Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące?"

Transkrypt

1 Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Od 1 kwietnia 2012 r. przestaje obowiązywać dekret ministra o uznawaniu postanowień CAO dla Pracowników Tymczasowych za ogólnie wiążące (po niderlandzku; AVV algemeen verbindend verklaring). Może to nieść ze sobą poważne skutki dla pracowników tymczasowych zatrudnionych za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej niezrzeszonej w organizacjach branżowych ABU (Związek Agencji Pracy Tymczasowej) lub NBBU (Holenderski Związek Biur Pośrednictwa Pracy i Agencji Pracy Tymczasowej). Celem niniejszej broszury jest objaśnienie w kilku punktach, co to dla Państwa oznacza, oraz na co należy zwrócić uwagę w przypadku zatrudnienia przez agencję pracy tymczasowej. Czy Państwa agencja pracy tymczasowej jest członkiem organizacji branżowej ABU lub NBBU? W branży pracy tymczasowej istnieje wiele układów zbiorowych pracy (po niderlandzku; CAO collectieve arbeidsovereenkomst, dalej w tekście: CAO). To, który z nich ma zastosowanie w odniesieniu do Państwa, zależy od tego, czy agencja pracy tymczasowej, dla której Państwo pracują jest członkiem ABU lub NBBU. Można to sprawdzić na stronie internetowej tych organizacji branżowych: lub W przypadku, gdy wiedzą już Państwo powyższe, obowiązują następujące zasady: w przypadku członków ABU obowiązuje CAO ABU; w przypadku członków NBBU obowiązuje CAO NBBU; Państwa agencja pracy tymczasowej nie jest członkiem organizacji branżowej ABU ani NBBU? 1 Wówczas taka agencja pracy tymczasowej nazywana jest niezrzeszoną. Jeśli pracują Państwo za pośrednictwem niezrzeszonej agencji pracy tymczasowej, wówczas w odniesieniu do Państwa nie ma zastosowania żadne CAO. W takim przypadku zasadniczo obowiązują ogólne prawa i ustalenia wynikających z Kodeksu Cywilnego 2. Sytuacja wygląda inaczej, jeżeli konkretne CAO uznane zostanie za ogólnie wiążące i dana agencja pracy tymczasowej podlega zakresowi obowiązywania tego CAO. AVV?! Co to takiego? Minister Spraw Społecznych i Zatrudnienia może na wniosek stron zawierających CAO uznać dane CAO za ogólnie wiążące. Wtedy to CAO nie obowiązuje jedynie członków organizacji pracodawców zawierających to CAO, ale również każde inne przedsiębiorstwo podlegające zakresowi obowiązywania tego CAO musi go przestrzegać. Zakres obowiązywania to postanowienie w CAO, określające dla jakiego typu przedsiębiorstwa CAO to jest przeznaczone. Minister już kilkakrotnie wydawał decyzję o uznaniu postanowień CAO ABU za ogólnie wiążące. Za każdym razem na czas 1 Oprócz ABU i NBBU istnieje jeszcze wiele innych stowarzyszeń, których członkami mogą być agencje pracy tymczasowej. Ten zapis dotyczy tylko ABU i NBBU. Jeśli agencja pracy tymczasowej nie jest członkiem ani ABU, ani NBBU, w odniesieniu do niniejszego zapisu mowa jest o niezrzeszonej agencji pracy tymczasowej. 2 Aby uzyskać informacje na temat ogólnych praw i ustaleń najlepiej jest skontaktować się z radcą prawnym. SNCU udzieli Państwu pomocy w poszukiwaniu innych źródeł pomocy. 1

2 określony. Przez ten czas wszystkie agencje pracy tymczasowej mają obowiązek stosowania CAO ABU. Wyjątek stanowią następujące agencje pracy tymczasowej: agencje pracy tymczasowej będące członkami NBBU (CAO NBBU); agencje pracy tymczasowej podlegające postanowieniom innych branżowych CAO, pod warunkiem, że spełniają wszystkie warunki wymienione w art. 2 ust. 4 CAO ABU; agencje pracy tymczasowej, które są z powyższego zwolnione 3. CAO ABU zostało po raz ostatni uznane za ogólnie wiążące na okres od 14 lipca 2011 r. do 1 kwietnia 2012 r. Oznacza to, że od 1 kwietnia tego roku już nie wszystkie agencje pracy tymczasowej mają obowiązek stosowania postanowień CAO ABU. Jakie skutki dla mnie niesie za sobą zakończenie obowiązywania dekretu o uznawaniu postanowień CAO za ogólnie wiążące? Są Państwo zatrudnieni przez agencję pracy tymczasowej będącej członkiem ABU lub NBBU? Wówczas zakończenie obowiązywania dekretu o uznawaniu postanowień CAO dla Pracowników Tymczasowych za ogólnie wiążące NIE NIESIE ZE SOBĄ ŻADNYCH SKUTKÓW dla Państwa. Zatrudnienie w agencji będącej członkiem NBBU wiąże się z tym, że CAO NBBU nadal ma zastosowanie (do 31 grudnia 2013 r.). Natomiast zatrudnienie w agencji będącej członkiem ABU z tym, że zastosowanie nadal ma CAO ABU. Okres obowiązywania CAO ABU dzieli się na dwie części: część dotyczącą wynagrodzenia obowiązującą do 5 sierpnia 2012 r. oraz część dotyczącą sytuacji prawnej, edukacyjnej i emerytalnej obowiązującą do 29 marca 2014 r. Są Państwo zatrudnieni przez agencję pracy tymczasowej NIEBĘDĄCĄ członkiem ABU ani NBBU? Wówczas zakończenie obowiązywania dekretu o uznawaniu postanowień CAO dla Pracowników Tymczasowych MOŻE NIEŚĆ ZE SOBĄ PEWNE SKUTKI dla Państwa. Niezrzeszona agencja pracy tymczasowej od 1 kwietnia 2012 r. nie ma już bowiem obowiązku przestrzegania postanowień CAO dla Pracowników Tymczasowych. Jakie są tego skutki? Jeśli pracują Państwo dla niezrzeszonej agencji pracy tymczasowej, wówczas skutki zakończenia okresu uznawania postanowień CAO dla Pracowników Tymczasowych za ogólnie wiążące uzależnione są od Państwa sytuacji na dzień 1 kwietnia 2012 r. Aby to wyjaśnić podajemy poniżej kilka przykładowych sytuacji: Umowa o pracę zawarta przed 1 kwietnia 2012 r.: Sytuacja 1: Odniesienie do CAO ABU Przed 1 kwietnia 2012 r. zawarli Państwo umowę o pracę z agencją pracy tymczasowej. W umowie tej orzeka się treść CAO ABU za mającą zastosowanie. 3 Informacje na temat udzielonych dyspens można uzyskać w Komisji ds. dyspens stron zawierających CAO, pod adresem: Postbus 144, 1170 AC Badhoevedorp. 2

3 Skutek: Zakończenie okresu uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące nie ma żadnego wpływu na warunki zatrudnienia, jakie zostały z Państwem ustalone. CAO ABU nadal ma zastosowanie przez cały okres trwania umowy o pracę. To CAO stanowi bowiem część Państwa indywidualnej umowy o pracę. Sytuacja 2a): Brak odniesienia do CAO ABU Przed 1 kwietnia 2012 r. zawarli Państwo umowę o pracę z agencją pracy tymczasowej. Umowa ta nie zawiera odniesień do treści CAO ABU. Sytuacja 2b): Odniesienie do dekretu o uznawaniu postanowień CAO za ogólnie wiążące Przed 1 kwietnia 2012 r. zawarli Państwo umowę o pracę z agencją pracy tymczasowej. W umowie tej wyraźnie określono, że CAO ABU ma zastosowanie wyłącznie tak długo, jak CAO to uznane jest za ogólnie wiążące. Skutek w obu sytuacjach: Zakończenie okresu uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące oznacza, że od 1 kwietnia 2012 r. w odniesieniu do Państwa nie ma już zastosowania żadne CAO dla Pracowników Tymczasowych! CAO ABU nie jest już uznawane za ogólnie wiążące, a więc jego postanowienia również nie mają już zastosowania. Od tej chwili podlegają Państwo ogólnym prawom i ustaleniom wynikającym z Kodeksu Cywilnego. Jednocześnie obowiązują również warunki zatrudnienia określone w umowie o pracę, obowiązują one tak długo, jak trwa ta umowa i nie zostało określone, że maja one jedynie zastosowanie w przypadku, gdy CAO jest uznane ogólnie wiążącym. Umowa o pracę zawarta po 1 kwietnia 2012 r.: Sytuacja 3a): Zostają Państwo zatrudnieni jako pracownik tymczasowy przez agencję pracy tymczasowej 1 kwietnia 2012 r. lub później i przed wprowadzeniem nowego okresu uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące. Sytuacja 3b): Państwa umowa o pracę z agencją pracy tymczasowej wygasa 1 kwietnia 2012 r. lub później. Następnie agencja pracy tymczasowej proponuje Państwu nową umowę o pracę. Skutek w obu sytuacjach: Zakończenie okresu uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące oznacza, że w odniesieniu do Państwa nie ma już zastosowania żadne CAO dla Pracowników Tymczasowych! Od tej chwili podlegają Państwo ogólnym prawom i ustaleniom wynikającym z Kodeksu Cywilnego. Uwaga! Gdy pracują Państwo po 1 kwietnia 2012 dla niezrzeszonej agencji pracy tymczasowej i Państwa sytuacja dotycząca umowy o pracę zgadza się z sytuacją 2. i 3. to Państwa agencja pracy tymczasowej ma możliwość orzeczenia zastosowania CAO ABU w stosunku do Państwa umowy o pracę. W tym celu musi w Państwa umowie o pracę zostać ujęta tzw. klauzula o inkorporacji. W Państwa umowie o pracę musi wyraźnie zostać określone, że CAO ABU ma zastosowanie do tej umowy. Nie jest jeszcze całkowicie jasne, czy system fazowy może być używany przez niezrzeszone agencje pośrednictwa pracy w przypadku, gdy CAO nie jest uznane za ogólnie wiążące. Co do tego, zdania się różnią. 3

4 Na co muszą Państwo zwrócić uwagę? W przypadku gdy Państwa sytuacja, jako pracownika tymczasowego, od 1 kwietnia 2012 r. zgadza się z sytuacją 2 lub 3, wówczas muszą Państwo zwrócić szczególną uwagę na kilka kwestii. Dotyczy to: wynagrodzenia, systemu fazowego, okresu wypowiedzenia, czasu trwania klauzuli o tymczasowym charakterze zatrudnienia (na czas wykonania określonej pracy). Więcej informacji na temat poszczególnych kwestii znajduje się poniżej, w tym także porównanie sytuacji sprzed 1 kwietnia 2012 r. oraz sytuacji po 1 kwietnia 2012 r. W niniejszym wyjaśnieniu wychodzimy z założenia, ze w Państwa umowie o pracę nie jest ujęte, że CAO ABU ma zastosowanie. WYNAGRODZENIE Dawna sytuacja (okres uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące) W sytuacji sprzed 1 kwietnia 2012 r. przysługiwało Państwu, jako pracownikowi tymczasowemu, prawo do wynagrodzenia i świadczeń zgodnie z postanowieniami CAO ABU. Dopiero po przepracowaniu przez Państwa 26 tygodni dla tego samego zleceniodawcy (dalej: pracodawcyużytkownika) zaczynało obowiązywać wynagrodzenie dla stałych pracowników pracodawcyużytkownika (prawo do takiego samego wynagrodzenia i świadczeń, jakie mają pracownicy zatrudnieni na stałe u pracodawcy użytkownika oraz zajmujący (prawie) takie samo stanowisko jak Państwo). Zatem przez pierwsze 26 przepracowanych tygodni agencja pracy tymczasowej mogła wypłacać Państwu wynagrodzenie zgodnie z CAO ABU. Zgodnie z CAO ABU agencje pracy tymczasowej mogą również uzgodnić stosowanie wynagrodzenia dla stałych pracowników pracodawcy użytkownika już od 1. dnia. Jeśli pracują Państwo jako pracownik tymczasowy dla niezrzeszonej agencji pracy tymczasowej, wówczas od razu, od 1 kwietnia 2012 r. przysługuje Państwu prawo do takiego samego wynagrodzenia i świadczeń, jakie przysługują pracownikom zatrudnionym na stałe u pracodawcyużytkownika na takim samym (podobnym) stanowisku co Państwo. Jak to możliwe? W Holandii obowiązuje wynagrodzenie minimalne. Jest to najniższa kwota, jaką pracodawca ma ustawowy obowiązek wypłacać jako wynagrodzenie. Agencje pracy tymczasowej obowiązuje jednak dodatkowe postanowienie wynikające z ustawy WAADI (Ustawy o alokacji pracowników przez pośredników pracy). W związku z tym, jeśli pracodawca oddelegowuje pracowników tymczasowych (zatem na zasadach takich, jak agencja pracy tymczasowej) ma on obowiązek wypłacania im wynagrodzenia i świadczeń zgodnie z wynagrodzeniem i świadczeniami, jakie przysługują pracownikom zatrudnionym u pracodawcy użytkownika na podobnych stanowiskach. Nie w stosunku do każdego warunku zatrudnienia ma ta ustawa zastosowanie. W artykule 8 ustawy WAADI znajdziecie Państwo wykaz, których warunków zatrudnienia ona dotyczy. Jeśli odnośnie tej organizacji zastosowanie ma konkretne, branżowe CAO, wówczas wynagrodzenie i świadczenia muszą być wypłacane zgodnie z tym CAO. Uwaga! Być może od 1 kwietnia 2012 r. mają Państwo prawo do wyższego wynagrodzenia? 4

5 SYSTEM FAZOWY Dawna sytuacja (okres uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące) Jako pracowników tymczasowych w okresie uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące obowiązywał Państwa tzw. system fazowy: przez pierwsze 78 tygodni pracowali Państwo w ramach fazy A, w której możliwe było zawieranie nieograniczonej liczby umów. Następnie przechodzili Państwo do fazy B, gdzie można było zawrzeć maksymalnie 8 umów na czas określony (łącznie na okres nieprzekraczający 2 lat). Na końcu mogli Państwo przejść do fazy C, w której zawierano z Państwem umowę na czas nieokreślony. Dalsze naliczanie tygodni przy przechodzeniu z jednej fazy do drugiej uzależnione było od wielu czynników. Istotne było na przykład, czy pomiędzy dwoma przepracowanymi okresami miejsce miała przerwa. Każda faza ma swoje własne zasady naliczania. Po więcej informacji odsyłamy Państwa do artykułu 13 CAO ABU (Fazy pracy tymczasowej). Od momentu zakończenia okresu uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące obowiązują ustawowe przepisy systemu okresowego i łańcuchowego (art. 7:668a KC). Oznacza to, że pracownik tymczasowy wpierw przez 26 tygodni udostępniony może zostać jednemu bądź więcej zleceniodawcom. Następnie zastosowanie ma system okresowy i łańcuchowy. Od tego momentu z pracownikiem tymczasowym mogą zostać zawarte jeszcze 3 umowy na czas określony, na całkowity wspólny okres 36 miesięcy. W przypadku, gdy praca dalej jest kontynuowana, oznacza to umowę o pracę na czas nieokreślony. Przy czym obowiązuje tutaj zasada, że w przypadku, gdy pomiędzy dwoma umowami nastąpiła przerwa dłuższa niż 3 miesiące, wówczas naliczanie systemu okresowego i łańcuchowego zaczyna się od nowa. Dopiero po okresie wynoszącym 1 rok bądź dłużej niepracowania dla tego samego biura pośrednictwa, można od początku korzystać z wyżej wymienionej elastyczności 26 przepracowanych tygodni. Uwaga! Być może od 1 kwietnia mają Państwo prawo do umowy o pracę na czas nieokreślony? OKRES WYPOWIEDZENIA Dawna sytuacja (okres uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące): Umowa na czas określony Zgodnie z CAO dla Pracowników Tymczasowych umowa o pracę na czas określony może we wszystkich przypadkach zostać przedwcześnie wypowiedziana przez pracownika lub pracodawcę, chyba że wyraźnie uzgodniono, że nie jest to dozwolone. Umowa na czas nieokreślony W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony zgodnie z CAO dla Pracowników Tymczasowych zarówno pracodawcę, jak i pracownika zawsze obowiązuje okres wypowiedzenia wynoszący 1 miesiąc, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Dla obu umów o pracę ma zastosowanie, że mogą one zakończyć się w trakcie trwania miesiąca (a nie koniecznie z końcem miesiąca). Umowa na czas określony Odnośnie rozwiązywania umów o pracę na czas określony Kodeks Cywilny przewiduje przepisy dokładnie odwrotne niż te, które obowiązywały w poprzedniej sytuacji! Umowa o pracę na czas 5

6 określony nie może zostać rozwiązana przedwcześnie, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Zatem agencja pracy tymczasowej po 1 kwietnia 2012 r. nie może po prostu przedwcześnie wypowiedzieć umowy na czas określony (chyba że uzgodniono inaczej na piśmie). W przypadku, gdy agencja spełnia warunki i może wypowiedzieć umowę, to potrzebuje ona ponadto pozwolenia z UWV WERKbedrijf (UWV= Zakład Realizacji Ubezpieczeń Pracowniczych). Jeżeli Państwo jako pracownik chcą wypowiedzieć umowę, to nie jest potrzebne pozwolenie. Umowa na czas nieokreślony W odniesieniu do umowy o pracę na czas nieokreślony ustawa przewiduje (art. 7:672 KC), że okres wypowiedzenia obowiązujący pracodawcę zależy od czasu trwania umowy o pracę z pracownikiem. Jeśli trwała ona 5 lat lub dłużej, wówczas okres wypowiedzenia obowiązujący pracodawcę wynosi więcej niż 1 miesiąc. W przypadku pracownika okres ten zawsze wynosi 1 miesiąc. Dla obu umów o pracę ma zastosowanie, że umowa skończyć się może jedynie z końcem miesiąca, chyba że w umowie uzgodniono inaczej. KLAUZULA O TYMCZASOWYM CHARAKTERZE ZATRUDNIENIA 4 Dawna sytuacja (okres uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące) W CAO ABU zawarty jest zapis, że klauzula o tymczasowym charakterze zatrudnienia obowiązuje podczas całej fazy A (78 tygodni), chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Oznacza to, że agencja pracy tymczasowej ma prawo przez cały okres 78 tygodni wypowiedzieć Państwa umowę o pracę w chwili, gdy praca zostaje zakończona na wniosek zleceniodawcy. Państwa obowiązywał również zapis zakładający, że podczas całej fazy A (78 tygodni) mieli Państwo prawo wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie bez uwzględniania okresu wypowiedzenia. Zakończenie okresu uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące oznacza, że klauzula o tymczasowym charakterze zatrudnienia traci swoją moc z chwilą, gdy pracownik tymczasowy wykonuje pracę przez okres przekraczający 26 tygodni (zgodnie z art. 7:691 ustęp 3 KC). Oznacza to, że po 26 tygodniach klauzula o tymczasowym charakterze zatrudnienia wygasa. Państwa umowa o pracę może więc trwać dalej w przypadku, gdy praca się zakończy. Uwaga: jeżeli okres 26 tygodni się zakończył, nie możecie Państwo w każdym przypadku zakończyć umowy w międzyczasie. Jeżeli jednak zrobią to Państwo, możliwym jest że będziecie winnym pracodawcy pieniądze. Prosimy zasięgnąć porady prawnej w przypadku, gdy macie Państwo w planach zmianę pracodawcy w trakcie trwania Państwa umowy o pracę. Czy SNCU (Stowarzyszenie ds. Przestrzegania Przepisów CAO dla Pracowników Tymczasowych) udzieli mi pomocy, także po zakończeniu okresu uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? 4 Klauzula o tymczasowym charakterze zatrudnienia stanowi jeden z warunków umowy o pracę tymczasową, który przewiduje, że umowa o pracę tymczasową wygasa z mocy prawa, gdy okres oddelegowania pracownika tymczasowego przez agencję pracy tymczasowej do pracy u zleceniodawcy zostaje zakończony na wniosek tego zleceniodawcy (patrz art. 7:691 ustęp 2 KC). 6

7 Oczywiście! Jako pracownik tymczasowy mogą Państwo zawsze zwrócić się do nas z pytaniami. Można również skorzystać z naszego punktu zgłoszeniowego w celu złożenia skargi dotyczącej agencji pracy tymczasowej. Fakt, że 1 kwietnia 2012 r. zakończył się okres uznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące nie ma żadnego wpływu na obowiązki i uprawnienia SNCU. Uprawnienia SNCU wynikają z tytułu innego CAO (tzw. CAO SFU CAO Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Branży Pracy Tymczasowej), którego postanowienia również zostały uznane za ogólnie wiążące do 29 marca 2014 r. SNCU kontroluje okresy minione. Nasze kontrole mogą sięgać do pięciu lat wstecz. Kontrolą nie zostają objęte okresy, w których postanowienia CAO nie były uznawane za ogólnie wiążące. Chcą Państwo złożyć skargę dotyczącą agencji pracy tymczasowej? W tym celu zawsze mogą się Państwo do nas zgłosić. Mają Państwo wątpliwości, czy CAO dla Pracowników Tymczasowych ma zastosowanie również odnośnie Państwa? Prosimy nas o tym powiadomić, a udzielimy Państwu odpowiedzi. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z infolinią SNCU, dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu: lub na stronie Niniejszy dokument służy wyłącznie do udzielenia niewiążącej informacji dotyczącej możliwych konsekwencji prawnych związanych z zakończeniem okresu uznania CAO za ogólnie wiążące (AVV) z perspektywy SNCU. Dokument ten nie ma charakteru porady. W Państwa indywidualnej sytuacji rolę odgrywać mogą istotne sprawy, które zmienią wynik tego, co opisano powyżej. Jeżeli chcą Państwo uzyskać pełen obraz swojej sytuacji, to musicie Państwo zgłosić się po poradę prawną. Informacje zawarte na niniejszej stronie nie mają mocy prawnie wiążącej ni SNCU nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty, które wynikną z korzystania z powyższej informacji. 7

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2012-2017

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2012-2017 Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2012-2017 Wydanie z listopada 2012 r. Spis treści Strona 1 Status prawny 1.1 Faza A 1.1.1 Umowa o pracę tymczasową z klauzulą

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników tymczasowych 2004 2009, Wydanie styczeń 2008

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników tymczasowych 2004 2009, Wydanie styczeń 2008 Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników tymczasowych 2004 2009, Wydanie styczeń 2008 Spis treści Pozycja prawna: system fazowy 2 Faza A 3 Faza B 5 Faza C 8 Wynagrodzenie 10 Choroba 14 Kolejni

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja listopada 2012 r.

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja listopada 2012 r. Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja listopada 2012 r. Związki zawodowe i Układ Zbiorowy Pracy (CAO) Ustalenia zawarte w niniejszym CAO podlegają negocjacjom, które

Bardziej szczegółowo

CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1 czerwca 2014 r. 31 maja 2019 r. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1 czerwca 2014 r. 31 maja 2019 r. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1 czerwca 2014 r. 31 maja 2019 r. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja lipca 2014 r.

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja lipca 2014 r. Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja lipca 2014 r. Związki zawodowe i Układ Zbiorowy Pracy (CAO) Ustalenia zawarte w niniejszym CAO podlegają negocjacjom, które prowadzone

Bardziej szczegółowo

PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Praca w Holandii zorganizowana jest w inny sposób niż ten, do którego są Państwo przyzwyczajeni. Jeśli więc zamierzają Państwo pracować w Holandii,

Bardziej szczegółowo

Zbiorowy Układ Pracy NBBU - CAO dla pracowników czasowych 30 marca 2009 do 31 grudnia 2013

Zbiorowy Układ Pracy NBBU - CAO dla pracowników czasowych 30 marca 2009 do 31 grudnia 2013 Zbiorowy Układ Pracy NBBU - CAO dla pracowników czasowych 30 marca 2009 do 31 grudnia 2013 wydanie 2: (zmienione) SPIS TREŚCI Strona Informacje ogólne 1. Zasięg obowiązywania 2. Definicje 3. Termin obowiązywania,

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2009-2014 wersja z sierpnia 2012 r.

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2009-2014 wersja z sierpnia 2012 r. Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2009-2014 wersja z sierpnia 2012 r. Związki zawodowe i Układ Zbiorowy Pracy (CAO) Ustalenia zawarte w niniejszym CAO podlegają negocjacjom, które

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE Artykuł 1. Zasięg obowiązywania Artykuł 2. Definicje

INFORMACJE OGÓLNE Artykuł 1. Zasięg obowiązywania Artykuł 2. Definicje INFORMACJE OGÓLNE Artykuł 1. Zasięg obowiązywania 1. Niniejszy układ zbiorowy pracy (CAO) ma zastosowanie w przypadku pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw należących do branży pośrednictwa pracy,

Bardziej szczegółowo

Zbiorowy Układ Pracy NBBU - CAO dla pracowników czasowych 30 marca 2009 do 31 grudnia 2013

Zbiorowy Układ Pracy NBBU - CAO dla pracowników czasowych 30 marca 2009 do 31 grudnia 2013 Zbiorowy Układ Pracy NBBU - CAO dla pracowników czasowych 30 marca 2009 do 31 grudnia 2013 wydanie 1: marzec 2009 SPIS TREŚCI Strona Informacje ogólne 1. Zasięg obowiązywania 2. Definicje 3. Termin obowiązywania,

Bardziej szczegółowo

Umowa o oddelegowanie faza A

Umowa o oddelegowanie faza A Strony: Umowa o oddelegowanie faza A i A. N2people, z siedzibą w Venray, prowadząca biuro przy Microstraat 6, 5804 CM w Venray, niniejszym prawnie reprezentowana i podpisana przez Petera Nabbe, w dalszej

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa, oddelegowanie i payrolling

Praca tymczasowa, oddelegowanie i payrolling » PRACA W SEKTORZE BUDOWLANYM Praca tymczasowa, oddelegowanie i payrolling CAO dla budownictwa Czas pracy i dodatki z nim związane Wynagrodzenie Pozostałe rekompensaty Czas wolny Zdrowie i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce.

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Pracując na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, nie

Bardziej szczegółowo

Porozumienie w sprawie skróconego okresu wypowiedzenia

Porozumienie w sprawie skróconego okresu wypowiedzenia Porozumienie w sprawie skróconego okresu wypowiedzenia Uwagi ogólne Definicja Okres wypowiedzenia to czas, jaki upływa od momentu złożenia przez jedną ze stron oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę

Bardziej szczegółowo

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw [ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw Silni razem! [ Praca w Holandii ] Jeśli chcesz pracować w Holandii, istnieją ku temu różne możliwości. Możesz zostać zatrudniony przez własnego pracodawcę w Polsce

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

Witamy w firmie NV schade WIA-werknemersverzekering

Witamy w firmie NV schade WIA-werknemersverzekering Witamy w firmie NV schade WIA-werknemersverzekering Witamy w firmie NV schade Rozpocząłeś pracę u pracodawcy, u którego obowiązuje zbiorowy układ pracy (w skrócie: CAO) dla branży obróbki metalu i sektora

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. Poprzez umowę rozumie się zgodne oświadczenie woli dwóch stron, zmierzające do wywołania określonych skutków prawnych. W przypadku umowy o pracę oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Delegowanie pracowników tymczasowych do Holandii

Delegowanie pracowników tymczasowych do Holandii Delegowanie pracowników tymczasowych do Holandii Wyjaśnienia dodatkowe dotyczące Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2009-2014 przeznaczonego dla pracowników udostępnianych

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w holenderskim budownictwie

Praca tymczasowa w holenderskim budownictwie Folder Praca tymczasowa w holenderskim budownictwie przepisy układu zbiorowego pracy dla pracowników tymczasowych, holenderskich agencji pracy tymczasowej oraz przedsiębiorstw budowlanych i infrastrukturalnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY ustawa z dnia 26 czerwca 1974 t. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony Umowa o pracę na czas określony Uwagi ogólne Definicja umowy Umowa na czas określony należy do kategorii umów terminowych. Aktualnie to najczęściej praktykowana forma zatrudnienia, a jej podstawową cechą

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę

Bardziej szczegółowo

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika Aktywni obywatele świadome społeczeństwo Uprawnienia pracownika Rzeszów 2012 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58 35-959 Rzeszów tel/fax (0-17) 86 20 122 porso@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z dnia 22 kwietnia 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst

Bardziej szczegółowo

Stosunek pracownik tymczasowy/zleceniodawca/agencja pracy tymczasowej Regulamin zachowania i sankcje

Stosunek pracownik tymczasowy/zleceniodawca/agencja pracy tymczasowej Regulamin zachowania i sankcje Spis treści Artykuł 1 Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4 Artykuł 5 Artykuł 6 Artykuł 7 Artykuł 8 Artykuł 9 Artykuł 10 Artykuł 11 Artykuł 12 Artykuł 13 Artykuł 14 Artykuł 15 Artykuł 16 Artykuł 17 Artykuł 18

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Pracowników

Przewodnik dla Pracowników Przewodnik dla Pracowników Witamy! Otrzymał(a) Pan(i) niniejszy podręcznik, ponieważ zarejestrowała się Pan(i) jako pracownik w naszej firmie (Payroll Select Services B.V., zwanej dalej: Payroll Select).

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI CZĘŚĆ I. Postanowienia ogólne. Artykuł 1. Definicje

UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI CZĘŚĆ I. Postanowienia ogólne. Artykuł 1. Definicje UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI Rzeczpospolita Polska oraz Stany Zjednoczone Ameryki (zwane dalej Stronami ), dążąc do uregulowania stosunków

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE MINIMALNYCH WARUNKÓW PRACY W PRZEMYŚLE TECHNOLOGICZNYM

PODSUMOWANIE MINIMALNYCH WARUNKÓW PRACY W PRZEMYŚLE TECHNOLOGICZNYM TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY 24.10.2013 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY PODSUMOWANIE MINIMALNYCH WARUNKÓW PRACY W PRZEMYŚLE TECHNOLOGICZNYM Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla przedsiębiorstw zagranicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU Postanowienia wstępne 1 Podstawa prawna: 1) art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do płacy minimalnej

Każdy ma prawo do płacy minimalnej Każdy ma prawo do płacy minimalnej Otrzymujesz minimalną płacę? Pracujesz w Holandii i masz poniżej 65 lat? To masz prawo do holenderskiej płacy minimalnej. Nawet jeśli jesteś obcokrajowcem. Twój pracodawca

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Testy z odpowiedziami. Darmowy fragment www.bezkartek.pl JOWITA MROZIK

Prawo pracy. Testy z odpowiedziami. Darmowy fragment www.bezkartek.pl JOWITA MROZIK Prawo pracy Testy z odpowiedziami JOWITA MROZIK stan prawny na VIII 2011 2 S t r o n a Copyright by Jowita Mrozik Copyright for the e-book edition by Bezkartek.pl Self-Publishing Warszawa 2011 3 S t r

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI. W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI. W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU Regulamin w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1220 USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

a. z upływem terminu, na który została zawarta, jeżeli wypada on po 31.12.2011 r. (art. 35 ust. 3 KryzysU), albo

a. z upływem terminu, na który została zawarta, jeżeli wypada on po 31.12.2011 r. (art. 35 ust. 3 KryzysU), albo Toruń, dnia 21 września 2011 Ustawa antykryzysowa a zatrudnienie na podstawie umów na czas określony. Od 22.8.2009 do 31.12.2011 przedsiębiorców prowadzących zarobkową działalność gospodarczą obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Z MYŚLĄ O LUDZIACH W BIZNESIE ODPOWIEDZIALNI. acceptance for disabled ecology. equality diversity tolerance

Z MYŚLĄ O LUDZIACH W BIZNESIE ODPOWIEDZIALNI. acceptance for disabled ecology. equality diversity tolerance Z MYŚLĄ O LUDZIACH ODPOWIEDZIALNI W BIZNESIE equality diversity tolerance acceptance for disabled ecology Kim jesteśmy? Job Impulse Polska jest częścią Grupy Job, firmą Doradztwa Personalnego (Certyfikat:

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych PRAWO PROMOTOR OT OR 10/2014 MARTA JENDRASIK ekspert ds. prawa pracy, wykładowca fot. Thinkstock Zatrudnianie osób niepełnosprawnych Jakie zmiany w zatrudnianiu niepełnosprawnych wprowadziła Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia De Każdy Arbeidsinspectie ma prawo do in het kort minimalnego wynagrodzenia Ustawowe minimalne wynagrodzenie i minimalny dodatek urlopowy Pracownicy do 65 roku

Bardziej szczegółowo

Przepisy dotyczące okresu wypowiedzenia umowy o pracę oraz ponownego zatrudnienia

Przepisy dotyczące okresu wypowiedzenia umowy o pracę oraz ponownego zatrudnienia tłumaczenie : I.Vaclav Alfreðsson, Dóróthea D. Tómasdóttir konsultacje: Björn Snæbjörnsson Rozdział 12. Przepisy dotyczące okresu wypowiedzenia umowy o pracę oraz ponownego zatrudnienia 12.1. Wezwanie

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Konieczność wdrożenia T/N TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu o zmianie - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO/ WDRAŻANYCH AKTÓW

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy

USTAWA. z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy Kancelaria Sejmu s. 1/9 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 567 USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy W trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1220

Dz.U. 2015 poz. 1220 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1220 USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

INFOR RAPORTY W RAPORCIE ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI M.IN. NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA:

INFOR RAPORTY W RAPORCIE ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI M.IN. NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA: INFOR RAPORTY W RAPORCIE ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI M.IN. NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA: Czy można rozpocząć korzystanie z urlopu ojcowskiego od dnia urodzenia się dziecka? Czy pracownik może przesunąć rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Obowiązki pracodawcy. wynikające z obowiązujących przepisów prawa (2012)

Obowiązki pracodawcy. wynikające z obowiązujących przepisów prawa (2012) Obowiązki pracodawcy wynikające z obowiązujących przepisów prawa (2012) Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się końcem roku kalendarzowego, chcielibyśmy przypomnieć i zwrócić Państwa uwagę na niektóre

Bardziej szczegółowo

Na jaki czas zawrzeć umowę o pracę na czas określony?

Na jaki czas zawrzeć umowę o pracę na czas określony? Na jaki czas zawrzeć umowę o pracę na czas określony? Jednym z rodzajów umowy o pracę jest umowa o pracę na czas określony (obok umowy na czas nieokreślony oraz na czas wykonywania określonej pracy). W

Bardziej szczegółowo

Plan rozszerzony StiPP emerytura w skrócie. Twoja przyszłość według StiPP

Plan rozszerzony StiPP emerytura w skrócie. Twoja przyszłość według StiPP Plan rozszerzony StiPP emerytura w skrócie Twoja przyszłość według StiPP 1 Spis treści Co obejmuje rozszerzony plan emerytalny StiPP? 3 Na emeryturze 9 Ile będzie wynosić moja emerytura? 4 StiPP jest dla

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe Podgórskiego Biura Tłumaczeń zwanego dalej Biurem Tłumaczeń

Ogólne Warunki Handlowe Podgórskiego Biura Tłumaczeń zwanego dalej Biurem Tłumaczeń Ogólne Warunki Handlowe Podgórskiego Biura Tłumaczeń zwanego dalej Biurem Tłumaczeń dotyczące wykonywania tłumaczeń w obrębie języków oferowanych przez Biuro Tłumaczeń zwanych dalej Tłumaczeniami. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy zatrudnienia w świetle przepisów Kodeksu pracy

Elastyczne formy zatrudnienia w świetle przepisów Kodeksu pracy Elastyczne formy zatrudnienia w świetle przepisów Kodeksu pracy 1. Umowa na okres próbny Umowa ta może poprzedzać każdy rodzaj zatrudnienia przewidziany Kodeksem pracy. Umowa na okres próbny może być zawarta

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy w dobie kryzysu ekonomicznego z uwzględnieniem zmian tzw. Ustawy antykryzysowej- zagadnienia praktyczne dla przedsiębiorców.

Prawo pracy w dobie kryzysu ekonomicznego z uwzględnieniem zmian tzw. Ustawy antykryzysowej- zagadnienia praktyczne dla przedsiębiorców. A D W O K A C I C I C H Y C H U D O B A M A R A S E K Z Y B U R A S P Ó Ł K A P A R T N E R S K A mecenas Piotr Cichy, konspekt wykładu z dnia 06.10.2009 Prawo pracy w dobie kryzysu ekonomicznego z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr. z dnia 15 czerwca 2009r.

Zarządzenie Nr. z dnia 15 czerwca 2009r. Zarządzenie Nr Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na stanowiskach

Bardziej szczegółowo

dr Magdalena Kuba mkuba@wpia.uni.lodz.pl Katedra Prawa Pracy UŁ

dr Magdalena Kuba mkuba@wpia.uni.lodz.pl Katedra Prawa Pracy UŁ dr Magdalena Kuba mkuba@wpia.uni.lodz.pl Katedra Prawa Pracy UŁ na treść stosunku pracy składają się dwa podstawowe zobowiązania: - zobowiązanie pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju pod

Bardziej szczegółowo

USTAWA O UKŁADACH ZBIOROWYCH PRACY

USTAWA O UKŁADACH ZBIOROWYCH PRACY USTAWA O UKŁADACH ZBIOROWYCH PRACY w brzmieniu z dnia 25 sierpnia 1969 r. (BGBl. I str. 1323) ostatnio zmieniona przez Rozporządzenie z dnia 25 listopada 2003 r. (BGBl. I str. 2304) 1. [Forma i treść]

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr../2009

Zarządzenie Nr../2009 Zarządzenie Nr../2009 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Włoszakowice Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę tymczasową

Umowa o pracę tymczasową Umowa o pracę tymczasową Uwagi ogólne Zatrudnienie tymczasowe Pracodawca, chcąc się uwolnić od uciążliwości licznych obowiązków wobec zatrudnianych pracowników, może rozważyć alternatywę wypożyczenia pracownika

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku 1 1. Regulamin określa warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, przysługujących

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjna praca w Holandii? Przygotuj się!

Atrakcyjna praca w Holandii? Przygotuj się! Atrakcyjna praca w Holandii? Przygotuj się! Zawsze Żądaj umowy o pracę w języku, Nigdy Nie podpisuj umowy, której treści Porównaj treść obu umów, holenderskiej/ angielskiej z polską. Co robisz, gdy Wybierasz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk Opracowany na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia Czy otrzymują Państwo wynagrodzenie minimalne? Pracują Państwo w Holandii i mają mniej niż 65 lat? W takim razie przysługuje Państwu prawo do holenderskiego

Bardziej szczegółowo

2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę

2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę RADY 2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę Ewa Drzewiecka Spis treści 1. Komentarz... 1 1.1. Co można zmienić porozumieniem... 1 1.2. Tryb i forma porozumienia... 2 1.3. Porozumienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY UMOWA O PRACĘ Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli

Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli ZAGADNIENIE PODSTAWA PRAWNA Uprawnieni do korzystania z urlopu wychowawczego Z urlopu wychowawczego korzystać może wyłącznie nauczyciel, który

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.)

KONWENCJA. o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.) Dz.U.01.53.561 KONWENCJA o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Sposoby rozwiązania umowy o pracę PRAWO PRACY Sposoby rozwiązania umowy o pracę W art. 30KP wymieniono sposoby rozwiązania umowy o pracę. Jest to rozwiązanie umowy: na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, z upływem

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy podlegające obowiązkowi zgłoszenia

Wypadki przy pracy podlegające obowiązkowi zgłoszenia Inspekcja Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Wypadki przy pracy podlegające obowiązkowi zgłoszenia Zgłaszaj je Inspekcji Pracy [fotografia] 1 Wypadki przy pracy podlegające obowiązkowi zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz być ubezpieczony Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy.

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Warunki świadczenia pracy Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Nie ma jedynej właściwej formy wykonywania pracy. Wyłącznie od zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ. zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą,... zwanym(ą) dalej Pracownikiem.

UMOWA O PRACĘ. zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą,... zwanym(ą) dalej Pracownikiem. UMOWA O PRACĘ zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą, a zwanym(ą) dalej Pracownikiem. 1. ZATRUDNIENIE I RODZAJ PRACY. 1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na

Bardziej szczegółowo

Pracowniczy kontrakt menedżerski

Pracowniczy kontrakt menedżerski Pracowniczy kontrakt menedżerski Uwagi ogólne Definicja Przedmiotem kontraktu menedżerskiego jest zarządzanie jednostką gospodarczą (względnie jej działami, konkretnymi produktami lub projektami). Innymi

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawny pracownik. www.pip.gov.pl

Niepełnosprawny pracownik. www.pip.gov.pl Niepełnosprawny pracownik www.pip.gov.pl Zakaz dyskryminacji Pracownicy powinni być równo traktowani przez pracodawcę w stosunkach pracy w zakresie: nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska. reprezentowanym przez,

- WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska. reprezentowanym przez, - WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska reprezentowanym przez..., zwanym dalej w treści Zamawiającym" a, reprezentowanym przez,

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudniania pracowników. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników.

Formy zatrudniania pracowników. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników. Formy zatrudniania pracowników. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników. Materiał pomocniczy dla nauczyciela. Autorka: Krystyna Nowak Cele lekcji. Analiza aktów prawnych i e-zasobów do określenia form

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU. Rozdział I Informacje Ogólne

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU. Rozdział I Informacje Ogólne REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU Rozdział I Informacje Ogólne 1 1. Regulamin odbywania Staży, zwany dalej Regulaminem, stosuje się do Staży, które dotyczą projektu Aktywizacja osób niepełnosprawnych realizowanego

Bardziej szczegółowo

CO WIĄŻE SIĘ Z PROJEKTEM WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO

CO WIĄŻE SIĘ Z PROJEKTEM WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO CO WIĄŻE SIĘ Z PROJEKTEM WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO Program Erasmus+ PAKIET INFORMACYJNY EVS styczeń 2014 1. WPROWADZENIE Niniejszy dokument przeznaczony jest dla wolontariuszy i organizatorów zaangażowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny. zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny

Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny. zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny musi nastąpić częściowa likwidacja szkoły, zmiana organizacyjna powodująca

Bardziej szczegółowo

II. Prawo zbiorowych stosunków pracy

II. Prawo zbiorowych stosunków pracy II. Prawo zbiorowych stosunków pracy 1. Rada zakładowa (niem. Betriebsrat) a) Wstęp Znaczącą rolę w niemieckim prawie pracy zajmuje rada zakładowa. Reprezentuje ona interesy pracowników wobec pracodawcy.

Bardziej szczegółowo

Umowa na czas wykonania określonej pracy. Jak każda umowa o pracę, tak i umowa na czas wykonania określonej pracy jest zgodnym oświadczeniem

Umowa na czas wykonania określonej pracy. Jak każda umowa o pracę, tak i umowa na czas wykonania określonej pracy jest zgodnym oświadczeniem Umowa na czas wykonania określonej pracy Uwagi ogólne Definicja umowy Jak każda umowa o pracę, tak i umowa na czas wykonania określonej pracy jest zgodnym oświadczeniem woli stron pracownika i pracodawcy,

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ DELEGOWANY DO PRACY ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ!

JESTEŚ DELEGOWANY DO PRACY ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ! JESTEŚ DELEGOWANY DO PRACY ZA GRANICĄ? TO MOŻESZ W TYM SAMYM OKRESIE PODLEGAĆ ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNEMU WYŁĄCZNIE W JEDNYM PAŃSTWIE. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń Platforma Usług Elektronicznych:

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę. 1. LITOPLO... z siedzibą w Warszawie przy ulicy Conrada 30, zwanym dalej Pracodawcą, reprezentowanym przez...

Umowa o pracę. 1. LITOPLO... z siedzibą w Warszawie przy ulicy Conrada 30, zwanym dalej Pracodawcą, reprezentowanym przez... Umowa o pracę W dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. LITOPLO... z siedzibą w Warszawie przy ulicy Conrada 30, zwanym dalej Pracodawcą, reprezentowanym przez... a 2. Panią... zamieszkałą w... zwaną w dalej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.)

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.) Dz.U.83.35.163 1985-08-10 zm. Dz.U.85.35.162 art.3 1996-06-02 zm. Dz.U.96.24.110 art.34 1998-09-01 zm. Dz.U.98.113.717 art.7 2002-01-01 zm. Dz.U.01.128.1405 art.3 USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT. 1 Nazwa, siedziba. 2 Cel

STATUT. 1 Nazwa, siedziba. 2 Cel STATUT 1 Nazwa, siedziba 1. Zrzeszenie zawodowe nosi nazwę Europäischer Verband der Wanderarbeiter / European Migrant Workers Union (Europejski Związek Pracowników Migracyjnych). Wpis do Rejestru Zrzeszeń

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH NR XX/200X. Postanowienia ogólne

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH NR XX/200X. Postanowienia ogólne UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH NR XX/200X Zawarta w Poznaniu, w dniu XX.XX. 200X r. pomiędzy: 1. XXXXXXXXXX Sp. z o. o. w dalszej części określanym jako ZLECENIODAWCA, 2. RACHMISTRZ Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych!

Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych! Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych! Kto jest pracownikiem młodocianym w myśl kp? Młodocianym jest osoba która ukończyła 16 lat a nie przekroczyła 18 lat (art. 190

Bardziej szczegółowo

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de.

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de. Ogólne Warunki Usługi Powierniczej Posiadacz domeny - zwany w dalszej części Rejestrującym - oraz MSERWIS Michał Spławski - zwany w dalszej części Powiernikiem - niniejszym zawierają UMOWĘ POWIERNICZĄ

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Money Makers S.A.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Money Makers S.A. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Money Makers S.A. Warszawa, 25 lutego 2014 Money Makers S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRAWO PRACY. Ochrona pracy, bezpieczeństwo i higieny pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (definicje)

CZĘŚĆ I PRAWO PRACY. Ochrona pracy, bezpieczeństwo i higieny pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (definicje) CZĘŚĆ I PRAWO PRACY Ochrona pracy, bezpieczeństwo i higieny pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (definicje) 1. Podaj główne źródła prawnej ochrony pracy. Za źródła prawa pracy rozumie się przepisy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Bardziej szczegółowo

Wydawca: ISBN: 978-83-61807-68-1. Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja. Skład: Robert Kowal. Druk: Drukarnia Skleniarz. Kraków

Wydawca: ISBN: 978-83-61807-68-1. Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja. Skład: Robert Kowal. Druk: Drukarnia Skleniarz. Kraków Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjna praca w Holandii? Przygotuj się!

Atrakcyjna praca w Holandii? Przygotuj się! Atrakcyjna praca w Holandii? Przygotuj się! Co robisz, gdy Wybierasz nowego smartphona?? Kupujesz telewizor lub samochód? Polujesz na nową torebkę i buty? Porównujesz oferty? Szukasz informacji o marce,

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania urlopu

Procedura udzielania urlopu Zespół Szkół im. Lotników Polskich wpłocicznie-tartak Procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia Spis treści 1. Cel procedury... 3 2. Uczestnicy procedury... 3 3. Unormowania prawne dotyczące

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy W trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia związkom zawodowym niezbędnych

Bardziej szczegółowo