancji udzielonych przez producenta serwerów będących w posiadaniu przez Zamawiającego (pozycja Lp. 4). 3. Gwarancja Minimum 36 miesięcy o następującej charakterystyce (9/5): możliwość zgłaszania uszkodzeń przez 5 dni w tygodniu (dni robocze), w godzinach min. 8 17, 17

18 4. Posiadane urządzenie czas reakcji serwisu: następny dzień roboczy, bezpłatne usuwanie awarii przez cały okres trwania bezpłatny dostęp do samodzielnego pobierania aktualizacji oprogramowania i firmware przez cały okres trwania gwarancji. 6 szt. HP 8/24 16-ports Enabled SAN Switch (AM868B) 4.3 Zadanie 3 - dostawa licencji oprogramowania systemowego i wirtualizacyjnego na potrzeby rozbudowy środowiska chmury obliczeniowej Licencje serwerowego systemu operacyjnego Microsoft Windows 3 szt. Lp. cecha Wymagania 1. System operacyjny Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard 2. Ważność licencji Bezterminowa Licencje oprogramowania wirtualizacyjnego dla rozbudowanego środowiska zarządzającego usługami chmury obliczeniowej Zamawiającego typu VMware 1. Oprogramowanie wirtualizacyjne VMware vsphere 5.5 na min. 3 hosty (w sumie 6 procesorów) i 1 serwer zarządzający vcenter 2. Funkcjonalność Wsparcie vmotion, High Availability, 3. Wsparcie techniczne producenta i możliwość bezpłatnych upgrad ów do nowszych wersji 3 lata wsparcia i subskrypcji na poziomie Basic 4. Ważność licencji Bezterminowa z pełną oczekiwaną funkcjonalnością 5. Uwaga Zamawiający posiada już zainstalowany i skonfigurowany produkt do obsługi środowiska chmurowego Licencje uzupełniającego oprogramowania wirtualizacyjnego typu VMware dla platformy obliczeniowej świadczenia usług chmury obliczeniowej Zamawiającego Lp. cecha Wymagania 1. Oprogramowanie wirtualizacyjne VMware vsphere w modelu licencjonowania dla usługodawców Service Provider Program 2. Funkcjonalność Wsparcie vmotion, High Availability, foult tolerance, storage vmotion. 3. Wsparcie techniczne W okresie ważności licencji, tj. 2 lata od wskazanego w lp.5 18

19 producenta i momentu startu subskrypcji. możliwość bezpłatnych upgradów do nowszych wersji 4. Uwaga Zamawiający posiada już zainstalowany i skonfigurowany produkt do obsługi środowiska chmurowego - VMware vsphere w programie Service Provider Program. 5. Terminy licencji i liczba licencji Oferta powinna obejmować ilość licencji oprogramowania wirtualizacyjnego typu vmware zapewniającej możliwość realizacji przez Zamawiającego usług w modelu chmury obliczeniowej dla nieograniczonej liczby organizacji, klientów na posiadanej infrastrukturze fizycznej wraz z gwarancją i wsparciem technicznym producenta oprogramowania wirtualizacyjnego przez okres 2 lat od dnia upływu ważności posiadanych już przez Zamawiającego licencji Service Provider, jednakże nie później niż od dnia Należy dostarczyć (czterdzieści dwa tysiące) punktów w modelu Service Provider Program do swobodnego wykorzystania przez Zamawiającego w okresie kolejnych 24 miesięcy od dnia, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 4.4 Zadanie 4 Dostawa puli adresowej publicznych adresów IP i numeru AS dla Zamawiającego 1. Podstawowa Pula adresowa o wielkości minimum 22 bitów (1024 publiczne adresy IPv4) wraz z numerem AS. Numer AS ma umożliwiać konfigurację protokołu BGP w wersji protokołu IPv4 z wykorzystaniem własnych urządzeń Zamawiającego (routery) w siedzibie Zamawiającego, z działającymi w Polsce operatorami telekomunikacyjnymi w oparciu o dostarczony i zarejestrowany na Zamawiającego numer AS. 2. Ważność Bezterminowa, zarejestrowana na Zamawiającego w międzynarodowej organizacji przydzielającej, rejestrującej i zarządzającej numerami AS. 19

20 5 Odbiory Akceptacja i odbiór dostaw oraz usług konfiguracyjnych realizowane będą w oparciu o ich zgodność z umową i opisem przedmiotu zamówienia. Procedura odbiorcza obejmować będzie w szczególności: weryfikację ilościowo-jakościową zrealizowanych dostaw komponentów platformy sprzętowej oraz dostarczonych licencji oprogramowania, ocenę kompletności i poprawności projektu podłączenia urządzeń w Zadaniu 1, poprawność przeprowadzonej instalacji i podłączenia okablowania do zasilania oraz do infrastruktury sieciowej Zamawiającego. 20

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Nr sprawy: INF-V.271.58.2017 Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych macierzy dyskowych Element konfiguracji Obudowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki Sprawa RAP.272.148.2012 Parametry wymagane/minimalne - załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie oferowane - producent, typ, model 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja macierzy dyskowej oraz udzielenie gwarancji na dostarczone urządzenia o parametrach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą)

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą) ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. Zamawiający: COMTEGRA Sp. z o.o. Ul. Puławska 474 02-884 Warszawa Warszawa, 05.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup infrastruktury sprzętowej

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 09/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA RISC PRZEDMIOTEM ZADANIA JEST DOSTAWA SERWERA RISC O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PRZEDSTAWIONE W PONIŻSZEJ TABELI: 1 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

I. Obudowa serwerów kasetowych

I. Obudowa serwerów kasetowych Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia- Zadanie 1 Zamówienie obejmuje dostarczenie wraz z usługą montażu w CPD Zamawiającego jednej obudowy serwerów kasetowych wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Zp 130-64/15 Załącznik Nr 1 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I 1 1. Rozbudowa istniejącej platformy sprzętowej systemu teleinformatycznego poprzez dostawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt.

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt. Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru PROTOKÓŁ ODBIORU 1. Niniejszy protokół został sporządzony w dniu... w obecności przedstawicieli Gminy Lublin, ul. Okopowa 11, 20-022 Lublin zwanej dalej Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (część techniczna)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (część techniczna) Załącznik nr 1 do umowy nr ZP/PN/32/2014/CUI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (część techniczna) Zamówienie obejmuje: 1) 1 Serwer intel-based stelażowy Dostarczenie serwera stelażowego wraz z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 2. Infrastruktura IT Zamawiającego... 2 3. ogólne... 2 4. Środowisko serwerowe... 3 a. Wymagania dotyczące obudowy typu Blade...

Bardziej szczegółowo

Dostawa, instalacja i wdroŝenie infrastruktury informatycznej

Dostawa, instalacja i wdroŝenie infrastruktury informatycznej OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Umowy Dostawa, instalacja i wdroŝenie infrastruktury informatycznej Część techniczna specyfikacji I. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Załącznik nr 6 do SIWZ (załącznik nr 1 do umowy) PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Lp Parametr Wymagany Oferowany Macierz dyskowa 1. Musi być wyposażona w dwa kontrolery pracujące w trybie active active

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie zestawu serwerów w/g specyfikacji do celów badawczych dla K Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz opcjonalne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna 5 zestawów serwerowych ( z których kaŝdy składa się z szafy Rack, Serwera typu 1, Serwera typu 2 i zmieniacza taśm (autoloader) 1. Szafa RACK o wysokości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu 1. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Kraków, dnia 11.07.2014 r. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ dot. postepowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie w siedzibie Zamawiającego sprzętu komputerowego opisanego w pkt III

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 1.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 2.0.205 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez ARTEK Artur Żochowski, projektu pn.: Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego przedsiębiorstwa ARTEK w celu integracji

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZAŁĄCZNIK NR DO FORMULARZA OFERTY... /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZADANIE NR Zamówienie gwarantowane: 7 kompletów w dwóch zestawach sprzętowych. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Macierz dyskowa 1 szt. Lp minimalne/ warunek graniczny Obudowa

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 1 formularz oferty Załącznik nr 1 formularz oferty FORMULARZ OFERTOWY DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA PN 1/2010 Nazwa i siedziba Wykonawcy:...... REGON: NIP: Przystępując do

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż sprzętu oraz usługa konfiguracji urządzeń balansujących ruch w systemach PSE S.A. Usługa

Bardziej szczegółowo

ZP Nowy Sącz, dnia 8 czerwca 2017 r.

ZP Nowy Sącz, dnia 8 czerwca 2017 r. ZP.272.12.2017 Nowy Sącz, dnia 8 czerwca 2017 r. Otrzymują Wykonawcy wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG Wrocław, 08.10.2010 Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-02-015/09-00 w ramach działania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kody CPV: 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa pieczęć Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG Załącznik nr 2a do SIWZ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG a SPIS TREŚCI 1. STRUKTURA SPRZĘTOWA.... 3 1.1. Lokalizacja węzeł lokalny 1:5... 4 1.2. Lokalizacja węzeł centralny... 5 1.3. Współdziałanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE w związku z realizacją projektu pn. Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą INBOOK S.A. a jej partnerami dzięki rozbudowie i modernizacji systemu współpracy B2B

Bardziej szczegółowo

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19 Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego Strona 1 z 5 Dostawa klastra obliczeniowego 2 szt. o następujących parametrach minimalnych: Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCUJNE BIURO FINANSÓW. ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCUJNE BIURO FINANSÓW. ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCUJNE BIURO FINANSÓW ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92 CBA/WZP/2028/2015 Warszawa, dnia 22.09.2015 r. Uczestnicy postępowania dot.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści OI/KA/115/2011 Załącznik nr 3 do siwz /nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU... 2 INSTALACJA I URUCHOMIENIE DOSTARCZONEJ BIBLIOTEKI

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa i adres wykonawcy/

FORMULARZ OFERTY. My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa i adres wykonawcy/ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ... / pieczęć wykonawcy/ FORMULARZ OFERTY /wzór/ 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA ul. Marsa 110 04 470 Warszawa My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Dostawa serwera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym do siedziby 6 Partnerów projektu Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent..

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent.. Dodatek A do Załącznik nr 1 do umowy nr z dn.na zakup dwóch specjalistycznych serwerów bazy danych i jednej macierzy dyskowej dla systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie OAK.KCB.2621/57/2017 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie 1.Serwer spełniający poniższe wymagania

Bardziej szczegółowo

Załącznik I. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy Serwery klasy x86 (media agenty):

Załącznik I. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy Serwery klasy x86 (media agenty): Załącznik I Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa dwóch serwerów na potrzeby systemu IT w PSE S.A. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu*

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Załącznik nr 9 do SIWZ SERWER RACK 1 SZT. 1. Serwer o maksymalnej wysokości 2U, do zamontowania w standardowej szafie RACK, w zestawie szyny do montażu w szafie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): Główny kod CPV: 30-21-10-00-1 komputery wysokowydajne

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup)

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Warszawa, 200-09-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź

ZAPYTANIE OFERTOWE. Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE Na zakup sprzętu, konfigurację i instalację w siedzibie firmy Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź Łódź, dnia 8 grudnia 2009 r. 1 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6. oznaczenie sprawy: ZA Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6c SIWZ

Strona 1/6. oznaczenie sprawy: ZA Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6c SIWZ oznaczenie sprawy: ZA.271.46.2017 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6c SIWZ Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu komputerowego dla UM Gliwice- cz. 3 Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Część 1. Półki macierzy z nośnikami danych

Część 1. Półki macierzy z nośnikami danych Załącznik nr 1 do Umowy Nr z dnia Część 1 Półki macierzy z nośnikami danych Informacja: we wszystkich poniższych opisach zadania Zamawiający rozumie 1 MB jako jeden milion bajtów (10 6 ), 1 GB jako jeden

Bardziej szczegółowo

actidata rozwiązania automatyki taśmowej

actidata rozwiązania automatyki taśmowej actidata rozwiązania automatyki taśmowej actilib Autoloader 1U actilib Library 2U 4U 8U actilib Tape Automation Identyczna platforma sprzątowa i podstawowa funkcjonalność 1U / 2U / 4U / 8U do montażu w

Bardziej szczegółowo