TM-73.3 KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / V.35

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TM-73.3 KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / V.35"

Transkrypt

1 TM-73.3 KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / V.35 WYPOSAŻONY W AGENTA SNMP IO73-15b Listopad 2005 LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, Lublin serwis: tel. (81)

2

3 Spis treści 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEZNACZENIE PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ PRZYKŁAD SIECI ZARZĄDZANIA OZNACZANIE ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI DIODOWE WSTĘP PANEL PRZEDNI PANEL TYLNY CHARAKTERYSTYKA ZŁĄCZY Opis złącza interfejsu liniowego E1/G Opis złącza interfejsu cyfrowego konwertera TM OPIS FUNKCJONALNY WSTĘP SCHEMAT BLOKOWY OPIS SYGNAŁÓW STERUJĄCYCH INTERFEJSU CYFROWEGO UKŁADY DIAGNOSTYCZNE I SYGNALIZACYJNE PĘTLE TESTOWE KANAŁY SERWISOWE INSTALACJA I OBSŁUGA WSTĘP WARUNKI PRACY ZASILANIE DOŁĄCZANIE KABLI POŁĄCZENIOWYCH Moduł liniowy E1/G ZALECANA KONFIGURACJA INTERFEJSU V KONFIGURACJA URZĄDZEŃ WSPÓŁPRACUJĄCYCH PODSTAWOWA KONFIGURACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KONFIGURACJA KONWERTERÓW ZA POMOCĄ APLIKACJI ZARZĄDZAJĄCYCH CHARAKTERYSTYKA AGENTA SNMP Charakterystyka oprogramowania Opis bazy MIB Położenie bazy MIB konwertera TM-73.3 w drzewie rejestracyjnym Trapy KONFIGURACJA KONWERTERA TM KONFIGURACJA ROUTERÓW Konfiguracja routera Allied Telesyn - przykład Konfiguracja routera CISCO przykład KONFIGURACJA STACJI PC Z SYSTEMEM WINDOWS STATYSTYKI SYSTEMU ZARZĄDZANIA KONFIGURACJA KONWERTERA PRZY UŻYCIU PROGRAMU LANWIN OPIS POSZCZEGÓLNYCH ZAKŁADEK FORMATKI DLA TM Porty Szczeliny Zegar Monitorowanie Dziennik Pętle PRBS KONFIGURACJA INTERFEJSU PPP I AGENTA SNMP STATYSTYKI SYSTEMU ZARZĄDZANIA IO73-15b I Listopad 2005

4 7. KONFIGURACJA KONWERTERA PRZY UŻYCIU TERMINALA VT WPROWADZENIE POŁĄCZENIE TM-73.3 Z TERMINALEM VT URUCHOMIENIE PROGRAMU NADZORU Z WYKORZYSTANIEM STYKU RS OPIS POSZCZEGÓLNYCH PANELI TERMINALA VT Wstęp Menu główne Menu Konfiguracja STATYSTYKI G KONFIGURACJA INTERFEJSU PPP I AGENTA SNMP DANE TECHNICZNE PARAMETRY ELEKTRYCZNE Interfejs liniowy E1/G Interfejs cyfrowy V PARAMETRY MECHANICZNE WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE Eksploatacja Transport Przechowywanie KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA ZASILANIE KOMPLETACJA WYROBU...62 IO73-15b II Listopad 2005

5 Spis rysunków RYS. 1. PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA KONWERTERÓW - POŁĄCZENIE ODLEGŁYCH SIECI LOKALNYCH POPRZEZ SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNĄ... 2 RYS. 2. SCHEMAT SIECI OBRAZUJĄCY SPOSÓB ZARZĄDZANIA KONWERTERÓW TM RYS. 3. WYGLĄD I OPIS PANELU PRZEDNIEGO URZĄDZENIA... 5 RYS. 4. WYGLĄD I OPIS TYLNEGO PANELU URZĄDZEŃ... 6 RYS. 5. SCHEMAT BLOKOWY KONWERTERA... 9 RYS. 6. PĘTLE TESTOWE RYS. 7. PRZYKŁADY PODŁĄCZENIA BATERII ZASILAJĄCEJ RYS. 8. KABEL RS-232 DO POŁĄCZENIA MODEMU TM-73.3 Z KOMPUTEREM PC RYS. 9. SCHEMAT BLOKOWY OPROGRAMOWANIA W URZĄDZENIU TM RYS. 10. IDENTYFIKATORY OBIEKTÓW MIB RYS. 11. POŁOŻENIE BAZY MIB URZĄDZENIA TM-73.3 W DRZEWIE REJESTRACYJNYM RYS. 12. ZAKŁADKA PORT, KONFIGURACJA RYS. 13. ZAKŁADKA PORT LINIOWY, KONFIGURACJA RYS. 14. ZAKŁADKA SZCZELINY, KONFIGURACJA RYS. 15. ZAKŁADKA ZEGAR, KONFIGURACJA RYS. 16. ZAKŁADKA MONITOROWANIE RYS. 17. ZAKŁADKA DZIENNIK RYS. 18. ZAKŁADKA PĘTLE RYS. 19. PĘTLE RYS. 20. ZAKŁADKA PRBS RYS. 21. KONFIGURACJA INTERFEJSU PPP I AGENTA SNMP RYS. 22. ZAKŁADKA STATYSTYK SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYS. 23. OKNO STATYSTYK SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYS. 24. PANEL MENU GŁÓWNE RYS. 25. PANEL MONITOROWANIE RYS. 26. PANEL DZIENNIK ZDARZEŃ RYS. 27. PANEL GENERATOR PRBS RYS. 28. PANEL PĘTLE TESTOWE RYS. 29. PĘTLA LAL RYS. 30. PĘTLA RDL RYS. 31. PĘTLA LDL RYS. 32. PANEL MENU KONFIGURACJA RYS. 33. PANEL PARAMETRY SYTEMU RYS. 34. PANEL PARAMETRY MODUŁU CYFROWEGO RYS. 35. PANEL PARAMETRY PORTU LINIOWEGO RYS. 36. PANEL KONFIGURACJA SZCZELIN RYS. 37. PANEL KONFIGURACJA ZEGARA RYS. 38. STATYSTYKI G RYS. 39. CZAS ROZPOCZĘCIA ZLICZANIA RYS. 40. REJESTRY 15 MINUTOWE RYS. 41. REJESTRY 24 GODZINNE RYS. 42. KONFIGURACJA PROGÓW ZAŁĄCZANIA ALARMÓW RYS. 43. OKRESY CZASOWE RYS. 44. KONFIGURACJA INTERFEJSU PPP I AGENTA SNMP IO73-15b III Listopad 2005

6 Wykaz użytych skrótów KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / V.35 AIS ETSI GND ITU-T USR ALP ALN DTE DCE PRBS LAL LDL RDL TS Alarm Indication Signal European Telecommunications Standards Institute Ground International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector Utrata synchronizacji ramki Alarm pilny Alarm niepilny Data Terminal Equipment Data Communication Equipment Pseudo Random Binary String Local Analog Loop Local Digital Loop Remote Digital Loop Time Slot - szczelina czasowa IO73-15b IV Listopad 2005

7 Bezpieczeństwo użytkowania Konwerter TM-73.3 został zaprojektowany i przetestowany w zakresie bezpieczeństwa i użytkowania, zgodnie z normą PN-EN Spełnia wymogi bezpieczeństwa klasy I.! Zacisk uziemiający umieszczony na tylnej ściance urządzenia powinien być dołączony do uziemienia.! W celu uniknięcia kontaktu z elementami będącymi pod napięciem, należy zawsze przed otwarciem obudowy, odłączyć zasilanie.! Urządzenie nie posiada wmontowanego układu rozłączającego. Układ taki powinien znajdować się na zewnątrz urządzenia. Producent nie odpowiada za stosowanie urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi. Instrukcja obsługi jest integralną częścią urządzenia i wraz z nim jest przekazywana użytkownikom. IO73-15b V Listopad 2005

8

9 1. Ogólna charakterystyka 1.1 Przeznaczenie Konwerter TM-73.3 umożliwia konwersję synchronicznego strumienia danych interfejsu cyfrowego o przepływności binarnej n x 64 kbit/s (n=1 31) na sygnał ramkowany o strukturze określonej w zaleceniu ITU-T G.704, pomiędzy interfejsem V.35, a interfejsem telekomunikacyjnym zgodnym z zaleceniem ITU-T G.703. Konwerter może współpracować z dowolnym urządzeniem posiadającym interfejs G.703 o strukturze ramki zgodnej z zaleceniem ITU-T G.704. Konwerter jest wyposażony w agenta SNMP. Zaimplementowany jest w nim protokół SNMP w wersji 1 (SNMPv1) oraz zestaw protokołów TCP/IP- TCP (Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol), IP (Internet Protocol), ICMP (Internet Control Message Protocol). Dodatkowo konwerter obsługuje protokół PPP (Point-to-Point Protocol). Zestawienie połączenia PPP jest możliwe w dowolnie wybranej przez użytkownika szczelinie strumienia 2 Mb/s. Konwerter posiada również usługę TELNET do zdalnej konfiguracji i monitorowania. Za pomocą wbudowanego agenta SNMP możliwa jest identyfikacja urządzenia w sieci zarządzanych urządzeń SNMP w standardowych platformach zarządzania np. HP OpenView oraz jest możliwe przeglądanie elementów bazy MIB urządzenia. Baza MIB urządzenia jest zgodna zaleceniami RFC Konwerter również obsługuje firmowy protokół zarządzania aplikacji LANWIN LNMP. IO73-15b 1 Listopad 2005

10 1.2 Przykłady zastosowań TM-73.3 Router Router V.35 V.35 TM-73.3 G.703/G.704 G.703/G.704 Sieć telekomunikacyjna G.703/G.704 G.703/G.704 TM-73.3 V.35 V.35 Router Router TM-73.3 G.703/G.704 V.35 Router Router V.35 G.703/G.704 TM-72 MD-73 TM-73.3 Router V.35 G.703/G.704 G.703/G.704 Router V.35 TM-73.3 G.703/G.704 Sieć telekomunikacyjna G.703/G.704 G.703/G.704 G.703/G.704 G.703/G.704 V.35 Router G.703/G.704 DXC Router V.35 G.703/G.704 V.35 Router Router V.35 V.35 Router TM-72 V.35 Router TM-49 MD-73 Rys. 1. Przykład zastosowania konwerterów - połączenie odległych sieci lokalnych poprzez sieć telekomunikacyjną IO73-15b 2 Listopad 2005

11 1.3 Przykład sieci zarządzania Sieci Innych Operatorów Stacja Zarządzajaca SNMP E1 G.703/G.704 Ethernet Sieć Szkieletowa SDH/PDH Router E1 G.703/G.704 E1 Point-to Point Protocol E1 G.703/G.704 TM-73.3 CPE V.35 DSU/CSU agent SNMP PPP E1 G.703/G.704 TM-73.3 CPE V.35 DSU/CSU agent SNMP PPP E1 G.703/G.704 TM-73.3 CPE V.35 DSU/CSU agent SNMP PPP LEGENDA: Ruch użytkowników n x 64 kbps Zarządzanie in-band 1 x 64 kbps Strumienie E1 G.703/G.704 Rys. 2. Schemat sieci obrazujący sposób zarządzania konwerterów TM-73.3 Przykładowa konfiguracja zarządzanych konwerterów TM-73.3 przedstawiona została na rysunku 2. Dostęp do urządzenia ze stacji zarządzających jest możliwy przy pomocy strumienia E1 G.703/G.704 w wydzielonej szczelinie czasowej przeznaczonej do tego celu. Do zestawienia połączenia pomiędzy dedykowanym ruterem i urządzeniami w sieci wykorzystany jest protokół PPP. Urządzenie posiada wbudowanego agenta SNMP. Zapytania, odpowiedzi, komunikaty trap SNMP generowane z/do stacji zarządzającej są kapsułowane w protokół PPP w wybranej szczelinie czasowej i przenoszone do/z urządzeń docelowych. IO73-15b 3 Listopad 2005

12 1.4 Oznaczanie Urządzenie: TM-73.3 Wersja produkcyjna 3- interfejs V.35, urządzenie z agentem SNMP Typ urządzenia Urządzenie telekomunikacyjne TM - wersja wolnostojąca IO73-15b 4 Listopad 2005

13 2. Złącza i wskaźniki diodowe 2.1 Wstęp Na przedniej ściance urządzenia znajdują się 4 grupy wskaźników świetlnych sygnalizujących stan: zasilania, pętli testowych, interfejsu liniowego, stanu linii interfejsu cyfrowego 2.2 Panel przedni TM-73 RS-232 DCE 4-SG 5-RxD 6-TxD G.703,G.704 LOF LOS ERR AIS V.35 LOOPS Rx Tx LAL RDL LDL DCD DSR DTR CTS RTS LAL RDL LDL INTERFACE CONVERTER dioda sygnalizująca stan zasilania oznaczona symbolem 2. złącze monitorowania i nadzoru 3. grupa diod sygnalizujących stany wykryte przez interfejs liniowy G kbit/s: LOS zanik odbieranego sygnału, LOF utrata synchronizacji ramki odbieranego sygnału, ERR przekroczenie stopy błędów 10-3, AIS odbiór sygnału alarmu 4. grupa diod sygnalizujących stan linii interfejsu cyfrowego 5. grupa diod sygnalizujących zamknięcie pętli testowych 6. przełączniki zamykania pętli testowych Rys. 3. Wygląd i opis panelu przedniego urządzenia IO73-15b 5 Listopad 2005

14 2.3 Panel tylny G.703,G V VDC TM gniazdo interfejsu E1 G.703,G Ω - złącze żeńskie DB-9 2. gniazdo interfejsu cyfrowego V.35 - złącze żeńskie DB złącze z mocowaniem śrubowym do podłączenia źródła zasilania prądu stałego 48 V 4. zacisk uziemiający Rys. 4. Wygląd i opis tylnego panelu urządzeń IO73-15b 6 Listopad 2005

15 2.4 Charakterystyka złączy Opis złącza interfejsu liniowego E1/G.703 Pin nr Opis wyprowadzeń DB-9 5, 9 wejście sygnału liniowego symetrycznego G.703 3, 4, 8 ekran 2, 7 wyjście sygnału liniowego symetrycznego G.703 1, 6 nie podłączone Opis złącza interfejsu cyfrowego konwertera TM Poniższa tabela opisuje wyprowadzenia linii sygnałowych złącza DB-25 interfejsu cyfrowego V.35. Złącze Złącze kabla przelotowego TM-73.3 V.35 DB-25 34pin PIN Opis PIN CCITT# Opis sygnału (ang.) 1 A Shield 2 TXD P 103 (A) Transmitted Data 14 S 103 (B) 3 RXD R 104 (A) Received Data 16 T 104 (B) 4 RTS C 105 Request to Send 19 5 CTS D 106 Clear to Send 13 6 DSR E 107 DCE Ready DTR H 108 DTE Ready 23 7 B 102 Signal Ground 8 DCD F 109 Data Carrier Detection TXC Y 114 (A) Transmitter Signal Element Timing 12 AA 114 (B) 17 RXC V 115 (A) Received Signal 9 X 115 (B) Element Timing 18 LL L 141 Local Loop-back 21 RL N 140 Remote Loop-back - CI J 125 Ring Indicator 24 SCTE U 113 (A) Transmit Signal Element Timing 11 W 113 (B) 25 TM NN 142 Test Mode IO73-15b 7 Listopad 2005

16 3. Opis funkcjonalny 3.1 Wstęp Konwerter TM-73.3 realizuje następujące funkcje: 1. Przetwarzanie sygnału elektrycznego doprowadzonego do interfejsu cyfrowego o przepływności n x 64 kbit/s. 2. Wtrącanie danych z interfejsu n x 64 kbit/s do wybranych szczelin czasowych strumienia 2048 kbit/s. 3. Kodowanie strumienia danych interfejsu liniowego zgodnie ze schematem HDB3. 4. Dekodowanie strumienia danych interfejsu liniowego zgodnie ze schematem HDB3. 5. Wydzielanie ze strumienia 2048 kbit/s danych z wybranych szczelin czasowych i sformowanie strumienia n x 64 kbit/s. 6. Kontrola i sygnalizacja podstawowych parametrów pracy konwertera oraz generowanie alarmów w razie wystąpienia niesprawności. 7. Zarządzanie konwerterem - poprzez protokół SNMPv1, - zdalnie poprzez protokół TELNET, - poprzez protokół LNMP za pomocą aplikacji LANWIN. IO73-15b 8 Listopad 2005

17 3.2 Schemat blokowy Schemat blokowy konwertera przedstawiony jest na rys. 5. Sygnał cyfrowy doprowadzony jest do interfejsu cyfrowego IC o szybkości transmisji n x 64 kbit/s i następnie kierowany do układu formującego sygnał 2048 kbit/s, synchronizowany do impulsów synchronizacji ramki tworzonych lokalnie lub odtworzonych z przebiegu z przeciwnego kierunku transmisji. W układzie FR tworzona jest ramka sygnału zgodna z G.704. Na wyjściu modułu liniowego IL otrzymujemy sygnał liniowy elektryczny zgodny z G.703. W przeciwnym kierunku transmisji następuje odtworzenie przebiegu zegarowego z sygnału 2048 kbit/s doprowadzonego do modułu liniowego IL. Następnie w układzie FR wydzielany jest sygnał synchronizacji ramki w stosunku do którego wydzielane są szczeliny czasowe dla interfejsu cyfrowego. Blok monitorowania i nadzoru MN umożliwia konfigurację urządzenia, kontrolę pracy, zakładanie pętli diagnostycznych i testowanie urządzenia. Kanał interfejsu cyfrowego jest w pełni dupleksowy. Kanał może składać się maksymalnie z 31 szczelin czasowych sygnału 2048 kbit/s. ZL Zasilanie 36-60V DC LED FR IL Interfejs Liniowy G.703 LAL RDL LDL IC Interfejs Cyfrowy V.35 MN Konsola RS-232 Rys. 5. Schemat blokowy konwertera IC interfejs cyfrowy, FR układ ramkowania sygnału 2048 kbit/s, IL interfejs liniowy, MN układ monitorowania i nadzoru, ZL zasilacz, LED zestaw diod sygnalizacyjnych wraz z przełącznikami IO73-15b 9 Listopad 2005

18 3.3 Opis sygnałów sterujących interfejsu cyfrowego. Sygnał Numer Źródło Opis TXD Transmitted Data 103 DTE Dane nadawane przez DTE do DCE i przesyłane do linii transmisyjnej RXD Received Data 104 DCE Dane odbierane przez DCE z linii transmisyjnej i przesyłane do DTE RTS Request to Send 105 DTE Żądanie nadawania. Sygnał aktywowany przed wysyłaniem danych po wymianie sygnałów DTR i DSR CTS 106 DCE Gotowość do nadawania. Sygnał wysyłany przez DCE Clear to Send DSR Data Set Ready DTR Data Terminal Ready DCD Data Carrier Detect TXC Transmitter Signal Element Timing RXC Received Signal Element Timing SCTE Transmit Signal Element Timing LL Local Loop-Back RL Remote Loop-Back TM Test Mode w odpowiedzi na sygnał RTS z DTE 107 DCE Sygnał wysyłany przez DCE w odpowiedzi na sygnał DTR pod warunkiem istniejącego połączenia z drugim DCE 108 DTE Sygnał oznaczający gotowość do nadawania lub odbioru danych z DCE 109 DCE Sygnał aktywny wtedy gdy spełnione jest kryterium odpowiedniej jakości łącza z odległym urządzeniem DCE 114 DCE Sygnał podstawy czasu wysyłany do DTE dla danych nadawanych 115 DCE Sygnał podstawy czasu danych wysyłany do DTE odtwarzany przez DCE z danych przychodzących z odległego DCE 113 DTE Sygnał podstawy czasu danych nadawanych przez DTE 141 DTE stan aktywny sygnału aktywuje pętle LAL opis w p DTE stan aktywny sygnału aktywuje pętle RDL opis w p DCE Stan aktywny oznacza że urządzenie jest w trybie testowania tzn. jest aktywna jedna z pętli LAL lub RDL IO73-15b 10 Listopad 2005

19 3.4 Układy diagnostyczne i sygnalizacyjne Konwerter TM-73.3 dokonuje automatycznej kontroli parametrów sygnału interfejsu liniowego E1/G.703 oraz wykrywa i sygnalizuje następujące stany, i wielkości: zanik sygnału na wejściu liniowym 2048 kbit/s; utratę synchronizacji ramki odbieranego sygnału 2048 kbit/s; przekroczenia stopy błędów (wiolacji kodu HDB3) 1x10-3 w sygnale przychodzącym interfejsu liniowego; przekroczenie stopy błędów 1x10-5 ; odbiór sygnału AIS na wejściu liniowym; odbiór alarmu z urządzenia zdalnego w szczelinie zerowej (TS0). Sygnalizacja stanu alarmowego odbywa się przez: zapalenie odpowiedniej diody LED: LOS, LOF, ERR, AIS. Wykrycie niesprawności powoduje wygenerowanie alarmu "niepilnego" ALN (informującego o stanie awaryjnym nie powodującym przerwy w transmisji) lub "pilnego" ALP (oznaczającego przerwę w transmisji - konieczna natychmiastowa interwencja obsługi). Wystąpienie alarmu "pilnego" powoduje jednoczesne wysłanie w kierunku nadawania sygnału alarmu w szczelinie zerowej. Kryteria wysyłania i kierunek wysyłania sygnału alarmu określa tabela 1. Konwertery po załączeniu zasilania dokonują automatycznej kontroli sprawności. Wykryte usterki sygnalizują za pomocą wskaźników świetlnych na przedniej ściance urządzenia. Tabela 1 obrazuje sposób sygnalizacji wykrytej usterki. IO73-15b 11 Listopad 2005

20 Miejsce uszkodzenia Całe urządzenie Tabela 1. Wykrywane stany awaryjne i akcje im towarzyszące. Stan awaryjny Awaria Urządzenia Alarm LOS Sygnalizacja Dioda LED LOF ERR AIS Kanał cyfrowy n x 64 kbit/s Podejmowane akcje Sygnał liniowy 2048 kbit/s ALP 2) 2) 2) 2) Zanik zasilania ALP Zanik sygnału ALP Utrata synchronizacji ALP ramki 1) Ustawienie sygnałów sterujących 106, 107, 109 w stan NIE Ustawienie sygnałów sterujących 106, 107, 109 w stan NIE Ustawienie bitu A w TS0 Ustawienie bitu A w TS0 Port liniowy 2048 kbit/s Stopa błędów > 10-5 ALN 2) Stopa błędów > 10-3 ALP Ustawienie sygnałów sterujących 106, 107, 109 w stan NIE Ustawienie bitu A w TS0 Urządzenie Zdalne Pojawienie się bitu alarmowego w szczelinie zerowej urządzenia zdalnego ALN 2) dioda świeci 1) alarm pilny nie jest generowany gdy utrata synchronizacji ramki spowodowana jest odbiorem sygnału AIS 2) dioda pulsuje IO73-15b 12 Listopad 2005

21 3.5 Pętle testowe Konwerter TM-73.3 umożliwia zakładanie lokalnych lub zdalnych pętli testowych na interfejsie liniowym oraz interfejsie cyfrowym. Aktywacja i dezaktywacja pętli testowych możliwa jest przy użyciu: - przycisków umieszczonych na płycie czołowej urządzenia rys. 3; - sygnałów LL(140) i RL(141) (opis w p. 3.3) wysyłanych od strony interfejsu cyfrowego; - z poziomu terminala VT100; - dedykowanej aplikacji pod systemem Windows 9x/2000/NT. Interfejs cyfrowy Interfejs liniowy G.703 TESTER TELEKOMUNIKACYJNY Konwerter Aktywowana Pętla LDL, konwerter sygnalizuje zamknięcie pętli świeceniem diody LDL Interfejs cyfrowy Interfejs liniowy TESTER TELEKOMUNIKACYJNY V.35 Konwerter TM-73, MD-73 Aktywowana Pętla LAL, konwerter sygnalizuje zamknięcie pętli świeceniem diody LAL Interfejs cyfrowy Interfejs liniowy Interfejs liniowy Interfejs cyfrowy G.703 V.35 TESTER TELEKOMUNIKACYJNY Konwerter konwerter sygnalizuje zamknięcie pętli świeceniem diody LDL Konwerter Aktywowana Pętla RDL, konwerter sygnalizuje zamknięcie pętli świeceniem diody RDL Rys. 6. Pętle testowe IO73-15b 13 Listopad 2005

22 3.6 Kanały serwisowe KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / V.35 Aplikacje zarządzające opracowane dla konwertera umożliwiają zarządzanie zarówno urządzeniem lokalnym jak i zdalnym z wykorzystaniem kanałów serwisowych. Są to dedykowana aplikacja na platformę Windows 9x/2000/NT oraz program emulatora terminala VT100 umożliwiający zarządzanie tylko urządzeniem lokalnym. Do ich poprawnej pracy konieczne jest istnienie specjalnego kanału serwisowego. Kanał taki może być utworzony na dowolnej i tylko jednej ze szczelin strumienia G.704 o przepływności 64 kbit/s. Możliwe jest również utworzenie kanału na szczelinie 0 (TS0), przy czym należy pamiętać, że przepływność kanału serwisowego będzie wynosiła tylko 20 kbit/s. Wyznaczanie szczelin dla kanału serwisowego możliwe jest z poziomu aplikacji zarządzającej. IO73-15b 14 Listopad 2005

23 4. Instalacja i obsługa 4.1 Wstęp Przed rozpoczęciem eksploatacji konieczna jest prawidłowa, zgodna z przedstawionymi w dalszej części instrukcji zaleceniami, instalacja i konfiguracja konwertera. 4.2 Warunki pracy Konwerter może pracować w sposób ciągły w pomieszczeniach zamkniętych w warunkach zgodnych z pkt.8 Danych technicznych. Nie powinien być narażony na bezpośrednie nasłonecznienie. Nie zaleca się ustawiania konwertera na źródłach ciepła, choć dopuszczalne jest ustawienie go na drugim takim samym urządzeniu lub zainstalowanie w stojaku, w którym pracują inne urządzenia. W tym wypadku powinien być jednak zapewniony swobodny przepływ powietrza lub - w razie potrzeby - wentylacja wymuszona. 4.3 Zasilanie Konwerter TM-73.3 zasilany jest napięciem stałym z zakresu V DC o dowolnej polaryzacji. Zasilanie należy doprowadzić do gniazda z zewnętrznymi zaciskami śrubowymi urządzenia wolnostojącego. Biegunowość napięcia zasilającego jest dowolna. Uziemienie należy podłączyć do zacisku uziemiającego na obudowie. Przewód uziemiający powinien mieć małą impedancję dla wielkich częstotliwości. Poprawne zasilanie sygnalizowane jest za pomocą wskaźnika świetlnego POWER na panelu przednim urządzenia. Urządzenie nie posiada wmontowanego układu rozłączającego, dlatego łatwo dostępny układ rozłączający powinien być wmontowany w stałe okablowanie VDC VDC VDC lub lub lub Rys. 7. Przykłady podłączenia baterii zasilającej IO73-15b 15 Listopad 2005

24 4.4 Dołączanie kabli połączeniowych Moduł liniowy E1/G.703 Sygnały wejściowy i wyjściowy interfejsu E1/G.703 są doprowadzone dwoma ekranowanymi kablami symetrycznymi o impedancji 120 Ω lub jednym ekranowanym kablem podwójnym o takiej samej impedancji. Aby spełnić wymagania dotyczące emisji zakłóceń należy przestrzegać następujących zasad. Podłączenie kabli symetrycznych należy wykonać przy pomocy wtyku DB-9 wyposażonego w metalową lub metalizowaną obudowę (osłonę), a ekran kabla (kabli) powinien łączyć się z obudową na całym obwodzie. Niewystarczające jest samo podłączenie ekranu do końcówek masy konstrukcyjnej na gnieździe interfejsu E1/G Ω. Opis wyprowadzeń na gnieździe modułu liniowego E1/G Ω przedstawiono w pkt Zalecana konfiguracja interfejsu V.35 Konfiguracja z wykorzystaniem zegara SCTE eliminuje wpływ długości kabla na moment zatrzaskiwania danych dla kierunku nadawczego. Należy ustawić: typ interfejsu DCE tryb 3CK (źródłem zegara strobującego dla kierunku nadawczego jest obwód SCTE) Uwaga: w celu poprawnej pracy trybu 3CK dołączone urządzenie musi mieć możliwość obsługi obwodu zegara SCTE- tzn. może przesyłać sygnał zegara pobrany z TXC sfazowany w stosunku do danych przesyłanych po obwodzie TXD. Konfiguracja bez wykorzystywania zegara SCTE należy stosować tylko wtedy gdy dołączone urządzenie nie ma możliwości obsługi obwodu zegara SCTE. Należy ustawić: typ interfejsu DCE tryb 2CK (źródłem zegara strobującego dla kierunku nadawczego jest zegar TXC) zegar TXC zanegowany lub niezanegowany wybór zależy od czasu opóźnień (p.3.7) 4.6 Konfiguracja urządzeń współpracujących Konfiguracja urządzenia współpracującego: typ interfejsu DTE źródło zegara dla obwodu SCTE (spotykany jest także mnemonik TT) TxCLK szybkość transmisji: identyczna jak dla urządzenia TM-73.3 (z reguły nie jest konieczne specyfikowanie tego parametru ponieważ routery działające w trybie DTE działają z zegarem dostarczanym z urządzenia DCE) IO73-15b 16 Listopad 2005

25 5. Podstawowa konfiguracja systemu zarządzania 5.1 Konfiguracja konwerterów za pomocą aplikacji zarządzających Konwertery w wersji wolnostojącej mogą być konfigurowane i nadzorowane z poziomu terminala VT100 lub dedykowanej aplikacji na platformę Windows 9x/2000/NT. Urządzenie wolnostojące TM-73.3, należy podłączyć z terminalem kablem jak na rys Pin1 Pin8 1 Niepodłączony 2 Niepodłączony 3 Niepodłączony 4 GND 5 RXD 6 TXD 7 Niepodłączony 8 Niepodłączony Rys. 8. Kabel RS-232 do połączenia modemu TM-73.3 z komputerem PC IO73-15b 17 Listopad 2005

26 5.2 Charakterystyka Agenta SNMP Charakterystyka oprogramowania Schemat blokowy oprogramowania został przedstawiony na rysunku poniżej. agent SNMP agent telnet agent LNMP LNMP MIB SNMP TCP UDP IP ICMP PPP Interfejs RS232 G.703/G.704 TM73.3 Rys. 9. Schemat blokowy oprogramowania w urządzeniu TM-73.3 Zewnętrzny ruter inicjalizuje połączenie PPP w wybranej przez użytkownika szczelinie (domyślnie szczelina nr 0) strumienia G.703. Opcje PPP: bez obsługi kompresji nagłówków (algorytm Jacobsona), protokołu i adresu (enkapsulacja ppp w strumieniu synchronicznym) Po zestawieniu połączenia w ramkach PPP są kapsułowane ramki protokołów wyższych warstw. Jest przenoszony protokół ICMP w celu sprawdzania dostępności urządzenia (polecenie ping ), protokół SNMP do zarządzania ze standardowej platformy SNMP (np. HPOV), usługa TELNET do zdalnej konfiguracji i monitorowania urządzenia z dowolnej platformy sprzętowej wyposażonej w tę usługę oraz protokół LNMP kapsułowany w polu danych protokołu TCP do zarządzania zdalnego i lokalnego z poziomu aplikacji zarządzania LANWIN (port 1007). Wszelkie informacje dotyczące punktów kontrolnych i monitorujących urządzenia zbierane są w centralnej bazie informacji zarządzania (MIB). Dostęp do bazy jest możliwy trzema metodami: - poprzez agenta SNMP obsługującego protokół SNMP; - poprzez standardową usługę telnet; - poprzez bezpośredni dostęp z wykorzystaniem firmowego protokołu zarządzania (LNMP). UWAGA! Możliwe jest jednoczesne otwarcie tylko po jednej sesji telnet i LNMP. IO73-15b 18 Listopad 2005

27 5.2.2 Opis bazy MIB KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / V.35 Baza MIB podzielona jest na grupy o nazwach: system, interfejsy, at, ip, tcp, udp, snmp, icmp. Rozkład grup został przedstawiony na rysunku poniżej. root ccitt (0) iso (1) joint-iso-ccitt (2) org (3) dod (6) internet (1) < directory (1) mgmt (2) experimental (3) private (4) mib (1) < enterprices (1) system (1) interfaces (2) at (3) ip (4) icmp (5) tcp (6) udp (7) Rys. 10. Identyfikatory obiektów MIB-2 W urządzeniu TM-73.3 została zaimplementowana obsługa części standardowej bazy MIB, grupa: system oraz cześć prywatna bazy MIB, grupy: main, status, port, modules, test, snmpmonit W tabeli 2 zostały zebrane nazwy zmiennych, typy danych oraz ich opisy. Tabela 2. Zmienne wchodzące w skład grupy system. Nazwa Typ danych R/W Opis SysDescr DisplayString Tekstowy opis zawartości SysObjectID ObjectID ID dostawcy w drzewie SysUpTime TimeTicks Czas w setkach sekund jaki upłynął od restartu części systemu odpowiedzialnej za zarządzanie SysContact DisplayString R/W Nazwisko osoby odpowiedzialnej i sposób skontaktowania się z nią SysName DisplayString R/W Pełna nazwa domeny węzła SysLocation DisplayString R/W Fizyczna lokalizacja węzła SysServices [ ] Wartość określająca funkcje obsługiwane przez węzeł. Jest to suma warstw modelu OSI. Opis części prywatnej bazy MIB w formacie ASN.1 jest dostępny w pliku tm73_3.my, dostarczanym razem z urządzeniem na płycie CD. IO73-15b 19 Listopad 2005

28 5.2.3 Położenie bazy MIB konwertera TM-73.3 w drzewie rejestracyjnym Na rysunku poniżej zostało przedstawione położenie bazy MIB urządzenia TM-73.3 w drzewie rejestracyjnym. root ccitt(0) iso(1) joint-iso-ccitt(2) org(3) dod(6) internet(1) directory(1) mgmt(2) experimental(3) private(4) mib-2(1) enterprises(1) system(1) interfaces(2) at(3) ip(4) icmp(5) tcp(6) udp(7)... lanex (5746) telecom (1) TM73.3 (733) Rys. 11. Położenie bazy MIB urządzenia TM-73.3 w drzewie rejestracyjnym IO73-15b 20 Listopad 2005

29 5.2.4 Trapy Informacje o stanach alarmowych są wysyłane do zarządcy w postaci ramek TRAP SNMP v1 z opisem typu błędu w polu danych ramki. Dotyczą one następujących zdarzeń: - niepoprawne community name w zapytaniu SNMP; - nieautoryzowana próba wejścia do systemu; - zmiana konfiguracji systemu; - zanik sygnału na wejściu odbiornika; - powrót sygnału do normy; - przekroczenie stopy błędów 10E-3; - zanik przekroczenia stopy błędów 10E-3; - przekroczenie stopy błędów 10E-5; - zanik przekroczenia stopy błędów 10E-5; - pojawienie się sygnału AIS; - zanik sygnału AIS; - alarm zdalny; - zanik alarmu zdalnego; - zmiana nazwy urządzenia; - zmiana hasła; - aktywacja pętli testowej na szczelinie; - dezaktywacja pętli testowej na szczelinie; - aktywacja pętli testowej; - dezaktywacja pętli testowej; - przekroczenia ustalonych przez operatora progów w licznikach 15-minutowych i 24- godzinnych zgodnych z normą G.826. IO73-15b 21 Listopad 2005

30 5.3 Konfiguracja konwertera TM-73.3 Do poprawnej pracy konwertera TM-73.3 w systemie zarządzania wymagane jest ustawienie następujących parametrów: - adres IP urządzenia, - maska podsieci, - CommunityName, - adres IP stacji zarządzającej (odbiorca ramek typu Trap SNMP). Ustawienie tych parametrów jest możliwe z poziomu terminala VT100 (patrz pkt 7) lub aplikacji LANWIN (patrz pkt 6). 5.4 Konfiguracja routerów W tej części przedstawiono przykładowe konfiguracje ważniejszych parametrów wybranych routerów Konfiguracja routera Allied Telesyn - przykład 1. Konfiguracja interfejsu E1- AT-AR020 PRI E1/T1 SET PRI=0 MODE=TDM CREATE TDM GROUP=LANEX INTERFACE=PRI0 SLOTS=1 // podawany jest tu numer szczeliny SHOW TDM GROUP // sposób sprawdzenia konfiguracji 2. Konfiguracja połączenia ppp CREATE PPP=0 OVER=TDM-LANEX // utworzenie interfejsu ppp przypisanego do TDM SHOW PPP // sprawdzenie konfiguracji kanału ppp //do poprawnej pracy konieczna jest aktywność "echa" SET PPP=0 OVER=TDM-LANEX ECHO=ON LQR=OFF 3. Konfiguracja parametrów IP ENABLE IP // uaktywnienie protokołu IP ADD IP INTERFACE=ETH0 IP= MASK= // konfiguracja portu Ethernet ADD IP INTERFACE=PPP0 IP= MASK= // konfiguracja portu PRI ADD IP RIP INT=PPP0 // ustawienie dynamicznego routowania pomiędzy interfejsami // można też ustawić trasowanie statycznie za pomocą komendy ADD IP ROUTE ADD IP ROUTE= INT=PPP0 NEXT= // dodanie wpisu do tablicy routingu SHOW PPP SHOW PPP CONFIG SHOW IP INTERFACE // komendy służące wyświetlaniu parametrów interfejsów IO73-15b 22 Listopad 2005

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw koncentratora... 7 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania... 7 4. Montaż... 8

Bardziej szczegółowo

Watson 5. LTU/NTU Instrukcja obsługi. Document Identification SZ.DOC.W5.1.PL.pdf Document Version 1.2 Document Revision 13.03.2002

Watson 5. LTU/NTU Instrukcja obsługi. Document Identification SZ.DOC.W5.1.PL.pdf Document Version 1.2 Document Revision 13.03.2002 Watson 5 LTU/NTU Instrukcja obsługi Document Identification SZ.DOC.W5.1.PL.pdf Document Version 1.2 Document Revision 13.03.2002 SCHMID Binzstrasse 35, CH-8045 Zurich, Switzerland CH-1 456 11 11 Fax CH-1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa tel. 22 871 33 33 fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Podstawy działania routerów i routingu Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Główne cechy sieci WAN:

Główne cechy sieci WAN: SEMESTR II Moduł 1 Sieci WAN i routery 1.1 Sieci WAN 1.1.1 Wprowadzenie do sieci WAN Sieć WAN to sieć komunikacji danych, która rozciąga się na dużym obszarze geograficznym, takim jak województwo, region

Bardziej szczegółowo

EtherWerX PPPoE Terminator. Podręcznik Użytkownika EwxOS. PT rev. 1.0

EtherWerX PPPoE Terminator. Podręcznik Użytkownika EwxOS. PT rev. 1.0 EtherWerX PPPoE Terminator Podręcznik Użytkownika EwxOS PT rev 10 Spis Treści 1 Wprowadzenie1 1 11 Główne cechy produktu1 3 12 Zawartość opakowania1 5 13 Specyfikacja techniczna1 6 14 Przykłady implementacji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej

Bardziej szczegółowo

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji Seria FP/FR1200/2000 Analogowe, adresowalne centrale, repetytory i emulatory przeciwpożarowe Instrukcja instalacji i konserwacji Wersja 8-0 / Kwiecień 2005 Dotyczy wersji oprogramowania v8.0 lub nowszej

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA... 10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA... 10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

Systemy Teleinformatyczne Laboratorium

Systemy Teleinformatyczne Laboratorium Systemy Teleinformatyczne Laboratorium Rok akademicki 2014/2015 Prowadzący mgr inż. Dariusz Żelasko Spis laboratoriów: 1. Siemens UMX2MS Podstawy UMX (UMX1) 2. Siemens UMX2MS UMX WAN (UMX2) 3. Ericsson

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700 I. OPIS Urządzenie Proxy700 służy do odbierania sygnałów z monitorowanych obiektów za pomocą takich mediów jak telefonia komórkowa (CLIP,

Bardziej szczegółowo

Modem ModCom W1 v2.0 GSM/GPRS

Modem ModCom W1 v2.0 GSM/GPRS Modem ModCom W1 v2.0 GSM/GPRS Atrem 29 kwietnia 2010 V1.00 Atrem S.A. Wszystkie znaki występujace w tekście sa zastrzeżonymi znakami firmowymi badź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i eksploatacji sterownika CellBOX-S

Instrukcja montażu i eksploatacji sterownika CellBOX-S Biatel S.A. Plac Piłsudskiego 1 00-078 Warszawa Instrukcja montażu i eksploatacji sterownika CellBOX-S Opracowanie: Aktualizacja: Andrzej Pochodowicz Henryk Sosnowski marzec 2004 +48 85 7459760 Producent

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi

Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi Witamy! Dziękujemy za zakup naszego rejestratora! Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi Niniejszy podręcznik jest przeznaczony do instalacji i eksploatacji na twoim systemie. Znajdziesz tu informacje

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa usługa dostępu

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.27/T28. Budowa sieci w modelu Infrastructure Budowa Sieci w modelu Ad-Hoc. 1 1.Sieci w modelu ad-hoc Sieci bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

FALCON DD 16200 HDV. Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC. Instrukcja obsługi. Modele: DD 09200 HDV

FALCON DD 16200 HDV. Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC. Instrukcja obsługi. Modele: DD 09200 HDV FALCON Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC Instrukcja obsługi Modele: DD 09200 HDV Data: I 2009 wersja firmware 06.04.95 UWAGA ABY ZAPOBIEC POŻAROWI LUB ZWARCIU NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition 3.0

Access Professional Edition 3.0 Access Professional Edition 3.0 pl Configuration Manual Access Professional Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przegląd systemu 6 1.1 Ograniczenia i opcje 7 1.2 Instalacja na pojedynczym komputerze 9 1.3

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji

Podręcznik konfiguracji Podręcznik konfiguracji Systemy monitoringu IP systems SC8100, SC8110, SC2100, SC2110 Spis treści Wprowadzenie 3 3 3 3 Opis produktu Przegląd dokumentu Documenty powiązane Opcje dodatkowe Wykresy porównawcze

Bardziej szczegółowo

H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów

H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów SERIA 260 Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.0 PL 1 1. WPROWADZENIE 1.1 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie informacje,

Bardziej szczegółowo

CA-64 (wersja programowa 1.04.01)

CA-64 (wersja programowa 1.04.01) CENTRALA ALARMOWA CA-64 (wersja programowa 1.04.01) Opis i instalacja systemu. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca64opis_pl 05/03 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien

Bardziej szczegółowo