Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące?"

Transkrypt

1 Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Od 1 kwietnia 2012 r. przestaje obowiązywać dekret ministra o uznawaniu postanowień CAO dla Pracowników Tymczasowych za ogólnie wiążące (po niderlandzku; AVV algemeen verbindend verklaring). Może to nieść ze sobą poważne skutki dla pracowników tymczasowych zatrudnionych za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej niezrzeszonej w organizacjach branżowych ABU (Związek Agencji Pracy Tymczasowej) lub NBBU (Holenderski Związek Biur Pośrednictwa Pracy i Agencji Pracy Tymczasowej). Celem niniejszej broszury jest objaśnienie w kilku punktach, co to dla Państwa oznacza, oraz na co należy zwrócić uwagę w przypadku zatrudnienia przez agencję pracy tymczasowej. Czy Państwa agencja pracy tymczasowej jest członkiem organizacji branżowej ABU lub NBBU? W branży pracy tymczasowej istnieje wiele układów zbiorowych pracy (po niderlandzku; CAO collectieve arbeidsovereenkomst, dalej w tekście: CAO). To, który z nich ma zastosowanie w odniesieniu do Państwa, zależy od tego, czy agencja pracy tymczasowej, dla której Państwo pracują jest członkiem ABU lub NBBU. Można to sprawdzić na stronie internetowej tych organizacji branżowych: lub W przypadku, gdy wiedzą już Państwo powyższe, obowiązują następujące zasady: w przypadku członków ABU obowiązuje CAO ABU; w przypadku członków NBBU obowiązuje CAO NBBU; Państwa agencja pracy tymczasowej nie jest członkiem organizacji branżowej ABU ani NBBU? 1 Wówczas taka agencja pracy tymczasowej nazywana jest niezrzeszoną. Jeśli pracują Państwo za pośrednictwem niezrzeszonej agencji pracy tymczasowej, wówczas w odniesieniu do Państwa nie ma zastosowania żadne CAO. W takim przypadku zasadniczo obowiązują ogólne prawa i ustalenia wynikających z Kodeksu Cywilnego 2. Sytuacja wygląda inaczej, jeżeli konkretne CAO uznane zostanie za ogólnie wiążące i dana agencja pracy tymczasowej podlega zakresowi obowiązywania tego CAO. AVV?! Co to takiego? Minister Spraw Społecznych i Zatrudnienia może na wniosek stron zawierających CAO uznać dane CAO za ogólnie wiążące. Wtedy to CAO nie obowiązuje jedynie członków organizacji pracodawców zawierających to CAO, ale również każde inne przedsiębiorstwo podlegające zakresowi obowiązywania tego CAO musi go przestrzegać. Zakres obowiązywania to postanowienie w CAO, określające dla jakiego typu przedsiębiorstwa CAO to jest przeznaczone. Minister już kilkakrotnie wydawał decyzję o uznaniu postanowień CAO ABU za ogólnie wiążące. Za każdym razem na czas 1 Oprócz ABU i NBBU istnieje jeszcze wiele innych stowarzyszeń, których członkami mogą być agencje pracy tymczasowej. Ten zapis dotyczy tylko ABU i NBBU. Jeśli agencja pracy tymczasowej nie jest członkiem ani ABU, ani NBBU, w odniesieniu do niniejszego zapisu mowa jest o niezrzeszonej agencji pracy tymczasowej. 2 Aby uzyskać informacje na temat ogólnych praw i ustaleń najlepiej jest skontaktować się z radcą prawnym. SNCU udzieli Państwu pomocy w poszukiwaniu innych źródeł pomocy. 1

2 określony. Przez ten czas wszystkie agencje pracy tymczasowej mają obowiązek stosowania CAO ABU. Wyjątek stanowią następujące agencje pracy tymczasowej: agencje pracy tymczasowej będące członkami NBBU (CAO NBBU); agencje pracy tymczasowej podlegające postanowieniom innych branżowych CAO, pod warunkiem, że spełniają wszystkie warunki wymienione w art. 2 ust. 4 CAO ABU; agencje pracy tymczasowej, które są z powyższego zwolnione 3. CAO ABU zostało po raz ostatni uznane za ogólnie wiążące na okres od 14 lipca 2011 r. do 1 kwietnia 2012 r. Oznacza to, że od 1 kwietnia tego roku już nie wszystkie agencje pracy tymczasowej mają obowiązek stosowania postanowień CAO ABU. Jakie skutki dla mnie niesie za sobą zakończenie obowiązywania dekretu o uznawaniu postanowień CAO za ogólnie wiążące? Są Państwo zatrudnieni przez agencję pracy tymczasowej będącej członkiem ABU lub NBBU? Wówczas zakończenie obowiązywania dekretu o uznawaniu postanowień CAO dla Pracowników Tymczasowych za ogólnie wiążące NIE NIESIE ZE SOBĄ ŻADNYCH SKUTKÓW dla Państwa. Zatrudnienie w agencji będącej członkiem NBBU wiąże się z tym, że CAO NBBU nadal ma zastosowanie (do 31 grudnia 2013 r.). Natomiast zatrudnienie w agencji będącej członkiem ABU z tym, że zastosowanie nadal ma CAO ABU. Okres obowiązywania CAO ABU dzieli się na dwie części: część dotyczącą wynagrodzenia obowiązującą do 5 sierpnia 2012 r. oraz część dotyczącą sytuacji prawnej, edukacyjnej i emerytalnej obowiązującą do 29 marca 2014 r. Są Państwo zatrudnieni przez agencję pracy tymczasowej NIEBĘDĄCĄ członkiem ABU ani NBBU? Wówczas zakończenie obowiązywania dekretu o uznawaniu postanowień CAO dla Pracowników Tymczasowych MOŻE NIEŚĆ ZE SOBĄ PEWNE SKUTKI dla Państwa. Niezrzeszona agencja pracy tymczasowej od 1 kwietnia 2012 r. nie ma już bowiem obowiązku przestrzegania postanowień CAO dla Pracowników Tymczasowych. Jakie są tego skutki? Jeśli pracują Państwo dla niezrzeszonej agencji pracy tymczasowej, wówczas skutki zakończenia okresu uznawania postanowień CAO dla Pracowników Tymczasowych za ogólnie wiążące uzależnione są od Państwa sytuacji na dzień 1 kwietnia 2012 r. Aby to wyjaśnić podajemy poniżej kilka przykładowych sytuacji: Umowa o pracę zawarta przed 1 kwietnia 2012 r.: Sytuacja 1: Odniesienie do CAO ABU Przed 1 kwietnia 2012 r. zawarli Państwo umowę o pracę z agencją pracy tymczasowej. W umowie tej orzeka się treść CAO ABU za mającą zastosowanie. 3 Informacje na temat udzielonych dyspens można uzyskać w Komisji ds. dyspens stron zawierających CAO, pod adresem: Postbus 144, 1170 AC Badhoevedorp. 2

3 Skutek: Zakończenie okresu uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące nie ma żadnego wpływu na warunki zatrudnienia, jakie zostały z Państwem ustalone. CAO ABU nadal ma zastosowanie przez cały okres trwania umowy o pracę. To CAO stanowi bowiem część Państwa indywidualnej umowy o pracę. Sytuacja 2a): Brak odniesienia do CAO ABU Przed 1 kwietnia 2012 r. zawarli Państwo umowę o pracę z agencją pracy tymczasowej. Umowa ta nie zawiera odniesień do treści CAO ABU. Sytuacja 2b): Odniesienie do dekretu o uznawaniu postanowień CAO za ogólnie wiążące Przed 1 kwietnia 2012 r. zawarli Państwo umowę o pracę z agencją pracy tymczasowej. W umowie tej wyraźnie określono, że CAO ABU ma zastosowanie wyłącznie tak długo, jak CAO to uznane jest za ogólnie wiążące. Skutek w obu sytuacjach: Zakończenie okresu uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące oznacza, że od 1 kwietnia 2012 r. w odniesieniu do Państwa nie ma już zastosowania żadne CAO dla Pracowników Tymczasowych! CAO ABU nie jest już uznawane za ogólnie wiążące, a więc jego postanowienia również nie mają już zastosowania. Od tej chwili podlegają Państwo ogólnym prawom i ustaleniom wynikającym z Kodeksu Cywilnego. Jednocześnie obowiązują również warunki zatrudnienia określone w umowie o pracę, obowiązują one tak długo, jak trwa ta umowa i nie zostało określone, że maja one jedynie zastosowanie w przypadku, gdy CAO jest uznane ogólnie wiążącym. Umowa o pracę zawarta po 1 kwietnia 2012 r.: Sytuacja 3a): Zostają Państwo zatrudnieni jako pracownik tymczasowy przez agencję pracy tymczasowej 1 kwietnia 2012 r. lub później i przed wprowadzeniem nowego okresu uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące. Sytuacja 3b): Państwa umowa o pracę z agencją pracy tymczasowej wygasa 1 kwietnia 2012 r. lub później. Następnie agencja pracy tymczasowej proponuje Państwu nową umowę o pracę. Skutek w obu sytuacjach: Zakończenie okresu uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące oznacza, że w odniesieniu do Państwa nie ma już zastosowania żadne CAO dla Pracowników Tymczasowych! Od tej chwili podlegają Państwo ogólnym prawom i ustaleniom wynikającym z Kodeksu Cywilnego. Uwaga! Gdy pracują Państwo po 1 kwietnia 2012 dla niezrzeszonej agencji pracy tymczasowej i Państwa sytuacja dotycząca umowy o pracę zgadza się z sytuacją 2. i 3. to Państwa agencja pracy tymczasowej ma możliwość orzeczenia zastosowania CAO ABU w stosunku do Państwa umowy o pracę. W tym celu musi w Państwa umowie o pracę zostać ujęta tzw. klauzula o inkorporacji. W Państwa umowie o pracę musi wyraźnie zostać określone, że CAO ABU ma zastosowanie do tej umowy. Nie jest jeszcze całkowicie jasne, czy system fazowy może być używany przez niezrzeszone agencje pośrednictwa pracy w przypadku, gdy CAO nie jest uznane za ogólnie wiążące. Co do tego, zdania się różnią. 3

4 Na co muszą Państwo zwrócić uwagę? W przypadku gdy Państwa sytuacja, jako pracownika tymczasowego, od 1 kwietnia 2012 r. zgadza się z sytuacją 2 lub 3, wówczas muszą Państwo zwrócić szczególną uwagę na kilka kwestii. Dotyczy to: wynagrodzenia, systemu fazowego, okresu wypowiedzenia, czasu trwania klauzuli o tymczasowym charakterze zatrudnienia (na czas wykonania określonej pracy). Więcej informacji na temat poszczególnych kwestii znajduje się poniżej, w tym także porównanie sytuacji sprzed 1 kwietnia 2012 r. oraz sytuacji po 1 kwietnia 2012 r. W niniejszym wyjaśnieniu wychodzimy z założenia, ze w Państwa umowie o pracę nie jest ujęte, że CAO ABU ma zastosowanie. WYNAGRODZENIE Dawna sytuacja (okres uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące) W sytuacji sprzed 1 kwietnia 2012 r. przysługiwało Państwu, jako pracownikowi tymczasowemu, prawo do wynagrodzenia i świadczeń zgodnie z postanowieniami CAO ABU. Dopiero po przepracowaniu przez Państwa 26 tygodni dla tego samego zleceniodawcy (dalej: pracodawcyużytkownika) zaczynało obowiązywać wynagrodzenie dla stałych pracowników pracodawcyużytkownika (prawo do takiego samego wynagrodzenia i świadczeń, jakie mają pracownicy zatrudnieni na stałe u pracodawcy użytkownika oraz zajmujący (prawie) takie samo stanowisko jak Państwo). Zatem przez pierwsze 26 przepracowanych tygodni agencja pracy tymczasowej mogła wypłacać Państwu wynagrodzenie zgodnie z CAO ABU. Zgodnie z CAO ABU agencje pracy tymczasowej mogą również uzgodnić stosowanie wynagrodzenia dla stałych pracowników pracodawcy użytkownika już od 1. dnia. Jeśli pracują Państwo jako pracownik tymczasowy dla niezrzeszonej agencji pracy tymczasowej, wówczas od razu, od 1 kwietnia 2012 r. przysługuje Państwu prawo do takiego samego wynagrodzenia i świadczeń, jakie przysługują pracownikom zatrudnionym na stałe u pracodawcyużytkownika na takim samym (podobnym) stanowisku co Państwo. Jak to możliwe? W Holandii obowiązuje wynagrodzenie minimalne. Jest to najniższa kwota, jaką pracodawca ma ustawowy obowiązek wypłacać jako wynagrodzenie. Agencje pracy tymczasowej obowiązuje jednak dodatkowe postanowienie wynikające z ustawy WAADI (Ustawy o alokacji pracowników przez pośredników pracy). W związku z tym, jeśli pracodawca oddelegowuje pracowników tymczasowych (zatem na zasadach takich, jak agencja pracy tymczasowej) ma on obowiązek wypłacania im wynagrodzenia i świadczeń zgodnie z wynagrodzeniem i świadczeniami, jakie przysługują pracownikom zatrudnionym u pracodawcy użytkownika na podobnych stanowiskach. Nie w stosunku do każdego warunku zatrudnienia ma ta ustawa zastosowanie. W artykule 8 ustawy WAADI znajdziecie Państwo wykaz, których warunków zatrudnienia ona dotyczy. Jeśli odnośnie tej organizacji zastosowanie ma konkretne, branżowe CAO, wówczas wynagrodzenie i świadczenia muszą być wypłacane zgodnie z tym CAO. Uwaga! Być może od 1 kwietnia 2012 r. mają Państwo prawo do wyższego wynagrodzenia? 4

5 SYSTEM FAZOWY Dawna sytuacja (okres uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące) Jako pracowników tymczasowych w okresie uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące obowiązywał Państwa tzw. system fazowy: przez pierwsze 78 tygodni pracowali Państwo w ramach fazy A, w której możliwe było zawieranie nieograniczonej liczby umów. Następnie przechodzili Państwo do fazy B, gdzie można było zawrzeć maksymalnie 8 umów na czas określony (łącznie na okres nieprzekraczający 2 lat). Na końcu mogli Państwo przejść do fazy C, w której zawierano z Państwem umowę na czas nieokreślony. Dalsze naliczanie tygodni przy przechodzeniu z jednej fazy do drugiej uzależnione było od wielu czynników. Istotne było na przykład, czy pomiędzy dwoma przepracowanymi okresami miejsce miała przerwa. Każda faza ma swoje własne zasady naliczania. Po więcej informacji odsyłamy Państwa do artykułu 13 CAO ABU (Fazy pracy tymczasowej). Od momentu zakończenia okresu uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące obowiązują ustawowe przepisy systemu okresowego i łańcuchowego (art. 7:668a KC). Oznacza to, że pracownik tymczasowy wpierw przez 26 tygodni udostępniony może zostać jednemu bądź więcej zleceniodawcom. Następnie zastosowanie ma system okresowy i łańcuchowy. Od tego momentu z pracownikiem tymczasowym mogą zostać zawarte jeszcze 3 umowy na czas określony, na całkowity wspólny okres 36 miesięcy. W przypadku, gdy praca dalej jest kontynuowana, oznacza to umowę o pracę na czas nieokreślony. Przy czym obowiązuje tutaj zasada, że w przypadku, gdy pomiędzy dwoma umowami nastąpiła przerwa dłuższa niż 3 miesiące, wówczas naliczanie systemu okresowego i łańcuchowego zaczyna się od nowa. Dopiero po okresie wynoszącym 1 rok bądź dłużej niepracowania dla tego samego biura pośrednictwa, można od początku korzystać z wyżej wymienionej elastyczności 26 przepracowanych tygodni. Uwaga! Być może od 1 kwietnia mają Państwo prawo do umowy o pracę na czas nieokreślony? OKRES WYPOWIEDZENIA Dawna sytuacja (okres uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące): Umowa na czas określony Zgodnie z CAO dla Pracowników Tymczasowych umowa o pracę na czas określony może we wszystkich przypadkach zostać przedwcześnie wypowiedziana przez pracownika lub pracodawcę, chyba że wyraźnie uzgodniono, że nie jest to dozwolone. Umowa na czas nieokreślony W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony zgodnie z CAO dla Pracowników Tymczasowych zarówno pracodawcę, jak i pracownika zawsze obowiązuje okres wypowiedzenia wynoszący 1 miesiąc, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Dla obu umów o pracę ma zastosowanie, że mogą one zakończyć się w trakcie trwania miesiąca (a nie koniecznie z końcem miesiąca). Umowa na czas określony Odnośnie rozwiązywania umów o pracę na czas określony Kodeks Cywilny przewiduje przepisy dokładnie odwrotne niż te, które obowiązywały w poprzedniej sytuacji! Umowa o pracę na czas 5

6 określony nie może zostać rozwiązana przedwcześnie, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Zatem agencja pracy tymczasowej po 1 kwietnia 2012 r. nie może po prostu przedwcześnie wypowiedzieć umowy na czas określony (chyba że uzgodniono inaczej na piśmie). W przypadku, gdy agencja spełnia warunki i może wypowiedzieć umowę, to potrzebuje ona ponadto pozwolenia z UWV WERKbedrijf (UWV= Zakład Realizacji Ubezpieczeń Pracowniczych). Jeżeli Państwo jako pracownik chcą wypowiedzieć umowę, to nie jest potrzebne pozwolenie. Umowa na czas nieokreślony W odniesieniu do umowy o pracę na czas nieokreślony ustawa przewiduje (art. 7:672 KC), że okres wypowiedzenia obowiązujący pracodawcę zależy od czasu trwania umowy o pracę z pracownikiem. Jeśli trwała ona 5 lat lub dłużej, wówczas okres wypowiedzenia obowiązujący pracodawcę wynosi więcej niż 1 miesiąc. W przypadku pracownika okres ten zawsze wynosi 1 miesiąc. Dla obu umów o pracę ma zastosowanie, że umowa skończyć się może jedynie z końcem miesiąca, chyba że w umowie uzgodniono inaczej. KLAUZULA O TYMCZASOWYM CHARAKTERZE ZATRUDNIENIA 4 Dawna sytuacja (okres uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące) W CAO ABU zawarty jest zapis, że klauzula o tymczasowym charakterze zatrudnienia obowiązuje podczas całej fazy A (78 tygodni), chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Oznacza to, że agencja pracy tymczasowej ma prawo przez cały okres 78 tygodni wypowiedzieć Państwa umowę o pracę w chwili, gdy praca zostaje zakończona na wniosek zleceniodawcy. Państwa obowiązywał również zapis zakładający, że podczas całej fazy A (78 tygodni) mieli Państwo prawo wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie bez uwzględniania okresu wypowiedzenia. Zakończenie okresu uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące oznacza, że klauzula o tymczasowym charakterze zatrudnienia traci swoją moc z chwilą, gdy pracownik tymczasowy wykonuje pracę przez okres przekraczający 26 tygodni (zgodnie z art. 7:691 ustęp 3 KC). Oznacza to, że po 26 tygodniach klauzula o tymczasowym charakterze zatrudnienia wygasa. Państwa umowa o pracę może więc trwać dalej w przypadku, gdy praca się zakończy. Uwaga: jeżeli okres 26 tygodni się zakończył, nie możecie Państwo w każdym przypadku zakończyć umowy w międzyczasie. Jeżeli jednak zrobią to Państwo, możliwym jest że będziecie winnym pracodawcy pieniądze. Prosimy zasięgnąć porady prawnej w przypadku, gdy macie Państwo w planach zmianę pracodawcy w trakcie trwania Państwa umowy o pracę. Czy SNCU (Stowarzyszenie ds. Przestrzegania Przepisów CAO dla Pracowników Tymczasowych) udzieli mi pomocy, także po zakończeniu okresu uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? 4 Klauzula o tymczasowym charakterze zatrudnienia stanowi jeden z warunków umowy o pracę tymczasową, który przewiduje, że umowa o pracę tymczasową wygasa z mocy prawa, gdy okres oddelegowania pracownika tymczasowego przez agencję pracy tymczasowej do pracy u zleceniodawcy zostaje zakończony na wniosek tego zleceniodawcy (patrz art. 7:691 ustęp 2 KC). 6

7 Oczywiście! Jako pracownik tymczasowy mogą Państwo zawsze zwrócić się do nas z pytaniami. Można również skorzystać z naszego punktu zgłoszeniowego w celu złożenia skargi dotyczącej agencji pracy tymczasowej. Fakt, że 1 kwietnia 2012 r. zakończył się okres uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące nie ma żadnego wpływu na obowiązki i uprawnienia SNCU. Uprawnienia SNCU wynikają z tytułu innego CAO (tzw. CAO SFU CAO Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Branży Pracy Tymczasowej), którego postanowienia również zostały uznane za ogólnie wiążące do 29 marca 2014 r. SNCU kontroluje okresy minione. Nasze kontrole mogą sięgać do pięciu lat wstecz. Kontrolą nie zostają objęte okresy, w których postanowienia CAO nie były uznawane za ogólnie wiążące. Chcą Państwo złożyć skargę dotyczącą agencji pracy tymczasowej? W tym celu zawsze mogą się Państwo do nas zgłosić. Mają Państwo wątpliwości, czy CAO dla Pracowników Tymczasowych ma zastosowanie również odnośnie Państwa? Prosimy nas o tym powiadomić, a udzielimy Państwu odpowiedzi. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z infolinią SNCU, dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu: lub na stronie Niniejszy dokument służy wyłącznie do udzielenia niewiążącej informacji dotyczącej możliwych konsekwencji prawnych związanych z zakończeniem okresu uznania CAO za ogólnie wiążące (AVV) z perspektywy SNCU. Dokument ten nie ma charakteru porady. W Państwa indywidualnej sytuacji rolę odgrywać mogą istotne sprawy, które zmienią wynik tego, co opisano powyżej. Jeżeli chcą Państwo uzyskać pełen obraz swojej sytuacji, to musicie Państwo zgłosić się po poradę prawną. Informacje zawarte na niniejszej stronie nie mają mocy prawnie wiążącej ni SNCU nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty, które wynikną z korzystania z powyższej informacji. 7

Co oznacza dla agencji pracy tymczasowej okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące?

Co oznacza dla agencji pracy tymczasowej okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Co oznacza dla agencji pracy tymczasowej okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Od 1 kwietnia 2012 r. przestaje obowiązywać dekret ministra o uznawaniu postanowień CAO dla Pracowników Tymczasowych

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2009-2014 Wydanie z listopada 2011 r. Spis treści Status prawny: system fazowy 2 Faza A 2 Faza B 3 Faza C 6 Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników. Tymczasowych na lata 2009-2014. Wydanie z listopada 2011 r.

Streszczenie. Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników. Tymczasowych na lata 2009-2014. Wydanie z listopada 2011 r. Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2009-2014 Wydanie z listopada 2011 r. Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2009-2014

Bardziej szczegółowo

Tabele transpozycji CAO dla Pracowników Tymczasowych Artykuły CAO do marca 2015 r. Artykuły CAO od marca 2015 r.

Tabele transpozycji CAO dla Pracowników Tymczasowych Artykuły CAO do marca 2015 r. Artykuły CAO od marca 2015 r. Tabele transpozycji CAO dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 Artykuły CAO do marca 2015 r. Artykuły CAO od marca 2015 r. UKŁAD ZBIOROWY PRACY (CAO) DLA PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH 2017-2019 1 Tabela korelacji

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2012-2017

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2012-2017 Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2012-2017 Wydanie z listopada 2012 r. Spis treści Strona 1 Status prawny 1.1 Faza A 1.1.1 Umowa o pracę tymczasową z klauzulą

Bardziej szczegółowo

PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Praca w Holandii zorganizowana jest w inny sposób niż ten, do którego są Państwo przyzwyczajeni. Jeśli więc zamierzają Państwo pracować w Holandii,

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tym czasowych na lata 2012-2017

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tym czasowych na lata 2012-2017 Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tym czasowych na lata 2012-2017 Wydanie lipiec 2015 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. System fazowy 3 2.1 Faza A 4 2.2 Faza B 4 2.3 Faza C 4 2.4

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników tymczasowych 2004 2009, Wydanie styczeń 2008

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników tymczasowych 2004 2009, Wydanie styczeń 2008 Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników tymczasowych 2004 2009, Wydanie styczeń 2008 Spis treści Pozycja prawna: system fazowy 2 Faza A 3 Faza B 5 Faza C 8 Wynagrodzenie 10 Choroba 14 Kolejni

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja listopada 2012 r.

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja listopada 2012 r. Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja listopada 2012 r. Związki zawodowe i Układ Zbiorowy Pracy (CAO) Ustalenia zawarte w niniejszym CAO podlegają negocjacjom, które

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2009-2014 wersja z sierpnia 2012 r.

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2009-2014 wersja z sierpnia 2012 r. Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2009-2014 wersja z sierpnia 2012 r. Związki zawodowe i Układ Zbiorowy Pracy (CAO) Ustalenia zawarte w niniejszym CAO podlegają negocjacjom, które

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja lipca 2014 r.

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja lipca 2014 r. Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja lipca 2014 r. Związki zawodowe i Układ Zbiorowy Pracy (CAO) Ustalenia zawarte w niniejszym CAO podlegają negocjacjom, które prowadzone

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych kwiecień 2009

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych kwiecień 2009 Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2009-2014 kwiecień 2009 Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2009-2011 wynagrodzenie i warunki zatrudnienia 2009-2014 status

Bardziej szczegółowo

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce.

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Pracując na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, nie

Bardziej szczegółowo

CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1 czerwca 2014 r. 31 maja 2019 r. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1 czerwca 2014 r. 31 maja 2019 r. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1 czerwca 2014 r. 31 maja 2019 r. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE Artykuł 1. Zasięg obowiązywania Artykuł 2. Definicje

INFORMACJE OGÓLNE Artykuł 1. Zasięg obowiązywania Artykuł 2. Definicje INFORMACJE OGÓLNE Artykuł 1. Zasięg obowiązywania 1. Niniejszy układ zbiorowy pracy (CAO) ma zastosowanie w przypadku pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw należących do branży pośrednictwa pracy,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 INFORMATOR GRAFTON RECRUITMENT SP. Z O.O.

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 INFORMATOR GRAFTON RECRUITMENT SP. Z O.O. ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 INFORMATOR GRAFTON RECRUITMENT SP. Z O.O. ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 22 LUTEGO 2016 ZMIANA TREŚCI USTAWY Z 25 CZERWCA 2015 R. FUNDAMENTALNIE WPŁYNĘŁA NA DOTYCHCZAS

Bardziej szczegółowo

Zbiorowy Układ Pracy NBBU - CAO dla pracowników czasowych 30 marca 2009 do 31 grudnia 2013

Zbiorowy Układ Pracy NBBU - CAO dla pracowników czasowych 30 marca 2009 do 31 grudnia 2013 Zbiorowy Układ Pracy NBBU - CAO dla pracowników czasowych 30 marca 2009 do 31 grudnia 2013 wydanie 2: (zmienione) SPIS TREŚCI Strona Informacje ogólne 1. Zasięg obowiązywania 2. Definicje 3. Termin obowiązywania,

Bardziej szczegółowo

- po zmianach z 22 lutego 2016 r.

- po zmianach z 22 lutego 2016 r. Wypowiadanie umów terminowych - po zmianach z 22 lutego 2016 r. Wypowiadanie umów terminowych przed 22 lutego 2016 r. W stanie prawnym przed 22 lutego 2016 r. nie każdą umowę na czas określony można było

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017. wersja grudnia 2014 r.

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017. wersja grudnia 2014 r. Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja grudnia 2014 r. Związki zawodowe i Układ Zbiorowy Pracy (CAO) Ustalenia zawarte w niniejszym CAO podlegają negocjacjom, które prowadzone

Bardziej szczegółowo

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw [ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw Silni razem! [ Praca w Holandii ] Jeśli chcesz pracować w Holandii, istnieją ku temu różne możliwości. Możesz zostać zatrudniony przez własnego pracodawcę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Porozumienie w sprawie skróconego okresu wypowiedzenia

Porozumienie w sprawie skróconego okresu wypowiedzenia Porozumienie w sprawie skróconego okresu wypowiedzenia Uwagi ogólne Definicja Okres wypowiedzenia to czas, jaki upływa od momentu złożenia przez jedną ze stron oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę

Bardziej szczegółowo

Zbiorowy Układ Pracy NBBU - CAO dla pracowników czasowych 30 marca 2009 do 31 grudnia 2013

Zbiorowy Układ Pracy NBBU - CAO dla pracowników czasowych 30 marca 2009 do 31 grudnia 2013 Zbiorowy Układ Pracy NBBU - CAO dla pracowników czasowych 30 marca 2009 do 31 grudnia 2013 wydanie 1: marzec 2009 SPIS TREŚCI Strona Informacje ogólne 1. Zasięg obowiązywania 2. Definicje 3. Termin obowiązywania,

Bardziej szczegółowo

CAO ZBIOROWY UKŁAD PRACY DLA PRACOWNIKÓW CZASOWYCH 1 CZERWCA 2014 R. 31 MAJA 2019 R. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO ZBIOROWY UKŁAD PRACY DLA PRACOWNIKÓW CZASOWYCH 1 CZERWCA 2014 R. 31 MAJA 2019 R. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO ZBIOROWY UKŁAD PRACY DLA PRACOWNIKÓW CZASOWYCH 1 CZERWCA 2014 R. 31 MAJA 2019 R. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO ZBIOROWY UKŁAD PRACY DLA PRACOWNIKÓW CZASOWYCH 1

Bardziej szczegółowo

Umowa o oddelegowanie faza A

Umowa o oddelegowanie faza A Strony: Umowa o oddelegowanie faza A i A. N2people, z siedzibą w Venray, prowadząca biuro przy Microstraat 6, 5804 CM w Venray, niniejszym prawnie reprezentowana i podpisana przez Petera Nabbe, w dalszej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY

NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY Z dniem 22 lutego 2016 roku zaczęły obowiązywać zmiany w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 1502 z późn. zm.) dalej

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa, oddelegowanie i payrolling

Praca tymczasowa, oddelegowanie i payrolling » PRACA W SEKTORZE BUDOWLANYM Praca tymczasowa, oddelegowanie i payrolling CAO dla budownictwa Czas pracy i dodatki z nim związane Wynagrodzenie Pozostałe rekompensaty Czas wolny Zdrowie i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa wymagania kwalifikacyjne pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Legionowie,

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony Umowa o pracę na czas określony adw. Joanna Kaleta Główne zmiany wprowadzane nowelizacją Kodeksu pracy to: 1) dookreślenie specyfiki umowy o pracę na okres próbny; 2) ograniczenie rodzajów umów o pracę

Bardziej szczegółowo

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. Poprzez umowę rozumie się zgodne oświadczenie woli dwóch stron, zmierzające do wywołania określonych skutków prawnych. W przypadku umowy o pracę oświadczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8

Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8 Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8 USTAWA o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Dz. U. 2003r nr 166, 1608/95 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Zakres przedmiotowy Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony Umowa o pracę na czas określony Uwagi ogólne Definicja umowy Umowa na czas określony należy do kategorii umów terminowych. Aktualnie to najczęściej praktykowana forma zatrudnienia, a jej podstawową cechą

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych Wersja listopad 2017

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych Wersja listopad 2017 Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2017-2019 Wersja listopad 2017 Związki zawodowe i Układ Zbiorowy Pracy (CAO) Ustalenia zawarte w niniejszym CAO podlegają negocjacjom, które prowadzone

Bardziej szczegółowo

Niemiecka ustawa. o pracy tymczasowej

Niemiecka ustawa. o pracy tymczasowej AÜG Niemiecka ustawa o pracy tymczasowej Polskie tłumaczenie Sabina Ociepa prawnik zagraniczny (PL) / adwokat (DE) Ustawa regulująca świadczenie pracy tymczasowej (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz - AÜG)

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pracy tymczasowej

Ustawa o pracy tymczasowej www.www.interimax.com Ustawa o pracy tymczasowej Ustawa z dnia 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych

Bardziej szczegółowo

CAO ZBIOROWY UKŁAD PRACY DLA PRACOWNIKÓW CZASOWYCH 1 CZERWCA 2014 R. 31 MAJA 2019 R. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO ZBIOROWY UKŁAD PRACY DLA PRACOWNIKÓW CZASOWYCH 1 CZERWCA 2014 R. 31 MAJA 2019 R. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO ZBIOROWY UKŁAD PRACY DLA PRACOWNIKÓW CZASOWYCH 1 CZERWCA 2014 R. 31 MAJA 2019 R. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO ZBIOROWY UKŁAD PRACY DLA PRACOWNIKÓW CZASOWYCH 1

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 Newsletter LUTY 2016 ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 Od 22 lutego 2016 roku weszło w życie wiele istotnych zmian w kodeksie pracy. Najważniejsze z nich to ograniczenie w zawieraniu umów terminowych. W myśl

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Konieczność wdrożenia T/N TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu o zmianie - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO/ WDRAŻANYCH AKTÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU 1. Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo. Z kodeksu pracy została usunięta umowa na czas wykonania określonej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Dz.U. z 2016, poz. 360; stan prawny: 22.07.2016r. USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa reguluje zasady zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz być ubezpieczony Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz

Bardziej szczegółowo

Ustawa regulująca świadczenie pracy tymczasowej (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz - AÜG) z dnia r. z późniejszymi zmianami.

Ustawa regulująca świadczenie pracy tymczasowej (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz - AÜG) z dnia r. z późniejszymi zmianami. Ustawa regulująca świadczenie pracy tymczasowej (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz - AÜG) z dnia 7.8.1972 r. z późniejszymi zmianami. 1 Obowiązek uzyskania zezwolenia (1) (1) Pracodawcy, którzy jako pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Umowy terminowe kwestie problemowe. dr Anna Sokołowska 12 październik 2016 r

Umowy terminowe kwestie problemowe. dr Anna Sokołowska 12 październik 2016 r Umowy terminowe kwestie problemowe dr Anna Sokołowska 12 październik 2016 r Agenda Ograniczenia umów na czas określony (3 i 33) Rodzajów umów terminowych Ograniczenia umów na czas określony (3 i 33) Zliczanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla pracowników Payroll Select

Przewodnik dla pracowników Payroll Select Przewodnik dla pracowników Payroll Select Witamy! Otrzymują Państwo niniejszy Przewodnik instrukcję pracy, ponieważ zarejestrowali się Państwo w naszej organizacji (spółce operacyjnej Payroll Select Diensten

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1)

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) (Dz. U. z dnia 22 września 2003 r., Nr 166, poz. 1608, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589,

Bardziej szczegółowo

Czeskie prawo pracy 2015-12-22 16:12:16

Czeskie prawo pracy 2015-12-22 16:12:16 Czeskie prawo pracy 2015-12-22 16:12:16 2 Stosunki pracy pomiędzy pracownikami i pracodawcami na terytorium RCz reguluje Kodeks pracy (Zákoník práce; ustawa Nr 262/2006, kp) oraz pozostałe przepisy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych Wersja z lipca 2016.

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych Wersja z lipca 2016. Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 Wersja z lipca 2016. Związki zawodowe i Układ Zbiorowy Pracy (CAO) Ustalenia zawarte w niniejszym CAO podlegają negocjacjom, które prowadzone

Bardziej szczegółowo

I. ZMIANY W UMOWIE NA OKRES PRÓBNY

I. ZMIANY W UMOWIE NA OKRES PRÓBNY Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie w zakresie wskazanym poniżej z dniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 152/2009/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Witamy w firmie NV schade WIA-werknemersverzekering

Witamy w firmie NV schade WIA-werknemersverzekering Witamy w firmie NV schade WIA-werknemersverzekering Witamy w firmie NV schade Rozpocząłeś pracę u pracodawcy, u którego obowiązuje zbiorowy układ pracy (w skrócie: CAO) dla branży obróbki metalu i sektora

Bardziej szczegółowo

R a d a Z w i ą z k ó w Z a w o d o w y c h P o l s k i e j G r u p y E n e r g e t y c z n e j

R a d a Z w i ą z k ó w Z a w o d o w y c h P o l s k i e j G r u p y E n e r g e t y c z n e j Zamość, 06.01.2010 r. PGE S.A. PGE Obrót S.A. PGE Dystrybucja S.A. Komisja Trójstronna ds. Branży Elektroenergetycznej Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków Szanowni Państwo! Odnosząc się do pisma

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2016 z dnia 5.01.2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Podstawa prawna: - art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pracy Payroll Select Services B.V.

Instrukcja pracy Payroll Select Services B.V. Instrukcja pracy Payroll Select Services B.V. Witamy! Otrzymują Państwo niniejszą instrukcję pracy, ponieważ zapisali się Państwo do nas (Payroll Select Diensten B.V., zwana dalej: Payroll Select) w charakterze

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. z późniejszymi zmianami. Prace w ramach umów cywilnoprawnych reguluje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę tymczasową

Umowa o pracę tymczasową Umowa o pracę tymczasową Uwagi ogólne Zatrudnienie tymczasowe Pracodawca, chcąc się uwolnić od uciążliwości licznych obowiązków wobec zatrudnianych pracowników, może rozważyć alternatywę wypożyczenia pracownika

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania pracowników Stowarzyszenia LGD Eurogalicja. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Wynagradzania pracowników Stowarzyszenia LGD Eurogalicja. I. Postanowienia ogólne Regulamin Wynagradzania pracowników Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy (tekst jedn. Dz.U. z dnia 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.), ustala się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia Czy otrzymują Państwo wynagrodzenie minimalne? Pracują Państwo w Holandii i mają mniej niż 65 lat? W takim razie przysługuje Państwu prawo do holenderskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa co powinniśmy wiedzieć

Umowa co powinniśmy wiedzieć Źródło: http://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/695264/abc%20um%c3%b3w%20o%20prac% C4%99/516aac3d-131c-4972-8b3b-35756a406549?t=1426760452000 Umowa co powinniśmy wiedzieć Rozpoczynając pracę spotykamy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Biskupcu. I.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Biskupcu. I. Załącznik do Zarządzenia nr 6/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Biskupcu REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie umowy o pracę - kompendium wiedzy

Rozwiązanie umowy o pracę - kompendium wiedzy Rozwiązanie umowy o pracę - kompendium wiedzy Zakończenie stosunku pracy - odejście pracownika z firmy nieodłącznie wiąże się z rozwiązaniem umowy o pracę, na podstawie której odbywało się zatrudnienie.

Bardziej szczegółowo

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika Aktywni obywatele świadome społeczeństwo Uprawnienia pracownika Rzeszów 2012 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58 35-959 Rzeszów tel/fax (0-17) 86 20 122 porso@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Praca na etat 2015-06-17 12:25:11

Praca na etat 2015-06-17 12:25:11 Praca na etat 2015-06-17 12:25:11 2 Pracodawca nie ma obowiązku spisywania z pracownikiem umowy o pracę, ale w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia pracy pracownik powinien otrzymać na piśmie tzw. warunki

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. wzór. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert nr : przeprowadzonego na podstawie:

Umowa nr.. wzór. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert nr : przeprowadzonego na podstawie: Załącznik nr 2 do SWKO Umowa nr.. wzór W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert nr : przeprowadzonego na podstawie: - art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI. W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI. W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU Regulamin w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH Dz.U. 2003r nr 166, 1608/95 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego agencją

Bardziej szczegółowo

Umowy terminowe po zmianach z 22 lutego 2016 r. wybrane problemy z praktyki

Umowy terminowe po zmianach z 22 lutego 2016 r. wybrane problemy z praktyki Umowy terminowe po zmianach z 22 lutego 2016 r. wybrane problemy z praktyki Limit maksymalnie 3 umów na czas określony c.d. Od 22 lutego 2016 r. strony mogą zawrzeć nie 2, ale aż 3 umowy o pracę na czas

Bardziej szczegółowo

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy.

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne ZARZĄDZENIE NR 23 /09 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Mielcu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne. Art. 1. USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, z 2009r. Nr 6,

Bardziej szczegółowo

Zalety umowy o pracę: Należy ci się płatny urlop. Niezależnie od tego czy jesteś zatrudniony na umowę terminową, czy też bezterminową,

Zalety umowy o pracę: Należy ci się płatny urlop. Niezależnie od tego czy jesteś zatrudniony na umowę terminową, czy też bezterminową, Aby pracować w okresie wakacji, możesz podpisać jedną z następujących umów: umowę o pracę: na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, na zastępstwo, umowę z agencją pracy tymczasowej, umowę

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1

USTAWA. z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1 Projekt z dnia 25 lutego 2015 r. USTAWA z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1 Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 października 2015 r. Szanowni Państwo!

Warszawa, dnia 15 października 2015 r. Szanowni Państwo! Warszawa, dnia 15 października 2015 r. Szanowni Państwo! Mając na uwadze oficjalne stanowisko Ministerstwa Pracy, które przesyłam Państwu w załączeniu, w sprawie interpretacji przepisów przejściowych ustawy

Bardziej szczegółowo

Purpurowy Informator GT Październik 2015

Purpurowy Informator GT Październik 2015 Purpurowy Informator GT Październik 2015 Najnowsze zmiany w umowach pracowniczych Czym jest Purpurowy Informator? To przede wszystkim źródło informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Związku Gmin Dolnej Odry PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Związku Gmin Dolnej Odry PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Związku Gmin Dolnej Odry Regulamin niniejszy sporządzono w oparciu o: 1. ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U z 1998

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z dnia 22 kwietnia 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudniania pracowników. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników.

Formy zatrudniania pracowników. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników. Formy zatrudniania pracowników. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników. Materiał pomocniczy dla nauczyciela. Autorka: Krystyna Nowak Cele lekcji. Analiza aktów prawnych i e-zasobów do określenia form

Bardziej szczegółowo

Delegowanie pracowników tymczasowych do Holandii

Delegowanie pracowników tymczasowych do Holandii Delegowanie pracowników tymczasowych do Holandii Wyjaśnienia dodatkowe dotyczące Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2009-2014 przeznaczonego dla pracowników udostępnianych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY UMOWA O PRACĘ Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czernikowo. Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Warszawa, dnia 7 marca 2017 r. Informacja OBSiL o obowiązkach radców prawnych wynikających z wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z dnia

Bardziej szczegółowo

Stan prawny do 31 grudnia 2016r. Stan prawny od 1 stycznia 2017 r. Przepis

Stan prawny do 31 grudnia 2016r. Stan prawny od 1 stycznia 2017 r. Przepis Przepis Stan prawny do 31 grudnia 2016r. Stan prawny od 1 stycznia 2017 r. art.77 2 1. Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1 z dnia 9 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1608)

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1 z dnia 9 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1608) brzmienie od 2010-01-24 Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1 z dnia 9 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1608) Rozdział I. Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Ustawa reguluje zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie /Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie Nr 3/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia uczestników Programu Zwolnień Monitorowanych realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Uprawnienia uczestników Programu Zwolnień Monitorowanych realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Uprawnienia uczestników Programu Zwolnień Monitorowanych realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Program Zwolnień Monitorowanych dla pracowników Stoczni Gdyńskiej S.A. i Stoczni Szczecińskiej

Bardziej szczegółowo