Monitor: Depozyty/Kredyty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitor: Depozyty/Kredyty"

Transkrypt

1 Analizy Makroekonomiczne 5 listopada 214 Wyhamowanie depozytów i stabilizacja kredytów Depozyty: Wyhamowanie tempa wzrostu depozytów ogółem (skor. o FX) do 6,7 w 3q214 (z 7,5% w 2q) efekt spadku depozytów instytucji rządowych i samorządowych oraz przyspieszenia dynamiki depozytów osób prywatnych i niefinansowych podmiotów gospodarczych. Dalsze przyspieszenie tempa wzrostu depozytów osób prywatnych (skor. o FX) do 7,7 w 3q214 (vs. 6,7% w 2q), pomimo rekordowo niskiego poziomu stóp procentowych; krótkoterminowy trend sugeruje dalsze przyspieszenie wzrostu. Wzrost dynamiki depozytów niefinansowych podmiotów gospodarczych (skor. o FX) do 9, (vs. 6,% w 2q), ale krótkoterminowy trend sugeruje osłabienie trendu wzrostowego w horyzoncie 1-2 kwartałów. Kredyty: Stabilizacja dynamiki kredytów ogółem (skor. o FX) na 5,8 w 3q (vs. 5,9% w 2q) jako efekt osłabienia dynamiki kredytów dla osób prywatnych, stabilnej dynamiki kredytów dla firm i przyspieszenia wzrostu kredytów dla instytucji rządowych i samorządowych. Wyhamowanie dynamik kredytów dla osób prywatnych wskutek spowolnienia tempa wzrostu kredytów konsumpcyjnych (skor. o FX) do 4,7 w 3q (vs. 5,7% w 2q) oraz kredytów mieszkaniowych (odpowiednio 6,7 vs. 7,%). Krótkoterminowy trend sugeruje stabilizację dynamiki rocznej w horyzoncie 1-2 kwartałów. Stabilizacja dynamiki kredytów dla niefinansowych podmiotów gospodarczych (skor. o FX) do 6,9 (vs. 6,8% w 2q) i możliwe lekkie wzmocnienie trendu wzrostowego w horyzoncie 1-2 kwartałów. Relacja kredyty/depozyty (LTD): Spadek relacji LTD do 14,5% w 3q214 (vs. 14,8% w 2q); LTD skorygowany o efekty kursowe również w dół, do 97,5% z 97,7% w 2q. Główne czynniki ryzyka dla prognoz: Główne czynniki ryzyka dla prognozy to: (1) możliwy ewentualny odpływ depozytów osób prywatnych do alternatywnych form oszczędzania (w warunkach bardzo niskich stóp procentowych); (2) wpływ zmian regulacyjnych na: (a) kredyty mieszkaniowe (spadek LTV do 95% w 214 r. i 9% w 215 r., oczekiwane ożywienie na rynku nieruchomości), (b) depozyty/kredyty instytucji rządowych (skala stymulusu fiskalnego, wpływ zmian w OFE); (3) kurs walutowy: 1% aprecjacji/deprecjacji kursu walutowego zmniejsza/zwiększa wartość kredytów o ~3% i depozytów o ~1%; (4) efekty głębokiej obniżki stopy lombardowej NBP dokonanej przez RPP w październiku. Główny Ekonomista Radosław Bodys tel Karolina Sędzimir Ekonomista tel Relacja kredyty/depozyty (LTD): headline oraz skorygowana o FX 1,15 1,1 1,5 1,,95 sty-8 sty-9 sty-1 sty-11 sty-12 sty-13 sty-14 Źródło: NBP, PKO Bank Polski. Prognozy depozytów i kredytów Dynamika FX-adj. (r/r, %) Depozyty ogółem 5,7 7,6 - osób prywatnych 5,9 7,4 - niefin. podm. gosp. 9,9 8,2 - instytucji rząd. i sam. -6,7 1,1 - niemonet. inst. fin.,2 3,7 Kredyty ogółem 4,4 7,9 - mieszkaniowe 6,8 8,4 - konsumpcyjne 2,5 6, - niefin. podm. gosp. 2,9 8,1 - instytucji rząd. i sam. -2,1 4,1 - niemonet. inst. fin. 23,9 17, Źródło: Prognozy PKO BP (DAE). Kredyty/Depozyty Kredyty/Depozyty FX-adj. 1

2 Depozyty ogółem Wyhamowanie tempa wzrostu depozytów ogółem efekt netto spadku depozytów instytucji rządowych i samorządowych, wzrostu dynamiki depozytów osób prywatnych oraz depozytów niefinansowych podmiotów gospodarczych. Dynamika depozytów ogółem (skor. o FX) osłabiła się do 6,7 w 3q214 z 7,5 w 2q. W skali kwartału wartość depozytów (skor. o FX) wzrosła w 3q o 2,% k/k (18,2 mld zł). Depozyty osób prywatnych Dalsze przyspieszenie wzrostu w warunkach coraz niższego poziomu stóp procentowych oraz stabilnego napływu oszczędności gospodarstw domowych do funduszy inwestycyjnych (po ok. 2,3 mld zł w ostatnich trzech kwartałach). Dynamika depozytów osób prywatnych (skor. o FX) wzrosła do 7,7 w 3q z 6,7% w 2q, przy zwiększeniu udziału depozytów terminowych do 52,6% z 51,7% w 2q. Krótkoterminowy trend sugeruje zwiększenie dynamiki rocznej w horyzoncie 1-2 kwartałów. Depozyty niefinansowych podmiotów gospodarczych Po silnym spadku w drugiej połowie 212 r., w trakcie 213 r. dynamika depozytów niefinansowych podmiotów gospodarczych znacząco przyspieszyła, jednak w 1q i 2q214 ponownie osłabła. Natomiast w 3q214 wzrost depozytów niefinansowych podmiotów gospodarczych (skor. o FX) przyspieszył do 9, z 6, w 2q. Krótkoterminowy trend sugeruje jednak osłabienie dynamiki rocznej w horyzoncie 1-2 kwartałów. Depozyty instytucji rządowych i samorządowych Po kilku kwartałach silnych wzrostów (z przerwą na wyhamowanie w 3-4q 213), w 3q214 nastąpił spadek depozytów instytucji rządowych i samorządowych: o -4, (skor. o FX) wobec wzrostu o 2,1 w 2q. Wartość depozytów instytucji rządowych i samorządowych (skor. o FX) obniżyła się w 3q o 6,5% k/k (-5,8 mld zł). Depozyty niemonetarnych instytucji finansowych W 3q214 nastąpiło wzmocnienie trendu wzrostowego depozytów niemonetarnych instytucji finansowych (skor. o FX) do 6,3 wobec 1,6% w 2q. Wartość depozytów NIF (skor o FX.) wzrosła w 3q o 12,9% k/k (6,6 mld zł). Kredyty ogółem Stabilizacja wzrostu kredytów ogółem po trzech kwartałach wzrostowego trendu wypadkowa obniżenia dynamiki kredytów dla osób prywatnych, stabilnej dynamiki kredytów dla przedsiębiorstw i przyspieszenia wzrostu kredytów dla instytucji rzadowych i samorządowych. W 3q214 dynamika kredytów ogółem (skor. o FX) pozostała zbliżona do 2q, wynosząc odpowiednio 5,8 wobec 5,9%. W skali kwartału wartość kredytów ogółem (skor. o FX) wzrosła w 3q o 1,6% k/k (+14,5 mld zł). Kredyty dla osób prywatnych Wyhamowanie wzrostu wskutek wolniejszego przyrostu kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych, przy zapowiadanym złagodzeniu polityki kredytowej banków. W 3q214 dynamika kredytów osób prywatnych zwolniła do 6, z 6,5% w 2q. W ujęciu kwartalnym wartość kredytów (skor. o FX) wzrosła w 3q o 1,8% k/k (+7,6 mld zł). Depozyty ogółem 14-cze 14-lip 14-sie 14-wrz, FX-adj 7,5 8,7 9,5 6,7, skorygowane o FX i SA,7,5 1,3 -,2 krótkoterminowy trend* 1,4 8,7 11,2 9,8 - os. pryw. 14-cze 14-lip 14-sie 14-wrz, FX-adj 6,7 7,2 7,4 7,7, skorygowane o FX i SA,4,6,8,7 krótkoterminowy trend* 8,1 8,5 9,4 9,1 - niefin. podm. gosp. 14-cze 14-lip 14-sie 14-wrz, FX-adj 6, 6,7 8,1 9,, skorygowane o FX i SA 1,,7 2,6,2 krótkoterminowy trend* 4,7 7, 1,7 5,7 - instyt. rząd. i samorz. 14-cze 14-lip 14-sie 14-wrz, FX-adj 2,1 27,2 21,6-4,, skorygowane o FX i SA -,9-2,3 -,6-8,8 krótkoterminowy trend* 39, -13,7-14,2-14,7 - niemon. instyt. fin. 14-cze 14-lip 14-sie 14-wrz, FX-adj 1,6 8,2 19, 6,3, skorygowane o FX i SA 1,7 4,7 1,7-7,4 krótkoterminowy trend* 4,4 11,6 28,3 28,3 Kredyty ogółem 14-cze 14-lip 14-sie 14-wrz, FX-adj 5,9 5,8 6, 5,8, skorygowane o FX i SA,6,2,5,4 krótkoterminowy trend* 8,4 7,6 6,7 5,9 - os. pryw. 14-cze 14-lip 14-sie 14-wrz, FX-adj 6,5 6,5 6,5 6,, skorygowane o FX i SA,5,4,4,3 krótkoterminowy trend* 6,2 6,1 6, 5,6 * Krótkoterminowy trend - 6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 2

3 Kredyty mieszkaniowe Dynamika kredytów mieszkaniowych (skor. o FX) lekko osłabła w 3q214 do 6,7 (wobec 7, w 2q). Wartość kredytów mieszkaniowych (skor. o FX) wzrosła w 3q o 1,6% k/k (+4,6 mld zł), nieznacznie mniej niż w 2q. Statystyczne miary trendu sugerują lekkie wyhamowanie wzrostu w horyzoncie 1-2 kwartałów, przy wpływie zmian regulacyjnych (spadek LTV do 95% w 214 r. i 9% w 215 r.) oraz przy oznakach cyklicznego ożywienia na rynku nieruchomości. Kredyty konsumpcyjne i pozostałe Po czterech z rzędu kwartałach trendu wzrostowego kredytów konsumpcyjnych w ujęciu rocznym (skor. o FX), w 3q 214 nastąpiło wyhamowanie dynamiki do 4,7 wobec 5,7 w 2q. Krótkoterminowy trend wskazuje na utrzymanie obecnego trendu wzrostowego w horyzoncie 1-2 kwartałów. Kredyty dla niefinansowych podmiotów gospodarczych Od 4q211 do 3q213 trwało obniżenie dynamiki kredytów dla niefinansowych podmiotów gospodarczych, a od 4q213 tendencja uległa odwróceniu. W 3q214 tempo wzrostu kredytów dla niefinansowych podmiotów gospodarczych ustabilizowało się na poziomie 6,9 (skor. o FX) wobec 6,8 w 2q. Nasz wskaźnik krótkoterminowego trendu sugeruje lekkie przyspieszenie wzrostu tych kredytów w horyzoncie 1-2 kwartałów. Kredyty dla instytucji rządowych i samorządowych W 3q214 zanotowano odwrócenie trendu spadkowego kredytów dla instytucji rządowych i samorządowych, gdyż nastapił wzrost tych kredytów (skor. o FX) o 4,4 wobec spadku o -,1 w 2q. Według wskaźnika krótkoterminowego trendu w perspektywie 1-2 kwartałów nastąpi dalsze wzmocnienie tempa wzrostu kredytów dla instytucji rządowych i samorządowych. Kredyty dla niemonetarnych instytucji finansowych Tempo wzrostu kredytów dla niemonetarnych instytucji finansowych (skor. o FX) znacznie osłabło do 3,1 w 3q214 wobec 8,4 w 2q. Utrzymała się znaczna zmienność tej kategorii kredytów utrudniająca wnioskowanie o przyszłych tendencjach. - mieszkaniowe 14-cze 14-lip 14-sie 14-wrz, FX-adj 7, 6,9 6,8 6,7, skorygowane o FX i SA,5,5,5,5 krótkoterminowy trend* 6,9 6,7 6,4 6, - konsumpcyjne i poz. 14-cze 14-lip 14-sie 14-wrz, FX-adj 5,7 5,9 6, 4,7, skorygowane o FX i SA,6,4,3,2 krótkoterminowy trend* 5,8 5,3 4,7 4,7 - niefin. podm. gosp. 14-cze 14-lip 14-sie 14-wrz, FX-adj 6,8 6,6 6,1 6,9, skorygowane o FX i SA,5,2,2,9 krótkoterminowy trend* 9,6 8,8 7,5 8, - instyt. rząd. i samorz. 14-cze 14-lip 14-sie 14-wrz, FX-adj -,1,4 1,2 4,4, skorygowane o FX i SA,5,4,5 1,2 krótkoterminowy trend* 3,5 3,5 5,1 5,7 - niemon. instyt. fin. 14-cze 14-lip 14-sie 14-wrz, FX-adj 8,4 6,5 14,8 3,1, skorygowane o FX i SA,4 -,6 4,7-6,1 krótkoterminowy trend* 4,4-1,6 1,9-9,4 * Krótkoterminowy trend - 6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) Depozyty dynamika skorygowana o FX ogółem osób prywatnych -8 przedsiębiorstw sty-1 sty-11 sty-12 sty-13 sty-14 Źródło: NBP, PKO Bank Polski. Kredyty dynamika skorygowana o FX ogółem osób prywatnych przedsiębiorstw -8 sty-1 sty-11 sty-12 sty-13 sty-14 3

4 Depozyty ogółem Wartość () i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika Dynamika 25 2 i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika skorygowana o FX 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, -,5-1, -1,5-2, 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, -,5-1, -1, Wartość skorygowana o FX SA () Dynamika skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* Liniowy () sty-3 sty-6 sty-9 sty sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend - 6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 4

5 Depozyty osób prywatnych Wartość () Dynamika i CPI i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika -5-1 sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika skorygowana o FX 2,5 2, 2,5 2, ,5 1,5 1, 1,,5,5,, -,5 -,5-1, -1, Wartość skorygowana o FX SA () Dynamika skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* Liniowy () sty-3 sty-6 sty-9 sty sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend -6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 5

6 Depozyty niefinansowych podmiotów gospodarczych Wartość () Dynamika 3 2 i CPI 1 sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika skorygowana o FX 8, 6, 4, 2, 8, 6, 4, 2, ,, -2, -2, -4, -4, -6, -6, -8, -8, Wartość skorygowana o FX SA () Dynamika skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* Liniowy () sty-3 sty-6 sty-9 sty-12-1 sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend -6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 6

7 Depozyty instytucji rządowych i samorządowych Wartość () i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika Dynamika skorygowana o FX 4, 3, 2, 1,, -1, -2, -3, -4, -5, 4, 3, 2, 1,, -1, -2, -3, -4, -5, Wartość skorygowana o FX SA () Dynamika skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* Liniowy () sty-3 sty-6 sty-9 sty sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend -6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 7

8 Depozyty niemonetarnych instytucji finansowych Wartość () Dynamika i CPI i CPI 1 sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika -5 sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika skorygowana o FX 2, 15, 2, 15, , 1, 5, 5,,, -5, -5, -1, -1, -15, -15, Wartość skorygowana o FX SA () Dynamika skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* Liniowy () sty-3 sty-6 sty-9 sty sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne.* Krótkoterminowy trend - 6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 8

9 Kredyty ogółem Wartość () Dynamika Ogołem i CPI 4 2 sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika Ogołem i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika skorygowana o FX 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, -,2 -,4 -,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, -,2 -,4 -, Wartość skorygowana o FX SA () Dynamika skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* Liniowy () sty-3 sty-6 sty-9 sty sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend - 6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 9

10 Kredyty dla osób prywatnych Wartość () Dynamika i CPI 2 1 sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika skorygowana o FX 1,2 1,,8,6,4,2, -,2 -,4 -,6 1,2 1,,8,6,4,2, -, Wartość skorygowana o FX SA () Dynamika skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* Liniowy () sty-3 sty-6 sty-9 sty sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend - 6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 1

11 Kredyty mieszkaniowe Wartość () i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika Dynamika skorygowana o FX 1,,8 1,2 1, ,6,8,4,2,,6,4 -,2,2 -,4, Wartość skorygowana o FX SA () Dynamika skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* Liniowy () sty-3 sty-6 sty-9 sty sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend - 6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 11

12 Kredyty konsumpcyjne i pozostałe Wartość () 15 1 i CPI 5 sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika Dynamika skorygowana o FX 2,5 2, 1,5 2,5 2, 1, ,,5, -,5 1,,5, -1, -,5-1,5-1, Wartość skorygowana o FX SA () Dynamika skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* Liniowy () sty-3 sty-6 sty-9 sty sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend - 6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 12

13 Kredyty niefinansowych podmiotów gospodarczych Wartość () Dynamika i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika 3 2 i CPI 1-1 sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika skorygowana o FX 2, 1,5 2, 1, , 1,,5, -,5-1,,5, -,5-1,5-1, -2, -1, Wartość skorygowana o FX SA () Dynamika skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* 4 35 Liniowy () sty-3 sty-6 sty-9 sty sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend - 6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 13

14 Kredyty instytucji rządowych i samorządowych Wartość () Dynamika i CPI 4 2 sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika skorygowana o FX 4, 3, 2, 1,, -1, -2, -3, -4, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, -1, -2, Wartość skorygowana o FX SA () Dynamika skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* Liniowy () sty-3 sty-6 sty-9 sty sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend - 6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 14

15 Kredyty niemonetarnych instytucji finansowych Wartość () Dynamika i CPI i CPI sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika 2-2 sty- sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Dynamika skorygowana o FX 3, 25, 2, 15, 1, 5,, -5, -1, -15, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, -5, -1, -15, Wartość skorygowana o FX SA () Dynamika skorygowana o FX i krótkoterminowy trend* Liniowy () sty-3 sty-6 sty-9 sty sty-3 sty-6 sty-9 sty-12 Źródło: NBP, GUS, PKO Bank Polski, obliczenia własne. * Krótkoterminowy trend -6-miesieczna średnia obcięta annualizowanych zmian %m/m (skorygowanych o FX i odsezonowanych) 15

16 Kredyty dane i prognozy 14-lip 14-sie 14-wrz 1q14 2q14 3q Kredyty ogółem () 979,4 99,4 996,4 961,7 979,2 996,4 98, 942,9 122,1 - () 4,9 5,4 5,4 4,7 4,3 5,4 1,5 3,8 8,4 - (, skorygowane o FX) 5,8 6, 5,8 5,4 5,9 5,8 4,7 4,2 7,9 - (), 1,1,6,9 1,1,6 -,1 -,3 x - (, SA),6,7,7,6,5,7,3,4 x - (, skorygowane o FX i SA),2,5,4 1,,6,4,6,4 x Kredyty dla osób prywatnych () 481,3 486,5 487,2 472,8 479, 487,2 451,3 468,4 54,7 - () 4,4 4,8 4,3 4,1 3,6 4,3 -,9 3,8 7,7 - (, skorygowane o FX) 6,5 6,5 6, 6, 6,5 6, 3,5 5,4 7,6 - (),5 1,1,1,2,6,1 -,3, x - (, SA),6 1,1,,2,5, -,3 -,1 x - (, skorygowane o FX i SA),4,4,3,5,5,3,2,6 x Kredyty mieszkaniowe () 343,7 347,8 347,6 338,4 342,4 347,6 319,8 334,2 362,4 - () 4, 4,5 4,3 4,3 3,1 4,3,8 4,5 8,5 - (, skorygowane o FX) 6,9 6,8 6,7 7, 7, 6,7 7,6 6,9 8,4 - (),4 1,2 -,1,2,7 -,1,, x - (, SA),5,5 -,5,4,3 -,5,3,1 x - (, skorygowane o FX i SA),5,5,5,6,5,5,6,6 x Kredyty konsumpcyjne i pozostałe () 137,6 138,7 139,6 134,4 136,6 139,6 131,5 134,3 142,2 - () 5,4 5,6 4,3 3,7 5, 4,3-4,7 2,1 5,9 - (, skorygowane o FX) 5,9 6, 4,7 4,1 5,7 4,7-3,9 2,5 6, - (),7,8,7,2,4,7 -,9, x - (, SA),6,3,1,2,5,1 -,4,4 x - (, skorygowane o FX i SA),4,3,2,2,6,2 -,5,5 x Kredyty dla niefinansowych podmiotów gospodarczych () 377,5 38,2 385,2 366,2 378,3 385,2 345, 356,1 388,4 - () 6,3 6, 7,1 5,2 5,9 7,1 2,1 3,2 9,1 - (, skorygowane o FX) 6,6 6,1 6,9 5,2 6,8 6,9 4,2 2,9 8,1 - () -,2,7 1,3 1, 1,2 1,3-1,2-1,2 x - (, SA),6,2 1,1,7,6 1,1,3,5 x - (, skorygowane o FX i SA),2,2,9,8,5,9,1,6 x Kredyty dla instytucji rządowych i samorządowych () 78,5 79,3 81,5 78, 78, 81,5 79,6 78,5 82,2 - (),6 1,4 4,9 -,5 -,3 4,9 3,7-1,5 4,7 - (, skorygowane o FX),4 1,2 4,4 -,8 -,1 4,4 4,6-2, 4,1 - (),7 1,1 2,8 -,5,8 2,8 2,2 -,5 x - (, SA),3,6 1,2,3,6 1,2 1, -,4 x - (, skorygowane o FX i SA),4,5 1,2,3,5 1,2 1,2 -,6 x Kredyty dla niemonetarnych instytucji finansowych () 42,1 44,3 42,5 44,6 44, 42,5 32,1 39,9 46,9 - () 6,1 14,2 3, 19,1 7,6 3, 29,5 24,2 17,3 - (, skorygowane o FX) 6,5 14,8 3,1 19,2 8,4 3,1 32,6 24,1 17, - () -4,3 5,4-4,2 11,1 6,8-4,2 9,9 6, x - (, SA) -4,3 5,4-4,2 11,1 6,8-4,2 9,9 5,9 x - (, skorygowane o FX i SA) -,6 4,7-6,1 7,9,4-6,1 7,8 3,7 x Źródło: NBP, PKO Bank Polski. 16

17 Depozyty dane i prognozy 14-lip 14-sie 14-wrz 1q14 2q14 3q Depozyty ogółem () 936,9 955,8 953,3 98,1 934,8 953,3 841,7 889,5 966,1 - () 8,9 9,7 6,9 6,2 7,5 6,9 5,9 5,7 8,6 - (, skorygowane o FX) 8,7 9,5 6,7 6,3 7,5 6,7 6,7 5,9 7,6 - (),2 2, -,3,7,4 -,3, -,9 x - (, SA),8 1,4 -,7,7,4 -,7,2 -,8 x - (, skorygowane o FX i SA),5 1,3 -,2,9,7 -,2,2 -,4 x Depozyty osób prywatnych () 529,2 532,4 534,2 521, 526,6 534,2 476,6 54,5 544,8 - () 7,1 7,4 7,8 5,6 6,4 7,8 8,1 5,9 8, - (, skorygowane o FX) 7,2 7,4 7,7 5,7 6,7 7,7 8,6 5,9 7,4 - (),5,6,4,7,5,4 1,4 1,3 x - (, SA),7,6,8,6,4,8,5,5 x - (, skorygowane o FX i SA),6,8,7,8,4,7,4,4 x Depozyty niefinansowych podmiotów gospodarczych () 264,2 27,6 273,9 258,1 262,6 273,9 247,3 271,5 295,4 - () 6,6 8, 8,9 7,6 5,8 8,9-4,7 9,8 8,8 - (, skorygowane o FX) 6,7 8,1 9, 7,7 6, 9, -3,8 9,9 8,2 - (),6 2,4 1,2 1,3 1,1 1,2 4,8 5,8 x - (, SA),9 2,5,1 1,7 1,,1 1,2,5 x - (, skorygowane o FX i SA),7 2,6,2 1,7 1,,2 1,,6 x Depozyty instytucji rządowych i samorządowych () 9, 91,2 86,9 8,2 94,2 86,9 61,7 56,6 66,8 - () 3,2 24,5-3,8 17,6 24,3-3,8 2,8-8,2 17,9 - (, skorygowane o FX) 27,2 21,6-4, 16,8 2,1-4, 22,1-6,8 1,1 - () -4,5 1,4-4,7,9-1,2-4,7-25,4-38,1 x - (, SA) -2,4 -,8-9,6-2,1,4-9,6-8, -23,7 x - (, skorygowane o FX i SA) -2,3 -,6-8,8-2, -,9-8,8-8,7-22,6 x Depozyty niemonetarnych instytucji finansowych () 53,5 61,6 58,2 48,7 51,5 58,2 56,2 56,9 59,1 - () 8,6 19,5 6,5-9, 1,5 6,5 3,4 1,1 3,9 - (, skorygowane o FX) 8,2 19, 6,3-9,1 1,6 6,3 31,2 1,1 3,7 - () 4, 15,2-5,5-1,8-1,9-5,5 5,1 1,4 x - (, SA) 5,5 1,1-6,3 -,4,7-6,3 5,6 7,3 x - (, skorygowane o FX i SA) 4,7 1,7-7,4, 1,7-7,4 7,6 5,1 x Źródło: NBP, PKO Bank Polski. 17

18 Polska w makro-pigułce Sfera realna - realny PKB* (%) 1,7 3,2 Procesy inflacyjne - inflacja CPI (%),9,1 Agregaty monetarne - podaż pieniądza M3 (%) 6,2 7,5 Handel zagraniczny Komentarz - deficyt obrotów bieżących (% PKB) -1,3-1,3 Polityka fiskalna - deficyt fiskalny* (% PKB) -4, -3,5 Polityka pieniężna - stopa referencyjna NBP (%) 2,5 1,75 Źródło: GUS, NBP, MF, PKO Bank Polski, *ESA21. Zagranica w makro-pigułce Komentarz Po spowolnieniu w 3q/4q214 spowodowanym eskalacją konfliktu rosyjsko-ukraińskiego oraz słabością strefy euro oczekujemy ponownego przyspieszenia wzrostu w kolejnych kwartałach w oparciu o: (1) poluzowanie monetarne, (2) impuls fiskalny w skali,5-1,% PKB, (3) ultraniską inflację wspierającą konsumpcję. Głównymi czynnikami ryzyka pozostają (1) stagnacja w strefie euro, (2) możliwa kontynuacja konfliktu na Wschodzie. Inflacja CPI wyniosła we wrześniu -,3. Oczekujemy, że deflacja będzie trwała do grudnia 214 r., od stycznia ceny zaczną rosnąć i utrzymają ten trend przez cały przyszły rok za sprawą normalizacji cen żywności i wzmocnienia inflacji bazowej. Oczekujemy przyspieszenia tempa wzrostu podaży pieniądza (M3) wskutek szybszego wzrostu gotówki w obiegu oraz depozytów ogółem, przy zwiększeniu dynamiki depozytów gospodarstw domowych (silniejsze tempo wzrostu dochodów ludności, poprawa na rynku pracy). W 4q 214 r. oczekujemy zatrzymania trendu spadkowego salda na rachunku obrotów bieżących na skutek zmniejszenia nominalnego wolumenu importu w wyniku spadku cen ropy naftowej oraz niższego deficytu na rachunku dochodów pierwotnych, wynikającego ze spadku stóp procentowych. Po zacieśnieniu polityki fiskalnej w latach , w 214 r. nastąpi zwrot w polityce fiskalnej w kierunku stymulacji gospodarki skalę impulsu fiskalnego szacujemy na +,5-1,% PKB. Po październikowej niespodziewanej obniżce o -5 pb oczekujemy, że w listopadzie RPP najprawdopodobniej zdecyduje się na kolejne cięcie o -25 pb i zakończenie dostosowania polityki pieniężnej. USA W 3q 214 PKB wzrósł o 3,5% k/k (vs 4,6% k/k w 2q) przy dodatnim wkładzie eksportu netto (1,3 pp.), konsumpcji prywatnej (1,2 pp.), i - realny PKB (%) 1,9 2,2 wydatków publicznych (,8 pp.). Podczas październikowego posiedzenia Fed ogłosił zakończenie programu skupu aktywów QE3. W kolejnych - inflacja CPI (%) 1,5 1,8 kwartałach oczekiwana jest kontynuacja ożywienia gospodarczego, której towarzyszy poprawa sytuacji na rynku pracy. Oznacza to, że FOMC może rozpocząć zacieśnianie polityki pieniężnej około połowy 215 r. Strefa euro W 2q 214 dynamika PKB strefy euro spadła do poziomu,% k/k (z,2% k/k w 1q). Stabilizacja warunków na rynkach finansowych w związku z - realny PKB (%) -,5,9 działaniami EBC oraz stopniowy wzrost popytu zagranicznego powinny pozwolić na stopniowe ożywienie gospodarcze w III kwartale 214 r. - inflacja CPI (%) 1,3,5 Napięcia geopolityczne na wschodzie Europy mogą obniżyć tempo wzrostu PKB. Spadek presji inflacyjnej zmusił EBC do dwukrotnej obniżki stóp procentowych oraz wykorzystania instrumentów niekonwencjonalnych (poluzowania kredytowego od września oraz skupu papierów wartościowych zabezpieczonych na aktywach od października). Chiny Wzrost PKB w 3q wyniósł 7,3 (vs 7,5% w poprzednim kwartale), co - realny PKB (%) 7,7 7,4 nastąpiło pomimo działań stymulacyjnych ze strony rządu. Spowolnienie aktywności gospodarczej obniża prawdopodobieństwo osiągnięcia tempa - inflacja CPI (%) 2,6 2,3 wzrostu 7,5% zakładanego na 214 r. Chińskie władze zapowiadają kontynuację umiarkowanych działań stymulacyjnych, ale jednocześnie przyzwyczajają opinię publiczną do nowego wolniejszego tempa wzrostu. Źródło: Eurostat, MFW, PKO Bank Polski. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, jest przeznaczony wyłącznie dla klientów Grupy PKO Banku Polskiego i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Grupa PKO BP SA dołożyła wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. Klienci Grupy PKO BP SA ponoszą odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych, podjętych z uwzględnieniem informacji zamieszczonych w niniejszym materiale. Niniejszy materiał został przygotowany i/lub przekazany przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 26438; NIP: REGON: ; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 25 zł, oraz Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 21828; NIP: REGON: ; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) zł. Nordea Bank Polska S.A. jest częścią Grupy PKO Banku Polskiego. Znak towarowy Nordea używany jest za zgodą Nordea Bank AB. 18

Monitor: Depozyty/Kredyty

Monitor: Depozyty/Kredyty Analizy Makroekonomiczne 8 listopada 213 Skorygowane* LTD najniższe od 28 roku Depozyty: Umiarkowane spowolnienie tempa wzrostu depozytów ogółem (skor. o FX) do 6,7 w 3q 213 (z 7,3% w 2q) efekt netto osłabienia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Na rynku pracy bez zaskoczeń. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Na rynku pracy bez zaskoczeń. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 17 października 2014 Na rynku pracy bez zaskoczeń 1 Wzrost zatrudnienia we wrześniu okazał się nieco wyższy od oczekiwań, a wzrost płac zgodny z naszymi prognozami.

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, 28 października 2014 r. Perspektywy dla gospodarki:

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, kwietnia Perspektywy dla gospodarki: Deflator PKB

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. BoJ przejmuje pałeczkę od FED. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. BoJ przejmuje pałeczkę od FED. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 3 listopada 2014 BoJ przejmuje pałeczkę od FED Bank Japonii zdecydował w piątek o podniesieniu celu dla wzrostu bazy monetarnej z 60-70 bln jenów rocznie do

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Przemysł: umarł król, niech żyje król. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Przemysł: umarł król, niech żyje król. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 20 października 2014 Przemysł: umarł król, niech żyje król Zgodnie z naszymi oczekiwaniami wrześniowa dynamika produkcji odbiła (do 4,2% r/r vs spadek -1,9%

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Interwencje rządowe wspierają spadek bezrobocia. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Interwencje rządowe wspierają spadek bezrobocia. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 21 października 2014 Interwencje rządowe wspierają spadek bezrobocia 1 W okresie styczeń-sierpień 2014 r. liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

jedn. wzrost/spadek Wyszczególnienie

jedn. wzrost/spadek Wyszczególnienie Analizy Sektorowe lipca 6 Budżety JST po q 6 r. nadal w okresie przejściowym Trendy bieżące Stagnacja w sektorze JST w q6 (dochody,% r/r vs.,8 w q5) w efekcie wygaszania dotacji UE (, mld zł w q6 wobec,9

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Pozorny wzrost dochodów JST po 3q16 1, inwestycje na hamulcu. Trendy bieżące. Perspektywy krótkoterminowe

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Pozorny wzrost dochodów JST po 3q16 1, inwestycje na hamulcu. Trendy bieżące. Perspektywy krótkoterminowe Analizy Sektorowe 1 stycznia 17 Pozorny wzrost dochodów JST po 1, inwestycje na hamulcu Trendy bieżące Wzrost dochodów w sektorze JST w, oprócz zwiększonych wpływów z podatków PIT i CIT, efektem przepływu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. EBC: coraz bliżej kolejnego etapu luzowania. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. EBC: coraz bliżej kolejnego etapu luzowania. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 5 grudnia 2014 EBC: coraz bliżej kolejnego etapu luzowania 1 Na listopadowym posiedzeniu EBC nie zmieniono głównych parametrów polityki monetarnej (0,05% dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Podczas czwartkowej aukcji Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii OK0116 (16,9 mld PLN), PS0416 (19,6 mld PLN) i OK0716 (12,6 mld PLN) o łącznej wartości 49,1

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Budżety JST 2015 * : koniec dotacji UE - regres w inwestycjach. Trendy bieżące.

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Budżety JST 2015 * : koniec dotacji UE - regres w inwestycjach. Trendy bieżące. Analizy Sektorowe 8 kwietnia 216 Budżety JST 215 * : koniec dotacji UE - regres w inwestycjach Trendy bieżące W 215 r., pomimo korzystnej koniunktury (wzrost dochodów z podatków PIT i CIT w sektorze JST

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Przegląd wydarzeń gospodarczych. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Przegląd wydarzeń gospodarczych. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 9 grudnia 2014 Przegląd wydarzeń gospodarczych USA: Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło w listopadzie o 321 tys. vs 243 tys. w październiku (po rewizji),

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 maja Tendencje na rynku depozytów i kredytów w I kw. br.

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 maja Tendencje na rynku depozytów i kredytów w I kw. br. ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 15 maja 2015 Tendencje na rynku depozytów i kredytów w I kw. br. W I kw. br. dynamika depozytów ogółem wyniosła 9,0% r/r, wobec wzrostu o 9,3% r/r w IV kw. 2014

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat bieżącej i przyszłych decyzji dotyczących polityki

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. CEE: monitor delewarowania i relewarowania. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. CEE: monitor delewarowania i relewarowania. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 29 października 2014 CEE: monitor delewarowania i relewarowania Łączne zaangażowanie banków międzynarodowych w regionie CEE w 2q2014 nie zmieniło się. Wśród

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Przegląd wydarzeń gospodarczych. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Przegląd wydarzeń gospodarczych. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 14 lipca 2014 Przegląd wydarzeń gospodarczych 1 GER: Stopa inflacji CPI wzrosła w czerwcu do 1,0 r/r z 0,9 r/r w maju (dane ostateczne) [Reuters, 2014-07-11]

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 17 lutego 2015. Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r.

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 17 lutego 2015. Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r. ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 17 lutego 2015 Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r. W IV kw. 2014 r. dynamika depozytów ogółem wyniosła 9,3% r/r,

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 30.09.2011 27 października, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Jaka kondycja rynku pracy i konsumpcji na początku 4q? Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Jaka kondycja rynku pracy i konsumpcji na początku 4q? Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 25 listopada 214 Jaka kondycja rynku pracy i konsumpcji na początku 4q? 1 Sprzedaż detaliczna w październiku prawdopodobnie pozostała stabilna (odczyt dynamiki

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 8.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Zdrowa struktura solidnego wzrostu PKB. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Zdrowa struktura solidnego wzrostu PKB. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 1 grudnia 2014 Zdrowa struktura solidnego wzrostu PKB -3 1 Nasze oczekiwania potwierdziły się: brak istotnego spowolnienia wzrostu PKB w 3q był możliwy dzięki

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 30 czerwca 2014

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 30 czerwca 2014 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 3 czerwca 214 W I kw. 214 r. dalszy spadek deficytu w obrotach bieżących i zadłużenia zagranicznego Polski W I kw. 214 r. na rachunku obrotów bieżących wystąpił

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Ekonomiczny

Kwartalnik Ekonomiczny Kwartalnik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne października Importowana deflacja i importowane spowolnienie Prognozy średnioterminowe: Dynamika PKB obniżyła się w q do,-,9 w efekcie eskalacji osłabienia

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

jedn. wzrost/spadek Wyszczególnienie

jedn. wzrost/spadek Wyszczególnienie Analizy Sektorowe czerwca 5 Budżety JST po q 5 r. na plusie: pomogły koniunktura i środki UE Trendy bieżące Wzrost dochodów JST w q 5 w porównaniu z q, przy słabszej dynamice (+,8% r/r vs. +6,5% w q ).

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, 29 kwietnia 214 r. Perspektywy dla gospodarki: Między

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC EUR/PLN W ŚWIETLE BIEŻĄCEJ POLITYKI EBC Luzowanie ilościowe w strefie euro jak dotąd sprzyjało aprecjacji złotego wobec wspólnej waluty. Pomimo chwilowego rozczarowania rynków finansowych skromną skalą

Bardziej szczegółowo

BANK PEKAO S.A. WZROST

BANK PEKAO S.A. WZROST BANK PEKAO S.A. Wyniki finansowe w trzecim kwartale 2005 r. WZROST Warszawa, 10 listopada 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w trzecim kwartale 2005 r. 2 PRZYSPIESZENIE WZROSTU

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH W czwartek na aukcji zamiany Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii DS1015 i OK0116. W zamian będą emitowane papiery PS0421 i DS0726. Dr Mirosław Budzicki Starszy

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Wolniejszy wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych w 3q2015. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Wolniejszy wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych w 3q2015. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 14 października 215 Wolniejszy wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych w 3q215 Aktywa netto funduszy inwestycyjnych wyniosły we wrześniu 231,8 (+1,5% r/r wobec

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i przyszłej sytuacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 28 sierpnia W II kw. lekki spadek dynamiki wzrostu PKB

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 28 sierpnia W II kw. lekki spadek dynamiki wzrostu PKB ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 28 sierpnia 2015 W II kw. lekki spadek dynamiki wzrostu W II kw. 2015 r. dynamika wzrostu obniżyła się do 3,3 z 3,6 w I kw. Wynik jest zbieżny z tzw. szacunkiem

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami Projekcja listopadowa na tle

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Ekonomiczny

Kwartalnik Ekonomiczny Kwartalnik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne stycznia Deflacyjna ekspansja czyli odwrotność stagflacji Prognozy średnioterminowe: Realny PKB wzrósł w r. o, (vs.,7 w r.), przy dynamice PKB utrzymującej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Ministerstwo Finansów na czwartkowej aukcji zaoferuje obligacje skarbowe WZ0126 i DS0726 łącznie za 2-4 mld PLN. Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl t: 22

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ BIEŻĄCY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 16 czerwca FOMC podwyższa stopy procentowe i zapowiada redukcję bilansu Fed

KOMENTARZ BIEŻĄCY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 16 czerwca FOMC podwyższa stopy procentowe i zapowiada redukcję bilansu Fed ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 16 czerwca 2017 FOMC podwyższa stopy procentowe i zapowiada redukcję bilansu Fed Na czerwcowym posiedzeniu Komitet Otwartego Rynku Fed (FOMC), zgodnie z powszechnymi

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Piotr Popławski, Analityk walutowy Banku BGŻ Warszawa, 19 września 214 r. Kluczowe czynniki kształtujące kurs walutowy: Krajowe i zagraniczne stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Ministerstwo Finansów podczas czwartkowej aukcji zaoferuje inwestorom obligacje skarbowe OK0717 i PS0420 za 4-6 mld PLN. Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Inflacja osiągnęła dno. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Inflacja osiągnęła dno. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne marca 5 Inflacja osiągnęła dno Inflacja osiągnęła dno. Luty był najprawdopodobniej miesiącem o najniższym odczycie CPI w tym cyklu. Egzogeniczny charakter

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat obecnej i przyszłych decyzji dotyczących polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Depozyty i kredyty dla przedsiębiorstw przyspieszyły. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Depozyty i kredyty dla przedsiębiorstw przyspieszyły. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 25 maja 216 Depozyty i kredyty dla przedsiębiorstw przyspieszyły Temat dnia: Depozyty i kredyty dla przedsiębiorstw przyspieszyły Skorygowana o efekt kursowy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Rosję czeka głęboka recesja. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Rosję czeka głęboka recesja. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 2 stycznia 215 Rosję czeka głęboka recesja Wpływ sankcji nałożonych na Rosję przez Zachód szacowany jest na 1,5 proc. PKB w 214 r. i 4,8 proc. PKB w 215 r.

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego grudzień 2009 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Finansowego

Raport o stabilności systemu finansowego grudzień 2009 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Finansowego Raport o stabilności systemu finansowego grudzień 2009 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Publikowanie Raportu jest standardem międzynarodowym, NBP

Bardziej szczegółowo

RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH POD PRESJĄ UJEMNYCH STÓP ZWROTU 12M W GŁÓWNYCH SEGMENTACH

RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH POD PRESJĄ UJEMNYCH STÓP ZWROTU 12M W GŁÓWNYCH SEGMENTACH RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH POD PRESJĄ UJEMNYCH STÓP ZWROTU 12M W GŁÓWNYCH SEGMENTACH Stopy zwrotu 12M z jednostek funduszy inwestycyjnych vs oprocentowanie depozytów bankowych W 1Q 216 r. stopy zwrotu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Polityka banków centralnych i dane gospodarcze, które rządzą zmiennością - bieżąca sytuacja na rynkach. Dlaczego decyzje banków centralnych są tak istotne?

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Bardzo dobre dane z gospodarki za I kw. Gospodarka i Rynki Finansowe. 18 maja stron

CitiWeekly. Bardzo dobre dane z gospodarki za I kw. Gospodarka i Rynki Finansowe. 18 maja stron Gospodarka i Rynki Finansowe 18 maja 2015 8 stron CitiWeekly Bardzo dobre dane z gospodarki za I kw. Rozpoczynający się tydzień przyniesie serię publikacji danych makroekonomicznych. W przypadku wynagrodzeń,

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Spodziewamy się, że rentowność OK0116 wyniesie 3,07%, DS1023 4,28%, a cena IZ0823 zostanie ustalona blisko 105,15 PLN; Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. FIZANy zniekształcają obraz rynku TFI. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. FIZANy zniekształcają obraz rynku TFI. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 1 lutego 14 FIZANy zniekształcają obraz rynku TFI 1 Wartość aktywów netto TFI wzrosła na koniec 13 roku do poziomu 189 tj. o 9 wobec końca 1 r.; Tak silny

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 07-14.07.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Prognozy gospodarcze dla Polski wyniki ankiety NBP NBP opublikował wyniki ankiety makroekonomicznej, którą przeprowadzono w okresie od

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Słaby eksport, słaby wzrost kredytów. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Słaby eksport, słaby wzrost kredytów. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 15 lipca 1 Słaby eksport, słaby wzrost kredytów Tematy dnia: Rozczarowujące dane o handlu zagranicznym (str. ): Nadwyżka rachunku obrotów bieżących (CAB) wyniosła

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2014 rok i podział zysku Warszawa, 22 czerwca 2015 Otoczenie makroekonomiczne % r/r, pkt proc. 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0 Gospodarka stopniowo przyspiesza Wzrost

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Rubel pod presją ropy i dolara do końca 2016 roku

RAPORT SPECJALNY Rubel pod presją ropy i dolara do końca 2016 roku RUBEL POD PRESJĄ ROPY I DOLARA DO KOŃCA 2016 ROKU Rubel należy do koszyka walut rynków wschodzących przez co zmiany jego kursu w przeważającym stopniu zależą od tego w jakiej kondycji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, 3 lipca 15 Perspektywy dla gospodarki: Nadwyżka handlowa

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Ekonomiczny

Kwartalnik Ekonomiczny Kwartalnik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 9 listopada Niższy wzrost PKB = niższy deficyt fiskalny Prognozy średnioterminowe: Prognozujemy, że wzrost PKB w r. wyniesie,9, a w 7 r. przyspieszy do,.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Szósty miesiąc bez spadku zatrudnienia. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Szósty miesiąc bez spadku zatrudnienia. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 2 listopada 213 Szósty miesiąc bez spadku zatrudnienia Poprawa dynamiki zatrudnienia w październiku do -,2 r/r (z -,3 r/r we wrześniu); szósty miesiąc z rzędu

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Stopy bez zmian, nowy członek RPP po 13. grudnia. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Stopy bez zmian, nowy członek RPP po 13. grudnia. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 5 grudnia 2013 Stopy bez zmian, nowy członek RPP po 13. grudnia Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy na dotychczasowym poziomie (stopa referencyjna:

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Ostatni dwucyfrowy odczyt stopy bezrobocia? Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Ostatni dwucyfrowy odczyt stopy bezrobocia? Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 26 sierpnia 2015 Ostatni dwucyfrowy odczyt stopy bezrobocia? Stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się w lipcu do 10,1 z 10,3 w czerwcu, osiągając najniższy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 2 WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH POTWIERDZAJĄ KONTYNUACJĘ DOTYCHCZASOWYCH TRENDÓW 3 kwartały 04 3 kwartały 05 zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. EBC kontynuuje ultra-łagodną politykę. Analizy Makroekonomiczne. 10 marca 2017

Dziennik Ekonomiczny. EBC kontynuuje ultra-łagodną politykę. Analizy Makroekonomiczne. 10 marca 2017 Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 1 marca 17 EBC kontynuuje ultra-łagodną politykę Dziś w centrum uwagi: Opublikowany w środę raport ADP sugeruje, że dzisiejsze dane o zatrudnieniu w sektorze

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Droższy Internet i leki nieoczekiwanie podbiły inflację. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Droższy Internet i leki nieoczekiwanie podbiły inflację. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 14 sierpnia 215 Droższy Internet i leki nieoczekiwanie podbiły inflację Inflacja CPI nieoczekiwanie wzrosła w lipcu do -,7% r/r (vs. -,8% r/r w czerwcu), głównie

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych WYCENY OBLIGACJI IZ DYSKONTUJĄ WZROST CPI, ALE SĄ WCIĄŻ ATRAKCYJNE W lipcowym raporcie specjalnym postawiliśmy tezę, że obligacje serii IZ nie w pełni dyskontują ryzyko przyszłego wzrostu inflacji. Proponowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. NBU zmuszony do dewaluacji kursu hrywny. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. NBU zmuszony do dewaluacji kursu hrywny. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 11 lutego 2014 NBU zmuszony do dewaluacji kursu hrywny Od listopada 2013 roku rynkowy kurs hrywny osłabił się o ponad 10, przekraczając przejściowo poziom

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2013 roku. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Raport miesięczny za lipiec 2013 roku

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2013 roku. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Raport miesięczny za lipiec 2013 roku Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2013 roku Strona 1 Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ OCENIE MOGĄ

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Rada Polityki Pieniężnej OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2010 R. W trakcie posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Oczekujemy stabilizacji wzrostu PKB w III kw. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 9 listopada 2015 r.

CitiWeekly. Oczekujemy stabilizacji wzrostu PKB w III kw. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 9 listopada 2015 r. Gospodarka i Rynki Finansowe 9 listopada 2015 r. 7 stron CitiWeekly Oczekujemy stabilizacji wzrostu PKB w III kw. W tym tygodniu aktywność na rynkach będzie mniejsza w związku z dniem wolnym w połowie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. SNB czeka i przygląda się. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. SNB czeka i przygląda się. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 22 września 215 SNB czeka i przygląda się Zgodnie z oczekiwaniami, na posiedzeniu w minionym tygodniu Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) pozostawił stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów. - źródło: www.nbp.

światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów. - źródło: www.nbp. Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Rządowe poluzowanie vs. samorządowe zacieśnienie. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Rządowe poluzowanie vs. samorządowe zacieśnienie. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 11 września 215 Rządowe poluzowanie vs. samorządowe zacieśnienie Wykres dnia: Szacowany wpływ polityki fiskalnej i quasi-fiskalnej na PKB 1,,8,6,4,2, -,2 -,4

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa / marca Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. WYNIKI FINANSOWE PO IQ 2003 IQ 2002 IQ 2003 Zmiana Dochody ogółem () 1 130 1 066-5,6% Koszty () 531 539 +1,5% Zysk operacyjny () 598 527-12,0%

Bardziej szczegółowo