10 11 września 2014r. Hotel Sheraton, Warszawa Główne Zagadnienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "10 11 września 2014r. Hotel Sheraton, Warszawa Główne Zagadnienia"

Transkrypt

1 Strona Główne Zagadnienia Dotychczasowe doświadczenia i praktyki EPU Planowane zmiany w zakresie bankowego tytułu egzekucyjnego Plany wprowadzenia e-bte i perspektywy rozwoju e-bte Prawne i praktyczne aspekty kontroli działań komornika w postępowaniu egzekucyjnym Prelegenci Iwona Chmielewska- Frąk Idea Money Kajetan Kujawiak Kancelaria Prawna Kajetan Kujawiak Michał Kwieciński Kancelaria Rączkowski & Kwieciński Adwokaci Ewa Młyńska Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieściaw Warszawie Michał Rączkowski Kancelaria Rączkowski & Kwieciński Adwokaci Kancelaria Prawna Szostek_Templin_Bar, Zespół ds. Informatyzacji Postępowań sądowych Ministra Sprawiedliwości PATRONI MEDIALNI WSPÓŁPRACA ORGANIZATOR

2 09:00 Rejestracja Uczestników; Poranna kawa BLOK: Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) 09:30 Elektroniczne postępowanie upominawcze w praktyce - dotychczasowe doświadczenia PROGRAM - DZIEŃ PIERWSZY Praktyczne aspekty stosowania EPU w dochodzeniu roszczeń Statystyka EPU sposób obsługi spraw i okres uzyskiwania tytułu wykonawczego w ramach e-sądu EPU po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z lipca 2013 r. - problemy praktyczne (wybór trybu postępowania dla spraw z terminem wymagalności powyżej 3 lat, weryfikacja danych oraz przyczyny i statystyka przekazań spraw do rozpoznania w postępowaniu zwykłym) Różnorodność orzecznictwa przejawy i przyczyny różnorodności Dotychczasowe orzecznictwo orzekających w EPU w zakresie precyzji i szczegółowości formułowania żądań objętych pozwem w tym w szczególności żądania odsetkowego Orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące EPU E-egzekucja wszczęcie, postępowanie i efektywność Propozycje udoskonalenia EPU Michał Rączkowski, Adwokat, Wspólnik Zarządzający, Kancelaria Michał Kwieciński, Adwokat, Wspólnik Zarządzający, Kancelaria 11:00 Przerwa kawowa 11:30 Bezpieczeństwo elektronicznego postępowania upominawczego Weryfikacja danych dotyczących pozwanego po nowelizacji z 2013r. - PESEL i adres Odpowiedzialność za prawidłowość danych w EPU Aspekt karny Aspekt cywilny (dowodowy) Aspekt dyscyplinarny dla pełnomocników Uprawnienia UOKIK Kto ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych Jak się zabezpieczyć przed odpowiedzialnością z tego tytułu Przed kim odpowiadamy za nieprawidłowość danych Kajetan Kujawiak, Radca Prawny, Kancelaria Prawna Kajetan Kujawiak BLOK: Elektroniczny bankowy tytuł egzekucyjny (e-bte) 12:30 Plany wprowadzenia e-bte i perspektywy rozwoju e-bte jako szansa na usprawnienie procesu dochodzenia wierzytelności bankowych Aktualny stan prac nad projektem e-bte Koncepcja e-bte Skutki prawne e-bte Prezentacja programu do obsługi e-bte Składanie pism procesowych do e-bte Prof. dr hab. Dariusz Szostek, Partner, Kancelaria Prawna Szostek_Templin_Bar, Zespół ds. Informatyzacji Postępowań sądowych Ministra Sprawiedliwości 13:30 Przerwa na lunch 14:15 Procedury obsługi spraw w ramach e-bte Iwona Chmielewska-Frąk, Radca Prawny, Dyrektor Departamentu Monitoringu i Windykacji, Idea Money BLOK: Perspektywy zmian w zakresie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego (BTE) 15:15 Planowane zmiany w zakresie BTE poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Bankowe i Kodeks Postępowania Cywilnego Nowa polityka informacyjna banku wobec klienta Zmiany w postępowania klauzulowym Konieczność wprowadzenia zmian w treści oświadczeń o poddaniu się egzekucji planowane zmiany w kpc i prawie bankowym Jakość oświadczeń i jej wpływ na proces obsługi windykacyjnej Wpływ planowanych zmian na postępowanie egzekucyjne w sektorze bankowym Przepisy przejściowe do ustawy o zmianie ustawy prawo bankowe i ustawy - kodeks postępowania cywilnego Oczekiwanie na potwierdzenie wystąpienia Ministerstwa Finansów 16:15 Zakończenie I dnia warsztatów.

3 PROGRAM - DZIEŃ DRUGI 09:00 Rejestracja Uczestników; Poranna kawa 09:30 Efektywny proces wdrożenia e-bte w Banku Procedury od podstaw Praktyczne aspekty korzystania z e-bte Wizualizacja e-bte (pierwszy kontakt z nowym narzędziem) Czy pisma e-bte będą skanowane? Czy e-bte będzie tak samo wysyłane jak EPU? Czy e-bte będzie kalką EPU? Czy e-bte i BTE będzie można wystawiać w formie papierowej, czy tylko w elektronicznej? Jak korzystać z załączników Jak logować się na platformie i jak z niej korzystać? Praktyczny aspekt podpisywania BTE, wniosków o nadanie klauzuli wykonalności oraz załączników (poświadczanie za zgodność z oryginałem) kwalifikowanym podpisem elektronicznym Techniczne aspekty e-bte z punktu widzenia banku 13:30 Przerwa na lunch 14:15 Prawne i praktyczne aspekty kontroli działań komornika w postępowaniu egzekucyjnym Ewa Młyńska, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie 15:45 Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom. 11:00 Przerwa kawowa 11:30 Proces nadania klauzuli wykonalności BTE a proces nadania e-bte klauzuli wykonalności Ile potrzeba czasu na uzyskanie klauzuli wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego? Iwona Chmielewska-Frąk, Radca Prawny, Dyrektor Departamentu Monitoringu i Windykacji, Idea Bank BLOK: Praktyczne aspekty postępowania egzekucyjnego 12:30 Przewlekanie postępowania przez dłużnika poprzez wyłączenie sędziego - jak się zachować w takiej sytuacji? Ewa Młyńska, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie Każdy z uczestników otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztatach.

4 Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie: Bankowy Tytuł Egzekucyjny ostatnimi czasy wzbudza duże kontrowersje w środowisku prawniczym, politycznym i bankowym. Dla jednych przywilej, jaki posiadają banki jest narzędziem, które od dawna nie powinno być stosowane przez instytucje finansowe, zaś dla samych banków jest to najskuteczniejsze narzędzie odzyskiwania należności od dłużników. Plany pozbawienia instytucji finansowych przywileju jakim jest BTE spowodują konieczność poszukiwania przez banki innych sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Czy sektor finansowy powinien przygotowywać się na taką ewentualność? Z innej zaś strony pojawiają się plany ustalenia nowych wymogów w zakresie BTE nałożenie na banki obowiązków informacyjnych, wprowadzenie zmian w zakresie postępowania egzekucyjnego poprzez nowelizację KPC. W erze milionowych kredytów, bankowość wymaga usprawnień proceduralnych, jak również szczelnego i jasnego systemu zabezpieczeń. Powstanie Elektronicznego Postępowania Upominawczego usprawniło proces odzyskiwania należności, jednak wraz ze zwiększoną liczbą spraw oraz dynamiką rozwoju procesów pojawiło się wiele luk prawnych i wątpliwości, z którymi będą musieli zmierzyć się bankowcy. Podczas wrześniowego warsztatu wybitni prelegenci przybliżą Państwu konsekwencje wynikające z wprowadzenia zmian w Prawie Bankowym oraz Kodeksie Postępowania Cywilnego. Kwestią kluczową będzie odpowiedź na pytanie, w jaki sposób wpłynie to na wykonywanie czynności bankowych, w tym tytułu egzekucyjnego. Dzięki udziałowi w warsztacie poznają Państwo dobre praktyki związane z Bankowym Tytułem Egzekucyjnym oraz orzecznictwo E-Sądu. Kierunek rozwoju tematu zmierza do omówienia usprawnień technologicznych i procesu wprowadzenia e-bte w Banku. W związku z tym poznają Państwo perspektywy rozwoju, efektywność procesu wdrożenia, jak również bezpieczeństwo związane z wykorzystaniem tego narzędzia. Udział w wydarzeniu umożliwi Państwu wymianę doświadczeń, otrzymanie praktycznych wskazówek jak przeprowadzić procedurę wdrożenia nowych rozwiązań we własnej jednostce, a także dostarczy wiedzę o planowanych zmianach w zakresie egzekucji bankowej. Organizator: MM Conferences S.A. (MMC Polska) jest liderem w kategorii konferencji dedykowanych dla branży telekomunikacyjnej, mediów, finansów i energetycznej. Realizujemy projekty, które stały się platformą spotkań i wymiany myśli oraz doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku. Rokrocznie przygotowujemy sto kilkadziesiąt projektów szkoleniowo-konferencyjnych przy współpracy z największymi firmami i instytucjami, a wiele z nich posiada własną markę i ugruntowaną pozycję na rynku: Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów, Banking & Insurance Forum, Konferencja EuroPOWER. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi graczami rynku jak również zespół doświadczonych managerów, producentów oraz handlowców. Współpracujemy m.in. z: Orange, T- mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Szkolenia, MMC Events, MMC Design. Miejsce Warszatów Sheraton Warsaw Hotel ul. Bolesława Prusa Warszawa Grupa docelowa: Warsztat skierowany jest do sektora bankowego, a w szczególności do przedstawicieli działów: ds. restrukturyzacji i windykacji ds. windykacji ds. monitoringu i windykacji ds. kontroli należności i windykacji ds. kredytów detalicznych ds. kredytów hipotecznych ds. kredytów trudnych ds. ryzyka kredytowego ds. postępowania sądowegoi egzekucyjnego Więcej Informacji Katarzyna Kasjaniuk Starszy Kierownik Projektu T:

5 PRELEGENCI Iwona Chmielewska-Frąk Radca Prawny, Dyrektor Departamentu Monitoringu i Windykacji, Idea Money Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny - członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Od ponad 10 lat działa w branży usług windykacyjnych oraz związanych z monitorowaniem należności, świadcząc usługi na rzecz wierzycieli masowych, jak również klientów indywidualnych.w trakcie swojej praktyki zawodowej uczestniczyła w budowaniu procesów odzyskiwania wierzytelności m.in. dla banków oraz funduszu inwestycyjnego. Doświadczenie zdobyte w branży windykacyjnej ugruntowała, współpracując z kancelariami prawnymi. Do sfery zainteresowań zawodowych może zaliczyć zagadnienia z zakresu prawa bankowego oraz postępowania wieczystoksięgowego. Ewa Młyńska, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia W Warszawie cieszący się bardzo dobrą opinią wśród wierzycieli. Absolwentka Wydziału Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1998r. Odbyła aplikację komorniczą w latach zakończoną egzaminem komorniczym zdanym na ocenę bardzo dobrą. Doradca prawny polskich związków sportowych w tym: Polskiego Związku Kajakowego i Polskiego Związku Badmintona. Wieloletni pracownik działów prawnych i windykacji w bankach m.in. Kredyt Banku SA, ING Banku Śląskim SA, gdzie zajmowała się głównie windykacją podmiotów gospodarczych zarówno w ramach egzekucji sądowej jak i postępowań upadłościowych i naprawczych. Kajetan Kujawiak, Radca Prawny, Kancelaria Prawna Kajetan Kujawiak Kajetan Kujawiak jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Ukończył prawo na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe Zarządzanie finansami prywatnymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Kajetan Kujawiak prowadzi własną Kancelarię, która specjalizuje się w operacyjnym doradztwie prawnym podmiotom gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem windykacji należności oraz doradztwa w toku projektów inwestycyjnych, w tym budowlanych, oraz wdrożeń systemów IT. Radca Prawny Kajetan Kujawiak zdobywał doświadczenie w ogólnopolskich kancelariach oraz jako in-house lawyer. Współpracował z Kancelarią - leaderem usług prawniczych w dziedzinie prawa sportowego, był prawnikiem (In-house lawyer) w wiodącej spółce z branży budowlanej oraz odzieżowej. Michał Kwieciński, Adwokat, Wspólnik Zarządzający, Kancelaria Absolwent Wydziału Prawai Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikacja adwokacka ukończona przy Okręgowej Radzie Adwokackiejw Warszawie. Adwokat Kwieciński jest specjalistąz zakresu prawa cywilnego, prawa korporacyjnego oraz transakcji handlowych. Zdobył bogate doświadczenie przy długoletniej obsłudze spółek prawa handlowegow tym spółek publicznych. Jest wspólnikiem spółki zajmującej się windykacja należności m. in. na rzecz instytucji finansowych oraz dostawców usług masowych. Michał Rączkowski, Adwokat, Wspólnik Zarządzający, Kancelaria Adwokat, Wspólnik Zarządzający w kancelarii Rączkowski, Kwieciński Adwokaci z siedzibą w Warszawie, zatrudniającej ponad 75 osób. W kancelarii odpowiedzialny jest za współpracę z instytucjami finansowymi w związku z masowym dochodzeniem wierzytelności na ich rzecz. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych reprezentując od wielu lat z sukcesem Klientów w procesach odszkodowawczych. Prof. dr hab. Dariusz Szostek, Partner, Kancelaria Prawna Szostek_Templin_Bar, Zespół ds. Informatyzacji Postępowań sądowych Ministra Sprawiedliwości Dr hab., profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego. Radca prawny (wpis nr KT 3267na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Katowicach).Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Współpracownik Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w: prawie nowych technologii-,w tym handlu elektronicznym oraz Administracji. Uczestniczy w licznych konferencjach naukowych, pracach legislacyjnych nad regulacjami prawnymi dotyczącymi nowych technologii, prowadzi szkolenia.

PRODUKTY INWESTYCYJNE

PRODUKTY INWESTYCYJNE ZAGADNIENIA GŁÓWNE Ò ÒZACHĘTY ZMIANY W STATUSIE PRAWNYM I ICH WPŁYW NA PRAKTYKĘ W KONTEKŚCIE MIFID II Ò ÒPORADA INWESTYCYJNA PRAKTYKA ŚWIADCZENIA USŁUGI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ÒÒZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

dr Jan Byrski Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Ewelina Madej Kancelaria K&L Gates Przemysław Zegarek Kancelaria Lex Artist

dr Jan Byrski Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Ewelina Madej Kancelaria K&L Gates Przemysław Zegarek Kancelaria Lex Artist Strona tytułowa 9 10 marca 2015r. Hotel Westin Warszawa Główne Zagadnienia Prelegenci $ $ NOWE ZADANIA GIODO I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH $ $ PRAKTYCZNY ASPEKT SKŁADANIA dr Jan Byrski Traple Konarski

Bardziej szczegółowo

16 17 lutego 2015 r. Hotel Sheraton, Warszawa

16 17 lutego 2015 r. Hotel Sheraton, Warszawa Strona Tytułowa Program i istniejące problemy Informacje Ogólne Prelegenci GŁÓWNE ZAGADNIENIA Marta Bieniada Clifford Chance dr Janusz Fiszer GESSEL Joanna Grynfelder Alior Bank dr Karolina Kocemba Tomczak

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie funkcjonowania ustawy deweloper skiej

Podsumowanie funkcjonowania ustawy deweloper skiej 9 10 grudnia 2014 r. Hotel Sheraton, Warszawa ustawy deweloper skiej Główne Zagadnienia Biorą w warsc udział otrzym ztatach ują 15 pun Państwo któ do prz edstaww w KRR ienia P Najczęstsze problemy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa Zagadnienia Główne Prelegenci Obowiązki na strony procesu budowlanego nakładane przez prawo budowlane oraz prawo cywilne Zasady wykładni klauzul FIDIC Dokumentowanie roszczeń na etapie realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

Standard LMA w praktyce

Standard LMA w praktyce Główne zagadnienia Zobowiązania w standardzie LMA Praktyka zapisów oświadczeń i zapewnień dłużników w umowie kredytowej LMA Zabezpieczenia w standardzie LMA Problematy naruszenia umowy kredytowej Główne

Bardziej szczegółowo

Klient w działalności Centrum Usług Wspólnych

Klient w działalności Centrum Usług Wspólnych 27-28 maja 2015 r. GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zasady współpracy CUW z Grupą Kapitałową Optymalny kontrakt świadczenia usług przez CUW (SLA) Budowanie efektywnego zespołu zarządzającego Jak CUW powinien dbać o

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZAGADNIENIA: PRELEGENCI: 4-5.11.2014, Hotel Sheraton, Warszawa. organizator: Strona Tytułowa. Dr Karolina Kocemba. Jakub Kraszkiewicz

GŁÓWNE ZAGADNIENIA: PRELEGENCI: 4-5.11.2014, Hotel Sheraton, Warszawa. organizator: Strona Tytułowa. Dr Karolina Kocemba. Jakub Kraszkiewicz GŁÓWNE ZAGADNIENIA: Efektywne procedury audytu w Grupie Kapitałowej Strategia komunikacji i współpracy działu audytu z grupą kapitałową Najczęściej pojawiające się trudności przeprowadzania audytu w spółkach

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

Wzajemna relacja odpowiedzialności w procesie budowlanym

Wzajemna relacja odpowiedzialności w procesie budowlanym Warszawa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Nowe zasady gwarancji i rękojmi Problematyka solidarnej odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego Posługiwanie się podwykonawcami w procesie inwestycyjno-budowlanym

Bardziej szczegółowo

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej Główne zagadnienia: Prelegenci: Biorąc udział w warsztacie otrzymują Państwo 13 PUNKTÓW szkoleniowych do przedstawienia w: KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH Problematyka relacji pomiędzy ustawą Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty inwestycji w linie wysokiego napięcia

Prawne i praktyczne aspekty inwestycji w linie wysokiego napięcia GŁÓWNE ZAGADNIENIA Biorąc udział w warsztatach otrzymują Państwo 11 punktów szkoleniowych do przedstawienia w Krajowej Radzie Radców Prawnych Procedura formalno-prawna budowy linii wysokiego napięcia Prawne

Bardziej szczegółowo

REMIT. a nadużycia na hurtowym rynku energii. 16-17 września 2015 r. PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA. Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii

REMIT. a nadużycia na hurtowym rynku energii. 16-17 września 2015 r. PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA. Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii Piotr Gniewkowski Kancelaria Radcy Prawnego - Piotr Gniewkowski Rafał Hajduk Norton Rose Fulbright Raportowanie danych transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Praktyk zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej

Praktyk zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Główne zagadnienia Prawidłowa organizacja procesu monitorowania ryzyka Opracowanie optymalnej skali ocen ryzyka dla całej Grupy Kapitałowej definiowanie wskaźników KRI Agregacja ryzyk Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa Zagadnienia Główne Prelegenci Obowiązki na strony procesu budowlanego nakładane przez prawo budowlane oraz prawo cywilne Zasady wykładni klauzul FIDIC Dokumentowanie roszczeń na etapie realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty DZIAŁAŃ BENCHMARKINGOWYCH w Grupach Kapitałowych

Praktyczne aspekty DZIAŁAŃ BENCHMARKINGOWYCH w Grupach Kapitałowych GŁÓWNE ZAGADNIENIA Benchmarking jako narzędzie wsparcia przy budowie pozycji konkurencyjnej firmy Najczęściej występujące błędy podczas praktyk wdrażania Benchmarkingu Zestaw wskaźników stanowiących najbardziej

Bardziej szczegółowo

29-30 października 2014, Hotel Marriott, Warszawa

29-30 października 2014, Hotel Marriott, Warszawa Z ag a d n i e n i a Głó w n e P r e l e g e n c i CENTRALIZACJA ZAKUPÓW TWORZENIE I USTALANIE RAM ORGANIZACYJNYCH MODELE TWORZENIA STRUKTURY CENTRALNEGO BIURA ZAKUPÓW CASE STUDY MATEUSZ BOROWIECKI PIOTR

Bardziej szczegółowo

PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA CERTYFIKATY. 3 4 września 2014 HOTEL SHERATON, Warszawa. Patroni medialni Współpraca Oorganizator

PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA CERTYFIKATY. 3 4 września 2014 HOTEL SHERATON, Warszawa. Patroni medialni Współpraca Oorganizator Strona Tytułowa 3 4 września 2014 HOTEL SHERATON, Warszawa Mariusz Kozłowski Zespół Cen Transferowych EY Tomasz Kurdelski Prezes Zarządu EBtICOM Joanna Pachnik Zespół Cen Transferowych EY Paweł Rychlik

Bardziej szczegółowo

Główne Zagadnienia. Praktyczne aspekty windykacji podmiotów gospodarczych

Główne Zagadnienia. Praktyczne aspekty windykacji podmiotów gospodarczych Strona Tytułowa Biorąc udział w warsztacie otrzymują Państwo 13 PUNKTÓW szkoleniowych do przedstawienia w: KRRP Główne Zagadnienia Praktyczne aspekty windykacji podmiotów gospodarczych Strategia przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Konkluzje BAT wymogi techniczne i problematyczne aspekty wdrożenia

Konkluzje BAT wymogi techniczne i problematyczne aspekty wdrożenia GŁÓWNE ZAGADNIENIA Konkluzje BAT ich wymogi i status prawny w świetle Dyrektywy IPPC Wpływ wymagań BAT na kształt pozwolenia zintegrowanego Efektywna eksploatacja instalacji energetycznego spalania BAT-AEPL

Bardziej szczegółowo

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej Główne zagadnienia Ujednolicenie zasad pracy w Grupie Sposoby na optymalizację kosztów pracy w Grupie Ochrona danych osobowych i tajemnica przedsiębiorstwa HR w GK Prelegenci Agnieszka Wołyńska F5 Konsulting

Bardziej szczegółowo

AWARIE PRZEMYSŁOWE. - nowe regulacje prawne i problemy praktyczne. 9 10 lutego 2015 r., Hotel Westin, Warszawa. Prelegenci: Główne zagadnienia:

AWARIE PRZEMYSŁOWE. - nowe regulacje prawne i problemy praktyczne. 9 10 lutego 2015 r., Hotel Westin, Warszawa. Prelegenci: Główne zagadnienia: Główne zagadnienia: REGULACJE DYREKTYWY SEVESO III NOWE OBOWIĄZKI PROWADZĄCEGO ZAKŁAD O DUŻYM I ZWIĘKSZONYM RYZYKU WYSTĄPIENIA AWARII WYMAGANA DOKUMENTACJA ZAKŁADOWA W ZW. Z ZAPOBIEGANIEM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM

Bardziej szczegółowo

Prelegenci. Główne zagadnienia. Certyfikaty. zarządzanie wskaźnikami efektywności w grupie kapitałowej. Współpraca. Patroni medialni.

Prelegenci. Główne zagadnienia. Certyfikaty. zarządzanie wskaźnikami efektywności w grupie kapitałowej. Współpraca. Patroni medialni. poświadczający udział w warsztatach. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat Strona Tytułowa Główne zagadnienia KPI, które wpływają na poprawę sprawności operacyjnej grupy (case: KPI finansowe i operacyjne)

Bardziej szczegółowo

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową 22 maja 2015 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Budynek Millennium Plaza Główne zagadnienia Outsourcing IT na podstawie prawa bankowego i ustawy o skokach Ochrona tajemnicy bankowej i tajemnicy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

Marta Bieniada. Maciej Mieczysław Małek. Teresa Olszówka. Magdalena Mazurkiewicz. Peter Święcicki. Małgorzata Strucka.

Marta Bieniada. Maciej Mieczysław Małek. Teresa Olszówka. Magdalena Mazurkiewicz. Peter Święcicki. Małgorzata Strucka. otrzyma certyfikat poświadczający udział Strona Tytułowa Główne zagadnienia Jak wygląda aktualny stan prawny wdrożenia FATCA Obowiązki polskich instytucji finansowych po 1 lipca 2014r Umowa międzyrządowa

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE Strona tytułowa Główne zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymają Państwo 12 punktów do przedstawienia w KRRP. Wybór formy zatrudnienia menedżera optymalny sposób współpracy Zasady zawierania kontraktów

Bardziej szczegółowo

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH 13-14 maja 2015 r. Dziennik Aktywności 1-Analizy 161 Jesteś Managerem Sprzedaży i szukasz odpowiedzi na następujące pytania: Dlaczego moi handlowcy nie realizują planów? Jak zorganizować im pracę, żeby

Bardziej szczegółowo

co każdy marketingowiec musi wiedzieć o narzędziach Google?

co każdy marketingowiec musi wiedzieć o narzędziach Google? Centrum Konferencyjne Golden Floor budynek Millennium Plaza co każdy marketingowiec musi wiedzieć o narzędziach Google? Przegląd od A do Z Google Analytics, aspektów pozycjonowania SEO, kampanii w AdWords

Bardziej szczegółowo