BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY. 17 18 października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa"

Transkrypt

1 Strona Tytułowa Informacje Ogólne Program października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa Formularz Zgłoszeniowy Prelegenci BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA WARSZTATÓW 嵣嵣NAJNOWSZE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW ENERGETYCZNYCH - NOWELIZACJA PRZEPISÓW 嵣嵣NOWE POSTANOWIENIA W ZAKRESIE REKLAMACJI Wojciech Bigaj Adam Frąckowiak Katarzyna Karasiewicz Dr Krzysztof Korus Kancelaria GWJ Kancelaria WKB 嵣嵣DYREKTYWA KONSUMENCKA I JEJ WPŁYW NA RELACJE Z KONSUMENTEM 嵣嵣OCHRONA DANYCH KLIENTÓW W INTELIGENTNYCH SIECIACH ENERGETYCZNYCH Kancelaria SK&S Legal Kancelaria Prawna dlk Korus Okoń Michał Mostowik Kamilla Pomorska 嵣嵣UMOWY ZAWIERANE NA ODLEGŁOŚĆ 嵣嵣JAK NIE WPROWADZAĆ KONSUMENTA W BŁĄD 嵣嵣KLAUZULE ABUZYWNE W ENERGETYCE 嵣嵣ORZECZNICTWO UOKIK CASE STUDY 嵣嵣SKUTECZNA OBRONA PRZED ROSZCZENIAMI KLIENTÓW Kancelaria dlk Korus Okoń Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy CERTYFIKATY Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztatach. Piotr Suski Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych PATRONI MEDIALNI WSPÓŁPRACA ORGANIZATOR

2 Program PROGRAM dzień I 9:00 Rejestracja i poranna kawa 9:30 Najnowsze zmiany prawne a obowiązki przedsiębiorców energetycznych względem konsumentów Mały trójpak energetyczny Odbiorca wrażliwy na rynkach energii i gazu Zmiana sytuacji prawnej prosumentów Nowe postanowienia w zakresie reklamacji Dyrektywa konsumencka i jej wpływ na relacje z konsumentem Wpływ dyrektywy konsumenckiej na zawierane z konsumentami Najnowsze zmiany dotyczące obowiązków przedsiębiorstw energetycznych względem ów Obowiązki informacyjne względem a oraz reperkusje związane z uchybieniami w tym zakresie Inne oczekiwane zmiany w zakresie praw konsumentów Piotr Suski, Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych 11:15 Ochrona danych ów w inteligentnych sieciach energetycznych Problematyka small grids a ochrona danych osobowych Zasady wykorzystywania danych pomiarowych Szczególne obowiązki przedsiębiorstw energetycznych Michał Mostowik, Kancelaria dlk Korus Okoń Radcowie Prawni 12:05 Przerwa kawowa 12:20 Umowy zawierane na odległość najnowsze zmiany i istniejące problemy Trudności i następstwa związane z zawieranie umów na odległość Charakterystyka relacji/ wątpliwości/ zastrzeżenia Najnowsze zmiany w sprawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa Krzysztof Korus, partner, radca prawny, Kancelaria dlk Korus Okoń 13:30 Lunch 14:30 Naruszenia praw konsumentów na rynku energetycznym w praktyce orzeczniczej Prezesa UOKIK Prezes UOKIK a Prezes URE podział kompetencji w zakresie ochrony konsumentów działania Prezesa UOKIK w zakresie ochrony konsumentów (naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, klauzule abuzywne, raporty rynkowe) model przeciętnego konsumenta usług energetycznych w orzecznictwie Prezesa UOKIK case study przykłady decyzji Prezesa UOKIK dot. ochrony konsumentów w sektorze energetycznym. Kamilla Pomorska, radca prawny w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy 16:00 Zakończenie I dnia warsztatów PROGRAM dzień II 9:00 Rejestracja i poranna kawa 9:30 Jak rzetelnie formułować regulaminy i wzorce umów w branży energetycznej Klauzule abuzywne w energetyce przegląd i omówienie najbardziej problemowych klauzul Umowy a orzecznictwo UOKiK Zmiana wzorca umownego i tabeli opłat Prawidłowe funkcjonowanie regulaminów konsumenckich Zmiany taryf Katarzyna Karasiewicz, radca prawny, Kancelaria SK&S Legal 11:15 Przerwa kawowa 11:30 Procedura postępowania przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów 13:00 Lunch jak skutecznie uniknąć i bronić się podczas postępowania postępowanie przed Prezesem UOKiK Strategie podejmowania decyzji w trakcie postępowania przed Prezesem UOKiK Prawa uczestników postępowania Wojciech Bigaj, Kancelaria GWJ 14:00 Skuteczna obrona przed roszczeniami ów kiedy przedsiębiorca energetyczny może dochodzić swoich racji w świetle prawa Nielegalny pobór energii Nieuzasadnione dochodzenie wierzytelności Postanowienia umowne wyłączające i ograniczające odpowiedzialność Przesłanki do rozwiązania/wypowiedzenia Prawo wstrzymania dostawy energii Adam Frąckowiak, radca prawny, Kancelaria WKB 15:30 Zakończenie II dnia warsztatów - rozdanie certyfikatów

3 Informacje Ogólne INFORMACJE DODATKOWE DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ Sektor energetyczny jest jedną z mocniej regulowanych części rynku obostrzenia regulacyjne w znacznej mierze dotyczą relacji energetyka. Prawo konsumenckie obowiązujące polskie instytucje energetyczne uchwycone jest w kilku dyrektywach unijnych oraz wielu narodowych systemach ochrony konsumentów. Spotkanie poświęcone zastosowaniu prawa konsumenckiego pozwala na analizę i systematyzację najbardziej problemowych zapisów prawnych. Na podstawie raportów rynkowych i spisów klauzul abuzywnych dowiedzą się Państwo jak rzetelnie formułować oraz zmieniać regulaminy, wzorce umowne czy tabele opłat. Zasadniczą kwestią staje się przystosowanie instytucji do najnowszych zmian zachodzących na rynku, podczas warsztatu przyjrzymy się m.in. trójpakowi i wynikającym z dyrektywy konsumenckiej nowym obowiązkom wobec ów. Coraz większe zainteresowanie prawami konsumenta powodują m.in. kontrole UOKiK, które często są czasochłonne i problematyczne Eksperci przybliżą Państwu optymalne przejście przez procedurę postępowania przed Prezesem UOKiK ora zwrócą uwagę na popełniane błędy przez firmy energetyczne w tym zakresie. Umiejętność biegłego i prawidłowego konstruowania umów w świetle ostatnich zmian prawnych zapewni wzrost konkurencyjności na rynku energetycznym i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry Ponadto spotkanie stworzy platformę wymiany wiedzy oraz doświadczenia, które muszą Państwo posiadać, aby nie narazić swojej firmy na straty. Niekompletność wiedzy w tym zakresie to ryzyko ponoszenia często dużych kosztów. Grono ekspertów w ciągu dwóch dni warsztatowych przekaże Państwu bezcenną wiedzę, która pozwoli w przyszłości uniknąć niepotrzebnych strat oraz narażania reputacji firmy. WARSZTATY KIERUJEMY DO Kierownicy, Specjaliści z działu Obsługi Klienta, Prawnego, działu Sprzedaży oraz Handlu; Specjaliści ds. umów, kontraktów, transakcji i analiz rynku przedsiębiorstw energetycznych Inne osoby zainteresowane tematyką prawa konsumenckiego w energetyce ORGANIZATOR MM Conferences to wiodący i niezależny organizator spotkań biznesowych w Polsce. Spółka jest organizatorem konferencji, kongresów, sympozjów oraz warsztatów na najwyższym poziomie merytorycznym. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi firmami rynku mediów, telekomunikacji oraz IT, jak i zespół doświadczonych managerów oraz producentów, handlowców. Realizujemy projekty z największymi firmami i instytucjami, takimi jak: UKE, KRRiT, PIIT, PIKE, MKiDN, KIGE it, PAI Z, Telekomunikacja Polska, Orange, T-mobile, Polkomtel, Play, Telewizja Polska, TVN, Polsat, Telekomunikacja Kolejowa, Intel, Netia, Alcatel Lucent, SES Astra, Huawei, Alvarion, TNS OBOP. MIEJSCE WARSZTATÓW Hotel Marriott Al. Jerozolimskie 65/ Warszawa WIĘCEJ INFORMACJI Magdalena Skonieczna tel.:

4 Prelegenci PRELEGENCI Wojciech Bigaj Kancelaria GWJ Radca prawny, specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym na rzecz podmiotów z branży energetycznej i gazowniczej. Doradzał przy wydzielaniu oraz wyznaczaniu Operatora Systemu Magazynowania. Posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu oraz konsultacji projektów taryf oraz cenników dla przedsiębiorstw energetycznych. Przygotowywał uwagi do projektów aktów prawnych, był również zaangażowany w konsultacje projektów PUG oraz Mapy drogowej uwolnienia cen gazu. Dla ów z branży energetycznej przygotowuje projekty umów (m.in. projekt dostarczania paliwa gazowego w punkcie wirtualnym) oraz cenników. Doradza także om z sektora elektroenergetycznego oraz z branży OZE. Dla ów z branży telekomunikacyjnej oraz energetycznej prowadził postępowania sądowe oraz postępowania administracyjne przed Prezesem URE i Prezesem UOKIK. Adam Frąckowiak prawnik, Kancelaria WKB Prawnik w zespole prawa energetycznego kancelarii WKB. Ukończył polsko-niemieckie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie uzyskał tytuł Master of German and Polish Law (LLM). Doradza przedsiębiorstwom energetycznym, w tym z sektora gazowniczego, ciepłowniczego, elektroenergetycznego oraz energii odnawialnej. Jest specjalistą w zakresie prawa energetycznego, cywilnego i handlowego. Bierze także udział w analizach due diligence w ramach postępowań konsolidacyjnych, prywatyzacyjnych i projektów joint venture. Zrealizował również wiele projektów due diligence farm wiatrowych. Kamilla Pomorska Radca prawny w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Specjalizuje się doradztwie dotyczącym polskiego i europejskiego prawa konkurencji, ochrony konsumentów oraz regulacji sektorowych (ze szczególnych uwzględnień regulacji rynku telekomunikacyjnego oraz transportu kolejowego). Doradza przedsiębiorcom w sprawach nadużywania pozycji dominującej, porozumień ograniczających konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, niedozwolonych postanowień umownych oraz kwestii związanych z nakładaniem i wykonywaniem obowiązków wynikających z regulacji sektorowych. Reprezentuje ów w postepowaniach przed polskim i europejskim organem antymonopolowym oraz organami regulacyjnymi. Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Specjalista w obszarze procedury administracyjnej oraz odwoławczej od rozstrzygnięć Prezesa UOKiK. Współautorka komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów pod red. C. Banasińskiego oraz E. Piontka. Michał Mostowik prawnik, Kancelaria dlk Korus Okoń prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent programu American Law na Berkeley Law School (University of California) oraz Schule des Deutschen Rechts Uniwersytetów Jagiellońskiego, w Heidelbergu i w Moguncji. Członek zespołu prawa finansowego kancelarii dlk Korus Okoń. Specjalizuje się i praktykuje w prawie usług płatniczych, prawie ochrony danych osobowych i prawie Internetu. ent Specjalizuje się w krajowym i europejskim prawie konkurencji oraz pomocy państwa, a w szczególności regulacjach z zakresu energetyki i telekomunikacji oraz międzynarodowym postępowaniu cywilnym i prawie zamówień publicznych. Reprezentuje ów w postępowaniach przed UOKiK. W zakresie prawa energetycznego reprezentuje przed URE przedsiębiorstwa energetyczne, zwłaszcza w sprawach związanych wykonaniem obowiązków wynikających z prawa energetycznego, rozstrzyganiem sporów przed prezesem URE. Jest adiunktem w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jako pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości uczestniczyła w pracach legislacyjnych nad aktami z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego i międzynarodowego postępowania cywilnego, a także w negocjacji instrumentów prawa europejskiego. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa konkurencji oraz współautorką komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Katarzyna Karasiewicz radca prawny, Kancelaria SK&S Legal Dr Krzysztof Korus Radca Prawny, Ekonomista, Partner, Kancelaria Prawna dlk Korus Okoń Radca prawny, ekonomista, partner w dlk Korus Okoń Radcowie Prawni, wykładowca publicznego prawa gospodarczego w Ośrodku Koordynacyjnym Szkół Praw Obcych przy Uniwersytecie Jagiellońskim, współpracownik Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Stowarzyszenia European Payments Consulting Association z siedzibą we Frankfurcie, członek rady programowej miesięcznika Monitor Prawa Bankowego, członek grupy roboczej Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministerstwie Finansów RP do spraw implementacji dyrektywy 2007/64/WE. Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa gospodarczego. Główny obszar zainteresowań stanowi prawo bankowe, prawo zobowiązań pieniężnych, prawo konkurencji. Autor kilkudziesięciu publikacji oraz analiz prawnych z zakresu prawa elektronicznych instrumentów płatniczych, prelegent na wielu konferencjach i seminariach z tego zakresu (polsko-, angielsko- i niemieckojęzycznych). Piotr Suski radca prawny i counsel w kancelarii Markiewicz & Sroczyński Absolwent studiów prawniczych i doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Ukończył również Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez The Catholic University of America, Columbus School of Law. Zdobywca wyróżnienia w III edycji Konkursu ITele t z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii oraz prawa telekomunikacyjnego. Prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach (dotyczących m. in. ochrony konsumentów, rynków regulowanych energetycznego i telekomunikacyjnego oraz prawa autorskiego). Specjalizuje się w publicznym i prywatnym prawie konkurencji, prawie konsumenckim, prawie energetycznym oraz ochronie własności intelektualnej. W polu jego zainteresowań znajdują się w szczególności zagadnienia dotyczące ochrony konsumentów na rynkach regulowanych (energetycznym i telekomunikacyjnym). Posiada bogate doświadczenie w zakresie postępowań przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w szczególności w sprawach naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz nadużycia pozycji dominującej), sporów sądowych dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji i ochrony dóbr osobistych, a także analizy i przygotowywania wzorców umownych (w szczególności dla przedsiębiorców z rynku energetycznego). k

5 ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ! Wypełniony formularz wyślij na faks nr , lub na Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby. W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu. Imię Nazwisko Stanowisko Departament Firma Telefon WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI TAK, chcę wziąć udział w warsztatach Prawo konsumenckie w branży energetycznej - najnowsze zmiany i istniejące problemy, termin: października 2013 r. Cena zł + 23% VAT do 6 września 2013 r. Cena zł + 23% VAT do 20 września 2013 r. Cena zł + 23% VAT po 20 września 2013 r. TAK, Proszę o wystawienie faktury VAT TAK, proszę o umieszczenie danych uczestnika na fakturze TAK, wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych. Poniżej adres właściwy do otrzymywania faktur elektronicznych: DANE DO FAKTURY: W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia (DzU 39 poz. 176) Pełna nazwa firmy oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer NIP Fax DANE DO WYSYŁKI FAKTURY (jeżeli są inne niż dane do faktury): Pełna nazwa firmy Warunki uczestnictwa 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi: zł + 23% VAT w przypadku pisemnego zgłoszenia do 6 września 2013 r., zł + 23% VAT do 20 września 2013 r zł + 23% VAT po 20 września 2013 r. 2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch. 3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma. 4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów. 5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze. 6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora. 7. W przypadku rezygnacji do 20 września 2013 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT. 8. W przypadku rezygnacji po 20 września 2013 r. pobierane jest 100% za udział. 9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. 10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. 11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. SKĄD DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O NASZYCH WARSZTATACH? prasa... TV... Oddział / dział firmy / z dopiskiem Imię i nazwisko internet... newsletter... inne (jakie?)... kontakt telefoniczny z naszym konsultantem Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie w dziale Nasi Klienci. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MM Conferences SA (zwana dalej MM Conferences), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert ów MM Conferences. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MM Conferences oraz ów MM Conferences. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. MM Conferences SA z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , wysokość kapitału zakładowego: ,50 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości. Usługi świadczone dla pracowników samorządu, które spełniają 2 warunki : 1. Usługi mające charakter kształcenia zawodowego dla uczestnika 2. Finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT (podstawa Art. 43. Ust.1 punkt 29). W przypadku spełnienia powyższych warunków proszę załączyć oświadczenie potwierdzające spełnienie powyższych warunków. data i podpis pieczątka firmy

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych Strona tytułowa Program Dzień I Program Dzień II Informacje ogólne Prelegenci EKSPERT ZARZĄDZANIA Formularz zgłoszeniowy 5 6 grudnia 2013 r. Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w budynku Millennium Plaza

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIA KAPITAŁOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

PRZEKSZTAŁCENIA KAPITAŁOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ Strona Tytułowa Główne zagadnienia Jak wyznaczyć cel zmian kapitałowych po co przeprowadzać przekształcenia? Tworzenie planu i harmonogramu Działanie grupy po przekształceniach kapitałowych Prelegenci

Bardziej szczegółowo

Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz gruntów

Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz gruntów Główne zagadnienia Praktyczne aspekty regulacji przy nabywaniu nieruchomości i gruntów Ograniczenia w zabudowie wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy Wybrane ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej Główne zagadnienia: Prelegenci: Biorąc udział w warsztacie otrzymują Państwo 13 PUNKTÓW szkoleniowych do przedstawienia w: KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH Problematyka relacji pomiędzy ustawą Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa Strona tytułowa główne zagadnienia Regulacje prawne dotyczące farm fotowoltaicznych w ustawie o odnawialnych źródłach energii nowe zasady wsparcia dla inwestycji fotowoltaicznych. Jakie na etapie projektowania

Bardziej szczegółowo

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY MANAGER ZAKRES TEMATYCZNY KURSU: UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELI SPÓŁKI W OBSZARZE NADZORU SPRAWOWANIE STAŁEGO NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI A STAŁE INDYWIDUALNE WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową 22 maja 2015 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Budynek Millennium Plaza Główne zagadnienia Outsourcing IT na podstawie prawa bankowego i ustawy o skokach Ochrona tajemnicy bankowej i tajemnicy zawodowej

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci Strona Tytułowa Główne zagadnienia Zarządzanie ryzykiem w grupie kapitałowej Nadzór i ład korporacyjny Mierniki i metody oceny spółek Umowy w grupie Outsourcing w grupie kapitałowej Prelegenci dr hab.

Bardziej szczegółowo

HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH WARSZTATY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PATRONI MEDIALNI

HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH WARSZTATY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PATRONI MEDIALNI WARSZTATY HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH 13-14 kwietnia 2010 r., Businessman Institute, ul. Trakt Lubelski 40a, Warszawa PRELEGENCI Magdalena Baliszewska Kancelaria Prawna White & Case Radosław Skiba

Bardziej szczegółowo

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r.

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r. Główne zagadnienia Współpraca działu HR z zarządem firmy Komunikacja HR Partnera z kadrą zarządzającą Rola HR Partnera w zarządzaniu zmianą Cechy przywódcze niezbędne do pełnienia roli HR Partnera Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Programy restrukturyzacji w grupie Niepokojące sygnały płynące ze spółek Wymogi odnośnie raportów ze spółek zależnych Controlling kosztów w grupie Ocena realizacji

Bardziej szczegółowo

Główne zagadnienia. Prelegenci. sposób na szybsze zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Główne zagadnienia. Prelegenci. sposób na szybsze zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Strona Tytułowa Główne zagadnienia Dostępność zasobów gazu Wsparcie dla energetyki gazowej Studia wykonalności Rozwiązania techniczne godne zastosowania w jednostce gazowej Otoczenie prawne inwestycji

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego WARSZTATY Główne zagadnienia Nowelizacja ustawy Prawo Bankowe - omówienie założeń i zmian w dotychczasowych regulacjach Umowy outsourcingowe - analiza podstawowych elementów umowy Narzędzia i sposoby monitorowania

Bardziej szczegółowo

OSOBA WYKWALIFIKOWANA w FARMACJI

OSOBA WYKWALIFIKOWANA w FARMACJI WARSZTATY Praktyczne rozwiązania najważniejszych problemów Główne zagadnienia Pozycja osoby w firmie farmaceutycznej Pułapki i zagrożenia w pracy QP Odpowiedzialność prawna osoby Rola QP w obrocie z zagranicą

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa Zagadnienia Główne Prelegenci Obowiązki na strony procesu budowlanego nakładane przez prawo budowlane oraz prawo cywilne Zasady wykładni klauzul FIDIC Dokumentowanie roszczeń na etapie realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

20-21 październik a 2011r. HR FOR

20-21 październik a 2011r. HR FOR WARSZTATY 20-21 październik a 2011r. Hotel Novotel Warszawa Ul Marszałkowska 94/98 00-001 Warszawa IN-HOUSE LAWYERS Prelegenci ANDRZEJ BĄK DYREKTOR DZIAŁU PRAWNEGO NFI EMPIK MEDIA & FASHION MEC. PIOTR

Bardziej szczegółowo

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej Główne zagadnienia Ujednolicenie zasad pracy w Grupie Sposoby na optymalizację kosztów pracy w Grupie Ochrona danych osobowych i tajemnica przedsiębiorstwa HR w GK Prelegenci Agnieszka Wołyńska F5 Konsulting

Bardziej szczegółowo

30-31 marca 2010 r., hotel InterContinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa. Oliver Glück GSK Stockmann Kollegen

30-31 marca 2010 r., hotel InterContinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa. Oliver Glück GSK Stockmann Kollegen KONFERENCJA 30-31 marca 2010 r., hotel InterContinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA Doświadczenia KE z krajową implementacją PSD Wdrożenie PSD w UK/D Krzysztof Korus Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH 13-14 maja 2015 r. Dziennik Aktywności 1-Analizy 161 Jesteś Managerem Sprzedaży i szukasz odpowiedzi na następujące pytania: Dlaczego moi handlowcy nie realizują planów? Jak zorganizować im pracę, żeby

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kultury coachingu w organizacji narzędzia i metody ułatwiające osiąganie sukcesu

Tworzenie kultury coachingu w organizacji narzędzia i metody ułatwiające osiąganie sukcesu Chcesz realizować zamierzone efekty biznesowe poprzez wdrożenie? Czy wiesz jak wygląda taka kultura? Jak wdrożyć coaching w codzienną praktykę Managerów? Główne zagadnenia: Dowiesz się jak osiągać zamierzone

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA: PRELEGENCI: Prognozowanie, planowanie i przygotowywanie produkcji w kontekście zmiennego rynku Bieżąca analiza kosztów produkcji czynniki wpływające na zmianę kosztów

Bardziej szczegółowo

WYBRANI CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ: MAŁGORZATA OLSZEWSKA. Podsekretarz Stanu, Ministerstwo. Administracji i Cyfryzacji

WYBRANI CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ: MAŁGORZATA OLSZEWSKA. Podsekretarz Stanu, Ministerstwo. Administracji i Cyfryzacji 26 marca 2014 r. Sound Garden Hotel ul. Żwirki i Wigury 18a, Warszawa WYBRANI CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ: Prezes, IWONA WENDEL Infrastruktury i Rozwoju MAŁGORZATA OLSZEWSKA Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH Dziennik Aktywności 1-Analizy 161 Jesteś Managerem Sprzedaży i szukasz odpowiedzi na następujące pytania: Dlaczego moi handlowcy nie realizują planów? Jak zorganizować im pracę, żeby efektywniej sprzedawali?

Bardziej szczegółowo

HR jako Strategiczny Partner Biznesowy

HR jako Strategiczny Partner Biznesowy Centrum Konferencyjne Golden Floor, budynek Millenium Plaza, Warszawa Główne zagadnienia: Stworzysz sprawnie działający pion HR dzięki wprowadzeniu metodyki Evidence - Based HR Management Zbudujesz wysoko

Bardziej szczegółowo