KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED"

Transkrypt

1 KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010

2 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja Katowice Telefon: (0-32) Fax: (0-32) Internet:

3 S P I S T R E Ś C I Archiwum raportów w module Refundacje 1. Raporty obowiązujące w 2006 roku Funkcje Aktualizacja informacji o eksportach danych Aktualizacja produktów rozliczonych przez NFZ bez szablonów Przeglądanie faktur zakupowych Komunikaty XML Raport statystyczny Raport rozliczeniowy Raport rozliczeniowy do rachunku bez szablonu Faktury zakupowe Przeglądanie komunikatów XML Raporty Lista aktywna populacji Rachunki refundacyjne stara wersja Rachunek z wykonanych usług stara wersja Rachunek POZ/ Deklaracje stara wersja Tworzenie korekty do rachunku refundacyjnego stara wersja Szablony rachunków i raporty zwrotne rozliczenia deklaracji POZ stara wersja Rachunki refundacyjne Rachunek z wykonanych usług + RUM do umowy Rachunek POZ/ Deklaracje Tworzenie korekty do rachunku refundacyjnego Kolejka oczekujących Raport z wydanych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych Półroczne sprawozdanie z wykonanych badań diagnostycznych (15 OW NFZ) Półroczne sprawozdanie z wykonanych badań diagnostycznych (07 OW NFZ) Sprawozdanie z zakresu POZ (XML) Przeglądanie raportów Załączniki do umowy POZ Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 51/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 lipca 2008r (Załącznik nr 5 do umowy POZ Załącznik nr 5 do umowy POZ (do czerwca 2008r) Załącznik nr 4 do umowy POZ (od maja 2007r) Załącznik nr 4 do umowy POZ (do kwietnia 2007r) Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 51/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 lipca 2008r. (Załącznik nr 6 do umowy POZ) Chemioterapia Załącznik nr 5 ewidencja świadczeń Załącznik nr 5 ewidencja faktur Dokumenty z NFZ Lista umów z NFZ Lista raportów zwrotnych Szablony rachunków Raporty zwrotne list POZ Wczytywanie dokumentów z NFZ Wczytywanie umowy z NFZ w formacie umx Wczytanie danych świadczeniodawcy i raportu zwrotnego POZ Wczytywanie wzorca ankiety Funkcje dodatkowe Stan realizacji umowy Zestawienie oczekujących iii

4 S P I S T R E Ś C I 1.6. Opcje Opcje Odśwież opcje Archiwum raportów Funkcje Raporty do NFZ Ogólny opis raportów do NFZ Sprawozdanie z zakresu POZ (XML) Półroczne sprawozdanie z wykonania badań diagnostycznych Raporty do systemu KS-SIKCH Lista aktywna populacji Statystyka medyczna Rachunki refundacyjne Eksport listy personelu Przeglądanie raportów Generowanie danych świadczeniodawcy Raporty zwrotne list POZ Wczytywanie dokumentów z systemu KS-SIKCH Raporty do systemu Start Aktualizacja informacji o eksportach danych Automatyczne generowanie raportów Inne Raport o wizytach oczekujących Raport o wizytach oczekujących w formacie XML Półroczne sprawozdanie z wykonania badań diagnostycznych Raport z wykonanych świadczeń w formacie XML Przeglądanie raportów Informacje Opcje Opcje iv

5 KS-SOMED Archiwum raportów w module Refundacje

6 Archiwum raportów w module Refundacje 1. Raporty obowiązujące w 2006 roku Tworzenie raportu w module Refundacja przebiega w następujących krokach: 1. Generowanie raportu do momentu zatwierdzenia raportu nie jest on widoczny w systemie, po wyjściu z raportu należy go ponownie wygenerować, 2. Zatwierdzenie raportu raport zostaje zapisany w systemie; ma status niezaktualizowany; jest to raport nie wysłany do NFZ; raport taki można zobaczyć po wywołaniu z menu funkcji Przeglądanie raportów. Raport niezaktualizowany można: usuwać, generować z niego plik i zaktualizować. 3. Generowanie pliku raport zostanie zapisany do pliku z odpowiednim rozszerzeniem; plik taki należy wysłać do NFZ. 4. Aktualizacja raport aktualizuje informacje o eksportach danych, wykonanie aktualizacji jest równoznaczne z potwierdzeniem wysłania raportu do NFZ. Jeżeli Użytkownik nie wie czy raport został wysłany do NFZ wówczas lepiej go zaktualizować. 5. Przesłanie raportu do NFZ. Można wyróżnić następujące typy raportów: Próbny tworzony na potrzeby użytkownika. Raport taki nie podlega aktualizacji. Aby utworzyć raport próbny po wygenerowaniu raportu, gdy pojawia się pytanie Czy raport będzie wysłany do NFZ należy wybrać przycisk Nie. Tymczasowy raport został wygenerowany, ale dane nie zostały zaktualizowane. Zaktualizowany raport został zaktualizowany, a dane zostały zapisane w bazie danych raportu. Dla raportu o takim statusie możliwe jest przejrzenie szczegółów za pomocą przycisku Szczegóły. Wybór funkcji Raporty obowiązujące w 2006 roku lub Archiwum raportów powoduje zmianę wyglądu okna głównego modułu Refundacja. W kolejnych podrozdziałach opisano funkcje i raporty dostępne po wybraniu funkcji Raporty obowiązujące w 2006 roku. Nowy sposób komunikacji z NFZ, który przebiega w trzech fazach: 1. Faza 1: wysyłanie raportu statystycznego raport statystyczny zawierający wszystkie zlecenia wykonane w ramach umowy z NFZ; pobranie komunikatu zwrotnego z NFZ, 2. Faza 2: wysłanie raportu rozliczeniowego raport rozliczeniowy zawiera informacje o pozycjach zgłoszonych do zafakturowania, pobranie komunikatu zwrotnego z zaznaczonymi pozycjami, za które NFZ rzeczywiście zapłaci w danym okresie rozliczeniowym (uwzględniając przekroczenie limitu itp.), 3. Faza 3: wysłanie rachunku na podstawie szablonu pobranego wraz z importem komunikatu zwrotnego z fazy Funkcje Wywołanie z menu funkcji Raporty obowiązujące w 2006 roku powoduje pojawienie się wszystkich obowiązujących w 2006 roku raportów wymaganych przez NFZ. Stare raporty są w dalszym ciągu dostępne w programie KS-Somed po wywołaniu z menu Funkcje funkcji Archiwum raportów Aktualizacja informacji o eksportach danych Po wywołaniu funkcji Aktualizacja informacji o eksportach danych pojawia się okno Przeglądanie listy niezaktualizowanych raportów do NFZ, w którym widnieją wszystkie niezaktualizowane (tymczasowe) raporty. Dla takich raportów można generować plik, aktualizować raport, ukrywać go lub przeglądać jego zawartość. Aby wykonać jedną z wymienionych czynności należy zaznaczyć raport przez postawienie w pierwszej kolumnie ptaszka i wybrać właściwy przycisk. Raportu zaktualizowanego nie można ukryć. Szczegóły raportu można przeglądać tylko, gdy raport został wysłany do NFZ. Korekta raportu jeżeli wysłany raport został z pewnych powodów zakwestionowany przez NFZ wówczas należy dokonać jego korekty; wówczas nowy raport będzie posiadał te same właściwości co raport zaktualizowany. Nie można ukryć informacji o raporcie, który został zatwierdzony i wysłany do NFZ. 2

7 Archiwum raportów w module Refundacje dostępne jest w module Serwis/ Serwis/ Zarządzanie zadaniami. Funkcja Aktualizacja produktów rozliczonych przez NFZ bez szablonów była używania tylko do rozliczenia miesiąca stycznia i lutego 2006r i obecnie jej używanie jest niezalecane Przeglądanie faktur zakupowych Tworzenie faktur zakupowych opisano w rozdziale Ewidencja faktur zakupowych Komunikaty XML Rys. 1. Okno: Przeglądanie listy niezaktualizowanych raportów do NFZ Aktualizacja produktów rozliczonych przez NFZ bez szablonów Funkcja została przygotowana i używana w początkowym okresie obowiązywania rozliczeń w 2006 roku. Została przygotowana dla użytkowników, którzy pomimo, iż za pewien okres nie otrzymali raportu zwrotnego do roliczeniowego postanowili rozliczyć kolejny okres. Funkcja ta ustawia znacznik rozliczenia dla produktów z okresu za jaki została wygenerowania Raport statystyczny Raport statystyczny tzw. Raport I fazy wymiany danych o realizacji świadczeń zdrowotnych. Raport ten zapisany jest w formacie XML z rozszerzeniem RSX. Raport zawiera informacje o wszystkich usługach wykonanych w ramach umowy. Wywołanie z menu Komunikaty XML funkcji Raport statystyczny powoduje wyświetlenie okna o takim samym tytule. W oknie tym znajduje się tylko jedno pole Oddział NFZ. Po wybraniu właściwego Oddziału NFZ pojawiają się dodatkowe pola: Umowa z NFZ wybór umowy dla której generowany będzie raport, Okres rozliczeniowy okres rozliczeniowy to miesiąc, za który będzie generowany raport, Rok wybór roku, Pola Umowa z NFZ, Okres rozliczeniowy, Rok widoczne są dla oddziałów NFZ pracujących w oparciu o system KS-SIKCH. Świadczeniodawca wybór świadczeniodawcy dla którego będzie generowany raport. Rys. 2. Okno: Aktualizacja produktów rozliczonych przez NFZ bez szablonu. W celu wykonania aktualizacji produktów należy w oknie Aktualizacja produktów rozliczonych przez NFZ bez szablonu wybrać wybrać: Pole Świadczeniodawca widoczne jest oddziałów NFZ pracujących w oparciu o Pakiet Świadczeniodawcy. Oddział NFZ, Umowę z NFZ, Okres rozliczeniowy i użyć przycisk F5 Generuj. Użycie tej funkcji sprawi, że w Przeglądaniu komunikatów XML na liście pojawi się pozycja Aktualizacja produktów. Po otrzymaniu raportu zwrotnego do rozliczeniowego należy wczytać go do systemu po wcześniejszym usunięciu Aktualizacji produktów. W celu usunięcia tej pozycji nie wystarczy użyć przycisku F8 Ukryj, ale należy wykonać zadanie AKTUAL RAP ROZL DO NADWYK. Zadanie to 3

8 1. Raporty obowiązujące w 2006 roku Rys. 3. Okno: Raport statystyczny. W celu wygenerowania raportu statystycznego należy użyć przycisku F5 Generuj. Jeżeli generowany raport zawiera błędy pojawia się okno Lista błędów i ostrzeżeń, w którym znajduje się informacja o błędach oraz o zleceniach, których dotyczy ten błąd. Pojawienie się tego okna sprawi, że raport nie zostanie zapisany do pliku. Listę błędów i ostrzeżeń można zapisać do pliku programu Excel oraz wydrukować. Jeżeli raport nie zawiera błędów użycie przycisku F5 Generuj powoduje zapisanie raportu do pliku.rsx oraz wyświetlenie wyników raportu na następujących zakładkach: Zlecenia lista zleceń oraz podzleceń wprowadzanych w charakterze raportu statystycznego (tzw. podzlecenia z minusem ); zakładka zawiera: numer epizodu numer epizodu przeniesiony z zakładki Epizody, id kontaktu numer kontaktu przeniesiony z zakładki Kontakty, id procedury unikalny numer procedury przeniesiony z zakładki Procedury, id zlecenia numer identyfikujący zlecenie, typ identyfikatora pacjenta: numer Pesel poprawny numer Pesel, identyfikator pacjenta/ opiekuna identyfikator występujący na dokumencie uprawniającym do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji, numer paszportu seria i numer paszportu lub innego dokumentu upoważniającego do pobytu na terytorium RP; dotyczy świadczeń udzielonych obcokrajowcowi spoza UE i EOG oraz świadczeń udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji gdy na dokumencie uprawniającym nie występuje identyfikator pacjenta/ opiekuna, identyfikator pacjenta identyfikator osoby (pacjenta lub opiekuna), imię pacjenta, nazwisko pacjenta, kraj kod kraju właściwego pacjenta, nr umowy kierującego numer umowy kierującego na badanie, rozpoznanie główne rozpoznanie główne zgodnie z klasyfikacją ICD 10. datę początkową data rozpoczęcia wykonywania zlecenia lub podzlecenia, datę zakończenia data zakończenia wykonywania zlecenia lub podzlecenia, kod produktu kontrolnego kod BUM punktu umowy, kod produktu jednostkowego kod BUM usługi, cenę jednostkową cena za jednostkę rozliczeniową, wagę pkt. waga punktowa zlecenia, ilość ilość z jaką wykonano zlecenie, opłata NFZ opłata NFZ wynikająca z umowy, dopłata pacjenta wysokość dopłaty wniesionej przez pacjenta, numer umowy numer pierwotny umowy z NFZ, numer aneksu do umowy numer aneksu do umowy, miesiąc rozliczeniowy miesiąc, za który generowany jest raport, rok rozliczeniowy rok rozliczeniowy, Epizody na tej zakładce można znaleźć następujące informacje: numer epizodu unikalny numer epizodu, numer modyfikacji standardowo 1, w przypadku korekty do raportu wartość ta ulega zwiększeniu, identyfikatory zleceń identyfikatory zleceń wykonanych w okresie rozliczeniowym dla tego epizodu, Kontakty lista kontaktów; kontakt to grupa świadczeń udzielonych pacjentowi w trakcie jednej wizyty; znajdują się tutaj następujące informacje: numer epizodu numer epizodu przeniesiony z poprzedniej zakładki, id kontaktu unikalny numer kontaktu, data początkowa data rozpoczęcia wizyty, data końcowa data zakończenia wizyty, identyfikatory zleceń numery zleceń, które wykonano pacjentowi podczas jednej wizyty, Procedury odpowiednik podzleceń rejestrowanych jako podzlecenia z plusem ; zakładka zawiera: numer epizodu numer epizodu przeniesiony z zakładki Epizody, id kontaktu numer kontaktu przeniesiony z zakładki Kontakty, id zlecenia numer identyfikujący zlecenia, id procedury unikalny numer procedury, datę początkową data rozpoczęcia wykonywania podzlecenia, datę końca data zakończenia wykonywania podzlecenia, kod procedury kod ICD9. 4

9 Archiwum raportów w module Refundacje Podsumowanie zawiera informacje podsumowujące wyniki raportu ogółem i dla każdego punktu umowy: numer punktu umowy, kod produktu kontraktowego punktu umowy, wyróżnik, cena jednostkowa, ilość usług liczba wykonanych usług, liczba jed. roz. liczba jednostek rozliczeniowych wykonanych w ramach punktu umowy, kwota refundacji wysokość refundacji z NFZ, nazwa punktu umowy, w sekcji Razem zawarte są informacje o: Opcje : ilości usług, liczbie jednostek rozliczeniowych, kwocie refundacji. Opcja Uwzględniaj grupy robocze pacjentów w wykonanych zleceniach dopiero po zaznaczeniu tej opcji w raporcie uwzględniane będą grupy robocze pacjentów w wykonanych zleceniach, Opcja Informacje dot. chemioterapii i opieki stacjonarnej pobieraj ze zlecenia głównego, Sekcja Dodatkowe kontrole - generując raport statystyczny można określić czy: Usługi z umowy, które posiadają wartość punktową, a są wpisane jako podzlecenia, pokazuj jako błędne - Spr. czy usługi z podanej grupy zostały wykonane z podzleceniami, Spr. czy zdublowania wykonania usługi w jednym dniu : dla wszystkich przypadków, w przypadku tego samego rekordu (ilość>1), w przypadku różnych rekordów, Spr. czy usługi z podanej grupy zostały wykonane na podstawie skierowania. Sekcja Sprawdzanie poprawności pól podczas generowania raportu statystycznego umożliwia sprawdzanie: Identyfikatora miejsca wykonania usługi, Numeru umowy świadczeniodawcy zlecającego wykonanie usługi, Daty skierownia. W oknie Raport statystyczny znajdują się następujące przyciski: Rys. 4. Okno: Karta pozycji raportu statystycznego. F5 Generuj generuje raport statystyczny, F6 Generuj plik jeżeli raport nie zawiera błędów możliwe będzie zapisanie raportu do pliku z rozszerzeniem.rsx; jeżeli raport zawiera błędne pozycje wówczas pojawia się okno GDR błędy, a plik nie zostanie utworzony, F6 Błędy wyświetla okno Lista błędów i ostrzeżeń z listą błędów uniemożliwiających zapisanie raportu do Excela oraz wydruk, F9 Drukuj umożliwia wydruk następujących typów wydruków: Raport statystyczny (wydruk szczegółowy), Podsumowanie raportu statystycznego, Załącznik 2 podawanie leków w chemioterapii, Zestawienie rzeczywistych kosztów świadczeń dla pacjentów UE. Rys. 5. Okno: Rodzaj wydruku raportu. CF5 Eks. Excel eksportuje wyniki raportu do pliku.xls Raport rozliczeniowy Po wczytaniu raportu zwrotnego do Raportu statystycznego można przystąpić do generowania Raportu rozliczeniowego. Raport rozliczeniowy jest raportem II fazy wymiany danych z NFZ. Generowany jest w celu otrzymania od NFZ szablonu rachunków będących podstawą do wystawienia faktury bądź korekty do faktury. Plik raportu rozliczeniowego zapisany jest w formacie XML z rozszerzenie RRX. W przeciwieństwie do Raportu statystycznego Raport rozliczeniowy zawiera elementy, za które chcemy, aby NFZ nam zapłacił. F3 Pokaż wyświetla okno Karta raportu statystycznego, w którym znajdują się informacje o pacjencie któremu wykonano zlecenie, informacje o zleceniu oraz o dokumencie poświadczającym prawo do świadczeń, 5

10 1. Raporty obowiązujące w 2006 roku kwota refundacji, nazwa punktu umowy. W dolnej części okna znajdują się następujące przyciski: F5 Generuj generuje raport rozliczeniowy, F6 Gen. plik generuje plik.rrx, F7 Błędy wyświetla listę błędów, które należy poprawić przed zapisem raportu do pliku, F9 Drukuj umożliwia wydrukowanie sprawozdania z wykonania umowy. Rys. 6. Okno: Raport rozliczeniowy. Okno Raport rozliczeniowy zawiera: Oddział NFZ wybór oddziału, dla którego będzie generowany raport, Umowa z NFZ wybór umowy, której będzie dotyczyć raport, Okres rozliczeniowy wybór miesiąca, za który generowany jest raport, Rok wybór roku Raport rozliczeniowy do rachunku bez szablonu Funkcja umożliwia wygenerowanie raportu rozliczeniowego w sytuacji, gdy do NFZ wysłano rachunek refundacyjny, który nie był utworzony na podstawie szablonu. W celu wygenerowania raportu rozliczeniowego do rachunku bez szablonu należy wskazać rachunek, do którego ma zostać wygenerowany raport oraz jeżeli rachunek ten wystawiony był do raportu statystycznego.rsm, należy również zaznaczyć opcję Raport rozliczeniowy do raportu statystycznego.rsm. Pola Umowa z NFZ, Okres rozliczeniowy, Rok widoczne są gdy w polu Oddział NFZ wybrano oddziału NFZ pracujący w oparciu o system SIKCH. W oknie raportu rozliczeniowego znajdują się trzy zakładki: 1. Opcje (Ctrl+1): Raport rozliczeniowy do raportu statystycznego (- *.RSM) opcję należy włączyć jeżeli raport statystyczny lub korekta wysłane do NFZ były generowne w starym formacie (.rsm), Automatyczne uwzględnianie limitów w przypadku nadwykonania z umowy po zaznaczeniu opcji liczba jednostek rozliczeniowych jest obcinana do wysokości limitu; jeżeli opcja nie zostanie zaznaczona do raportu rozliczeniowego trafią wszystkie wykonania z danego okresu, a ich opcięcie nastąpi dopiero w systemie NFZ, Uwzględnianie nadwykonań z poprzednich miesięcy jeżeli w poprzednich okresach rozliczeniowych w jednostce służby zdrowia były nadwykonania to aby trafiły one do nowo generowanego raportu należy zaznaczyć tę opcję. 2. Podsumowanie (Ctrl+2): numer punktu umowy, kod produktu kontraktowanego, cena, limit, liczba jednostek liczba usług wykonanych z tego punktu umowy, Rys. 7. Okno: Raport rozliczeniowy do rachunku bez szablonu Faktury zakupowe Tworzenie faktur zakupowych opisano w rozdziale Raporty faktur zakupowych Przeglądanie komunikatów XML Za pomocą funkcji Przeglądanie komunikatów XML można przejrzeć listę wszystkich raportów wygenerowanych w formacie XML. Znajda się więc tutaj: raport statystyczny, raport rozliczeniowy, raport rozliczeniowy do rachunku bez szablonu, aktualizacja produktów, faktury zakupowe oraz korekty tych raportów. Lista raportów może być ograniczona przez uzupełnienie następujących pól: dla wybranego OW NFZ pole Oddział NFZ, dla konkretnej umowy pole Umowa z NFZ, z wybranego okresu czasu pola Okres rozl. i Rok, w zależności od rodzaju raportu pole Rodzaj raportów. 6

11 Archiwum raportów w module Refundacje W oknie Przeglądanie listy komunikatów XML raport wygenerowany można zapisać do pliku, a zapisany zatwierdzić. Służą do tego przyciski F6 Gen. plik i F7 Zatwierdź. W oknie tym można znaleźć również następujące przyciski: Eks. Excel umożliwia eksport danych z podanego okresu do pliku.xls, F2 Dodaj wybór tego przycisku powoduje wyświetlenie okna Wybór rodzaju komunikatu XML, w którym można wybrać rodzaj raportu do wygenerowania: statystyczny, rozliczeniowy, rozliczeniowy do rachunku bez szablonu, zakupowy. F3 Pokaż daje możliwość podglądu wygenerowanych raportów, F4 Popraw umożliwia poprawę wygenerowanego raportu, F8 Ukryj ukrywa raporty XML, F9 Drukuj wydruk raportu, Przycisk F4 Popraw aktywny jest tylko dla raportów rozliczeniowych Lista aktywna populacji Raport Lista aktywna populacji dotyczy punktów umowy, które na Karcie specyfikacji punktów umowy mają określony rodzaj deklaracji jako Lista POZ. Raport generuje listę osób, które mają złożone deklaracje określonego typu: lekarz rodzinny, pielęgniarka środowiskowo-rodzinna itp.. Typ deklaracji jest określony w umowie na zakładce Szczegóły pozycji. Raport Lista aktywna deklaracji nie uwzględnia deklaracji tymczasowych. Wygenerowany raport można zapisać do pliku.poz. Wybór z poziomu menu funkcji 1 Lista aktywna populacji powoduje wyświetlenie okna Zestawienie POZ Lista Aktywna populacji. Okno to zawiera następujące zakładki: 1. Zakładka Ustawienia umożliwia ustawienie parametrów, które będą brane pod uwagę podczas generowania raportu. 2. Zakładka Wynik tabela z wynikami wygenerowanego raportu. 3. Zakładka Raporty lista z wszystkimi wysłanymi do NFZ raportami danego typu. 4. Zakładka Zapisane pliki lista zawierająca wszystkie zapisane pliki raportów. Zakładka Ustawienia zawiera następujące elementy: Sekcja Dane dotyczące okresu zestawienia : Pole Zestawienie za okres nr - numer miesiąca, za który generowany jest raport. Pola Od, Do, Za rok pola umożliwiają ustalenie okresu jakiego dotyczyć ma raport; wartości dodane w tych polach zależą od typu generowanego raportu (lista przyrostowa, czy lista pełna). Pole Numer kolejny generowanego raportu numer generowanego raportu; program proponuje odpowiedni numer raportu. Pole umożliwiające wybór rodzaju raportu spośród: Rys. 8. Okno: Przeglądanie komunikatów XML Raporty W menu Raporty znajdują się znane już raporty: Lista aktywna populacji, Rachunki refundacyjne, Kolejka oczekujących, Raport z wydanych przed. ortopedycznych i środków pomocniczych, Sprawozdanie z zakresu POZ (XML), Półroczne sprawozdanie z wykonanych badań diagnostycznych (15 OW NFZ), Półroczne sprawozdanie z wykonanych badań diagnostycznych (07 OW NFZ) Przeglądanie raportów, Załączniki do umowy POZ, Chemioterapia. Lista przyrostowa generuje raport zawierający informacje o wszystkich pacjentach, którzy w danym miesiącu: złożyli deklaracje, wycofali deklaracje, zmienili dane osobowe (została zatwierdzona Karta pacjenta ) lub zostały wprowadzone zmiany w deklaracji (została zatwierdzona Karta Deklaracji ). Aby poprawnie wygenerować ten typ raportu należy: w polu Od podać pierwszy dzień miesiąca rozliczeniowego, w polu Do podać ostatni dzień miesiąca rozliczeniowego. Wpisując odpowiedni numer okresu program automatycznie wpisuje właściwe przedziały czasu. 7

12 1. Raporty obowiązujące w 2006 roku Lista pełna opcja powinna być wybrana, gdy do NFZ ma zostać wysłana informacja o wszystkich zadeklarowanych pacjentach; zakres dat dla generowanego zestawienia należy ustawić: w polu Od najwcześniejsza data złożenia deklaracji, w polu Do ostatni dzień miesiąca rozliczeniowego, Opcja Dodaj wycofania deklaracji do listy pełnej jeżeli opcja jest wyłączona wówczas program generuje listę pacjentów, którzy mieli założone deklaracje w podanym przedziale czasu (w wygenerowanym raporcie tego typu deklaracje będą miały w kolumnie Typ operacji wartość 1); gdy opcja jest włączona, program do powyższej listy dopisuje również pacjentów, którzy w owym okresie wycofali deklaracje (Typ deklaracji = 0). Pola Pacjent jest noworodkiem do ( ) miesięcy pole umożliwia ustawienie ilości miesięcy, do których pacjent jest uznawany za noworodka; wartość jaką należy uzupełnić w tym polu ustala właściwy OW NFZ. Pole umożliwiające wybór z listy sposobu określania wieku noworodka: Noworodek wiek według okresu rozliczeniowego deklaracji program sprawdza, czy różnica pomiędzy datą urodzenia a końcową datą okresu rozliczeniowego (Pole Do ) jest mniejsza od ilości miesięcy zadeklarowanej w polu Pacjent jest noworodkiem do () miesięcy. Noworodek wiek według daty złożenia deklaracji program sprawdza, czy różnica pomiędzy datą urodzenia a datą założenia deklaracji jest mniejsza od ilości miesięcy zadeklarowanej w polu Pacjent jest noworodkiem do () miesięcy. Pole Wybór umowy z oddziałem NFZ - wybór umowy z NFZ, Wybrana umowa musi obowiązywać w wybranym okresie rozliczeniowym. Pole Wybór punktów umowy należy wybrać tylko punkty umowy określające deklaracje, Pole Oddział NFZ : wybrany w raporcie będą uwzględnieni pacjenci, którzy na Karcie deklaracji mają uzupełniony wybrany OW NFZ, inny niż raport zawierać będzie pacjentów, którzy na Karcie deklaracji mają uzupełniony oddział NFZ inny niż podany w polu, wszystkie program wygeneruje raport dla wszystkich pacjentów bez względu na NFZ uzupełniony na Karcie deklaracji. Pole Przypisanych do uwzględnienie w raporcie deklaracji złożonych do: wybranego lekarza, wszystkich lekarzy, grupy lekarzy. Pole Pierwotny numer umowy numer umowy sprzed wczytania aneksów, Pole Profil umożliwia zapisanie ustawień okna w celu wykorzystania ustawień podczas kolejnego generowania raportu. Noworodek, to osoba mająca deklarację i numer PESEL zakończony zerami. Deklaracja taka jest zapisana do pliku, gdy uzupełniony jest numer PESEL opiekuna. PESEL opiekuna jest określany w chwili zakładania deklaracji osobie nie mającej deklaracji osobistej. Gdy brak jest numeru PESEL opiekuna deklaracja jest błędna i nie jest zapisana do pliku *.poz. Opcja Sprawdzaj oddział NFZ dla medycyny szkolnej włączenie opcji powoduje, że dla punktu umowy określającego deklaracje do medycyny szkolnej, program sprawdza, czy oddział NFZ podany na Karcie deklaracji jest taki sam jak na Karcie umowy. Opcja Sprawdzaj płeć dla noworodków. Opcja Sprawdzaj jednostkę w deklaracji po włączeniu opcji program sprawdza, czy świadczeniodawca z umowy jest zgodny z przychodnią wybraną na karcie deklaracji. Opcja Sprawdzaj grupy pacjentów przypisane do punktów umowy, Rys. 9. Okno: Zestawienie POZ Lista Aktywna populacji. Zakładka Wynik na tej zakładce można przeglądać wyniki wygenerowanego raportu. Zakładka zawiera: Tabelę z wynikami raportu, Opcję Eksport poprawne - włączenie opcji spowoduje, że w tabeli z wynikami pokażą się poprawne wyniki raportu, Opcję Błędne po włączeniu opcji na liście wyników pojawią się błędne pozycje raportu. Przycisk Wyślij umożliwia przesłanie wygenerowanego raportu do Oddziału NFZ. 8

13 Archiwum raportów w module Refundacje Zakładka Raporty zawiera informacje o wszystkich raportach danego typu: Sekcja Historia wykonanych raportów - lista raportów wygenerowanych, niezaktualizowanych i wysłanych do oddziału. Pole Sortuj według : daty generacji, okresu rozliczeniowego. Sekcja Parametry raportu informacje o parametrach jakie ustawiono do wygenerowania raportu. Przycisk Ctrl+F5 Szczegóły - zawiera listę deklaracji wchodzącą do raportu; szczegóły raportu są dostępne tylko dla raportów wysłanych do Oddziału NFZ; szczegóły umożliwiają wydruk listy pacjentów, którzy zostali uwzględnieni w pliku. Zakładka Zapisane pliki : Tabela z zapisanymi plikami raportu, Przycisk Zapisz plik z archiwum - użycie przycisku powoduje odtworzenie pliku raportu.poz w katalogu Raporty, Przycisk Eksportuj plik z archiwum do Excel a tworzy plik.xls w katalogu Raporty. W dolnej części okna Zestawienie POZ Lista Aktywna Populacji znajdują się przyciski: Rys. 10. Okno: Wybierz typ tworzonego rachunku Rachunek z wykonanych usług stara wersja Zatwierdzenie okna Wybierz typ tworzonego rachunku powoduje wyświetlenie okna RUM do umowy z czterema zakładkami: Dane podstawowe, Dane dodatkowe, Opcje POZ, Opcje, Profile. F5 Generuj generuje raport, Excel zapisuje wygenerowany raport do pliku. xls, F6 Generuj plik -generuje plik.poz, F9 Drukuj drukuje wyniki raportu, wyświetla plik tekstowy z instrukcją do raportu. W celu wygenerowania raportu Lista aktywna populacji po ustawieniu wszystkich parametrów raportu należy użyć przycisku F5 Generuj. Pojawia się wówczas informacja o ilości deklaracji: błędnych, poprawnych, dopisanych, wypisanych, zaktualizowanych, a wyniki raportu zapisywane są do plików. Błędne deklaracje zapisywane są do pliku Blędne.xls. Aby utworzyć plik.poz należy użyć przycisku F6 Generuj plik. W celu przekazania raportu do Oddziału NFZ należy zaktualizować plik. Aktualizacji można dokonać w momencie zamykania okna Zestawienie POZ Lista Aktywna populacji przez zatwierdzenie pojawiającego się pytania Rachunki refundacyjne stara wersja W celu wygenerowania rachunku refundacyjnego w starej wersji po wywołaniu funkcji Rachunki refundacyjne w wyświetlonym komunikacie, należy użyć przycisku TAK. W oknie Przeglądanie listy należy użyć przycisku F2 Dodaj, a następnie w oknie Wybierz typ tworzonego rachunku, należy zaznaczyć opcję odpowiadającą tworzonemu rachunkowi oraz wybrać szablon na podstawie, którego utworzony zostanie rachunek i zatwierdzić przyciskiem OK. Rys. 11. Okno: RUM do umowy. Najważniejsza jest pierwsza zakładka Dane podstawowe. Zawiera ona: Pole Wybór umowy z NFZ generowany raport dotyczyć będzie zleceń wykonanych w ramach tej umowy, Pole Wybór punktów umowy - ograniczenie raportu do wybranych punktów umowy, Pole Okres refundacyjny; Rok; Miesiąc wybór okresu, którego dotyczyć będzie rachunek, Pole Id Szablonu rach. pole jest uzupełniane numerem szablonu na podstawie którego generowany jest rachunek. Pola te są uzupełniane na podstawie informacji zawartych w szablonie. Natomiast konieczne jest uzupełnienie: Pole Data wystawienia data wystawienia, Pole Data sprzedaży data sprzedaży. Pole Numer rachunku kolejny numer rachunku pobrany z bazy, 9

14 1. Raporty obowiązujące w 2006 roku Przycisk Zastosuj przycisk ten należy użyć w celu uzupełnienia części finansowej rachunku pozycjami z szablonu. Aby została uzupełnienia kolumna Liczba usług szczegółowych wartościami z szablonu oraz wyliczenia kolumny Opłata NFZ konieczne jest użycie przycisku Uzupełnij automatycznie. Po wybraniu przycisku OK użytkownik znajdzie się ponownie w oknie Przeglądanie listy. W tym miejscu należy zatwierdzić rachunek. Służy do tego przycisk Zatwierdź. Po zatwierdzeniu raportu konieczne jest ponowne wejście do rachunku (za pomocą przycisku F3 Pokaż ) i wygenerowanie pliku za pomocą przycisku F6 Generuj plik. Zakładka Dane dodatkowe widoczna jest w zależności od wyboru opcji w module Kasa i zawiera pola: zatwierdzić i wygenerować plik w sposób identyczny jak opisany w rozdziale Rachunek z wykonanych usług. Poradnia wystawiająca dokumenty finansowe pole umożliwia wybór z listy rozwijalnej poradni, Pole Poradnia wystawiająca dokumenty finansowe widoczne jest, gdy w module Kasa w menu Opcje, na zakładce Opcje dokumentów w polu Numeracja dokumentów finansowych wybrano opcję Na poziomie poradni. Numer stanowiska kasowego pole umożliwia wybór z listy rozwijalnej stanowiska kasowego. Pole Numer stanowiska kasowego widoczne jest, gdy w module Kasa w menu Opcje, na zakładce Opcje dokumentów w polu Numeracja dokumentów finansowych wybrano opcję Na poziomie stanowiska kasowego. Rys. 12. Okno: Korekta RUM do umowy Szablony rachunków i raporty zwrotne rozliczenia deklaracji POZ stara wersja Wybór z menu tej funkcji powoduje wyświetlenie okna Przeglądanie listy szablonów rachunków i raportów zwrotnych rozliczenia deklaracji POZ. Znajduje się w nim lista wszystkich otrzymanych z NFZ szablonów i raportów zwrotnych rozliczenia deklaracji na podstawie, których wygenerowane zostaną rachunki refundacyjne. Szablon taki można wydrukować (przycisk F9 Drukuj ) lub przejrzeć (Przycisk F3 Pokaż ). W dolnej części okna RUM do umowy znajduje się przycisk F9 Drukuj, który umożliwia wydruk: rachunku refundacyjnego (załącznik), faktury VAT, noty księgowej, załącznika do faktury Rachunek POZ/ Deklaracje stara wersja W celu wygenerowania rachunku POZ/ Deklaracje należy w oknie Wybierz typ tworzonego dokumentu zaznaczyć opcję Rachunek POZ/ Deklaracje i wskazać szablon. Samo generowanie rachunku przebiega w taki sam sposób jak dla Rachunku z wykonanych usług Tworzenie korekty do rachunku refundacyjnego stara wersja Jeżeli wysłanego do NFZ rachunku powinna zostać wygenerowana korekta należy w oknie Przeglądanie listy podświetlić pierwotny rachunek i użyć przycisku F5 Korekta. Pojawi się wówczas okno Wybierz typ tworzonego rachunku w którym należy wybrać szablon, który koryguje szablon pierwotnie otrzymany z NFZ. Rachunek jest automatycznie uzupełniany danymi z szablonu. Należy go Rys. 13. Okno: Przeglądanie listy szablonów rachunków i raportów zwrotnych rozliczenia deklaracji POZ. Szablon rachunku to dokument otrzymany z NFZ wraz z raportem zwrotnym do raportu rozliczeniowego. Szablon zawiera informacje o ilości i wartości produktów kontraktowanych do wykazania w rachunku refundacyjnym. Natomiast raport zwrotny rozliczenia deklaracji zamiast informacji o liczbie jednostek zawiera informacje o liczbie deklaracji. 10

15 Archiwum raportów w module Refundacje otrzyma po przesłaniu do NFZ raportu rozliczeniowego. Właściwy szablon należy wskazać w polu Szablon. rach.. Przed wygenerowaniem rachunku do NFZ należy ustalić jaki dokument ma zostać wydrukowany po wygenerowaniu raportu: rachunek czy faktura VAT. W tym celu należy włączyć opcję modułu Refundacje: Opcje/ Opcje / Zakładka Ogólne / Opcja Domyślny typ dokumentu finansowego. Rys. 14. Okno: Karta przeglądanie. Listę szablonów i raportów zwrotnych rozliczenia deklaracji można ograniczyć do konkretnej umowy oraz miesiąca i roku rozliczeniowego Rachunki refundacyjne Wywołanie funkcji Rachunki refundacyjne powoduje wyświetlenie okna Przeglądanie listy. W oknie tym należy wybrać przycisk F2 Dodaj co spowoduje wyświetlenie okna Wybierz typ tworzonego rachunku. Zatwierdzenie okna Wybierz typ tworzonego rachunku powoduje wyświetlenie okna RUM do umowy z czterema zakładkami: Dane podstawowe, Opcje POZ, Opcje, Profile. Rys. 16. Okno: RUM do umowy. Rys. 15. Okno: Wybierz typ tworzonego rachunku. W oknie tym można wybrać następujące rodzaje rachunków refundacyjnych: 1. Rachunek z wykonanych usług + RUM do umowy. 2. Rachunek z wykonanych usług + RUM-UT utylizacja leków. 3. Rachunek z wykonanych usług + RUM-UE do umowy na podstawie przepisów o koordynacji. 4. Rachunek z wykonanych usług + RUM-DE do umowy, decyzje administracyjne. 5. Rachunek POZ/ Deklaracje. Poniżej przedstawiono opis rachunku refundacyjnego na przykładzie Rachunku z wykonanych usług RUM do umowy Rachunek z wykonanych usług + RUM do umowy Rachunek refundacyjny może zostać wygenerowany do ilości wykonanych zleceń na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, która została wygenerowana w systemie KS-SIKCH i wczytana do systemu KS-SOMED. Obecnie rachunek jest generowany do szablonu jaki Użytkownik Zakładka Dane podstawowe zawiera: Pole Wybór umowy z NFZ generowany raport dotyczyć będzie zleceń wykonanych w ramach tej umowy, Pole Wybór punktów umowy - ograniczenie raportu do wybranych punktów umowy, Pole Okres refundacyjny; Rok; Miesiąc wybór okresu, którego dotyczyć będzie raport, Pole Id Szablonu rach. pole jest uzupełniane numerem szablonu na podstawie którego generowany jest rachunek, Pole Data wystawienia data wystawienia, Pole Data sprzedaży data sprzedaży, Pole Numer rachunku kolejny numer rachunku, Przycisk Zastosuj przycisk ten należy użyć w celu wygenerowania raportu i uzupełnienia go danymi z szablonu. 11

16 1. Raporty obowiązujące w 2006 roku Zakładka Opcje POZ : Pole Numer księgowy, Pole Stawka VAT, Opcja Wszystkie usługi zwolnione z VAT dotyczy wydruku faktury VAT; stawki VAT będą pobierane z pola Stawka VAT. Opcja Sprawdzaj jednostkę w deklaracji program sprawdza zgodności podmiotu gospodarczego w deklaracji (na Karcie deklaracji pole Przypisani do poradni ) z podmiotem w umowie (na Karcie umowy pole Świadczeniodawca ). Opcja Sprawdzaj grupy pacjentów przypisane do punktów umowy. Zakładka Opcje : Opcja Uwzględniaj limit gdy opcja jest włączona, a ilość wykonanych usług lub punktów (w zależności od rodzaju umowy) jest większa od limitu miesięcznego, określonego w umowie, wówczas Ilość wykonanych usług jest równa Limitowi miesięcznemu z umowy. W przeciwnym wypadku ilość zostaje niezmieniona. Opcja Wszystkie usługi zwolnione z VAT dotyczy wydruku faktury VAT; stawki VAT będą pobierane z Karty usługi (zakładka Koszty/Finanse, pole Stawka VAT ). Usługi zawarte w jednym punkcie umowy powinny mieć tą samą stawkę VAT. Opcja Sprawdzaj wiek pacjenta program sprawdza, czy pacjent, który miał wykonaną usługę mieści się w przedziale wiekowym określonym dla usługi. Przedziały wiekowe są określone w umowie na karcie Specyfikacja punktu umowy z NFZ, pole Usługa obowiązuje dla osób w wieku od.. do.... Opcja Automatycznie uzupełniaj niedowykonania i nadwykonania program uzupełnia niedowykonania (limit niewykorzystany z poprzednich miesięcy będzie przechodził na następne miesiące) i nadwykonania (rozliczenie usług wykonanych w poprzednich miesiącach ponad limit). Warunki jakie należy spełnić, aby raport poprawnie generował nadwykonania i niedowykonania: muszą być wygenerowane raporty z wszystkich poprzednich miesięcy, raporty muszą być wysłane do NFZ czyli przy próbie zapisania pliku, gdy program pyta czy raport będzie wysłany do kasy należy nacisnąć TAK, raporty muszą być zaktualizowane (z menu opcja Eksport danych do KS-SIKCH Aktualizacja informacji o eksportach danych ). Zakładka Profile umożliwia zapisanie parametrów tworzonego zestawienia; raz zapisany szablon może być wykorzystywany podczas generowania kolejnych rachunków. W dolnej części okna RUM do umowy znajdują się następujące przyciski: F9 Drukuj umożliwia wydruk: załącznika rachunku refundacyjnego, faktury VAT, noty księgowej, załącznika do faktury. F6 Generuj plik umożliwia wygenerowanie pliku; Plik można wygenerować jeżeli raport jest zatwierdzony, W celu zatwierdzenia pliku należy zatwierdzić raport, a w oknie Przeglądanie listy użyć przycisku Zatwierdź. Następnie ponownie należy wejść do raportu przez przycisk F3 Pokaż i wygenerować plik. Uzupełnij automatycznie pozwala na automatyczne uzupełnienie listy wykonanych usług, Historia wyświetla okno z listą wygenerowanych raportów, Opis do raportu wyświetla opis raportu. Wygenerowany raport zawiera następujące pola: Numer pozycji rachunku liczba porządkowa, Numer punktu umowy numer kolejny pobierany z umowy, Kod BUM kod BUM pobierany z umowy (zakładka Szczegóły pozycji punktu umowy ), Sposób rozliczenia może przyjmować dwie wartości: 1 jeżeli limit w umowie jest ilościowy, 2 jeżeli limit w umowie jest wartościowy, Liczba usług szczegółowych ilość wykonanych usług lub punktów w miesiącu rozliczeniowym, Cena usługi szczegółowej cena za jedną usługę lub za jeden punkt pobierana z umowy, Opłata NFZ dane pobierane ze zleceń z pozycji opłata NFZ. Jeżeli iloczyn: Kolumna Liczba usług szczegółowych x Kolumna: Cena usług szczegółowych, jest różny od wartości w Kolumnie: Opłata NFZ, to oznacza, że zmodyfikowana został cena za usługę w umowie. Sytuacja taka nie powinna wystąpić. Iloczyn może nieznacznie się różnić jeżeli w umowie jest określony sposób wyznaczania ceny jako: cena punktowo i po obliczeniu liczba punktów z ceną za jeden punkt jest liczbą ułamkową powyżej trzech miejsc po przecinku. Gdyż w zleceniach płatności są obcinane do dwóch miejsc po przecinku. Dopłata pacjenta kwota, jaką płacił pacjent. VAT przyjmuje wartości: stawka VAT pobierana z Karty usługi jeżeli odznaczona jest opcja Wszystkie usługi zwolnione z VAT, zw. jeżeli opcja Wszystkie usługi zwolnione z VAT jest włączona. 12

17 Archiwum raportów w module Refundacje Bez względu na rodzaj raportu na wydruku można znaleźć następujące dane: Miejscowość i data wystawienia dzień generowania raportu zgodny z datą systemową oraz miejscowość pobierana z karty Podmiotu gospodarczego, Numer wewnętrzny numer umowy + numer kolejny generowanego rachunku, Faktura VAT/Rachunek numer numer wpisywany w głównym oknie raportu, Do umowy numer numer umowy, na podstawie której jest generowany raport, Za miesiąc miesiąc rozliczeniowy, Sprzedawca dane podmiotu gospodarczego pobierane z tabeli świadczeniodawca. Tabela jest tworzona podczas wczytywania pliku rejestracyjnego *.swr. Nabywca dane NFZ, dla którego jest stworzona umowa, Data sprzedaży data wpisywana w głównym oknie raportu, Kod PKWiU kod pobierany z Karty umowy, zakładka szczegóły pozycji punktu umowy, NFZ nazwa NFZ, w którym pacjenci mający wykonane usługi są ubezpieczeni. Nazwa nazwa punktu umowy. Przed wygenerowaniem pliku i wysłaniem go do NFZ należy zatwierdzić rachunek. W tym celu po wygenerowaniu rachunku należy: wyjść z okna RUM-do umowy za pomocą przycisku OK, w oknie Przeglądanie listy odszukać wygenerowany raport (raport taki będzie miał status Wygenerowany), podświetlić go i użyć przycisku Zatwierdź, otworzyć raport w trybie przeglądania za pomocą przycisku F3 Pokaż, po otwarciu rachunku użyć przycisku F6 Generuj plik. Rys. 17. Okno: RUM do umowy. Wygenerowanie pliku raportu będzie możliwe po wcześniejszym zatwierdzeniu rachunku w oknie Przeglądanie listy. Więcej o sposobie generowania pliku rachunku oraz zawartości zakładek rachunku można znaleźć w rozdziale Rachunek z wykonanych usług + RUM do umowy Tworzenie korekty do rachunku refundacyjnego Jeżeli rachunek został zatwierdzony i wysłany do NFZ a do oddziału NFZ należy wysłać poprawiony rachunek należy wygenerować korektę do rachunku refundacyjnego. W tym celu w oknie Przeglądanie listy należy użyć przycisku F5 Korekta. Pojawi się wówczas okienko z wyborem poradni/ oddziału wystawiającego dokumenty finansowe. Po wskazaniu poradni/ oddziału należy wybrać szablon rachunku refundacyjnego, a następnie zatwierdzić rachunek i wygenerować plik korekty Rachunek POZ/ Deklaracje W celu wygenerowania rachunku POZ/ Deklaracje należy w oknie Wybierz typ tworzonego dokumentu zaznaczyć opcję Rachunek POZ/ Deklaracje. Po użyciu przycisku Ok pojawi się okno RUM do umowy, w którym należy wybrać: umowę z oddziałem NFZ, punkty umowy, okres refundacyjny, datę wystawienia i sprzedaży, numer rachunku. Po uzupełnieniu tych pól należy użyć przycisku Zastosuj oraz jeżeli rachunek ma zostać uzupełniony automatycznie w następnej kolejności należy użyć przycisku Uzupełnij automatycznie. Jeżeli rachunek ma być uzupełniony ręcznie należy w sekcji Usługa szczegółowa uzupełnić kolumnę Liczba usług. W celu zatwierdzenia wpisanych w tym polu wartości do kolejnego pola należy przejść za pomocą klawisza Enter. Rys. 18. Okno: Korekta RUM do umowy Kolejka oczekujących W celu wygenerowania raportu o wizytach oczekujących w formacie XML należy z poziomu menu wywołać funkcję Raport o wizytach oczekujących w formacie XML, co spowoduje wyświetlenie okna Lista oczekujących na świad- 13

18 1. Raporty obowiązujące w 2006 roku czenie w formacie XML. W oknie tym można wygenerować automatycznie raport na podstawie zgromadzonych w systemie danych lub dodać go ręcznie. Raport Kolejka oczekujących generowany jest na podstawie zarezerwowanych i wykonanych z rezerwacji usług. Rezerwacje te, muszą mieć zaznaczoną opcję Umieść w kolejce oczekujących. Raport powinien być generowany na koniec miesiąca sprawozdawczego, między ostatnim dniem tego miesiąca, a 10 dniem następnego miesiąca. Zawiera osoby oczekujące wpisane do kolejki z datą wpisu do kolejki oczekujących do ostatniego dnia miesiąca rozliczeniowego włącznie, a z datą planowania wykonania usługi lub datą wykonania usługi ostatniego dnia miesiąca rozliczeniowego lub późniejszą. W kolejkach typu K i P znajdują się informacje o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania w danym miejscu wykonywania usług bez danych pacjentów. Podczas rezerwowania usługi w przypadku kolejki typu K (komórki organizacyjne) należy pamiętać, aby na Karcie rezerwacji usługi była uzupełniona poradnia wykonująca i ustawiony znacznik "Umieść w kolejce oczekujących". Poradnia wykonująca musi być powiązana z aktualnym miejscem udzielania świadczeń, czyli z miejscem znajdującym się w umowie z NFZ obowiązującej w okresie za który generowany jest raport. W przypadku kolejki typu P (procedury) istotna jest usługa, na wykonanie której pacjent oczekuje. Musi być ona powiązana z procedurą lub z programem terapeutycznym, który należy wybrać ze słownika na Karcie usługi w polu Proc. terapeutyczna. Podobnie jak w kolejkach K musi być na Karcie rezerwacji wybrana poradnia powiązana z aktualnym miejscem udzielania świadczeń oraz musi być ustawiony znacznik "Umieść w kolejce oczekujących". Kod komórki organizacyjnej (VIII cz. kodu resortowego) oraz VII cz. kodu resortowego pobierane są z miejsca udzielania świadczeń. których nie określono podmiotu gospodarczego na karcie rezerwacji usługi. Pole Procedury i programy terapeutyczne pole to należy uzupełnić wybraną grupą usług w przypadku konieczności wygenerowania kolejki typu P. Wówczas w przypadku istnienia rezerwacji na usługę, która znajduje się w wybranej grupie, zostanie ona zakwalifikowana do kolejki typu P. Program lub procedurę terapeutyczną można wybrać ze słownika i uzupełnić na Karcie usługi medycznej w polu Proc. terapeutyczna. Pole Status kolejki wybór statusu kolejki z listy następujących: P podmiana, S sumowanie, U usunięcie. Domyślnie wszystkie kolejki powinny mieć ustawiony status kolejki na S sumowanie. Opcja ta pozwala na sumowanie kilku takich samych kolejek z tym samem kluczem kolejki. Sumowanie następuje po stronie OW NFZ poprzez dodawanie liczby osób oczekujących oraz uśrednianie czasu oczekiwania. Przypadek ten nie dotyczy sumowania dwóch takich samych kolejek przekazanych w różnych raportach, przy czym w jednym raporcie liczba i średni czas równał się zero, natomiast w innym miał wartości różne od zera. Gdy Status kolejki przyjmie wartość P podmiana, oznacza to, że wybrana kolejka w systemie OW NFZ zostanie podmieniona/ nadpisana przez nowo dostarczoną. Gdy Status kolejki przyjmie wartość U - usunięcie, oznacza to, że wybrana kolejka w systemie OW NFZ zostanie usunięta. Pole Nr wersji komunikatu od 31 sierpnia 2006 r. obowiązuje raport kolejki oczekujących w wersji 3.0. Po wygenerowaniu raportu opcja jest nieaktywna. Aby ją aktywować należy zamknąć i ponownie otworzyć okno generowania raportu. Opcja ta nie jest zapamiętywana. 2. Opcje (Ctrl+O) : Rys. 19. Okno: Lista oczekujących na świadczenie w formacie XML. Okno, w którym można wygenerować raport o wizytach w kolejce oczekujących składa się z trzech zakładek: 1. Ustawienia dodatkowe (Ctrl+U) : Pole Świadczeniodawca raport zawiera zarezerwowane usługi do wszystkich podmiotów gospodarczych, z którymi powiązany jest wybrany świadczeniodawca. Raport dodatkowo zawiera rezerwacje, dla Pole Profil wybór profilu z listy; umożliwia zapamiętanie parametrów tworzonego zestawienia, podczas tworzenia kolejnego zestawienia można korzystać z zestawień wcześniej utworzonych. Przycisk Dodaj tworzenie profilu o podanej nazwie. Przycisk Usuń usuwa wybrany profil. Przycisk Zapisz zapisuje ustawienia raportu w profilu o wybranej nazwie. Opcja Pobieraj datę wpisu do kolejki oczekujących z karty rezerwacji usługi jeśli opcja jest zaznaczona, to data wpisu do kolejki jest pobierana z Karty rezerwacji usługi z pola: Umieść w kolejce oczekujących z datą ; jeżeli opcja jest odznaczona, to data wpisu do kolejki jest równoznaczna z datą wprowadzania rezerwacji usługi (data dodania rekordu do bazy). Opcja Generuj plik szyfrowany (opcja nie jest zapamiętywana) po wyborze Świadczeniodawcy przy- 14

19 Archiwum raportów w module Refundacje pisanego do OW NFZ pracującego w oparciu o system Start, opcja ta zostanie automatycznie zaznaczona, gdyż oddziały te wymagają przesłania zaszyfrowanego pliku XML. Natomiast po wybraniu świadczeniodawcy, który został zarejestrowany w OW NFZ pracującym w oparciu o system SIKCH, opcja pozostaje niewłączona. Przycisk Domyślne przywraca domyślne wartości opcji. 3. Tabela wynikowa (Ctrl+T) zawiera wszystkie informacje jakie może zawierać raport: Zakładka Nagłówek opis parametrów, które zostały uwzględnione w raporcie. Zakładka Świadczeniodawca dane świadczeniodawcy takie jak: nazwa, kod pocztowy, kod terytorialny, miejscowość, adres, telefon, fax, gmina, powiat, województwo; istnieje również możliwość wyświetlania błędów w całym raporcie oraz w każdej pozycji raportu. Zakładka Lista oczekujących lista oczekujących zawiera dane istotne w przypadku generowania raportu dla kolejki typu P i K. Po użyciu tego przycisku w oknie pojawią się następujące elementy: Przycisk Błędy pozycji - wyświetla okno z listą błędów dla podświetlonej pozycji. informacja o liczbie pozycji w raporcie o raz o liczbie pozycji błędnych występujących w wygenerowanym raporcie. Przycisk Lista błędów - wyświetla okno z listą błędów występujących w całym raporcie. Zakładka Podsumowanie na zakładce można dodawać, poprawiać i usuwać pozycje raportu. Po kliknięciu przycisku F2 Dodaj pojawi się okno Dodawanie pozycji podsumowania kolejki, w którym należy podać komórkę org., VII cz. kodu resortowego, kod miejsca wykonywania usługi, procedurę lub program terapeutyczny (Porcedury P), liczbę osób oczekujących oraz średni czas oczekiwania. Na zakładce znajduje się również opcja Pokaż kolejki z podziałem na miejsca udzielania świadczeń, zaznaczenie której wyświetla tabelę z miejscami wykonywania usług. Kolejkę typu K można wygenerować automatycznie lub ręcznie. W celu automatycznego wygenerowania kolejki typu K na zakładce Ustawienia dodatkowe (Ctrl+U) należy wybrać Świadczeniodawcę, a następnie nacisnąć przycisk F5 Generuj rap. Po automatycznym wygenerowaniu kolejki można ręcznie dodać pozycje, które nie zostały jeszcze uwzględnione lub poprawić istniejące. Jeśli istnieje potrzeba wygenerowania zerowej kolejki (pozycje z zerową liczbą osób oczekujących), to pozycje te należy dodać ręcznie. W celu ręcznego wygenerowania kolejki typu K na zakładce Tabela wynikowa (Ctrl+T) / Podsumowanie można dodawać, poprawiać i usuwać pozycje raportu. Po kliknięciu F2 Dodaj pojawi się okno Dodawanie pozycji podsumowania kolejki, w którym należy podać: Kod miejsca udzielania świadczeń, Komórkę org., VII cz. kodu resortowego, Liczbę osób oczekujących, Średni czas oczekiwania średni czas oczekiwania jest to suma wszystkich dni oczekiwania podzielona przez liczbę osób oczekujących. Ilość dni oczekiwania jest liczona jako różnica między planowaną datą wykonania (pole Data rozpoczęcia w oknie Karta rezerwacji usługi ) a datą umieszczenia zlecenia w kolejce oczekujących (pole Umieść w kolejce oczekujących z datą w oknie Karta rezerwacji usługi ),. Rys. 20. Okno: Dodawanie pozycji podsumowania kolejki kolejka typu K. Kolejkę typu P również można wygenerować automatycznie lub ręcznie. Aby wygenerować automatycznie generowanie kolejki typu P na zakładce Ustawienia dodatkowe (Ctrl+U) należy wybrać świadczeniodawcę oraz uzupełnić pole Procedury i programy terapeutyczne, a następnie należy nacisnąć przycisk F5 Generuj rap. Jeśli zarezerwowana usługa należy do grupy wybranej w polu Procedury i programy terapeutyczne, to pozycja w raporcie będzie posiadała typ P. Jeśli zarezerwowana usługa nie należy do grupy wybranej w polu Procedury i programy terapeutyczne, to pozycja w raporcie będzie posiadała typ K. Po automatycznym wygenerowaniu kolejki można ręcznie dodać pozycje, które nie zostały jeszcze uwzględnione lub poprawić istniejące. Jeśli istnieje potrzeba wygenerowania zerowej kolejki (pozycje z zerową liczbą osób oczekujących), to pozycje te należy dodać ręcznie. Na zakładce Tabela wynikowa (Ctrl+T) / Podsumowanie można dodawać, poprawiać i usuwać pozycje raportu. Po kliknięciu F2 Dodaj pojawi się okno Dodawanie pozycji podsumowania kolejki, w którym należy podać: Kod miejsca udzielania świadczeń, Komórkę org., VII cz. kodu resortowego, Procedurę lub program terapeutyczny (kod porcedury P), Liczbę osób oczekujących, Średni czas oczekiwania średni czas oczekiwania jest to suma wszystkich dni oczekiwania podzielona przez liczbę osób oczekujących. Ilość dni oczekiwania jest liczona jako różnica między planowaną datą wykonania (pole Data rozpoczęcia w oknie Karta rezerwacji usługi ) a datą umieszczenia zlecenia w kolejce oczekujących (pole Umieść w kolejce oczekujących z datą w oknie Karta rezerwacji usługi ),. 15

20 1. Raporty obowiązujące w 2006 roku 2. Opcje (Ctrl+O) : Rys. 21. Okno: Dodawanie pozycji podsumowania kolejki kolejka typu P. W dolnej części okna Lista oczekujących na świadczenia w formacie XML znajdują się następujące przyciski: F5 Generuj raport generuje raport na podstawie podanych parametrów; po wyjściu z raportu wszystkie dane są kasowane i należy raport wygenerować ponownie; do momentu użycia przycisku Zatwierdź raport nie jest widoczny w systemie. F7 Zatwierdź zapisuje wygenerowany raport w systemie ze statusem Raport niezaktualizowany, F6 Generuj plik zapisuje utworzony raport do pliku. F9 Drukuj drukuje listę oczekujących na świadczenie. Ctrl+F6 Eksportuj eksportuje raport do arkusza kalkulacyjnego Excel, F1 Opis rap. pod przyciskiem Użytkownik znajdzie opis istotnych elementów raportu oraz informacje o sposobie jego generowania Raport z wydanych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych Wywołanie z poziomu menu funkcji Raport o wydanych przedmiotach ortopedycznych i środkach pomocniczych powoduje wyświetlenie okna o takim samym tytule. W oknie Raport o wydanych przedmiotach ortopedycznych i środkach pomocniczych niezbędne jest podanie: okresu rozliczeniowego, roku i umowy z NFZ. Dodatkowo w oknie widoczne są następujące zakładki: 1. Ustawienia dodatkowe (Ctrl+U) : Pole Punkty umowy umożliwia ograniczenie raportu do wybranych punktów umowy, Pole Pacjenci z OW NFZ wybór pacjentów według zasady: wszyscy, z umowy, wybrane. Pole Świadczeniodawca, Pole Komunikat do NFZ, Pole Profil, Przyciski: Dodaj, Usuń, Zapisz dotyczą operacji na profilach. Pole Filia, Opcja Generuj plik XML w prawidłowym formacie, Opcja Sortuj dane według daty wprowadzenia (domyślnie sortowane są po dacie wykonania), Opcja Sortuj wydruk szczegółowy według daty wprowadzenia (domyślnie sortowane są wg nazwiska i imienia pacjenta. 3. Raport (Ctrl+R) zakładka zawiera informacje o operacjach i czynnościach wykonanych przez system podczas generowania raportu. 4. Tabela wynikowa (Ctrl+T) na zakładce oprócz listy z wynikami wygenerowanego raportu można znaleźć informacje o numerze kolejnym dokumentu i przesłania, 5. Historia (Ctrl+H) : Sekcja Wyświetl raporty z okresu wyświetla raporty z okresu wskazanego w polach: Miesiąc i Rok, Sekcja Wyświetl raporty o statusie : próbne, niewysłane, wysłane, korekty niewysłane, korekty wysłane. Tabela z wynikami archiwalnego raportu. Pole Sortuj według : daty generacji raportu, miesiąca rozliczeniowego, numeru raportu, Przyciski umożliwiające wyświetlenie raportów: nieukrytych, ukrytych lub wszystkich, Opis parametru wraz z informacją o ich wartościach. W dolnej części Okna Raport o wydanych przedmiotach ortopedycznych i środkach pomocniczych znajdują się znane już przyciski: Generuj raport, F7 Zatwierdź, F6 Generuj plik, F9 Drukuj, Ctrl+F6 Eksportuj, Zamknij Półroczne sprawozdanie z wykonanych badań diagnostycznych (15 OW NFZ) Funkcja umożliwiająca wygenerowanie raportu Półroczne sprawozdanie z wykonanych badań diagnostycz- 16

21 Archiwum raportów w module Refundacje nych jest już nieaktualna. Wydruk obowiązującego załącznika odbywa się w oknie raportu Komunikat danych zbiorczych o świadczeń udzielanych w ramach POZ, dostępnego jest w menu głównym Rozliczenia, funkcja Komunikat danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ. Po wywołaniu funkcji Półroczne sprawozdanie z wykonanych badań diagnostycznych w celu wygenerowania raportu, konieczne jest uzupełnianie następujących pól: Badania moczu, Badania kału, Badania układu krzepnięcia, Badania mikrobiologiczne, Badania EKG i USG, Zdjęcia radiologiczne. Okres rozliczeniowy: miesiąc, rok, typ okresu, Oddział NFZ, Poradnia wykonująca (grupa, wybrana wewnętrzna, wybrana zewnętrzna), Usługa (wybrana usługa, grupa usług, wszystkie usługi), Usługa refundowana (wybrana usługa, grupa usług). Rys. 23. Okno: Półroczne sprawozdanie z wykonanych badań diagnostycznych Sprawozdanie z zakresu POZ (XML) Okno raportu z zakresu POZ w formacie XML widoczne jest po wywołaniu z menu funkcji Sprawozdanie z zakresu POZ (XML). Rys. 22. Okno: Półroczne sprawozdanie z wykonanych badań diagnostycznych Półroczne sprawozdanie z wykonanych badań diagnostycznych (07 OW NFZ) Funkcja umożliwiająca wygenerowanie raportu Półroczne sprawozdanie z wykonanych badań diagnostycznych jest już nieaktualna. Obowiązujący wydruk załącznika odbywa się w Komunikacie danych zbiorczych o świadczeń udzielanych w ramach POZ. Raport ten dostępny jest w menu głównym Rozliczenia, funkcja Komunikat danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ. Po wywołaniu funkcji Półroczne sprawozdanie z wykonanych badań diagnostycznych w celu wygenerowania raportu, należy uzupełnić następujące pola: Okres rozliczeniowy: miesiąc, rok, typ okresu, Oddział NFZ, Poradnia wykonująca (grupa, wybrana wewnętrzna, wybrana zewnętrzna), Grupę usług dla następujących kategorii: Badania hematologiczne, Badania biochemiczne, Rys. 24. Okno: Sprawozdanie z zakresu POZ (XML). Na zakładce Ustawienia znajdują się następujące pozycje: Pole Okres rozliczeniowy wybrany okres rozliczeniowy, Pole Typ okresu wybór jednego z następujących typów okresu: miesięczny, kwartalny, okresowy, dzienny, Pole Umowa z NFZ wybór umowy z NFZ, Pole Oddział NFZ wybór oddziału NFZ, który ma być lub ma nie być uwzględniony w raporcie, 17

22 1. Raporty obowiązujące w 2006 roku Pole Lekarz wykonujący wybór lekarza według następujących kryteriów: wybrany wewnętrzny, wybrany zewnętrzny, grupa, wszystkie, Sekcja z wyborem usług lub grup usług dla następujących typów pracy: Lekarz POZ: porady, wizyty domowe, patronaże do 6 tyg. życia, badania bilansowe, Pielęgniarka środowiskowa rodzinna: świadczenia profilaktyczne, świadczenia diagnostyczne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia lecznice, świadczenia rehabilitacyjne, Położna środowiskowa rodzinna: świadczenia profilaktyczne, świadczenia diagnostyczne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia lecznice, świadczenia rehabilitacyjne, Pielęgniarka środowiskowa w środowisku nauczania i wychowania: świadczenia do badań bilansowych, badania przesiewowe, szczepienia ochronne po kwalifikacji lekarskiej, świadczenia pielęgniarskie (pole Uczniowie z problemami szkolnymi wybór grupy pacjentów), świadczenia profilaktyczne. Pole Łączna ilość podopiecznych pole uzupełniane, gdy na zakładce Opcje po użyciu przycisku Opcje POZ zaznaczono opcję Raporty generuj na podstawie listy POZ. Na zakładce Informacje dodatkowe można znaleźć informacje o parametrach wygenerowanych raportów. Zakładka Opcje zawiera większość elementów opisanych w rozdziałach Ogólny opis raportów do NFZ oraz Półroczne sprawozdanie z wykonania badań diagnostycznych. Opcje tego raportu nie zawierają: Dodatkowo na zakładce Opcje można znaleźć: Opcje Nr kolejny eksportu w przypadku, gdy generowany jest raport, który był już wysłany do NFZ (do danej umowy i za dany okres rozliczeniowy) należy wpisać kolejny numer. Opcja nie jest zapamiętywana, jest ustawiana automatycznie. Numer kolejny jest zwiększany automatycznie jeśli przed wygenerowaniem raportu na pytanie Czy raport będzie wysłany do NFZ? została podana odpowiedź TAK oraz został zapisany plik z raportem (*.za8), oraz opcje pojawiające się gdy wyłączona jest opcja Generuj na podstawie umowy z NFZ : Numer umowy, Numer wewnętrzny umowy, Nr wewnętrzny umowy jest wymagany w pliku XML. Numer aneksu do umowy w przypadku umowy bez aneksu, należy wpisać 0; w przypadku, gdy raport jest generowany na podstawie kolejnego aneksu do umowy, to należy wpisać numer tego aneksu, Numer pierwotny do umowy Przeglądanie raportów Po wywołaniu funkcji Przeglądanie raportów pojawia się okno w którym można znaleźć raporty statystyczne wygenerowane w starym formacie (.RSM) oraz kolejki oczekujących. Listę raportów można sortować za pomocą następujących pól: Umowa z NFZ, Rodzaj raportu : raport statystyczny, kolejka oczekujących (XML), wszystkie raporty. Statusu raportu : wysłane do NFZ, niewysłane do NFZ, wszystkie raporty, Miesiąca i Roku. Pola Numer załącznika, Pola Kod Świadczeniodawcy, Opcji Wyszczególnienie i kod badań pobieraj. 18

23 Archiwum raportów w module Refundacje Rys. 25. Okno: Przeglądanie listy raportów do NFZ. Rys. 26. Okno: Sprawozdanie z zakresu POZ (XML). Z poziomu tego okna można również zaktualizować raport (Przycisk F5 Aktualizuj ) i wygenerować jego plik (Przycisk F6 Gen. plik), a także przejrzeć, wyeksportować do Excela, usunąć i wydrukować Załączniki do umowy POZ Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 51/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 lipca 2008r (Załącznik nr 5 do umowy POZ Załącznik nr 5 do umowy POZ (do czerwca 2008r) Funkcja umożliwiająca wygenerowanie raportu Sprawozdanie z zakresu POZ (XML) jest już nieaktualna. Obowiązujący wydruk załącznika odbywa się w Komunikacie danych zbiorczych o świadczeń udzielanych w ramach POZ. Raport ten dostępny jest w menu głównym Rozliczenia, funkcja Komunikat danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ. Funkcja umożliwiająca wygenerowanie raportu Sprawozdanie z zakresu POZ (XML) jest już nieaktualna. Obowiązujący wydruk załącznika odbywa się w Komunikacie danych zbiorczych o świadczeń udzielanych w ramach POZ. Raport ten dostępny jest w menu głównym Rozliczenia, funkcja Komunikat danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ. Funkcja Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 51/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 lipca 2008 r umożliwia wygenerowanie oraz wydrukowanie Sprawozdanie z zakresu POZ (XML). W tym celu w wyświetlonym oknie należy uzupełnić: Okres rozliczeniowy (miesiąc, rok, typ okresu), Umowę z NFZ, Oddział NFZ, Lekarza wykonującego (wybrany wewnętrzny, wybrany zewnętrzny, grupa, wszyscy), Usługi lub grupy usług w sekcjach: Lekarz POZ; Pielęgniarka POZ zadaniowa forma finansowania; Pielęgniarka POZ kapitacyjna forma finasowania; Położna POZ; Pielęgniarka szkolna, Świadczeniodawcę (na zakładce Opcje ). Funkcja Załącznik nr 5 do umowy POZ (do czerwca 2008) umożliwia wygenerowanie oraz wydrukowanie w formie papierowej Sprawozdania z zakresu POZ Załącznik nr 5 do umowy POZ, obowiązujący do czerwca 2008r. Aby wygenerować raport w formie pliku xml, należy utworzyć Komunikat danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ. Komunikat danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ dostępny jest w menu głównym Rozliczenia. W wyświetlonym oknie należy uzupełnić: Okres rozliczeniowy (miesiąc, rok, typ okresu), Umowę z NFZ, Oddział NFZ, Lekarza wykonującego (wybrany wewnętrzny, wybrany zewnętrzny, grupa, wszyscy), Usługi lub grupy usług w sekcjach: Lekarz POZ; Pielęgniarka POZ; Położna POZ; Pielęgniarka szkolna, Świadczeniodawcę (na zakładce Opcje ). 19

24 1. Raporty obowiązujące w 2006 roku Załącznik nr 4 do umowy POZ (do kwietnia 2007r) Funkcja umożliwiająca wygenerowanie raportu Sprawozdanie z zakresu POZ (XML) jest już nieaktualna. Obowiązujący wydruk załącznika odbywa się w Komunikacie danych zbiorczych o świadczeń udzielanych w ramach POZ. Raport ten dostępny jest w menu głównym Rozliczenia, funkcja Komunikat danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ. Rys. 27. Okno: Sprawozdanie z zakresu POZ (XML) Załącznik nr 4 do umowy POZ (od maja 2007r) Funkcja umożliwiająca wygenerowanie raportu Sprawozdanie z zakresu POZ (XML) jest już nieaktualna. Obowiązujący wydruk załącznika odbywa się w Komunikacie danych zbiorczych o świadczeń udzielanych w ramach POZ. Raport ten dostępny jest w menu głównym Rozliczenia, funkcja Komunikat danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ. Funkcja Załącznik nr 4 do umowy POZ (od maja 2007) umożliwia wygenerowanie oraz wydrukowanie Sprawozdania z zakresu POZ Załącznik nr 4 do umowy POZ, obowiązujący od maja 2007r. W tym celu w wyświetlonym oknie należy uzupełnić: Okres rozliczeniowy (miesiąc, rok, typ okresu), Umowę z NFZ, Oddział NFZ, Lekarza wykonującego (wybrany wewnętrzny, wybrany zewnętrzny, grupa, wszyscy), Usługi lub grupy usług w sekcjach: Lekarz POZ; Pielęgniarka środowiskowa rodzinna; Położna środowiskowa rodzinna, Pielęgniarka środowiskowa w środowisku nauczania i wychowania, Świadczeniodawcę (na zakładce Opcje ). Funkcja Załącznik nr 4 do umowy POZ (do kwietnia 2007) umożliwia wygenerowanie oraz wydrukowanie Sprawozdania z zakresu POZ Załącznik nr 4 do umowy POZ, obowiązujący do kwietnia 2007r. W tym celu w wyświetlonym oknie należy uzupełnić: Okres rozliczeniowy (miesiąc, rok, typ okresu), Umowę z NFZ, Oddział NFZ, Lekarza wykonującego (wybrany wewnętrzny, wybrany zewnętrzny, grupa, wszyscy), Usługi lub grupy usług w sekcjach: Lekarz POZ; Pielęgniarka środowiskowa rodzinna; Położna środowiskowa rodzinna, Pielęgniarka środowiskowa w środowisku nauczania i wychowania, Świadczeniodawcę (na zakładce Opcje ). Rys. 29. Okno: Sprawozdanie z zakresu POZ (XML) Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 51/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 lipca 2008r. (Załącznik nr 6 do umowy POZ) Funkcja umożliwiająca wygenerowanie raportu Załącznik nr 6 do umowy POZ... jest już nieaktualna. Obowiązujący wydruk załącznika odbywa się w Komunikacie danych zbiorczych o świadczeń udzielanych w ramach POZ. Raport ten dostępny jest w menu głównym Rozliczenia, funkcja Komunikat danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ. Rys. 28. Okno: Sprawozdanie z zakresu POZ (XML). 20

25 Archiwum raportów w module Refundacje W celu wygenerowania raportu w wyświetlonym oknie o tym samym tytule należy uzupełnić: Okres rozliczeniowy (miesiąc, rok, typ okresu), Umowę z NFZ, Oddział NFZ: wybrany; inny niż; wszystkie, Lekarza wykonującego (wybrany wewnętrzny, wybrany zewnętrzny, grupa, wszyscy), Usługi lub grupy usług w sekcjach: Nocna i świąteczna opieka medyczna w POZ; Nocna i świąteczna opieka ambulatoryjna opieka lekarska w POZ; Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska w POZ, Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka pielęgniarska w POZ, Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka pielęgniarska w POZ, Świadczeniodawcę (na zakładce Opcje ) Załącznik nr 5 ewidencja faktur Wygenerowanie zestawienia z ewidencji faktur zakupowych w chemioterapii umożliwia funkcja Załącznik nr 5 - ewidencja świadczeń. Po wywołaniu tej funkcji wystarczy wybrać oddział NFZ, świadczeniodawcę oraz okres i użyć przycisk F7 Szukaj. Rys. 32. Okno: Załącznik 5 do umowy Dokumenty z NFZ Lista umów z NFZ Przeglądanie listy umów i samych umów możliwe jest po wywołaniu z menu funkcji Lista umów z NFZ. Rys. 30. Okno: Załącznik nr 6 do umowy POZ (Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 51/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 lipca 2008r.) Chemioterapia Załącznik nr 5 ewidencja świadczeń Załącznik nr 5 z ewidencji świadczeń generowany jest na podstawie rozliczonych w danym miesiącu świadczeń. Oznacza to, że w pierwszej kolejności konieczne jest wysłanie do NFZ raportu statystycznego, następnie rozliczeniowego i dopiero po wczytaniu raportu zwrotnego do rozliczeniowego z szablonem istnieje możliwość wygenerowania załącznika z ewidencji świadczeń. Więcej informacji dotyczących przeglądania listy umów oraz umów z NFZ można znaleźć w instrukcji do modułu Umowy w rozdziałach Lista umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Nowa umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia Lista raportów zwrotnych Szablony rachunków opisano w rozdziale poświęconym rozliczeniom na 2007 rok Szablony rachunków Szablony rachunków opisano w rozdziale poświęconym rozliczeniom na 2007 rok Raporty zwrotne list POZ Po wywołaniu funkcji Raporty zwrotne list POZ pojawia się okno Przeglądanie listy raportów zwrotnych POZ. W oknie tym widoczne są wszystkie raporty zwrotne POZ. Raporty te można drukować lub poprawiać. Użycie przycisku F4 Popraw powoduje wyświetlenie Karty raportu zwrotnego POZ. Rys. 31. Okno: Załącznik nr 5 do umowy. 21

26 1. Raporty obowiązujące w 2006 roku Zakładka Podsumowanie raportu Ctrl+2 zawiera następujące informacje: Typ deklaracji (według umowy z NFZ) jaki należało złożyć aby móc korzystać z usługi bezpłatnie, Kod usługi, Nazwa usługi, Ilość uznanych deklaracji, Ilość błędnych deklaracji, Ilość nieuznanych. Wczytywanie Raportu zwrotnego list POZ można dokonać za pomocą funkcji Wczytywanie dokumentów z systemu KS-SIKCH opcja Raport zwrotny POZ. Rys. 33. Okno: Przeglądanie listy raportów zwrotnych POZ. W górnej części okna znajdują się informacje o: oddziale NFZ, z którego pochodzi raport, numerze świadczeniodawcy, numerze wewnętrznym umowy, miesiącu, roku i dacie wystawienia. Poniżej znajdują się dwie zakładki Pozycje raportu (Ctrl+1) i Podsumowanie raportu (Ctrl+2). Zakładka Pozycje raportu (Ctrl+1) zawiera: Pole Wyświetl pozycje z błędami - powoduje wyświetlenie okna z listą błędów raportu zwrotnego POZ; umożliwia ograniczenie listy elementów raportu do pozycji o wybranym rodzaju błędu; można wybrać jeden, dwa lub trzy rodzaje błędów: 50 Niezgodna płeć i wiek pacjenta dla deklaracji położnej środowiskowej, 65 Wiek świadczeniobiorcy wykracza poza zakres, 68 Błędny typ deklaracji. Opcja Pokaż tylko pozycje, które nie zostały jeszcze poprawione. W dolnej części okna znajdują się informacje o: Wczytywanie dokumentów z NFZ Wszystkie pliki otrzymane od NFZ można wczytać do systemu KS-SOMED za pomocą funkcji Wczytywanie dokumentów z NFZ. Funkcja ta umożliwia wczytanie: umowy z NFZ w formacie umx możliwość importu umowy w formacie umx, danych świadczeniodawcy (*.swr), wzorca ankiety (*.wza), raportu zwrotnego faktury zakupowe, słownika produktów handlowych, importu potwierdzenia odbioru komunikatu z danymi (*.ptz), importu komunikatów zwrotnych POZ (*.ppz porady raport zwrotny, *.pzp deklaracje raport zwrotny potwierdzenia, *.pzw - deklaracje raport zwrotny wyniki weryfikacji, *.pzr deklaracje - raport zwrotny rozliczenie), importu potwierdzen danych o swiadcz. ambul. i szpit (*.swz -swiadczenia raport zwrotny, *.zpz -zaopatrzenie raport zwrotny), liczbie zaznaczonych pozycji oraz opisie błędu dla zaznaczonej pozycji. Na zakładce Pozycje raportu (Ctrl+1) widoczne są również przyciski: Pacjent wyświetla Kartę pacjenta, Deklaracja wyświetla okno Deklaracja zgłoszenia do Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Zaznacz wszystko zaznacza wszystkie pozycje na liście, Odznacz wszystko odznacza zaznaczone pozycje, F8 Wycofaj deklaracje - wyświetla okno Wycofanie/ Przepisanie deklaracji, F7 Poprawiona, F7 Niepoprawiona poprawione deklaracje można wyróżnić od błędnych zmieniając ich kolor z czerwonego na niebieski. Rys. 34. Okno: Wybór rodzaju dokumentu do importu Wczytywanie umowy z NFZ w formacie umx Wywołanie z menu funkcji Wczytywanie dokumentów z NFZ i wybór opcji Umowa z NFZ (*.umx) powoduje wyświetlenie okna Import umowy z Narodowego Funduszu Zdrowia. W oknie tym znajdują się następujące przyciski: F5 Importuj umożliwia rozpoczęcie procesu importu umowy, 22

27 Archiwum raportów w module Refundacje Przerwij przerywa import umowy, Zapisz raport zapisuje do pliku raport z przebiegu importu, Zamknij zamyka okno importu. Wybór przycisku F5 Importuj wyświetla okno Wybór rodzaju dokumentów, które zawiera opcje: import umowy, zapis umowy do bazy, zapis raportu z importu do bazy, konfiguracja umowy konfiguracja umowy przebiega w następujących krokach: Wczytanie danych świadczeniodawcy i raportu zwrotnego POZ Aby wczytać otrzymane z oddziału NFZ dane świadczeniodawcy należy w oknie Wybór rodzaju dokumentu do importu zaznaczyć odpowiednią opcję. Po kliknięciu na przycisk OK zostanie wyświetlone okno Import dokumentów z systemu KS-SIKCH, w którym należy wskazać plik i ścieżkę do pliku.swr (dane świadczeniodawcy). sprawdzanie poprawności powiązań poradni z miejscami wykonywania usług; podczas importu nowej umowy wyświetlane zostaną poradnie niepowiązane z miejscem wykonywania usług. powiązanie punktów umowy z poradniami, aktualizacja zleceń, ustawienie znaczników w umowie, zakończenie importu. Istnieje możliwość importu umowy w formacie umx na środki pomocnicze z usługami, które nie znajdują się w słowniku konwertującym kody pierwotne na kody BUM. Po wczytaniu umowy należy ją otworzyć w trybie edycji i sprawdzić, czy istotne jej parametry są prawidłowo ustawione. Ważniejsze parametry umowy to: przedziały wiekowe, powiązanie poradni z miejscem wykonywania usług (wpływa na rozliczenia), powiązanie specyfikacji poszczególnych punktów umowy z usługą refundowaną (umożliwia określenie kosztów refundacji), rozszerzenie rodzaju deklaracji. Jeżeli ustawienia nie są prawidłowe, należy je uzupełnić lub poprawić. Jeżeli dana umowa była już wczytana do systemu lub podczas wczytywania aneksu do umowy podczas próby kolejnego jej wczytania pojawia się pytanie Czy odświeżyć wybraną umowę. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na odświeżenie umowy wówczas powinien podjąć również decyzję czy mają zostać przeniesione przedziały wiekowe z pierwotnej umowy oraz czy mają zostać zaktualizowane zlecenia do stawek podanych w umowie. Podczas wczytywania umowy Dane świadczeniodawcy są aktualizowane, a w przypadku ich braku dodawane do bazy. Rys. 35. Okno: Wybór rodzaju dokumentu do importu. Następnie należy użyć przycisku Import. Proces importu składa się z trzech etapów: przygotowania do importu, importu, zapisu danych do bazy. Rys. 36. Okno: Import dokumentów z systemu KS-SIKCH. Po zakończeniu wczytywania wyświetlony zostaje raport z przebiegu importu (zawiera m.in. informacje o tym, czy plik został zaimportowany, czy też odrzucony) Wczytywanie wzorca ankiety Wczytywanie wzorca ankiety przebiega jeszcze według starej metody tzn. w oknie Import dokumentów w systemie KS-SIKCH, w którym należy wybrać przycisk Import, a następnie wskazać plik.wza do importu. 23

28 2. Archiwum raportów z dokładnością do roku, z dokładnością do dnia. W wersji rozliczeń na 2006 rok pole to zostało zablokowane z uwagi, iż informacje o wieku pacjenta pobierane są z ustawień z umowy. Sekcja Rejestr świadczeń, która zawiera: Opcja Uwzględniaj grupy robocze pacjentów z wykonanych zleceń umożliwia określenie czy w raportach do NFZ mają być uzwględniane grupy robocze pacjentów z wykonanych zleceń, Pole Data graniczna, Rys. 37. Okno: Import dokumentów z systemu KS-SIKCH Funkcje dodatkowe Stan realizacji umowy Funkcja Stan realizacji umowy została opisana w częsci poświęconej aktualnym rozliczeniom Zestawienie oczekujących Zestawienie oczekujących zostało opisane w części poświęconej rozliczeniom aktualnym Opcje Opcje Opcja Maks. liczba zest. świad. w jednym rap. stat. : bez ograniczeń, ograniczona do. Zakładka Okres rozliczeniowy umożliwia wybór końcowego okresu rozliczeniowego jaki przypada w poszczególnych OW NFZ. Opcja jest używana w raportach Lista aktywna i Rachunek POZ Odśwież opcje Funkcja czyści podręczną pamięć dla opcji, co powoduje pobranie ich aktualnej wartości z bazy danych. Szczegółowy opis działania funkcji Odśwież opcje przedstawiono w instrukcji do modułu Administrator. 2. Archiwum raportów W archiwum znajdują się raporty, które do tej pory były wymagane przez NFZ. Raporty zostały pozostawione w systemie w celu zachowania historii rozliczeń z NFZ. Wybór z menu funkcji Archiwum raportów powoduje zmianę wyglądu okna głównego modułu Refundacja. Aby powrócić do raportów obowiązujących w 2006r z menu Funkcje należy wybrać Raporty obowiązujące w roku Funkcje Rys. 38. Okno: Opcje modułu Refundacje. Na zakładce Ogólne można dokonać następujących ustawień: Pole Sposób obliczania wieku pacjenta - umożliwia określenie sposobu ustalania wieku pacjentów uwzględnianych w raportach według następujących możliwości: Raporty do NFZ Wybór z poziomu menu funkcji Raporty do NFZ powoduje wyświetlenie okna Wybieranie oddziału NFZ. Po podświetleniu właściwego oddziału NFZ w menu głównym pojawią dodatkowe funkcje. Rodzaj tych funkcji uzależniony jest od wybranego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Informacja o tym dla jakiego oddziału obecnie widoczne są raporty znajduje się w oknie głównym modułu Refundacje. z dokładnością do miesiąca, 24

29 Archiwum raportów w module Refundacje W zależności od tego, który Oddział Wojewódzki NFZ wybrano w oknie pojawią inne funkcje menu i inne raporty. Bez względu na to jakie sprawozdanie i z jakiego oddziału zostanie wybrany, wygląd okna raportu jest zwykle taki sam. Każde z tych sprawozdań różni się uzyskiwanymi wynikami. Więcej na temat generowania sprawozdań oraz danych uzyskiwanych w wyniku można znaleźć w pliku tekstowym dołączanym do każdego raportu. Uruchomienie tego pliku następuje przez kliknięcie na przycisk F1 Opis rap. lub grupa uwzględnienie zleceń wykonanych we wskazanej grupie poradni, wszystkie bez uwzględnienia poradni. ikonkę Ogólny opis raportów do NFZ Wybór z menu raportu zwykle powoduje wyświetlenie okna o tak samo brzmiącej nazwie. W oknie tym znajdują się następujące zakładki: Ustawienia, Informacje dodatkowe, Opcje. Na zakładce Ustawienia można dokonać ustawień, od których zależy co pojawi się w wyniku raportu. Można tutaj znaleźć następujące pola: Okres rozliczeniowy wybór okresu, którego ma dotyczyć raport, Typ okresu wybór typu okresu: miesięczny, kwartalny, okresowy, dzienny, Rys. 39. Zakładka Ustawienia okna raportu. Na zakładce Informacje dodatkowe można sprawdzić jakie raporty zostały już wygenerowane i przy jakich ustawieniach. Przycisk Szczegóły Ctrl+F5 pozwala sprawdzić jakie dane zostały uwzględnione w raporcie. Za pomocą przycisku Ukryj Ctrl+F8 ukryć wygenerowany ale niezatwierdzony raport. Umowa z NFZ ograniczenie raportu do konkretnej umowy z NFZ, Punkty umowy uwzględnienie w raporcie świadczeń z wybranych punktów umowy, Pole Oddział NFZ : wybrany wybór jednego lub kilku oddziałów NFZ pacjentów, którym wykonano zlecenia, inny niż w raporcie uwzględnione będą zlecenia wykonane pacjentom z oddziałów innych niż wybrany, wszystkie w raporcie nie będzie brana pod uwagę przynależność pacjentów do OW NFZ; uwzględnieni będą wszyscy pacjenci, którym wykonano zlecenia. Lekarz wykonujący pole umożliwia wybór: wybranego lekarza jednostki wewnętrznej, wybranego lekarza jednostki zewnętrznej, grupy lekarzy, lub wszystkich lekarzy, Poradnia wykonująca : wybrana wewnętrzna ograniczenie wyniku wygenerowanego raportu do zleceń wykonanych w wybranej poradni wewnętrznej, wybrana zewnętrzna uwzględnienie w sprawozdaniu zleceń wykonanych przez wybraną jednostkę zewnętrzną, Rys. 40. Zakładka Informacje dodatkowe. Na zakładce Opcje można znaleźć następujące elementy: Pole Profil wybór profilu ustawień okna, Przycisk Dodaj dodaje nowy profil, Przycisk Usuń usuwa profil, Przycisk Zapisz zapisuje nowo utworzony profil, Opcja Eksportuj w sekcji Eksport do BDF łączenie opcji pozwala na eksport raportu do pliku.dbf, Pole Standard polskich liter wybór standardu, Pole Nazwa pliku wybór miejsca na dysku gdzie zapisany będzie plik, 25

30 2. Archiwum raportów Opcja Eksportuj w sekcji Eksport do Excel a po włączeniu tej opcji będzie możliwy eksport danych raportu do arkusza kalkulacyjnego Excel, Opcja Utwórz plik CSV - tworzy plik z rozszerzeniem.csv, Pole Wzorzec wybór wzorca zapisu pliku.xls, Pole Wersja wybór wersji arkusza kalkulacyjnego, Pole Nazwa pliku umożliwia wskazanie miejsca na dysku, w którym zapisane zostaną pliki, Pole Typ eksportu, Sekcja Eksport do pliku specjalnego opcja jest aktywna gdy NFZ wymaga innego formatu pliku niż standardowo wprowadzone do systemu. Opcja Pokaż opcje przed wygenerowaniem raportu pojawia się okno z opcjami raportu, Opcja Wykonaj eksport danych po wygenerowaniu raportu następuje automatycznie eksport danych, Opcja Pokaż podgląd wydruku - określa czynność jaka nastąpi po wygenerowaniu raportu, Opcja Drukuj raport po wygenerowaniu raportu nastąpi wydruk raportu. Opcja Wybór profilu w ustawieniach na zakładce Ustawienia pojawia się dodatkowe pole Profil, Pole Numer załącznika numer załącznika raportu, Pole Numer umowy numer umowy, Opcja Numer umowy widoczna jest jeśli nie zaznaczono opcji Generuj raport na podstawie umowy z NFZ. Rys. 41. Zakładka Opcje. W dolnej części okna raportów można znaleźć następujące przyciski: F5 Generuj przycisk należy użyć po ustawieniu wszystkich filtrów raportu; umożliwia wygenerowanie raportu, Podgląd podgląd wygenerowanego sprawozdania, F9 Drukuj wydruk raportu, F6 Eksport umożliwia eksport wyników raportu do pliku; rodzaj pliki do którego eksportowane będą dane zależy od ustawień dokonanych na zakładce Opcje (Ctrl+3) ; istnieje możliwość eksportu danych do pliku z rozszerzeniem dbf, xls oraz csv, F7 Błędy wyświetla okienko z listą błędów i ostrzeżeń, które mogą powstać podczas generowania raportu, jeżeli wygenerowany raport zawiera błędy w dolnej części okna pojawia się komunikat: Raport wygenerowany z błędami. Domyślne przywraca domyślne wartości w oknie raportu, Zamknij zamyka okno. 1. Dolnośląski OW NFZ: POZ: Lista pacjentów do zestawień POZ, Lista podopiecznych lekarza POZ, Półroczne sprawozdanie z wykonania badań diagnostycznych. SOZ: Rozliczenie wykonanych świadczeń, Zbiorcze zestawienie świadczeń, Stomatologia Rozliczenie wykonanych świadczeń. 2. Kujawsko-Pomorski OW NFZ: POZ: Lista pacjentów do zestawień POZ, Lista podopiecznych lekarza POZ, Półroczne sprawozdanie z wykonania badań diagnostycznych. SOZ: Rozliczenie świadczeń dla innych oddziałów NFZ (zał. 3), Rozliczenie porad zabiegowych (zał. 6), Sprawozdanie z wykonania świadczeń (zał. 7), Sprawozdanie z realizacji umowy (zał. 2b), Świadczenie diagnostyczne i lecznicze (zał. 2a), Sprawozdanie z wykonania świadczeń. Stomatologia: Świadczenie stomatologiczne (zał. 3A1, 3A2, 3B), Chirurgia stomatologiczna (zał. 3C), Ortodoncja (zał.3d), Protetyka (zał. 3E+A1), Doraźna pomoc stomatologiczna (zał. 3G), Stomatologia zachowawcza i periodontologia (zał. 3H), Sprawozdanie z realizacji świadczeń (zał. 7), Sprawozdanie z realizacji świadczeń (zał. 8), Dzienna ewidencja usług (zał. 4). 26

31 Archiwum raportów w module Refundacje Hospitalizacja: Rozliczenie świadczeń dla innych oddziałów NFZ (zał. 3), Sprawozdanie z wykonania świadczeń (zał. 2). 3. Lubelski OW NFZ: POZ: Lista pacjentów do zestawień POZ, Raporty w formacie tekstowym: Lista podopiecznych, Rozliczenie udzielonych świadczeń, Deklaracje pacjentów: Lista uczniów objętych opieką, Lista osób, które złożyły oświadczenie objęcia opieką. Wykaz wykonanych świadczeń: Lista udzielonych świadczeń przez pielęgniarkę środowiskową / rodzinną, Sprawozdanie z realizacji umowy w zakresie POZ, Lista udzielonych świadczeń przez położną środowiskowo / rodzinną, Lista udzielonych świadczeń przez pielęgniarkę / higienistkę, Badania diagnostyczne i skierowania: Skierowania do poradni specjalistycznych, Skierowania do szpitala, Liczba i koszt wykonanych badań diagnostycznych i transportu sanitarnego, Wykaz przyjęć osób z innych oddziałów NFZ (zał. 5a), Sprawozdanie z zakresu POZ, Opieka nad chorymi na cukrzycę, Świadczenia udzielone przez położną środowiskową / rodzinną, Półroczne sprawozdanie z wykonania badań diagnostycznych. SOZ: Rozliczenie udzielonych świadczeń, Sprawozdanie z realizacji umowy (zał. 5), Wykaz przyjęć osób z innych oddziałów NFZ (zał. 5a), Lista oczekujących na udzielenie świadczenia, Stomatologia: Rozliczenie udzielonych świadczeń, Wykaz przyjęć osób z innych oddziałów NFZ (zał. 5a), Sprawozdanie z realizacji umowy (zał. 5), Rachunek korygujący do załącznika nr 5, Sprawozdanie dzienne z realizacji umowy (zał. 5b), Sprawozdanie dzienne z zakresu protetyki (zał. 5 c), Wniosek o zgodę na wykonanie uzupełnień protetycznych, Wniosek o zgodę na wykonanie uzupełnień protetycznych (Plik txt), Hospitalizacja: Rozliczenie udzielonych świadczeń (Plik 1, 2, 3, 4), Rozliczenie procedur (Plik 5), Sprawozdanie z realizacji umowy (zał. 5), Sprawozdanie z realizacji umowy (Pomoc doraźna) Sprawozdanie z realizacji umowy (Zespoły wyjazdowe), Wykaz przyjęć osób z innych oddziałów NFZ (zał. 5a), Rehabilitacja: Rozliczenie udzielonych świadczeń, Sprawozdanie z realizacji umowy, Szczepienia: Szczepienia populacji wieku 1/2, Szczepienia populacji wieku 2/2, Szczepienia przeciwko gruźlicy, Szczepienia część IIB PSO, Szczepienia ochronne, Inne: Ustawienia dodatkowe, Generowanie rejestru osób oczekujących na podstawie rezerwacji, Kwartalne zestawienie leków. 4. Lubuski OW NFZ: POZ: Lista pacjentów do zestawień POZ, Załącznik nr 1 do umowy (Wypisy), Półroczne sprawozdanie z wykonania badań diagnostycznych, Sprawozdanie z zakresu POZ (XML), SOZ: Załączniki typu Podstawa wystawienia rachunku: Załącznik nr 9 (Podstawa wystawienia rachunku), Załącznik nr 8 (Podstawa wystawienia rachunku), Załącznik nr 9 z 2001r (Podstawa wystawienia rachunku), 27

32 2. Archiwum raportów Zestawienia dla innych oddziałów NFZ: Zestawienie osób z innych oddziałów NFZ (zał. 7a), Zestawienie osób z innych oddziałów NFZ (zał. 7a z 2001r), Zestawienie osób z innych oddziałów NFZ 2 (zał. 7a z 2001r), Profilaktyka Zdrowie kobiety: Załącznik nr 6 (Podstawa wystawienia rachunku), Wykaz świadczeń dla innych oddziałów NFZ (zał. 6a), Diagnostyka mammograficzna (zał. 7), Sprawozdanie z działalności: Porada kompleksowa (zał. 7), Porada kompleksowa (zał. 7 bez kosztów), Porady konsultacyjne (zał. 7b), Porady kontrolne (zał. 7c), Szpitale kliniczne (zał. 6), Ogólna liczba wykonanych świadczeń zdrowotnych (zał. 5), Stomatologia: Załącznik nr 10 (Podstawa wystawienia rachunku), Program profilaktyki próchnicy: Załącznik nr 7 (Podstawa wystawienia rachunku), Rozliczenie finansowe Świadczeniodawcy, Szczepienia: Szczepienia ochronne zalecane (zał. 17a), Realizacja szczepień ochronnych w miesiącu (zał. 17). 5. Łódzki OW NFZ: POZ: Lista pacjentów do zestawień POZ, Lekarz rodzinny: Zestawienie miesięczne zabiegów rehabilitacyjnych, Zestawienie miesięczne konsultacji specjalistycznych, Zestawienie miesięczne badań diagnostycznych, Lista podopiecznych lekarza POZ, Struktura populacji pacjentów, Formularz kontrolny rozliczający działalność. Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna: Zestawienie wykonanych czynności pielęgniarki środowiskowej, Struktura populacji pacjentów, Sprawozdanie z wykonanych świadczeń dla innych oddziałów NFZ, SP Ministerstwo zdrowia (cukrzyca), Położna środowiskowo-rodzinna: SP-POŁ Sprawozdanie miesięczne, Półroczne sprawozdanie z wykonania badań diagnostycznych, Sprawozdanie z zakresu POZ (XML), SOZ: Sprawozdanie Dane ogólne (zał. 3 str.1), Sprawozdanie z wykonanych świadczeń (zał.3 str. 2), Sprawozdanie z wykonanych świadczeń (zał.3 str. 3), Zestawienie badań diagnostycznych (zał. 3 str.4), Wykonane świadczenia zdrowotne (MZ), Wykaz świadczeń dla innych oddziałów NFZ (zał. 7), Formularz rozliczający okres, Alergologia: Zestawienie miesięczne (zał. 3 str. 1), Zestawienie miesięczne (zał. 3 str. 3), Stomatologia: Sprawozdanie Dane ogólne (ES-STO), Sprawozdanie z realizacji świadczeń (SP-STOM-1), Zbiorcze sprawozdanie z działalności (SP-STOM -2), Zbiorcze sprawozdanie dzieci i młodzież (SP-ST- OM-3), Zbiorcze sprawozdanie kobiety w ciąży (SP-ST- OM-4), Zbiorcze sprawozdanie protetyka (SP-STOM -5), Zbiorcze sprawozdanie chirurgia (SP-STOM-6), Zbiorcze sprawozdanie z zakresu profilaktyki fluorkowej (zał. 8), Formularz rozliczający okres, Wykaz świadczeń dla innych oddziałów NFZ (zał. 7). 6. Małopolski OW NFZ: POZ: Lista pacjentów do zestawień POZ, Miesięczne zestawienie wielkości populacji i liczby wykonanych świadczeń zdrowotnych, Sprawozdanie miesięczne POZ/ 4a, Powszechne Profilaktyczne badanie Lekarskie - ilościowe sprawozdanie kwartalne, 28

33 Archiwum raportów w module Refundacje Kwartalne zestawienie ilości skierowań do specjalistów i szpitali, Miesięczne zestawienie świadczeń położnej środowiskowej, Półroczne sprawozdanie z wykonania badań diagnostycznych, Sprawozdanie z zakresu POZ (XML), SOZ: Miesięczne zestawienie świadczeń (zał. SPC/ 06b), Stomatologia: Miesięczne zestawienie udzielonych świadczeń - (STM/6h/03), Miesięczne zestawienie udzielonych świadczeń - (STM/6h/03 na podstawie grup), Sprawozdanie miesięczne (Zał. STM/4), Sprawozdanie miesięczne (Zał. STM/5), Miesięczne zestawienie udzielonych porad (STM/ 06g/03), Rehabilitacja: Zestawienie porad rehabilitacyjnych (zał. REH/ 06c), Miesięczne zestawienie świadczeń rehabilitacyjnych (zał. REH/06b), Miesięczne zestawienie świadczeń rehabilitacyjnych (zał. REH/6). 7. Mazowiecki OW NFZ: POZ: Lista pacjentów do zestawień POZ, Generowanie listy POZ, Wykaz skierowań do poradni specjalistycznych, Wykaz skierowań do szpitali, Lekarskie porady ambulatoryjne i wizyty domowe / Badania diagnostyczne, Lekarskie porady ambulatoryjne i wizyty domowe / Badania diagnostyczne II, Wykaz skierowań do poradni specjalistycznych i poradni, Sprawozdanie z realizacji świadczeń wykonywanych przez pielęgniarkę środowiskową, Sprawozdanie z realizacji świadczeń wykonywanych przez pielęgniarkę środowiskową II, Sprawozdanie z realizacji świadczeń wykonywanych przez położną środowiskową, Sprawozdanie z realizacji świadczeń wykonywanych przez położną środowiskową II, Medycyna szkolna: Sprawozdanie z higieny szkolnej - pielęgniarka, Sprawozdanie z higieny szkolnej pielęgniarka II, Sprawozdanie z higieny szkolnej Lekarz szkolny, Sprawozdanie z higieny szkolnej Lekarz szkolny II, Wystawione skierowania do poradni medycyny szkolnej, Wystawione skierowania do poradni medycyny szkolnej, Półroczne sprawozdanie z wykonania badań diagnostycznych, Sprawozdanie z zakresu POZ (XML), SOZ: Miesięczne sprawozdanie (zał. 12), Sprawozdanie z wykonania umowy (zał. 11), Sprawozdanie z wykonania umowy (zał. 14), Inne: Roczne sprawozdanie z działalności jedn. dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dział 4, Tab 1), Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0-18 (Dział 2), 8. Opolski OW NFZ: POZ: Lista pacjentów do zestawień POZ, Półroczne sprawozdanie z wykonania badań diagnostycznych, Sprawozdanie z zakresu POZ (XML). 9. Podkarpacki OW NFZ: POZ: Lista pacjentów do zestawień POZ, Generowanie listy POZ, Wykaz świadczeń udzielonych osobom z innych oddziałów NFZ, Wykaz świadczeń udzielonych osobom z innych oddziałów NFZ II, Informacja o zakresie i sposobie realizacji umowy (zał. 4), Informacja o zakresie i sposobie realizacji umowy (zał. 5), Informacja o zakresie i sposobie realizacji umowy (zał. 3), Eksport danych o zadeklarowanych pacjentach do pliku dbf, Informacja kwartalna (cukrzyca), Informacja rozliczeniowa, Półroczne sprawozdanie z wykonania badań diagnostycznych, Sprawozdanie z zakresu POZ (XML), 29

34 2. Archiwum raportów SOZ: Sprawozdanie z realizacji umowy (zał. 4a), Profilaktyka: Sprawozdanie z realizacji umowy (zał. 4), Sprawozdanie z realizacji umowy (zał. 4a), Sprawozdanie merytoryczne (zał. 5), Sprawozdanie miesięczne (zał. 2), Rozliczenie merytoryczno finansowe (zał. 3), Ocena programu (zał. 6), Profilaktyka 2: Rozliczenie merytoryczne (zał. 3), Ocena realizacji programu (zał. 6), Miesięczne sprawozdanie merytoryczne (zał. 5), Sprawozdanie z realizacji umowy (zał. 4), Sprawozdanie z realizacji umowy (zał. 4a), Rozliczenie realizacji programu badań przesiewowych (zał. 2a), Stomatologia: Dzienna ewidencja przyjęć (zał. 2), Wykaz świadczeń dla innych oddziałów NFZ (zał. 6), Zbiorcze zestawienie z działalności (zał. 7), Dzienna ewidencja przyjęć (zał. 3), Zbiorcze zestawienie z działalności (zał. 8), Dzienna ewidencja przyjęć pacjentów (dzieci specjalnej troski), Dzienna ewidencja przyjęć pacjentów (zał. 4), Hospitalizacja: Sprawozdanie z realizacji umowy (zał. 2), Sprawozdanie z realizacji umowy (zał. 2a), Rehabilitacja: Sprawozdanie z realizacji umowy (zał. 2), Sprawozdanie z realizacji umowy (zał. 2a). 10. Podlaski OW NFZ: POZ: Lista pacjentów do zestawień POZ, Półroczne sprawozdanie z wykonania badań diagnostycznych, Sprawozdanie z zakresu POZ (XML). SOZ: Wykaz świadczeń zał. 4), Wykaz udzielonych świadczeń (zał. 1a), Sprawozdanie do używanych środków technicznych (zał. 16), Działalność oddziału położniczego i noworodkowego (zał. 10), Hospitalizacja: Liczba pacjentów oczekujących na przyjęcie ze szpitala (zał. 8), Wykaz świadczeń (zał. 12 i zał. 12a), Wykaz świadczeń udzielonych uchodźcom, Zestawienie świadczeń dla osób bez uprawnień, Działalność oddziałów (zał. 9). 11. Pomorski OW NFZ: POZ: Lista pacjentów do zestawień POZ, Lista aktywna POZ, Lista aktywna specjalistów, Eksport zrealizowanych świadczeń (swi), Półroczne sprawozdanie z wykonania badań diagnostycznych, Sprawozdanie z zakresu POZ (XML), SOZ: Eksport zrealizowanych świadczeń (swi), Sprawozdanie z udzielonych porad, Karta kontrolna rozliczenia świadczeń (zał. 9), Wykaz świadczeń dla innych oddziałów NFZ (zał. 4), Stomatologia: Eksport zrealizowanych świadczeń (swi), Załącznik nr 7, Raporty dla innych zakładów ubezpieczeń: Sprawozdanie z realizacji świadczeń (zał. 8.1), Sprawozdanie z realizacji świadczeń (zał. 8.2), Załącznik nr 3, Załącznik nr 7B do umowy, Załącznik nr 7A do umowy, Hospitalizacja: Eksport zrealizowanych świadczeń, Pacjenci bez PESELU, Wykaz świadczeń dla innych oddziałów NFZ - (Zał.4), Zestawienie świadczeń dla osób nieubezpieczonych. Raport z hospitalizacji krótkoterminwych/ długoterminowych, Karta kontrolna rozliczenia świadczeń, Skala TISS 28 A/B, Karta kontrolna rozliczenia świadczeń (zał. 7), Rehabilitacja: Eksport zrealizowanych świadczeń (swi), Sprawozdanie z udzielonych porad, 30

35 Archiwum raportów w module Refundacje Inne: Scalanie plików typu SWI. 12. Śląski OW NFZ: POZ: Lista pacjentów do zestawień POZ, Informacja rozliczeniowa, Rozliczenie świadczeń udzielonych osobom z innych oddziałów NFZ, Półroczne sprawozdanie z wykonania badań diagnostycznych, Sprawozdanie z zakresu POZ (XML), SOZ: Sprawozdanie z wykonania świadczeń, Stomatologia: Rozliczenie świadczeń (zał. 2a), Rozliczenie świadczeń (zał. 2a, cz. 2), Rozliczenie świadczeń dla innych oddziałów NFZ (zał. 3a), Sprawozdanie z wykonanych procedur ICD 9 CM (zał. 3b). 13. Świętokrzyski OW NFZ: POZ: Lista pacjentów do zestawień POZ, Półroczne sprawozdanie z wykonania badań diagnostycznych, Sprawozdanie z zakresu POZ (XML). 14. Warmińsko-Mazurski OW NFZ: POZ: Lista pacjentów do zestawień POZ, Półroczne sprawozdanie z wykonania badań diagnostycznych, Sprawozdanie z zakresu POZ (XML). 15. Wielkopolski OW NFZ: POZ: Lista pacjentów do zestawień POZ, Generowanie listy POZ, Lekarz rodzinny: Wykaz świadczeń udzielonych osobom z innych oddziałów NFZ, Liczba podopiecznych inne oddziały NFZ, Wykaz badań laboratoryjnych i obrazowych z kosztami, Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna: Położna środowiskowo-rodzinna: Wykaz świadczeń wykonanych pacjentom z innych oddziałów NFZ, Higienistka szkolna: Higiena szkolna inne oddziały NFZ, Informacja rozliczeniowa, Sprawozdanie z zakresu POZ, Półroczne sprawozdanie z wykonania badań diagnostycznych, Sprawozdanie z zakresu POZ (XML), SOZ: Wykaz zrealizowanych świadczeń: Wykaz zrealizowanych świadczeń (zał. 19), Wykaz zrealizowanych świadczeń (zał.12), Lista oczekujących na udzielenie świadczenia: Lista oczekujących na udzielenie świadczenia, Lista oczekujących na udzielenie świadczenia (z ICD 10), Rozliczenie z udzielonych świadczeń: Rozliczenie z udzielonych świadczeń (zał. 13), Rozliczenie z udzielonych świadczeń (zał. 18), Rozliczenie z udzielonych świadczeń (zał. 22), Wykaz badań laboratoryjnych i obrazowych: Wykaz badań laboratoryjnych i obrazowych (zał. 6), Wykaz badań laboratoryjnych i obrazowych z kosztami, Wykaz świadczeń dla innych oddziałów NFZ, Zdjęcia RTG (zał. 21), Stomatologia: Wykaz świadczeń dla innych oddziałów NFZ, Dzienna ewidencja przyjęć pacjentów (zał. 18), Wykaz protez / aparatów (zał. 15), Hospitalizacja: Wykaz osób ubezpieczonych, Wykaz świadczeń dla innych oddziałów NFZ (zał. 9), Rozliczenie procedur: Sprawozdanie z realizacji procedur (załącznik B), Rozliczenie z udzielonych świadczeń (zał. 15), Załącznik sprawozdawczy /02, Wykaz świadczeń wykonanych pacjentom z innych oddziałów NFZ, 31

36 2. Archiwum raportów Rehabilitacja dzienna: Rozliczenie z udzielonych świadczeń (zał. 8), Wykaz pacjentów (zał. 7), Lista oczekujących na przyjęcie do zakładu, Rehabilitacja: Rozliczenie z wykonania rzeczywistego (zał. 7a), Zestawienie z wykonania świadczeń (zał. 7b), Rozliczenie z wykonania zabiegów (zał. 9), Wykonanie świadczeń rehabilitacyjnych (zał. 7), Szczepienia: Szczepienia ochronne dzieci i młodzieży, Testy tuberkulinowe i szczepienia BCG. 16. Zachodniopomorski OW NFZ: POZ: Lista pacjentów do zestawień POZ, Wykaz nowozadeklarowanych ubezpieczonych - (zał.4), Zestawienie ze świadczeń lekarza POZ/ piel. praktyki, Zestawienie ze świadczeń położnej środowiskowo - rodzinnej, Zestawienie ze świadczeń pielęgniarki środowiskowo rodzinnej, Statystyka rozpoznań dane epidemiologiczne wg zleceń, Rozliczenie świadczeń dla innych oddziałów NFZ, Sprawozdanie dotyczące chorych na cukrzycę I, Sprawozdanie dotyczące chorych na cukrzycę II, Sprawozdanie z realizacji świadczeń ankiety alkoholowe, Statystyka rozpoznań dane epidemiologiczne wg rozpoznań, Sprawozdanie lekarzy poz choroba niedokrwienna (M), Sprawozdanie lekarzy poz choroba niedokrwienna (K), Sprawozdanie pielęgniarki środ. choroba niedokrwienna, Sprawozdanie z wykonanych świadczeń w medycynie szkolnej, Sprawozdanie z zakresu POZ (zał. pomocniczy do wypełnienia ankiety), Półroczne sprawozdanie z wykonania badań diagnostycznych, Sprawozdanie z zakresu POZ (XML), SOZ: Oświadczenie z wykorzystania środków finansowych poniesionych na badania diagnostyczne, Miesięczne zestawienie wizyt pacjentów, Rozliczenie świadczeń dla innych oddziałów NFZ, Rozliczenie świadczeń dla innych oddziałów NFZ (zał. 10), Miesięczne zestawienie udzielonych porad (zał. 9a), Miesięczne zestawienie z procedur medycznych (zał. 9b), Miesięczne zestawienie udzielonych porad (zał. 8a), Miesięczne zestawienie procedur medycznych (zał. 8b), Stomatologia: Zestawienie dziennej ewidencji (zał. 4c), Sprawozdanie z ilości wykonanych świadczeń (zał. 4a), Rozliczenie świadczeń dla innych oddziałów NFZ (zał. 5), Zestawienie dziennej ewidencji ortodontycznej - (zał. 4d), Sprawozdanie z ilości wykonanych świadczeń ortodontycznych (zał. 4b), Szczepienia: Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży poniżej 20 lat, WZW typu B szczepienia w grupach ryzyka, Pozostałe szczepienia. 17. Departament d/s służb mundurowych: POZ: Lista pacjentów do zestawień POZ, Załącznik sprawozdawczy MZ-01, Półroczne sprawozdanie z wykonania badań diagnostycznych, Sprawozdanie z zakresu POZ (XML), SOZ: Załącznik nr 2/ALS/2002, Załącznik nr 3/PG, Wykaz świadczeń zdrowotnych (zał. 24 SPECJ porada), Stomatologia: Załącznik A0, Stomatologia Protezy, Wykaz świadczeń zdrowotnych (zał. F/1 STOM), Wykaz świadczeń zdrowotnych (zał. F/2a STOM), Hospitalizacja: Załącznik nr 1/SZP, Raport z realizacji umowy, Załącznik do umowy. 32

37 Archiwum raportów w module Refundacje Sprawozdanie z zakresu POZ (XML) Więcej na temat sprawozdania z zakresu POZ (XML) można znaleźć w rozdziale Raporty obowiązujące w 2006 roku Półroczne sprawozdanie z wykonania badań diagnostycznych Opis do półrocznego sprawozdania z wykonania badań diagnostycznych znajduje się w rozdziale Raporty obowiązujące w 2006 roku Raporty do systemu KS-SIKCH Wybór tej funkcji powoduje pojawienie się w menu funkcji Raporty do systemu KS-SIKCH, która zawiera następujące rodzaje raportów: Lista aktywna populacji. Statystyka medyczna. Rachunki refundacyjne. Eksport listy personelu. Przeglądanie raportów. Generowanie danych świadczeniodawcy. Raporty zwrotne listy POZ. Wczytanie dokumentów z systemu KS-SIKCH Lista aktywna populacji Opis do Listy aktywnej populacji znajduje się w rozdziale Raporty obowiązujące w 2006 roku Statystyka medyczna W celu wygenerowania Raportu Statystycznego w formacie RSM z poziomu menu należy wybrać funkcję 2 Statystyka medyczna. W wyświetlonym w ten sposób oknie Raport statystyczny należy uzupełnić: Pole Okres rozliczeniowy miesiąc, którego raport dotyczy, Pole Rok rok za który ma zostać wygenerowany raport, Pole Umowa z NFZ wybór umowy z NFZ. Oprócz wyżej wymienionych na poszczególnych zakładkach można uzupełniać następujące elementy: 1. Zakładka Ustawienia dodatkowe (Ctrl+U) : Pole Punkty umowy : wszystkie wszystkie punkty umowy, wybrane wybrane punkty umowy. Pole Typ raportu : raport statystyczny do umowy raport uwzględnia usługi wykonane pacjentom, za wyjątkiem pacjentów rozliczanych na podstawie przepisów o koordynacji; raport dotyczy usług wykonanych w ramach limitu, raport statystyczny z usługi wykonane poza limitem umowy w sprawozdaniu uwzględnione zostaną usługi wykonane pacjentom po przekroczeniu limitów określonych przez NFZ; raport nie uwzględnia pacjentów rozliczanych na podstawie przepisów o koordynacji, raport statystyczny do umowy za usługi rozliczane na podstawie przepisów o koordynacji raport zawierać będzie usługi wykonane w ramach limitu pacjentom rozliczanym na podstawie przepisów o koordynacji, raport statystyczny za usługi wykonane poza limitem umowy, rozliczane na podstawie przepisów o koordynacji w wyniku wygenerowanego raportu znajdują się usługi wykonane pacjentom rozliczanym na podstawie przepisów o koordynacji; uwzględnia usługi wykonane poza limitem umowy. Pole Podstawa udzielenia świadczenia zgoda indywidualna pacjenta na wykonanie usług poza limitem. Pole Podstawa udzielenia świadczenia widoczne jest dla typów raportu za usługi wykonane poza limitem umowy. 2. Zakładka Opcje (Ctrl + O): Pole Profil wybór profilu z listy, Przycisk Dodaj dodaje nowy profil, Przycisk Usuń usuwa profil, Przycisk Zapisz zapamiętuje ustawienia okna dla profilu o konkretnej nazwie, Pole Numer rachunku kolejny numer rachunku, Zakładka Sposoby generowania raportu : Opcja Uwzględniaj rozpoznania przewlekłe na podstawie : znacznika rozpoznań, grupy rozpoznań. Rys. 42. Okno: Raport statystyczny. 33

38 2. Archiwum raportów Jeżeli rozpoznania przewlekłe uwzględniane są na podstawie grupy rozpoznań wówczas na zakładce Ustawienia dodatkowe pojawia się dodatkowe pole Rozp. przewlekłe. W polu tym można wybrać wszystkie lub tylko wybrane rozpoznania. Opcja Korzystanie z bazy lokalnej podczas wyszukiwania rozpoznań, Pole Sposób wyszukiwania miejsca wykonywania usługi: na podstawie poradni wykonującej, na podstawie punktu umowy. Opcja Informacje dotyczące opieki stacjonarnej pobieraj ze zlecenia głównego opcja dotyczy pozycji zawierających informacje o opiece stacjonarnej. Jeśli opcja jest zaznaczona, to w pozycjach raportu, które zostały utworzone na podstawie podzlecenia, informacje dotyczące opieki stacjonarnej (np. nr księgi głównej, tryb przyjęcia itp.) są pobierane ze zlecenia głównego. Wszystkie informacje dotyczące opieki stacjonarnej (np. numer księgi głównej, tryb przyjęcia, tryb wypisu itd.) są wykazywane w raporcie statystycznym w przypadku, gdy na karcie punktu umowy, na zakładce Szczegóły pozycji (punktu), jest zaznaczona opcja Typ umowy: Szpital. Opcja Uwzględniaj grupy robocze pacjentów w wykonywanych zleceniach - jeśli opcja jest zaznaczona, to każde zlecenie, które zostało wykonane z grupą roboczą pacjentów, zostanie powielone tyle razy, ile jest pacjentów w grupie. Ilość wykonanych usług, liczba wykonanych jednostek, kwota refundacji oraz wartość brutto usługi wyliczone dla danego świadczenia z sesji grupowej są dzielone przez liczbę pacjentów i wstawiane dla każdej pozycji raportu. Po sumowaniu wszystkich pozycji raportu dla danego świadczenia z sesji grupowej, otrzymujemy wartość tego świadczenia. Zakładka Opcje przyspieszające : Opcja Nie szukaj kodu zęba w zleceniach wykonanych w module stomatolog. Zakładka Dodatkowe kontrole - znajdują się tutaj opcje pozwalające na wykonanie weryfikacji raportu: Opcja Usługi z umowy, które podają wartość punktową, a są wpisane jako podzlecenia, pokazuj jako błędne w przypadku wykonania w/w usługi pojawi się błąd: Usługa posiadająca wartość punktową jest wpisana jako podzlecenie, Opcja Czy usługi z podanej grupy zostały wykonane z podzleceniami jeśli opcja jest zaznaczona, to w przypadku wykonania w/w usługi pojawi się błąd: Brak wykonanego podzlecenia do zlecenia głównego, Opcja Zdublowania wykonania usługi w jednym dniu opcja może przyjmować następujące wartości: dla wszystkich przypadków sprawdzenie w przypadku tego samego zlecenia oraz w przypadku różnych zleceń, w przypadku tego samego rekordu ilość > 1 - jeśli na Karcie wykonania usługi wpisano ilość większą niż 1, to pojawi się błąd: Zdublowanie wykonania usługi w jednym dniu (w ramach jednego rekordu), w przypadku kilku rekordów jeśli istnieje więcej niż jedna pozycja raportu, która zawiera te same dane w następujących polach: data początkowa, data końcowa, rodzaj, kogo dotyczy i numer identyfikacyjny pacjenta, kod usługi kontraktowanej, kod usługi szczegółowej to pojawi się błąd: Zdublowanie wykonania usługi w jednym dniu w ramach umowy (różne rekordy). Opcja Czy usługi z podanej grupy zostały wykonane na podstawie skierowania jeśli opcja jest zaznaczona i kierunek zlecenia dla wykonanej usługi z danej grupy, jest różny od: z zewnątrz i wewnętrzne, to pojawi się błąd: Usługa nie została wykonana na podstawie skierowania, Zakładka Sprawdzanie poprawności pól - lista pól raportu, dla których można włączyć sprawdzanie poprawności: Sekcja Sprawdzaj poprawność pól raportu : Kod jednostki chorobowej wg ICD 10 jeśli opcja jest zaznaczona i nie jest uzupełniony kod ICD10, to pojawi się błąd: Brak kodu jednostki chorobowej wg ICD10, Id miejsca wykonywania usług Jeśli opcja jest zaznaczona i nie jest uzupełniony kod miejsca wykonywania usługi, to pojawi się błąd: Nie określono miejsca wykonania usługi. Dodatkowo w zależności ustawienia opcji Sposób wyszukiwania miejsca wykonywania usługi znajdującej się na zakładce Sposoby generowania raportu : Na podstawie poradni wykonującej jeśli miejsce wyk usł. powiązane z poradnią wykonującą nie jest zgodne z miejscem, które znajduje się w punkcie umowy, z którego wykonywania jest usługa, to pojawi się błąd: Usługę wykonano w innej poradni, niż wynika to z umowy, 34

39 Archiwum raportów w module Refundacje Na podstawie punktu umowy jeśli istnieje więcej niż jedno miejsce wyk. usług przypisane do danego punktu umowy, z którego wykonywania jest usługa, to pojawi się błąd: Istnieje więcej niż jedno miejsce wykonywania usług przypisane do danego punktu umowy. Nr umowy świadczeniodawcy zlecającego wykonanie usługi jeśli opcja jest zaznaczona i nie jest uzupełniony numer umowy jednostki zlecającej dla zleceń z zewnątrz i wewnętrznych, to pojawi się błąd: Brak numeru umowy świadczeniodawcy zlecającego, Data wystawienia zlecenia jeśli opcja jest zaznaczona, to dla zleceń wykonanych z zewnątrz i wewnętrznych przy ustawionej opcji Typ skier.: Nr umowy ze świadczeniodawcą kierującym na Karcie wykonania usługi, sprawdzane jest uzupełnienie daty skierowania. Jeśli data nie jest uzupełniona, to pojawi się błąd: Brak daty skierowania. Na zakładce Tabela wynikowa (Ctrl+T) widoczne są następujące zakładki: Zakładka Nagłówek raportu opis i wartość parametrów, dla których raport został wygenerowany, Zakładka Pozycje raportu : Tabela z wynikami wygenerowanego raportu. Przycisk Błędy pozycji - wyświetla okno Lista błędów i ostrzeżeń z listą błędów dla którą można sprawdzić dla każdego z punktów raportu. Informacje o: liczbie wszystkich pozycji raportu, liczbie błędnych pozycji w raporcie. Zakładka Dokumenty UE lista dokumentów na podstawie, których wykonywane były usługi dla pacjentów rozliczanych na podstawie przepisów o koordynacji, Zakładka Podsumowanie raportu - podsumowanie danych raportu, Zakładka Miejsca wykonywania usług - identyfikatory miejsc wykonywania usług oraz miejsca w których wykonywane były usługi. Opisy wybranych pól ICD9 Kody są pobierane z podzleceń. Pierwszy kod jest pobierany z usługi głównej (jeśli jest uzupełniony). Kody nie mogą się powtarzać, a w systemie KS-SIKCH jest sprawdzana unikalność Rachunki refundacyjne Opis sposobu generowania rachunku refundacyjnego znajduje się w rozdziale Raporty obowiązujące w 2006 roku Eksport listy personelu Raport pozwala na wygenerowanie plik zawierającego informacje o pracownikach podmiotu. Raport może zostać utworzony dla wszystkich pracowników lub tylko dla wybranej grupy personelu medycznego. Wywołanie funkcji 4 Eksport listy personelu powoduje wyświetlenie okna Lista pracowników. Okno to zawiera następujące elementy: Pole Świadczeniodawca wybór świadczeniodawcy, Pole Oddział NFZ wybór z listy Oddziału NFZ do którego wysłany będzie raport. Pole Numer oddziału w ramach oddziału z NFZ pole obecnie nie używane. Pole Grupa personelu : wybrana raport będzie zawierał informacje o pracowników z wybranej grupy, wszystkie raport będzie uwzględniał wszystkich pracowników podmiotu. Pole z wyborem grupy personelu, Tabela z wynikami raportu. W dolnej części okna znajdują się następujące przyciski: F5 Generuj generuje raport, F9 Drukuj drukuje listę lekarzy w celu przesłania go do Oddziału, Excel eksport listy personelu do arkusza Excel, Zapamiętaj zapamiętuje ustawienia okna. Zamknij zamyka okno. Aby raport został poprawnie wygenerowany na Karcie pracownika powinny być uzupełnione następujące pola: Pesel, Charakter pracy wybór jednego z następujących: lekarz, położna środowiskowa, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka w miejscu wychowania i nauczania, felczer, psycholog, rehabilitant/ fizykoterapeuta, pielęgniarka praktyki, inny, Numer prawa wykonywana zawodu pole to powinno być uzupełniane według następujących zasad: dla charakteru pracy: lekarz pole to powinno być uzupełnione 7-cyfrowym numerem (system sprawdza poprawność tego kodu), dla charakteru pracy: położna środowiskowa, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka w miejscy wychowania i nauczania, felczer, psycholog, pielęgniarka praktyki w polu powinna być podana dowolna wartość, dla charakteru pracy: rehabilitant/ fizykoterapeuta, inny pole może pozostać puste Przeglądanie raportów Funkcja Przeglądanie raportów została opisana w rozdziale Inne, (podrozdział Przeglądanie raportów ) Generowanie danych świadczeniodawcy Funkcję Generowanie danych świadczeniodawcy opisano w module Umowy. 35

40 2. Archiwum raportów Raporty zwrotne list POZ Funkcja Raporty zwrotne list POZ została opisana w rozdziale Dokumenty z NFZ Wczytywanie dokumentów z systemu KS-SIKCH Wczytywanie dokumentów z systemu KS-SIKCH zostało opisane w rozdziale Wczytywanie dokumentów z NFZ Raporty do systemu Start Wybór tej funkcji powoduje pojawienie się w menu dwóch funkcji: Opcja Dopisano/ zmodyfikowano w okresie od do uwzględnienie w raporcie deklaracji pacjenta złożonych w podanym przedziale czasu, Pole Grupa pracowników wybór grupy personelu. Deklaracje 1. Funkcja Eksport umożliwia zapisanie listy deklaracji do pliku wymiany danych (*.xsp) z Pakietem Świadczeniodawcy lub systemem START. W celu wygenerowania raportu z poziomu menu należy wybrać funkcję Deklarację / Eksport deklaracji co spowoduje wyświetlenie okna Eksport deklaracji. 1. Raporty do systemu Start. 2. Raporty do Pakietu Świadczeniodawcy. Po wybraniu z menu funkcji Raporty do systemu Start pojawia się na liście jedna funkcja - 1-Eksport deklaracji. Wywołanie tej funkcji powoduje pojawienie się informacji, że ten raport został przeniesiony do innego miejsca w programie, a mianowicie do menu Raporty do Pakietu Świadczeniodawcy/ Deklaracje. Wybór z menu tej funkcji Raporty do Pakietu Świadczeniodawcy powoduje wyświetlenie listy z następującymi raportami: 1. Eksport personelu, 2. Deklaracje, 3. Pacjenci, 4. Kupony/ Świadczenia, 5. Hospitalizacje, 6. Słowniki, 7. Umowy, 8. Bazy, 9. Ustawienia. Eksport personelu Wybór z menu funkcji Eksport personelu powoduje wyświetlenie okna Eksport personelu wewnętrznego. Funkcja umożliwia utworzenie pliku (.xsp) błędnych deklaracji jednego z pacjentów dla każdej z wybranych osób personelu. Dlatego należy wskazać pacjenta, którego dane zostaną użyte. Deklaracje tego pacjenta nie zostaną utworzone. Wybrany pacjent na karcie powinien mieć podane poprawne dane adresowe oraz nie powinien być obcokrajowcem. W raporcie istnieje możliwość uwzględnienia następujące elementy: Pole Plik raportu wybór ścieżki oraz podanie nazwy pliku do którego zostanie zapisany raport, Pole Pacjent wybór pacjenta, Opcja Pacjent musi mieć uwzględniony nr prawa wykonywania zawodu, Opcja Uwzględniaj dane o numerze RUM pracownika (jeśli są dostępne), Opcja Kontrola poprawności numeru PESEL, Rys. 43. Okno: Eksport deklaracji. Okno raportu składa się z następujących zakładek: Ustawienia główne na tej zakładce znajdują się następujące pola: Nadawca główny jest to podmiot gospodarczy, z którego pobierany jest Numer instalacji. Wartość tego pola nie ogranicza listy deklaracji do danego podmiotu. W celu ograniczenia listy do wybranego podmiotu należy go wskazać na zakładce Filtry (Ctrl+2) w polu Podmiot gospodarczy. Rodzaj eksportu Pole to może przyjmować następujące wartości: Lista pełna Raport zawiera wszystkie aktywne deklaracje, Lista przyrostowa Raport zawiera dane zmodyfikowane w danym okresie rozliczeniowym, Ostatnie zmiany Raport zawiera dane zmodyfikowane po ostatnim eksporcie danych, 36

41 Archiwum raportów w module Refundacje Szczegóły rodzaju eksportu - opcja ta jest widoczna gdy Rodzaj eksportu przyjmuje wartość Lista przyrostowa lub Ostatnie zmiany. Opcja może przyjmować następujące wartości: Nowe deklaracje raport zawiera deklaracje dodane w podanym okresie rozliczeniowym, Deklaracje wycofane raport zawiera deklaracje wycofane w podanym okresie rozliczeniowym, Deklaracje poprawione raport zawiera deklaracje poprawione w danym okresie rozliczeniowym, Modyfikacje danych pacjentów Raport zawiera deklaracje pacjentów, których dane były poprawione w danym okresie rozliczeniowym, Rodzaj listy pole to może przyjmować następujące wartości: Cały POZ Raport zawiera deklaracje do lekarza, pielęgniarki oraz położnej, Lekarze (L) Raport zawiera deklaracje do lekarza, Pielęgniarki środowiskowe (PS) Raport zawiera deklaracje do pielęgniarki, Położne (PO) Raport zawiera deklaracje do położnej. Raport do pole to może przyjmować następujące wartości: Pakietu Świadczeniodawcy plik raportu będzie eksportowany do Pakietu Świadczeniodawcy, systemu START plik raportu będzie eksportowany do systemu START. Filtry na zakładce znajdują się następujące pola, które umożliwiają ograniczenie listy deklaracji według wybranych kryteriów: Oddział NFZ pole to może przyjmować następujące wartości: Wybrane raport zawiera deklaracje do wybranego oddziału NFZ, Inne niż raport zawiera deklaracje do dowolnego oddziału NFZ poza wybranymi, Wszystkie raport zawiera deklaracje do dowolnego oddziału NFZ, Podmiot gospodarczy pole to może przyjmować następujące wartości: Wybrany raport zawiera deklaracje do wybranego podmiotu gospodarczego, Grupa raport zawiera deklaracje do wybranej grupy podmiotów gospodarczych, Wszystkie raport zawiera deklaracje do dowolnego podmiotu gospodarczego, Pracownik pole to może przyjmować następujące wartości: Wybrany raport zawiera deklaracje do wybranego pracownika, Grupa raport zawiera deklaracje do wybranej grupy pracowników, Wszyscy raport zawiera deklaracje do wszystkich pracowników. Opcje na tej zakładce znajdują się następujące opcje: Podziel na paczki nie większe niż pozycji w przypadku, gdy raport zawiera więcej niż deklaracji, zaznaczenie tej opcji powoduje przyspieszenie generowania raportu, Konwertuj kody gmin z nowego słownika na stary słownik Obecnie Pakiet Świadczeniodawcy zawiera inny słownik gmin niż KS-SOMED. Zaznaczenie tej opcji powoduje konwertowanie kodu gminy z systemu KS-SOMED na kod gminy Pakietu Świadczeniodawcy. Ustaw numer placówki jako 00 domyślnie do pola numer placówki jest wstawiany numer filii widoczny na liście podmiotów gospodarczych. Po zaznaczeniu tej opcji pole numer placówki w pliku eksportowym będzie równe 00, Generuj dane pacjentów opcja ta jest widoczna w przypadku, gdy wybrany jest Raport do systemu START (na zakładce Ustawienia główne. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, to do pliku nie są eksportowane dane pacjentów m.in. nazwisko, imię, adres. Tabela wynikowa po wygenerowaniu raportu na tej zakładce znajduje się lista deklaracji, które zostały uwzględnione w pliku eksportowym. Cały raport można zapisać w pliku Excel klikając przycisk F6 Eksportuj. Po kliknięciu przycisku pokaże się okno Eksport do Excel a, w którym należy zaznaczyć wybrane opcje. Raport składa się z 5 sekcji: Instalacja jest to nagłówek raportu, który zawiera m.in. dane podmiotu gospodarczego Deklaracje zawiera informacje o deklaracjach POZ, Zgłaszający zawiera dane osób zgłaszających członków rodziny, Wycofujący zawiera dane osób wycofujących członków rodziny, Cudzoziemcy zawiera dane dla pacjentów i zgłaszających, którzy są cudzoziemcami. Błędy i ostrzeżenia (C5) po wygenerowaniu raportu na tej zakładce znajduje się lista błędów i ostrzeżeń, które zostały zauważone podczas generowania raportu. Istnieją trzy rodzaje komunikatów: Błąd deklaracja, która zawiera błąd, najprawdopodobniej zostanie odrzucona przez Pakiet świadczeniodawcy. 37

42 2. Archiwum raportów Uwaga deklaracja z uwagą zawiera pewną nieprawidłowość (opisaną w komunikacie). Deklaracja ta może być odrzucona lub przyjęta przez Pakiet Świadczeniodawcy. Ostrzeżenie deklaracja z ostrzeżeniem zawiera pewną nieprawidłowość (opisaną w komunikacie), ale powinna być przyjęta przez Pakiet Świadczeniodawcy. 2. Weryfikacja deklaracji Śląskiego OW NFZ. Wywołanie z poziomu menu funkcji Weryfikacja deklaracji Śląskiego OW NFZ powoduje wyświetlenie okna Data graniczna, w którym należy uzupełnić pole data graniczna. Podanie tej daty spowoduje zawężenie ilości analizowanych deklaracji do tych dla których data modyfikacji (lub złożenia) jest mniejsza od podanej daty granicznej. Data graniczna jest to data wyeksportowania deklaracji do oddziału NFZ, a nie data weryfikacji w oddziale. Opcja jest aktywna jeżeli nie jest włączona opcja Bez kontroli eksportowanych danych (nie odrzucaj żadnych pacjentów). Opcja Pomijaj pacjentów bez daty urodzenia raport nie będzie zawierał pacjentów dla których nie podano pola Data urodzenia. Opcja jest aktywna jeżeli nie jest włączona opcja Bez kontroli eksportowanych danych (nie odrzucaj żadnych pacjentów). Pole Zakres danych - ograniczenie wyników raportu do następującego zakresu danych: Tylko pacjenci mający wpis w Księdze Głównej, Tylko pacjenci mający wykonane świadczenie. Wyniki eksportu zawiera następujące zakładki: Wyeksportowani lista pacjentów, którzy zostali zapisani do pliku Pacjenci, Odrzuceni zawiera pacjentów zapisanych do pliku Pacjenci Odrzuceni. Pacjentów odrzuconych można filtrować według następujących kryteriów: Rys. 44. Okno: Data graniczna. Po podaniu daty i zatwierdzeniu okna wyświetla się okno Weryfikacja deklaracji. Pacjenci 1. Wywołanie z poziomu menu funkcji Eksport powoduje wyświetlenie okna Eksport pacjentów, w którym występują dwie zakładki: Brak numeru PESEL, PESEL ma długość różną od 11, Niekompletny numer PESEL (zakończony ), Błędna suma kontrolna numeru PESEL, Brak daty urodzenia, Wszyscy odrzuceni. Filtry : Opcja Dopisano/ Zmodyfikowano w okresie od do przedział czasu w którym dane na Karcie pacjenta zostały zmienione, Opcja Data modyfikacji tyczy się także zmian w danych miejscowości pacjenta w raporcie uwzględnieni będą również pacjenci, dla których dokonano zmian w miejscowości pacjenta. Opcja Data modyfikacji tyczy się także - zmian w danych miejscowości pacjenta aktywna jest po zaznaczeniu opcji Dopisano/ Zmodyfikowano w okresie od do. Opcja Bez kontroli eksportowanych danych (nie odrzucaj żadnych pacjentów), Opcja Pomijaj pacjentów bez numeru PESEL w raporcie nie będą uwzględnieni pacjenci, którzy nie mają uzupełnionego pola PESEL na Karcie pacjenta. Rys. 45. Okno: Eksport pacjentów. Raport umożliwia wskazanie miejsca na dysku i nazwę plików, w których zostaną zapisane informacje o pacjentach wyeksportowanych do funduszu oraz o pacjentach odrzuconych przez fundusz. 2. Funkcja Pacjenci odrzuceni podczas eksportu. 38

43 Archiwum raportów w module Refundacje Wybór funkcji Pacjenci odrzuceni podczas eksportu powoduje wyświetlenie funkcji Lista pacjentów odrzuconych z eksportu, w którym można przejrzeć listę pacjentów odrzuconych, wydrukować ją lub otworzyć plik w którym pacjenci tacy zostali zapisani. Rys. 46. Okno: Lista pacjentów odrzuconych z eksportu. 3. Funkcja Potwierdzenia. Funkcja Potwierdzenia umożliwia potwierdzenie importu pacjentów do pakietu świadczeniodawcy. 4. Funkcja Import. Wywołanie funkcji Import powoduje wyświetlenie okna Import pacjentów, w którym należy podać: Lokalizację paczki oraz dokonać odpowiednich ustawień na zakładkach Ustawienia i Zakres danych. Pomijaj pacjentów bez daty urodzenia po zaznaczeniu opcji nie zostaną zaimportowani pacjenci bez daty urodzenia, Jeśli bark numeru PESEL lub to zmień na postać data00000 uzupełnia lub zmienia wpis w polu PESEL, Jeśli aktualizowany pacjent jest ukryty, to odkryj go zmienia status pacjenta z ukrytego na widocznego, Pokazuj informację o niezgodnym identyfikatorze informuje o niezgodnym identyfikatorze pacjenta, Podepnij gminę jeśli brak (w przeciwnym razie dodaj) podpina gminę do miejscowości (uzupełnia słownik gmin), Odkryj poprawione odkrywa poprawione miejscowości, Popraw miejscowość pacjentom poprawia pacjentom informacje o miejscowościach. Zakładka Zakres danych : Opcja Pomijaj niektóre pola przy imporcie (aktualizacji) włączenie opcji powoduje uaktywnienie listy pól, które można pominąć podczas aktualizacji danych pacjenta. Zakładka Dane zawiera listę zaimportowanych pacjentów. 5. Funkcja Kontrola danych technicznych. Wywołanie z poziomu menu funkcji Kontrola danych technicznych powoduje wyświetlenie okna Kontrola danych technicznych pacjenta w którym można przejrzeć i wydrukować następujące informacje: 1. Pacjenci z kilkoma numerami technicznymi, 2. Pacjenci z zerowym numerem technicznym, 3. Powtarzający sie numer techniczny, 4. Powtarzający się numer PESEL. Rys. 47. Okno: Import pacjentów. Zakładka Ustawienia zawiera następujące opcje: Aktualizuj tylko miejscowości podczas importu raportu zwrotnego z NFZ zostają zmienione miejscowości, Wymuś aktualizację - aktualizuje wszystkie informacje o pacjentach, Pomijaj pacjentów bez numeru PESEL podczas importu pomijani są pacjenci bez numeru PESEL, Rys. 48. Okno: Kontrola danych technicznych. 6. Funkcja Zarządzanie. Po wywołaniu funkcji Zarządzanie pojawia się okno Podmiana numeru technicznego pacjenta. 39

44 2. Archiwum raportów Przyciski: F2 Ustaw główne, F3 Ust. prod., F5 Połącz, F6 Odłącz, F4 Automat, F8 Zapisz. Rys. 49. Okno: Podmiana numeru technicznego pacjenta. 7. Funkcja Scalanie. Kupony/ Świadczenia 1. Funkcja Wiązanie wykonanych usług w kuponach (świadczenie). Uruchomienie funkcji Wiązanie wykonanych usług w kuponach (świadczenie) powoduje wyświetlenie okna Łączenie zleceń z kuponami. W dolnej części okna znajdują się dodatkowo następujące opcje: Lista zleceń tylko dla wybranych wyświetla listę tylko dla wybranego pracownika/ gabinetu (filtr zleceń). W przypadku, gdy do jednego kuponu podpięte jest zlecenie innego pracownika/ gabinetu to nie zostanie ono wyświetlone, jeśli opcja ta jest aktywna. Wyświetl zlecenia tylko z płatnościami wyświetla tylko zlecenia, które posiadają płatności do NFZ. Wyświetl tylko świadczenia wyświetla tylko zlecenia będące świadczeniami. Nie potwierdzaj zapisu zmian. 2. Funkcja Eksport świadczeń. Wywołanie z menu funkcji Eksport świadczeń powoduje wyświetlenie okna o takim samym tytule. Okno to składa się z trzech zakładek: Filtry eksportu, Wyniki eksportu, Raport eksportu. Zakładka Filtry eksportu umożliwia ustalenie parametrów raportu. Składa się z pięciu dodatkowych zakładek: 1. Grupy : Rys. 50. Okno: Łączenie zleceń z kuponami. W oknie należy określić: Pola Zlecenia w okresie Od Do w raporcie zostaną wyświetlone zlecenia z danego okresu czasu. Opcja Spraw. popraw. - powoduje wyświetlenie poprawności podpięcia kuponów (Czy wszystkie wyświetlone zlecenia na wizycie są powiązane). Opcja powoduje spowolnienie wyświetlania danych. Pole Tylko pracownika - ograniczenie raportu do zleceń wykonanych przez wybranego pracownika. Pole Tylko Gabinetu uwzględnienie w raporcie zleceń wykonanych przez wybrany gabinet. Opcja Grupuj po określa sposób grupowania wyników raportu po: Pole Poradnia wybór, Pole Grupa poradni, Opcja Tylko oddziały ratunkowe (lecznictwo otwarte w szpitalu), Pole Usługa, Pole Grupa usług, Pole Usługi kompleksowe lista usług, których wykonanie musi wiązać się z istnieniem podzleceń. 2. Daty, 3. Kupony, 4. Pacjenci, 5. Kontrola. Pole Plik eksportu, Pole Zakres eksportowanych danych. pracowniku, gabinecie, usłudze, rozpoznaniu. 40

45 Archiwum raportów w module Refundacje 3. Funkcja Potwierdzenia eksportu świadczeń lista potwierdzeń importu kuponów do systemu START. 4. Funkcja Import wydrukowanych kuponów umożliwia import kuponów. 5. Funkcja Lista kuponów wyszukiwanie kuponu może odbywać się według następujących kryteriów wyszukiwania: pacjent, ubezpieczyciel pacjenta, kupony wolne, przypisane, hospitalizacje, świadczenia, kupony wygenerowane w okresie od... do... Hospitalizacje 1. Funkcja Eksport hospitalizacji. Wywołanie z menu tej funkcji powoduje wyświetlenie okna Eksport hospitalizacji. Okno to składa się z dwóch zakładek: 1. Filtry eksportu na zakładce tej znajdują się pola umożliwiające ograniczenie wyników eksportowanych do Pakietu świadczeniodawcy według następujących kryteriów: Pole Plik eksportu, Pole Brakujący pacjent, Pole Odrz. hosp. now., Pole Oddział NFZ, Pole Grupa poradni, Pole Poradnia, Pole Grupa usług, Pole Usługa, Opcja Hospitalizacje Od Do, Opcja Pomijaj oddziały lecznictwa zamkniętego, Opcja Modyfikacja Od Do, Opcja Pomijaj otwarte księgi, Pole Numer Księgi głównej w obrębie płatnika, Sekcja Wybrane hospitalizacje : Przycisk Dodaj hospitalizacje, Przycisk Wyczyść. W oknie widoczne są również następujące przyciski: Sprawozdanie wyświetla okno Analiza sprawozdań, w oknie tym można przeprowadzić analizę sprawozdań z zakresu hospitalizacji, Rozliczenia wyświetla okno umożliwiające rozliczenie hospitalizacji, Korekty umożliwia wygenerowanie korekty do sprawozdania, Naprawa pozwala na poprawę hospitalizacji, Eksport umożliwia dokonanie eksportu danych. 2. Wyniki eksportu. Rys. 51. Okno: Eksport hospitalizacji. 2. Funkcja Import potwierdzeń lista potwierdzeń importu hospitalizacji. 3. Funkcja Analiza sprawozdań. 4. Funkcja Rozliczenie hospitalizacji. 5. Funkcja Odrzucone hospitalizacje noworodków lista odrzuconych hospitalizacji noworodków. 6. Funkcja Zarządzanie znacznikami rozliczeń umożliwia rozliczenie pojedynczej hospitalizacji. 7. Funkcja Naprawa hospitalizacji. Z funkcji w menu Hospitalizacje można korzystać jeżeli Użytkownik posiada licencję ma Szpital (pakiet D). Słowniki 1. Funkcja Import słowników określamy lokalizację słowników i przechodzimy do importu słowników Pakietu. Po zakończeniu wczytywania słowników wyświetlone zostaje podsumowanie z przebiegu importu (zawiera informacje o ogólnej liczbie elementów oraz o ilości elementów dodanych, poprawionych i pominiętych). 2. Funkcja Pliki rejestracyjne. Funkcja umożliwia dodanie, przeglądanie i modyfikowanie plików rejestracyjnych. Po zaimportowaniu pliku rejestracyjnego za pomocą przycisku Ustaw można ustawić odpowiednie wartości wskazanemu podmiotowi gospodarczemu. Rys. 52. Okno: Ustawianie danych świadczeniodawcy. 3. Funkcja Przegląd słowników PŚ. Wywołanie funkcji Przegląd słowników PŚ powoduje wyświetlenie okna Przeglądanie listy, w którym listę 41

46 2. Archiwum raportów słowników można przeglądać z uwzględnieniem: płatnika, tabel słownikowych, rodzaju słowników, grupy procedur. 4. Funkcja Tabele słownikowe PŚ - umożliwia przeglądanie listy tabel słownikowych. 5. Funkcja Przegląd pracowników PŚ - wyświetla listę pracowników. 6. Funkcja Przegląd jednostek PŚ listę świadczeniodawców lub filii podmiotu gospodarczego.. 7. Funkcja Słownik miar przeglądanie listy miar zaimportowanych z systemu START. 8. Funkcja Kody komunikatów wyświetla słownik kodów komunikatów z systemu START. 9. Funkcja Słownik oddziałów lista oddziałów przychodni. Umowy Wymienione bazy zostały opisane w instrukcji do modułu Bazy. Ustawienia Wybór z menu funkcji Ustawienia powoduje wyświetlenie okna o takim samym tytule. 1. Funkcja Import umów. Od 2006 roku import umów otrzymanych z OW NFZ pracującego w oparciu o system Pakiet Świadczeniodawcy odbywa się w taki sam sposób jak dla umów z oddziału pracującego w oparciu o system KS-SIKCH. Więcej na temat importu umów można znaleźć w rozdziale Wczytywanie dokumentów z NFZ. 2. Funkcja Aktualizacja usług umowy - umożliwia aktualizację usług wybranej umowy z tabelą produktów z Pakietu Świadczeniodawcy. 3. Funkcja Import umów (2005) funkcja umożliwiała import umów wygenerowanych w 2005 roku. 4. Funkcja Umowy 2004 funkcja wykorzystywana do importu umów w 2004 roku. Import umów. Wiązanie punktów z produktami. 5. Przegląd umów z NFZ wyświetla listę umów z NFZ. Bazy funkcja ta umożliwia przeglądanie następujących baz: 1. Lista pacjentów. 2. Organizacja wewnętrzna: Lista pracowników, Lista jednostek, Lista poradni. 3. Organizacje zewnętrzna: Lista pracowników, Lista jednostek, Lista poradni. 4. Lista usług. 5. Lista usług refundowanych. 6. Instytucje właściwe UE. 7. Tworzenie usług. 8. Sprawdź poprawność usług. Rys. 53. Okno: Ustawienia. W oknie Ustawienia znajdują się następujące zakładki: 1. Ogólne : Pole Lokalizacja lokalizacja plików generowanych automatycznie przez system Start; w tym miejscu pojawiać się będą pliki generowane przez Pakiet, a więc np. kupony czy pacjenci dodani lub zmodyfikowani przez Pakiet, Sekcja Po imporcie określa akcję podejmowaną wobec pliku po imporcie: Opcja Pozostaw plik bez zmian, Opcja Zmień nazwę pliku, Opcja Przenieś do innej kartoteki, Opcja Usuń plik z dysku. Opcja Usuwaj do kosza - usuwa plik do kosza, Opcja jest aktywna, gdy we wcześniej opisanej sekcji zaznaczono opcję Usuń plik z dysku. Opcja Pokazuj pacjenta do którego należy importowany kupon (wolniejsze), Pole Wybór plików eksportowych hospitalizacji wybór z listy wersji plików: Wersja 3.0, Wersja 3.1 (Uprawnienia PO-MON), Wersja 4.2 (Pakiet Świadczeniodawcy), 42

47 Archiwum raportów w module Refundacje Opcja Zezwól na wielokrotny wybór kuponu włączenie opcji umożliwia wielokrotny wybór kuponu, gdy procedura jest zleceniem głównym lub można wykonywać więcej produktów jednostkowych na jednym kuponie. Pole Tryb współpracy z Pakietem Świadczeniodawcy wybór jednego z następujących typów współpracy: brak, z obsługą kuponów, bez obsługi kuponów, z obsługą kuponów książeczkowych RUM, Pole Domyślna kartoteka kuponu, Pole Płatnik dla pacjentów nieubezpieczonych wybór oddziału NFZ dla pacjentów nieubezpieczonych, Opcja Jeśli pacjent nie ma ubezpieczyciela, to przyjmij domyślnego bez pytania w przypadku, gdy pacjent nie ma ustalonego na karcie Oddziału NFZ i Rodzaju ubezpieczenia wówczas domyślnie wybierany jest płatnik wskazany w poprzednim polu, a przed jego wyborem nie pojawia się okno z informacja o wyborze domyślnego płatnika. 2. Kolory kuponów umożliwia ustalenie kolorów dla kuponów w zależności od kartoteki do której jest przypisany pacjent, 3. Pakiet Świadczeniodawcy informacje o Pakiecie Świadczeniodawcy: zakładka Lokalizacja. zakładka Wymiana danych : Opcja Aktywna obsługa interfejsu wymiany, Przycisk Ustaw po dokonaniu wszystkich ustawień należy zatwierdzić wprowadzone zmiany za pomocą przycisku Ustaw, Pole Lokalizacja plików generowanych automatycznie przez PŚ wartość ta powinna być zgodna z wartością podaną na zakładce Ogólne w polu Lokalizacja plików generowanych automatycznie przez system Start, Pole Lokalizacja plików wczytywanych przez PŚ ścieżka do katalogu do którego trafiać będą pliki generowane przez KS-Przychodnię, Opcja Interpretacja danych dotyczących kwalifikacji rozliczeń hospitalizacji, Pole Plików hosp wersja plików eksportowych hospitalizacji generowanych przez Pakiet Świadczeniodawcy Automatyczne generowanie raportów Funkcja aktywna jest tylko dla Raportów z NFZ. Zadaniem tej funkcji jest przyspieszenie procesu generowania powtarzających się okresowo sprawozdań. Wybór z menu funkcji Automatyczne generowanie raportów powoduje wyświetlenie okna o tym samym tytule. W oknie tym można stworzyć listę raportów, które mają zostać wygenerowane. Okres rozliczeniowy za jaki mają być generowane raporty podaje się w oknie Ustaw okres rozliczeniowy. Okno wyświetla się po użyciu przycisku F7 Okres roz Inne Menu Inne występuje w oknach każdego z trzech dotychczas opisanych rodzajów raportów. Można tutaj znaleźć następujące raporty: Raport o wizytach oczekujących, Raport o wizytach oczekujących w formacie XML, Raport o wydanych przedmiotach ortopedycznych i środkach pomocniczych, Raport z wykonanych świadczeń w formacie XML, Przeglądanie raportów, Informacje Raport o wizytach oczekujących Raport o wizytach oczekujących generuje dane na podstawie zarezerwowanych oraz wykonanych usług, dla których na Karcie rezerwacyjnej zaznaczono opcję Umieść w kolejce oczekujących. W celu wygenerowania raportu o wizytach oczekujących z poziomu menu należy wybrać funkcję Raport o wizytach oczekujących. Wyświetlone wówczas zostanie okno Raport o wizytach oczekujących. Raport o wizytach oczekujących został wycofany z użycia, obecnie polecane jest używanie Raport o wizytach oczekujących w formacie XML Aktualizacja informacji o eksportach danych Funkcję Aktualizacja informacji o eksportach danych opisano w rozdziale Raporty obowiązujące w roku Rys. 54. Okno: Raport o wizytach oczekujących. 43

48 2. Archiwum raportów Okno to składa się z dwóch zakładek, zawierających następujące elementy: 1. Zakładka Parametry : Pole Okres rozliczeniowy miesiąc i rok, którego dotyczy raport, Pole Raport dla oddziału NFZ - wybór OW NFZ dla którego generowany będzie raport. Pole Umowa z NFZ ograniczenie raportu do zleceń wykonanych w ramach wybranej umowy z NFZ. Pole Punkt umowy ograniczenie raportu do zleceń wykonanych w ramach konkretnego punktu wybranej umowy z NFZ. 2. Zakładka Opcje dodatkowe : Opcja Zapisuj grupując po kodzie resortowym w pliku raportu dla każdego kodu resortowego powinien istnieć jeden wiersz z danymi. Jeżeli jednostek posiada więcej niż jedną poradnię z tym samym kodem opcja ta może być wymagana do oprawnego wygenerowania pliku raportu. Opcja Pobieraj datę wpisu do kolejki oczekujących z karty rezerwacji usługi jeżeli opcja nie jest włączona wówczas data początku oczekiwania pacjenta na wizytę brana jest z daty wprowadzenia zlecenia do kolejki Raport o wizytach oczekujących w formacie XML Opis do Raport o wizytach oczekujących w formacie XML można znaleźć w rozdziale Kolejka oczekujących Półroczne sprawozdanie z wykonania badań diagnostycznych Raport Półroczne sprawozdanie z wykonania badań diagnostycznych jest jednym z najczęściej generowanych raportów dlatego poświęcono mu w instrukcji więcej miejsca. Wywołanie z menu funkcji Półroczne sprawozdanie z wykonania badań diagnostycznych powoduje wyświetlenie okna o takim samym tytule, w którym widoczne są trzy zakładki: 1. Ustawienia (Ctrl+1), 2. Informacje dodatkowe (Ctrl+2), 3. Opcje (Ctrl+3). Wygenerowany raport zawiera następujące pozycje: Nazwa Świadczeniodawcy nazwa Świadczeniodawcy pobierana na podstawie powiązania poradni, w której wykonane (bądź zarezerwowane) zostało świadczenie, z jednostką wewnętrzną, Poradnia nazwa poradni, w której wykonane (lub zarezerwowane) zostało świadczenie, Kod resortowy (VIII część) wartość pobierana z karty poradni, zakładka Kody resortowe, Liczba wizyt liczba wizyt zarezerwowanych lub wykonanych w poradni. Średni czas oczekiwania jest to średnia czasów oczekiwania dla wszystkich pacjentów w danej poradni (ilość dni oczekiwania to różnica między planowaną datą wykonania a datą umieszczenia zlecenia w kolejce oczekujących). W dolnej części okna Raport o wizytach oczekujących znajdują się następujące przyciski: F5 Wylicz umożliwia wygenerowanie raportu o wizytach oczekujących. F6 Zapisz zapisuje wygenerowany raport do pliku z rozszerzeniemkol, nazwa pliku składa się z następujących części: Kod świadczeniodawcy wartość pobierana z karty świadczeniodawcy uzupełnienie kodu świadczeniodawcy następuje w chwili wczytania pliku *.swr, Rok rok sprawozdawczy, Miesiąc miesiąc sprawozdawczy zawsze w postaci dwóch znaków. Rys. 55. Okno: Półroczne sprawozdanie z wykonania badań diagnostycznych. Na zakładce Ustawienia można znaleźć następujące elementy: Pole Okres rozliczeniowy umożliwia podanie przedziału czasu, konkretnego dnia, miesiąca lub kwartału, Pole Typ okresu pozwala wybrać jeden z następujących typów: miesięczny, kwartalny, okresowy, dzienny, Pole Umowa umowa z NFZ, Pole Umowa jest widoczne, gdy na zakładce Opcje włączona jest opcja Generuj raport na podstawie umowy z NFZ. Zamknij zamyka okno. 44

49 Archiwum raportów w module Refundacje Pole Profil wybór profilu, Pole Profil widoczne jest gdy na zakładce Opcje włączona jest opcja Wybór profilu w ustawieniach. Pole Oddział NFZ w raporcie uwzględnione będą badania wykonane pacjentom z wybranych OW NFZ, innych niż wybrany lub wszystkich oddziałów. Pole Poradnia wykonująca ograniczenie raportu do badań wykonanych przez wybraną poradnię wewnętrzną, zewnętrzną, grupę poradni lub wszystkie poradnie. Pole Usługa umożliwia wybór konkretnej usługi, grupy usług lub wszystkich usług z umowy, Pole Usługa refundowana ograniczenie raportu do grupy usług refundowanych, konkretnej usługi lub bez ograniczeń co do usług refundowanych, Pole Liczba populacji zadeklarowanej - jeśli na zakładce Opcje, pod przyciskiem Opcje POZ jest ustawiona opcja Raporty generuj na podstawie listy POZ, to w polu tym znajduje się liczba pacjentów z listy zapisanej po wcześniejszym wygenerowaniu raportu z deklaracji. Listę można wygenerować dowolnym raportem zadeklarowanych pacjentów z modułu Refundacje z menu POZ. Jeśli opcja Raporty generuj na podstawie listy POZ jest wyłączona, to w kolumnie znajduje się liczba pacjentów, którzy posiadają aktywną deklarację do oddziału NFZ wybranego na zakładce Ustawienia w polu Oddział NFZ. Zakładka Informacje dodatkowe zawiera listę do tej pory wygenerowanych raportów wraz z informacją o tym przy jakich parametrach zostały one wygenerowane. Na zakładce Opcje znajdują się następujące elementy: Pole Nazwa świadczeniodawcy tekst, który będzie pojawiał się na wydruku sprawozdania oraz w pliku.xls, Przycisk Opcje POZ pojawia się okno, w którym można wybrać profil opcji oraz włączyć opcję Raport generuj na podstawie listy POZ. Opcja Generuj raport na podstawie umowy z NFZ jeśli zaznaczona, to raport generowany jest na podstawie umowy z NFZ, którą wybiera się na zakładce Ustawienia. Pole Kod świadczeniodawcy tekst, który będzie pojawiał się na wydruku, Pole Wyszczególnienie i kod badań pobieraj : z bazy usług w wyniku raportu kolumna Wyszczególnienie jest uzupełniana nazwą usługi, natomiast kolumna Kod badań jest uzupełniana kodem tej usługi, z bazy usług refundowanych kolumna Wyszczególnienie jest uzupełniana nazwą usługi refundowanej, a kolumna Kod badań jest uzupełniana kodem usługi refundowanej, z bazy BUM kolumna Wyszczególnienie jest uzupełniana nazwą wyszukiwaną z bazy BUM na podstawie kodu BUM uzupełnionego na karcie wykonanej usługi refundowanej, a kolumna Kod badań jest uzupełniana kodem BUM usługi refundowanej. Pozostałe pola i opcje dostępne na zakładce Opcje zostały opisane w rozdziale Ogólny opis raportów do NFZ. W wyniku wygenerowanego raportu można uzyskać następujące informacje: Wyszczególnienie nazwa usługi zależna jest od ustawienia opcji Wyszczególnienie i kod badań pobieraj. Kod badań diagnostycznych kod usługi zależny jest od ustawienia opcji Wyszczególnienie i kod badań pobieraj, Liczba badań diagnostycznych - informacje tutaj zawarte zależą od ustawień opcji pod przyciskiem Opcje POZ (zakładka Opcje ). Liczba populacji zadeklarowanej na koniec okresu sprawozdawczego Raport z wykonanych świadczeń w formacie XML Po wywołaniu z menu funkcji Raport z wykonanych świadczeń w formacie XML pojawia się okno Generowanie komunikatu XML. Oprócz podania Okresu rozliczeniowego, Roku i Umowy z NFZ w oknie można znaleźć: 1. Zakładkę Ustawienia dodatkowe (Ctrl+U) : Pole Punkty umowy generuje raport dla całej umowy lub dla wybranych punktów umowy, Pole Pacjenci z OW NFZ : z umowy pacjenci, dla których Oddział NFZ pobrany z Karty pacjenta odpowiada oddziałowi z umowy dla której generowany jest raport, wybrane pacjenci z wybranego oddziału. wszystkie wszyscy pacjenci. Pole Okres rozlicz.od Do okres rozliczeniowy, Pole Porady kompleksowe wybór grupy usług, 2. Zakładka Opcje (Ctrl+O) : Pole Profil wybór profilu według, którego zostaną ustawione parametry okna. Przycisk Dodaj dodaje nazwę dla kolejnego profilu. Przycisk Usuń usuwa podświetlony profil. Przycisk Zapisz zapisuje ustawienia okna dla profilu o wskazanej nazwie. Pole Domyślny podmiot wybór podmiotu gospodarczego, Pole Domyślna poradnia poradnia w której wykonywane były świadczenia. Pole Sposób rozliczania usług : miesięczne, kwartalne. Opcja Pakuj plik wynikowy. 45

50 2. Archiwum raportów 3. Zakładka Raport (Ctrl+R). 4. Zakładka Tabela wynikowa (Ctrl+T) - tabela z wynikami wygenerowanego raportu; wyniki można przeglądać na trzech zakładkach: Świadczenia, Usługi, Procedury. 5. Zakładka Historia (Ctrl+H) archiwum wcześniej wygenerowanych raportów Przeglądanie raportów W menu Przeglądanie raportów znajduje się lista wszystkich raportów. Listę taką można ograniczać według następujących kryteriów: Informacje Po wywołaniu z menu funkcji Informacje pojawia się okno o takiej samej nazwie. W oknie tym można znaleźć informacje o wersji: modułu Refundacja, raportów do NFZ, raportów do systemu KS-SIKCH, raportów do systemu Start, raportów dot. szczepień. Pole Umowa z NFZ ogranicza listę do raportów z danej umowy, Pole Rodzaj raportu ograniczenie zestawienia do następujących raportów: Kolejka oczekujących (XML), Raport statystyczny, Opcja Z aneksami, Pole Miesiąc ograniczenie listy raportów do tych wygenerowanych za dany miesiąc, Pole Status raportu wyświetlenie raportów o jednym z następujących statusów: nie wysłane do NFZ, wysłane do NFZ, wszystkie raporty, 2.3. Opcje Opcje Rys. 57. Okno: Informacje. Przed rozpoczęciem pracy z modułem Refundacje należy dokonać odpowiednich ustawień opcji modułu. Opcje dostępne są po wywołaniu z menu funkcji Opcje lub użyciu skrótu klawiaturowego Ctrl+O. Pojawia się wówczas okno Parametry wywołania KS-SWD. Pole Rok na liście uwzględnione będą tylko raporty z danego roku. Rys. 58. Okno: Parametry wywołania KS-SWD. Zakładka Ogólne : Pole Sposób obliczania wieku pacjenta - umożliwia określenie sposobu ustalania wieku pacjentów uwzględnianych w raportach według następujących możliwości: Rys. 56. Okno: Przeglądanie listy raportów do NFZ. W oknie Przeglądanie listy raportów do NFZ można również: z dokładnością do miesiąca, z dokładnością do roku, z dokładnością do dnia. przejrzeć wybrany raport (przycisk F3 Pokaż ), aktualizować raporty (przycisk F5 Aktualizuj ), wygenerować pliki raportu (przycisk F6 Gen. Plik ), utworzyć plik.xls (przycisk F7 Eksp. Excel ), usunąć raport (przycisk F8 Usuń ), wydrukować raport (przycisk F9 Drukuj ). 46

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Środki Pomocnicze ISO 9001:2008 Dokument: 2013.08.20 Wydanie: 1 Waga: 90 ŚRODKI POMOCNICZE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Środki Pomocnicze ISO 9001:2008 Dokument: 2013.08.20 Wydanie: 1 Waga: 90 ŚRODKI POMOCNICZE ŚRODKI POMOCNICZE 1. Wczytywanie umowy Przed rozpoczęciem sprzedaży środków pomocniczych należy wczytać do programu umowę w postaci elektronicznej (plik z rozszerzeniem *.umx, który w zależności od oddziału

Bardziej szczegółowo

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce RUMsoft RUMsoft to aplikacja do elektronicznych rozliczeń Świadczeniodawcy z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Aktualizacja programu i bazy z dnia 2016.04.18. do wersji 2.9.64. - Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Jak wyskoczy okienko z listą miejsc to proszę odznaczyć pierwszą pozycję i poszukać swoją aptekę, zaznaczyć ją i OK.

Jak wyskoczy okienko z listą miejsc to proszę odznaczyć pierwszą pozycję i poszukać swoją aptekę, zaznaczyć ją i OK. Załącznik nr 7 Wgrywanie UMX i realizacja wniosków - ŚRODKI POMOCNICZE KS-AOW 2016 v.10.02.2016 1. Wczytywanie umowy Przed rozpoczęciem sprzedaży środków pomocniczych należy wczytać do programu umowę w

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 11.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2016 WERSJA Nr 2016.01.0.02 z dnia 2016-03-31 Raport Nr 10/2016 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M12 ZLECENIA 1. Ustawiono datę dla opcji Pozwól na rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie ortopedyczne aplikacja internetowa

Zaopatrzenie ortopedyczne aplikacja internetowa Data: 02.02.2009 Strona 1 z 10 Spis treści Wstęp...3 Rozliczenie z OW NFZ...3 Przekazywanie danych...4 I faza wysyłanie pliku XML...4 Przegląd przesyłek...5 Przegląd zrealizowanych świadczeń ortopedycznych...7

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.30.0.1 Zielona Góra 2011-02-28 W niniejszym dokumencie opisano procedurę

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Lista raportów do NFZ

Rys. 1. Lista raportów do NFZ 1. Raporty statystyczne informacje o wykonanych świadczeniach Dla wszystkich umów zawartych na rok 2011 i lata późniejsze sprawozdawczość ogranicza się do raporty wykonanych świadczeń ambulatoryjnych i

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korygowania świadczeń Rok 2011 Panel korekt... 2 Edycja świadczeń... 2 Korekta świadczeń... 5 Rozliczonych w 2010 roku i wcześniej... 9 Korekta rachunków... 16

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Rozliczenia z NFZ Katowice 2006 2153PI02.00 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32)

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rejestracja wydania Karty DiLO W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart DiLO

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012 Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012 Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Wspomaganie procesu rozliczenia

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.03.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie ortopedyczne aplikacja internetowa

Zaopatrzenie ortopedyczne aplikacja internetowa Data: 04.02.2009 Strona 1 z 11 Spis treści Wstęp... 3 Rozliczenie z OW NFZ... 3 Przekazywanie danych... 4 I faza wysyłanie pliku XML... 4 Przegląd przesyłek... 5 Przegląd zrealizowanych świadczeń ortopedycznych...

Bardziej szczegółowo

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rysunek 1 Przykładowe okno (1) Rejestracji wydania karty DiLO Miejsce wydania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Rozliczenia z NFZ Katowice 2006 2153PI02.00 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32)

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.21.0.1 Zielona Góra 2010-06-26 W niniejszym dokumencie opisano procedurę

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla rachunków elektronicznych generowanych z programu RUMsoft

Instrukcja obsługi dla rachunków elektronicznych generowanych z programu RUMsoft Instrukcja obsługi dla rachunków elektronicznych generowanych z programu RUMsoft W programie RUMsoft dodano możliwość generowania rachunków elektronicznych oraz ich wydruków wraz z fakturami. Poniżej znajduje

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Strona tytułowa Rozdział 2 Programy Lekowe i Chemioterapia. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 Strona tytułowa Rozdział 2 Programy Lekowe i Chemioterapia. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 4.9.0 Spis treści Rozdział 1 Strona tytułowa Rozdział 2 2.1 2.2 I Ewidencja... danych 2-2 Rozliczanie... 2-8 Strona tytułowa Rozdział 1 Strona tytułowa Ilustracje i zrzuty ekranowe zamieszczone

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 02.07.2013 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/aktualnosci.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2012 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18 Dokumentacja programu Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy Zielona Góra 2015-06-18 Głównym celem funkcjonalnym modułu Gabinet zabiegowy jest komunikacja z laboratoriami diagnostycznym w celu

Bardziej szczegółowo

Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych

Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych Raport Nr 34/2014 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2014 WERSJA Nr 2014.03.0.00 z dnia 2014-09-30 Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych MODUŁ M11 TERMINARZ M12 ZLECENIA M21 GABINET M51 ZESTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

mmedica- zakres obsługi JGP w AOS.

mmedica- zakres obsługi JGP w AOS. mmedica- zakres obsługi JGP w AOS. Od 01.07.2011 Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej rozliczanie za pomocą systemu JGP. Zmiany wynikają z zarzadzenia 029/2011/DSOZ

Bardziej szczegółowo

Pakiet Świadczeniodawcy

Pakiet Świadczeniodawcy Pakiet Świadczeniodawcy Obsługa - kolejki oczekujących dokumentacja użytkownika I Obsługa - kolejki oczekujących Spis treści Rozdział I Procedura uzupełniania danych o miejscach realizacji 1 Wstęp 3...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML

DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML XML Wersja 2.1 od 2012-05-01 Zmodyfikowany został zapis do pliku XML wg specyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 roku. W konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Pobieranie puli numerów recept z Portalu Świadczeniodawcy

Pobieranie puli numerów recept z Portalu Świadczeniodawcy Dokumentacja programu e Zoz Pobieranie puli numerów recept z Portalu Świadczeniodawcy Wprowadzanie puli numerów recept do programu ezoz Drukowanie recept z programu ezoz Wersja 1.27.0.1 Zielona Góra 2011-01-23

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2009.00.3.0

Aktualizacja 2009.00.3.0 Aktualizacja 2009.00.3.0 środa, 18 marca 2009 Uwagi Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz plików systemu Zawartość 1. Wiele uprawnieo... 2 2. Dodawanie prywatnych

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

JGP w AOS. Zakres obsługi poprzez aplikacje MMEDICA

JGP w AOS. Zakres obsługi poprzez aplikacje MMEDICA . Zakres obsługi poprzez aplikacje MMEDICA Wersja 1.0 2012-06-03 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ewidencja danych w aplikacji mmedica.... 6 2.1. Mechanizm pierwszy.... 6 2.2. Mechanizm drugi: Uzupełnianie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 1. Do czego służy ten program: Program został stworzony z myślą o ułatwieniu wyliczania danych na temat kolejek oczekujących sprawozdawanych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska 09/01/2013 2012 MoneyGram International Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. Zatwierdzenia menedżera... 2 2. Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia świadczeń INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Rozliczenia świadczeń INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Rozliczenia świadczeń INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści Rozdział 1 Informacje o programie Rozdział 2 I 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10

Bardziej szczegółowo

Komunikaty statystyczne medyczne

Komunikaty statystyczne medyczne Komunikaty statystyczne-medyczne (raporty statystyczne SWX) zawierają informację o usługach medycznych wykonanych przez świadczeniodawcę. Przekazany przez świadczeniodawcę komunikat podlega sprawdzeniu

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa Następnie należy sprawdzić czy w KOLFK w Słownik i-> Dokumenty-> znajduje się dokument BO- Bilans Otwarcia (w grupie

Bardziej szczegółowo

9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Fragment instrukcji obsługi systemu SZOI przygotowanej przez P.I. Kamsoft - 09.02.2009 r. 9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Obszar Sprawozdawczość/Zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ program dla optyków, marketów medycznych i protetyków słuchu Instrukcja użytkownika

Rozliczenia z NFZ program dla optyków, marketów medycznych i protetyków słuchu Instrukcja użytkownika Rozliczenia z NFZ program dla optyków, marketów medycznych i protetyków słuchu Instrukcja użytkownika 1 Spis treści 1.Rozdział I...3 1.1. Wprowadzenie...3 2.Rozdział II...4 2.1. Wprowadzanie danych i rozliczenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Podręcznik użytkownika Katowice 2008 2153PI02.00 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32)

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Portal Świadczeniodawcy (PŚ)

Portal Świadczeniodawcy (PŚ) Portal Świadczeniodawcy (PŚ) Import dokumentów rozliczeniowych. Na stronie Import dokumentów rozliczeniowych możliwy jest import plików REF, uprzednio wygenerowanych przez aplikację rozliczeniową świadczeniodawcy.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Internetowego Systemu Rozliczeń serum

Instrukcja obsługi Internetowego Systemu Rozliczeń serum Instrukcja obsługi Internetowego Systemu Rozliczeń serum SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wskazówki... 2 1.1 Sposoby uzupełniania pól słownikowych... 2 1.2 Pomoc kontekstowa i podpowiedzi... 3 1.3 Skróty klawiszowe...

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.40 Firmy++C/S

Wersja 3.40 Firmy++C/S Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie oddziałowym po wprowadzeniu nowego modelu rozliczania oraz likwidacji komunikatu II fazy Global Services Sp. z o.o.

Zmiany w systemie oddziałowym po wprowadzeniu nowego modelu rozliczania oraz likwidacji komunikatu II fazy Global Services Sp. z o.o. Zmiany w systemie oddziałowym po wprowadzeniu nowego modelu rozliczania oraz likwidacji komunikatu II fazy 2 Zmiany w systemie oddziałowym po wprowadzeniu nowego modelu rozliczania oraz likwidacji komunikatu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU .... 3 4 16 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane....... 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu informatycznego Medicus On-Line 2014. Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line ROZLICZENIA MEDYCZNE

Wdrożenie systemu informatycznego Medicus On-Line 2014. Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line ROZLICZENIA MEDYCZNE Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line ROZLICZENIA MEDYCZNE 1 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła. W to pole wpisujemy login Aplikację Medicus On-Line uruchamiamy wybierając istniejący na

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL 1 SPIS TREŚCI: I. Podstawowe pojęcia II. Podstawowe operacje III. Obsługa programu I. PODSTAWOWE POJĘCIA Ekran: Przycisk poleceń pozwala na wykonanie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Zadania do prezentacji

Zadania do prezentacji Maków Mazowiecki, dnia 06 sierpnia 2014 Zadania do prezentacji Zadanie nr 1. Moduł Administracja Systemem. Definiowanie struktury dokumentów: ksiąg wykorzystywanych w szpitalu, przychodni, pracowni. Zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Zakładanie nowej bazy danych

Zakładanie nowej bazy danych Dokumentacja programu e Zoz Zakładanie nowej bazy danych Wersja 1.0.21.1 Zielona Góra 2010-09-02 W programie ee e Zoz można założyć dowolną ilość baz danych (np. dla kilku świadczeniodawców pracujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka Instrukcja importu deklaracji pacjentów do dreryka Jeżeli posiadasz plik sprawozdań do NFZ w formacie XML/PDX lub POZ, czytaj: Rozdział 1. - Import deklaracji z formatów XML/PDX oraz POZ Jeżeli używasz

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1. Usługi... 4 2.2. Pakiety... 4 2.3. Instytucje... 7 2.3.1. Dane instytucji...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mechanizm wymiany danych oraz rozliczeń apteka nfz od 1 września 2016 ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mechanizm wymiany danych oraz rozliczeń apteka nfz od 1 września 2016 ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA - NFZ I. Wstęp W związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi

Bardziej szczegółowo

E-zlecenia. Opis modułu. Menu aplikacji. E-zlecenia 1

E-zlecenia. Opis modułu. Menu aplikacji. E-zlecenia 1 E-zlecenia 1 E-zlecenia Opis modułu Moduł jest przeznaczony dla kontrahentów z umowy abonamentowej. Umożlwia on zlecanie za pomocą Internetu badań, oraz rejestrowanie wizyt pacjentom posiadającym ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.17.0.1 Zielona Góra 2010-03-08 W niniejszym dokumencie opisano procedurę

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) Wymiana dokumentów elektronicznych pomiędzy Apteką a Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ Strona 1 z 10 INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady dotyczące rejestrowania danych w systemie KS-SOMED zgodnie ze sprawozdawczością do NFZ w roku 2015.

Ogólne zasady dotyczące rejestrowania danych w systemie KS-SOMED zgodnie ze sprawozdawczością do NFZ w roku 2015. Ogólne zasady dotyczące rejestrowania danych w systemie KS-SOMED zgodnie ze sprawozdawczością do NFZ w roku 2015. I. REJESTROWANIE DANYCH NA POTRZEBY PROWADZENIA KOLEJEK OCZEKUJĄCYCH W roku 2015 należy

Bardziej szczegółowo

Uaktualnienie I/2012 procedura instalacji, postępowania 1.05.2012 r.

Uaktualnienie I/2012 procedura instalacji, postępowania 1.05.2012 r. Uaktualnienie I/2012 procedura instalacji, postępowania 1.05.2012 r. W związku z tym, że uaktualnienie I/2012 zawiera szereg ważnych zmian (dostosowanie do przepisów obowiązujących od 1.05.2012 r.) poniżej

Bardziej szczegółowo

Ekspedycja. Zaliczki fiskalne na lek recepturowy

Ekspedycja. Zaliczki fiskalne na lek recepturowy Ekspedycja. Zaliczki fiskalne na lek recepturowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie kas rejestrujących mówi, że "otrzymanie przed dokonaniem sprzedaży całości lub części

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Rok 2011 Pielęgniarka szkolna Ekran główny Program dreryk uruchamia się w trybie pełnoekranowym w postaci panelu. Nawigacja

Bardziej szczegółowo

KS-APTEKA WINDOWS KOREKTY SPRZEDAŻY Z OKRESU DO ROKU, TYPY GENEROWANIA KOREKT ZESTAWIEŃ REFUNDACYJNYCH START. KAMSOFT S.A.

KS-APTEKA WINDOWS KOREKTY SPRZEDAŻY Z OKRESU DO ROKU, TYPY GENEROWANIA KOREKT ZESTAWIEŃ REFUNDACYJNYCH START. KAMSOFT S.A. KS-APTEKA WINDOWS KOREKTY SPRZEDAŻY Z OKRESU DO 31.12.2011 ROKU, TYPY GENEROWANIA KOREKT ZESTAWIEŃ REFUNDACYJNYCH KAMSOFT S.A. Iwona Szatkowska START KOREKTA UJEMNA (cała recepta na minus) KOREKTA DODATNIA

Bardziej szczegółowo

Usługa Leki on-line instrukcja obsługi rezerwacji leków w systemie KS-Apteka

Usługa Leki on-line instrukcja obsługi rezerwacji leków w systemie KS-Apteka Usługa Leki on-line instrukcja obsługi rezerwacji leków w systemie KS-Apteka Rekomendowana wersja KS-Apteka: 2016.2.0.6 Spis treści Usługa Leki on-line... 3 Obsługa rezerwacji w systemie KS-AOW... 3 Rezerwacje

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus

Program Płatnik 10.01.001. Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus Program Płatnik 10.01.001 Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus 1. C E L D O K U M E N T U Dokument przeznaczony jest dla płatników składek, którzy pracują z aktualną wersją

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie grup świadczeń dla umów AOS

Wyznaczanie grup świadczeń dla umów AOS Wyznaczanie grup świadczeń dla umów AOS Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 29/2011/DSOZ z dnia 14 czerwca 2011 r., w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna

Bardziej szczegółowo

Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu

Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Aktualizacja KS-SOLAB 2013.02.1.0 poniedziałek, 19 sierpnia 2013 Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Zawartość LB 11 REJESTRACJA...2

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Od 1 stycznia 2013 roku, w placówkach medycznych, została wprowadzona funkcjonalność elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017

E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 Wprowadzenie...3 1 Generowanie deklaracji VAT-7 w skrócie...3 2 Generowanie deklaracji JPK w skrócie...4 3 Generowanie deklaracji PIT w skrócie...5 4 Generowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 1. Dodano możliwość zablokowania zmiany rocznika w rejestracji sprawy W ustawieniach administracyjnych wykorzystując nowa opcję: można globalnie ustawić możliwość zakładania sprawy:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane........... 3 4 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Mechanizm centralnego zarządzania rolami

KS-ZSA. Mechanizm centralnego zarządzania rolami KS-ZSA Mechanizm centralnego zarządzania rolami 1. Opis funkcjonalności W KS-ZSA zostaje udostępniona funkcji centralnego zarządzania rolami. W samym programie jest możliwość tworzenia centralnej roli

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29 KS-ZSA Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT Data aktualizacji: 2013-08-29 1. Opis funkcjonalności Funkcjonalność umożliwia obsługiwanie zmian urzędowych

Bardziej szczegółowo