Studia podyplomowe Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. godzin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia podyplomowe Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. godzin"

Transkrypt

1 Studia podyplomowe Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie Plan studiów Przedmiot Liczba godzin Forma zajęć ECTS Sposób zaliczeni Kompleksowe zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie 8 Wykład 4 Z Wybrane metody planowania, organizacji i zarządzania produkcją 12 Wykład a 5 Z Zarządzanie projektami 8 Wykład 4 Z System zarządzania jakością wg normy PN EN SO 9001: Wykład Metody zarządzania jakością 24 Wykład SPC Statystyczne sterowanie procesem 18 Wykład Suma 94 6 E 6 E 5 E Przedmiot Liczba godzin Forma zajęć ECTS Sposób zaliczenia Rachunek kosztów jakości 4 Wykład 3 Z Metodyka Six Sigma 8 Wykład 4 Z System zarządzania środowiskowego (SO 14001) 8 Wykład 4 Z Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-N / OHSAS 18001) Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (SO 27001) 16 Wykład i ćwiczenia System zarządzania jakością w przemyśle 14 Wykład motoryzacyjnym (SO/TS 16949) 8 Wykład 4 Z 4 E 6 E System oceny zgodności wyrobów (oznakowanie CE) 4 Wykład 3 Z Wdrażanie, audit i certyfikacja systemów zarządzania 14 Wykład 6 E Konsultacje 10 konsultacje - Z zaliczenie E - egzamin Suma 86 Razem studia 180 Sposób weryfikacja i dokumentacji efektów kształcenia Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń i zdanie z wynikiem co najmniej dostatecznym egzaminów przewidzianych w planie studiów. Posiadana wiedza i umiejętności zostaną potwierdzone świadectwem ukończenia studiów oraz odpowiednimi certyfikatami.

2 Plan studiów podyplomowych Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie Sylwetka absolwenta studiów podyplomowych: Program studiów podyplomowych dostarcza słuchaczowi wiedzy inżynierskiej i z zakresu nauk o zarządzaniu we wszelkich aspektach związanych z zarządzaniem jakością w przedsiębiorstwach. Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie będzie posiadał umiejętności z zakresu wykorzystania metod i narzędzi zarządzania jakością oraz wdrażania i audytowania systemów zarządzania jakością. Tym samym zostaje przygotowany do rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem jakością w przedsiębiorstwie. Posiadana wiedza i umiejętności zostaną potwierdzone dyplomem ukończenia studiów oraz odpowiednimi certyfikatami. Ramowe treści kształcenia w zakresie poszczególnych przedmiotów: Kompleksowe Zarządzanie Jakością _ TQM dr inż. Jan Sas Liczba godzin 8 (6 W, 2 C) 1. Klasyfikacja wyrobów, 2. Fazy życia wyrobów, 3. Współczesne rozumienie jakości, 4. Koncepcje zarządzania jakością (Deminga, Crossy ego, Jurana, Feigenbauma, shikawy), 5. Nagrody jakości, 6. Zrównoważona karta wyników, zaliczenie Mantura A. Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2007 Urbaniak M. Zarządzanie jakością teoria i praktyka, Difin Warszawa 2004 Karaszewski R. Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, TNOiK, Toruń 2006 Karaszewski R. TQM teoria i praktyka, Tonik, Toruń 2002 Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000 Wybrane metody planowania, organizacji i zarządzania produkcją dr inż. Jacek Obrzud mgr inż. Sławomir Kasperkiewicz inż. Karol Zgadzaj Liczba godzin 12 (6 W, 6 C) 1. Pojecie systemu produkcyjnego, procesu, produktu 2. Organizacja procesów produkcyjnych 3. Analiza i ocena systemu produkcyjnego 4. Cykl technologiczny i produkcyjny 5. Potokowe i niepotokowe formy produkcji (m.in. SMED) 6. Doskonalenie zarządzania produkcją z wykorzystaniem Lean Manufacturing (5S, Kaizen, TPM, Borkowski S., Ulewicz R., Zarządzanie produkcją. Systemy produkcyjne. Oficyna Wydawnicza Hu-manitas. Sosnowiec Brzeziński M., Organizacja podstawowych procesów produkcyjnych, cz. 2, Wyd. Politechniki Lubel-skiej, Lublin Burchart-Korol D., Furman J., Zarządzanie produkcją i usługami. Wydawnictwo Politechniki Ślą-skiej. Gliwice Durlik., nżynieria zarządzania, cz.1. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa Durlik., nżynieria zarządzania, cz.2. Strategia wytwarzania, projektowanie procesów i systemów produkcyjnych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa Dwiliński L., Zarządzanie produkcją, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G.: Zarządzanie. Produkcja i usługi, PWN, Warszawa Karpiński T., nżynieria produkcji. Wydawnictwa naukowo-techniczne. Warszawa 2004.

3 Zarządzanie projektami dr inż. Bartosz Soliński Liczba godzin 8 (4 W, 4 C) 1. Geneza podejścia do zarządzania projektami 2. Planowanie cyklu projektowo realizacyjnego projektów 3. Organizacja zespołu projektowego 4. Techniki stosowane w zarządzaniu projektami 5. Projekty dotyczące wdrażania systemów zarządzania jakością Lock D., Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2003 Pawlak M., Zarządzanie projektami, Wyd. Naukowe PWN, warszawa 2006 Pritchard, C.L., Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i Praktyka, WG PRESS, Warszawa Burton C., Norma M., Zarządzanie Projektem Wrocław 1999 Trocki M., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003 System Zarządzania Jakością wg PN EN SO 9001: wdrażanie SZJ SO 9001 Mgr inż. Joanna Górska Mgr inż. Maciej Krzemieniecki Liczba godzin 24(16 W, 8 C) 1. Praktyczne omówienie wymagań normy PN-EN SO 9001: Ćwiczenia z właściwej interpretacji i zrozumienia wymagań normy 3. Wdrażanie SZJ SO 9001 a. rola, zadania, obowiązki przedstawiciela kierownictwa w SZJ SO 9001 b. harmonogram wdrożenia SZJ SO 9001 c. problemy związane z wdrożeniem i doskonaleniem SZJ SO 9001 d. korzyści płynące z posiadanego SZJ e. dokumentowanie SZJ prawda i mity f. podejście procesowe w systemie egzamin Norma PN EN SO 9001:2009 Andrzej K. Koźminski, Włodzimierz Piotrowski : Zarządzanie - teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998 Dennis Lock : Podręcznik Zarządzania Jakością, Wyd. Naukowe PWN 1999 Robert Karaszewski : Total Quality Managment, Torun 1999 Donald L. Kirkpatrick : Ocena efektywności szkoleń. Wydawnictwo: Studio Emka, Warszawa 2001 Metody zarządzania jakością dr inż. Bartosz Soliński Liczba godzin 24 (8 W, 16 C) 1. Podejmowanie decyzji i metodyka rozwiązywania problemów 2. Systematyka narzędzi i metod zarządzania jakością (ZJ) 3. Menedżerski techniki stosowane w ZJ (m.in. burza mózgów, praca zespołowa, koła jakości, benchmarking, SWOT) 4. Klasyczne narzędzia ZJ (m.in. mapa procesu, diagram shikawy, analiza Pareto-Lorenza, histogram, wykres korelacji, arkusz zbierania danych) 5. Nowoczesne narzędzia ZJ (m.in. 5W2H, SMART, diagram podobieństwa, diagram zależności, diagram drzewa, diagram tablicowy, tablicowa analiza danych) 6. Metody projektowania poziomu jakości (FMEA, QFD itp.) 7. Problem solving Egzamin

4 Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005 Szczepańska K., Techniki menedżerskie w TQM, Alfa-Wero, Warszawa 1999 Łuczak J., Matuszak-Flejszman A., Metody i techniki zarządzania jakością, Quality Progress, Poznań 2007 Thompson J., Kornacki J., Nieckuła J., Techniki zarządzania jakością - od Shewharta do metody "Six Sigma", Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2005 Statystyczne Sterowanie Procesami - SPC dr inż. Dionizy Szyba Liczba godzin 18 (8 W, 10C) 1. Populacja i próba, zmienne losowe, parametry rozkładu zmiennych losowych, estymacja parametrów zmiennej losowej, hipotezy statystyczne i ich testowanie, 2. Zmienność procesów i ich wpływ na parametry wyrobów (tolerancja), 3. Prognozowanie frakcji niezgodności w procesie, 4. Badanie zdolności: procesu, maszyny i pomiaru, 5. Karty kontrolne, 6. Wprowadzenie do planowania eksperymentów. egzamin Mantura A. Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2007 Urbaniak M. Zarządzanie jakością teoria i praktyka, Difin Warszawa 2004 Sobczak M. Statystyka. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadani, UMCS Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000 Norma PN-SO AC1:1996 Karty kontrolne Shewharta Rachunek Kosztów Jakości Mgr inż. Maciej Krzemieniecki Liczba godzin 4 (2 W, 2C) 1. Wprowadzenie do problematyki kosztów. 2. Ewidencja kosztów w organizacji. 3. dentyfikacja kosztowa w zarządzaniu 4. Jakość a efektywność finansowa organizacji. Zasady przygotowania informacji kosztowej dla potrzeb zarządzania 5. Koszty jakości a system SO Pomiar kosztów jakości (identyfikacja kosztów oceny, zapobiegania oraz kosztów złej jakości, wskaźniki kosztów jakości) zaliczenie A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2005 M. Urbaniak, Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej, Difin Sp. z o.o. Warszawa 2006 S. Wawak, Zarządzanie jakością teoria i praktyka, Helion Gliwice British Standard BS 6143: Part 1:1992, the process cost model, sets out a method for applying quality costing to process (production or service). BS 6143: Part 2 is prevention, appraisal and failure model. Norma PN-SO 9000:2000 Systemy zarządzania jakością Podstawy i terminologia Metodyka Six Sigma dr inż. Bartosz Soliński Liczba godzin 8 (4 W, 4 C) 1. Wprowadzenie do Six Sigma 2. Six Sigma jako strategia przełomu

5 3. Wdrażanie Six Sigma plan działania 4. Zastosowania metod ZJ w Six Sigma 5. Wykorzystanie Six Sigma w przedsiębiorstwie przykłady praktyczne Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005 Pande P., Neuman R., Cavanagh R., Six Sigma, Liber Warszawa 2003 Thompson J., Kornacki J., Nieckuła J., Techniki zarządzania jakością - od Shewharta do metody "Six Sigma", Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2005 Harry M., Six Sigma : wykorzystanie programu jakości do poprawy wyników finansowych, "ABC" - Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001 Joglekar A., Statistical methods for six sigma : in R&D and manufacturing, Hoboken, John Wiley & Sons, nc., 2003 Pyzdek T., The Six Sigma handbook : a complete guide for greenbelts, blackbelts, and managers at all levels, McGraw Hill Tucson : Quality Publishing, cop., New York 2001 System Zarządzania Środowiskowego wg normy PN EN SO 14001:2005 Mgr inż. Nela Mrozek, Liczba godzin 8 (6 W, 2 C) 1. Wymagania systemu w oparciu o wymagania normy PN-EN SO 14001:2005, w tym: 2. Zaangażowanie kierownictwa i rola pełnomocnika ds Systemu Zarządzania Środowiskowego 3. Polityka środowiskowa 4. Wymagania prawne i inne 5. dentyfikacja znaczących aspektów środowiskowych 6. Cele, zadania i programy ich realizacji 7. Role i odpowiedzialności w Systemie Zarządzania Środowiskowego 8. Dokumentowanie Systemu 9. Sterowanie operacyjne związane ze znaczącymi aspektami środowiskowymi 10. Monitorowanie działań, ocena zgodności Norma PN EN SO 14001:2005 Andrzej K. Koźminski, Włodzimierz Piotrowski : Zarządzanie - teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998 Dennis Lock : Podręcznik Zarządzania Jakością, Wyd. Naukowe PWN 1999 Robert Karaszewski : Total Quality Managment, Torun 1999 Donald L. Kirkpatrick : Ocena efektywności szkoleń. Wydawnictwo: Studio Emka, Warszawa 2001 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN N : 2004 Mgr inż. Nela Mrozek Liczba godzin 8 (6 W, 2 C) 1. Wymagania systemu w oparciu o wymagania normy PN-N 18001:2004, w tym: zarządzanie ryzykiem zawodowym: identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego, 2. Zaangażowanie kierownictwa i rola pełnomocnika ds SZBiHP. Współudział pracowników organizacji. 3. Polityka BHP. 4. Wymagania prawne i inne. 5. Cele, zadania i programy ich realizacji. 6. Role i odpowiedzialności w SZBiHP. 7. Szkolenie, świadomość, kompetencje i motywacja w SZBiHP. 8. Komunikowanie się. Ćwiczenia dla powyższych zagadnień, 9. Dokumentowanie SZBiHP, 10. Organizacja prac i działań związanych ze znaczącymi zagrożeniami, 11. Zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadki przy pracy i poważne awarie, 12. Zakupy w SZBiHP, 13. Podwykonawstwo w SZBiHP, 14. Ćwiczenia dla powyższych zagadnień, 15. Monitorowanie działań, 16. Badanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

6 Norma PN- N 18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania. Andrzej K. Koźminski, Włodzimierz Piotrowski : Zarządzanie - teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998 Dennis Lock : Podręcznik Zarządzania Jakością, Wyd. Naukowe PWN 1999 Robert Karaszewski : Total Quality Managment, Torun 1999 Donald L. Kirkpatrick : Ocena efektywności szkoleń. Wydawnictwo: Studio Emka, Warszawa 2001 Steinbeck Hans: Total Quality Management. Kompleksowe Zarządzanie Jakością., Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa, 1998 Zarządzanie Bezpieczeństwem nformacji dr Andrzej Niemiec Liczba godzin 16 (8 W, 8 C) 1. Stan obecny i prognoza zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacji 2. Wstęp do bezpieczeństwa informacji - norma PN-SO/EC 27001: Przegląd normy Analiza ryzyka 5. Deklaracja stosowania 6. Bezpieczeństwo prawne 7. ncydenty bezpieczeństwa informacji 8. Audyt bezpieczeństwa informacji 9. Korzystanie z szyfrowania i kodowania informacji - wstęp do struktury klucza publicznego Donald.L.Pipkin : Bezpieczeństwo nformacji. WNT Warszawa 2005 System Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym wg SO/TS Mgr inż. Roman Boluk Liczba godzin 14 (8 W, 6 C) 1. Wymagania SO/TS 16949: dentyfikacja niezgodności oraz wprowadzanie i ocena działań korygujących i zapobiegawczych. 3. Wymagania dodatkowe FMEA, APQP, PPAP, MSA, SPC -omówienie zagadnień 4. dentyfikacja niezgodności oraz wprowadzanie i ocena działań korygujących i zapobiegawczych. egzamin Norma SO/TS 16949:2009 Andrzej K. Koźminski, Włodzimierz Piotrowski : Zarządzanie - teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998 Dennis Lock : Podręcznik Zarządzania Jakością, Wyd. Naukowe PWN 1999 Robert Karaszewski : Total Quality Managment, Torun 1999 Donald L. Kirkpatrick : Ocena efektywności szkoleń. Wydawnictwo: Studio Emka, Warszawa 2001 Steinbeck Hans: Total Quality Management. Kompleksowe Zarządzanie Jakością., Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa, 1998

7 System oceny zgodności wyrobu -CE Dr inż. Dionizy Szyba Liczba godzin 4 (4 W) 1. Dyrektywy UE o ochronie konsumenta i odpowiedzialności producenta, 2. Dyrektywy nowego podejścia, dyrektywy globalnego podejścia, normy zharmonizowane, 3. Oznakowanie CE, 4. Modułowy system oceny zgodności 5. System oceny zgodności w UE, 6. Polski system oceny zgodności, 7. System oceny zgodności materiałów budowlanych. zaliczenie Mantura A. Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2007 Urbaniak M. Zarządzanie jakością teoria i praktyka, Difin Warszawa 2004 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 166, poz 1360) Rozporządzenia ministrów odpowiedzialnych za wdrażanie poszczególnych dyrektyw nowego podejścia Wdrażanie, auditowanie i certyfikacja systemów zarządzania Mgr inż. Joanna Górska Mgr inż. MACEJ KRZEMENECK Liczba godzin 14 (8 W, 6C) 1. Wdrażanie systemów zarządzania jakością 2. Podstawy auditów, definicje, pojęcia ogólne. 3. Rodzaje auditów. 4. Cele prowadzenia auditu. 5. Analiza normy SO 9001:2008 z punktu widzenia praktycznego prowadzenia auditu. 6. Planowanie auditu, pytania auditowe. 7. Techniki prowadzenia auditu. 8. Zbieranie dowodów. 9. Formułowanie niezgodności, postępowanie z niezgodnościami, działania korygujące. 10. Procedura auditowania. egzamin A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005 M. Urbaniak, Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej, Difin sp. Z o.o. Warszawa 2006 S. Wawak, Zarządzanie jakościa teoria i praktyka, Helion Gliwice PN EN SO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania PN-EN SO 19011: 2012 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania PN-EN SO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością -- Podstawy i terminologia

8 Wykaz wykładowców prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie Dr inż. Jan Sas AGH Dr inż. Dionizy Szyba AGH Dr inż. Jacek Obrzud AGH Dr inż. Bartosz Soliński AGH Dr Andrzej Niemiec PRMA Sp. z o.o. Mgr inż. Nela Mrozek NEMAR Mgr inż. Maciej Krzemieniecki TÜVPOL Sp. z o.o. Mgr inż. Roman Boluk CT Polska Sp. z o.o. Mgr inż. Joanna Górska - TÜVPOL Sp. z o.o. Mgr Sławomir Kasperkiewicz TR Poland Sp. zo.o. nż. Karol Zgadzaj TR Poland Sp.zo.o.

godzin 2 rozmowa produkcją 8 Wykład 4 Wykład 1 rozmowa akredytacja i ocena zgodności wyrobu CE 20 Wykład 4 Egzamin 9001:2009.

godzin 2 rozmowa produkcją 8 Wykład 4 Wykład 1 rozmowa akredytacja i ocena zgodności wyrobu CE 20 Wykład 4 Egzamin 9001:2009. Załącznik nr 1 Studia podyplomowe Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie Plan studiów Przedmiot Liczba godzin Forma zajęć ECTS Sposób zaliczenia Kompleksowe zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie 6

Bardziej szczegółowo

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych)

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Załącznik nr do Zarządzenia Rektora PG nr 1. Wykaz przedmiotów i ich treść, wymiar godzinowy,

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu Systemy zarządzania jakością - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MTR-D-12_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

Szkolenia DQS Polska 2006

Szkolenia DQS Polska 2006 AW Auditor wewnętrzny DQS I edycja szkolenia 20-22.02.2006 II edycja szkolenia 02-04.10.2006 Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych oraz dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem. Zofia Zymonik, Adam Hamrol, Piotr Grudowski Podręcznik obejmuje wiedzę o zarządzaniu jakością produkcji i bezpieczeństwem produktu. Autorzy przedstawili: historię,

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w transporcie

Systemy zarządzania jakością w transporcie Opis : Systemy zarządzania jakością w transporcie Kod Nazwa Wersja Systemy zarządzania jakością w transporcie 2013/14 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w transporcie

Systemy zarządzania jakością w transporcie Opis : Systemy zarządzania jakością w transporcie Kod Nazwa Systemy zarządzania jakością w transporcie Wersja 2013/14 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Metody i narzędzia doskonalenia jakości Methods and Techniques of Quality Management Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla studentów kierunku mechatronika Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Opis kierunku. WSB Wrocław - Studia podyplomowe. Zarządzanie Jakością - studia w WSB we Wrocławiu - XI edycja

Zarządzanie jakością. Opis kierunku. WSB Wrocław - Studia podyplomowe. Zarządzanie Jakością - studia w WSB we Wrocławiu - XI edycja Zarządzanie jakością WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie Jakością - studia w WSB we Wrocławiu - XI edycja Każdy poważnie myślący o swojej karierze zawodowej, pragnący odnieść sukces

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto System Zarządzania Jakością Termin Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS)

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) studia dzienne, wieczorowe i zaoczne Wykłady studia dzienne i wieczorowe 30 godz., a studia zaoczne 18 godz. 1. Zarządzanie jakością podstawowe pojęcia: Jakość i jej istota;

Bardziej szczegółowo

Inżynieria jakości - opis przedmiotu

Inżynieria jakości - opis przedmiotu Inżynieria jakości - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria jakości Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-P-11_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Metody i narzędzia doskonalenia jakości Kierunek: Mechatronika Methods and Techniques of Quality Management Forma: studia stacjonarne Kod przedmiotu: B24 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Menedżer jakości. Osoba do kontaktu: Katarzyna Książko

Menedżer jakości. Osoba do kontaktu: Katarzyna Książko Organizator: Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Kierownik: dr inż. Jan Sas ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków pawilon D-14, pokój 303 tel. 12 617 43 01, 603 580 161 fax 12 636 70

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: BADANIE JAKOŚCI I SYSTEMY METROLOGICZNE II Kierunek: Mechanika I Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: projekt NARZĘDZIA DOSKONALENIA JAKOŚCI Quality Improvement

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016 PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016 1. Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 + elementy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016 PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016 1. Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 + FDIS

Bardziej szczegółowo

Słuchacze otrzymują również świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Menedżer jakości wydawane przez Akademię Górniczo-Hutniczą.

Słuchacze otrzymują również świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Menedżer jakości wydawane przez Akademię Górniczo-Hutniczą. Menedżer jakości Charakterystyka studiów: Studia podyplomowe z zakresu zarządzania jakością Menedżer jakości kierowane są do osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami jakości w przedsiębiorstwach, osób

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością w procesach obróbki plastycznej

Zarządzanie jakością w procesach obróbki plastycznej Zarządzanie jakością w procesach obróbki plastycznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie jakością w procesach obróbki plastycznej Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-D-03_15gen

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. Karta przedmiotu - Systemy zarządzania jakością w transporcie Katalog ECTS Politechniki Warszawskiej.

Opis przedmiotu. Karta przedmiotu - Systemy zarządzania jakością w transporcie Katalog ECTS Politechniki Warszawskiej. Opis przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Systemy zarządzania jakością w transporcie Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia II stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I SYSTEMY ZARZĄDZANIA PORTAMI LOTNICZYMI 2013

STANDARDY I SYSTEMY ZARZĄDZANIA PORTAMI LOTNICZYMI 2013 Wersja Jednostka realizująca Typ Poziom Program Profil Blok Grupa Kod Semestr nominalny Język prowadzenia zajęć Liczba punktów ECTS Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów Liczba

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Ostatnie wolne miejsca rekrutacja przedłużona do 12 marca 2012. Profil absolwenta

Ostatnie wolne miejsca rekrutacja przedłużona do 12 marca 2012. Profil absolwenta Ostatnie wolne miejsca rekrutacja przedłużona do 12 marca 2012. Profil absolwenta Studia adresowane są do osób pragnących poznać, pogłębić wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania organizacjami.

Bardziej szczegółowo

W 30 C 30 Rodzaj : Symbol : Semestr : Grupa : Nr w siatce studiów : Data opracowania : 2012

W 30 C 30 Rodzaj : Symbol : Semestr : Grupa : Nr w siatce studiów : Data opracowania : 2012 Nr karty: 1/5 KARTA PROGRAMU RAMOWEGO PRZEDMIOTU PW - IOSP Narzędzia i metody jakością Quality Management Methods and Tools 1. Identyfikator przedmiotu: Rodzaj studiów : Studia I-go stopnia (inżynierskie

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009

Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009 Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009 Przedmiot szkolenia: Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie przyszłych Audytorów i Pełnomocników z metodami audytowania, wdrażania,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2015 (czerwiec)

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2015 (czerwiec) PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Plan szkoleń na rok () 1. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Interpretacja wymagań normy ISO 9001, zadania Auditora Wewnętrznego, planowanie,

Bardziej szczegółowo

E2_HES Przedmiot Humanistyczny (Zarządzanie Nazwa modułu. jakością)

E2_HES Przedmiot Humanistyczny (Zarządzanie Nazwa modułu. jakością) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu E2_HES Przedmiot Humanistyczny (Zarządzanie Nazwa modułu jakością) Nazwa modułu w języku

Bardziej szczegółowo

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska Pok. 215 iwa@mchtr.pw.edu.pl

Zarządzanie jakością. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska Pok. 215 iwa@mchtr.pw.edu.pl Zarządzanie jakością dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska Pok. 215 iwa@mchtr.pw.edu.pl Informacje organizacyjne Jednostka prowadząca: Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Osoby prowadzące: Olga Iwasińska-Kowalska

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO 9001:2008

Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO 9001:2008 Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/06/8177/12401 Cena netto 1 617,89 zł Cena brutto 1 990,00 zł Cena netto za godzinę 67,41 zł Cena brutto za godzinę 82,92 Usługa z

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Ewa Górska Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy EWOLUCJA POGLĄDÓW NA ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Hand from root of finger to fingertip Hand frim wist to fingertip Arm from elbow to fingertip

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. przy wsparciu merytorycznym Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium Oferowany

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Procesy produkcyjne Wszystkie specjalności Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. przy wsparciu merytorycznym Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium Oferowany

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Cena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-20 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-20 Termin zakończenia rekrutacji Zarządzanie jakością Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7405/7660 Cena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł Cena netto za godzinę 22,53 zł Cena brutto za godzinę 22,53 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. lipiec grudzień 2016 r. 2016 r.

Harmonogram szkoleń. lipiec grudzień 2016 r. 2016 r. Harmonogram szkoleń lipiec grudzień 2016 r. 2016 r. O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz doradztwie

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE 1. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych CEL: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii, zasadami doboru

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Organizacja Systemów Produkcyjnych Organization of Production Systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak.

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Książka stanowi szerokie kompendium wiedzy z zakresu systemów zarządzania. Stanowić ona może cenną pomoc

Bardziej szczegółowo

Odpłatność pozostali. 24-25.11.2012 320 zł 640 zł. 08-09.12.2012 320 zł 640 zł 12-13.01.2013 26-27.01.2013

Odpłatność pozostali. 24-25.11.2012 320 zł 640 zł. 08-09.12.2012 320 zł 640 zł 12-13.01.2013 26-27.01.2013 Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa mając na uwadze potrzeby i oczekiwania rynkowe uruchomiła w roku akademickim 2012/2013 studia podyplomowe nt. Zarządzanie Jakością o dwóch specjalnościach: -

Bardziej szczegółowo

Temat. Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 2012 MARZEC 2011 GRUDZIEO 2012 LUTY 2012 STYCZEO. 2012 kwiecieo

Temat. Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 2012 MARZEC 2011 GRUDZIEO 2012 LUTY 2012 STYCZEO. 2012 kwiecieo L.p. Temat 2011 GRUDZIEO 2012 STYCZEO MIESIĄC 2012 LUTY 2012 MARZEC 2012 kwiecieo Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. przy wsparciu merytorycznym Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium Oferowany

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Efekt kształcenia Student:

SYLABUS. Efekt kształcenia Student: SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości przedmiot 3. Kod przedmiotu E/I/EIG/C-1.10a 4. Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ. 1.1.1 Zarządzanie jakością I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ. 1.1.1 Zarządzanie jakością I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Zarządzanie jakością I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P12 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-072 Zarządzanie produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne

Z-LOGN1-072 Zarządzanie produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-072 Zarządzanie produkcją Production Management A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS 18001 i PN-N 18001

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS 18001 i PN-N 18001 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS 18001 i PN-N 18001 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA W TÜV AKADEMIA

SZKOLENIA W TÜV AKADEMIA Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna

Broszura informacyjna Broszura informacyjna Jeśli możesz coś zrobić lub marzysz, że mógłbyś to zrobić, zabierz się za to. Odwaga ma w sobie moc geniuszu. Johann Wolfgang Goethe TYLKO U NAS! NOWOŚĆ! NOWOŚĆ NA RYNKU!!! Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne

Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ I Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, seminarium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE a. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych szkolenie modułowe moduł I Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zarządzanie produkcją Production Management A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY

Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY Szkoła Zdrowia Publicznego Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 90-950 Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY Program

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. dr inż. Olga Iwasioska-Kowalska Pok. 215 dr inż. Maciej Sieniło Pok. 213

Zarządzanie jakością. dr inż. Olga Iwasioska-Kowalska Pok. 215 dr inż. Maciej Sieniło Pok. 213 Zarządzanie jakością dr inż. Olga Iwasioska-Kowalska Pok. 215 iwa@mchtr.pw.edu.pl dr inż. Maciej Sieniło Pok. 213 m.sienil@mchtr.pw.edu.pl Informacje organizacyjne Jednostka prowadząca: Instytut Metrologii

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE a. Przepisy europejskie i krajowe dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ 2. Kod przedmiotu: I USŁUGAMI ROZ-L2-30 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Leszek Pruszkowski Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie Koncepcja Facility Management Płock 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na naszą stronę

Zapraszamy na naszą stronę KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH TÜV SÜD Polska. Do cen szkoleń należy doliczyć podatek VAT w wysokości %.. Szkolenia otwarte realizowane są w następujących lokalizacjach: Miejscowość Skrót w kalendarzu Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - opis przedmiotu

Zarządzanie projektami - opis przedmiotu Zarządzanie projektami - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie projektami Kod przedmiotu 04.7-WZ-EkoP-ZP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością

Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (kierunek): Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością CZAS TRWANIA (ilośd godzin): Dwa semestry (182 godziny) CEL STUDIÓW (uzasadnienie potrzeby): We współczesnym świecie jakośd

Bardziej szczegółowo

Plan spotkań DQS Forum 2017

Plan spotkań DQS Forum 2017 DQS Polska sp. z o.o. Członek DQS Group Plan spotkań DQS Forum 2017 1 Grupa docelowa Data Temat Miejsce Cel 1 23.01.2017 Wymagania IATF 16949 w porównaniu do ISO/TS 16949:2009 Główne zmiany ISO/TS 16949:2009

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 6 1. Nazwa przedmiotu: SEMINARIUM DYPLOMOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:2012/2013

Bardziej szczegółowo

Wydział: Zarządzanie i Finanse. Zarządzanie

Wydział: Zarządzanie i Finanse. Zarządzanie Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Katarzyna Szczepańska Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią w przemyśle samochodowym

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią w przemyśle samochodowym 20 11 - Zarządzanie Jakoscią w przemyśle samochodowym SZKOLENIA OGÓLNE WARUNKI SZKOLEO kod: QA_A1 - System Zarządzania Jakością w przemyśle samochodowym w oparciu o specyfikację ISO/TS 16949 kod: QA_A2

Bardziej szczegółowo

19-20 lipca 2012r. Hotel Ustroń Diament PROGRAM SZKOLENIA

19-20 lipca 2012r. Hotel Ustroń Diament PROGRAM SZKOLENIA SZKOLENIE DLA PEŁNOMOCNIKÓW I AUDYTORÓW SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W TRANSPORCIE KOLEJOWYM, SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM ORAZ MENEDŻERÓW RYZYKA 19-20 lipca 2012r. Hotel Ustroń Diament PROGRAM

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ CZERWIEC 2015

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ CZERWIEC 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q00A ISO 9001:2015 zmiany w nowej rewizji normy 1 490 4 25 Q 01 Q 02 Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 Warsztaty doskonalące

Bardziej szczegółowo

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE 1. Przepisy europejskie i krajowe dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 Czas

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęd: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ - CZERWIEC 2016

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ - CZERWIEC 2016 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q0 Q 01 Q 02 Wymagania normy ISO 9001:2015 zmiany w stosunku do normy ISO9001:2008 wdrażanie i dokumentowanie Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 1 Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 2 1. Wprowadzenie Zgodnie z regulaminem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) normy dla systemów zarządzania (MSS)

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA 2012 ROK

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA 2012 ROK HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA ROK SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001 (SZJ) SZJ-00 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - WYMAGANIA 8 4 8 1 550 BZ SZJ-01 SZJ-02 PEŁNOMOCNIK DS. SZJ SZJ-03 MENEDśER JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH LIPIEC GRUDZIEŃ 2015

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH LIPIEC GRUDZIEŃ 2015 LIPIEC GRUDZIEŃ 2015 LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q00A ISO 9001:2015 zmiany w nowej rewizji normy 1 490 24-25 16 3-4 Q 01 Q 02 Auditor

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład i ćwiczenia

zajęcia w pomieszczeniu Wykład i ćwiczenia Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/NZJ USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce Standardization

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. styczeń czerwiec 2016 r. 2016 r.

Harmonogram szkoleń. styczeń czerwiec 2016 r. 2016 r. Harmonogram szkoleń styczeń czerwiec 2016 r. 2016 r. O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz doradztwie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ

PROGRAM SZKOLENIA BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ Nazwa szkolenia PROGRAM SZKOLENIA Techniki i metody zarządzania BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ Lp. Nazwa bloku tematycznego Charakterystyka bloków tematycznych Liczba godzin Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu:

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N3 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I USŁUGAMI 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2016/2017 4. Forma kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Zarządzanie produkcją, personelem i usługami Rok akademicki: 2030/2031 Kod: CCE-1-608-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Ceramika Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/06/8177/10350 Cena netto 1 617,89 zł Cena brutto 1 990,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Studia Doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa UEP Sylabus przedmiotu

Studia Doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa UEP Sylabus przedmiotu Studia Doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa UEP Sylabus przedmiotu Nazwa przedmiotu: Nadzór nad rynkiem w UE, system akredytacji Blok zajęciowy fakultatywny Forma zajęć wykład Wymiar godzinowy 10 h

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Zarządzanie jakością i Wszystkie specjalności Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA ROK 2014

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA ROK 2014 HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA ROK 2014 INCERT Tel. 692 497 635; Tel./Fax: (091) 4694 553 e-mail: biuro@incert.pl; beata.wagner@incert.pl INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa. Autor: Magdalena Karaś. Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając

Praca dyplomowa. Autor: Magdalena Karaś. Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając Praca dyplomowa Ocena wdrożenia oraz skuteczności wykorzystania metod, narzędzi i technik zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Magdalena Karaś Opiekun pracy: dr inż. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń otwartych 2015

Harmonogram szkoleń otwartych 2015 Harmonogram szkoleń otwartych 2015 Strona ID numer Tytuł szkolenia Czas trwania Informacje ogólne styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień JAKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Ćw. Metody Organizacji Pracy Methods of Work Organization Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo