Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego."

Transkrypt

1 Łódź, dnia r. dotyczące: ZAPYTANIE OFERTOWE Opracowania i uruchomienia portalu, w tym: Prace projektowe, programistyczne i wdrożeniowe związane z portalem Prace projektowe, programistyczne i wdrożeniowe związane z modułem sklepu Opracowanie zawartości portal i moduł sklepu (aplikacja zarządzająca). w ramach projektu: Wdrożenie e-technologii w firmie MiJ sp. j. umowa o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD /10-00 realizowanego w ramach: Działanie IV.3 E-technologie dla przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata I. Dane zamawiającego: FIRMA "MIJ" J. KUSIAK SPÓŁKA JAWNA ul. Puszkina Łódź II. Przedmiot zamówienia: Opracowanie i uruchomienie portalu, w tym: Prace projektowe, programistyczne i wdrożeniowe związane z portalem Prace projektowe, programistyczne i wdrożeniowe związane z modułem sklepu Opracowanie zawartości portal i moduł sklepu (aplikacja zarządzająca). Strona 1 z 8

2 PARAMETRY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Prace projektowe, programistyczne i wdrożeniowe związane z portalem Dostęp do portalu powinien być możliwy dla wszystkich użytkowników po odwiedzeniu strony utworzonej przez beneficjenta w związku z realizacją projektu. Poszczególni użytkownicy powinni mieć dostęp do następujących funkcjonalności: Użytkownik anonimowy: - Dostęp do treści portalu (Aktualności, Artykuły techniczne, Blog, Forum itp.) - Dostęp do forum wymiany wiedzy technicznej - Przeglądania dostępnych usług warsztatowych - Możliwość sprawdzenia potrzebnych części do wykonania danej naprawy wraz z cenami - Możliwość sprawdzenia dostępności usług warsztatowych - Możliwość sprawdzenia cen usług warsztatowych - Możliwość estymacji długości czasu trwania naprawy Użytkownik zarejestrowany: - Funkcjonalność użytkownika anonimowego - Możliwość publikacji wiadomości na forum wymiany wiedzy technicznej - Dostęp do kalendarza pozwalającego na rezerwację terminu naprawy - Możliwość zamówienia usług warsztatowych niestandardowych - Możliwość sprawdzania statusu zleconej naprawy - Dostęp do system powiadomień: Informacja mailowa o zakończeniu zleconej naprawy Informacja mailowa o zbliżającym się przeglądzie sezonowym / technicznym / innym Informacja mailowa o promocjach na produkty / usługi - Dostęp do panelu użytkownika pozwalającego na: Administrowanie danymi kontaktowymi użytkownika Administrowanie danymi samochodów użytkownika Przeglądanie historii napraw serwisowych Przeglądanie historii zakupów w sklepie Możliwość drukowania historii napraw / zakupów Moderator: - Funkcjonalność użytkownika anonimowego Strona 2 z 8

3 - Zarządzanie treścią forum Redaktor: - Funkcjonalność użytkownika anonimowego - Zarządzanie treścią portalu (Aktualności, Informacje techniczne, Blog,itp.) Administrator: - Funkcjonalność użytkownika Moderator - Funkcjonalność użytkownika Redaktor - Zarządzanie rolami użytkowników. Prace projektowe, programistyczne i wdrożeniowe związane z modułem sklepu Sklep internetowy powinien składać się z dwóch współbieżnie działających modułów funkcjonalnych: 1. bazy danych, będącej gotowym zbiorem skatalogowanych i ustrukturyzowanych części samochodowych przeznaczonych do większości marek pojazdów, obejmujących także najnowsze modele; 2. aplikacji internetowej, działającej na wspomnianej bazie danych: - umożliwiającej dokonanie zakupu jednej lub wielu części, dostępnej w bazie danych poprzez zintegrowany system płatności internetowych - posiadającej własny front-end, poprzez który użytkownik anonimowy będzie w prosty i intuicyjny sposób mógł wybrać część pasującą do wytypowanego modelu auta - umożliwiającej integrację z portalem online, będącym pierwszą częścią niniejszej specyfikacji, w zakresie: interakcji z użytkownikiem anonimowym w postaci oferowania wskazanych przez Zamawiającego części w zależności od polityki sprzedażowo-ofertowej zaproponowanej przez Zamawiającego interakcji z użytkownikiem zarejestrowanym w postaci oferowania (wyświetlania) wskazanych przez Zamawiającego części pozostających w koherencji z planowaną naprawą - zapewniającej bezpieczeństwo dokonywanych transakcji. Strona 3 z 8

4 Opracowanie zawartości portal i moduł sklepu (aplikacja zarządzająca) Aplikacja zarządzająca powinna być dostępna dla pracowników firmy i wyznaczonych przez nich użytkowników. W zależności od przydzielonych przez Administratora systemu użytkownikowi uprawnień, użytkownicy powinni mieć dostęp do różnych usług udostępnianych przez aplikację oraz wgląd do różnych danych. Wymagania w zakresie zarządzania dostępem do aplikacji: - Możliwość wyboru ról definiujących poziom dostępu użytkowników. - Wbudowane predefiniowane role minimalne wymagane role to: Administratorzy użytkownicy posiadający możliwość definiowania uprawnień innych użytkowników, oraz posiadający dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu Recepcjoniści użytkownicy zajmujący się zarządzaniem działaniami serwisowymi, harmonogramami, oraz informacjami o klientach. Pracownicy serwisu użytkownicy mający dostęp do informacji dotyczących działań serwisowych i informacji o pojazdach klientów, do których są przydzieleni Koordynatorzy prac serwisowych użytkownicy mający dostęp do szerszego zestawu informacji dotyczących działań serwisowych i informacji o pojazdach klientów, umożliwiającego obsługę i koordynację działań innych Pracowników. - System musi umożliwiać Administratorowi na przypisywanie użytkowników do poszczególnych ról dostępu do systemu. - System musi zapewnić bezpieczny sposób logowania użytkowników za pomocą loginu i hasła alfanumerycznego. - System musi umożliwiać samodzielną zmianę hasła przez użytkowników systemu, po wcześniejszym podaniu dotychczasowego hasła. Funkcjonalności dostępne dla użytkowników systemu: - System musi umożliwiać uprawnionemu użytkownikowi ustalanie wydarzeń serwisowych dla klientów oraz zarządzanie nimi. W tym: Otwieranie, modyfikowanie i zamykanie zleceń serwisowych. Każda operacja tego typu musi być zapisana w systemie i odpowiednio wpływać na jego dalsze funkcjonalności związane z obsługą zlecenia. Zapisywanie i uzupełnianie danych klientów, pojazdów oraz wydarzeń serwisowych. Musi istnieć możliwość zapisywania danych dotyczących Strona 4 z 8

5 identyfikacyjnych pojazdów, danych technicznych pojazdów, danych eksploatacyjnych związanych z pojazdami, danych dotyczących dokonywanych działań serwisowych i operacji związanych z wymianą i zakupem części, jak również informacji dotyczących planowanych przyszłych operacji tego typu. Zapisywanie informacji dotyczących planowanego źródła części i innych materiałów niezbędnych do wykonania czynności serwisowych w ramach danego zlecenia. System musi umożliwiać użytkownikowi o odpowiednim poziomie uprawnień zarządzanie harmonogramem serwisu, w szczególności: - Zarządzanie sprzętem i innymi zasobami niezbędnymi do przeprowadzania czynności serwisowych na zasadzie przypisywania ich do konkretnych zleceń serwisowych. - Przypisywanie czasu pracy pracowników serwisu do zadań serwisowych. - Wgląd do harmonogramu zaprezentowanego w postaci kalendarza, układu dnia, bądź w innej wygodnej formie. - Zapewniać możliwość zmiany harmonogramu celem jego optymalizacji bądź uwzględnienia zmian w dostępności zasobów niezbędnych do wykonania zleceń serwisowych. System musi udostępniać system automatycznych powiadomień, który może być zarządzany przez użytkowników o odpowiednim poziomie uprawnień nadanym przez administratora. System powinien wyświetlać w odpowiednich momentach (z góry określonych datach, bądź datach obliczonych na podstawie algorytmów związanych z danymi obsługiwanych klientów) informacje dla użytkowników, sugerujące podjęcie działań związanych z obsługą klienta. Użytkownik będzie mógł w łatwy sposób podjąć zasugerowane przez system akcje, na przykład poprzez wysłanie wiadomości informacyjnej do klienta. W szczególności system musi obsługiwać następujące rodzaje informacji i wydarzeń: - Związane z konkretnym klientem, w szczególności wyznaczone na podstawie informacji o historii świadczonych mu usług oraz informacji technicznych i eksploatacyjnych dotyczących jego pojazdu. - Niezwiązane z konkretnym klientem, a wynikające z prowadzonych akcji reklamowych bądź serwisowych, skierowanych do wszystkich klientów bądź grup klientów. Strona 5 z 8

6 System musi zapewniać możliwość przechowywania i obsługi danych dotyczących klientów, ich pojazdów, oraz świadczonych im usług w postaci teczek klientów. Dane te muszą obejmować przynajmniej: - Imię i nazwisko klienta, jego adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, oraz numer telefonu kontaktowego. - Marki modele pojazdów posiadanych przez klienta. - Dane techniczne pojazdów, w tym m.in. rozmiar i model silnika, rodzaj używanych paliw, informacje dotyczące używanych płynów eksploatacyjnych. - Dane statystyczne dotyczące sposobu wykorzystywania pojazdów przez klienta, w tym m.in. średnia liczba kilometrów przejeżdżanych w ciągu roku, daty przeglądów technicznych, częstotliwość dokonywanych napraw. - Historię działań serwisowych pojazdów i operacji związanych z wymianą części, zarówno dokonywanych przez Zleceniodawcę, jak innymi drogami. Historia może być wypełniona informacjami dotyczącymi dat działań serwisowych, ich zakresu, pracochłonności, użytych części i narzędzi, stanu technicznego pojazdu przed oraz po naprawie. - Możliwość wzbogacenia teczek o notatki dokonywane przez użytkowników aplikacji bądź przekazanych przez dokonujących napraw. Dodatkowe informacje mogą mieć postać przynajmniej dowolnej formy tekstowej. - Historię zakupów części, w szczególności związanych z dokonywanymi działaniami serwisowymi. System musi: - umożliwiać przedstawienie informacji dotyczących historii działań serwisowych klienta w postaci pozwalającej na wydrukowanie takiego zestawienia. - umożliwiać oglądanie harmonogramu dnia pracy danego użytkownika w postaci: - rozkładu dnia - szczegółów każdego zlecenia - harmonogramów na zarówno obecny dzień jak i poprzednie oraz kolejne dni. - umożliwiać zaznaczenie startu wykonywania zlecenia. - udostępniać przegląd historii napraw dla konkretnego klienta/samochodu. - umożliwiać użytkownikowi podgląd statystyk pracy oraz dostęp do forum wymiany wiedzy. - umożliwiać modyfikowanie (uzupełnianie) opisów usług oraz zgłoszeń. Strona 6 z 8

7 - umożliwiać tworzenie podsumowań napraw składających się z: danych technicznych pojazdu, diagnozy, dokonanych napraw, wymienionych części, notatek, notatek w postaci miniprzeglądu, notatek w postaci planowanych działań serwisowych - umożliwiać oglądanie statystyk: pracy mechaników, wykorzystania sprzętu i stanowisk - umożliwiać wygenerowanie listy części niezbędnych do napraw w najbliższym czasie. - umożliwiać konfigurację w postaci: zarządzania mechanikami, zarządzania sprzętem i stanowiskami, zarządzania urlopami. Ostateczny termin realizacji zamówienia: r. III. Kryteria wyboru oferty: Udzielenie zamówienia nastąpi w oparciu o wybór najkorzystniejszej oferty. Kryterium wyboru oferty jest: cena (wartość netto dla całości przedmiotu zamówienia). Sposób wyboru oferty - ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 100; największa ilość punktów zostanie przyznana ofercie, w której zaproponowana cena będzie najniższa wg następującego wzoru: Liczba punktów = cena najniższa cena oferty badanej x 100 IV. Sposób przygotowania i składania ofert: Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: - nazwę i adres oferenta - opis nawiązujący do cech wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym - termin wykonania/dostawy przedmiotu zamówienia - wartość przedmiotu zamówienia (netto oraz brutto) - termin ważności oferty. Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Strona 7 z 8

8 Ofertę należy złożyć do dnia r. osobiście w siedzibie firmy lub przesłać pocztą na adres: FIRMA "MIJ" J. KUSIAK SPÓŁKA JAWNA, ul. Puszkina 82, Łódź lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Firmy, które złożą oferty zostaną powiadomione o wyborze najkorzystniejszej oferty za pomocą poczty elektronicznej. Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego zostanie zamieszczone na stronie internetowej Osoba do kontaktu: Jarosław Kusiak tel ; Strona 8 z 8

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3 TORUŃ, 1 grudnia 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3 na wyłonienie wykonawcy/dostawcy APLIKACJI B2B W ramach realizacji projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B opartego o wzajemna, automatyczna

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym

TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym dla Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. Realizacja projektu współfinansowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Osobami upoważnionymi do prowadzenia postępowania ofertowego i udzielania informacji dodatkowych są:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Osobami upoważnionymi do prowadzenia postępowania ofertowego i udzielania informacji dodatkowych są: Łódź, dnia 03.07.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zleceniodawca Zleceniodawcą jest: APLA Sp. z o.o. 93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 207/225 Osobami upoważnionymi do prowadzenia postępowania ofertowego i udzielania

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość Witaszyce 11 lipca 2014 Polwos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Witaszyce 63-200 Ul. Zatorze 18 Gmina: Jarocin Zapytanie ofertowe W związku z realizacją Projektu Wdrożenie systemu B2B będącego podstawą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Tomaszów Mazowiecki 5 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tomaszów Mazowiecki 5 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tomaszów Mazowiecki 5 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Fanti.pl Tomasz Łucka realizujące projekt pn.: Wdrożenie systemu B2B w przedsiębiorstwie Fanti.pl Tomasz Łucka, w ramach Umowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii WNP i DOR do II oraz III Etapu Projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii WNP i DOR do II oraz III Etapu Projektu: Kielce, dnia 02022015 roku Nettelekom GK Sp z oo ul Poleska 44 lok 13 25-325 Kielce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr GP-Z/ 196 /2014 1. Cel Dokumentu Niniejsza Specyfikacja Wymagań Użytkownika (zwana dalej SWU) precyzuje wymagania techniczne dla dostawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Starowa Góra, dnia 21.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Integracja systemów informatycznych przedsiębiorstwa i Partnerów celem standaryzacji i automatyzacji wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG8.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG8.1/2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG8.1/2013 w związku z realizacją projektu Stworzenie platformy do

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r. Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 dot. wypracowania, dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lutego 2014 r.

Kraków, dnia 17 lutego 2014 r. Kraków, dnia 17 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy systemu B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie systemu B2B automatyzujące procesy handlowe realizowane pomiędzy firmą Margola

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Województwo Warmińsko - Mazurskie. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy. ZAMAWIAJĄCY: Olsoft Sp. z o.o.

Województwo Warmińsko - Mazurskie. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy. ZAMAWIAJĄCY: Olsoft Sp. z o.o. Województwo Warmińsko - Mazurskie Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY: Olsoft Sp. z o.o. Adres siedziby: Ul. Nowoursynowska 45F/55 02-776 Warszawa Adres biura i do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie, 14.07.2010 r. Nomax Trading sp. z o.o. ul. Ceramiki 37 41 945 Piekary Śląskie ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi doradcze o charakterze

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.2

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.2 Grodzisk Mazowiecki, 9.07.2014 Dotyczy: Realizacji projektu Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) v. 2014-05-05 Załącznik nr 3 do siwz/ Załącznik nr 1 do wzoru umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wytworzenie, uruchomienie, asysta techniczna i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego dla Regionalnego

Bardziej szczegółowo

str. 1 Toruń,23/kwietnia/2015 roku

str. 1 Toruń,23/kwietnia/2015 roku Toruń,23/kwietnia/2015 roku Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan zaprasza do składania ofert na wykonanie Platformy Informacyjnej Klastra w ramach projektu Wdrożenie I etapu Strategii Klastra

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo