Broszura informacyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Broszura informacyjna"

Transkrypt

1 Broszura informacyjna

2 Jeśli możesz coś zrobić lub marzysz, że mógłbyś to zrobić, zabierz się za to. Odwaga ma w sobie moc geniuszu. Johann Wolfgang Goethe TYLKO U NAS! NOWOŚĆ! NOWOŚĆ NA RYNKU!!! Szkolenie Pełnomocnik PLUS + - Nowelizacja normy ISO 9001:2015 modyfikacje, zmiana wymagań, analiza ryzyka + ryzyko w audytowaniu + przygotowanie i przeprowadzenie przeglądu zarządzania. W 2015 zacznie obowiązywać nowa norma ISO 9001, W wydanym niedawno projekcie nowelizowanej normy pojawiło się wiele zmian i nowości, których wdrożenie będzie konieczne. Na prezentowanym Państwu szkoleniu PEŁNOMOCNIK PLUS+, uczestnicy poznają kierunek i harmonogram zmian w normie ISO 9001 dotyczących głównie nowej struktury normy, terminologii, wymagań, nowego podejścia opartego na ryzyku. Uczestnicy dowiedzą się również m.in. jak dostosować posiadaną dokumentację do nowej wersji normy. Norma pojawi się już za rok, dlatego już dziś zachęcamy Państwa do zapoznania się ze wszystkimi zmianami, które będą musiały zostać wdrożone. Po naszym szkoleniu PEŁNOMOCNIK PLUS +, będą mogli Państwo od razu zacząć zmieniać swoją organizację dostosowując ją do nowelizowanej normy ISO 9001:2015. Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia zamieszczonym na dalszych stronach niniejszej broszury. Nowości w ofercie : Pełnomocnik Plus + Menedżer jakości Lider Lean Manufacturing Narzędzia ISO/TS : PPAP, APQP, FMEA, Control Plan Narzędzia ISO/TS : SPC, MSA Techniki i narzędzia zarządzania jakością

3 Dlaczego warto się szkolić? W dzisiejszych, nowoczesnych czasach, wiedza uniwersytecka zdobywana na studiach nie jest wystarczającym atutem, a o sukcesie decyduje ciągły rozwój i doskonalenie się. Potrzeba kształcenia się, wpisana w naturę ludzką, staje się wymaganiem dzisiejszego rynku. W ofertach pracy, staży i praktyk, pracodawcy określają szczegółowo swoje wymagania, którymi często są odbyte kursy, szkolenia, uzyskane certyfikaty. Dlatego, aby uzyskać przewagę na konkurencyjnym rynku pracy, wyróżnić się wśród kandydatów i stać się atrakcyjniejszym w oczach pracodawców, należy rozwijać się, zdobywać nową wiedzę i umiejętności. Studenci, wszystkie osoby pracujące, a także te szukające pracy, którzy myślą poważnie o swojej karierze, powinny poszerzać swoje kompetencje. Zadowolony? Teraz czas na kolejne szkolenie! Zapraszamy! Zaplanuj swój czas, by być na szkoleniu Sprawdź swoje umiejętności w pracy lub wykorzystaj je do znalezienia nowej Działaj!...przyjdź na szkolenie My, organizując szkolenia prowadzone przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, chcemy wspierać wszystkie te osoby w skutecznym wejściu na rynek pracy a także wspinaniu się na wyższe szczeble kariery. A oto kilka powodów, że warto: Nauka poszerza horyzonty gwarantuje ciekawsze, bogatsze życie na wyższym poziomie Nauka jest podstawą sukcesu zawodowego pracownicy cenią ludzi, którzy ciągle poszerzają swoją wiedzę Nauka odmładza Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym. Henry Ford Nauka dodaje pewności siebie im więcej wiesz i umiesz, tym odważniejszy i bardziej pewny siebie jesteś w kontaktach z całym otoczeniem Nauka zapewnia poczucie bezpieczeństwa - jeśli rozwijasz ciągle Menadżer jakości swoje kwalifikacje, to zwiększasz poczucie własnej wartości. Wiesz, że gdybyś nawet znalazł się w trudnych okolicznościach i był zmuszony szukać pracy, to ze swoimi rozwiniętymi kompetencjami doskonale sobie Lider LEAN Audytor systemu ISO Audytor systemu HACCP poradzisz. Audytor systemu ISO/IEC Nasza firma stara się odpowiadać na Państwa potrzeby kształcenia się, dostosowując swoje szkolenia i aktualizując ich ofertę do wymagań rynku. Audytor SZJ ISO/TS Audytor i pełnomocnik systemu OHSAS Audytor i pełnomocnik systemu ISO Pełnomocnik SZJ ISO 9001 Audytor SZJ ISO 9001

4 Informacje na temat szkolenia Pełnomocnik PLUS + Nowelizacja normy ISO 9001:2015 modyfikacje, zmiana wymagań, analiza ryzyka + ryzyko w audytowaniu + przygotowanie i przeprowadzenie przeglądu zarządzania Wstęp : W czerwcu ub.r. Komitet Techniczny ISO zajmujący się normami zarządzania jakością opublikował projekt nowelizacji obecnego wydania normy ISO 9001:2008 pod symbolem ISO/CD Zaproponowany zakres zmian wykracza poza obecny schemat i stanowi kolejną wielką zmianę tej normy. Główne zmiany struktury będą dotyczyć doprowadzenia do ujednolicenia w zakresie definicji, pojęć, numeracji rozdziałów i poszczególnych punktów normy wg przyjętych w ISO zasad - tzw. struktur wyższego rzędu- HLS. To znaczy, że wszystkie normy (standardy) różnych systemów zarządzania mają posiadać podobną budowę, co powinno doprowadzić do poprawy kompatybilności standardów i ułatwienia integracji stosowanych firmach systemów zarządzania. Wobec czekających w niedalekiej przyszłości konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji systemu zarządzania oferujemy Państwu uczestnictwo w jednodniowym kilkugodzinnym szkoleniu dotyczącym zapoznania Państwa z czekającymi zmianami w normie ISO Cel szkolenia: Przekazanie informacji jaka jest istota i cele PLANOWANYCH zmian w normie ISO 9001: Omówienie nowej terminologii Omówienie struktury normy wg wymagań ISO- HLS Omówienie wymagań nowej normy w porównaniu do obecnie obowiązującej Wymagania dotyczące dokumentacji w znowelizowanej normie Podejście w nowelizowanej normie bazujące na ryzyku. Przekazanie informacji o sposobie wprowadzania zmian w normie ISO Przedyskutowanie sposobów interpretacji nowych wymagań normy ISO Przedyskutowanie jakie działania powinien podjąć Pełnomocnik, aby dostosować posiadaną dokumentację do nowej wersji normy 9. Ryzyko w audytowaniu- zarządzanie programem audytów, działania audytowe 10. Przygotowanie i przeprowadzenie przeglądu zarządzania. 11. Podsumowanie, pytania 12. Test Adresaci szkolenia : Szkolenie przeznaczone jest dla osób pełniących funkcję pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością, osób zarządzających, audytorów wewnętrznych oraz pracowników powiązanych z jakością oraz zainteresowanych zarządzaniem jakością.

5 Informacje na temat szkolenia Pełnomocnik PLUS + Nowelizacja normy ISO 9001: modyfikacje, zmiana wymagań, analiza ryzyka + ryzyko w audytowaniu + przygotowanie i przeprowadzenie przeglądu zarządzania Korzyści ze szkolenia : Po szkoleniu uczestnicy będą: Wiedzieli jaki jest kierunek i harmonogram zmian w normie ISO 9001:2015. Potrafili wstępnie przygotować swoją organizację do spełnienia nowych wymagań. Będą przygotowani do sprawnego wdrożenia zmian w organizacji. Prowadzący szkolenie : Doświadczony, wieloletni audytor wiodący jednostki certyfikującej systemy zarządzania TÜV, audytor senior. Czas trwania szkolenia to 2 dni po 8 godzin. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych połączonych z ćwiczeniami praktycznymi. Zakończone jest egzaminem pisemnym, po którego pozytywnym zaliczeniu otrzymuje się Certyfikat. Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne.

6 Menedżer jakości Poprzez przekazaną wiedzę teoretyczną i ćwiczenia praktyczne, szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji Menedżera Jakości, łączącej wiedzę inżynierską z wiedzą menedżerską. Uczestnicy zdobywają umiejętności zarówno z zakresu zarządzania jakością, SZJ, kosztów jakości, zarządzania projektem, jak i z zakresu miękkich kompetencji menedżerskich. Uczestnik szkolenia powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu systemów zarządzania jakością. 1. Kompleksowe Zarządzanie Jakością: Koncepcje zarządzania jakością Filozofia TQM Zrównoważona karta wyników Koszty jakości 2. Metody i techniki zarządzania jakością: Techniki menedżerskie- burza mózgów, cykl Deminga, SWOT, benchmarking Klasyczne narzędzia : mapa procesu, diagram Ishikawy, analiza Pareto-Lorenza, histogram, wykres korelacji, arkusz zbierania danych, karty kontrolne Shewharta Nowoczesne narzędzia: diagram pokrewieństwa, diagram zależności, drzewo decyzyjne, diagram macierzowy, macierz analizy danych, diagram strzałkowy, karta planowania procesu decyzyjnego 3. Problem Solving- rozwiązywanie problemów jakościowych w przedsiębiorstwie. 4. Zarządzanie projektem: Podejście projektowe Planowanie cyklu projektu Organizacja zespołu projektowego Techniki stosowane w zarządzaniu projektami 5. Systemy ZJ: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS przypomnienie: Charakterystyka systemów. Analiza wymagań. Wdrażanie. Audytowanie. 6. Kompetencje menedżerskie z zakresu zarządzania: Techniki komunikacji i prezentacji. Zarządzanie personelem: motywowanie pracowników. Narzędzia i techniki rozwiązywania problemów. Metody pomiaru satysfakcji klienta. 7. Egzamin testowy. Czas trwania szkolenia to 2 dni po 8 godzin. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych połączonych z ćwiczeniami praktycznymi. Zakończone jest egzaminem pisemnym, po którego pozytywnym zaliczeniu otrzymuje się Certyfikat. Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne.

7 Lider Lean Manufacturing Szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji Lidera Lean Manufacturing oraz pracy na innych stanowiskach związanych z Lean Manufacturing np.: koordynator Lean, Specjalista ds. Kaizen, Specjalista ds. Lean. Poprzez przekazaną wiedzę teoretyczną i ćwiczenia praktyczne, uczestnicy poznają metodologię i narzędzia Lean Manufacturing oraz Kaizen. Uczą się usprawniać procesy : identyfikować straty (muda), organizować stanowiska pracy, planować produkcję bez strat. Zostają także przygotowani do wdrożenia Lean Manufacturing. Szkolenie jest zakończone egzaminem, którego pozytywne zdanie uprawnia do otrzymania Certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności. 1. Wprowadzenie do Lean Manufacturing. Podstawowe pojęcia. 2. Rodzaje strat i ich identyfikacja. 3. Narzędzia Lean Manufacturing. 4. Organizacja pracy, porządek i standaryzacja 5S 5. Planowanie produkcji zgodnie z JIT, Kanban i Heijunka. 6. Ciągłe doskonalenie poprzez drobne usprawnienia- KAIZEN 7. Utrzymanie ruchu TPM 8. Szybkie przezbrojenia- SMED 9. Mapowanie strumienia wartości- Value Stream Mapping 10. Kwestie jakości: Jidoka, Poka Yoke, Andon. 11. Wrażanie Lean Manufacturing przygotowanie i przebieg. 12. Ćwiczenia. 13. Egzamin testowy. Czas trwania szkolenia to 2 dni po 8 godzin. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych połączonych z ćwiczeniami praktycznymi. Zakończone jest egzaminem pisemnym, którego pozytywne zaliczenie, uprawnia do otrzymania Certyfikatu. Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne.

8 Narzędzia i techniki zarządzania jakością i rowiązywania problemów jakościowych Poprzez przekazaną wiedzę teoretyczną i ćwiczenia praktyczne, uczestnicy szkolenia poznają i uczą się praktycznego wykorzystania narzędzi i technik zarządzania jakością, a także jak rozwiązywać problemy jakościowe z pomocą specjalnie służących do tego narzędzi. 1. Systematyka narzędzi i technik zarządzania jakością. 2. Menedżerskie techniki stosowane w ZJ: Burza mózgów Praca zespołowa Koła jakości 3. 7 klasycznych narzędzi zarządzania jakością: mapa procesu, diagram Ishikawy, analiza Pareto-Lorenza, histogram, wykres korelacji, arkusz zbierania danych, karty kontrolne Shewharta nowych narzędzi zarządzania jakością: diagram pokrewieństwa, diagram zależności, drzewo decyzyjne, diagram macierzowy, macierz analizy danych, diagram strzałkowy, karta planowania procesu decyzyjnego. 5. Problem solving metodyka rozwiązywania problemów: PDCA SMART 5W2H 5Why 6. Podsumowanie, pytania 7. Test Czas trwania szkolenia to 2 dni po 8 godzin. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych połączonych z ćwiczeniami praktycznymi. Zakończone jest egzaminem pisemnym, po którego pozytywnym zaliczeniu otrzymuje się Certyfikat. Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne.

9 Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg. ISO 9001 Poprzez przekazaną wiedzę teoretyczną i ćwiczenia praktyczne, szkolenie ma przygotować do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością ISO Szkolenie jest zakończone egzaminem, którego pozytywne zdanie uprawnia do otrzymania Certyfikatu potwierdzającego nabyte uprawnienia. 1. Podejście procesowe 2. Charakterystyka standardów serii ISO Analiza i interpretacja wymagań normy ISO 9001:2009 Ćwiczenia dotyczące analizy i interpretacji wymagań normy 4. Audyt - weryfikacja Systemu Jakości ISO 9001 za pomocą audytu jakości Cele audytów Rodzaje audytów Procedura audytu 5. Planowanie i przygotowanie audytu Opracowywanie list kontrolnych Ćwiczenia dotyczące tworzenia list kontrolnych 6. Przeprowadzenie audytu i dokumentowanie wyników audytu Zasady prowadzenia badania na miejscu Audyt w kontekście podejścia procesowego Definicja i identyfikacja niezgodności Formułowanie i dokumentowanie niezgodności Działania korygujące i zapobiegawcze Ćwiczenia dotyczące określania niegodności oraz wskazywania możliwości doskonalenia procesów 7. Wymagania stawiane audytorom Systemów Zarządzania Jakością 8. Prowadzenie wywiadów audytowych Zachowania i postawy, motywacja, analiza stanów ja Rozmowa z wykorzystaniem analizy transakcyjnej Ćwiczenia dotyczące przeprowadzania rozmowy audytowej 9. Najczęstsze niezgodności w Systemach Zarządzania Jakością, najczęstsze błędy popełniane przez audytorów 10. Podsumowanie, pytania 11. Test Czas trwania szkolenia to 2 dni po 8 godzin. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych połączonych z ćwiczeniami praktycznymi. Zakończone jest egzaminem pisemnym, po którego pozytywnym zaliczeniu otrzymuje się Certyfikat. Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne.

10 Pełnomocnik kierownictwa ds. Systemu Zarządzania Jakością wg. ISO 9001 Poprzez przekazaną wiedzę teoretyczną i ćwiczenia praktyczne, szkolenie ma przygotować do pełnienia funkcji pełnomocnika kierownictwa ds. Systemu Zarządzania Jakością wg. ISO Uczestnicy szkolenia zostaną przygotowani do efektywnego wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością oraz jego odpowiedniej dokumentacji i doskonalenia. Szkolenie jest zakończone egzaminem, którego pozytywne zdanie uprawnia do otrzymania Certyfikatu potwierdzającego nabyte uprawnienia. 1. Krótka charakterystyka wymagań normy ISO 9001: Istota podejścia procesowego 3. Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością Problemy podczas wdrażania Narzędzia rozwiązywania problemów 4. Zadania Pełnomocnika podczas wdrażania Systemu Zarządzania Jakością Rola Pełnomocnika Zakres obowiązków Pełnomocnika 5. Test ról grupowych i ćwiczenia dotyczące rozwiązywania problemów przy wdrażaniu 6. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością Zasady dokumentowania Charakterystyka i rodzaje dokumentów Księga Jakości, polityka jakości, identyfikacja procesów, procedury i zapisy Ćwiczenie dotyczące opracowywania dokumentacji 7. Narzędzia jakościowe wspomagające pracę Pełnomocnika 8. Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością Audyt certyfikujący Przebieg audytu Rola Pełnomocnika, kierownictwa, pozostałych pracowników oraz Audytora wiodącego Wybór jednostki certyfikującej Dokumentacja z audytu 9. Problemy we wdrażaniu Systemu Zarządzania Jakością 10. Podsumowanie, pytania 11. Test Czas trwania szkolenia to 2 dni po 8 godzin. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych połączonych z ćwiczeniami praktycznymi. Zakończone jest egzaminem pisemnym, po którego pozytywnym zaliczeniu otrzymuje się Certyfikat. Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne.

11 Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym wg. ISO/TS Poprzez przekazaną wiedzę teoretyczną i ćwiczenia praktyczne, szkolenie ma przygotować do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym w produkcji seryjnej oraz w produkcji części zamiennych według ISO/TS 16949:2009. Szkolenie jest zakończone egzaminem, którego pozytywne zdanie uprawnia do otrzymania Certyfikatu potwierdzającego nabyte uprawnienia Historia norm dla przemysłu motoryzacyjnego Wymagania ISO TS 16949:2009 Specyficzne wymagania klienta Wymagania dodatkowe : PPAP, APQP, FMEA, Flow Chart, MSA Ćwiczenia dotyczące identyfikacji wymagań - praca z tekstem specyfikacji Audyt Systemu Zarządzania Terminologia Wymagania Procedura audytu wewnętrznego z uwzględnieniem wymagań PN-EN ISO. Cechy audytora wewnętrznego 7. Rodzaje audytów wewnętrznych wymaganych przez ISO/TS Specyfika audytowania poszczególnych elementów systemu jakości według ISO/TS Studium przypadku 10. Najczęstsze niezgodności 11. Podsumowanie, pytania 12. Test Czas trwania szkolenia to 2 dni po 9 godzin. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych połączonych z ćwiczeniami praktycznymi. Zakończone jest egzaminem pisemnym, po którego pozytywnym zaliczeniu otrzymuje się Certyfikat. Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne.

12 Narzędzia ISO/TS 16949: PPAP, APQP, Control Plan, FMEA Poprzez przekazaną wiedzę teoretyczną i ćwiczenia praktyczne uczestnicy poznają i uczą się praktycznego stosowania narzędzi ISO/TS 16949: Control Plan, FMEA, PPAP, APQP. Uczestnicy uczą się identyfikować potrzeby i wymagania klientów, planować jakość wyrobów tak, aby spełniały wymagania klienta, a także sporządzać potrzebną dokumentację. Szkolenie jest zakończone egzaminem, którego pozytywne zdanie uprawnia do otrzymania Certyfikatu potwierdzającego nabyte uprawnienia. I. Plan kontroli 1. Tworzenie Control Planu II III FMEA FMEA- zakres stosowania i cele Budowa zespołu FMEA FMEA konstrukcji i procesu Etapy przeprowadzania analizy FMEA Przygotowywanie danych wejściowych do FMEA Analiza jakościowa i ilościowa wad Działania doskonalące/naprawcze Techniki jakościowe wspomagające FMEA APQP Zaawansowane planowanie jakości wyrobu Wprowadzenie do APQP Zasady planowania jakości wyrobu Etapy procesu APQP Trylogia APQP Narzędzia APQP IV. PPAP- zatwierdzanie części do produkcji 14. Zasady zatwierdzania części do produkcji seryjnej 15. Wymagania PPAP 16. Ocena przez klienta 17. Wymagania wobec przedłożenia 18. Przedłożenie 5 poziomów 19. Status przedłożenia części do zatwierdzenia 20. Dokumentacja PPAP 21. Gwarancja Przedłożonej Części - PSW 22. Specyficzne wymagania wielkich producentów 23. Podsumowanie, pytania 24. Test Czas trwania szkolenia to 2 dni po 8 godzin. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych połączonych z ćwiczeniami praktycznymi. Zakończone jest egzaminem pisemnym, po którego pozytywnym zaliczeniu otrzymuje się Certyfikat. Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne.

13 Narzędzia ISO/TS 16949: SPC, MSA Poprzez przekazaną wiedzę teoretyczną i ćwiczenia praktyczne, szkolenie pokazuje możliwości zastosowania w przedsiębiorstwie metod statystycznego sterowania procesami oraz analizy systemów pomiarowych. Uczestnicy dowiadują się jak oceniać zdolność procesu za pomocą współczynników, monitorować proces używając kart kontrolnych Shewharta, obserwować prawidłowość przebiegu procesu oraz jego odchylenia od standardu- względem granic specyfikacji a także oceniać systemy pomiarowe i sprawować nad nimi nadzór. I. SPC- Statystyczne sterowanie procesem 1. Zmienność procesów i ich tolerancja 2. Badanie stabilności statystycznej procesu przy pomocy histogramu 3. Zdolność procesu: Badanie zdolności procesu, maszyny i pomiaru. Wskaźniki Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cm, Cmk 4. Karty kontrolne: Typy kart kontrolnych. Zastosowanie kart kontrolnych. Interpretacja uzyskanych za pomocą kart kontrolnych wyników. II. MSA- analiza systemów pomiarowych 1. Wprowadzenie do MSA 2. Niedokładność pomiarów przyczyny 3. Błąd pomiarowy jego wielkość i skutki i źródła 4. Zmienność, liniowość i stabilność w systemach pomiarowych. 5. Zdolność urządzenia pomiarowego wskaźniki Cg i Cgk 6. Powtarzalność i odtwarzalność. 7. Podsumowanie, pytania 8. Test Czas trwania szkolenia to 2 dni po 8 godzin. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych połączonych z ćwiczeniami praktycznymi. Zakończone jest egzaminem pisemnym, po którego pozytywnym zaliczeniu otrzymuje się Certyfikat. Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne.

14 Audytor i pełnomocnik kierownictwa ds. systemu HACCP Dzięki przekazywanej wiedzy teoretycznej i ćwiczeniom praktycznym z zakresu zarządzania bezpieczeństwem żywności, szkolenie ma przygotować do pełnienia funkcji audytora i pełnomocnika systemu HACCP. Uczestnicy szkolenia zostaną przygotowani do efektywnego wdrożenia systemu HACCP, jego dokumentacji oraz audytowania. Szkolenie jest zakończone egzaminem, którego pozytywne zdanie uprawnia do otrzymania Certyfikatu potwierdzającego nabyte uprawnienia. 1. Wymagania prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny żywności w Polsce i Unii Europejskiej. 2. Wprowadzenie do normy ISO 22000, GMP i GHP. 3. Charakterystyka systemu HACCP. 4. Wdrażanie systemu HACCP: Metodyka wdrażania. 7 zasad wdrażania systemu HACCP wg. Codex Alimentarius. 12 etapów wdrażania systemu. Problemy przy wdrażaniu systemu. 5. Uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność Pełnomocnika systemu HACCP. 6. Projektowanie dokumentacji wg. 12 etapów wdrażania systemu: Procedury, instrukcje, księgi HACCP. 7. Audyt systemu HACCP: Terminologia Rodzaje audytów Cele audytu 8. Ćwiczenia praktyczne. 9. Podsumowanie, pytania. 10. Test. Czas trwania szkolenia to 2 dni po 8 godzin. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych połączonych z ćwiczeniami praktycznymi. Zakończone jest egzaminem pisemnym, po którego pozytywnym zaliczeniu otrzymuje się Certyfikat. Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne.

15 Audytor wewnętrzny i pełnomocnik kierownictwa ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO Poprzez przekazaną wiedzę teoretyczną i ćwiczenia praktyczne, szkolenie ma przygotować do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego i pełnomocnika kierownictwa ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO Uczestnicy szkolenia zostaną przygotowani do efektywnego wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz jego odpowiedniej dokumentacji a także audytowania. Szkolenie jest zakończone egzaminem, którego pozytywne zdanie uprawnia do otrzymania Certyfikatu potwierdzającego nabyte uprawnienia Analiza normy PN-EN ISO Interpretacja wymagań ISO Charakterystyka Systemu Zarządzania Środowiskowego Wdrażanie SZŚ. Problemy przy wdrażaniu. Dokumentacja SZŚ Audyt wewnętrzny: Rodzaje audytów Etapy audytu Przygotowanie do audytu Przeprowadzanie audytu Analizowanie wyników audytu 7. Podsumowanie, pytania 8. Test Czas trwania szkolenia to 2 dni po 8 godzin. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych połączonych z ćwiczeniami praktycznymi. Zakończone jest egzaminem pisemnym, po którego pozytywnym zaliczeniu otrzymuje się Certyfikat. Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne.

16 Audytor i pełnomocnik kierownictwa ds. Systemu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001/OHSAS Poprzez przekazaną wiedzę teoretyczną i ćwiczenia praktyczne, szkolenie ma przygotować do pełnienia funkcji audytora i pełnomocnika kierownictwa ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001/OHSAS. Uczestnicy szkolenia zostaną przygotowani do efektywnego wdrożenia i audytowania systemu zarządzania BHP. Szkolenie jest zakończone egzaminem, którego pozytywne zdanie uprawnia do otrzymania Certyfikatu potwierdzającego nabyte uprawnienia Charakterystyka i wymagania normy PN-N 18001/ OHSAS Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego. Ocena przygotowania organizacji na potencjalne sytuacje awaryjne. BHP w prawie polskim. Kompetencje i umiejętności audytora. Audyt wewnętrzny: Cele audytu Zakres audytu Przygotowanie audytu Fazy audytu Formułowanie niezgodności Dokumentacja 7. Podsumowanie, pytania 8. Test Czas trwania szkolenia to 2 dni po 8 godzin. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych połączonych z ćwiczeniami praktycznymi. Zakończone jest egzaminem pisemnym, po którego pozytywnym zaliczeniu otrzymuje się Certyfikat. Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne.

17 Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC Poprzez przekazaną wiedzę teoretyczną i ćwiczenia praktyczne, szkolenie ma przygotować do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg. ISO/IEC Szkolenie jest zakończone egzaminem, którego pozytywne zdanie uprawnia do otrzymania Certyfikatu potwierdzającego nabyte uprawnienia Charakterystyka normy ISO 27001:2013 Wymagania normy ISO 27001:2013 Polityka bezpieczeństwa Bezpieczeństwo organizacji Analiza ryzyka bezpieczeństwa informacji Zarządzanie ryzykiem Kontrola dostępu Audyt wewnętrzny: Przygotowanie do audytu Przeprowadzanie audytu Sprawozdanie z Audytu/dokumentacja. 9. Podsumowanie, pytania 10. Test Czas trwania szkolenia to 2 dni po 8 godzin. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych połączonych z ćwiczeniami praktycznymi. Zakończone jest egzaminem pisemnym, po którego pozytywnym zaliczeniu otrzymuje się Certyfikat. Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne.

18 SPC statystyczne sterowanie procesem Pełny kurs Poprzez przekazaną wiedzę teoretyczną i ćwiczenia praktyczne, szkolenie pokazuje możliwości zastosowania w przedsiębiorstwie metod statystycznego sterowania procesami, czyli kontroli procesów za pomocą narzędzi statystycznych. Uczestnicy dowiadują się jak oceniać zdolność procesu za pomocą współczynników, monitorować proces używając kart kontrolnych Shewharta, obserwować prawidłowość przebiegu procesu oraz jego odchylenia od standardu- względem granic specyfikacji Zmienność procesów i ich tolerancja - wpływ na parametry wyrobów. Rozkłady liczbowe występujące w procesach. Badanie stabilności statystycznej procesu przy pomocy histogramu. Zdolność procesu: Badanie zdolności procesu, maszyny i pomiaru. Wskaźniki Cm, Cmk, Cp, Cpk, Pp, Ppk Wyznaczanie wskaźników i ich interpretacja. 5. Karty kontrolne: Typy kart kontrolnych. Zastosowanie kart kontrolnych. Dobór kart kontrolnych. Interpretacja uzyskanych za pomocą kart kontrolnych wyników. 6. Podsumowanie, pytania 7. Test Czas trwania szkolenia to 2 dni po 8 godzin. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych połączonych z ćwiczeniami praktycznymi. Zakończone jest egzaminem pisemnym, po którego pozytywnym zaliczeniu otrzymuje się Certyfikat. Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne.

19 FMEA- analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad Pełny kurs Poprzez przekazaną wiedzę teoretyczną i ćwiczenia praktyczne, szkolenie ma przygotować do efektywnego wykorzystania metody FMEA w przedsiębiorstwie. Uczestnicy dowiadują się jak stworzyć FMEA, jakie techniki jakościowe wykorzystać w poszczególnych etapach tworzenia FMEA, w jaki sposób typować wady i analizować przyczyny oraz przeprowadzać analizę ryzyka z późniejszym zaplanowaniem i wdrożeniem działań doskonalących. 1. FMEA- zakres stosowania i cele 2. Budowa zespołu FMEA 3. Rodzaje FMEA: FMEA konstrukcji FMEA procesu 4. Etapy przeprowadzania analizy FMEA 5. Przygotowywanie danych wejściowych do FMEA 6. Analiza jakościowa wad Formułowanie wad Szukanie przyczyn wad Badanie skutków wad 7. Analiza ilościowa wad: Oszacowanie czynników ryzyka Wyznaczenie krytyczności wad Wyznaczanie współczynnika RPN 8. Działania doskonalące/ naprawcze- plan, wdrożenie, nadzór 9. Techniki jakościowe wspomagające FMEA 10. Podsumowanie, pytania 11. Test Czas trwania szkolenia to 2 dni po 8 godzin. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych połączonych z ćwiczeniami praktycznymi. Zakończone jest egzaminem pisemnym, po którego pozytywnym zaliczeniu otrzymuje się Certyfikat. Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne.

20 PPAP- zatwierdzanie części do produkcji seryjnej APQP- zaawansowane planowanie jakości wyrobu Pełny kurs Poprzez przekazaną wiedzę teoretyczną i ćwiczenia praktyczne uczestnicy poznają i uczą się jak planować jakość wyrobów oraz jak wygląda proces zatwierdzania części do produkcji seryjnej w branży motoryzacyjnej. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak identyfikować potrzeby i wymagania klientów, planować jakość wyrobów tak, aby spełniały wymagania klienta, a także sporządzać potrzebną dokumentację. Szkolenie jest zakończone egzaminem, którego pozytywne zdanie uprawnia do otrzymania Certyfikatu potwierdzającego nabyte uprawnienia. I II. APQP Zaawansowane planowanie jakości wyrobu Wprowadzenie do APQP Zasady planowania jakości wyrobu Etapy procesu APQP: Planowanie projektu Projekt i rozwój wyrobu Projekt i rozwój procesu Zatwierdzenie wyrobu i procesu Sprzężenie zwrotne, ocena i działania korygujące Dane wejściowe i wyjściowe dla każdego etapu Narzędzia jakościowe w APQP Trylogia APQP PPAP- zatwierdzanie części do produkcji seryjnej w branży motoryzacyjnej 7. Wprowadzenie do PPAP 8. Zasady zatwierdzania części do produkcji seryjnej 9. Wymagania ISO/TS w zakresie PPAP 10. Wymagania PPAP: zapisy z projektowania, dokument Autoryzowania Zmiany Technologicznej, Zatwierdzenie przez Dział Technologii Klienta, dfmea, diagram przepływu procesu, pfmea, Plan Kontroli, Badanie Analizy Systemu Pomiarowego, Wyniki kontroli wymiarów, zapisy z wyników Badania Materiałów, wstępne badanie procesu, Dokumentacja Kwalifikowanego Laboratorium, Raport Zatwierdzenia Wyglądu, Części wzorcowe z produkcji, próbki wzorcowe, pomoce kontrolne, specyficzne wymagania klienta, PSW 11. Ocena przez klienta 12. Wymagania wobec przedłożenia 13. Przedłożenie do klienta 5 poziomów dowodów 14. Status przedłożenia części do zatwierdzenia 15. Specyficzne wymagania wielkich producentów 16. Gwarancja Przedłożonej Części - PSW 17. Dokumenty PPAP 18. Podsumowanie, pytania 19. Test Czas trwania szkolenia to 2 dni po 8 godzin. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych połączonych z ćwiczeniami praktycznymi. Zakończone jest egzaminem pisemnym, po którego pozytywnym zaliczeniu otrzymuje się Certyfikat. Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne.

21 KONTAKT : W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt : mail : nr. tel. : www : biuro: ul. Wadowicka Kraków ( budynek Hydropol, blisko Ronda Matecznego) Rondo Matecznego Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto System Zarządzania Jakością Termin Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009

Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009 Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009 Przedmiot szkolenia: Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie przyszłych Audytorów i Pełnomocników z metodami audytowania, wdrażania,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią w przemyśle samochodowym

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią w przemyśle samochodowym 20 11 - Zarządzanie Jakoscią w przemyśle samochodowym SZKOLENIA OGÓLNE WARUNKI SZKOLEO kod: QA_A1 - System Zarządzania Jakością w przemyśle samochodowym w oparciu o specyfikację ISO/TS 16949 kod: QA_A2

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i inżynieria jakości / Adam Hamrol. Warszawa, Spis treści

Zarządzanie i inżynieria jakości / Adam Hamrol. Warszawa, Spis treści Zarządzanie i inżynieria jakości / Adam Hamrol. Warszawa, 2017 Spis treści Wprowadzenie 11 1. O inżynierii jakości i zarządzaniu jakością 11 2. Zakres i układ książki 14 3. Komentarz terminologiczny 17

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. lipiec grudzień 2016 r. 2016 r.

Harmonogram szkoleń. lipiec grudzień 2016 r. 2016 r. Harmonogram szkoleń lipiec grudzień 2016 r. 2016 r. O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz doradztwie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA ROK 2014

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA ROK 2014 HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA ROK 2014 INCERT Tel. 692 497 635; Tel./Fax: (091) 4694 553 e-mail: biuro@incert.pl; beata.wagner@incert.pl INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na naszą stronę

Zapraszamy na naszą stronę KALENDARZ SZKOLEŃ OTTYCH TÜV SÜD Polska. Do cen szkoleń należy doliczyć podatek VAT w wysokości %.. Szkolenia otwarte realizowane są w następujących lokalizacjach: Miejscowość Skrót w kalendarzu Warszawa

Bardziej szczegółowo

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE: Audytor Wewnętrzny systemu HACCP oraz standardów IFS w wersji 6 (International Food Standard version 6) i BRC w nowej wersji 7 (Global Standard for Food Safety issue 7) - AWIFSBRC CEL SZKOLENIA: zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, I półrocze 2018 rok Systemy zarządzania

Terminarz szkoleń, I półrocze 2018 rok Systemy zarządzania Terminarz szkoleń, I półrocze 08 rok Termin ISO 900:05 ISO 900:05 zmiany w systemie zarządzania jakością OSTATNIA EDYCJA! 6.0.08 30.0.08 3.0.08 0.03.08.03.08 0.0.08 6.0.08 7.05.08 07.06.08 Lublin Od ISO

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, I półrocze 2017 rok Systemy zarządzania

Terminarz szkoleń, I półrocze 2017 rok Systemy zarządzania Terminarz szkoleń, I półrocze 07 rok Termin ISO 900:05 NOWOŚĆ! ISO 900:05 szansa czy zagrożenie? Zmiany w systemie zarządzania jakością Od ISO 900:008 do ISO 900:05 praktyczny warsztat z dostosowania starego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ - CZERWIEC 2016

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ - CZERWIEC 2016 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q0 Q 01 Q 02 Wymagania normy ISO 9001:2015 zmiany w stosunku do normy ISO9001:2008 wdrażanie i dokumentowanie Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości

APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości Opis Zaawansowane zarządzanie projektami wdrożeniowymi wyrobów do produkcji w firmie branży motoryzacyjnej wg wymagań IATF, ISO/TS 16949:2009 i podręcznika

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na naszą stronę

Zapraszamy na naszą stronę KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH TÜV SÜD Polska. Do cen szkoleń należy doliczyć podatek VAT w wysokości %.. Szkolenia otwarte realizowane są w następujących lokalizacjach: Miejscowość Skrót w kalendarzu Warszawa

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ CZERWIEC 2015

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ CZERWIEC 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q00A ISO 9001:2015 zmiany w nowej rewizji normy 1 490 4 25 Q 01 Q 02 Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 Warsztaty doskonalące

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH LIPIEC GRUDZIEŃ 2015

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH LIPIEC GRUDZIEŃ 2015 LIPIEC GRUDZIEŃ 2015 LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q00A ISO 9001:2015 zmiany w nowej rewizji normy 1 490 24-25 16 3-4 Q 01 Q 02 Auditor

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze 2017 rok Systemy zarządzania

Terminarz szkoleń, II półrocze 2017 rok Systemy zarządzania Terminarz szkoleń, II półrocze 07 rok Termin ISO 900:05 ISO 900:05 zmiany w systemie zarządzania jakością Od ISO 900:008 do ISO 900:05 praktyczny warsztat z dostosowania starego systemu do nowego Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze 2017 rok Systemy zarządzania

Terminarz szkoleń, II półrocze 2017 rok Systemy zarządzania Terminarz szkoleń, II półrocze 07 rok Szkolenie Czas trwania (w dniach) Termin Miejsce Cena netto ISO 900:05 ISO 900:05 zmiany w systemie zarządzania jakością Od ISO 900:008 do ISO 900:05 praktyczny warsztat

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Temat. Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 2012 MARZEC 2011 GRUDZIEO 2012 LUTY 2012 STYCZEO. 2012 kwiecieo

Temat. Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 2012 MARZEC 2011 GRUDZIEO 2012 LUTY 2012 STYCZEO. 2012 kwiecieo L.p. Temat 2011 GRUDZIEO 2012 STYCZEO MIESIĄC 2012 LUTY 2012 MARZEC 2012 kwiecieo Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na naszą stronę

Zapraszamy na naszą stronę KALENDARZ SZKOLEŃ OTTYCH TÜV SÜD Polska. Do cen szkoleń należy doliczyć podatek VAT w wysokości %.. Szkolenia otwarte realizowane są w następujących lokalizacjach: Miejscowość Skrót w kalendarzu Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych)

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Załącznik nr do Zarządzenia Rektora PG nr 1. Wykaz przedmiotów i ich treść, wymiar godzinowy,

Bardziej szczegółowo

Menedżer jakości. Osoba do kontaktu: Katarzyna Książko

Menedżer jakości. Osoba do kontaktu: Katarzyna Książko Organizator: Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Kierownik: dr inż. Jan Sas ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków pawilon D-14, pokój 303 tel. 12 617 43 01, 603 580 161 fax 12 636 70

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO 9001:2008

Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO 9001:2008 Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/06/8177/12401 Cena netto 1 617,89 zł Cena brutto 1 990,00 zł Cena netto za godzinę 67,41 zł Cena brutto za godzinę 82,92 Usługa z

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. styczeń czerwiec 2016 r. 2016 r.

Harmonogram szkoleń. styczeń czerwiec 2016 r. 2016 r. Harmonogram szkoleń styczeń czerwiec 2016 r. 2016 r. O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz doradztwie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń otwartych 2015

Harmonogram szkoleń otwartych 2015 Harmonogram szkoleń otwartych 2015 Strona ID numer Tytuł szkolenia Czas trwania Informacje ogólne styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień JAKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Szkolenia DQS Polska 2006

Szkolenia DQS Polska 2006 AW Auditor wewnętrzny DQS I edycja szkolenia 20-22.02.2006 II edycja szkolenia 02-04.10.2006 Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych oraz dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA ROK 2014

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA ROK 2014 HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA ROK 2014 INCERT Tel.: 091 4694 553; 664 373 772, Fax: (091) 4694 553 e-mail: biuro@incert.pl; martyna.wenszka@incert.pl INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2015 (czerwiec)

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2015 (czerwiec) PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Plan szkoleń na rok () 1. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Interpretacja wymagań normy ISO 9001, zadania Auditora Wewnętrznego, planowanie,

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP WG NORM ISO 9001:2015 I OHSAS/PN-N 18001.

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP WG NORM ISO 9001:2015 I OHSAS/PN-N 18001. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP WG NORM ISO 9001:2015 I OHSAS/PN-N 18001. S t r o n a 2 z 5 Serdecznie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016 PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016 1. Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 + elementy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SYNERGIAgroup

SZKOLENIA SYNERGIAgroup SZKOLENIA SYNERGIAgroup Efektywne zarządzanie Twoją Organizacją SZKOLENIE: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną SYNERGIAgroup

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016 PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016 1. Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 + FDIS

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok Terminarz szkoleń, II półrocze, 05 rok Termin ISO 900:008 ISO 900:05 szansa czy zagrożenie? Planowane zmiany w systemie zarządzania jakością NOWOŚĆ! moduł System zarządzania jakością podstawy ISO 900 moduł

Bardziej szczegółowo

SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem

SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem Terminy szkolenia 17-18 listopad 2016r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota Opis W latach osiemdziesiątych XX wieku duże korporacje zaczęły szukać lepszych

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2015

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2015 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2015 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE 1. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych CEL: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii, zasadami doboru

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS 18001 i PN-N 18001

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS 18001 i PN-N 18001 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS 18001 i PN-N 18001 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987 Wszelkie prawa do treści opisu szkolenia są zastrzeżone. Stanowią one własność ifss Polska Sp. z o.o. Korzystanie z zasobów treści niniejszych opisów wymaga zgody autorów. Osoby zainteresowane publikacją

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO wg PN-EN ISO 14001:2015

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO wg PN-EN ISO 14001:2015 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO wg PN-EN ISO 14001:2015 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2016 roku

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2016 roku Kod szkolenia ZSZ 21 ZSZ 04 ZSZ 02 ZSZ 19 Temat szkolenia SYSTEMY ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Warsztaty doskonalące dla Pełnomocników i AudItorów ZSZ Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Odpłatność pozostali. 24-25.11.2012 320 zł 640 zł. 08-09.12.2012 320 zł 640 zł 12-13.01.2013 26-27.01.2013

Odpłatność pozostali. 24-25.11.2012 320 zł 640 zł. 08-09.12.2012 320 zł 640 zł 12-13.01.2013 26-27.01.2013 Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa mając na uwadze potrzeby i oczekiwania rynkowe uruchomiła w roku akademickim 2012/2013 studia podyplomowe nt. Zarządzanie Jakością o dwóch specjalnościach: -

Bardziej szczegółowo

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

Plan spotkań DQS Forum 2017

Plan spotkań DQS Forum 2017 DQS Polska sp. z o.o. Członek DQS Group Plan spotkań DQS Forum 2017 1 Grupa docelowa Data Temat Miejsce Cel 1 23.01.2017 Wymagania IATF 16949 w porównaniu do ISO/TS 16949:2009 Główne zmiany ISO/TS 16949:2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: METODY PROJEKTOWANIA JAKOŚCI 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy S t r o n a 1 S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego! Celem szkolenia jest: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy S t r o n a 1 S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego! Celem szkolenia jest: przygotowanie do samodzielnego wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, I półrocze, 2016 rok

Terminarz szkoleń, I półrocze, 2016 rok Terminarz szkoleń, I półrocze, 06 rok Termin ISO 900:05 ISO 900:05 szansa czy zagrożenie? Zmiany w systemie zarządzania jakością.0.06 9.0.06 7.03.06 3.04.06.05.06 6.06.06 Od ISO 900:008 do ISO 900:05 praktyczny

Bardziej szczegółowo

W 30 C 30 Rodzaj : Symbol : Semestr : Grupa : Nr w siatce studiów : Data opracowania : 2012

W 30 C 30 Rodzaj : Symbol : Semestr : Grupa : Nr w siatce studiów : Data opracowania : 2012 Nr karty: 1/5 KARTA PROGRAMU RAMOWEGO PRZEDMIOTU PW - IOSP Narzędzia i metody jakością Quality Management Methods and Tools 1. Identyfikator przedmiotu: Rodzaj studiów : Studia I-go stopnia (inżynierskie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2015 roku

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2015 roku Kod szkolenia Temat szkolenia Ilość dni szkolenia Terminy szkolenia BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, OBRONA CYWILNA, PPOŹ, PIERWSZA POMOC BHP 01 Szkolenie okresowe bhp dla Pracodawców oraz Osób Kierujących

Bardziej szczegółowo

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy S t r o n a 1 S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością! Celem szkolenia jest: przygotowanie do samodzielnego wdrożenia i audytowania

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE a. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych szkolenie modułowe moduł I Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii,

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO WG NORM ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO WG NORM ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO WG NORM ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015 S t r o n a 2 z

Bardziej szczegółowo

Łukasz Grabowski, słuchacz WSB

Łukasz Grabowski, słuchacz WSB Zarządzanie jakością WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie jakością - Studia w WSB w Bydgoszczy Na dzisiejszym wymagającym rynku jakość produktów i usług stanowi o sukcesie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 1 Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 2 1. Wprowadzenie Zgodnie z regulaminem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) normy dla systemów zarządzania (MSS)

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA W TÜV AKADEMIA

SZKOLENIA W TÜV AKADEMIA Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

Statystyczne Zarządzanie Jakością

Statystyczne Zarządzanie Jakością Statystyczne Zarządzanie Jakością Opis Obecnym wyzwaniem dla większości procesów produkcyjnych jest utrzymanie powtarzalnej jakość zgodnie z oczekiwaniami klientów nie dla partii pięciu sztuk ale dla serii

Bardziej szczegółowo

11-12 Warszawa Kraków 5-6 Kraków/Łódź. Warszawa X Wa-wa/Gdańsk Warszawa. 19 Kraków.

11-12 Warszawa Kraków 5-6 Kraków/Łódź. Warszawa X Wa-wa/Gdańsk Warszawa. 19 Kraków. System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 Temat szkolenia Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Pełnomocnik SZJ Auditor Wewnętrzny SZJ / / / 23-24 Czas trwania Cena /Wa-wa Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE AUDYTOR/AUDYTOR WIODĄCY, AUDYTOR WEWNĘTRZNY LUB KIEROWNIK DS. DOBRYCH PRAKTYK HIGIENICZNYCH ORAZ PROCEDUR OPARTYCH NA ANALIZIE ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNYCH PUNKTACH

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ DLA FIRM v.e

OFERTA SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ DLA FIRM v.e WDRAŻANIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO-9001, ISO-14001, 18001, ISO/TS 16949,, AS-9100, TQM SZKOLENIA Z ZAKRESU SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA PRZYGOTOWANIE PRODUKTÓW DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA wg DYREKTYW UE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu Systemy zarządzania jakością - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MTR-D-12_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy S t r o n a 1 S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie pt. Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg OHSAS/PN-N 18001! Celem szkolenia jest:

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji Lean management Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7333 Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł Cena netto za godzinę 31,25 zł Cena brutto za godzinę 31,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA 2012 ROK

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA 2012 ROK HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA ROK SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001 (SZJ) SZJ-00 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - WYMAGANIA 8 4 8 1 550 BZ SZJ-01 SZJ-02 PEŁNOMOCNIK DS. SZJ SZJ-03 MENEDśER JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu "Fabryka Innowacji!"

Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu Fabryka Innowacji! Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu "Fabryka Innowacji!" Jeśli Twoja firma należy do sektora przemysłu: CHEMICZNEGO FARMACEUTYCNZEGO MOTORYZACYJNEGO ELEKTRYCZNEGO ELEKTRONICZNEGO WYDOBYWCZEGO

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS i PN-N 18001

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS i PN-N 18001 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS 18001 i PN-N 18001 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Słuchacze otrzymują również świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Menedżer jakości wydawane przez Akademię Górniczo-Hutniczą.

Słuchacze otrzymują również świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Menedżer jakości wydawane przez Akademię Górniczo-Hutniczą. Menedżer jakości Charakterystyka studiów: Studia podyplomowe z zakresu zarządzania jakością Menedżer jakości kierowane są do osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami jakości w przedsiębiorstwach, osób

Bardziej szczegółowo

Cena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-20 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-20 Termin zakończenia rekrutacji Zarządzanie jakością Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7405/7660 Cena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł Cena netto za godzinę 22,53 zł Cena brutto za godzinę 22,53 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Opis kierunku. WSB Wrocław - Studia podyplomowe. Zarządzanie Jakością - studia w WSB we Wrocławiu - XI edycja

Zarządzanie jakością. Opis kierunku. WSB Wrocław - Studia podyplomowe. Zarządzanie Jakością - studia w WSB we Wrocławiu - XI edycja Zarządzanie jakością WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie Jakością - studia w WSB we Wrocławiu - XI edycja Każdy poważnie myślący o swojej karierze zawodowej, pragnący odnieść sukces

Bardziej szczegółowo

8-9 Poznań Kraków Kraków/Łódź. 3-4 Warszawa. Toruń X. 1-3 Gdańsk Toruń/Poznań Szczecin.

8-9 Poznań Kraków Kraków/Łódź. 3-4 Warszawa. Toruń X. 1-3 Gdańsk Toruń/Poznań Szczecin. System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 Temat szkolenia Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Pełnomocnik SZJ Auditor Wewnętrzny SZJ 20-4- / x 17-18 / / Czas trwania 2 dni Cena 1100zł

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014

OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014 Strona 1 z 5 OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014 SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI WG ISO 22000. KURS DLA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH, PEŁNOMOCNIKÓW ORAZ WARSZTATY PRAKTYCZNE Strona 2 z 5 Biuro Handlowe

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2008

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2008 S t r o na 1 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2008 S t r o na 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie

Bardziej szczegółowo

Środowisko i energia. Jakość i BHP. Laboratorium i doskonalenie. Lotnictwo i kosmonautyka

Środowisko i energia. Jakość i BHP. Laboratorium i doskonalenie. Lotnictwo i kosmonautyka Partnerzy Auditor wewnętrzny wg specyfikacji technicznej ISO/TS 16949 Auditor wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg specyfikacji technicznej ISO/TS 16949:2009 NOWOŚĆ!!! Audity u dostawcy w przemyśle

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SEP. Miejsce Data 1/8. Miejsce Data 1/8. Miejsce Data 2/16. Miejsce Data 5/40. Miejsce Data 5/40 SYSTEMY ZARZĄDZANIA.

SZKOLENIA SEP. Miejsce Data 1/8. Miejsce Data 1/8. Miejsce Data 2/16. Miejsce Data 5/40. Miejsce Data 5/40 SYSTEMY ZARZĄDZANIA. SZKOLENIA SEP 1 SEP-E Zakres elektroenergetyczny, gazowy i cieplny na stanowisku EKSPLOATACJI - szkolenie wznawiające uprawnienia w grupie 1, 2, lub 3 01 2 SEP-D Zakres elektroenergetyczny, gazowy i cieplny

Bardziej szczegółowo

19-20 lipca 2012r. Hotel Ustroń Diament PROGRAM SZKOLENIA

19-20 lipca 2012r. Hotel Ustroń Diament PROGRAM SZKOLENIA SZKOLENIE DLA PEŁNOMOCNIKÓW I AUDYTORÓW SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W TRANSPORCIE KOLEJOWYM, SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM ORAZ MENEDŻERÓW RYZYKA 19-20 lipca 2012r. Hotel Ustroń Diament PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Lean SIX SIGMA green belt

Lean SIX SIGMA green belt Lean SIX SIGMA green belt Terminy szkolenia 18-20 listopad 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 16-18 grudzień 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 8-9 luty 2016r.,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW Moduł Pierwszy przeznaczony jest dla osób pragnących zapoznad się z tematyką Lean Manufacturing od strony optymalizacji procesów produkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2016 rok

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2016 rok Terminarz szkoleń, II półrocze, 06 rok Termin ISO 900:05 ISO 900:05 szansa czy zagrożenie? Zmiany w systemie zarządzania jakością 08.09.06.09.06 06.0.06 0.0.06 03..06 7..06 0..06 Od ISO 900:008 do ISO

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią 20 11 - Zarządzanie Jakoscią SZKOLENIA OGÓLNE WARUNKI SZKOLEO kod: QA_Q1 - System Zarządzania Jakością wymagania normy ISO 9001: 2008 kod: QA_Q2 - System Zarządzania Jakością w organizacji ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

Poznań 23 listopada 2016 r. A u t o r : dr inż. Ludwik Królas

Poznań 23 listopada 2016 r. A u t o r : dr inż. Ludwik Królas Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW Cel szkolenia: Przekazanie wiedzy na temat kompleksowego zarządzania jakością w tym modelowania procesów. Podnoszenie kompetencji i umiejętności związanych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Efekt kształcenia Student:

SYLABUS. Efekt kształcenia Student: SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości przedmiot 3. Kod przedmiotu E/I/EIG/C-1.10a 4. Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Katowice 25 czerwiec 2013

Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Katowice 25 czerwiec 2013 Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Katowice 25 czerwiec 2013 Agenda Na czym oprzeć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) Jak przeprowadzić projekt wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Terminy szkolenia Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE AUDYTOR/AUDYTOR WIODĄCY, AUDYTOR WEWNĘTRZNY LUB KIEROWNIK DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI (ISMS) SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 2 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, I półrocze, 2016 rok

Terminarz szkoleń, I półrocze, 2016 rok Terminarz szkoleń, I półrocze, 06 rok Termin ISO 900:05 ISO 900:05 szansa czy zagrożenie? Zmiany w systemie zarządzania jakością Od ISO 900:008 do ISO 900:05 praktyczny warsztat z dostosowania starego

Bardziej szczegółowo

Lean SIX SIGMA black belt

Lean SIX SIGMA black belt Lean SIX SIGMA black belt Opis OGÓLNE ZASADY WYBORU DRUGIEGO PROJEKTU DLA BLACK BELT: - szacunkowe oszczędności z projektu powinny być powyżej 100k PLN rocznie. - problem powinien być widoczny w głównych

Bardziej szczegółowo