Co oznacza dla agencji pracy tymczasowej okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co oznacza dla agencji pracy tymczasowej okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące?"

Transkrypt

1 Co oznacza dla agencji pracy tymczasowej okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Od 1 kwietnia 2012 r. przestaje obowiązywać dekret ministra o uznawaniu postanowień CAO dla Pracowników Tymczasowych za ogólnie wiążące. Może nieść to za sobą poważne skutki dla agencji pracy tymczasowej, które nie są zrzeszone w organizacjach branżowych ABU (Związek Agencji Pracy Tymczasowej) lub NBBU (Holenderski Związek Biur Pośrednictwa Pracy i Agencji Pracy Tymczasowej). Celem niniejszej broszury jest objaśnienie w kilku punktach, co to oznacza dla agencji pracy tymczasowej oraz na co należy zwrócić uwagę. AVV?! Co to takiego? Strony układu zbiorowego z branży pracy tymczasowej złożyły w 2011 r. po raz kolejny wniosek do Ministra Spraw Społecznych i Zatrudnienia o uznanie postanowień CAO wynikających z CAO ABU za ogólnie wiążące. Minister rozpatrzył ten wniosek pozytywnie. W ten sposób uznano postanowienia CAO ABU za mające zastosowanie w odniesieniu do wszystkich agencji pracy tymczasowej, zatem również agencji pracy tymczasowej niebędących członkami ABU, w okresie od 14 lipca 2011 r. do 1 kwietnia 2012 r. To pod warunkiem, że biura te podlegają zakresowi obowiązywania tego CAO. Niektóre agencje pracy tymczasowej nie podlegają jednak decyzji o uznawaniu postanowień CAO za ogólnie wiążące w oparciu o tzw. dyspensę. Strony układu zbiorowego w miarę możliwości same regulują takie wyjątki dotyczące przedsiębiorstw bądź podsektorów, jednak również minister może w skorzystać ze swoich uprawnień do udzielenia dyspensy, które przysługują mu zgodnie z art. 2 Ustawy o uznawaniu postanowień CAO za ogólnie wiążące (AVV). Z uprawnień tych minister korzysta w przypadku bezpośredniego związania własnym prawomocnym zakładowym bądź sektoralnym CAO. Agencje pracy tymczasowej, które nie obejmuje dekret o uznawaniu postanowień CAO za ogólnie wiążące to: agencje pracy tymczasowej będące członkami organizacji branżowej NBBU. Na mocy art. 2 o uznawaniu postanowień CAO dla Pracowników Tymczasowych za ogólnie wiążące NBBU nie podlega zakresowi obowiązywania tego CAO; agencje pracy tymczasowej, które podlegają postanowieniom CAO dla innej branży, pod warunkiem ze spełniają wszystkie wymogi wymienione w art. 2 ust. 4 CAO ABU; agencje pracy tymczasowej, które złożyły wniosek o udzielenie dyspensy i otrzymały ją 1. Jakie są skutki zakończenia obowiązywania dekretu ministerialnego o uznawaniu postanowień CAO za ogólnie wiążące? Dekret o uznawaniu postanowień CAO dla Pracowników Tymczasowych za ogólnie wiążące przestał obowiązywać z dniem 1 kwietnia 2012 r. Oznacza to, że o ile Minister Spraw Społecznych i Zatrudnienia nie wyda ponownie dekretu o uznawaniu postanowień CAO za ogólnie wiążące, 1 Informacje na temat udzielonych dyspens można uzyskać w Komisji ds. dyspens stron zawierających CAO, pod adresem: Postbus 144, 1170 AC Badhoevedorp. 1

2 rozpoczyna się tzw. okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące. W tym okresie CAO dla Pracowników Tymczasowych nie ma już automatycznie zastosowania w odniesieniu do każdej agencji pracy tymczasowej. Co teraz? Uznane za ogólnie wiążące CAO w zasadzie nie ma następczych skutków działania 2. Oznacza to, że agencje pracy tymczasowej, które były związane jedynie postanowieniami CAO uznawanymi za ogólnie wiążące (czyli agencje pracy tymczasowej niebędące członkami ABU lub NBBU 3 ) od 1 kwietnia 2012 r. powracają do obowiązujących między nimi a pracownikiem warunków zatrudnienia, tak długo jak ustalenia te są dozwolone na mocy praw i ustaleń zgodnych z Kodeksem Cywilnym. Postanowienia, które ograniczają prawa pracownika bardziej niż przepisy prawne (ww. odstępstwa oparte na przepisach imperatywnych ¾, czyli takich przepisach prawnych, od których odstępstwo jest możliwe jedynie w ramach uzgodnień układu zbiorowego pracy) nie maja dłużej zastosowania. Jakie skutki i dla kogo? Członkowie NBBU Zakończenie okresu uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji dla agencji pracy tymczasowej będących członkiem NBBU. Nadal zastosowanie ma CAO NBBU. Ponadto CAO NBBU obowiązuje do 31 grudnia 2013 r. Począwszy od tego dnia CAO to przestaje obowiązywać. Członkowie ABU W przypadku agencji pracy tymczasowej będących członkiem ABU od 1 kwietnia 2012 r. nic się nie zmieni. Wynika to z faktu, że taką agencję nadal obowiązuje to CAO w związku z członkostwem ABU. W odniesieniu do okresu obowiązywania CAO ABU: CAO ABU dzieli się na dwie części: część regulującą sytuację prawną, edukację i emerytury, która to obowiązuje przez okres 5 lat (do 29 marca 2014 r.); część regulującą wynagrodzenie, która obowiązuje przez okres 2 lat (do 1 kwietnia 2012 r.); W międzyczasie strony zawierające układ zbiorowy pracy przedłużyły obowiązywanie tej części CAO do 5 sierpnia 2012 r. Niezrzeszona agencja pracy tymczasowej Zakończenie okresu uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące z dniem 1 kwietnia 2012 r. może nieść ze sobą skutki dla agencji pracy tymczasowej nie będącej członkiem ani ABU, ani NBBU. Niezrzeszona agencja pracy tymczasowej od 1 kwietnia 2012 r. nie ma już bowiem obowiązku przestrzegania postanowień CAO dla Pracowników Tymczasowych. Aby wyjaśnić konsekwencje, jakie w praktyce to za sobą niesie dla tej konkretnej grupy agencji pracy tymczasowej, podajemy poniżej kilka przykładowych sytuacji: 2 Wyjąwszy kilka specjalnych wyjątków, takich jak zasiłek chorobowy, w przypadku gdy choroba rozpoczęła się przed zakończeniem okresu uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące. 3 Oprócz ABU i NBBU agencje pracy tymczasowej mogą należeć do wielu innych stowarzyszeń. Ten zapis dotyczy tylko ABU i NBBU. Jeśli agencja pracy tymczasowej nie jest członkiem ani ABU, ani NBBU, w odniesieniu do niniejszego zapisu mowa jest o niezrzeszonej agencji pracy tymczasowej. 2

3 Umowy o pracę zawarte przed 1 kwietnia 2012 r.: Sytuacja 1: Odniesienie do CAO ABU Agencja pracy tymczasowej zawarła umowę o pracę z pracownikiem tymczasowym przed 1 kwietnia 2012 r. W umowie tej orzeka się treść CAO ABU za mającą zastosowanie. Skutek: Swoboda umów pomiędzy stronami powraca, ale musza się one stosować dalej do tego, co postanowiły wcześniej. W przypadku, gdy orzeczono treść CAO ABU za mającą zastosowanie zakończenie okresu uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące nie ma żadnego wpływu na warunki zatrudnienia ustalone z pracownikiem tymczasowym. CAO ABU nadal ma zastosowanie przez cały okres trwania umowy o pracę. To CAO stanowi bowiem część indywidualnej umowy o pracę. Sytuacja 2a): Brak odniesienia do CAO ABU Agencja pracy tymczasowej zawarła umowę o pracę z pracownikiem tymczasowym przed 1 kwietnia 2012 r. Umowa ta nie zawiera odniesień do treści CAO ABU. Sytuacja 2b): Odniesienie do dekretu o uznawaniu postanowień CAO za ogólnie wiążące Agencja pracy tymczasowej zawarła umowę o pracę z pracownikiem tymczasowym przed 1 kwietnia 2012 r. W umowie tej wyraźnie określono, że CAO ABU ma zastosowanie wyłącznie tak długo, jak CAO to uznane jest za ogólnie wiążące. Skutek w obu sytuacjach: Zakończenie okresu uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące oznacza, że 1 kwietnia 2012 r. w odniesieniu do pracownika tymczasowego nie ma już zastosowania żadne CAO dla Pracowników Tymczasowych! Obowiązują jednak dalej warunki zatrudnienia tak jak bezwarunkowo określono (bądź przejęto z CAO) w samej umowie o pracę i obowiązują tak długo, jak trwa ta umowa. Umowy o pracę zawarte po 1 kwietnia 2012 r. Sytuacja 3a): Agencja pracy tymczasowej zawiera z pracownikiem tymczasowym umowę o pracę 1 kwietnia 2012 r. lub później i przed wprowadzeniem nowego okresu uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące. Sytuacja 3b): Umowa o pracę z pracownikiem tymczasowym wygasa 1 kwietnia 2012 r. lub później. Następnie agencja pracy tymczasowej proponuje pracownikowi tymczasowemu nową umowę o pracę. Skutek w obu sytuacjach: Zakończenie okresu uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące oznacza, że w odniesieniu do pracownika tymczasowego zastosowania nie ma żadne CAO dla Pracowników Tymczasowych! Agencja pracy tymczasowej powinna wówczas przestrzegać ogólnych praw i ustaleń wynikających z Kodeksu Cywilnego. 3

4 Klauzula włączenia W sytuacjach odpowiadających sytuacji 2 bądź 3 niezrzeszona agencja pracy tymczasowej ma możliwość po 1 kwietnia 2012 inkorporowania CAO ABU w umowach o pracę z pracownikami tymczasowymi. Ta ww. klauzula włączenia określa/wskazuje, że w odniesieniu do stosunku prawnego między pracodawcą i pracownikiem zastosowanie ma wskazane i wymienione z nazwy CAO. Istotne orzeczenie sądowe dotyczące tej problematyki jest jednak w różnoraki sposób tłumaczone, tak że nie jest całkowicie pewne, że CAO w każdym przypadku ma zastosowanie (po zakończeniu okresu uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące) tam, gdzie dotyczy to odstępstw opartych na przepisach imperatywnych ¾. To jest głównie istotne w zakresie norm stosunków płacowych oraz stosowania systemu fazowego. Jeśli agencja pracy tymczasowej zdecyduje się aby jednak nie stosować klauzuli włączenia i tym samym wykluczyć zastosowanie CAO ABU, wówczas to od 1 kwietnia 2012 r. w odniesieniu do umów o pracę, o jakich mowa w przedstawionych sytuacjach 2 bądź 3 zastosowanie mają od razu postanowienia Kodeksu Cywilnego. Na co musi zwrócić uwagę agencja pracy tymczasowej? Jeśli agencja pracy tymczasowej od 1 kwietnia 2012 r. ma do czynienia z sytuacjami podobnymi do sytuacji 2 i 3, wówczas agencja pracy tymczasowej musi zwrócić szczególną uwagę na kilka kwestii. Dotyczy to: wynagrodzenia, systemu fazowego, okresu wypowiedzenia, czasu trwania klauzuli o tymczasowym charakterze zatrudnienia (na czas wykonania określonej pracy). Więcej informacji na temat poszczególnych kwestii znajduje się poniżej, w tym także porównanie sytuacji sprzed 1 kwietnia 2012 r. oraz sytuacji po 1 kwietnia 2012 r., przy czym założono, że nie skorzystano z klauzuli włączenia. WYNAGRODZENIE Dawna sytuacja (okres uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące) W sytuacji sprzed 1 kwietnia 2012 r. agencja pracy tymczasowej miała obowiązek wypłacania pracownikowi tymczasowemu wynagrodzenia i świadczeń zgodnie z postanowieniami CAO ABU. Dopiero po przepracowaniu 26 tygodni dla tego samego zleceniodawcy (dalej: pracodawcyużytkownika) zaczynało obowiązywać wynagrodzenie dla stałych pracowników pracodawcyużytkownika (prawo do takiego samego wynagrodzenia i świadczeń, jakie mają pracownicy zatrudnieni na stałe u pracodawcy użytkownika oraz zajmujący (prawie) takie samo stanowisko jak pracownik tymczasowy w zakresie 6 elementów wynagrodzenia). Zatem agencja pracy tymczasowej mogła wypłacać pracownikowi tymczasowemu wynagrodzenie za pierwsze 26 przepracowanych tygodni zgodnie z CAO ABU. Zgodnie z CAO ABU agencje pracy tymczasowej mogą również zdecydować się na zastosowanie wynagrodzenia dla stałych pracowników pracodawcy użytkownika już od 1. dnia. 4

5 Nowa sytuacja (okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące) Od 1 kwietnia 2012 r. agencja pracy tymczasowej ma obowiązek wypłacania pracownikowi tymczasowemu takiego samego wynagrodzenia i świadczeń, jakie obowiązują w przypadku pracowników zatrudnianych u pracodawcy użytkownika (zleceniodawcy) na stałe, na takim samym lub podobnym stanowisku. Jak to możliwe? W Holandii obowiązuje wynagrodzenie minimalne. Jest to najniższa kwota, jaką pracodawca ma ustawowy obowiązek wypłacać pracownikowi jako wynagrodzenie. Agencje pracy tymczasowej obowiązuje jednak dodatkowe postanowienie wynikające z Ustawy WAADI (ustawy o alokacji pracowników przez pośredników pracy). Treść artykułu 8 tejże ustawy sprowadza się do tego, że jeśli pracodawca oddelegowuje pracowników tymczasowych (a wiec w sposób, w jaki działa agencja pracy tymczasowej), wówczas ma on obowiązek wypłaty tym pracownikom wynagrodzenia i świadczeń zgodnie z wynagrodzeniem i świadczeniami, jakie przysługują pracownikom zatrudnionym na takich samych lub podobnych stanowiskach w przedsiębiorstwie, do którego ww. pracownicy są oddelegowywani. Jeśli w odniesieniu do danego pracodawcy użytkownika (zleceniodawcy) zastosowanie ma konkretne CAO (dla danego sektora), wówczas wypłata wynagrodzeń i świadczeń dla pracownika tymczasowego powinna odbywać się zgodnie z tym CAO. CAO pracodawcyużytkownika może ponadto zawierać oddzielne stawki wynagrodzeniowe dla pracowników tymczasowych, bądź uznać cześć(i) CAO za obowiązujące w stosunku do pracowników tymczasowych. Tak długo, jak ABU CAO nie jest uznane za ogólnie wiążące, macie Państwo obowiązek stosowania tych komponentów wynagrodzenia. Uwaga! Czy wypłacają Państwo swojemu pracownikowi prawidłowe wynagrodzenie? SYSTEM FAZOWY Dawna sytuacja (okres uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące) W okresie uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące agencję pracy tymczasowej obowiązywał tzw. system fazowy, tj. pierwszych 78 przepracowanych tygodni zaliczało się do fazy A, w której możliwe było zawieranie nieograniczonej liczby umów. Potem następowało przejście do fazy B, gdzie można było zawrzeć maksymalnie 8 umów na czas określony, łącznie na okres nieprzekraczający 2 lat. Na końcu następowała faza C: umowa na czas nieokreślony. Dalsze naliczanie tygodni i związane z tym przejście z jednej fazy do drugiej uzależnione było od wielu czynników. Istotne było na przykład, czy pomiędzy dwoma przepracowanymi okresami miejsce miała przerwa. Każda faza ma swoje własne zasady naliczania. Po więcej informacji odsyłamy Państwa do artykułu 13 CAO ABU (Fazy pracy tymczasowej). Nowa sytuacja (okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące) Od momentu zakończenia okresu uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące obowiązują ustawowe przepisy systemu okresowego i łańcuchowego (art. 7:668a KC). Oznacza to, że pracownik tymczasowy wpierw przez 26 tygodni udostępniony może zostać jednemu bądź więcej zleceniodawcom. Następnie zastosowanie ma system okresowy i łańcuchowy. Od tego momentu z pracownikiem tymczasowym mogą zostać zawarte jeszcze 3 umowy na czas określony, na całkowity wspólny okres 36 miesięcy. W przypadku, gdy praca dalej jest kontynuowana, oznacza to umowę o pracę na czas nieokreślony. Przy czym obowiązuje tutaj zasada, że w przypadku, gdy pomiędzy 5

6 dwoma umowami nastąpiła przerwa dłuższa niż 3 miesiące, wówczas naliczanie systemu okresowego i łańcuchowego zaczyna się od nowa. Dopiero po okresie wynoszącym 1 rok bądź dłużej niepracowania dla tego samego biura pośrednictwa, można od początku korzystać z wyżej wymienionej elastyczności 26 przepracowanych tygodni. Uwaga! Czy nie nadszedł już czas, by zaproponowali Państwo swojemu pracownikowi umowę na czas nieokreślony? OKRES WYPOWIEDZENIA Dawna sytuacja (okres uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące) Umowa na czas określony Zgodnie z CAO dla Pracowników Tymczasowych umowa o pracę na czas określony we wszystkich przypadkach może zostać przedwcześnie wypowiedziana przez pracownika lub pracodawcę, chyba że wyraźnie uzgodniono, że nie jest to dozwolone. Umowa na czas nieokreślony W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony zgodnie z CAO dla Pracowników Tymczasowych zarówno pracodawcę, jak i pracownika zawsze obowiązuje okres wypowiedzenia wynoszący jeden miesiąc, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Dla obu umów o pracę ma zastosowanie, że mogą one wypowiedziane zostać każdego dnia. To odstępstwo ma również konsekwencje dla momentu, od którego naliczany będzie ewentualny zasiłek bezrobotny. Nowa sytuacja (okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące) Umowa na czas określony Odnośnie rozwiązywania umów o pracę na czas określony Kodeks Cywilny przewiduje przepisy dokładnie przeciwne niż te, które obowiązywały w poprzedniej sytuacji! Umowa na czas określony nie może zostać rozwiązana przedwcześnie, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Zatem agencja pracy tymczasowej po 1 kwietnia 2012 r. nie może po prostu przedwcześnie wypowiedzieć umowy na czas określony (chyba że uzgodniono inaczej na piśmie). W przypadku, gdy przedwczesne wypowiedzenie jest dozwolone, to jest jeszcze oczywiście potrzebne pozwolenie z UWV WERKbedrijf (UWV= Zakład Realizacji Ubezpieczeń Pracowniczych), aby umowę wypowiedzieć zgodnie z literą prawa. Umowa na czas nieokreślony W odniesieniu do umowy o pracę na czas nieokreślony ustawa przewiduje (art. 7:672 KC), że okres wypowiedzenia obowiązujący pracodawcę zależy od czasu trwania umowy o pracę z pracownikiem. Jeśli trwała ona 5 lat lub dłużej, wówczas okres wypowiedzenia obowiązujący pracodawcę wynosi ponad jeden miesiąc. W przypadku pracownika okres ten zawsze wynosi jeden miesiąc. Dla obu umów o pracę ma zastosowanie, że umowa skończyć się może jedynie z końcem miesiąca, chyba że w umowie uzgodniono inaczej. 6

7 KLAUZULA O TYMCZASOWYM CHARAKTERZE ZATRUDNIENIA (NA CZAS WYKONANIA OKREŚLONEJ PRACY) 4 Dawna sytuacja (okres uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące) W CAO ABU zawarty jest zapis, że klauzula o tymczasowym charakterze zatrudnienia obowiązuje podczas całej fazy A (78 tygodni), chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Oznacza to, że agencja pracy tymczasowej ma prawo przez cały okres 78 tygodni wypowiedzieć umowę o pracę w chwili, gdy praca zostaje zakończona na wniosek zleceniodawcy. Pracownika tymczasowego również obowiązuje zapis zakładający, że podczas całej fazy A (78 tygodni) ma on prawo wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie bez uwzględniania okresu wypowiedzenia. Nowa sytuacja (okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące) Zakończenie okresu uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące oznacza, że klauzula o tymczasowym charakterze zatrudnienia traci swoją moc z chwilą, gdy pracownik tymczasowy wykonuje pracę przez okres przekraczający 26 tygodni (zgodnie z art. 7:691 ustęp 3 KC). Oznacza to, że po 26 tygodniach praca tymczasowa kończy się, a agencja pracy tymczasowej nie może w związku z tym od tego momentu automatycznie wypowiedzieć umowy w chwili, gdy okres oddelegowanie zostanie zakończony przez zleceniodawcę. Po upływie 26 tygodni również pracownika tymczasowego obowiązuje okres wypowiedzenia. Czy SNCU (Stowarzyszenie ds. Przestrzegania Przepisów CAO dla Pracowników Tymczasowych) ma znaczenie dla agencji pracy tymczasowej, nawet po zakończeniu okresu uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Oczywiście! Agencja pracy tymczasowej może zawsze zwrócić się do nas z pytaniami. Można również skorzystać z naszego punktu zgłoszeniowego w celu złożenia skargi dotyczącej agencji pracy tymczasowej. Fakt, że 1 kwietnia 2012 r. zakończył się okres uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące nie ma żadnego wpływu na obowiązki i uprawnienia SNCU. Uprawnienia SNCU wynikają z tytułu innego CAO, którego postanowienia również zostały uznane za ogólnie wiążące, tj. CAO Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Branży Pracy Tymczasowej. Postanowienia tego CAO zostały uznane za ogólnie wiążące do 29 marca 2014 r. SNCU kontroluje okresy minione. Nasze kontrole mogą sięgać do pięciu lat wstecz. Kontrolą nie zostają objęte okresy, w których postanowienia CAO nie były uznawane za ogólnie wiążące Agencja pracy tymczasowej może zawsze zwrócić się do nas z pytaniami. Można również skorzystać z naszego punktu zgłoszeniowego w sprawie skarg dotyczących nieuczciwej konkurencji. 4 Klauzula o tymczasowym charakterze zatrudnienia stanowi jeden z warunków umowy o pracę tymczasową, który przewiduje, że umowa o pracę tymczasową wygasa z mocy prawa, gdy okres oddelegowania pracownika tymczasowego przez agencję pracy tymczasowej do pracy u zleceniodawcy zostaje zakończony na wniosek tego zleceniodawcy (patrz art. 7:691 ustęp 2 KC). 7

8 Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z infolinią SNCU, dzwoniąc na bezpłatny numer telefonu: lub na stronie Niniejszy dokument służy wyłącznie do udzielenia niewiążącej informacji dotyczącej możliwych konsekwencji prawnych związanych z zakończeniem okresu uznania CAO za ogólnie wiążące (AVV) z perspektywy SNCU. Dokument ten nie ma charakteru porady. W Państwa indywidualnej sytuacji rolę odgrywać mogą istotne sprawy, które zmienią wynik tego, co opisano powyżej. Jeżeli chcą Państwo uzyskać pełen obraz swojej sytuacji, to musicie Państwo zgłosić się po poradę prawną. Informacje zawarte na niniejszej stronie nie mają mocy prawnie wiążącej ni SNCU nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty, które wynikną z korzystania z powyższej informacji. 8

Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące?

Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Od 1 kwietnia 2012 r. przestaje obowiązywać dekret ministra o uznawaniu postanowień CAO dla Pracowników

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2009-2014 Wydanie z listopada 2011 r. Spis treści Status prawny: system fazowy 2 Faza A 2 Faza B 3 Faza C 6 Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tym czasowych na lata 2012-2017

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tym czasowych na lata 2012-2017 Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tym czasowych na lata 2012-2017 Wydanie lipiec 2015 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. System fazowy 3 2.1 Faza A 4 2.2 Faza B 4 2.3 Faza C 4 2.4

Bardziej szczegółowo

PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Praca w Holandii zorganizowana jest w inny sposób niż ten, do którego są Państwo przyzwyczajeni. Jeśli więc zamierzają Państwo pracować w Holandii,

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników. Tymczasowych na lata 2009-2014. Wydanie z listopada 2011 r.

Streszczenie. Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników. Tymczasowych na lata 2009-2014. Wydanie z listopada 2011 r. Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2009-2014 Wydanie z listopada 2011 r. Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2009-2014

Bardziej szczegółowo

Tabele transpozycji CAO dla Pracowników Tymczasowych Artykuły CAO do marca 2015 r. Artykuły CAO od marca 2015 r.

Tabele transpozycji CAO dla Pracowników Tymczasowych Artykuły CAO do marca 2015 r. Artykuły CAO od marca 2015 r. Tabele transpozycji CAO dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 Artykuły CAO do marca 2015 r. Artykuły CAO od marca 2015 r. UKŁAD ZBIOROWY PRACY (CAO) DLA PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH 2017-2019 1 Tabela korelacji

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2012-2017

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2012-2017 Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2012-2017 Wydanie z listopada 2012 r. Spis treści Strona 1 Status prawny 1.1 Faza A 1.1.1 Umowa o pracę tymczasową z klauzulą

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników tymczasowych 2004 2009, Wydanie styczeń 2008

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników tymczasowych 2004 2009, Wydanie styczeń 2008 Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników tymczasowych 2004 2009, Wydanie styczeń 2008 Spis treści Pozycja prawna: system fazowy 2 Faza A 3 Faza B 5 Faza C 8 Wynagrodzenie 10 Choroba 14 Kolejni

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2009-2014 wersja z sierpnia 2012 r.

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2009-2014 wersja z sierpnia 2012 r. Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2009-2014 wersja z sierpnia 2012 r. Związki zawodowe i Układ Zbiorowy Pracy (CAO) Ustalenia zawarte w niniejszym CAO podlegają negocjacjom, które

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja lipca 2014 r.

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja lipca 2014 r. Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja lipca 2014 r. Związki zawodowe i Układ Zbiorowy Pracy (CAO) Ustalenia zawarte w niniejszym CAO podlegają negocjacjom, które prowadzone

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja listopada 2012 r.

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja listopada 2012 r. Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja listopada 2012 r. Związki zawodowe i Układ Zbiorowy Pracy (CAO) Ustalenia zawarte w niniejszym CAO podlegają negocjacjom, które

Bardziej szczegółowo

Niemiecka ustawa. o pracy tymczasowej

Niemiecka ustawa. o pracy tymczasowej AÜG Niemiecka ustawa o pracy tymczasowej Polskie tłumaczenie Sabina Ociepa prawnik zagraniczny (PL) / adwokat (DE) Ustawa regulująca świadczenie pracy tymczasowej (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz - AÜG)

Bardziej szczegółowo

- po zmianach z 22 lutego 2016 r.

- po zmianach z 22 lutego 2016 r. Wypowiadanie umów terminowych - po zmianach z 22 lutego 2016 r. Wypowiadanie umów terminowych przed 22 lutego 2016 r. W stanie prawnym przed 22 lutego 2016 r. nie każdą umowę na czas określony można było

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa wymagania kwalifikacyjne pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Legionowie,

Bardziej szczegółowo

CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1 czerwca 2014 r. 31 maja 2019 r. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1 czerwca 2014 r. 31 maja 2019 r. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1 czerwca 2014 r. 31 maja 2019 r. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1

Bardziej szczegółowo

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw [ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw Silni razem! [ Praca w Holandii ] Jeśli chcesz pracować w Holandii, istnieją ku temu różne możliwości. Możesz zostać zatrudniony przez własnego pracodawcę w Polsce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE Artykuł 1. Zasięg obowiązywania Artykuł 2. Definicje

INFORMACJE OGÓLNE Artykuł 1. Zasięg obowiązywania Artykuł 2. Definicje INFORMACJE OGÓLNE Artykuł 1. Zasięg obowiązywania 1. Niniejszy układ zbiorowy pracy (CAO) ma zastosowanie w przypadku pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw należących do branży pośrednictwa pracy,

Bardziej szczegółowo

Zbiorowy Układ Pracy NBBU - CAO dla pracowników czasowych 30 marca 2009 do 31 grudnia 2013

Zbiorowy Układ Pracy NBBU - CAO dla pracowników czasowych 30 marca 2009 do 31 grudnia 2013 Zbiorowy Układ Pracy NBBU - CAO dla pracowników czasowych 30 marca 2009 do 31 grudnia 2013 wydanie 2: (zmienione) SPIS TREŚCI Strona Informacje ogólne 1. Zasięg obowiązywania 2. Definicje 3. Termin obowiązywania,

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych kwiecień 2009

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych kwiecień 2009 Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2009-2014 kwiecień 2009 Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2009-2011 wynagrodzenie i warunki zatrudnienia 2009-2014 status

Bardziej szczegółowo

Ustawa regulująca świadczenie pracy tymczasowej (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz - AÜG) z dnia r. z późniejszymi zmianami.

Ustawa regulująca świadczenie pracy tymczasowej (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz - AÜG) z dnia r. z późniejszymi zmianami. Ustawa regulująca świadczenie pracy tymczasowej (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz - AÜG) z dnia 7.8.1972 r. z późniejszymi zmianami. 1 Obowiązek uzyskania zezwolenia (1) (1) Pracodawcy, którzy jako pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Zbiorowy Układ Pracy NBBU - CAO dla pracowników czasowych 30 marca 2009 do 31 grudnia 2013

Zbiorowy Układ Pracy NBBU - CAO dla pracowników czasowych 30 marca 2009 do 31 grudnia 2013 Zbiorowy Układ Pracy NBBU - CAO dla pracowników czasowych 30 marca 2009 do 31 grudnia 2013 wydanie 1: marzec 2009 SPIS TREŚCI Strona Informacje ogólne 1. Zasięg obowiązywania 2. Definicje 3. Termin obowiązywania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

CAO ZBIOROWY UKŁAD PRACY DLA PRACOWNIKÓW CZASOWYCH 1 CZERWCA 2014 R. 31 MAJA 2019 R. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO ZBIOROWY UKŁAD PRACY DLA PRACOWNIKÓW CZASOWYCH 1 CZERWCA 2014 R. 31 MAJA 2019 R. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO ZBIOROWY UKŁAD PRACY DLA PRACOWNIKÓW CZASOWYCH 1 CZERWCA 2014 R. 31 MAJA 2019 R. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO ZBIOROWY UKŁAD PRACY DLA PRACOWNIKÓW CZASOWYCH 1

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

Umowa o oddelegowanie faza A

Umowa o oddelegowanie faza A Strony: Umowa o oddelegowanie faza A i A. N2people, z siedzibą w Venray, prowadząca biuro przy Microstraat 6, 5804 CM w Venray, niniejszym prawnie reprezentowana i podpisana przez Petera Nabbe, w dalszej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 4 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 4 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Tarnowskiego Organizatora Komunalnego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017. wersja grudnia 2014 r.

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017. wersja grudnia 2014 r. Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja grudnia 2014 r. Związki zawodowe i Układ Zbiorowy Pracy (CAO) Ustalenia zawarte w niniejszym CAO podlegają negocjacjom, które prowadzone

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania pracowników Stowarzyszenia LGD Eurogalicja. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Wynagradzania pracowników Stowarzyszenia LGD Eurogalicja. I. Postanowienia ogólne Regulamin Wynagradzania pracowników Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy (tekst jedn. Dz.U. z dnia 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.), ustala się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika Aktywni obywatele świadome społeczeństwo Uprawnienia pracownika Rzeszów 2012 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58 35-959 Rzeszów tel/fax (0-17) 86 20 122 porso@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU 1. Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo. Z kodeksu pracy została usunięta umowa na czas wykonania określonej

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 INFORMATOR GRAFTON RECRUITMENT SP. Z O.O.

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 INFORMATOR GRAFTON RECRUITMENT SP. Z O.O. ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 INFORMATOR GRAFTON RECRUITMENT SP. Z O.O. ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 22 LUTEGO 2016 ZMIANA TREŚCI USTAWY Z 25 CZERWCA 2015 R. FUNDAMENTALNIE WPŁYNĘŁA NA DOTYCHCZAS

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 Newsletter LUTY 2016 ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 Od 22 lutego 2016 roku weszło w życie wiele istotnych zmian w kodeksie pracy. Najważniejsze z nich to ograniczenie w zawieraniu umów terminowych. W myśl

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne ZARZĄDZENIE NR 23 /09 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Mielcu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Konieczność wdrożenia T/N TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu o zmianie - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO/ WDRAŻANYCH AKTÓW

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. Poprzez umowę rozumie się zgodne oświadczenie woli dwóch stron, zmierzające do wywołania określonych skutków prawnych. W przypadku umowy o pracę oświadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE Olsztyn, 01 stycznia 2011 rok REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE I. PRZEPISY WSTĘPNE 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2016 z dnia 5.01.2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Podstawa prawna: - art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 152/2009/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

I. Art. 29 6 kodeksu pracy:

I. Art. 29 6 kodeksu pracy: PROPOZYCJE ZMIAN KODEKSU PRACY DLA MŚP ZESPOŁU PRZEDSTAWICIELI ZARZĄDÓW Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług i Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

4. Wynagrodzenie dla pracowników biura Funduszu ustala Prezes Zarządu.

4. Wynagrodzenie dla pracowników biura Funduszu ustala Prezes Zarządu. Załącznik do uchwały Nr 6/10 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 25 lutego 2010 r. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU, GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ORAZ PRACOWNIKÓW BIURA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony Umowa o pracę na czas określony Uwagi ogólne Definicja umowy Umowa na czas określony należy do kategorii umów terminowych. Aktualnie to najczęściej praktykowana forma zatrudnienia, a jej podstawową cechą

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 3/2009 Zarządu Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 30.12.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa, oddelegowanie i payrolling

Praca tymczasowa, oddelegowanie i payrolling » PRACA W SEKTORZE BUDOWLANYM Praca tymczasowa, oddelegowanie i payrolling CAO dla budownictwa Czas pracy i dodatki z nim związane Wynagrodzenie Pozostałe rekompensaty Czas wolny Zdrowie i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1)

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) (Dz. U. z dnia 22 września 2003 r., Nr 166, poz. 1608, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589,

Bardziej szczegółowo

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce.

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Pracując na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, nie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie z dnia 4 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie z dnia 4 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Biskupcu. I.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Biskupcu. I. Załącznik do Zarządzenia nr 6/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Biskupcu REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 2 W Irlandii minimalna stawka za godzinę pracy wynosi około 8,65 euro. Niezbędnym warunkiem do podjęcia legalnej pracy w Irlandii, korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pracy tymczasowej

Ustawa o pracy tymczasowej www.www.interimax.com Ustawa o pracy tymczasowej Ustawa z dnia 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych

Bardziej szczegółowo

Umowy terminowe kwestie problemowe. dr Anna Sokołowska 12 październik 2016 r

Umowy terminowe kwestie problemowe. dr Anna Sokołowska 12 październik 2016 r Umowy terminowe kwestie problemowe dr Anna Sokołowska 12 październik 2016 r Agenda Ograniczenia umów na czas określony (3 i 33) Rodzajów umów terminowych Ograniczenia umów na czas określony (3 i 33) Zliczanie

Bardziej szczegółowo

Czeskie prawo pracy 2015-12-22 16:12:16

Czeskie prawo pracy 2015-12-22 16:12:16 Czeskie prawo pracy 2015-12-22 16:12:16 2 Stosunki pracy pomiędzy pracownikami i pracodawcami na terytorium RCz reguluje Kodeks pracy (Zákoník práce; ustawa Nr 262/2006, kp) oraz pozostałe przepisy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony Umowa o pracę na czas określony adw. Joanna Kaleta Główne zmiany wprowadzane nowelizacją Kodeksu pracy to: 1) dookreślenie specyfiki umowy o pracę na okres próbny; 2) ograniczenie rodzajów umów o pracę

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola Regulamin niniejszy sporządzono w oparciu o przepisy: 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r.

Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r. PM3-0161-5/09 Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany

Bardziej szczegółowo

Porozumienie w sprawie skróconego okresu wypowiedzenia

Porozumienie w sprawie skróconego okresu wypowiedzenia Porozumienie w sprawie skróconego okresu wypowiedzenia Uwagi ogólne Definicja Okres wypowiedzenia to czas, jaki upływa od momentu złożenia przez jedną ze stron oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY - tekst jednolity regulaminu ( z uwzględnieniem aneksów nr 1-10) R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8

Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8 Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8 USTAWA o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Dz. U. 2003r nr 166, 1608/95 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Zakres przedmiotowy Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników

Bardziej szczegółowo

Umowa co powinniśmy wiedzieć

Umowa co powinniśmy wiedzieć Źródło: http://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/695264/abc%20um%c3%b3w%20o%20prac% C4%99/516aac3d-131c-4972-8b3b-35756a406549?t=1426760452000 Umowa co powinniśmy wiedzieć Rozpoczynając pracę spotykamy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA METAL Zbigniew Baran, 53-146 Wrocław ul. Racławicka 2-4/404 I. Przepisy wstępne 1. Na podstawie art. 77 2, 78 k.p. ustalam regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, wprowadzony

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę tymczasową

Umowa o pracę tymczasową Umowa o pracę tymczasową Uwagi ogólne Zatrudnienie tymczasowe Pracodawca, chcąc się uwolnić od uciążliwości licznych obowiązków wobec zatrudnianych pracowników, może rozważyć alternatywę wypożyczenia pracownika

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2009 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 7/2009 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 7/2009 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie. Na

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy.

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Warunki świadczenia pracy Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Nie ma jedynej właściwej formy wykonywania pracy. Wyłącznie od zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku 1 1. Regulamin określa warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, przysługujących

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE NR 29/09 WÓJTA GMINY BIAŁY DUNAJEC z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie: regulaminu wynagradzania kierowników (dyrektorów) jednostek organizacyjnych Gminy Biały Dunajec Na podstawie art. 77

Bardziej szczegółowo

pracowników samorządowych zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 29 w Opolu

pracowników samorządowych zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 29 w Opolu R EGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 29 w Opolu I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe warunki

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy. Rozdział I Przepisy ogólne

DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy. Rozdział I Przepisy ogólne DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy Rozdział I Przepisy ogólne Art. 22. 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE Rozdział 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 145/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 14 maja 2009r. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Radzymina z dnia 16 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Radzymina z dnia 16 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektora (kierownika) gminnych jednostek organizacyjnych Gminy

Bardziej szczegółowo

I. PRZEPISY OGÓLNE II. WYMAGANIA KWALIFIKACYJ NE

I. PRZEPISY OGÓLNE II. WYMAGANIA KWALIFIKACYJ NE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych niebędących nauczycielami zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Dz.U. z 2016, poz. 360; stan prawny: 22.07.2016r. USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa reguluje zasady zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Lubaniu im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Sposoby rozwiązania umowy o pracę PRAWO PRACY Sposoby rozwiązania umowy o pracę W art. 30KP wymieniono sposoby rozwiązania umowy o pracę. Jest to rozwiązanie umowy: na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, z upływem

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY PO USTANIU ZATRUDNIENIA

ZASIŁEK CHOROBOWY PO USTANIU ZATRUDNIENIA ZASIŁEK CHOROBOWY PO USTANIU ZATRUDNIENIA Jowita Mrozik Rozróżniamy dwa rodzaje niezdolności do pracy po ustaniu zatrudnienia, gdy: I. niezdolność do pracy powstała w trakcie zatrudnienia i trwa nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy.

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy

Bardziej szczegółowo

Witamy w firmie NV schade WIA-werknemersverzekering

Witamy w firmie NV schade WIA-werknemersverzekering Witamy w firmie NV schade WIA-werknemersverzekering Witamy w firmie NV schade Rozpocząłeś pracę u pracodawcy, u którego obowiązuje zbiorowy układ pracy (w skrócie: CAO) dla branży obróbki metalu i sektora

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA Pracowników w Urzędzie Gminy Łaskarzew

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA Pracowników w Urzędzie Gminy Łaskarzew Załącznik do Zarządzenia Nr 104/09 Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 18 maja 2009 r. R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA Pracowników w Urzędzie Gminy Łaskarzew I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin wynagradzania zwany

Bardziej szczegółowo

odw-prawo pracy dla zaawansowanych

odw-prawo pracy dla zaawansowanych odw-prawo pracy dla zaawansowanych Kod szkolenia: 568014 Miejsce: Łódź, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Trudne zagadnienia dotyczące nawiązywania, zmiany oraz rozwiązywania stosunku

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Portugalii 2015-07-21 12:24:35

Jeśli chcesz pracować w Portugalii 2015-07-21 12:24:35 Jeśli chcesz pracować w Portugalii 2015-07-21 12:24:35 2 W Portugalii obowiązują trzy rodzaje umów o pracę. Najbardziej wiążącą formą dla obu stron jest ta na czas nieokreślony. Tygodniowy wymiar pracy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Zarządzenie nr 01/2009 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIDUCHOWEJ.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIDUCHOWEJ. Załącznik do Zarządzenia Nr 255 /2016 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 25 sierpnia 2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIDUCHOWEJ. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo