TM-73.3 KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / V.35

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TM-73.3 KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / V.35"

Transkrypt

1 TM-73.3 KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / V.35 WYPOSAŻONY W AGENTA SNMP IO73-15b Listopad 2005 LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, Lublin serwis: tel. (81)

2

3 Spis treści 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEZNACZENIE PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ PRZYKŁAD SIECI ZARZĄDZANIA OZNACZANIE ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI DIODOWE WSTĘP PANEL PRZEDNI PANEL TYLNY CHARAKTERYSTYKA ZŁĄCZY Opis złącza interfejsu liniowego E1/G Opis złącza interfejsu cyfrowego konwertera TM OPIS FUNKCJONALNY WSTĘP SCHEMAT BLOKOWY OPIS SYGNAŁÓW STERUJĄCYCH INTERFEJSU CYFROWEGO UKŁADY DIAGNOSTYCZNE I SYGNALIZACYJNE PĘTLE TESTOWE KANAŁY SERWISOWE INSTALACJA I OBSŁUGA WSTĘP WARUNKI PRACY ZASILANIE DOŁĄCZANIE KABLI POŁĄCZENIOWYCH Moduł liniowy E1/G ZALECANA KONFIGURACJA INTERFEJSU V KONFIGURACJA URZĄDZEŃ WSPÓŁPRACUJĄCYCH PODSTAWOWA KONFIGURACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KONFIGURACJA KONWERTERÓW ZA POMOCĄ APLIKACJI ZARZĄDZAJĄCYCH CHARAKTERYSTYKA AGENTA SNMP Charakterystyka oprogramowania Opis bazy MIB Położenie bazy MIB konwertera TM-73.3 w drzewie rejestracyjnym Trapy KONFIGURACJA KONWERTERA TM KONFIGURACJA ROUTERÓW Konfiguracja routera Allied Telesyn - przykład Konfiguracja routera CISCO przykład KONFIGURACJA STACJI PC Z SYSTEMEM WINDOWS STATYSTYKI SYSTEMU ZARZĄDZANIA KONFIGURACJA KONWERTERA PRZY UŻYCIU PROGRAMU LANWIN OPIS POSZCZEGÓLNYCH ZAKŁADEK FORMATKI DLA TM Porty Szczeliny Zegar Monitorowanie Dziennik Pętle PRBS KONFIGURACJA INTERFEJSU PPP I AGENTA SNMP STATYSTYKI SYSTEMU ZARZĄDZANIA IO73-15b I Listopad 2005

4 7. KONFIGURACJA KONWERTERA PRZY UŻYCIU TERMINALA VT WPROWADZENIE POŁĄCZENIE TM-73.3 Z TERMINALEM VT URUCHOMIENIE PROGRAMU NADZORU Z WYKORZYSTANIEM STYKU RS OPIS POSZCZEGÓLNYCH PANELI TERMINALA VT Wstęp Menu główne Menu Konfiguracja STATYSTYKI G KONFIGURACJA INTERFEJSU PPP I AGENTA SNMP DANE TECHNICZNE PARAMETRY ELEKTRYCZNE Interfejs liniowy E1/G Interfejs cyfrowy V PARAMETRY MECHANICZNE WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE Eksploatacja Transport Przechowywanie KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA ZASILANIE KOMPLETACJA WYROBU...62 IO73-15b II Listopad 2005

5 Spis rysunków RYS. 1. PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA KONWERTERÓW - POŁĄCZENIE ODLEGŁYCH SIECI LOKALNYCH POPRZEZ SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNĄ... 2 RYS. 2. SCHEMAT SIECI OBRAZUJĄCY SPOSÓB ZARZĄDZANIA KONWERTERÓW TM RYS. 3. WYGLĄD I OPIS PANELU PRZEDNIEGO URZĄDZENIA... 5 RYS. 4. WYGLĄD I OPIS TYLNEGO PANELU URZĄDZEŃ... 6 RYS. 5. SCHEMAT BLOKOWY KONWERTERA... 9 RYS. 6. PĘTLE TESTOWE RYS. 7. PRZYKŁADY PODŁĄCZENIA BATERII ZASILAJĄCEJ RYS. 8. KABEL RS-232 DO POŁĄCZENIA MODEMU TM-73.3 Z KOMPUTEREM PC RYS. 9. SCHEMAT BLOKOWY OPROGRAMOWANIA W URZĄDZENIU TM RYS. 10. IDENTYFIKATORY OBIEKTÓW MIB RYS. 11. POŁOŻENIE BAZY MIB URZĄDZENIA TM-73.3 W DRZEWIE REJESTRACYJNYM RYS. 12. ZAKŁADKA PORT, KONFIGURACJA RYS. 13. ZAKŁADKA PORT LINIOWY, KONFIGURACJA RYS. 14. ZAKŁADKA SZCZELINY, KONFIGURACJA RYS. 15. ZAKŁADKA ZEGAR, KONFIGURACJA RYS. 16. ZAKŁADKA MONITOROWANIE RYS. 17. ZAKŁADKA DZIENNIK RYS. 18. ZAKŁADKA PĘTLE RYS. 19. PĘTLE RYS. 20. ZAKŁADKA PRBS RYS. 21. KONFIGURACJA INTERFEJSU PPP I AGENTA SNMP RYS. 22. ZAKŁADKA STATYSTYK SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYS. 23. OKNO STATYSTYK SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYS. 24. PANEL MENU GŁÓWNE RYS. 25. PANEL MONITOROWANIE RYS. 26. PANEL DZIENNIK ZDARZEŃ RYS. 27. PANEL GENERATOR PRBS RYS. 28. PANEL PĘTLE TESTOWE RYS. 29. PĘTLA LAL RYS. 30. PĘTLA RDL RYS. 31. PĘTLA LDL RYS. 32. PANEL MENU KONFIGURACJA RYS. 33. PANEL PARAMETRY SYTEMU RYS. 34. PANEL PARAMETRY MODUŁU CYFROWEGO RYS. 35. PANEL PARAMETRY PORTU LINIOWEGO RYS. 36. PANEL KONFIGURACJA SZCZELIN RYS. 37. PANEL KONFIGURACJA ZEGARA RYS. 38. STATYSTYKI G RYS. 39. CZAS ROZPOCZĘCIA ZLICZANIA RYS. 40. REJESTRY 15 MINUTOWE RYS. 41. REJESTRY 24 GODZINNE RYS. 42. KONFIGURACJA PROGÓW ZAŁĄCZANIA ALARMÓW RYS. 43. OKRESY CZASOWE RYS. 44. KONFIGURACJA INTERFEJSU PPP I AGENTA SNMP IO73-15b III Listopad 2005

6 Wykaz użytych skrótów KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / V.35 AIS ETSI GND ITU-T USR ALP ALN DTE DCE PRBS LAL LDL RDL TS Alarm Indication Signal European Telecommunications Standards Institute Ground International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector Utrata synchronizacji ramki Alarm pilny Alarm niepilny Data Terminal Equipment Data Communication Equipment Pseudo Random Binary String Local Analog Loop Local Digital Loop Remote Digital Loop Time Slot - szczelina czasowa IO73-15b IV Listopad 2005

7 Bezpieczeństwo użytkowania Konwerter TM-73.3 został zaprojektowany i przetestowany w zakresie bezpieczeństwa i użytkowania, zgodnie z normą PN-EN Spełnia wymogi bezpieczeństwa klasy I.! Zacisk uziemiający umieszczony na tylnej ściance urządzenia powinien być dołączony do uziemienia.! W celu uniknięcia kontaktu z elementami będącymi pod napięciem, należy zawsze przed otwarciem obudowy, odłączyć zasilanie.! Urządzenie nie posiada wmontowanego układu rozłączającego. Układ taki powinien znajdować się na zewnątrz urządzenia. Producent nie odpowiada za stosowanie urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi. Instrukcja obsługi jest integralną częścią urządzenia i wraz z nim jest przekazywana użytkownikom. IO73-15b V Listopad 2005

8

9 1. Ogólna charakterystyka 1.1 Przeznaczenie Konwerter TM-73.3 umożliwia konwersję synchronicznego strumienia danych interfejsu cyfrowego o przepływności binarnej n x 64 kbit/s (n=1 31) na sygnał ramkowany o strukturze określonej w zaleceniu ITU-T G.704, pomiędzy interfejsem V.35, a interfejsem telekomunikacyjnym zgodnym z zaleceniem ITU-T G.703. Konwerter może współpracować z dowolnym urządzeniem posiadającym interfejs G.703 o strukturze ramki zgodnej z zaleceniem ITU-T G.704. Konwerter jest wyposażony w agenta SNMP. Zaimplementowany jest w nim protokół SNMP w wersji 1 (SNMPv1) oraz zestaw protokołów TCP/IP- TCP (Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol), IP (Internet Protocol), ICMP (Internet Control Message Protocol). Dodatkowo konwerter obsługuje protokół PPP (Point-to-Point Protocol). Zestawienie połączenia PPP jest możliwe w dowolnie wybranej przez użytkownika szczelinie strumienia 2 Mb/s. Konwerter posiada również usługę TELNET do zdalnej konfiguracji i monitorowania. Za pomocą wbudowanego agenta SNMP możliwa jest identyfikacja urządzenia w sieci zarządzanych urządzeń SNMP w standardowych platformach zarządzania np. HP OpenView oraz jest możliwe przeglądanie elementów bazy MIB urządzenia. Baza MIB urządzenia jest zgodna zaleceniami RFC Konwerter również obsługuje firmowy protokół zarządzania aplikacji LANWIN LNMP. IO73-15b 1 Listopad 2005

10 1.2 Przykłady zastosowań TM-73.3 Router Router V.35 V.35 TM-73.3 G.703/G.704 G.703/G.704 Sieć telekomunikacyjna G.703/G.704 G.703/G.704 TM-73.3 V.35 V.35 Router Router TM-73.3 G.703/G.704 V.35 Router Router V.35 G.703/G.704 TM-72 MD-73 TM-73.3 Router V.35 G.703/G.704 G.703/G.704 Router V.35 TM-73.3 G.703/G.704 Sieć telekomunikacyjna G.703/G.704 G.703/G.704 G.703/G.704 G.703/G.704 V.35 Router G.703/G.704 DXC Router V.35 G.703/G.704 V.35 Router Router V.35 V.35 Router TM-72 V.35 Router TM-49 MD-73 Rys. 1. Przykład zastosowania konwerterów - połączenie odległych sieci lokalnych poprzez sieć telekomunikacyjną IO73-15b 2 Listopad 2005

11 1.3 Przykład sieci zarządzania Sieci Innych Operatorów Stacja Zarządzajaca SNMP E1 G.703/G.704 Ethernet Sieć Szkieletowa SDH/PDH Router E1 G.703/G.704 E1 Point-to Point Protocol E1 G.703/G.704 TM-73.3 CPE V.35 DSU/CSU agent SNMP PPP E1 G.703/G.704 TM-73.3 CPE V.35 DSU/CSU agent SNMP PPP E1 G.703/G.704 TM-73.3 CPE V.35 DSU/CSU agent SNMP PPP LEGENDA: Ruch użytkowników n x 64 kbps Zarządzanie in-band 1 x 64 kbps Strumienie E1 G.703/G.704 Rys. 2. Schemat sieci obrazujący sposób zarządzania konwerterów TM-73.3 Przykładowa konfiguracja zarządzanych konwerterów TM-73.3 przedstawiona została na rysunku 2. Dostęp do urządzenia ze stacji zarządzających jest możliwy przy pomocy strumienia E1 G.703/G.704 w wydzielonej szczelinie czasowej przeznaczonej do tego celu. Do zestawienia połączenia pomiędzy dedykowanym ruterem i urządzeniami w sieci wykorzystany jest protokół PPP. Urządzenie posiada wbudowanego agenta SNMP. Zapytania, odpowiedzi, komunikaty trap SNMP generowane z/do stacji zarządzającej są kapsułowane w protokół PPP w wybranej szczelinie czasowej i przenoszone do/z urządzeń docelowych. IO73-15b 3 Listopad 2005

12 1.4 Oznaczanie Urządzenie: TM-73.3 Wersja produkcyjna 3- interfejs V.35, urządzenie z agentem SNMP Typ urządzenia Urządzenie telekomunikacyjne TM - wersja wolnostojąca IO73-15b 4 Listopad 2005

13 2. Złącza i wskaźniki diodowe 2.1 Wstęp Na przedniej ściance urządzenia znajdują się 4 grupy wskaźników świetlnych sygnalizujących stan: zasilania, pętli testowych, interfejsu liniowego, stanu linii interfejsu cyfrowego 2.2 Panel przedni TM-73 RS-232 DCE 4-SG 5-RxD 6-TxD G.703,G.704 LOF LOS ERR AIS V.35 LOOPS Rx Tx LAL RDL LDL DCD DSR DTR CTS RTS LAL RDL LDL INTERFACE CONVERTER dioda sygnalizująca stan zasilania oznaczona symbolem 2. złącze monitorowania i nadzoru 3. grupa diod sygnalizujących stany wykryte przez interfejs liniowy G kbit/s: LOS zanik odbieranego sygnału, LOF utrata synchronizacji ramki odbieranego sygnału, ERR przekroczenie stopy błędów 10-3, AIS odbiór sygnału alarmu 4. grupa diod sygnalizujących stan linii interfejsu cyfrowego 5. grupa diod sygnalizujących zamknięcie pętli testowych 6. przełączniki zamykania pętli testowych Rys. 3. Wygląd i opis panelu przedniego urządzenia IO73-15b 5 Listopad 2005

14 2.3 Panel tylny G.703,G V VDC TM gniazdo interfejsu E1 G.703,G Ω - złącze żeńskie DB-9 2. gniazdo interfejsu cyfrowego V.35 - złącze żeńskie DB złącze z mocowaniem śrubowym do podłączenia źródła zasilania prądu stałego 48 V 4. zacisk uziemiający Rys. 4. Wygląd i opis tylnego panelu urządzeń IO73-15b 6 Listopad 2005

15 2.4 Charakterystyka złączy Opis złącza interfejsu liniowego E1/G.703 Pin nr Opis wyprowadzeń DB-9 5, 9 wejście sygnału liniowego symetrycznego G.703 3, 4, 8 ekran 2, 7 wyjście sygnału liniowego symetrycznego G.703 1, 6 nie podłączone Opis złącza interfejsu cyfrowego konwertera TM Poniższa tabela opisuje wyprowadzenia linii sygnałowych złącza DB-25 interfejsu cyfrowego V.35. Złącze Złącze kabla przelotowego TM-73.3 V.35 DB-25 34pin PIN Opis PIN CCITT# Opis sygnału (ang.) 1 A Shield 2 TXD P 103 (A) Transmitted Data 14 S 103 (B) 3 RXD R 104 (A) Received Data 16 T 104 (B) 4 RTS C 105 Request to Send 19 5 CTS D 106 Clear to Send 13 6 DSR E 107 DCE Ready DTR H 108 DTE Ready 23 7 B 102 Signal Ground 8 DCD F 109 Data Carrier Detection TXC Y 114 (A) Transmitter Signal Element Timing 12 AA 114 (B) 17 RXC V 115 (A) Received Signal 9 X 115 (B) Element Timing 18 LL L 141 Local Loop-back 21 RL N 140 Remote Loop-back - CI J 125 Ring Indicator 24 SCTE U 113 (A) Transmit Signal Element Timing 11 W 113 (B) 25 TM NN 142 Test Mode IO73-15b 7 Listopad 2005

16 3. Opis funkcjonalny 3.1 Wstęp Konwerter TM-73.3 realizuje następujące funkcje: 1. Przetwarzanie sygnału elektrycznego doprowadzonego do interfejsu cyfrowego o przepływności n x 64 kbit/s. 2. Wtrącanie danych z interfejsu n x 64 kbit/s do wybranych szczelin czasowych strumienia 2048 kbit/s. 3. Kodowanie strumienia danych interfejsu liniowego zgodnie ze schematem HDB3. 4. Dekodowanie strumienia danych interfejsu liniowego zgodnie ze schematem HDB3. 5. Wydzielanie ze strumienia 2048 kbit/s danych z wybranych szczelin czasowych i sformowanie strumienia n x 64 kbit/s. 6. Kontrola i sygnalizacja podstawowych parametrów pracy konwertera oraz generowanie alarmów w razie wystąpienia niesprawności. 7. Zarządzanie konwerterem - poprzez protokół SNMPv1, - zdalnie poprzez protokół TELNET, - poprzez protokół LNMP za pomocą aplikacji LANWIN. IO73-15b 8 Listopad 2005

17 3.2 Schemat blokowy Schemat blokowy konwertera przedstawiony jest na rys. 5. Sygnał cyfrowy doprowadzony jest do interfejsu cyfrowego IC o szybkości transmisji n x 64 kbit/s i następnie kierowany do układu formującego sygnał 2048 kbit/s, synchronizowany do impulsów synchronizacji ramki tworzonych lokalnie lub odtworzonych z przebiegu z przeciwnego kierunku transmisji. W układzie FR tworzona jest ramka sygnału zgodna z G.704. Na wyjściu modułu liniowego IL otrzymujemy sygnał liniowy elektryczny zgodny z G.703. W przeciwnym kierunku transmisji następuje odtworzenie przebiegu zegarowego z sygnału 2048 kbit/s doprowadzonego do modułu liniowego IL. Następnie w układzie FR wydzielany jest sygnał synchronizacji ramki w stosunku do którego wydzielane są szczeliny czasowe dla interfejsu cyfrowego. Blok monitorowania i nadzoru MN umożliwia konfigurację urządzenia, kontrolę pracy, zakładanie pętli diagnostycznych i testowanie urządzenia. Kanał interfejsu cyfrowego jest w pełni dupleksowy. Kanał może składać się maksymalnie z 31 szczelin czasowych sygnału 2048 kbit/s. ZL Zasilanie 36-60V DC LED FR IL Interfejs Liniowy G.703 LAL RDL LDL IC Interfejs Cyfrowy V.35 MN Konsola RS-232 Rys. 5. Schemat blokowy konwertera IC interfejs cyfrowy, FR układ ramkowania sygnału 2048 kbit/s, IL interfejs liniowy, MN układ monitorowania i nadzoru, ZL zasilacz, LED zestaw diod sygnalizacyjnych wraz z przełącznikami IO73-15b 9 Listopad 2005

18 3.3 Opis sygnałów sterujących interfejsu cyfrowego. Sygnał Numer Źródło Opis TXD Transmitted Data 103 DTE Dane nadawane przez DTE do DCE i przesyłane do linii transmisyjnej RXD Received Data 104 DCE Dane odbierane przez DCE z linii transmisyjnej i przesyłane do DTE RTS Request to Send 105 DTE Żądanie nadawania. Sygnał aktywowany przed wysyłaniem danych po wymianie sygnałów DTR i DSR CTS 106 DCE Gotowość do nadawania. Sygnał wysyłany przez DCE Clear to Send DSR Data Set Ready DTR Data Terminal Ready DCD Data Carrier Detect TXC Transmitter Signal Element Timing RXC Received Signal Element Timing SCTE Transmit Signal Element Timing LL Local Loop-Back RL Remote Loop-Back TM Test Mode w odpowiedzi na sygnał RTS z DTE 107 DCE Sygnał wysyłany przez DCE w odpowiedzi na sygnał DTR pod warunkiem istniejącego połączenia z drugim DCE 108 DTE Sygnał oznaczający gotowość do nadawania lub odbioru danych z DCE 109 DCE Sygnał aktywny wtedy gdy spełnione jest kryterium odpowiedniej jakości łącza z odległym urządzeniem DCE 114 DCE Sygnał podstawy czasu wysyłany do DTE dla danych nadawanych 115 DCE Sygnał podstawy czasu danych wysyłany do DTE odtwarzany przez DCE z danych przychodzących z odległego DCE 113 DTE Sygnał podstawy czasu danych nadawanych przez DTE 141 DTE stan aktywny sygnału aktywuje pętle LAL opis w p DTE stan aktywny sygnału aktywuje pętle RDL opis w p DCE Stan aktywny oznacza że urządzenie jest w trybie testowania tzn. jest aktywna jedna z pętli LAL lub RDL IO73-15b 10 Listopad 2005

19 3.4 Układy diagnostyczne i sygnalizacyjne Konwerter TM-73.3 dokonuje automatycznej kontroli parametrów sygnału interfejsu liniowego E1/G.703 oraz wykrywa i sygnalizuje następujące stany, i wielkości: zanik sygnału na wejściu liniowym 2048 kbit/s; utratę synchronizacji ramki odbieranego sygnału 2048 kbit/s; przekroczenia stopy błędów (wiolacji kodu HDB3) 1x10-3 w sygnale przychodzącym interfejsu liniowego; przekroczenie stopy błędów 1x10-5 ; odbiór sygnału AIS na wejściu liniowym; odbiór alarmu z urządzenia zdalnego w szczelinie zerowej (TS0). Sygnalizacja stanu alarmowego odbywa się przez: zapalenie odpowiedniej diody LED: LOS, LOF, ERR, AIS. Wykrycie niesprawności powoduje wygenerowanie alarmu "niepilnego" ALN (informującego o stanie awaryjnym nie powodującym przerwy w transmisji) lub "pilnego" ALP (oznaczającego przerwę w transmisji - konieczna natychmiastowa interwencja obsługi). Wystąpienie alarmu "pilnego" powoduje jednoczesne wysłanie w kierunku nadawania sygnału alarmu w szczelinie zerowej. Kryteria wysyłania i kierunek wysyłania sygnału alarmu określa tabela 1. Konwertery po załączeniu zasilania dokonują automatycznej kontroli sprawności. Wykryte usterki sygnalizują za pomocą wskaźników świetlnych na przedniej ściance urządzenia. Tabela 1 obrazuje sposób sygnalizacji wykrytej usterki. IO73-15b 11 Listopad 2005

20 Miejsce uszkodzenia Całe urządzenie Tabela 1. Wykrywane stany awaryjne i akcje im towarzyszące. Stan awaryjny Awaria Urządzenia Alarm LOS Sygnalizacja Dioda LED LOF ERR AIS Kanał cyfrowy n x 64 kbit/s Podejmowane akcje Sygnał liniowy 2048 kbit/s ALP 2) 2) 2) 2) Zanik zasilania ALP Zanik sygnału ALP Utrata synchronizacji ALP ramki 1) Ustawienie sygnałów sterujących 106, 107, 109 w stan NIE Ustawienie sygnałów sterujących 106, 107, 109 w stan NIE Ustawienie bitu A w TS0 Ustawienie bitu A w TS0 Port liniowy 2048 kbit/s Stopa błędów > 10-5 ALN 2) Stopa błędów > 10-3 ALP Ustawienie sygnałów sterujących 106, 107, 109 w stan NIE Ustawienie bitu A w TS0 Urządzenie Zdalne Pojawienie się bitu alarmowego w szczelinie zerowej urządzenia zdalnego ALN 2) dioda świeci 1) alarm pilny nie jest generowany gdy utrata synchronizacji ramki spowodowana jest odbiorem sygnału AIS 2) dioda pulsuje IO73-15b 12 Listopad 2005

21 3.5 Pętle testowe Konwerter TM-73.3 umożliwia zakładanie lokalnych lub zdalnych pętli testowych na interfejsie liniowym oraz interfejsie cyfrowym. Aktywacja i dezaktywacja pętli testowych możliwa jest przy użyciu: - przycisków umieszczonych na płycie czołowej urządzenia rys. 3; - sygnałów LL(140) i RL(141) (opis w p. 3.3) wysyłanych od strony interfejsu cyfrowego; - z poziomu terminala VT100; - dedykowanej aplikacji pod systemem Windows 9x/2000/NT. Interfejs cyfrowy Interfejs liniowy G.703 TESTER TELEKOMUNIKACYJNY Konwerter Aktywowana Pętla LDL, konwerter sygnalizuje zamknięcie pętli świeceniem diody LDL Interfejs cyfrowy Interfejs liniowy TESTER TELEKOMUNIKACYJNY V.35 Konwerter TM-73, MD-73 Aktywowana Pętla LAL, konwerter sygnalizuje zamknięcie pętli świeceniem diody LAL Interfejs cyfrowy Interfejs liniowy Interfejs liniowy Interfejs cyfrowy G.703 V.35 TESTER TELEKOMUNIKACYJNY Konwerter konwerter sygnalizuje zamknięcie pętli świeceniem diody LDL Konwerter Aktywowana Pętla RDL, konwerter sygnalizuje zamknięcie pętli świeceniem diody RDL Rys. 6. Pętle testowe IO73-15b 13 Listopad 2005

22 3.6 Kanały serwisowe KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / V.35 Aplikacje zarządzające opracowane dla konwertera umożliwiają zarządzanie zarówno urządzeniem lokalnym jak i zdalnym z wykorzystaniem kanałów serwisowych. Są to dedykowana aplikacja na platformę Windows 9x/2000/NT oraz program emulatora terminala VT100 umożliwiający zarządzanie tylko urządzeniem lokalnym. Do ich poprawnej pracy konieczne jest istnienie specjalnego kanału serwisowego. Kanał taki może być utworzony na dowolnej i tylko jednej ze szczelin strumienia G.704 o przepływności 64 kbit/s. Możliwe jest również utworzenie kanału na szczelinie 0 (TS0), przy czym należy pamiętać, że przepływność kanału serwisowego będzie wynosiła tylko 20 kbit/s. Wyznaczanie szczelin dla kanału serwisowego możliwe jest z poziomu aplikacji zarządzającej. IO73-15b 14 Listopad 2005

23 4. Instalacja i obsługa 4.1 Wstęp Przed rozpoczęciem eksploatacji konieczna jest prawidłowa, zgodna z przedstawionymi w dalszej części instrukcji zaleceniami, instalacja i konfiguracja konwertera. 4.2 Warunki pracy Konwerter może pracować w sposób ciągły w pomieszczeniach zamkniętych w warunkach zgodnych z pkt.8 Danych technicznych. Nie powinien być narażony na bezpośrednie nasłonecznienie. Nie zaleca się ustawiania konwertera na źródłach ciepła, choć dopuszczalne jest ustawienie go na drugim takim samym urządzeniu lub zainstalowanie w stojaku, w którym pracują inne urządzenia. W tym wypadku powinien być jednak zapewniony swobodny przepływ powietrza lub - w razie potrzeby - wentylacja wymuszona. 4.3 Zasilanie Konwerter TM-73.3 zasilany jest napięciem stałym z zakresu V DC o dowolnej polaryzacji. Zasilanie należy doprowadzić do gniazda z zewnętrznymi zaciskami śrubowymi urządzenia wolnostojącego. Biegunowość napięcia zasilającego jest dowolna. Uziemienie należy podłączyć do zacisku uziemiającego na obudowie. Przewód uziemiający powinien mieć małą impedancję dla wielkich częstotliwości. Poprawne zasilanie sygnalizowane jest za pomocą wskaźnika świetlnego POWER na panelu przednim urządzenia. Urządzenie nie posiada wmontowanego układu rozłączającego, dlatego łatwo dostępny układ rozłączający powinien być wmontowany w stałe okablowanie VDC VDC VDC lub lub lub Rys. 7. Przykłady podłączenia baterii zasilającej IO73-15b 15 Listopad 2005

24 4.4 Dołączanie kabli połączeniowych Moduł liniowy E1/G.703 Sygnały wejściowy i wyjściowy interfejsu E1/G.703 są doprowadzone dwoma ekranowanymi kablami symetrycznymi o impedancji 120 Ω lub jednym ekranowanym kablem podwójnym o takiej samej impedancji. Aby spełnić wymagania dotyczące emisji zakłóceń należy przestrzegać następujących zasad. Podłączenie kabli symetrycznych należy wykonać przy pomocy wtyku DB-9 wyposażonego w metalową lub metalizowaną obudowę (osłonę), a ekran kabla (kabli) powinien łączyć się z obudową na całym obwodzie. Niewystarczające jest samo podłączenie ekranu do końcówek masy konstrukcyjnej na gnieździe interfejsu E1/G Ω. Opis wyprowadzeń na gnieździe modułu liniowego E1/G Ω przedstawiono w pkt Zalecana konfiguracja interfejsu V.35 Konfiguracja z wykorzystaniem zegara SCTE eliminuje wpływ długości kabla na moment zatrzaskiwania danych dla kierunku nadawczego. Należy ustawić: typ interfejsu DCE tryb 3CK (źródłem zegara strobującego dla kierunku nadawczego jest obwód SCTE) Uwaga: w celu poprawnej pracy trybu 3CK dołączone urządzenie musi mieć możliwość obsługi obwodu zegara SCTE- tzn. może przesyłać sygnał zegara pobrany z TXC sfazowany w stosunku do danych przesyłanych po obwodzie TXD. Konfiguracja bez wykorzystywania zegara SCTE należy stosować tylko wtedy gdy dołączone urządzenie nie ma możliwości obsługi obwodu zegara SCTE. Należy ustawić: typ interfejsu DCE tryb 2CK (źródłem zegara strobującego dla kierunku nadawczego jest zegar TXC) zegar TXC zanegowany lub niezanegowany wybór zależy od czasu opóźnień (p.3.7) 4.6 Konfiguracja urządzeń współpracujących Konfiguracja urządzenia współpracującego: typ interfejsu DTE źródło zegara dla obwodu SCTE (spotykany jest także mnemonik TT) TxCLK szybkość transmisji: identyczna jak dla urządzenia TM-73.3 (z reguły nie jest konieczne specyfikowanie tego parametru ponieważ routery działające w trybie DTE działają z zegarem dostarczanym z urządzenia DCE) IO73-15b 16 Listopad 2005

25 5. Podstawowa konfiguracja systemu zarządzania 5.1 Konfiguracja konwerterów za pomocą aplikacji zarządzających Konwertery w wersji wolnostojącej mogą być konfigurowane i nadzorowane z poziomu terminala VT100 lub dedykowanej aplikacji na platformę Windows 9x/2000/NT. Urządzenie wolnostojące TM-73.3, należy podłączyć z terminalem kablem jak na rys Pin1 Pin8 1 Niepodłączony 2 Niepodłączony 3 Niepodłączony 4 GND 5 RXD 6 TXD 7 Niepodłączony 8 Niepodłączony Rys. 8. Kabel RS-232 do połączenia modemu TM-73.3 z komputerem PC IO73-15b 17 Listopad 2005

26 5.2 Charakterystyka Agenta SNMP Charakterystyka oprogramowania Schemat blokowy oprogramowania został przedstawiony na rysunku poniżej. agent SNMP agent telnet agent LNMP LNMP MIB SNMP TCP UDP IP ICMP PPP Interfejs RS232 G.703/G.704 TM73.3 Rys. 9. Schemat blokowy oprogramowania w urządzeniu TM-73.3 Zewnętrzny ruter inicjalizuje połączenie PPP w wybranej przez użytkownika szczelinie (domyślnie szczelina nr 0) strumienia G.703. Opcje PPP: bez obsługi kompresji nagłówków (algorytm Jacobsona), protokołu i adresu (enkapsulacja ppp w strumieniu synchronicznym) Po zestawieniu połączenia w ramkach PPP są kapsułowane ramki protokołów wyższych warstw. Jest przenoszony protokół ICMP w celu sprawdzania dostępności urządzenia (polecenie ping ), protokół SNMP do zarządzania ze standardowej platformy SNMP (np. HPOV), usługa TELNET do zdalnej konfiguracji i monitorowania urządzenia z dowolnej platformy sprzętowej wyposażonej w tę usługę oraz protokół LNMP kapsułowany w polu danych protokołu TCP do zarządzania zdalnego i lokalnego z poziomu aplikacji zarządzania LANWIN (port 1007). Wszelkie informacje dotyczące punktów kontrolnych i monitorujących urządzenia zbierane są w centralnej bazie informacji zarządzania (MIB). Dostęp do bazy jest możliwy trzema metodami: - poprzez agenta SNMP obsługującego protokół SNMP; - poprzez standardową usługę telnet; - poprzez bezpośredni dostęp z wykorzystaniem firmowego protokołu zarządzania (LNMP). UWAGA! Możliwe jest jednoczesne otwarcie tylko po jednej sesji telnet i LNMP. IO73-15b 18 Listopad 2005

27 5.2.2 Opis bazy MIB KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / V.35 Baza MIB podzielona jest na grupy o nazwach: system, interfejsy, at, ip, tcp, udp, snmp, icmp. Rozkład grup został przedstawiony na rysunku poniżej. root ccitt (0) iso (1) joint-iso-ccitt (2) org (3) dod (6) internet (1) < directory (1) mgmt (2) experimental (3) private (4) mib (1) < enterprices (1) system (1) interfaces (2) at (3) ip (4) icmp (5) tcp (6) udp (7) Rys. 10. Identyfikatory obiektów MIB-2 W urządzeniu TM-73.3 została zaimplementowana obsługa części standardowej bazy MIB, grupa: system oraz cześć prywatna bazy MIB, grupy: main, status, port, modules, test, snmpmonit W tabeli 2 zostały zebrane nazwy zmiennych, typy danych oraz ich opisy. Tabela 2. Zmienne wchodzące w skład grupy system. Nazwa Typ danych R/W Opis SysDescr DisplayString Tekstowy opis zawartości SysObjectID ObjectID ID dostawcy w drzewie SysUpTime TimeTicks Czas w setkach sekund jaki upłynął od restartu części systemu odpowiedzialnej za zarządzanie SysContact DisplayString R/W Nazwisko osoby odpowiedzialnej i sposób skontaktowania się z nią SysName DisplayString R/W Pełna nazwa domeny węzła SysLocation DisplayString R/W Fizyczna lokalizacja węzła SysServices [ ] Wartość określająca funkcje obsługiwane przez węzeł. Jest to suma warstw modelu OSI. Opis części prywatnej bazy MIB w formacie ASN.1 jest dostępny w pliku tm73_3.my, dostarczanym razem z urządzeniem na płycie CD. IO73-15b 19 Listopad 2005

28 5.2.3 Położenie bazy MIB konwertera TM-73.3 w drzewie rejestracyjnym Na rysunku poniżej zostało przedstawione położenie bazy MIB urządzenia TM-73.3 w drzewie rejestracyjnym. root ccitt(0) iso(1) joint-iso-ccitt(2) org(3) dod(6) internet(1) directory(1) mgmt(2) experimental(3) private(4) mib-2(1) enterprises(1) system(1) interfaces(2) at(3) ip(4) icmp(5) tcp(6) udp(7)... lanex (5746) telecom (1) TM73.3 (733) Rys. 11. Położenie bazy MIB urządzenia TM-73.3 w drzewie rejestracyjnym IO73-15b 20 Listopad 2005

29 5.2.4 Trapy Informacje o stanach alarmowych są wysyłane do zarządcy w postaci ramek TRAP SNMP v1 z opisem typu błędu w polu danych ramki. Dotyczą one następujących zdarzeń: - niepoprawne community name w zapytaniu SNMP; - nieautoryzowana próba wejścia do systemu; - zmiana konfiguracji systemu; - zanik sygnału na wejściu odbiornika; - powrót sygnału do normy; - przekroczenie stopy błędów 10E-3; - zanik przekroczenia stopy błędów 10E-3; - przekroczenie stopy błędów 10E-5; - zanik przekroczenia stopy błędów 10E-5; - pojawienie się sygnału AIS; - zanik sygnału AIS; - alarm zdalny; - zanik alarmu zdalnego; - zmiana nazwy urządzenia; - zmiana hasła; - aktywacja pętli testowej na szczelinie; - dezaktywacja pętli testowej na szczelinie; - aktywacja pętli testowej; - dezaktywacja pętli testowej; - przekroczenia ustalonych przez operatora progów w licznikach 15-minutowych i 24- godzinnych zgodnych z normą G.826. IO73-15b 21 Listopad 2005

30 5.3 Konfiguracja konwertera TM-73.3 Do poprawnej pracy konwertera TM-73.3 w systemie zarządzania wymagane jest ustawienie następujących parametrów: - adres IP urządzenia, - maska podsieci, - CommunityName, - adres IP stacji zarządzającej (odbiorca ramek typu Trap SNMP). Ustawienie tych parametrów jest możliwe z poziomu terminala VT100 (patrz pkt 7) lub aplikacji LANWIN (patrz pkt 6). 5.4 Konfiguracja routerów W tej części przedstawiono przykładowe konfiguracje ważniejszych parametrów wybranych routerów Konfiguracja routera Allied Telesyn - przykład 1. Konfiguracja interfejsu E1- AT-AR020 PRI E1/T1 SET PRI=0 MODE=TDM CREATE TDM GROUP=LANEX INTERFACE=PRI0 SLOTS=1 // podawany jest tu numer szczeliny SHOW TDM GROUP // sposób sprawdzenia konfiguracji 2. Konfiguracja połączenia ppp CREATE PPP=0 OVER=TDM-LANEX // utworzenie interfejsu ppp przypisanego do TDM SHOW PPP // sprawdzenie konfiguracji kanału ppp //do poprawnej pracy konieczna jest aktywność "echa" SET PPP=0 OVER=TDM-LANEX ECHO=ON LQR=OFF 3. Konfiguracja parametrów IP ENABLE IP // uaktywnienie protokołu IP ADD IP INTERFACE=ETH0 IP= MASK= // konfiguracja portu Ethernet ADD IP INTERFACE=PPP0 IP= MASK= // konfiguracja portu PRI ADD IP RIP INT=PPP0 // ustawienie dynamicznego routowania pomiędzy interfejsami // można też ustawić trasowanie statycznie za pomocą komendy ADD IP ROUTE ADD IP ROUTE= INT=PPP0 NEXT= // dodanie wpisu do tablicy routingu SHOW PPP SHOW PPP CONFIG SHOW IP INTERFACE // komendy służące wyświetlaniu parametrów interfejsów IO73-15b 22 Listopad 2005

TM/MD-73.1 TM-73.2 ZARZĄDZANIE I NADZOROWANIE

TM/MD-73.1 TM-73.2 ZARZĄDZANIE I NADZOROWANIE TM/MD-73.1 TM-73.2 ZARZĄDZANIE I NADZOROWANIE KONWERTERA Z POZIOMU TERMINALA VT100 Instrukcja Obsługi IO73-3a Sierpień 2002 LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, 20-150 Lublin serwis: tel. (81) 4439639, 4439640,

Bardziej szczegółowo

TM-73 MD-73 KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / V.35

TM-73 MD-73 KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / V.35 TM-73 MD-73 KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / IO73-12b I Czerwiec 2007 Spis treści 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA...IV 1.1 PRZEZNACZENIE...IV 1.2 PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ...IV 1.3 OZNACZANIE... V 2. ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja skrócona, szczegółowa instrukcja znajduje się na załączonej płycie lub do pobrania z www.bitstream.com.pl

Instrukcja skrócona, szczegółowa instrukcja znajduje się na załączonej płycie lub do pobrania z www.bitstream.com.pl TRYTON-PE1 Protekcja kanału E1 + Most Ethernet E1 10/100Mbit/s Ethernet na 4xE1 G.703 2048kbit/s 1 PANEL PRZEDNI URZĄDZENIA 1 2 3 4 5 Rys 1. Panel przedni i tylny urządzenia. Oznaczenie symboli: 1 złącze

Bardziej szczegółowo

TM-73.1 MD-73.1 KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / V.35, RS-449, X.21, RS-530, RS-232 TM-73.2 MD-73.2

TM-73.1 MD-73.1 KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / V.35, RS-449, X.21, RS-530, RS-232 TM-73.2 MD-73.2 TM-73.1 MD-73.1 KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 /, RS-449, X.21, RS-530, RS-232 TM-73.2 MD-73.2 KONWERTER INTERFEJSU G.703,G.704 / IO73-2b I Czerwiec 2007 Spis treści 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA...1 1.1

Bardziej szczegółowo

MULTIPLEKSER TM-44.3 ZARZĄDZANIE I NADZOROWANIE Z POZIOMU APLIKACJI LANWIN

MULTIPLEKSER TM-44.3 ZARZĄDZANIE I NADZOROWANIE Z POZIOMU APLIKACJI LANWIN LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 MULTIPLEKSER TM-44.3 ZARZĄDZANIE I NADZOROWANIE Z POZIOMU APLIKACJI LANWIN IO44-8 Grudzień 2002 LANEX S.A., ul.ceramiczna

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-01

Konwerter Transmisji KT-01 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-01 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis Treści 1. Opis działania... 3 1.1. Podstawowe cechy:... 3 1.2. Dane

Bardziej szczegółowo

KARTA KONWERTERA INTERFEJSU G.703/V.35 MD-71 INSTRUKCJA OBSŁUGI

KARTA KONWERTERA INTERFEJSU G.703/V.35 MD-71 INSTRUKCJA OBSŁUGI LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 0-50 Lublin tel. (08) 0 tel/fax. (08) 70 5 70 KARTA KONWERTERA INTERFEJSU G.70/V.5 MD-7 INSTRUKCJA OBSŁUGI e-mail: info@lanex.lublin.pl www.lanex.lublin.pl IO7- Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP00501-XE232NET

Kod produktu: MP00501-XE232NET MODUŁ KONWERTERA RS232-ETHERNET, STEROWANIE KOMENDAMI AT, SERWER E-MAILI Podstawowe informacje Urządzenie zbudowane zostało na bazie modułu XE232NET-1ITR firmy Xecom. Składa się ono z dwóch elementów:

Bardziej szczegółowo

TM-47.1 PROGRAM KONFIGURACYJNY DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T

TM-47.1 PROGRAM KONFIGURACYJNY DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 TM-47.1 PROGRAM KONFIGURACYJNY DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, 20-150

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia LAN2RS

Instrukcja obsługi urządzenia LAN2RS Instrukcja obsługi urządzenia LAN2RS Spis treści 1 Informacje ogólne...1 2 Konfiguracja...1 2.1 Konfiguracja z wykorzystaniem terminala RS232...1 2.2 Konfiguracja za pomocą Telnetu...4 2.3 Lista komend

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-02

Konwerter Transmisji KT-02 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-02 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP-BTM222-5V

Kod produktu: MP-BTM222-5V Moduł interfejsu Bluetooth na bazie BTM-222, sterowany komendami AT, poziom napięć TTL 5V Urządzenie zbudowano w oparciu o moduł transmisyjny Bluetooth typu BTM-222 firmy Rayson, umożliwiający zasięg bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna. Konwerter USB/RS-232 na RS-285/422 COTER-24I COTER-24N

Dokumentacja Techniczna. Konwerter USB/RS-232 na RS-285/422 COTER-24I COTER-24N Dokumentacja Techniczna Konwerter USB/RS-232 na RS-28/422 -U4N -U4I -24N -24I Wersja dokumentu: -man-pl-v7 Data modyfikacji: 2008-12-0 http://www.netronix.pl Spis treści 1. Specyfikacja...3 2. WyposaŜenie...4

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP-BT-RS232

Kod produktu: MP-BT-RS232 Interfejs Bluetooth na RS232 do zastosowań kontrolno-pomiarowych, sterowany komendami AT Urządzenie zbudowano w oparciu o moduł transmisyjny Bluetooth typu BTM-222 firmy Rayson, umożliwiający zasięg bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

TM-47.1-2 PROGRAM TERMINALA RS232 DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T

TM-47.1-2 PROGRAM TERMINALA RS232 DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 TM-47.1-2 PROGRAM TERMINALA RS232 DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, 20-150

Bardziej szczegółowo

Instrukcja skrócona, szczegółowa instrukcja znajduje się na załączonej płycie lub do pobrania z

Instrukcja skrócona, szczegółowa instrukcja znajduje się na załączonej płycie lub do pobrania z SYRIUSZ-101-1 Przełącznik przemysłowy Gigabit Ethernet 1 PANEL PRZEDNI URZĄDZENIA Na rysunku 1 został przedstawiony panel przedni urządzenia SYRIUSZ. 1 2 3 4 Rys. 1. Panel przedni urządzenia Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie 2. 2. Podłączenie 3. 2.1 Interfejs szeregowy RS-232C 3 2.2 Interfejs LAN (Ethernet) 3. 3. Obsługa programowa 4

1. Przeznaczenie 2. 2. Podłączenie 3. 2.1 Interfejs szeregowy RS-232C 3 2.2 Interfejs LAN (Ethernet) 3. 3. Obsługa programowa 4 Redakcja 1.5 Spis treści 1. Przeznaczenie 2 2. Podłączenie 3 2.1 Interfejs szeregowy RS-232C 3 2.2 Interfejs LAN (Ethernet) 3 3. Obsługa programowa 4 3.1 Konfiguracja w sieci LAN/WAN 4 3.2 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

TM-60 PROGRAM DO MONITOROWANIA I KONFIGURACJI MULTIPLEKSERA 16XE1/G.703

TM-60 PROGRAM DO MONITOROWANIA I KONFIGURACJI MULTIPLEKSERA 16XE1/G.703 TM-60 PROGRAM DO MONITOROWANIA I KONFIGURACJI MULTIPLEKSERA 16XE1/G.703 IO60-2c Czerwiec 2002 Spis treści 1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA... 2 1.1 PRZEZNACZENIE... 2 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 2 1.3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Przeznaczenie modułu komunikacyjnego MM-717. Moduł komunikacyjny MM-717 służy do realizacji transmisji z wykorzystaniem GPRS pomiędzy systemami nadrzędnymi (systemami SCADA)

Bardziej szczegółowo

KONWERTER DVB IP -> DVB ASI DELTA-2

KONWERTER DVB IP -> DVB ASI DELTA-2 MIKROPROJEKT P.P.H. Rafał Buczyński ul. Zieleniecka 10B, 05-091 Ząbki; NIP: 774-124-16-05 biuro: ul. Ratuszowa 11 p. 312, 03-450 Warszawa; tel. 022-4242588, fax: 022-6192610, gsm: 503125553 www.mikroprojekt.com,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Konwerter G.703 / FastEthernet TAHOE 284 WOLNOή KOMUNIKACJI

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Konwerter G.703 / FastEthernet TAHOE 284 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA Konwerter G.703 / FastEthernet TAHOE 284 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI SPIS TREŒCI 1. Wprowadzenie... 1 2. Interfejsy... 2 3. Konfiguracja i zarz¹dzanie... 4 3.1. Konfiguracja przy u yciu

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Sprawdzanie komunikacji w sieci. Podstawy routingu statycznego

Podstawowa konfiguracja routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Sprawdzanie komunikacji w sieci. Podstawy routingu statycznego Podstawowa konfiguracja routerów Interfejsy sieciowe routerów Sprawdzanie komunikacji w sieci Podstawy routingu statycznego Podstawy routingu dynamicznego 2 Plan prezentacji Tryby pracy routera Polecenia

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium.

PBS. Wykład Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium. PBS Wykład 1 1. Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium. mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH

Instrukcja Obsługi. Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH Instrukcja Obsługi Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH RADWAG 26 600 Radom ul. Bracka 28, Centrala tel. (0-48) 38 48 800, tel./fax. 385 00 10, Dz. Sprzedaży (0-48) 366 80 06

Bardziej szczegółowo

KONWERTER DVB ASI -> DVB IP DELTA-1

KONWERTER DVB ASI -> DVB IP DELTA-1 MIKROPROJEKT P.P.H. Rafał Buczyński ul. Zieleniecka 10B, 05-091 Ząbki; NIP: 774-124-16-05 biuro: ul. Ratuszowa 11 p. 312, 03-450 Warszawa; tel. 022-3713136, fax: 022-6192610, gsm: 503125553 www.mikroprojekt.com,

Bardziej szczegółowo

MULTIPRON_Advance. Multiportowy tester łączy Ethernet, E1 i RS232/485. MULTIPRON_Advance. 1. Testy Ethernet

MULTIPRON_Advance. Multiportowy tester łączy Ethernet, E1 i RS232/485. MULTIPRON_Advance. 1. Testy Ethernet MULTIPRON_Advance Multiportowy tester łączy Ethernet, E1 i RS232/485 MULTIPRON_Advance Dwa interfejsy Gigabit Ethernet (2x RJ45, 2x SFP) Analiza ruchu na portach elektrycznych i optycznych (SFP) Ethernet,

Bardziej szczegółowo

TM-61.1 PROGRAM WSPÓŁPRACUJĄCY Z MODEMEM E3/G.703 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TM-61.1 PROGRAM WSPÓŁPRACUJĄCY Z MODEMEM E3/G.703 INSTRUKCJA OBSŁUGI LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 TM-61.1 PROGRAM WSPÓŁPRACUJĄCY Z MODEMEM E3/G.703 IO61-2a Kwiecień 2002 Spis treści 1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA...2

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

EtherCon. Konwerter 10/100Base-TX/ E3. Instrukcja Obsługi WYPOSAŻONY W AGENTA SNMP

EtherCon. Konwerter 10/100Base-TX/ E3. Instrukcja Obsługi WYPOSAŻONY W AGENTA SNMP EtherCon Konwerter 10/100Base-TX/ E3 WYPOSAŻONY W AGENTA SNMP TM-170.1 IO170-1a Styczeń 2006 LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, 20-150 Lublin serwis: tel. (81) 443 96 39 Spis treści 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA...

Bardziej szczegółowo

BMK-41.4 KONWERTER INTERFEJSU

BMK-41.4 KONWERTER INTERFEJSU KONWERTER INTERFEJSU INSTRUKCJA OBSŁUGI IO41-4g Grudzień 2002., ul.ceramiczna 8, 20-150 Lublin serwis: tel. (81) 4439639, 4439640, 4439641 Spis treści 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA... 1 1.1. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do konwertera USB-RS232

Instrukcja do konwertera USB-RS232 1. Przeznaczenie Instrukcja do konwertera USB-RS232 Komputery coraz częściej nie posiadają portów szeregowych, natomiast wyposażone są w porty USB. Konwerter USB-RS232 to urządzenie rozwiązujące problem

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CP6601 Sterownik CP6601 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery przemysłowe (Industrial

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Diagnostyki Sieci

1 Moduł Diagnostyki Sieci 1 Moduł Diagnostyki Sieci Moduł Diagnostyki Sieci daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość badania dostępności w sieci Ethernet komputera lub innych urządzeń wykorzystujących do połączenia protokoły

Bardziej szczegółowo

CR232.S v2 KONWERTER CAN / RS232

CR232.S v2 KONWERTER CAN / RS232 CR232.S v2 KONWERTER CAN / RS232 UWAGA Za pomocą konwertera CR232 można wpływać na działanie sieci CAN, co może powodować zagrożenia dla systemu sterowania oraz zdrowia i życia ludzi. Firma DIGA nie ponosi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. KONWERTER MODBUS v1. INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. KONWERTER MODBUS v1. INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0 DOKUMENTACJA TECHNICZNA KONWERTER MODBUS v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1. Białystok 216 Spis treści: WSTĘP... 3 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE... 4 KONFIGURACJA... 5 PODŁĄCZANIE DO KONWERTERA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA MIKROPROCESOROWA

TECHNIKA MIKROPROCESOROWA LABORATORIUM TECHNIKA MIKROPROCESOROWA Port transmisji szeregowej USART MCS'51 Opracował: Tomasz Miłosławski 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze sposobami komunikacji mikrokontrolera

Bardziej szczegółowo

CM-180-1 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU slave

CM-180-1 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU slave CM-180-1 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU slave Spis treści: 1. Przeznaczenie modułu 3 2. Tryby pracy modułu 3 2.1. Tryb inicjalizacyjny 3 2.2. Tryb normalny 3 3. Podłączenie modułu 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000 Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Konwerter DAN485-MDIP

Konwerter DAN485-MDIP Konwerter DAN485-MDIP KONWERTER DAN485-MDIP służy do zamiany standardu komunikacyjnego z RS232 na RS485 (lub RS422). Dzięki niemu możliwe jest transmitowanie danych na większe odległości (do 1200m) niż

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON012 Wersja biurkowa RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na płycie

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 Spis treści 1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Inteligentnego Głośnika........... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Inteligentnego Głośnika....... 3 1.1.2 Konfigurowanie elementu

Bardziej szczegółowo

CM-180-5 Konwerter SUCOM_A Master - ModBus RTU Slave

CM-180-5 Konwerter SUCOM_A Master - ModBus RTU Slave CM-180-5 Konwerter SUCOM_A Master - ModBus RTU Slave AN-CM-180-5-1-v1_02 Data aktualizacji: 02/2013r. 02/2013 AN-CM-180-5-1-v1_02 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232

KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232 KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232 MK01 PRZEZNCZENIE Konwerter Ethernet-RS485/RS232 typu MK01 umożliwia podłączenie sterowników obsługujących MODUS RTU, w tym sterowników FRISKO, do sieci LN i ich zdalną obsługę

Bardziej szczegółowo

WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground.

WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground. WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground.com Podręcznik użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Producent:

Bardziej szczegółowo

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Instrukcja opisuje sposoby podłączania kamer IP oraz metody dodawania kamer IP dla rejestratorów posiadających porty PoE. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1).

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). UWAGI ogólne: Oprogramowanie Callnet-Service i Callnet-Client umożliwia

Bardziej szczegółowo

Cisco EPC2100 Instrukcja obsługi modemu

Cisco EPC2100 Instrukcja obsługi modemu Urządzenie WiFi samo w sobie nie ogranicza prędkości usługi internetowej. Korzystając jednak z urządzenia (komputera stacjonarnego, laptopa itp.) podłączonego do Internetu poprzez WiFi, na osiąganą prędkość

Bardziej szczegółowo

Instrukcje do laboratorium ASK (1)

Instrukcje do laboratorium ASK (1) Instrukcje do laboratorium ASK (1) Ćwiczenie 1. Połączenie dwóch komputerów przy pomocy złącza szeregowego RS232. 1.1 Przygotowanie kabla do łączenia komputerów według schematu: 3 (2) TxD RxD (3) 2 2 (3)

Bardziej szczegółowo

MICROSENS GmbH & Co. KG - Küferstraße 16-59067 Hamm - Tel. 0 23 81/94 52-0 - FAX -100 - www.microsens.com

MICROSENS GmbH & Co. KG - Küferstraße 16-59067 Hamm - Tel. 0 23 81/94 52-0 - FAX -100 - www.microsens.com Przemysłowy konwerter - MICROSENS Informacje ogólne Dla połączeń urządzeń, rozdzielni i systemów sterujących wyposażonych w interfejsy szeregowe MICROSENS oferuje specjalne konwertery mediów w wersji przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

INTERFEJSY SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH. Interfejsy klasy RS

INTERFEJSY SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH. Interfejsy klasy RS INTERFEJSY SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH Interfejsy klasy RS Grzegorz Lentka/Marek Niedostatkiewicz Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych ETI PG 2010 RS232 (1) RS232-1962, RS232C - 1969, Electronic

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet]

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet] F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice POLAND tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl www.fif.com.pl Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00

Bardziej szczegółowo

Interfejs PC INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8

Interfejs PC INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Interfejs PC Nr produktu 497075 Strona 1 z 8 Funkcje i właściwości możliwość połączenia z każdą centralą XpressNet, kompatybilność z interfejsem Lenz LI101, obsługa szyny informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit OGSM/PDF08/0409, Strona 1 z 26 Spis treści 1. Prezentacja zestawu instalacyjnego... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie 2. 2. Podłączenie 3. 3. Przykładowe sposoby podłączenia 4. 4. Obsługa programowa 5. 4.1 Konfiguracja w sieci LAN/WAN 5

1. Przeznaczenie 2. 2. Podłączenie 3. 3. Przykładowe sposoby podłączenia 4. 4. Obsługa programowa 5. 4.1 Konfiguracja w sieci LAN/WAN 5 Redakcja 1.31 Spis treści 1. Przeznaczenie 2 2. Podłączenie 3 3. Przykładowe sposoby podłączenia 4 4. Obsługa programowa 5 4.1 Konfiguracja w sieci LAN/WAN 5 4.2 Komunikacja z poziomu programów magazynowych

Bardziej szczegółowo

Modem Bluetooth MBL-232/UK

Modem Bluetooth MBL-232/UK Modem Bluetooth MBL-232/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie. Przed

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy ETHM-1

Moduł Ethernetowy ETHM-1 Moduł Ethernetowy ETHM-1 ethm1_pl 08/05 Moduł Ethernetowy ETHM-1 jest serwerem TCP/IP. Umożliwia obsługę central alarmowych z serii INTEGRA (wersja programowa 1.03 i wyżej) za pośrednictwem sieci Ethernet.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485

INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485 INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485 Interfejs USB-RS422/485 jest urządzeniem pozwalającym na podłączenie poprzez port USB komputera (w wersji USB 1,2 lub 2.0) do urządzeń wyposażonych w złącze

Bardziej szczegółowo

OPIS OGÓLNY... 3 KONFIGUROWANIE... 6

OPIS OGÓLNY... 3 KONFIGUROWANIE... 6 Instrukcja instalacji oraz obsługi Konwerter I-7188En-MGTCP Modbus TCP do Modbus RTU Gateway oraz Router I-7188En-MRTCP Modbus RTU do Modbus TCP Router. GDAŃSK 09.2006 v. 2.0.1. strona 1z20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 COTAG Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 IN 016PL Montaż Kontroler jest wyposażony w trzy otwory montażowe z tyłu obudowy. Kontroler powinien być zainstalowany wewnątrz strzeżonej części obiektu, to

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterownika portu USB

Instalacja sterownika portu USB Instrukcja instalacji modemu TechLab ED77 w systemie Mac OS X. Instalacja modemu podzielona jest na cztery etapy: instalacja sterownika portu USB, instalacja skryptu modemu, konfiguracja modemu, konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE

1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO 1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE IC200SET001 konwerter łącza RS (RS232 lub RS485) na Ethernet (10/100Mbit), obsługiwane protokoły: SRTP, Modbus TCP IC200USB001

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1

Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 Do przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obsługi systemu IOS na przykładzie Routera

Wprowadzenie do obsługi systemu IOS na przykładzie Routera Wprowadzenie do obsługi systemu IOS na przykładzie Routera Tryby poleceń Użytkownika (user mode) Router> Przejście do trybu: Dostępny bezpośrednio po podłączeniu konsoli. Opuszczenie trybu: Polecenia:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD

Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD I N S T R U K C J A I N S T A L A T O R A S C H E M A T Y P O Ł Ą C Z E Ń Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD Strona 1 z 9 1. Konfiguracja systemu 1.1 Schemat ogólny systemu rys. 1 1.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem BX9000 Sterownik BX9000 należy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obsługi systemu IOS na przykładzie Routera Tryby poleceń Użytkownika (user mode) Router> Przejście do trybu: Dostępny bezpośrednio po podłączeniu konsoli. Opuszczenie trybu: Polecenia:

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Neuronu Cyfrowego

1 Moduł Neuronu Cyfrowego 1 Moduł Neuronu Cyfrowego Moduł Neuronu Cyfrowego daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość obsługi fizycznych Neuronów Cyfrowych. Dzięki temu możliwe jest sterowanie zewnętrznymi urządzeniami wykonawczymi

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA MIKROPROCESOROWA

TECHNIKA MIKROPROCESOROWA LABORATORIUM TECHNIKA MIKROPROCESOROWA Port transmisji szeregowej USART ATmega Opracował: Tomasz Miłosławski 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze sposobami komunikacji mikrokontrolera

Bardziej szczegółowo