PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS"

Transkrypt

1 PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Rozliczenia z NFZ Katowice PI02.00

2 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja Katowice Telefon: (0-32) Fax: (0-32) Internet:

3 S P I S T R E Ś C I Rozliczenia z OW NFZ 1. Raporty statystyczne informacje o wykonanych świadczeniach Generowanie SWX Wysyłka SWX do OW NFZ Pobranie raportu zwrotnego SWZ Problemy weryfikacji Raporty rozliczeniowe rozliczenie wykonanych produktów Generowanie raportu WSX Wysyłka raportu WSX do OW NFZ Pobranie raportu zwrotnego WSZ Rachunki refundacyjne Wystawianie rachunków na podstawie szablonu Wystawianie rachunków za produkty rozliczane ryczałtem i kapitacyjnie Rachunek POZ Przesłanie rachunków do NFZ Sprawozdanie danych o zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Wprowadzanie świadczeń z umowy zaopatrzeniowej Dodanie świadczenia Dodawanie zlecenia Świadczenie jednostkowe Dodanie produktu Sprawozdanie zaopatrzenia Tworzenie Sprawozdania danych o zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Utworzenie pliku z raportem Potwierdzenie sprawozdanych danych Wystawianie rachunków

4 N O T A T K I 4

5 Rozliczenia z OW NFZ Rozliczenia z OW NFZ 1. Raporty statystyczne informacje o wykonanych świadczeniach Komunikat SWX, Raport wykonanych świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, zawiera informacje o poszczególnych świadczeniach opieki zdrowotnej w ramach lecznictwa ambulatoryjnego oraz szpitalnego z zakresu wszystkich wykonanych usług. Raport nie jest tworzony do danej umowy. Na raport wchodzą usługi ze statusem zarejestrowane/dopisane bez rozgraniczania miesięcy w raporcie (wybierany miesiąc służy tylko do oznaczenia, w jakim okresie raport został stworzony). Rys. 3. Karta raportu SWIAD Raport obejmie wszystkie epizody dodane dotychczas, które nie zostały wcześniej przesłane do funduszu nie ma rozróżnienia umów oraz okresu wykonywania. Wprowadzony raport świadczeń zostaje dodany na listę ze statusem Utworzony. W przypadku chęci usunięcia niektórych świadczeń z raportu można tego dokonać używając funkcji (F3) Przegląd zostanie otwarte okno przeglądu raportu statystycznego. W nim za pomocą przycisku (F8) Usuń można usuwać świadczenia Generowanie SWX Rys. 1. lista raportów do NFZ Po wykonaniu rejestracji wykonanych usług niezbędne jest comiesięczne wygenerowanie Raportu wykonanych świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych i wysłanie go do OW NFZ. Komunikat SWX należy przygotować korzystając z funkcji dostępnej w części Raporty > Raporty do NFZ. Rys. 4. Lista pozycji raportu SWIAD 1.2. Wysyłka SWX do OW NFZ Do generowania pliku raportu SWX służy przycisk CF6 Wyślij. Po uruchomieniu funkcji nastąpi walidacja danych przekazywanych do funduszu i utworzenie pliku wynikowego, który należy wysłać do funduszu. Rys. 5. Generowanie raportu Rys. 2. Dodawanie raportu SWX W celu utworzenia raportu SWX należy wybrać opcję (F2) Dodaj a następnie Raport wykonanych świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych. Następnie na karcie raportu do OW NFZ w przypadku kontraktów z kilkoma oddziałami należy wybrać odpowiedni. W trakcie sprawdzania system może zwrócić komunikat o błędach w wysyłanych epizodach wyświetlone zostanie okno zawierające informację o ewentualnych pozycjach do poprawy. 5

6 Po wysłaniu raportu statusy świadczeń zmienią się z Dopisany na Wysłany Pobranie raportu zwrotnego SWZ Pliki z rozszerzeniem SWZ są plikami zawierającymi informacje o błędach wykrytych w wysłanych raportach statystycznych do OW NFZ. Plik należy zaimportować do systemu. Bez tego raportu nie można przejść do dalszej fazy rozliczania. Rys. 6. Komunikat o błędach podczas walidacji raportu SWX Błędne epizody można usunąć z raportu, bądź też pozostawić. Po ew. poprawkach raport należy ponownie wyeksportować do pliku. Rys. 8. Lista raportów zwrotnych Rys. 7. Potwierdzenie usunięcia epizodów z raportu Po wygenerowaniu pliku status raportu zmieni się z Utw. na Wys.. Pliki raportów należy przekazać do OW NFZ. W województwach obsługiwanych przez KAMSOFT: za pośrednictwem systemu SZOI [menu: Rozliczenia, zakładka: Rap.statystyczne (med.)]. Po wczytaniu pliku na serwer SZOI można pobrać plik potwierdzenia otrzymania raportu przez system OW NFZ, który następnie można wczytać do PPS-a. Nie jest to obligatoryjne, ale zalecane. Import pliku potwierdzającego wysyłkę (*.PTZ) wykonuje się w oknie raportów zwrotnych menu: Raporty > Raporty zwrotne. Po naciśnięciu (F2) Odbierz należy wskazać plik do wczytania. Po zaimportowaniu potwierdzenia Komunikat SWIAD otrzyma odpowiednią informację w kolumnie ODB. W pozostałych województwach raporty przesyła się do NFZ na Portal Świadczeniodawcy, za pomocą poczty elektonicznej przez odpowiednie adresy . Plik raportu zwrotnego przysłany przez NFZ należy wczytać do programu. Import wykonuje się za pomocą opcji: (F2) Odbierz dostępnej w oknie Raporty > Raporty zwrotne. Po przeprowadzeniu operacji raport zwrotny pojawi się na liście. Na liście świadczeń epizody oraz produkty zmienią swój status na Potwierdzony, bądź Odrzucony - w zależności od komunikatu z NFZ Problemy weryfikacji Wszelkie problemy ze świadczeniami, które NFZ zwraca dostępne są wewnątrz raportu zwrotnego. Raporty mogą być wysłane bezpośrednio z programu KS-PPS jeśli w module Admin->Komunikacja, zostaną wprowadzone odpowiednie ustawienia komunikacji z NFZ. Pobranie i import pliku potwierdzenia wysłania nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na komunikację z NFZ-tem. Rys. 9. Przegląd raportu zwrotnego Komunikaty do pozycji są podzielone na 3 grupy: Informacje informacja o poprawności pozycji raportu. Ostrzeżenia w raporcie występuje przynajmniej jedna pozycja raportu zawierająca ostrzeżenie o nieprawidłowo- 6

7 Rozliczenia z OW NFZ ści wprowadzonych danych na poziomie epizodu. Ostrzeżenie nie musi być poprawiane przed przystąpieniem do tworzenia Komunikatu rozliczeniowego. Błędy w raporcie występuje przynajmniej jedna pozycja raportu, dla której na etapie weryfikacji w OW NFZ wykryty został błąd na poziomie epizodu. Błąd musi zostać poprawiony, aby mógł być ujęty w raporcie rozliczeniowym. Aby rozliczyć wszystkie świadczenia wszelkie błędne pozycje należy poprawić i ponownie wysłać raportem statystycznym. Świadczenia można poprawiać z tej pozycji, jednak wygodniejsze jest poprawianie bezpośrednio na liście świadczeń. Aby wyświetlić tylko błędne pozycje należy użyć filtrów Błędne dla produktu oraz dla zestawu świadczeń. 2. Raporty rozliczeniowe rozliczenie wykonanych produktów Rys. 11. Dodanie raportu RRSWI Po wybraniu opcji (F2) Dodaj należy wskazać umowę oraz okres rozliczeniowy, z którego mają zostać pobrane dane do rozliczenia. Okres rozliczeniowy obejmuje bieżący miesiąc rozliczeniowy oraz w przypadku wyboru takiej opcji przez użytkownika miesiące poprzednie, w których wykazano nadwykonanie usług (wtedy pole od pozostawiamy puste, bądź wybierami miesiąc od którego usługi mają być pobierane). Brak błędów weryfikacji w raportach medycznych pozwala na przygotowanie Komunikatów rozliczeniowych uwzględniających wszystkie wykonane usługi w podanym okresie sprawozdawczym. Rys. 12. Karta raportu rozliczeniowego Na karcie tej można wybrać również podstawę ubezpieczenia. Podane informacje należy potwierdzić korzystając z przycisku (ENT) OK. Rys. 10. Lista raportów do NFZ Usługi, które w wyniku weryfikacji OW NFZ uzyskały status Błąd i nie zostały poprawione w kolejnym Komunikacie SWX, nie zostaną uwzględnione w Komunikacie rozliczeniowym. Na raport wchodzą tylko usługi ze statusem Potwierdzone przez OW NFZ Generowanie raportu WSX Raport rozliczeniowy do umowy wykonuje się z poziomu menu: Raporty > Raporty do NFZ. Rys. 13. Lista pozycji raportu RRSWI Za pomocą przycisku (SPC) Zaznacz - można usunąć pozycję z raportu. Wybierając opcję (F4) Popraw można zmniejszyć / zwiększyć liczbę jednostek rozliczeniowych zgłoszonych w raporcie. Opcja Ustaw MAX wprowadza maksymalne ilości jednostek rozliczeniowych możliwe do zgłoszenia w Komunikacie WSX dla zaznaczonych pozycji raportu. 7

8 3. Rachunki refundacyjne Opcja Wyzeruj wykona wyzerowanie ilości jednostek rozliczeniowych możliwych do zgłoszenia w Komunikacie WSX dla zaznaczonych pozycji raportu. Opcja Do Limitu ustawi maksymalną wartość raportu, na jaką pozwala umowa jednak w przypadku, gdy wystąpią jakieś błędy walidacji przesłanych produktów wartość będzie mniejsza niż przyznany limit dlatego też lepiej wysyłać całość. Wszystkie produkty nie wykazane w danym raporcie rozliczeniowym można ująć w kolejnych raportach. Po wysłaniu raportu statusy epizodów zmienią się z Potwierdzony na Do rozliczenia Wysyłka raportu WSX do OW NFZ Aby wygenerować plik raportu należy użyć funkcji (CF6) Wyślij. W katalogu Export zostanie utworzony plik.wsx, który następnie należy przekazać do Funduszu. Za pomocą aplikacji SZOI przesyłanie pliku WSX wykonuje się z menu: Rozliczenia, zakładka: Rap. rozliczeniowe (med.). W pozostałych województwach raport należy przesłać na specjalną skrzynkę pocztową. Nieuznane usługi np. z powodu zgłoszenia do rozliczenia większej liczby usług niż liczba usług dostępna do rozliczenia w ramach limitu, mogą zostać wskazane do rozliczenia w kolejnych Raportach rozliczeniowych. Usługi odrzucone z powodu błędów należy poprawić. W przypadku nieznanych błędów proszę o kontakt na adres Wykonany import poprawnego raportu zwrotnego rozliczeniowego wprowadza do systemu także szablon rachunku, na podstawie którego wystawiamy fakturę. 3. Rachunki refundacyjne Po zakończeniu części sprawozdawczej, tj. po otrzymaniu szablonu rachunku można przystąpić do wystawiania rachunków. Można je podzielić na 2 typy: na podstawie szablonu rachunki wystawione ręcznie np. zwrot kosztów Rys. 14. Generowanie raportu Po utworzeniu pliku Raport RRSWI otrzymuje status Wysłany Pobranie raportu zwrotnego WSZ Pliki z rozszerzeniem WSZ są plikami zawierającymi informacje o problemach wykrytych w Komunikatach RRSWI przez OW NFZ na etapie weryfikacji II-fazy. Plik obligatoryjnie należy zaimportować do systemu KS-PPS. Import pliku WSZ wykonuje się w oknie raportów zwrotnych, za pomocą przycisku (F2) Odbierz. Po tej operacji raport pojawi się na liście. Można go przejrzeć i sprawdzić ewentualne błędy oraz ostrzeżenia. Rys. 16. Lista rachunków refundacyjnych 3.1. Wystawianie rachunków na podstawie szablonu Wraz z raportem zwrotnym WSZ, do systemu importowany jest szablon rachunku refundacyjnego, który umożliwia wystawienie rachunku refundacyjnego. Szablony rachunków można przeglądać w oknie dostępnym z poziomu menu: Kontrakty > Szablony rachunków. Rys. 15. Przegląd raportu zwrotnego WSZ 8

9 Rozliczenia z OW NFZ 3.2. Wystawianie rachunków za produkty rozliczane ryczałtem i kapitacyjnie W celu wystawienia rachunku za produkty rozliczane ryczałtem bądź kapitacyjnie, należy skorzystać z opcji dostępnych z poziomu menu: Kontrakty > Rachunki refundacyjne. Wybór opcji (F2) Dodaj RUM do umowy umożliwi wystawienie dokumentu rachunku refundacyjnego. W oknie dodawania rachunku, po wybraniu umowy przechodzimy do odpowiedniego pola i uzupełniamy ręcznie wybraną ilość Rachunek POZ Jednym z przykładów rachunków nie-szablonowych jest rachunek POZ. Jest on przedstawiony na rysunku poniżej. Rys. 17. Lista szablonów rachunków przesłanych przez NFZ Przycisk (F3) Przegląd umożliwia przeglądanie listy produktów kontraktowych uwzględnionych przy tworzeniu rachunku. Tworzenie rachunków możliwe jest na liście rachunków refundacyjnych dostępnej z poziomu menu: Kontrakty > Rachunki refundacyjne. Aby wystawić rachunek na podstawie szablonu należy użyć przycisku (F2) Dodaj RUM do umowy. Rys. 19. Rachunek POZ Rachunek należy uzupełnić ręcznie podając w rubrykach odpowiednie ilości. Jeśli pozycja zawiera w sobie usługi szczegółowe - edycja możliwa jest tylko na tych pozycjach. Cena jednostkowa za świadczenie jest obliczana dynamicznie na podstawie wprowadzonych usług i zmienia się wraz ze zmianą ilości wykonanych usług szczegółowych. Rys. 18. Dodanie rachunku refundacyjnego Po uzupełnieniu pól wymaganych program wyświetli w oknie pozycje rachunku. Uzupełnianie pozycji odbywa się za pomocą przycisku (F6) Uzupełnij Na podstawie szablonu. Po zamknięciu i zatwierdzeniu rachunku pojawi się on na liście. Po sprawdzeniu rachunku można wydrukować rachunek ( (F5) Drukuj ), bądź fakturę do niego. Aby wystawić korektę postępujemy analogicznie wybierając rachunek do skorygowania i naciskając (SF2) Korekta. W przypadku, gdy w raporcie rozliczeniowym przekazywane są informacje o usługach dla osób ubezpieczonych na podstawie przepisów o koordynacji, bądź na podstawie zgody wójta/burmistrza to wraz z raportem zwrotnym przekazana zostanie odpowiednia ilość szablonów rachunków o ilości równej ilości różnych podstaw ubezpieczenia. Za pomocą przycisku (F6)Uzupełnij można uzupełnić ilości na podstawie aktywnych deklaracji obecnych w systemie. Po uzupełnieniu rachunku należy go zatwierdzić przyciskiem (CF9) Sprawdź a następnie za pomocą przycisku (CF2) Eksport zapisać do pliku i wysłać na SZOI Przesłanie rachunków do NFZ Przed wysłaniem rachunków do OW NFZ należy sprawdzić ich poprawność. W tym celu należy skorzystać z opcji (CF9) Sprawdź. Status dokumentu po wykonaniu operacji zmieni się na spr. Rachunek należy wygenerować do pliku i przesłać do OW NFZ. Za pomocą opcji (SF2) Eksport należy wygenerować plik.ref, który następnie operator przesyła do OW NFZ. 9

10 4. Sprawozdanie danych o zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Dodawanie zlecenia Po rozwinięciu pola Zlecenie zostaje otwarte podręczne okno zawierające wystawione dla pacjenta zlecenia z możliwością edycji, dodania kolejnego. Kartę zlecenia należy uzupełnić w sposób analogiczny do zwykłego skierowania. Jedyną różnicą jest wybór typu zlecenia. Rys. 20. Eksport rachunku do pliku Po wysłaniu rachunku i przyjęciu go przez NFZ rozliczenie elektroniczne jest zakończone. Należy jeszcze wydrukować fakturę i przesłać ją do OW NFSprawozdanie 4. Sprawozdanie danych o zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Raport ten obejmuje wprowadzone do programu środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne, które są refundowane przez NFZ. Raport należy wykonywać każdego miesiąca, rozliczenia kończąc na wystawieniu rachunku na podstawie szablonu Wprowadzanie świadczeń z umowy zaopatrzeniowej Świadczenia zaopatrzeniowe dodajemy na liście świadczeń za pomocą przycisku F2 Dodaj. Obsługa tego typu świadczeń jest analogiczna do innych Dodanie świadczenia Po otwarciu okna Rejestracja świadczenia udzielonego pacjentowi należy ustawić rodzaj świadczenia jako: Zaopatrzenie w środki pomocnicze i ortopedyczne i uzupełnić kolejne wymagane dane. Rys. 22. Karta zlecenia (wniosku na zaopatrzenie) Na karcie zaopatrzenia/wniosku na zaopatrzenie należy uzupełnić następujące dane: pacjent (uzupełniany automatycznie z karty świadczenia); numer dokumentu; data wystawienia zlecenia; typ zlecenia Zlecenia można wprowadzić w każdej chwili przechodząc w menu do listy zleceń Rejestracja > Zlecenia Świadczenie jednostkowe Po uzupełnieniu zlecenia można przejść na świadczenie jednostkowe, na którym należy wypełnić: miejsce wykonywania usług, pracownika medycznego, wykonane od do data realizacji produktu, kod świadczenia, rozpoznanie główne Rys. 21. Dodawanie świadczenia obejmującego zaopatrzenie W świadczeniu tym wymagane jest pole zlecenie należy je bezwaruknowo uzupełnić przez przycisk F2. Rys. 23. Karta świadczenia jednostkowego 10

11 Rozliczenia z OW NFZ Dodanie produktu Dodanie produktu odbywa się za pomocą przycisku F2 Dodaj. Otwarte zostanie okno Karty produktu kontraktowego. Jest to formatka wyświetlana w przypadku produktów zaopatrzeniowych. Rys. 25. Wybór raportu do utworzenia Po wybraniu z listy Sprawozdania o zaopatrzeniu zostanie otwarte okno Karty raportu do OW NFZ. Rys. 24. Karta produktu W oknie tym należy uzupełnić: produkt handlowy, wykonanie od do, wydaną ilość przedmiotów, kwotę refundacji, dopłatę pacjenta umiejscowienie produktu odpłatność pacjenta za produkt wartość usługi jest uzupełniana auomatycznie. Dostępny w obrębie okna przycisk Przelicz pozwala na automatyczne obliczenie kwoty refundacji i dopłaty pacjenta na podstawie pola odpłatności pacjenta oraz wprowadzonej ceny produktu. Cena produktu oraz jego ilość nie może przekroczyć limitów zaznaczonych w umowie (są one również przedstawione w tym oknie). Po zatwierdzeniu danych wyświetlone zostaje okno z informacją o numerze zrealizowanego zlecenia. Zgodnie z Zarzadzeniem numer zrealizowanego zlecenia musi zostac naniesiony na postac papierowa Zlecenia. Numer ten jest dostępny na karcie produktu. Rys. 26. Karta raportu W oknie tym należy wybrać: oddział NFZ, miesiąc, numer umowy, opis raportu. Po zatwierdzeniu zostanie utworzony raport, który należy następnie wysłać Utworzenie pliku z raportem Po sprawdzeniu poprawności raportu za pomocą przycisku CF6 Wyślij można utworzyć plik, który należy przekazać do Funduszu. Kliknięcie przycisku spowoduje wyświetlenie okna, w którym można wybrać nazwę pliku oraz miejsce zapisu, a następnie wyświetli komunikat z możliwością wprowadzenia dokumentu finansowego, do którego odnosi się raport Sprawozdanie zaopatrzenia Po wprowadzeniu wszystkich świadczeń za dany misiąc konieczne jest sprawozdanie ich do NFZ. Czynność tę należy wykonać z poziomu listy raportów. Okno można uruchomić z poziomu menu: Raporty > Raporty do NFZ, bądź za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+7 Raporty Tworzenie Sprawozdania danych o zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Po przejściu na listę raportów do NFZ należy nacisnąć przycisk F2 Dodaj, a następnie z listy wybrać odpowiedni raport. Rys. 27. Okno wprowadzania numeru dokumentu finansowego Zgodnie z Zarządzeniem każdy komunikat statystyczny z realizacji zaopatrzenia ortopedycznego powinien mieć przyporządkowany numer dokumentu finansowego. Numer dokumentu jest numerem, który został/zostanie nadany dla rachunku/faktury VAT za realizacje świadczeń ZPO wykazanych w bieżącym sprawozdaniu. 11

12 4. Sprawozdanie danych o zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Domyślnie plik zostanie zapisany w podkatalogu Export PPS-a. Rozszerzenie pliku to.zpx (raport zwrotny odbierany z funduszu -.ZPZ). W razie stwierdzenia w raporcie jakichkolwiek błędów świadczenia należy poprawić a następnie ponownie wysłać raportem do NFZ Wystawianie rachunków Rys. 28. Potwierdzenie zapisania pliku 4.3. Potwierdzenie sprawozdanych danych Po poprawnym wygenerowaniu komunikatu.zpx, plik z danymi zostaje przesłany do OW NFZ. W trakcie przesyłania plik sprawdzany jest pod względem poprawności struktury. W przypadku wystapienia problemów system wyświetlni komunikat o błędzie przesyłu. Poprawnie przekazane pliki, importowane są do systemu informatycznego OW NFZ. W tym procesie sprawdzana jest zgodność przekazywanych danych w stosunku do danych istniejących już w systemie. W przypadku wystąpienia problemów, system informatyczny OW NFZ dokona automatycznej generacji komunikatu zwrotnego zawierającego informacje o niezaimportowanych pozycjach raportu. Następnie dane podlegają procedurze weryfikacyjnej, dokonywanej przez pracowników NFZ, sprawdzającej zgodność z umową. W trakcie procedury weryfikacyjnej dokonywana jest analiza wagi wykrytych problemów. W przypadku, gdy w trakcie weryfikacji zostaną wykryte ważne problemy, poszczególnym produktom zostanie nadany status Błąd. Informacje o błędach przekazywane są do świadczeniodawcy w komunikatach zwrotnych ZPZ. Komunikat musi być pobrany przez świadczeniodawcę i zaimportowany do systemu KSPPS. Raport zwrotny należy zaimportować w oknie raportów zwrotnych (menu: Raporty > Raporty zwrotne). Po wczytaniu raportu zwrotnego do programu należy wykonać rozliczenie po stronie NFZ. Na tej podstawie zostanie wygenerowany plik *.WRZ zawierający szablon rachunku. Szablon ten należy wczytać w module Rozliczania->Zwrotne, za pomocą przycisku Odbierz. Wraz z raportem zwrotnym WSZ, do systemu importowany jest szablon rachunku refundacyjnego, który umożliwia wystawienie rachunku refundacyjnego. Szablony rachunków można przeglądać w oknie dostępnym z poziomu menu: Kontrakty > Szablony rachunków. Tworzenie rachunków możliwe jest na liście rachunków refundacyjnych dostępnej z poziomu menu: Kontrakty > Rachunki refundacyjne. Aby wystawić rachunek na podstawie szablonu należy użyć przycisku (F2) Dodaj RUM do umowy. Po uzupełnieniu pól wymaganych program wyświetli w oknie pozycje rachunku. Uzupełnianie pozycji odbywa się za pomocą przycisku (F6) Uzupełnij Na podstawie szablonu. Po zamknięciu i zatwierdzeniu rachunku pojawi się on na liście. Po sprawdzeniu rachunku można wydrukować rachunek ( (F5) Drukuj ), bądź fakturę do niego. Aby wystawić korektę postępujemy analogicznie wybierając rachunek do skorygowania i naciskając (SF2) Korekta. Przed wysłaniem rachunków do OW NFZ należy sprawdzić ich poprawność. W tym celu należy skorzystać z opcji (CF9) Sprawdź. Status dokumentu po wykonaniu operacji zmieni się na spr. Rachunek należy wygenerować do pliku i przesłać do OW NFZ. Za pomocą opcji (SF2) Eksport należy wygenerować plik.ref, który następnie operator przesyła do OW NFZ. 12

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Rozliczenia z NFZ Katowice 2006 2153PI02.00 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32)

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Lista raportów do NFZ

Rys. 1. Lista raportów do NFZ 1. Raporty statystyczne informacje o wykonanych świadczeniach Dla wszystkich umów zawartych na rok 2011 i lata późniejsze sprawozdawczość ogranicza się do raporty wykonanych świadczeń ambulatoryjnych i

Bardziej szczegółowo

Program do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia KS-SWD

Program do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia KS-SWD Program do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia KS-SWD Zmiany dotyczące rodzaju świadczeń: Zaopatrzenie ortopedyczne i środki pomocnicze 2007.14.0.0 Katowice,

Bardziej szczegółowo

9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Fragment instrukcji obsługi systemu SZOI przygotowanej przez P.I. Kamsoft - 09.02.2009 r. 9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Obszar Sprawozdawczość/Zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 11.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

System Świadczeniodawcy (KS-SWD) Obieg dokumentów w otwartych formatach 2007

System Świadczeniodawcy (KS-SWD) Obieg dokumentów w otwartych formatach 2007 System Świadczeniodawcy (KS-SWD) Obieg dokumentów w otwartych formatach 2007 Katowice, styczeń 2007 SPIS TREŚCI Zmiany w zakresie obiegu dokumentów w 2007 roku... 3 Lecznictwo ambulatoryjne i szpitalne...

Bardziej szczegółowo

9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Po zakończeniu prac z listą raportów zwrotnych naleŝy kliknąć w przycisk opcji Powrót do listy raportów. Opcja ta spowoduje przywrócenie głównego okna obszaru Sprawozdawczość. 9.5 Rozliczanie zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Środki Pomocnicze ISO 9001:2008 Dokument: 2013.08.20 Wydanie: 1 Waga: 90 ŚRODKI POMOCNICZE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Środki Pomocnicze ISO 9001:2008 Dokument: 2013.08.20 Wydanie: 1 Waga: 90 ŚRODKI POMOCNICZE ŚRODKI POMOCNICZE 1. Wczytywanie umowy Przed rozpoczęciem sprzedaży środków pomocniczych należy wczytać do programu umowę w postaci elektronicznej (plik z rozszerzeniem *.umx, który w zależności od oddziału

Bardziej szczegółowo

Komunikaty statystyczne medyczne

Komunikaty statystyczne medyczne Komunikaty statystyczne-medyczne (raporty statystyczne SWX) zawierają informację o usługach medycznych wykonanych przez świadczeniodawcę. Przekazany przez świadczeniodawcę komunikat podlega sprawdzeniu

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 02.07.2013 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/aktualnosci.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012

Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012 Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012 Materiały dla Aptek i Punktów aptecznych Portal SZOI KAMSOFT S.A. Podstawy legislacyjne procesu refundacji recept Obsługa nowego sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012 Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012 Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Wspomaganie procesu rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie ortopedyczne aplikacja internetowa

Zaopatrzenie ortopedyczne aplikacja internetowa Data: 02.02.2009 Strona 1 z 10 Spis treści Wstęp...3 Rozliczenie z OW NFZ...3 Przekazywanie danych...4 I faza wysyłanie pliku XML...4 Przegląd przesyłek...5 Przegląd zrealizowanych świadczeń ortopedycznych...7

Bardziej szczegółowo

Jak wyskoczy okienko z listą miejsc to proszę odznaczyć pierwszą pozycję i poszukać swoją aptekę, zaznaczyć ją i OK.

Jak wyskoczy okienko z listą miejsc to proszę odznaczyć pierwszą pozycję i poszukać swoją aptekę, zaznaczyć ją i OK. Załącznik nr 7 Wgrywanie UMX i realizacja wniosków - ŚRODKI POMOCNICZE KS-AOW 2016 v.10.02.2016 1. Wczytywanie umowy Przed rozpoczęciem sprzedaży środków pomocniczych należy wczytać do programu umowę w

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu Generowanie e-faktur Drukowanie rachunków, faktur lub ich specyfikacji Wersja 1.94.0.1 Zielona Góra 2018-06-28 W niniejszym dokumencie opisano procedurę generowania Rachunków w postaci

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie ortopedyczne aplikacja internetowa

Zaopatrzenie ortopedyczne aplikacja internetowa Data: 04.02.2009 Strona 1 z 11 Spis treści Wstęp... 3 Rozliczenie z OW NFZ... 3 Przekazywanie danych... 4 I faza wysyłanie pliku XML... 4 Przegląd przesyłek... 5 Przegląd zrealizowanych świadczeń ortopedycznych...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.30.0.1 Zielona Góra 2011-02-28 W niniejszym dokumencie opisano procedurę

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.03.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla rachunków elektronicznych generowanych z programu RUMsoft

Instrukcja obsługi dla rachunków elektronicznych generowanych z programu RUMsoft Instrukcja obsługi dla rachunków elektronicznych generowanych z programu RUMsoft W programie RUMsoft dodano możliwość generowania rachunków elektronicznych oraz ich wydruków wraz z fakturami. Poniżej znajduje

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.21.0.1 Zielona Góra 2010-06-26 W niniejszym dokumencie opisano procedurę

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korekt Rok 2010 INSTRUKCJA KORYGOWANIA ŚWIADCZEŃ Aby skorygować świadczenia (bez względu na to czy zostały wysłane do NFZ czy zostały przez NFZ odrzucone), należy

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korygowania świadczeń Rok 2011 Panel korekt... 2 Edycja świadczeń... 2 Korekta świadczeń... 5 Rozliczonych w 2010 roku i wcześniej... 9 Korekta rachunków... 16

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED INSTRUKCJA OBSŁUGI INTEGRACJA KS-SOMED Z PPS w zakresie rozliczeń z NFZ 2014 Spis treści 1. Konfiguracja systemów KS-SOMED i KS-PPS...

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Od 1 stycznia 2013 roku, w placówkach medycznych, została wprowadzona funkcjonalność elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie oddziałowym po wprowadzeniu nowego modelu rozliczania oraz likwidacji komunikatu II fazy Global Services Sp. z o.o.

Zmiany w systemie oddziałowym po wprowadzeniu nowego modelu rozliczania oraz likwidacji komunikatu II fazy Global Services Sp. z o.o. Zmiany w systemie oddziałowym po wprowadzeniu nowego modelu rozliczania oraz likwidacji komunikatu II fazy 2 Zmiany w systemie oddziałowym po wprowadzeniu nowego modelu rozliczania oraz likwidacji komunikatu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika Systemu Informatycznego OW NFZ Procedura Weryfikacji Raportów Rozliczeniowych

Dokumentacja użytkownika Systemu Informatycznego OW NFZ Procedura Weryfikacji Raportów Rozliczeniowych Dokumentacja użytkownika Systemu Informatycznego OW NFZ Procedura Weryfikacji Raportów Rozliczeniowych Katowice, luty 2007 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 LISTA PROBLEMÓW WERYFIKACJI DLA POZYCJI RAPORTU ROZLICZENIOWEGO...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Moduł Programy lekowe / chemioterapia

Moduł Programy lekowe / chemioterapia Moduł Programy lekowe / chemioterapia Instrukcja użytkownika Wersja 5.13.0 2018-05-11 Spis treści Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy z modułem... 2 Rozdział 2 Wprowadzanie danych... 4 2.1 Zaczytanie... słowników

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie raportów statystycznych w 2006 roku

Rozliczanie raportów statystycznych w 2006 roku 1 Rozliczanie raportów statystycznych w 2006 roku Jolanta Pałubicka Wydział Ekonomiczno-Finansowy Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ Szczecin, 6 luty 2006 r. 2 Raport statystyczny Przekazywanie danych

Bardziej szczegółowo

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce RUMsoft RUMsoft to aplikacja do elektronicznych rozliczeń Świadczeniodawcy z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Aktualizacja programu i bazy z dnia 2016.04.18. do wersji 2.9.64. - Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Rejestracja wydania Karty DiLO w Programach zdrowotnych

Rejestracja wydania Karty DiLO w Programach zdrowotnych Rejestracja wydania Karty DiLO w Programach zdrowotnych W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.17.0.1 Zielona Góra 2010-03-08 W niniejszym dokumencie opisano procedurę

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) Wymiana dokumentów elektronicznych pomiędzy Apteką a Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ Strona 1 z 10 INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ program dla optyków, marketów medycznych i protetyków słuchu Instrukcja użytkownika

Rozliczenia z NFZ program dla optyków, marketów medycznych i protetyków słuchu Instrukcja użytkownika Rozliczenia z NFZ program dla optyków, marketów medycznych i protetyków słuchu Instrukcja użytkownika 1 Spis treści 1.Rozdział I...3 1.1. Wprowadzenie...3 2.Rozdział II...4 2.1. Wprowadzanie danych i rozliczenie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2016 WERSJA Nr 2016.01.0.02 z dnia 2016-03-31 Raport Nr 10/2016 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M12 ZLECENIA 1. Ustawiono datę dla opcji Pozwól na rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja wydania Karty DiLO w AOS

Rejestracja wydania Karty DiLO w AOS Rejestracja wydania Karty DiLO w AOS W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 1. Do czego służy ten program: Program został stworzony z myślą o ułatwieniu wyliczania danych na temat kolejek oczekujących sprawozdawanych

Bardziej szczegółowo

Rejestracja wydania Karty DiLO w SZP

Rejestracja wydania Karty DiLO w SZP Rejestracja wydania Karty DiLO w SZP W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek. Logowanie do portalu:

Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek. Logowanie do portalu: Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek Logowanie do portalu: Aby zainicjować serwis www, należy uruchomić przeglądarkę internetowa (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox itp.) i w pasku adresu przeglądarki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mechanizm wymiany danych oraz rozliczeń apteka nfz od 1 września 2016 ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mechanizm wymiany danych oraz rozliczeń apteka nfz od 1 września 2016 ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA - NFZ I. Wstęp W związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rejestracja wydania Karty DiLO W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart DiLO

Bardziej szczegółowo

KS-APTEKA WINDOWS KOREKTY SPRZEDAŻY Z OKRESU DO ROKU, TYPY GENEROWANIA KOREKT ZESTAWIEŃ REFUNDACYJNYCH START. KAMSOFT S.A.

KS-APTEKA WINDOWS KOREKTY SPRZEDAŻY Z OKRESU DO ROKU, TYPY GENEROWANIA KOREKT ZESTAWIEŃ REFUNDACYJNYCH START. KAMSOFT S.A. KS-APTEKA WINDOWS KOREKTY SPRZEDAŻY Z OKRESU DO 31.12.2011 ROKU, TYPY GENEROWANIA KOREKT ZESTAWIEŃ REFUNDACYJNYCH KAMSOFT S.A. Iwona Szatkowska START KOREKTA UJEMNA (cała recepta na minus) KOREKTA DODATNIA

Bardziej szczegółowo

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rysunek 1 Przykładowe okno (1) Rejestracji wydania karty DiLO Miejsce wydania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Podręcznik użytkownika Katowice 2008 2153PI02.00 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32)

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

Moduł rozliczeń w WinUcz (od wersji 18.40)

Moduł rozliczeń w WinUcz (od wersji 18.40) Moduł rozliczeń w WinUcz (od wersji 18.40) Spis treści: 1. Rozliczanie objęć procedurą status objęcia procedurą... 2 2. Uruchomienie i funkcjonalności modułu rozliczeń... 3 3. Opcje rozliczeń automatyczna

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie grup świadczeń dla umów AOS

Wyznaczanie grup świadczeń dla umów AOS Wyznaczanie grup świadczeń dla umów AOS Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 29/2011/DSOZ z dnia 14 czerwca 2011 r., w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Informatyczne. 40-235 Katowice ul. 1 Maja 133 tel. (0-32) 209-07-05, fax 209-07-15

Przedsiębiorstwo Informatyczne. 40-235 Katowice ul. 1 Maja 133 tel. (0-32) 209-07-05, fax 209-07-15 Przedsiębiorstwo Informatyczne 40-235 Katowice ul. 1 Maja 133 tel. (0-32) 209-07-05, fax 209-07-15 Katowice, styczeń 2006 SPIS TREŚCI 1 Schemat postępowania w zakresie obiegu dokumentów rozliczeniowych...

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI)

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł Świadczeniodawcy Instrukcja dodawania nowego miejsca udzielania świadczeń dla umów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Poznań,

Bardziej szczegółowo

E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017

E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 Wprowadzenie...3 1 Generowanie deklaracji VAT-7 w skrócie...3 2 Generowanie deklaracji JPK w skrócie...4 3 Generowanie deklaracji PIT w skrócie...5 4 Generowanie

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZENIE POZYCJI Z RECEPTY

ŁĄCZENIE POZYCJI Z RECEPTY ŁĄCZENIE POZYCJI Z RECEPTY System umożliwia realizację sprzedaży wynikającej z danej pozycji recepty w taki sposób, aby poszczególne pozycje sprzedaży, mogły być przekazane w szczegółowym raporcie refundacyjnym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Strona tytułowa Rozdział 2 Programy Lekowe i Chemioterapia. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 Strona tytułowa Rozdział 2 Programy Lekowe i Chemioterapia. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 4.9.0 Spis treści Rozdział 1 Strona tytułowa Rozdział 2 2.1 2.2 I Ewidencja... danych 2-2 Rozliczanie... 2-8 Strona tytułowa Rozdział 1 Strona tytułowa Ilustracje i zrzuty ekranowe zamieszczone

Bardziej szczegółowo

Raport rozliczeniowy

Raport rozliczeniowy 1 Raport rozliczeniowy Liliana Błaszak Wydział Ekonomiczno-Finansowy Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ Szczecin, 6 luty 2006 r. 2 Raport rozliczeniowy - II-Faza wymiany danych (1) Zalety rozwiązania:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH Wniosek o aktualizację danych w systemie W celu utworzenia wniosku o aktualizację danych należy w menu wybrać: Współpraca z NFZ -> Uprawnienia do recept.

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Korekty do zamkniętego okresu rozliczeniowego

Korekty do zamkniętego okresu rozliczeniowego Korekty do zamkniętego okresu rozliczeniowego instrukcja postępowania W celu złożenia wniosku o korektę do zamkniętego okresu refundacyjnego należy wystosować odpowiednio umotywowany wniosek, w formie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uż ytkownika modułu VAT Centralny

Instrukcja uż ytkownika modułu VAT Centralny Instrukcja uż ytkownika modułu VAT Centralny Asseco Data Systems S.A. ul. Heweliusza 11 80-890 Gdańsk tel./fax (+058) 740-40-00 Oprogramowanie dla administracji samorządowej. Asseco Data Systems S.A. 2016.

Bardziej szczegółowo

Integracja KS-ASW i KS-Medis z system CATO

Integracja KS-ASW i KS-Medis z system CATO Integracja KS-ASW i KS-Medis z system CATO 1. WSTĘP... 2 2. ELEMENTY INTEGRACJI... 2 3. SKRÓCONY OBIEG INFORMACJI POMIĘDZY PROGRAMAMI... 2 4. INTEGRACJA Z CATO OD STRONY KS-MEDIS.... 4 4.1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl. Przejdź do zakładki epłatnik.

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Moduł Programy lekowe / chemioterapia

Moduł Programy lekowe / chemioterapia Moduł Programy lekowe / chemioterapia Instrukcja użytkownika Wersja 6.0.0 2019-02-27 Spis treści Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy z modułem... 2 Rozdział 2 Wprowadzanie danych... 4 2.1 Zaczytanie... słowników

Bardziej szczegółowo

Integracja z KS-FKW. Rys.1. Dostępność funkcji eksportu rachunku do KS-FKW. Rys.2. Informacja o braku numeru ośrodka kosztów.

Integracja z KS-FKW. Rys.1. Dostępność funkcji eksportu rachunku do KS-FKW. Rys.2. Informacja o braku numeru ośrodka kosztów. Integracja z KS-FKW W ramach integracji z KS-FKW, wprowadziliśmy funkcjonalność integracji programu KS-PPS z programem KS-FKW (program Finansowo-Księgowy) w zakresie eksportu rachunków refundacyjnych w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB URUCHOMIENIE DRUKARKI FISKALNEJ W SYSTEMIE KS-SOLAB UWAGA!!! Pracując z drukarką fiskalną, należy pamiętać aby nie uruchamiać równocześnie modułów REJESTRACJA oraz

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML

DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML XML Wersja 2.1 od 2012-05-01 Zmodyfikowany został zapis do pliku XML wg specyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 roku. W konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Od 1 stycznia 2013 roku, w placówkach medycznych, zostanie wprowadzona funkcjonalność elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

JPK w programie Ewa - fakturowanie i magazyn

JPK w programie Ewa - fakturowanie i magazyn JPK w programie Ewa - fakturowanie i magazyn Funkcjonalność dostępna jest z poziomu menu głównego Opcje Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Po wybraniu w/w funkcji, przechodzimy do okna umożliwiającego zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny w IFK

Jednolity Plik Kontrolny w IFK Strona 1 z 19 w IFK 1. Wersja programu INSIGNUM Finanse Księgowość (ifk) 18.1.0 2. System operacyjny Windows 7 lub nowszy 3. WAŻNE! W konfiguracji ifk należy wprowadzić niezbędne ustawienia, np. KOD swojego

Bardziej szczegółowo

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI Załącznik nr 1 do komunikatu Materiał pomocniczy dotyczący sposobu wydrukowania załącznika/specyfikacji do faktury/rachunku przy pomocy aplikacji Portal Świadczeniodawcy przeznaczony dla Świadczeniodawców

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalność umożliwiająca sprawdzenie z systemie ewuś statusu uprawnienia do świadczeń dla wybranego pacjenta.

Nowa funkcjonalność umożliwiająca sprawdzenie z systemie ewuś statusu uprawnienia do świadczeń dla wybranego pacjenta. Raport Nr 44/2012 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2012 WERSJA Nr 2012.03.0.05 z dnia 2012-10-23 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M11 TERMINARZ 1. Poprawiono błąd zapytania, który mógł powodować

Bardziej szczegółowo

Komunikaty błędów importu plików SWX

Komunikaty błędów importu plików SWX Komunikaty błędów importu plików SWX ID_BLEDU KOMUNIKAT 3 700 000 Nieznany błąd 3 700 001 W systemie płatnika istnieje wyŝsza wersja epizodu Do systemu informatycznego OW NFZ importowany jest drugi raz

Bardziej szczegółowo

Migracja danych z plików XML do programu e ee Zoz

Migracja danych z plików XML do programu e ee Zoz Dokumentacja programu e Zoz Migracja danych Wersja 1.3.1.1 Zielona Góra 2010-09-17 Migracja danych z plików XML do programu e ee Zoz Źródło danych: program mmedica 1 Pliki z importowanym deklaracjami POZ

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzanie danych o wykonanych świadczeniach

I. Wprowadzanie danych o wykonanych świadczeniach Dokumentacja programu e Zoz Opis ewidencjonowania sprawozdawczości ambulatoryjnej w POZ Wersja 1.1.0.1 Zielona Góra 2008-09-25 Aby prawidłowo wykonywać sprawozdawczość dzienną z wykonanych porad ambulatoryjnych,

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny w IFK

Jednolity Plik Kontrolny w IFK Strona 1 z 10 w IFK 1. Wersja programu INSIGNUM Finanse Księgowość (ifk) 17.2.0.xx 2. System operacyjny Windows 7 lub nowszy Program IFK umożliwia tworzenie i przesyłanie Jednolitych Plików Kontrolnych

Bardziej szczegółowo

Fiskalizacja w KS-PPS

Fiskalizacja w KS-PPS Fiskalizacja w KS-PPS Moduł fiskalny (Kasa) przeznaczony jest do fiskalizacji usług wykonywanych komercyjnie. Bezwzględny termin uruchomienia pracy modułu fiskalnego, ustalony jest na 1 maja 2011 roku,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

MANUAL KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH

MANUAL KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH MANUAL KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Dodawanie pacjenta do kolejki z poziomu szybkiej edycji Dodawanie pacjenta do kolejki z poziomu grafiku lekarza Wyznaczanie kolejek Rozliczenie kolejek z NFZ Dodawanie pacjenta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Rozliczenia z NFZ

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Rozliczenia z NFZ Instrukcja użytkownika systemu medycznego Rozliczenia z NFZ 12-02-2018 Spis treści 1. Czynności przed pierwszym rozliczeniem z NFZ po instalacji KS-PPS... 3 2. Weryfikacja poprawności danych rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Portal Świadczeniodawcy (PŚ)

Portal Świadczeniodawcy (PŚ) Portal Świadczeniodawcy (PŚ) Import dokumentów rozliczeniowych. Na stronie Import dokumentów rozliczeniowych możliwy jest import plików REF, uprzednio wygenerowanych przez aplikację rozliczeniową świadczeniodawcy.

Bardziej szczegółowo

Procedura wczytania danych sprawozdawczych za I kw 2006 z systemu BudzetST II do systemu

Procedura wczytania danych sprawozdawczych za I kw 2006 z systemu BudzetST II do systemu Procedura wczytania danych sprawozdawczych za I kw 2006 z systemu BudzetST II do systemu BeSTi@ Aby usprawnić prace nad stworzeniem i wysłaniem do RIO danych sprawozdawczych za I kwartał 2006 r. w systemie

Bardziej szczegółowo

Zakładanie nowej bazy danych

Zakładanie nowej bazy danych Dokumentacja programu e Zoz Zakładanie nowej bazy danych Wersja 1.0.21.1 Zielona Góra 2010-09-02 W programie ee e Zoz można założyć dowolną ilość baz danych (np. dla kilku świadczeniodawców pracujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Kontrole WPR/RYBY Stan na dzień 09.07.2012 r. 1 SPIS TREŚĆI: Kontrole WPR/RYBY... 3 1. Wyszukiwanie umów... 4 2. Wyszukiwanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Od 1 stycznia 2013 roku w placówkach medycznych, zostanie wprowadzona funkcjonalność elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo