Przewodnik dla Pracowników

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik dla Pracowników"

Transkrypt

1 Przewodnik dla Pracowników

2 Witamy! Otrzymał(a) Pan(i) niniejszy podręcznik, ponieważ zarejestrowała się Pan(i) jako pracownik w naszej firmie (Payroll Select Services B.V., zwanej dalej: Payroll Select). W tym przewodniku dla pracowników zawarto informacje o tym, jak określone sprawy są u nas uregulowane. Niniejszy przewodnik dla pracowników, wraz z Pana(-i) umową o pracę, potwierdzeniem delegowania do pracy tymczasowej i obowiązującym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Tymczasowych Powszechnego Zrzeszenia Agencji Pośrednictwa Pracy Tymczasowej (ABU CAO), stanowią podstawę naszego stosunku pracy. Prócz tego przewodnika dla pracowników otrzymywać będzie Pan(i) od nas przy każdym zleceniu potwierdzenie delegowania do pracy tymczasowej. Potwierdzenie to będziemy Panu(-i) nadsyłać op otrzymaniu przez nas zlecenia od naszego zleceniodawcy. Naszym zleceniodawcą jest organizacja, w której będzie Pan(i) faktycznie wykonywać pracę. Od pierwszego dnia świadczenia pracy, zgodnie z datą rozpoczęcia podaną w potwierdzeniu delegowania do pracy staniemy się Pana(-i) pracodawcą. Zostanie Pan(i) u nas zatrudniony(-a) na podstawie umowy o pracę w Fazie A, B lub C, zawartej zgodnie ze Układem Zbiorowym ABU CAO. Najnowszą wersję tego Układu można znaleźć pod adresem internetowym i W praktyce nie będzie Pan(i) zbyt często kontaktować się z Payroll Select. Kwestie związane z codziennym wykonywaniem pracy będzie Pan(i) omawiać ze swym bezpośrednim przełożonym. Z pytaniami związanymi z umową o pracę, wypłatą wynagrodzenia, chorobą itp. można zwracać się bezpośrednio do Payroll Select, kontaktując się z punktem obsługi kontaktować się z punktem Servicedesk firmy Payroll Select w godzinach od 8.30 do Numer telefonu: +31 (0) Udzielamy telefonicznie poufnych informacji jedynie po podaniu przez klienta nastepujacych danych: imienia i nazwiska, daty urodzenia, holenderskiego numeru identyfikacji podatnika (BSN, dawniej sofi) Więcej informacji kontaktowych podano na ostatniej stronie tego przewodnika dla pracowników. W niniejszym przewodniku dla pracowników omówione zostaną następujące zagadnienia: 1. Sprawy administracyjne 2. Umowa o pracę 3. Wynagrodzenie 4. Dni wolne i urlop wypoczynkowy, 5. Jak postępować w przypadku choroby 6. Emerytura 7. Zakończenie umowy o pracę Jeśli po zapoznaniu się z treścią tego przewodnika pojawią się dalsze pytania, na które Pana(i) bezpośredni przełożony nie będzie znał odpowiedzi, to oczywiście my chętnie udzielimy wyczerpujących informacji. W imieniu Payroll Select życzymy Panu(i) pomyślnego czasu pełnego wyzwań! Poradnikdla pracowników Payroll (2011-1) - 2 -

3 1. Sprawy administracyjne Zanim zacznie Pan(i) pracować za pośrednictwem Payroll Select, uregulowanych zostanie kilka spraw administracyjnych. Są to: umowa o pracę ulga w zakresie podatku od wynagrodzenia i innych obciążeń wynagrodzenia kopia dowodu tożsamości. Umowa o pracę W umowie o pracę ustalane są na piśmie najważniejsze uzgodnienia pomiędzy Panem(-ią) a Payroll Select. Umowa ta została już przez Pana(-ią) wypełniona i podpisana przy rejestracji. Ta podpisana przez nas umowa została następnie Panu(-i) nadesłana. Poza umową o pracę otrzymywać będzie Pan(i) od nas dla każdego zlecenia pisemne potwierdzenie. W tym piśmie potwierdzającym oddelegowanie do pracy tymczasowej zawarte są najważniejsze dane dotyczące Pana(-i) pracy, takie jak stanowisko i wynagrodzenie brutto. Ulga w zakresie podatku od wynagrodzenia i innych obciążeń wynagrodzenia W formularzu rejestracyjnym podał(a) Pan(i), czy Payroll Select przy wypłacie wynagrodzenia powinna uwzględnić ulgę w zakresie podatku od wynagrodzenia i innych obciążeń wynagrodzenia. Jeśli w międzyczasie zechce Pan(i) zmienić swoją decyzję, proszę nas o tym pisemnie poinformować (pocztą, faksem, pocztą ), podając swoje nazwisko, adres, numer BSN (obywatelski nr identyfikacyjny - burger service nummer) i datę urodzenia. Z reguły ulga w zakresie podatku od wynagrodzenia i innych obciążeń wynagrodzenia stosowana jest przez pracownika w odniesieniu do pracy u pracodawcy, u którego przepracowywana jest większość godzin pracy. Kopia ważnego dowodu tożsamości Payroll Select jest ustawowo zobligowana do przechowywania wyraźnych kopii istotnych stron (ważnego) dowodu tożsamości w aktach osobowych pracownika. (Istotne strony to wszystkie strony, na których znajdują się informacje). Kopię tę otrzymaliśmy od Pana(-i) przy rejestracji. Ponieważ chodzi tu o obowiązek prawny, zwracamy Panu(-i) uwagę na fakt, że w przypadku zmian lub utraty ważności dowodu tożsamości Pana(-i) obowiązkiem jest szybkie dostarczenie nam kopii nowego dowodu tożsamości. Nie posiadając kopii ważnego dowodu tożsamości, nie możemy zaksięgować zgłoszonej ilości przepracowanych godzin, a zatem również wypłacić Panu(-i) wynagrodzenia. Kopię dowodu tożsamości przekazujemy również zleceniodawcy, u którego Pan(i) pracuje. Dowodami tożsamości są: paszport, karta turysty, dowód osobisty, dokument pobytowy wydany przez Urząd ds. Cudzoziemców, paszport uchodźcy, paszport z adnotacją (pozwolenie na pobyt). Uwaga: prawo jazdy nie jest ważnym dowodem tożsamości, ponieważ nie jest w nim podane obywatelstwo! Na skutek obowiązywania Ustawy o obowiązku legitymowania się każdy pracownik w Holandii musi być w stanie się wylegitymować. W tym przypadku prawo jazdy traktowane jest jako ważny dokument. Poradnikdla pracowników Payroll (2011-1) - 3 -

4 2. Umowa O ile nie dokonano z Panem(-ią) innych pisemnych uzgodnień, jest Pan(i) zatrudniony(-a) na podstawie umowy o pracę zgodnej z Układem Zbiorowym Pracy ABU CAO. Podstawowe warunki tej umowy reguluje niderlandzkie ustawodawstwo oraz Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Tymczasowych (ABU CAO). Możliwe są trzy rodzaje umów: umowa Fazy A, umowa Fazy B (na czas określony), umowa Fazy C (na czas nieokreślony). Dłuższy staż pracy więcej praw Ustawa o Elastyczności i Pewności Pracy (wet Flexibiliteit en Zekerheid)Tymczasowej i oraz Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Tymczasowych ABU CAO regulują pozycję prawną pracowników czasowych. W skrócie polega to na tym, że pracownik nabywa tym więcej praw, im dłużej pracuje na naszą rzecz. Aby nadać temu właściwy bieg, okres, w którym pracownik może pracować w elastycznym systemie pracy może trwać maksymalnie 78 przepracowanych tygodni: jest to faza A. Po jej zakończeniu pracownik może zostać zatrudniony na podstawie umowy Fazy B na czas określony. O tym, czy umowa o pracę rzeczywiście zostanie przekształcona w umowę Fazy B decyduje nasz zleceniodawca. Bliższe informacje na temat podziału fazowego zawarte są w Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Tymczasowych. Kopię tego Układu Zbiorowego Pracy można pobrać w naszej witrynie internetowej lub w witrynie 3. Wynagrodzenie Wynagrodzenie brutto Przed rozpoczęciem pracy uzgodni Pan(i) ze zleceniodawcą płacę godzinową, jaka będzie Pan(i) otrzymywać. Najprawdopodobniej już się stało. Oczywiście wynagrodzenie to jest co najmniej równe ustawowej płacy minimalnej obowiązującej w Holandii. Uzgodnione wynagrodzenie brutto potwierdzimy Panu(-i) w potwierdzeniu delegowania do pracy, które otrzymasz Pan(-i) od nas, jak tylko zleceniodawca przekaże nam odpowiednie dane. Zasady wynagradzania Payroll Select oferuje pracownikom wynagrodzenie zgodne z Układem Zbiorowym Pracy ABU CAO. W ciągu pierwszych 26 tygodni pracy na rzecz zleceniodawcy odbywa się to na dwa sposoby: wynagradzanie może odbywać się według Układu Zbiorowego Pracy ABU CAO, wynagradzanie może odbywać się zgodne z regulacją (Układem Zbiorowym Układem Pracy / CAO) obowiązującym u zleceniodawcy (wynagradzanie wg zasad pracodawcy użytkownika). Tryb wynagradzania obowiązujący w odniesieniu do Pana(-i) zlecenia podany będzie w potwierdzeniu delegowania do pracy, które Pan(i) od nas otrzyma. Po przepracowaniu za naszym pośrednictwem 26 tygodni na rzecz zleceniodawcy w każdym razie obowiązywać zaczyna zasada wynagradzania obowiązująca dla "stałych" pracowników zleceniodawcy. Od tej chwili wynagrodzenie brutto, dodatki (za godziny nadliczbowe, pracę nieregularną i zmianową), podwyżki inicjacyjne, podwyżki okresowe, zwroty kosztów i ewentualne wynagrodzenie za dni ADV (dni wolnego przyznawane w ramach skracania wymiaru czasu pracy) będą dla Pana(-i) takie same, jak dla stałych pracowników zleceniodawcy. Deklaracje godzin Wysokość tygodniowego wynagrodzenia brutto obliczana jest na podstawie dostarczonego przez pracownika formularza deklaracji godzin. Deklaracje godzin można składać co tydzień. Deklaracje złożone przed wtorkiem, godz , są księgowane jeszcze w tym samym tygodniu.. Poradnikdla pracowników Payroll (2011-1) - 4 -

5 Możliwe są następujące rodzaje godzin: godziny zwykłe, godziny nadliczbowe, godziny, za które przysługuje dodatek (np. praca nocą), godziny w czasie choroby, godziny w czasie urlopu wypoczynkowego. Prosimy o podawanie w deklaracjach także godzin z okresu choroby lub dni wolnego. Deklaracje mogą być nam przekazywane w różny sposób. To, która możliwość ma zastosowanie zostaje uzgodnione w porozumieniu ze zleceniodawcą. Zwrot kosztów dojazdów i inne deklarowane koszty Nieopodatkowane zwroty kosztów w wysokości obliczanej na podstawie kosztów przejazdów publicznymi środkami komunikacji mogą zostać wypłacone jedynie, gdy przedstawione zostały oryginalne deklaracje. Również w przypadku przekazywania nam informacji o przepracowanych godzinach za pośrednictwem Internetu należy przesłać nam pocztą oryginalne dowody przejazdu oraz pozostałe deklaracje. Zwrot kosztów dojazdów z domu do pracy i z powrotem dokonywany jest po uzyskaniu zgody zleceniodawcy. Sposób otrzymywania wynagrodzenia Jeśli deklaracja zostanie przez nas otrzymana nie później niż do godz we wtorek, to jeszcze w tym samym tygodniu nastąpi wypłata wynagrodzenia. Płatności w drodze przelewu prawdopodobnie już w piątek znajdą się na rachunku w piątek, natomiast płatności na rachunki Giro z reguły dopiero po weekendzie. Szybkość zapisania wynagrodzenia na dobro Pana(-i) rachunku zależy od szybkości, z jaką zaksięguje je Pana(-i) bank! Wypłata wynagrodzenia następuje z dołu (po upływie przepracowanego tygodnia), raz na tydzień lub raz na 4 tygodnie. Można w każdej chwili to zmienić. Uwaga! Wypłata wynagrodzenia jest możliwa tylko wtedy, gdy otrzymamy wszystkie wymagane formularze, całkowicie wypełnione i podpisane: umowę rejestracji/umowę o pracę, kopię ważnego dowodu tożsamości, zawiadomienie o zleceniu od zleceniodawcy Więcej informacji na ten temat podano w rozdziale 1. Sprawy administracyjne. Informacja o dochodach rocznych W okolicach lutego każdego roku otrzymywać będzie Pan(i) wykaz swoich zarobków w ubiegłym roku - (jaaropgave). Informacja o uzyskanych dochodach rocznych potrzebna jest m.in. do wypełnienia deklaracji podatkowej, do wniosku o dopłatę do czynszu, o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie, przyznanie stypendium studenckiego lub zasiłku. Informację o dochodach rocznych należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, ponieważ wydawana jest tylko raz. Informacja ta będzie nadsyłana automatycznie pocztą /pocztą na podany nam adres. Ważne jest zatem informowanie nas ewentualnych o zmianach adresu (e/mail), nawet gdy nie będzie już Pan(i) u nas pracować.. Uwaga: W przypadku, gdy wykonywał(a) Pan(i) zarówno prace administracyjne, jak i techniczne, otrzyma Pan(i) dwie informacje o uzyskanych dochodach rocznych. Poradnikdla pracowników Payroll (2011-1) - 5 -

6 Specyfikacja wynagrodzenia Po każdym zaksięgowaniu wynagrodzenia na Pana(-i) osobistej stronie internetowej zamieszczać będziemy odcinek wypłaty. Można go przeglądać i pobrać z naszej strony internetowej (patrz: Twoja osobista strona w witrynie Payroll Select online). W naszej witrynie można znaleźć ponadto przykładowy odcinek pasek wynagrodzenia z objaśnieniami jego poszczególnych składników. Twoja osobista strona w witrynie Payroll Select online Po zarejestrowaniu się u nas otrzyma Pan(-i) pocztą osobisty kod do logowania i hasło umożliwiające dostęp do Pana(-i) osobistej strony, na której można przeglądać następujące informacje: dane osobowe, zgodnie z dokonaną u nas rejestracją, umowę, deklaracje, płatności, odcinki wynagrodzeń. Dostęp do payroll online można uzyskać, klikając na przycisk logowania na stronie internetowej (po prawej stronie u góry ). Uwaga: jeśli korzysta Pan(i) również z naszego internetowego systemu ewidencji godzin, otrzyma Pan(-i) do tego celu inne dane do logowania! 4. Dni wolne i urlop wypoczynkowy Urlop wypoczynkowy Zgodnie z Układem Zbiorowym Pracy ABU CAO każdy pracownik z umową o pracę ma prawo do 24 dni urlopu wypoczynkowego w skali całego roku (przepracowanego na pełnym etacie). Na ten cel rezerwujemy stałą część procentową Pana(-i) wynagrodzenia. Dni urlopu można podejmować po uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym. Biorąc urlop, można zwrócić się o wypłacenie (części) zgromadzonej rezerwy. W czasie płatnego urlopu pracownik jest objęty ubezpieczeniami społecznymi (ZW/Ubezpieczenie chorobowe, WW/-Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, WIA/Ubezpieczenie wg Ustawy o pracy i dochodzie według zdolności do pracy). Pracownik wakacyjny Jeśli zgodnie z Układem Zbiorowym Pracy ABU CAO jest Pan(-i) studentem/uczniem studia lub nauka zarówno przed, jak i po wakacjach) i pracuje Pan(-i) jako pracownik wakacyjny w okresie od 1 czerwca do 1 września, za każdy miesiąc przepracowany w pełnym wymiarze godzin nabywa Pan(/i) rezerwowane uprawnienia do 13 1/3 godz. urlopu.. Jest Pan(-i) zatrudniony(-a) jako pracownik wakacyjny, jeśli zarejestrował(a) się Pan(-i) jako pracownik wakacyjny i podpisał(-a) Pan(-i) umowę dla pracowników wakacyjnych. Krótka nieobecność i urlop okolicznościowy Zgodnie z Układem Zbiorowym Pracy ABU CAO ma Pan(-i) prawo do krótkiej nieobecności oraz do urlopu okolicznościowego (np. w związku ze ślubem). Patrz też artykuł 37 Układu Zbiorowego Pracy ABU CAO. W przypadku krótkiej nieobecności i urlopu okolicznościowego należy złożyć nam odpowiedni wniosek. Jeśli wolne zostanie przyznane (zgodnie Układem Zbiorowym Pracy ABU CAO), za godziny wolnego, za które to przysługuje otrzyma Pan(-i) swoje normalne wynagrodzenie brutto (100% wynagrodzenia). Dni świąteczne Poza urlopem wypoczynkowym ma Pan(i) prawo do płatnych dni świątecznych. Są to zwykle uznane święta. Jeśli firma, w której wykonuje Pan(i) pracę pracuje także w święta, to w zasadzie robi to także Pan(i). Jeśli z powodu święta Pan(-i) nie pracował(-a), a zlecenie jest kontynuowane, otrzyma Pan(-i) wynagrodzenie tak, jakby Pan(-i) w ten dzień normalnie pracował(-a). Poradnikdla pracowników Payroll (2011-1) - 6 -

7 Dla pracowników wakacyjnych obowiązują inne rezerwy na świadczenia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Układzie Zbiorowym Pracy ABU CAO. Wypłata rezerwowanych kwot Można zwrócić się o wypłatę kwot rezerwowanych na wynagrodzenie za okres urlopu.. Po złożeniu w tej wniosku w tej sprawie - można zrobić to na deklaracji godzin - zarezerwowane kwoty zostaną wypłacone łącznie z wynagrodzeniem za kolejny tydzień. Dodatek urlopowy Obok przysługującego Pan(i) wynagrodzenia jest dla Pana(i) rezerwowany dodatek urlopowy w wysokości 8% wynagrodzenia brutto. Dodatek urlopowy jest wypłacany automatycznie w czerwcu, przy czym co roku będziemy Pana(ią) z odpowiednim wyprzedzeniem informować, w którym tygodniu nastąpi jego wypłata. Dodatek urlopowy może na Pana(i) prośbę zostać wypłacony wcześniej niż w czerwcu, jeśli podejmie Pan(i) wcześniej urlop w wymiarze co najmniej pięciu następujących po sobie dni roboczych. Jeśli wcześniej zakończy Pan(i) pracę za pośrednictwem Payroll Select, dodatek urlopowy i rekompensata za dni urlopu zostaną także automatycznie odpowiednio wcześniej wypłacone, zgodnie z postanowieniami Układu Zbiorowego Pracy ABU-CAO. Wgląd w treść Układu ABU-CAO można uzyskać za pośrednictwem naszej witryny internetowej: Uwaga! Znaczną część dodatku urlopowego zabiera urząd podatkowy. Wysokość dodatku urlopowego netto może zatem przy wypłacie rozczarować. Przyczyną tego jest dodawanie przez urząd podatkowy dodatku urlopowego bezpośrednio do dochodu rocznego pracownika. Oznacza to, że dodatek urlopowy zostaje opodatkowany najwyższą stawką podatku bez uwzględniania ulg podatkowych. Dodatek urlopowy może więc zostać obciążony podatkiem według stawki 52%. Osoby, które w zeznaniu podatkowym wykażą wydatki podlegające odliczeniu od dochodu, mogą w późniejszym stadium uzyskać jeszcze zwrot części dodatku urlopowego, ponieważ w praktyce nałożony został zbyt wysoki podatek. Bezpośrednie wypłacanie dodatku urlopowego i wynagrodzenia za dni urlopu wypoczynkowego Specjalnie dla studentów oferujemy możliwość bezpośredniej wypłaty kwot rezerwowanych na dodatek urlopowy i dni urlopu wakacyjnego, bez gromadzenia ich jako rezerw. 5. Regulamin(y) dotyczące absencji chorobowej W przypadku zgłoszenia przez Pana(-ią) choroby obowiązuje regulamin dotyczący absencji chorobowej. Który z tych regulaminów będzie mieć zastosowanie, zależy od Pana(-i) umowy z Payroll Select. Poniżej może Pan(i) przeczytać, który regulamin obowiązuje w stosunku do Pana(-i). Jest Pan(i) zatrudniony(-a) na podstawie umowy o pracę tymczasową fazy A: Jeśli tak jest, obowiązuje w stosunku do Pana(-i) 6 poniższych punktów. 1. Zgłaszanie choroby Chorobę należy zgłaszać telefonicznie (osobiście) przed godziną 10:00, powiadamiając zleceniodawcę oraz ProfCare, urząd pracy agencji Payroll Select, tel.: +31 (0) Zgłaszając chorobę, należy podać następujące informacje: swoją datę urodzenia; rodzaj i przyczynę zgłaszanej absencji; przypuszczalny czas trwania absencji; numer telefonu, ewentualnie adres, pod którym jest Pan(i) osiągalny(-a) w czasie absencji chorobowej. Poradnikdla pracowników Payroll (2011-1) - 7 -

8 2. Kontrola i prowadzenie pracownika w czasie absencji chorobowej ProfCare odpowiada za przeprowadzanie kontroli i prowadzenie Pana(-i) w czasie absencji chorobowej. ProfCare na bieżąco informuje nas o aktualnej sytuacji dotyczącej zgłoszonej przez Pana(-ią) choroby i o możliwej prognozie Pana(-i) absencji chorobowej. 3. Wypłacanie wynagrodzenia Zgłaszając chorobę, należy brać pod uwagę fakt, że pierwsze 2 dni absencji chorobowej stanowią tzw. dni oczekiwania, za które nie otrzyma Pan(i) wynagrodzenia. Z tych dwóch dni oczekiwania za jeden dzień oczekiwania otrzyma Pan(i) rekompensatę finansową za każdą godzinę pracy, która zostanie wliczona do Pana(-i) wynagrodzenia brutto. W przypadku zgłoszenia choroby jest Pan(i) tak samo jak stali pracownicy ubezpieczony(-a) od ryzyka związanego z chorobą. W czasie choroby otrzymuje Pan(i) świadczenie zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniu chorobowym. 4. Zgłaszanie powrotu do zdrowia Gdy tylko powróci Pan(i) do zdrowia, należy (przed ponownym podjęciem pracy) zgłosić powrót do zdrowia w ProfCare (+31 (0) ). 5. Czy musi Pan(i) pozostawać w domu podczas choroby? Jeśli choroba potrwa dłużej niż kilka dni, może przybyć do Pana(-i) kontroler z ProfCare. Musi Pan(i) pozostawiać w domu do pierwszej kontroli z ProfCare. Następnie ProfCare może poczynić z Panem(- ią) dodatkowe uzgodnienia. 6. Choroba w czasie urlopu Jeśli zachoruje Pan(i) w czasie urlopu, proszę poinformować o tym jak najszybciej ProfCare i firmę, w której Pan(i) pracuje. Proszę pamiętać przy tym o podaniu adresu urlopowego jako adres pobytu podczas choroby. W przypadku zachorowania zagranicą należy zasięgnąć porady lekarza i poprosić go o zaświadczenie lekarskie z podaniem rodzaju i czasu trwania choroby, które będzie Pan mógł/pani mogła przedłożyć. Zachowa Pan(i) prawo do dni urlopu utraconych z powodu choroby, jeśli będzie Pan(i) przestrzegać tych zasad. Pytania? Jeśli ma Pan(i) jeszcze pytania dotyczące świadczenia z tytułu Ustawy o ubezpieczeniu chorobowym, terminu płatności i wysokości tego świadczenia, prowadzenia pracownika w okresie absencji chorobowej lub zgłaszania powrotu do zdrowia w ProfCare, może Pan(i) skontaktować się z ProfCare telefonicznie, dzwoniąc w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numer: (+31 (0) ). Ponadto dodatkowe informacje dotyczące choroby i absencji podane są w artykule 33 ABU CAO (Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Tymczasowych Powszechnego Zrzeszenia Agencji Pośrednictwa Pracy Tymczasowej). Jest Pan(i) zatrudniony(-a) na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony: Jeśli zawarł(a) Pan(i) z nami umowę na czas określony lub nieokreślony, wówczas obowiązuje w stosunku do Pana(-i) inny regulamin dotyczący absencji chorobowej. Regulamin ten można pobrać w witrynie internetowej W przedmiocie procedur postępowania odsyłamy Pana(-ią) do wytycznych zawartych w tym regulaminie. Ważne jest, by w każdym przypadku okresu choroby pobierać aktualną wersję regulaminu dotyczącego absencji chorobowej. Jeśli nie jest Pan(i) w stanie pobrać tego dokumentu, proszę zwrócić się o jego wydanie do Payroll Select. (Tel.: +31 (0) ) Poradnikdla pracowników Payroll (2011-1) - 8 -

9 6. Wtórne warunki zatrudnienia Emerytura Układ Zbiorowy Pracy ABU CAO obejmuje dwa plany emerytalne: Plan podstawowy i Plan plus. Plan podstawowy (Faza A) Jeżeli pracownik ma 21 lat lub więcej i pracuje w ramach fazy A w okresie od 27 do 78 tygodnia włącznie, pracownik nabywa prawa emerytalne zgodnie z planem podstawowym. Plan podstawowy jest planem oszczędnościowym. Oznacza to, że partycypujący oszczędzają 2,6 % swojego wynagrodzenia brutto na cele emerytalne. Payroll Select opłaca dla Pana(-i) pełną składkę. Nie dokonuje się żadnych potrąceń na ten cel z wynagrodzenia. Plan plus (Faza B) Jeżeli pracownik wykonuje pracę w ramach Fazy B, wówczas uprawnienia emerytalne nabywane są na podstawie planu emerytalnego plus. Plan ten przewiduje nabywanie praw emerytalnych w dostępnym planie składkowym opartym na składce w wysokości 12,3%. Dwie trzecie składki opłaca Payroll Select, jedną trzecią pracownik. Uregulowana jest również renta dla członków rodziny pracownika w przypadku jego śmierci. Z tego funduszu opłacana jest także składka w przypadku niezdolności do pracy pracownika. Może zdarzyć się sytuacja, w której pracownicy od razu będą objęci planem emerytalnym plus. Następuje to, gdy pracownik posiada kontrakt na czas określony lub nieokreślony. Emerytura gromadzona jest w StiPP [Stichting pensioenfonds voor personeelsdiensten - Fundacji ds. funduszy emerytalnych i kadr]. Więcej informacji o StiPP dostępnych jest na stronie: Wypłata emerytury Wypłacanie emerytury rozpoczyna się standardowo pierwszego dnia miesiąca, w którym pracownik ukończy 65 rok życia. Wysokość świadczenia zależy od wysokości zgromadzonego kapitału emerytalnego. Wiele zniżek na ubezpieczenia i usługi finansowe CENTRAAL BEHEER Dzięki umowie Payroll Select z Centraal Beheer, można korzystać z atrakcyjnych zniżek na różnego rodzaju ubezpieczenia i usługi finansowe. I tak np. można uzyskać nawet do 30% zniżki na ubezpieczenie pojazdu i o 0,2% niższe odsetki na różne formy hipotek*. Jedyne, czego Pan(i) od nas potrzebuje, to numer zbiorowy Centraal Beheer. Oto on: Następnie należy zalogować się na stronie internetowej Centraal Beheer, korzystając z linku: * Podane ceny i wysokości zniżek są orientacyjne. Rzeczywiste ceny i zniżki ustala Centraal beheer na podstawie wybranego definitywnego pakiet! 7. Koniec umowy o pracę tymczasową Umowa o pracę fazy A tymczasową wygasa automatycznie z mocy prawa w chwili zakończenia fazy A (78 przepracowanych tygodni), w przypadku choroby, lub jeśli pracodawca użytkownik zakończy zlecenie. Jeśli pracownik sam chce zakończyć pracę, powinien zgłosić nam to z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego. Jeśli wykonywane prace skończyły się, może się zdarzyć, że nie od razu znajdzie się kolejne zajęcie. W takim przypadku Payroll Select radzi, by upewnić się, czy możliwe będzie otrzymywanie zasiłku dla bezrobotnych (WW) i jeśli tak, by od razu zarejestrować się w Centrum ds. Pracy i Dochodów *Centrum voor Werk en Inkomen - CWI) oraz złożyć podanie o zasiłek WW w UWV. Poradnikdla pracowników Payroll (2011-1) - 9 -

10 W przypadku zakończenia pracy należy pamiętać o: 1. poinformowaniu Payroll Select i zleceniodawcy, 2. ewentualnym zarejestrowaniu się w CWI, 3. ewentualnym złożeniu w UWV wniosku o przyznanie zasiłku. Zakończenie umowy o pracę Fazy B lub C może nastąpić na różne sposoby. Uzgodnienia poczynione w tej sprawie z pracownikiem ustalane są w umowie o pracę i/lub w potwierdzeniu delegowania do pracy tymczasowej. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z punktem Servicedesk Payroll Select w godzinach pracy biurowej: Telefon : +31(0) Faks : +31(0) Mail : Internet : Godziny pracy : Od poniedz. do piątku godz do W przypadku pytań, prosimy o kontakt z punktem Servicedesk Payroll Select w godzinach pracy biurowej: Telefon : Faks : Mail : Internet : Godziny pracy : pn/wt/śr/cz/pt: : Numer telefonu i adres ProfCare: Telefon : +31 (0) Informacje zawarte w tym poradniku mogą z biegiem czasu ulegać zmianom, np. ze względu na zmiany przepisów lub modyfikację procedur. Choć podczas opracowywania tego przewodnika zadbano o jak największą skrupulatność, Payroll Select nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w nim zawarte. Z poradnika tego nie można również wywodzić żadnych praw, o ile mogłyby to prowadzić do niezgodności z prawem, umową o pracę lub Zbiorowym Układem Pracy de ABU CAO. Poradnikdla pracowników Payroll (2011-1)

Instrukcja pracy Payroll Select Services B.V.

Instrukcja pracy Payroll Select Services B.V. Instrukcja pracy Payroll Select Services B.V. Witamy! Otrzymują Państwo niniejszą instrukcję pracy, ponieważ zapisali się Państwo do nas (Payroll Select Diensten B.V., zwana dalej: Payroll Select) w charakterze

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla pracowników Payroll Select

Przewodnik dla pracowników Payroll Select Przewodnik dla pracowników Payroll Select Witamy! Otrzymują Państwo niniejszy Przewodnik instrukcję pracy, ponieważ zarejestrowali się Państwo w naszej organizacji (spółce operacyjnej Payroll Select Diensten

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Praca w Holandii zorganizowana jest w inny sposób niż ten, do którego są Państwo przyzwyczajeni. Jeśli więc zamierzają Państwo pracować w Holandii,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące?

Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Od 1 kwietnia 2012 r. przestaje obowiązywać dekret ministra o uznawaniu postanowień CAO dla Pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA METAL Zbigniew Baran, 53-146 Wrocław ul. Racławicka 2-4/404 I. Przepisy wstępne 1. Na podstawie art. 77 2, 78 k.p. ustalam regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, wprowadzony

Bardziej szczegółowo

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, osoby, które nabyły prawo do pobierania renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia, osoby, które nabyły prawo do emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy, mają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora COKiS Nr 3 z dnia 11 października 2012 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2009-2014 Wydanie z listopada 2011 r. Spis treści Status prawny: system fazowy 2 Faza A 2 Faza B 3 Faza C 6 Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia Czy otrzymują Państwo wynagrodzenie minimalne? Pracują Państwo w Holandii i mają mniej niż 65 lat? W takim razie przysługuje Państwu prawo do holenderskiego

Bardziej szczegółowo

Geboortedatum / Data urodzenia : mówi sama za siebie. Sprawdź na pierwszym odcinku wypłaty, czy podana data urodzenia jest właściwa.

Geboortedatum / Data urodzenia : mówi sama za siebie. Sprawdź na pierwszym odcinku wypłaty, czy podana data urodzenia jest właściwa. Informacje o odcinku wypłaty Na specyfikacji wypłaty podanych jest wiele najróżniejszych określeń oraz skrótów. Poniżej znajdują się wyjaśnienia dotyczące pewnych określeń oraz podane są dodatkowe informacje,

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników tymczasowych 2004 2009, Wydanie styczeń 2008

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników tymczasowych 2004 2009, Wydanie styczeń 2008 Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników tymczasowych 2004 2009, Wydanie styczeń 2008 Spis treści Pozycja prawna: system fazowy 2 Faza A 3 Faza B 5 Faza C 8 Wynagrodzenie 10 Choroba 14 Kolejni

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2012-2017

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2012-2017 Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2012-2017 Wydanie z listopada 2012 r. Spis treści Strona 1 Status prawny 1.1 Faza A 1.1.1 Umowa o pracę tymczasową z klauzulą

Bardziej szczegółowo

Co oznacza dla agencji pracy tymczasowej okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące?

Co oznacza dla agencji pracy tymczasowej okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Co oznacza dla agencji pracy tymczasowej okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Od 1 kwietnia 2012 r. przestaje obowiązywać dekret ministra o uznawaniu postanowień CAO dla Pracowników Tymczasowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw [ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw Silni razem! [ Praca w Holandii ] Jeśli chcesz pracować w Holandii, istnieją ku temu różne możliwości. Możesz zostać zatrudniony przez własnego pracodawcę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników. Tymczasowych na lata 2009-2014. Wydanie z listopada 2011 r.

Streszczenie. Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników. Tymczasowych na lata 2009-2014. Wydanie z listopada 2011 r. Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2009-2014 Wydanie z listopada 2011 r. Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2009-2014

Bardziej szczegółowo

www.nlconstruction.info Choroby i ubezpieczenie społeczne Bezpieczeństwo i higiena pracy

www.nlconstruction.info Choroby i ubezpieczenie społeczne Bezpieczeństwo i higiena pracy Jesteś pracownikiem tymczasowym w holenderskim sektorze budowlanym Pools / Polish Czy dostajesz to, co Ci się należy? Informacje dla zagranicznych pracowników i pracowników tymczasowych Publikacja organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU. Rozdział I Informacje Ogólne

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU. Rozdział I Informacje Ogólne REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU Rozdział I Informacje Ogólne 1 1. Regulamin odbywania Staży, zwany dalej Regulaminem, stosuje się do Staży, które dotyczą projektu Aktywizacja osób niepełnosprawnych realizowanego

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracowników na terenie Amager Bakke. Photo: Justin Hummerston

Uprawnienia pracowników na terenie Amager Bakke. Photo: Justin Hummerston Uprawnienia pracowników na terenie Amager Bakke Photo: Justin Hummerston Pierwsze kroki W trakcie prac budowlanych przy inwestycji Amager Bakke, wszystkie zaangażowane w nie przedsiębiorstwa przestrzegają

Bardziej szczegółowo

Umowa o oddelegowanie faza A

Umowa o oddelegowanie faza A Strony: Umowa o oddelegowanie faza A i A. N2people, z siedzibą w Venray, prowadząca biuro przy Microstraat 6, 5804 CM w Venray, niniejszym prawnie reprezentowana i podpisana przez Petera Nabbe, w dalszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Ericsson Sp. z o.o. Oddzial w Warszawie

Regulamin Wynagradzania Ericsson Sp. z o.o. Oddzial w Warszawie 1 (1) Regulamin Wynagradzania Ericsson Sp. z o.o. Oddzial w Warszawie Spis treści: 1 Postanowienia wstępne... 1 2 Definicje... 2 3 Ogólne zasady wynagradzania... 2 4 Wynagrodzenie zasadnicze... 3 5 Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Wólce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Załącznik do Zarządzenia Nr 27 Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie z dnia 30.06.2009r. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą. 2013 r.

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą. 2013 r. KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą 2013 r. Sumowanie okresów DOCUMENT U1 oraz Zaświadczenie E 301 to jedyne dokumenty potwierdzające

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku (treści zmienione zapisano kolorem) - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/09 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie z dnia r.

Zarządzenie Nr 8/09 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie z dnia r. Zarządzenie Nr 8/09 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie z dnia 26.06.2009r. w sprawie: nadania Regulaminu Wynagradzania Powiatowemu Urzędowi Pracy w Augustowie 1 Na podstawie art. 39 ust 1.

Bardziej szczegółowo

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy 1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy Aby zrozumieć istotę i celowość wypełniania poszczególnych rubryk listy płac, należy zapoznać się ze schematem naliczania wynagrodzenia pracownika.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE Rozdział 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 145/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 14 maja 2009r. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr 13/R/14 z dnia 13.03.2014r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW BIURA LUBUSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Rejestracja osób bezrobotnych

Rejestracja osób bezrobotnych Rejestracja osób bezrobotnych Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy odbywa się w Dziale Ewidencji i Świadczeń Referat Rejestracji i Orzecznictwa w pokoju 30 (parter), w godz. 8 00 14 00. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa, oddelegowanie i payrolling

Praca tymczasowa, oddelegowanie i payrolling » PRACA W SEKTORZE BUDOWLANYM Praca tymczasowa, oddelegowanie i payrolling CAO dla budownictwa Czas pracy i dodatki z nim związane Wynagrodzenie Pozostałe rekompensaty Czas wolny Zdrowie i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 3/2009 Zarządu Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 30.12.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH. Podstawę prawną ustalenia Regulaminu Wynagradzania stanowi art.77 2 1 i 4 Kodeksu pracy w związku z art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE MINIMALNYCH WARUNKÓW PRACY W PRZEMYŚLE TECHNOLOGICZNYM

PODSUMOWANIE MINIMALNYCH WARUNKÓW PRACY W PRZEMYŚLE TECHNOLOGICZNYM TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY 24.10.2013 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY PODSUMOWANIE MINIMALNYCH WARUNKÓW PRACY W PRZEMYŚLE TECHNOLOGICZNYM Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla przedsiębiorstw zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy.

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Warunki świadczenia pracy Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Nie ma jedynej właściwej formy wykonywania pracy. Wyłącznie od zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2009 Wójta Gminy w Bogorii z dnia 12.05.2009

Zarządzenie Nr 38/2009 Wójta Gminy w Bogorii z dnia 12.05.2009 Zarządzenie Nr 38/2009 Wójta Gminy w Bogorii z dnia 12.05.2009 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21.11.2008 roku o pracownikach samorządowych /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Randstad Cross Border Staffing

Randstad Cross Border Staffing Witamy! Obecnie pracujesz za pośrednictwem Randstad Cross Border Staffing. Książeczkę Do pracy w Randstad Cross Border Staffing napisaliśmy po to, by lepiej poinformować Cię o zasadach panujących w naszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM ZAŁĄCZNIK nr 1 do Zarządzenia nr 6/2013 Dyrektora MiG Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem z dnia 18 marca 2013r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE. 05. Imię pierwsze 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE. 05. Imię pierwsze 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE DANE IDENTYFIKACYJNE ŚWIADCZENIOBIORCY 01. Numer PESEL (1) 02. Rodzaj dokumentu tożsamości: jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli 04. Nazwisko inny dokument 2 03.

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku niemieckiego a zwrot podatku holenderskiego

Zwrot podatku niemieckiego a zwrot podatku holenderskiego Bardzo wielu pracowników wyjeżdża z Polski w celach zarobkowych do Niemiec i Holandii. W obu tych krajach istnieją inne systemy podatkowe, a procedury zwrotu podatku dochodowego znacznie się różnią. Kto

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY - tekst jednolity regulaminu ( z uwzględnieniem aneksów nr 1-10) R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Adres zamieszkania... Nr telefonu... e-mail. Obywatelstwo... Nr PESEL. Nr i seria dowodu osobistego.

Adres zamieszkania... Nr telefonu... e-mail. Obywatelstwo... Nr PESEL. Nr i seria dowodu osobistego. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE USTALENIA PAŃSTWA WŁAŚCIWEGO DO WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (w przypadku przemieszczania się członków rodziny w granicach państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do płacy minimalnej

Każdy ma prawo do płacy minimalnej Każdy ma prawo do płacy minimalnej Otrzymujesz minimalną płacę? Pracujesz w Holandii i masz poniżej 65 lat? To masz prawo do holenderskiej płacy minimalnej. Nawet jeśli jesteś obcokrajowcem. Twój pracodawca

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tym czasowych na lata 2012-2017

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tym czasowych na lata 2012-2017 Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tym czasowych na lata 2012-2017 Wydanie lipiec 2015 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. System fazowy 3 2.1 Faza A 4 2.2 Faza B 4 2.3 Faza C 4 2.4

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Bardziej szczegółowo

Europejski pracownik w Holandii

Europejski pracownik w Holandii Europejski pracownik w Holandii Spis treści PRACA W HOLANDII 2 CZĘŚĆ 1: PRACA W HOLANDII NA RZECZ HOLENDERSKIEGO PRACODAWCY 5 Przed podjęciem pracy W trakcie zatrudnienia Podatki i ubezpieczenia Co stanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Rozdział I: Postanowienia ogólne.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Rozdział I: Postanowienia ogólne. REGULAMIN WYNAGRADZANIA Podstawę prawną ustalenia Regulaminu Wynagradzania stanowi art.772 1 i 4 Kodeksu pracy w związku z art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie. Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy

Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie. Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy 2 Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie Ewidencja Danych Osobowych

Bardziej szczegółowo

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce.

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Pracując na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, nie

Bardziej szczegółowo

Plan rozszerzony StiPP emerytura w skrócie. Twoja przyszłość według StiPP

Plan rozszerzony StiPP emerytura w skrócie. Twoja przyszłość według StiPP Plan rozszerzony StiPP emerytura w skrócie Twoja przyszłość według StiPP 1 Spis treści Co obejmuje rozszerzony plan emerytalny StiPP? 3 Na emeryturze 9 Ile będzie wynosić moja emerytura? 4 StiPP jest dla

Bardziej szczegółowo

możemy zmienić wiele Silni razem Twój udział się liczy

możemy zmienić wiele Silni razem Twój udział się liczy wiele możemy zmienić Silni razem Twój udział się liczy Twój udział się liczy Nasi członkowie są dla nas najważniejsi. Razem możemy sobie pomagać i zapewnić, aby członkostwo opłacało się Tobie i Twoim kolegom

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV SPIS TREŚCI Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych... 1 1.1. Definicja pracownika samorządowego... 1 1.2. Czynności kadrowe... 2 1.3. Obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie Regulamin wynagradzania tworzy się na podstawie: 1) art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW BIURA LUBUSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW BIURA LUBUSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały 32/R/15 z dnia 01.12.2015 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW BIURA LUBUSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie /Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie Nr 3/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 2 W Irlandii minimalna stawka za godzinę pracy wynosi około 8,65 euro. Niezbędnym warunkiem do podjęcia legalnej pracy w Irlandii, korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zalety umowy o pracę: Należy ci się płatny urlop. Niezależnie od tego czy jesteś zatrudniony na umowę terminową, czy też bezterminową,

Zalety umowy o pracę: Należy ci się płatny urlop. Niezależnie od tego czy jesteś zatrudniony na umowę terminową, czy też bezterminową, Aby pracować w okresie wakacji, możesz podpisać jedną z następujących umów: umowę o pracę: na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, na zastępstwo, umowę z agencją pracy tymczasowej, umowę

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) .................................... Pieczątka płatnika składek [1] ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie

Regulamin Wynagradzania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie Regulamin Wynagradzania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady wynagradzania za pracę oraz pozostałe świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH. w ramach projektu Nie zwalniaj tempa pracy! nr RPLD

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH. w ramach projektu Nie zwalniaj tempa pracy! nr RPLD REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH w ramach projektu Nie zwalniaj tempa pracy! nr RPLD.10.02.02-10-0003/16. 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania Urzędu Gminy Osiek. I. Przepisy wstępne

Regulamin wynagradzania Urzędu Gminy Osiek. I. Przepisy wstępne Regulamin wynagradzania Urzędu Gminy Osiek I. Przepisy wstępne 1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem określa: 1 1) wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KROŚNIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KROŚNIE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KROŚNIE POSTANOWIENIA WSTĘPNE Regulamin wynagradzania ustala się na podstawie: art.77 Kodeksu Pracy (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

DOŁĄCZ DO NASZEGO TEAMU!

DOŁĄCZ DO NASZEGO TEAMU! www.pernergroup.com DOŁĄCZ DO NASZEGO TEAMU! Pewna praca w Austrii. Serdecznie witamy w Firmie Perner Group Holding GmbH. GOTOWI NA START! Co oferujemy: aaustriacką umowę na czas nieokreślony aponadprzeciętne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW. SZKOLENIOWYCH i STAŻOWYCH. w ramach projektu pn. Akademia Aktywności Zawodowej

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW. SZKOLENIOWYCH i STAŻOWYCH. w ramach projektu pn. Akademia Aktywności Zawodowej 1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH i STAŻOWYCH w ramach projektu pn. Akademia Aktywności Zawodowej RPLU.09.01.00-06-0078/15 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Joanna Anders, Anita Kącka

Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Joanna Anders, Anita Kącka Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Joanna Anders, Anita Kącka Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej, Dział Współpracy Międzynarodowej WOW NFZ 14 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH i STAŻOWYCH w ramach projektu pn. Akademia kwalifikacji RPDS

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH i STAŻOWYCH w ramach projektu pn. Akademia kwalifikacji RPDS REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH i STAŻOWYCH w ramach projektu pn. Akademia kwalifikacji RPDS.08.02.00-02-0057/16 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/PUP/11 Starosty Powiatu Gryfickiego z dnia 26 stycznia 2011 r. REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne STYPENDIUM SZKOLENIOWE. 2 Warunki wypłaty stypendium szkoleniowego

1 Informacje ogólne STYPENDIUM SZKOLENIOWE. 2 Warunki wypłaty stypendium szkoleniowego REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO I STAŻOWEGO ORAZ STYPENDIUM ZA PRAKTYKI W RAMACH PROJEKTU MŁODZIEŻ W DRODZE DO ZATRUDNIENIA NR POWR.01.02.02-06-0007/15 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI Załącznik 16D REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI podstawa prawna : art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity :

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIAŁEJ PISKIEJ

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIAŁEJ PISKIEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 6/12 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej z dnia 09 maja 2012r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA Pracowników w Urzędzie Gminy Łaskarzew

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA Pracowników w Urzędzie Gminy Łaskarzew Załącznik do Zarządzenia Nr 104/09 Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 18 maja 2009 r. R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA Pracowników w Urzędzie Gminy Łaskarzew I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin wynagradzania zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/PUP/11 Starosty Powiatu Gryfickiego z dnia 26 stycznia 2011 r. REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Data poprzedniej kontroli: 12, 20.11.2002r.

Data poprzedniej kontroli: 12, 20.11.2002r. Data poprzedniej kontroli: 12, 20.11.2002r. 1. W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH W RAMACH PROJEKTU STAŻ + SZKOLENIE = ZATRUDNIENIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH W RAMACH PROJEKTU STAŻ + SZKOLENIE = ZATRUDNIENIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH W RAMACH PROJEKTU STAŻ + SZKOLENIE = ZATRUDNIENIE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY PO USTANIU ZATRUDNIENIA

ZASIŁEK CHOROBOWY PO USTANIU ZATRUDNIENIA ZASIŁEK CHOROBOWY PO USTANIU ZATRUDNIENIA Jowita Mrozik Rozróżniamy dwa rodzaje niezdolności do pracy po ustaniu zatrudnienia, gdy: I. niezdolność do pracy powstała w trakcie zatrudnienia i trwa nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

Specjalista ds. kadr i płac - certyfikowany kurs (e-learning)

Specjalista ds. kadr i płac - certyfikowany kurs (e-learning) Specjalista ds. kadr i płac - certyfikowany Kategoria: HR Kadry i płace Miejscowość: Olsztyn Data rozpoczęcia: 14.07.2014 Data zakończenia: 15.07.2014 Ilość godzin: 16 Czas prowadzenia: Olsztyn Zakończenie

Bardziej szczegółowo

dotyczy: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie.

dotyczy: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie. Zarządzenie wewnętrzne nr 3/IV/2013 Dyrektora Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie z dnia 26 kwietnia2013 r. dotyczy: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Z MYŚLĄ O LUDZIACH W BIZNESIE ODPOWIEDZIALNI. acceptance for disabled ecology. equality diversity tolerance

Z MYŚLĄ O LUDZIACH W BIZNESIE ODPOWIEDZIALNI. acceptance for disabled ecology. equality diversity tolerance Z MYŚLĄ O LUDZIACH ODPOWIEDZIALNI W BIZNESIE equality diversity tolerance acceptance for disabled ecology Kim jesteśmy? Job Impulse Polska jest częścią Grupy Job, firmą Doradztwa Personalnego (Certyfikat:

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 1. W menu Administracja-Parametry systemu na zakładce płace rozpocząć nowy rok podatkowy 2009

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących nauczycielom akademickim od 1 października 2011 r.

Informacja dotycząca świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących nauczycielom akademickim od 1 października 2011 r. Informacja dotycząca świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących nauczycielom akademickim od 1 października 2011 r. 1. Prawo do świadczeń Od 1 października 2011 r. tracą moc przepisy art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA Nr. /2012

UMOWA ZLECENIA Nr. /2012 UMOWA ZLECENIA Nr. /2012 Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu 02 kwietnia 2012 r. w Poznaniu pomiędzy Zespołem Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56 ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Kod szkolenia: 803116 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo