Nowości, orzecznictwo i interpretacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowości, orzecznictwo i interpretacje"

Transkrypt

1 Aktualizacja nr 133 W BIEŻĄCYM NUMERZE M.IN.: 9 nowości i orzeczeń 6 odpowiedzi na pytania Czytelników 2 listy płac 4 rozwiązania płacowe ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE Nowości, orzecznictwo i interpretacje Od nowego roku wzrośnie wiele świadczeń pracowniczych 5 Odszkodowań i zadośćuczynień z regulaminów nie trzeba już opodatkowywać 6 Pracownik niepełnosprawny nie zarobi więcej przy pracy przez 8 godzin 14 Urlop wychowawczy zawsze pomniejsza wymiar wypoczynku 15 Powierzenie obowiązków to polecenie służbowe 20 W firmie potrzebne są jasne zasady oceny efektów pracy 22 Nieprzyznanie się do kradzieży nie uzasadnia odsunięcia od pracy 25 Bony przyznane niezgodnie z przepisami trzeba oskładkować 27 Wynagrodzenia dla zagranicznego pracownika naukowego nie rozlicza się z fiskusem 29 Listy płac Jak liczyć zasiłek chorobowy zleceniobiorcy, który zachorował krótko po podjęciu pracy Dla ubezpieczonych będących zleceniobiorcami, dla których odpłatność za wykonywanie umowy określono kwotowo i dla których nie została określona najniższa podstawa wymiaru składek, podstawę zasiłkową stanowi kwota przychodu określona w umowie, przypadająca na pierwszy miesiąc kalendarzowy ubezpieczenia chorobowego. 47 Jak ustalić wysokość odszkodowania tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy Odszkodowanie, mimo że wypłacane po zakończeniu zatrudnienia, jest przychodem ze stosunku pracy. Rozlicza się je tylko z fiskusem. 54 Temat numeru Jak wybrać i prawidłowo wdrożyć system premiowania w firmie Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego regulamin premiowania powinien być częścią regulaminu wynagradzania. Jednak nie dla każdej grupy pracowników. Masz pytania dotyczące rozliczania wynagrodzeń? Prześlij je na adres redakcji: Odpowiedź otrzymasz em.

2 ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE Teraz więcej i wygodniej za tę samą cenę otrzymasz: Indywidualna odpowiedź na pytanie zadane em Swoje pytania kieruj na: Przegląd ZUS i Płace Twój bezpłatny informator owy Dostęp do serwisu Archiwum publikacji na stronie internetowej Poradnik Płace w Firmie został opracowany we współpracy z Wydawnictwem VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG z Niemiec. Płace w Firmie wraz z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona www i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w Płacach w Firmie oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja Płace w Firmie została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji Płace w Firmie oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji Płace w Firmie lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.

3 SPIS TREŚCI: NOWOŚCI SKŁADKOWO-PŁACOWE Od nowego roku wzrośnie wiele świadczeń pracowniczych 5 Odszkodowań i zadośćuczynień z regulaminów nie trzeba już opodatkowywać 6 Pracownik niepełnosprawny nie zarobi więcej przy pracy przez 8 godzin 14 Urlop wychowawczy zawsze pomniejsza wymiar wypoczynku 15 ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE Powierzenie obowiązków to polecenie służbowe 20 W firmie potrzebne są jasne zasady oceny efektów pracy 22 Nieprzyznanie się do kradzieży nie uzasadnia odsunięcia od pracy 25 Bony przyznane niezgodnie z przepisami trzeba oskładkować 27 Wynagrodzenia dla zagranicznego pracownika naukowego nie rozlicza się z fiskusem 29 6 ODPOWIEDZI EKSPERTÓW Czy o delegacji decyduje miejsce pracy z umowy 32 Kiedy zwalnianemu z powodu przeciwwskazań do pracy pensję może dać przepis zakładowy 33 Czy mały pracodawca może wydać regulamin wynagradzania i pracy 36 Czy premie wynikowe uwzględnia się w podstawie wynagrodzenia za nadgodziny 39 Którym kierownikom należy się rekompensata za pracę w nadgodzinach 41 W jakich sytuacjach premia uznaniowa z nazwy w rzeczywistości może być regulaminową 43 1 Płace w firmie

4 Spis treści LISTY PŁAC Jak liczyć zasiłek chorobowy zleceniobiorcy, który zachorował krótko po podjęciu pracy 47 Jak ustalić wysokość odszkodowania tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy 54 KORYGOWANIE BŁĘDÓW SKŁADKOWO-PŁACOWYCH Po zmianie wymiaru czasu pracy wypłacając zasiłek, należy pamiętać o przeliczeniu premii rocznej 62 ROZWIĄZANIA PŁACOWE TEMAT NUMERU: Jak wybrać i prawidłowo wdrożyć system premiowania w firmie 69 Egzekucja z wynagrodzenia obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentacji 82 Jak dopełniać podstawę ekwiwalentu za urlop w razie nieobecności nieusprawiedliwionej 99 Jak rozliczać z ZUS umowy zlecenia na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich Zadaj pytanie:

5 Szanowni Państwo Zapisy o wynagradzaniu w regulaminach muszą być precyzyjne Renata Kajewska specjalista w zakresie wynagrodzeń, redaktor prowadząca poradnika Płace w Firmie Podstawowym dokumentem określającym zasady premiowania u danego pracodawcy powinien być regulamin wynagradzania lub układ zbiorowy pracy. Ponieważ jednak w umowie o pracę powinny zostać wymienione przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia, o premii należy wspomnieć także w umowie. Nie oznacza to jednak konieczności powielania w tym dokumencie zapisów regulaminowych. W Temacie miesiąca proponujemy Państwu praktyczny materiał z przykładami poprawnych zapisów dotyczących przyznawania premii w umowie o pracę, w regulaminie premiowania czy w porozumieniu zmieniającym umowę na czas nieokreślony. Sąd Najwyższy wydaje sporo ciekawych wyroków dotyczących różnych aspektów wynagradzania. Dlatego polecamy dział Orzecznictwo i interpretacje, z którego dowiedzą się Państwo m.in. dlaczego: czasowe powierzenie innej pracy jest poleceniem służbowym, a więc ma charakter obowiązku, który pracownik musi wykonać, pracodawca powinien uregulować procedurę dokonywania ocen pracowników na potrzeby ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę w treści regulaminu wynagradzania, jeśli pracodawca chce zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, powinien uzyskać na to zgodę podwładnego i zapłacić mu pensję za cały okres takiego zwolnienia. Zapraszam do lektury

6 Nowości składkowo-płacowe Które świadczenia pracownicze wzrosną od 1 stycznia 2015 r. 5 ÎÎJaką korzystną dla pracowników zmianę wprowadzono w opodatkowaniu odszkodowań i zadośćuczynień? Czy nazwanie w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie danego świadczenia dla pracownika odszkodowaniem albo zadośćuczynieniem nie oznacza, że będzie można korzystać z nowego zwolnienia. Czy w świetle nowych przepisów trzeba opodatkowywać odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji 6 ÎÎCzy pracodawcy muszą podwyższać wynagrodzenia pracownikowi, który uzyskał zgodę na pracę w ogólnym czasie pracy na podstawie art. 16 ustawy o rehabilitacji 14 Î Î Chociaż z jednej strony urlop wychowawczy wlicza się do urlopowego stażu pracy także tego wymaganego do nabycia prawa do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego z tytułu niepełnosprawności, to z drugiej strony może obniżyć wymiar tego urlopu. Co to oznacza dla pracodawcy 15

7 Od nowego roku wzrośnie wiele świadczeń pracowniczych W porównaniu z 2014 rokiem płaca minimalna w przyszłym roku będzie wyższa o 70 zł. Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w kolejnym roku pracy zarobi bowiem co najmniej zł. Dla pracownika w 1. roku zatrudnienia obowiązująca płaca minimalna to 80% tej kwoty, czyli zł. Zmiana kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę spowoduje: wzrost składek płaconych za pracowników, których pobory odpowiadają minimalnemu wynagrodzeniu, wzrost obciążeń składkowych przedsiębiorców, którzy naliczają składki od podstawy odpowiadającej 30% minimalnego wynagrodzenia, wzrost składek u ubezpieczonych, u których podstawa wymiaru składek powiązana jest z wysokością minimalnego wynagrodzenia, np. podlegających ubezpieczeniom emerytalno-rentowym dobrowolnie, wzrost refundacji przysługujących pracodawcom zatrudniającym osoby bezrobotne, wzrost podstawy wymiaru obowiązkowych składek emerytalno-rentowych, warunkującej powstanie obowiązku odprowadzania składek na FP, konieczność sprawdzenia, czy w przypadku osób mających kilka tytułów do ubezpieczeń nie zaszły zmiany w zakresie obowiązku naliczania za nie składek na FP, konieczność sprawdzenia, czy w przypadku pracowników prowadzących własną działalność gospodarczą lub mających podpisane umowy cywilnoprawne z podmiotem innym niż własny pracodawca nie zaszły zmiany co do obowiązku ubezpieczeń z dodatkowego źródła dochodów, wzrost minimalnej podstawy wymiaru świadczeń, konieczność przeliczenia świadczeń liczonych od najniższej obowiązującej podstawy (szczegółowe wyliczenia w kolejnych numerach). Andrzej Wilczyński specjalista w zakresie wynagrodzeń 5 Płace w firmie

8 Nowości składkowo-płacowe Podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 1220). Odszkodowań i zadośćuczynień z regulaminów nie trzeba już opodatkowywać Wprowadzono korzystną dla pracowników zmianę. Zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym są wypłaty odszkodowań lub zadośćuczynień dokonane na podstawie postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów. Nowe zwolnienie ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. W postanowieniu z 29 marca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt S 2/130) uznał, że istnieje niezgodność z Konstytucją RP polegająca na tym, że ustawodawca nie uwzględnił w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT innych poza ustawami i wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi normatywnych źródeł prawa pracy. Tymczasem art. 59 ust. 2 Konstytucji RP stanowi, że związki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje mają prawo do rokowań, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz do zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień. Wdrożeniem tej konstytucyjnej zasady jest art. 9 kp. Przepis ten ustanawia jako źródła prawa pracy nie tylko przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych (o ile określają prawa i obowiązki pracowników i pracodawców). W pojęciu prawa pracy mieszczą się także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. 6 Zadaj pytanie:

9 Ponieważ nie chodziło tu o niekonstytucyjny przepis (bo tego przepisu właśnie brakowało w zakresie ustanowienia zwolnienia dla pracowników), Trybunał Konstytucyjny wezwał Sejm do zmiany przepisów podatkowych. Taka zmiana została właśnie wprowadzona przez parlament i dotyczy dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. WAŻNE Pomimo korzystnych dla pracowników zapisów Konstytucji RP oraz art. 9 kp otrzymanie przez pracownika np. odszkodowania na podstawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów powodowało konieczność zapłaty przez niego podatku dochodowego. Dnia 29 marca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny wskazał, że taka sytuacja może być niezgodna z Konstytucją RP. Konsekwencje wyroku TK W efekcie rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego wolne od podatku dochodowego są otrzymane w 2014 roku odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 l Kodeksu pracy. Zmiany wprowadziła ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wchodzą w życie dzień po publikacji nowelizacji w Dzienniku Ustaw. Ryzyko stosowania nowego zwolnienia Samo nazwanie w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie danego świadczenia dla pracownika odszkodowaniem albo zadośćuczynieniem nie oznacza, że będzie można korzystać z nowego zwolnienia. Należy się liczyć, że organy podatkowe będą sprawdzać, czy mamy rzeczywiście do czynienia z odszkodowaniem lub zadośćuczynieniem. 7 Płace w firmie

10 Nowości składkowo-płacowe PRZYKŁADY 1. ODSZKODOWANIE A WYNAGRODZENIE ZA NADGODZINY Regulamin pracy przyznawał prawo do odszkodowania pracownikowi, który z uwagi na nagłe, niezaplanowane sytuacje musiał zostać w pracy dłużej, niż wynikało to z umowy o pracę. Sytuacjami tymi mogły być np. choroba albo wypadek innego pracownika i konieczność natychmiastowego przejęcia jego obowiązków. Jan Kowalski przez 2 tygodnie zostawał na dodatkowe 3 godziny w pracy, aby wykonać zadania kolegi, który w czasie podróży służbowej do Francji miał wypadek samochodowy i leżał w szpitalu w okolicach Paryża. Pracodawca wypłacił pracownikowi na podstawie regulaminu pracy odszkodowanie zł. Organ podatkowy nie uznał tej kwoty za zwolnioną z opodatkowania, gdyż zdaniem kontrolerów była to wypłata wynagrodzenia za nadgodziny nazwana odszkodowaniem. Kontrolerzy podnieśli, że w prawie polskim nazwa świadczenia nie ma znaczenia dla jego kwalifikacji cywilnoprawnej czy podatkowej. Jeżeli wypłata zł ma cechy wynagrodzenia za nadgodziny, to nie zmieni tego nazwanie świadczenia odszkodowaniem. 2. ODSZKODOWANIE PRZYZNANE PO WYPADKU PRZY PRACY Układ zbiorowy przyznaje prawo do odszkodowania pracownikowi, który w efekcie wypadku przy pracy poniósł uszczerbek na zdrowiu w wymiarze większym niż 10% (według ustaleń komisji lekarskiej). Pracownik spadł z rusztowania. Uszczerbek na zdrowiu wyniósł 35%. Pracownik otrzymał od pracodawcy zł (niezależnie od świadczeń dla pracowników z tytułu wypadku przy pracy). Świadczenie jest wolne od podatku dochodowego. Dotychczasowe zwolnienia podatkowe dla pracowników Ustawodawca utrzymał zwolnienia dla odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Nowelizacja nie zmieniła więc zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT wielu innych świadczeń wypłacanych w związku ze stosunkiem pracy. Tak jak przed nowelizacją zwolnieniem z podatku dochodowego nie są jednak objęte: 8 Zadaj pytanie:

11 określone w prawie pracy odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, odprawy pieniężne wypłacane na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym, odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji. Ustawodawca utrzymał także zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT, które obejmuje inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie. Przykłady stosowania powołanych przepisów Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji jest traktowane jako rodzaj wynagrodzenia, a nie odszkodowanie wyrównujące szkodę. Dlatego to świadczenie jest opodatkowane. PRZYKŁAD 3. ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU UMOWY O ZAKAZIE KONKURENCJI Pracodawca i pracownik podpisali umowę o zakazie konkurencji obowiązującą przez 12 miesięcy po ustaniu zatrudnienia. Minimalna wartość odszkodowania dla tego pracownika, wyznaczona według art kp, wynosi zł. Pracodawca zgodził się przyznać pracownikowi odszkodowanie w wyższej wartości zł. Kwota ta podlega w całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jedno z najczęściej przyznawanych przez sądy odszkodowań wynika z wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę z naruszeniem przepisów o okresach wypowiedzenia. Są one zwolnione z opodatkowania. 9 Płace w firmie

12 Nowości składkowo-płacowe PRZYKŁAD 4. ODSZKODOWANIE PRZYZNANE NA MOCY WYROKU SĄDOWEGO Pracodawca rozwiązał zawartą umowę o pracę na czas nieokreślony w trybie zwolnienia dyscyplinarnego bez zachowania okresu wypowiedzenia. Uzasadnieniem było ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych polegające na złożeniu przez pracownika niezgodnego z prawdą oświadczenia o wyborze pracodawcy jako jedynego miejsca pracy. Pracownik nie poinformował pracodawcy, że pracuje jeszcze w innej firmie. Spowodowało to, że pracodawca niewłaściwie rozliczył wolną kwotę podatku dochodowego przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy (powinien to zrobić inny pracodawca). Sąd nie zgodził się z tezą pracodawcy, że ten błąd pracownika był uzasadnieniem dla dyscyplinarnego zwolnienia. Sąd pracy zasądził odszkodowanie w kwocie ,25 zł za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę wraz z ustawowymi odsetkami. Pracodawca potrącił kwotę zaliczki na podatek dochodowy. Okazało się to błędem. Zasądzone odszkodowanie nie stanowiło utraconego wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Było to odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę. Przyznano je na podstawie wyroku sądowego, a jego wysokość i zasady ustalania wynikają wprost z przepisów Kodeksu pracy. Dlatego zasądzone wyrokiem sądu odszkodowanie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wiele sporów między pracownikami a pracodawcami kończy się ugodą. PRZYKŁADY 5. ODSZKODOWANIE WYPŁACANE NA MOCY UGODY Pracodawca (spółka z o o.) rozwiązał umowę o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia, podając jako przyczynę niewystarczający profil wykształcenia pracownika (dyrektor działu sprzedaży). Pracownik domagał się przed sądem przywrócenia do pracy. Ostatecznie strony sporu zawarły ugodę. Na tej podstawie pracodawca zobowiązał się, że zapłaci pracownikowi kwotę zł jako odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, płatne w pięciu równych ratach (po zł). Wysokość i zasady ustalania odszkodowania wynikały wprost z przepisów prawa pracy dotyczących niezgodnego z prawem 10 Zadaj pytanie:

13 rozwiązania umowy o pracę (art. 44, art. 45, art Kodeksu pracy). Dlatego ugoda jest zwolniona z opodatkowania. 6. UGODA W SPRAWIE NIEZGODNEGO Z PRAWEM ZWOLNIENIA PRACOWNIKA CHRONIONEGO Pracownik był zatrudniony w spółce jawnej na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na stanowisku dyrektora oddziału. Otrzymał listem poleconym pismo z informacją o wypowiedzeniu umowy o pracę z winy pracownika. Przed sądem pracownik podniósł, że rozwiązanie umowy o pracę było bezpodstawne, z uwagi na to, że w tym okresie był już pracownikiem chronionym w rozumieniu przepisu art. 39 Kodeksu pracy. Pracownik podnosił, że pracodawca nie mógł mu wypowiedzieć umowy o pracę, gdyż pracownikowi brakowało 2 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, a okres zatrudnienia umożliwiał mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Pracownik wskazał przed sądem art kp, który zawęża możliwość wypowiedzenia mu umowy o pracę jedynie do przypadków upadłości lub likwidacji pracodawcy, co nie nastąpiło. Ostatecznie przed sądem została zawarta ugoda. Na tej podstawie pracownik otrzymał od byłego pracodawcy zł. Wypłata tej kwoty jest zwolniona z podatku dochodowego. Zwolnieniu z opodatkowania podlegają także odszkodowania wypłacone na podstawie art. 18 3d kp. Na tej podstawie osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. PRZYKŁAD 7. ODSZKODOWANIE WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW KODEKSOWYCH Byłemu pracownikowi, na podstawie ugody sądowej, zostało przyznane i wypłacone odszkodowanie w związku z naruszeniem przez pracodawcę zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Wartość odszkodowania to zł. Świadczenie to było odszkodowaniem mającym na celu wyrównanie poniesionej przez pracownika szkody. Przyznane odszkodowanie, jak też zasady jego ustalania wynikają wprost z przepisu art d Kodeksu pracy. Dlatego odszkodowanie otrzymane w wyniku zawartej ugody 11 Płace w firmie

14 Nowości składkowo-płacowe sądowej będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Nie zawsze pracownik skorzysta ze zwolnienia. Na podstawie art kp, jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia (najwyżej jednak do 1 miesiąca). W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. PRZYKŁAD 8. ŚWIADCZENIA WYPŁACONE NA MOCY PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH Została rozwiązana z pracownikiem umowa o pracę na mocy porozumienia stron i na podstawie art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn.: Dz.U. nr 90, poz. 844 ze zm.). W związku z rozwiązaniem umowy o pracę pracodawca wypłacił pracownikowi: odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia, odprawę pieniężną na podstawie art. 8 powołanej ustawy w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Oba świadczenia są opodatkowane. Wynika to z tego, że odprawa pieniężna z art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy jest traktowana jako świadczenie majątkowe zakładu, związane z pozostawaniem przez pracownika w stosunku pracy i z okresem świadczenia pracy. Odprawa nie ma charakteru odszkodowawczego. Dlatego stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o PIT (zob. wyrok WSA w Warszawie z 1 kwietnia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa3530/08). Natomiast świadczenie wypłacane z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, pomimo że jest 12 Zadaj pytanie:

15 odszkodowaniem o czym mowa w art zd. 2 Kodeksu pracy jest opodatkowane, gdyż na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o PIT nie podlega ono zwolnieniu. Zwolnienia podatkowe Przed zmianą przepisów Po zmianie przepisów Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 wolne od podatku są otrzymane odszkodowania ustawy o PIT, tak jak przed no- lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość welizacją, wolne od podatku lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wydanych na podstawie tych ustaw. wysokość lub zasady ustalania Stosując zwolnienie, należało i zostało to wynikają wprost z przepisów utrzymane po nowelizacji pamiętać o wielu odrębnych ustaw lub przepisów wyjątkach, takich jak np. obowiązek opodatkowania odszkodowań z umów o zakazie konkurencji. wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Dodatkowo wolne od podatku są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 1 Kodeksu pracy. Podstawa prawna Tomasz Król specjalista w zakresie podatków Art. 21 ust. 1 pkt 3 i pkt 3b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Art. 2 pkt 8 lit. a, art. 14, art. 17 ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (podpisanej przez prezydenta 17 września). 13 Płace w firmie

16 Nowości składkowo-płacowe Pracownik niepełnosprawny nie zarobi więcej przy pracy przez 8 godzin Osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje prawo do skróconego czasu pracy. W przypadku jednak uzyskania zgody lekarza osoby te mogą pracować 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Objęcie tych pracowników szczególną ochroną w zakresie czasu pracy nie może prowadzić do ich pokrzywdzenia w zakresie wynagrodzenia. Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy z 29 sierpnia 2014 r. (znak: GNP /14) Pracownikowi niepełnosprawnemu w zakresie czasu pracy przysługuje kilka przywilejów. Jednym z nich jest praca w skróconej normie czasu pracy dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo). Skrócony czas pracy z mocy prawa przysługuje tym pracownikom ponownie od 10 lipca 2014 r. z mocy prawa, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 13 czerwca 2013 r. (sygn. K 17/11). Niższa norma czasu pracy nie powoduje jednak obniżenia wynagrodzenia takiemu pracownikowi. Stosowanie norm czasu pracy, o których mowa w art. 15, nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości. Godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadające osobistemu zaszeregowaniu lub zaszeregowaniu wykonywanej pracy, przy przejściu na normy czasu pracy, o których mowa w art. 15, ulegają podwyższeniu w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych norm. Zdaniem PIP obowiązek podwyższenia godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego aktualizuje się jedynie w przypadku zastosowania szczególnych norm czasu pracy z art. 15 ustawy o rehabilitacji, nie zaś sytuacji odwrotnej, czyli przejścia z norm szczególnych na ogólne. Dlatego też pracodawcy nie są zmuszeni podwyższać wynagrodzenia 14 Zadaj pytanie:

17 pracownikowi, który uzyskał zgodę na pracę w ogólnym czasie pracy na podstawie art. 16 ustawy o rehabilitacji. Mateusz Brząkowski radca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Podstawa prawna Art. 15 ust. 2, art. 16, art. 18 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). Urlop wychowawczy zawsze pomniejsza wymiar wypoczynku Pracownikowi powracającemu z urlopu wychowawczego urlop wypoczynkowy udzielany jest w wymiarze proporcjonalnym. Zasadę tę należy stosować również do dodatkowego urlopu wypoczynkowego udzielanego osobom niepełnosprawnym. Odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 8 września 2014 r. na pytanie redakcji Portalu Kadrowo-Płacowego Pracownicy niepełnosprawni, oprócz skróconych norm czasu pracy, mogą korzystać z innych dodatkowych przywilejów. Wśród nich jest dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni w roku kalendarzowym, który przysługuje każdemu pracownikowi niepełnosprawnemu w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Chociaż prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikom niepełnosprawnym na podstawie innych przepisów niż Kodeks pracy (tj. na mocy ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), regulacje kodeksowe mają zastosowanie także do niego. Jak wyjaśnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, uzyskanie uprawnień do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przez osobę 15 Płace w firmie

podatkowe za 2014 rok

podatkowe za 2014 rok Sławomir Liżewski Rozliczenie podatkowe za 2014 rok Obowiązki płatnika do końca stycznia i końca lutego 2015 r. VADEMECUM PŁATNIKA Książka zawiera gotowe instrukcje, jak krok po kroku rozliczyć z podatku

Bardziej szczegółowo

podatkowe za 2014 rok

podatkowe za 2014 rok Sławomir Liżewski Rozliczenie podatkowe za 2014 rok Obowiązki płatnika do końca stycznia i końca lutego 2015 r. VADEMECUM PŁATNIKA Książka zawiera gotowe instrukcje, jak krok po kroku rozliczyć z podatku

Bardziej szczegółowo

poleca! ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE KADR, PŁAC, ZUS

poleca! ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE KADR, PŁAC, ZUS poleca! 100 ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE KADR, PŁAC, ZUS Nowości VAT PIT CIT Inne podatki Ordynacja i KKS Rachunkowość Kadry Płace ZUS Szkolenia Video Zapewnij sobie stały, niczym

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA W PRAKTYCE

WYNAGRODZENIA W PRAKTYCE WYNAGRODZENIA W PRAKTYCE 25 LIST PŁAC Z KOMENTARZEM PRZYKŁADY WYLICZEŃ WYJAŚNIENIA EKSPERTÓW Stan prawny: Wrzesień 2013 r. Wynagrodzenia w praktyce 25 list z komentarzem przykłady wyliczeń wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne w praktyce

Ubezpieczenia społeczne w praktyce Aktualizacja nr 158 listopad 2014 Ubezpieczenia społeczne w praktyce NOWOŚCI Decyzja ZUS w sprawie hipoteki przymusowej musi być doręczona obojgu małżonkom 4 Od 9 października niższe odsetki od zaległości

Bardziej szczegółowo

20 marca 2015 nr 6(270) MONITOR

20 marca 2015 nr 6(270) MONITOR Wypróbuj za darmo Bezpłatne szkolenie z certyfikatem! Sprawdź na www.platformaszkolen.infor.pl dwutygodnik 20 marca 2015 nr 6(270) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus Platforma Księgowych i Kadrowych

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze orzecznictwo 2014

Najważniejsze orzecznictwo 2014 Najważniejsze orzecznictwo 2014 Prawo pracy i ZUS W roczniku 2014 znajdziesz: 100 wyroków Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego Bezpośrednie relacje z sal sądowych

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 23 (967) Prawno-Pracowniczy www.serwispp.infor.pl DODATEK: PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 23 (967) Prawno-Pracowniczy www.serwispp.infor.pl DODATEK: PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Postępowanie przy ubieganiu się o pomoc z urzędu pracy TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 17 czerwca 2014 Rok XIX CENA 30 zł (w tym 5% VAT) Serwis

Bardziej szczegółowo

MONITOR. prawa pracy i ubezpieczeń. 5 lipca 2015 nr 13/14(277/278) dwutygodnik

MONITOR. prawa pracy i ubezpieczeń. 5 lipca 2015 nr 13/14(277/278) dwutygodnik stan prawny na dzień 24 czerwca 2015 r. Wypróbuj za darmo s Bezpłatne szkolenie z certyfikatem! Sprawdź na www.platformaszkolen.infor.pl dwutygodnik 5 lipca 2015 nr 13/14(277/278) MONITOR prawa pracy i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PERSONELEM

ZARZĄDZANIE PERSONELEM ZARZĄDZANIE PERSONELEM Wynagrodzenia pracowników w w w.kadr yonline.pl Autor: Adrianna Jasińska-Cichoń radca prawny specjalizujący się w prawie pracy, Kancelaria prawna WBBW sp.k. Konsultant merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

15 września 2014 nr 18(258)

15 września 2014 nr 18(258) dwutygodnik 15 września 2014 nr 18(258) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus Platforma Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl INDEKS 369691 cena 24,90 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1731-996X Z AMI ZUS PRAWO

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

PPŁACOWO-KADROWY ZUS PODATKI PRAWO PRACY DOKUMENTACJA. Temat numeru

PPŁACOWO-KADROWY ZUS PODATKI PRAWO PRACY DOKUMENTACJA. Temat numeru Aktualizacja nr 74 rzegląd grudzień 2014 PPŁACOWO-KADROWY ZUS PODATKI PRAWO PRACY DOKUMENTACJA 14 odpowiedzi na pytania Czytelników ZFŚS można przywrócić pod koniec roku, ale dokonać odpisu dopiero w kolejnym

Bardziej szczegółowo

rzegląd PŁACOWO-KADROWY rozliczanie czasu pracy i listy płac Temat numeru odpowiedzi na pytania Czytelników Aktualizacja nr 70 sierpień 2014

rzegląd PŁACOWO-KADROWY rozliczanie czasu pracy i listy płac Temat numeru odpowiedzi na pytania Czytelników Aktualizacja nr 70 sierpień 2014 P 14 Aktualizacja nr 70 sierpień 2014 rzegląd PŁACOWO-KADROWY ZUS PODATKI odpowiedzi na pytania Czytelników Na stanowisko asystenta rodziny można przyjąć bez naboru 25 Zmiana normy czasu pracy wpływa na

Bardziej szczegółowo

1 grudnia 2014 nr 23(263) MONITOR. Ściągakadrowego:Minimalne wynagrodzenie w 2015 r. i świadczenia od niego zależne

1 grudnia 2014 nr 23(263) MONITOR. Ściągakadrowego:Minimalne wynagrodzenie w 2015 r. i świadczenia od niego zależne dwutygodnik 1 grudnia 2014 nr 23(263) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus Platforma Księgowych i Kadrowych Z PRZYKŁADAMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE www.inforfk.pl Prawo pracy, ZUS, PIT, PFRON zm!any W 2015

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 33 (977) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 33 (977) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Kierowanie pracowników na dokształcanie instrukcje dla pracodawców TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 2 września 2014 Rok XIX CENA 30 zł (w tym

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 7 (951) Prawno-Pracowniczy. DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Dyscyplinowanie pracowników procedura nakładania kar porządkowych

Serwis PP 7 (951) Prawno-Pracowniczy. DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Dyscyplinowanie pracowników procedura nakładania kar porządkowych W tym numerze DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Dyscyplinowanie pracowników procedura nakładania kar porządkowych TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 18 lutego 2014 Rok XIX CENA 30 zł (w tym

Bardziej szczegółowo

Wypłata minimalnego wynagrodzenia po zmianach. Dofinansowanie kosztów zatrudnienia niepełnosprawnych po zmianach

Wypłata minimalnego wynagrodzenia po zmianach. Dofinansowanie kosztów zatrudnienia niepełnosprawnych po zmianach PRAWO PRACY I ZUS NR 2 INDEKS 403547 ISBN 978-83-7440-340-5 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O WYNAGRODZENIA W 2015 R. UWAGA! ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2015 Wypłata

Bardziej szczegółowo

Płacowo-Kadrowy. Gotowe rozwiązania z punktu widzenia ZUS PODATKÓW PRAWA PRACY. www.przegladplacowy.pl PRZECZYTAJ I ROZLICZ

Płacowo-Kadrowy. Gotowe rozwiązania z punktu widzenia ZUS PODATKÓW PRAWA PRACY. www.przegladplacowy.pl PRZECZYTAJ I ROZLICZ zus podatki prawo pracy dokumentacja Płacowo-Kadrowy P R Z E G L Ą D STYCZEŃ 2011 NR 27 ISSN 1898-6714 AKTUALNOŚCI Trzech Króli czy faktycznie będzie więcej wolnego dla pracowników? 1 Nowe druki ZUS ZLA

Bardziej szczegółowo

1 sierpnia 2014 nr 15(255)

1 sierpnia 2014 nr 15(255) dwutygodnik 1 sierpnia 2014 nr 15(255) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus Platforma Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl spis treści: Z PRZYKŁADAMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ!

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy 2015. z komentarzem KODEKS KADR I PŁAC. Stan prawny na 20 stycznia 2015 r. Publikacja wchodzi w skład MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń

Kodeks pracy 2015. z komentarzem KODEKS KADR I PŁAC. Stan prawny na 20 stycznia 2015 r. Publikacja wchodzi w skład MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń KODEKS KADR I PŁAC dwutygodnik pracy i ubezpieczeń MONITOR prawa KODEKS KADR I PŁAC KODEKS PRACY 2015 Kodeks pracy 2015 z komentarzem Komentarz: Aleksander P. Kuźniar Stan prawny na 20 stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie NR 34 (848) 9 15 września 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach Jak obliczyć pensję

Bardziej szczegółowo

PŁACOWY KADROWO MONITOR. Spis treści. Dodatek. Pobierz dokumenty i skorzystaj z porad prawnika

PŁACOWY KADROWO MONITOR. Spis treści. Dodatek. Pobierz dokumenty i skorzystaj z porad prawnika MONITOR ISSN 2299-5048 SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA I WŁAŚCIWE DECYZJE nr 4 (8) kwiecień 2013 KADROWO 91680101303_04 Spis treści PORADY I KOMENTARZE Uzupełnienie etatu... 1 Przeniesienie nauczyciela za zgodą

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

dodatek nr 18 15 NAJCIEKAWSZYCH ORZECZEŃ SN Z WYNAGRODZEŃ I ZUS W 2014 R.

dodatek nr 18 15 NAJCIEKAWSZYCH ORZECZEŃ SN Z WYNAGRODZEŃ I ZUS W 2014 R. dodatek nr 18 nr 24(264) 15.12.2014 Sposób na płace 15 NAJCIEKAWSZYCH ORZECZEŃ SN Z WYNAGRODZEŃ I ZUS W 2014 R. I. Wybrane orzecznictwo SN w zakresie wynagrodzeń.................... 2 1. Pobieranie wyższego

Bardziej szczegółowo

POTRĄCENIA Z WYNAGRODZEŃ 2014

POTRĄCENIA Z WYNAGRODZEŃ 2014 Vademecum płatnika POTRĄCENIA Z WYNAGRODZEŃ 2014 WYLICZENIA, DOKUMENTACJA, OFICJALNE STANOWISKA PIP, MPIPS Stan prawny: Styczeń 2014 r. Praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Młynarskiej-Wełpy Potrącenia

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy 2014 z komentarzem

Kodeks pracy 2014 z komentarzem tom 1 rekomenduje KODEKS KADR I PŁAC Kodeks pracy 2014 z komentarzem Kodeks pracy 2014 z komentarzem Komentarz Aleksander P. Kuźniar Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. ISBN 978-83-7440-327-6 9 788374 403276

Bardziej szczegółowo

1 lipca 2014 nr 13/14(253/254) dodatki: ZUS czy OFE? dodatek internetowy dostępny na www.mp.infor.pl Wskaźniki i stawki

1 lipca 2014 nr 13/14(253/254) dodatki: ZUS czy OFE? dodatek internetowy dostępny na www.mp.infor.pl Wskaźniki i stawki dwutygodnik 1 lipca 2014 nr 13/14(253/254) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus Platforma Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl INDEKS 369691 cena 49,80 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1731-996X Z PRZYKŁADAMI

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

strony A5 A8 KOMENTARZ DO USTAWY Odwołanie od wypowiedzenia trzeba wnieść w ustawowym terminie

strony A5 A8 KOMENTARZ DO USTAWY Odwołanie od wypowiedzenia trzeba wnieść w ustawowym terminie gazetaprawna.pl nr 158 (2028) CZWARTEK, 16 sierpnia 2007 Tygodnik Prawa Pracy AA K A D R Y P R A C A U B E Z P I E C Z E N I Przewodnik Obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo