System aukcyjny jako nowy model wsparcia dla OZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System aukcyjny jako nowy model wsparcia dla OZE"

Transkrypt

1 GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Mechanizm funkcjonowania systemu aukcyjnego Konrad Kosicki Kancelaria GIDE Karol Lasocki Kancelaria K&L Gates Kategorie aukcji i wolumeny energii Prekwalifikacja wnioski w praktyce Zagraniczne modele wsparcia OZE Łukasz Przyborowski Kancelaria SPCG Renata Robaszewska Kancelaria Robaszewska&Płoszka Finansowanie nowych inwestycji Kwestie problematyczne związane z nowym systemem wsparcia Grzegorz Szymczak European Energy A/S Hubert Wysoczański Kancelaria K&L Gates Anna Żyła BOŚ Bank PATRON MEDIALNY WSPÓŁPRACA ORGANIZATOR rachunkowosc.org Portal branży rachunkowości elektryka.org Portal branży elektrycznej budownictwo.org Portal branży budowlanej budowa.org Portal branży budowlanej

2 PROGRAM, DZIEŃ I 09:00 Rejestracja Uczestników; Poranna kawa 09:30 Podstawy prawne regulujące systemy wsparcia dla inwestycji OZE Dyrektywa 2009/28/WE ws promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych Wytyczne ws pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach (tzw. EEAG) Rozporządzenie Komisji (UE) uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym Ustawa o odnawialnych źródłach energii Łukasz Przyborowski, Radca Prawny, Senior Associate, Kancelaria SPCG 10:30 Przerwa kawowa 11:00 System aukcyjny- podmioty i mechanizm działania Uczestnicy aukcji Ceny referencyjne Kategorie aukcji i wolumeny energii Wymogi dokumentacyjne Kryteria rozstrzygnięcia aukcji Obowiązki spoczywające na podmiotach wygrywających aukcję Zasady kontroli wykonywania działalności po aukcji Kary za niewywiązanie się z zobowiązań Karol Lasocki, Radca prawny, Partner, Kancelaria K&L Gates, praktyka Energetyki Innowacyjnej i Ochrony Środowiska Hubert Wysoczański, Associate, Kancelaria K&L Gates, praktyka Energetyki Innowacyjnej i Ochrony Środowiska oraz praktyka Rozwiązywania Sporów 13:00 Przerwa na lunch 13:45 Procedura prekwalifikacji w praktyce wniosek o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w akcji procedura wydawania zaświadczenia ważność zaświadczenia Renata Robaszewska, Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, Kancelaria Robaszewska&Płoszka 14:45 Modele wsparcia OZE- doświadczenia zagraniczne Grzegorz Szymczak, Senior Project Manager, European Energy A/S 16:00 Zakończenie I dnia warsztatów.

3 PROGRAM, DZIEŃ II 09:00 Rejestracja uczestników, Poranna kawa 09:30 Możliwości finansowania nowych projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach aukcji OZE Na jakim etapie rozmawiać z bankiem Założenia modelu finansowego Różnice w stosunku do dotychczasowych założeń finansowych Anna Żyła, Główny Ekolog, BOŚ Bank 13:45 Problemy interpretacyjne przepisów dotyczących systemu aukcyjnego Etapowanie inwestycji Okoliczności przejścia na aukcyjny model wsparcia Problemy związane z spełnieniem warunków przystąpienia do aukcji Konrad Kosicki, Adwokat, Counsel, Kancelaria GIDE 15:15 Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom 11:00 Przerwa kawowa 11:30 Różnice między nowym a starym systemem wsparcia Zamknięty system wsparcia OZE Konsekwencje dla inwestorów i instytucji finansujących Okres przejściowy Gwarancje pochodzenia Konrad Kosicki, Adwokat, Counsel, Kancelaria GIDE 13:00 Przerwa na lunch Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztatach

4 Dlaczego warto: Celem organizowanego warsztatu jest omówienie nowego systemu wsparcia OZE - systemu aukcyjnego - który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Regulacje europejskie tj. dyrektywa ws. promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (2009/28/WE), spowodowały zaistnienie konieczności zmiany przepisów związanych z modelem wspierania inwestycji OZE. Zastosowanie tego systemu zmierza do zwiększenia konkurencyjności między poszczególnymi technologami oraz poprawy efektywności cenowej. System aukcyjny docelowo ma zastąpić system zielonych certyfikatów. Program warsztatu obejmuje wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Podczas wydarzenia zostanie przedstawiony m. in. mechanizm funkcjonowania systemu aukcyjnego oraz różnice między nowym a dotychczasowym systemem wsparcia. Wysoki poziom merytoryczny zagwarantują specjaliści zajmujący się zawodowo energetyką odnawialną, jak również przedstawiciele kancelarii, którzy zaprezentują rozwiązania prawne z zakresu wspomnianej tematyki. Wskazane zostaną również kierunki zmian dotyczące ustawy o OZE i Prawa Energetycznego. Prelegenci udzielą odpowiedzi na problematyczne kwestie związane z interpretacją nowych przepisów. Kontakt do Producenta: Anastazja Skopowska Młodszy Kierownik Projektu T: Grupa docelowa: Warsztaty kierujemy do przedstawicieli branży energetycznej, w szczególności do: firm wytwarzających energię elektryczną z OZE; podmiotów planujących inwestycje w OZE; spółek obrotu i dystrybucji energią elektryczną; Ponadto, adresatami warsztatów są działy strategiczne, techniczne, planowania i rozbudowy sieci, eksploatacji. Warsztat kierowany jest również do kancelarii prawnych i przedstawicieli firm doradczych zajmujących się tematyką energetyki odnawialnej. MM Conferences (MMC Polska) jest liderem w kategorii konferencji dedykowanych dla branży telekomunikacyjnej, mediów, finansów i energetycznej. Realizujemy projekty, które stały się platformą spotkań i wymiany myśli oraz doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku. Rokrocznie przygotowujemy sto kilkadziesiąt projektów szkoleniowo-konferencyjnych przy współpracy z największymi firmami i instytucjami, a wiele z nich posiada własną markę i ugruntowaną pozycję na rynku: Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów, Banking & Insurance Forum, Konferencja EuroPOWER. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi graczami rynku jak również zespół doświadczonych managerów, producentów oraz handlowców. Współpracujemy m.in. z: Orange, T- mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Szkolenia, MMC Events, MMC Design. Hotel Sheraton ul. Bolesława Prusa Warszawa Organizator: Adres warsztatu:

5 PRELEGENCI Konrad Kosicki Adwokat i counsel w warszawskim biurze Kancelarii Prawnej Gide Loyrette Nouel. Doradza pomiotom z sektora energetycznego, w szczególności w kwestiach związanych z nabywaniem, rozwojem oraz finansowaniem projektów energetyki konwencjonalnej oraz odnawialnej. Doradza także w kwestiach regulacyjnych i w zakresie obrotu energią elektryczną, gazem ziemnym, zielonymi certyfikatami, uprawnieniami do emisji i jednostkami Kioto. Reprezentował wiele przedsiębiorstw energetycznych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i przed sądami powszechnymi a także w postępowaniach arbitrażowych. Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo przy projektach infrastrukturalnych takich jak autostrady i stadiony. Brał udział w licznych konferencjach i seminariach dotyczących rynku energii, a w szczególności z zakresu odnawialnych źródeł energii i ich finansowania. Jest autorem publikacji dotyczących tematyki prawa energetycznego oraz zmian klimatycznych, a także zagadnień prawa cywilnego. Uzyskał dyplom Master of Laws LL.M. w dziedzinie European and International Law na Uniwersytecie w Bremie. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego zorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Wydziałem Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda. Posługuje się językiem polskim, angielskim i niemieckim. Karol Lasocki Radca prawny, Partner, Kancelaria K&L Gates, praktyka Energetyki Innowacyjnej i Ochrony Środowiska Dr Karol Lasocki kieruje Departamentem Energetyki Innowacyjnej i Ochrony Środowiska K&L Gates w Warszawie. Reprezentuje przedsiębiorstwa energetyczne na każdym etapie procesu inwestycyjnego w zakresie źródeł energii i sieci oraz przy transakcjach. Jego szczególną specjalizacją jest sektor odnawialnych źródeł energii oraz regulacji energetyki i ochrony środowiska, gdzie jest pełnomocnikiem w sprawach precedensowych na rynku. Karol Lasocki jest wykładowcą SGGW oraz Prezesem Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich. Jest prawnikiem rekomendowanym przez Chambers Europe oraz Legal 500. Łukasz Przyborowski Radca prawny, Senior Associate, Kancelaria SPCG Specjalizuje się w prawnych aspektach inwestycji infrastrukturalnych, w szczególności z zakresu energetyki odnawialnej (w tym głównie energetyki wiatrowej). Doradza przedsiębiorcom energetycznym oraz inwestorom na wszystkich etapach realizacji i eksploatacji OZE, jak również przy transakcjach obejmujących finansowanie, nabycie lub sprzedaż projektów związanych z energią odnawialną. Doktor nauk prawnych. Autor publikacji naukowych, w szczególności z zakresu prawa zabezpieczeń wierzytelności oraz obrotu nieruchomościami. Renata Robaszewska Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, Kancelaria Robaszewska&Płoszka Radca prawny, wspólnik zarządzający warszawskiej kancelarii Robaszewska&Płoszka Radcowie Prawni. Specjalizuje się w tematyce budowlanej i energetycznej. Ekspert w zakresie prawnych aspektów obrotu nieruchomościami oraz procesu inwestycyjno-budowlanego. Jest autorką wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zwłaszcza prawa budowalnego, ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego, jak również opracowań dotyczących problematyki deweloperskiej. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu energetyki odnawialnej. Brała udział w obsłudze licznych transakcji nabycia nieruchomości i projektów dla firm deweloperskich oraz energetycznych. Współautorka praktycznych komentarzy dla inwestorów: Decyzja o warunkach zabudowy i Decyzje środowiskowe.

6 PRELEGENCI Grzegorz Szymczak Senior Project Manager, European Energy A/S Grzegorz Szymczak jest absolwentem Ekonomii i Organizacji w Szkole Głównej Handlowej, którą ukończył 1993 roku. Uzyskał licencję ACCA. Karierę zawodową rozpoczął w Instalexport Emirates jako pracownik kontraktowy na remontach trzech elektrowni w Abu Dhabi, gdzie pracował w latach Następne trzy lata piastował stanowisko kierownika ds. finansowania projektów i analityka finansowego w ABB Poland. Kierował projektami przemysłowymi w Vattenfall - zasiadał w radach nadzorczych PEC Ustka, EWSA oraz GZE Info IT. W latach zajmował stanowisko Prokurenta i Dyrektora rozwoju Gamesa Energia. Uczestniczył w pracach Polskiego Stowarzyszenia Energii Wiatrowej. Obecnie pracuje w duńskiej firmie European Energy A/S zajmującej się energią odnawialną, gdzie zajmuje stanowisko Senior Project Managera. Hubert Wysoczański Associate, Kancelaria K&L Gates, praktyka Energetyki Innowacyjnej i Ochrony Środowiska oraz praktyka Rozwiązywania Sporów Specjalizuje się w sporach administracyjnych i sądowych z zakresu prawa energetycznego (przygotowanie procesu inwestycyjnego i umowy o przyłączenie do sieci), prawa ochrony środowiska, planowania przestrzennego, szczególnie w sektorze energetyki odnawialnej. Ponadto zajmuje się postępowaniami z zakresu prawa handlowego, prawa budowlanego (w tym umów FIDIC), a także arbitrażem handlowym i inwestycyjnym. Doradzał przy realizacji i sprzedaży praw do projektów w sektorze energetycznym, w tym przy 27 projektach elektrowni farm wiatrowych oraz morskich farm wiatrowych oraz przy realizacji linii elektroenergetycznych. Doradzał także przy realizacji dużych projektów budowlanych, dotyczących m.in. realizacji dróg i autostrad oraz kopalni. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował także na University of Melbourne - Melbourne Law School oraz na Bucerius Law School w Hamburgu. Prowadzi warsztaty i wykłady gościnne z zakresu prawa budowlanego, energetycznego i ochrony środowiska. Anna Żyła Główny Ekolog Banku Ochrony Środowiska Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała jako pracownik naukowy w Instytucie Ochrony Środowiska w Warszawie. Od 1994 roku pracuje w Banku Ochrony Środowiska S.A., od początku zajmując się tematyką współfinansowania przez Bank projektów służących ochronie środowiska. Współtworzyła unikalne, stosowane w BOŚ S.A. procedury dotyczące ryzyka ekologicznego projektów inwestycyjnych. Uczestniczy m.in. w tworzeniu oferty proekologicznej, ocenie znaczących projektów inwestycyjnych. Nadzoruje merytorycznie pracę pionu specjalistów inżynierów ochrony środowiska zatrudnionych w Centrach Korporacyjnych i Centrali Banku.

Wzajemna relacja odpowiedzialności w procesie budowlanym

Wzajemna relacja odpowiedzialności w procesie budowlanym Warszawa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Nowe zasady gwarancji i rękojmi Problematyka solidarnej odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego Posługiwanie się podwykonawcami w procesie inwestycyjno-budowlanym

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty inwestycji w linie wysokiego napięcia

Prawne i praktyczne aspekty inwestycji w linie wysokiego napięcia GŁÓWNE ZAGADNIENIA Biorąc udział w warsztatach otrzymują Państwo 11 punktów szkoleniowych do przedstawienia w Krajowej Radzie Radców Prawnych Procedura formalno-prawna budowy linii wysokiego napięcia Prawne

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawy konsumenckiej na umowy w branży energetycznej i gazowej

Wpływ ustawy konsumenckiej na umowy w branży energetycznej i gazowej Prelegenci Tomasz Dobrowolski K&L Gates Adam Kowalski Kancelaria Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy Edyta Krukowska Szczerba K&L Gates Elżbieta Modzelewska Wąchal Kancelaria Centrum Prawa Konkurencji

Bardziej szczegółowo

REMIT. a nadużycia na hurtowym rynku energii. 16-17 września 2015 r. PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA. Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii

REMIT. a nadużycia na hurtowym rynku energii. 16-17 września 2015 r. PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA. Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii Piotr Gniewkowski Kancelaria Radcy Prawnego - Piotr Gniewkowski Rafał Hajduk Norton Rose Fulbright Raportowanie danych transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa ZAFI - implementacja przepisów i istniejące problemy

Dyrektywa ZAFI - implementacja przepisów i istniejące problemy Główne Zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymują Państwo 14 punktów szkoleniowych do przedstawienia w Krajowej Radzie Radców Prawnych Problemy prawne i praktyczne implementacji dyrektywy ZAFI Wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

08 09 października 2014r., Hotel Sheraton, Warszawa

08 09 października 2014r., Hotel Sheraton, Warszawa 08 09 października 2014r., Hotel Sheraton, Warszawa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI 嵣 嵣 Nowe przepisy regulujące prawa konsumenta, a umowy na rynku energii 嵣 嵣 Prawa i obowiązki przedsiębiorstwa energetycznego

Bardziej szczegółowo

Standard LMA w praktyce

Standard LMA w praktyce Główne zagadnienia Zobowiązania w standardzie LMA Praktyka zapisów oświadczeń i zapewnień dłużników w umowie kredytowej LMA Zabezpieczenia w standardzie LMA Problematy naruszenia umowy kredytowej Główne

Bardziej szczegółowo

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej Główne zagadnienia: Prelegenci: Biorąc udział w warsztacie otrzymują Państwo 13 PUNKTÓW szkoleniowych do przedstawienia w: KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH Problematyka relacji pomiędzy ustawą Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie funkcjonowania ustawy deweloper skiej

Podsumowanie funkcjonowania ustawy deweloper skiej 9 10 grudnia 2014 r. Hotel Sheraton, Warszawa ustawy deweloper skiej Główne Zagadnienia Biorą w warsc udział otrzym ztatach ują 15 pun Państwo któ do prz edstaww w KRR ienia P Najczęstsze problemy dotyczące

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY INWESTYCYJNE

PRODUKTY INWESTYCYJNE ZAGADNIENIA GŁÓWNE Ò ÒZACHĘTY ZMIANY W STATUSIE PRAWNYM I ICH WPŁYW NA PRAKTYKĘ W KONTEKŚCIE MIFID II Ò ÒPORADA INWESTYCYJNA PRAKTYKA ŚWIADCZENIA USŁUGI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ÒÒZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

AWARIE PRZEMYSŁOWE. - nowe regulacje prawne i problemy praktyczne. 9 10 lutego 2015 r., Hotel Westin, Warszawa. Prelegenci: Główne zagadnienia:

AWARIE PRZEMYSŁOWE. - nowe regulacje prawne i problemy praktyczne. 9 10 lutego 2015 r., Hotel Westin, Warszawa. Prelegenci: Główne zagadnienia: Główne zagadnienia: REGULACJE DYREKTYWY SEVESO III NOWE OBOWIĄZKI PROWADZĄCEGO ZAKŁAD O DUŻYM I ZWIĘKSZONYM RYZYKU WYSTĄPIENIA AWARII WYMAGANA DOKUMENTACJA ZAKŁADOWA W ZW. Z ZAPOBIEGANIEM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM

Bardziej szczegółowo

PRAWO KONSUMENCKIE. w branży DEWELOPERSKIEJ i nieruchomościach. 29 30 września 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa. Warsztat

PRAWO KONSUMENCKIE. w branży DEWELOPERSKIEJ i nieruchomościach. 29 30 września 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa. Warsztat , Warsztat GŁÓWNE ZAGADNIENIA ZAWIERANIE UMÓW POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA - WPŁYW WYMOGÓW USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA NA ZAWIERANIE AKTÓW NOTARIALNYCH W RAMACH UMÓW Z DEWELOPEREM KLAUZULE ABUZYWNE W

Bardziej szczegółowo

Konkluzje BAT wymogi techniczne i problematyczne aspekty wdrożenia

Konkluzje BAT wymogi techniczne i problematyczne aspekty wdrożenia GŁÓWNE ZAGADNIENIA Konkluzje BAT ich wymogi i status prawny w świetle Dyrektywy IPPC Wpływ wymagań BAT na kształt pozwolenia zintegrowanego Efektywna eksploatacja instalacji energetycznego spalania BAT-AEPL

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe kluczowe obszary proponowanych zmian

Ceny transferowe kluczowe obszary proponowanych zmian GŁÓWNE ZAGADNIENIA Projektowane zmiany przepisów w zakresie cen transferowych Limity powodujące powstanie obowiązku sporządzania dokumentacji Najczęstsze aktualne problemy i wątpliwości przy sporządzaniu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie funkcjonowania prawa konsumenckiego w bankach

Podsumowanie funkcjonowania prawa konsumenckiego w bankach Warszawa Podsumowanie funkcjonowania prawa konsumenckiego Biorąc udział w warsztacie otrzymują Państwo 14 PUNKTÓW szkoleniowych do przedstawienia w: KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH GŁÓWNE ZAGADNIENIA Najnowsze

Bardziej szczegółowo

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa Strona tytułowa główne zagadnienia Regulacje prawne dotyczące farm fotowoltaicznych w ustawie o odnawialnych źródłach energii nowe zasady wsparcia dla inwestycji fotowoltaicznych. Jakie na etapie projektowania

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa Zagadnienia Główne Prelegenci Obowiązki na strony procesu budowlanego nakładane przez prawo budowlane oraz prawo cywilne Zasady wykładni klauzul FIDIC Dokumentowanie roszczeń na etapie realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

PRAWO KONKURENCJI NAJNOWSZE ZMIANY I AKTUALNE PROBLEMY

PRAWO KONKURENCJI NAJNOWSZE ZMIANY I AKTUALNE PROBLEMY Strona Tytułowa 13 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI 嵣 嵣 Zakres odpowiedzialności według nowej ustawy antymonopolowej 嵣 嵣 Najczęstsze przypadki porozumień ograniczających

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

10 11 września 2014r. Hotel Sheraton, Warszawa Główne Zagadnienia

10 11 września 2014r. Hotel Sheraton, Warszawa Główne Zagadnienia Strona Główne Zagadnienia Dotychczasowe doświadczenia i praktyki EPU Planowane zmiany w zakresie bankowego tytułu egzekucyjnego Plany wprowadzenia e-bte i perspektywy rozwoju e-bte Prawne i praktyczne

Bardziej szczegółowo

dr Jan Byrski Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Ewelina Madej Kancelaria K&L Gates Przemysław Zegarek Kancelaria Lex Artist

dr Jan Byrski Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Ewelina Madej Kancelaria K&L Gates Przemysław Zegarek Kancelaria Lex Artist Strona tytułowa 9 10 marca 2015r. Hotel Westin Warszawa Główne Zagadnienia Prelegenci $ $ NOWE ZADANIA GIODO I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH $ $ PRAKTYCZNY ASPEKT SKŁADANIA dr Jan Byrski Traple Konarski

Bardziej szczegółowo

16 17 lutego 2015 r. Hotel Sheraton, Warszawa

16 17 lutego 2015 r. Hotel Sheraton, Warszawa Strona Tytułowa Program i istniejące problemy Informacje Ogólne Prelegenci GŁÓWNE ZAGADNIENIA Marta Bieniada Clifford Chance dr Janusz Fiszer GESSEL Joanna Grynfelder Alior Bank dr Karolina Kocemba Tomczak

Bardziej szczegółowo

29-30 października 2014, Hotel Marriott, Warszawa

29-30 października 2014, Hotel Marriott, Warszawa Z ag a d n i e n i a Głó w n e P r e l e g e n c i CENTRALIZACJA ZAKUPÓW TWORZENIE I USTALANIE RAM ORGANIZACYJNYCH MODELE TWORZENIA STRUKTURY CENTRALNEGO BIURA ZAKUPÓW CASE STUDY MATEUSZ BOROWIECKI PIOTR

Bardziej szczegółowo

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej Główne zagadnienia: Prelegenci: Biorąc udział w warsztacie otrzymują Państwo 13 PUNKTÓW szkoleniowych do przedstawienia w: KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH Problematyka relacji pomiędzy ustawą Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa Zagadnienia Główne Prelegenci Obowiązki na strony procesu budowlanego nakładane przez prawo budowlane oraz prawo cywilne Zasady wykładni klauzul FIDIC Dokumentowanie roszczeń na etapie realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZAGADNIENIA: PRELEGENCI: 4-5.11.2014, Hotel Sheraton, Warszawa. organizator: Strona Tytułowa. Dr Karolina Kocemba. Jakub Kraszkiewicz

GŁÓWNE ZAGADNIENIA: PRELEGENCI: 4-5.11.2014, Hotel Sheraton, Warszawa. organizator: Strona Tytułowa. Dr Karolina Kocemba. Jakub Kraszkiewicz GŁÓWNE ZAGADNIENIA: Efektywne procedury audytu w Grupie Kapitałowej Strategia komunikacji i współpracy działu audytu z grupą kapitałową Najczęściej pojawiające się trudności przeprowadzania audytu w spółkach

Bardziej szczegółowo

Praktyk zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej

Praktyk zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Główne zagadnienia Prawidłowa organizacja procesu monitorowania ryzyka Opracowanie optymalnej skali ocen ryzyka dla całej Grupy Kapitałowej definiowanie wskaźników KRI Agregacja ryzyk Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA CERTYFIKATY. 3 4 września 2014 HOTEL SHERATON, Warszawa. Patroni medialni Współpraca Oorganizator

PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA CERTYFIKATY. 3 4 września 2014 HOTEL SHERATON, Warszawa. Patroni medialni Współpraca Oorganizator Strona Tytułowa 3 4 września 2014 HOTEL SHERATON, Warszawa Mariusz Kozłowski Zespół Cen Transferowych EY Tomasz Kurdelski Prezes Zarządu EBtICOM Joanna Pachnik Zespół Cen Transferowych EY Paweł Rychlik

Bardziej szczegółowo

Klient w działalności Centrum Usług Wspólnych

Klient w działalności Centrum Usług Wspólnych 27-28 maja 2015 r. GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zasady współpracy CUW z Grupą Kapitałową Optymalny kontrakt świadczenia usług przez CUW (SLA) Budowanie efektywnego zespołu zarządzającego Jak CUW powinien dbać o

Bardziej szczegółowo