KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED"

Transkrypt

1 KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010

2 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja Katowice Telefon: (0-32) Fax: (0-32) Internet:

3 S P I S T R E Ś C I Import danych z Pakietu Świadczeniodawcy 1. Przeniesienie danych z Pakietu Świadczeniodawcy iii

4 N O T A T K I iv

5 KS-SOMED Import danych z Pakietu Świadczeniodawcy

6 Import danych z Pakietu Świadczeniodawcy 1. Przeniesienie danych z Pakietu Świadczeniodawcy Do przeniesienia danych z Pakietu Świadczeniodawcy przygotowany został program KSPLImportPS.exe. Program ten dostępny jest na dysku w katalogu, w kórym zainstalowany jest system KS-SOMED. Import danych przebiega w dwóch etapach i obejmuje następujące dane: pacjentów, deklaracji, decyzji wójta/ burmistrza, dokumentów UE: druk E100; poświadczenie; Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego; certyfikat, pracowników, kuponów, słowników. Przed eksportem danych należy zgłosić do OW NFZ o zamiarze eksportu danych z określonej instalacji Pakietu Świadczeniodawcy oraz podać zdefiniowane przez siebie hasło do eksportu danych. OW NFZ na podstawie hasła świadczeniodawcy i danych o świadczeniodawcy wygeneruje klucz migracji. Po otrzymaniu klucza migracji, eksport z Pakietu Świadczeniodawcy wykonuje się poprzez opcję Eksport danych z bazy do plików tekstowych, która znajduje się w menu Narzędzia modułu administracyjnego. Eksport danych z Pakietu Świadczeniodawcy należy wykonać na kopii bazy, konieczne jest wykonanie niekodowanego eksportu z Pakietu, w tym celu należy zaznaczyć opcję Eksport w wersji niekodowanej. Dane powinny zostać wyeksportowane bez zaznaczonej opcji Szyfruj dane. Program KSPLImportPS.exe umożliwia wczytanie danych z Pakietu Świadczeniodawcy, które zostały wyeksportowane w formie niekodowanej. Po wyeksportowaniu danych z Pakietu program ten jest blokowany i uniemożliwia konytuowanie rozliczeń z NFZ. Przed rozpoczęciem importu do KS-SOMED należy wykonać kopię bazy. Konieczne jest również wczytanie umowy z NFZ. Powinna to być ta sama umowa, która była wczytana w Pakiecie Świadczeniodawcy. Jeżeli NFZ udostępnił aneks do umowy, to powinien zostać wczytany do Pakietu przed eksportem lub do KS-SOMED dopiero po przeniesieniu do niego wszystkich danych. Umowę z NFZ można wczytać w module Umowy wybierając z menu głównego Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia funkcję Wczytywanie dokumentów z oddziału NFZ. Następnie w oknie Import umowy z Narodowego Funduszu Zdrowia, należy użyć przycisku F5 Importuj. W wyświetlonym oknie Wybór rodzaju dokumentu, zaznaczyć opcję Umowa z NFZ [*.umx]. Po kliknięciu na przycisk OK, zostanie wyświetlone okno, w którym należy wskazać plik i ścieżkę do pliku, w którym zapisana jest umowa (*.umx). Ponieważ od momentu przeniesienia danych do KS-SOMED rozliczenie odbywać się będzie tylko w tym programie, dlatego nie jest konieczne podanie tabeli produktów PŚ. Po powiązaniu poradni z miejscami wykonywania usług, należy sprawdzić ustawienia w umowie. Istotne jest sprawdzenie ustawień przedziałów wiekowych, rozszerzenia rodzaju deklaracji, powiązań poradni z miejscem wykonywania świadczeń i pozostałych istotnych elementów umowy. Wczytanie oraz przeprowadzenie testowania umowy z NFZ, dla której mają być zaimportowane świadczenia, może się również odbyć przed samym importem kuponów. Po uruchomieniu programu KSPLImportPS.exe, wyświetlone zostanie okno Import z Pakietu Świadczeniodawcy. Rys. 1. Okno: Import z Pakietu Świadczeniodawcy v W oknie tym w pierwszej kolejności, należy wskazać katalog, w którym znajdują się wszystkie pliki wyeksportowane z Pakietu Świadczeniodawcy. Kolejną czynnością jest podjęcie decyzji, czy mają zostać przeniesione poszczególne słowniki. Służą do tego celu następujące opcje: opcja Import centralnego słownika personelu, opcja Import słownika miejscowości, opcja Import słownika świadczeniodawców, opcja Import słownika szkół. Zaznaczenie opcji Aktualizuj istniejące szkoły umożliwia aktualizację szkół w systemie KS-SOMED o dane, które były wprowadzane w Pakiecie Świadczeniodawcy. Jeżeli zaznaczone zostaną opcje z wyżej wymienionymi pozycjami, wówczas słowniki te zostana zaimportowane w pierwszej kolejności. Jeżeli wybrany zostanie import bez przenoszenia słowników, wówczas bazy personelu, miejscowości, świaczeniodawców i szkół, zostaną utworzone na podstawie informacji zawartych w danych pacjenta i w wykonanych zleceniach. Jeżeli zostanie pominięty import Centralnego 2

7 Import danych z Pakietu Świadczeniodawcy słownika personelu zawierającego listę personelu medycznego z całego województwa, wówczas do KS-SOMED przeniesieni zostaną pracownicy, którzy wykonywali zlecenia, a także ci którzy kierowali na zlecenia i do których kierowano pacjentów na zlecenia. Pierwszy etap importu obejmuje import danych pacjentów, deklaracji, decyzji wójta/burmistrza, dokumentów UE, pracowników. Aby go rozpocząć należy zaznaczyć następujące opcje: opcja Import danych pacjentów, opcja Import deklaracji, opcja Import decyzji wójta/burmistrza, opcja Import dokumentów UE, opcja Import pracowników. Pod każdą opcją znajdują się opcje, zaznaczenie których umożliwia podobnie jak wyżej opisana opcja Aktualizuj istniejące szkoły, aktualizację danych pacjentów, deklaracji, decyzji wójta/burmistrza, dokumentów UE, pracowników w systemie KS-SOMED o dane, które były wprowadzane w Pakiecie Świadczeniodawcy. Dodatkowo w polu Domyślna miejscowość można wybrać domyślną miejscowość, która zostanie ustawiona pacjentowi, w przypadku gdy nie można jej wyznaczyć na podstawie danych z Pakietu Świadczeniodawcy. Następnie należy użyć przycisku Import. Po zaimportowaniu danych a przed przeniesieniem kuponów można sprawdzić poprawność przeniesionych danych. Każdy kolejny import spowoduje dopisanie informacji do raportu z importu. Raport ten można wyświetlić po użyciu przycisku Raport, zawiera on informacje co zostało przeniesione, co import pominął i dlaczego, można go również zapisać do pliku. Drugi etap obejmuje import kuponów. W tym celu należy: zaznaczyć opcję Import kuponów, uzupełnić pole Nr inst. Pakietu. Jeżeli umowy z NFZ nie zostały wczytane przed pierwszym etapem importu, należy dokonać tej czynności w tym momencie, następnie utworzyć poradnie i powiązać z miejscami wykonywania usług. Za pomocą przycisku Testowanie, należy sprawdzić czy prawidłowo umowy zostały wczytane. Zaznaczenie opcji Import kuponów uaktywni w oknie importu następujące elementy: opcja Testuj dane pacjentów - możliwość przeprowadzenia testowania danych pacjentów przed rozpoczęciem importu, opcja Zlecenia dla wybranych umów - wyświetla zakładkę z możliwością wyboru umów, dla których chcemy zaimportować zlecenia. pole Gabinet pobieraj z : wybór skąd ma być pobrany gabinet dla zaimportowanych zleceń: z Karty poradni, z Karty pracownika. Następnie aby rozpocząć import kuponów, należy użyć przycisku Import. Uwaga: Kolejny import tych samych danych do KS-SOMED nie powoduje dopisania nowych rekordów do bazy, a jedynie aktualizację istniejących wpisów. Jeżeli podczas wprowadzania zleceń w Pakiecie Świadczeniodawcy Użytkownik uzupełniał informacje o kodach ICD9, wówczas podczas importu pojawi sie informacja o dodaniu tych kodów do bazy w KS-SOMED. Kody ICD9 można uzupełnić w module Kartoteki. Po wejściu do tego modułu należy wybrać w menu głównym Bazy Medyczne funkcję ICD-9 CM, a w wyświetlonym oknie wybrać przycisk F2 Dodaj i uzupełnić pola Kod i Nazwa. Po dodaniu wszystkich kodów jakie wyświetlone zostały w raporcie można kontynuować import danych. Po dokonaniu importu konieczne jest sprawdzenie, czy zaimportowane dane do systemu KS-SOMED są identyczne z danymi z Pakietu Świadczeniodawcy. 3

8 N O T A T K I 4

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2009 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2010 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2011.00.0.0 Data aktualizacji: 25.06.2010

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Rozliczenia z NFZ Katowice 2006 2153PI02.00 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32)

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

O b s ł u g a p r o g r a m u K S - S W D Krok po kroku z programem KS-SWD Konkurs ofert w roku 2007

O b s ł u g a p r o g r a m u K S - S W D Krok po kroku z programem KS-SWD Konkurs ofert w roku 2007 O b s ł u g a p r o g r a m u K S - S W D Krok po kroku z programem KS-SWD Konkurs ofert w roku 2007 Katowice 2006-08-25 Uwaga! Niniejsza instrukcja stanowi materiał pomocniczy i uzupełniający, i nie zwalnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Środki Pomocnicze ISO 9001:2008 Dokument: 2013.08.20 Wydanie: 1 Waga: 90 ŚRODKI POMOCNICZE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Środki Pomocnicze ISO 9001:2008 Dokument: 2013.08.20 Wydanie: 1 Waga: 90 ŚRODKI POMOCNICZE ŚRODKI POMOCNICZE 1. Wczytywanie umowy Przed rozpoczęciem sprzedaży środków pomocniczych należy wczytać do programu umowę w postaci elektronicznej (plik z rozszerzeniem *.umx, który w zależności od oddziału

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, lipiec 2014 1 Wstęp... 4 1.1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł apteki

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł apteki Dokumentacja użytkownika systemu SZOI System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł apteki 2010.04.2.340 Katowice, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 1 REJESTRACJA NOWEJ APTEKI W SYSTEMIE....

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, październik 2012 1 Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Płace Optivum? Przygotowanie pliku dla SIO w programie Płace Optivum

Płace Optivum. Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Płace Optivum? Przygotowanie pliku dla SIO w programie Płace Optivum Płace Optivum Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Płace Optivum? Aby wyeksportować dane z programu Płace Optivum do SIO, należy wykonać następujące czynności: 1. Pobrać i zainstalować najnowsze

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum. Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Kadry Optivum?

Kadry Optivum. Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Kadry Optivum? Kadry Optivum Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Kadry Optivum? Aby wyeksportować dane z programu Kadry Optivum do SIO, należy wykonać następujące czynności: 1. Pobrać i zainstalować najnowsze

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI

Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI Katowice, maj 2015 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Praca w systemie... 5 2.1. Konta dostępowe świadczeniodawcy... 5 2.1.1. Jak założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Podręcznikużytkownika

Podręcznikużytkownika Import danych z systemu KS-ZPL do KS-CRM Podręcznikużytkownika Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Import danych z systemu KS-ZPL do KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA SYSTEMU KS-AOW Dokument: lipiec 2015 Wydanie: 4 Waga: 90

INSTRUKCJA INSTALACJA SYSTEMU KS-AOW Dokument: lipiec 2015 Wydanie: 4 Waga: 90 Dokument: lipiec 2015 Wydanie: 4 Waga: 90 KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice; ul. 1 Maja 133 tel. (0-32) 209-07-05, fax. (0-32) 209-07-15 KS-APTEKA WINDOWS INSTALACJA SYSTEMU Katowice, sierpień 2015 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH wersja 1.0 2 Spis treści WPROWADZENIE... 3 IMPORT BAZY DANYCH... 6 Krok 1: Eksport bazy danych...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW Spis treści Wstęp... 2 1. Opis czynności niezbędnych do zainstalowania programu KS-ASW... 2 1.1. Instalacja programu... 2 1.2. Tworzenie schematu Oracle aptecznej bazy danych...

Bardziej szczegółowo

www.osoz.pl Współpraca apteki w zakresie Ubezpieczeń Zdrowotnych

www.osoz.pl Współpraca apteki w zakresie Ubezpieczeń Zdrowotnych Współpraca apteki w zakresie Ubezpieczeń Zdrowotnych Spis treści 1. Wstęp....3 2. Podłączenie apteki do współpracy z OSOZ...3 3. Akceptacja Regulaminu świadczenia elektronicznych usług wsparcia udzielania

Bardziej szczegółowo

Import pliku MPW do systemu plusbank24

Import pliku MPW do systemu plusbank24 Funkcjonalność usługi Masowe Przelewy Wychodzące (MPW) w systemie plusbank24 Instrukcja prezentuje podstawową funkcjonalność usługi MPW w systemie plusbank24 - www.plusbank24.pl Pomoc w zakresie usługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o.

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o. Portal Świadczeniodawcy 2 Portal Świadczeniodawcy Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 4 Rozdział II Praca z programem 5 Rozdział III Obsługa okien 8 1 Moja struktura organizacyjna... 8 2 Umowy na realizację...

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY NADAWCA https://e-nadawca.poczta-polska.pl. Wersja 3.3.0. Instrukcja użytkownika. Moduł klienta

ELEKTRONICZNY NADAWCA https://e-nadawca.poczta-polska.pl. Wersja 3.3.0. Instrukcja użytkownika. Moduł klienta ELEKTRONICZNY NADAWCA https://e-nadawca.poczta-polska.pl Wersja 3.3.0 Instrukcja użytkownika Moduł klienta aktualizacja na dzień 18.12.2012 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE PODSTAWOWE.... 5 2. WYKAZ SKRÓTÓW

Bardziej szczegółowo