Monitor: Depozyty/Kredyty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitor: Depozyty/Kredyty"

Transkrypt

1 Analizy Makroekonomiczne 8 listopada 213 Skorygowane* LTD najniższe od 28 roku Depozyty: Umiarkowane spowolnienie tempa wzrostu depozytów ogółem (skor. o FX) do 6,7 w 3q 213 (z 7,3% w 2q) efekt netto osłabienia dynamiki depozytów osób prywatnych i przyspieszenia wzrostu depozytów przedsiębiorstw Kontynuacja osłabienia tempa wzrostu depozytów osób prywatnych, wynikająca z rekordowo niskiego poziomu stóp procentowych, skutkującego odpływem oszczędności do alternatywnych form oszczędzania/inwestycji (TFI, akcje); obecny trend sugeruje dalsze spowolnienie dynamiki rocznej do ~5,5% w horyzoncie 1-2 kwartałów Po silnym spadku w drugiej połowie 212r., od 1q 213 dynamika depozytów niefinansowych podmiotów gospodarczych wyraźnie przyspiesza krótkoterminowy trend sugeruje jednak wyhamowanie trendu wzrostowego w horyzoncie 1-2 kwartałów Kredyty: Wygasające tempo osłabienia dynamiki kredytów ogółem (4,: r/r w 3q vs. 4,6 w 2q 213) efekt netto odwrócenia spadkowego trendu kredytów dla osób prywatnych i kontynuacji spowolnienia dynamiki kredytów dla przedsiębiorstw Przyspieszenie dynamiki kredytów osób prywatnych dzięki odwróceniu trendu w kredytach konsumpcyjnych, przy stabilnej dynamice kredytów mieszkaniowych, oraz poluzowaniu polityki kredytowej banków W 3q 213 nastąpiło odwrócenie trwającego od 1 kwartałów trendu spadkowego kredytów konsumpcyjnych (wzrost o,5 skor. o FX po spadku o -2,8 w 2q) Dynamika kredytów mieszkaniowych stabilna w 3q 213 na poziomie 6,7 (skor. o FX); planowane od 214r. zmiany regulacyjne (obniżenie LTV do 95:, MdM) oraz oznaki ożywienia na rynku nieruchomości powinny przyczynić się do wzrostu dynamiki Relacja kredyty/depozyty (LTD): Wskutek szybszego wzrostu depozytów niż kredytów relacja LTD spadła w 3q 213 do 16:; LTD skorygowany o efekty kursowe (FX) spadł do 98,2: najniższego poziomu od 1q 28 (wykres) Główne czynniki ryzyka dla prognoz: (1) skala odpływu depozytów osób prywatnych do alternatywnych form oszczędzania (skutek historycznie niskich stóp procentowych); (2) wpływ zmian regulacyjnych na: (a) kredyty mieszkaniowe (LTV, MdM), (b) depozyty instytucji finansowych (zmiany w OFE); oraz (3) kursu walutowego: 1: aprecjacji/deprecjacji zmniejsza/zwiększa wartość kredytów o ~3: i depozytów o ~1: Główny Ekonomista Radosław Bodys tel Karolina Sędzimir Ekonomista tel Relacja kredyty/ depozyty (LTD): headline oraz *skorygowana o FX 1,15 1,1 1,5 1,,95 sty-8 sty-9 sty-1 sty-11 sty-12 sty-13 Źródło: NBP, PKO Bank Polski. Prognozy depozytów i kredytów Dynamika FX-adj. (r/r, %) Depozyty ogółem 5,2 6,8 - osób prywatnych 5,3 6,3 - niefin. podm. gosp. 8, 7,9 - instytucji rząd. i sam. 5,7 4,7 - niemonet. inst. fin. -8,3 8,5 Kredyty ogółem 5,3 7,4 - mieszkaniowe 6,8 9,9 - konsumpcyjne 2,5 4,4 - niefin. podm. gosp. 3,1 6,3 - instytucji rząd. i sam. 5, 9,4 - niemonet. inst. fin. 27,7 5,5 Źródło: Prognozy PKO BP (DAE), Kredyty/Depozyty Kredyty/Depozyty FX-adj. 1

2 Depozyty ogółem Łagodne spowolnienie tempa wzrostu depozytów ogółem efekt netto osłabienia dynamiki depozytów osób prywatnych i przyspieszenia wzrostu depozytów przedsiębiorstw. Dynamika depozytów ogółem (skor. o FX) spowolniła do 6,7 w 3q 213, z 7,3 w 2q. W skali kwartału wartość depozytów skor. o FX wzrosła w 3q o 2,5% (+21,3 mld zł). Depozyty osób prywatnych Kontynuacja osłabienia tempa wzrostu wynikająca z rekordowo niskiego poziomu stóp procentowych, skutkującego odpływem oszczędności do alternatywnych form oszczędzania/inwestycji (TFI, akcje). Dynamika depozytów osób prywatnych (skor. o FX) osłabiła się do 6,7 w 3q z 8, w 2q, przy spadku udziału depozytów terminowych do 5,3: w 3q (wobec 51,1: w 2q). Krótkoterminowy trend sugeruje dalsze spowolnienie dynamiki rocznej do ~5,5% w horyzoncie 1-2 kwartałów (wykres na str. 5). Depozyty niefinansowych podmiotów gospodarczych Po silnym spadku w drugiej połowie 212r., od 1q 213 dynamika depozytów niefinansowych podmiotów gospodarczych wyraźnie przyspieszyła. Wzrost depozytów niefinansowych podmiotów gospodarczych (skor. o FX) przyspieszył do 8,4 w 3q 213 z 5,5 w 2q, co w dużej mierze jest wynikiem normalizacji poziomu depozytów oraz efektu bazy po spadku w 3q-4q 212. Krótkoterminowy trend sugeruje jednak wyhamowanie dynamiki rocznej w horyzoncie 1-2 kwartałów. Depozyty instytucji rządowych i samorządowych Po kilku kwartałach silnych wzrostów, w 3q 213 nastąpiło znaczne wyhamowanie dynamiki depozytów instytucji rządowych i samorządowych: do 5,3 (skor. o FX) z 13,4 w 2q. Wartość depozytów instytucji rządowych szczebla centralnego skor. o FX zwiększyła się w 3q o 16,9% k/k (+12,6 mld zł) w dużej mierze w efekcie rozliczeń środków unijnych. Depozyty niemonetarnych instytucji finansowych Kontynuacja osłabienia trendu wzrostowego depozytów niemonetarnych instytucji finansowych. W 3q 213 depozyty niemonetarnych instytucji finansowych wzrosły o,5 (skor. o FX) z 1, w 2q. Wartość depozytów NIF skor o FX. zwiększyła się w 3q o 7,9% k/k (+4, mld zł). Kredyty ogółem Wygasające tempo osłabienia dynamiki kredytów ogółem po półtorarocznym okresie spowolnienia efekt netto odwrócenia spadkowego trendu kredytów dla osób prywatnych i kontynuacji spowolnienia dynamiki kredytów dla przedsiębiorstw. W 3q 213 dynamika kredytów ogółem (skor. o FX) spowolniła do 4, z 4,6% w 2q. W skali kwartału wartość kredytów ogółem skor. o FX wzrosła w 3q o 1,7% k/k (+14,3 mld zł), wskutek wzrostów kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych oraz kredytów dla przedsiębiorstw. Kredyty dla osób prywatnych Stopniowe przyspieszenie dynamiki dzięki odwróceniu trendu spadkowego w kredytach konsumpcyjnych, przy stabilnej dynamice kredytów mieszkaniowych, oraz poluzowaniu polityki kredytowej banków. W 3q 213 dynamika kredytów osób prywatnych przyspieszyła do 4,5 z 3,4% w 2q. W ujęciu kwartalnym wartość kredytów skor. o FX wzrosła w 3q o 2,3% k/k (+9,4 mld zł). Depozyty ogółem 13-cze 13-lip 13-sie 13-wrz, FX-adj 7,3 6,2 6,1 6,7, skorygowane o FX i SA 1,2 -,7 1, 2, krótkoterminowy trend* 8,7 4, 8,3 8,9 - os. pryw. 13-cze 13-lip 13-sie 13-wrz, FX-adj 8, 7,5 7,3 6,7, skorygowane o FX i SA,7,2,6,4 krótkoterminowy trend* 7,2 6,2 6,1 5,4 - niefin. podm. gosp. 13-cze 13-lip 13-sie 13-wrz, FX-adj 5,5 5,2 6,6 8,4, skorygowane o FX i SA,4,3 1,5,2 krótkoterminowy trend* 12,6 12,6 11, 7,1 - instyt. rząd. i samorz. 13-cze 13-lip 13-sie 13-wrz, FX-adj 13,4 4,9,4 5,3, skorygowane o FX i SA 5,9-8,5 2,2 1,8 krótkoterminowy trend* 4,7-16, 16, 44,4 - niemon. instyt. fin. 13-cze 13-lip 13-sie 13-wrz, FX-adj 1, -1,8,7,5, skorygowane o FX i SA -,8 -,7 1,8 5,3 krótkoterminowy trend* -16,3-17, -7,7-1,3 Kredyty ogółem 13-cze 13-lip 13-sie 13-wrz, FX-adj 4,6 4,2 4,1 4,, skorygowane o FX i SA,8,2,3,6 krótkoterminowy trend* 5,4 3,4 3,7 4,2 - os. pryw. 13-cze 13-lip 13-sie 13-wrz, FX-adj 3,4 3,7 3,8 4,5, skorygowane o FX i SA,3,4,4,9 krótkoterminowy trend* 4,1 4,2 4,4 4,8 * Krótkoterminowy trend - 6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 2

3 Kredyty mieszkaniowe Dynamika kredytów mieszkaniowych (skor. o FX) pozostała stabilna w 3q 213 na poziomie 6,7 (wobec 6,8 w 2q). Wartość kredytów mieszkaniowych skor. o FX wzrosła w 3q o 1,9% k/k (+5,3 mld zł). Statystyczne miary trendu sugerują stabilizację dynamiki w horyzoncie 1-2 kwartałów, jednak planowane od 1q 214 zmiany regulacyjne (obniżenie LTV do 95: oraz wejście programu MdM) oraz oznaki cyklicznego ożywienia na rynku nieruchomości powinny przyczynić się do wzrostu dynamiki kredytów mieszkaniowych. Kredyty konsumpcyjne i pozostałe Odwrócenie, trwającego od 1 kwartałów, trendu spadkowego. W 3q 213 nastąpił pierwszy od 4q 21 wzrost kredytów konsumpcyjnych w ujęciu rocznym (skor. o FX): o,5 po spadku o -2,8 w 2q. Wartość kredytów konsumpcyjnych skor. o FX wzrosła w 3q o 3,2% k/k (4,1 mld zł) połowa tego przyrostu (~2, mld zł) była jednak wynikiem zakupu pakietu wierzytelności od podmiotu spoza sektora bankowego (Santander Consumer Finanse S.A.) przez Santander Consumer Bank S.A. Kredyty dla niefinansowych podmiotów gospodarczych Kontynuacja osłabienia tempa wzrostu z oznakami stabilizacji/odwrócenia trendu. Od 4q 211 trwa spowolnienie dynamiki kredytów dla niefinansowych podmiotów gospodarczych, która w 3q 213 osiągnęła do 2,5 (skor. o FX) wobec 3,3 w 2q. Nasz wskaźnik krótkoterminowego trendu sugeruje jednak odwrócenie tego trendu w horyzoncie 1-2 kwartałów (wykres na str. 13). Kredyty dla instytucji rządowych i samorządowych Słabnący od 1q 211 trend wzrostowy kredytów dla instytucji rządowych i samorządowych zmienił się w spadkowy. W 3q 213 zanotowano spadek kredytów dla instytucji rządowych i samorządowych (skor. o FX) o -,1 wobec wzrostu o 5,5 w 2q. Trend ten jest spójny z zacieśnieniem fiskanym oraz spadkiem inwestycji publicznych w ostatnich kwartałach. Kredyty dla niemonetarnych instytucji finansowych Tempo wzrostu kredytów dla niemonetarnych instytucji finansowych pozostaje silne, oscylując w 3q wokół 28,7 (skor. o FX) wobec 36,7 w 2q. Nasz wskaźnik krótkoterminowego trendu sugeruje dalsze osłabienie dynamiki tej kategorii poniżej 2: w horyzoncie 1-2 kwartałów. - mieszkaniowe 13-cze 13-lip 13-sie 13-wrz, FX-adj 6,8 6,8 6,8 6,7, skorygowane o FX i SA,5,5,5,5 krótkoterminowy trend* 6,6 6,5 6,5 6,6 - konsumpcyjne i poz. 13-cze 13-lip 13-sie 13-wrz, FX-adj -2,8-2,2-1,7,5, skorygowane o FX i SA -,6,3,3 1,9 krótkoterminowy trend* -1,2,2 1,3 2,5 - niefin. podm. gosp. 13-cze 13-lip 13-sie 13-wrz, FX-adj 3,3 2,3 2,7 2,5, skorygowane o FX i SA,7,2,6,2 krótkoterminowy trend* 2,6 3, 4,2 4,3 - instyt. rząd. i samorz. 13-cze 13-lip 13-sie 13-wrz, FX-adj 5,5 2,2,6 -,1, skorygowane o FX i SA,3 -,7 -,6 -,2 krótkoterminowy trend* 3,8 2,6 -,7-2,5 - niemon. instyt. fin. 13-cze 13-lip 13-sie 13-wrz, FX-adj 36,7 45,5 38,5 28,7, skorygowane o FX i SA 5,5 2,,6,7 krótkoterminowy trend* 9,4-1,3 13,3 17,2 * Krótkoterminowy trend - 6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) Depozyty dynamika %r/r skorygowana o FX ogółem -4 osób prywatnych przedsiębiorstw -8 sty-1 sty-11 sty-12 sty-13 Kredyty dynamika %r/r skorygowana o FX ogółem -4 osób prywatnych przedsiębiorstw -8 sty-1 sty-11 sty-12 sty-13 3 Źródło: NBP, PKO Bank Polski.

4 Depozyty ogółem Wartość () i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 skorygowana o FX 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, -,5-1, -1,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, -,5-1, -1, Wartość skorygowana o FX SA () sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend - 6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 4

5 Depozyty osób prywatnych Wartość () i CPI i CPI 1-5 sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12-1 sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 skorygowana o FX 2,5 2, 1,5 1,,5, -,5-1, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, -,5-1, Wartość skorygowana o FX SA () skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* sty-3 sty-6 sty-9 sty-12-1 sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend -6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 5

6 Depozyty niefinansowych podmiotów gospodarczych Wartość () 3 2 i CPI 1 sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 skorygowana o FX 6, 4, 2,, -2, -4, 8, 6, 4, 2,, -2, -4, , -6, -8, -8, Wartość skorygowana o FX SA () skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* sty-3 sty-6 sty-9 sty-12-1 sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend -6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian :m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 6

7 Depozyty instytucji rządowych i samorządowych Wartość () i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 skorygowana o FX 3, 2, 3, 2, , 1,,, -1, -1, -2, -2, -3, -3, Wartość skorygowana o FX SA () sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend -6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 7

8 Depozyty niemonetarnych instytucji finansowych Wartość () i CPI 3 2 i CPI 5 1 sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12-5 sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 skorygowana o FX 8, 6, 4, 2,, -2, -4, -6, -8, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, -2, -4, -6, -8, Wartość skorygowana o FX SA () sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne.* Krótkoterminowy trend - 6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian :m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 8

9 Kredyty ogółem Wartość () Ogołem i CPI 4 2 sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty Ogołem i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 skorygowana o FX 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, -,2 -,4 -,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, -,2 -,4 -, Wartość skorygowana o FX SA () skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* sty-3 sty-6 sty-9 sty sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend - 6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian :m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 9

10 Kredyty dla osób prywatnych Wartość () i CPI 2 1 sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 skorygowana o FX 1,2 1,,8,6,4,2, -,2 -,4 -,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, -, Wartość skorygowana o FX SA () skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* sty-3 sty-6 sty-9 sty sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend - 6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian :m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 1

11 Kredyty mieszkaniowe Wartość () i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 skorygowana o FX 1,,8,6,4,2, -,2 -,4 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, Wartość skorygowana o FX SA () skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* sty-3 sty-6 sty-9 sty sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend - 6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian :m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 11

12 Kredyty konsumpcyjne i pozostałe Wartość () 15 1 i CPI 5 sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 skorygowana o FX 2,5 2, 1,5 2,5 2, 1, , 1,,5,5,, -,5 -,5-1, -1, -1,5-1, Wartość skorygowana o FX SA () sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend - 6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian :m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 12

13 Kredyty niefinansowych podmiotów gospodarczych Wartość () i CPI i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12-1 sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 skorygowana o FX 1,5 1, 1,5 1, ,5,5,, -,5 -,5-1, -1, -1,5-1, Wartość skorygowana o FX SA () sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend - 6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 13

14 Kredyty instytucji rządowych i samorządowych Wartość () i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 skorygowana o FX 4, 3, 2, 1,, -1, -2, 1, 8, 6, 4, 2,, , -2, -4, -4, Wartość skorygowana o FX SA () sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend - 6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian :m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 14

15 Kredyty niemonetarnych instytucji finansowych Wartość () i CPI 3 2 i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12-2 sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 skorygowana o FX 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, -5, -1, -15, -2, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, -5, -1, -15, Wartość skorygowana o FX SA () sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend -6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian :m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 15

16 Kredyty dane i prognozy 13-lip 13-sie 13-wrz 1q13 2q13 3q Kredyty ogółem () 933,8 939,7 945,7 918,3 938,6 945,7 894,7 98, 95,5 - () 4, 3,6 4, 4, 3,9 4, 15,2 1,5 4,7 - (, skorygowane o FX) 4,2 4,1 4, 4,7 4,6 4, 1,7 4,7 5,3 - () -,5,6,6,6 1,5,6 -,3 -,1 x - (, SA),3,3,6,2 1,,6,6,2 x - (, skorygowane o FX i SA),2,3,6,5,8,6,9,7 x Kredyty dla osób prywatnych () 461,1 464,1 467,1 454,2 462,3 467,1 455,2 451,3 469,2 - () 2,7 2,2 3,6 1,8 1,6 3,6 11,8 -,9 4, - (, skorygowane o FX) 3,7 3,8 4,5 3,3 3,4 4,5 5,8 3,5 5,4 - () -,2,6,6,4,7,6 -,9 -,3 x - (, SA),2,4,6,3,6,6 -,1,2 x - (, skorygowane o FX i SA),4,4,9,3,3,9,3,2 x Kredyty mieszkaniowe () 33,5 332,7 333,2 324,5 332,2 333,2 317,2 319,8 334,8 - () 4,8 4, 5,1 4,3 3,7 5,1 19,2,8 4,7 - (, skorygowane o FX) 6,8 6,8 6,7 7,1 6,8 6,7 11,9 7,6 6,8 - () -,5,7,1,6 1,1,1 -,8, x - (, SA) -,2 -,2 -,2,8,6 -,2 -,7,3 x - (, skorygowane o FX i SA),5,5,5,5,5,5,8,6 x Kredyty konsumpcyjne i pozostałe () 13,6 131,3 133,9 129,6 13,1 133,9 138, 131,5 134,4 - () -2,4-2,,2-4, -3,2,2-2,3-4,7 2,2 - (, skorygowane o FX) -2,2-1,7,5-3,7-2,8,5-3,4-3,9 2,5 - (),4,6 1,9, -,5 1,9-1,1 -,9 x - (, SA),1,4 1,1 -,2 -,1 1,1 -,7 -,3 x - (, skorygowane o FX i SA),3,3 1,9 -,1 -,6 1,9 -,6 -,5 x Kredyty dla niefinansowych podmiotów 355, 358,6 359,6 348,3 357,2 359,6 337,9 345, 356,6 - () 2,8 3,1 3, 3,4 3,5 3, 18, 2,1 3,4 - (, skorygowane o FX) 2,3 2,7 2,5 3,4 3,3 2,5 15,1 4,2 3,1 - () -,6 1,,3,6 1,5,3 -,3-1,2 x - (, SA),2,6 -,2,5 1,1 -,2 1,6,2 x - (, skorygowane o FX i SA),2,6,2,2,7,2 1,6,1 x Kredyty dla instytucji rządowych i samorządowych 78, 78,2 77,7 78,5 78,2 77,7 76,8 79,6 83,6 - () 2,5,8,2 7,8 5,7,2 31,7 3,7 5, - (, skorygowane o FX) 2,2,6 -,1 7,5 5,5 -,1 29,3 4,6 5, - () -,2,2 -,7 -,5,4 -,7 6,2 2,2 x - (, SA) -,5,2 -,3,1,3 -,3 6,1,6 x - (, skorygowane o FX i SA) -,7 -,6 -,2,4,3 -,2 5,1,7 x Kredyty dla niemonetarnych instytucji finansowych () 39,7 38,8 41,2 37,4 4,9 41,2 24,8 32,1 41,1 - () 45,3 38,4 29,1 36,8 36,4 29,1 -,5 29,5 27,8 Źródło: NBP, PKO Bank Polski. prognoza - (, skorygowane o FX) 45,5 38,5 28,7 37,5 36,7 28,7-3,6 32,6 27,7 - () -2,9-2,1 6,3 3,7 14,7 6,3-8, 9,9 x - (, SA) -3,1-1,6 5,9 3,7 14,3 5,9-5,6 9,8 x - (, skorygowane o FX i SA) 2,,6,7-4, 5,5,7,,2 x 16

17 Depozyty dane i prognozy 13-lip 13-sie 13-wrz 1q13 2q13 3q Depozyty ogółem () 86,4 871,2 892, 855,1 869,7 892, 794,6 841,7 882,6 - () 6,2 6,1 6,9 7,6 7,2 6,9 11,1 5,9 4,9 - (, skorygowane o FX) 6,2 6,1 6,7 7,4 7,3 6,7 9,6 6,7 5,2 - () -1,1 1,3 2,4 1,1 1,1 2,4,3, x - (, SA) -,1,9 1,2 1,1 1, 1,2,5,3 x - (, skorygowane o FX i SA) -,7 1, 2, 1, 1,2 2,,2 -,4 x Depozyty osób prywatnych () 494,3 495,7 495,5 493,6 495,1 495,5 44,9 476,6 51,6 - () 7,5 7,2 6,8 9,3 8, 6,8 14,1 8,1 5,3 - (, skorygowane o FX) 7,5 7,3 6,7 9,1 8, 6,7 13,2 8,6 5,3 - () -,2,3,,8,8, 2,1 1,4 x - (, SA),1,4,2,9,6,2 1,4,4 x - (, skorygowane o FX i SA),2,6,4,9,7,4 1,2,3 x Depozyty niefinansowych podmiotów gospodarczych () 247,8 25,6 251,5 239,8 248,2 251,5 259,6 247,3 265,8 - () 5,2 6,5 8,7 1,5 5,3 8,7 1,8-4,7 7,5 - (, skorygowane o FX) 5,2 6,6 8,4 1,2 5,5 8,4 8,8-3,8 8, - () -,1 1,1,4 1,4 1,1,4 5,1 4,8 x - (, SA), 1,4,2 2,3 1,1,2,4,2 x - (, skorygowane o FX i SA),3 1,5,2 2,1,4,2 -,1 1, x Depozyty instytucji rządowych i samorządowych () 69,1 73,3 9,3 68,2 75,8 9,3 51, 61,7 63,6 - () 6,3 1,1 6,6 2, 13,4 6,6-7, 2,8 3,1 - (, skorygowane o FX) 4,9,4 5,3 2,4 13,4 5,3-11,2 22,1 5,7 - () -8,8 6,1 23,3 4,1 6,1 23,3-3,9-25,4 x - (, SA) -3,3 1, 8, 2,4 4,2 8, -7,2 1,1 x - (, skorygowane o FX i SA) -8,5 2,2 1,8 1,3 5,9 1,8-12,3-7,6 x Depozyty niemonetarnych instytucji finansowych () 49,2 51,6 54,7 53,6 5,7 54,7 43,1 56,2 51,6 - () -1,4 1,,9 7,6,6,9 1,1 3,4-8,3 - (, skorygowane o FX) -1,8,7,5 7,6 1,,5 9,2 31,2-8,3 Źródło: NBP, PKO Bank Polski. prognoza - () -2,8 4,7 6, -1,5-3,2 6, 9, 5,1 x - (, SA) -,5 1,9 5,2,1 -,9 5,2 8,9 7,3 x - (, skorygowane o FX i SA) -,7 1,8 5,3 -,4 -,8 5,3 8,2 7,3 x 17

18 Polska w makro-pigułce Sfera realna - realny PKB % 1,9 1,3 Procesy inflacyjne - inflacja CPI % 3,7 1, Agregaty monetarne - podaż pieniądza M3 (: ) 4,5 5, Handel zagraniczny Komentarz - deficyt obrotów bieżących (: PKB) -3,7-1,8 Polityka fiskalna - deficyt fiskalny (% PKB) -3,9-4,5 Polityka pieniężna - stopa referencyjna NBP (%) 4,25 2,5 Źródło: GUS, NBP, MF, PKO Bank Polski Zagranica w makro-pigułce USA - realny PKB (%) 2,8 1,7 - inflacja CPI (%) 2,1 1,8 Strefa euro Komentarz - realny PKB (%) -,6 -,4 - inflacja CPI (%) 2,5 1,7 Chiny - realny PKB (%) 7,8 7,8 - inflacja CPI (%) 2,7 3, Źródło: Eurostat, MFW, PKO Bank Polski. 1q 213 prawdopodobnie był dnem tego cyklu koniunkturalnego, w dalszej części roku oczekujemy stopniowego ożywienia gospodarczego w efekcie m.in.: (1) wzrostu realnego dochodu generowanego dzięki spadkowi inflacji CPI, (2) niższych stóp procentowych oraz (3) utrwalenia ożywienia na świecie. Po osiągnięciu dołka na poziomie,2: r/r w czerwcu inflacja gwałtownie odbiła do poziomu 1, we wrześniu. Przewidujemy, że do końca roku będzie łagodnie rosła. Oczekujemy lekkiego przyspieszenia tempa wzrostu podaży pieniądza (M3) wskutek szybszego wzrostu gotówki w obiegu oraz niewielkiego osłabienia dynamiki depozytów, wynikającego ze słabszego nominalnego tempa wzrostu dochodów ludności oraz pogorszenia wyników finansowych przedsiębiorstw. Słaby popyt krajowy może sprowadzić deficyt handlowy blisko : PKB, redukując deficyt rachunku obrotów bieżących w okolice 2: PKB. Jednocześnie jednak rosnące zaangażowanie inwestorów zagranicznych na rynku obligacji istotnie zwiększa średnioterminowe ryzyko systemowe Polski. Zacieśnienie fiskalne w 212 r. (w skali 1,5-2,4% PKB) ekwiwalent hipotetycznego wzrostu stóp procentowych o 25-45pb było główną przyczyną spowolnienia wzrostu w 212 r. Pomimo restrykcyjnej polityki fiskalnej deficyt fiskalny wzrośnie w 213 r. do ok. -4,5% PKB. Po obniżkach stóp o 225pb w tym cyklu, RPP zakończyła luzowanie polityki pieniężnej. Oczekujemy, że stopa referencyjna zostanie utrzymana na poziomie 2,5: przynajmniej do połowy 214 r. W 3q 213 gospodarka przyspieszyła do 2,8% k/k saar, jednak struktura wzrostu PKB była gorsza niż kwartał wcześniej (wzrost kontrybucji zmiany zapasów, spadek kontrybucji konsumpcji prywatnej i inwestycji). W 4q oczekiwane jest wyhamowanie gospodarki z tytułu zatrzymania pracy części agencji federalnych oraz wzrostu niepewności. Niska presja popytowa pozwoli FED na utrzymanie skrajnie ekspansywnej polityki pieniężnej, chociaż w marcu oczekujemy ograniczenia tempa zwiększania jej ekspansywności. 2q 213 zakończył okres recesji w strefie euro. Dynamika PKB ukształtowała się na poziomie +,3: k/k wobec -,2: kwartał wcześniej. Stabilizacja warunków na rynkach finansowych w związku z działaniami EBC oraz stopniowy wzrost popytu zagranicznego powinny pozwolić na dalszy wolny wzrost PKB w drugiej połowie 213 r. Dynamika cen pozostaje niska przy braku presji płacowej. Stopniowe łagodzenie polityki pieniężnej przy niskiej presji inflacyjnej (niewielka ujemna luka popytowa), luzowanie polityki budżetowej przyczyniły się do ponownego przyspieszenia wzrostu gospodarczego w ujęciu r/r w 3q213 r. (+7,8:). Ryzyko, że w 213 r. wzrost gospodarczy będzie niższy niż zakładany w rządowych planach 7,5: r/r pozostaje wysokie. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, Warszawa; Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 26438; NIP: , REGON: ; Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 25 PLN. 18

Monitor: Depozyty/Kredyty

Monitor: Depozyty/Kredyty Analizy Makroekonomiczne 5 listopada 214 Wyhamowanie depozytów i stabilizacja kredytów Depozyty: Wyhamowanie tempa wzrostu depozytów ogółem (skor. o FX) do 6,7 w 3q214 (z 7,5% w 2q) efekt spadku depozytów

Bardziej szczegółowo

Monitor: Depozyty/Kredyty

Monitor: Depozyty/Kredyty Analizy Makroekonomiczne 1 listopada 2 Depozyty i kredyty rosną szybciej 1 Depozyty: Przyspieszenie tempa wzrostu depozytów ogółem (skor. o FX) do 7,1% r/r w 3q2 (z,% w 2q) efekt netto: wzrostu dynamiki

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, kwietnia Perspektywy dla gospodarki: Deflator PKB

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Szósty miesiąc bez spadku zatrudnienia. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Szósty miesiąc bez spadku zatrudnienia. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 2 listopada 213 Szósty miesiąc bez spadku zatrudnienia Poprawa dynamiki zatrudnienia w październiku do -,2 r/r (z -,3 r/r we wrześniu); szósty miesiąc z rzędu

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Podczas czwartkowej aukcji Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii OK0116 (16,9 mld PLN), PS0416 (19,6 mld PLN) i OK0716 (12,6 mld PLN) o łącznej wartości 49,1

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC EUR/PLN W ŚWIETLE BIEŻĄCEJ POLITYKI EBC Luzowanie ilościowe w strefie euro jak dotąd sprzyjało aprecjacji złotego wobec wspólnej waluty. Pomimo chwilowego rozczarowania rynków finansowych skromną skalą

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Stopy bez zmian, nowy członek RPP po 13. grudnia. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Stopy bez zmian, nowy członek RPP po 13. grudnia. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 5 grudnia 2013 Stopy bez zmian, nowy członek RPP po 13. grudnia Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy na dotychczasowym poziomie (stopa referencyjna:

Bardziej szczegółowo

jedn. wzrost/spadek Wyszczególnienie

jedn. wzrost/spadek Wyszczególnienie Analizy Sektorowe lipca 6 Budżety JST po q 6 r. nadal w okresie przejściowym Trendy bieżące Stagnacja w sektorze JST w q6 (dochody,% r/r vs.,8 w q5) w efekcie wygaszania dotacji UE (, mld zł w q6 wobec,9

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Na rynku pracy bez zaskoczeń. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Na rynku pracy bez zaskoczeń. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 17 października 2014 Na rynku pracy bez zaskoczeń 1 Wzrost zatrudnienia we wrześniu okazał się nieco wyższy od oczekiwań, a wzrost płac zgodny z naszymi prognozami.

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Ministerstwo Finansów na czwartkowej aukcji zaoferuje obligacje skarbowe WZ0126 i DS0726 łącznie za 2-4 mld PLN. Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl t: 22

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat bieżącej i przyszłych decyzji dotyczących polityki

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, 28 października 2014 r. Perspektywy dla gospodarki:

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH czwartkowej aukcji zaoferuje inwestorom obligacje serii OK1018 i DS0726 o wartości 2,5-4,5 mld PLN. Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl t: 22 521 87 94 Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH W czwartek na aukcji zamiany Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii DS1015 i OK0116. W zamian będą emitowane papiery PS0421 i DS0726. Dr Mirosław Budzicki Starszy

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 maja Tendencje na rynku depozytów i kredytów w I kw. br.

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 maja Tendencje na rynku depozytów i kredytów w I kw. br. ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 15 maja 2015 Tendencje na rynku depozytów i kredytów w I kw. br. W I kw. br. dynamika depozytów ogółem wyniosła 9,0% r/r, wobec wzrostu o 9,3% r/r w IV kw. 2014

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i przyszłej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Niewiarygodnie* dobre dane z Europy (PMI) Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Niewiarygodnie* dobre dane z Europy (PMI) Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 6 sierpnia 2013 Niewiarygodnie* dobre dane z Europy (PMI) Globalny PMI wzrósł w lipcu do 50,8pkt (sa) wobec 50,6pkt w czerwcu i 50,5pkt w 2q2013, sugerując

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Budżety JST 2015 * : koniec dotacji UE - regres w inwestycjach. Trendy bieżące.

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Budżety JST 2015 * : koniec dotacji UE - regres w inwestycjach. Trendy bieżące. Analizy Sektorowe 8 kwietnia 216 Budżety JST 215 * : koniec dotacji UE - regres w inwestycjach Trendy bieżące W 215 r., pomimo korzystnej koniunktury (wzrost dochodów z podatków PIT i CIT w sektorze JST

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 17 lutego 2015. Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r.

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 17 lutego 2015. Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r. ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 17 lutego 2015 Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r. W IV kw. 2014 r. dynamika depozytów ogółem wyniosła 9,3% r/r,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Pozorny wzrost dochodów JST po 3q16 1, inwestycje na hamulcu. Trendy bieżące. Perspektywy krótkoterminowe

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Pozorny wzrost dochodów JST po 3q16 1, inwestycje na hamulcu. Trendy bieżące. Perspektywy krótkoterminowe Analizy Sektorowe 1 stycznia 17 Pozorny wzrost dochodów JST po 1, inwestycje na hamulcu Trendy bieżące Wzrost dochodów w sektorze JST w, oprócz zwiększonych wpływów z podatków PIT i CIT, efektem przepływu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Odwróć tabelę Chiny na czele (PMI) Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Odwróć tabelę Chiny na czele (PMI) Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 3 lipca 2013 Odwróć tabelę Chiny na czele (PMI) Globalne wskaźniki PMI z jednej strony sugerują utrwalające się ożywienie na świecie, z drugiej strony wskazują

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 8.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC WRZEŚNIA 2016 R.) Departament Strategii Banku Zespół Analiz Rynku i Konkurencji

AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC WRZEŚNIA 2016 R.) Departament Strategii Banku Zespół Analiz Rynku i Konkurencji AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC WRZEŚNIA 16 R.) W warunkach stabilnego wzrostu gospodarczego, w okresie styczeń-wrzesień 16 r. sektor bankowy wypracował zysk netto w wysokości 11,5 mld

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 28 sierpnia W II kw. lekki spadek dynamiki wzrostu PKB

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 28 sierpnia W II kw. lekki spadek dynamiki wzrostu PKB ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 28 sierpnia 2015 W II kw. lekki spadek dynamiki wzrostu W II kw. 2015 r. dynamika wzrostu obniżyła się do 3,3 z 3,6 w I kw. Wynik jest zbieżny z tzw. szacunkiem

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

jedn. wzrost/spadek Wyszczególnienie

jedn. wzrost/spadek Wyszczególnienie Analizy Sektorowe czerwca 5 Budżety JST po q 5 r. na plusie: pomogły koniunktura i środki UE Trendy bieżące Wzrost dochodów JST w q 5 w porównaniu z q, przy słabszej dynamice (+,8% r/r vs. +6,5% w q ).

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Przegląd wydarzeń gospodarczych. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Przegląd wydarzeń gospodarczych. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 14 lipca 2014 Przegląd wydarzeń gospodarczych 1 GER: Stopa inflacji CPI wzrosła w czerwcu do 1,0 r/r z 0,9 r/r w maju (dane ostateczne) [Reuters, 2014-07-11]

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Ministerstwo Finansów podczas regularnej środowej aukcji zaoferuje inwestorom obligacje PS0721 i IZ0823 za 2-4 mld PLN. Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Co widzi RPP, gdy patrzy naprzód? Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Co widzi RPP, gdy patrzy naprzód? Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 24 czerwca 2013 Co widzi RPP, gdy patrzy naprzód? 1 Prezes M.Belka zasugerował ostatnio, że preferowaną przez RPP miarą realnej stopy procentowej jest stopa

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Przemysł: umarł król, niech żyje król. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Przemysł: umarł król, niech żyje król. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 20 października 2014 Przemysł: umarł król, niech żyje król Zgodnie z naszymi oczekiwaniami wrześniowa dynamika produkcji odbiła (do 4,2% r/r vs spadek -1,9%

Bardziej szczegółowo

RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH POD PRESJĄ UJEMNYCH STÓP ZWROTU 12M W GŁÓWNYCH SEGMENTACH

RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH POD PRESJĄ UJEMNYCH STÓP ZWROTU 12M W GŁÓWNYCH SEGMENTACH RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH POD PRESJĄ UJEMNYCH STÓP ZWROTU 12M W GŁÓWNYCH SEGMENTACH Stopy zwrotu 12M z jednostek funduszy inwestycyjnych vs oprocentowanie depozytów bankowych W 1Q 216 r. stopy zwrotu

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Spodziewamy się, że rentowność OK0116 wyniesie 3,07%, DS1023 4,28%, a cena IZ0823 zostanie ustalona blisko 105,15 PLN; Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 30 CZERWCA 2010 R.

OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 30 CZERWCA 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Rada Polityki Pieniężnej OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 30 CZERWCA 2010 R. Rada Polityki Pieniężnej dyskutowała przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Analizy Makroekonomiczne. Wzrost sprzedaży mimo wyższego bezrobocia

Dziennik Ekonomiczny. Analizy Makroekonomiczne. Wzrost sprzedaży mimo wyższego bezrobocia Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 26 lutego 213 Wzrost sprzedaży mimo wyższego bezrobocia Sprzedaż detaliczna wzrosła w styczniu o 3,1% r/r (rynek: +,6%; PKO: +1,%) w pełni niwelując grudniowe

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 lipca 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 lipca 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 lipca 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

BANK PEKAO S.A. WZROST

BANK PEKAO S.A. WZROST BANK PEKAO S.A. Wyniki finansowe w trzecim kwartale 2005 r. WZROST Warszawa, 10 listopada 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w trzecim kwartale 2005 r. 2 PRZYSPIESZENIE WZROSTU

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, 29 kwietnia 214 r. Perspektywy dla gospodarki: Między

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami Projekcja listopadowa na tle

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Każdy bilans płatniczy ma dwie strony. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Każdy bilans płatniczy ma dwie strony. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 14 kwietnia 214 Każdy bilans płatniczy ma dwie strony 1 Poprawie salda rachunku bieżącego towarzyszyło dalsze pogorszenie salda rachunku finansowego, które

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Ministerstwo Finansów podczas czwartkowej aukcji zaoferuje inwestorom obligacje skarbowe OK0717 i PS0420 za 4-6 mld PLN. Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 30.09.2011 27 października, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Rubel pod presją ropy i dolara do końca 2016 roku

RAPORT SPECJALNY Rubel pod presją ropy i dolara do końca 2016 roku RUBEL POD PRESJĄ ROPY I DOLARA DO KOŃCA 2016 ROKU Rubel należy do koszyka walut rynków wschodzących przez co zmiany jego kursu w przeważającym stopniu zależą od tego w jakiej kondycji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Ministerstwo Finansów podczas czwartkowej aukcji zaoferuje inwestorom obligacje PS721, WZ12 i WZ126 za 5-8 mld PLN. Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl t:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Wolniejszy wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych w 3q2015. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Wolniejszy wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych w 3q2015. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 14 października 215 Wolniejszy wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych w 3q215 Aktywa netto funduszy inwestycyjnych wyniosły we wrześniu 231,8 (+1,5% r/r wobec

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. BoJ przejmuje pałeczkę od FED. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. BoJ przejmuje pałeczkę od FED. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 3 listopada 2014 BoJ przejmuje pałeczkę od FED Bank Japonii zdecydował w piątek o podniesieniu celu dla wzrostu bazy monetarnej z 60-70 bln jenów rocznie do

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. FIZANy zniekształcają obraz rynku TFI. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. FIZANy zniekształcają obraz rynku TFI. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 1 lutego 14 FIZANy zniekształcają obraz rynku TFI 1 Wartość aktywów netto TFI wzrosła na koniec 13 roku do poziomu 189 tj. o 9 wobec końca 1 r.; Tak silny

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2014 rok i podział zysku Warszawa, 22 czerwca 2015 Otoczenie makroekonomiczne % r/r, pkt proc. 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0 Gospodarka stopniowo przyspiesza Wzrost

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. NBU zmuszony do dewaluacji kursu hrywny. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. NBU zmuszony do dewaluacji kursu hrywny. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 11 lutego 2014 NBU zmuszony do dewaluacji kursu hrywny Od listopada 2013 roku rynkowy kurs hrywny osłabił się o ponad 10, przekraczając przejściowo poziom

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Przegląd wydarzeń gospodarczych. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Przegląd wydarzeń gospodarczych. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 9 grudnia 2014 Przegląd wydarzeń gospodarczych USA: Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło w listopadzie o 321 tys. vs 243 tys. w październiku (po rewizji),

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Interwencje rządowe wspierają spadek bezrobocia. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Interwencje rządowe wspierają spadek bezrobocia. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 21 października 2014 Interwencje rządowe wspierają spadek bezrobocia 1 W okresie styczeń-sierpień 2014 r. liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Ministerstwo Finansów podczas czwartkowej aukcji zaoferuje inwestorom obligacje OK1018 i DS0726 za 3-6 mld PLN. Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl t: 22

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku 2010 oraz wyzwania i szanse bankowości w Polsce w 2011 r. Narodowy Bank Polski

Podsumowanie roku 2010 oraz wyzwania i szanse bankowości w Polsce w 2011 r. Narodowy Bank Polski Podsumowanie roku 2010 oraz wyzwania i szanse bankowości w Polsce w 2011 r. arodowy Bank Polski Plan Prezentacji toczenie makroekonomiczne sektora bankowego w 2010 r. Sytuacja sektora bankowego w 2010

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Dywergencje na europejskim rynku pracy. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Dywergencje na europejskim rynku pracy. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 2 kwietnia 213 Dywergencje na europejskim rynku pracy Utrzymuje się silne zróżnicowanie trendów na rynku pracy w poszczególnych krajach strefy euro Sytuacja

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 30 czerwca 2014

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 30 czerwca 2014 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 3 czerwca 214 W I kw. 214 r. dalszy spadek deficytu w obrotach bieżących i zadłużenia zagranicznego Polski W I kw. 214 r. na rachunku obrotów bieżących wystąpił

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Ekonomiczny

Kwartalnik Ekonomiczny Kwartalnik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne stycznia Deflacyjna ekspansja czyli odwrotność stagflacji Prognozy średnioterminowe: Realny PKB wzrósł w r. o, (vs.,7 w r.), przy dynamice PKB utrzymującej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Rynek pracy nadal w dobrej formie. Analizy Makroekonomiczne. 19 stycznia 2017

Dziennik Ekonomiczny. Rynek pracy nadal w dobrej formie. Analizy Makroekonomiczne. 19 stycznia 2017 Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne Rynek pracy nadal w dobrej formie Dziś w centrum uwagi: Pierwsze w tym roku decyzyjne posiedzenie EBC nie przyniesie zmian parametrów polityki pieniężnej (nie

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat obecnej i przyszłych decyzji dotyczących polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

Czerwcowa projekcja makroekonomiczna NBP

Czerwcowa projekcja makroekonomiczna NBP DEPARTAMENT STRATEGII I ANALIZ e-mail: Analizy.Makro@pkobp.pl MAKRO: KOMENTARZ 05 lipca 2010 Czerwcowa projekcja makroekonomiczna NBP 1. Wyniki czerwcowej projekcji PKB i inflacji Wg wyników najnowszej

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych WYCENY OBLIGACJI IZ DYSKONTUJĄ WZROST CPI, ALE SĄ WCIĄŻ ATRAKCYJNE W lipcowym raporcie specjalnym postawiliśmy tezę, że obligacje serii IZ nie w pełni dyskontują ryzyko przyszłego wzrostu inflacji. Proponowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Zdrowa struktura solidnego wzrostu PKB. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Zdrowa struktura solidnego wzrostu PKB. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 1 grudnia 2014 Zdrowa struktura solidnego wzrostu PKB -3 1 Nasze oczekiwania potwierdziły się: brak istotnego spowolnienia wzrostu PKB w 3q był możliwy dzięki

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na kredyty

Koniunktura na kredyty Marzec PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Koniunktura na kredyty Index Pengab / / / Pengab wartość trendu cyklu / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych / / / / / / / / / / / / Listopadowy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Depozyty i kredyty dla przedsiębiorstw przyspieszyły. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Depozyty i kredyty dla przedsiębiorstw przyspieszyły. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 25 maja 216 Depozyty i kredyty dla przedsiębiorstw przyspieszyły Temat dnia: Depozyty i kredyty dla przedsiębiorstw przyspieszyły Skorygowana o efekt kursowy

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 3/2017 (96)

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 3/2017 (96) nstytut Prognoz i Analiz Gospodarczych przedstawia dziewięćdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2017 r.) oraz prognozy na lata 2017-2018 Stan i

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Ministerstwo Finansów podczas czwartkowej aukcji zaoferuje inwestorom obligacje skarbowe OK18, WZ12 i WZ126 za 5-8 mld PLN. Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku Maj 2012 Wzrost zysku netto w I kwartale 2012 roku /mln zł/ ZYSK NETTO +34% +10% -16% +21% +21% 17% kw./kw. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Ekonomiczny

Kwartalnik Ekonomiczny Kwartalnik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne października Importowana deflacja i importowane spowolnienie Prognozy średnioterminowe: Dynamika PKB obniżyła się w q do,-,9 w efekcie eskalacji osłabienia

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Warszawa / XI Kongres Ryzyka Bankowego BIK / 25 października 2016 11-2002 5-2003 11-2003

Bardziej szczegółowo

Akcja kredytowa w stagnacji

Akcja kredytowa w stagnacji Akcja kredytowa w stagnacji Dobrym miernikiem koniunktury jest akcja kredytowa. O ile badania ankietowe nastrojów konsumentów i przedsiębiorców mogą być obciążone błędami, to dane twarde są ich pozbawione.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ BIEŻĄCY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 30 czerwca Efekty okresowe silnie poprawiające wynik w obrotach bieżących w I kw. br.

KOMENTARZ BIEŻĄCY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 30 czerwca Efekty okresowe silnie poprawiające wynik w obrotach bieżących w I kw. br. ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 3 czerwca 217 Efekty okresowe silnie poprawiające wynik w obrotach bieżących w I kw. br. Według danych NBP w I kw. 217 r. na rachunku obrotów bieżących odnotowano

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 lutego 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 lutego 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 lutego 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat obecnej i przyszłych decyzji dotyczących polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo