Ocena efektywności zarządzania funduszami inwestycyjnymi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena efektywności zarządzania funduszami inwestycyjnymi"

Transkrypt

1 Ocena efektywności zarządzania funduszami inwestycyjnymi W niniejszej analizie przeprowadzona została ocena efektywności zarządzania funduszami inwestycyjnymi na podstawie próbki 150 funduszy akcyjnych, będących uczestnikami rynków zarówno polskich jak i zagranicznych. Całość rozważań oparta jest o trzy podstawowe elementy. Pierwszym z nich jest ocena funduszy inwestycyjnych poprzez pryzmat zrealizowanych przez nie stóp zwrotu, podejście nie tyle wartościowe poznawczo, co jednak stanowiące wciąż jeszcze najczęstsze kryterium wyboru najlepszego funduszu inwestycyjnego. Drugi element niniejszej analizy to ujęcie wyników funduszy z perspektywy poniesionego ryzyka. Trzecim i zarazem najważniejszym elementem, jest ocena wyników realizowanych przez fundusze inwestycyjne w kontekście rzeczywistych możliwości na rynkach globalnych. Horyzontem czasowym w jakim będziemy oceniać fundusze inwestycyjne jest okres wzrostowy, jakiego jesteśmy świadkami w ostatnich miesiącach. Przekonamy się zatem czy fundusze po okresie gwałtownych spadków, równie gwałtownie pięły się w górę. Za datę graniczną przyjmiemy tu luty I. Wyniki funduszy akcyjnych Lp. Nazwa funduszu Stopa zwrotu w badanym okresie 1. HSBC GIF Russia Equity 115,84% 2. ING FIO Rosja 98,52% 3. Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy 96,26% 4. HSBC GIF Indian Equity 93,99% 5. ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus 92,00% 6. Pioneer Akcji Europy Wschodniej 83,28% 7. HSBC GIF Brazil Equity 82,55% 8. DWS Parasol SFIO Rosja 80,17% 9. SKARBIEC FIO - subfundusz Sektora Finansowego Nowej Europy 80,13% 10. ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus 80,01% 11. Quercus Bałkany I Turcja 78,37% 12. Pioneer Akcji Rynków Wschodzących 78,34% 13. WIOF Russian Opportunities Fund 74,18% 14. HSBC GIF Turkey Equity 73,90% 15. Quercus Agresywny 73,13% 16. BPH Subfundusz Nieruchomości Europy Wschodzącej 72,73% 17. Allianz BRIC 71,62% 18. ING Małych I Średnich Spółek FIO 71,37% 1

2 19. HSBC GIF Latin American Freestyle 70,90% 20. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO 69,60% 21. HSBC GIF BRIC Freestyle M2 69,14% 22. SKARBIEC FIO - subfundusz Akcji Nowej Europy 68,92% 23. UniFundusze FIO - subfundusz UniAkcje Nowa Europa 68,38% 24. HSBC GIF Emerging Europe Equity 67,41% 25. Arka BZ WBK Akcji 67,04% 26. Pioneer Akcji Polskich FIO 66,22% 27. UniFundusze FIO - subfundusz UniAkcje Małe i Średnie Spółki 65,82% 28. KBC Portfel Akcji Srednich Spółek 64,45% 29. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 61,20% 30. Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących 60,58% Tab. 1. Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych wg wypracowanych stóp zwrotu w badanym okresie Powyższa analiza przeprowadzona została z perspektywy polskiego uczestnika, a więc fundusze wyceniane w różnych walutach zostały na potrzeby klasyfikacji sprowadzone do wspólnego mianownika waluty PLN. Takie posunięcie premiować będzie fundusze wyceniane w walucie obcej (w badanym okresie nastąpiło osłabienie wartości złotówki), jednak przy tego typu analizie wpływu wahań kursowych (pośrednich i bezpośrednich) po prostu nie da się wyeliminować. W tabeli pierwszej widzimy, że dominującymi w klasyfikacji są fundusze rynków z rodziny BRIC, a dokładnie trzech z nich Brazylii, Rosji i Indii. Nie może to być zaskoczeniem, ponieważ indeks S&P BRIC 40 odnotował od lutego ponad 93% wzrostu, a moskiewski RST aż blisko 170%! W tym czasie nasz rodzimy WIG wzrósł zaledwie o 65%, a Dow Jones już tylko o 22%. Tuż za powyższymi plasują się fundusze rynków wchodzących Wschodniej Europy, takie jak między innymi Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO, ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus oraz SKARBIEC FIO - subfundusz Sektora Finansowego Nowej Europy. To właśnie dla tych rynków indeks MSCI Emerging Markets East Europe wzrósł w badanym okresie aż o 114%. II. Wyniki funduszy akcyjnych, a ponoszone ryzyko W ujęciu relatywistycznym, wyniki funduszy inwestycyjnych w stosunku do poniesionego ryzyka bardzo często całkowicie przewracają klasyfikację najlepszych funduszy inwestycyjnych. W niniejszej analizie premia za ryzyko (nadwyżka zrealizowanego zysku przez dany fundusz nad stopą zwrotu wolną od ryzyka) pokazana została w relacji do ryzyka całkowitego, mierzonego odchyleniem standardowym tygodniowych stóp zwrotu badanych funduszy inwestycyjnych. Dla potrzeb analitycznych w niniejszej analizie dla porównania wyników funduszy inwestycyjnych z rynkami wykorzystano indeksy: WIG, mwig40, swig80, MSCI World, S&P BRIC 40, RTS, BOVESPA, Hang Seng, Dow Jones Industrial, Nikkei 225, BSE 30, FTSE 250, Dow Jones EURO STOXX 50, ISE 100, Shanghai Composite, Shanghai B-Share, MSCI Asia APEX 50, MSCI South Africa Index, MSCI Emerging Markets East Europe, MSCI Global Emerging Markets, MSCI AC Asia Pacific ex Japan, MSCI Thailand, MSCI Taiwan, S&P/TSX Capped Energy Index, MSCI Singapore Index, MSCI AC Asia ex Japan, MSCI EM Latin America, ASE General, MSCI EM Europe, Middle East and Africa, DJ Stoxx Balkan, CRB oraz między innymi historyczne kursy walut: USD/PLN, EUR/PLN, INR/PLN, TRY/PLN, HKD/PLN, JPY/PLN, GBP/PLN. 2

3 Lp. Nazwa Funduszu Ryzyko inwestycji mierzone odchyleniem standardowym stóp zwrotu w badanym okresie Stosunek premii za ryzyko do ryzyka mierzonego odchyleniem standardowym (wskaźnik Sharpe a) 1. SKARBIEC Małych i Średnich Spółek FIO 2,51% 0,54 2. Quercus Agresywny 3,24% 0,49 3. HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies 3,93% 0,48 4. Quercus Bałkany i Turcja 2,87% 0,48 5. HSBC GIF Thai Equity 3,99% 0,47 6. HSBC GIF Brazil Equity 4,87% 0, ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus UniFundusze FIO - subfundusz UniAkcje Małe i Średnie Spółki Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych - SUB BRIC Millennium FIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek BPH Subfundusz Nieruchomości Europy Wschodzącej BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek 3,35% 0,47 3,23% 0,47 3,96% 0,45 2,66% 0,45 3,41% 0,45 3,09% 0, Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy 3,95% 0, HSBC GIF Latin American Freestyle 4,73% 0, ING Małych i Średnich Spółek 3,40% 0, ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych Plus 2,48% 0, ING Rosja 4,73% 0, Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO 3,66% 0, HSBC GIF Indian Equity 6,18% 0, HSBC GIF BRIC Freestyle M2 5,02% 0, PKO Rynków Wschodzących 3,91% 0, DWS FIO Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus 2,56% 0, KBC Akcji Małych Spółek SFIO 2,95% 0, PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek 2,73% 0, Pioneer Akcji Europy Wschodniej 4,05% 0,41 3

4 26. Arka BZ WBK Akcji 3,50% 0, Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich 3,12% 0,41 2,97% 0, WIOF Russian Opportunities Fund 5,42% 0, Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,48% 0,4 Tab. 2. Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych wg stosunku premii za ryzyko do ryzyka mierzonego odchylenie standardowym W tabeli 2 zaprezentowane zostało zestawienie najlepszych funduszy inwestycyjnych pod względem relacji zysku przez nie wypracowanego do jego zmienności oraz podatności na uwarunkowania ogólnogospodarcze w danym regionie. Widać tu dość wyraźną dominację funduszy inwestycyjnych operujących na rynkach Europy wschodzącej, a w tym także Polski, których bardzo duże stopy zwrotu nie były okupione tak dużą zmiennością jak to miało miejsce w przypadku funduszy z grupy BRIC, przeważającej w klasyfikacji przedstawionej w tabeli 1. Znakiem czasu można także określić wyniki funduszy rynku chińskiego, które co rzadko spotykane, cechowały się jednymi z najmniejszych odchyleń standardowych swoich wycen, przykładowo Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego z ryzykiem mierzonym właśnie tym odchyleniem na poziomie 0,8%. W odróżnieniu od wyników pierwszej klasyfikacji, szeregujących fundusze inwestycyjne jedynie wg zrealizowanej stopy zwrotu, imponująco zarabiający HSBC GIF Russia Equity ze zmiennością równie imponującą (lecz tym razem in minus) na poziomie ponad 7% w skali tygodnia, uplasował się zaledwie pod koniec pierwszej 50. III. Wyniki funduszy akcyjnych, a rzeczywiste możliwości rynków kapitałowych Wyniki funduszy inwestycyjnych można także interpretować przez pryzmat ich siły w stosunku do rynków, na których działają. Ich nadwyżkowa stopa zwrotu w stosunku do odpowiednich indeksów została zaprezentowana poprzez wskaźnik informacyjny (Information Ratio) w tabeli nr 3. Jest to dla nas kluczowe i najważniejsze zestawienie, ponieważ pokazuje wyniki funduszy w relacji do rzeczywistej sytuacji giełdowej. Takie spojrzenie ocenia wyżej fundusze inwestycyjne lepiej wykorzystujące szanse rynkowe, będące bardziej efektywne niż te, które po prostu płyną z trendem. Lp. Nazwa Funduszu Stosunek nadwyżkowej stopyzwrotu wypracowanej przez fundusz do tzw. błedu odwzorowania (TE) 1 Idea Surowce Plus Subfundusz 0,31 2 SKARBIEC FIO - subfundusz Rynków Surowcowych 0,23 3 HSBC GIF Brazil Equity 0,23 4 HSBC GIF Indian Equity 0,2 5 HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies 0,2 6 Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych 0,19 7 Pioneer Akcji Rynków Wschodzących 0,19 4

5 8 Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich 0,18 9 SKARBIEC-TOP Funduszy Zagranicznych FIO 0,14 10 SKARBIEC FIO - subfundusz PRIVATE EQUITY 0,13 11 HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies 0,13 12 PKO Amerykańskiego Rynku Akcji 0,13 13 ING FIO Indie i Chiny 0,12 14 HSBC GIF Euroland Equity 0,11 15 Quercus Bałkany i Turcja 0,11 16 Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących 0,11 17 HSBC GIF Korean Equity 0,1 18 HSBC GIF Singapore Equity 0,1 19 PZU Subfundusz Akcji Zagraniczny 0,1 20 HSBC GIF Latin American Freestyle 0,09 21 Allianz Akcji Amerykańskich 0,09 22 Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego 0,09 23 Quercus Agresywny 0,09 24 Arka BZ WBK Fundusz Akcji Zagranicznych 0,09 25 HSBC GIF BRIC Freestyle M2 0,08 26 Pioneer Akcji Polskich FIO 0,07 27 Allianz Akcji Europejskich 0,07 28 SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO 0,07 29 ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus 0,07 30 HSBC GIF Thai Equity 0,07 31 Allianz BRIC 0,06 32 Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy 0,06 33 Pioneer Akcji Europy Wschodniej 0,06 34 Pioneer Zagraniczne Fundusze Akcyjne 0,06 35 Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO 0,05 36 WIOF Central Asian Opportunities Fund 0,04 37 WIOF African Performance Fund 0,04 38 DWS Parasol SFIO Gold 0,04 39 DWS Parasol SFIO - Zmian Klimatycznych 0,04 40 PKO Rynków Wschodzących 0,04 41 Millennium SFIO FZ - Subfundusz Akcji Amerykańskich 0,04 5

6 42 Allianz Akcji Strefy Euro 0, Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu 0,03 44 UniFundusze FIO - subfundusz UniAkcje Małe i Średnie Spółki 0,03 45 Pioneer Akcji Amerykańskich FIO 0,03 46 Allianz Akcji Rynków Wschodzących 0,03 47 Idea Globalny Subfundusz 0,03 48 DWS Parasol SFIO - Indie i Chiny 0,03 49 ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus 0,03 50 HSBC GIF Asia ex Japan Freestyle 0,03 51 HSBC GIF Asia ex Japan Equity 0,02 52 WIOF Greece-Cyprus Opportunities Fund 0,02 53 Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku 0,02 54 Arka BZ WBK Akcji 0,02 55 HSBC GIF US Index 0,02 56 BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 0,02 57 BPH Subfundusz Nieruchomości Europy Wschodzącej 0,01 58 Pioneer Surowców i Energii 0,01 59 SKARBIEC FIO - subfundusz Akcji Nowej Europy 0,01 60 PKO Europejskiego Rynku Akcji 0,01 61 HSBC GIF Chinese Equity 0,01 62 HSBC GIF Global Emerging Markets Equity Freestyle 0,01 63 KBC Portfel Akcji Średnich Spółek 0,01 64 Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych - SUB BRIC 0,01 65 DWS Polska FIO Akcji Spółek Eksportowych 0 66 DWS Parasol SFIO BRIC 0 67 ING Małych i Średnich Spółek FIO 0 68 Arka BZ WBK Energii 0 69 HSBC GIF Global Emerging Markets Equity -0,01 70 HSBC GIF Climate Change -0,01 71 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -0,01 72 Allianz Akcji -0,01 73 KBC Subfundusz Akcyjny -0,01 74 Allianz Akcji Azji i Pacyfiku -0,02 75 HSBC GIF Turkey Equity -0,02 6

7 76 PKO Małych Japońskich -0,02 77 HSBC GIF US Equity -0,02 78 UniFundusze FIO - subfundusz UniGlobal -0,02 79 Amplico Subfundusz EURO-MiŚs -0,02 80 Pioneer Akcji Europejskich FIO -0,02 81 WIOF China Performance Fund -0,03 82 KBC Portfel Akcyjny -0,03 83 Allianz Akcji Plus -0,03 84 DWS Parasol SFIO Europa -0,03 85 HSBC GIF BRIC Markets Equity -0,04 86 UniFundusze FIO - subfundusz UniKorona Akcje -0,04 87 PZU Akcji Nowa Europa -0,04 88 BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek -0,04 89 HSBC GIF Hong Kong Equity -0,04 90 Millennium SFIO FZ - Subfundusz Akcji Europejskich -0,05 91 Amplico Subfundusz Akcji Nowa Europa -0,05 92 HSBC GIF Russia Equity -0,05 93 SKARBIEC Małych I Średnich Spółek FIO -0,05 94 Allianz Akcji Światowych -0,06 95 KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO -0,06 96 HSBC GIF Thai Equity -0,06 97 HSBC GIF Global Equity -0,06 98 ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych Plus -0,07 99 Allianz Budownictwo , Idea Akcji Subfundusz -0, PKO/CS Akcji Nowa Europa -0, PKO/CS Japonia -0, Noble Funds FIO Subfundusz Akcji -0, ING Rosja -0, HSBC GIF Japanese Equity -0, DWS Parasol SFIO - Ameryka Łacińska -0, SKARBIEC FIO - subfundusz Akcji AKCJA -0, DWS Polska FIO Akcji -0,1 109 Millennium FIO Subfundusz Średnich Spółek Europy Środkowo- Wschodniej -0,11 7

8 110 WIOF Baltic Opportunities Fund -0, BPH Subfundusz Akcji -0, UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje Polska , Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych - SUB Dynamiczny -0, PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek -0, Millennium FIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek -0, DWS Parasol SFIO Rosja -0, SKARBIEC-Rynku Nieruchomości -0, Amplico FIO Akcji -0, ING Akcji Plus FIO -0, WIOF South-East Asia Performance Fund -0, ING Akcji FIO -0, DWS Parasol SFIO Turcja -0, UniFundusze FIO Subfundusz UniMAXAkcje -0, DWS Parasol SFIO - Sektora Infrastruktury i Informatyki -0, Amplico Subfundusz Akcji Plus -0, DWS Parasol SFIO - Sektora Nieruchomości i Budownictwa -0, Millennium FIO Subfundusz Akcji -0, Amplico FIO Małych i Średnich Spółek -0, Legg Mason Akcji FIO -0, ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektorów Defensywnych Plus -0, ING Akcji 2 FIO -0, DWS Parasol SFIO - Agrobiznes -0, HSBC GIF Euroland Growth -0, PKO/CS Akcji -0, WIOF Pakistan Performance Fund -0, PZU FIO Akcji Małych i Średnich Spółek -0, ING Małych i Średnich Spółek FIO -0, PZU Akcji KRAKOWIAK -0, PKO/CS Akcji Plus -0, DWS Polska FIO Akcji Plus -0, DWS FIO Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus -0, KBC Akcji Małych Spółek SFIO -0,2 143 WIOF Polish Opportunities Fund -0,21 8

9 144 WIOF Adriatic-Balkan Opportunities Fund -0, HSBC GIF UK Equity -0, WIOF Ukraine Performance Fund -0, Noble Funds FIO - Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek -0, SKARBIEC FIO - subfundusz Sektora Finansowego Nowej Europy -0, UniFundusze FIO - subfundusz UniAkcje Nowa Europa -0,3 150 DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek -0,36 Tab. 3. Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych wg nadwyżek ich zrealizowanych stóp zwrotu nad indeksami odniesienia, w stosunku do ponoszonego przy tym ryzyka inwestycyjnego W zestawieniu powyżej widzimy, co zresztą nie jest nowością, że większość funduszy inwestycyjnych nie potrafi sprostać pasywnym indeksom odniesienia, nawet przy uwzględnieniu pobieranych przez nie opłat za zarządzanie. Na szczególną uwagę zasługują dwa najbardziej efektywnie zarządzane fundusze: Idea Surowce Plus Subfundusz oraz SKARBIEC FIO - subfundusz Rynków Surowcowych. W badanym okresie wypracowały one stopy zwrotu na poziomie odpowiednio zaledwie 49% oraz 23%, ale za to regularnie biły wyniki osiągane przez przyjęty przez nas w niniejszej analizie surowcowy indeks odniesienia - Reuters/Jefferies CRB Index. Kolejne pozycje w zestawieniu to także często potwierdzenie, że najwyższe stopy zwrotu nie muszą oznaczać, że zarządzający w pełni wykorzystali warunki rynków na jakich operują. Przykładowo nr 5 zestawienia to fundusz HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies, którego zysk w badanym okresie na poziomie 96% (wycena w USD), jeszcze korzystniej prezentuje się na tle indeksu MSCI Asia ex Japan zarabiającego w tym samym czasie 65%. Należy podkreślić także dopiero 92 miejsce w zestawieniu HSBC GIF Russia Equity, który to pomimo najwyższej stopy zwrotu w stawce, nie sprostał jeszcze lepszym wynikom na giełdzie moskiewskiej, a tym samym stał się zarządzanym mało efektywnie. Wśród funduszy czysto polskich, a więc inwestujących na polskim rynku na wyróżnienie z pewnością zasługuje Pioneer Akcji Polskich FIO, którego wyniki okazały się w badanym okresie, jako jedne z nielicznych, lepsze od rodzimych indeksów. Prezentowaną stawkę zamyka kilka funduszy potocznie nazywanych Misiami, których polityka inwestycyjna koncentruje się na alokacji środków w akcje małych i średnich spółek. Ich wyniki choć dość dobre, to jednak dość często odbiegały od tego co pokazywały indeksy. Przykładem takiej sytuacji może być np. DWS Małych TOP 25 Małych Spółek zarabiający w badanym okresie około 40%, podczas gdy przykładowo swig80 zanotował w tym samym czasie wzrost o około 75%. Wyniki analizy pokazują prawdę już nie raz przytaczaną, że tylko nieliczne fundusze inwestycyjne potrafią pobić rynek, natomiast większość choć zarabia zarabia mniej niż pasywny indeks giełdowy. Podsumowując należy także podkreślić, że nie ma jednej jedynie właściwej klasyfikacji funduszy inwestycyjnych. W zależności od oczekiwań inwestorów można je budować np. w oparciu o stopę zwrotu bądź też o ryzyko (tu także należy odpowiedzieć czym dla danej osoby jest tak naprawdę ryzyko, ponieważ różnych odpowiedzi na to pytanie może być tak wiele, jak wiele będziemy mieć odpowiadających). Porównując wyniki funduszy inwestycyjnych z wynikami giełd światowych należy także mieć świadomość ich 9

10 niedopasowania oraz znacznego wpływu zmienności kursów walut na ich wyniki, które to można wyeliminować jedynie częściowo. Kamil Wijatkowski Główny Analityk Multifund.pl Dane zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł uznanych przez autora opracowania za wiarygodne, jednak ani Netfield SA, ani autor publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za kompletność i prawdziwość danych zawartych w publikacji, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Komentarz ten przygotowany został tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, a jego treść jest jedynie wyrazem osobistych poglądów autora, nie stanowiąc tym samym żadnej rekomendacji do podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych przez jego czytelnika. Zgodnie z powyższym zarówno Netfield SA, jak i autor komentarza nie ponoszą odpowiedzialności za działania będące skutkiem lektury tego opracowania. Multifund.pl ( to pierwsza w Polsce niezależna, internetowa platforma inwestycyjna oferująca polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Klienci platformy, po podpisaniu stosownej umowy, korzystają z bezpłatnego Konta Klienta umożliwiającego zdalne dokonywanie wszelkich zleceń, monitorowanie wartości posiadanych rejestrów oraz korzystanie z pomocnych narzędzi analitycznych i porównawczych. Multifund.pl oferuje również możliwość tradycyjnego zakupu j.u funduszy inwestycyjnych poprzez Punkty Obsługi Klienta zlokalizowane na terenie całego kraju, współpracujące w ramach rozwijanego Programu Partnerskiego dla pośredników finansowych i agentów ubezpieczeniowych. 1

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32%

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32% Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 0,00% -27,0% 8 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -2,74% -12,7% 7 Allianz FIO Subfundusz Allianz

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2,31% -16,4% 10 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO -0,35% -15,4% -31,9% 9 Commercial

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek 2,57% -7,61% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 2,32% -11,29% -3,67% 6 Allianz FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,80% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 3,73% -14,4% 8,4% 6 Noble Funds FIO Subfundusz Noble

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Akcji polskich małych i średnich spółek KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP SFIO) -0,07% 9,6% 32,4% 33,2% 8 PKO/CS Akcji MiŚ Spółek - FIO -0,38% 3,3% 17,8% 13,8% 7 Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,33% 7 SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 1,16% -18,36% 6 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych

Wyniki funduszy inwestycyjnych Fundusze akcji polskich sierpień 6 miesięcy 12 miesięcy UniFundusze FIO subfundusz UniMaxAkcje PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Plus 3,4% -1,0% ING SFIO Akcji 2-2,5% 11,8% 34,8% Allianz

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 2,6% 8,5% 13,3% 10,00 AXA Equity Active Asset

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN SKAR 3 FUNDUSZE AKCJI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFZ

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFZ Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-170127-UFZ Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-150120-DB)

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 18 czerwca 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2010) W owym u funduszy inwestycyjnych opartym o wskaźnik Information Ratio, opisujący relację u do ryzyka, zaszło dużo zmian. Wśród

Bardziej szczegółowo

RANKING FIRM ZARZĄDZAJACYCH FUNDUSZAMI AKCJI INWESTUJĄCYMI ZA GRANICĄ

RANKING FIRM ZARZĄDZAJACYCH FUNDUSZAMI AKCJI INWESTUJĄCYMI ZA GRANICĄ RANKING FIRM ZARZĄDZAJACYCH FUNDUSZAMI AKCJI INWESTUJĄCYMI ZA GRANICĄ Nazwa Liczba funduszy wziętych pod uwagę Suma punktów Średnia RAIFFEISEN 15 30 2,0 BLACKROCK 35 60 1,7 TEMPLETON 31 51 1,6 PIONEER

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF DB1

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF DB1 Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-170127-DB1 Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcyjne CU3 VL Aviva

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-161021-UFK Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 08.03.17 1428,43 PLN 1,78 14,45 16,39 35,84 15,83 47,79 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Europa Środkowo-Wschodnia

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że 7 czerwca 2013 roku AXA wprowadza zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Decyzję

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-050530-ZM-150120)

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 listopada 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych opartych o wskaźnik Information Ratio, który łączy w sobie element ów ale i ryzyka, zadebiutowało

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Luty 2009 Rynek akcyjny w lutym charakteryzował się ponownie dużą zmiennością. Po wyprzedaży w 1-ej połowie miesiąca

Bardziej szczegółowo

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2 W ramach platformy AEGON AKCJI POLSKICH UNIWERSALNE INVESTOR AKCJI -0,9 5,6 43,29 7 QUERCUS AGRESYWNY -4,24-0,53 21,32 5 PKO AKCJI PLUS -1,77 20,52 SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI -4,22-4,83

Bardziej szczegółowo

Bank centralny pomógł japońskim akcjom

Bank centralny pomógł japońskim akcjom Wyniki funduszy akcji zagranicznych w listopadzie 2010 Bank centralny pomógł japońskim akcjom W listopadzie największy wpływ na wyrażone w polskiej walucie stopy zwrotu funduszy akcji zagranicznych miała

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/03/31. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - PKO/Credit Suisse Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/03/31. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - PKO/Credit Suisse Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Marzec 2009 Po wyprzedaży z początku roku rynek odrobił znaczną część strat. Przeważająca opinia na rynku to taka,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008 20 stycznia 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 1 maja 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) W kwietniowym u funduszy inwestycyjnych zadebiutował tylko jeden fundusz Millennium MiŚ Spółek (Millennium, który po raz

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-171229-UFK Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 24.10.17 1445,62 PLN -1,38-1,43 2,52 22,40 26,42 49,57 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 06.10.17 1442,15 PLN -0,38 0,90 0,26 20,45 24,62 49,21 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec lipca 2008

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o.  Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec lipca 2008 0 lipca 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku KP KARTA PARAMETRÓW Kod produktu 302, numer statystyczny 302001 Tabela opłat Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów Alior Bank Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 09 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych czerwiec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 43,09% -25,82% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 35,26% -29,09% 75,01% - UniKorona Akcje (UniFundusze

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 18 wrzesnia 200 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych marzec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 72,23% -9,56% - - Arka Akcji FIO *** 4,08 80,25% -24,35% 55,89% 254,10% Idea Akcji (Idea FIO)

Bardziej szczegółowo

Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku.

Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku. Rok 200 był to pierwszy rok, w którym za zarządzanie aktywami funduszy odpowiadał własny zespół inwestycyjny PKO TFI. W poprzednich latach usługa zarządzania aktywami była wykonywana przez Credit Suisse

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych styczeń 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 58,93% -9,56% - - Arka Akcji FIO **** 4,22 70,83% -25,30% 71,31% 265,06% Skarbiec - Akcja (Skarbiec

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 9 z dnia 20 maja 2013 roku

Aneks nr 9 z dnia 20 maja 2013 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych kwiecień 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 73,52% -10,67% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 62,26% -20,50% 71,28% - Arka Akcji FIO ****

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE lutego 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) Pierwszy tegoroczny funduszy inwestycyjnych wyjątkowo nie zawiera żadnych nowości. W samym zestawieniu funduszy z przyznaną najwyższą

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%. Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Styczeń 2009 Rynek akcyjny charakteryzował się w styczniu dużą zmiennością. Różnie też zachowywały się poszczególne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych sporządzone na dzień Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2012 Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Informacja dodatkowa ( w zł ) Okres poprzedni 1. Składka przypisana

Bardziej szczegółowo

Górą rynki wschodzące

Górą rynki wschodzące Wyniki akcyjnych funduszy zagranicznych w III kwartale Górą rynki wschodzące Jeżeli wziąć pod uwagę tylko przeciętne stopy zwrotu z inwestujących za granicą funduszy akcyjnych, to można ulec mylnemu wrażeniu,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 2006 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2008 19 a 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Lokata z inwestycją, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł.

Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł. Od początku bieżącego roku do końca lipca z funduszy polskich akcji uniwersalnych (szerokiego rynku) klienci detaliczni wycofali blisko 561 mln zł. Na wybór funduszu akcyjnego wpływ mają przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Kto zarabia, a kto traci?

Kto zarabia, a kto traci? Kto zarabia, a kto traci? Dla właścicieli jednostek funduszy inwestycyjnych sierpień nie był już tak udanym miesiącem jak lipiec. Jeśli przyjrzeć się tabeli ze średnimi stopami zwrotu poszczególnych kategorii,

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 191 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R.

KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 2 lipca 20 Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 20) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych, dzięki wystarczająco długiej historii, w u -letnim po raz pierwszy ocenę otrzymały

Bardziej szczegółowo

Po raz kolejny inwestorzy trzymający gotówkę w funduszach inwestycyjnych zacierają ręce. Pod warunkiem, że zainwestowali w fundusze akcji.

Po raz kolejny inwestorzy trzymający gotówkę w funduszach inwestycyjnych zacierają ręce. Pod warunkiem, że zainwestowali w fundusze akcji. Po raz kolejny inwestorzy trzymający gotówkę w funduszach inwestycyjnych zacierają ręce. Pod warunkiem, że zainwestowali w fundusze akcji. Po raz kolejny inwestorzy trzymający gotówkę w funduszach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/2 Z DNIA 2 STYCZNIA 2017 R.

KOMUNIKAT NR 10/2 Z DNIA 2 STYCZNIA 2017 R. KOMUNIKAT NR 10/2 Z DNIA 2 STYCZNIA 2017 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Dla osób oszczędzających w funduszach inwestycyjnych miniony miesiąc możemy uznać za udany. Po sierpniowej korekcie we wrześniu ceny większości akcji na WGPW ponownie

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z 1 l www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 września 2012 Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012) W sierpniowym u funduszy inwestycyjnych, w którym nadawane są oceny opierające się o wskaźnik Information Ratio, zadebiutowały

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23.

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23. 21 listopada 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380002/04-2015/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/50 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

KOMUNIKAT NR 10/50 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2017 R. KOMUNIKAT NR 10/50 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2017 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Październik 2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r.

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r. Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku 09.09.2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa NR GL/Ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Plany Inwestycyjne AXA

Plany Inwestycyjne AXA Plany Inwestycyjne AXA Plan Inwestycyjny AXA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PREMIA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PLUS ze składkę podstawową

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT UI/KP/318/318002/01-2016/C KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT Kod duktu 318, numer statystyczny 318002

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Razem Zyskujesz Edycja XII, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy. Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% Punktacja za przekroczenie mediany

1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy. Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% Punktacja za przekroczenie mediany Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% 1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy Punktacja za przekroczenie mediany Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds FIO) AKP_MS 1 2.49% 0.1% 21.8% 13.0% 8 Amplico

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl 4 marca 2007 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 03 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Duże zyski przyniosły inwestorom w 2010 roku fundusze koncentrujące się na akcjach polskich spółek.

Duże zyski przyniosły inwestorom w 2010 roku fundusze koncentrujące się na akcjach polskich spółek. Duże zyski przyniosły inwestorom w 2010 roku fundusze koncentrujące się na akcjach polskich spółek. Dla inwestorów, którzy ulokowali pieniądze w funduszach inwestycyjnych miniony rok nie był zły. Co prawda

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 15 maja 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI BENEFICIO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ ZATWIERDZONYCH UCHWAŁÑ ZARZÑDU TOWARZYSTWA NR GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Fundusze nieruchomości w Polsce

Fundusze nieruchomości w Polsce Fundusze nieruchomości w Polsce Oferta funduszy inwestycyjnych zamkniętych jest liczy sobie kilka funduszy, które prowadziły subskrypcję certyfikatów w różnym czasie. Klienci, którzy poprzez nabycie certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Po bardzo udanych październiku i listopadzie, końcówka roku przyniosła niewielkie osłabienie koniunktury

Bardziej szczegółowo

Analiza miesięczna rynku

Analiza miesięczna rynku Analiza miesięczna rynku okres 1-31 października 2015 przygotowanie: Paweł Istok GŁÓWNE RYNKI AMERYKA AZJA S&P500 8,3% NIKKEI225 9,7% WIG JAPONIA GPW 0,9% DJ INDUSTRIAL 8,5% HANG SENG 8,6% HONG KONG GPW

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Fundusze absolutnej stopy zwrotu 3,1% KBC Beta SFIO 6,0% 13,1% 7,6% 21,7% 10,00 AXA Equity Active Asset Allocation (AXA FIO) 5,8% 9,20 Pioneer Aktywnej Alokacji (Pioneer FIO) 4,6% 11,4% 9,2% 14,9% 5,19

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE kwietnia 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) Marzec upłynął pod znakiem tragicznej w skutkach fali tsunami w Japonii, awarii elektrowni atomowej Fukushima, napięć w krajach arabskich

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 12 sierpnia 2011 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2011) Lipiec nie był udanym miesiącem dla wielu inwestujących w jednostki funduszy inwestycyjnych. Za sprawą kiepskiej koniunktury

Bardziej szczegółowo

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary.

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lipiec był udany. Najlepiej wypadły fundusze akcji, zwłaszcza te koncentrujące

Bardziej szczegółowo

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Nazwa funduszu Data 12M YTD WIOF India Performance Fund - Class A (PLN) 2014-06-30 28,14 31,2 WIOF India Performance Fund - Class A (EUR)

Bardziej szczegółowo

W ostatnich 10 latach co trzeci fundusz akcji przy inwestowaniu systematycznym przyniósł realną stratę.

W ostatnich 10 latach co trzeci fundusz akcji przy inwestowaniu systematycznym przyniósł realną stratę. W ostatnich 10 latach co trzeci fundusz akcji przy inwestowaniu systematycznym przyniósł realną stratę. Systematyczne odkładanie i inwestowanie mniejszych kwot to dla wielu osób często jedyna droga, aby

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji uniwersalnych

Fundusze akcji uniwersalnych Fundusze akcji uniwersalnych zakres datowy: 30-12-2014 30-12-2015 Superfund Akcji (Superfund SFIO) 7,52% Investor Akcji (Investor FIO) 5,88% Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 4,19% Copernicus

Bardziej szczegółowo