Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. 5,05% 5,82% 6,16%

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. 5,05% 5,82% 6,16%"

Transkrypt

1

2 2

3 Akcjonariat Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. Konsorcjum Stali S.A. (buy back) 7,47% Altus TFI S.A. Dembowska Barbara Koclęga Janusz 5,5% 5,82% 6,16% Dembowska Katarzyna Aviva OFE 8,4% 8,59% Borysiewicz Krystyna 13,85%,% 2,% 4,% 6,% 8,% 1,% 12,% 14,% 16,% Łączna ilość akcji szt. Łączna ilość akcji w posiadaniu akcjonariuszy mających więcej niż 5,% szt. Akcje własne w posiadaniu spółki szt. 3

4 ORGANY SPÓŁKI Aktualny skład Zarządu : Janusz Smołka Prezes Zarządu Dariusz Bendykowski Członek Zarządu Marcin Miśta Członek Zarządu Rafał Strzelczyk Członek Zarządu Aktualny skład Rady Nadzorczej: Robert Wojdyna Przewodniczący Rady Nadzorczej Janusz Koclęga Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Ireneusz Dembowski Członek Rady Nadzorczej Marek Skwarski Członek Rady Nadzorczej Tadeusz Borysiewicz Członek Rady Nadzorczej 4

5 Oddziały handlowe i zakłady przetwórcze Konsorcjum Stali S.A. Konsorcjum Stali to trzynaście oddziałów i biur handlowych oraz nowoczesne centrum serwisowe blach w Krakowie pracujące na potrzeby tych oddziałów. Spółka posiada również trzy zakłady produkcji zbrojeń budowlanych, a także dwa zakłady produkcji konstrukcji stalowych (zakład w Warszawie oraz należący do spółki zależnej Polcynk - zakład w Radomiu). dystrybucja usługi produkcja Chojnice Poznań Wrocław Gdańsk Zawiercie Kraków Warszawa Radom (Polcynk) Rzeszów Białystok Lublin 5

6 Obszary działalności Konsorcjum Stali S.A. Działalność handlowa blachy, pręty gładkie kwadratowe i płaskie, pręty żebrowane, profile z/g, rury, kształtowniki, walcówki, pozostały drobny asortyment. Działalność w zakresie przetwórstwa i produkcji zbrojenia budowlane cięcie i prostowanie blach z kręgów, konstrukcje stalowe, 6

7 Struktura przychodów ze sprzedaży w latach % 9% 8% 26,6% 19,1% 23,3% 26,4% 3,1% 34,7% 38,% 38,4% 39,9% 7% 6% 5% 4% RAZEM sprzedaż produktów RAZEM sprzedaż materiałów 3% 73,4% 8,9% 76,7% 73,6% 69,9% 65,3% 62,% 61,6% 6,1% 2% 1% %

8 1% Struktura przychodów ze sprzedaży w 1 kwartałach okresu % 8% 7% 23,9% 21,7% 18,7% 18,3% 29,7% 31,3% 43,4% 36,2% 41,4% 41,4% 6% 5% 4% 76,1% 78,3% 81,3% 81,7% 7,3% 68,7% RAZEM sprzedaż produktów RAZEM sprzedaż materiałów 3% 56,6% 63,8% 58,6% 58,6% 2% 1% % 1q 27 1q 28 1q 29 1q 21 1q 211 1q 212 1q 213 1q 214 1q 215 1q 216 8

9 9

10 Ceny wyrobów stalowych w latach

11 Produkcja i zużycie jawne stali w Polsce w latach (mln ton) ,8 11 8,4 1,4 1,4 8 8,5 12,3 12,5 9,2 12,8 13, Źródło: HIPH Produkcja stali w Polsce Zużycie jawne stali w Polsce 11

12 Produkcja stali na świecie w latach (mln ton) Źródło: HIPH Produkcja stali na świecie 12

13 Cła na towary sprowadzane spoza UE 25 22,14 Ochrona rynku UE postępowania antydumpingowe ,4 18,4 12,4 14,3 17, rozpoczęcie postępowania antydumpingowego na blachy zimnowalcowane z Rosji i Chin, które doprowadziło do wprowadzenia tymczasowych ceł w wysokości średnio 26% dla Rosji i 15% dla Chin; obecnie wg nieoficjalnych danych wysokość ceł będzie wynosiła ok. 36% dla Rosji i 22% dla Chin, rozpoczęcie postępowania antydumpingowego na blachy gorącowalcowane, blachy grube i rury bez szwu sprowadzane z Chin, rozpoczęcie postępowania antydumpingowego na pręty żebrowane sprowadzane z Białorusi, Import wyrobów stalowych do UE (mln t) wprowadzenie na cztery lata uprzedniego nadzoru dla produktów stalowych sprowadzanych spoza UE (cel szybsza ochrona rynku w sytuacji znacznego wzrostu importu) Źródło: Eurofer 13

14 Potencjalne szanse: Ożywienie gospodarcze Inwestycje w budownictwie infrastrukturalnym Inwestycje w budownictwie mieszkaniowym Inwestycje w energetykę 82,3 mld euro funduszy z UE w perspektywie budżetowej Poprawa sytuacji finansowej firm oraz otwarcie się sektora finansowego na zwiększone finansowanie projektów inwestycyjnych Prognozowany wzrost zużycia stali w kolejnych latach ok. 2% rocznie Ochrona rynku ograniczenie importu 14

15 15

16 Porównanie wyników roku 215 z wynikami roku 214 (dane jednostkowe) tys. zł zmiana [tys. pln] zmiana [%] Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i usług ,3% Wolumen sprzedaży [tony] ,7% Zysk brutto na sprzedaży (marża brutto) ,8% EBIT ,3% EBITDA ,7% Zysk netto ,8% Aktywa obrotowe ,9% Zapasy ,2% Należności handlowe ,1% Kapitały własne ,5% Zobowiązania krótkoterminowe ,% Zobowiązania handlowe ,4% Kredyty i pożyczki krótkoterminowe ,8% Suma bilansowa ,6% Kapitał obrotowy netto ,5% marża brutto na sprzedaży 8,6% 8,17% marża EBIT 2,88% 2,33% marża EBITDA 3,48% 2,91% rentowność netto 1,96% 1,65% 16

17 Porównanie danych za 1q 216 z 1q 215 r. (dane jednostkowe) tys. zł 1q 215 1q 216 zmiana [tys. pln] zmiana [%] Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i usług ,8% Wolumen sprzedaży [tony] ,7% Zysk brutto na sprzedaży (marża brutto) ,7% EBIT ,6% EBITDA ,% Zysk netto ,8% Aktywa obrotowe ,2% Zapasy ,7% Należności handlowe ,% Kapitały własne ,2% Zobowiązania krótkoterminowe ,3% Zobowiązania handlowe ,6% Kredyty i pożyczki krótkoterminowe ,7% Suma bilansowa ,2% Kapitał obrotowy netto ,3% marża brutto na sprzedaży 7,74% 8,18% marża EBIT 3,1% 2,81% marża EBITDA 3,6% 3,47% rentowność netto 2,19% 2,9% 17

18 Sprzedaż w latach Ujęcie w tys. zł oraz tonach zł zł zł zł zł zł t t t t t 56 6 t

19 Wyniki finansowe w latach [dane w tys. zł] Zysk brutto ze sprzedaży [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] EBIT [tys. PLN]

20 Zyskowność w latach [dane %] Marża brutto na sprzedaży [%] 1,% 8,% 6,% 4,% 7,25% 6,61% 5,4% 6,2% 8,6% 8,17% 2,5% 2,25% Rentowność netto [%] 2,%,% ,% 1,5% 1,77% 1,96% 1,65% marża EBIT [%] 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5% 3,9% 2,68%,36% 1,42% 2,88% 2,33% 1,%,5%,% -,5% -,37%,69% ,%

21 Sprzedaż towarów, produktów i usług w 1 kwartałach okresu [tys. zł oraz tonach ] zł zł zł zł zł zł zł t t t t t t t 5 1q 21 1q 211 1q 212 1q 213 1q 214 1q 215 1q

22 Wyniki finansowe w 1 kwartałach lat Zysk brutto ze sprzedaży [tys. PLN] q 21 1q 211 1q 212 1q 213 1q 214 1q 215 1q EBIT [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] q 21 1q 211 1q 212 1q 213 1q 214 1q 215 1q q 21 1q 211 1q 212 1q 213 1q 214 1q 215 1q

23 Zyskowność w 1 kwartałach [dane %] Marża brutto na sprzedaży [%] 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,% 8,47% 8,18% 7,74% 8,18% 5,6% 5,61% 4,64% 1q 21 1q 211 1q 212 1q 213 1q 214 1q 215 1q 216 marża EBIT [%] 4,4% 3,58% 3,1% 2,81% 1,32% 1,23% -,45% 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% -,5% -1,% -1,5% Rentowność netto [%] 3,12% 2,58% 2,19% 2,9%,63%,69% -1,19% 1q 21 1q 211 1q 212 1q 213 1q 214 1q 215 1q 216,% -1,% 1q 21 1q 211 1q 212 1q 213 1q 214 1q 215 1q

24 Podstawowe dane finansowe Konsorcjum Stali od 21 r. tys. zł Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i usług Wolumen sprzedaży Zysk brutto na sprzedaży (marża brutto) EBIT EBITDA Zysk netto Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe Kapitały własne Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe Kredyty i pożyczki krótkoterminowe Suma bilansowa Kapitał obrotowy netto marża brutto na sprzedaży 7,25% 6,61% 5,4% 6,2% 8,6% 8,17% marża EBIT 3,9% 2,68%,36% 1,42% 2,88% 2,33% marża EBITDA 3,5% 3,2%,9% 2,5% 3,48% 2,91% rentowność netto 2,25% 1,77% -,37%,69% 1,96% 1,65% 24

25 Podstawowe dane finansowe Konsorcjum Stali S.A. w 1q lat tys. zł 1q 211 1q 212 1q 213 1q 214 1q 215 1q 216 Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i usług Wolumen sprzedaży Zysk brutto na sprzedaży (marża brutto) EBIT EBITDA Zysk netto Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe Kapitały własne Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe Kredyty i pożyczki krótkoterminowe Suma bilansowa Kapitał obrotowy netto marża brutto na sprzedaży 8,18% 5,6% 4,64% 5,61% 7,74% 8,18% marża EBIT 4,4% 1,32% -,45% 1,23% 3,1% 2,81% marża EBITDA 4,74% 1,79%,31% 1,86% 3,6% 3,47% rentowność netto 3,12%,63% -1,19%,69% 2,19% 2,9% 25

26 Kwartalny rozkład sprzedaży w latach [mln zł oraz tys. ton] r. 316 zł 32 zł 296 zł 231 zł r. 291 zł 24 zł 268 zł r. 289 zł 271 zł 256 zł 271 zł r. 297 zł 31 zł 283 zł 253 zł r. 255 zł zł t 129 t 122 t 97 t t 16 t 127 t 115 t t 121 t 131 t 124 t t 144 t 149 t 133 t t Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 26

27 Kwartalny rozkład zysków netto (tys. zł) Q 2Q 3Q 4Q -2 1Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 27 28

28 Sezonowy rozkład przychodów ze sprzedaży w poszczególnych kwartałach w latach [% udział w całości sprzedaży] 35,% 3,% 25,% 2,% 15,% 1,% 5,%,% I kw. 26 III kw. 26 I kw. 27 III kw. 27 I kw. 28* III kw. 28 I kw. 29 III kw. 29 I kw. 21 III kw. 21 I kw. 211 III kw. 211 I kw. 212 III kw. 212 I kw. 213 III kw. 213 I kw. 214 III kw. 214 I kw. 215 III kw

29 Podstawowe dane finansowe za lata w ujęciu kwartalnym tys. zł 1Q 212 2Q 212 3Q 212 4Q 212 1Q 213 2Q 213 3Q 213 4Q 213 1Q 214 2Q 214 3Q 214 4Q 214 1Q 215 2Q 215 3Q 215 4Q 215 1Q 216 Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i usług Zysk brutto na sprzedaży (marża brutto) EBIT EBITDA Zysk netto marża brutto na sprzedaży 5,6% 4,98% 5,1% 6,12% 4,64% 5,78% 6,31% 7,64% 5,61% 7,34% 6,96% 1,91% 7,74% 7,69% 6,66% 1,7% 8,18% marża EBIT 1,32%,17% -2,55% 1,39% -,45% 1,49% 2,31% 1,85% 1,27% 2,82% 2,28% 5,6% 3,1%,44% 1,32% 5,11% 2,81% marża EBITDA 1,79% 1,12% -1,97% 2,2%,31% 2,15% 2,89% 2,41% 1,91% 3,43% 2,86% 5,66% 3,6% 1,% 1,87% 5,71% 3,47% rentowność netto,63%,17%,58%,28% -1,19% 1,4% 1,6%,84%,69% 1,93% 1,55% 3,61% 2,19%,19%,8% 3,87% 2,9% 29

30 Podstawowe dane finansowe narastająco za lata w ujęciu kwartalnym tys. zł 1Q 212 2Q 212 3Q 212 R 212 1Q 213 2Q 213 3Q 213 R 213 1Q 214 2Q 214 3Q 214 R 214 1Q 215 2Q 215 3Q 215 4Q 215 1Q 216 Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i usług Zysk brutto ze sprzedaży EBIT EBITDA Zysk netto marża brutto na sprzedaży 5,6% 5,28% 5,23% 5,4% 4,64% 5,25% 5,67% 6,2% 5,61% 7,4% 6,66% 7,56% 7,74% 7,71% 7,35% 8,17% 8,18% marża EBIT 1,32%,95%,11%,36% -,45%,6% 1,27% 1,42% 1,27% 2,7% 2,15% 2,87% 3,1% 1,69% 1,56% 2,33% 2,81% marża EBITDA 1,79% 1,43%,63%,9%,31% 1,3% 1,92% 2,5% 1,91% 2,69% 2,75% 3,48% 3,6% 2,27% 1,75% 2,91% 3,47% rentowność netto,63%,39% -,54% -,37% -1,19%,1%,64%,69%,69% 1,33% 1,41% 1,96% 2,19% 1,16% 1,4% 1,65% 2,9% 3

31 Wskaźniki płynności i zadłużenia ANALIZA WSKAŹNIKOWA 1Q 216 1Q 215 1Q 214 1Q 213 1Q 212 1Q 211 1R 215 1R 214 R 213 R 212 R 211 klasyczny wskaźnik bieżącej płynności 1,23 1,16 1,5 1, 1,6 1,8 1,23 1,16 1,4 1,1 1,5 aktywa bieżące: zapasy należności krótkoterminowe inwestycje krótkoterminowe zobowiązania krótkoterminowe wskaźnik szybkiej płynności,54,49,47,4,43,4,55,48,43,39,42 aktywa bieżące zapasy zobowiązania krótkoterminowe wskaźnik ogólnego zadłużenia,45,51,5,49,53,56,43,48,48,49,54 zobowiazania ogółem i rezerwy: aktywa

32 Wskaźniki rotacji ANALIZA WSKAŹNIKOWA 1Q 216 1Q 215 1Q 214 1Q 213 1Q 212 1Q 211 1R 215 1R 214 R 213 R 212 R 211 wskaźnik rotacji należności [dni] 56,28 56,33 53,54 64,82 59,29 6,46 45,94 53,84 51,12 49, 65,82 należności krótkoterminowe przychody ze sprzedaży okres [dni] wskaźnik rotacji zapasów [dni] 46,75 47,23 44,21 44,26 41,1 36,29 38,55 41,98 37,6 31,51 45,36 zapasy ogółem wskaźnik rotacji zobowiązań krótkoterminowych [dni] 86,94 96,3 94,26 111,38 95,82 9,51 7,54 86,62 86,62 81,39 17,4 zobowiązania ogółem wskaźnik rotacji zobowiązań handlowych [dni] 43,95 27,93 38,82 48,17 39,18 37,16 27,86 31,72 28,44 27,46 46,95 zobowiązania handlowe

33 33

Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. 5,82% 6,16%

Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. 5,82% 6,16% 2 Akcjonariat Konsorcjum Stali S.A. (buy back) Dembowska Barbara Koclęga Janusz Dembowska Katarzyna Aviva OFE Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. 7,47% 5,82% 6,16% 8,04% 8,59% Borysiewicz Krystyna

Bardziej szczegółowo

Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. 6,16% 5,82% 5,05%

Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. 6,16% 5,82% 5,05% 2 Akcjonariat Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. Borysiewicz Krystyna 13,85% Aviva OFE Dembowska Katarzyna 8,04% 8,59% Koclęga Janusz Dembowska Barbara Altus TFI S.A. 5,05% 6,16% 5,82% Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. 6,16% 5,82% 5,05%

Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. 6,16% 5,82% 5,05% 2 Akcjonariat Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. Borysiewicz Krystyna 13,85% Dembowska Katarzyna Aviva OFE 7,33% 8,04% Koclęga Janusz Dembowska Barbara Altus TFI S.A. 5,05% 6,16% 5,82% Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. 6,16% 5,82% 5,05%

Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. 6,16% 5,82% 5,05% 2 Akcjonariat Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. Borysiewicz Krystyna 13,85% Aviva OFE Dembowska Katarzyna 8,31% 8,04% Koclęga Janusz Dembowska Barbara Altus TFI S.A. 5,05% 6,16% 5,82% Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku 15 maj 2014 1 Globalna produkcja stali w 2013 r. wzrosła o 3,5%, natomiast w Polsce i UE spadła odpowiednio o 4,9% i 2,0% najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl

Kliknij, aby edytować styl Kliknij, aby edytować styl Prezentacja Grupy Kapitałowej Bowim 1 Sosnowiec, maj 215 Władze Spółki Lp. Nazwisko i Imię Funkcja Zakres odpowiedzialności 1. Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu Ekonomia, Finanse

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ STALPROFIL S.A. W ROKU 2018

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ STALPROFIL S.A. W ROKU 2018 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ STALPROFIL S.A. W ROKU 2018 Zmiany w Strukturze Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. w 2018r. 1. zbycie Kolb do Izostal S.A.; 2. utworzenie STF

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. i jego Grupy Kapitałowej w 2012 roku. 12 czerwiec

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. i jego Grupy Kapitałowej w 2012 roku. 12 czerwiec Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. i jego Grupy Kapitałowej w 2012 roku 12 czerwiec 2013 1 Struktura akcjonariatu Stalprofil SA na dzień 31.12.2012r. Akcjonariusz Ilość akcji razem Udział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Spadek globalnego zużycia jawnego stali. Zużycie jawne w 2009r: Świat: - 7 % Polska: - 29% + 9 % + 10 % + 25 % NAFTA EU-27 WNP Am. Łac. Reszta Europy

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl

Kliknij, aby edytować styl Kliknij, aby edytować styl Wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej za I kwartał 2014 r. 1 Sosnowiec, maj 2014 Najważniejsze wydarzenia 2014 Wydarzenie styczeń luty marzec Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 4/2015

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 4/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. POLSKA AGENCJA PRASOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 4/2015 Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

STAL W POLSCE: ANALIZY

STAL W POLSCE: ANALIZY TABELA 1: Zużycie jawne wyrobów hutniczych sty-mar 2018 sty-mar 2017 dynamika w proc. 2017 2016 wyroby hutnicze ogółem 3903 3288 18.7 13773 12778 wyroby płaskie 2059 1969 4.9 7696 7092 wyroby walcowane

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na postawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 8 Statutu Spółki Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I kwartał 2014 r. DANE RYNKOWE I kwartał 2014 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. PREZENTACJA WYNIKÓW za III kw. 2013

Grupa AB. PREZENTACJA WYNIKÓW za III kw. 2013 Grupa AB PREZENTACJA WYNIKÓW za III kw. 2013 Warszawa, 14-15 listopada 2013 WYNIKI FINANSOWE GRUPY AB Q3/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q3/2013 W 3 kw. 2013 dalszy dynamiczny rozwój

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, r.

Bydgoszcz, r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I kwartał 2015 r. DANE RYNKOWE I kwartał 2015 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 58 PMI POLSKA 58 PMI

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE BUCZEK S.A. W TYSIĄCACH ZŁ

TECHNOLOGIE BUCZEK S.A. W TYSIĄCACH ZŁ TECHNOLOGIE BUCZEK S.A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 184 002,5 - ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług 165 798,3 Przychody pozostałe operacyjne 5 430,4 Przychody finansowe 711,8 Koszty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I półrocze 2013 r. DANE RYNKOWE I półrocze 2013 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 1/21.05.2019 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na postawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust.8 Statutu Spółki Konsorcjum Stali Spółka

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku. 16 kwiecień

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku. 16 kwiecień STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku 16 kwiecień 2015 1 Globalna produkcja stali w 2014 r. wzrosła o 1,2%, przy niskim wykorzystaniu mocy produkcyjnych ok 70% Najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I półrocze 2014 r. DANE RYNKOWE I półrocze 2014 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 214 roku Kwiecień 215 Komentarz do sytuacji w 214 roku Czynniki rynkowe w 214 roku Działania w Spółce Rosnący import stali z krajów spoza UE

Bardziej szczegółowo

P G F. Polska Grupa Farmaceutyczna SA. Prezentacja skonsolidowanych wyników 1 Q Jacek Dauenhauer Dyrektor Finansowy.

P G F. Polska Grupa Farmaceutyczna SA. Prezentacja skonsolidowanych wyników 1 Q Jacek Dauenhauer Dyrektor Finansowy. Polska Grupa Farmaceutyczna SA Prezentacja skonsolidowanych wyników 1 Q 2005 Jacek Dauenhauer Dyrektor Finansowy P G F Raport kwartalny za IQ2005 pierwsze skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu. w sprawie przyjęcia porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na postawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 8 Statutu Spółki Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 9 m-cy 2013 r. DANE RYNKOWE 9 m-cy 2013 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 2013 I KWARTAŁ DANE RYNKOWE I KWARTAŁ 2013 wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 W 2011 r. światowa produkcja stali osiągnęła wzrost (o 7%). W 2011 Polska wyprodukowała 8,8 mln ton stali, odnotowując

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 9 m-cy 2014 r. DANE RYNKOWE 9 m-cy 2014 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014 Warszawa, 15-16 maja 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q1/2014 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB 1 600 000 1 400 000 WYNIKI ZA OKRES Q1/2014 Przychody 1 354

Bardziej szczegółowo

RAPORT INWESTORSKI GRUPA LC CORP Q3 2017

RAPORT INWESTORSKI GRUPA LC CORP Q3 2017 RAPORT INWESTORSKI GRUPA LC CORP Q3 2017 1 2 ZMIANA WŁAŚCICIELSKA We wrześniu Leszek Czarnecki sprzedał wszystkie udziały w LC Corp S.A. rozproszonym inwestorom instytucjonalnym Pozytywna ocena rynku -

Bardziej szczegółowo

WZÓR KWARTALNEJ INFORMACJI FINANSOWO - EKONOMICZNEJ DLA SPÓŁEK Z WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁEM GMINY MIASTO SZCZECIN

WZÓR KWARTALNEJ INFORMACJI FINANSOWO - EKONOMICZNEJ DLA SPÓŁEK Z WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁEM GMINY MIASTO SZCZECIN załącznik nr 4 WZÓR KWARTALNEJ INFORMACJI FINANSOWO - EKONOMICZNEJ DLA SPÓŁEK Z WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁEM GMINY MIASTO SZCZECIN Informacja o wynikach ekonomicznych Spółki XXX za 2006 Lp. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, r.

Bydgoszcz, r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 2014 r. DANE RYNKOWE 2014 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 58 PMI POLSKA 58 PMI NIEMCY 54 54 50 50

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY IZOSTAL S.A. Dąbrowa Górnicza,

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY IZOSTAL S.A. Dąbrowa Górnicza, WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY IZOSTAL S.A. Dąbrowa Górnicza, 14-04-2015 Struktura Akcjonariatu (na 31.12.2014) Udział w kapitale (%) Ilość posiadanych akcji (szt.) 60,28% 5,10% Stalprofil S.A. 19 739

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku 6 maj 2016 1 Kryzys na światowym rynku stali dotknął prawie wszystkie regiony EU-28 Turkey Russia USA South-America China India Japan South-Korea World

Bardziej szczegółowo

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2016 roku. 7 czerwiec

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2016 roku. 7 czerwiec Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2016 roku 7 czerwiec 2017 1 Wzrost globalnej produkcji wyniósł w roku 2016 0,8%, w Polsce produkcja spadła o 2,8% 20 największych producentów stali (mln t) Źródło:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 2013 r. DANE RYNKOWE 2013 r. 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 57 PMI POLSKA 57 PMI NIEMCY wartość wskażnika 52 47 wartość wskażnika 52 47 42 I II

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, r.

Bydgoszcz, r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 9 m-cy 2015 r. DANE RYNKOWE 9 m-cy 2015 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 58 PMI POLSKA 58 PMI NIEMCY

Bardziej szczegółowo

257 oznacza dobrą zdolność płatniczą Ocena firmy została dokonana na bazie dostępnych danych w dniu

257 oznacza dobrą zdolność płatniczą Ocena firmy została dokonana na bazie dostępnych danych w dniu Strona 1 / 10 PODSUMOWANIE Dane identyfikacyjne Pełna nazwa: Regon: 012155348 NIP: PL 1250301625 Ocena Creditreform Indeks zdolności płatniczej 257 ROGOWSKI EXPORT-IMPORT Stanisław Rogowski >> więcej Dane

Bardziej szczegółowo

Wyniki osiągnięte w I kwartale 2012

Wyniki osiągnięte w I kwartale 2012 Wyniki osiągnięte w I kwartale 2012 Nasze marki obecne w całym regionie 31 marca 2012roku sieć detaliczna LPP liczyła 918 sklepów z czego: 3 Reserved 264 CROPP 224 House 6 Mohito 18 6 1 9 7 4 203 187 183

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 1Q 2013 ROKU 25 MARZEC 2013

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 1Q 2013 ROKU 25 MARZEC 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 1Q 2013 ROKU 25 MARZEC 2013 AGENDA Profil działalności 3 Wyniki finansowe 4-8 Wskaźniki finansowe 9 Dane rynkowe 10 Najważniejsze wydarzenia w Spółce w 3Q 2012, 11 Struktura kapitału

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KOREKT DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QSr I/2009. Skonsolidowany raport kwartalny, Wybrane skonsolidowane dane finansowe.

ZESTAWIENIE KOREKT DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QSr I/2009. Skonsolidowany raport kwartalny, Wybrane skonsolidowane dane finansowe. ZESTAWIENIE KOREKT DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QSr I/ Skonsolidowany raport kwartalny, Wybrane skonsolidowane dane finansowe. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł od 01.01. do 31.03. w tys. EURO

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w I półroczu 2014 roku. Sierpień 2014

Wyniki finansowe grupy kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w I półroczu 2014 roku. Sierpień 2014 Wyniki finansowe grupy kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w I półroczu 214 roku Sierpień 214 Komentarz do sytuacji w I półroczu 214 Czynniki rynkowe w I półroczu Działania w Spółce I półrocze tego roku charakteryzowało

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za IV kwartał 2011 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 PEŁNE DANE SKONSOLIDOWANE... 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

Grupa AB PREZENTACJA WYNIKÓW ZA ROK 2012/2013

Grupa AB PREZENTACJA WYNIKÓW ZA ROK 2012/2013 Grupa AB PREZENTACJA WYNIKÓW ZA ROK 2012/2013 Warszawa, 19-20 września 2013 WYNIKI GRUPY AB Q2/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q2/2013 Kontynuacja ciągłego i dynamicznego rozwoju Grupy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku ANEKS, ZATWIERDZONY DECYZJĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 18 MAJA 2006 r., DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO DECYZJIĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU

Bardziej szczegółowo

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY przedsiębiorstwa ACTION S.A. w restrukturyzacji

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY przedsiębiorstwa ACTION S.A. w restrukturyzacji ZAŁĄCZNIK NR 1 PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017-2021 Jednostkowo 2017 2018 2019 2020 2021 Przychody ze sprzedaży 2 566 135 2 768 262 3 100 454 3 377 557 3 631 891 Koszty sprzedanych produktów, towarów i

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za 4 kwartał 2011 roku Ścinawa, dn. 14. lutego 2012 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura

Bardziej szczegółowo

Q Wyniki Operacyjne i Finansowe

Q Wyniki Operacyjne i Finansowe Q2 2013 - Wyniki Operacyjne i Finansowe 3 wrzesień 2013 1 Spis Treści 1. Wprowadzenie 2. Wyniki Operacyjne 3. Wyniki Finansowe 4. Oczekiwania na Q3 2013 5. Refinansowanie i Średnioterminowe Nakłady Inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarządu do skonsolidowanych wyników pierwszego kwartału roku 2017

Komentarz Zarządu do skonsolidowanych wyników pierwszego kwartału roku 2017 15 maj 2017 Komentarz Zarządu do skonsolidowanych wyników pierwszego kwartału roku 2017 Pierwszy kwartał roku 2017 przyniósł poprawę popytu na stal i spowodował wzrost jej produkcji w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 maja 2018 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 maja 2018 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 maja 2018 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum

Bardziej szczegółowo

COGNOR SA. Prezentacja działalności spółki i wyników po III kwartale 2009. Listopad 2009

COGNOR SA. Prezentacja działalności spółki i wyników po III kwartale 2009. Listopad 2009 COGNOR SA Prezentacja działalności spółki i wyników po III kwartale 29 Listopad 29 Spis treści Restrukturyzacja Działalność operacyjna Wyniki finansowe po III kwartale 29r. NajbliŜsze plany 2 Aktualny

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. Prezentacja wyników za I kwartał 2013

Grupa AB. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 Grupa AB Prezentacja wyników za I kwartał 2013 Warszawa, 15-16 maja 2013 Wyniki Grupy Q1/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB DANE PORÓWNAWCZE ZA Q1/2013 Wyszczególnienie Q1 2013 Q1 2012 Zmiana: Q1 2013/Q1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku czerwiec

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku czerwiec Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 26 czerwiec 2009 1 Recesja na światowym rynku stali Spadek produkcji stali w Polsce: 2008/2007: -9%, IQ 2009/IQ 2008: -42% Dynamika produkcji stali

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015 (kwoty wyrażone w tys. złotych, za okres od 1 lipca 2015

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015 (kwoty wyrażone w tys. złotych, za okres od 1 lipca 2015 SPIS TREŚCI 1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KONSORCJUM STALI S.A.... 4 1.1 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro - zasady przeliczania wybranych danych finansowych na euro... 4 1.2 Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 3/2017

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 3/2017 kwartalny QSr 3/2015 (kwoty wyrażone w tys. złotych, za okres od 1 lipca 2015 do 30 września 2015 roku SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 3/2017 Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane rejestrowe

Wybrane dane rejestrowe Strona 1 / 13 PODSUMOWANIE Dane identyfikacyjne Pełna nazwa: Regon: 351225738 INPROEL - 3 Sp. z o.o. NIP: PL 6761777538 KRS Ocena Creditreform Indeks zdolności płatniczej 139301 KRS >> więcej 100 200 250

Bardziej szczegółowo

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2014 r. Istotne zdarzenia w I kwartale 2014 roku Spadek cen energii elektrycznej o 11,8%. Uwzględnienie w kosztach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Przychody i koszty wg rodzajów działalności PLAN Y+1

Tabela nr 1. Przychody i koszty wg rodzajów działalności PLAN Y+1 Tabela nr 1. Przychody i koszty wg rodzajów działalności 1. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego: - przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi - pozostałe przychody operacyjne - przychody finansowe 2. KOSZTY OGÓŁEM,

Bardziej szczegółowo

Wyniki osiągnięte w I półroczu 2011 roku. 29 sierpnia 2011 roku

Wyniki osiągnięte w I półroczu 2011 roku. 29 sierpnia 2011 roku Wyniki osiągnięte w I półroczu 2011 roku 29 sierpnia 2011 roku Nasze marki obecne w całym regionie 30 czerwca 2011roku sieć detaliczna LPP liczyła 835 sklepów, z czego: 294 Reserved 252 CROPP 219 House

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. za okres r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. za okres r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. za okres 01.01.2018-30.06.2018 r. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. POLSKA AGENCJA PRASOWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 sierpnia 2006 r. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Warszawa, 22 sierpnia 2006 r. 1

Warszawa, 22 sierpnia 2006 r. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Warszawa, 22 sierpnia 2006 r. 1 Warszawa, 22 sierpnia 2006 r. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Warszawa, 22 sierpnia 2006 r. 1 Niemal 1500 aptek funkcjonujących pod wspólną marką APTEKI dbam o zdrowie Ogólnopolska pełnoasortymentowa

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r.

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r. Warszawa, Bydgoszcz, 5 kwietnia 14.11.2012r. r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 3 3 Plan prezentacji Dane rynkowe i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa decyzje strategiczne Wyniki finansowe GK Projprzem S.A.

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES Warszawa, 14 lutego 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES Warszawa, 14 lutego 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.10.2012 31.12.2012 Warszawa, 14 lutego 2013 roku 2 / 5 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kooczy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 kwartał Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 kwartał Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO. Informacje zgodnie z 66 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) do raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2018 obejmującego okres od 01.01.2018 do

Bardziej szczegółowo

Q Wyniki Operacyjne i Finansowe. 19 listopada 2013

Q Wyniki Operacyjne i Finansowe. 19 listopada 2013 Q3 2013 - Wyniki Operacyjne i Finansowe 19 listopada 2013 Spis Treści 1. Wprowadzenie 2. Wyniki Operacyjne 3. Wyniki Finansowe 4. Prognoza na Q4 2013 5. Refinansowanie i Średnioterminowe Nakłady Inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 3/2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 3/2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. POLSKA AGENCJA PRASOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 3/2014 Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 4/2011

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 4/2011 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. POLSKA AGENCJA PRASOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 4/2011 Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2017

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2017 Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Konsorcjum Stali S.A. za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 roku zawierające kwartalną informację finansową dotyczącą spółki dominującej SPORZĄDZONY

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 3/2018

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 3/2018 kwartalny QSr 3/2015 (kwoty wyrażone w tys. złotych, za okres od 1 lipca 2015 do 30 września 2015 roku SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 3/2018 Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Ostaszewo, 27 MAJA 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Ostaszewo, 27 MAJA 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ostaszewo, 27 MAJA 2019 Treść prezentacji Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia z następujących dokumentów: skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku

Załącznik do Raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku Załącznik do Raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku Wybrane dane finansowe 30 września 2018 30 września 2017 30 września 2018 30 września 2017 PLN'000 PLN'000 EUR'000 EUR'000 I. Przychody

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 2 kwartały roku obrotowego 2017 trwające od do r.

Raport kwartalny. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 2 kwartały roku obrotowego 2017 trwające od do r. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 2 kwartały roku obrotowego 2017 trwające od 01.04.2017 do 30.09.2017r. Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 3/2011

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 3/2011 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. POLSKA AGENCJA PRASOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 3/2011 Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Kraj Polska Miasto Warszawa Ulica Dobrowolna 81A Kod pocztowy 00-001 Województwo Mazowieckie Telefon 4822 8263416

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartały Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.

WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartały Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO. Informacje zgodnie z 66 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) do raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2018 obejmującego okres od 01.07.2018

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych I półrocze 2018 r.

Prezentacja wyników finansowych I półrocze 2018 r. Prezentacja wyników finansowych I półrocze 2018 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM SA Piotr Tokarczuk Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy TIM SA Warszawa, 19 września 2018 r. Agenda Rynek Kluczowe KPI

Bardziej szczegółowo

Zawiercie, sierpień 2017 r.

Zawiercie, sierpień 2017 r. Zawiercie, sierpień 2017 r. SPIS TREŚCI: 1. Informacje podstawowe o spółce dominującej Konsorcjum Stali S.A. oraz grupie kapitałowej... 3 2. Informacje o podstawowych produktach, towarach i usługach...

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU 16 MAJA 2017 R. NASZE OSIĄGNIĘCIA W Q1 2017: Wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży: 198,8 mln zł wobec 118 mln zł rok wcześniej(wzrost

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarządu do skonsolidowanych wyników trzeciego kwartału 2016 r.

Komentarz Zarządu do skonsolidowanych wyników trzeciego kwartału 2016 r. 14 listopad 2016 Komentarz Zarządu do skonsolidowanych wyników trzeciego kwartału 2016 r. W trzecim kwartale roku 2016 produkcja stali na świecie wzrosła o 1,8% w porównaniu do analogicznego kwartału roku

Bardziej szczegółowo

Nasze marki obecne w całym regionie

Nasze marki obecne w całym regionie Nasze marki obecne w całym regionie 31 marca 2014 roku sieć detaliczna LPP liczyła 1334 sklepów z czego: 382 Reserved 333 CROPP 292 House 226 Mohito 77 Sinsay 3 8 7 230 4 216 207 146 outlet 23 20 68 18

Bardziej szczegółowo

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Kraj Polska Miasto Warszawa Ulica Dobrowolna 81A Kod pocztowy 00-001 Województwo Mazowieckie Telefon 4822 8263416

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny. Za okres r. Grupa PSW Holding S.A Ul. Rzymowskiego Warszawa NIP

Raport Kwartalny. Za okres r. Grupa PSW Holding S.A Ul. Rzymowskiego Warszawa NIP Raport Kwartalny Za okres 1.07.2010-30.09.2010 r Grupa PSW Holding S.A Ul. Rzymowskiego 53 02 697 Warszawa NIP 566-18-92-914 Spis Treści 1. Sprawozdanie Zarządu. Komentarz Zarządu na temat czynników i

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2016

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2016 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. POLSKA AGENCJA PRASOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2016 Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA Wyniki finansowe za I półrocze 2016 r. Sierpień 2016 r. APLISENS TO APLISENS S.A. jest liderem wśród polskich producentów aparatury kontrolno-pomiarowej przeznaczonej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarządu do skonsolidowanych wyników pierwszego kwartału 2016 r.

Komentarz Zarządu do skonsolidowanych wyników pierwszego kwartału 2016 r. 16 maj 2016 Komentarz Zarządu do skonsolidowanych wyników pierwszego kwartału 2016 r. Pierwszy kwartał roku 2016 przyniósł dalsze pogorszenie koniunktury w rynku stali na świecie i był okresem spadku produkcji

Bardziej szczegółowo

Comarch 20 lat na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Comarch 20 lat na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Comarch 20 lat na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Janusz Filipiak, Prezes Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comarch S.A. 26 czerwca 2019, Kraków Comarch 20 lat na Giełdzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. za okres od do dnia roku.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. za okres od do dnia roku. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. POLSKA AGENCJA PRASOWA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. za okres od 01.01.2016 do dnia

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA Wyniki finansowe za III kwartały 2016 r. Listopad 2016 r. APLISENS TO APLISENS S.A. jest liderem wśród polskich producentów aparatury kontrolno-pomiarowej przeznaczonej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 14 listopada 2018 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 14 listopada 2018 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 14 listopada 2018 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w

Bardziej szczegółowo