ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez"

Transkrypt

1 Białystok, dn ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2014 I. Zamawiający ILLUMINATIO Łukasz Kierus Żelazna 9/ Białystok II. Opis przedmiotu zamówienia W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań i technologii ICT przez wydawnictwo ILLUMINATIO Łukasz Kierus zwracam się z prośbą o złożenie ofert w zakresie: 1. Portal internetowy zakup wartości niematerialnej i prawnej wraz z instalacją i konfiguracją Opis: Portal sprzedażowy mający na celu stworzenie kanału sprzedaży eproduktów z dziedziny ezoteryki pierwszego na rynku polskim specjalistycznego serwisu z produktami w wersji elektronicznej. Wytyczne: Oprócz podstawowych funkcjonalności (strona główna, strona produktu, koszyk, listing kategorii, checkout, wyszukiwarka, konto klienta z historią zakupów), umożliwiających sprzedaż eproduktów, portal powinien zawierać poniższe moduły i funkcjonalności: integracja z Centralną Bazą eproduktów zamawiającego, poprzez API (umożliwiająca sprzedaż eproduktów zgromadzonych w tej bazie) Rozbudowane funkcje społecznościowe takie jak: ogólnodostępny profil użytkownika, tablica z ostatnimi aktywnościami, system komentarzy i interakcji z innymi użytkownikami, moduł forum dyskusyjnego Moduł opiniotwórczy umożliwiający czytelnikom (użytkownikom): pisanie recenzji czytanych książek, budowanie listy ebooków które chcą przeczytać, tworzenie rankingów (oceniania) najlepszych książek i polecanych autorów, możliwość dyskusji z autorami o ich publikacjach Dostosowanie serwisu do dostępu z urządzeń mobilnych (telefony, tablety) Moduł umożliwiający dokonywanie płatności bezgotówkowych, również w wersji mobilnej serwisu

2 Moduł wirtualnej portmonetki opcja prepaid, polegająca na zakupie punktów, za które można później kupować ebooki oraz inne eprodukty Funkcjonalność programu partnerskiego umożliwiająca promocję serwisu. Moduł promocji selfpublishingu opisujący jak można opublikować swoją książkę na EzoBooki.pl Opcja multistore czyli możliwość budowania różnych wersji sklepu w oparciu o tą samą licencję Funkcjonalność personalizacji prezentowanej oferty czyli dopasowywanie wyświetlanych treści do zachowań użytkownika. Inteligentne newslettery: funkcjonalność automatycznego wysyłania newsletterów dla zarejestrowanych użytkowników platformy w oparciu o historię ich zachowań na platformie Instalacja na serwerze zleceniodawcy oraz wdrożenie i konfiguracja Projekt wyglądu serwisu ma uwzględnić wytyczne oznaczenia projektów realizowanych w ramach RPOWO Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do serwisu. Wykonawca udzieli co najmniej 12miesięczną gwarancję na wykonany przedmiot zamówienia i zapewni świadczenie następujących usług serwisowych tj. pomoc w zakresie obsługi systemu oraz usuwanie usterek i błędów ujawnionych w trakcie używania, oraz dostosowanie systemu do narzędzi stworzonych w ramach tego projektu. 2. Mobilnych aplikacji sprzedaży eproduktów na platformę ios i Android zakup 2 szt. wartości niematerialnych i prawnych wraz z instalacją i konfiguracją Opis: Przedmiotem zamówienia jest stworzenie dwóch aplikacji umożliwiającej sprzedaż eproduktów z serwisu na urządzeniach mobilnych opartych o platformę ios I Android Wytyczne: Charakterystyka aplikacji / funkcjonalności: 1. Aplikacja sprzedaży eproduktów na platformę ios (iphone, ipad) 2. Aplikacja sprzedaży eproduktów na platformę Android Możliwość kupowania eproduktów bezpośrednio z poziomu smartfona, ipada, iphone Natychmiastowy dostęp do zakupionego produktu po zakupie

3 Informowanie o nowościach i promocjach w aplikacji (wiadomości typu push) Wyszukiwarka produktów Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do stworzonego przedmiotu zapytania. Wykonawca udzieli co najmniej 12miesięczną gwarancję na wykonany przedmiot zamówienia i zapewni świadczenie następujących usług serwisowych tj. pomoc w zakresie obsługi aplikacji oraz usuwanie usterek i błędów ujawnionych w trakcie używania, oraz dostosowanie aplikacji do narzędzi stworzonych w ramach tego projektu. III. Termin realizacji zamówienia Zamówienie musi zostać zrealizowane nie później niż do dnia IV. Opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Na ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zapytania II.1 i II.2 (oddzielnie dla każdego przedmiotu zapytania) 2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych w wytycznych. 3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium:

4 Pozycja II.1 Lp Nazwa kryterium Opis kryterium Udział kryterium Maksymalna ilość punktów obliczona wg wzoru 1. Cena Cena oferty netto podana w ofercie 40% Najniższa cena z ofert/cena oferty badanej x 40 maksymalnie 40 punktów 2. Ocena przykładowej koncepcji szaty graficznej (projekt graficzny) serwisu, wraz z prezentacją/opisem kluczowych modułów i funkcjonalności serwisu. Ocena punktowa uzyskana w wyniku indywidualnej oceny członków komisji 40% Suma punktów oferty badanej/liczbę członków komisji przetargowej dokonującej oceny maksymalnie 40 punktów 3. Czas trwania gwarancji i bezpłatnego serwisu Czas, w latach, w którym wykonawca zobowiązuje się do darmowych aktualizacji i napraw gwarancyjnych 20% Ilość dodatkowych lat gwarancji x 5 punktów maksymalnie 20 punktów RAZEM 100 Lp. 1 Kryterium CENA 40%. Oferent, który przedstawi najniższą ofertę w zbiorze ofert nie odrzuconych otrzyma 40 punktów, reszta Oferentów otrzyma ilość punktów wyliczonych wg poniższego wzoru: Ac = Cmin/Co x 40 Gdzie: Ac wartość punktowa oferty rozpatrywanej w kryterium ceny Cmin najniższa cena netto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w zbiorze ofert nie odrzuconych Co cena netto oferty rozpatrywanej. Lp. 2. Kryterium PRZYKŁADOWA KONCEPCJA GRAFICZNA 40% Badanie oferty zostanie przeprowadzone na podstawie oceny załączonego koncepcji szaty graficznej

5 portalu wraz z prezentacją kluczowych modułów i funkcjonalności serwisu, która zostanie przygotowana przez Oferenta. Każdy z członków komisji będącej w komisji oceniającej będzie mógł według własnej oceny przyznać punkty w następujących podkategoriach: a) Wygląd portalu atrakcyjność wizualna, nowoczesność punktacja 020 pkt pkt. (= max) dla oceny doskonała 1417 pkt. dla oceny bardzo dobra 1013 pkt. dla oceny dostateczna 79 pkt. Dla oceny wystarczająca, przeciętna 06 pkt. (= min.) dla oceny niedostateczna b) Prezentacja bądź opis kluczowych funkcjonalności serwisu punktacja 020 pkt 1820 pkt. (= max) dla oceny doskonała 1417 pkt. dla oceny bardzo dobra 1013 pkt. dla oceny dostateczna 79 pkt. Dla oceny wystarczająca, przeciętna 06 pkt. (= min.) dla oceny niedostateczna Suma punktów dla każdej oferty obliczona będzie w ten sposób, że każdy członek komisji badającej oferty lub osoba powołana do funkcji biegłego specjalisty przyzna pisemnie na specjalnie przygotowanej KARCIE OCENY od 1 do 20 punktów dla każdego z powyższych podkryteriów, a następnie liczby tych punktów zostaną do siebie dodane i podzielone przez liczbę członków komisji przetargowej dokonującej oceny (średnia ocen). W wyniku tego otrzymamy uśredniony wynik oceny kryterium badanej oferty, maksymalnie 40 punktów. Lp. 3. Kryterium Czas trwania gwarancji i bezpłatnego serwisu 20% Oferent, który przedłuży czas bezpłatnej gwarancji i serwisu, ponad wymagane 12 mcy, otrzyma 5 punktów za każdy dodatkowy rok gwarancji. Maksymalnie można otrzymać 20 punktów

6 Pozycja II.2 Lp Nazwa kryterium Opis kryterium Udział kryterium Maksymalna ilość punktów obliczona wg wzoru 1. Cena Cena oferty netto podana w ofercie 40% Najniższa cena z ofert/cena oferty badanej x 40 maksymalnie 40 punktów 2. Ocena przykładowej koncepcji interface (wyglądu) aplikacji oraz jej funkcjonalności (usability) Ocena punktowa uzyskana w wyniku indywidualnej oceny członków komisji 40% Suma punktów oferty badanej/liczbę członków komisji przetargowej dokonującej oceny maksymalnie 40 punktów 3. Czas trwania gwarancji i bezpłatnego serwisu Czas, w latach, w którym wykonawca zobowiązuje się do darmowych aktualizacji i napraw gwarancyjnych 20% Ilość dodatkowych lat gwarancji x 5 punktów maksymalnie 20 punktów RAZEM 100 Lp. 1 Kryterium CENA 40%. Oferent, który przedstawi najniższą ofertę w zbiorze ofert nie odrzuconych otrzyma 40 punktów, reszta Oferentów otrzyma ilość punktów wyliczonych wg poniższego wzoru: Ac = Cmin/Co x 40 Gdzie: Ac wartość punktowa oferty rozpatrywanej w kryterium ceny Cmin najniższa cena netto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w zbiorze ofert nie odrzuconych Co cena netto oferty rozpatrywanej.

7 Lp. 2. Kryterium PRZYKŁADOWA KONCEPCJA GRAFICZNA 40% Badanie oferty zostanie przeprowadzone na podstawie oceny załączonego koncepcji interface (wyglądu) aplikacji mobilnej, wraz z jej funkcjonalności (usability), która zostanie przygotowana przez Oferenta. Każdy z członków komisji będącej w komisji oceniającej będzie mógł według własnej oceny przyznać punkty w następujących podkategoriach: a) Koncept interface (wyglądu) aplikacji mobilnej: atrakcyjność wizualna, estetyczność, nowoczesność punktacja 020 pkt pkt. (= max) dla oceny doskonała 1417 pkt. dla oceny bardzo dobra 1013 pkt. dla oceny dostateczna 79 pkt. Dla oceny wystarczająca, przeciętna 06 pkt. (= min.) dla oceny niedostateczna b) Funkcjonalność (usability) aplikacji: łatwość korzystania, kupowania, nawigacja punktacja 0 20 pkt 1820 pkt. (= max) dla oceny doskonała 1417 pkt. dla oceny bardzo dobra 1013 pkt. dla oceny dostateczna 79 pkt. Dla oceny wystarczająca, przeciętna 06 pkt. (= min.) dla oceny niedostateczna Suma punktów dla każdej oferty obliczona będzie w ten sposób, że każdy członek komisji badającej oferty lub osoba powołana do funkcji biegłego specjalisty przyzna pisemnie na specjalnie przygotowanej KARCIE OCENY od 1 do 20 punktów dla każdego z powyższych podkryteriów, a następnie liczby tych punktów zostaną do siebie dodane i podzielone przez liczbę członków komisji przetargowej dokonującej oceny (średnia ocen). W wyniku tego otrzymamy uśredniony wynik oceny kryterium badanej oferty, maksymalnie 40 punktów. Lp. 3. Kryterium Czas trwania gwarancji i bezpłatnego serwisu 20% Oferent, który przedłuży czas bezpłatnej gwarancji i serwisu, ponad wymagane 12 mcy, otrzyma 5 punktów za każdy dodatkowy rok gwarancji. Maksymalnie można otrzymać 20 punktów 4. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu 5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której zostanie przyznana największa liczba punktów 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do

8 przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość przesłania wyjaśnień poprzez . IV. Opis sposobu przygotowywania ofert, oraz miejsce i termin składania ofert 1. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, opis nawiązujący do wytycznych wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, z uwzględnieniem planowanych rozwiązań technologicznych, prezentację przykładowej koncepcji szaty graficznej portalu wraz z prezentacją/opisem kluczowych modułów i funkcjonalności serwisu prezentację koncepcji interface (wyglądu) aplikacji mobilnej, wraz z jej funkcjonalności (usability) wartość oferty (netto oraz brutto), termin ważności oferty, termin dostawy. 2. Ofertę zamieszczono w wersji elektronicznej na stronie 3. Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też złożona osobiście na adres ul. Kolejowa 12e/3, Białystok do dnia 18 kwietnia Dopuszczamy możliwość wysłania oferty em na adres pod warunkiem niezwłocznego dostarczenia oryginału pocztą/kurierem czy osobiście. 4. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 22 kwietnia 2014 roku. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się w dniu 23 kwietnia roku na stronie internetowej VI. Dodatkowe informacje Dodatkowych informacji udziela Łukasz Kierus, pod nr telefonu bądź Z poważaniem Łukasz Kierus

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający:

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 10.01.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Łódź, 25-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Łódź, dn. 10.03.2011r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Zamawiający TPO. Sp. z o.o. 94-029 Łódź, ul. Mińska 2 2. Tryb udzielenia zamówienia Zgodnie z art. 70 1-70 5 Kodeksu Cywilnego przetarg zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23 Wschowa, 14.11.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23 W związku z realizacją projektu pn.: Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A. w ramach Pilotażu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Sprawa nr NCK-ZP/203/12

Sprawa nr NCK-ZP/203/12 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, faks 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie graficzne,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: Łódź, dn. 16.05.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: 1) Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi (I i II etap); 2) Przygotowanie treści merytorycznych na wortal i algorytmów do modułów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznań, dnia 11 grudnia 2013 r. Zamawiający: DRUKPOZNAN.PL Łukasz Chęciński ul. Winogrady 28 61-663 Poznań Tel. 61 826 20 20 www.drukpoznan.pl Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA. Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu

ZAPYTANIE OFERTOWE NA. Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu Świlcza, dn. 25.04.2012r. DREAM/POIG/ZO/2/13 ZAPYTANIE OFERTOWE NA Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu DREAM/POIG/ZO/2/13 Szacunkowa wartość zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14

w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Zapytanie ofertowe dotyczące: świadczenia usługi SEO-SEM dla Portalu: www.projekt-wbz.com.pl w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Warszawa, 02.02.2015

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Socialon jako innowacyjne narzędzie do obsługi kampanii promocyjnych MŚP przez: Consuneo Katarzyna Urbaniak w ramach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, 02.12.2013 Tel. (74) 814 32 85 Faks: (74) 814 32 85 z siedzibą przy ul. Elbląskiej 53, 54 314 Wrocław, Tel. (74) 814 32 85, Faks (74) 814 32 85 NIP 894-26-95-271, REGON 932697169

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo