PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS"

Transkrypt

1 PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Rozliczenia z NFZ Katowice PI02.00

2 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja Katowice Telefon: (0-32) Fax: (0-32) Internet:

3 S P I S T R E Ś C I Rozliczenia z OW NFZ 1. Raporty statystyczne informacje o wykonanych świadczeniach Generowanie SWX Wysyłka SWX do OW NFZ Pobranie raportu zwrotnego SWZ Problemy weryfikacji Raporty rozliczeniowe rozliczenie wykonanych produktów Generowanie raportu WSX Wysyłka raportu WSX do OW NFZ Pobranie raportu zwrotnego WSZ Rachunki refundacyjne Wystawianie rachunków na podstawie szablonu Wystawianie rachunków za produkty rozliczane ryczałtem i kapitacyjnie Rachunek POZ Przesłanie rachunków do NFZ Sprawozdanie danych o zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Wprowadzanie świadczeń z umowy zaopatrzeniowej Dodanie świadczenia Dodawanie zlecenia Świadczenie jednostkowe Dodanie produktu Sprawozdanie zaopatrzenia Tworzenie Sprawozdania danych o zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Utworzenie pliku z raportem Potwierdzenie sprawozdanych danych Wystawianie rachunków

4 N O T A T K I 4

5 Rozliczenia z OW NFZ Rozliczenia z OW NFZ 1. Raporty statystyczne informacje o wykonanych świadczeniach Komunikat SWX, Raport wykonanych świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, zawiera informacje o poszczególnych świadczeniach opieki zdrowotnej w ramach lecznictwa ambulatoryjnego oraz szpitalnego z zakresu wszystkich wykonanych usług. Raport nie jest tworzony do danej umowy. Na raport wchodzą usługi ze statusem zarejestrowane/dopisane bez rozgraniczania miesięcy w raporcie (wybierany miesiąc służy tylko do oznaczenia, w jakim okresie raport został stworzony). Rys. 3. Karta raportu SWIAD Raport obejmie wszystkie epizody dodane dotychczas, które nie zostały wcześniej przesłane do funduszu nie ma rozróżnienia umów oraz okresu wykonywania. Wprowadzony raport świadczeń zostaje dodany na listę ze statusem Utworzony. W przypadku chęci usunięcia niektórych świadczeń z raportu można tego dokonać używając funkcji (F3) Przegląd zostanie otwarte okno przeglądu raportu statystycznego. W nim za pomocą przycisku (F8) Usuń można usuwać świadczenia Generowanie SWX Rys. 1. lista raportów do NFZ Po wykonaniu rejestracji wykonanych usług niezbędne jest comiesięczne wygenerowanie Raportu wykonanych świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych i wysłanie go do OW NFZ. Komunikat SWX należy przygotować korzystając z funkcji dostępnej w części Raporty > Raporty do NFZ. Rys. 4. Lista pozycji raportu SWIAD 1.2. Wysyłka SWX do OW NFZ Do generowania pliku raportu SWX służy przycisk CF6 Wyślij. Po uruchomieniu funkcji nastąpi walidacja danych przekazywanych do funduszu i utworzenie pliku wynikowego, który należy wysłać do funduszu. Rys. 5. Generowanie raportu Rys. 2. Dodawanie raportu SWX W celu utworzenia raportu SWX należy wybrać opcję (F2) Dodaj a następnie Raport wykonanych świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych. Następnie na karcie raportu do OW NFZ w przypadku kontraktów z kilkoma oddziałami należy wybrać odpowiedni. W trakcie sprawdzania system może zwrócić komunikat o błędach w wysyłanych epizodach wyświetlone zostanie okno zawierające informację o ewentualnych pozycjach do poprawy. 5

6 Po wysłaniu raportu statusy świadczeń zmienią się z Dopisany na Wysłany Pobranie raportu zwrotnego SWZ Pliki z rozszerzeniem SWZ są plikami zawierającymi informacje o błędach wykrytych w wysłanych raportach statystycznych do OW NFZ. Plik należy zaimportować do systemu. Bez tego raportu nie można przejść do dalszej fazy rozliczania. Rys. 6. Komunikat o błędach podczas walidacji raportu SWX Błędne epizody można usunąć z raportu, bądź też pozostawić. Po ew. poprawkach raport należy ponownie wyeksportować do pliku. Rys. 8. Lista raportów zwrotnych Rys. 7. Potwierdzenie usunięcia epizodów z raportu Po wygenerowaniu pliku status raportu zmieni się z Utw. na Wys.. Pliki raportów należy przekazać do OW NFZ. W województwach obsługiwanych przez KAMSOFT: za pośrednictwem systemu SZOI [menu: Rozliczenia, zakładka: Rap.statystyczne (med.)]. Po wczytaniu pliku na serwer SZOI można pobrać plik potwierdzenia otrzymania raportu przez system OW NFZ, który następnie można wczytać do PPS-a. Nie jest to obligatoryjne, ale zalecane. Import pliku potwierdzającego wysyłkę (*.PTZ) wykonuje się w oknie raportów zwrotnych menu: Raporty > Raporty zwrotne. Po naciśnięciu (F2) Odbierz należy wskazać plik do wczytania. Po zaimportowaniu potwierdzenia Komunikat SWIAD otrzyma odpowiednią informację w kolumnie ODB. W pozostałych województwach raporty przesyła się do NFZ na Portal Świadczeniodawcy, za pomocą poczty elektonicznej przez odpowiednie adresy . Plik raportu zwrotnego przysłany przez NFZ należy wczytać do programu. Import wykonuje się za pomocą opcji: (F2) Odbierz dostępnej w oknie Raporty > Raporty zwrotne. Po przeprowadzeniu operacji raport zwrotny pojawi się na liście. Na liście świadczeń epizody oraz produkty zmienią swój status na Potwierdzony, bądź Odrzucony - w zależności od komunikatu z NFZ Problemy weryfikacji Wszelkie problemy ze świadczeniami, które NFZ zwraca dostępne są wewnątrz raportu zwrotnego. Raporty mogą być wysłane bezpośrednio z programu KS-PPS jeśli w module Admin->Komunikacja, zostaną wprowadzone odpowiednie ustawienia komunikacji z NFZ. Pobranie i import pliku potwierdzenia wysłania nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na komunikację z NFZ-tem. Rys. 9. Przegląd raportu zwrotnego Komunikaty do pozycji są podzielone na 3 grupy: Informacje informacja o poprawności pozycji raportu. Ostrzeżenia w raporcie występuje przynajmniej jedna pozycja raportu zawierająca ostrzeżenie o nieprawidłowo- 6

7 Rozliczenia z OW NFZ ści wprowadzonych danych na poziomie epizodu. Ostrzeżenie nie musi być poprawiane przed przystąpieniem do tworzenia Komunikatu rozliczeniowego. Błędy w raporcie występuje przynajmniej jedna pozycja raportu, dla której na etapie weryfikacji w OW NFZ wykryty został błąd na poziomie epizodu. Błąd musi zostać poprawiony, aby mógł być ujęty w raporcie rozliczeniowym. Aby rozliczyć wszystkie świadczenia wszelkie błędne pozycje należy poprawić i ponownie wysłać raportem statystycznym. Świadczenia można poprawiać z tej pozycji, jednak wygodniejsze jest poprawianie bezpośrednio na liście świadczeń. Aby wyświetlić tylko błędne pozycje należy użyć filtrów Błędne dla produktu oraz dla zestawu świadczeń. 2. Raporty rozliczeniowe rozliczenie wykonanych produktów Rys. 11. Dodanie raportu RRSWI Po wybraniu opcji (F2) Dodaj należy wskazać umowę oraz okres rozliczeniowy, z którego mają zostać pobrane dane do rozliczenia. Okres rozliczeniowy obejmuje bieżący miesiąc rozliczeniowy oraz w przypadku wyboru takiej opcji przez użytkownika miesiące poprzednie, w których wykazano nadwykonanie usług (wtedy pole od pozostawiamy puste, bądź wybierami miesiąc od którego usługi mają być pobierane). Brak błędów weryfikacji w raportach medycznych pozwala na przygotowanie Komunikatów rozliczeniowych uwzględniających wszystkie wykonane usługi w podanym okresie sprawozdawczym. Rys. 12. Karta raportu rozliczeniowego Na karcie tej można wybrać również podstawę ubezpieczenia. Podane informacje należy potwierdzić korzystając z przycisku (ENT) OK. Rys. 10. Lista raportów do NFZ Usługi, które w wyniku weryfikacji OW NFZ uzyskały status Błąd i nie zostały poprawione w kolejnym Komunikacie SWX, nie zostaną uwzględnione w Komunikacie rozliczeniowym. Na raport wchodzą tylko usługi ze statusem Potwierdzone przez OW NFZ Generowanie raportu WSX Raport rozliczeniowy do umowy wykonuje się z poziomu menu: Raporty > Raporty do NFZ. Rys. 13. Lista pozycji raportu RRSWI Za pomocą przycisku (SPC) Zaznacz - można usunąć pozycję z raportu. Wybierając opcję (F4) Popraw można zmniejszyć / zwiększyć liczbę jednostek rozliczeniowych zgłoszonych w raporcie. Opcja Ustaw MAX wprowadza maksymalne ilości jednostek rozliczeniowych możliwe do zgłoszenia w Komunikacie WSX dla zaznaczonych pozycji raportu. 7

8 3. Rachunki refundacyjne Opcja Wyzeruj wykona wyzerowanie ilości jednostek rozliczeniowych możliwych do zgłoszenia w Komunikacie WSX dla zaznaczonych pozycji raportu. Opcja Do Limitu ustawi maksymalną wartość raportu, na jaką pozwala umowa jednak w przypadku, gdy wystąpią jakieś błędy walidacji przesłanych produktów wartość będzie mniejsza niż przyznany limit dlatego też lepiej wysyłać całość. Wszystkie produkty nie wykazane w danym raporcie rozliczeniowym można ująć w kolejnych raportach. Po wysłaniu raportu statusy epizodów zmienią się z Potwierdzony na Do rozliczenia Wysyłka raportu WSX do OW NFZ Aby wygenerować plik raportu należy użyć funkcji (CF6) Wyślij. W katalogu Export zostanie utworzony plik.wsx, który następnie należy przekazać do Funduszu. Za pomocą aplikacji SZOI przesyłanie pliku WSX wykonuje się z menu: Rozliczenia, zakładka: Rap. rozliczeniowe (med.). W pozostałych województwach raport należy przesłać na specjalną skrzynkę pocztową. Nieuznane usługi np. z powodu zgłoszenia do rozliczenia większej liczby usług niż liczba usług dostępna do rozliczenia w ramach limitu, mogą zostać wskazane do rozliczenia w kolejnych Raportach rozliczeniowych. Usługi odrzucone z powodu błędów należy poprawić. W przypadku nieznanych błędów proszę o kontakt na adres Wykonany import poprawnego raportu zwrotnego rozliczeniowego wprowadza do systemu także szablon rachunku, na podstawie którego wystawiamy fakturę. 3. Rachunki refundacyjne Po zakończeniu części sprawozdawczej, tj. po otrzymaniu szablonu rachunku można przystąpić do wystawiania rachunków. Można je podzielić na 2 typy: na podstawie szablonu rachunki wystawione ręcznie np. zwrot kosztów Rys. 14. Generowanie raportu Po utworzeniu pliku Raport RRSWI otrzymuje status Wysłany Pobranie raportu zwrotnego WSZ Pliki z rozszerzeniem WSZ są plikami zawierającymi informacje o problemach wykrytych w Komunikatach RRSWI przez OW NFZ na etapie weryfikacji II-fazy. Plik obligatoryjnie należy zaimportować do systemu KS-PPS. Import pliku WSZ wykonuje się w oknie raportów zwrotnych, za pomocą przycisku (F2) Odbierz. Po tej operacji raport pojawi się na liście. Można go przejrzeć i sprawdzić ewentualne błędy oraz ostrzeżenia. Rys. 16. Lista rachunków refundacyjnych 3.1. Wystawianie rachunków na podstawie szablonu Wraz z raportem zwrotnym WSZ, do systemu importowany jest szablon rachunku refundacyjnego, który umożliwia wystawienie rachunku refundacyjnego. Szablony rachunków można przeglądać w oknie dostępnym z poziomu menu: Kontrakty > Szablony rachunków. Rys. 15. Przegląd raportu zwrotnego WSZ 8

9 Rozliczenia z OW NFZ 3.2. Wystawianie rachunków za produkty rozliczane ryczałtem i kapitacyjnie W celu wystawienia rachunku za produkty rozliczane ryczałtem bądź kapitacyjnie, należy skorzystać z opcji dostępnych z poziomu menu: Kontrakty > Rachunki refundacyjne. Wybór opcji (F2) Dodaj RUM do umowy umożliwi wystawienie dokumentu rachunku refundacyjnego. W oknie dodawania rachunku, po wybraniu umowy przechodzimy do odpowiedniego pola i uzupełniamy ręcznie wybraną ilość Rachunek POZ Jednym z przykładów rachunków nie-szablonowych jest rachunek POZ. Jest on przedstawiony na rysunku poniżej. Rys. 17. Lista szablonów rachunków przesłanych przez NFZ Przycisk (F3) Przegląd umożliwia przeglądanie listy produktów kontraktowych uwzględnionych przy tworzeniu rachunku. Tworzenie rachunków możliwe jest na liście rachunków refundacyjnych dostępnej z poziomu menu: Kontrakty > Rachunki refundacyjne. Aby wystawić rachunek na podstawie szablonu należy użyć przycisku (F2) Dodaj RUM do umowy. Rys. 19. Rachunek POZ Rachunek należy uzupełnić ręcznie podając w rubrykach odpowiednie ilości. Jeśli pozycja zawiera w sobie usługi szczegółowe - edycja możliwa jest tylko na tych pozycjach. Cena jednostkowa za świadczenie jest obliczana dynamicznie na podstawie wprowadzonych usług i zmienia się wraz ze zmianą ilości wykonanych usług szczegółowych. Rys. 18. Dodanie rachunku refundacyjnego Po uzupełnieniu pól wymaganych program wyświetli w oknie pozycje rachunku. Uzupełnianie pozycji odbywa się za pomocą przycisku (F6) Uzupełnij Na podstawie szablonu. Po zamknięciu i zatwierdzeniu rachunku pojawi się on na liście. Po sprawdzeniu rachunku można wydrukować rachunek ( (F5) Drukuj ), bądź fakturę do niego. Aby wystawić korektę postępujemy analogicznie wybierając rachunek do skorygowania i naciskając (SF2) Korekta. W przypadku, gdy w raporcie rozliczeniowym przekazywane są informacje o usługach dla osób ubezpieczonych na podstawie przepisów o koordynacji, bądź na podstawie zgody wójta/burmistrza to wraz z raportem zwrotnym przekazana zostanie odpowiednia ilość szablonów rachunków o ilości równej ilości różnych podstaw ubezpieczenia. Za pomocą przycisku (F6)Uzupełnij można uzupełnić ilości na podstawie aktywnych deklaracji obecnych w systemie. Po uzupełnieniu rachunku należy go zatwierdzić przyciskiem (CF9) Sprawdź a następnie za pomocą przycisku (CF2) Eksport zapisać do pliku i wysłać na SZOI Przesłanie rachunków do NFZ Przed wysłaniem rachunków do OW NFZ należy sprawdzić ich poprawność. W tym celu należy skorzystać z opcji (CF9) Sprawdź. Status dokumentu po wykonaniu operacji zmieni się na spr. Rachunek należy wygenerować do pliku i przesłać do OW NFZ. Za pomocą opcji (SF2) Eksport należy wygenerować plik.ref, który następnie operator przesyła do OW NFZ. 9

10 4. Sprawozdanie danych o zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Dodawanie zlecenia Po rozwinięciu pola Zlecenie zostaje otwarte podręczne okno zawierające wystawione dla pacjenta zlecenia z możliwością edycji, dodania kolejnego. Kartę zlecenia należy uzupełnić w sposób analogiczny do zwykłego skierowania. Jedyną różnicą jest wybór typu zlecenia. Rys. 20. Eksport rachunku do pliku Po wysłaniu rachunku i przyjęciu go przez NFZ rozliczenie elektroniczne jest zakończone. Należy jeszcze wydrukować fakturę i przesłać ją do OW NFSprawozdanie 4. Sprawozdanie danych o zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Raport ten obejmuje wprowadzone do programu środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne, które są refundowane przez NFZ. Raport należy wykonywać każdego miesiąca, rozliczenia kończąc na wystawieniu rachunku na podstawie szablonu Wprowadzanie świadczeń z umowy zaopatrzeniowej Świadczenia zaopatrzeniowe dodajemy na liście świadczeń za pomocą przycisku F2 Dodaj. Obsługa tego typu świadczeń jest analogiczna do innych Dodanie świadczenia Po otwarciu okna Rejestracja świadczenia udzielonego pacjentowi należy ustawić rodzaj świadczenia jako: Zaopatrzenie w środki pomocnicze i ortopedyczne i uzupełnić kolejne wymagane dane. Rys. 22. Karta zlecenia (wniosku na zaopatrzenie) Na karcie zaopatrzenia/wniosku na zaopatrzenie należy uzupełnić następujące dane: pacjent (uzupełniany automatycznie z karty świadczenia); numer dokumentu; data wystawienia zlecenia; typ zlecenia Zlecenia można wprowadzić w każdej chwili przechodząc w menu do listy zleceń Rejestracja > Zlecenia Świadczenie jednostkowe Po uzupełnieniu zlecenia można przejść na świadczenie jednostkowe, na którym należy wypełnić: miejsce wykonywania usług, pracownika medycznego, wykonane od do data realizacji produktu, kod świadczenia, rozpoznanie główne Rys. 21. Dodawanie świadczenia obejmującego zaopatrzenie W świadczeniu tym wymagane jest pole zlecenie należy je bezwaruknowo uzupełnić przez przycisk F2. Rys. 23. Karta świadczenia jednostkowego 10

11 Rozliczenia z OW NFZ Dodanie produktu Dodanie produktu odbywa się za pomocą przycisku F2 Dodaj. Otwarte zostanie okno Karty produktu kontraktowego. Jest to formatka wyświetlana w przypadku produktów zaopatrzeniowych. Rys. 25. Wybór raportu do utworzenia Po wybraniu z listy Sprawozdania o zaopatrzeniu zostanie otwarte okno Karty raportu do OW NFZ. Rys. 24. Karta produktu W oknie tym należy uzupełnić: produkt handlowy, wykonanie od do, wydaną ilość przedmiotów, kwotę refundacji, dopłatę pacjenta umiejscowienie produktu odpłatność pacjenta za produkt wartość usługi jest uzupełniana auomatycznie. Dostępny w obrębie okna przycisk Przelicz pozwala na automatyczne obliczenie kwoty refundacji i dopłaty pacjenta na podstawie pola odpłatności pacjenta oraz wprowadzonej ceny produktu. Cena produktu oraz jego ilość nie może przekroczyć limitów zaznaczonych w umowie (są one również przedstawione w tym oknie). Po zatwierdzeniu danych wyświetlone zostaje okno z informacją o numerze zrealizowanego zlecenia. Zgodnie z Zarzadzeniem numer zrealizowanego zlecenia musi zostac naniesiony na postac papierowa Zlecenia. Numer ten jest dostępny na karcie produktu. Rys. 26. Karta raportu W oknie tym należy wybrać: oddział NFZ, miesiąc, numer umowy, opis raportu. Po zatwierdzeniu zostanie utworzony raport, który należy następnie wysłać Utworzenie pliku z raportem Po sprawdzeniu poprawności raportu za pomocą przycisku CF6 Wyślij można utworzyć plik, który należy przekazać do Funduszu. Kliknięcie przycisku spowoduje wyświetlenie okna, w którym można wybrać nazwę pliku oraz miejsce zapisu, a następnie wyświetli komunikat z możliwością wprowadzenia dokumentu finansowego, do którego odnosi się raport Sprawozdanie zaopatrzenia Po wprowadzeniu wszystkich świadczeń za dany misiąc konieczne jest sprawozdanie ich do NFZ. Czynność tę należy wykonać z poziomu listy raportów. Okno można uruchomić z poziomu menu: Raporty > Raporty do NFZ, bądź za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+7 Raporty Tworzenie Sprawozdania danych o zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Po przejściu na listę raportów do NFZ należy nacisnąć przycisk F2 Dodaj, a następnie z listy wybrać odpowiedni raport. Rys. 27. Okno wprowadzania numeru dokumentu finansowego Zgodnie z Zarządzeniem każdy komunikat statystyczny z realizacji zaopatrzenia ortopedycznego powinien mieć przyporządkowany numer dokumentu finansowego. Numer dokumentu jest numerem, który został/zostanie nadany dla rachunku/faktury VAT za realizacje świadczeń ZPO wykazanych w bieżącym sprawozdaniu. 11

12 4. Sprawozdanie danych o zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Domyślnie plik zostanie zapisany w podkatalogu Export PPS-a. Rozszerzenie pliku to.zpx (raport zwrotny odbierany z funduszu -.ZPZ). W razie stwierdzenia w raporcie jakichkolwiek błędów świadczenia należy poprawić a następnie ponownie wysłać raportem do NFZ Wystawianie rachunków Rys. 28. Potwierdzenie zapisania pliku 4.3. Potwierdzenie sprawozdanych danych Po poprawnym wygenerowaniu komunikatu.zpx, plik z danymi zostaje przesłany do OW NFZ. W trakcie przesyłania plik sprawdzany jest pod względem poprawności struktury. W przypadku wystapienia problemów system wyświetlni komunikat o błędzie przesyłu. Poprawnie przekazane pliki, importowane są do systemu informatycznego OW NFZ. W tym procesie sprawdzana jest zgodność przekazywanych danych w stosunku do danych istniejących już w systemie. W przypadku wystąpienia problemów, system informatyczny OW NFZ dokona automatycznej generacji komunikatu zwrotnego zawierającego informacje o niezaimportowanych pozycjach raportu. Następnie dane podlegają procedurze weryfikacyjnej, dokonywanej przez pracowników NFZ, sprawdzającej zgodność z umową. W trakcie procedury weryfikacyjnej dokonywana jest analiza wagi wykrytych problemów. W przypadku, gdy w trakcie weryfikacji zostaną wykryte ważne problemy, poszczególnym produktom zostanie nadany status Błąd. Informacje o błędach przekazywane są do świadczeniodawcy w komunikatach zwrotnych ZPZ. Komunikat musi być pobrany przez świadczeniodawcę i zaimportowany do systemu KSPPS. Raport zwrotny należy zaimportować w oknie raportów zwrotnych (menu: Raporty > Raporty zwrotne). Po wczytaniu raportu zwrotnego do programu należy wykonać rozliczenie po stronie NFZ. Na tej podstawie zostanie wygenerowany plik *.WRZ zawierający szablon rachunku. Szablon ten należy wczytać w module Rozliczania->Zwrotne, za pomocą przycisku Odbierz. Wraz z raportem zwrotnym WSZ, do systemu importowany jest szablon rachunku refundacyjnego, który umożliwia wystawienie rachunku refundacyjnego. Szablony rachunków można przeglądać w oknie dostępnym z poziomu menu: Kontrakty > Szablony rachunków. Tworzenie rachunków możliwe jest na liście rachunków refundacyjnych dostępnej z poziomu menu: Kontrakty > Rachunki refundacyjne. Aby wystawić rachunek na podstawie szablonu należy użyć przycisku (F2) Dodaj RUM do umowy. Po uzupełnieniu pól wymaganych program wyświetli w oknie pozycje rachunku. Uzupełnianie pozycji odbywa się za pomocą przycisku (F6) Uzupełnij Na podstawie szablonu. Po zamknięciu i zatwierdzeniu rachunku pojawi się on na liście. Po sprawdzeniu rachunku można wydrukować rachunek ( (F5) Drukuj ), bądź fakturę do niego. Aby wystawić korektę postępujemy analogicznie wybierając rachunek do skorygowania i naciskając (SF2) Korekta. Przed wysłaniem rachunków do OW NFZ należy sprawdzić ich poprawność. W tym celu należy skorzystać z opcji (CF9) Sprawdź. Status dokumentu po wykonaniu operacji zmieni się na spr. Rachunek należy wygenerować do pliku i przesłać do OW NFZ. Za pomocą opcji (SF2) Eksport należy wygenerować plik.ref, który następnie operator przesyła do OW NFZ. 12

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o.

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o. Portal Świadczeniodawcy 2 Portal Świadczeniodawcy Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 4 Rozdział II Praca z programem 5 Rozdział III Obsługa okien 8 1 Moja struktura organizacyjna... 8 2 Umowy na realizację...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Środki Pomocnicze ISO 9001:2008 Dokument: 2013.08.20 Wydanie: 1 Waga: 90 ŚRODKI POMOCNICZE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Środki Pomocnicze ISO 9001:2008 Dokument: 2013.08.20 Wydanie: 1 Waga: 90 ŚRODKI POMOCNICZE ŚRODKI POMOCNICZE 1. Wczytywanie umowy Przed rozpoczęciem sprzedaży środków pomocniczych należy wczytać do programu umowę w postaci elektronicznej (plik z rozszerzeniem *.umx, który w zależności od oddziału

Bardziej szczegółowo

Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI

Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI Katowice, maj 2015 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Praca w systemie... 5 2.1. Konta dostępowe świadczeniodawcy... 5 2.1.1. Jak założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY NADAWCA https://e-nadawca.poczta-polska.pl. Wersja 3.3.0. Instrukcja użytkownika. Moduł klienta

ELEKTRONICZNY NADAWCA https://e-nadawca.poczta-polska.pl. Wersja 3.3.0. Instrukcja użytkownika. Moduł klienta ELEKTRONICZNY NADAWCA https://e-nadawca.poczta-polska.pl Wersja 3.3.0 Instrukcja użytkownika Moduł klienta aktualizacja na dzień 18.12.2012 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE PODSTAWOWE.... 5 2. WYKAZ SKRÓTÓW

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja użytkownika Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja użytkownika Wersja: 5.3 Data wydania: 2015-04-23 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika

Instrukcja Użytkownika CitiDirect EB - Citi Trade Portal Handlu Instrukcja Użytkownika InfoTrade tel. 0 801 258 369 infotrade@citi.com Pomoc Techniczna CitiDirect tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 poniedziałek-piątek 8.00

Bardziej szczegółowo

Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI

Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI Katowice, grudzień 2014 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Praca w systemie... 4 2.1. Konta dostępowe świadczeniodawcy... 4 2.1.1. Jak założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi INSTRUKCJA OBSŁUGI KS-ZZL 2015.00.0.1 Zarządzanie ZasobamiLudzkimi Podręcznik użytkownika Katowice 2015 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32)

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Zakład Projektowo - Handlowy " M A D A S O F T " 40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06

Zakład Projektowo - Handlowy  M A D A S O F T  40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06 Zakład Projektowo - Handlowy " M A D A S O F T " 40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06 SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY DEMEGA wersja 6.41 dla systemu Windows KATOWICE 2015 ..

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 4 Rozpoczęcie pracy... 5 Uruchomienie systemu... 5 Zasady bezpiecznego korzystania z BS Online... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi Rozpoczęcie pracy z systemem KS-ZZL Zarządzanie ZasobamiLudzkimi Instrukcja użytkownika Katowice 2009 2244PI02.00 Firma Kamsoft nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawną konfigurację parametrów programu,

Bardziej szczegółowo

Moduł współpracy programu Komornik SQL z systemem e-sądu

Moduł współpracy programu Komornik SQL z systemem e-sądu 84 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Moduł współpracy programu Komornik SQL z systemem e-sądu Konfiguracja programu Komornik SQL Do poprawnej współpracy aplikacji Komornik SQL z portalem e-sądu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Forte Handel 1 / 14 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Citi Trade Portal CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com [Wpisz tekst] Bankiem Handlowym

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa KSH dla Windows

Księga Handlowa KSH dla Windows Podręcznik użytkownika programu Księga Handlowa KSH dla Windows Poznań 2011 WYDANIE V W oparciu o bogate doświadczenie wsparte wieloletnią obecnością na rynku pragniemy, by nasza marka stała się symbolem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Klienta Indywidualnego

Podręcznik Klienta Indywidualnego Podręcznik Klienta Indywidualnego SGB-Bank S.A i Zrzeszone Banki Spółdzielcze SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 4 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY KORZYSTANIU Z SGB ONLINE... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA CUE e GBS Corpo SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY... 2 MENU SYSTEMU... 3 RACHUNKI... 3 STAN RACHUNKU... 4 OSTATNI WYCIĄG... 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Finansowanie Dystrybutorów (ang. Paylink)

Instrukcja Użytkownika Finansowanie Dystrybutorów (ang. Paylink) CitiDirect EB - Citi Trade Portal Instrukcja Użytkownika Finansowanie Dystrybutorów (ang. Paylink) InfoTrade tel. 0 801 258 369 infotrade@citi.com Pomoc Techniczna CitiDirect tel. 0 801 343 978, +48 (22)

Bardziej szczegółowo

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT KOMPLEKSOWY SYSTEM FORT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. 30-319 Kraków, ul. Tyniecka 10A/1 tel. (12) 262-02-95, 788-654-748 e-mail: krakow@fort.com.pl www.fort.com.pl OBSŁUGI UBEZPIECZEŃ I SIECI SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA: INSTRUKCJA TECHNICZNA PROGRAMU SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA: INSTRUKCJA TECHNICZNA PROGRAMU SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA: INSTRUKCJA TECHNICZNA PROGRAMU SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ Spis treści I. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 3 II. INSTALACJA PROGRAMU... 3 1. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA CZYNNOŚCI INSTALACYJNYCH:...

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 Płace i Kadry pierwsze kroki 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo