Przewodnik dla Pracowników

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik dla Pracowników"

Transkrypt

1 Przewodnik dla Pracowników

2 Witamy! Otrzymał(a) Pan(i) niniejszy podręcznik, ponieważ zarejestrowała się Pan(i) jako pracownik w naszej firmie (Payroll Select Services B.V., zwanej dalej: Payroll Select). W tym przewodniku dla pracowników zawarto informacje o tym, jak określone sprawy są u nas uregulowane. Niniejszy przewodnik dla pracowników, wraz z Pana(-i) umową o pracę, potwierdzeniem delegowania do pracy tymczasowej i obowiązującym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Tymczasowych Powszechnego Zrzeszenia Agencji Pośrednictwa Pracy Tymczasowej (ABU CAO), stanowią podstawę naszego stosunku pracy. Prócz tego przewodnika dla pracowników otrzymywać będzie Pan(i) od nas przy każdym zleceniu potwierdzenie delegowania do pracy tymczasowej. Potwierdzenie to będziemy Panu(-i) nadsyłać op otrzymaniu przez nas zlecenia od naszego zleceniodawcy. Naszym zleceniodawcą jest organizacja, w której będzie Pan(i) faktycznie wykonywać pracę. Od pierwszego dnia świadczenia pracy, zgodnie z datą rozpoczęcia podaną w potwierdzeniu delegowania do pracy staniemy się Pana(-i) pracodawcą. Zostanie Pan(i) u nas zatrudniony(-a) na podstawie umowy o pracę w Fazie A, B lub C, zawartej zgodnie ze Układem Zbiorowym ABU CAO. Najnowszą wersję tego Układu można znaleźć pod adresem internetowym i W praktyce nie będzie Pan(i) zbyt często kontaktować się z Payroll Select. Kwestie związane z codziennym wykonywaniem pracy będzie Pan(i) omawiać ze swym bezpośrednim przełożonym. Z pytaniami związanymi z umową o pracę, wypłatą wynagrodzenia, chorobą itp. można zwracać się bezpośrednio do Payroll Select, kontaktując się z punktem obsługi kontaktować się z punktem Servicedesk firmy Payroll Select w godzinach od 8.30 do Numer telefonu: +31 (0) Udzielamy telefonicznie poufnych informacji jedynie po podaniu przez klienta nastepujacych danych: imienia i nazwiska, daty urodzenia, holenderskiego numeru identyfikacji podatnika (BSN, dawniej sofi) Więcej informacji kontaktowych podano na ostatniej stronie tego przewodnika dla pracowników. W niniejszym przewodniku dla pracowników omówione zostaną następujące zagadnienia: 1. Sprawy administracyjne 2. Umowa o pracę 3. Wynagrodzenie 4. Dni wolne i urlop wypoczynkowy, 5. Jak postępować w przypadku choroby 6. Emerytura 7. Zakończenie umowy o pracę Jeśli po zapoznaniu się z treścią tego przewodnika pojawią się dalsze pytania, na które Pana(i) bezpośredni przełożony nie będzie znał odpowiedzi, to oczywiście my chętnie udzielimy wyczerpujących informacji. W imieniu Payroll Select życzymy Panu(i) pomyślnego czasu pełnego wyzwań! Poradnikdla pracowników Payroll (2011-1) - 2 -

3 1. Sprawy administracyjne Zanim zacznie Pan(i) pracować za pośrednictwem Payroll Select, uregulowanych zostanie kilka spraw administracyjnych. Są to: umowa o pracę ulga w zakresie podatku od wynagrodzenia i innych obciążeń wynagrodzenia kopia dowodu tożsamości. Umowa o pracę W umowie o pracę ustalane są na piśmie najważniejsze uzgodnienia pomiędzy Panem(-ią) a Payroll Select. Umowa ta została już przez Pana(-ią) wypełniona i podpisana przy rejestracji. Ta podpisana przez nas umowa została następnie Panu(-i) nadesłana. Poza umową o pracę otrzymywać będzie Pan(i) od nas dla każdego zlecenia pisemne potwierdzenie. W tym piśmie potwierdzającym oddelegowanie do pracy tymczasowej zawarte są najważniejsze dane dotyczące Pana(-i) pracy, takie jak stanowisko i wynagrodzenie brutto. Ulga w zakresie podatku od wynagrodzenia i innych obciążeń wynagrodzenia W formularzu rejestracyjnym podał(a) Pan(i), czy Payroll Select przy wypłacie wynagrodzenia powinna uwzględnić ulgę w zakresie podatku od wynagrodzenia i innych obciążeń wynagrodzenia. Jeśli w międzyczasie zechce Pan(i) zmienić swoją decyzję, proszę nas o tym pisemnie poinformować (pocztą, faksem, pocztą ), podając swoje nazwisko, adres, numer BSN (obywatelski nr identyfikacyjny - burger service nummer) i datę urodzenia. Z reguły ulga w zakresie podatku od wynagrodzenia i innych obciążeń wynagrodzenia stosowana jest przez pracownika w odniesieniu do pracy u pracodawcy, u którego przepracowywana jest większość godzin pracy. Kopia ważnego dowodu tożsamości Payroll Select jest ustawowo zobligowana do przechowywania wyraźnych kopii istotnych stron (ważnego) dowodu tożsamości w aktach osobowych pracownika. (Istotne strony to wszystkie strony, na których znajdują się informacje). Kopię tę otrzymaliśmy od Pana(-i) przy rejestracji. Ponieważ chodzi tu o obowiązek prawny, zwracamy Panu(-i) uwagę na fakt, że w przypadku zmian lub utraty ważności dowodu tożsamości Pana(-i) obowiązkiem jest szybkie dostarczenie nam kopii nowego dowodu tożsamości. Nie posiadając kopii ważnego dowodu tożsamości, nie możemy zaksięgować zgłoszonej ilości przepracowanych godzin, a zatem również wypłacić Panu(-i) wynagrodzenia. Kopię dowodu tożsamości przekazujemy również zleceniodawcy, u którego Pan(i) pracuje. Dowodami tożsamości są: paszport, karta turysty, dowód osobisty, dokument pobytowy wydany przez Urząd ds. Cudzoziemców, paszport uchodźcy, paszport z adnotacją (pozwolenie na pobyt). Uwaga: prawo jazdy nie jest ważnym dowodem tożsamości, ponieważ nie jest w nim podane obywatelstwo! Na skutek obowiązywania Ustawy o obowiązku legitymowania się każdy pracownik w Holandii musi być w stanie się wylegitymować. W tym przypadku prawo jazdy traktowane jest jako ważny dokument. Poradnikdla pracowników Payroll (2011-1) - 3 -

4 2. Umowa O ile nie dokonano z Panem(-ią) innych pisemnych uzgodnień, jest Pan(i) zatrudniony(-a) na podstawie umowy o pracę zgodnej z Układem Zbiorowym Pracy ABU CAO. Podstawowe warunki tej umowy reguluje niderlandzkie ustawodawstwo oraz Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Tymczasowych (ABU CAO). Możliwe są trzy rodzaje umów: umowa Fazy A, umowa Fazy B (na czas określony), umowa Fazy C (na czas nieokreślony). Dłuższy staż pracy więcej praw Ustawa o Elastyczności i Pewności Pracy (wet Flexibiliteit en Zekerheid)Tymczasowej i oraz Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Tymczasowych ABU CAO regulują pozycję prawną pracowników czasowych. W skrócie polega to na tym, że pracownik nabywa tym więcej praw, im dłużej pracuje na naszą rzecz. Aby nadać temu właściwy bieg, okres, w którym pracownik może pracować w elastycznym systemie pracy może trwać maksymalnie 78 przepracowanych tygodni: jest to faza A. Po jej zakończeniu pracownik może zostać zatrudniony na podstawie umowy Fazy B na czas określony. O tym, czy umowa o pracę rzeczywiście zostanie przekształcona w umowę Fazy B decyduje nasz zleceniodawca. Bliższe informacje na temat podziału fazowego zawarte są w Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Tymczasowych. Kopię tego Układu Zbiorowego Pracy można pobrać w naszej witrynie internetowej lub w witrynie 3. Wynagrodzenie Wynagrodzenie brutto Przed rozpoczęciem pracy uzgodni Pan(i) ze zleceniodawcą płacę godzinową, jaka będzie Pan(i) otrzymywać. Najprawdopodobniej już się stało. Oczywiście wynagrodzenie to jest co najmniej równe ustawowej płacy minimalnej obowiązującej w Holandii. Uzgodnione wynagrodzenie brutto potwierdzimy Panu(-i) w potwierdzeniu delegowania do pracy, które otrzymasz Pan(-i) od nas, jak tylko zleceniodawca przekaże nam odpowiednie dane. Zasady wynagradzania Payroll Select oferuje pracownikom wynagrodzenie zgodne z Układem Zbiorowym Pracy ABU CAO. W ciągu pierwszych 26 tygodni pracy na rzecz zleceniodawcy odbywa się to na dwa sposoby: wynagradzanie może odbywać się według Układu Zbiorowego Pracy ABU CAO, wynagradzanie może odbywać się zgodne z regulacją (Układem Zbiorowym Układem Pracy / CAO) obowiązującym u zleceniodawcy (wynagradzanie wg zasad pracodawcy użytkownika). Tryb wynagradzania obowiązujący w odniesieniu do Pana(-i) zlecenia podany będzie w potwierdzeniu delegowania do pracy, które Pan(i) od nas otrzyma. Po przepracowaniu za naszym pośrednictwem 26 tygodni na rzecz zleceniodawcy w każdym razie obowiązywać zaczyna zasada wynagradzania obowiązująca dla "stałych" pracowników zleceniodawcy. Od tej chwili wynagrodzenie brutto, dodatki (za godziny nadliczbowe, pracę nieregularną i zmianową), podwyżki inicjacyjne, podwyżki okresowe, zwroty kosztów i ewentualne wynagrodzenie za dni ADV (dni wolnego przyznawane w ramach skracania wymiaru czasu pracy) będą dla Pana(-i) takie same, jak dla stałych pracowników zleceniodawcy. Deklaracje godzin Wysokość tygodniowego wynagrodzenia brutto obliczana jest na podstawie dostarczonego przez pracownika formularza deklaracji godzin. Deklaracje godzin można składać co tydzień. Deklaracje złożone przed wtorkiem, godz , są księgowane jeszcze w tym samym tygodniu.. Poradnikdla pracowników Payroll (2011-1) - 4 -

5 Możliwe są następujące rodzaje godzin: godziny zwykłe, godziny nadliczbowe, godziny, za które przysługuje dodatek (np. praca nocą), godziny w czasie choroby, godziny w czasie urlopu wypoczynkowego. Prosimy o podawanie w deklaracjach także godzin z okresu choroby lub dni wolnego. Deklaracje mogą być nam przekazywane w różny sposób. To, która możliwość ma zastosowanie zostaje uzgodnione w porozumieniu ze zleceniodawcą. Zwrot kosztów dojazdów i inne deklarowane koszty Nieopodatkowane zwroty kosztów w wysokości obliczanej na podstawie kosztów przejazdów publicznymi środkami komunikacji mogą zostać wypłacone jedynie, gdy przedstawione zostały oryginalne deklaracje. Również w przypadku przekazywania nam informacji o przepracowanych godzinach za pośrednictwem Internetu należy przesłać nam pocztą oryginalne dowody przejazdu oraz pozostałe deklaracje. Zwrot kosztów dojazdów z domu do pracy i z powrotem dokonywany jest po uzyskaniu zgody zleceniodawcy. Sposób otrzymywania wynagrodzenia Jeśli deklaracja zostanie przez nas otrzymana nie później niż do godz we wtorek, to jeszcze w tym samym tygodniu nastąpi wypłata wynagrodzenia. Płatności w drodze przelewu prawdopodobnie już w piątek znajdą się na rachunku w piątek, natomiast płatności na rachunki Giro z reguły dopiero po weekendzie. Szybkość zapisania wynagrodzenia na dobro Pana(-i) rachunku zależy od szybkości, z jaką zaksięguje je Pana(-i) bank! Wypłata wynagrodzenia następuje z dołu (po upływie przepracowanego tygodnia), raz na tydzień lub raz na 4 tygodnie. Można w każdej chwili to zmienić. Uwaga! Wypłata wynagrodzenia jest możliwa tylko wtedy, gdy otrzymamy wszystkie wymagane formularze, całkowicie wypełnione i podpisane: umowę rejestracji/umowę o pracę, kopię ważnego dowodu tożsamości, zawiadomienie o zleceniu od zleceniodawcy Więcej informacji na ten temat podano w rozdziale 1. Sprawy administracyjne. Informacja o dochodach rocznych W okolicach lutego każdego roku otrzymywać będzie Pan(i) wykaz swoich zarobków w ubiegłym roku - (jaaropgave). Informacja o uzyskanych dochodach rocznych potrzebna jest m.in. do wypełnienia deklaracji podatkowej, do wniosku o dopłatę do czynszu, o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie, przyznanie stypendium studenckiego lub zasiłku. Informację o dochodach rocznych należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, ponieważ wydawana jest tylko raz. Informacja ta będzie nadsyłana automatycznie pocztą /pocztą na podany nam adres. Ważne jest zatem informowanie nas ewentualnych o zmianach adresu (e/mail), nawet gdy nie będzie już Pan(i) u nas pracować.. Uwaga: W przypadku, gdy wykonywał(a) Pan(i) zarówno prace administracyjne, jak i techniczne, otrzyma Pan(i) dwie informacje o uzyskanych dochodach rocznych. Poradnikdla pracowników Payroll (2011-1) - 5 -

6 Specyfikacja wynagrodzenia Po każdym zaksięgowaniu wynagrodzenia na Pana(-i) osobistej stronie internetowej zamieszczać będziemy odcinek wypłaty. Można go przeglądać i pobrać z naszej strony internetowej (patrz: Twoja osobista strona w witrynie Payroll Select online). W naszej witrynie można znaleźć ponadto przykładowy odcinek pasek wynagrodzenia z objaśnieniami jego poszczególnych składników. Twoja osobista strona w witrynie Payroll Select online Po zarejestrowaniu się u nas otrzyma Pan(-i) pocztą osobisty kod do logowania i hasło umożliwiające dostęp do Pana(-i) osobistej strony, na której można przeglądać następujące informacje: dane osobowe, zgodnie z dokonaną u nas rejestracją, umowę, deklaracje, płatności, odcinki wynagrodzeń. Dostęp do payroll online można uzyskać, klikając na przycisk logowania na stronie internetowej (po prawej stronie u góry ). Uwaga: jeśli korzysta Pan(i) również z naszego internetowego systemu ewidencji godzin, otrzyma Pan(-i) do tego celu inne dane do logowania! 4. Dni wolne i urlop wypoczynkowy Urlop wypoczynkowy Zgodnie z Układem Zbiorowym Pracy ABU CAO każdy pracownik z umową o pracę ma prawo do 24 dni urlopu wypoczynkowego w skali całego roku (przepracowanego na pełnym etacie). Na ten cel rezerwujemy stałą część procentową Pana(-i) wynagrodzenia. Dni urlopu można podejmować po uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym. Biorąc urlop, można zwrócić się o wypłacenie (części) zgromadzonej rezerwy. W czasie płatnego urlopu pracownik jest objęty ubezpieczeniami społecznymi (ZW/Ubezpieczenie chorobowe, WW/-Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, WIA/Ubezpieczenie wg Ustawy o pracy i dochodzie według zdolności do pracy). Pracownik wakacyjny Jeśli zgodnie z Układem Zbiorowym Pracy ABU CAO jest Pan(-i) studentem/uczniem studia lub nauka zarówno przed, jak i po wakacjach) i pracuje Pan(-i) jako pracownik wakacyjny w okresie od 1 czerwca do 1 września, za każdy miesiąc przepracowany w pełnym wymiarze godzin nabywa Pan(/i) rezerwowane uprawnienia do 13 1/3 godz. urlopu.. Jest Pan(-i) zatrudniony(-a) jako pracownik wakacyjny, jeśli zarejestrował(a) się Pan(-i) jako pracownik wakacyjny i podpisał(-a) Pan(-i) umowę dla pracowników wakacyjnych. Krótka nieobecność i urlop okolicznościowy Zgodnie z Układem Zbiorowym Pracy ABU CAO ma Pan(-i) prawo do krótkiej nieobecności oraz do urlopu okolicznościowego (np. w związku ze ślubem). Patrz też artykuł 37 Układu Zbiorowego Pracy ABU CAO. W przypadku krótkiej nieobecności i urlopu okolicznościowego należy złożyć nam odpowiedni wniosek. Jeśli wolne zostanie przyznane (zgodnie Układem Zbiorowym Pracy ABU CAO), za godziny wolnego, za które to przysługuje otrzyma Pan(-i) swoje normalne wynagrodzenie brutto (100% wynagrodzenia). Dni świąteczne Poza urlopem wypoczynkowym ma Pan(i) prawo do płatnych dni świątecznych. Są to zwykle uznane święta. Jeśli firma, w której wykonuje Pan(i) pracę pracuje także w święta, to w zasadzie robi to także Pan(i). Jeśli z powodu święta Pan(-i) nie pracował(-a), a zlecenie jest kontynuowane, otrzyma Pan(-i) wynagrodzenie tak, jakby Pan(-i) w ten dzień normalnie pracował(-a). Poradnikdla pracowników Payroll (2011-1) - 6 -

7 Dla pracowników wakacyjnych obowiązują inne rezerwy na świadczenia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Układzie Zbiorowym Pracy ABU CAO. Wypłata rezerwowanych kwot Można zwrócić się o wypłatę kwot rezerwowanych na wynagrodzenie za okres urlopu.. Po złożeniu w tej wniosku w tej sprawie - można zrobić to na deklaracji godzin - zarezerwowane kwoty zostaną wypłacone łącznie z wynagrodzeniem za kolejny tydzień. Dodatek urlopowy Obok przysługującego Pan(i) wynagrodzenia jest dla Pana(i) rezerwowany dodatek urlopowy w wysokości 8% wynagrodzenia brutto. Dodatek urlopowy jest wypłacany automatycznie w czerwcu, przy czym co roku będziemy Pana(ią) z odpowiednim wyprzedzeniem informować, w którym tygodniu nastąpi jego wypłata. Dodatek urlopowy może na Pana(i) prośbę zostać wypłacony wcześniej niż w czerwcu, jeśli podejmie Pan(i) wcześniej urlop w wymiarze co najmniej pięciu następujących po sobie dni roboczych. Jeśli wcześniej zakończy Pan(i) pracę za pośrednictwem Payroll Select, dodatek urlopowy i rekompensata za dni urlopu zostaną także automatycznie odpowiednio wcześniej wypłacone, zgodnie z postanowieniami Układu Zbiorowego Pracy ABU-CAO. Wgląd w treść Układu ABU-CAO można uzyskać za pośrednictwem naszej witryny internetowej: Uwaga! Znaczną część dodatku urlopowego zabiera urząd podatkowy. Wysokość dodatku urlopowego netto może zatem przy wypłacie rozczarować. Przyczyną tego jest dodawanie przez urząd podatkowy dodatku urlopowego bezpośrednio do dochodu rocznego pracownika. Oznacza to, że dodatek urlopowy zostaje opodatkowany najwyższą stawką podatku bez uwzględniania ulg podatkowych. Dodatek urlopowy może więc zostać obciążony podatkiem według stawki 52%. Osoby, które w zeznaniu podatkowym wykażą wydatki podlegające odliczeniu od dochodu, mogą w późniejszym stadium uzyskać jeszcze zwrot części dodatku urlopowego, ponieważ w praktyce nałożony został zbyt wysoki podatek. Bezpośrednie wypłacanie dodatku urlopowego i wynagrodzenia za dni urlopu wypoczynkowego Specjalnie dla studentów oferujemy możliwość bezpośredniej wypłaty kwot rezerwowanych na dodatek urlopowy i dni urlopu wakacyjnego, bez gromadzenia ich jako rezerw. 5. Regulamin(y) dotyczące absencji chorobowej W przypadku zgłoszenia przez Pana(-ią) choroby obowiązuje regulamin dotyczący absencji chorobowej. Który z tych regulaminów będzie mieć zastosowanie, zależy od Pana(-i) umowy z Payroll Select. Poniżej może Pan(i) przeczytać, który regulamin obowiązuje w stosunku do Pana(-i). Jest Pan(i) zatrudniony(-a) na podstawie umowy o pracę tymczasową fazy A: Jeśli tak jest, obowiązuje w stosunku do Pana(-i) 6 poniższych punktów. 1. Zgłaszanie choroby Chorobę należy zgłaszać telefonicznie (osobiście) przed godziną 10:00, powiadamiając zleceniodawcę oraz ProfCare, urząd pracy agencji Payroll Select, tel.: +31 (0) Zgłaszając chorobę, należy podać następujące informacje: swoją datę urodzenia; rodzaj i przyczynę zgłaszanej absencji; przypuszczalny czas trwania absencji; numer telefonu, ewentualnie adres, pod którym jest Pan(i) osiągalny(-a) w czasie absencji chorobowej. Poradnikdla pracowników Payroll (2011-1) - 7 -

8 2. Kontrola i prowadzenie pracownika w czasie absencji chorobowej ProfCare odpowiada za przeprowadzanie kontroli i prowadzenie Pana(-i) w czasie absencji chorobowej. ProfCare na bieżąco informuje nas o aktualnej sytuacji dotyczącej zgłoszonej przez Pana(-ią) choroby i o możliwej prognozie Pana(-i) absencji chorobowej. 3. Wypłacanie wynagrodzenia Zgłaszając chorobę, należy brać pod uwagę fakt, że pierwsze 2 dni absencji chorobowej stanowią tzw. dni oczekiwania, za które nie otrzyma Pan(i) wynagrodzenia. Z tych dwóch dni oczekiwania za jeden dzień oczekiwania otrzyma Pan(i) rekompensatę finansową za każdą godzinę pracy, która zostanie wliczona do Pana(-i) wynagrodzenia brutto. W przypadku zgłoszenia choroby jest Pan(i) tak samo jak stali pracownicy ubezpieczony(-a) od ryzyka związanego z chorobą. W czasie choroby otrzymuje Pan(i) świadczenie zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniu chorobowym. 4. Zgłaszanie powrotu do zdrowia Gdy tylko powróci Pan(i) do zdrowia, należy (przed ponownym podjęciem pracy) zgłosić powrót do zdrowia w ProfCare (+31 (0) ). 5. Czy musi Pan(i) pozostawać w domu podczas choroby? Jeśli choroba potrwa dłużej niż kilka dni, może przybyć do Pana(-i) kontroler z ProfCare. Musi Pan(i) pozostawiać w domu do pierwszej kontroli z ProfCare. Następnie ProfCare może poczynić z Panem(- ią) dodatkowe uzgodnienia. 6. Choroba w czasie urlopu Jeśli zachoruje Pan(i) w czasie urlopu, proszę poinformować o tym jak najszybciej ProfCare i firmę, w której Pan(i) pracuje. Proszę pamiętać przy tym o podaniu adresu urlopowego jako adres pobytu podczas choroby. W przypadku zachorowania zagranicą należy zasięgnąć porady lekarza i poprosić go o zaświadczenie lekarskie z podaniem rodzaju i czasu trwania choroby, które będzie Pan mógł/pani mogła przedłożyć. Zachowa Pan(i) prawo do dni urlopu utraconych z powodu choroby, jeśli będzie Pan(i) przestrzegać tych zasad. Pytania? Jeśli ma Pan(i) jeszcze pytania dotyczące świadczenia z tytułu Ustawy o ubezpieczeniu chorobowym, terminu płatności i wysokości tego świadczenia, prowadzenia pracownika w okresie absencji chorobowej lub zgłaszania powrotu do zdrowia w ProfCare, może Pan(i) skontaktować się z ProfCare telefonicznie, dzwoniąc w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numer: (+31 (0) ). Ponadto dodatkowe informacje dotyczące choroby i absencji podane są w artykule 33 ABU CAO (Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Tymczasowych Powszechnego Zrzeszenia Agencji Pośrednictwa Pracy Tymczasowej). Jest Pan(i) zatrudniony(-a) na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony: Jeśli zawarł(a) Pan(i) z nami umowę na czas określony lub nieokreślony, wówczas obowiązuje w stosunku do Pana(-i) inny regulamin dotyczący absencji chorobowej. Regulamin ten można pobrać w witrynie internetowej W przedmiocie procedur postępowania odsyłamy Pana(-ią) do wytycznych zawartych w tym regulaminie. Ważne jest, by w każdym przypadku okresu choroby pobierać aktualną wersję regulaminu dotyczącego absencji chorobowej. Jeśli nie jest Pan(i) w stanie pobrać tego dokumentu, proszę zwrócić się o jego wydanie do Payroll Select. (Tel.: +31 (0) ) Poradnikdla pracowników Payroll (2011-1) - 8 -

9 6. Wtórne warunki zatrudnienia Emerytura Układ Zbiorowy Pracy ABU CAO obejmuje dwa plany emerytalne: Plan podstawowy i Plan plus. Plan podstawowy (Faza A) Jeżeli pracownik ma 21 lat lub więcej i pracuje w ramach fazy A w okresie od 27 do 78 tygodnia włącznie, pracownik nabywa prawa emerytalne zgodnie z planem podstawowym. Plan podstawowy jest planem oszczędnościowym. Oznacza to, że partycypujący oszczędzają 2,6 % swojego wynagrodzenia brutto na cele emerytalne. Payroll Select opłaca dla Pana(-i) pełną składkę. Nie dokonuje się żadnych potrąceń na ten cel z wynagrodzenia. Plan plus (Faza B) Jeżeli pracownik wykonuje pracę w ramach Fazy B, wówczas uprawnienia emerytalne nabywane są na podstawie planu emerytalnego plus. Plan ten przewiduje nabywanie praw emerytalnych w dostępnym planie składkowym opartym na składce w wysokości 12,3%. Dwie trzecie składki opłaca Payroll Select, jedną trzecią pracownik. Uregulowana jest również renta dla członków rodziny pracownika w przypadku jego śmierci. Z tego funduszu opłacana jest także składka w przypadku niezdolności do pracy pracownika. Może zdarzyć się sytuacja, w której pracownicy od razu będą objęci planem emerytalnym plus. Następuje to, gdy pracownik posiada kontrakt na czas określony lub nieokreślony. Emerytura gromadzona jest w StiPP [Stichting pensioenfonds voor personeelsdiensten - Fundacji ds. funduszy emerytalnych i kadr]. Więcej informacji o StiPP dostępnych jest na stronie: Wypłata emerytury Wypłacanie emerytury rozpoczyna się standardowo pierwszego dnia miesiąca, w którym pracownik ukończy 65 rok życia. Wysokość świadczenia zależy od wysokości zgromadzonego kapitału emerytalnego. Wiele zniżek na ubezpieczenia i usługi finansowe CENTRAAL BEHEER Dzięki umowie Payroll Select z Centraal Beheer, można korzystać z atrakcyjnych zniżek na różnego rodzaju ubezpieczenia i usługi finansowe. I tak np. można uzyskać nawet do 30% zniżki na ubezpieczenie pojazdu i o 0,2% niższe odsetki na różne formy hipotek*. Jedyne, czego Pan(i) od nas potrzebuje, to numer zbiorowy Centraal Beheer. Oto on: Następnie należy zalogować się na stronie internetowej Centraal Beheer, korzystając z linku: * Podane ceny i wysokości zniżek są orientacyjne. Rzeczywiste ceny i zniżki ustala Centraal beheer na podstawie wybranego definitywnego pakiet! 7. Koniec umowy o pracę tymczasową Umowa o pracę fazy A tymczasową wygasa automatycznie z mocy prawa w chwili zakończenia fazy A (78 przepracowanych tygodni), w przypadku choroby, lub jeśli pracodawca użytkownik zakończy zlecenie. Jeśli pracownik sam chce zakończyć pracę, powinien zgłosić nam to z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego. Jeśli wykonywane prace skończyły się, może się zdarzyć, że nie od razu znajdzie się kolejne zajęcie. W takim przypadku Payroll Select radzi, by upewnić się, czy możliwe będzie otrzymywanie zasiłku dla bezrobotnych (WW) i jeśli tak, by od razu zarejestrować się w Centrum ds. Pracy i Dochodów *Centrum voor Werk en Inkomen - CWI) oraz złożyć podanie o zasiłek WW w UWV. Poradnikdla pracowników Payroll (2011-1) - 9 -

10 W przypadku zakończenia pracy należy pamiętać o: 1. poinformowaniu Payroll Select i zleceniodawcy, 2. ewentualnym zarejestrowaniu się w CWI, 3. ewentualnym złożeniu w UWV wniosku o przyznanie zasiłku. Zakończenie umowy o pracę Fazy B lub C może nastąpić na różne sposoby. Uzgodnienia poczynione w tej sprawie z pracownikiem ustalane są w umowie o pracę i/lub w potwierdzeniu delegowania do pracy tymczasowej. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z punktem Servicedesk Payroll Select w godzinach pracy biurowej: Telefon : +31(0) Faks : +31(0) Mail : Internet : Godziny pracy : Od poniedz. do piątku godz do W przypadku pytań, prosimy o kontakt z punktem Servicedesk Payroll Select w godzinach pracy biurowej: Telefon : Faks : Mail : Internet : Godziny pracy : pn/wt/śr/cz/pt: : Numer telefonu i adres ProfCare: Telefon : +31 (0) Informacje zawarte w tym poradniku mogą z biegiem czasu ulegać zmianom, np. ze względu na zmiany przepisów lub modyfikację procedur. Choć podczas opracowywania tego przewodnika zadbano o jak największą skrupulatność, Payroll Select nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w nim zawarte. Z poradnika tego nie można również wywodzić żadnych praw, o ile mogłyby to prowadzić do niezgodności z prawem, umową o pracę lub Zbiorowym Układem Pracy de ABU CAO. Poradnikdla pracowników Payroll (2011-1)

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE AMBASADA RP W HADZE PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDZAJĄCYCH DO PRACY NA TERYTORIUM NIDERLANDÓW Haga, czerwiec 2011 r. Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze Strona 1 Zniesienie obowiązku

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2012-2017

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2012-2017 Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2012-2017 Wydanie z listopada 2012 r. Spis treści Strona 1 Status prawny 1.1 Faza A 1.1.1 Umowa o pracę tymczasową z klauzulą

Bardziej szczegółowo

CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1 czerwca 2014 r. 31 maja 2019 r. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1 czerwca 2014 r. 31 maja 2019 r. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1 czerwca 2014 r. 31 maja 2019 r. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1

Bardziej szczegółowo

CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1 czerwca 2014 r. 31 maja 2019 r. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1 czerwca 2014 r. 31 maja 2019 r. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1 czerwca 2014 r. 31 maja 2019 r. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1

Bardziej szczegółowo

Zbiorowy Układ Pracy NBBU - CAO dla pracowników czasowych 30 marca 2009 do 31 grudnia 2013

Zbiorowy Układ Pracy NBBU - CAO dla pracowników czasowych 30 marca 2009 do 31 grudnia 2013 Zbiorowy Układ Pracy NBBU - CAO dla pracowników czasowych 30 marca 2009 do 31 grudnia 2013 wydanie 2: (zmienione) SPIS TREŚCI Strona Informacje ogólne 1. Zasięg obowiązywania 2. Definicje 3. Termin obowiązywania,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PRACOWNIKA PRZEZNACZONY DLA STRON ZAWIERAJĄCYCH UMOWĘ

PRZEWODNIK PRACOWNIKA PRZEZNACZONY DLA STRON ZAWIERAJĄCYCH UMOWĘ PRZEWODNIK PRACOWNIKA PRZEZNACZONY DLA STRON ZAWIERAJĄCYCH UMOWĘ Spis treści 1. Wprowadzenie 1.1 Podstawa prawna 1.2 Ważność 2. Stosunek pracy 2.1. Umowa o pracę 2.2. Identyfikacja i dane osobowe 2.3.

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja listopada 2012 r.

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja listopada 2012 r. Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja listopada 2012 r. Związki zawodowe i Układ Zbiorowy Pracy (CAO) Ustalenia zawarte w niniejszym CAO podlegają negocjacjom, które

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2009-2014 wersja z sierpnia 2012 r.

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2009-2014 wersja z sierpnia 2012 r. Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2009-2014 wersja z sierpnia 2012 r. Związki zawodowe i Układ Zbiorowy Pracy (CAO) Ustalenia zawarte w niniejszym CAO podlegają negocjacjom, które

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Europa zmierza do swobodnego przepływu kapitału,

Bardziej szczegółowo

Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych. Twoja przyszłość z emeryturą StiPP. Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych

Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych. Twoja przyszłość z emeryturą StiPP. Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych Twoja przyszłość z emeryturą StiPP Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych 1 Stopka redakcyjna Redakcja: Syntrus Achmea Tekst: Syntrus

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w niderlandzkim sektorze budowlanym

Praca tymczasowa w niderlandzkim sektorze budowlanym Praca tymczasowa w niderlandzkim sektorze budowlanym Najważniejsze ustalenia na lata 2008-2009 Publikacja stron Zbiorowego Układu Pracy dla Budownictwa (CAO voor de Bouwnijverheid), Zbiorowego Układu Pracy

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Holandii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Holandii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony alarmowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pracowników z Polski

Informacja dla pracowników z Polski Informacja dla pracowników z Polski Informacja dla pracowników z Polski Gdy duńskie przedsiębiorstwo zatrudnia polskiego pracownika, pewne sprawy mogą obu stronom wydawać się nowe i inne. Ta informacja

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA W HOLANDII

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA W HOLANDII 34 ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA W HOLANDII Balthazar Houtappel Boonk Van Leeuwen Advocaten 1 ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA W HOLANDII Balthazar Houtappel Boonk Van Leeuwen Advocaten SPIS TREŚCI Układ zbiorowy pracy

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Danii Komisja Europejska Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENT NA RYNKU PRACY - FAQ

ABSOLWENT NA RYNKU PRACY - FAQ ABSOLWENT NA RYNKU PRACY - FAQ 1. Jestem zatrudniony na podstawie umowy o dzieło / umowy zlecenia. Czy obowiązują mnie i zamawiającego dzieło / zleceniodawcę przepisy Kodeksu pracy? Nie, umowa o pracę,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla pracowników outsourcingowych

Podręcznik dla pracowników outsourcingowych Podręcznik dla pracowników outsourcingowych Wersja: czerwiec 2015 r. SPIS TREŚCI: 1. WORKSHOP JAKO strona 4 PRACODAWCA 1.1 Nasze wartości 1.2 Nasze zasady etyczne 1.3 Ochrona danych osobowych 1.4 Polityka

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy RUMUNIA SPIS TREŚCI 2. Praca w Rumunii... 1 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Rumunii... 2 2.1.1 Pobyt na terytorium Rumunii... 2 2.1.2. Meldunek... 3 2.1.3. Zasady dostępu obywateli Polski

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy WIELKA BRYTANIA SPIS TREŚCI 2. Praca w Wielkiej Brytanii... 1 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Wielkiej Brytanii... 1 2.1.1. Zasady dostępu obywateli Polski do brytyjskiego rynku pracy...

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss.

WSTĘP. Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss. Wiosna 2013 r. WSTĘP Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss. Jest to jedna z pięciu broszur dotyczących prawa pracy. Pozostałe broszury to: 1. Urlopy

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy ŁOTWA SPIS TREŚCI 2. Praca na Łotwie... 1 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski na Łotwie... 1 2.1.1. Zasady dostępu obywateli Polski do łotewskiego rynku pracy... 1 2.1.2. Prowadzenie własnej

Bardziej szczegółowo

ESL Exchange - Wynagrodzenia

ESL Exchange - Wynagrodzenia ESL Exchange - Wynagrodzenia h ESL Exchange to rozwiązanie obejmujące wypróbowane i przetestowane świadczenie pozapłacowe, w którym wymienia się część wynagrodzenia brutto na poniesione wydatki wolne od

Bardziej szczegółowo

Co należy wiedzieć o świadczeniach emerytalnych lub świadczeniach dla spadkobierców

Co należy wiedzieć o świadczeniach emerytalnych lub świadczeniach dla spadkobierców Co należy wiedzieć o świadczeniach emerytalnych lub świadczeniach dla spadkobierców 2012 Kontakt z Urzędem Ubezpieczenia Społecznego Zapraszamy na naszą stronę internetową Nasza strona internetowa www.socialsecurity.gov

Bardziej szczegółowo

2. Praca w Holandii... 2. 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Holandii... 2. 2.2. Sposoby poszukiwania pracy w Holandii...

2. Praca w Holandii... 2. 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Holandii... 2. 2.2. Sposoby poszukiwania pracy w Holandii... SPIS TREŚCI HOLANDIA 2. Praca w Holandii... 2 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Holandii... 2 2.1.1. Zasady dostępu obywateli Polski do holenderskiego rynku pracy... 2 2.1.2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Poradnik praktyczny FINLANDIA

Poradnik praktyczny FINLANDIA Poradnik praktyczny FINLANDIA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Finlandii 1.1. Informacje geograficzne 1.2. Cechy charakterystyczne Finlandii 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy 1.4.

Bardziej szczegółowo

Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące?

Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Od 1 kwietnia 2012 r. przestaje obowiązywać dekret ministra o uznawaniu postanowień CAO dla Pracowników

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

Praca i pobyt w Holandii

Praca i pobyt w Holandii Praca i pobyt w Holandii Wstęp 1 Pobyt w Holandii 2 Praca 4 Ubezpieczenia społeczne 7 Mieszkanie 10 Koszty leczenia 12 Dzieci 14 Język niderlandzki 16 Podstawowe informacje w pigułce 17 Do kogo się zwrócić?

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia. Postbus 90801 2509 LV Den Haag Holandia. Nr zamówienia: 168. Publikacja bezpłatna

Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia. Postbus 90801 2509 LV Den Haag Holandia. Nr zamówienia: 168. Publikacja bezpłatna Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia Postbus 90801 2509 LV Den Haag Holandia Nr zamówienia: 168 Publikacja bezpłatna Informacje dla polskich pracowników Zastanawiasz się nad wyjazdem do pracy

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy dla Ogrodnictwa Szklarniowego

Układ Zbiorowy Pracy dla Ogrodnictwa Szklarniowego Obowi zuj cy od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. wł cznie Układ Zbiorowy Pracy dla Ogrodnictwa Szklarniowego De CAO voor de glastuinbouw is afgesloten tussen: Ondernemersorganisatie Glastuinbouw

Bardziej szczegółowo