Randstad Cross Border Staffing

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Randstad Cross Border Staffing"

Transkrypt

1 Witamy! Obecnie pracujesz za pośrednictwem Randstad Cross Border Staffing. Książeczkę Do pracy w Randstad Cross Border Staffing napisaliśmy po to, by lepiej poinformować Cię o zasadach panujących w naszej firmie. W niniejszej książeczce znajdziesz ważne informacje przydatne do tego, by praca przebiegała lepiej i przyjemniej. Dobrze zapoznaj się z treścią tej książeczki. Jeśli będziesz mieć jeszcze jakieś pytania, zwróć się z nimi do swojej osoby kontaktowej w Randstad Cross Border Staffing. Życzymy Ci przyjemnej pracy i miłego pobytu w Holandii. Randstad Cross Border Staffing 1

2 2

3 Spis treści 1. Randstad Cross Border Staffing 2. Praca w Holandii 3. Praca w Randstad Cross Border Staffing 4. Konto w zakładce Mijn Randstad (Mój Randstad) 5. Fazy oddelegowania 6. Dodatek urlopowy i dni urlopowe 7. Zgłaszanie choroby i powrotu do zdrowia 8. Emerytura 9. Zakończenie pracy dla Randstad Cross Border Staffing 10. Objaśnienie paska płacowego Załączniki 1 i 2: paski płacowe 3

4 1. Randstad Cross Border Staffing Randstad prowadzi działalność w 44 krajach. W wielu z tych krajów firma Randstad Cross Border Staffing posiada własną siedzibę i fachowych managerów regionalnych. Randstad Cross Border Staffing Nederland werbuje i selekcjonuje do pracy w holenderskich firmach pracowników m.in. z Polski, Niemiec i Hiszpanii. Gdy podejmujesz pracę dla Randstad Cross Border Staffing wszystko przebiega według zasad obowiązujących w Holandii. Oznacza to, że załatwiane jest ubezpieczenie zdrowotne oraz, że płacone są podatki i składki ubezpieczenia społecznego. Randstad Cross Border Staffing załatwia dla Ciebie zakwaterowanie i transport do pracy. Nasze mieszkania spełniają normy określone przez Holenderski Związek Agencji Pracy Tymczasowej (ABU), związek branżowy skupiający agencje pośrednictwa pracy tymczasowej. Do przewozów pracowników używane są samochody i busy zaopatrzone w system track-and-trace. Dzięki temu systemowi możemy monitorować trasy przejazdu samochodów. Aby móc rozwiązywać ewentualne problemy natury komunikacyjnej zatrudniamy pracowników władających językiem angielskim, niemieckim i polskim. 4

5 2. Praca w Holandii Numer identyfikacji podatkowej (Burger Service Nummer BSN) Do tego, by móc pracować w Holandii potrzebny jest Ci numer identyfikacji podatkowej. Jest to unikalny numer, który służy do wszystkich kontaktów z rządem Holandii. O numer identyfikacji podatkowej (BSN) można zawnioskować w Holandii na dwa sposoby: 1. Osobiście skontaktować się z holenderskim Urzędem Skarbowym okazując swój dowód tożsamości. 2. Randstad Cross Border Staffing może zawnioskować o numer identyfikacji podatkowej poprzez wypełnienie formularza wniosku z użyciem kopii Twojego dowodu tożsamości. Pismo z przyznanym numerem zostanie wtedy wysłane pocztą do biura Randstad Cross Border Staffing, a my przekazujemy dokument Tobie. Jeśli nie posiadasz numeru identyfikacji podatkowej, ale złożyłeś już wniosek o jego przyznanie, to możesz już pracować w Holandii. Musisz się jednak liczyć z tym, że dopóki nie zostanie Ci przyznany numer BSN, Randstad Cross Border Staffing nie może wypłacić Ci wynagrodzenia. Przyznanie numeru identyfikacji podatkowej trwa średnio ok. 2 do 3 tygodni. W okresach o dużym natężeniu pracy procedura przyznania może trwać 4 do 6 tygodni. Dlatego weź ze sobą wystarczającą ilość pieniędzy na pierwsze tygodnie pobytu. Obowiązek noszenia przy sobie dowodu tożsamości Od 1 czerwca 1994 obowiązuje w Holandii ustawowy obowiązek identyfikacji. Dzięki temu obowiązkowi można w różnych przypadkach udowodnić, że dane osobowe, które podałeś, zgadzają się i są poprawnie zapisane. W tym celu musisz okazać ważny dowód tożsamości. Obowiązek identyfikacji służy zwalczaniu oszustw i przestępczości. Jeśli nie posiadasz holenderskiego obywatelstwa, ważne są następujące dowody tożsamości: pozwolenie na pobyt wydane przez urząd do spraw cudzoziemców 5

6 paszport uchodźcy (wydany w Holandii) paszport dla cudzoziemca paszport spoza Holandii (jeśli to konieczne, zaopatrzony we wpis dotyczący pobytu) Kogo dotyczy obowiązek identyfikacji? Obowiązek identyfikacji dotyczy w Holandii wszystkich, którzy ukończyli 12 lat. Młodociani od 12 roku życia, którzy nie posiadają holenderskiego obywatelstwa, muszą zawnioskować o własny dowód tożsamości w urzędzie do spraw cudzoziemców biura policji. Kiedy możesz zostać poproszony o okazanie dowodu tożsamości? podczas załatwiania spraw finansowych u notariusza podczas wnioskowania o numer identyfikacji podatkowej (prawo jazdy nie jest tu ważnym dowodem tożsamości) podczas przyjęcia do pracy (prawo jazdy nie jest tu ważnym dowodem tożsamości) w pracy, w razie kontroli Urzędu Skarbowego albo organu czuwającego nad przestrzeganiem ustawy o ubezpieczeniach społecznych podczas wnioskowania o zasiłek (prawo jazdy nie jest tu ważnym dowodem tożsamości) w czasie kontroli wewnętrznej dotyczącej cudzoziemców (prawo jazdy nie jest tu ważnym dowodem tożsamości) gdy korzystając z transportu publicznego nie posiadasz ważnego biletu w czasie meczu piłkarskiego 6

7 3. Praca w Randstad Cross Border Staffing Ubezpieczenie zdrowotne w Hollandzorg Każdy, kto mieszka albo pracuje w Holandii, jest prawnie zobowiązany do posiadania podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne pokrywa standardowe koszty leczenia takie, jak wizyta u lekarza domowego, w szpitalu czy zakup lekarstw w aptece. Gdy rozpoczynasz pracę w Randstad Cross Border Staffing, załatwiamy dla Ciebie ubezpieczenie zdrowotne. Swoich pracowników ubezpieczamy w firmie Hollandzorg, będącej oddziałem firmy ENO Verzekeringen. Ubezpieczenie zdrowotne składa się z ubezpieczenia podstawowego i z ubezpieczenia uzupełniającego. Z ubezpieczenia uzupełniającego pokrywane są następujące koszty: obowiązkowego i dobrowolnego ryzyka własnego; leczenia dentystycznego w nagłych wypadkach (związane z nagłymi wypadkami konsultacje, wypełnienia, znieczulenia, wyrywanie zębów, zdjęcia rentgenowskie); koniecznej ze względów medycznych repatriacji do kraju pochodzenia; repatriacji zwłok osoby ubezpieczonej z Holandii do kraju jej pochodzenia. Zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczenia w Hollandzorg dokonuje pracownik Randstad Cross Border Staffing. Cotygodniowa składka ubezpieczeniowa potrącana jest bezpośrednio z Twojego wynagrodzenia. W roku 2012 składka ta wynosi 19,87 euro netto na tydzień. Jeśli musisz skorzystać z usług firmy ubezpieczeniowej w Holandii, może się zdarzyć, że najpierw sam będziesz musiał zapłacić rachunek za usługi medyczne. Rachunek ten wraz z wypełnionym formularzem deklaracji musisz wtedy wysłać do firmy Hollandzorg. Poniesione koszty zostaną Ci zwrócone. Zasada ta obowiązuje jedynie wtedy, gdy poniesione koszty podlegają zwrotowi z ubezpieczenia zdrowotnego. Dokładne informacje na temat zwrotów kosztów można znaleźć na stronie 7

8 Zgłaszając się do ubezpieczenia zdrowotnego u holenderskiego ubezpieczyciela możesz zadbać o to, by być dobrze ubezpieczonym również w kraju pochodzenia: Formularz E-106 Przy pomocy formularza E-106 możesz zadeklarować w kraju pochodzenia, że posiadasz holenderskie ubezpieczenie zdrowotne i w związku z tym masz prawo do zwrotu kosztów leczenia zgodnie z ustawowym pakietem ubezpieczeń w Holandii. Współubezpieczenie członków rodziny W formularzu E-106 możesz podać, że Twoi członkowie rodziny są ubezpieczeni razem z Tobą. Ogólnie małżonkowie i dzieci widziani są jako współubezpieczeni do określonego wieku, tak długo, jak w swoim kraju zamieszkania nie posiadają samodzielnego prawa do ubezpieczenia. Ubezpieczenie w czasie urlopu Karta ubezpieczeniowa Hollandzorg jest jednocześnie kartą European Health Insurance Card. Współubezpieczeni członkowie rodzin mogą zawnioskować o tę europejską kartę. Na stronie internetowej Hollandzorg znajdziesz dodatkowe informacje na temat ubezpieczenia i formularzy deklaracji. Zamieszczone są tam różnego rodzaju formularze w wielu językach. Ustawa o warunkach pracy Arbowet Bezpieczeństwo, zdrowie i samopoczucie odgrywają ważną rolę w określaniu procesu pracy. W celu zarządzania bezpieczeństwem wszystkie firmy wprowadziły politykę zarządzania warunkami pracy (Arbobeleid). Zgodnie z ustawą o warunkach pracy (Arbowet) pracownicy tymczasowi Randstad stawiani są na równi z pracownikami zatrudnionymi u zleceniodawcy. Oznacza to, że zleceniodawca musi dbać o dobre warunki pracy ale również Ty jako pracownik musisz zawsze dokładnie przestrzegać przepisów i instrukcji służących bezpiecznej i zdrowej pracy. Jest to nawet Twoim obowiązkiem. Przykładem są tu 8

9 przepisy bezpieczeństwa takie jak obowiązek noszenia ochrony indywidualnej (butów ochronnych, rękawic, ochrony słuchu) albo zakaz palenia (zagrożenie pożarem) ale także instrukcje z dziedziny higieny (mycie rąk, siateczki na włosy) albo służące wykonaniu i organizacji pracy (pozycja w czasie siedzenia, czas odpoczynku, używanie ekranów ochronnych). Jeśli istnieją zagrożenia dla bezpieczeństwa w czasie pracy to zostaniesz o nich dobrze poinformowany przed jej rozpoczęciem. Bardzo ważne jest dobre zapoznanie się z tymi informacjami. Przeważnie musisz wtedy potwierdzić podpisem, że otrzymałeś instrukcje i zostały Ci one objaśnione. Oświadczenie do celów podatku od wynagrodzeń Przy wypłacie wynagrodzenia firma Randstad, jako pracodawca, zobowiązana jest do odprowadzenia podatku od wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Przed rozpoczęciem pracy w Randstad Cross Border Staffing musisz wypełnić oświadczenie do celów podatku od wynagrodzeń. W oświadczeniu tym możesz zaznaczyć, czy Randstad podczas obliczania wysokości podatku musi zastosować ulgę podatkową. Bez wypełnionego oświadczenia do celów podatku od wynagrodzeń Randstad nie może zastosować tej ulgi. Ulga w podatku od wynagrodzeń może być zastosowana w tym samym czasie tylko przez jednego pracodawcę. Ulga ta oznacza, że masz prawo do zniżki w podatku, który płacisz. Randstad płaci wtedy mniej podatku i dzięki temu Ty otrzymujesz wyższe wynagrodzenie. Warunki rejestracji i oddelegowania Podczas rejestracji i oddelegowania pracowników tymczasowych Randstad stawia kilka warunków. Są one spisane w dokumencie 'Warunki rejestracji i oddelegowania'. Dokument ten zawiera podstawy każdego oddelegowania i stanowi faktyczny rdzeń umowy o pracę zawieranej pomiędzy pracownikami tymczasowymi i Randstad. 'Warunki rejestracji i oddelegowania' regulują m.in.: to, że w stosunku do umowy o pracę zastosowanie ma Układ Zbiorowy CAO dla Pracowników Tymczasowych; 9

10 to, jakie dane musi udostępnić dla Randstad pracownik tymczasowy; stopień, w jakim Randstad może wykorzystywać dane dotyczące pracownika tymczasowego; sposób, w jaki wchodzi w życie i kończy się umowa o pracę; sposób wypłaty wynagrodzenia. Poprzez podpisanie dokumentu 'Warunków rejestracji i oddelegowania' oświadczasz jako pracownik tymczasowy m.in., że podane przez Ciebie informacje dotyczące historii Twojej pracy są zgodne z prawdą. W 'Warunkach rejestracji i oddelegowania' wymieniono jednocześnie, jakie dane przekazywane są pracownikowi tymczasowemu przed rozpoczęciem każdego oddelegowania z osobna. Odbywa się to w drodze dokumentu 'Potwierdzenie oddelegowania'. Dokumenty warunków i potwierdzenia dostępne są w języku polskim, niemieckim i angielskim. Umowa dotycząca zakwaterowania Przed rozpoczęciem pracy dla Randstad Cross Border Staffing, jeśli to konieczne, załatwiamy dla Ciebie zakwaterowanie. Zakwaterowanie to spełnia normy określone przez ABU: Certified Flex Home (www.certifiedflexhome.nl). Miejsce zakwaterowania znajduje się w odległości maksimum 50 km od miejsca pracy. Mieszkanie oddawane jest do dyspozycji przez Randstad Cross Border Staffing i związane są z tym określone zasady. Zasady te wymienione są w regulaminie dotyczącym zakwaterowania. Mówi on m.in., że: za mieszkanie trzeba płacić, opłata za mieszkanie potrącana jest co tydzień z wynagrodzenia, mieszkanie oddawane jest do dyspozycji na tak długo, jak długo pracujesz dla Randstad Cross Border Staffing, używanie narkotyków twardych i miękkich oraz spożywanie alkoholu jest zabronione, pomieszczenie musi być utrzymane w czystości, w mieszkaniu zabrania się trzymania zwierząt domowych. 10

11 Regulamin ten dostępny jest w wielu językach i należy go podpisać. Podpisany egzemplarz regulaminu przechowywany jest w Twojej teczce personalnej. W 2012 roku koszty zakwaterowania wynoszą 72 euro netto na tydzień. Kwota ta jest co tydzień potrącana z wynagrodzenia. Z Urzędem Skarbowym podpisano umowę, w wyniku której w wielu wypadkach płaci się kwotę 72 euro brutto zamiast netto. W tym wypadku płacisz niższą kwotę netto. W czasie urlopu koszty zakwaterowania za pierwszy tydzień zawsze są potrącane z Twojego wynagrodzenia. Po upływie pierwszego tygodnia są dwie możliwości: 1. Nie pozostajesz w miejscu zakwaterowania i zabierasz swoje rzeczy w tym przypadku nie płacisz za zakwaterowanie. 2. Nie pozostajesz w miejscu zakwaterowania, ale zostawiasz tam swoje rzeczy i chcesz po urlopie zachować ten sam pokój / łóżko, wtedy płacisz za zakwaterowanie. Umowa dotycząca kierowania pojazdem Randstad Cross Border Staffing dysponuje samochodami służącymi do przejazdów do i z miejsca pracy. Samochody te udostępniane są kierowcy, który musi posiadać ważne prawo jazdy. Kierowca dostaje do podpisania umowę dotyczącą kierowania pojazdem, która następnie przechowywana jest w jego teczce personalnej. Umowa ta określa m.in., że: samochód może być używany wyłącznie do przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy i z powrotem, kierowca ma obowiązek zabierania ze sobą kolegów, kierowca zobowiązany jest użytkować auto tak, jakby było ono jego własnością, ewentualne kary i koszty szkód są na rachunek kierowcy, w razie szkody kierowca ma obowiązek wypełnienia formularza szkód, 11

12 kierowca otrzymuje dodatkową kwotę w wysokości 4 euro brutto za przepracowany dzień o ile wszystkie szkody i kary są zapłacone a kierowca prowadzi samochód zarówno tam jak i z powrotem. Całkowita kwota wypłacana jest co pół roku. Jeśli w ciągu tego pół roku zakończysz pracę, kwota ta zostanie Ci wypłacona wcześniej. Razem z samochodem udostępniamy kartę tankowania, którą można płacić za tankowanie auta do określonej kwoty tygodniowo. Kwota ta obliczana jest przy uwzględnieniu ilości kilometrów pomiędzy miejscem zamieszkania i miejscem pracy. Podajemy również kilka stacji znajdujących się w pobliżu miejsca zakwaterowania i miejsca pracy, gdzie możesz tankować samochód w systemie samoobsługi. Tutaj nigdy nie zatankujesz więcej, niż wynosi limit karty. Jeśli osiągnąłeś limit, wtedy strumień benzyny automatycznie się zatrzyma. W samochodzie znajduje się teczka kierowcy, w której znajdują się instrukcje dotyczące m.in.: tankowania awarii w drodze wypełniania formularzy szkód postępowania w razie wypadku 12

13 4. Konto w zakładce Mijn Randstad do odczytywania pasków płacowych i zaświadczeń o rocznych zarobkach Każdy, kto pracuje dla Randstad ma za pośrednictwem strony dostęp do swojego konta w zakładce Mijn Randstad. Przy pomocy tego konta możesz: obejrzeć i wydrukować paski płacowe, obejrzeć i wydrukować zaświadczenie o rocznych zarobkach (jaaropgave). Paski płacowe i zaświadczenie o rocznych zarobkach nie są wysyłane pocztą. Dane z zaświadczenia o rocznych zarobkach potrzebne Ci będą do wypełnienia zeznania podatkowego. W wielu przypadkach po wypełnieniu zeznania podatkowego możesz otrzymać zwrot nadpłaconego podatku. Obecnie zakładka Mijn Randstad dostępna jest jedynie w języku niderlandzkim. Niebawem będzie dostępna polska wersja tej zakładki. Poinformujemy Cię o tym. 13

14 5. Fazy oddelegowania Układ Zbiorowy Pracy CAO dla Pracowników Tymczasowych definiuje system fazowy. Oznacza to, że Twoja pozycja prawna staje się tym mocniejsza im dłużej pracujesz dla tej samej agencji pośrednictwa pracy tymczasowej. Rozróżnia się 3 fazy: Faza A: trwa do momentu przepracowania 78 tygodni dla agencji pośrednictwa pracy tymczasowej (praca przez 1 dzień w tygodniu liczy się tu jako przepracowany tydzień). W fazie A pracujesz na podstawie umowy o pracę tymczasową chyba, że pisemnie uzgodniono, że pracujesz na podstawie umowy o pracę. Faza B: trwa maksymalnie 2 lata (włącznie z przerwami krótszymi niż 13 tygodni), w czasie tych 2 lat można zaoferować pracownikowi maksymalnie 8 umów o pracę na czas określony. Faza C: umowa o pracę na czas nieokreślony, która wygasa z mocy prawa w momencie ukończenia przez pracownika 65 lat, czyli osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego. W fazie A masz prawo do wynagrodzenia za przepracowane godziny chyba, że pisemnie ustalono inaczej. Oznacza to, że jeśli nie pracujesz to nie dostajesz wynagrodzenia. W fazach B i C obowiązuje zasada, że masz umowę o pracę na określoną ilość godzin na tydzień. Oznacza to, że za tyle godzin otrzymujesz wynagrodzenie. Jednak posiadanie umowy o pracę wiąże się nie tylko z prawami ale i z obowiązkami. Pracując na podstawie umowy o pracę nie możesz z dnia na dzień powiedzieć: już tu więcej nie przyjdę. Musisz dostosować się do terminu wypowiedzenia: Umowa o pracę: < 3 miesiące 7 dni kalendarzowych > 3 miesiące i < 6 miesięcy 14 dni kalendarzowych > 6 miesięcy 28 dni kalendarzowych 14

15 Randstad Cross Border Staffing stosuje w stosunku do Ciebie termin wypowiedzenia 1 miesiąca (artykuł 2 układu CAO). Od fazy B masz prawo do ciągłości wypłaty wynagrodzenia za godziny określone w umowie o pracę. Artykuł 31 układu CAO opisuje co należy zrobić, gdy zakończy się zlecenie ale nie umowa o pracę. Masz wtedy prawo do ciągłości wypłaty wynagrodzenia. Wynagrodzenie jest wtedy często niższe od wynagrodzenia, które otrzymywałeś wcześniej. Może być nawet niższe, niż to wymienione w umowie. Randstad Cross Border Staffing będzie wtedy szukać dla Ciebie odpowiedniej pracy zastępczej. Jest to praca w tej samej grupie funkcyjnej albo maksimum o 2 grupy funkcyjne niżej. Jeśli ilość godzin odpowiedniej pracy zastępczej nie pokrywa się z ilością wymienioną w umowie o pracę, wtedy Randstad Cross Border Staffing uzupełnia wynagrodzenie do ilości godzin wymienionej w umowie. Od Ciebie oczekujemy elastycznej postawy: może będziesz musiał przejść przeszkolenie, wykonywać pracę tymczasową poniżej swoich możliwości, dojeżdżać dalej do pracy (w promieniu 50 km od miejsca zamieszkania albo półtorej godziny jazdy w jedną stronę środkami transportu publicznego), albo przeprowadzić się w inne miejsce zakwaterowania. Randstad Cross Border Staffing dokonuje dokładnych ustaleń na temat Twojej dyspozycyjności. Możesz odmówić podjęcia odpowiedniej pracy zastępczej ale wtedy tracisz prawo do ciągłości wypłaty wynagrodzenia a Randstad Cross Border Staffing nie będzie mieć obowiązku szukania dla Ciebie nowej pracy. Na stronie znajdziesz więcej informacji na temat układu CAO i pracy dla agencji pośrednictwa pracy tymczasowej. 15

16 6. Dodatek urlopowy i dni urlopowe Dodatek urlopowy Większość pracowników w Holandii ma prawo do 8% dodatku urlopowego. Prawo to mają również pracownicy Randstad. Prawo do dodatku urlopowego nabywa się jedynie na podstawie normalnych godzin pracy i wysokości wynagrodzenia brutto. Ewentualne dodatki i nadgodziny nie stanowią podstawy do naliczania dodatku urlopowego. Wypłata tego dodatku ma miejsce co roku w pierwszym tygodniu czerwca. Jeśli wcześniej zakończysz pracę wtedy dodatek urlopowy wypłacany Ci jest przy rozliczeniu końcowym. Kwota wynikająca z rozliczenia końcowego jest przekazywana na Twój rachunek bankowy automatycznie w 6 do 8 tygodni po zakończeniu pracy. Dni urlopowe Oprócz dodatku urlopowego nabierasz prawa do dni urlopowych. Nabywasz do nich prawo za każdą przepracowaną godzinę. Dni urlopowych nie nalicza się za nadgodziny. Jeśli pracujesz przez 40 godzin tygodniowo, wtedy nabierasz prawa do 192 godzin urlopowych rocznie. Jeśli pracujesz przez mniej niż 40 godzin tygodniowo, wtedy nabywasz prawa do urlopu proporcjonalnie do ilości przepracowanych godzin. Możesz wziąć urlop, jeśli masz prawo do wystarczającej ilości godzin urlopowych. Jeśli chcesz wziąć dzień urlopu to w formularzu urlopowym musisz wpisać daną ilość godzin jako urlop. Do wzięcia urlopu potrzebne jest uprzednie pozwolenie Twojej osoby kontaktowej w Randstad. Osoba ta omówi Twój wniosek ze zleceniodawcą, u którego pracujesz. U niektórych zleceniodawców obowiązuje obowiązkowy okres urlopowy taki jak wakacje budowlane, obowiązkowy wolny dzień albo okresowe zamknięcie zakładu np. między świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem. W czasie tych dni nie wypłaca Ci się wynagrodzenia i możesz wtedy wykorzystać zgromadzone dni urlopowe. 16

17 Dni świąteczne Oprócz dni urlopowych masz prawo do ciągłości wypłaty wynagrodzenia w dni świąteczne przypadające w dni, w które normalnie musiałbyś pracować gdyby nie było świąt. Warunkiem ciągłości wypłaty jest jednak to, by u zleceniodawcy nie pracowano w te dni. Jeśli w dni świąteczne u zleceniodawcy pracuje się, wtedy w zasadzie też powinieneś pracować. Dni świąteczne to: Nowy Rok, drugi dzień Wielkiejnocy, Dzień Królowej, Dzień Wniebowstąpienia, drugi dzień Zielonych Świątek, pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Jeśli firma, w której pracujesz jest zamknięta w dzień, który nie jest dniem świątecznym, taki jak Wielki Piątek, wtedy za ten dzień nie zostanie Ci wypłacone wynagrodzenie i musisz wykorzystać dzień urlopu. Praca w systemie zmianowym U niektórych zleceniodawców pracuje się w systemie zmianowym. Może to oznaczać, że również pracownicy Randstad będą musieli pracować na zmiany. Praca w systemie zmianowym wiąże się z dodatkiem zmianowym i w związku z tym - wyższym wynagrodzeniem. To, czy dostaniesz dodatek i jaka będzie jego wysokość, zależy między innymi od przepisów dotyczących wynagrodzeń zawartych w układzie CAO albo od przepisów obowiązujących u zleceniodawcy. Nadgodziny Jeśli wymagają tego warunki w zakładzie, oczekujemy od Ciebie, że będziesz gotów pracować w większej ilości godzin niż to ustalono. To, czy dodatkowo przepracowane godziny uznawane są za nadgodziny, określają stosowane przepisy dotyczące wynagrodzeń. Zgodnie z przepisami dotyczącymi nadgodzin zawartymi w układzie CAO zależy to od przyjętego u zleceniodawcy czasu pracy. U niektórych zleceniodawców określa się to codziennie, u innych co tydzień. Pierwsze pół godziny dodatkowej pracy nie jest traktowane jako nadgodzina. Dodatek za nadgodziny zgodnie z układem CAO dla Pracowników Tymczasowych wynosi minimalnie 25% i maksymalnie 50%. Jeśli u 17

18 zleceniodawcy stosuje się przepisy dotyczące nadgodzin, wtedy od nich zależy czy i w jakiej kwocie pracownikowi zostanie wypłacony dodatek za nadgodziny. 18

19 7. Zgłaszanie choroby i powrotu do zdrowia Oczywiście zawsze się może zdarzyć, że zachorujesz. Co powinieneś wtedy zrobić i kogo o tym poinformować? Zgłoszenie choroby w czasie trwania umowy o pracę tymczasową (faza A) Jeśli zachorujesz, musisz to natychmiast zgłosić w pierwszym dniu choroby przed godziną osobie kontaktowej w Randstad Cross Border Staffing oraz w firmie zleceniodawcy, w której pracujesz. Musisz to zrobić również, jeśli w danym dniu nie pracujesz. Jeśli zachorujesz w czasie pracy, zgłoś to natychmiast osobie kontaktowej w Randstad Cross Border Staffing i zleceniodawcy. Randstad musi jak najszybciej zgłosić Twoją chorobę. Jeśli zgłoszenie o chorobie będzie zbyt późne, wtedy będzie to mieć negatywne skutki przy wypłacie zasiłku chorobowego przez Instytut Świadczeń Pracowniczych UWV. Po zgłoszeniu choroby otrzymasz z UWV potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli w czasie choroby przebywasz pod innym niż domowy adresem, powiadom o tym biuro Randstad. Jeśli w czasie choroby zmieniasz adres pobytu, to także musisz powiadomić o tym Randstad. Od pierwszego dnia choroby może dzwonić do Ciebie pracownik UWV. Zadbaj więc o to, byś był dostępny telefonicznie. Jest również możliwe, że kontroler z UWV złoży Ci wizytę. Zasiłek chorobowy Dwa pierwsze dni choroby to tzw. dni oczekiwania. Za te dni nie otrzymasz zasiłku chorobowego. Za drugi dzień oczekiwania otrzymujesz kompensatę. Jest to odsetek Twojej stawki godzinowej, który co tydzień wypłacany jest z Twoim wynagrodzeniem. Od trzeciego dnia choroby należy Ci się zasiłek chorobowy z UWV. Zasiłek ten jest wypłacany bezpośrednio przez UWV. Pierwsza wypłata następuje po około 3 tygodniach. 19

20 Wysokość zasiłku chorobowego obliczana jest przez UWV. Otrzymujesz 70% średniego dziennego wynagrodzenia obliczanego za ostatnie 52 tygodnie przed zgłoszeniem choroby. Oprócz tego firma Randstad zawarła umowę na dodatkowe ubezpieczenie, dzięki któremu od trzeciego dnia Twój zasiłek zostaje uzupełniony do wysokości 91% wynagrodzenia. W przeciwieństwie do zasiłku chorobowego z UWV, który otrzymujesz co tydzień, uzupełnienie to wypacane jest 1 na 4 tygodnie przez firmę Achmea. Pierwsza wypłata następuje po około 6 tygodniach. Zgłoszenie powrotu do zdrowia Powrót do zdrowia zgłaszasz jeszcze w tym samym dniu, nie w dniu, w którym rozpoczynasz pracę. Zgłoszenia powrotu do zdrowia w UWV należy dokonać poprzez stronę internetową UWV (strona jest dostępna tylko w języku niderlandzkim). W tym celu potrzebny Ci jest kod DigiD, o który można zawnioskować na stronie (ta strona dostępna jest również w języku angielskim). Jeśli nie masz dostępu do Internetu, to możesz zadzwonić pod numer W tym celu powinieneś mieć pod ręką numer identyfikacji podatkowej (BSN). Jeśli nie zgłosisz powrotu do zdrowia albo zrobisz to za późno, możesz liczyć się z karą. Zawsze też zgłoś powrót do zdrowia w Randstad. W porozumieniu z Randstad będziesz mieć możliwość ponownego podjęcia swojej pracy. Jeśli to nie będzie możliwe to poszukamy dla Ciebie pracy zastępczej. Jeśli nie będziesz przestrzegać zasad, zagrożona zostanie wypłata Twojego zasiłku chorobowego. Zgłoszenie choroby w czasie trwania umowy o pracę (faza B albo C) Jeśli zachorujesz, musisz to natychmiast zgłosić w pierwszym dniu choroby przed godziną osobie kontaktowej w Randstad Cross Border Staffing oraz w firmie zleceniodawcy, w której pracujesz. Musisz to zrobić również, jeśli w danym dniu nie pracujesz. Jeśli zachorujesz w czasie pracy, zgłoś to natychmiast osobie kontaktowej w Randstad Cross Border Staffing i zleceniodawcy. 20

21 Jeśli w czasie choroby przebywasz pod innym niż domowy adresem, powiadom o tym biuro Randstad. Jeśli w czasie choroby zmieniasz adres pobytu, to także musisz powiadomić o tym Randstad. Gdy zachorujesz, w drugim dniu choroby skontaktuje się z Tobą pracownik odpowiedzialny za monitorowanie absencji chorobowej w Randstad. Będziesz z nim współpracować w celu jak najszybszego powrotu do zdrowia. Jest również możliwe, że zostaniesz poproszony o odwiedzenie biura służb do spraw warunków pracy Arbodienst w godzinach przyjęć. Musisz zastosować się do tej prośby. Zadbaj więc o to, byś był dostępny telefonicznie. Jesteś również zobowiązany do współpracy przy swojej reintegracji. Jeśli nie będziesz współpracować albo będziesz nieobecny w domu w czasie kontroli albo nie powiadomiłeś Randstad o zmianie adresu, wtedy zagrożona zostaje wypłata Twojego wynagrodzenia. Wynagrodzenie w czasie choroby Gdy zachorujesz, otrzymujesz wynagrodzenie maksymalnie przez 2 lata. Przez pierwszy rok dostajesz 91% obowiązującego wynagrodzenia, w drugim roku dostajesz 80%. Do obliczenia wypłacanej kwoty przyjmuje się Twoje faktyczne zarobki. Jeśli zachorujesz w czasie wykonywania zlecenia, za które zarabiasz 10 euro brutto na godzinę, wtedy przez pierwszy rok choroby dostajesz 9,10 euro brutto. Masz prawo do wypłaty zasiłku chorobowego za ilość godzin wymienioną w umowie o pracę. Jeśli w umowie wymieniona jest liczba godzin 36 do 40 tygodniowo, to wtedy masz prawo do wypłaty za 36 godzin. Jeśli nie przepracowujesz w każdym tygodniu tej samej liczby godzin, wtedy Randstad oblicza ilość godzin do wypłaty zasiłku na podstawie 13 tygodni poprzedzających zgłoszenie choroby. Obliczenia dokonuje się zawsze przy zachowaniu minimum godzin wymienionego w umowie o pracę. (przykład: w Twojej umowie o pracę wymieniona jest ilość godzin 20 do 28 wtedy dostajesz wypłatę za minimum 20 godzin). Jeśli regularnie pracujesz na zmiany, wtedy masz prawo również do zasiłku chorobowego obliczanego na podstawie godzin przepracowanych na zmianach przez ostatnie 13 tygodni. Również tych obliczeń dokonuje Randstad. Nie masz prawa do 21

22 zasiłku chorobowego w momencie, gdy wygasła umowa o pracę. Jeśli w tym okresie nadal jesteś chory, wtedy możesz zawnioskować o zasiłek chorobowy w UWV. Pierwszy dzień choroby to tzw. dzień oczekiwania. Oznacza to, że w tym dniu nie posiadasz prawa do ciągłości wypłaty wynagrodzenia. W dniu, w którym powrócisz do zdrowia, musisz to natychmiast, przed godziną 10.00, zgłosić w biurze Randstad Cross Border Staffing. Sprawdza się wtedy, czy możesz podjąć pracę u zleceniodawcy, u którego pracowałeś ostatnio. Jeśli to nie jest możliwe, wtedy poszukamy dla Ciebie pracy zastępczej. W obu przypadkach obowiązuje zasada, że firma Randstad Cross Border Staffing, jako Twój pracodawca, również musi być informowana o Twojej chorobie i o powrocie do zdrowia. 22

23 8. Emerytura Randstad posiada własny fundusz emerytalny, Flexsecurity. Jeśli masz 21 lub więcej lat i przepracowałeś 26 tygodni jako pracownik tymczasowy albo masz umowę o pracę w fazie A, wtedy podlegasz pod podstawowe przepisy emerytalne. Składka emerytury podstawowej wynosi 2,6% wynagrodzenia brutto na godzinę. Składka płacona jest w pełni przez Randstad. W dniu przejścia na emeryturę zgromadzony kapitał zostaje Ci wypłacany w stałych miesięcznych kwotach. Jeśli masz umowę o pracę w fazie B albo C wtedy podlegasz pod rozszerzone przepisy emerytalne. Jako pracownik płacisz swoją część składki emerytalnej. Randstad płaci 2/3 tej składki. Rozszerzone przepisy emerytalne obejmują 2 ubezpieczenia: zabezpieczenia finansowego rodziny zmarłego oraz kontynuacji naliczania emerytury bez obowiązku odprowadzania składek w razie niezdolności do pracy. Jeśli zostajesz zakwalifikowany do uczestnictwa w funduszu emerytalnym wtedy Randstad zgłasza Cię do Flexsecurity. Od firmy Flexsecurity otrzymujesz regulamin dotyczący emerytur oraz dodatkowe informacje. Tak długo, jak będziesz pracować dla Randstad będziesz co roku otrzymywać wykaz zgromadzonego kapitału emerytalnego. Jeśli zakończysz pracę dla Randstad wtedy otrzymasz taki wykaz 1 na 5 lat. Wykazów tych niestety nie wysyłamy jeszcze za granicę. Jeśli nie mieszkasz w Holandii, możesz się skontaktować z Flexsecurity i poprosić o przesłanie wykazu. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie albo uzyskać pod numerem telefonu

24 9. Zakończenie pracy dla Randstad Cross Border Staffing W momencie zakończenia pracy dla Randstad Cross Border Staffing musisz mieć na uwadze kilka spraw. Zakwaterowanie Jeśli nie pracujesz już dla Randstad to nie możesz też mieszkać w naszym mieszkaniu. Jeśli chcesz pozostać w Holandii, musisz sam postarać się o znalezienie mieszkania. Ubezpieczenie zdrowotne Twoje zbiorowe ubezpieczenie w Hollandzorg zostanie zakończone w ostatnim dniu pracy. Jeśli chcesz pozostać w Holandii, musisz sam załatwić dla siebie ubezpieczenie zdrowotne. Premia urlopowa/urlop Zgromadzona przez Ciebie premia urlopowa oraz kompensata za dni urlopowe, których nie wykorzystałeś, zostaną Ci wypłacone automatycznie po 6 tygodniach. Ewentualne kary i koszty szkód zostaną rozliczone z wypłacaną kwotą. Zasiłek dla bezrobotnych W wielu wypadkach, gdy nie masz pracy, masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Aby móc otrzymywać zasiłek musisz przebywać w Holandii. W każdym razie musisz przepracować 26 tygodni z ostatnich 36, nie możesz być bezrobotny z własnej winy i musisz być gotów podjąć inną pracę od zaraz. O zasiłek dla bezrobotnych (WW) wnioskuje się poprzez Instytut Świadczeń Pracowniczych UWV w pierwszym dniu bezrobocia lub już wcześniej. Wypłata zasiłku dla bezrobotnych trwa minimum 3 i maksymalnie 38 miesięcy. Okres wypłaty zasiłku zależy od ilości przepracowanych miesięcy przed złożeniem wniosku o zasiłek. Jeśli biuro UWV zdecydowało o przyznaniu zasiłku, wtedy pierwsza wypłata ma 24

25 miejsce w 4 tygodnie od pierwszego dnia bezrobocia. Przez pierwsze 2 miesiące bezrobotny otrzymuje 75% ostatniego wynagrodzenia a potem 70%. Jeśli nie mieszkasz w Holandii, wtedy nie masz prawa do holenderskiego zasiłku dla bezrobotnych. W wielu przypadkach możesz jednak złożyć wniosek o ten zasiłek w kraju pochodzenia. Do tego potrzebne jest zaświadczenie E-301. O pomoc w wydaniu takiego zaświadczenia możesz poprosić osobę kontaktową w Randstad, która asystowała Ci w czasie Twojej pracy. Wniosek o wydanie dokumentu wysyłany jest wtedy do biura UWV i otrzymujesz zaświadczenie E-301 na swój adres domowy. Dzięki zaświadczeniu E-301 możesz udowodnić w kraju pochodzenia, że w ostatnim okresie pracowałeś w Holandii. 25

26 10. Objaśnienie paska płacowego Gdy pracujesz dla Randstad Cross Border Staffing, otrzymujesz co tydzień pasek płacowy umieszczany w formie elektronicznej w zakładce Mijn Randstad na naszej stronie internetowej. Na pasku płacowym zamieszczonych jest o wiele więcej informacji niż tylko kwota, którą przekazujemy na Twoje konto. W tym rozdziale na podstawie przykładów objaśniamy, co oznaczają poszczególne pozycje na pasku płacowym. 1. Wettelijk minimum uurloon - Ustawowe minimalne wynagrodzenie na godzinę Jest to minimalna stawka godzinowa brutto, która musi być wypłacana zgodnie z ustawą (przyjmując 40-godzinowy tydzień pracy). Wysokość minimalnej stawki zależy od wieku pracownika. 2. Loonheffingskorting - Ulga w podatku od wynagrodzeń Przed rozpoczęciem pracy dla Randstad podałeś przy pomocy formularza oświadczenia do celów podatku od wynagrodzeń, czy masz prawo do ulgi w podatku od wynagrodzeń, czy też nie. Jeśli masz prawo do ulgi podatkowej, wtedy w pozycji tej widnieje ja, jeśli nie masz prawa do ulgi, wtedy widnieje tu nee. Może się zdarzyć, że w okresie, w którym dla nas pracujesz coś się zmieni w Twojej sytuacji osobistej. Może oprócz pracy w Randstad podejmiesz jeszcze inną pracę u innego pracodawcy, albo oprócz wynagrodzenia otrzymujesz jeszcze zasiłek. Takie sytuacje mogą mieć wpływ na ostateczną kwotę, którą musisz odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Z tych powodów zawsze informuj osobę kontaktową w Randstad o tego typu zmianach. Osoba kontaktowa przekaże Ci nowy druk oświadczenia do celów podatku od wynagrodzeń, by określić czy będziesz mieć prawo do ulgi podatkowej. 3. Bijzondere regeling - Szczególne przepisy Jeśli w stosunku do pracownika stosuje się szczególne przepisy wtedy w tej pozycji widnieje ja, w przeciwnym razie wpisuje się tu nee. Przykładem szczególnych przepisów jest tzw. regulacja 30% ( 30%- 26

27 27

28 regeling ) dla obcokrajowców pracujących w Holandii oraz uregulowanie dotyczące osób, które nie akceptują pewnych przepisów ze względu na np. swoje wyznanie czy przekonania. 4. Vakantiebijslag - Dodatek urlopowy Tutaj wymieniony jest procent dodatku urlopowego, do którego masz prawo zgodnie z układem CAO dla Pracowników Tymczasowych. 5. Aantal loondagen Ilość dni, za które wypłacane jest wynagrodzenie Jest to ilość dni, w których podlegasz pod ubezpieczenie społeczne i za które płacona jest składka na ubezpieczenie społeczne. 6. Gewerkte uren Przepracowane godziny Tutaj znajdziesz całkowitą liczbę godzin, jaką przepracowałeś dla danego zleceniodawcy. Jeśli pracowałeś dla więcej niż 1 zleceniodawcy, wtedy znajdziesz tu informację o ilości normalnych godzin pracy, dodatkach i nadgodzinach wypracowanych w danym tygodniu. Godziny, za które przysługuje dodatek są tu podzielone według rodzaju (np. dodatek zmianowy albo dodatek za pracę w niskich temperaturach). 7. Inschaling - Zaszeregowanie Za rodzajem przepracowanych godzin wymienione jest wynagrodzenie brutto, jakie otrzymujesz na godzinę. Wymieniona jest tu również grupa funkcyjna oraz tabela wynagrodzeń, w której Twoje wynagrodzenie zaszeregowane jest na podstawie układu CAO dla Pracowników Tymczasowych również wtedy, gdy w Twoim przypadku mają zastosowanie przepisy płacowe zleceniodawcy. 8. ET Kosten Koszty eksterytorialne Znajdziesz tu koszty zakwaterowania w wysokości 72 euro, które potrącane są z wynagrodzenia. Dzięki ustaleniom, jakich dokonaliśmy z Urzędem Skarbowym możemy potrącać te koszty z wynagrodzenia brutto zamiast netto. Jest to dla Ciebie korzystniejsze. Gdy potrącamy koszty 28

29 zakwaterowania z Twojego wynagrodzenia brutto, wtedy otrzymujesz wyższe wynagrodzenie netto. Nie we wszystkich sytuacjach jest jednak dozwolone, by potrącać z Twojego wynagrodzenia brutto całkowite koszty zakwaterowania. Zależy to mianowicie od całkowitej kwoty wynagrodzenia brutto, którą zarobiłeś w danym tygodniu. W każdym tygodniu obliczamy część kwoty, jaka może być potrącona z Twojego wynagrodzenia brutto. Resztę kwoty potrącamy wtedy z wynagrodzenia netto. Jest więc możliwe, że kwota ta zostanie potrącona całkowicie z wynagrodzenia brutto albo całkowicie z wynagrodzenia netto (załącznik 1) albo, że część kwoty będzie potrącona z wynagrodzenia brutto a część z wynagrodzenia netto (załącznik 2). 9. Totaal brutoloon Całkowite wynagrodzenie brutto Zanim rozpoczniesz u zleceniodawcy pracę za pośrednictwem Randstad, ustalasz stawkę godzinową. Kwota ta wymieniona jest zarówno na pasku płacowym jak i na potwierdzeniu, które otrzymujesz z Randstad. Randstad potrąca z Twojego wynagrodzenia brutto różne kwoty. Potrącenia te są określone przez ustawę i składają się z podatku od wynagrodzeń, ewentualnej składki emerytalnej, składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenia pracownicze. 10. Loon sociale verzekering Wynagrodzenie do ubezpieczenia społecznego Jest to wysokość wynagrodzenia na podstawie której oblicza się składki ubezpieczenia społecznego. Z kwoty wynagrodzenia do ubezpieczenia społecznego mogą być potrącane składki na różne ubezpieczenia (społeczne). Część składki na ubezpieczenia pracownicze płacisz sam. Drugą część płaci Randstad. Składki ubezpieczeniowe po potrąceniu płacone są przez Randstad instytucjom odpowiedzialnym za wypłatę kwot z ubezpieczenia. 29

30 11. ZorgVerzekeringsWetpremie Składka w ramach ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym Płacisz określoną kwotę na składkę w ramach ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym (ZVW). Kwota ta potrącana jest z Twojego wynagrodzenia netto (netto werknemersbijdrage ZVW część składki ZVW należna od pracownika, potrącana z wynagrodzenia netto). Pracodawca płaci kwotę brutto w celu zrekompensowania Ci płaconej przez Ciebie części składki ZVW. Kwota ta (werkgeversbijdrage ZVW część składki ZVW należna od pracodawcy) wynosi prawie tyle co część składki należna od pracownika, którą potrąca się z Twojego wynagrodzenia netto. Ubezpieczenie zdrowotne w Hollandzorg nie ma nic wspólnego z częścią składki ZVW należną od pracownika. Premia tego ubezpieczenia nie ma nic wspólnego z premią ZVW. 12. Fiscaal loon Wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu Jest to całkowita kwota wynagrodzenia przed opodatkowaniem naliczona do okresu, który obejmuje dany pasek płacowy. Ostateczną kwotę wynagrodzenia znajdziesz w zaświadczeniu o rocznych zarobkach (jaaropgave), które w lutym następnego roku kalendarzowego publikowane jest w zakładce Mijn Randstad na naszej stronie. 13. Loonheffing Opłaty potrącane z wynagrodzenia dla Urzędu Skarbowego Jest to połączenie dwóch kwot, które potrącane są z Twojego wynagrodzenia: podatku od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Kwoty tych opłat potrącane są z wynagrodzenia każdego, kto pracuje w Holandii. Randstad potrąca te opłaty automatycznie z Twojego wynagrodzenia brutto i odprowadza je do Urzędu Skarbowego. To, ile wynoszą opłaty potrącane z wynagrodzenia zależy m.in. od wysokości Twojego wynagrodzenia brutto oraz od tego, czy masz prawo do ulgi podatkowej czy też nie. 30

31 14. Totaal nettoloon Całkowite wynagrodzenie netto Po potrąceniu opłat z wynagrodzenia brutto pozostaje wynagrodzenie netto. Kwota wynagrodzenia netto może się jednak różnić od tej, która ostatecznie zostanie przekazana na Twój rachunek bankowy. Czasami do Twojego wynagrodzenia netto dodaje się kwoty stanowiące zwrot kosztów (dojazdu do pracy, zakupu narzędzi). Może się również zdarzyć, że z Twojego wynagrodzenia netto pewne kwoty zostaną potrącone, na przykład własny wkład w koszty szkolenia. 15. Uitbetaald bedrag Kwota do wypłaty Tu znajdziesz kwotę, która zostanie przekazana na Twój rachunek bankowy, a więc całkowite wynagrodzenie netto minus ewentualne potrącenia takie jak zajęcie wynagrodzenia albo własny wkład w koszty szkolenia, plus ewentualny nieopodatkowany zwrot kosztów, na przykład kosztów dojazdu do pracy. 16. Bruto opgebouwde reserveringen Zgromadzone rezerwy brutto Wymienione są tu kwoty albo liczba godzin, które zgromadziłeś jako rezerwy. 1. Kort verzuim - Krótki urlop: jest to kwota, do której nabywasz prawo co tydzień, przeznaczona na pokrycie krótkiego urlopu, np. na wizytę u lekarza. Do krótkiego urlopu zalicza się także urlop okolicznościowy (np. na ślub). 2. Vakantiebijslag - Datek urlopowy: kwota, jaką w danym okresie zgromadziłeś jako dodatek urlopowy. 3. Vakantiedagen in geld Dni urlopowe wyrażone w pieniądzu: ilość godzin urlopu, jaką gromadzisz na tydzień, wyrażona w pieniądzu (dla pracowników tymczasowych). Jeśli masz umowę o pracę (jako pracownik oddelegowany), wtedy dni urlopowe wyrażane są w godzinach. Kwota za godziny urlopowe może zostać wypłacona razem z obowiązującym wynagrodzeniem brutto. Pod nazwą Huidig tijdvak (obecny okres) wymienione są rezerwy zgromadzone w ciągu tygodnia roboczego, który obejmuje pasek 31

32 płacowy. Pod nazwą Saldo wymieniona jest całkowita kwota zgromadzonych dotychczas rezerw minus ewentualna kwota rezerw wcześniej wypłaconych. 17. Jaartotalen Całkowite kwoty roczne W kolumnie na dole paska znajdziesz podliczenia kwot wynagrodzenia, premii, dodatków oraz potrąceń, jakie dotychczas otrzymałeś i zapłaciłeś w bieżącym roku. 32

33 Załączniki 1 33

34 Załączniki 2 34

Przewodnik dla Pracowników

Przewodnik dla Pracowników Przewodnik dla Pracowników Witamy! Otrzymał(a) Pan(i) niniejszy podręcznik, ponieważ zarejestrowała się Pan(i) jako pracownik w naszej firmie (Payroll Select Services B.V., zwanej dalej: Payroll Select).

Bardziej szczegółowo

CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1 czerwca 2014 r. 31 maja 2019 r. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1 czerwca 2014 r. 31 maja 2019 r. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1 czerwca 2014 r. 31 maja 2019 r. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1

Bardziej szczegółowo

CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1 czerwca 2014 r. 31 maja 2019 r. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1 czerwca 2014 r. 31 maja 2019 r. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1 czerwca 2014 r. 31 maja 2019 r. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1

Bardziej szczegółowo

Zbiorowy Układ Pracy NBBU - CAO dla pracowników czasowych 30 marca 2009 do 31 grudnia 2013

Zbiorowy Układ Pracy NBBU - CAO dla pracowników czasowych 30 marca 2009 do 31 grudnia 2013 Zbiorowy Układ Pracy NBBU - CAO dla pracowników czasowych 30 marca 2009 do 31 grudnia 2013 wydanie 2: (zmienione) SPIS TREŚCI Strona Informacje ogólne 1. Zasięg obowiązywania 2. Definicje 3. Termin obowiązywania,

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE AMBASADA RP W HADZE PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDZAJĄCYCH DO PRACY NA TERYTORIUM NIDERLANDÓW Haga, czerwiec 2011 r. Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze Strona 1 Zniesienie obowiązku

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PRACOWNIKA PRZEZNACZONY DLA STRON ZAWIERAJĄCYCH UMOWĘ

PRZEWODNIK PRACOWNIKA PRZEZNACZONY DLA STRON ZAWIERAJĄCYCH UMOWĘ PRZEWODNIK PRACOWNIKA PRZEZNACZONY DLA STRON ZAWIERAJĄCYCH UMOWĘ Spis treści 1. Wprowadzenie 1.1 Podstawa prawna 1.2 Ważność 2. Stosunek pracy 2.1. Umowa o pracę 2.2. Identyfikacja i dane osobowe 2.3.

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2012-2017

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2012-2017 Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2012-2017 Wydanie z listopada 2012 r. Spis treści Strona 1 Status prawny 1.1 Faza A 1.1.1 Umowa o pracę tymczasową z klauzulą

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Europa zmierza do swobodnego przepływu kapitału,

Bardziej szczegółowo

Witamy w Lugera The People Republic

Witamy w Lugera The People Republic Witamy w Lugera The People Republic Witamy w Holandii Niniejsza broszura może być również pobrana ze strony www.lugera.nl, jest ona przygotowana w 5 językach: holenderskim, angielskim, polskim, rumuńskim

Bardziej szczegółowo

Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych. Twoja przyszłość z emeryturą StiPP. Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych

Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych. Twoja przyszłość z emeryturą StiPP. Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych Twoja przyszłość z emeryturą StiPP Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych 1 Stopka redakcyjna Redakcja: Syntrus Achmea Tekst: Syntrus

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja listopada 2012 r.

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja listopada 2012 r. Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja listopada 2012 r. Związki zawodowe i Układ Zbiorowy Pracy (CAO) Ustalenia zawarte w niniejszym CAO podlegają negocjacjom, które

Bardziej szczegółowo

Poradnik praktyczny FINLANDIA

Poradnik praktyczny FINLANDIA Poradnik praktyczny FINLANDIA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Finlandii 1.1. Informacje geograficzne 1.2. Cechy charakterystyczne Finlandii 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy 1.4.

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2009-2014 wersja z sierpnia 2012 r.

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2009-2014 wersja z sierpnia 2012 r. Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2009-2014 wersja z sierpnia 2012 r. Związki zawodowe i Układ Zbiorowy Pracy (CAO) Ustalenia zawarte w niniejszym CAO podlegają negocjacjom, które

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja lipca 2014 r.

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja lipca 2014 r. Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja lipca 2014 r. Związki zawodowe i Układ Zbiorowy Pracy (CAO) Ustalenia zawarte w niniejszym CAO podlegają negocjacjom, które prowadzone

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Holandii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Holandii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony alarmowe

Bardziej szczegółowo

Stosunek pracownik tymczasowy/zleceniodawca/agencja pracy tymczasowej Regulamin zachowania i sankcje

Stosunek pracownik tymczasowy/zleceniodawca/agencja pracy tymczasowej Regulamin zachowania i sankcje Spis treści Artykuł 1 Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4 Artykuł 5 Artykuł 6 Artykuł 7 Artykuł 8 Artykuł 9 Artykuł 10 Artykuł 11 Artykuł 12 Artykuł 13 Artykuł 14 Artykuł 15 Artykuł 16 Artykuł 17 Artykuł 18

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy dla Ogrodnictwa Szklarniowego

Układ Zbiorowy Pracy dla Ogrodnictwa Szklarniowego Obowi zuj cy od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. wł cznie Układ Zbiorowy Pracy dla Ogrodnictwa Szklarniowego De CAO voor de glastuinbouw is afgesloten tussen: Ondernemersorganisatie Glastuinbouw

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy WIELKA BRYTANIA SPIS TREŚCI 2. Praca w Wielkiej Brytanii... 1 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Wielkiej Brytanii... 1 2.1.1. Zasady dostępu obywateli Polski do brytyjskiego rynku pracy...

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA W HOLANDII

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA W HOLANDII 34 ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA W HOLANDII Balthazar Houtappel Boonk Van Leeuwen Advocaten 1 ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA W HOLANDII Balthazar Houtappel Boonk Van Leeuwen Advocaten SPIS TREŚCI Układ zbiorowy pracy

Bardziej szczegółowo

Codzienne Życie w Irlandii

Codzienne Życie w Irlandii Przewodnik dla nowoprzybyłych Emigrant Advice jest programem Crosscare Przewodnik dla nowoprzybyłych W czasie powstawania tej broszury (lipiec 2006) informacje w niej zawarte były aktualne. Uaktualniona

Bardziej szczegółowo

Nowy/a w Holandii. Europejska migracja zarobkowa. Broszura informacyjna

Nowy/a w Holandii. Europejska migracja zarobkowa. Broszura informacyjna Niniejsza broszura jest dostępna w różnych językach na stronach internetowych: www.nieuwinnl.nl i www.newinthenetherlands.nl Nowy/a w Holandii Europejska migracja zarobkowa Broszura informacyjna Jeśli

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Danii Komisja Europejska Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy RUMUNIA SPIS TREŚCI 2. Praca w Rumunii... 1 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Rumunii... 2 2.1.1 Pobyt na terytorium Rumunii... 2 2.1.2. Meldunek... 3 2.1.3. Zasady dostępu obywateli Polski

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla pracowników outsourcingowych

Podręcznik dla pracowników outsourcingowych Podręcznik dla pracowników outsourcingowych Wersja: czerwiec 2015 r. SPIS TREŚCI: 1. WORKSHOP JAKO strona 4 PRACODAWCA 1.1 Nasze wartości 1.2 Nasze zasady etyczne 1.3 Ochrona danych osobowych 1.4 Polityka

Bardziej szczegółowo

Nowy/a w Holandii. Europejska migracja zarobkowa. Broszura informacyjna

Nowy/a w Holandii. Europejska migracja zarobkowa. Broszura informacyjna Niniejsza broszura jest dostępna w różnych językach na stronach internetowych: www.newinthenetherlands.nl Nowy/a w Holandii Europejska migracja zarobkowa Broszura informacyjna Jeśli są Państwo obywatelami

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia. Postbus 90801 2509 LV Den Haag Holandia. Nr zamówienia: 168. Publikacja bezpłatna

Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia. Postbus 90801 2509 LV Den Haag Holandia. Nr zamówienia: 168. Publikacja bezpłatna Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia Postbus 90801 2509 LV Den Haag Holandia Nr zamówienia: 168 Publikacja bezpłatna Informacje dla polskich pracowników Zastanawiasz się nad wyjazdem do pracy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII PRZEWODNIK DLA OBYWATELI UE Department of Social and Family Affairs (Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych) Wstęp W niniejszym przewodniku opisano świadczenia

Bardziej szczegółowo

Praca i pobyt w Holandii

Praca i pobyt w Holandii Praca i pobyt w Holandii Wstęp 1 Pobyt w Holandii 2 Praca 4 Ubezpieczenia społeczne 7 Mieszkanie 10 Koszty leczenia 12 Dzieci 14 Język niderlandzki 16 Podstawowe informacje w pigułce 17 Do kogo się zwrócić?

Bardziej szczegółowo

Codzienne Życie w Irlandii

Codzienne Życie w Irlandii Przewodnik dla nowoprzybyłych Emigrant Advice jest programem Crosscare Przewodnik dla nowoprzybyłych W czasie powstawania tej broszury (lipiec 2006) informacje w niej zawarte były aktualne. Uaktualniona

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM Polaka w Szwecji

VADEMECUM Polaka w Szwecji VADEMECUM Polaka w Szwecji 1 Spis treści Podstawowe informacje 5 Placówki dyplomatyczne Organizacje i instytucje polonijne Pierwsze kroki w Szwecji 8 Rejestracja pobytu Szwedzki numer personalny ID-kort

Bardziej szczegółowo