08 09 października 2014r., Hotel Sheraton, Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "08 09 października 2014r., Hotel Sheraton, Warszawa"

Transkrypt

1 08 09 października 2014r., Hotel Sheraton, Warszawa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI 嵣 嵣 Nowe przepisy regulujące prawa konsumenta, a umowy na rynku energii 嵣 嵣 Prawa i obowiązki przedsiębiorstwa energetycznego względem konsumentów w praktyce 嵣 嵣 Umowy zawierane na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa w świetle nowej 嵣 嵣 Orzecznictwo UOKiK i klauzule abuzywne - najnowsze wytyczne dla branży energetycznej 嵣 嵣 Relacje z partnerami D2D 嵣 嵣 Nieuzasadnione wstrzymanie dostarczenia energii elektrycznej 嵣 嵣 W jaki sposób ustawa konsumenta wpłynie na przedsiębiorstwa energetyczne? Andrzej Walkiewicz Urząd Regulacji Energetyki Adam Kowalski Adwokatów i Radców Prawnych Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy Karol Sienkiewicz Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch Magdalena Mitas Kochański Zięba Rapala i Partnerzy Piotr Suski Markiewicz & Sroczyński Maciej Kościński DUON Marketing and Trading S.A. Elżbieta Modzelewska -Wąchal Centrum Prawa Konkurencji Krzysztof Jedziniak A.T. Kearney Marcin Marszałek Adwokatów i Radców Prawnych Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy Patronat medialny Współpraca Organizator

2 Program Dzień pierwszy, 08 października 2014r. Dzień drugi, 09 października 2014r. 09:00 Rejestracja Uczestników; poranna kawa 09:30 Prawa i obowiązki przedsiębiorstwa energetycznego względem konsumentów w praktyce 嵣 嵣 porównanie ustawodawstwa - Prawo energetyczne, a nowe prawo konsumenta 嵣 嵣 na ile szczegółowo obowiązek informacyjny przedsiębiorcy powinien być odzwierciedlony w umowach 嵣 嵣 na ile wprost należy Klienta informować o danych określonych w punkcie 13 Ustawy o prawach konsumenta 嵣 嵣 na ile można go odsyłać do Ustawy, Taryfy, Rozporządzeń 嵣 嵣 jak technicznie dopełnić obowiązku Elżbieta Modzelewska-Wąchal, Radca prawny, Centrum Prawa Konkurencji 11:00 Przerwa kawowa 11:15Umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa w świetle nowej ustawy prawa konsumenta 嵣 嵣 najnowsze zmiany i istniejące problemy 嵣 嵣 trudności związane z zawieraniem umów na odległość 嵣 嵣 najnowsze zmiany w sprawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa Piotr Suski, Radca prawny i Counsel, Markiewicz & Sroczyński 12:30 Postępowanie przy zmianie dostawcy i rozwiązywaniu umów 嵣 嵣 zmiana sprzedawcy energii przegląd dobrych praktyk 嵣 嵣 jak skutecznie zabezpieczyć się przed klientem, którego miejsca przebywania dostawca nie jest w stanie określić 嵣 嵣 praktyka rozwiązywania umów Krzysztof Jedziniak, Senior Manager, A.T. Kearney 13:30 Przerwa na lunch 14:20 Relacje z partnerami D2D 嵣 嵣 jak kształtować relacje z partnerami D2D 嵣 嵣 czy obowiązek informacyjny spoczywa po stronie Partnera, czy Sprzedawcy 嵣 嵣 do kogo klient składa informację o odstąpieniu od umowy 嵣 嵣 przepływ informacji pomiędzy D2D, a Sprzedawcą Maciej Kościński, Dyrektor Departamentu Marketingu, DUON Marketing and Trading S.A. 15:30 Orzecznictwo UOKiK i klauzule abuzywne - najnowsze wytyczne dla branży energetycznej 嵣 嵣 działania Prezesa UOKiK w zakresie ochrony konsumentów 嵣 嵣 Prezes UOKiK, a Prezes URE podział kompetencji w zakresie ochrony konsumentów 嵣 嵣 najnowsze zmiany odnośnie klauzul abuzywnych Magdalena Mitas, Adwokat, Partner, Kochański Zięba Rapala i Partnerzy 17:00 Zakończenie I dnia warsztatów 08:30 Rejestracja uczestników; poranna kawa 09:00 Problematyczne aspekty postępowania reklamacyjnego w energetyce - praktyka praktyczne rozwiązania dla energetyki przy problemowych postępowaniach reklamacyjnych 嵣 嵣 co można uznać za reklamację w kontekście zapisów rozporządzeń wykonawczych 嵣 嵣 czy można ograniczyć przyjmowanie reklamacji poprzez stworzenie specjalnych kanałów komunikacji z odbiorcami (TEL., e-bok, itp.) budowanie strategii relacji z klientem podczas procesu reklamacyjnego 嵣 嵣 komunikacja z klientem w kontekście zasad zmiany sprzedawcy 嵣 嵣 tworzenie zrozumiałych odpowiedzi na reklamacje objaśnienie kwestii wyłączenia i zadłużeń 嵣 嵣 terminy rozpatrywania reklamacji 嵣 嵣 dobre praktyki Magdalena Mitas, Adwokat, Partner, Kochański Zięba Rapala i Partnerzy 10:45 Przerwa kawowa 11:00 Praktyka zwalczania nielegalnego poboru energii/ciepła 嵣 嵣 pobieranie ciepła niezgodnie z umową opłaty podwyższone 嵣 嵣 konsekwencje stwierdzenia nielegalnego poboru 嵣 嵣 odpowiedzialność odbiorcy z tytułu nielegalnego poboru 嵣 嵣 case study Adam Kowalski, Radca prawny, Adwokatów i Radców Prawnych Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy 12:00 Windykacja po nowelizacji prawa energetycznego 嵣 嵣 najnowsze zmiany i istniejące problemy 嵣 嵣 praktyczne aspekty windykacji Karol Sienkiewicz, Radca prawny, Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch, Radcowie prawni spółka partnerska w Toruniu 13:00 Przerwa na lunch 13:45 Nieuzasadnione wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej w świetle poglądów judykatury 嵣 嵣 przesłanki do dokonania wstrzymania dostarczania energii elektrycznej 嵣 嵣 podmioty legitymowane do dokonania wstrzymania dostarczania energii elektrycznej 嵣 嵣 kognicja Prezesa URE w zakresie rozstrzygania sporów dotyczących nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania energii elektrycznej Andrzej Walkiewicz, Radca Prawny, Główny specjalista w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE 14:15 Prawne i praktyczne aspekty ochrony odbiorcy w gospodarstwie domowym 嵣 嵣 przy zmianie sprzedawcy - art. 4j p.e. 嵣 嵣 przy wstrzymaniu dostarczania energii - art. 6b, 6c i 6d p.e. 嵣 嵣 przy ochronie odbiorców wrażliwych 嵣 嵣 wpływ aspektu ochrony odbiorcy w gospodarstwie domowym na działalność przedsiębiorstw energetycznych Marcin Marszałek, Radca prawny, Adwokatów i Radców Prawnych Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy 15:30 Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

3 Informacje Ogólne Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie: Sektor energetyczny jest jedną z mocniej regulowanych części rynku obostrzenia regulacyjne w znacznej mierze dotyczą relacji energetyka klient. Prawo konsumenckie obowiązujące polskie instytucje energetyczne uchwycone jest w kilku dyrektywach unijnych oraz wielu narodowych systemach ochrony konsumentów. Ustawa o prawach konsumenta, która wejdzie w życie już 24 grudnia 2014 roku, ma na celu przede wszystkim implementację przepisów unijnej Dyrektywy 2011/83/ UE w sprawie praw konsumentów. Nowe przepisy wymagają od przedsiębiorców weryfikacji aktualnie stosowanych przez nich wzorów umów i procedur obsługi konsumentów, celem dostosowania swojej działalności do wymagań stawianych przez Unię Europejską. Coraz większe zainteresowanie prawami konsumenta powodują m.in. kontrole UOKiK, które często są czasochłonne i problematyczne Eksperci przybliżą Państwu optymalne przejście przez procedurę postępowania przed Prezesem UOKiK oraz zwrócą uwagę na popełniane błędy przez firmy energetyczne w tym zakresie. Spotkanie warsztatowe przybliży praktyczne informacje dotyczące zarówno praw odbiorców, jak również funkcjonowania rynku oraz sprzedaży i dostawy energii. Ponadto spotkanie stworzy platformę wymiany wiedzy oraz doświadczenia, które muszą Państwo posiadać, aby nie narazić swojej firmy na straty. Niekompletność wiedzy w tym zakresie to ryzyko ponoszenia często dużych kosztów. Grono ekspertów w ciągu dwóch dni warsztatowych przekaże Państwu bezcenną wiedzę, która pozwoli w przyszłości uniknąć niepotrzebnych strat oraz narażania reputacji firmy. Kontakt do Producenta: Magdalena Skonieczna Dział Produkcji tel.: Grupa docelowa: Kierownicy, Specjaliści z działu Obsługi Klienta, Prawnego, działu Sprzedaży oraz Handlu Specjaliści ds. umów, kontraktów, transakcji i analiz rynku przedsiębiorstw energetycznych Inne osoby zainteresowane tematyką prawa konsumenckiego w energetyce Organizator: MM Conferences S.A. (MMC Polska) jest liderem w kategorii konferencji dedykowanych dla branży telekomunikacyjnej, mediów, finansów i energetycznej. Realizujemy projekty, które stały się platformą spotkań i wymiany myśli oraz doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku. Rokrocznie przygotowujemy sto kilkadziesiąt projektów szkoleniowo-konferencyjnych przy współpracy z największymi firmami i instytucjami, a wiele z nich posiada własną markę i ugruntowaną pozycję na rynku: Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów, Banking & Insurance Forum, Konferencja EuroPOWER. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi graczami rynku jak również zespół doświadczonych managerów, producentów oraz handlowców. Współpracujemy m.in. z: Orange, T- mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Szkolenia, MMC Events, MMC Design. Adres warsztatu: Warsaw Sheraton Hotel Bolesława Prusa Warszawa

4 Prelegenci Andrzej Walkiewicz Radca Prawny, Główny specjalista w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE Od wielu lat związany z administracją publiczną. Specjalizuje się w prawie energetycznym. Od 2008 r. zajmuje się obsługą prawną Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Obecnie pełni funkcję głównego specjalisty w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE. Brał także udział w pracach legislacyjnych dotyczących aktów prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa energetycznego, w szczególności w pracach nad nowelizacjami ustawy Prawo energetyczne, projektem ustawy o efektywności energetycznej oraz projektami ustaw składających się na tzw. trójpak energetyczny (Prawo energetyczne, Prawo gazowe, ustawa o odnawialnych źródłach energii). Ukończył aplikację radcowską. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych oraz sporów sądowych na gruncie prawa energetycznego. Maciej Kościński Dyrektor Departamentu Marketingu, DUON Marketing and Trading S.A. Z branżą energetyczną związany od 2005 roku. W latach był Dyrektorem Departamentu Marketingu w ENERGA-OBRÓT SA gdzie odpowiadał za politykę produktową firmy, działania promocyjne oraz współpracę z Kanałami Sprzedaży. Obecnie jako Dyrektor Departamentu Marketingu pracuje w DUON pierwszej polskiej firmie oferującej DUAL FUEL czyli łączoną sprzedaż energii elektrycznej i gazu. W trakcie pracy w DUON był odpowiedzialny za wprowadzenie pierwszych na polskim rynku ofert sprzedawanych na Grouponie, w salonach prasowych jak również produktów z darmową energię w godzinach pozaszczytowych. Adam Kowalski Radca prawny, Adwokatów i Radców Prawnych Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy Autor licznych publikacji z zakresu prawa energetycznego oraz prelegent na wielu konferencjach dotyczących sektora energetycznego. Oprócz prawa energetycznego specjalizuje się w prawie regulacyjnym i konkurencji oraz w postępowaniach spornych. Od 2001 r. wykonuje obsługę prawną przedsiębiorstw energetycznych, zapewniając im wsparcie w bieżącej działalności, w każdym aspekcie obrotu prawnego, a w szczególności w zakresie negocjowania, jak i późniejszego wykonania, umów energetycznych oraz pozostałych umów handlowych. Świadczona pomoc prawna obejmuje także zastępstwo procesowe w postępowaniach przed URE, UOKiK, SOKiK, SA i SN w sprawach regulacyjnych, antymonopolowych, koncesyjnych, taryfowych, a także dotyczących kar pieniężnych. Absolwent studiów doktoranckich na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego (otwarty przewód doktorski). Elżbieta Modzelewska-Wąchal Radca prawny, Centrum Prawa Konkurencji Prawem konkurencji zajmuje się nieprzerwanie od 1987 r., od 1990 r. w Urzędzie Antymonopolowym (obecnie Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów), początkowo jako dyrektor Departamentu Orzecznictwa, od lutego 1996 r. do końca 2001 r. jako wiceprezes Urzędu odpowiedzialna na zagadnienia konkurencji, w tym pomocy publicznej. Ekspert w sprawach demonopolizacji i konkurencji dla organów antymonopolowych Ukrainy i Białorusi. W okresie od 1998 r. do końca 2001 r. była członkiem Zespołu Negocjacyjnego o Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, odpowiedzialna za obszary negocjacyjne Polityka konkurencji (obejmujący anti-trust i pomoc publiczną) oraz Ochrona konsumentów i zdrowie. Od 2002 roku prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego Centrum Prawa Konkurencji.Jest wykładowcą na uczelniach wyższych oraz ekspertem sejmowym. Jest współautorką ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i autorką licznych publikacji z dziedziny prawa konkurencji, m.in. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Twigger, Warszawa 2002, Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2003 i szeregu innych. Karol Sienkiewicz Radca prawny, Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch, Radcowie prawni spółka partnerska w Toruniu Od 1998 r. związany z sektorem energetycznym; zajmuje się praktycznymi aspektami funkcjonowania spółek branży ciepłowniczej w zakresie prawa energetycznego, handlowego, prawa pracy oraz windykacji wierzytelności; w latach zaangażowany w proces konsolidacji toruńskiego runku wytwarzania i dystrybucji ciepła. Mecenas Sienkiewicz doradza obecnie spółkom z branży energetycznej i paliwowej, jest również doradcą Związku Pracodawców Ciepłownictwa. Od 2011 prowadzi jeden z najpopularniejszych blogów prawniczych dochodzeniewierzytelnosci.pl Krzysztof Jedziniak Senior Manager, A.T. Kearney Krzysztof Jedziniak jest menedżerem w globalnej firmie doradztwa strategicznego A.T. Kearney. Posiada ponad 14 letnie doświadczenie, specjalizuje się w doradztwie dla przedsiębiorstw z sektorów elektroenergetycznego, paliwowego oraz gazowniczego. Doświadczenie zdobył podczas realizacji projektów opracowania strategii, transformacji przedsiębiorstw, wdrażania zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych oraz rozwoju inteligentnego opomiarowania. Od ponad 5 lat, Krzysztof realizuje projekty związane z wdrażaniem rozwiązań inteligentnego opomiarowania. Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz pracownik naukowy Michigan State University w USA.

5 Prelegenci Magdalena Mitas Adwokat, Kochański Zięba Rapala i Partnerzy Kieruje Praktyką Prawa Energetycznego i Ochrony Środowiska w kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy. Doradza we wszystkich kwestiach związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem inwestycji z dziedziny energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, w tym między innymi: farm wiatrowych, biogazu, elektrowni węglowych i koksowni, jak również innych sektorów gospodarki. Przeprowadza audyty due diligence inwestycji obejmujące m. in. zabezpieczenia praw do gruntu, audyty środowiskowe oraz kwestie administracyjne: decyzji, zgód, pozwoleń, koncesji. Negocjuje warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznych, umowy o sprzedaży energii oraz warunki świadczenia usług przesyłu energii elektrycznej, ciepła oraz gazu. Świadczy doradztwo z zakresu ochrony środowiska, związanych z nią postępowań przed organami administracji i sądami. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Regionalnymi Operatorami Sieci Elektroenergetycznej oraz Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, w sprawach dotyczących między innymi zezwoleń na prowadzenie działalności dla przedsiębiorstw energetycznych oraz kwestii dotyczących sprzedaży energii. Pomaga klientom w zakresie postępowań administracyjnych związanych z procesem realizacji inwestycji energetycznych. Posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu transakcji typu M&A. Piotr Suski Radca prawny i Counsel, Markiewicz & Sroczyński Absolwent studiów prawniczych i doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Ukończył również Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez The Catholic University of America, Columbus School of Law. Zdobywca wyróżnienia w III edycji Konkursu ITele t z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii oraz prawa telekomunikacyjnego. Prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach (dotyczących m. in. ochrony konsumentów, rynków regulowanych energetycznego i telekomunikacyjnego oraz prawa autorskiego). Specjalizuje się w publicznym i prywatnym prawie konkurencji, prawie konsumenckim, prawie energetycznym oraz ochronie własności intelektualnej. W polu jego zainteresowań znajdują się w szczególności zagadnienia dotyczące ochrony konsumentów na rynkach regulowanych (energetycznym i telekomunikacyjnym). Posiada bogate doświadczenie w zakresie postępowań przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w szczególności w sprawach naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz nadużycia pozycji dominującej), sporów sądowych dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji i ochrony dóbr osobistych, a także analizy i przygotowywania wzorców umownych (w szczególności dla przedsiębiorców z rynku energetycznego). Marcin Marszałek Radca prawny, Adwokatów i Radców Prawnych Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy Ekspert w dziedzinie prawa energetycznego i sektora energetycznego. Od 2000 roku wykonuje obsługę prawną podmiotów z branży energetycznej, a kompleksowe doradztwo obejmuje całość zagadnień związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw energetycznych, w szczególności zajmujących się obrotem energią, jej wytwarzaniem, przesyłaniem oraz dystrybucją. Prowadzi postępowania sporne z organem regulacyjnym oraz procesy sądowe, doradza w sprawach związanych z ochroną konkurencji i konsumentów. Specjalizuje się w doradztwie związanym z konstruowaniem, renegocjowaniem i realizacją umów energetycznych oraz pozostałych umów handlowych zawieranych przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz stosowaniem krajowych i unijnych przepisów regulacyjnych.

BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY. 17 18 października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa

BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY. 17 18 października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa Strona Tytułowa Informacje Ogólne Program 17 18 października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa Formularz Zgłoszeniowy Prelegenci BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY PRELEGENCI GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej Główne zagadnienia: Prelegenci: Biorąc udział w warsztacie otrzymują Państwo 13 PUNKTÓW szkoleniowych do przedstawienia w: KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH Problematyka relacji pomiędzy ustawą Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

REMIT. a nadużycia na hurtowym rynku energii. 16-17 września 2015 r. PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA. Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii

REMIT. a nadużycia na hurtowym rynku energii. 16-17 września 2015 r. PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA. Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii Piotr Gniewkowski Kancelaria Radcy Prawnego - Piotr Gniewkowski Rafał Hajduk Norton Rose Fulbright Raportowanie danych transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej Główne zagadnienia: Prelegenci: Biorąc udział w warsztacie otrzymują Państwo 13 PUNKTÓW szkoleniowych do przedstawienia w: KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH Problematyka relacji pomiędzy ustawą Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty inwestycji w linie wysokiego napięcia

Prawne i praktyczne aspekty inwestycji w linie wysokiego napięcia GŁÓWNE ZAGADNIENIA Biorąc udział w warsztatach otrzymują Państwo 11 punktów szkoleniowych do przedstawienia w Krajowej Radzie Radców Prawnych Procedura formalno-prawna budowy linii wysokiego napięcia Prawne

Bardziej szczegółowo

dr Jan Byrski Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Ewelina Madej Kancelaria K&L Gates Przemysław Zegarek Kancelaria Lex Artist

dr Jan Byrski Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Ewelina Madej Kancelaria K&L Gates Przemysław Zegarek Kancelaria Lex Artist Strona tytułowa 9 10 marca 2015r. Hotel Westin Warszawa Główne Zagadnienia Prelegenci $ $ NOWE ZADANIA GIODO I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH $ $ PRAKTYCZNY ASPEKT SKŁADANIA dr Jan Byrski Traple Konarski

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie funkcjonowania ustawy deweloper skiej

Podsumowanie funkcjonowania ustawy deweloper skiej 9 10 grudnia 2014 r. Hotel Sheraton, Warszawa ustawy deweloper skiej Główne Zagadnienia Biorą w warsc udział otrzym ztatach ują 15 pun Państwo któ do prz edstaww w KRR ienia P Najczęstsze problemy dotyczące

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY INWESTYCYJNE

PRODUKTY INWESTYCYJNE ZAGADNIENIA GŁÓWNE Ò ÒZACHĘTY ZMIANY W STATUSIE PRAWNYM I ICH WPŁYW NA PRAKTYKĘ W KONTEKŚCIE MIFID II Ò ÒPORADA INWESTYCYJNA PRAKTYKA ŚWIADCZENIA USŁUGI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ÒÒZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

16 17 lutego 2015 r. Hotel Sheraton, Warszawa

16 17 lutego 2015 r. Hotel Sheraton, Warszawa Strona Tytułowa Program i istniejące problemy Informacje Ogólne Prelegenci GŁÓWNE ZAGADNIENIA Marta Bieniada Clifford Chance dr Janusz Fiszer GESSEL Joanna Grynfelder Alior Bank dr Karolina Kocemba Tomczak

Bardziej szczegółowo

Standard LMA w praktyce

Standard LMA w praktyce Główne zagadnienia Zobowiązania w standardzie LMA Praktyka zapisów oświadczeń i zapewnień dłużników w umowie kredytowej LMA Zabezpieczenia w standardzie LMA Problematy naruszenia umowy kredytowej Główne

Bardziej szczegółowo

PRAWO KONSUMENCKIE. w branży DEWELOPERSKIEJ i nieruchomościach. 29 30 września 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa. Warsztat

PRAWO KONSUMENCKIE. w branży DEWELOPERSKIEJ i nieruchomościach. 29 30 września 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa. Warsztat , Warsztat GŁÓWNE ZAGADNIENIA ZAWIERANIE UMÓW POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA - WPŁYW WYMOGÓW USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA NA ZAWIERANIE AKTÓW NOTARIALNYCH W RAMACH UMÓW Z DEWELOPEREM KLAUZULE ABUZYWNE W

Bardziej szczegółowo

10 11 września 2014r. Hotel Sheraton, Warszawa Główne Zagadnienia

10 11 września 2014r. Hotel Sheraton, Warszawa Główne Zagadnienia Strona Główne Zagadnienia Dotychczasowe doświadczenia i praktyki EPU Planowane zmiany w zakresie bankowego tytułu egzekucyjnego Plany wprowadzenia e-bte i perspektywy rozwoju e-bte Prawne i praktyczne

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe kluczowe obszary proponowanych zmian

Ceny transferowe kluczowe obszary proponowanych zmian GŁÓWNE ZAGADNIENIA Projektowane zmiany przepisów w zakresie cen transferowych Limity powodujące powstanie obowiązku sporządzania dokumentacji Najczęstsze aktualne problemy i wątpliwości przy sporządzaniu

Bardziej szczegółowo

Wzajemna relacja odpowiedzialności w procesie budowlanym

Wzajemna relacja odpowiedzialności w procesie budowlanym Warszawa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Nowe zasady gwarancji i rękojmi Problematyka solidarnej odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego Posługiwanie się podwykonawcami w procesie inwestycyjno-budowlanym

Bardziej szczegółowo

AWARIE PRZEMYSŁOWE. - nowe regulacje prawne i problemy praktyczne. 9 10 lutego 2015 r., Hotel Westin, Warszawa. Prelegenci: Główne zagadnienia:

AWARIE PRZEMYSŁOWE. - nowe regulacje prawne i problemy praktyczne. 9 10 lutego 2015 r., Hotel Westin, Warszawa. Prelegenci: Główne zagadnienia: Główne zagadnienia: REGULACJE DYREKTYWY SEVESO III NOWE OBOWIĄZKI PROWADZĄCEGO ZAKŁAD O DUŻYM I ZWIĘKSZONYM RYZYKU WYSTĄPIENIA AWARII WYMAGANA DOKUMENTACJA ZAKŁADOWA W ZW. Z ZAPOBIEGANIEM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa Zagadnienia Główne Prelegenci Obowiązki na strony procesu budowlanego nakładane przez prawo budowlane oraz prawo cywilne Zasady wykładni klauzul FIDIC Dokumentowanie roszczeń na etapie realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową 22 maja 2015 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Budynek Millennium Plaza Główne zagadnienia Outsourcing IT na podstawie prawa bankowego i ustawy o skokach Ochrona tajemnicy bankowej i tajemnicy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Klient w działalności Centrum Usług Wspólnych

Klient w działalności Centrum Usług Wspólnych 27-28 maja 2015 r. GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zasady współpracy CUW z Grupą Kapitałową Optymalny kontrakt świadczenia usług przez CUW (SLA) Budowanie efektywnego zespołu zarządzającego Jak CUW powinien dbać o

Bardziej szczegółowo

29-30 października 2014, Hotel Marriott, Warszawa

29-30 października 2014, Hotel Marriott, Warszawa Z ag a d n i e n i a Głó w n e P r e l e g e n c i CENTRALIZACJA ZAKUPÓW TWORZENIE I USTALANIE RAM ORGANIZACYJNYCH MODELE TWORZENIA STRUKTURY CENTRALNEGO BIURA ZAKUPÓW CASE STUDY MATEUSZ BOROWIECKI PIOTR

Bardziej szczegółowo

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej Główne zagadnienia Ujednolicenie zasad pracy w Grupie Sposoby na optymalizację kosztów pracy w Grupie Ochrona danych osobowych i tajemnica przedsiębiorstwa HR w GK Prelegenci Agnieszka Wołyńska F5 Konsulting

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa Zagadnienia Główne Prelegenci Obowiązki na strony procesu budowlanego nakładane przez prawo budowlane oraz prawo cywilne Zasady wykładni klauzul FIDIC Dokumentowanie roszczeń na etapie realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

Konkluzje BAT wymogi techniczne i problematyczne aspekty wdrożenia

Konkluzje BAT wymogi techniczne i problematyczne aspekty wdrożenia GŁÓWNE ZAGADNIENIA Konkluzje BAT ich wymogi i status prawny w świetle Dyrektywy IPPC Wpływ wymagań BAT na kształt pozwolenia zintegrowanego Efektywna eksploatacja instalacji energetycznego spalania BAT-AEPL

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZAGADNIENIA: PRELEGENCI: 4-5.11.2014, Hotel Sheraton, Warszawa. organizator: Strona Tytułowa. Dr Karolina Kocemba. Jakub Kraszkiewicz

GŁÓWNE ZAGADNIENIA: PRELEGENCI: 4-5.11.2014, Hotel Sheraton, Warszawa. organizator: Strona Tytułowa. Dr Karolina Kocemba. Jakub Kraszkiewicz GŁÓWNE ZAGADNIENIA: Efektywne procedury audytu w Grupie Kapitałowej Strategia komunikacji i współpracy działu audytu z grupą kapitałową Najczęściej pojawiające się trudności przeprowadzania audytu w spółkach

Bardziej szczegółowo

PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA CERTYFIKATY. 3 4 września 2014 HOTEL SHERATON, Warszawa. Patroni medialni Współpraca Oorganizator

PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA CERTYFIKATY. 3 4 września 2014 HOTEL SHERATON, Warszawa. Patroni medialni Współpraca Oorganizator Strona Tytułowa 3 4 września 2014 HOTEL SHERATON, Warszawa Mariusz Kozłowski Zespół Cen Transferowych EY Tomasz Kurdelski Prezes Zarządu EBtICOM Joanna Pachnik Zespół Cen Transferowych EY Paweł Rychlik

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty DZIAŁAŃ BENCHMARKINGOWYCH w Grupach Kapitałowych

Praktyczne aspekty DZIAŁAŃ BENCHMARKINGOWYCH w Grupach Kapitałowych GŁÓWNE ZAGADNIENIA Benchmarking jako narzędzie wsparcia przy budowie pozycji konkurencyjnej firmy Najczęściej występujące błędy podczas praktyk wdrażania Benchmarkingu Zestaw wskaźników stanowiących najbardziej

Bardziej szczegółowo

Prelegenci. Główne zagadnienia. Certyfikaty. zarządzanie wskaźnikami efektywności w grupie kapitałowej. Współpraca. Patroni medialni.

Prelegenci. Główne zagadnienia. Certyfikaty. zarządzanie wskaźnikami efektywności w grupie kapitałowej. Współpraca. Patroni medialni. poświadczający udział w warsztatach. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat Strona Tytułowa Główne zagadnienia KPI, które wpływają na poprawę sprawności operacyjnej grupy (case: KPI finansowe i operacyjne)

Bardziej szczegółowo

SMS PROMOCYJNYCH PRAWNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY ORGANIZACJI AKCJI 嵣 嵣 OBOWIĄZUJĄCE RAMY PRAWNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA AKCJI PROMOCYJNYCH

SMS PROMOCYJNYCH PRAWNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY ORGANIZACJI AKCJI 嵣 嵣 OBOWIĄZUJĄCE RAMY PRAWNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA AKCJI PROMOCYJNYCH Strona Tytułowa 16 17 czerwca 2014 r. Hotel Sheraton, Warszawa GŁÓWNE ZAGADNIENIA WARSZTATÓW PRELEGENCI 嵣 嵣 OBOWIĄZUJĄCE RAMY PRAWNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA 嵣 嵣 REGULAMINY 嵣 嵣 ORZECZNICTWO UOKIK W AKCJACH

Bardziej szczegółowo